Torenklanken 2010 - nr 09

Page 1

48e jaargang | nummer 9 | mei 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ALLE WANDELAARS VAN GEFFEN Bijna is het dan zo ver, de Geffense wandel 4 daagse gaat van start. Zoals gebruikelijk de laatste jaren is dat daags na Pinksteren. Heeft u de voorinschrijving gemist, geen nood, iedereen kan op de 1e dag wandeldag vanaf 17.45 uur op het startpunt alsnog inschrijven voor het eerste wandelevenement van de regio. We starten dinsdagavond om 18.00 uur vanuit café ’t Haasje in Geffen. Het inschrijfgeld bedraagt voor volwassenen € 4,50. Ben je jonger dan 16 jaar dan hoef je slechts € 2,50 te betalen voor 4 dagen wandel plezier. Op de posten zullen weer drankjes en soms ook hapjes verzorgt worden. Als je alle vier de dagen hebt meegelopen zal er weer een aandenken klaar liggen. Dit jaar hebben we voor het volgende thema gekozen; “Vruger” Als je alle vier de dagen in het thema wilt lopen mag dat natuurlijk. Alleen op vrijdag zal beoordeeld worden welk persoon en welke groep van meer dan 5 personen het mooist, leukst of gekst het thema heeft uitgewerkt. De winnaar(s) mogen de dikke duim wisseltrofee in ontvangst nemen. Graag tot ziens op 25 mei in café ’t Haasje. Carnavals stichting “Rottenrijk” Team wandel 4 daagse

JEU DE BOULERS VAN MAASDONK OPGELET, 27 JUNI IS HET WEER ZOVER Dan houden wij wederom het GEFFENS OPEN JEU DE BOULES toernooi. Na een aantal jaren, op de banen voor de Mariaschool, dit evenement te hebben georganiseerd, was het vorig jaar voor het eerst op het gras voor sporthal De Geer. De reacties waren allemaal positief. Vooral omdat grasbanen voor onszelf ook nieuw zijn en heel anders dan de grindbanen waar wij normaal op spelen. Dit jaar dus voor de 2e keer naar De Geer. We hopen op een nog grotere deelname. Zoals iedereen weet mogen onze leden niet met een ander lid een koppel vormen. Bent u alleen, en u wilt ook meedoen, geeft u op en u speelt samen met een lid van onze club. Heeft u vrienden of familie die ook mee willen doen. Koppel ze aan uzelf en maak er een mooie dag van. Minimaal 1 persoon of alle 2 moeten woonachtig zijn in Maasdonk. De inschrijving kan telefonisch bij Henk Lepoutre 073-5322543 of bij Tonnie Schuurmans 073-5322475 of per e-mail tonnie.schuurmans@hetnet.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u daar ook terecht. De inschrijving sluit donderdag avond 24 juni. De kosten zijn 4 euro per persoon te voldoen op de wedstrijddag bij het secretariaat. Iedereen wordt vriendelijk verzocht om 10 uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. Tot 27 juni, Het bestuur van JBC Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 29 mei (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken

redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


19.00 u. * avondmis met past. Ouwens zo. 30 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk vr. 04 juni 19.00 u. * avondmis m.m.v. Dameskoor zo. 06 juni 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PAROCHIE: Voor het regelen van een doop of uitvaart kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens 0413-363315. Voor de toediening van het sacrament van de zieken kunt u bellen met pastoor Verbakel 073 - 5321215. Voor overige zaken kunt u terecht op de pastorie van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 11.30 u.: tel. 5321216. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl AANGEPASTE LITURGISCHE KALENDER: Omdat de nieuwe kapelaan David van Dijk pas per 1 juli naar onze parochie komt, hebben we een aangepaste liturgische kalender. Dat houdt in dat er alleen op vrijdag om 19.00 uur in de kapel en op zondag om 09.30 uur in de kerk (met t.v.-uitzending) een H.Mis is. KINDERKERK OP ZONDAG De gastouders van de werkgroep kinderkerk zijn bereid gevonden kinderkerk te houden tijdens de zondagviering, nu er op zaterdag geen viering is. Breng gerust uw (klein)kinderen mee naar de kerk, zij kunnen een aangepast programma volgen in het patronaat. Van harte aanbevolen! * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt wo. 19 mei 13.30 u. * Meiviering ziekencomité m.m.v. DK vr. 21 mei 14.00 u. Huwelijksviering Sanne Schuf- felers en André van Kessel m.m.v. Derplu 19.00 u. Toediening Vormsel + kinderkerk zo. 23 mei 09.30 u. + H.Mis (Pinksteren) m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk ma. 24 mei 09.30 u. + H.Mis bij de veldkapel m.m.v. Gemengd Koor en communi- cantjes wo. 26 mei 10.30 u. H.Mis in de St. Jan met past. Ouwens vr. 28 mei 15.00 u. Huwelijksviering Marianne Heijmans en Erwin Giesbers m.m.v. PP

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN vr. 21 mei is er geen viering in de kapel; de Vormselviering wordt dan gehouden in de kerk DANK JE WEL... aan de werkgroep Eerste Communie o.l.v. van “Godmother” Ina Megens en alle ouders die hebben meegeholpen voor de goede voorbereiding en de mooie vieringen van de communicanten. Een compliment van pastoor Ouwens; ook hem bedanken wij uiteraard voor het voorgaan in de twee vieringen, plus de kennismaking met de communicanten! We hopen dat ouders en kinderen de toekomst van het parochiewerk “hoog houden”! Dank aan Driek Rovers, die na 20 jaar stopt als vrijwilliger in onze parochie. Jarenlang deed hij trouw veel stencilwerk en hij zette zich in als senior-acoliet in de weekend- en uitvaartvieringen! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. MEDEDELING DOOPVOORBEREIDING In verband met het vertrek van kapelaan Geelen zijn er voorlopig geen doopvoorbereidingen. Deze worden weer gehouden als de nieuwe kapelaan er is. Ouders die hun kind willen laten dopen vóór 1 juli kunnen contact 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


opnemen met pastoor Ouwens: tel. 0413 - 363315 PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE ma. 24 mei 09.30 u. H.Mis bij de veldkapel met medewerking van de communicantjes PROGRAMMA VORMSEL Vrijdag 21 mei 19.00 uur Toediening Vormsel door deken Theo van Osch. Dinsdag 1 juni v.a. 19.00 uur foto’s bekijken en bestellen. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30 april 2010: Adriaan van Lith, 85 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand (14 juni a.s.) drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. (Vanaf 11 juli is het koffiedrinken in het Schip van het Oude Klooster). Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u

storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op € 385.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. DATA OM TE NOTEREN: Zondag 13 juni fietstocht MOV, uiteraard voor een goed doel! Zondag 12 september: afsluiting restauratie van de kerk Eerste Communie 2011 is op zondag 29 mei.

HEEMKUNDEWERKGROEP “VLADERACK” IS OP ZOEK NAAR FOTO’S De heemkundewerkgroep is alweer volop bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse tentoonstelling die wij presenteren tijdens Effe noar Geffe. Het thema van dit jaar is Cafés in Geffen Dus wij zijn op zoek naar foto’s die betrekking hebben op de Geffense cafés, b.v. van biljarten, zomeravond(café) voetbal, spaarkasfeest, gezellig op het terras of aan de bar, verenigingen die hun clubhuis in het café hebben enz enz... Stuur jullie foto naar heemkundegroep@gmail.com met vermelding van wanneer de foto is gemaakt en wie er op staan. Of kom langs in onze kelder op maandag tussen 19.00 en 21.00 uur, of op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur, dan scannen wij de foto. Tijdens de tentoonstelling zal ook de presentatie plaats vinden van het boek ‘Een pot nat’ de geschiedenis van de Geffense drankgelegenheden, geschreven door Ruud Verhagen. Wij hopen op vele reacties, dan zorgen wij weer voor een mooie foto tentoonstelling.

5EFKES BUURTE MÈ... de KBO Ik schuif aan na de rondvraag van de bestuursvergadering van de KBO. Deze vereniging mag wel eens wat extra aandacht krijgen, vindt het bestuur, bestaande uit Peter van Hout (voorzitter), Henny Schuurmans (secretaris) Jos van Bergen (penningmeester) en de bestuursleden Siena van Erp, Christine Ceelen, Sjan van Zantvoort en Lies van Dinther. Deze mensen willen graag hun steentje bijdragen aan het welbevinden van de senioren in Geffen. “Ik vind het leuk om in mijn vak iets te doen in Geffen, nu ik met de VUT ben,” vindt Jos, recentelijk toegetreden tot het bestuur. Peter: “Jos is niet alleen een goede bekende van mij, maar ook deskundig als oudfinancieel directeur van de NAS en bovendien ook nog een man; dat is wel plezierig in een bestuur dat voor het merendeel uit vrouwen bestaat!” Momenteel telt de seniorenorganisatie KBO in Geffen 284 leden. “Het zijn niet meer de clubs van enkel ‘kaarten - kienen - keuvelen’, vertel Peter van Hout. Onze huidige instromers zijn geboren in een andere tijd, zijn anders opgeleid en hebben andere interesses. Daar willen wij onze activiteiten op aanpassen. Let wel: de vraag van onze leden is belangrijk, waar liggen de interesses, waar is behoefte aan.” Voor het bestuur wil dat zeggen dat ook zij een omslag moeten maken en zich moeten oriënteren op die andere activiteiten en heel goed moeten luisteren naar de leden. Peter is door omstandigheden in een vrij korte tijd van penningmeester, via interim voorzitter + penningmeester benoemd tot voorzitter in maart 2009, op de algemene ledenvergadering. “Ik zie in mijn functie als voorzitter met name de taak weggelegd om de samenwerking binnen het bestuur te stimuleren en de bestuursleden de ruimte te geven om dingen te doen. Daarnaast heb je ook een externe functie en moet je de KBO goed vertegenwoordigen. Je kunt niets alleen. Goede ideeën moeten een kans krijgen en de individuele bestuursleden kunnen best verantwoordelijkheid dragen voor bepaalde activiteiten.” Zo krijgen een aantal mensen jaarlijks een eigen budget om activiteiten te doen. Er is ook een goed clusteroverleg. Dat zijn per jaar drie vergaderingen met de KBO’s van Nuland en Vinkel. De drie Maasdonkse KBO’s hebben daarom ook gezamenlijke activiteiten. Vinkel heeft onlangs het onderwerp

“Een beroerte” onder de aandacht gebracht; in juni organiseert Nuland een avond rond Erfrecht en Geffen is in september aan de beurt met een informatieve middag i.s.m. Veilig Verkeer Nederland. Toegankelijk voor alle senioren uit Maasdonk. De onderlinge samenwerking wordt steeds belangrijker en biedt ook meer mogelijkheden voor de toekomst. Een keurig overzichtelijk informatieboekje d.d. januari 2010 toont de activiteiten, het jaarprogramma, de fietsagenda, de info van de Rigom en diverse wetenswaardigheden over de KBO. Onlangs is een duidelijke website opgezet door Peter van Dijk, Jan Ceelen en Henny van Hout, allen opgeleid door de KBO Brabant: www.kbo-geffen.nl KBO Geffen kent onder andere een aparte reiscommissie; er is veel belangstelling voor korte en langere reizen. In de pas opgerichte Stichting Seniorenraad Maasdonk - een adviersorgaan voor de gemeente - participeren op dit moment nog de drie KBO-voorzitters. Er zit een enthousiast KBO bestuur tegenover me! “In principe willen de senioren, die hun reguliere arbeidsplek hebben verlaten, andere, vooral leuke dingen gaan doen. Daar willen wij tijd en energie in steken! De belangstelling groeit, de deelname aan de activiteiten wordt groter en daardoor wordt het leuker. Er ontstaan spontane vriendschappen. De leden zijn tevreden en dat is een goede opsteker voor ons!” zegt een enthousiaste voorzitter en zijn medebestuurders beamen dit van harte. Het seniorenbeleid van de gemeente Maasdonk heeft betrekking op de 55+ er. De KBO hanteert de 50+ grens. We weten dat de 50 plusser ook nog volop in het arbeidsproces zit en dat weerhoudt hen soms om toe te treden. Bent u 50-plusser en is uw interesse gewekt, kijk op bovengenoemde website of bel gerust voor meer informatie naar Jos van Bergen, die ook de ledenadministratie verzorgt (tel. 073-5322863).

7


ROND DE DORPSPOMP

Helaas vergaten we in de vorige Dorspomp, bij het concert van W.I.K., het indrukwekkende, sfeervolle, speelse, virtuoze muziekstuk van Rens van Wanrooy op altsax te vermelden. Het was een en al betovering. Knap gedaan Rens. Het nieuwe gebouw het Multifunctionele Centrum heet “Koppellinck” met 2 “ellen” en zo is de linck gelegd naar koppel. Linck met een C moet zijn link; ook in het Engels en dat betekent: schakel of samenhang; je moet een link leggen, maar het kan ook linke soep zijn. Linck klinkt wat deftiger, maar het woord bestaat helaas niet, het is geleend van Muzelinck, vermoeden we. Pastoor C. Mennen diende de hoogmis op moederdag. Hij prees de prachtige beschilderingen van onze kerk. Hij keurde de gezangen allemaal goed. Maar de Prins, zenuwachtig, nam warempel de intonatie van het orgel bij het Pater Noster niet goed over. Voor het oog van het rijk aanwezige kerkvolk, zong ie l 1/4 toon hoger dan het koor. Het klonk zo raar, dat de kerklampen trilden in het kerkruim en dat de wieken van de molen op rouwstand vlogen. Na enkele ogenblikken moest hij zich gewonnen geven en de toon van het koor maar overnemen. Na de hoogmis werd de Prins ter verantwoording geroepen!!!... De Dorpspomper heeft de oude politieke cultuur die even boven Maasdonk zweefde streng afgekeurd. Er waren evenwel stamtafelleden, die de scherpte ervan veroordeelden. Wij hopen vurig, dat het coalitiegesprek tussen partij Maasdonk, Dorpsbelangen en het C.D.A. van 10 mei succesvol is verlopen. Samen met heel Maasdonk hopen wij de nieuwe wethouders te mogen begroeten en nodigen wij hen graag uit op de stamtafel van 30 mei a,s, die voor één keer wordt gehouden in café “het Haasje”. Wie weet zit er schot in. ...Koninginnedag 2010 werd gevierd in het gemeentehuis en op het Dorpsplein. Het was ondanks het treurige weer toch vrij druk. De leiding was weer in vertrouwde handen van hofceremoniaris Rien Oomens. In de Raadzaal waren de gedecoreerden bijeen met een aantal genodigden. De burgemeester keek blij en gelukkig en sprak de hoop uit, dat het nieuwe college van B. en W. spoedig zal aantreden, maar kon daar verder geen invulling aan geven. Het was wel wonderlijk dat oudwethouder R. v.d. Ven dat met grote vreugde aanhoorde. Er kwamen felicitaties aan de nieuw gedecoreerden: Hans Hendriks om zijn bijzondere verdiensten als oprichter en bestuurslid van Scouting Geffen, als voorzitter van de redactie van Radio en T.V. Vladeracken, betrokken bij de werkgroep Kerk en Samenleving en sinds 1993 lid van de Raad der gemeente Maasdonk, en 8

Harrie v.d. Hanenberg, actief bij de decorbouw, bij Geffes Volk en op scholen, als onderhoudsman bij Nooit Gedacht, als lid en beheerder bij Vladerack, kartrekker bij de bouwploeg van Effe noar Geffe, betrokken bij de kiosk en de bouw van het Veldje en Mark van der Doelen, bestuurslid bij omroep Vladeracken en bij het afscheid van de gemeenteraad, dat hij 16 jaren diende namens het C.D.A., en René Vogels, voor zijn inzet bij diverse sportverenigingen, trainer-coach bij de Vlijmd, adviseur bij de bouw van de Geer, vrijwilligeropleider bij de molen van Rosmalen, bestuurslid en deken ceremonieën van het Sint-Joris-Gilde enz. Wij feliciteren de 4 gedecoreerden. W.I.K. maakte zijn intocht op het plein vergezeld van vele kinderen met versierde fietsen/ karretjes “Crea met Bea”. Het Sint-Joris Gilde bracht de vendelgroet, het Wilhelmus met “Hoera” klonk op het Dorpsplein, de Majorettes brachten een huldegroet en de prijzen werden uitgedeeld. Het plein was weer mooi aangekleed, de stalletjes gereed voor de kinderspelen en de gezellige vrije kindermarkt nodigde uit tot een feestelijk gebeuren begeleid door optredens van “Ut Gû Vals” en kinderen op de kiosk en muziek van een D.J.. Hoera voor de Evenementen-stichting-Geffen. Jammer dat de gedecoreerden op te grote afstand het toneel gade sloegen. Er werd al geopperd, om toch maar een tent te plaatsen op het Dorpsplein om dan met een Koninginnenacht het feest te beginnen... De dodenherdenking op 4 mei begon met een samenkomst in de kerk waarbij Cees Jongeneelen voorging met de oproep: Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderdmalen; alle malen zal ik wenen. Er was stilte, doordachte bezinningsmuziek van W.I.K. er klonken gedichten over Vrede, de gewonnen Strijd, de namen van oorlogsslachtoffers 14 in getal en een bewogen overweging door Cees. Dan volgde de stille tocht; beeld van de verstillende tocht, die nimmer eindig is; waarbij slechts vredescheppend rust gevonden wordt na een oneindig lange mars. Er werden kransen en bloemen gelegd bij “Vrijheid” en een toespraakoproep door wethouder R.v.d. Ven. W.I.K. begeleidde de tocht en zorgde voor ontroerende muziek. Precies om 20.00 uur was er diepe stilte. Het Wilhelmus klonk als een bevrijding. Wij kunnen met opgeheven hoofd huiswaarts keren en met goede moed de vrijheid vieren. Helaas wees op 5 mei alleen de uitgestoken vlag op de grote dag, die wij zo graag herbeleven: denkend aan de evacuatie, de gevechten op 10 en 11 oktober 1944, de schade aan scholen, gebouwen en kerk, de bevrijders, de dorpsfeesten met wat eenvoudige muziekjes, maar dolblije mensen, die het diepste geluk ervoeren. Wij blijven die ervaring delen en daarom zou het goed zijn die intense blijheid, die eindeloze vervulling van een 5 jaar durend verlangen naar Vrede samen te vieren en 5 mei tot een grootse feestdag te verheffen.


We verwijzen naar het oude rustgevende Jodenkerkhof, waar nog onderzoek zal plaats vinden naar de oudste graven en herinneringen. De geschiedenis van dat kerkhof is herhaalde malen vastgelegd en te zien bij Vladerack. De geheime voordracht van 3 Geffenaren, voor Geffenaar van 2010-2011 wordt doorgegeven. Rien van Zantvoort zal die voor het laatst mede beoordelen; hij heeft zijn taak overgedragen aan Willibrord de Veer. De trekkracht van zware tractormonsters is weer beproefd bij molen de Vlijt. Er broeit hier en daar een verlangen naar nog meer geweld met motor- of autocross; het mag... maar dan ver weg... en alleen voor de echte liefhebber en na bezinning toch maar weer niet... het milieu krijgt teveel schade. Volgende stamtafel met naar wij hopen met de nieuwe wethouders op 30 mei a.s. na de Hoogmis en deze keer niet bij de Gover, maar in café ‘t Haasje. We zetten ook het probleem rond hangjongeren op de agenda. Misschien vindt een mobiele Container oplossingen. Van stamtafel 323. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Ut gû oe goet. Hauw Doe.

MAD MET MUSIC... ...dat was het Mad Music Management bestaande uit Tripple M: Marco, Marinus en Meneer Johnny! In 2008 organiseerden ze voor de eerste keer het muziekfestival Madstock in “Nuland over ‘t spoor”...min of meer voor de grap! Maar het succes was groot en ook in 2009 trokken de genodigde bands veel publiek naar het grondgebied van Bijs Leijten! “Hij stelt zijn terrein gratis beschikbaar, omdat hij het zelf zo’n prachtig evenement vindt!” vertelt Paul van den Hanenberg. Hij is één van de grote groep vrijwilligers die het festival bestaansrecht geeft. “We willen laten zien dat zo’n muziekevenement kan plaatsvinden zonder entree te heffen, want die tarieven evenals de consumptieprijzen, rijzen tegenwoordig overal de pan uit!”

Paul en zijn maten zijn al maanden bezig met de organisatie: het regelen van de bands, het opbouwen van het podium en alles wat er nog meer bij komt kijken. Dit jaar hebben ze ‘het neusje van de zalm’ op het gebied van de rockmuziek kunnen contracteren: Peterpan Speedrock! De drie rockers en hun sidekick Dikke Dennis touren de hele wereld rond en ja... dan is het bijzonder dat ze ‘een weiland aan het Heeseind’ aandoen...! “De muziek die er gespeeld gaat worden is een mix tussen Rock and Roll en Rock and Billy,” legt Paul uit. “Behalve van de headliner Peterpan Speedrock kunnen de bezoekers (zeker die van rond de 60 jaar!) genieten van Armand, bekend van “Ben ik te min” en “Blommenkinders”. Uit Nuland zelf treedt de band Stainless Steel aan en verder geven acte de présence: The Stooges Tribute, de coverband Gunz N Roses, Dice Rebels en de Slagers.” Jong en oud kan zich vermaken, want voor de kinderen is er een springkussen en ze kunnen geschminckt worden. Twee fotoboeken, gemaakt door Helma, tonen een kleurige impressie van de vorige festivals: een gezellige drukte van een luisterende massa naar Mad Music, onder het genot van een drankje...! Kom het meemaken op zondag 30 mei a.s. vanaf 13.00 uur, Heeseind 47 in Nuland over ‘t spoor! Kijk ook op www.madstocknuland.nl

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 9


DE VLAGGEN UIT! ...in de Molenstraat welteverstaan, voor het gouden paar Annie (72 j.) en Kees (74 j) Smits. Ze zijn onlangs van de Papendijk naar deze straat verhuisd. “We wilden kleiner gaan wonen,” zeggen Annie en Kees. Kees is geboren in Helvoirt en het gezin is later naar Boxtel verhuisd. Annie is geboren en getogen in Liempde. Ze komen allebei uit een boerengezin en dat betekent dat ze van aanpakken weten: “Thuis meehelpen was heel gewoon!” Annie en Kees trouwden op 27 april 1960 en gingen wonen in Vinkel aan de Brugstraat. Ze runden daar samen een slopersbedrijf en houthandel gedurende ruim 27 jaar. In 1987 verhuisden ze naar de Bosschebaan om daar alleen de houthandel voort te zetten; daar hebben ze 12 1/2 jaar gewoond. Toen was het tijd om met het bedrijf te stoppen en ze woonden met veel plezier tien jaar aan de Papendijk. Kees en Annie kregen twee kinderen: dochter Emmy en zoon Pieter. Door een tragisch verkeersongeval overleed Pieter op 20-jarige leeftijd. “Een wond die niet meer geneest...” Ze zijn trots op Perry hun kleinzoon. Kees is een echte doener: hij werkte als jongen tien jaar bij de molenaars Coppens in Helvoirt en Stekelenburg in Boxtel. “Ik heb alle molenaarswerkzaamheden uitgevoerd!” (Vandaar dat je op elke woonplek een molen(tje) kon aanschouwen!) Kees kon daarna het slopersbedrijf overnemen met al direct 18 woningen te slopen in Waalwijk en de kazer-

ne in Oirschot. Daarnaast kwam hij via een dierenarts op de Bossche veemarkt terecht in de controledienst. Jarenlang was hij daar op woensdag van 03.00 uur tot 09.00 uur te vinden. Ook Annie vergezelde hem een aantal jaren, zij zat op de veemarkt achter de kassa. “Dat betekende om half vier opstaan, maar het was leuk werk. De boeren betaalden voor wat ze geladen hadden en voor de auto. Ik weet nog dat het ƒ12,50 kostte per koe plus auto,” vertelt Annie. Ook op Effe noar Geffe draagt Kees zijn steentje bij. Hij regelt alles wat met de kassa’s te maken heeft. “Ik weet dus altijd als eerste hoeveel betalende bezoekers dat we hebben!” Annie en Kees hebben een mooi stekje gevonden in de Molen(!)straat. Kees heeft een flinke hobbyruimte in de tuin, alles zelf getimmerd. “Je blijft gezond als je bezig blijft,” vindt het gouden paar. Voor Kees is dat klussen, maar ook lekker puzzelen met sudoku’s. Annie neemt de grote puzzel uit de krant voor haar rekening en wandelt elke vroege morgen 5 tot 10 km. “Lekker ontspannen met een radiootje in mijn oren en ook nog goed voor de conditie.” Samen trekken ze er ook regelmatig op uit, op de fiets. Terecht mogen de vlaggen uit voor zo’n actief gouden paar! Proficiat!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 10


GEFFENS GEDECOREERDEN Geffen kende ook dit jaar weer Oranje-eer... Vier gedecoreerden beleefden de verrassing van het lintje. Dat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt is duidelijk, de een wat ‘breder’ dan de ander, maar hoe verrassend is het? Harrie van den Hanenberg werd volledig verrast, zo vertelt hij. “Ik had er niet op gerekend dat ik nog een onderscheiding zou krijgen, ik ben immers al Geffenaar van het Jaar geworden. Bert van Laarhoven belde me, dat hij een klusje had op het werk, of ik niet even mee naar Den Bosch wilde gaan. Hij zou me komen ophalen. Binnengekomen, werd er wel een beetje ‘tijd gerekt” om te vertrekken, tot onze Erik binnenkwam en meteen daarna de burgemeester......” Voor Hans Hendriks was het eveneens een complete verrassing. “Tot op het laatste moment had ik niets in de gaten. Ik was uitgenodigd voor een werkoverleg in het gemeentehuis om 12.00 uur. Toen ik daar zat - niemand was aanwezig - kwam de burgemeester binnen en zei dat de vergadering niet door ging en of ik mee wilde gaan naar de raadszaal. Daar zat Tilly met de kinderen en enkele kennissen. Toen pas drong het tot mij door. Het was die dag 29 april, de dag dat de lintjes worden uitgereikt. Nou ja,..... de rest is geschiedenis. Ik ben er heel trots op en beschouw het als een groot compliment.” René Vogels vertelt: “De hele vroege ochtend werd er iets gezegd over m’n (werk-) kleding... Kwam nota bene recht uit de was, maar ik verweerde me steeds dat ik nog wat in de tuin moest doen en nog naar de bouwmarkt moest en dat doe je niet in jacket! Om 11.05 uur wilde ik wegrijden maar werd door Gwen op de oprit tegengehouden met allemaal onduidelijke verhalen. Toen ze echter het woord “verrassing” en “zo meteen” gebruikte voelde ik “nattigheid”; spoedde me naar binnen schoot in de douche... Toen hoorde ik de huisbel... Het was dus toch!

Niet alleen de burgemeester, maar ook veel vrienden en bekenden: Huub Lamers (Gilde Sint Joris); Wim Bongers (TV De Vlijmd); Ambtenaren uit ‘s-Hertogenbosch (molen Rosmalen); het bestuur van de Bossche molenvereniging; etc. etc.Allen zaten in het “complot”. En... vooral niet te vergeten mijn kinderen, met echtgenoot en de zeven kleinkinderen! Verrassing!!!!! Maaaaaaar... eigenlijk heeft Gwen deze onderscheiding (ook) verdiend. Dankzij haar kreeg ik de ruimte, tijd en kansen om al dit vrijwilligerswerk te doen. De vele bloemen gingen naar haar...!” Mark van der Doelen was de enige die op de hoogte was...! Dat had te maken met het feit dat hij vaak in het buitenland is voor zijn werk en men wilde zeker zijn dat hij thuis was. “Maar dan toch is het een verrassing” zegt Mark. “In een keer sta je in het middelpunt van de belangstelling. Je wordt overal gefeliciteerd en het huis zat in de kortste keren helemaal vol familie en bekenden! Ik vind het leuk om iets voor de gemeenschap te doen, voornamelijk aan politieke zijde, en ik kan het goed combineren met mijn werk.” Mark had als raadslid afscheid genomen, maar als de coaltie met het CDA doorgaat, dan komt hij weer terug in de raad. PROFICIAT!

VERLOREN Lies van Druenen is haar wandelstok die altijd op haar scootmobiel staat (ze denkt in Geffen) verloren. Heeft iemand die soms gevonden graag even bellen 073 532 4317. Namens Lies alvast hartelijk bedankt Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

11


KPJ GEFFEN SPRINGLEVEND! Lezen we in de krant over het ter ziele gaan van de KPJ in Heesch... die van Geffen is springlevend: zij vieren hun 85-jarig jubileum! “Hiermee zijn wij de langst bestaande vereniging in Geffen,” zeggen Linda van Erp en Rien van Wanrooij jr., leden van de feestcommissie. De Katholieke Plattelands Jongeren is een landelijke organisatie welke verdeeld is in regio’s. KPJ Geffen is bekend van het handballen. Ze spelen met hun teams in de regionale veldcompetitie van KPJ Brabant regio Maas, Waal en Meierij. Ze hebben momenteel zeven handballende teams op de buitenvelden en een groep jonge aspirantleden die “nog” niet handballen. Verder beschikken ze over één heren en twee dames zaalteams. De heren spelen op zaterdagavond mee in de zaalcompetitie van Olympia ‘89 (Oss) en de dames spelen mee in de dames zaalcompetitie van Berghem.

“We zijn zeker geen ‘boerenclub’, hetgeen mensen wel eens denken. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 30 jaar en we hebben een gevarieerd aanbod van activiteiten; naast handbal zijn er culturele bijeenkomsten (De KPJ is o.a. al jaren een vast gezicht bij de jaarlijkse Recht Vur Zunne Roap), er worden diverse activiteiten voor de aspirantleden georganiseerd en u kent de KPJ van de jaarlijkse dorpszeskamp en het grashandbaltoernooi. Gezelligheid en feestjes staan hoog in het vaandel en we hebben een lage contributie vanwege grote inzet door eigen leden! Jawel het ophalen van het oud papier, in weer en wind, is echt niet zomaar een vanzelfsprekendheid, “ vinden Linda en Rien. De toekomst ziet er veelbelovend uit, want er is een nieuwe website opgezet (www.kpjgeffen.nl), ze zijn volop bezig met het privatiseren van de vereniging en het realiseren van een nieuw clublokaal op dezelfde lokatie waar ze nu huizen: sportpark “De Biescamp”. Het 85-jarig jubileum mag dus met trots gevierd wor12

den. Hoewel geen “kroonjaar”, KPJ Geffen wil alles vieren! “De club is nu op z’n best en het is juist leuk dat veel leden, een jubileum kunnen meemaken!” Daarom pakken de KPJ-ers goed uit op 4-5-6 juni a.s. Iedereen is van harte welkom om met hen het 85-jarig jubileum te vieren op de feestlocatie, het terrein van de KPJ: Vlijmdstraat 12. Op vrijdagavond 4 juni om 18.30 uur vindt er een spetterende goochelshow plaats voor de kinderen door Aarnoud Agricola. Naast goochelen kan Aarnoud Agricola ook heel goed buikspreken. Een verbluffende, amusante en komische show voor de kleintjes. Maar ook de volwassenen zullen genieten van zijn leuke show. Er bestaat een mogelijkheid tot schminken en de avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Op zaterdag 5 juni zal er een feestavond worden gehouden waar de “Fashion Showband” en de “Lawineboys” optreden. Deze feestbeesten zorgen voor een enorme feestlawine. We verwachten dan ook dat het een knallende avond gaat worden. Iedereen is van harte welkom. Het feest begint om 20.30 en de avond wordt afgesloten rond 02.00 uur. Op zondag 6 juni begint de dag om 14.00 uur. Disco Vision zal zorgen voor een muzikaal feestelijk sfeertje. Ook zullen we proberen het wereldrecord stoelendans te verbeteren. Daar kunnen wij uw hulp goed voor gebruiken. Als u mee wilt doen om dit wereldrecord te verbeteren, kunt u zich opgeven via het volgende emailadres: kpjgeffen@hotmail.com. De winnaar van de stoelendans wint zelfs een weekendje weg naar de Efteling. Alle reden om mee te doen. Om 20.00 uur wordt de avond afgesloten. Noteer deze data in je agenda en geef je op (individueel of met een vriendengroepje) voor de massastoelendans! Dat gaat leuk worden! In 2011 staat er nog een veteranensportdag op de agenda. Daar hoort u t.z.t. meer van.


spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

EPILEPSIE Wist U dat 1 op de 150 mensen in Nederland epilepsie heeft en iedereen op elke leeftijd epilepsie kan krijgen? Er is geld nodig voor onderzoek, het geven van voorlichting en het organiseren van speciale reizen. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. Daarom komen onze vrijwilligers in de week van 24 t/m 29 mei bij u aan de deur voor de jaarlijkse collecte. Mocht u deze missen kunt u altijd een bijdrage doen op postbankno. 222111.Ook nieuwe collectanten zijn altijd welkom. Nelly Heymans en Peter Vos, telefoonnr 0735322259

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een

13


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in allerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige tools, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

Meer bereiken met B.O.E.G. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


BU R G E R KO N I N G SCHIETEN SINT JORIS GILDE

Het Sint Joris Gilde vervolgt zijn activiteiten met het burgerkoning schieten op tweede Pinksterdag (ma. 24 mei a.s.) om 14.00 uur bij de molen Zeldenrust aan de Elzendreef te Geffen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te schieten met de kruisboog en proberen Maarten van der Dussen te onttronen en zelf de “eeuwige” roem van Burgerkoning te verwerven. U hoeft absoluut niet geoefend te zijn. U krijgt deskundige uitleg en begeleiding bij het schieten en over uw veiligheid wordt gewaakt. U dient wel 16 jaar te zijn en met name ook worden meisjes/dames uitgenodigd om mee te schieten omdat iedere keer weer blijkt dat daar grote talenten tussen zitten. (Geoefende schutters van een gilde mogen niet meeschieten!). Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- maar dit bedrag gaat volledig naar een goed doel. Verleden jaar is gekozen voor het restauratiefonds van onze prachtige parochiekerk. Dit jaar gaat de opbrengst naar het basisonderwijs als bijdrage voor een mooi toestel op de speelplaats. Regelmatige bezoekers weten dat het altijd weer een gezellig treffen is bij de Zeldenrust en wij hopen van harte op jullie komst. Is het niet als schutter dan toch als toeschouwer of supporter van de schutters.

Hallo jongens en meisjes uit Geffen, Ben jij tussen de vijf en acht jaar oud en jij wilt gaan voetballen? Meldt je dan nu aan voor het nieuwe seizoen 2010 -2011. Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom bij de Mini Pupillen en F-pupillen van Nooit Gedacht. Uiteraard staat het voetbal en het leren voetballen voorop bij Nooit Gedacht. Naast het voetbal organiseert Nooit Gedacht ook de nodige nevenactiviteiten. Hierbij hopen wij dat veel plezier aan het voetbalspel zult beleven. Het aanmeldingsformulier en hoe jij je kunt aanmelden, staat op onze site http://www.nooitgedachtgeffen. nl/leden.php. Ook vind je hier meer informatie over Nooit Gedacht en onze jeugdafdeling. De voorlopige indelingen van de teams worden voor de zomervakantie gemaakt, dus laat a.u.b. medio juni weten of je zin hebt om mee te gaan voetballen. Voor eventuele andere vragen kunt je contact opnemen met de F-coördinator Ans Peters, tel. 5323530 of de jeugdsecretaris Jan van Bergen, tel. 5326035. Natuurlijk ben jij ook van harte welkom bij Nooit Gedacht als je of al ouder bent of pas na de zomervakantie je besluit hebt genomen. Met vriendelijke groet, Jeugdcommissie v.v. Nooit Gedacht

JUBILEUMBOEKJE Onze huidige koning Huub Lamers, die nadat hij zijn eigen koningsschild aan het Gilde had uitgereikt ook het jubileumboekje i.v.m. het 10 jarig bestaan aan de leden kon aanbieden. Het is een heel mooi boekje geworden met tientallen foto`s over de voorbije jaren en het is samengesteld door onze archivaris Ferry Verhoeven.

Hallo jongens en meisjes en natuurlijk julie ouders, De dagen worden langer, het weer wordt mooier, en de grote vakantie duurt ook niet erg lang meer! En natuurlijk organiseren wij dan weer een jeugdvakantieweek! Dit jaar is het thema: ridders en jonkvrouwen De inschrijving vindt dit jaar plaats op: Woensdag 26 mei van 19.00u-20.30 u bij café Boetje Donderdag 27 mei van 19.00u-20.30 u bij café Boetje Dus allemaal tot ziens bij Het ridderfestijn op het bergterrein. Bestuur jeugdvakantiewerk

15


3. Ria Bijl 3. Wim Bijl 5. Wim van Druenen

Bij bridgeclub Geffens Doublet werd het seizoen 20092010 op 4 mei afgesloten met een feestelijke slotdrive. Het was weer een zeer geslaagd seizoen en zoals gebruikelijk werden tijdens deze avond de diverse kampioenen gehuldigd.

59.00 59.00 58.66

Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 7 september start het nieuwe seizoen met een instuifavond en op dinsdag 14 september begint de competitie. In het seizoen 2010-2011 zullen wederom 4 competitieronden van vier zittingen gespeeld worden afgewisseld met instuifavonden.

Clubkampioen 2009-2010 Na een spannende strijd zijn Gerrie en Joop van der Meijden clubkampioen geworden.

Wim Bijl wedstrijdleider.

De eerste tien van dit klassement zijn: 1. Gerrie en Joop van der Meijden 8 pnt 2. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 12.5 pnt 3. Peter Luijben en Ad van de Wetering 23 pnt 4. Doortje en Wim van Druenen 26 pnt 5. Gerard Vogel en Frans van Weert 27.5 pnt 6. Marijke Droog en Marianne van Etten 30 pnt 7. Gerda van den Hurk en Cis Noy 32 pnt 8. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 34 pnt 9. Marlies van Dijke en Thea Engels 35 pnt 9. Ria en Rien van Alebeek 35 pnt

WINNAARS VERSIERDE FIETSOPTOCHT KONINGINNEDAG 2010

Kampioenen Slemklassement 2009-2010 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast, zijn de kansen voor alle paren van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gelijk. Verrassingen komen ieder jaar weer voor, en de strijd in de top van dit klassement was dan ook zeer spannend. De uiteindelijke winnaar werd het paar Margriet van Beek en Idi Szovan. De eerste vijf van dit klassement zijn: 1. Margriet van Beek en Idi Szovan 2. Ria Essenberg en Nellie van Hooij 3. Corry Lansdaal en Henny Verheijke 3. Ied en Boet de Rooij 5. Dick Pronk en Erik Vrolijk 5. Sjaan en Harry van Zutphen

68 pnt 48 pnt 45 pnt 45 pnt 44 pnt 44 pnt

Instuif De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er instuif. Dat wil zeggen dat de paren bij binnenkomst ingedeeld worden, en “zwak en sterk “ tegen elkaar spelen. Ook hiervan werd een klassement bijgehouden.De beste acht resultaten telden. De beste vijf personen hier waren: 1. Corrie Ceelen 60.57 1. Annie van Grinsven 60.57

16

Groepen 1. Kay en Jessie Peters en Jerome, Thije en Veerle Draad 2. Sil en Lola 3. Tein van Nistelrooij en Marit van Wanrooij 8 jaar en ouder 1. Janneke van Rooij 2. Djessie van Ballegooij 3. Cato Braakhuis 6 en 7 jaar 1. Lot Sluiter 2. Jari van Erp 3. Marit Bemelmans 4 en 5 jaar 1. Lieke Jagers 2. Bente Savelkouls 3. Bente Vogels 2 en 3 jaar 1. Kiki van der Heijden 2. Emma van Uden 3. Veerle van Griensven

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


SENIORENRAAD MAASDONK NODIGT U UIT! Alle 55 plussers uit de gemeente Maasdonk opgelet!! Uw eigen toekomst en welzijn, daar kunt u zelf in meesturen. Vanaf februari is de Seniorenraad actief in Maasdonk. Deze nieuwe stichting fungeert als centrale gesprekspartner van de gemeente Maasdonk en zet zich in voor alle ouderen in de gemeente. In deze raad zitten vertegenwoordigers van de 3 Maasdonkse K.B.O.’s (Katholieke Bond van Ouderen),de Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof, de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk en het W.M.O. platform (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Op 27 mei a.s. verzorgt de Seniorenraad een informatieavond voor alle Maasdonkse senioren om uitgebreide informatie te geven over al haar activiteiten, met slechts 1 doel: de belangen van de Maasdonkse senior te behartigen. Vanuit 3 themagroepen kunnen ouderen zelf meepraten over welzijn en zorg; participatie (volwaardig mee kunnen doen en zelfbeslissend ouder worden!) en over wonen en vervoer. Immers zij zelf zijn de ervaringsdeskundige! De gemeente, maar ook de zorg- en welzijnorganisaties en woningbouwcorporaties zullen deze aanbevelingen gebruiken om het eigen beleid beter geschikt te maken voor ouderen! Doe mee, u bent nodig! Kom naar de informatiebijeenkomst op donderdag 27 mei a.s. in gemeenschapshuis de Meent te Nuland. Aanvang 19.00 uur en sluiting ca.21.30 uur. Tijdens deze avond zal wethouder Elly de Jonge u vertellen waarom we zelf mee moeten denken en praten over onze toekomst en wat de Seniorenraad voor u kan betekenen. Ook kunt u luisteren naar Cor Swanenberg en zijn vaste begeleider Henk Verhagen, als altijd met boeiende verhalen en liedjes vol humor, ironie en nostalgie! S R M SENIORENRAAD MAASDONK

PAASMARKT VAN ALOYSIUSSCHOOL IN DE HEEGT Op donderdag 1 april,het is geen grap, was het een gezellige drukte in de huiskamer van de Heegt. Er was een paasmarkt van de kinderen van de Aloysiusschool. En de opbrengst ervan werd geschonken aan een goed doel voor de bewoners van de Heegt. Het was een drukte

van jewelste maar er is goed verkocht en de opbrengst was zeker boven verwachting. _Er was al lang een wens om een tafel aan te kunnen schaffen waar de bewoners in kunnen tuinieren, op hoogte zodat ze niet hoeven te bukken. Maar deze tafel was erg duur en door de opbrengst van de markt € 683,25 is het mogelijk geworden om te tafel te kunnen aanschaven. Bij deze willen we iedereen bedanken die de markt hebben bezocht, maar ook zeker de kinderen die hard hebben gewerkt aan de knutsels en allerlei andere spullen. En ook de ondernemers uit het dorp die van alles hebben geschonken om deze opbrengst mogelijk te maken. Als u zin heeft kom over een poosje maar kijken naar de tafel en wat er allemaal in gaat groeien. Namens bewoners De Heegt Petra bakker

GEZELLIG RENNEN OP EEN MOOIE ZOMERAVOND Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO uit `s-Hertogenbosch organiseert op 17 juni 2010 voor de achtste keer de Staete Ballonnenloop. Iedereen die op een mooie zomeravond gezellig wil rennen is op donderdagavond 17 juni 2010 tegenover het provinciehuis op locatie de “De Pettelaarse Schans”(achter het restaurant) van harte welkom. De Staete Ballonnenloop is een recreatieve jeugd- en trimloop die in de avond wordt gehouden. Het is een trimloop waarbij iedereen mee kan doen, een ontspannen sfeer heeft én gezellig is. Het parcours is geheel verhard en voert door het aantrekkelijke buitengebied tussen `sHertogenbosch, Sint Michielsgestel en Vught, wat ook wel aangeduid wordt met Haanwijk en Sterrenbos. De jeugdloop voor basisschool leerlingen 1 t/m 5 (start 18.35 uur) gaat over een rondje van ongeveer 400 meter en die voor groep 6 t/m 8 (start 18.45 uur) gaat over twee rondjes van ongeveer 400 meter. De trimloop over 4 en 10 km start om 19.15 uur. Het 4km. parcours gaat bijna rondom de gehele Zuiderplas en dat van de 10km gaat ook nog naar het buitengebied richting Sint Michielsgestel en Vught. Er is geen voorinschrijving mogelijk, maar kan vanaf 17.30 uur bij de Pettelaarse Schans. Jeugdloop is gratis 4 km loop: 4 euro 10 km loop: 5 euro De door loting bepaalde winnaars gaan met een luchtballon (indien het weer het toelaat ) de lucht in. Verder zijn er geen prijzen aan deze recreatieve trimloop verbonden. Meer informatie op www.oss-volo.nl of Koos Fennis 073 6138753 17


WIE WAT WANNEER MEI 20 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Ophalen Oud papier, donderdagroute 20 KVO, kringbedevaart 21 Vormseltoediening, brugklassers 22 FCC Nuland Nederlands Kampioenschap fietscross NFF te Nuland 24 FCC Nuland Nederlands Kampioenschap fietscross NFF te Nuland 26 KVO, fiets- en wandelbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe in de St. Jan ’s-Hertogenbosch 28 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) JUNI 02 KBO auto/dagfietstocht 04 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 19.00 uur goochelshow van Arnoud Agricola 05 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 20.00 uur feestavond met de Fashion Showband en de Lawineboys 06 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 14.00 uur stoelendansrecord en disco Vision. De winnaar van de stoelendans wint een weekendje weg naar de Efteling. Meedoen mail naar kpjgeffen@hotmail. com 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 16 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 17 Ophalen Oud papier, donderdagroute 24 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 27 FCC Nuland afdelingskampioenschap fietscross KNWU te Nuland 28 5 daagse reis Zwarte Woud-Vogezen reiscommissie 30 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. Van de gezamenlijke KBO’s Vinkel, Nuland Geffen Notaris erfrecht JULI 03 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 06 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 14 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 17 Jeugdbrandweerdag 28 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 30 Ophalen Oud papier, vrijdagroute AUGUSTUS 11 KBO auto/fietsdagtocht 19 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 25 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 27 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 30 aug. t/m 04 sep. Collecte ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 08 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u.

18

08 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 11 KBO scootmobieltocht 15 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 15 KBO gezamenlijk met Vinkel, Nuland, Geffen Verkeersveiligheid 16 Ophalen Oud papier, donderdagroute 16 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 24 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 06 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 13 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 14 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 31 FCC Nuland regiowedstrijd fietscross NFF te Nualnd NOVEMBER 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18)

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP BMX, 22 EN 24 MEI 2010 TE NULAND Fietscross club Nuland is door de Nederlandse Fietscross Federatie aangewezen als organisator van het Nederlands Kampioenschap BMX. Hierdoor komen op zaterdag 22 mei en maandag 24 mei 2010 ruim 500 fietscrossers uit heel Nederland naar het circuit aan de Schotsheuvel om zich te mengen in de strijd om de felbegeerde kampioenstruien. Uiteraard zullen ook de leden van FCC Nuland (welke met 45 voorinschrijvingen een grote delegatie vormt) hun beste beentje voor zetten om de kampioenstrui of trofee in Nuland te houden. De laatste weken is er door hun hard getraind op deze spectaculaire discipline binnen de fietssport en daarom mag er best het een en ander van hun worden verwacht. De trainingen vangen aan om 8.45 uur en vanaf 11.00 uur valt het starthek voor de wedstrijden. De prijsuitreiking wordt verwacht omstreeks 15.30 uur. Al met al beloven het zaterdag 22 mei en maandag 24 mei mooie sportieve dagen te worden. De rijders en vele vrijwilligers zijn er klaar voor en het circuit is optimaal geprepareerd, maar de aanwezigheid van toeschouwers maakt het geheel pas echt compleet. Daarom nodigt FCC Nuland u ook allemaal van harte uit om een kijkje te komen nemen. Het circuit is goed bereikbaar vanaf de A59 en wordt vanaf afslag 51 - Nuland met pijlen aangegeven. De entree is gratis. Voor info: www.fccnuland.nl


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


BUITENTOERNOOI 2010 VOLLEYBALCLUB G’68 MAASDONK In 2010 zal volleybalclub G’68 Maasdonk wederom haar unieke buitenvolleybaltoernooi organiseren. Uniek, omdat het al weer voor de 35e keer zal worden gehouden. Dit jaar zal deze traditionele afsluiting van het volleybalseizoen plaatsvinden op zondag 30 mei.

Net zoals de afgelopen jaren zal dit toernooi plaats vinden op de prachtige sportaccommodatie “Duyn en Dael” van voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. De gastvrije medewerkers van de kantine zullen ervoor zorgen dat de deelnemers en supporters van een hapje en een drankje worden voorzien. Dit gezellige grastoernooi staat ieder jaar weer garant voor veel spelvreugde en sportiviteit. Het veelal mooie lente weer gedurende deze dag draagt daar zeker aan bij. De opzet van het toernooi is gelijk aan voorgaande jaren. Het toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse), waar naast de gezelligheid ook het competitie element belangrijk is, als wel voor teams waar het recreatieve element overheerst. Aan de laatstgenoemde categorie kunnen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen, familieteams en straatteams deelnemen. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dat de deelnemers over een creatieve geest beschikken, blijkt wel uit de kleurrijke namen voor de teams die we elk jaar mogen ontvangen bij de inschrijvingen. Naast dit toernooi voor volwassenen, wordt er op deze dag ook een toernooi gehouden voor jeugdteams van de bovenbouw van de basisscholen in Maasdonk. Wij hopen dat de deelname en het enthousiasme net zo groot zal zijn als op de diverse scholentoernooien die door G´68 Maasdonk gedurende het seizoen worden georganiseerd. Heeft u zin om mee te doen, kijk dan op de website www.g68maasdonk.nl voor het aanmeldingsformulier. Heeft u vragen, stuur een mail naar g68buitentoernooi@hotmail.com onder vermelding van “Buitentoernooi” of neem telefonisch contact op met Hanneke Feitsma (06-48268019 na 18:00 uur) of Piet Mulder (06-29428047). 20

UITNODIGING Tweede Pinksterdag: Open Boerderijdag bij melkveehouder M. Loeffen in Geffen. Neem een kijkje op een boerderij bij jou in de buurt en ontdek waar jouw melk vandaan komt Iedereen is op 24 mei, Tweede Pinksterdag, welkom op de boerderij van de familie Loeffen in Geffen, op de Beekschehoevestraat 10. Op deze Campina Open Boerderijdag openen zij hun deuren voor iedereen uit de buurt, jong en oud. Zo kunnen geïnteresseerden, via allerlei leuke en leerzame activiteiten, ontdekken waar de melk vandaan komt. Een rondleiding over de boerderij door de boer zelf en een kijkje in de stallen staan centraal. Daarnaast zijn er vele activiteiten zoals zaklopen en schminken die de dag tot een leuke belevenis met een leerzaam tintje maken. Lekker buiten in de natuur. Ook is er een speurtocht, kun je een kunstkoe melken en er zijn nog meerdere activiteiten. Waar komt de melk vandaan? In het hele land openen 65 melkveehouders hun deuren tijdens de Campina Open Boerderijdag. Bij jou in de buurt heet familie Loeffen in Geffen je van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Geniet samen met je familie van een leuke en leerzame dag in de natuur en stel al je vragen aan de veehouder zelf tijdens de rondleiding om te ontdekken waar jouw glas melk vandaan komt. Alle activiteiten gaan de hele dag door en wie trek heeft gekregen kan zich tegoed doen aan lekkere en gezonde zuivel op het terras. Het beste van ons land Al weer voor de vijfde keer wordt de Campina Open Boerderijdag georganiseerd. Vorig jaar bezocht een recordaantal van 80.000 mensen een boerderij in de buurt. Elk jaar biedt de Open Boerderijdag een kijkje achter de schermen, zodat iedereen zelf het beste van ons land kan proeven op de boerderij. Kijk voor meer informatie op www.campina.nl.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


ALERT OP Q-KOORTS Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen (zoönose). Q-koorts kunt u oplopen door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. Dus niet altijd via direct contact met dieren. De meeste bacteriën komen in de lucht terecht tijdens de lammerperiode (februari t/m mei) van besmette melkgeiten of -schapen. Wees alert op de verschijnselen van Q-koorts. Woont u in een gebied waar Q-koorts voorkomt of bent u daar pas geweest? Ga dan tijdig naar de huisarts bij klachten zoals koorts met hoofdpijn of hoesten. Hoe herken ik Q-koorts? U kunt gemiddeld 2 tot 3 weken (oplopend tot 6 weken) na besmetting klachten krijgen, meestal (aanhoudende) koorts en heftige hoofdpijn. Andere klachten kunnen zijn: hoesten, spierpijn, gewrichtspijn, koude rillingen, nachtelijk zweten, malaise en vermoeidheid. Bij een ernstig verloop krijgen mensen een longontsteking met droge hoest en pijn op de borst. Sommige mensen krijgen een leverontsteking. Heeft u klachten? Ga dan naar de huisarts. De huisarts is door de GGD op de hoogte gebracht van de gebieden met besmette bedrijven in uw omgeving. Bij wie kan Q-koorts voorkomen? Q-koorts komt vaker voor bij mensen die roken. Qkoorts komt weinig voor bij kinderen en baby’s. De kans om ernstig ziek te worden na besmetting is groter voor: • zwangere vrouwen; • mensen met een hartklepafwijking; • mensen die in het verleden een hartoperatie hebben gehad; • mensen met een afweerstoornis, bijvoorbeeld door kanker of medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken. Is Q-koorts te behandelen? Als bij u Q-koorts is vastgesteld, krijgt u meestal een antibioticumkuur. U kunt nog last houden van vermoeidheid. Sommige mensen hebben er langer dan een jaar last van. De vermoeidheid is niet te behandelen, maar verdwijnt uiteindelijk wel. Dit is iets anders dan chronische Q-koorts. De zeldzame, chronische vorm van Q-koorts vergt jarenlange behandeling met antibiotica. Kan ik veilig een kinderboerderij bezoeken? U kunt een kinderboerderij bezoeken zonder een grote kans te lopen op besmetting met Q-koorts. Dieren op kinderboerderijen hebben zelden Q-koorts. Dankzij maatregelen zoals vaccinatie van dieren en afzondering van zwangere geiten en schapen, is de kans dat u met de

22

Q-koortsbacterie in aanraking komt klein. Op een kinderboerderij komen ook andere ziekten voor bij dieren. Zorg bij een bezoek altijd voor goede hygiëne, zoals handen wassen na contact met dieren of het aanraken van stro of hooi. Zo verkleint u zelf de kans dat u Qkoorts of een andere ziekte oploopt. Wat doen besmette bedrijven? De bedrijven waar Q-koorts is vastgesteld moeten zich strikt houden aan maatregelen die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hen oplegt. Meer informatie over de maatregelen kunt u vinden op www.qkoortsinnederland.nl, dossier Q-koorts. Meer informatie Heeft u een vraag over Q-koorts? Kijk dan op de website van de GGD: www.ggdhvb.nl/q-koorts. Of neem contact op met het bureau infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant via tel: 073 - 640 40 74.

PERSBERICHT Hoera voor Pluk! Van woensdag 19 mei tot en met zondag 30 mei 2010 is het Annie M.G. Schmidt-week. Tijdens deze 8ste editie van deze jaarlijkse feestweek rondom de geboortedag van Annie M.G. Schmidt staat Pluk van de Petteflet centraal. Het verhaal over Pluk in zijn rode kraanwagentje verscheen in 1968 voor het eerst als feuilleton in het tijdschrift Margriet. Maar liefst tien dagen lang staan de boeken van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp in de boekhandel, in bibliotheken, op basisscholen en kinderdagverblijven in de schijnwerpers. Ook zal er een vernieuwde editie van Pluk van de Petteflet verschijnen, met maar liefst 30 nieuwe illustraties van Fiep Westendorp, die nog nooit eerder in boekvorm zijn verschenen. De bibliotheek Oss viert dit feest natuurlijk mee. Vandaar dat er op woensdagmiddag 26 mei van 13.30 16.00 uur een knutsel- en kleurmiddag is. Kinderen kunnen een eigen Petteflet knutselen voor de bewoners uit Pluk van de Petteflet. Daarnaast zijn er kleurplaten uit het boek die de kinderen kunnen kleuren. Om de middag helemaal compleet te maken zal de film ‘Pluk van de Petteflet’ vertoond worden voor iedereen die niet van knutselen houdt, maar het feest wel mee wil vieren. Een traktatie ontbreekt natuurlijk niet! De bibliotheek zorgt voor alle benodigde materialen. De toegang voor deze middag is gratis.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.