Torenklanken 2010 - nr 13

Page 1

48e jaargang | nummer 13 | september 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9 11

Gymnastiek Vereniging Geffen Gymnastiek Vereniging Geffen is een recreatieve vereniging met als hoofdthema bewegen. Wij zijn met spoed op zoek naar een enthousiaste TRAINER(STER) voor het geven van gymlessen aan onze jeugdleden van 6 tot 12 jaar. Natuurlijk voor een leuke vergoeding! (Studenten van Pabo, CIOS of AALO zijn ook van harte welkom) De trainingstijd van deze groep is op dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur in sporthal De Geer. Het seizoen loopt van september tot juni. Heb je interesse of vragen, dan kun je contact opnemen met Ellie Savelkouls, tel. 073-5323083. Of ken je iemand die les geven aan deze groep leuk vindt, geef het door aan ons, dan kunnen wij contact opnemen!

SCOOTMOBIELTOCHT OP 11 SEPTEMBER 2010 Geachte dames, heren, Evenals vorige jaren zijn wij van plan een scootmobieltocht te organiseren voor alle Maasdonkse gebruikers vaneen scootmobiel op zaterdag 11 september 2010. Het is de bedoeling dat wij een passende route rijden door de mooie omgeving van Maasdonk, niet langer dan 25 km. Wij willen speciaal voor deze groep mensen een leuke dag samenstellen. Wij rijden met de gehele groep samen met daarbij enkele fietsers om te helpen bij het

12 13 14 15 16 17 18 19 20

oversteken en bij andere dingen, mochten die onverhoopt gebeuren onderweg. Wij zullen ook een auto met aanhanger ter beschikking hebben voor scooters die onderweg pech krijgen. De mensen die voor deze tocht in aanmerking komen kunnen zich voor 05-09-2010 melden bij: Voor Vinkel: Dhr. Christ van Leijden, tel: 5322095 Voor Geffen: Mevr. Siena van Erp, tel: 5321954 Voor Nuland: Dhr. Wim van der Linden, tel. 5321588 Met vriendelijke groeten, Namens de 3 K.B.O’s in Maasdonk Siena van Erp

FEESTMIDDAG NATIONALE ZIEKENDAG Woensdagmiddag 8 september a.s. organiseert Ziekencomité De Schakel weer een gezellige feestmiddag in ‘t Oude Klooster. Dit i.v.m. Nationale Ziekendag. De middag begint om 13.30 uur en er zal een muzikaal optreden verzorgd worden door Dia Krol ! Degenen die geen vervoer hebben en graag aanwezig willen zijn kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160 of Tonnie van Schijndel tel. 5321086. Graag tot ziens op 8 september. Ziekencomité De Schakel

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 september (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken

redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


van een doopviering kunt u contact opnemen met kapelaan Van Dijk (v.m. pastorie 5321216) of een mailtje sturen naar: kapelaan@parochiegeffen.nl De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage.

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Een mailtje naar de kapelaan kan ook altijd. Maandag is de vrije dag van de kapelaan. E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 03 sept. 19.00 u. avondmis met koorzang zo. 05 sept. 09.30 u. openluchtmis i.v.m. Effe noar Geffe m.m.v. WIK e.a. di. 07 sept. 19.00 u. * avondmis wo. 08 sept. 16.00 u. Huwelijksviering Bianca van Keulen en Marco van der Rijt vr. 10 sept. 13.00 u. Huwelijksviering Astrid Hoe- ben en Ron Eikenaar 19.00 u. * avondmis zo. 12 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK ter afsluiting van de restauratie + kinderkerk di. 14 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 17 sept. 19.00 u. * avondmis zo. 19 sept. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk di. 21 sept. 19.00 u. * avondmis MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen

KINDEREN IN DE KERK De gastouders van de werkgroep kinderkerk zijn bereid gevonden kinderkerk te houden tijdens de zondagviering, nu er op zaterdag geen viering is. Breng gerust uw (klein)kinderen mee naar de kerk, zij kunnen een aangepast programma volgen in het patronaat. Van harte aanbevolen! De kinderen die actief mee willen doen in de H.Mis kunnen zich aanmelden als misdienaar (tel. 5321216) of als lid van het kinderkoor (Rianca 5323032). DOE MEE! HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De Stand is: € 16.890,00 Hartelijk dank voor uw bijdrage! U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. BEGRAAFPLAATS We krijgen altijd veel complimenten dat onze begraafplaats er keurig bij ligt. Met dank aan onze vaste kerkhofmedewerkers, die alles netjes in orde houden. Iedereen die het graf van zijn nabestaande(n) verzorgt mag gebruik maken van het tuingereedschap en/of de poetsdoekjes in het schuurtje bij de afscheidsplaats. Wilt u s.v.p. na afloop dan de materialen weer onder het afdakje terugzetten / -hangen. Bij voorbaat dank. HOF VAN LOF De Hof van Lof is een deel van de tuin van de minderbroeders in Megen. Hij wordt onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Op bepaalde dagen is deze tuin toegankelijk voor iedereen; gratis entree, een vrijwillige bijdrage is gewenst. Op de zgn. scharrelmiddagen kunt u zelf de tuin bezoeken (Kloosterstraat 6, Megen) en er worden ook rondleidingen gegeven, daarvoor moet u zich aanmelden (tel. 073 - 6421056, van di. t/m za. tussen 09.00 - 12.00 uur of e-mail: Hacken.TH@inter.nl.net)

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325073 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

In de maand september kan de tuin nog bezocht worden. Scharrelmiddagen (14.00 - 16.00 uur): za. 4 sept. - za. 11 sept. - zo. 12 sept. - za. 18 sept. - vr. 24 sept. De rondleidingen worden gegeven op vr. 3 sept. - do. 9 sept. - do. 16 sept. - za. 25 sept. van 14.00 - 16.00 uur. DANKBETUIGING Met pijn in ons hart hebben we op 16 juni afscheid moeten nemen van onze geweldige moeder, schoonmoeder, en allerliefste oma en overgrootoma, Jo Gloudemans - Van de Liefvoort. We missen haar heel erg, iedereen die haar gekend heeft, zal dat zeker begrijpen. Het heeft ons ontzettend goed gedaan zoveel steun te mogen ontvangen door het vele bezoek, de kaartjes, bloemen en de aanwezigheid van zovelen bij de avondwake en de uitvaart. Bedankt daarvoor. Een speciaal woord van dank naar alle mensen die ons mam, onze oma gesteund hebben tijdens haar ziekzijn. Vooral de medewerkers van De Heegt; jullie waren geweldig! Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen familie Gloudemans.

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 5EFKES BUURTE MÈ... Ruud Verhagen en Clasine van Venrooij De schoolmeester doorspekt zijn onderwerpen altijd met een mooi verhaal... Hij heeft eveneens diverse historische boekwerken en artikelen over Geffen op zijn naam staan... Ruud Verhagen, geboren en getogen in Geffen, is nieuws - gierig! Hij houdt van mensen en hun verhalen! Op de avond vóór Effe noar Geffe wordt een nieuw boek van hem, gepresenteerd door Heemkundewerkgroep “Vladerack”. “ÉÉN POT NAT” bevat 320 pagina’s en 477 foto’s en vertelt over de Geffense café- en cafetariahouders. De titel verwijst naar ‘het natje’, maar eveneens naar de caféhouders die vaak familie van elkaar waren. Ruud heeft ruim drie jaar aan het boek gewerkt. Hij spitte diverse boeken, artikelen, archieven en familiestambomen door; pleegde veel telefoontjes naar binnen- en buitenland; stuurde e-mails en googelde; schreef ambassades aan en voerde veel gesprekken met betrokkenen en/of hun familieleden! “Ik was soms wel een hele avond bezig om één geboortedatum te vinden!” Clasine was één van die geïnterviewden, want zij werkte een aantal jaren bij de Geffense Barrière. Bovendien heeft zij in samenwerking met de werkgroepleden van de Heemkunde, de jaarlijkse tentoonstelling aan dit onderwerp gewijd. “Wij hebben behalve op het verleden, ook ingezoomd op het heden, om de fotoborden ook aantrekkelijk te maken voor de jeugd. De foto’s van de onlangs gehouden reünie van D’n Baddy zijn bijvoorbeeld te bezichtigen. Ook laten wij foto’s zien van de activiteiten die in de cafés / zalen gehouden zijn, die worden in het boek niet besproken. En... de locatie van de Heemkundetentoonstelling is dit jaar een toplocatie, omdat de Aloysiusschool niet meer bruikbaar is, mogen we in de Raadszaal onze fotoborden opstellen. De entree is via de zij-ingang op het Dorpsplein,” aldus Clasine. Wat is er zo leuk aan het steeds maar zoeken naar gegevens en verhalen uit het verleden? Ruud: “Het is een sport voor mij, om te achterhalen waar mensen vandaan komen, hoe ze waren en werkten, waar ze naar toe vertrokken. Soms komen contacten via via binnen, op Effe noar Geffe bijvoorbeeld of via de Heemkundewerkgroep. Het is soms moeilijk in verband met de Wet op de privacy, om persoonsgegevens te achterhalen. Gelukkig hebben we in het archief van “Vladerack” de genealogie van een heleboel families, indertijd uitgezocht door Bert Huismans. Die gegevens worden momenteel gedigitaliseerd door Henk Martens.” Ook deed Ruud zijn voordeel met contacten in het buitenland, die Clasine nog had overgehouden na het onderwerp “emigranten”.

“Slechts één uitbater van ‘t Akkertje: Bert en Hennie Alsemgeest, heb ik niet terug kunnen vinden!” zegt Ruud. Het eerste exemplaar van “ÉÉN POT NAT” zal op 4 september om 21.00 uur op de kiosk worden uitgereikt aan de langst zittende caféfamilie sinds 1940, de familie Van Bergen/De Haas. Daarna is het boek te koop bij de Heemkundewerkgroep voor € 20,00, een betaalbare prijs, vanwege vele sponsors. Er zijn 300 exemplaren van het boek gedrukt, óp is óp! “Als de Heemkunde wat overhoudt aan het boek, dank zij de sponsoring, dan gaat het winstbedrag in een boekenfonds, om eventuele volgende historische uitgaven alvast een beetje te kunnen financieren,” legt Ruud uit. En wat is zijn volgende boek? “Even niets!” Dat wil niet zeggen dat Ruud dan even niets te doen heeft! Hij blijft alles verzamelen over Geffen; knipt alle artikelen over Maasdonk uit. Hebt u dus nog pennen, stickers, glazen, asbakken, petjes, posters e.a. waar Geffen op staat... dan weet u nu, dat u die kwijt kunt op Molenstraat 14!

GEVONDEN VOORWERPEN Armband zwart met roze pailetten, ongeveer 3 cm breed. Sjaal; licht/donkerblauw, licht/donkergrijs gestreept. Zwarte dames zomerjas van vero moda. maat xl. huisartsenpraktijk Geffen, 073-5321252

7


ROND DE DORPSPOMP

De vakantie zit er weer op. In ons landje hadden we helaas wat regenachtige dagen. Wisselvallig noemen ze dat. De vakantiegangers, die het zuiden van Europa hadden opgezocht zijn wat meer gebruind. De kermisgangers hadden goed weer. De feesttent over de Dorpstraat bij de Gouden Leeuw was vol gezelligheid. De prijzen voor de kermisattracties waren betaalbaar, vooral omdat er veel aanbiedingen waren. Het roggemaaien op zaterdag 17 augustus werd geplaagd door hemelvocht. De mis als inleiding op het feestelijk gebeuren moest helaas in de kerk gehouden worden. De nieuwe kapelaan en parochiemedewerkers zorgden voor een passende samenzang. Ondanks het slechte weer was er veel belangstelling in de kerk en ook bij de maaiwerkzaamheden en de worst en het spek en de zult na afloop lieten zich weer goed smaken in de Gouden Leeuw. “Effe noar Geffe” is weer aangekondigd, de Stropoppen met de fraaie Molen aan de A59 nodigen weer iedereen uit voor het feest, de “Effe noar Geffe”-krant ziet er weer feestelijk uit, de trouwe adverteerders blijven de krant mogelijk maken, de plakkatenplakker trekt weer door de dorpen en stadjes, alle medewerkenden staan weer in de startblokken. Het braakliggende terrein, wachtend op nieuwbouw van seniorenwoningen wordt naar wij hopen eenmalig gebruikt voor uitbreiding van de dierenpresentatie. Elk jaar zijn er weer verrassingen. We zien uit naar het Erfhuis, de Klompendans, de Muziekjes, het weer even herrezen Seniorenkoor bij het Veldje van 13.00 tot 13.45 uur, de attracties, de minitrein, enz. enz. een eindeloze rij van dieren, alle demonstraties, Scouting etc. Alleen efkes ENTREE betalen en de rest is voor noppus. Zal het volgend jaar anders zijn in ons centrum!!! Is het Centrumplan dan toch zeker volop in ontwikkeling. De bezwaarmakers tegen de plannen hebben dan intussen antwoord. De Burgemeester, wethouders en raad hebben er uiteindelijk mee ingestemd. Het is weer september maar nog er is nu nog geen nieuws en vooruitzicht over het plan. Zou de economische crisis een rol spelen. Heeft Mooiland en Maasland Zorg geen zicht op de toekomst. Is onze aandacht teveel gericht op de Koppellinck. “De Wissel” is een schitterende school geworden en de verenigingen hebben hun ruimtes ingericht. Op 8 september is er voor gebruikers een open dag. Maar dan, als dat achter de rug is, ja dan... beginnen we aan de uitvoering van het Centrumplan toch!!! De noodlokalen bij de scholen zijn vertrokken, de opge8

tuigde, met veel kleuren verfomfaaide Aloysiusschool, geopend 13 januari 1958, kan worden afgebroken, het mooie glas-in-lood-raam krijgt een nieuwe bestemming. Een nieuwe periode voor Geffen breekt aan. De 2 wethouders van Herpen en Moon zijn intussen dankzij Jan van Hoek in de picture gekomen. We weten intussen, dat ze betrouwbaar zijn, dat er geen risico’s zijn die het functioneren kunnen beletten. De burgemeester boos. De stunt van J. v. Hoek heeft van doen met publiciteit, is niet erg prudent en plaatsen we bij de afdeling gerommel in de marge. De minister van economische zaken is vandaag 23 augustus in Oss voor de redding van Organon of de uitbreiding van de biotechniek of andere reddingsplannen. Het is een onzekere toekomst voor alle werknemers van Organon en toeleveringsbedrijven. Zouden de Geffense P.V.V.-stemmers blij zijn met de ontwikkelingen in Den Haag??? Zijn die stemmers toch in principe stemmen voor links? Wij vrezen de gang van zaken vooral waar wij horen, dat de S.G.P. ook nog stemsteun zal geven als enige aan hun geloof gekoppelde zaken worden ingewilligd. Het C.D.A. lijkt daarentegen weinig waarde te hechten aan een Bijbelse invulling en de C. van Christelijk maar even te vergeten. Wij vragen ons af of geloofsaangelegenheden wel een rol moeten spelen in regeringszaken. Wel denken wij, dat de zich nu ontwikkelende strijd uiteindelijk alle linkse krachten zal bundelen en dat we straks een keuze maken tussen Links of Rechts. Wie loopt er voorop met de vlag. Wij vrezen dat de keuze naar rechts veel nadelen heeft voor de sociaal zwakkeren. Van stamtafel 327. Voor op- en of aanmerkingen de Prins o412-640982. Volgende zitting op 12 september na de hoogmis en weer in café Govers. Hauw Doe. Ut gù oe goet!!! en veul plezier op “Effe noar Geffe”.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN VERKEER EN VEILGHEID Op woensdag 15 september as. om 13.30 uur verzorgt de KBO afdeling Geffen een middag over verkeer en veiligheid. We worden allemaal een dagje ouder en er hebben de afgelopen jaren de nodige veranderingen plaats gevonden. Op deze middag wordt u bijgepraat over het hedendaagse verkeer. De middag is toegankelijk voor alle senioren van 55 jaar en ouder in Maasdonk. De KBO Geffen heet u alvast van harte welkom en wenst u een nuttige een leerzame middag toe. Natuurlijk is de koffie bruin. KBO Geffen

COMPUTERHOEK GEFFEN Om mee te kunnen blijven doen aan de moderne samenleving zullen de 55-plussers van nu, maar zeker die van morgen, moeten zij kunnen omgaan met de computer. Het gaat daarbij niet alleen om het kunnen bedienen van het apparaat en het basisgebruik van Internet en E-mail. Het leren gebruiken van allerlei praktische computertoepassingen wordt steeds belangrijker. Het verrichten van betalingen( bankieren), het opvragen van enige informatie over wat voor onderwerp dan ook, het doen van de belastingaangifte of het bestellen van boodschappen bij de supermarkt of het kopen van een artikel op marktplaats of elders, zijn daarvan goede voorbeelden. Kortom het kunnen omgaan met de computer en toegang hebben tot het internet wordt meestal als vanzelfsprekend beschouwd als je in contact treedt met bedrijven en diverse (overheids-) instellingen, zoals de gemeente, belastingdienst, CAK (Centraal administratiekantoor), zorginstellingen, enz. Hiervoor kun je terecht bij de Computerhoek in Geffen in ‘t Oude Klooster. Je krijgt dan persoonlijk instructie van een vrijwillig(ster)er en de uitleg wordt ‘één op één’ gegeven. Je kunt hier terecht met vragen over het gebruik van de computer, maar ook kun je in uw eigen tempo leren en is er alle tijd om in te gaan op individuele vragen en wensen. In onze Computerhoek worden geen cursussen gegeven. Wel zorgen we dat je voldoende leert om met de computer aan de slag te gaan en dat je een basis hebt om je verder te bekwamen door zelfstudie of voor het volgen van een cursus of workshop bij het RIGOM. We beschikken over een uitgebreid instructieboek waarmee je aan de slag gaat en waarmee je uiteraard

ook thuis kunt oefenen. De begeleiding geschiedt geheel pro-deo door vrijwilligers. De deelnamekosten zijn betrekkelijk laag. Je betaalt € 12,- inschrijfgeld, en hiervoor krijgt je dan tevens het instructieboek. Weet je helemaal niets van het gebruik van de computer, dan krijg je de eerste 5 uren geheel gratis. Voor een vervolginstructie betaal je slechts € 6,- voor 5 uren begeleiding. Alle redenen dus om eens een kijkje te komen nemen in onze Computerhoek. Je bent welkom. Of bel even voor een afspraak, zodat wij tijd voor je vrij maken. Voor aanmelding of informatie, bel dan: Albert van Santvoort, tel. 53 22 141 of Jan Ceelen, tel. 53 22 258.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken met het overlijden van Adriaan de Haas Met name Huisartsen Praktijk, Brabant zorg, Huize de Heegt, uitvaartverzorging van Lith, buren, kennissen, familie en allen die ons steun en troost hebben gegeven. Hartelijk dank, namens broer, zussen, schoonzus, zwagers, neven en nichten de Haas

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 9


BEREIKBAARHEID GEFFEN TIJDENS EFFE NOAR GEFFE 2010 Omdat de bereikbaarheid van Geffen voor ons ERG belangrijk is, maar we de veiligheid voor onze inwoners en bezoekers MOETEN waarborgen willen we de bereikbaarheid van Geffen in 2010 hetzelfde regelen als in 2009 (toen liep het goed) Het totale plan is veel gedetailleerder maar dit zijn de hoofdlijnen. 1: Voor bewoners en mensen die per auto Geffen in moeten, zijn er 2 toegangen. A: Via Pastoor van de Kampstraat (als je ten westen van de Papendijk moet zijn) B: Via Veldstraat (als je ten oosten van de Papendijk moet zijn) 2: De Papendijk is afgesloten voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer, 3: en gaat uitsluitend naar de parkeerterreinen. Dit is noodzakelijk omdat we de rotonde (bij de brandweer) zoveel mogelijk autovrij moeten houden i.v.m. de veiligheid van voetgangers. Tevens zullen er, huis aan huis, z.g. bewonerskaarten verspreid worden die je, als je Geffen binnen komt rijden, achter je voorruit kunt zetten. Zo is het voor onze verkeersregelaars duidelijk wie er met zijn auto de bebouwde kom in wil rijden. (Maak van deze kaarten svp geen misbruik).

10

Uiteraard gaan wij ervan uit dat iedereen zijn auto binnen de kom correct parkeert, zodat er te allen tijde voldoende ruimte blijft voor eventuele hulpdiensten (brandweer etc.) en dat er geen inritten geblokt worden. We hopen op deze manier de overlast te beperken en er samen weer een mooie Effe noar Geffe van te maken. Voor vragen en/of opmerkingen bel gerust. Groet Bert van Laarhoven 06-51.56.63.74

PROGRAMMA KIOSK Zaterdagavond 4 september 2010 (vanaf ± 19:00)

• Gratis traktatie voor de kinderen • Gratis af te halen (boeren)kinderkleding • Bekendmaking Geffenaar van het jaar 2010 • Loterij met fantastische bloemstukken • Live muziek op de kiosk met geweldige band • En nog heeeeeeel veel meer. Ge komt toch zeker ok???

GEZOCHT SPULLEN VOOR ERFHUIS EFFE NOAR GEFFE Na het succes van vorig jaar organiseren we tijdens Effe noar Geffe wederom een z.g. Erfhuis, dit is een soort van veiling die men vroeger ook wel hield, om eigendommen te verkopen van mensen die overleden waren en waar de erfgenamen geen interesse in hadden. De opbrengst was dan voor de nabestaanden. In deze is de “nabestaande” de stichting Effe noar Geffe. Om een en ander weer te realiseren hebben we spullen nodig .spullen waarvan je denkt wat zou dat nou waard zijn . schroom niet en meld de spullen aan. Aangeboden spullen kunnen eventueel thuis opgehaald worden. Let wel we willen alleen veilbare stukken we willen zeker geen rommelmarkt. We houden dit Erfhuis bij de Jeu de Boules banen naast de pastorie. Als er mensen zijn die spullen willen laten veilen tijdens Effe noar Geffe, kan dit. Lijkt je dit iets bel dan even vooraf met Hans van Rosmalen op 06-22.01.85.65 of neem je spullen met Effe noar Geffe,


gewoon mee. Mailen kan ook hansvanrosmalen@home .nl Ik hoop dat we veel mooie en/of bijzondere spullen onder de hamer kunnen brengen Alvast bedankt Bert van Laarhoven Ps zijn er vragen bel gerust 06-51.56.63.74

BALLONVAARTEN EFFE NOAR GEFFE 2010 Na afloop van Effe noar Geffe zullen meerdere luchtballonnen opstijgen vanaf het grasveld bij De Geer (mits het weer dit toelaat). Het meevaren in een luchtballon is een unieke ervaring en geeft een prachtig uitzicht over Geffen. Voor 2010 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Als je interesse hebt, dan kun je nog mee! Hans van Hoessel Ballonvaarten (www.balloonteam.nl) verzorgt de ballonvaarten voor Effe noar Geffe tegen een gereduceerd tarief van 140 euro per persoon. Wacht niet te lang en geef je op bij Boet van Dijk (penningmeester) via 06 214 76 094 of info@boetje.nl . Effe noar Geffe zoekt iemand met een metaaldetector die eenmalig metaalresten in een weiland wil opsporen. Info Bert van Laarhoven 06-51.56.63.74.

BESTE KINDEREN VAN GEFFEN, Graag zien wij ook dit jaar tijdens Effe noar Geffe zoveel mogelijk kinderen uit ons eigen dorp verkleed in boerenkleding. De Stichting Effe noar Geffe verhuurt weer gratis prachtige boerenkleding, gemaakt door de boerenbruidsparen. Deze kleding kan zaterdagavond 4 september tussen 19.00 en 20.00 uur worden opgehaald bij de kraam van de kinderwerkgroep op het gemeenteplein. Alle kinderen die verkleed zijn en zich tijdens Effe noar Geffe melden bij de kinderjury op de kinderspeulploats bij de Smidse krijgen een traktatie! Voor eventuele vragen of opmerkingen kunnen jullie terecht bij kinderwerkgroepeng@hotmail.com. Groetjes kinderwerkgroep Effe noar Geffe

FANFARE W.I.K. GAAT EFFE NOAR GEFFE Fanfare W.I.K. laat zich tijdens Effe noar Geffe van een hele nieuwe kant zien. We beginnen als vanouds met de mis in de kloostertuin en verhuizen na afloop naar een groot podium bij het nieuwe Multifunctioneel Centrum waar alle geledingen zich de hele dag laten zien en horen. Samen met het al ‘vertrouwde’ Erfhuis hebben we een vlot programma opgesteld waar iedereen onder het genot van een koud pilsje en een lekker hapje met volle teugen van kan genieten. Het programma ziet er als volgt uit: 11.00 uur W.O.U-orkest 11.35 uur Majorettes 11.45 uur - 12.45 uur Erfhuis 12.45 uur Fanfareorkest W.I.K. 13.20 uur Majorettes 13.30 uur Beginnersorkest 13.45 uur - 14.45 uur Erfhuis 14.45 uur Pompzwengels (met gastop- treden van Robbert Vos) 15.30 uur Majorettes 15.40 uur Saxorkest 16.00 - 17.00 uur Erfhuis 17.00 uur Slagwerkgroep Het belooft een waar spektakel te worden waarbij muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Tot bij Effe noar Geffe!

BOEKENKRAAM BIJ EFFE NOAR GEFFE. Dit jaar ben ik al weer voor de 13e keer met mijn boekenkraam aanwezig tijdens Effe noar Geffe. Waar de organisatie mijn kramen neer zet weet ik nog niet. Misschien voor de laatste keer nog bij het gebouw van de Aloysiusschool, misschien ergens anders. Als u een boek wilt bestellen dan kunt u onderstaand strookje invullen. Kijkt u ook eens op www.boekwinkeltjes.nl bij boekzolder peter. U kunt boeken ook bij mij thuis op komen halen of ik breng ze mee naar Effe noar Geffe. Naam:______________________________________ Adres:______________________________________ PC en plaats:_________________________________ Tel.:________________________________________ Titel van het boek:_____________________________ Schrijver:____________________________________ Bijzonderheden: ______________________________ Stuur dit formulier naar: P.G.M. Lammers, Molenstraat 75, 5341 GC Oss.

11


DE NIEUWE AUW NEIJTS IS WEER UIT ! Drie keer per jaar geeft de Geffense Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ het blad “Auw Neijts” uit. Dit keer verhaalt het blad onder andere over Riet Friet. Wanneer je in Geffen de weg vraagt naar het huis van Riet Schuurmans- Van Grunsven zal menigeen je verbaasd aankijken. Misschien zal men na lang nadenken je de goede richting in sturen. Gemakkelijker is het om de weg te vragen naar ‘Riet Friet’, vrijwel iedereen kan je dan precies vertellen waar je moet zijn. Iedereen die haar kent, altijd in de weer. Riet werd in 1932, aan de Gewandeweg, geboren als Regiena Marie van Grunsven. Haar vader Wimke van Grunsven en haar Moeder Jans van Haaren brachten 15 kinderen op de wereld, waarvan er vijf vroeg stierven. Riet was de middelste van het stel. Riet:”Ons opa was een rijke mens, hij woonde bij de schutskooi, was boer en had heel wat land. Zijn zonen Wout, Bernard en ons ‘svoar’ (vader, RV) waren voerman. Ze reden met paard en wagen vet van Lithoijen naar Oss voor de boterfabriek van Jurgens. Ons vader ging al jong van school, volgens mij was hij nog maar 10 of 11 jaar, en ging mijn opa helpen. Als er een varken ‘gebougd’ had, werd deze gewassen en in een mand gedaan. Samen met ‘smôn’ (ons moeder. Rv) ging hij dan naar de markt om het te verkopen. ‘Smôn’ ging dan alleen mee om het geld te beuren. ‘Smôn’ was er voor het gezin, ze zorgde voor alles en was puntje precies. Alles moest blinken. We hadden heel veel aan ‘ons eige’, aardappelen, groenten, maar ook een eigen maaimachine en een wanmolen. Wat hebben mijn ouders toch moeten werken, tegenwoordig doen ze toch niks meer, alles gaat machinaal. Ons ‘svoar’ moest met de hand de potstal nog uitmesten, een heel zwaar werk. Ik moest altijd ‘griezelen’ en de ramen zemen. Mijn zus moest strijken, al die overhemden van de jongens. Ons ‘svaor’ werd 81 jaar, ‘smôn’ 68. Bij de Bloemskerk ging ik naar school. Maar ik was ‘gin hèndigge’, ik ging er altijd ‘stèil teege in’. Maar eruit gestuurd, dat hebben ze nooit gedaan. Al scheelde dat niet veel. Zo deed ik wel eens een zuster na, zij zette haar voeten altijd verkeerd neer. Toen ze dat zagen moesten ze me hebben. ‘Smôn’ heeft toen nog een brief geschreven, dat ze moesten ophouden om ‘achter mij aan te zitten’. Als ze dat niet zouden doen, schreef ‘smôn’ , ‘dan zitten je tanden gauw achter in je keel’. Na de lagere school ging Riet 2 jaar naar de huishoudschool in de Verlengde Torenstraat. Daarna was het thuis meehelpen. Zeven jaar lang werkte ze bij Desso. Daar moest ze haspelen, twijnen en schrobben. Op een gegeven moment werd ze uitgekozen om in de kantine te werken. Riet:”Ze waren gek met mij, want voor de avondploeg

12

had ik altijd koffie klaarstaan, die gooide ik overdag niet weg. Lang heb ik dat niet gedaan. Dat kwam door de ‘nylon broekjes’. Dat zal ik eens vertellen.... Ik had een broer die naar Canada was gegaan. Hij had voor mij twee mooie nylonbroekjes opgestuurd, die had hier niemand. Ik vertelde dat zo en die meiden wilden dat graag zien. Ik zei dat ik ze mee zou brengen en dat ze dan zo laat bij de w.c.’s moesten zijn. Maar dat werd natuurlijk doorverteld en op de afgesproken tijd stroomde 2 complete afdelingen leeg! Meneer Van Wees was daar niet blij mee, hij ging kijken wat er aan de hand was. Kreeg ik ontslag! Ik zei dat ik dat helemaal niet erg vond, want ik nam mijn twee goede handen mee. Werken kunde overal.”... Bent u benieuwd hoe het interview verder gaat? Koop dan de nieuwe Auw Neijts! In deze uitgave staan verder de volgende onderwerpen: Een bewogen leven... Soms zit het mee en soms zit het mee in het leven. Kea van Osch kan hierover meepraten. Ondanks de nodige tegenslag probeert zij iets van haar leven te maken. Haar levensverhaal beschreven. Ons multifunctionele klooster Voor de vakantie werd het multifunctioneel centrum ‘De Koppelinck’ opgeleverd. De scholen, peuterspeelzaal en een aantal verenigingen werden verenigd onder één dak. Toch kent Geffen al vele jaren een ‘multifunctioneel centrum’, het klooster. Een beschrijving van de diverse activiteiten onder de ‘kloosterpannen’ Klasgenoten 4. Van 1943 tot 1950 zat Henk Wagemans op de Aloysiusschool. Benieuwd naar het levensverhaal van zijn klasgenoten, ging hij op zoek. Dit keer bracht hij een bezoek aan Theo van Lith. Twee scholen worden één. Ruim 150 jaar lang waren er in Geffen twee scholen. Vanaf september 2010 komt hier een einde aan. Een beschrijving van de Geffense onderwijshistorie, geen echte schoolstrijd, maar van een warme samenwerking was nooit echt sprake. Auw Neijts is te koop bij Bosch-Van Erp, Tabak en Lektuurshop Steenbergen of op woensdagmiddag in de Heemkundekelder onder het gemeentehuis.

ONDERLINGE DARTCOMPETITIE DARTCLUB OUD GEFFE Dartclub Oud Geffe zoekt nog enkele darters die op vrijdag aan een onderlinge competitie willen deelnemen. Tijdens deze competitie zal er 501 open in dubbel uit worden gespeeld. Opgave voor 05-09-2010 bij Hans Reuvers (E-mail: hansreuvers@home.nl) Dartclub Oud Geffe


Van een leien dakje?! Waar is door saamhorigheid, handen ineen en daadkracht zoveel kleur en stevig fundament gelegd? ...In het mooiste monument van oost Brabant! Waar vind je zoveel geestelijke rust en waar vind je de kracht van een aantal relevante door beelden fysiek aanwezige beschermheiligen? ...In onze H. Maria Magdalena Kerk! 11 jaar hebben wij als restauratie commissie met jullie voor het behoud van ons prachtige monument mogen vechten en bouwen! Een samenwerking die veel kleurig en warm verliep en verloopt. Geffenaren bedankt voor dit prachtige resultaat! Afgelopen 15 juni jl. hebben we de kerk technisch opgeleverd gekregen van de aannemer en daar hebben we op kleine schaal bij stil gestaan. Op 12 september a.s. gaan we de kerk officieel teruggeven aan het parochiebestuur. Om 09.30 uur die dag zal de Eucharistieviering met vier heren zijn, waarbij het gilde het beeld van Sint Joris, de behoeder tegen het kwade, terugbrengt. Een mis waarbij ook Pastoor Spijkers aanwezig zal zijn en waarbij twee oude beschermers en heiligen in ere zullen worden teruggeplaatst. Na de mis zullen er rondleidingen zijn in de kerk en kraampjes op het kerkplein, waarbij ons aller WIK voor de muzikale omlijsting gaat zorgen. Ook het beeld van Maria Magdalena, geschonken door de Geffenaren, krijgt een betere en voor iedereen altijd bereikbare plaats. Vanaf 11.00 tot ca. 13.00 uur is de Gouden Leeuw open voor alle genodigden en medewerkers, waarbij een broodje en een kop koffie zal worden aangeboden. Sprekers van Provincie en Gemeente zullen dit evenement extra opluisteren. Gedurende de middag zal er muziek zijn in de kerk, terwijl u dan bij uitstek de kans hebt om de prachtige schilderingen en veel kleurigheid van dichtbij te bekijken. In detail komen we hierop via andere publicaties nog terug. Maar U kunt alvast uw agenda blokkeren. Ja, ik geef toe er is nog altijd een gat van 50.000 Euro. Het oorlogsraam boven de ingang van de kerk en de kruiswegstaties zijn slechts twee van de nog uit te voeren projecten. Een statie hebben we laten restaureren, de overige 13 blijven door geld gebrek ongerestaureerd. Als restauratiecommissie hebben we nog wel een paar ijzers in het vuur. De eerste contouren en afspraken voor een boek over het mooiste monument van oost Brabant zijn zichtbaar. Een boek dat voor deze prachtige kleine kruisbasiliek een kroon kan worden op het vele gele-

verde werk door een veelheid van mensen. Als commissie zijn wij echter ook realistisch en beseffen dat in deze economisch barre tijd een pas op de plaats meer dan billijk is. Hoe veel kleurig onze kerk is, wordt weerspiegeld in de prettige manier waarop de Maasdonkse gemeenschap, ondanks het economisch zware weer uit verschillende materiële en geestelijke windhoeken, toch weer de schouders onder een project als dit heeft gezet. Wat een geweldige prestatie! Tot meerdere eer van de (toekomstige) Geffenaren! Met vriendelijke restauratiegroet namens de commissie, Harry Peters, voorzitter

PERSBERICHT Cursus “Eerste hulp aan kinderen” De Jeugdgezondheidszorg van Thuiszorg Pantein organiseert in Oss een cursus “Eerste hulp aan kinderen”. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur op 20 september, 27 september en 4 oktober 2010. Opzet cursus In de cursus komen alle basisaspecten van veiligheid en gezondheid van jonge kinderen aan bod zoals: babyen kinderreanimatie, allerlei soorten verwondingen, brandwonden, vergiftigingen, koortsproblemen zoals koortsstuipen, verdrinking en allergische reacties door o.a. bijen- of wespensteken. De cursist leert om efficiënt en doortastend op te treden. Naast preventietips en kennisoverdracht wordt er veel tijd besteed aan praktische oefeningen. De cursus wordt gegeven door professionele docenten van 3Mcare, voldoet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis en de reanimatierichtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. De cursus is daarom ook geschikt voor medewerkers van gastouderbureaus en kinderdagverblijven. Na afloop ontvangt de cursist een certificaat. Kosten De kosten zijn € 98,50 per deelnemer (excl. Oranjekruiscertificaat). Leden van Pantein Extra betalen € 91,50 (excl. Oranjekruiscertificaat) Aanmelden U kunt zich telefonisch aanmelden bij Thuiszorg Pantein, Tel. 0900-8803, keuze 3. Meer informatie kunt u vinden op de www.thuiszorgpantein.nl, kies het cursusoverzicht. 13


EEN ‘SOCIALSOFA’ OFTEWEL EEN ‘BUURTBÈNKSKE’... een cadeau van de Kunstkring Geffen De Kunstkring Geffen wilde graag het nieuwe multifunctionele gebouw iets cadeau doen. Dat als tegenprestatie, omdat de gemeente de laatste kunstkoe heeft gekocht - waarbij wethouder Van de Ven wel erg hoog had opgeboden! De Geffense gemeenschap krijgt daar nu wat voor in de plaats. En dat cadeau is een Socialsofa oftewel een buurtbènkske! Socialsofa is opgezet door cabaretière Karin Bruers (bekend van ‘t Bènkske indertijd op Omroep Brabant). Om de sociale verkilling een halt toe te roepen bedacht ze het plan om meer kleine sociale ontmoetingsplekken te creëren in de verschillende wijken van Tilburg. Zij vond dat iedere straat minimaal één bank moest krijgen. Om het project meer kleur te geven ontwierp Karin zelf een betonnen bank die gemozaïekt kan worden: de Socialsofa. In Tilburg worden de Socialsofa’s gemozaïekt door mensen in een re-integratieproject. De gemeente Tilburg en het Tilburgse bedrijfsleven hebben het idee opgepakt en inmiddels staan er in Tilburg vele honderden banken. Nu een aantal jaren later ontstaan er ook buiten Tilburg steeds meer Socialsofaprojecten en ook de Kunstkring Geffen is dus ‘in zee gegaan’ met dit project. Ze kochten ook een bank (gewicht 1800 kg.!), om die met de leden zelf te mozaïeken. De bank komt voor het nieuwe MFC te staan en mag door iedereen gebruikt worden: door wachtende ouders, jeu de boulers dorpsgenoten en/of passanten. Het is een uitnodiging om even te gaan zitten en wellicht een praatje te maken. Hoe komt de bank er uit te zien? Een idee van Marijke Peters, is door de hele kunstkring uitgewerkt en heeft geresulteerd in een kunstzinnig ontwerp. Vele kleine vierkante stukjes gekleurd glas werden geknipt in willekeurige vormen en op de betonnen bank gelijmd en in antracietkleur gevoegd. De kleurstelling is afgestemd op het gebouw en onder de

lantaarn zal het ‘s avonds wellicht een glinsterende blikvanger zijn! Tien van de achttien leden van de Kunstkring hebben er de afgelopen zomermaanden aan gewerkt, met dank aan Liesbeth en Willie van Erp voor de geboden gastvrijheid! “Samen iets maken voor iedereen, dat voelt goed!” zeggen de leden van de Kunstkring. Omdat de kunstkoe ook steeds op de avond voor Effe noar Geffe werd gepresenteerd, wordt ook de bank - een replica in het klein - op zaterdag 4 september a.s. op de kiosk aangeboden aan de gemeente. Komt dat zien! Een prachtig cadeau voor ons allemaal!

COLLECTE VOOR HET RODE KRUIS TE GEFFEN In de weken van 21 t/m 26 juni + 28 juni t/m 3 juli 2010 is er in Geffen gecollecteerd voor het Rode Kruis. De opbrengst bedroeg 1011,93 euro. Namens het Rode Kruis heel veel dank voor uw gift. Maar zeker ook heel veel dank aan alle collectanten, zonder hun inzet was dit mooie resultaat niet mogelijk geweest. H.G.Wagemans Contact persoon Rode Kruis collecte Geffen.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 14


van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder H.J.M. van Herpen Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur MAASDONK ONTWIKKELT NETWERK VOOR WANDELPADEN Maasdonk heeft enkele mooie wandelroutes uitgezet of in ontwikkeling, zoals het Ommetje Nuland, het Ivo van Dintherpad en de historische wandeling door Geffen. Er zit echter geen samenhang of koppeling tussen de routes. Verder wilt u als wandelaar ook eens een andere, langere of kortere route lopen. Daarom start de gemeente met het samenbrengen van de bestaande routes, waardoor de mogelijkheden voor u als wandelaar sterk worden vergroot. Door dit nieuwe netwerk verder te combineren met de omliggende gemeenten, worden de wandelmogelijkheden flink uitgebreid. In de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Bernheze zijn al netwerken aanwezig. De gemeenten Lith en Oss ontwikkelen op dit moment een netwerk. Maasdonk gaat met hen samenwerken om een zo goed mogelijk netwerk te ontwikkelen en verder vorm te geven aan het groene karakter van de gemeente. Het project bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt een inventarisatie gemaakt van de aanwezige routes, recreatieve voorzieningen, horeca en verblijfslocaties. Ook het beleid over waterwingebieden, stiltegebieden en bovenlokale recreatieve poorten wordt meegenomen. Vervolgens wordt een definitief routenetwerk opgesteld, in nauwe samenwerking met de lokale partijen zoals dorpsraden, heemkundekringen en landschapsbelang Maasdonk. Uiteraard staat de gemeente ook open voor adviezen van de wandelaars zelf. In de tweede en derde fase worden de kaarten gedigitaliseerd en de bewegwijzering ontworpen. Ook worden dan de bordjes voor bewegwijzering geplaatst. Naar verwachting is medio volgend jaar alles afgerond.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 15


Inschrijftermijn Coöperatief Dividend is verlengd! Bij Rabobank Bernheze Maasland staan uw belangen voorop, niet de winst. We gebruiken die winst om ons in te zetten voor de gemeenten waarin we werken: Bernheze, Lith en Maasdonk. Met het Coöperatief Dividend kan een goed idee omgezet worden in zichtbaar resultaat. Hiervoor hebben we in 2010 € 90.000 ter beschikking. Heeft u een innovatief idee? Laat het ons weten. U vindt het aanmeldingsformulier en meer informatie op www.rabobank.nl/bernhezemaasland.

U heeft tot 1 oktober om uw aanvraag in te dienen. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


ZIJN DOEL BEREIKT...! Het is kermiszondag... traditiegetrouw strijden dan de gildeleden om de titel van gildekoning. De gipsen vogel wordt op de molenwiek bevestigd en de schutterskandidaten worden genoteerd. Het animo is magertjes in verband met de vakantie. Tonny van Erp doet voor de eerste keer mee: “De gildezusters moeten toch vertegenwoordigd worden bij het schieten...!” De naam van de gedoodverfde koning Cees van der Doelen zoemt al tien jaar rond. Elke keer lukte het hem niet... tot vandaag! “Ik wilde - na tien jaar een poging gedaan te hebben - eigenlijk niet mee schieten. Daarom had ik mijn kruisboog verkocht aan een collega-gildelid. Het was mooi geweest, temeer daar ik de laatste tijd wel eens duizelig werd van het omhoog turen..!” vertelt Cees. Zijn vrouw Joke spoorde hem echter aan, om toch nog een keer mee te doen; er waren immers weinig gegadigden. En zo geschiedde... Cees schoot - in zijn elfde jaar, precies op de elfde verjaardag van zijn kleindochter Josefien - bij het 131e schot, de laatste brokstukken van de vogel, van de molenwiek af! Met een rondedansje op de molenberg, toonde hij, niet zonder emoties, zijn vreugde om het behaalde koningschap...! Terstond droeg hij de bekroning op, aan de overleden gildeleden Wim van Ravenstein, Ad van Zandvoort en Henk Sleutjes. “Jammer dat onze kinderen net allemaal op vakantie zijn, om dit feestje mee te vieren,” sprak Joke, eveneens zichtbaar blij met de - door Cees zo fel begeerde - koningstitel. Huub Lamers, gildekoning van 2009, mocht Cees de vogel en het koningsvest omhangen en betitelde hem na het rake schot “als een jong kalf dat blij door de wei springt...!” Er moest wel zilver gepoetst worden, volgens Huub, want het vest met de zilveren schilden had die middag wat regen opgevangen. Dat zou Cees wel regelen met “ons Joke”! Huub heeft als gildekoning een leuk jaar achter de rug, het is hem prima bevallen: “Ik zou het niet hebben willen missen!” Zijn geschonken zilveren schildje toont de Brabantse en de Gelderse (zijn geboorteprovincie) vlag; een aalscholver, verwijzend naar boerderij “De Scholvert” waar hij geboren is en het logo van het Laboratorium voor grond- en gewassenonderzoek, waar Huub werkzaam is. Cees kan zich nog een jaar beraden over het ontwerp van zijn schildje.

Vooralsnog is hij “hartstikke gelukkig” met zijn behaalde titel en zegt zijn uiterste best te doen, om zijn taken, behorend bij het gildekoningschap, het komend jaar tot voltooiing te brengen! Proficiat!

COLUMN Aanzet maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk helpt bij Ontslag Het Sociaal raadsliedenwerk wijst u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten, regelingen, formulieren en instellingen. Voor Maasdonk vindt u hun kantoor in het Anton Jurgenshuis aan de Schadewijkstraat 6, Oss. U kunt dagelijks terecht na het maken van een afspraak (0412-623880). Het raadsliedenwerk is een onderdeel van Aanzet evenals het algemeen maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk en het jeugdpreventiewerk. Uit de praktijk van de Sociaal Raadsman... Ze zitten zwijgend voor zich uit te staren als ik ze ophaal uit de wachtkamer. Een echtpaar van midden 40. “Gerda” zegt ze als ze me een hand geeft,” en hij “Hans”. Hans werkt bij Organon, ruim 10 jaar inmiddels. Organon was een goede werkgever waar je niet te klagen had over lonen en arbeidsvoorwaarden. Toen de recessie uitbrak heeft Hans zich gelukkig geprezen dat hij een vaste baan heeft bij een bloeiend, winstgevend bedrijf en een betrouwbare werkgever. Sinds een maand staat de veilige toekomst op zijn kop. Tot zijn verbijstering is Hans duidelijk geworden dat zijn baan op de tocht staat. Hans en Gerda maken zich zorgen over de toekomst. Hans is bang dat hij niet gauw ergens anders aan de slag komt. Hij is niet meer de jongste en heeft specialistisch werk. En de kinderen hebben al gezegd dat ze echt niet ergens anders willen wonen. Hans en Gerda willen weten hoe het zit met werkloosheidsuitkeringen, en ze zijn bang dat ze niet meer in hun huis kunnen blijven wonen. De spanningen tussen de echtelieden is voelbaar. Ik kan hen helpen om alle zakelijke dingen op een rijtje te zetten zoals een WW aanvraag indienen plus inschrijving op het Werkplein. En om, vooruitlopend op de vermindering van het gezinsinkomen een nieuwe begroting op te stellen. Maar ik merk ook op dat hun relatie hieronder begint te lijden. Ik bied Gerda en Hans de mogelijkheid van een aantal gesprekken met mijn collega maatschappelijk werker. Zij kan Hans en Gerda helpen om in deze moeilijke tijd elkaar niet te verliezen, om samen deze crisis te doorstaan. We spreken af dat Gerda en Hans hier over nadenken, ze weten dat ze altijd kunnen bellen voor een afspraak. Andre van Mierlo, Sociaal Raadsman

17


DE GEFFENSE SPORTIEVE WANDELAARS In diverse plaatsen hebben Geffense wandelaars dit jaar weer voetsporen achter gelaten. DE 80KM VAN SOMEREN WERD GELOPEN DOOR: Hans v. Leeuwen - Eddie v. Os DE VIERDAAGSE VAN APELDOORN WERD GELOPEN DOOR: (30-km) Helma.v.Kuijlen - Tilly Hendriks DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN: Dit jaar deed het polsbandje zijn intrede, dat alle deelnemersinformatie bevatte. Maar helaas waren er nog te veel kinderziektes met het nieuwe systeem en kregen we donderdag weer de ouderwetse controleknipkaarten. Wegens de hoge temperaturen dinsdag mochten we 1 uur of 1.5 uur eerder starten. We werden elke dag door de vele studenten die Nijmegen rijk is veel succes toegewenst,de meeste hadden ‘s morgens nog geen bed gezien,er zaten ook Geffenaren tussen. Er werd onderweg van alles te eten en drinken aangeboden door sponsors en het publiek. Het weer was goed, soms wel wat te heet en donderdag in de late middag een bui, maar het bracht veel mensen op de been en gezelligheid. Vrijdag passeerden we het plaatsje Linden die dit jaar het thema “feest” uitbeeldde, mooie en grappige bedachten taferelen waren er te zien. In veel plaatsen was er muziek en veel gezelligheid en vergaten we even de pijntjes en moeheid, in Cuijk was het vooral feest voor de toeschouwers en de wandelaars, we zaten tussen de militairen in een polonaise op de pontonburg. Onze intocht was op de Via Gladiola, zoals de St. Annastraat sinds 1983 wordt genoemd en mochten we ons welverdiende kruisje in ontvangst nemen. Sommige liepen hem zonder problemen uit,andere met pijntjes en een paar moesten de moeilijke beslissing nemen om uit te stappen. (30-km lopers) Frasia Loeffen - Thea v. Oort - Bets v. Heesch - Gerrit v. Heesch - Tineke v. Rijn - Jo Spierings - Louisa v. Wanrooy - Harrie Rovers - Wil v.d. Haterd. (40-km lopers) Ans de Poot - Ans Peters - Arina Romme - Gerda v.d. Akker - Hans v. Leeuwen - Theo v. Uden Annie v.d. Heijden - Suzan v. Uden - Corrie Hondong. (50-km lopers) Ad de Lange - Hans Schuurmans - Jan v. Bergen - Lars Valke. Gefeliciteerd allemaal met het behaalde resultaat en de uitvallers volgend jaar extra veel succes toegewenst. Een Vierdaaagse loopster Als er wandelaars vergeten zijn,meld je bij de redactie. 18

NIEUWE E.H.B.O. CURSUS De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen, Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2010/2011 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 14 lessen van 2 uur. In de nieuwe cursus zit ook de opleiding AED. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten. De kosten bedragen all-in € 175,-Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 1 oktober bij; Riekie van Erp te Geffen 073-532 1098. Ivonne van Ieperen te Nuland e-mail yvonnevandervoort@home.nl tel. 073-532 2048 Albert van den Elzen te Vinkel e-mail albertelzen@ home.nl tel. 073-532 1809


MIJN HOBBY WAS MIJN WERK! Antoine Jansen (56 j.), leidster op Peuterspeelzaal “De Paddestoel”, had zich altijd al voorgenomen om op haar 55e te stoppen met werken. Het werd een jaartje langer. Het afscheid werd in de laatste schoolweek ‘in peuterspeelzalige kring’ gevierd met de klas. “Voor de kinderen moest het een feestje zijn!” Maar ‘het mocht ietsje meer zijn’, want met het opruimen van kasten en laatjes in verband met de verhuizing naar “De Wissel”, waren de collega’s van Antoine erachter gekomen, dat ze tevens haar 25-jarig jubileum had gehaald. Daarom kreeg Antoine de zilveren speld van het SPM (Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk) en hadden de collega’s nog een verrassingsdag voor haar in petto. Samen een feesthoed beplakken, op de fiets naar diverse gezellige locaties -met daarbij ook enkele oud-leidsters- een fotosessie, een feestlied en een lunch vielen haar ten deel. Het zilveren paddenstoeltje - eens door haarzelf geïntroduceerd - werd haar uitgereikt en ze kreeg daarbij ook nog een museumjaarkaart. Een prachtige herinnering aan een fijne tijd. “Om zo te stoppen is leuk,” vindt Antoine “tot op de laatste dag heb ik plezier in mijn werk gehad, dat tevens mijn hobby was.” Een kleine bijkomstigheid: “Ik had in al die jaren nooit een Maartje (naam van haar dochter) in de klas, behalve het laatste jaar!” Antoine: “Peuters zijn onbevangen ‘leerlingen’; ze ontwikkelen zich verwonderend en spelenderwijs. Spontaniteit, blijheid, openheid, maar ook verdriet, angst en gewenning horen bij deze leeftijd.” Het afnemen van toetsjes bij peuters - een gegeven van de nieuwe tijd - hoeft voor Antoine niet zo nodig: “De sociale ontwikkeling is het allerbelangrijkste bij kleine kinderen.” En nu kan Antoine andere leuke dingen gaan doen, zoals...? Ze gooit een balletje op: “Mocht Maasdonk bij Bernheze komen, dan zou ik wel mee willen werken aan het opzetten van een dependance van “De Eynderic”! Ik heb zelf ervaren dat daar veel cursusmogelijkheden zijn om jezelf te verrijken. Dat zou wel een uitdaging voor me zijn!”

JO VAN DER HEIJDEN KAMPIOEN BIJ ‘T HAASJE Als afsluiting van het biljartseizoen deden er in dit voorjaar ruim twintig deelnemers (twee poules) mee aan de nacompetitie bij café ‘t Haasje. Jo van der Heijden (van Koosse) werd evenals vorig jaar algemeen kampioen met maar 9 verliespunten, ook Frank Gloudemans speelde uitstekend en werd in zijn poule eerste met ook maar 9 verliespunten. De kortste partij was van Hans van Orsouw met maar 6 beurten, terwijl Peter Megens in 8 beurten uit was. Verder waren er de hoogste series van Jo Steenbergen 17, en Jan Broeksteeg 15, en in de andere poule Joop van Dijk 33 en Michel van Erp 18. Op de uitstekend georganiseerde feestavond zijn inmiddels de prijzen uitgereikt, en na “Effe noar Geffe” gaan we eveneens met twee poules de regulaire competitie spelen. De uitslag van Poule A; achtereenvolgens naam, punten, hoogste serie en moyenne. 1. Jo van der Heijden 91 7 1.07 2. Jan Broeksteeg 86 15 2.48 3. Hans van Orsouw 86 9 0.99 4. Broer Damen 82 13 1.74 5. Tiny van Nistelrooij 82 9 1.26 6. Jo Steenbergen 81 17 1.43 7. Chris van Zuijlen 78 8 0.93 8. Tonny van der Heijden 77 7 1.04 9. Erny de Haas 74 11 1.55 10. Gertwin Savelkouls 73 8 0.82 11. Adriaan de Haas 70 5 0.62 Uitslag Poule B; 1. Frank Gloudemans 2. Peter Megens 3. Joop van Dijk 4. Theo van Uden 5. Jan van de Moosdijk 6. Chris van de Moosdijk 7. Wim v.d. Hanenberg 8. Arie Gloudemans 9. Gijs van de Wouw 10. Michel van Erp

81 14 1.75 79 10 1.10 79 33 3.93 75 7 1.35 75 8 1.17 73 5 0.98 68 9 1.53 65 13 2.65 59 9 1.37 58 18 1.37

Afz. @pestaartje.

19


BEACHVOLLEYBAL OP HET DORPSPLEIN IN GEFFEN Alle ingrediënten waren aanwezig: zon, zo’n 150 deelnemers en heel veel zand zorgden ervoor dat het beachvolleybaltoernooi 2010 van G’68 Maasdonk in weekend van 17 en 18 juli een groot succes was! In 2008 heeft G’68 Maasdonk voor het eerst een beachvolleybaltoernooi georganiseerd, vanwege het 40-jarig jubileum in dat jaar. Ook toen was het een succes, daarom nu een vervolg. Op 17 en 18 juli is het Dorpsplein in Geffen omgedoopt tot een waar strand, waar zowel op zaterdag als op zondag fanatiek is gevolleybald. Op zaterdagavond was er een toernooi waar iedereen zich individueel voor kon inschrijven. 32 mensen deden dat en in 8 gehusselde teams werd er gestreden om de winst. Dit alles onder begeleiding van DJ Bonaventura, die er tot in de late uurtjes een feest van maakte voor de spelers en het publiek. Op zondag waren er maar liefst 22 deelnemende teams. In 3 verschillende categorieën werd er gestreden om de bekers. Dit ging er in veel wedstrijden verhit aan toe. Enerzijds vanwege het warme weer, maar vooral ook vanwege het fanatisme waarmee werd gespeeld. Even werden de aanwezigen nog opgeschrikt door een harde knal, maar gelukkig bleek dit slechts een beachvolleybal die in de strijd klapte. Na afloop van het toernooi werden snel de velden en netten opgeruimd, waarna de vrijwilligers aan de slag konden om het zand van Gebr. Van den Berg weer van het plein te halen. Ondertussen werd het publiek vermaakt met optredens van de bands Valours up twice en Molotov. Om 19.00 uur werden nog de prijzen uitgereikt. De winnaar van de categorie heren hoog/ midden was het team van de Sparrenblekkers, de winnaar in de poule mix / dames midden waren the Beachboys & Girl en de categorie laag werd gewonnen door Ut slu ners op. Overige uitslagen zullen op de website www.g68maasdonk.nl g e p u bl i c e e r d worden. Ook foto’s van het weekend zijn op deze website te vinden.

20

DOE MEE MET DE KPJ! Ben jij tussen de 5 en 15 jaar oud en vind je het leuk om op donderdagavond samen met je vrienden en vriendinnen zowel sportief als creatief bezig te zijn? Kom dan op donderdag 16 september van 18.00 tot 20.00 uur naar de kijkavond bij KPJ Geffen. Wij willen je graag laten zien welke activiteiten we voor het komende jaar op ons programma hebben staan. En daar zit vast ook iets voor jou bij! Om de week geven we een uur handbal training. Hierna gaan we nog een uur creatief aan de slag. We knutselen met verschillende materialen. Met speciale verf om raamstickers te maken, maar ook met een hamer en spijkers om een vogelhuis te timmeren. Met de kinderen die het leuk vinden gaan we een musical instuderen. Maar voordat deze musical opgevoerd kan worden moet er nog van alles gebeuren. Bijvoorbeeld het schilderen van een leuk decor. Kortom, hoe creatief je ook bent en op welke manier dan ook, er zit altijd wel iets bij wat jij kunt doen. De andere weken organiseren we een training in een andere sport of doen we een leuk spel. Denk hierbij aan volleybal, slagbal, voetbal en badminton. Er komen door het jaar heen verschillende vormen en onderdelen van sport en spel aan bod. Dat is niet alleen heel leuk maar ook nog heel leerzaam. Je doet nergens zoveel verschillende sporten als bij de KPJ. En dat terwijl de contributie slecht 27,50 per jaar bedraagt! Naast de activiteiten op donderdagavond hebben we door het jaar heen nog enkele grotere activiteiten op het programma staan. Onder andere een atletiekdag, carnavalsbal en zeskamp. In het weekend van Pinksteren gaan we op kamp. Overdag doen we verschillende bosspellen en ‘s avonds maken we het gezellig rond het kampvuur. Kijk maar eens op onze website naar de foto’s van het afgelopen jaar: www.kpjgeffen.nl. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan je vrienden en vriendinnen mee en kom op 16 september om 18.00 uur naar de KPJ! Je vindt ons op sportpark “De Biescamp” aan de Vlijmdstraat 12 in Geffen. Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website: www.kpjgeffen.nl


WERELDWINKEL HEESCH ZOEKT VRIJWILLIGERS De Wereldwinkel is gevestigd in de Pas in Heesch, bij het Gemeentehuis. De winkel is elke middag geopend van 13.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Wie wil ons team komen versterken? Wij zijn een groep van 24 enthousiaste vrijwilligers. Tijdens de winkeldienst ben je altijd met 2 personen aanwezig. Wereldwinkel staat voor eerlijke handel - FairTrade. Handel met respect voor mens en milieu. We verkopen kunstnijverheidartikelen van producenten waarvan we weten dat de producten “eerlijk”zijn. Deze leveranciers ontvangen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels een certificaat waaruit blijkt dat de producten op een goede en eerlijke manier worden gemaakt. Natuurlijk verkopen we in onze mooie winkel ook de FairTrade food artikelen zoals de Max Havelaar koffie en thee. Heb je interesse of wil je meer informatie? Inlichtingen bij Mia v.d. Hurk Heesch 0412-452845 of Marijke van Galen Geffen 5323889

VERLOREN Wie heeft mijn fiets gezien? Het is een kinderfiets (20/22 inch) in de kleuren geel/blauw/oranje, merk Loekie Cool Terrain Bike. Aan de achterkant van de fiets had ik een paardestaart (van touw) gemaakt. Willen jullie me bellen als jullie weten waar hij is? Alvast bedankt. Groetjes Anna van Griensven (5321546 of 06-46547460)

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 08 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 08 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 11 KBO scootmobieltocht 15 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 15 KBO gezamenlijk met Vinkel, Nuland, Geffen Verkeersveiligheid 16 Ophalen Oud papier, donderdagroute 16 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 24 Ophalen Oud papier, vrijdagroute

25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 06 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 13 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 14 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 31 FCC Nuland regiowedstrijd fietscross NFF te Nuland 31 W.I.K. BrabantWonen Cup NOVEMBER 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 17 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 09 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20)

PERSBERICHT Cursus ‘omgaan met dementie’ voor familieleden en andere direct betrokkenen Op verzoek van de Alzheimerafdeling Oss-Maasland, organiseert RIGOM een zestal bijeenkomsten voor familieleden en andere direct betrokkenen van dementerenden over het omgaan met dementie. In deze bijeenkomsten wordt zowel informatie als omgangsadvies gegeven en er is gelegenheid om contact te leggen met elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. De begeleiding is in handen van ervaren mensen. Deze contactgroep bestaat maximaal uit 10 personen. Het programma In de zes bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde als: - Wat is dementie, wat zijn de oorzaken, wat zijn de symptomen? - Hoe ga je ermee om? - Welke hulp- en zorg kun je als mantelzorger krijgen? - Hoe verwerk je het verlies? - Hoe zie je de toekomst? Tijd : 13.30 - 15.30 uur of 19.00 - 21.00 uur Plaats : RIGOM kantoor (Anton Jurgenshuis) Schadewijkstraat 6 in Oss Duur : 6 bijeenkomsten Startdatum : 22 sept. (bij voldoende belangstelling) Na een half jaar wordt een terugkombijeenkomst georganiseerd. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en/of aanmelding, kunt u contact opnemen met RIGOM, afdeling cursussen en activiteiten, tel. (0412) 65 32 40 21


MET JEAN VERHAGEN NAAR LOURDES 29 juni moesten om 6 uur in Veghel zijn om met de bus naar Lourdes te gaan onze Chauffeur was Toon Ketelaars we gingen richting België. Om half negen kwamen we te Nazareth aan waar een heerlijk ontbijt klaar stond bij v d Valk om 9.15 uur gingen we weer richting Parijs we maakten regelmatig een stop in de bus was volop koffie en thee aanwezig en andere Frisdranken zoveel als je lusten.onderweg een stop gemaakt en daar konden we lunchen wat je wilde om 12.45 in de bus en naar Argenton sur Creuse. We kwamen in Argenton-sur-Creuse aan voor het diner en onze eerste overnachting Woensdag 30 juni Om half negen vertrek vanuit Argenton sur Creuse naar het stadje Rocamadour in de bus werden we getrakteerd op koffie of thee met een heerlijke appelkoek om 11.10 waren we in Rocamadour waar we een rondwandeling maakte en de lunch aangeboden kregen om 13.00uur gingen we richting Lourdes om 18.15 uur waren we in Hotel Florida de kamers werden toegewezen en konden we om 19.00 uur dineren. Daarna gingen we een rondleiding doen over de Heiligdommen en kregen we van Jeanne uitleg. Donderdag 1 juli Na het ontbijt om 9.30 uur H.Mis in de Kolbe Kapel Na de mis konden we rond wandelen op de Espanade om 12.00 uur Lunch in het Hotel om 14.00 uur een rondwandeling door oud Lourdes met een bezoek aan het huisje waarBernadette geboren is,ook het cachot en de parochiekerk bezocht,evenals het beeldenmuseum en het graf waar de Fam Soubirous begraven is En natuurlijk ook samen op een terras gezeten en genoten van een drankje. Verder wie wil, kon nog deelnemen aan de sacramentsprocessie en de licht processie. Vrijdag 2 juli Na het onbijt om 9.30 uur H Mis in de Kolbe - Kapel. Om 10.30 uur de Grote Kruisweg met een seminarist,die een aantal weken. In Lourdes was ten behoeve van de Nederlandse pelgrims. Om half een lunch en daarna brengen we een bezoek aan Batres. Daar een mooi kerkje bezocht en ook de schaapskooi bezichtigt en de woning waar Bernadette bij haar voedster heeft gewoond en gewerkt. Daarna samen voetbal kijken naar de wedstrijd Nederland - Brazilie. ‘s Avonds nog de lichtprocessie voor wie wil, die kan daar aan deelnemen. Zaterdag 3 juli Naar de Pyreneeën er zijn mensen die de hooggebergte gingen beklimmen. ‘s Middags om 13.00 uur werd er

22

een fijn lunch pakket uitgedeeld en hebben we heerlijk buiten kunnen picknicken het was heel gezellig. Na de lunch weer in de bus en naar de mooie watervallen van de PontdÉspagne.Daar rond gewandeld het was wederom geweldig Daarna richting Hotel Florida om te dineren. Zondag 4 juli Om 9.30 uur de internationale Hoogmis in de ondergrondse Pius x kerk. s’middags waren we vrij en konden de Sacrament en de licht processie nog een keer mee lopen. Maandag 5 juli Om 8.00 uur vertrek uit Lourdes We gingen de lunch gebruiken onderweg bij een Nederlandse Fam. Kooijman in Lagraulliere Ze wonen in een heel mooi kasteeltje dat ze zelf helemaal opgeknapt hadden daar kregen we een heerlijk Nederlandse diner door Mevrouw zelf gekookt de dochter en dhr Kooijman die dienden op. Het was geweldig lekker na het diner kregen we nog een heerlijk kopje koffie of thee buiten en mochten we nog rond kijken. Daarna weer in de bus en reden we naar Vierzon om daar te dineren en te overnachten. Dinsdag 6 juli S’morgens om 7.45 uur vertrek naar Nederland waar we een afscheids diner hadden in Casteren aankomst in Veghel om 19.00uur en kon iedereen het Nederlands voetbal kijken Toon bedankt voor de mooie reis en Jeanne bedankt voor de gezelligheid en goede begeleiding. Een Lourdesganger


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


JEUDGBRANDWEERDAG 2010 Op 17 juli heeft de 20ste jeugdbrandweerdag plaatsgevonden. Het was een hele mooie dag, het weer was goed en 480 kinderen zijn de strijd aangegaan tegen elkaar om de fel begeerde eerste drie plaatsen te bemachtigen. Als afsluiting van de 20ste editie hadden we een optreden van de Jolly Jumpers, dit is een acrobaten club die een humoristische act ten uitvoer brachten. Deze act is mogelijk gemaakt door de stichting “Maasdonk helpt”. Verder zijn er door verschillende bedrijven eten, drinken en ijs geschonken, onze hartelijke dank hiervoor. De organisatie was verder dik tevreden over de inzet van de kinderen, captains, juryleden, sponsors en verdere hulp, onze grote dank hiervoor. Hieronder heb ik de uitslag van de 20de jeugdbrandweerdag, de eerste 3 plaatsen komen op 9 september naar de kazerne. De eerste drie prijzen komen op woensdag 8 september om 13.30 uur naar de kazerne om meer over de brandweer te weten te komen. No Naam team 1 Blusboys 2 2 Firemeiden 3 Waterduivels 4 Snelle Jelles 5 Brandweergirls 6 Blusboys 1 7 Waterfeëen 8 Kampioenen 9 Waterratjes Geffen 10 Firegirls Vinkel 11 FC de Kruisstraat 12 Spetters 6a 13 Fireboys Vinkel 14 Vinkelse Spetterboys 15 Semafoons 16 Nulandse Spetters 17 Blussers 1 18 Waterpistooltjes 19 Brandweerrakkers 20 Waterratjes 2 21 Guppies 22 Spuitertjes 23 Van alles wa 24 Watermannen 25 Vlammetjes 2 26 CV. Altijd schik met water 1 27 Vuurvliegjes 28 CV. Altijd schik met water 2 29 Waterratjes 1 30 Koekwouzen 31 Vuurbestrijders 32 Vlammetjes 1 33 Waterbommen 24

punten 328,5 314 297 288 273 250,5 253 226,5 269 225 238,5 222 205 227 222,5 205,5 223 232,5 196,5 192,5 194 187,5 187,5 172,5 175 169 195,5 185 179 161 176,5 172,5 170,5

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Bikkels Woaterboys Blusmeiden Waterpuppies Watermeiden Sirene’s Nulandse Brandweer De leste keer Gangsters Bluspuppies Watermuisjes Blussers 2 Superbevers Brandweergirls 1 Nulandse waterspetters Brandweerspuitjes

170,5 172,5 149,5 168,5 140 138,5 140 136 129 132 120 105,5 112 107,5 78 46,5

RUITERSPORTVERENIGING

Petra van Lith, dressuurkampioen klasse M1 Ruitersportvereninging De Zilverhoef is zeer trots op Petra van Lith met haar pony Lindy. In vijf selectiewedstrijden van Kring ‘s-Hertogenbosch wist Petra in haar klasse de meeste punten te scoren en werd daarmee op zaterdag 10 juli uitgeroepen tot kringkampioen dressuur in de klasse M1. Petra heeft haar pony zelf opgeleid tot dit nivo en dat maakt de prestatie extra knap. Petra gaat nu door naar de Brabantse Kampioenschappen in Nijnsel. Deze vinden plaats op 7 en 8 augustus. De volgende leden van de Zilverhoef hebben zich hiervoor ook geselecteerd: dressuur: Lieke Schuurmans en Loes Staal, springen: Marlie van de Wetering. Allemaal veel succes !


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


TV de Vlijmd Clubkampioenschappen De jaarlijkse clubkampioenschappen voor jeugd en seniorleden zijn van 31 mei tot en met 13 juni gehouden. Veel inschrijvingen en een druk bezet programma. Gelukkig waren de weergoden ons goedgezind en we hebben het programma dan ook zonder veel problemen uitgespeeld. Op zondag 13 juni waren de finales gepland. Het waren allemaal echte finales met verschillende 3-setters. Na de wedstrijden werd in oranje sfeer de prijzen uitgereikt en kunnen we terugkijken op weer een geslaagd toernooi. De winnaars van de clubkampioenschappen 2010 zijn: Jeugd: Miniveld 1e Britt Rovers 2e Evan Schneijder ME / JE t/m 8 jaar 1e Myrthe Ruijs 2e Luna Hendriks ME / JE t/m 10 jaar 1e Noah Hendriks 2e Daan van Griensven ME / JE t/m 12 jaar (1e jaars) 1e Sam Schalks 2e Koen Dollevoet ME t/m 12 jaar (1e jaars) 1e Yara Hendriks 2e Iva Heijmans ME t/m 12 jaar 1e Evelijn Ruijs 2e Sophie Groenewoud MD 12/14 jaar 1e Evelijn Ruijs en Vera van Zantvoort 2e Sophie Groenewoud en Margot v.d. Hurk JE t/m 14 jaar 1e Jordy Vos 2e Tim Ruijs ME t/m 14 jaar 1e Laure van Rijn 2e Michelle Groenewoud GD t/m 14 jaar 1e Evelijn Ruijs en Tim Ruijs 26

2e Michelle Groenewoud en Bram Groenewoud

JD t/m 14 jaar 1e Roy Reuvers en Jordy Vos 2e Michiel Berkelaar en Jannus van Veghel JE t/m 17 jaar 1e Tom van Nistelrooij 2e Roy Reuvers ME t/m 17 jaar 1e Carmen Wijgers 2e Veerle van Bergen Senioren: HE6 1e Theo van Kilsdonk 2e Kay v.d. Kraan HD6 1e Harold van Schaijk en Alex van Zutphen 2e Paul van Rijn en Edo Meijs DD6 1e Carmen Wijgers en Trudy Wijgers 2e Sofie van Uijtert en Anita Groenewoud HE7 1e John Vos 2e Wim Roerdinkholder HD7 1e Theo de Moor en Arjan van Zutphen 2e Jan Willemse en Norbert van Nistelrooij DD7 1e Ineke Vervoordeldonk en Nathalie van Bergen 2e Nel van Herpen en Cintha Hulsen GD7 1e Natalie van Bergen en Willie Verstegen 2e Djessie van Uden en Rik Hoeben HE8 1e Marcel van Dijk 2e Jeroen Steenbakkers HD8 1e Paul v.d. Veerdonk en Harrie Govers 2e Huub v.d. Hurk en Karel van Rijn DE8 1e Karen van Mook-van Loon 2e Joelle Pennings DD8 1e Joelle Pennings en Evelien v.d.Put 2e Karen van Mook-van Loon en Anne Verstegen


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 28

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.