Torenklanken 2010 - nr 15

Page 1

48e jaargang | nummer 15 | oktober 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1800 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9 11

JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN In de week van 18 t/m 23 oktober a.s. wordt de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad Torenklanken gehouden. De dames van de KVO komen dan weer bij u aan de deur voor een gift in de collectebus. Zij kunnen best nog wat hulp gebruiken. Ons verzoek is dan ook: Wie is bereid om een paar uurtjes te collecteren voor Torenklanken? U kunt zich aanmelden bij: Kees Jongeneelen, tel. 532 11 46. Om u een idee te geven wat de drukkosten zijn van Torenklanken: Voor een exemplaar van gemiddeld 24 pagina’s betalen we ongeveer 45 eurocent. Bestaat een uitgave uit meer dan 24 pagina’s dan zijn de kosten uiteraard hoger. Dit alles is exclusief bezorgkosten. Zoals u weet verschijnt Torenklanken 20x per jaar en wordt gratis bij iedereen thuis bezorgd. De redactie is voor haar inkomsten afhankelijk van de adverteerders, subsidie van de gemeente én de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarom een dringend verzoek om een gulle gift. Namens de redactie van Torenklanken Kees Jongeneelen.

OPEN AVOND Op maandagavond 11 oktober zetten wij onze kelder-

12

13

14 15 16 17 18 19 20

deur open voor onze jaarlijkse open dag. Hebt u onze tentoonstelling over de horeca in Geffen tijdens Effe noar Geffe gemist dan bieden wij U de gelegenheid om die alsnog te komen bekijken. Neem een kijkje in ons krantenarchief of bekijk de grote collectie bidprentjes. Bent U geïnteresseerd in genealogie(stamboomonderzoek) dan laten wij U daar graag mee kennis maken. Ook hebben wij in onze ruimte een grote collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen. Of bent u op zoek naar een bepaalde foto blader dan eens gezellig in onze foto mappen. Kortom loop gezellig binnen en maak kennis met de enthousiaste werkgroep, de koffie staat klaar. De openingstijd is van 19.00 tot 21.30 uur in de kelder van het Gemeentehuis.

OVERZICHTSEXPOSITIE KUNSTKRING DE MEENT TE NULAND Op zaterdag 16 okt. (van 14.00 - 17.00 uur) en zondag 17 okt. (van 11.00 - 17.00 uur) vindt de jaarlijkse overzichtstentoonstelling van de Kunstkring De Meent te Nuland plaats. Lokatie: Gemeenschapshuis De Meent, Pr. Bernhardplein 10 te Nuland. 18 leden van de Kunstkring tonen er hun werken, zowel beelden als schilderijen en grafisch werk. U bent van harte welkom. De entree is gratis.

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van de kapelaan. E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 08 okt. 19.00 u. * avondmis met pastoor Ouwens zo. 10 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 12 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 15 okt. 19.00 u. * avondmis zo. 17 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 19 okt. 19.00 u. * avondmis OKTOBER ROZENKRANSMAAND. De maand oktober is aan dit gebed toegewijd, een gebed dat vooral bestaat uit herhalingen, maar juist daardoor kan het je ook in een meditatieve sfeer brengen. Tegenwoordig hebben veel mensen de rozenkrans afgezworen, terwijl ze zweren bij joga of andere meditatievormen. Toch kun je in het bidden van die rozenkrans een stuk rust vinden, je kunt je intenties als het ware “afvuren” en mensen bij God brengen via moeder Maria. Natuurlijk kun je niet ieder Weesgegroet (waarvan de eerste helft bijbels is, en de tweede helft vanaf heilige Maria, moeder van God... is van later datum) bewust bidden, en dat hoeft ook niet. Probeer maar eens een Onze Vader te bidden zonder afgeleid te zijn, of een gesprekje met iemand te voeren met je volle aandacht en u zult merken dat we onbewust met duizend en één dingen bijna tegelijk bezig zijn. De rozenkrans bidden en andere gebeden zijn God tijd en aandacht geven, je openstellen voor Hem, bij Hem zijn. Onbewust zal je gebedsleven je vormen, zoals een vriendschap dat ook

met je doet, heel soms ben je je daarvan bewust, bijvoorbeeld als iemand die je dierbaar is je komt te ontvallen. In Vinkel openen we de rozenkransmaand met de rozenkransnoveen. Er is vanaf zaterdag 2 tot en met zondag 10 oktober iedere dag een H. Mis, rozenhoedje met de intenties die de mensen opschrijven en op de laatste dag een kort Lof. Verschillende koren komen zingen en iedereen is van harte welkom. Ik nodig u ook van harte uit om naar onze “buuf ”, onze buurparochie Vinkel te komen, welkom! Kapelaan Van Dijk DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met kapelaan Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: september 2010: Bart van de Haterd, Jim van Koppen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen voortaan opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 12 sept. 2010 Marietje Swanenberg - Reijkers, 74 jaar 20 sept. 2010 Wies van Lent, 64 jaar 25 sept. 2010 Mia van der Rijt - Heesakkers, 82 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden

3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De Stand is: € 16.890,00 Hartelijk dank voor uw bijdrage! U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. PRESENTATIE BOEK ESTHER NELEMANS Op zaterdag 16 oktober presenteert oud-Geffenaar Esther Nelemans, om 15.30 uur in de St. Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2, 3583 AJ) te Utrecht haar boek: “Ik zal er zijn en andere Bijbelverhalen”. Het boek kost € 27,50. Esther is theoloog en pastor, begeleider en voorganger bij uitvaarten en stervens- en rouwbegeleider. Tot 1 november kunt u de bijbel bestellen zonder verzendkosten via: info@esthernelemans.nl Voor meer informatie zie: www.esthernelemans.nl ZORGVLOOT Gaat u verhuizen? Heeft u een zolderopruiming? Moet u naar de stort?

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

Wellicht kan DE ZORGVLOOT, SENIORENVERHUISHULP EN STORT-SERVICE. Er zijn altijd wel mensen met weinig of geen hulp van familie en bekenden, b.v. omdat zij weinig familie hebben of dat deze te ver weg wonen. Wij kunnen dan een uitkomst zijn en u een helpende hand bieden: Hulp bij de verhuizing, in- en/of uitpakken van spulletjes, rommel naar de stort brengen, overtollig meubilair etc. afvoeren naar de kringloop, uw oude woning leeg en/of verhuurklaar maken, volgens de richtlijnen van de woningbouwvereniging (werkzaamheden en mogelijkheden in overleg) b.v. gordijnenrails afhalen, luifels verwijderen, schroefgaatjes dichten, tapijt verwijderen e.a., ontruiming na sterfgeval. Voordelen: u hoeft geen aanhanger of bus te huren, wij voeren rommel en/of kringloopgoederen voor u af, u hoeft niet te tillen, u heeft hulp bij het inrichten. Afhankelijk van de taken of werkzaamheden vragen wij een vast bedrag of uurtarief. Heeft u interesse, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Bel: 06204594845 of kijk op: www.zorgvloot.nl

AUTOSLEUTELS GEVONDEN Gevonden bij Creativos Reclame in Geffen: twee autosleutels met sleutelhanger. Ben je jouw autosleutels kwijtgeraakt? Neem dan contact op of ga langs bij Creativos, Tolweg 2 in Geffen. Telefoon 073-5325789.

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 5EFKES BUURTE MÈ... kapelaan Van Dijk (34 j.) Hij is geen ‘computermuis’ en ontvangt bij vragen liever een telefoontje dan een mailtje, want persoonlijk contact hebben met iemand is echter! Op 17 juni jl. was hij tien jaar priester...! David van Dijk is in 1976 geboren in Asten. Daar groeide hij op en volgde in zijn woonplaats de lagere en de middelbare school. Hij wilde schoolmeester worden! “We woonden vlakbij de kerk en we hadden in ons dorp drie kloosters: van de missiezusters, de zusters van Liefde en de prister van het H.Hart. De nonnen deden de wijkzorg en gaven les op school. We waren thuis geen fanatieke kerkgangers, maar toen ze mij vroegen om misdienaar te worden, stemde ik daarin toe, want dan mocht je immers later op school komen!” vertelt kapelaan Van Dijk. “De kerk was toen in restauratie en de ochtendmis was in de sacristie. Soms kwam er een pater assisteren en zijn eerbiedige houding sprak me erg aan. Hij nam vóór aanvang van de mis een kwartier stilte voor gebed. Ik vond het prachtig zoals hij de handelingen in de eucharistieviering verrichtte en vanaf dat moment wist ik het: Dat wil ik ook! Ik was toen tien jaar, maar vertelde het mijn ouders pas op mijn achttiende. Nu doe ik de mis ook zo, de zondagsviering is voor mij heilig, letterlijk en figuurlijk.” Na de HAVO ging David naar het Seminarie St. Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. “Men zei: Je houdt het niet vol en dat dacht ik ook wel eens, maar het is gelukt en ik heb er geen spijt van. Ik was best wel een feestnummer, maar ik ging ook altijd naar de kerk en dat kan goed samengaan. In de priesteropleiding ben ik dieper in de liturgie en het pastoraat gedoken. Ik ben er open-minded aan begonnen, heb gestudeerd, gewerkt en gelachen! Het Seminarie was voor mij een gezellig, open huis met 45 medestudenten, waaronder kapelaan Geelen en pastoor Scheepers. We bespraken veel dingen met elkaar. Bij pastoor Spijkers heb ik indertijd in Geffen en Vinkel stage gelopen. De zes jaar studie is een combinatie van les en gevoel. ‘Het vak’ c.q. ‘de roeping’ moet jouw vlees en bloed worden. De praktijk is anders; het belangrijkste is dat je het als priester moet rooien in je parochie. In de preek van de weekendviering probeer ik de schriftlezingen naar het hier en nu te vertalen, zodat de kerkgangers er iets van ‘meenemen’. Ik ben erg gesteld op praktische puntjes; eerbied en zorg voor de liturgie staan hoog in het vaandel. Nonverbale communicatie is belangrijker dan verbale.”

Kapelaan Van Dijk werkte in de parochies Gassel, Beers, Escharen en de laatste (bijna acht) jaren in Maarheeze en Soerendonk. Per 1 juli is hij benoemd in de parochies Geffen en Vinkel en hij assisteert in de parochie Heesch. In de toekomst wordt er één parochie gevormd van de parochies Nistelrode, Vorstenbosch, Heesch, Nuland, Vinkel en Geffen, onder aanvoering van pastoor Ouwens. “Momenteel word ik ‘volgemetseld’ met vergaderingen en dat is niet mijn hobby” zegt de kapelaan. “De organisatie van zaken moeten we simpel houden. Wij moeten bij de mensen zijn!” De kapelaan wil zieken en mensen die het moeilijk hebben, graag bijstaan. “Ik ga voor een menselijke kerk, met regels weliswaar, maar die kun je subjectief hanteren.” Is het niet frustrerend om te werken binnen een kerk in crisistijd? “Het ligt niet aan mij, als de kerk leeg loopt. Ik wil gewoon mijn werk doen en de situatie reëel onder ogen zien. Dat is het meest ontspannen. Jezelf blijven is het beste!” Kapelaan Van Dijk heeft zijn aard hier al aardig gevonden. De ruimten in de pastorie zijn naar zijn smaak ingericht met een veelheid aan beelden, schilderijen, kerkelijke attributen e.a.: “Achter elk stuk zit een verhaal...!” Hij is een bescheiden persoon, die niet zo op de voorgrond wil. “Mijn hart ligt bij de mensen!” Regelmatig zie je hem lopen in zijn toog en soms met de bonnet op: “Ik hecht waarde aan tradities, die moeten worden doorgegeven.” Ik elke viering heeft hij een bemoedigend woord, met een vleugje humor. Schroom niet om de kapelaan te bellen, als het nodig is, hij wil graag ten dienste van de mensen staan. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

7


ROND DE DORPSPOMP

Nog even napraten over de restauratie: Toch goed te weten, dat de kerktoren stamt uit 1450, dat de kerk aan mens en dier onderdak heeft verleend, dat er pas later de kerk aan gebouwd is, dat er door de jaren uitbreidingen zijn geweest, dat de kerk als door een wonder aan oorlogsgeweld is ontsnapt en dat er nou weer 11 jaren lang gestudeerd is op de renovatie, dat de totale kosten van de restauratie 2,2 miljoen Euro bedragen, dat er 9029 manuren zit in het herstel van de polychromie in de kerk, dat er 30.000 kg steigerwerk nodig was, er 1450 liter water is verbruikt, 400 pakken watten zijn besteed, er 9194 foto’s zijn gemaakt, dat het Kruis is schoongemaakt en ook het hoofdaltaar, dat er teksten en wijwatersbakjes zijn teruggevonden en een kruiswegstatie is gerestaureerd en dat alles weer terug gebracht is in de originele kleurstelling en dat leerlingen van schilderschool Nimeto onder leiding van 2 leraren, de koorzolder hebben geretoucheerd enz. Intussen is het Sint-Joris-beeld weer teruggeplaatst en heeft het opnieuw gezegende Maria-Magdalena-beeld een plaats gekregen vooraan op het kerkhof. Er wordt nog bezien of het een (onder)dakje nodig heeft. Onze kapelaan hoopt dat er gauw geld beschikbaar komt voor de restauratie van de pastorie. Zijn naam hebben we helaas verkeerd genoemd geen Jacobus, maar David. Zijn ouders hadden al op de 1e echo gezien, dat hij niet zo groot zou worden en dus een toepasselijke naam gevonden. Hij blijkt intussen groots in zijn daden. We vergaten ook nog te melden, dat mevr. Miep Hofmans uit Oss, tijdens de feestelijkheden na de afsluitingsmis op zeer verdienstelijke wijze solozang heeft laten horen in samenwerking met organist Ton Nagel. Op zaterdag en zondag 9 en 10 oktober wordt het 1e popfestival gehouden bij de molen “De Vlijt” onder de aansprekende naam: “Strooipop”. In twee afzonderlijke tenten zullen de diverse bands optreden. Er wordt gestreden om de Strooipop. DJ Jos en DJ Robert zullen aanvullende muziek laten horen. Er is al een vriendenkring gevormd rond de actiegroep. Deze werkgroep bestaat uit Boetje, Laura, Jaime, Randy, Rob en Mike. Men streeft ernaar dit tot een jaarlijks gebeuren te maken. Ook de tickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar. Wij wensen de actievelingen veel succes toe en waarderen hun inzet. “Strooipop” zet Geffen nog meer op de kaart, fantastisch toch!! Maasdonk krijgt weer een nieuwe wijkagent, (wisselen van wijk is kennelijk voorschrift) en we nemen afscheid van Anton Verstraten. Hij blikt terug op 3 dienstjaren in 8

Geffen. In de 3 kernen is het betrekkelijk rustig, zegt ie. In deze periode heb ik wel veel tijd besteed aan inbraak en diefstal. Gelukkig zijn de daders gepakt en zijn rechtmatige eigendommen weer terug bezorgd. De nieuwe wijkagent Daan ter Mors wil extra aandacht besteden aan de leefbaarheid en veiligheid in de 3 kernen. Via tel. 0900-8844 kun je altijd contact maken met de wijkagent. Op elke dinsdag vind je hem in het gemeentehuis van 17.00 tot 19.00 uur. Het gemeentebestuur heeft middels wethouder R.v. Herpen weer een onderzoek ingesteld naar nut en noodzaak van een aansluiting op de A59. Wij denken dat die op- en af-rit er nooit komt en zien het als weggegooid geld. De bestaande overgangen en daartoe leidende wegen dienen wel verbreed te worden, maar dat kan alsnog, als dat industrieterrein er ooit komt. Ook in Bernheze vraagt men zich af of dat onderzoek zinvol is. De gemeente ontwikkelt en werkt mee aan de realisatie van een aaneengesloten wandelpadenplan. Op 27 febr. a.s. was de 1e vergadering. Ook het Ivo-van-Dinther-pad maakt daarvan deel uit. Helaas is het Ivo-van-Dinther comité niet uitgenodigd. Jammer toch! Op zondag 31 oktober besteden we een stamtafel aan alle leidinggevenden van de diverse Geffense bedrijven, organisaties en verenigingen. Ook vorig jaar had dit overleg positieve aandacht en werden de beraadslagingen hier en daar onderwerp van intern overleg en gaf het veel bemoediging aan elkaar. Er zijn al toezeggingen, o.a. Effe noar Geffe, het Gilde, Scouting, muziekschool, Rabobank, Dorpsraad, platform verenigingen, Koppellinck, en anderen. Het gemengd zangkoor ExpresZo heeft onder grote dankbaarheid na 8 vruchtbare jaren afscheid genomen van haar 1e dirigent Antonie Brands, Na nauwlettend en attent onderzoek heeft het koor toch een nieuwe dirigent gevonden nl. de in Utrecht afgestudeerde dirigente Ingrid van Rooy uit Den Bosch. Wij bezochten het 1e concert onder haar leiding op zondag 26 febr. in kasteel Heeswijk. Het optreden van ExspresZo in samenwerking met vrouwenorkest “Onvermeidenlijk” werd een schitterende manifestatie van hun muzikale kwaliteiten. Wij hebben waardering voor hun verfijnde uitvoering en dramatiek. Wie houdt van perfect optreden, en graag ballads zingt in close harmonie, of swingende popsongs en thuis voorbereidende oefeningen wil verrichten wordt uitgenodigd deel te nemen aan een stemtest om daarna tot lid te worden ingeschreven, is van harte welkom. De 22 koorleden van ExpresZo vragen nadrukkelijk om uitbreiding (073.5324171). Het Rottenrijk is al weer opzoek naar 2012 en herhaalt het motto van 2011: “Blêf oew Z11 in 2011”. Het is voer voor de liedjesschrijver, voor een optreden in de Roap-avond en de wagenbouwer. Op 6 november a.s wordt de nieuwe Prins geïnstalleerd. De tijd schrijdt voort, dus moet Carbone plaats maken


voor woningbouw en focuswoningen voor mensen met beperkingen. In de Aloysiusschool mag de brandweer nog een keer oefenen. Bewoners willen terugkeren in seniorenwoningen. Helaas talmt Mooiland, maar binnen een maand zul je weten, hoe een en ander tot oplossing komt. Een heerlijke mededeling met dank aan de functionerende wethouder. De Heegterstr. krijgt nieuwe riolering en wordt gerepareerd. Gelukkig heeft de gemeente alle lopende bezwaren en voorzieningen opgelost en ingevuld in goed en gemeenzaam overleg en dat verdient een dik compliment. Den Ham heeft een goede renovatie ondergaan. Zo’n renovatie mag ook plaats vinden in de Gement. De bermen zijn er levensgevaarlijk; een ritje daar en je kunt je auto weer gaan wassen. Het Geffes Volk treedt weer op in de Gouden Leeuw met het humorvolle, vermakelijke stuk “De Goot”, helaas wordt nog geen gebruik gemaakt van de Koppellinck en zal deze komedie het afsluitende stuk zijn dat in de Gouden Leeuw wordt gebracht op 29, 30 oktober en 5 november. De regie is in handen van Jan Grosfeld en dat belooft een spektakelstuk te worden. Straks in de Koppellinck kan men 350 toehoorders een plaats aanbieden.We gaan op deze afscheidstoer dan ook tellen hoeveel toeschouwers zich lieten vermaken. Van stamtafel 329. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982.

Volgende zitting op 10 oktober, de 10de van de 10de in het jaar 2010 nummer 33 x 10. Weer in Café Govers en weer na de Hoogmis. Weer is iedereen van harte welkom!!! Hauw Doe. Het kumt allemaol goet.

TWEEDE DRUK BOEK ‘EÉN POT NAT’ IS NU TE KOOP!!! Tijdens Effe noar Geffe werd het boek ‘Eén pot nat’, over de geschiedenis van de Geffense horeca, gepresenteerd en verkocht. Vanaf het eerste ogenblik gingen de boeken als ‘zoete broodjes’ over de toonbank. Het leek wel of iedereen in Geffen een boek wilde kopen. Heemkundewerkgroep Vladerack voorzitter Gerrit van den Helm: “Dit hadden we echt nooit verwacht. De vraag overtrof onze verwachtingen, binnen enkele dagen was het boek al uitverkocht. Voor onze vereniging natuurlijk positief nieuws, maar teleurstellend voor degenen die te laat waren. Omdat we ten dienste staan voor de Geffense gemeenschap, hebben we toch besloten nog meer exemplaren te laten drukken. Omdat we het sponsorgeld missen, zullen de nieuwe boeken uitgevoerd worden in paperback. Dat wil zeggen dat de binnenkant hetzelfde blijft, maar dat de harde kaft vervangen is door een dunne kaft. Ook zal het boek niet gebonden, maar gelijmd zijn. Om de kosten beheersbaar te houden, zal de prijs gelijk blijven, € 22,-. Maar dan heb je wel de verbeterde versie! In de tweede druk zullen namelijk enkele foutjes in de tekst verdwijnen.” De nieuwe boeken zijn verkrijgbaar bij Bosch-Van Erp, Lektuur- en tabakshop Steenbergen, Slijterij Wilma en in de heemkunde kelder (ma. 7.00-9.00 u., en woe 13.30-16.00 u.). Tip: Heeft u nog geen origineel cadeau voor de feestdagen? Misschien is dit boek leuk om te geven!

9


FOTOGRAFIE STERRE “voor een foto met gevoel” Afgelopen 1 oktober bestond Fotografie Sterre te Nuland 5 jaar. Hier zijn wij heel trots op en hebben dit dan ook groots gevierd. In 2003 zijn wij begonnen in Berlicum met een eigen fotostudio. De ruimte werd al snel te klein. In Nuland aan de Pelgrimstraat 16 vonden wij een prachtige woon- en werklocatie. Hier zijn wij weer enthousiast aan de slag gegaan. Wij verzorgen oa gezins- en familiereportages, kindermodereportages, schoolfoto’s etc. etc. Maar ook voor het retoucheren van foto’s, geboortekaartjes, uitnodigingen etc. kunt u bij ons terecht.

Openingstijden: Maandag 09.00 - 12.00 uur Donderdag 09.00 - 12.00 uur Donderdag 18.30 - 20.30 uur (ivm reportages kunnen wij helaas niet elke dag open zijn) Fotografie Sterre Pelgrimstraat 16, 5391 BM Nuland T. 073-5038055, www.fotografiesterre.nl

VINKEL FINALIST DE BRABANTSE DORPEN DERBY Als we samen de finale winnen, is de realisatie van molden de Zwaan weer een stap dichterbij. Laat ook uw stem horen, vanaf 1 oktober op: www.brabant.nl/dorpenderby

AANVULLING KILOMETERVRETERS de 80 van de Langstraat is ook door Katy van Woensel uitgelopen. Om uw tuin op te fleuren leveren wij sinds kort tuindoeken. Canvassen hebben wij in diverse formaten leverbaar. Gespecialiseerd zijn wij in Art-canvassen. Deze canvassen krijgen een 3D uitstraling en het accent wordt vooral op de ogen gelegd. Een waar kunstwerk voor ieder die eens iets anders wil! In de showroom is bovendien een grote keuze aan diverse soorten lijsten en passe-partouts verkrijgbaar. Wij verzorgen al uw inlijstwerk. Van modern tot klassiek, groot en klein en voor elk budget. Een ingelijste foto is altijd een prachtig kado waar je ouders een groot plezier mee doet. Zoekt u voor het speciale feest nog een extra kado dan hoeft u niet verder meer te zoeken. Wij hebben een uitgebreide collectie bijzondere kado’s van sieraden, kaarskandelaars, verzilverde lepeltjes, dienbladen, verzilverde taartscheppen tot verzilverde kraamkado’s. Kom gerust eens een kijkje nemen in onze showroom. Wij heten u van harte welkom ! 10

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


FUMBA 40 + Fumba 40 + een speciaal uitgebalanceerd bewegingsprogramma voor dames vanaf ongeveer 40 jaar. Rond je 40e verandert je lichaam. Het kost je steeds meer moeite om je lichaam in conditie te houden en allerlei kwaaltjes te voorkomen. Herken je ook dat je spieren langzaam aan gaan verslappen. Denk maar aan het bekende buikje of de slapper wordende bovenarmen. Dit verslappingsproces vindt in elke spiergroep van je lichaam plaats. Het verslappen van je spieren betekent tevens dat je gewrichten zwaarder belast gaan worden, wat allerlei ongemakken tot gevolg kan hebben. Een hele goede reden om minimaal 1 x per week alle spiergroepen van je lichaam te “activeren”. Marja van Doremalen (zelf 50-er) heeft als gediplomeerd sportlerares ervoor gekozen om op uitnodigende muziek te starten met een warming-up van het lichaam, om vervolgens alle spiergroepen van het lichaam door te werken om daarna af te sluiten met een coolingdown. De gehele les zal ondersteunt worden door gezellige muziek die je uitnodigt om mee te bewegen. De oefeningen zijn dusdanig gekozen dat iedere deelnemer op haar eigen nivo en in eigen tempo kan deelnemen. De lessen worden gegeven op maandagavond van 19.00

- 20.00 uur in de groene zaal van het nieuwe multiculturele centrum van Geffen. Het enige wat je nodig hebt is gemakkelijk zittende kleding, sportschoenen, een gymmatje en een badlaken. Kosten € 50,00 per kwartaal Start van de lessen: maandag 4 oktober a.s. Aanmelden is mogelijk via: 06-48074190 (na 18.00 u.)

KOM EENS KIJKEN BIJ BADMINTONCLUB GEFFEN Wilt u voor relatief weinig geld gaan sporten? Kom dan eens kijken bij Badmintonclub Geffen. U kunt gratis 3 keer komen proberen of het iets voor u is. We spelen op donderdagavond van 20:00 tot 23:00 uur in sporthal de Geer te Geffen. Na afloop wordt het in de kantine altijd weer erg gezellig. Dus het gezonde sporten kan gecombineerd worden met een hoop gezelligheid. En dat voor € 95,- per sportseizoen van september t/m mei. Ook is er plek voor jeugdleden. Zij spelen eveneens op de donderdagavond van 20:00 tot 21:00 uur voor slechts € 55,- . Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.badmintonclubgeffen.nl of bel naar 073-5322409 of 073-532 45 86.

BILJARTCLUB ZOEKT LEDEN

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

Biljartclub UVO zoekt naarstig naar nieuwe leden, die ons willen completeren. Wij spelen op donderdagavond o.a. Lebre en bandstoten en zijn gevestigd in de Gouden Leeuw te Geffen. Hoe hoog uw gemiddelde is niet zo belangrijk, het gaat tenslotte toch ook om een stukje gezelligheid. Voelt uw zich geroepen om een balletje mee te stoten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een van onderstaande personen. Wim van Herpen 06 21412654 Broer Savelkouls 06 10928998

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Kinder- en portret fotografie www.rendersfotografie.nl

ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

Elzendreef 2 5386 GS Geffen

11


ERFBELASTING Per 1 januari 2010 is de successiewet gewijzigd. Deze wet heeft betrekking op de belasting die verschuldigd is bij schenken, maar ook op de belasting die betaald moet worden door de erfgenamen bij overlijden, ofwel erfbelasting (voorheen genaamd successierecht). In de media is al diverse malen aandacht besteed aan dit onderwerp. Meest schrijnend is het voorbeeld van de weduwe die bij overlijden van haar echtgenoot erfbelasting moest voor- schieten voor haar kinderen, terwijl het vermogen voornamelijk bestond uit een woning en er nauwelijks of geen contanten waren. Dit had naar alle waarschijnlijkheid voorkomen kunnen worden door het maken of aanpassen van het testament. Helaas komt het maar al te vaak voor dat iemand overlijdt zonder het maken van een testament of met een gedateerd (langstlevende) testament, waarvan de bepalingen door wetswijzigingen anders uitwerken dan in de tijd, dat het testament gemaakt werd. Mijn advies zou dan ook zijn om eens een afspraak te maken bij de notaris om uw testament eens te laten bekijken of om u eens te laten informeren of in uw situatie een testament noodzakelijk is. Voor een vrijblijvende (kostenloze) afspraak kunt u contact opnemen met mw. mr. Odette Grundeken, verbonden aan het kantoor Pinkse Philips Huberts notarissen te Oss, Molenstraat 46, telefoonnr 0412-665666.

Hebt u interesse, wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jacqueline Bos (tel. 5325114) of met Jan van Kreij (tel. 5325168), beiden bestuurslid van stichting Muziekschool Maasdonk.

MINIPLAYBACKMIDDAG BUURTVERENIGING “DE VIERWINDEN” Zondag 24 oktober wordt door buurtvereniging “De Vierwinden” een Miniplaybackshow georganiseerd. Dit jaarlijkse evenement word dit jaar alweer voor de veertiende keer georganiseerd. Er zijn veel enthousiaste deelnemers die zullen strijden om de prijzen. De organisatie zal er dan ook alles aan doen om van deze middag wederom een geslaagd evenement te maken. De Miniplaybackshow wordt gehouden in Zaal “De Gouden Leeuw” te Geffen en zal beginnen om 13.30 uur. De zaal is al om 13.00 uur open. U bent van harte welkom, en wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze Miniplaybackshow. De entree bedraagt € 2,50 voor volwassenen. Kinderen onder begeleiding hebben gratis toegang.

Muziekschool Maasdonk zoekt een nieuw bestuurslid Muziekschool Maasdonk is een stichting die binnen de gemeente Maasdonk het reguliere muziekonderwijs organiseert. De muzieklessen worden door docenten van ‘Muzelinck’ uit Oss gegeven. In het schooljaar 2010/2011 wordt aan ongeveer vijftig leerlingen uit Maasdonk muziekles gegeven. Driekwart van de leerlingen krijgt les in Maasdonk, de rest krijgt les in Oss. De muziekschool is zo georganiseerd dat in iedere kern van Maasdonk een contactpersoon woont die de contacten met de leerlingen en hun ouders in de betreffende kern onderhoudt. Op dit moment zoeken we een nieuw bestuurslid welke als contactpersoon in Geffen zal gaan functioneren. We zoeken iemand die affiniteit met muziekonderwijs heeft en liefst nog kinderen op de basisschool heeft zitten. Het bestuur vergadert gemiddeld 7 keer per jaar wat neerkomt op eens per 6 weken in een schooljaar. 12

PRINSES BEATRIX FONDS Opbrengst collecte 2010 is € 1090,89 Prinses Beatrix Fonds dankt de inwoners van Geffen voor hun gift en alle collectanten voor hun enorme inzet.


van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder H.J.M. van Herpen Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

EHBO BIJ KINDEREN Bent u een jonge ouder of een grootouder die op kleine kinderen past? Jonge kinderen doen vaak onverstandige dingen met soms ernstige gevolgen. Raakt u dan in paniek of weet u niet wat u dan moet doen? Dan is een cursus EHBO bij kinderen iets voor u. Vanaf oktober/november 2010 organiseert onze EHBO vereniging bij voldoende deelname een cursus in de eerste hulp bij kinderongevallen. Deze cursus gaat specifiek in op ongevallen die kinderen kunnen overkomen in hun dagelijkse spelvreugde. Hierbij komen diverse onderdelen van de EHBO zoals reanimatie, beademing, bewusteloosheid, verstikking, vergiftiging, botbreuken en het aanleggen van verbanden aan de orde. Tijdens de cursus komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde. Voor meer informatie kunt u terecht op onze vernieuwde website (www.ehbogeffen.nl) Er is een minimale groepsgrootte van 10 personen vereist. Er zijn nog plaatsen vrij. Dus wanneer u interesse heeft, neem dan snel contact op met Rikie van Erp, tel. (073)5321098. U kunt u natuurlijk ook direct via internet aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. EHBO vereniging Geffen

www.terranovakinderkleding.nl in- en verkoop van kinderkleding voor meer info: bel of mail ons : Tel: 0653358770 / 073-5327052 tweedehandskinderkleding@home.nl 13


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in allerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige tools, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

Meer bereiken met B.O.E.G. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


ORANJE FONDS SCHENKT 25.000 EURO AAN STICHTING VERENIGINGSPLATFORM GEFFEN Stichting Verenigingsplatform Geffen heeft een schenking van e 25.000 gekregen van het Oranje Fonds, om te investeren in een licht- en geluidinstallatie in de Piazza van het splinternieuwe MultiFunctioneelCentrum ‘de Koppellinck’. Stichting Verenigingsplatform Geffen is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het beheer en de exploitatie van de multifunctionele accomodatie ‘de Koppellinck’ in Geffen. Daarnaast is de stichting actief in het organiseren en mogelijk maken van activiteiten gericht op de ontmoeting van groepen vrijwilligers en maatschappelijke groepen uit de Geffense samenleving. Daarnaast biedt de stichting met ‘De Koppellinck een centrale ontmoetingsplek voor de bewoners van Geffen. Zo is de grote zaal van De Koppellinck - de Piazza bestemd voor alle gebruikers: de basisschool, de peuterspeelzaal en alle verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Geffen die ruimtes in het gebouw huren. Om deze Piazza zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en te houden, wordt het geld gebruikt voor de aanschaf van duurzame materialen en apparatuur. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan een professionele geluidsen verlichtingsinrichting voor het podium en de grote zaal. Dit is een grote meerwaarde voor de Koppellinck, omdat er zo een heel breed scala aan activiteiten mogelijk gemaakt kan worden. Hierbij is te denken aan onderwijsactiviteiten, jeugdcarnaval, diverse optredens, enzovoorts. Het geld wordt beschikbaar gesteld door het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer € 24 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Dankzij het Oranje Fonds is het voor Stichting Verenigingsplatform mogelijk dit project te realiseren zodat de gemeenschapsruimte optimaal gebruikt kan worden.

SPANNENDE START VAN HET VOLLEYBALSEIZOEN

lopen zaterdag haar eerste competitiewedstrijd tegen VVC dames 2. De wedstrijd werd gespeeld in de Geer in Geffen, waar heel wat publiek op afgekomen was. De wedstrijd begon goed en Peter Peters/TSR wist meteen een voorsprong te behalen van enkele punten. Dit was de basis voor de winst in de eerste set (25-19). De tweede set ging moeizamer van start en door wat slordige foutjes, maar vooral door de onzekerheid doordat de teamleden nog niet goed genoeg op elkaar waren ingespeeld. Deze set en ook de derde set werden verloren (22-25 en 19-25). In de vierde set was het zelfvertrouwen weer terug en werd een flinke voorsprong genomen. Dat was maar goed ook, want halverwege de set raakte de spelverdeelster Vera de Kimpe geblesseerd. Omdat de tweede spelverdeelster al in het veld stond, leverde de wissel die volgde behoorlijk wat onrust op, waardoor Peter Peters/TSR meteen weer vier punten inleverde. Een enthousiast publiek en onder andere een sterke service van Aniek van Schijndel zorgden ervoor dat de set toch met overtuigende stand werd gewonnen (25-16). In de vijfde set raakte Peter Peters/TSR niet meer echt in problemen en zeker in de tweede helft van de set lukte het VVC nauwelijks nog om punten te maken. De set werd gewonnen met 15-8. Aanstaande donderdagavond staat de uitwedstrijd tegen Van Tartwijk/VCH dames 1 in Schijndel op het programma.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging

voor Peter Peters/TSR dames 1 Het nieuwe combinatieteam van Peter Peters/TSR (Schaijk) en G’68 Maasdonk (Geffen) speelde afge-

Geffen 06-23129208 15


EXPRESZO...... ZOCHT DIRIGENT Mogen we even voorstellen!!! Na het, zeer succesvolle, donateursconcert met de W.I.K. van afgelopen 17 april namen wij, ExpresZo, afscheid van onze dirigente Antonie Brands, die ons 8 jaar lang begeleid heeft op fantastische wijze en heeft gebracht op het niveau waar we trots op mogen zijn. Dit betekende voor ons, dat we op zoek moesten naar een nieuwe dirigent. Aangezien vele koren, bands en theatergroepen een muzikale leider zoeken viel het niet mee een geschikte dirigent te vinden. We waren op zoek naar een gepassioneerde dirigent met ervaring maar ook met een bepaalde kwaliteit. Het bestuur heeft dan ook meer dan 100 mensen of instanties aangesproken en aangeschreven. Na deze intensieve speurtocht kunnen we onze nieuwe dirigente, Ingrid van Rooij, aan u voorstellen. Ingrid heeft al veel ervaring als dirigente, zo is ze o.a. al enkele jaren de muzikale leider van het vrouwenkoor Sirenen uit Den Bosch. Afgelopen juni heeft zij haar diploma behaald als dirigent aan de Meerjarige Dirigenten Opleiding in Utrecht. Wij, het bestuur van ExpresZo en alle leden, zijn dan ook bijzonder blij met haar. Na de zomervakantie zijn we met veel plezier begonnen met de repetities, zodat we onze fans weer kunnen trakteren op mooie concerten. Op 6 november zullen we acte de présence geven tijdens de officiële opening van het nieuwe MFC gebouw “de Koppellink” en op 7 november zijn we als koor aanwezig bij het benefietconcert ten behoeve van ShriLanka in Motel Nuland. Daarnaast staat nog een kerstconcert in de regio op stapel maar daarover later meer. Als gemengd koor met 22 leden zijn we nog op zoek naar versterking. Met name tenoren, bassen en lage alten zijn van harte welkom. We repeteren elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 u in het nieuwe MFC gebouw in Geffen. Ons repertoire

16

bestaat uit ingetogen ballads, close harmony, wereldmuziek, tot swingende pop, soms à capella, soms met piano- begeleiding, soms met combo-begeleiding, en in verschillende talen, 4-, 5- of 6- stemmig. We streven naar ca. 2 à 4 optredens per jaar. Thuis maken we gebruik van midi files en Note Worthy als oefenmateriaal. Voordat je toegelaten wordt bij het koor zal er een stemtest worden gedaan. Kortom heb je zin in een nieuw zangavontuur, schroom niet en neem contact op met onze voorzitster, Margje Vos 073-5324171 of onze secretaris Marion Meeuws. Je kan ook mailen naar f.meeuws@home.nl. En anders tot ziens op een van onze concerten.

PERSBERICHT Opvoedcursus Peuter in Zicht Binnenkort organiseert Thuiszorg Pantein de opvoedcursus “Peuter in Zicht” in Geffen. De cursus is bedoeld voor zowel vaders als moeders van peuters van 2 en 3 jaar en wordt begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg. Uitgangspunt van deze avonden is om u te informeren over de ontwikkelingsfase van uw kind, herkenbare situaties te schetsen en in groepjes te bespreken en handvatten aan te reiken om het gedrag van uw kind te sturen. Het betreft dus interactieve thema-avonden. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 20.0022.00 uur. Locatie: Consultatiebureau Geffen Adres : Smidse 2 in Geffen Data : 3, 10 + 17 november en 15 december 2010 Tijd : 20.00-22.00 u., vanaf 19.45 u. is de deur open Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau JGZ, via 0900-8803. U kunt ook meer informatie vinden op de website van Thuiszorg Pantein www.thuiszorgpantein.nl. Een voorbeeld Job van 3 heeft ontdekt, dat hij ook nee kan zeggen als papa en mama hem iets vragen. Daar maakt hij flink gebruik van. Hij wil ook alles zelf doen. Dat is voor zijn ouders erg vermoeiend. Job kan aardig driftig worden als zijn ouders tegen hem in gaan. Het wordt er niet gezelliger op thuis, bij anderen, in de winkel etc. Tijdens de cursus “Peuter in Zicht’ leren de ouders van Job dat peuters een ontwikkelingsfase doormaken, waarin dit gedrag thuis hoort. Ze leren hoe zij Job kunnen stimuleren een aantal dingen zelf te doen, hoe ze hem kunnen steunen, wanneer het ‘zelf-doen’ nog niet zo goed lukt en hoe te sturen, wanneer Job ongewenst gedrag vertoont.


JUBIILEUMCONCERT AMP BIGBAND Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de AMP (“All People’s Music”) Bigband uit Rosmalen geeft deze band een concert met muziek met voor ieder wat wils! Het orkest zal beginnen met een kleine bezetting in de vorm van een combo, met fijne popsongs, om daarna met voltallige bigband te vervolgen. In een prachtige muzikale show voeren zij u mee in diverse muziekstijlen waarbij de 27-koppige bezetting volledig tot zijn recht komt. Uit Geffen maken zanger Carlo Bongers en geluidsman Bram Hendriks deel uit van het orkest. Als slot en mede als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl, zal de APM bigband het laatste uur (vanaf ca. 23.00 uur) niemand minder dan Albert West begeleiden met nummers als “Show me the way to Amarillo” e.a. Albert West is afkomstig uit Rosmalen en als plaatselijk orkest maakt juist deze grote naam het geheel erg vertrouwd in de eigen omgeving, waarbij men hoopt op een talrijk publiek!!! Het concert vindt plaats op zaterdag 23 oktober a.s. in theater Perron 3, inderdaad gelegen heel dicht bij het station te Rosmalen. Aanvang 20.00 uur. De kaarten kosten € 12,50 per persoon (inclusief 2 consumptiebonnen). Een deel van de opbrengst gaat naar de geleidehondenopleiding Ans L’Abee in Dongen. U kunt kaarten bestellen door een e-mail te sturen naar info@apmbigband.nl, waarin u uw naam en adres vermeldt en het aantal kaarten dat u wenst. Vervolgens maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer 18.45.54.853 t.n.v. APM bigband onder vermelding van “jubileumconcert”. Direct na ontvangst van het geld worden de kaarten naar uw huisadres gestuurd. Kaarten zijn ook op de avond zelf verkrijgbaar aan de bar in de foyer van Perron 3. Informatie bij Carli Bongers (voorzitter - 073-5323102)

grote zaal van de Gouden Leeuw en vangt om 19:00 uur aan. Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. Het inschrijfgeld bedraagt per team € 20,00. Uw inschrijving wordt graag tot en met zondag 10 oktober tegemoet gezien door: Harry van Erp Papendijk 2a, 5386 EC Geffen, tel. (073) 532 43 71 of Maria Schuurmans Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, tel. (073) 532 46 87 De onderwerpen zijn: allerlei, aardrijkskunde en geschiedenis, muziek, radio, tv en film, Maria Magdalena kerk, sport, rekenen. Iedere ronde start met een schriftelijk gedeelte. We hopen evenals andere jaren weer veel teams te mogen begroeten. Neemt u niet deel, dan bent u toch van harte welkom op deze quizavond, de toegang is gratis. De quizcommissie

W.I.K. PRESENTEERT JUBILEUMLOGO Muziekvereniging W.I.K. heeft tijdens Effe noar Geffe feestelijk haar nieuwe jubileumlogo onthuld. W.I.K. viert in 2011 haar gouden jubileum dat met tal van activiteiten gevierd gaat worden. Het logo is ontworpen door Christian Schelle en hij heeft hiermee een V.I.P.behandeling gewonnen voor het jubileumconcert met een bekende Nederlandse artiest in november 2011! W.I.K. had met Effe noar Geffe voor het eerst sinds jaren een eigen terras en podium. Samen met het Erfhuis was het een muzikale en gezellige dag met vele spetterende optredens. Kijk voor meer informatie en foto’s op: www.wikgeffen.nl

QUIZAVOND

Sinds vele jaren organiseert Carnavalsvereniging “De Nakomertjes” bij het aanbreken van de herfst hun jaarlijkse quizavond, ook dit jaar doen we dat weer. De avond vindt plaats op maandag 18 oktober 2010 in de

17


SERGE VAN WANROOIJ WINT NIEUWE FIETS VAN RIJWIELHANDEL TONNY JANSEN Tonny Jansen, van de gelijknamige rijwielhandel in Geffen, maakt er ieder jaar weer een sport van om zijn kraam zo goed mogelijk aan te kleden voor de jaarlijkse boerenmarkt Effe noar Geffe. Hij viel de afgelopen tien jaar dan ook meerdere keren in de prijzen. Jansen: “We proberen er ieder jaar weer iets moois van te maken. De voorbereidingen starten al enkele weken voor de markt. Dan beginnen we met het verzamelen van alle attributen. Op de ochtend van de markt zijn we al vroeg met ongeveer acht personen actief.” Ook dit jaar bleek het team van Jansen over veel creativiteit te beschikken en de werkzaamheden werden beloond met een eerste prijs in de categorie ‘Overige Ondernemers’. Ook won Jansen de nieuwe, overkoepelende wisselbokaal die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. In de uitgebreide stand was dit jaar ook een prijsvraag opgenomen. Bezoekers konden raden van wie de tentoongestelde fiets in de kraam was. Uit de vele inzendingen wisten alleen Hetty van Zoggel, Serge van Wanrooij en Frans Romme het juiste antwoord te geven. De fiets was namelijk van de nieuwe kapelaan. Afgelopen week werd de te winnen fiets onder de drie juiste inzenders verloot en uiteindelijk ging Serge van Wanrooij met een nieuwe fiets naar huis. Als troostprijs kregen Frans en Hetty niet alleen een mooie bos bloemen, maar ook een nieuwe fietstas.

king aangegaan. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk (SPM) was een feit. Ruim 2 jaar later kijken we terug en stellen we vast dat fuseren een goede stap is geweest. We hebben het peuterspeelzaalwerk in Maasdonk naar een hoger niveau gebracht. Als bestuur zijn we dan ook trots op de inzet en samenwerking van onze leidsters en coördinator. In de praktijk groeien peuterspeelzaal en basisschool steeds meer naar elkaar toe en staat de voor- en vroegschoolse educatie hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Voor ons reden om verder te professionaliseren, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Maar zonder dat er voor leidsters en ouders veel verandert. We zochten naar een organisatievorm waarbij de SPM in de toekomst kan meeliften op kennis, ervaring en praktische ondersteuning van een bestaande organisatie. Na uitgebreide oriëntatie is onze keus gevallen op Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION). KION is een veelzijdige en betrokken organisatie met respect voor kinderen, ouders en medewerkers. Ze biedt kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk, gastouderopvang en buitenschoolse opvang in Nijmegen en omliggende gemeenten. Recent hebben we een intentieovereenkomst met elkaar ondertekend. Hierin staat het voornemen beschreven om het peuterspeelzaalwerk van SPM in de vorm van een bedrijfsfusie over te dragen aan KION. Het bericht in het Brabants Dagblad van 8 september jl. dat de fusie een feit is, dient daarom als enigszins voorbarig bestempeld te worden. Op dit moment wordt door zowel KION als SPM volop alle kennis en inzichten verzameld om tot een weloverwogen en toekomstbestendig besluit te komen. Daarbij nemen we ook de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom het peuterspeelzaalwerk mee. Bestuur Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk Postbus 46, 5386 ZG Geffen, info@pszmaasdonk.nl

OPPASADRES GEVRAAGD Ik ben Marloes Vos, ik ben 14 jaar en woon in de Runrotstraat in Geffen. Ik zou het leuk vinden om op te passen, bij een gezin met kleine kinderen. Wie is er nog op zoek naar een oppas? Je kan mij bellen op 5324171 of mailen op menm.vos@online.nl

Begin 2008 zijn de drie peuterspeelzalen in de gemeente Maasdonk met veel enthousiasme een samenwer18


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN De reiscommissie nodigt U gaarne uit voor deelname aan een KERSTDINER OP ZONDAG 26 DECEMBER a.s. In zaal Den Driehoek in Vinkel. Aanvang 14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur). Begonnen wordt met koffie met gebak, waarna een lekker glaasje wordt gedronken voor aanvang van het diner om ca. 16.30 uur. Het geheel zal worden opgeluisterd door “De Sfeermakers” die zorgen voor muziek en amusement, terwijl er gelegenheid is tot het maken van een dansje. Voor het diner kunt U keuze maken uit verschillende mogelijkheden, welke wij U later tijdig doen toekomen om ons Uw wens kenbaar te maken. Het gaat er nu vooral om dat wij voldoende plaatsen kunnen reserveren. De kosten voor deze middag ramen wij op € 55,00 per persoon. Voor vervoer vice versa dient door Uzelf te worden gezorgd. Inschrijving staat open voor alle 50-plussers! Voor info en/of opgave bij de reiscommissie: Christine Ceelen; Simon vd Berghstr. 48, Tel 5322258 Kees van Wanrooij; Veldstraat 5a, tel. 5322106 Ton Jonkers; Simon vd Berghstr. 8, tel. 5322005

PERSBERICHT Alzheimer Café, Oss-Maasland Op maandag 11 oktober organiseert de Alzheimer afdeling Oss-Maasland het Alzheimer Café in ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Iedereen is van harte welkom. Deze avond is het thema: Omgaan met dementie volgens de belevingsgerichte benadering Dementie gaat gepaard met een grote verandering in het gedrag van de dementerende. Een dementerende kan bijv. herhalend vragen om naar huis te gaan, terwijl hij gewoon in zijn eigen huis verblijft. Wat gaat er om in zijn hoofd ? Wat denkt hij, wat voelt hij? Hoe kun je daar dan het beste op reageren? Corrigeren of ontkennen van zijn gevoel geeft vaak on-

20

rust, verdriet en laat dan soms ook agressie zien. Een belevingsgerichte benadering is een manier van omgaan die aansluit bij de gevoelens van de dementerende. Ingaan op zijn beleving geeft hem een gevoel van veiligheid en rust. Wilma van Dijk, Consulent Belevingsgerichte Zorg (BrabantZorg) zal hier uitleg over geven met voorbeelden uit de praktijk. Na de pauze zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. En ook deze keer is er weer alle ruimte om elkaar als bezoeker van het Alzheimer Café te ontmoeten; bijpraten bij een kop koffie of een drankje. Het Alzheimer Café is een plek waar dementerenden en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en elkaar ondersteuning kunnen bieden. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Maasland en RIGOM i.s.m. BrabantZorg, GGZ en Interzorg Thuiszorg.

WIE WAT WANNEER OKTOBER 06 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 13 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 14 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 31 FCC Nuland regiowedstrijd fietscross NFF te Nuland 31 W.I.K. BrabantWonen Cup NOVEMBER 06 Opwermaovond Rottenrijk 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Intocht Sinterklaas 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19)

PERSBERICHT BuroKoek kiest het ruime sop..... Per 1 oktober starten Arjan Pijnenburg en Jolanda van Deventer een nieuw bedrijf onder de naam BuroKoek. Het buro wil zich verder specialiseren in zowel interieur- als architectonische projecten, en blijft voorlopig gevestigd aan de St. Jorisstraat te ‘s-Hertogenbosch. Op dit moment wordt gewerkt aan energiezuinige ‘cradle to cradle’ woningen, en aan diverse bedrijfsuitbreidingen. Arjan Pijnenburg was 24 jaar lang mede eigenaar van Pijnenburg & de Bruijn Interieurarchitecten. De opvallende naam BuroKoek is te danken aan de achternamen van de oprichters.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


OKTOBER BORSTKANKERMAAND Borstkanker is bij vrouwen de meest voorkomende vorm van kanker. Per jaar komen er 12.500 nieuwe borstkankerpatiënten bij, 1 op de 8 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Bij maar 5% spelen erfelijke factoren een belangrijke rol. De strijd tegen borstkanker is nog niet gestreden. Daarom besteedt KWF Kankerbestrijding tijdens de Borstkankermaand in oktober extra aandacht aan borstkanker. Risico’s verminderen U kunt zelf iets doen om het risico op borstkanker te verminderen: volop bewegen! Vrouwen die lichamelijk actief zijn hebben 20 tot 40 procent minder kans op het krijgen van borstkanker. Meer bewegen is heel gemakkelijk in te passen in uw dagelijks leven. - Neem de trap in plaats van de lift. - Doe zoveel mogelijk dingen lopend of op de fiets. - Maak een korte wandeling tijdens de lunchpauze of na het avondeten. - Sluit aan bij een wandel- of loopgroepje. - Zoek een beweegmaatje, samen is gezelliger dan alleen. Meer bewegen kan altijd. Het advies voor volwassenen is: minstens 5 dagen per week 30 minuten per dag bewegen. Wat kunt u nog meer doen - Onderzoek toont duidelijk aan dat borstvoeding de moeder kan beschermen tegen borstkanker. - Voor iedereen is een gezond voedingspatroon en een gezond lichaamsgewicht belangrijk. - Als u al alcohol drinkt, probeer het gebruik te beperken tot één glas per dag. - En als u rookt: de GGD Hart voor Brabant heeft een cursus ‘stoppen met roken’. Bevolkingsonderzoek Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen om de twee jaar een oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Met dit onderzoek wordt borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord en is de kans op genezing groter. Op de website www. bevolkingsonderzoekzuid.nl vindt u meer informatie over dit onderzoek. U kunt ook bellen naar Bevolkingsonderzoek Zuid, tel. 088 00 01 300 (lokaal tarief). Meer informatie Op www.kwfkankerbestrijding.nl vindt u meer informatie over borstkanker. Heeft u vragen? Bel dan met de KWF Kanker Infolijn, tel. 0800-0226622 (maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 18.00 uur). Wilt u meer informatie over andere gezondheidsonderwerpen? Bel dan met het Centrum voor Publieksinformatie & Documentatie (Centrum P&D) van de GGD Hart voor Brabant, tel. (013) 464 33 11, of stuur een e-mail via centrumpend@ggdhvb.nl. Kijk ook eens de

22

website van de GGD Hart voor Brabant www.ggdhvb. nl.

PERSBERICHT Marianne Vos en Koos Moerenhout te gast in Brabants Wielercafé Kenners noemen haar een fenomeen, een zeldzaam verschijnsel. Dat is perfect van toepassing op Marianne Vos. Want wat de Brabantse wielrenster doet, is eigenlijk ongelooflijk. Er komt geen einde aan de ongekende zegereeks van de tweevoudig Sportvrouw van het Jaar. Naast een Olympische titel op de puntenkoers bezit ze diverse nationale en wereldtitels op de baan, de weg en in het veld. Waar je haar ook laat rijden, ze wint. Dit boegbeeld van het vrouwenwielrennen is op woensdag 17 november 2010 om 20.00 uur te gast bij het Brabants Wielercafé. De kaartverkoop start op 1 oktober om 11.00 uur via www.bibliotheekmaasland.nl en in de bibliotheek Oss. Aan het eind van een bijzonder wielerjaar schuift Marianne Vos aan bij interviewer Peet Kappen in zaal ‘t Putje in Oss. Verder is ook Koos Moerenhout te gast. Door zijn jarenlange ervaring in grote koersen is hij al enkele jaren de nestor van de Rabo-ploeg. De Nederlands kampioen van 2007 en 2009 kondigde tijdens de laatste Tour de France aan te zullen stoppen als renner en in 2011 deel uit te gaan maken van het management van de Rabobankploeg. Genoeg om over bij te praten dus. Overige gasten zijn onder meer: Wout Koster, auteur van de binnenkort te verschijnen biografie van Fausto Coppi: ‘Een leven lang op kop’. Over een grootse loopbaan, maar een tragisch leven. En Theo van Duren, columnist, cabaretier en bekend van het cabaretfestival Camaretten, geeft zijn altijd verrassende visie. Nu op de wielersport en de fiets. Op 17 november is ook de presentatie van de negende uitgave van Helden, wielersport in Brabant, samengesteld door de oprichters van het Wielercafé Jos en Tom de Louw uit Oss en Peet Kappen uit Nuland. Gewijzigde kaartverkoop: De voorverkoop van toegangskaarten voor het Brabants Wielercafé start op vrijdag 1 oktober 2010 om 11.00 uur in de bibliotheek Oss en bovendien vanaf dat tijdstip ook via internet: www.bibliotheekmaasland.nl. Bibliotheekleden betalen € 5,- en niet-leden € 7,-. Toegangskaartjes voor het Wielercafé zijn niet alleen in de bibliotheek Oss te koop, maar ook tijdens de normale openingstijden van de andere vestigingen van BasisBibliotheek Maasland. Zolang de voorraad strekt. Met ingang van dit seizoen is het niet meer mogelijk toegangskaarten voor het Wielercafé bij boekhandel Derijks in Oss te bestellen. Omdat het Brabants Wielercafé met 200 plaatsen steevast is uitverkocht, raden wij aan tijdig kaarten te kopen.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.