Torenklanken 2010 - nr 08

Page 1

48e jaargang | nummer 8 | mei 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Woensdagmiddag 19 mei a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse meiviering. De middag begint met een eucharistieviering in de kapel om 13.30 uur. Daarna gaan we gezellig verder in de zaal van het Oude Klooster. Er zal o.a. een optreden zijn van het Bergs Muziekske en een verloting. Mocht U geen vervoer hebben dan kunt U bellen naar A. Wingens tel 5324160. Verder willen wij U laten weten dat onze jaarlijkse collecte deze keer gehouden zal worden in week 35 van 30 augustus t/m 4 september. We hopen dat U allen hier weer gehoor aan zult geven zodat wij o.a. deze gezellige vieringen kunnen blijven organiseren. Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

RUITERSPORTVERENIGING

Om dit geheel mogelijk te maken, krijgen we een financiële ondersteuning in het kader van Stichting Maasdonk Helpt, deze naam is uitgevloeid van het Beste Buurtplan. Wij zijn hun daar zeer erkentelijk voor. In de ochtend worden dressuurwedstrijden verreden door alle deelnemers. De besten hiervan mogen in de middag overkampen om tot een Maasdonkse Kampioen te komen bij zowel de paarden als de pony’s. In de middag wordt er gesprongen en rijden de menners hun proef. Natuurlijk komen hieruit ook de diverse kampioenen te voorschijn. Voor de allerkleinste kinderen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een zogenaamde bixie-begeleidingsproef. Hierbij moeten de kinderen allerlei vaardigheden laten zien, zoals op- en afstijgen, over een paar balkjes rijden, tussen pionnen door en enkele figuren tonen. Tot slot krijgen ze allemaal een paar theorievragen, afgestemd op de leeftijd van het kind. Dit is altijd een bijzonder mooi schouwspel. De kinderen zijn erg trots op hun verrichtingen en superblij met het aandenken wat ze krijgen. De terreinen voor de wedstrijden van de Maasdonkse Kampioenschappen zijn te vinden aan de Papendijk in Nuland. De toegang is gratis, dus kom gerust een kijkje nemen.

Maasdonkse Kampioenschappen Paardensport Op zondag 16 mei 2010 worden de Maasdonkse Kampioenschappen gehouden tussen de Rijverenigingen en Ponyclubs van Geffen, Nuland en Vinkel. De organisatie is in handen van Rijvereniging en Ponyclub De Zilverhoef uit Geffen, Rijvereniging De Paardenvriend en Ponyclub De Paardenvriendjes uit Nuland en Rijvereniging Prinses Margriet en Ponyclub De Ponyvriendjes uit Vinkel.

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PAROCHIE: Voor het regelen van een doop of uitvaart kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens 0413-363315. Voor de toediening van het sacrament van de zieken kunt u bellen met pastoor Verbakel 073 - 5321215. Voor overige zaken kunt u terecht op de pastorie van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 11.30 u.: tel. 5321216. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl AANGEPASTE LITURGISCHE KALENDER: Omdat de nieuwe kapelaan David van Dijk pas per 1 juli naar onze parochie komt, hebben we een aangepaste liturgische kalender. Dat houdt in dat er alleen op vrijdag om 19.00 uur in de kapel en op zondag om 09.30 uur in de kerk (met t.v.-uitzending) een H.Mis is. KINDERKERK OP ZONDAG De gastouders van de werkgroep kinderkerk zijn bereid gevonden kinderkerk te houden tijdens de zondagviering, nu er op zaterdag geen viering is. Breng gerust uw (klein)kinderen mee naar de kerk, zij kunnen een aangepast programma volgen in het patronaat. Van harte aanbevolen!

* viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 07 mei 19.00 u. * avondmis met koorzang DK zo. 09 mei 09.30 u. + H.Mis (Lourdesviering) m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk do. 13 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor (Hemelvaart) + kinderkerk vr. 14 mei 19.00 u. * avondmis zo. 16 mei 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk wo. 19 mei 13.30 u. * Meiviering ziekencomité m.m.v. DK LOURDESCOLLECTE Op zondag 9 mei collecteert het Lourdescomité na afloop van de H.Mis, om mensen die daarvoor in aanmerking komen, te ondersteunen om naar Lourdes te kunnen gaan.

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. MEDEDELING DOOPVOORBEREIDING In verband met het vertrek van kapelaan Geelen zijn er voorlopig geen doopvoorbereidingen. Deze worden weer gehouden als de nieuwe kapelaan er is. Ouders die hun kind willen laten dopen vóór 1 juli kunnen contact opnemen met pastoor Ouwens: tel. 0413 - 363315 COMMUNICANTEN 2010 Proficiat aan de kinderen die op 2 mei hun Eerste H.Communie hebben gedaan: In de viering van 09.30 uur: Chloë van Boekel, Lucas Brands, Jaimy van der Broek, Thije Draad, Daan van Erp, Melle van Esch, Kevin van Grinsven, Mirthe de Haas, Thijs van den Hurk, Marieke Kieboom, Jason de Klein, Anne Krijnen, Joep van der Lee, Thijs Pepers, Jessie Peters, Jesse Schuurmans, Levi Schuurmans, Stijn Schuurmans, Manon Timmermans, Jesse de Visser, Stef de Visser, Nienke van Zutphen, Sem van Zutphen. In de viering van 11.30 uur: Djessy van Ballegooy, Mike Bens, Bram van Bergen, Thomas van Breugel, Duncan van Dijk, Afke van Erp, Julian van Erp, Mathijs van Erp, Silke van Erp, Teun van Erp, Jennifer Hanegraaf, Daan van der Heijden, Ward van den Hurk, Luna Hendriks, Joran Leenders, Thom van de Moosdijk, Hannah van Rijn, Sven Romme, Wieneke van Rooij, Myrthe Ruijs, Maike Timmermans, Lotte van Tuijl, Yasper van Tuijl, Giel Verstegen, Nino Visker, Senne Vos, Nicky van de Wetering, Dirk van Zantvoort. PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 18 mei 19.30 u. - 20.30 u.

3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


bespreken huiswerk en oefenen in de kerk voor het Vormsel. Vrijdag 21 mei 19.00 uur Vormselviering. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 22 april 2010: Rien van Erp, 76 jaar 24 april 2010: Albert de Kinderen, 86 jaar. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand (9 mei a.s. moederdag) drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op € 385.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk.

PASSIESPELEN 2010 De premiere van de Passiespelen op zondag 16 mei a.s. zal worden bijgewoond door Hare Majesteit Koningin Beatrix. Voorzitter Wim Beurskens zei naar aanleiding van het verheugende nieuws, dat “het bestuur van de Passiespelen dolblij en bijzonder verguld is” en dat “het werkelijk hartverwarmend is, dat Koningin Beatrix ons de eer aandoet om de premiere met haar aanwezigheid luister bij te zetten”. Deze koninklijke belangstelling zal de 19e editie van de Passiespelen, die vanwege het vele nieuwe - regie, muziek, tekst, decor, kostuums - toch al bijzonder belooft te worden, extra luister bij zetten. Een kroon op het werk van de vele honderden vrijwilligers. Koningin Beatrix bezocht eerder de Passiespelen in 1990. Stichting Passiespelen Tegelen Postbus 3027, 5930 AA Tegelen info@passiespelen.nl www.passiespelen.nl Tel. 077 - 3263100

Opbrengst collecte Nederlandse Hartweek In de Hartweek hebben 30 collectanten het mooie bedrag van € 1.940,63 opgehaald. Hartelijk dank aan de gulle gevers. We kunnen daarom terugzien op een geslaagde collecteweek. Dank ook aan al onze trouwe collectanten, waar we elk jaar weer een beroep op mogen doen. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Rinie van den Berg Kees Jongeneelen Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

5EFKES BUURTE MÈ... bestuursleden van Effe noar Geffe Vanaf februari zijn ze al weer doende met de nieuwe editie van Effe noar Geffe. “In april-mei moet het evenement in grote lijnen vastliggen,” zegt voorzitter Bert van Laarhoven. “Wij geloven nog steeds dat de gemiddelde Geffenaar ‘gelooft’ in onze Boerenmarkt!” Hij stelt in het clublokaal aankomend bestuurslid Hans van Rosmalen voor. “Ik had Hans al lang op het oog, want ik wist dat hij zeer actief was bij Nooit-Gedacht. Hans is uit het goede Effe-noar-Geffe-hout gesneden: betrokken, bewogen en begaan met onze Boerenmarkt. Hij weet mensen te motiveren en is bovendien hier geboren en getogen. Dat wil zeggen: hij kent Geffen en zijn inwoners en de mensen kennen hem!” zo introduceert Bert deze nieuwe bestuurder. Hans vertelt op zijn beurt dat hij “Ja” heeft gezegd op de vraag om zich een jaar te oriënteren rond het fenomeen Effe noar Geffe. “Het is de bedoeling dat ik me het komende jaar inleef in onze Boerenmarkt om te kijken of het iets voor me is, om definitief tot het bestuur toe te treden. Het bestuur lijkt me een leuk, onbevangen clubke, dat intensief bezig is met het organiseren van Geffens grootste evenement. Ik heb proberen in te schatten, hoeveel tijd dat het me gaat kosten, maar dat is niet te peilen.” Iedereen heeft zijn eigen werkvelden: Bert is voorzitter, algemeen coördinator met de meeste ervaring. “Ik mag de leukste dingen doen!” Boet van Dijk is de penningmeester. Gerard Ackermans, secretaris, houdt zich bezig met de oude ambachten en de nostaligische onderdelen. “Dat aspect moeten we in ere houden, want sommige vakmannen en -vrouwen sterven uit!” Bertje de Haas coördineert de EnG-krant en is de contactpersoon van de Horeca en ondernemers. Toon van de Cruijsen, heeft de dieren in zijn pakket en Pascal Romme coördineert de Kinderwerkgroep, de boerenkleding, de parcoursopbouw en de stropoppen. Hans moet de muziek gaan regelen; op negen podia moet muziek komen en alles moet contractueel goed worden vastgelegd. “We bepalen samen met de kasteleins welke bands er komen.” Verder heeft Hans het parkeerbeleid in zijn portefeuille en is hij contactpersoon van de verenigingen en de hobbyisten. “Ik doe bij deze een oproep aan de Geffense verenigingen om actief mee te doen. Bedenk iets origineels en presenteer je activiteit. Je zult merken dat dat heel leuk is om te doen. Probeer b.v. bij toerbeurt de stand te bemannen, zodat clubleden ook nog kunnen genieten op het terras of aan de bar! Hobbyisten kunnen we ook altijd nog plaatsen. Zij demonstreren een (nieuwe) techniek zonder commerciële uitstraling.”

In 2009 - dat prachtige succesvolle EnG-jaar - was Hans nog deelnemer in de persoon van de veilingmeester bij het Erfhuis. Dat komt zeker dit jaar terug en Hans zal daar zijn mannetjes en vrouwtjes voor gaan zoeken. Hij licht al een tipje van de sluier op: een heuse Smartlappenband met een hoog Weeuwkesgehalte, aangevuld met andere muzikanten is in oprichting en zij zullen van zich laten horen bij het Erfhuis... dat mag u niet missen, daar zit muziek in... succes verzekerd! Mensen kunnen hun mooie nostalgische spullen nu al bij Hans aanmelden om te veilen via het e-mail adres: hansvanrosmalen@home.nl Ook (nieuwe) hobbyisten kunnen zich tot Hans wenden voor informatie en/of inschrijving via dit e-mailadres En heeft Bert ook nog wat nieuws te bieden...? Ja...... de (al weer één) nieuwe lege plek vlakbij het boerderijtje... die moet bemand of ‘bedierd’ worden! Dat wordt dus een verrassing!

OPROEP Oppas adresjes gezocht! Hallo, ik ben Mayke Gloudemans en ik ben 14 jaar. Ik ben op zoek naar leuke oppas adressen in Geffen. Zoek je nog een oppas dan kun je contact opnemen via tel. 073-5324974. Groetjes Mayke

7


ROND DE DORPSPOMP

We lazen over het afscheid van kapelaan Paul Geelen met een mooi vers en begroeten een kapelaan uit het diocees Uden, het nieuwe hart van onze parochie, met de mededeling, dat die kapelaan bijzondere aandacht zal besteden aan de jongeren in de parochies rond Uden, wat wij zeer waarderen; toch een nieuw geluid. Tijdens de Gildemis werd Adriaan van Zandvoort uit den Berg geïnstalleerd als gildelid. Het slotlied “Brabant were di” schaterde door de kerk en het gemengd koor kreeg een zeer verdiend applaus. Het Sint Jorisgilde hield op 25 april weer het dagkoningschieten en “teerdag”. Het Sint-Joris groeit gestaag en ook de jongeren tonen belangstelling. Proficiat. Onze leden bezochten de open dag in de “Koppelinck”. Men was verbaasd over de openheid en de ruimten. Er is heel veel glas verwerkt en het geheel is kleurrijk. Het gebouw telt 16 klaslokalen, 1 groepslokaal en 2 speellokalen. De speellokalen zijn voor school- en kleutergroepen en worden ‘s avonds gebruikt als oefenruimten voor W.I.K.. De personeelsruimte aan de zuidzijde heeft een mooi dakterras en ook de stafkamer is zeer bijzonder. Het hart van het gebouw is de grote speelzaal “ de Piazza” genoemd. Iedere Geffenaar moet dat toch maar eens bekijken en ervaren. We zullen er hartstikke trots op zijn. Die miljoenen zijn zeer goed besteed. 1 Juli a.s. wordt het gebouw opgeleverd. Dus op tijd!!! Complimenten aan de aannemer c.s. en de gemeenteraad onder aanvoering van wethouder R.v.d.Ven. Op 21 april trad combo, kwartet, band, “Dojo” op in Tilburg. Ruben, Gertjan, Paul en Stef maakten er in zaal 013 een waar muzikaal spektakel van en werden door de vakjury beloond met 89 punten, waarbij vooral de zuiverheid van de zang hooglijk werd gewaardeerd. Ze zijn door naar de finale. Op 12 juni a.s. gaat de groep zich meten op landelijk niveau. Het is een droom, die uitkomt; een knappe prestatie met alleen maar eigen oorspronkelijke muziek. Hier schitterde een muziekgroep uit Maasdonk. 70 Maasdonkers genoten mee in Tilburg. Bij de finale rekent men op meer dan 150 aanmoedigende Maasdonkers, dat wordt opnieuw een feest!!! Veel succes!!! In het gemeentehuis hield wethouder R. v.d.Ven een voortreffelijke lezing omtrent de toekomstige bebouwing van Maasdonk. We hoeven Oss noch Den Bosch te vrezen. Maasdonk bepaalt wat er gaat gebeuren. Er is wel haast geboden met de bestaande plannen aan de Bergstraat (7 tot 10 woningen). De overige 500 geplande woningen gaan verdeeld wor8

den over de 3 kernen en worden in de komende jaren uitgevoerd. W.I.K. leverde samen met Expres’Zo een uitzonderlijk mooi, verzorgd concert in “de Geer”. De slagwerkgroep timmerde er weer op in wonderlijke, indrukwekkende en rijk ritmische variaties. Ook de samenwerking van de fanfare en zanggroep Expres’Zo met 8 muziekwerken was van zeer hoge kwaliteit. Het is jammer dat dirigente Antonie Brands Expres’Zo gaat verlaten. Er zijn door dat fraai klinkende koor onder haar kundige leiding fantastische resultaten behaald. Het was oog- en oorstrelend te luisteren naar die mooie samenwerking. Ook dirigent van de fanfare Robert Vos verdient grootse complimenten met het concert, dat ons door de geschiedenis loodste met de Romeinen in Caesar en Cleopatra, met Floris uit de Middeleeuwen, met dansen uit de Renaissance en vooral met de hymne voor de gevallenen (met Expres’Zo). Een betoverende muziekavond. Men had helaas niet gerekend op zoveel publieke belangstelling, zodat voor de ouderen stoelen ontbraken. Nog complimenten aan de pianiste Rianca v. Erp voor de keurige begeleiding van Expres’Zo. Maar... Wat nou? Maasdonk gaat kopje onder? De coalitievorming wordt een belachelijke soap. Dorpsbelangen en Partij Maasdonk samen, dat kan niet. Dat is meteen Bonje. De V.P.M. heeft bedankt voor de eer om naar hun pijpjes te dansen. Het is mottenballenwerk. Een schande, een blamage voor de nieuwe politiek. Dorpsgerommel. Er ontbreekt alle visie. Te gek voor woorden. Maasdonk staat voorschut. De smeur van het verleden zit er dik op. Maasdonk dreigt opnieuw verscheurd te worden. Het is onverantwoord om zo verder te gaan. Geef je mandaat terug. Maasdonkers wordt wakker en eis, dat R. v.d. Ven samen met Elly de Jonge weer wethouder worden met eventueel een 3e persoon. Geef R. v.d.Ven de kans om ZIJN karwei af te maken. Houdt op met dat zinloze gedoe. Wij hopen vurig op inkeer. Elke Maasdonker beseft, dat de ondergang nabij is. Er is een nieuw Maasdonk aangekondigd, maar helaas de oude cultuur herleeft en daarmee sterft de hoop. Jammer!!! Op 30 april was het Koninginnedag. We zullen dat evalueren, alsook de Dodenherdenking en Bevrijding. Het is op 5 mei, alweer 65 jaar geleden, dat we bevrijd werden. Bij de 50e bevrijdingsdag heeft de stamtafel nog een viering georganiseerd. Bij de 60e bevrijdingsdag zijn er aantal verhalen uit Geffen in oorlogstijd gepubliceerd o.a. over de Kerk van Geffen en de omgekomen Joodse familie van Dijk en was er een historische fietstocht naar bekende herinneringen uit de 2e oorlog. Ook verscheen er het mooie boekwerkje van Sjaantje van Zantvoort Ketelaars, waarin vooral de Geffense oorlogsslachtoffers aandacht krijgen. Helaas was er dit jubileum jaar geen bijzondere aandacht in Geffen. Zijn er


nog verhalen??? “We mogen immers niet vergeten.” De vraag overvalt ons. Bij ons, vertelt Jan staat nog een gedeelte van een servies, dat in de oorlog is geruild tegen voedsel in de hongerwinter van 1944-l945. Jaap vertelt: Ik werd als kind door mijn moeder meegenomen uit Amsterdam, vooral omdat er kinderverlamming dreigde door voedselgebrek. Eerst per boot en daarna achter op de fiets bracht ze me naar Lemmer en later naar Appingedam. Ik heb daar 4 goede maanden doorgemaakt. Ik heb dit jaar nog een bezoek aan het huis en familie gebracht. Het was een dankbaar onvergetelijk moment. Harrie vertelt: Wij hebben terugkerende Rottendamse arbeiders, die uit Duitsland waren weggevlucht onderdak verleend. In onze buurt waren Joodse kinderen ondergedoken. Er was controle op alle voedsel en op voedseloogsten. Je was verplicht een groot deel ervan te leveren aan de Duitse weermacht. Rien vertelt dat zijn moeder Hanneke geen goede luiers en doeken meer had voor de kleine baby Elly. Ze kreeg een adres in Den Bosch. Met wat etenswaar afgereisd kwam ze terug met een hele uitzet en ze kwamen nog eens langs, want in elke stad was toen groot gebrek aan voedsel. In de dorpen hield men melk achter om zelf boter te maken, maakte men zelf olie, men slachtte stiekem, men had genoeg eieren. Alles was wel op de bon. Gelukkig faalde de controle van handlangers voor de Duitsers dikwijls of ze werden om de tuin geleid. Theo vertelt dat er zware straffen opstonden, als men zich onttrok aan de door Duitsers opgelegde leveringen. Hij fietste als 12 jarige met oom Martien mee helemaal naar Best Oom Martien had een flinke big gekocht in Schaijk. Hij had een keurig vervoersbewijs op zak. “Halt” werd er geroepen, halverwege de reis, in Veghel. Het bewijs werd uitvoerig aan een onderzoek onderworpen. Ik stond buiten te wachten bij een Duitse politiepost. Ik hoorde het klikken van het slot. In de binnenzak vond men een brief van mijn vader, die schreef over de big en het vervalste vervoerbewijs. Mijn oom kreeg het benauwd. Hij vertelde ten einde raad van de vervalsing. Uiteindelijk mocht hij toch nog gaan, maar kreeg een boete van 600 gulden. Laat kwamen we aan bij de verontruste tante Antje en de erg dure big. Een verhaal om nooit meer te vergeten. “De bezetting voorbij 1945-2005” bij de 60e herdenkingsdag van Sjaantje van Zantvoort Ketelaars is een zeer opmerkelijk en waardevol document over de Geffense slachtoffers en er worden Geffense dapperen in genoemd. Van stamtafel 322. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel 9 mei tevens Moederdag, en weer na de hoogmis. We hopen het GOEDE vervolgverhaal te horen van het nieuwe Maasdonk. Ut gü oe goet. Hauw Doe.

EEN VREEMDE KATER Het afscheid van Geffen en Vinkel heeft mij een vreemde kater opgeleverd. Het was hartverwarmend dat zoveel mensen te kennen gaven dat ze mijn werk van de afgelopen viereneenhalf jaar op prijs stelden, en ik denk met plezier terug aan deze parochies. Maar die vreemde kater is natuurlijk mijn kat Kapelaan, die minstens zo hard moet wennen aan zijn nieuwe omgeving als ik. Ik leef dan ook nu al mee met kapelaan van Dijk als hij met zijn twee katten in Geffen gaat wonen. Ik hoop dat jullie hem net zo hartelijk verwelkomen als dat jullie van mij afscheid genomen hebben, dan zullen zij zich snel thuis voelen. Heel veel dank voor het vertrouwen dat ik van jullie mocht ontvangen en voor de goede wensen en leuke presentjes bij mijn afscheid. Ik zal de drankjes op jullie gezondheid, en de rokertjes met gevaar voor eigen gezondheid nuttigen. De financiële blijken van waardering heb ik gebruikt bij de aanschaf van een nieuwe computer. En van de boekenbonnen heb ik een mooi kookboek gekocht, de mens leeft immers niet van brood alleen. Langzaamaan wordt mijn nieuwe woning mijn nieuwe thuis, Het thuis voelen in de parochie zal wel iets langer duren, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook wel zal lukken. Net zoals ik er vertrouwen in heb dat mijn opvolger zich bij jullie thuis zal voelen. Nogmaals dank je wel voor alles en Gods zegen. Kapelaan Geelen.

9


COLLECTANTEN VAN KWF KANKERBESTRIJDING IN HET ZONNETJE GEZET Al vele jaren zijn er in ons dorp een aantal vrijwilligers actief als collectant voor de kankerbestrijding. Geheel belangeloos doen zij dit zo belangrijke werk. Maria Bongers en Mieke Velthuis zijn al 40 jaar in touw, een mijlpaal die genoemd en geroemd mag worden. De collectanten die een speldje kregen voor 25 jaar inzet zijn: Jose Verstegen, Gerda de Veer, Petra Martens, Corry v.d. Elzen, Ans van Dinther, Mevr. van Heumen, Hennie de Veer en Tineke Willemse. K.W.F. kankerbestrijding nodigde daarom alle Geffense collectanten uit voor een kopje koffie en een drankje. Als coördinatoren van de collecte welke jaarlijks plaatsvindt in september zijn wij trots op deze vrijwilligers en hopen nog lang een beroep te mogen doen op de inzet van velen, maar zeker ook op de vrijgevigheid van de inwoners van Geffen. Jaarlijks mogen wij ervaren waar een klein dorp groot in kan zijn. Jan en Annie Wildenberg

Met trots maakt volleybalclub G’68 Maasdonk bekend dat Willem Pennings de eerste is die met succes toegetreden is tot de Club van 100. Wat is de club van 100 eigenlijk? als je lid wilt worden van de club van 100 dan moet je de bal uiteindelijk 100 keer achter elkaar, zonder te vangen, onderarms kunnen opspelen (toetsen). Dat is niet gemakkelijk, maar erg 10

belangrijk als je goed wil leren volleyballen. Al een tijdje zijn de jeugdleden van de volleybalclub bezig met oefenen, zodat ook zij kunnen toetreden tot de club van 100. Lang zal Willem niet alleen zijn in de club van 100, Anouska van den Nieuwendijk is druk bezig om Willem te evenaren.

BUITENTOERNOOI 2010 VOLLEYBALCLUB G’68 MAASDONK Op zondag 30 mei, aanvang 09:00 uur, zal volleybalclub G’68 Maasdonk wederom haar unieke buitenvolleybaltoernooi organiseren als traditionele afsluiting van het volleybalseizoen. Het toernooi vindt plaats op het sportcomplex “Duyn en Dael” van voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. Het toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring ( 2e/3e klasse ), als wel voor teams waar het recreatieve element overheerst. Aan de laatstgenoemde categorie kunnen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen, familieteams en straatteams deelnemen. Ook wordt er op deze dag een toernooi gehouden voor jeugdteams van de bovenbouw van de basisscholen in Maasdonk. Heeft u zin om mee te doen, kijk dan op de website www.g68maasdonk.nl voor het aanmeldingsformulier. Heeft u vragen, stuur een mail naar g68buitentoernooi@hotmail.com onder vermelding van “Buitentoernooi” of neem, na 18:00 uur, telefonisch contact op met Hanneke Feitsma (06-48268019) of Piet Mulder (06-29428047).

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


VAN DRUMBAND TOT SLAGWERKGROEP! Zijn grote broer was drummer en Henk van Amstel dacht: “Dat kan ik ook..!” Veertig jaar geleden werd hij als 11-jarig jongetje lid van de drumband van WIK. Op het geslaagde donateursconcert i.s.m. ExpresZo op 17 april jl. werd Henk gehuldigd vanwege dit robijnen jubileum. Van drumband tot slagwerkgroep... dat zegt iets van de ontwikkeling die deze tak van m u z i e k ve reniging WIK, doormaakte. “Toen ik begon hadden we slechts enkele grote en kleine trommen en pauken. Bernard Schuurmans de nestor van de huidige slagwerkgroep - maakte van afgedankte lantaarnpalen ronde oefenblokken die met leer werden bekleed. We kregen twee stokken mee naar huis en oefenen maar...!” vertelt Henk. Verschillende instructeurs passeerden de revue: Willy van den Hurk, die 25 jaar les gaf, Nelly van Mook, Harm Megens, Heino Ploegmakers, Egbert van Gruijthuijzen en sinds kort de nieuwe dirigent Chiel Zomer. “Van Egbert hebben we veel geleerd, hij heeft ons op een hoger niveau gebracht. Hij was zelf supergoed, hij kon met zijn handen en voeten vier tempi tegelijkertijd spelen!” Oefenlokalen waren er ook meerdere in die 40 jaar: De Donzel (“Ik herinner me nog goed dat donkere hok met de blauwe vloerbedekking, de jukebox, de bar en de biljarts!”), de Bonkelaar, het bovenlokaal in de Jozefschool, Klavertje Vier (“Heel gezellig, een eigen honk met bar en opslagruimte voor onze instrumenten”), de Aloysiusschool en nu het oefenlokaal in de bedrijfsruimte van Carbone. “Daar zitten we prima, een heel ruime zaal alleen voor de WIK-activiteiten. Ik ben benieuwd hoe het straks in “De Koppellinck” zal zijn.” De slagwerkgroep bevat tegenwoordig meerdere soorten drums en trommen en veel bij-instrumenten. Het ledenbestand bestaat uit oudere en jongere leden en dat gaat heel goed samen, volgens Henk. Met de nieuwe

dirigent gaan ze werken aan een vernieuwd repertoire. “Het is vooral de gezelligheid onderling”, vindt Henk “waardoor je het 40 jaar volhoudt.” Hoogtepunten waren de uitwisseling met Einhausen (toen was Henk nog een ‘broekie’) en het Tonnenspektakel o.l.v. Tonn van de Veerdonk. Gedurende 5 jaar traden 150 slagwerkers uit de gehele regio op met slagwerknummers op olietonnen. Een waar succes! Henk is tevens lid van blaaskapel “De Pompzwengels” en heeft ook daar al zijn zilveren jubileum gevierd. Henk, Jan van Rooij en Adrie van Lieverloo vormen daar een prima slagwerktrio. Henk is een echt verenigingsmens! Hij helpt altijd mee met het organiseren van de speurtocht, de barbecue en de voorbereiding op concerten. En thuis kan hij zich heerlijk ontspannen in zijn mooie tuin tussen zijn dwergpapegaaien en andere huisdieren! “Hij is altijd opgeruimd” zegt zijn vrouw Anita. Voorlopig blijft Henk van Amstel de slagwerkgroep van WIK trouw, “want het wordt steeds mooier” vindt hij. Proficiat!

PAASKNUTSELEN We hebben een leuke paasknutsel middag gehad van de buurtvereniging de Elshof, op woensdagmiddag 31 maart. We mochten paaseieren versieren, we hebben paasmandjes gemaakt, takken versierd, en natuurlijk hebben we met zijn alle paaseieren gezocht. Het was niet zo’n mooi weer maar tussen door was het even droog en zijn we met zijn allen naar buiten gegaan. We waren met 12 kinderen; Jerome, Thije, Veerle, Julian, Kay, Elina, Cas, Lotte, Evan, Reza en Jessie. Later kwam Demi ons nog helpen. We mochten bij Vidonique aan een hele grote tafel zitten, met wel 12 of meer stoelen. Er waren ook mama’s die mee deden helpen en 1 papa. Het was een leuke middag geweest. Jessie Peters

11


GEFFENSE BAND DOJO IN DE FINALE VAN EMERGENZA! Afgelopen Woensdag 21 April was de veelbesproken Halve Finale waar Dojo uit Geffen in moest presteren. Na een 25 minuten durende show te hebben gegeven, ging heel de zaal los, en was het publiek om. De stemmen konden geteld worden. Nadat de laatste band zijn laatste nummer gespeeld had begon de spanning te stijgen. Het moment van de uitslag was daar, en bekend werd dat Dojo deze halve finale met ruime cijfers had gewonnen! Het feest barstte los en het besef kwam daar. Dojo staat in de landelijke finale van het grootste bandevenement van Europa, Emergenza. De finale zal plaats vinden op 12 Juni in de Dommelschzaal van de 013, de grote zaal. Voor de mannen van Dojo is dit een droom die uit komt. Er zijn maar weinig jonge bands die de kans krijgen om in een van de grootste popzalen van Nederland te staan. Voor nu is het even feesten, en het even beseffen. En vanaf dan gaan we er helemaal voor!

70 JAAR GELEDEN Wie kan mij helpen? Bijna 70 jaar geleden viel op 20 mei 1940 om 5 uur s’morgens een Duits vliegtuig op het huis van mijn opa Piet Schuurmans (beter bekend als Piet Schel) wonende aan de Rijksweg in Nuland. Ik ben al een tijdje aan het zoeken en is er in de officiële stukken is niets te vinden. Nu zou ik graag van mensen willen horen wat ze zich van dit voorval nog kunnen herinneren. Het maakt niet uit wat. b.v. misschien kwamen ze er in de loop van de dag langs, of hebben een kijkje genomen bij het vliegtuig, hebben het zien branden. Misschien hebben ze een souvenir meegenomen. Het maakt niet uit wat u zich nog herinnerd. Ik wil er graag alles over weten. Zou u mij alstublieft willen helpen om zo wat te weten te ko12

men over dit vliegtuigongeluk. Ik heb begrepen dat er twee voorbijgangers het ongeluk hebben zien gebeuren en de twee kleinste kinderen zijn door hen uit het brandende huis gehaald. Kunt u zich nog iets herinneren zou u mij dan willen bellen. Mijn telefoonnummer is 073-5323222. Alvast heel hartelijk dank. Marion Korsten Schuurmans

NIEUWE E.H.B.O. CURSUS De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen, Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2010/2011 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 14 lessen van 2 uur. In de nieuwe cursus zit ook de opleiding AED. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten. De kosten bedragen all-in € 175,-De aankondiging wordt nu al gedaan om kandidaten ruimschoots de tijd te geven om e.e.a. in te plannen. Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 1 Oktober bij; Riekie van Erp te Geffen 073-532 1098. Ivonne van Ieperen te Nuland e-mail: yvonnevandervoort@home.nl tel. 073-532 2048 Albert van den Elzen te Vinkel e-mail: albertelzen@home.nl tel. 073-532 1809


spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur Inventarisatie behoefte woonvoorziening voor mensen met een beperking Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden Op maandag 29 maart jongstleden heeft Cello in samenwerking met de gemeente Maasdonk een informatiebijeenkomst gehouden over kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. Maasdonk is één van de weinige gemeenten waar geen kleinschalige woonvoorziening is voor mensen met een beperking. De gemeente Maasdonk heeft echter de wens uitgesproken om binnen de gemeente een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een beperking te realiseren. Voor deze voorziening denken we aan een locatie binnen het centrumplan Geffen. Vóórdat verdere plannen ontwikkeld gaan worden, is het van belang om nader inzicht te hebben in de behoeften en wensen binnen de gemeente, zodat we de plannen hierop kunnen afstemmen. Voor zowel Cello als de gemeente is het belangrijk om vanaf het begin met de gebruikers en hun familie in gesprek te gaan en hen op die manier te betrekken bij het proces. Als blijkt dat er serieus behoefte is aan een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een beperking in Maasdonk, dan is de volgende stap om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Kortom: eerst bepalen we de behoefte en vervolgens werken we samen de plannen uit. Bent u geïnteresseerd in deze voorziening, meld u dan voor 15 mei 2010 aan bij Cello. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar cliëntenservice@cello-zorg.nl of telefonisch contact op te nemen met bureau cliëntenservice van Cello 073-52 85 235. Personen, die op 29 maart jl. aanwezig waren en hun gegevens op een lijst hebben genoteerd, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Zij worden automatisch uitgenodigd voor een eventuele vervolgbijeenkomst. Afhankelijk van deze inventarisatie bekijken we of we een tweede informatieavond kunnen organiseren. Meer informatie: Cello, Bureau cliëntenservice Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen T 073 5285235 E cliëntenservice@cello-zorg.nl, I www.cello-zorg.nl 13


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in allerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige tools, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

Meer bereiken met B.O.E.G. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


SINT JORIS GILDE

SINT JORIS GILDE GEFFEN

Unieke gebeurtenis zondag j.l. Connie van der Dussen schoot zich tot Dagkoning(ing), dochter Florence deed niet voor haar onder en schoot zich tot Dagprins(es). En omdat Pa de huidige Burgerkoning is, is Geffen met de van der Dussen`s wel een heel koninklijke familie rijk.

Veer zal deze middag georganiseerd worden. Alles kunt u nalezen over en hoe en wat en wie op www.wadduwa.nl Aan de benefietmiddag zal tot nu toe al door verschillende artiesten meegewerkt worden. O.a. Albert West, de Koninklijke harmonie uit Den Bosch, Robby Lee, 3 koren uit Maasdonk, Laura dans, black sell, band de Kern, en nog meerdere. De entree zal zijn e 7,50 in de voorverkoop en e 8,50 aan de kassa op 7 november. De aanvang is 13.00 uur tot ong. 18.00 uur. Wij hopen op een uitverkochte zaal en verenigingen en scholen en bedrijven mogen zelf ook actie voeren zodat wij ons project kunnen uitvoeren en de kinderen van central college wadduwa ook die faciliteiten krijgen die hier zo gewoon zijn , en zodat de kinderen daar weer beter onderwijs krijgen. HELPT U ONS MEE. In navolging van dit benefietconcert heeft ROY VERSTEGEN 2 containers beschikbaar gesteld om het komende jaar de mensen de gelegenheid te geven om het oude metaal daar te brengen, de opbrengst komt geheel ten goede van de stichting hulp wadduwa. ROY VERSTEGEN HOOLSTRAAT 12, 5391 KM Nuland Telnr. 0654728288 Dit afgeven van oud metaal kan gebeuren op zaterdag van 08.30 tot 15.00 uur. Door de weeks kan ook, maar dan na telefonisch afspraak, ook kan het opgehaald worden na telefonisch contact. Dus gooi uw oud ijzer en metaal niet zomaar weg koelkasten en fietsen alle metaal is welkom de opbrengst voor het goede doel, st. wadduwa Sri-Lanka.

BENEFIETCONCERT 7NOVEMBER HOTEL VAN DE VALK IN NULAND Op 7 november zal er een groot benefietconcert plaatsvinden in de Reigerzaal van hotel Nuland. De opbrengst komt geheel ten goede van stichting wadduwa Sri-Lanka. Deze stichting, waar Ad van Lokven en Geert Hanegraaf beide als vrijwilliger voor mogen werken, zet zich al jaren in voor scholen en studenten van wadduwa e.o. nu is er een project aanvraag voor het vernieuwen van sanitair en een computerlokaal in te richten van de central college in wadduwa. Op deze school zitten 2500 leerlingen. Hiervoor is veel geld nodig. Samen met Mart en Jet de

Nog meer acties, zijn altijd welkom en het eventuele opgehaalde resultaat kan op die middag overhandigd worden op het podium, voor bedrijven een leuke reclame en voor vereniging een mooi gevoel van medewerking. Inmiddels hebben de kvo en kbo, mov uit Vinkel al een bespreking met ons gehad en zij willen hun medewerking verlenen, jullie ook??? Vriendelijke groeten, en bohome stutti, Mart en Jet de Veer, Ad van Lokven en Geert Hanegraaf en st. hulp wadduwa.

15


DONATEURSCONCERT W.I.K. 2010 WEDEROM EEN GROOT SUCCES Met ongeveer 170 enthousiaste bezoekers kunnen we ook dit jaar weer stellen dat het donateursconcert afgelopen 17 april een groot succes was. Het samenspel tussen de fanfare en ExpresZo was gewoon perfect, de slagwerkgroep klonk beter dan ooit met hun nieuwe dirigent en de majorettes hebben hun beste beentje voorgezet. Een groot aantal jubilarissen zijn in het zonnetje gezet. De reacties uit het publiek waren erg positief, vooral de muziekstukken die samen door de fanfare en ExpresZo werden uitgevoerd werden de hemel in geprezen. Ook werd tijdens het concert bekend gemaakt dat W.I.K. een prachtige kans heeft gekregen van het PrinsBernard Cultuurfonds in de vorm van een waardebon ‘Advies op maat 2010’. Deze waardebon is in te wisselen voor professioneel advies door adviseurs van de SESAM-academie op het gebied van organisatie, ledenwerving, publiciteit en sponsoring. De bon is maar liefst 625 euro waard en is beschikbaar gesteld door provincie Noord-Brabant. Arie heeft tijdens het concert perfect gezorgd voor

16

hapjes en drankjes en de beheerders van sporthal ‘De Geer’ hebben ons geweldig geholpen. Hartelijk dank daarvoor! Ook willen wij ExpresZo hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. De muziekvereniging bloeide deze avond meer dan dat ze ooit gedaan heeft. Voor foto’s van dit geweldige concert; kijk binnenkort op www.wikgeffen.nl

TOREN”KLANKJE” Wie kreeg er ‘de zeik’ van die kerstverlichting in de Papendijk...?


PETER MEGENS KAMPIOEN BIJ ‘T HAASJE

vers tot de volgende eindstand van “’t Haasje”. resp. naam, punten, moyenne en de hoogste serie;

Door in 22 beurten de finale te winnen van Erny de Haas is Peter Megens na een kleine 20 wedstrijden als eerste geëindigd in onze jaarlijkse biljartcompetitie. Wim van de Hanenberg was tot de voorlaatste wedstrijd ook nog titelkandidaat, maar de laatste loodjes wogen ook hier het zwaarst. De hoogste series waren er voor de good-oldys Broer Damen en Jo Steenbergen met 19 en 17, terwijl Jan Broeksteeg en Joop van Dijk de aanstormende “jeugd” ook goed voor bleven met series van 30 en 33 carambole’s. Lastige tegenstanders voor onze kampioen zijn ieder jaar opnieuw Tinie van Schijndel en Frank Gloudemans die echter dit jaar aan het kortste eind trokken. Het is de 2e keer dat de 52 jarige Peter Megens algemeen kampioen werd bij ‘t Haasje, als andere hobby heeft Peter ook nog motorrijden bij motorclub Maasdonk. Deze motorclub heeft zo’n 35 leden en deze zwermen ieder jaar georganiseerd met korte en lange ritjes alle kanten uit, dit jaar staat o.a. Ierland op hun programma. Tiny v. Nistelrooij en Arie Gloudemans speelden beiden maar een halve competitie. Op onze jaarlijkse gezellige feestavond zijn de prijzen inmiddels aan de man gebracht, en kwam Hans Reu-

Erny de Haas Hans Reuvers Tonny v.d. Heijden Broer Damen Chris van Zuijlen Hans v. Schijndel Jo v.d. Heijden Jo Steenbergen Adriaan de Haas Tiny van Nistelrooij

160 141 139 135 130 124 117 115 113 66

1.66 0.87 1.13 1.67 0.91 1.02 0.91 1.40 0.59 1.28

9 8 8 19 8 9 9 17 5 8

Peter Megens Wim v.d. Hanenberg Gertjan Nouwens Frank Gloudemans Jan Broeksteeg Tinie v. Schijndel Theo van Uden Joop van Dijk Hans van Orsouw Chris v.d. Moosdijk Arie Gloudemans

162 157 155 154 147 145 145 142 141 139 97

0.97 1.68 1.14 1.51 2.45 2.27 1.33 3.55 0.93 0.98 2.68

11 15 8 9 30 17 11 33 8 13 16

Uw @pestaartje.

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 17


adviseren over de manier waarop je kunt bereiken dat iedereen mee kan doen.

Opbrengst Vastenactie voor Malawi Graag willen wij alle Geffenaren hartelijk danken voor de medewerking aan de Vastenactie voor de boeren in Malawi. De opbrengst was in totaal maar liefst 2410,95 euro. De huis-aan-huis-collecte die we hebben gehouden bracht 1891,52 euro op en de kinderen van onze twee basisscholen Maria en Aloysius hebben met hun vastendoosje maar liefst 519,43 euro bij elkaar gespaard. Vooral de kinderen willen wij extra bedanken voor hun medewerking. Het geld dat ze in hun vastendoosjes bij elkaar hebben gespaard hebben ze verdiend door er ook echt moeite voor te doen. Bijvoorbeeld klusjes uitvoeren of jezelf iets ontzeggen. Een keer geen geld uitgeven voor lekkere dingen maar in het spaardoosje stoppen. Dank ook aan de leerkrachten die op school de kinderen hebben gestimuleerd en hen over het project in Malawi hebben verteld. En zeker ook de ouders danken wij die hun kinderen leren te delen met anderen en hen stimuleren om mee te helpen iets te betekenen voor mensen die het zoveel slechter hebben dan wij. En dan natuurlijk ook dank aan de collectanten die toch maar weer met die bussen langs de deur gingen. Gelukkig zijn de wijkcontactpersonen altijd weer bereid die klus te klaren. De boeren in Malawi kunnen het geld van Vastenactie prima gebruiken voor de irrigatie van hun landbouwgrond zodat ze weer inkomsten hebben en de verdroging door de klimaatverandering tegen kunnen gaan. Alle beetjes helpen. Zeker weten!! M.O.V. groep Geffen

Het WMO cliëntenplatform: is dat iets voor jou? Wat is dat en wie zitten erin? In het cliëntenplatform zitten mensen die wonen in Maasdonk en vinden dat iedereen, ook mensen met een beperking, mee moet kunnen doen in Maasdonk. Zij willen opkomen voor deze mensen en de Gemeente 18

Wat doen leden van het cliëntenplatform WMO? Zij zijn betrokken bij wat er in Maasdonk leeft. Daarbij zijn ze vooral gericht op de terreinen van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) oa. : - leefbaarheid en sociale samenhang van de dorpen - Compensatie van mensen met een beperking op gebied van wonen, vervoer, hulp in het huishouden etc. (zodat zij mee kunnen doen!) - ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers - de kwaliteit informatievoorziening, advies en cliëntondersteuning van het zorgloket - problemen van jeugdigen - geestelijke gezondheidszorg/ verslavingszorg Zij proberen open te staan voor problemen die mensen op deze terreinen ervaren en daarbij naar oplossingen te zoeken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Om deze taken te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat zij de groepen vertegenwoordigen die onder de WMO vallen. Op dit moment missen wij een vertegenwoordiger - van de vrijwilligers - van mensen die te maken hebben met of ervaring hebben op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg (bv dementie, verstandelijke beperking ea) Voel je je aangesproken of wil je wat meer weten over het WMO platform en haar werkzaamheden laat dat dan weten via het secretariaat: seconde@home.nl , tel 073 5323947 (Annemarie v Dinther) Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

WIE WAT WANNEER MEI 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 12 KVO, kettingen maken 12 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 19 Ziekencomité De Schakel, meiviering 19 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 20 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Ophalen Oud papier, donderdagroute 20 KVO, kringbedevaart 21 Vormseltoediening, brugklassers 22 FCC Nuland Nederlands Kampioenschap fietscross NFF te Nuland 24 FCC Nuland Nederlands Kampioenschap fietscross NFF te Nuland 26 KVO, fiets- en wandelbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe in de St. Jan ’s-Hertogenbosch


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


11. DH Prins-de Wit 47.23 12. Ep. Asselbergs 43.71 D 13. DD Lansdaal-Verheijke 42.19 D 14. DD Gloudemans-Kwakkel 42.10 D Dinsdag 20 april werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de laatste serie gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag. Op 4 mei volgt nog de slotdrive en dan is er weer een bridgeseizoen voorbij. A-lijn 1. HH Luijben-van de Wetering 57.51 2. DD Droog-van Etten 54.38 3. DH de Veer-van de Ven 54.36 4. Ep. van Druenen 52.71 5. Ep.van der Meijden 51.17 6. DD van den Hurk-Noy 50.04 7. DD Schiks-de Keijzer 49.55 8. HH Pronk-Vrolijk 49.00 9. HH Vogel-van Weert 48.57 10. DH Ruland-Wolf 48.48 11. DD Ceelen-van Grinsven 48.13 12. Ep. van Alebeek 47.38 D 13. DD Berten-van de Wetering 47.07 D 14. DD van Dijke-Engels 41.65 D B-lijn 1. DH Loohuijs-Christiaens 60.57 P 2. Ep. Lakeman 55.05 P 3. DD van Meurs-van Zantvliet 54.15 P 4. Ep. Bijl 53.32 5. DD Essenberg-van Hooij 52.19 6. DD de Haas-Raaijmakers 50.43 7. DD Bos-de Jong 50.24 8. DH Rouppe vd Voort-van Galen 49.90 9. Ep. Smit 48.72 10. DD van den Brink-van Oostrum 47.81 11. DD Baart-Lambregts 47.20 12. DD Molkenboer-Willems 46.98 D 13. Ep. van Zutphen 42.90 D 14. DH Lucius-de Haas 40.43 D C-lijn 1. DD van Buren-van Lieverloo 58.55 P 2. Ep. Geling 55.12 P 3. DD van Beek-Szovan 53.61 P 4. DD Gribnau-van Noort 53.18 5. HH van Bon-Goorsenberg 52.99 6. Ep. Sollewijn 52.50 7. DD Arts-van Uden 51.78 8. Ep. Weijts 50.08 9. DD Huis in ‘t Veld-Louwers 48.35 10. DD Jonker-van Peer 48.19

20

D-Lijn 1. DD Jansen-Janssen 59.81 P 2. DD Pieper-van Stekelenburg 56.16 P 3. HH de Haas-van Hout 52.78 P 4. DD van Dijk-van der Burgt 52.69 4. Ep. de Rooij 52.69 6. Ep. Vogels 52.43 7. DD Blom-Willems 50.26 8. Ep. van den Berg 49.22 9. Ep. Spoormans 48.61 10. DD van Lieverloo-de Bresser 46.96 11. DH van Dielen-de Kort 46.09 12. DD van Mil-Rothweiler 44.62 13. DH Bonnemaijers-van Casteren 44.44 14. DD van den Hurk-Zeeuwen 43.23


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


VERVOLG WIE WAT WANNEER MEI 28 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) JUNI 02 KBO auto/dagfietstocht 04 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 19.00 uur goochelshow van Arnoud Agricola 05 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 20.00 uur feestavond met de Fashion Showband en de Lawineboys 06 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 14.00 uur stoelendansrecord en disco Vision. De winnaar van de stoelendans wint een weekendje weg naar de Efteling. Meedoen mail naar kpjgeffen@hotmail. com 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 16 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 17 Ophalen Oud papier, donderdagroute 24 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 27 FCC Nuland afdelingskampioenschap fietscross KNWU te Nuland 28 5 daagse reis Zwarte Woud-Vogezen reiscommissie 30 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. Van de gezamenlijke KBO’s Vinkel, Nuland Geffen Notaris erfrecht JULI 03 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 06 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 14 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 17 Jeugdbrandweerdag 28 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 30 Ophalen Oud papier, vrijdagroute AUGUSTUS 11 KBO auto/fietsdagtocht 19 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 25 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 27 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 30 aug. t/m 04 sep. Collecte ziekencomité De Schakel SEPTEMBER 08 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 08 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 11 KBO scootmobieltocht 15 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 15 KBO gezamenlijk met Vinkel, Nuland, Geffen Verkeersveiligheid 16 Ophalen Oud papier, donderdagroute 16 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 24 Ophalen Oud papier, vrijdagroute

22

25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 06 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 13 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 14 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 31 FCC Nuland regiowedstrijd fietscross NFF te Nualnd NOVEMBER 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18)

PERSBERICHT Gratis stoppen met roken? GGD start campagne ‘In rook op’ De GGD Hart voor Brabant start de campagne ‘In rook op’ om hardnekkige rokers de gratis cursus ‘stoppen met roken’ te laten volgen. “We willen rokers ervan bewust maken hoeveel geld er jaarlijks in rook opgaat door hun rookverslaving,” aldus Tamara van Waardenburg van de GGD Hart voor Brabant. “Voor dat geld kun je ook op vakantie gaan of zelfs een tweedehands auto kopen.” In rook op Bij de campagne ‘In rook op’ ligt de nadruk op het geld dat je uitspaart als je stopt met roken. Met posters, radiospots, flyers, ‘stoppen met roken’-wijzers en direct mailings maakt de GGD Hart voor Brabant dat financiële aspect inzichtelijk. De cursus ‘stoppen met roken’ is bovendien gratis. “Als je deze cursus volgt, is de kans groot dat het stoppen met roken ook lukt én dat je het volhoudt,” zegt Tamara. “Het slagingspercentage is gemiddeld 80%. In zeven bijeenkomsten begeleiden we de deelnemers bij het stoppen met roken. Een belangrijk pluspunt is dat mensen samen stoppen met roken en elkaar door de moeilijke momenten heen helpen.” Informatiebijeenkomst In mei start de cursus ‘stoppen met roken’ in ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Oss. De informatiebijeenkomsten hierover vinden plaats op: * maandag 17 mei in Tilburg * dinsdag 18 mei in ’s-Hertogenbosch * donderdag 20 mei in Oss Kijk op www.inrookop.nl voor meer informatie over de gratis cursus ‘stoppen met roken’ van de GGD Hart voor Brabant. Hier kunnen rokers zich ook aanmelden voor de informatiebijeenkomst via het digitale aanmeldformulier. Of neem tijdens kantooruren contact op met het Informatiepunt Stoppen met Roken, via tel. (073) 640 40 70.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.