Torenklanken 2010 - nr 10

Page 1

48e jaargang | nummer 10 | juni 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OPROEP AAN ALLE MENSEN DIE EEN INSTRUMENT BESPELEN! Muziekvereniging W.I.K. is op zoek naar oud leden en andere muzikanten die de slagwerkgroep en de fanfare zouden willen versterken bij het 50-jarig jubileum. Dit alles in het kader van gezellig samen muziek maken! In 2011 bestaat W.I.K. 50 jaar en dat wordt groots gevierd. We willen iedereen de kans bieden om dit met ons mee te vieren. Dat jaar hebben we 2 grote concerten: een promconcert met Geffense artiesten en een concert met een bekende Nederlandse artiest. Ook hebben we een aantal andere gezellige activiteiten. We verwachten van je dat je een jaar lang een volledig lid bent van de muziekvereniging. Daar hoort naast de gezelligheid en de optredens ook repeteren bij. Woensdagavond repeteert de fanfare, en op maandagavond de slagwerkgroep. Als je een eigen instrument hebt, is dat makkelijk. Maar we hebben ook nog een aantal instrumenten op voorraad. Aanmelden moet voor 1 juli bij Rens van Wanrooij: 0611008547. Ook kan je bij hem terecht voor vragen. Dus speel je een instrument dat past in een fanfare (een koperen blaasinstrument of saxofoon) of in de slagwerkgroep meld je dan nu aan!

BIESCAMP TOERNOOI ZONDAG 27 JUNI 2010 De activiteitencommissies van KPJ Geffen, Nooit Gedacht, G’68 en TV de Vlijmd organiseren op zondag 27 juni een gezamenlijk toernooi op sportpark de Biescamp in Geffen.

Tijdens dit toernooi zullen teams bestaande uit 8 heren, 8 dames of 4 dames en 4 heren de verschillende sporten beoefenen. Voor de deelnemers is dit toernooi ook een leuke manier om kennis te maken met de andere sporten. De handbalwedstrijden worden gespeeld op de velden van KPJ Geffen. Voor de volleybal- en voetbalwedstrijden worden er velden aangelegd tussen de handbalvelden en de tennisvereniging. Tenniswedstrijden worden natuurlijk gespeeld op de velden van TV de Vlijmd. Tijdens het toernooi zal de kantine van Nooit Gedacht open zijn voor een kopje koffie, glaasje fris, lekkere broodjes en nog veel meer lekkers. Het toernooi zal om 09.00 uur beginnen en rond 17.00 uur afgesloten worden met de uitreiking van de wisselbeker door... Hierover zijn we nog in onderhandeling. Inschrijven kan tot en met 12 juni bij: Nooit Gedacht - Bart Hoeben; 06-51095114 of bart@ba-administratie.nl KPJ Geffen - Bas van Dijk; 06-15968425 of bas.vandijk@home.nl G’68 - Ellen van Nistelrooij; 06-54692345 of ellenvannistelrooij@live.nl TV de Vlijmd - Rob Valke; 073-5324627 of tc@tvdevlijmd.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PAROCHIE: Voor het regelen van een doop of uitvaart kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens 0413-363315. Voor de toediening van het sacrament van de zieken kunt u bellen met pastoor Verbakel 073 - 5321215. Voor overige zaken kunt u terecht op de pastorie van maandag t/m vrijdag van 09.00 u - 11.30 u.: tel. 5321216. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl KINDERKERK OP ZONDAG De gastouders van de werkgroep kinderkerk zijn bereid gevonden kinderkerk te houden tijdens de zondagviering, nu er op zaterdag geen viering is. Breng gerust uw (klein)kinderen mee naar de kerk, zij kunnen een aangepast programma volgen in het patronaat. Van harte aanbevolen! * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 11 juni 19.00 u. * avondmis met past. Ouwens zo. 13 juni 09.30 u. + Gezinsviering m.m.v. Kinder- koor (Dankviering E. Com.) vr. 18 juni 19.00 u. * avondmis met past. Ouwens zo. 20 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout +kinderkerk FIETSTOCHT MOV Op zondag 13 juni - na de dankviering van de Eerste Communicanten - kan er gestart worden voor de jaarlijkse fietstocht van het MOV voor het goede doel (zie info elders in Torenklanken). VIERING BIJ DE GROT Bij goed weer houden we de avondviering op vrijdag 25 juni in de pastorietuin bij de grot. Speciaal de Lourdesgangers zijn van harte uitgenodigd! Pastoor Ouwens zal voorgaan in deze viering. PROFICIAT AAN DE VORMELINGEN (21 mei 2010) Job van Benthem, Glenn van den Boogaard, Jolien Coppens, Teun van Dinther, Floor van Duren, Perry Emons, Arnout van Erp, Lisa Geurts, Ruben van Gool, Margot

van den Hurk, Jelle Jonkergouw, Maud de Kinderen, Rudi Langens, Petra van Lith, Jochem van Oort, Kim Reuvers, Maartje Rombout, Britt Rovers, Tim Ruijs, Teun Ruys, Rachel van Schijndel, Linda Schuurmans, Roel van Tuijl, Casper van Uijtert, Anouk van der Velden, Bibian Verstegen. Op dinsdag 15 juni is er van 19.30 - 20.00 u. een evaluatie voor de vormelingen

DANK JE WEL... aan deken van Osch en pastoor Ouwens voor de mooie vormselviering, maar we zijn ook veel dank verschuldigd aan de vormselwerkgroep voor alle voorbereidingen. Complimenten aan Sjaan van Dinther, Conny van der Dussen en Anneke Linschoten met hulp van de ouders van de vormelingen! Ook dank aan kapelaan Geelen, die tot april ook zijn aandeel heeft geleverd aan de voorbereiding. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. MEDEDELING DOOPVOORBEREIDING In verband met het vertrek van kapelaan Geelen zijn er voorlopig geen doopvoorbereidingen. Deze worden weer gehouden als de nieuwe kapelaan er is. Ouders die hun kind willen laten dopen vóór 1 juli kunnen contact opnemen met pastoor Ouwens: tel. 0413 - 363315 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: mei 2010: Jaana Reuvers, Rinske Ruis en Luuk Rovers PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zo. 13 juni 09.30 u. Dankviering m.m.v. Kinderkoor In 2011 is de Eerste Communie op 29 mei. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 20 mei 2010: Henk Sleutjes, 71 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie. Vanaf 14 juni is dat voortaan in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op € 385.000,00. Dank u wel! TENTOONSTELLING KARDINAAL SIMONIS In 1931 werd Ad Simonis als zoon van een tandarts in

Lisse geboren. Hij groeide er op en volgde er de lagere school. Na zijn opleiding aan het klein seminarie Hageveld in Heemstede, ging hij naar het groot seminarie in Warmond. Na zijn priesterwijding werd hij kapelaan, eerst kort in Waddinxveen, daarna in Den Haag. In 1971 werd heel Nederland verrast door het bericht dat kapelaan Simonis benoemd werd tot bisschop van Rotterdam. Heel wat katholieken in Nederland hadden veel moeite met zijn benoeming en lieten dat door openlijke protesten merken ook. Simonis stond bekend als een behoudend iemand. Dat bleek ook uit allerlei controversiële uitspraken die hij deed, niet alleen als bisschop, maar later ook als aartsbisschop en kardinaal. In 2009 ging hij met emeritaat. Sindsdien woont hij in Mariapoli Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk. Voor het Lissese Museum ‘De Zwarte Tulp’ is de figuur van Simonis interessant genoeg om aan hem een tentoonstelling te wijden, temeer daar hij uit Lisse komt. De expositie heeft dan ook als titel meegekregen: KARDINAAL SIMONIS, ZOON VAN DE BOLLENSTREEK en zal op vrijdag 4 juni a.s. officieel geopend worden door mgr. A.H. van Luyn, bisschop van Rotterdam. Bij de opening zal kardinaal Simonis zelf ook aanwezig zijn. De tentoonstelling duurt tot en met 15 augustus van dit jaar. Op de expositie zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de verschillende periodes uit het leven en de carrière van de kardinaal: zijn jeugd in Lisse, de seminariejaren in Heemstede en Warmond, zijn kapelaansjaren, de benoeming en wijding tot bisschop van Rotterdam, zijn benoeming tot aartsbisschop en zijn jaren als kardinaal. Simonis was 38 jaar leider van de katholieke kerk in Nederland. Het ligt in de bedoeling om middels foto’s, krantenknipsels, schilderijen, parafernalia en allerlei objecten uit de wereld van de katholieke kerk een zo volledig mogelijk beeld te geven van de kardinaal en zijn tijd. Al dit materiaal is beschikbaar gesteld door familie, vrienden, kennissen, het Utrechtse Catharijneconvent, de Agathaparochie uit Lisse en door de kardinaal zelf. We hopen met een fotoreportage een indruk te geven van katholiek Nederland tussen 1930 en 2007, de tijd die Simonis zelf heeft meegemaakt, van misdienaar tot kardinaal. Een jaar of drie geleden heeft de KRO in de serie Profiel een documentaire gemaakt over het leven en de bewogen carrière van Simonis. Daarin komen familieleden, vrienden van de lagere school, medestudenten van het klein- en het grootseminarie en kenners van de katholieke kerk aan het woord. Deze film zal permanent op de tentoonstelling te zien zijn. Het museum ‘De Zwarte Tulp’ is geopend van dinsdag tot en met zondag (13.00-17.00 uur) Bezoekadres: De Zwarte Tulp, Grachtweg 2a, Lisse. Tel. 0251-417900 5EFKES BUURTE MÈ... pastoor Ouwens (38 j.) Om geen misverstanden te voorkomen: hij is niet onze nieuwe parochieherder, dat wordt kapelaan David van Dijk, die per 1 juli a.s. onze parochie gaat bemannen en dus het ‘pastorale gezicht’ van de parochie wordt en blijft. Als er een kapelaan in een parochie wordt benoemd staat deze onder verantwoordelijkheid van een pastoor, die de bestuurlijke en beleidsmatige belangen behartigt en daarvoor is dus pastoor Ouwens benoemd. Deze benoeming is gedaan met het oog op de verdere samenwerking in de toekomst in onze regio tussen de parochies van Geffen, Vinkel, Nuland, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch. We hebben pastoor Ouwens in deze kapelaanloze periode al zien voorgaan in de vrijdagavondmis in de kapel en in doop- en uitvaartdiensten. Pastoor Frits Ouwens werd in 1971 geboren en is opgegroeid in Megen, waarna hij het Maaslandcollege in Oss heeft gevolgd. Daarna is hij aan de priesteropleiding begonnen in Den Bosch: “Vanaf mijn twaalfde jaar had ik al de ambitie om priester te worden”. In 1995 is Frits Ouwens met 23 jaar tot priester gewijd en heeft acht jaar als pastoor in de parochie van Meerveldhoven gewerkt en zes jaar in de parochies van Wanroij, Rijkevoort en Landhorst. In 2008 volgde de benoeming tot pastoor van Nistelrode en Vorstenbosch en in 2010 zijn daar nu de parochies van Geffen, Vinkel en Heesch bij gekomen. “Het fijnste van mijn priestertaak vind ik nog steeds, dat je mensen van dienst kunt zijn in hun geloof en het is een rijkdom dat van tijd tot tijd te ervaren in je dagelijks leven en werken, want een schouderklopje en een beetje bevestiging hebben we allemaal op tijd eens nodig,” zegt de pastoor. “Eén van mijn ambities is, om alles zo goed mogelijk te laten verlopen in de diverse parochies. Ik wil graag alles in harmonie bij elkaar brengen, zodat mensen in onze kerk hun geloof ook op hun eigen manier kunnen beleven, er echt inspiratie en kracht vinden en contact met God hebben, want daar gaat het in de kerk tenslotte om. Er is veel goeds aanwezig en mensen zetten zich trouw in, om het evangelie nu oprecht te beleven en mensen van dienst te zijn in hun geloof en daar zijn we voor als parochie.” Pastoor zijn lijfspreuk is altijd geweest: ‘Alles komt goed’. “Deze is gebaseerd op een geloof, dat God ons nooit in de steek laat en draagt in het leven en dat daarom problemen nooit zo groot zijn, dat we er van in paniek moeten raken of de moed echt op moeten geven. Met Hem kunnen we de wereld en het leven aan!”

De pastoor kent zijn minder goede en goede eigenschappen: “Gebrek aan geduld en dingen soms te graag zelf doen en zodoende soms mensen voorbij lopen. Ik kan wel met mensen tot overeenstemming komen, als het erop aan komt, al kun je niet met iedereen vrienden blijven, ook al probeer je dat nog zo.” Zijn meest favoriete kerkmuziek is zonder meer de wat vlotte gospel die ook de vreugde van ons geloof uitdrukt, maar hij kan alle kerkmuziek waarderen, omdat ze helpt om geloof te verwoorden en past bij even zo veel gelegenheden! Pastoor Ouwens werpt een blik in de toekomst van de parochies. “Het is de bedoeling dat we in een samenwerkingsverband komen met de zes parochies: Geffen, Vinkel, Heesch, Nuland, Nistelrode en Vorstenbosch, waarbij we proberen iedere parochie zo veel mogelijk zichzelf te laten zijn. Daarbij is het wel nodig, dat een aantal zaken bij elkaar gebracht worden en we gaan werken met één bestuur en uiteindelijk ook één pastoraatsgroep, waarbij er rond iedere kerk ook zelf dingen gedaan moeten worden en mensen ter plaatse de parochie zullen moeten dragen. Dat proces zet zich pas op zijn vroegst over vijf jaar in, maar met het oog op de toekomst ben ik alvast als pastoor benoemd en zal ook de kapelaan van Geffen en Vinkel wat breder ingezet gaan worden.” De pastoor heeft tot nu toe een ontzettend positieve indruk van Geffen en heeft heel aardige en positief betrokken mensen ontmoet, die echt hart hebben voor hun parochie. “Ik hoop dat we dat samen kunnen blijven beleven; er is een goede wil tot samenwerking. Ik spreek de wens uit dat de nieuwe kapelaan - die toch een beetje het ‘gezicht’ van de parochie zal worden - dat ook van Geffen zal mogen ervaren. En gebaseerd op mijn eigen ervaring tot nu toe, heb ik er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken en zullen we maar zeggen; alles komt goed!” aldus pastoor Ouwens. Met het vele werk, dat pastoor zijn met zich mee brengt, is er zeker nog tijd voor ontspanning en hobby’s. Frits Ouwens bezoekt nog graag zijn vrienden in de vorige parochies en leest op tijd een boek of gaat op cultuuruitstapjes. Bij regelmaat bezoekt hij zijn ouders en broer in Megen en niet te vergeten tante Grada in Geffen! Hoewel zijn werk grotendeels zijn hobby is, heeft hij een voorliefde voor het verfraaien en zo origineel mogelijk inrichten van een kerkgebouw en is het verzamelen van antiek een passie, “maar ook een pastorie raakt een keer vol!” Ook onze prachtige gerestaureerde Maria Magdalenakerk heeft hij met belangstelling bekeken en hij zal dan ook graag op 15 juni a.s. bij de officiële oplevering zijn handtekening plaatsen namens de Geffense parochianen! 7


ROND DE DORPSPOMP

Het Pinksterfeest bracht de goede geest weer terug in onze parochie. Een druk bezochte Hoogmis met een geest die op zoek is naar het goede. Een Geest, die twijfels heeft over de gang van zaken in de kerk, die uitnodigt om toch trouw te blijven, de moed niet op te geven en zoekt naar eenheid. De sopranen van het gemengd koor zongen het Alleluja met Veni Creator zo mooi, dat er een royaal applaus opvolgde. Op 2e Pinksterdag was er een openluchtmis bij de Mariakapel in de Veldstraat. De communicantjes brachten een bloemenhulde en een blije pater verbaasde ons met zijn mooie toespraak. Zo werd Pinksteren 2010 een waar Hoogfeest en hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Geffen kende weer een mooie, door het Rottenrijk goedgeorganiseerde wandelvierdaagse met 340 deelnemers. Er waren weer hapjes en drankjes van gulle gevers en “vruger”werd weer feestelijk uitgebeeld. Er was muziek van Ut gû Vals en W.I.K. maakte er een waar slotfeest van met een optreden op de kiosk op het Dorpsplein. De K.P.J. zorgde voor wat gezellige spelletjes en spotpakken zorgden voor vertier. Complimenten aan het Rottenrijk. De nieuwe wethouders zijn inmiddels benoemd en de taken verdeeld. Toch blijven er vraagtekens??? De verwachtingen van een nieuwe koers zijn daarin niet af te lezen. Er blijkt een te grote macht uit te gaan van partij Maasdonk en Dorpsbelangen. De wethouder met de meeste ervaring R.v.d Ven heeft naar onze mening teveel ingeleverd: De 1e plaats wordt nu ingenomen door Jeanne Moon, die loco-burgemeester werd. Zij krijgt ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken, en volkshuisvesting. Aan haar kleeft nog enige commotie in verband met het gedoe rond oud-wethouder Betsie van Bakel om een of ander vermeend verkeerd bouwsel. R.v.d. Ven heeft financiën mogen behouden en de realisatie van het Centrumplan met Welzijn. De grootste verrassing werd René van Herpen, die kreeg het buitengebied, verkeer, milieu, het bedrijventerrein Maasdonk-Oost oftewel Heesch-West en de visie OssGeffen onder zijn hoede. 2/3 Deel van Maasdonk geeft in een onderzoek te kennen, er niet gelukkig mee te zijn. Het nieuwe college wordt misschien wel de achilleshiel van Maasdonk. De burgemeester neemt nog handhaving van wet- en regelgeving op in zijn takenpakket. Het nieuwe college wekt ook aan de stamtafel de grootste verbazing op. Natuurlijk heeft René onze grote waardering als medeorganisator van Effe noar Geffe, als spreekstalmeester bij de Roap-avonden enz. kortom veel gezelligheid, maar op het politieke vlak is 8

hij enkel lijstduwer van Dorpsbelangen en zijn diens politieke activiteiten onbekend. Het is natuurlijk niet eenvoudig wethouders te vinden. René heeft te kennen gegeven dit ambt naast zijn logistiek werk te kunnen verrichten. Hij zal afstand moeten nemen van particuliere en zeker van familiebelangen. Zal hij gauw een Bernhezer genoemd worden? We merken al iets van ondergeschiktheid van Maasdonk en dat laten we ons niet welgevallen. De uitnodiging tot samenwerken moet wederzijds worden aanvaard en voor beide gemeenten zinvol en verrijkend zijn. Voorzichtig zien we enige beweging in Oss, lonkend naar Geffen. Bij een toekomstpresentatie zagen we Geffen in beeld als woningruimte-biedend. We zijn op onze hoede en zullen Geffen blijven verdedigen als groene buffer tussen Oss en Den Bosch, alhoewel wij ons afvragen of Geffen niet wat groener mag kleuren en die uitdaging nog meer waar moet maken. We wachten nog op de uitslag van de boomenquête in Maasdonk. Oss moet zich eerst maar eens opwerken als stedelijk gebied met een grote verantwoordelijkheid voor de hele regio. Wij spreken hier nog onze bijzondere dank uit aan oud-wethouder Elly de Jonge, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt als onafhankelijk collegelid en daarmee ook de goede onderlinge band wist te bewaken en zeer veel bijgedragen heeft aan de goede sfeer in het college. De zogenaamde hangjongeren in Maasdonk komen in beeld. Wij stellen vast, dat onze jongeren best aanspreekbaar zijn en dat er af en toe wat grensoverschrijdende baldadigheden plaats vinden, dat politietoezicht ontbreekt en dat er verband is met de route vanaf in de late nacht sluitende horecagelegenheden en er dan vernielingen worden aangericht. Wij merken, dat er ook veel vrolijkheid en oprecht gezond plezier heerst bij de jongeren en dat het een feest is om onder hen te verkeren. Maar bepleiten wel dat er meer aandacht mag zijn voor hen en dat er goede mogelijkheden moeten zijn voor vertier voor elke doelgroep. Het is daarom zo verblijdend, dat er goede sportvoorzieningen zijn met goede aandacht en zorg van de gemeente. Met z’n allen zijn we nu weer trots op Nooit Gedacht, dat wist te promoveren naar de 3e klas. Een goed georganiseerde vereniging met een grote aantrekkingskracht voor onze jongeren Wij onderschrijven, dat Nooit Gedacht veel bijdraagt aan een goede leefsfeer in ons dorp. Proficiat Nooit Gedacht!!! Blijf streven naar goede prestaties. Wij hopen dat de gemeente sportbeoefening blijft mogelijk maken en toegankelijk houdt voor iedereen. En dat er nog eens een toptalent naar boven drijft, zoals onze Ruud, anderzijds dat men met eigen krachten, eigen kunnen blijft streven naar goede resultaten. Succes in de 3e klas. Wij genoten nog van de voorbijtrekkende groepen in Rood en Wit tijdens een optocht door het dorp met W.I.K.. Wat een feest!!!


We maken ons zorgen om het plastic afval en missen de containers. Het ophalen van plastic in zakken levert ook weer veel ongemak op. De gemeente moet wel zorgen voor goede verzamelzakken en een efficiënt ophaalsysteem. Zelfs de verkiezingen voor de 2e kamer laten ons niet onberoerd. De T.V. laat ons te weinig zien van de inhoudelijke kant. Het gaat om de knikkers en niet om het soms venijnige spel. Brinkman gaat zich afscheiden van de P.V.V. vermoeden wij. Balkenende lijkt uitgespeeld. Wij zijn wel benieuwd of Geffen zich laat meesleuren in naar wij menen, bedenkelijke partijen, die geen toekomst bieden. Het wordt spannend. De stamtafel neemt met veel respect afscheid van een van haar oud-leden: Henk Sleutjes. Wij bewonderen zijn inzet voor Geffen, zijn rijke ambities en vakmanschap, zijn beeldhouwwerken en zijn gedrevenheid. Wij wensen zijn vrouw Nelly en kinderen veel troost toe in alles wat Henk achterliet. Wij hopen gauw de nieuwe wethouders te begroeten en te vernemen, hoe zij het nieuwe Maasdonk gestalte gaan geven. De stamtafel wil ook weer eens de voorzitters van alle geledingen in Geffen bij elkaar roepen. Wij hebben daarvoor de zitting van zondag 31 oktober a.s. gereserveerd; dus voorzitters van bedrijven, organisaties en verenigingen houdt die zondagmorgen als het “EFFE KAN” beschikbaar. Het is immers duidelijk geworden, dat zo’n bijeenkomst een echte verrijking is. Van stamtafel 324. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. O412-640982. Volgende stamtafel op 12 juni weer in café Govers. Ut gû oe goet. Hauw Doe.

Tijdens de WK-wedstrijden van Oranje,

voor alle vrouwen die niet van voetballen houden.. 20% korting op de garens van: Phildar - Lammy - Hoooked - Drops in de kleuren Rood - Wit - Blauw - Oranje

14 en 19 juni van 13.30 tot 15.15 uur, 24 juni van 20.30 tot 22.15 uur. Hierna beslist Oranje!

Kloost er 5 3 8 6 A s t ra a t 5 B R N e d e r G e f fe n land

E Info@wolberg.nl I www.wolberg.nl T 073 532 05 31

Zolang de voorraad strekt!

ZOMERPAS TV DE VLIJMD Tennisvereniging de Vlijmd biedt ook dit jaar weer de mogelijkheid aan iedereen die geen lid is van de vereniging om voor de periode half juni tot en met eind augustus een zomerpas aan te schaffen. Deze zomerpas is voorzien van een pasfoto, geboortedatum, naam en adresgegevens. Naast deze zomerpas krijg je een digitale tijdelijke ledenpas om digitaal tennisbanen af te hangen en je krijgt een sleutel om het hek/toegangsdeur zijkant clubgebouw te openen. In de hal van het clubgebouw hangt een beeldscherm waarop je de tennisbanen kan afhangen. Met deze zomerpas hebben jullie dezelfde rechten en plichten voor het gebruik van de banen als de andere leden van TV de Vlijmd. Kosten zomerpas: € 30,00 Digitale tijdelijke ledenpas, borg € 10,00, sleutel hek/ toegangsdeur, borg € 5,00. De borg krijg je terug bij inlevering van de pas en de sleutel. Voor de zomerpas dient een pasfoto, naam en adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en € 45,00 afgegeven te worden bij: Anja Valke Past. v.d. Kampstraat 13 Telefoon: 073 - 5324627 Als de zomerpas klaar is krijg je hierover een berichtje. Er zijn een beperkt aantal zomerpassen beschikbaar.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


Beste Geffenaren, sponsoren, sympathisanten en geïnteresseerden, Het voorjaar is in volle gang en een meerkleurige of polychrome omgeving ontspruit zich aan ons gezichtsveld. Zo ook in onze Kerk. Ruim 10 jaar is het geleden dat Pastoor Spijkers mij vroeg om samen met een team vrijwilligers “pro Deo” behulpzaam te zijn bij het grootste monumentale restauratieproject in Maasdonk. Op 12 september 2010, monumentenzondag, dan is het zover, de officiële opening en oplevering van de restauratie van ons culturele erfgoed zal dan met alle egards plaatsvinden. Het is alleen dankzij uw hulp, zowel financieel als met daadkracht, en dankzij een goed en groot team aan vrijwilligers, dat wij dit 2,2 miljoen Euro kostende project nu bijna geklaard hebben. Natuurlijk zou dit zonder de rijksoverheid en de provincie niet gelukt zijn, zij brachten immers 1,3 miljoen Euro aan subsidie binnen, daarnaast doneerde het kerkbestuur ook nog eens 450.000 Euro. Het doel om de resterende 450.000 Euro via werving te verkrijgen is niet bereikt en daardoor hebben wij een pas op de plaats moeten maken en een aantal zaken naar de toekomst moeten doorschuiven. De thermometer die voor aan de kerk de stand vertoonde, is door de tand des tijds zodanig aangetast, dat wij hem hebben moeten weg halen om ongelukken en meer kosten te voorkomen. Hij zou nu, nadat de Geffenaren en vele sympathisanten in januari nog ruim 30.000 Euro bij elkaar brachten, op 390.000 Euro hebben gestaan. De restauratiecommissie heeft besloten om behoudens nog enkele geplande acties, geen nieuwe werving op te starten, omdat wij van mening zijn dat alle betrokkenen zich in deze economisch barre tijden van een wel zeer goede kant hebben laten zien. Deze beslissing heeft tevens tot gevolg gehad dat het team enkele te restaureren projecten heeft uitgesteld. Deze projecten zijn onder andere, 13 kruiswegstaties,

het oorlogsgedenkraam boven de ingang en restauratie van het orgel. Na de oplevering nodigt onze kerk u nu nog nadrukkelijker uit om er gebruik van te maken. Als u gebruikt maakt van de kerk, betekent dat voor u een toevoeging van diepere geestelijke beleving en dat in een entourage van polychrome schilderwerken en bouwstijlen vanaf 1640. Droog en warm bovendien! Uw gebruik geeft het kerkbestuur de middelen om dit prachtige gebouw ook te onderhouden voor ons nageslacht. De restauratiecommissie heeft de afgelopen tien jaar met veel plezier dit project onder andere van de benodigde financiële middelen voorzien en zal na de oplevering op 12 september 2010 ophouden te bestaan. Het plezier hebben wij vooral ondervonden door uw aller steun en enorme betrokkenheid. De schoonmaakploegen, de koren, de kosters, de biermakers, de fotomakers, de schrijvers, de bouwkundigen, de bouwers, de sjouwers, de schilders, de restaurateurs, de elektriciens, de sponsoren, de ondernemers, de Geffenaren, de artiesten, de commissieleden, rijks- en lokale overheid, provinciebestuur, de burgemeesters, parochiebestuur, parochievergadering, kapelaans, pastoors enzovoorts. BEDANKT ! Harry Peters, Voorzitter Restauratiecommissie Op de website van de parochie, www.parochiegeffen. nl vindt u alle restauratieverslagen in woord en beeld.

OPEN BOERDERIJDAG OP ERF FAMILIE LOEFFEN GROOT SUCCES Geffen, 25 mei ‘10 - Tijdens de vijfde Campina Open Boerderijdag die op Tweede Pinksterdag werd gehouden, hebben 65 melkveehouders hun deuren geopend voor publiek. Doel van deze dag was bezoekers een kijkje achter de schermen te geven en zelf te laten ontdekken waar melk vandaan komt. Op de boerderij van de familie Loeffen in Geffen waren dit jaar naar schatting 1500 bezoekers op dit initiatief afgekomen. Met name knutselen, botter schudden en kunstkoe melken waren een groot succes.

E.G.A. Afslank cursus Greet Clement

Kapelstraat 33 5386 BR Geffen Tel. 06-30980798 10

cursus Dinsdagavond 18.30 - 19.30 uur


GEZINSFIETSTOCHT MOV EN ZWENGELFEEST ZONDAG 13 JUNI Al enkele jaren organiseren blaaskapel De Pompzwengels en de MOV werkgroep in juni de jaarlijkse gezinsfietstocht voor het Goede Doel gecombineerd met het Zwengelfeest op het Dorpsplein. Op zondag 13 juni is het weer zover. Starten: tussen 10.30 en 12.00 uur vanaf het kerkplein in Geffen Startgeld: Volwassenen € 2,50 Kinderen € 1,00 Eindpunt: Dorpsplein Geffen. Daar begint vanaf 13.00 uur Het Zwengelfeest Gratis koffie en ranja aan het begin en eindpunt van de tocht. De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor een onderwijsproject voor de kinderen van Viljoenskroon in Zuid Afrika. De fietstocht De MOV gezinsfietstocht is bestemd voor jong en oud. Een mooie fietstocht in onze eigen regio van 25 kilometer. Onderweg een gezellige rustpost bij Boerderijterras Het Venster in Vinkel. De kinderen kunnen daar heerlijk spelen in de speelweide en een deel van de opbrengst van de consumpties die u gebruikt is bestemd voor het Goede Doel. De leden van het MOV helpen in de bediening en we hopen dat u op deze mooie rustpost even gezellig wilt verpozen. Onderwijsproject voor de kinderen van Viljoenskroon Ieder jaar kiezen wij een goed doel waarbij mensen uit Geffen, of met relaties binnen Geffen, betrokken zijn. Het voordeel hiervan is dat het geld dan via een zeer kort lijntje rechtstreeks terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. De Stichting Carbone Care van het bedrijf van Bennie Romme heeft in Viljoenskroon in Zuid Afrika een ziekenhuisje met kinderopvang laten bouwen. Daar worden 90 kinderen opgevangen en behandeld tussen de 0 en 7 jaar met aids of HIV besmet. Ze komen uit een naburige township en hebben geen ouders of slecht één ouder. In de township leefden ze onder erbarmelijke omstandigheden en haalden vaak de 7 jaar niet eens. Door een goede verzorging, de juiste vitamines en medicijnen is dat nu heel anders. Mede dankzij de hulp van de Stichting gaan nu de meeste kinderen van deze Hospice na hun zevende jaar naar de lagere school. Om deze kinderen daarop beter te kunnen voorbereiden wil men daar nu een onderwijsproject opzetten met een passend programma voor ongeveer 40 kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 tot 7 jaar. Deze kinderen hebben niet de lichamelijke conditie om naar een normale kleuterschool te gaan.

Door dit project hebben zij meer kans van slagen op de basisschool en misschien zelfs een kleine voorsprong op gezonde kinderen. Omdat ze zo kwetsbaar zijn zullen ze toch al regelmatig uitvallen als ze TBC, longontsteking of ademhalingsproblemen krijgen. Een project dat meer dan de moeite waard is om voor op de fiets te stappen. Sponsorfietstocht voor de kinderen Op de twee Geffense basisscholen hebben Adri van der Heijden, de voorzitter van Stichting Carbone Care en Bennie Romme de kinderen van groep 5 tot en met 8 verteld over het project in Zuid Afrika. De kinderen kunnen vervolgens aan de sponsorfietstocht deelnemen en op deze manier geld inzamelen voor de kinderen van Viljoenskroon. De kinderen die aan de sponsortocht meedoen krijgen een gratis startkaart. Bovendien krijgen zij voor elke €10,- die ze ophalen een lot waarmee vervolgens weer leuke prijzen te winnen zijn. De jongere kinderen die nog niet met de sponsorkaart langs de deur gaan kunnen natuurlijk ook prima met hun ouders, ooms of tantes meefietsen. En dan zijn er natuurlijk ook veel communicanten die traditiegetrouw een nieuwe fiets hebben gekregen. Op zondag 13 juni hebben zij om 9.30 uur een naviering in de kerk. Wat is er mooier om meteen na de mis op je spiksplinternieuwe fiets te stappen en mee te doen met de fietstocht, samen met de rest van de familie. Het Zwengelfeest Het eindpunt van de fietstocht is op ons gezellige Dorpsplein en daar is op 13 juni vanaf 13.00 uur het Zwengelfeest begonnen. Uw startkaart met 3 stempels is een gratis kop koffie waard en voor de kinderen is er ranja. Het programma van het Zwengelfeest: 13:00 - 13:30 Ontvangst gasten 13:30 - 14:30 Blaaskapel ‘de Pompzwengels’ 14:30 - 14:45 Afbouwen/opbouwen podium 14:45 - 16:15 Blaaskapel Brabant o.l.v. Peter Buk- kems 16:15 - 16:30 MOV prijsuitreiking sponsorfietstocht kinderen Loterij met zolderrpijzen 16:30 - 18:00 die original Maastaler uit Heijen Met deze gezellige blaasmuziek wordt het een fantastische middag op het Dorpsplein. Nog even een worst offeren bij de Clarissen in Megen en dan komt het ook met het weer vast en zeker helemaal goed. Wij rekenen op uw deelname, met de fietstocht en bij het Zwengelfeest. De Pompzwengels en de werkgroep MOV (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

11


wezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder H.J.M. van Herpen Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat 073- 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aan-

12

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur OPSCHONEN ADRESSENBESTAND VERENIGINGEN EN ORGANISATIES Herkent u het volgende? U voert het secretariaat van uw vereniging/organisatie en alle post hoort bij u terecht te komen. Toch is dit niet altijd het geval. Dit heeft diverse oorzaken, waar we hier niet verder op in gaan. Waar we wel op ingaan is dat wij u graag goed willen informeren en daarom onze post aan u correct willen adresseren. Juiste gegevens Om er zeker van te zijn dat onze post u of de juiste persoon binnen uw vereniging/organisatie daadwerkelijk bereikt, vragen wij u medewerking. We willen van iedere vereniging/organisatie de juiste benaming opnemen en ĂŠĂŠn correspondentieadres. Dit adres is bij voorkeur het secretariaatsadres of een eventueel postbusnummer. Brief Alle verenigingen in ons bestand hebben we een brief gestuurd met de vraag de juiste gegevens door te geven. Als u geen brief heeft ontvangen en u voert wel het secretariaat van een vereniging, vragen wij u om voor 1 juli 2010 de volgende gegevens aan ons door te geven: * Naam vereniging/organisatie (voluit) * Correspondentieadres (secretariaat/postbus) * Postcode en woonplaats (secretariaat/postbus) * Telefoonnummer overdag (secretariaat) * E-mailadres (secretariaat) * Bank-/Gironummer Deze gegevens kunt u sturen naar: Gemeente Maasdonk Werkeenheid Welzijn en Zorg Antwoordnummer 19006 5360 VN GEFFEN Zodra wij de gegevens hebben verwerkt, gebruiken wij bij alle vormen van correspondentie voortaan alleen het door u opgegeven correspondentieadres. Meer informatie Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met me-


vrouw C. Banken van de werkeenheid Welzijn en Zorg, bereikbaar via telefoonnummer 073 - 53 42 100. Zij is bereikbaar op maandag (tot 14.30 uur); dinsdag (tot 19.00 uur), donderdag (tot 16.00 uur) en vrijdagochtend (tot 12.30 uur) via nummer 073-53 42 100 of via e-mail: welzijn@maasdonk.nl. GRATIS INSPECTIE VAN UW WONING GEEF INBREKERS GEEN KANS! Een inbraak in uw woning kan erg ingrijpend zijn. Samen met u willen wij als gemeente ervoor zorgen dat een inbreker minder kans maakt. De gemeenten van district Maasland (Oss, Lith, Maasdonk en Bernheze) hebben hun krachten gebundeld en het project ‘Samen voor veilig’ opgestart. Om inbraken te voorkomen, bieden wij onze inwoners een kosteloos en vrijblijvend preventieadvies aan. Zo kunt u maatregelen treffen om de kans op een woninginbraak zo klein mogelijk te maken.

preventieadvies. Als u naar aanleiding van dit advies de zwakke plekken in uw woning wilt laten aanpassen, dan wijst ons team u graag de weg naar een gecertificeerd bedrijf. Maak een afspraak Geef inbrekers minder kans! Neem vandaag nog contact op voor een kosteloos en vrijblijvend advies. De gemeente Oss verzorgt voor het gehele district de aanmeldingen. Ga naar www.oss.nl en meld u digitaal aan. Ook kunt u bellen met Publieksvoorlichting van de gemeente Oss, telefoonnummer [0412] 62 90 10 . Voor het project ‘Samen voor veilig’ werken de gemeenten Oss, Lith, Bernheze en Maasdonk samen.

Hoe gaat dit in zijn werk? Een preventieadviseur van district Maasland maakt met u een afspraak om uw woning grondig te inspecteren. Deze adviseur zal zich legitimeren. Tijdens de inspectie controleert de preventieadviseur onder andere het hang- en sluitwerk van ramen en deuren, de verlichting en of er voldoende zicht op de woning is van buitenaf. Na afloop van de inspectie ontvangt u een persoonlijk

Nieuw in Geffen!! TopStyle thuiskapper

(voorheen Kapsalon Rob Ardon) De kwaliteit die U van ons gewend bent voor een scherpe prijs! Tot ziens! Rob & Simone

Sleedoornstraat 16 Geffen Tel :0617317940

13


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in allerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige tools, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

Meer bereiken met B.O.E.G. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


VOLKSDANSGROEP DE VLIJT START EEN NIEUWE GROEP Volksdansgroep de Vlijt is op zoek naar jonge Maasdonkse leden om hiermee een nieuwe volksdansgroep te starten en de continuïteit van de dansgroep met haar oude volksdansen niet verloren te laten gaan voor de volgende generaties. Daarnaast kan ook de bestaande groep nog uitbreiding gebruiken. Volksdansgroep de Vlijt is opgericht in 1976. Optredens worden niet alleen verzorgd tijdens Effe noar Geffe, het Roggemaaien en de Boerenbruiloft in Geffen, maar ook in andere plaatsen in de regio. Kennis van volksdansen is niet noodzakelijk, interesse in dansen is voldoende. Lessen en oefeningen worden door de Volksdansgroep zelf georganiseerd. Dit vindt éénmaal per 2 weken op de dinsdagavond plaats, gedurende het winterseizoen van oktober tot april. Wilt u vrijblijvend komen kijken of hebt u vragen? Neem dan contact op met: Mieke van Lieverloo, Geffen, tel. (073) 532 3793 of rvlieverloo@tele2.nl Hendrik van der Rijt, Vinkel, tel. (073) 532 2154 Tiny van der Doelen, Geffen, tel. (073) 532 4361 of tinyvanderdoelen@hetnet.nl Het bestuur van Volksdansgroep de Vlijt.

Een concert vol met ridders, sprookjes en mooie muziek speciaal voor jou! Ben je gek op muziek en dol op sprookjes? Hou je van ridders en schone jonkvrouwen? Kom dan op zondag 27 juni naar een concert van muziekvereniging W.I.K. De fanfare zal onder begeleiding van een magische verteller in de openlucht het muzikale sprookje ‘Rapunzel’ uit de instrumenten toveren. Bij elk personage uit het sprookje hoort een bepaald instrument of melodie. Het is daarom extra spannend om naar de muziek te luisteren. Wanneer je je fantasie de vrije loop laat, kom je na ‘Rapunzel’ terecht in het vervloekte huis van de Bokkenrijders van Brabant: ‘Villa Volta’! En als je van ridders houdt, dan spelen we voor jou de titelsong van de serie ‘Floris’: een betere ridder kan je je niet bedenken! En dat is nog niet alles... Want misschien mag jij het laatste muziekstuk wel dirigeren met een échte dirigeerstok! En? Heb je er al zin in!? We beginnen om 12.00 uur met het concert voor de nieuwe school, het MFC, bij de jeu de boules-baan in Geffen. Natuurlijk mogen papa’s, mama’s, broers, zusjes, opa’s en oma’s ook mee (als zij tenminste nog durven). Vanaf 11.30 uur kan je geschminkt worden als een mooie ridders, prinses of iets anders wat je maar wilt! Oh ja, de entree is natuurlijk gratis. Tot 27 juni op het sprookjes-, ridder- en zelf-meedoen concert van fanfare W.I.K.!

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en overlijden van Rien van Erp Het heeft ons goed gedaan, te mogen ervaren dat hij voor vele zoveel heeft betekent. Toos van Erp-Heesakkers, kinderen en kleinkinderen.

15


GESLAAGDE GEFFENSE WANDEL 4 DAAGSE Geffen kan ondanks het regenachtige weer, terug kijken op een geslaagde wandel 4 daagse. Dit jaar hebben weer meer dan 300 enthousiaste wandelaars de wandelpaden van Geffen en omstreken (her) ontdekt. De posten waren zoals gebruikelijk leuk aangekleed in thema en er was een natje en een droogje voor alle deelnemers, zelfs aan een warme hap was gedacht. Onderweg werd het moreel opgekrikt door de muzikale ondersteuning van de Pompzwengels en Ut gu vals. De Dikke Duimen welke te winnen waren door je met name op de laatste dag uit te dossen in het thema “Vruger” zijn zeer terecht gewonnen door Isabelle en Alexandra en een groep meiden van de Mariaschool. Stichting Rottenrijk, wil iedereen die de afgelopen wandel 4 daagse van Geffen heeft meegeholpen, bedanken voor zijn of haar enthousiasme. Uit de vele reacties die we van onze wandelaars kregen, kunnen we er vanuit gaan dat onze aanpak en inzet goed gewaardeerd wordt. Graag willen wij iedereen die zichtbaar en onzichtbaar deze wandel 4 daagse mogelijk hebben gemaakt bedanken. In het bijzonder de Cafés, Govers, Boetje, ‘t Haasje en de Gouden Leeuw waar we konden starten en eindigen. Muziekkapellen de Pompzwengels en Ut gu vals voor de muzikale ondersteuning onderweg en niet te verge-

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 16

ten W.I.K. voor de begeleiding tijdens de intocht op de laatste dag. De winkeliers horeca vereniging Geffen, de C1000 en Poelier Jo van Druenen voor hun heerlijke versnaperingen onderweg. Wij mogen onze vrijwilligers en sponsoren uiteraard niet vergeten, dit zijn er echter te veel om op te noemen. Iedereen heel hartelijk bedankt namens Stichting Rottenrijk en alle wandelaars van Geffen. Wij gaan ons best doen om voor volgend jaar weer een mooie wandel 4 daagse te organiseren. De routes zullen dan wederom vernieuwd en uitdagend zijn. Waarbij de 5 en 10 km weer de echte 5 en 10 km zullen zijn. Het hele jaar zijn de foto’s van de wandel 4 daagse nog te bekijken op www.rottenrijk.nl. Hier is ook alle informatie te vinden van alle andere activiteiten welke Stichting Rottenrijk door het jaar heen organiseert. Als u tips of opmerkingen heeft kunt u deze mailen naar wandel4daagse@rottenrijk.nl. Tot volgend jaar. Stichting Rottenrijk, Team wandel 4 daagse. Edgar Schuurmans, André Schuurmans en Bas van Dijk


INSCHRIJVING Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen. Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal in uw dorp. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 48,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 14 juni tot en met 17juni. Op alle geopende dagdelen van 11.45 tot 12.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen die zijn aangemeld worden na de inschrijfweek op volgorde van leeftijd geplaatst. Als u later inschrijft wordt uw kind op volgorde van aanmelding geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal.

TONPROATAVOND GEFFEN 2 OKTOBER 2010 Zoals vorig jaar al aangekondigd organiseren we ook dit jaar weer een Tonproatavond in Geffen. Na het succes van afgelopen jaar kunnen we daar natuurlijk gewoonweg niet omheen. De avond zal plaatsvinden op 2 oktober in de ‘Gouden Leeuw’. We hebben weer het neusje van de zalm uit de tonproatwereld kunnen boeken, te weten: • René van Boxtel • Rob van Elst • Harry Hens • Berry Knapen • Andy Marcelissen • Rob Scheepers (Sterksel) De presentatie is wederom in handen van Peter van der Maas. Meer informatie kunt u vinden op www.tonproatengeffen.nl Kaartjes zijn te koop bij (a.u.b. na 18:00 uur): Tonnie van der Heijden; 073-5325541, 06-53642607 Rien van Erp; 073-5321180, 06-12964306 Jan van der Leest; 073-5322325, 06-51038721 Wacht niet te lang, want vol is vol!!!

GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI ZONDAG 27 JUNI U heeft zich nog niet opgegeven? Doe het dan nu! Telefoon: 073 5322543 OF 073 5322475 E-mail: tonnie.schuurmans@hetnet.nl. Ook voor informatie kunt u daar terecht. De Kosten zijn 4 euro per persoon. Aanwezig zijn om 10.00 uur bij Sporthal De Geer in Geffen. Groeten van JBC Geffen

Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal “De Paddestoel” Lambertusstraat, Geffen Maandag t/m donderdagmorgen: Van 8.45u -11.45u

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 17


JO VOS KAMPIOEN VAN DE KBO VETERANEN Na een beslissingswedstrijd tegen Henk Kooijmans die Jo won in 14 beurten (5.35 gem.), moest hij de eer van DOK Geffen in Nistelrode verdedigen. Hier zijn ieder jaar de kampioenschappen van ons KBO biljartdistrict waar o.a. ook Uden, Loosbroek, Vorstenbosch, Heesch, en Nistelrode aan deelnemen. De uitslagen van de bovenste drie waren; achtereenvolgens naam, hoogste serie en het beste partijgemiddelde; 1. Jo Vos 28 4.17 2. Bernard v.d. Heijden 18 3.80 3. Antoon Kappen 15 3.09 1. Henk Kooijmans 30 3.48 2. Cor van Lent 29 5.50 3. Gerrit v.d. Heijden 8 1.78 Inmiddels is Jo, na de nodige spannende wedstrijden, kampioen van het hele district geworden, en hiervoor zal hij binnenkort worden gehuldigd... Jo Vos, alweer enige jaren lid van onze seniorenclub. Het laatste jaar kwam Jo al vaker thuis met moyennes van boven de drie en vier, en d’r zit nog meer in het vat. Dit seizoen gestart met 75 caramboles per partij, Jo maakt de laatste tijd wel de nodige progressie, zit nu al aan de 90 car. Buiten het biljarten geniet Jo eigenlijk meer bekendheid als allround muzikant bij de muziekband The New Constelations, met een man of zes spelen ze allround jaren 60, 70 muziek. Jo zijn favoriete instrumenten zijn de sax en de trompet. Als duivenmelker/verzorger heeft ie ook dagelijks zijn handen vol aan een hok vol oude en jonge duiven, ieder jaar weer goede uitslagen halen vergt wel de nodige kennis en vakmanschap. Eigenaar van de duiventil is zoon John maar Jo investeert vooral in het koppelen en verzorgen van de witpennen en dat vergt de nodige uurtjes voor onze 70 plusser. De vluchten zijn ook dit jaar alweer in maart begonnen, toch alweer diverse keren in de top 10 meegedraaid. Of Jo dit jaar het vorige seizoen kan overklassen is nog maar de vraag, toen wonnen zijn duiven een auto, volgens ondergetekende zal dat in ieder geval met het biljarten niet meevallen. Buiten het wielrennen in de familie, is kleinzoon Ralf nu in de running bij Willem II en RKC, hij traint en voetbalt (keeper) daar elke zaterdag op professionele basis. Speelde ook al eens in Zwitserland en tegen enige topclubs uit Spanje. En de grootste fan van Ralf is, u raadde het al, veelzijdige Opa Jo. Uw @pestaartje

18

PERSBERICHT ALZHEIMER CAFÉ Op maandag 14 juni organiseert de Alzheimer afdeling Oss-Maasland het Alzheimer Café in ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Iedereen is van harte welkom. Het thema van deze avond is: Thuiszorg Gastspreekster is Chantal Zwiers, coördinator Verpleging en Verzorging bij Interzorg Thuiszorg. Het liefst willen we allemaal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Vaak kunt u voor hulp terecht bij familie, vrienden of buren, maar het kan ook zijn dat u professionele zorg nodig heeft. Dan kan Thuiszorg mogelijk voor u uitkomst bieden. Tijdens deze avond krijgt u praktisch adviezen en uitleg over welke zorg (denk aan huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of verpleging, ondersteuning) er gegeven kan worden. Maar ook uitleg over hoe u de zorg aanvraagt en bij welke organisaties u terecht kunt. Het Alzheimer Café is een plek waar dementerenden en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en elkaar ondersteuning kunnen bieden. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Maasland en RIGOM i.s.m. BrabantZorg, GGZ en Interzorg Thuiszorg. Het nieuwe programma (juli t/m december 2010) ligt deze avond voor u klaar ! Voor meer informatie: Eef Rubbens bereikbaar via tel. (0412) 65 32 33


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


INSCHRIJFFORMULIER TOERNOOI K.P.J GEFFEN 2010

En natuurlijk ook dank aan alle aspiranten en hopelijk tot volgend jaar. Groetjes KPJ Geffen

Geachte sportvrienden, Op zondag 12 September a.s. organiseert K.P.J Geffen voor de 6e keer een grashandbal-toernooi. Het toernooi vindt plaats op het sportcomplex “De Biescamp” te Geffen. Deelname is mogelijk voor iedereen, zowel vaste teams als recreanten, aspiranten en veteranen. Toernooiprogramma: Zondag 12 September 2010: - 9.00-12.00u jeugd 8 t/m 15 jaar - 13.00-18.00u junioren, senioren, veteranen en recreanten (dames en heren). - 18.00-21.00u met aansluitend een gezellig samen zijn in de tent i.v.m. het 85 jarig jubileum van de club. Inschrijfgeld Jeugd jongens en meisjes € 10,- per team Junioren, senioren, veteranen en recreanten dames en heren € 15,- per team. Wij verzoeken u het inschrijfgeld op 12 september voor aanvang van de wedstrijden te voldoen voor de jeugd vóór 8.45u en de rest vóór 12:45u.

K.P.J. GEFFEN HEEFT EEN NIEUWE SITE Wil je meer weten, of op de hoogte blijven van de activiteiten van KPJ Geffen. Kijk dan snel op onze nieuwe site: www.kpjgeffen.nl Groeten KPJ Geffen

Het inschrijfformulier kunt u sturen naar: K.P.J Geffen M. Bouwens Simon v/d Berghstraat 42, 5386 CE Geffen miriam.37@home.nl Tel: 073-5324592, Mob: 06-18909683 Graag willen wij u op 12 september 2010 ontmoeten en zien dan ook met belangstelling vóór 1 juli 2010 uw inschrijving tegemoet. Let wel op!! vol=vol Met vriendelijke groeten, Toernooicommissie K.P.J Geffen

ASPIRANTEN KAMP 2010 KPJ GEFFEN Afgelopen weekend zijn we weer op kamp geweest met de aspiranten. Dit jaar zijn we neer gestreken in Vorstenbosch. Mede dankzij het weer is het weer Suuuper!! verlopen. We willen graag iedereen bedanken die dit mede mogelijk gemaakt hebben. 20

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Heitje voor een Karweitje 2010 Op zaterdag 17 april zijn onze leden weer langs de deuren gegaan om voor een heitje een karweitje te verrichten. Na een dag vol klusjes werd de opbrengst geteld. De opbrengst van deze dag bedroeg € 734,88. Namens iedereen van scouting Geffen willen wij u bedanken voor uw bijdrage! Scouting Geffen

TWEE NIEUWE ERE-LEDEN VOOR HARMONIE UNION NULAND Tijdens een bijzonder geslaagd Jubilarissenconcert in ‘de Meent’ in Nuland werden zondag 30 mei jl. door Harmonie Union niet alleen de jubilarissen van de vereniging in het zonnetje gezet, ook werden twee vaste krachten binnen het bestuur en de vereniging tot ere-lid benoemd. Maar liefst 29 jaar was Willy Bosch secretaris van Harmonie Union en nog veel meer dan dat. Hij was met regelmaat vervoerder van het instrumentarium bij optredens buiten het Nulandse, gastheer bij verenigingsBBQ’s, enthousiast mede-organisator van muzikale evenementen, en vraagbaak en bron van Nulandse informatie. Het is alom bekend, dat hij op het persoonlijke vlak de afgelopen jaren samen met zijn broer en zijn eigen gezin een bloeiend bedrijf heeft opgebouwd. Drukkerij Wihabo is uitgegroeid tot een begrip in de regio, wat niet alleen te maken heeft met vakmanschap en service maar nog veel meer met duidelijk aanwezige verbondenheid met de lokale gemeenschap. Die verbondenheid wordt wat Harmonie Union betreft veelvuldig onderstreept met sponsoring van de verenigingsactiviteiten. Willy Bosch is Harmonie Union, maar hij vindt het na al die jaren tijd geworden om het bestuurlijke stokje een keer over te dragen. Tijdens het Jubilarissenconcert in 2009 vierde Jo Maas zijn 40-jarig lidmaatschap. Meer dan dertig jaar was hij binnen het bestuur de warme pleitbezorger van de slagwerkgroep. Voor ‘zijn mannen’ was hem werkelijk niets te veel. Het huidige succes van de slagwerkers, die van een betrekkelijk kleine groep zijn uitgegroeid tot de grootste geleding binnen Harmonie Union, met maar liefst drie secties, is mede aan hem te danken. De brede waardering die men binnen Harmonie Union voor hem heeft werd enkele jaren geleden al onderstreept met de

22

speciaal voor hem door slagwerkinstructeur Tonn van de Veerdonk gecomponeerde ‘Jo Maas Mars’. Dhr. Maas had was al eerder terug getreden uit het bestuur, maar gaat nu ook Nuland verlaten. Hij heeft aangegeven, dat zijn betrokkenheid met Union daardoor niet meer zo groot zal kunnen zijn als zij steeds is geweest. Twee verenigingsmensen in hart en nieren die niet voor niets al eerder voor al hun inspanningen voor de Nulandse gemeenschap Koninklijk werden onderscheiden. Nu is daar het ere-lidmaatschap van Harmonie Union bij gekomen.

WIE WAT WANNEER JUNI 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 16 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 17 Ophalen Oud papier, donderdagroute 24 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 27 FCC Nuland afdelingskampioenschap fietscross KNWU te Nuland 28 5 daagse reis Zwarte Woud-Vogezen reiscommissie 30 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. Van de gezamenlijke KBO’s Vinkel, Nuland Geffen Notaris erfrecht JULI 03 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 06 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 14 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 17 Jeugdbrandweerdag 28 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 30 Ophalen Oud papier, vrijdagroute AUGUSTUS 11 KBO auto/fietsdagtocht 19 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 25 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 27 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 30 aug. t/m 04 sep. Collecte ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 08 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 08 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 11 KBO scootmobieltocht 15 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 15 KBO gezamenlijk met Vinkel, Nuland, Geffen Verkeersveiligheid 16 Ophalen Oud papier, donderdagroute 16 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 24 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15)


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.