Torenklanken 2010 - nr 07

Page 1

48e jaargang | nummer 7 | april 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OUD PAPIER VRIJDAGROUTE In verband met koninginnedag wordt er op vrijdag 30 april geen oud papier opgehaald. dit is verplaatst naar donderdag 29 april. wilt u aub zorgen dat het oudpapier om 18.00 uur buiten staat. bedankt voor uw medewerking.

direct kunt starten en dat het inschrijven 0,50 euro extra kost i.v.m. de drankjes, hapjes en medailles welke extra geregeld moeten worden. Het thema van dit jaar waarmee op vrijdag de dikke duim trofeeën te verdienen zijn is; VRUGER Graag zien we jullie op 10 of 11 mei bij het inschrijven in ‘t Haasje. Voor meer info; www.rottenrijk.nl

kpj Geffen

ALLE WANDEL LIEFHEBBERS VAN GEFFEN EN OMSTREKEN, De avonden worden langer en de temperatuur blijft maar stijgen. Dat kan maar 1 ding betekenen; De Geffense wandel 4 daagse zit er weer aan te komen. Zoals al jaren is dit de eerste vier daagse van de regio. Een ideale kans om de wandelschoenen uit het vet te halen en de eerste kilometers te maken. Dit jaar zal deze gehouden worden van dinsdagavond 25 mei tot en met vrijdagavond 28 mei. Elke avond zal er vanuit een andere locatie gestart worden, zodat we na 4 avonden wandelen trots kunnen zeggen dat we nagenoeg heel Geffen en omstreken weer hebben gezien. Ook nu hebben we routes weer aangepast zodat we niet elk jaar hetzelfde rondje hoeven te lopen. Inschrijven kan op maandag 10 en dinsdag 11 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in café ’t Haasje aan de Dorpstraat in Geffen. De kosten zijn dit jaar 4,00 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen onder de 16 jaar. Inschrijven kan ook nog op de eerste wandelavond vanaf 17.30 uur. Dit is dinsdag 25 mei in café ’t Haasje aan de Dorpstraat, houd er dan rekening mee dat je niet

Met vriendelijke groeten, Team wandel 4 daagse, stichting Rottenrijk

KLEDINGVERKOOP EUROMODE IN DE HEEGT Niets is fijner dan dat lekkere lentegevoel. Weg met de donkere dagen, laat de zon en de kleuren maar weer komen. In De Heegt is de lente weer volop voelbaar... We maken plaats voor frisse kleuren van de nieuwe lente- en zomermode. De dames van Euromode zijn er woensdag 28 april en laten u graag de nieuwe mode zien. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. De koffie staat voor u klaar en u bent allen van harte welkom.

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PAROCHIE: Voor het regelen van een doop of uitvaart kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens 0413-363315. Voor de toediening van het sacrament van de zieken kunt u bellen met pastoor Verbakel 073-5321215. Voor overige zaken kunt u terecht op de pastorie van maandag t/m vrijdag van 09.00 u - 11.30 u.: tel. 5321216. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl DANK JE WEL... aan iedereen die meegewerkt heeft aan mooie Goede Week- en Paasvieringen... aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan een mooi afscheid van kapelaan Geelen... aan Toos en René voor het schenken van de paastractatie aan het kinderkoor en de misdienaars... AANGEPASTE LITURGISCHE KALENDER: Omdat de nieuwe kapelaan David van Dijk pas per 1 juli naar onze parochie komt, hebben we in de maanden april, mei en juni een aangepaste liturgische kalender. Dat houdt in dat er alleen op vrijdag om 19.00 uur in de kapel en op zondag om 09.30 uur in de kerk (met t.v.uitzending) een H.Mis is. Er is kinderkerk op zondag als het geen gezinsviering is. * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt

vr. 23 april 19.00 u. * avondmis vg. past. Ouwens zo. 25 april 09.30 u. + Gildemis (Sint-Jorisdag) m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (vg. kapelaan Corstjens) vr. 30 april geen avondmis i.v.m. Koningin- nedag zo. 02 mei 09.30 u. Eerste Communieviering m.m.v. Kinderkoor (vg. past Ouwens) 11.30 u. Eerste communieviering m.m.v. Kinderkoor (vg. past. Ouwens) di. 04 mei 19.00 u. Gebedsviering ter herdenking van de gevallenen m.m.v. WIK (+kinderkerk)

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. MEDEDELING DOOPVOORBEREIDING In verband met het vertrek van kapelaan Geelen zijn er voorlopig geen doopvoorbereidingen. Deze worden weer gehouden als de nieuwe kapelaan er is. Ouders die hun kind willen laten dopen vóór 1 juli kunnen contact opnemen met pastoor Ouwens: tel. 0413 - 363315 DOOR DE DOOP WERD IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: April 2010: Johenna Emans DOOPSCHELPJES De ouders van Mart, Jochem, Bastiaan, Jeske, Willem, Dylan, Sandra, Lynn en Ravi kunnen de doopschelpjes nog ophalen op de pastorie; graag op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 11.30 uur. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE April: communiemap thuis hfdst. 10: Een blijvend geschenk. Hfdst. 11 Ons geschenk aan God. vr. 23 april beginnen met de noveenkaars. do. 29 april 2e keer oefenen: Groep A: 13.00 -14.15 u., groep B 14.30 - 15.45 u. zo. 2 mei Eerste Communievieringen om 09.30 u. en 11.30 u. PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 18 mei 19.30 - 20.30 u. bespreken huiswerk en oefenen in de kerk voor het Vormsel. Vrijdag 21 mei 19.00 uur Vormselviering.

3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 maart 2010: Mien Schuurmans - Spierings, 86 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand (9 mei a.s. moederdag) drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

Vanaf 4 mei is

Geopend!!! Op het dorpsplein 25a in Geffen. Voor vragen of afspraken kunt u bellen naar 073-5323707 of 06-29047697 Wil je een mooi kapsel, dan zien we je graag in ‘ons Salonneke’

KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op € 385.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk.

NIEUWS VANUIT W.I.K. NIEUW ORKEST! Binnen onze muziekvereniging hebben we naast een majorettegroep, slagwerkgroep, studieorkest en fanfareorkest voortaan ook een beginnersorkest. Dit orkest is speciaal bedoeld voor leerlingen die ongeveer een jaartje les hebben. In het beginnersorkest krijgen de leerlingen een nieuwe uitdaging; ze leren hoe ze in een orkest moeten spelen en hoe ze met een dirigent moeten omgaan. Bovendien is het gezellig en wordt het groepsgevoel waar W.I.K. bekend om staat, extra benadrukt. Op het moment telt het beginnersorkest 10 enthousiaste koperblazers, saxofonisten en slagwerkers. Wil je meer informatie over dit nieuwe orkest, kijk dan even op www.wikgeffen.nl

Onze openingstijden zijn: Ma-gesloten di- 9.00-18.00 wo-9.00-18.00 do-9.00-18.00 vr-9.00-21.00 za-8.00-16.00

Groetjes Susan Loeffen en Nath al ie Hendriks

5EFKES BUURTE MÈ... Laura Grootaarts-van Bergen (28 j.) Ze is ‘het verlegen meisje op de Basisschool’, dat inmiddels enkele boeken en diverse publicaties op haar naam heeft...! Oud-Geffenaar Laura van Bergen volgde onderwijs op de Aloysiusschool en het Maaslandcollege en behaalde cum laude het diploma MA Nederlandse Taal en Cultuur met aansluitend een aanvullend jaar Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ze liep stage op het Angstbehandelcentrum IPZO, waar ze educatieve teksten schreef voor patiënten met angsten en fobieën. Omdat ze een week stage over had werden de teksten gebundeld in haar eerste zelfhulpboek: “Omgaan met rijangst” (2005) in samenwerking met IPZO-psychologen en andere experts op het gebied van angststoornissen. “Ik kon me goed inleven in het onderwerp” zegt Laura. Er werden vijf uitgeverijen aangeschreven en al binnen enkele dagen kwamen er reacties. De BOVAG nam een heleboel exemplaren af! Het boek ligt nu in alle grote boekhandels. In 2006 volgde “Omgaan met hoogtevrees”. In de boeken vind je opdrachten en praktische tips. Aan dit soort boeken verdient Laura niets, maar het is wel een soort “reclamespot” voor haar werk. In 2007 werkte ze in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem als medewerker patiëntenvoorlichting en -communicatie. Momenteel is Laura werkzaam in “Overwaal” Centrum voor Angststoornissen in Lent. “Het is een administratieve functie, maar omdat het in mijn woonplaats is, het inhoudelijk in mijn ‘lijn’ ligt en vanwege het contact met de mensen, vind ik dat leuk om te doen.” Want naast die baan heeft Laura haar eigen bedrijf: Laura Grootaarts Tekst & Redactie. Voor Uitgeverij Wolters Noordhoff levert ze bijdragen aan het Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur (haar afstudeerrichting was moderne letterkunde). Het lexicon wordt veel geraadpleegd door neerlandici en studenten Nederlands. Ze ontwikkelt quizvragen voor online-quizzen en redigeert nieuwsbrieven, webteksten en jaarplannen voor bedrijven. Voor Biblion schrijft ze uittreksels, aanschafinformatieteksten, romananalyses en recensies voor het Leeskringentijdschrift “Boek-delen”. Voor Veen Uitgevers schrijft ze korte populair-wetenschappelijke teksten voor de Psychologie Scheurkalender met als hoofdonderwerp angsten en fobieën. Zie hier één van haar “hersenspinsels”: Zijn getallen eng? In veel hotels zul je tevergeefs zoeken naar de dertiende verdieping. In de Formule 1 wordt startnummer 13 niet gebruikt. Massaal hebben we last van triskadeka-

fobie, een fobie voor het getal dertien. De Oostenrijkse componist Arnold Schönberg leed zijn hele leven aan deze fobie. Hij overleed op 13 juli 1951, dertien minuten voor middernacht. Op een vrijdag, ook dat nog. De angst voor vrijdag de dertiende wordt paraskavedekatriafobie genoemd. Voor andere getallen dan het getal dertien zijn we over het algemeen minder bevreesd. Behalve mensen met een arithmofobie: zij zijn bang voor álle getallen. Misschien een goede smoes voor scholieren die moeite hebben met wiskunde. Naast een fobie voor getallen, bestaat er ook een woordenfobie: verbofobie. Die gaat meestal samen met een bibliofobie - een boekenfobie. Ook papyrofobie, de angst voor papier, is in dit kader geen onbekende. Vroeger werd er met ganzenveren op papier geschreven. Pteronofoben zijn als de dood om gekieteld te worden door zo’n veer. Ze zouden er wakker van liggen. Laat dat nu net de wens zijn van somnifoben: mensen die bang zijn om te slapen. Psychologie Scheurkalender 2008. Amsterdam: Veen Uitgevers 2007 Verder zit Laura in de redactie van de Nieuwsbrief Kunstveld in Lent en ook in Geffen vinden we haar ‘geschriften’ in de colums van het NasNieuws, het bedrijfsblad van NAS-afbouw Geffen. Veel lees- en naslagwerk dus voor Laura. “Inderdaad, ik heb van lezen mijn werk gemaakt. Ik lees nu niet meer voor de lol; Van Dale is mijn beste vriend!” lacht Laura. Hoe groot is haar boekenkast thuis? “Te klein! Overal liggen stapels boeken.” Als kind had ze altijd wel een boek onder haar neus. “Misschien wel, omdat ik enig kind ben en een ‘nietop-de-voorgrond-tredend’ type. Bovendien woonde ik ver buiten het dorp en was regelmatig thuis vanwege mijn astma. Mijn ouders vonden lezen wel belangrijk. Op de Aloysiusschool vond ze de leesprojecten heel leuk en ze was lid van de biebbus en de bibliotheken in Oss en Heesch. Van de middelbare school herinnert ze zich nog haar stimulerende leraar Nederlands Jan Lemmens, die haar de liefde voor het schrijven en de literatuur bijbracht. Kunnen we b.v. een roman van haar verwachten? “Voorlopig niet; alle teksten zijn informatief, dat is lekker anoniem en dat past wel bij mij.” Een promotie dan misschien? Ook dat ligt niet in de lijn van verwachtingen. “Ik ben niet meer zo’n studiebol en zo kom ik met mijn teksten en boeken tenminste nog in de huiskamers...!” Laura is getrouwd met Ronny en hun favoriete vakantieland is Japan. “Een mooie mix van een hypermodern en traditioneel geordend land!” Hoewel Laura vroeger een aversie voor gym had, sport ze nu drie keer per week. Regelmatig brengt ze een bezoek aan vader Frans van Bergen (moeder Riek stierf 7


op jonge leeftijd), die net over de Geffense grens in Oss woont met partner Toos. Ze zijn best wel trots op Laura, evenals oma Riek van Bergen en zij zien het verhaaltje over haar dan ook graag tegemoet. Als uitdaging zou Laura nog wel eens een aantal grote landelijke kranten willen aanschrijven, om haar diensten aan te bieden, “want daar zitten vaak wat oude, zure mannetjes... daar kunnen ze wel wat fris, jong bloed gebruiken...!” vindt Laura. Als iemand van de lezers van Laura’s diensten gebruik zou willen maken, dan houdt ze zich aanbevolen. Mail haar gerust: l.grootaarts@gmail.com En ik ga Laura’s eerste boek maar eens lezen...

varing en verrijking van zijn roeping inhield. Afscheidsversje van Theo Prinssen op 5 april 2010. 1. Door heddum Hij schreejd dur ut durp Duu goet vort Hij kekt hoastig Wurd zwaor be(hoed) Hij lacht bar vriendelijk Hij zi gedag. 2. Wil gen pastoor zen d’n altaar moet leeg alleen vur d’n Heer opzij, gao mar opzij da moet van Mennen zo gezeed tis kaol, tis kil. 3. Nou guttie wer Noar Eindhoven Wa grapjes lut tie achter Wa nimt ie mee Effe noar Geffe, ut Gilt, Ut Rottenrijk En wa stamtafelpot.

ROND DE DORPSPOMP

Op 2e Paasdag: Afscheid van kapelaan Paul Geelen. De hoogmis was goed bezet. De kapelaan werd binnengeleid door het Sint-Joris Gilde. Het kinderkoor o.l.v. Rianne van Erp en begeleid door Evelien v.d. Put wist op voortreffelijke wijze de goede toon te treffen en het gemengd koor zong met toegewijdheid de vaste gezangen en een Jubilate Deo en ook de volkszang klonk vol overtuiging. Het geheel verdiende een rijk applaus, maar was natuurlijk ook bedoeld richting de scheidende kapelaan. Er was nog een toespraakje van het Kerkbestuur en een gildelid. Het gilde zorg voor eerbetoon tijdens de mis en bracht de vendelgroet na afloop van de mis op het kerkplein, waar muziekvereniging W.I.K. een feestelijke hulde bracht aan de kapelaan opgesierd met een “Lang zal hij leven”. Na afloop was er een gezellige, druk bezochte receptie in het Oude Klooster met een kleurrijke toespraak door bestuurslid Frans Rovers, een gezamenlijk afscheidslied en het hierbij afgedrukte versje. Aan het bewogen dankwoord van de kapelaan was duidelijk te merken, dat Geffen in zijn verdere leven veel zou blijven betekenen en dat deze periode een waardevolle er8

4. Ut kos nie wennen Unne kapelaon onder Mennen Un te strakke boks Da paast ons nie Laot zut mar geloven In de stad Eindhoven 5. Ge kunt oew fiets laoten En overal te voet Wij vatten vur oe af d’n hoed Ouw geloof waar R.K.-geijkt Bar trouw aon de leer Mar vur ons te sterk te benauwd Mar wij weten... nie wijer... hoe. Tis nie anders Gegroet kaplaon, hauw doe. Op zondag 11 april was er een hoogmisviering van het Z.L.T.O , de gewestelijke Land- en Tuinbouw-organisatie. Het aangepaste programma kostte een extra repetitie van het Gemengd Kerkkoor, maar werd gelukkig en terecht beloond met een enthousiast applaus. Op 17 april werd er een historisch concert uitgevoerd door W.I.K. in samenwerking met Expres’Zo. Wij werden geleid naar de Romeinen, de Middeleeuwen, de Bokkenrijers en het veroverde Westen. W.I.K. maakt goede tijden door; er wordt hoge kwaliteit gebracht. Op het laatste concours en in de Lievekamp


werd de 1e prijs gehaald. Op het solisten concours in Sambeek werd door Willy van Erp op bugle en zoon Arnoud op altsax de le Prijs gewonnen met promotie naar de topafdeling. De familie van Willy vormt met echtgenote Rianca, dochter Janine en zoon Arnoud intussen een kwartet, wat ook wel Kwart-Erp wordt genoemd. Om trots op te zijn. Ook het Rottenrijk timmert weer aan de weg. Het Carnaval in 2011 heeft alweer een naam: “Blef oew Z11 in 2011”, gekozen uit 72 ideeën. Er zijn goede gesprekken gevoerd met horecaleden in Geffen. Men denkt zelfs over het inrichten van een spektakeltent op het Dorpsplein, waar elke Carnavalsvierder zich zal welbevinden. Dat wordt toch een publiekstrekker. We raden alle Geffenaren aan nog geen vakantie te boeken, want het worden 5 vrolijke avonden, nachten, dagen. Wacht dus op bericht!!! De ernst van de dag verwacht van ons uitzicht, inzicht, opmerkingen over de te vormen coalitie in de gemeente Maasdonk. We constateren nogal wat verwarring. De uitdaging van partij Maasdonk en Dorpsbelangen in de richting van de V.P.M. is met enige verbazing ontvangen. Er is dus hoop, dat onze wethouders R.v.d.Ven en Elly de Jonge zullen terugkeren, anderzijds vragen wij aandacht voor de mogelijkheid om zeer geschikte wethouders te kiezen uit omringende gemeenten, waardoor een grote onafhankelijkheid kan worden gewaarborgd. (externe wethouders). Het is van groot belang om nieuwe wegen in te slaan, nieuwe mensen te zoeken, die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Wij houden de formerende eraan, de ingeslagen koers aan te houden en te zoeken naar eenheid en slagvaardigheid en geen geneuzel, geen zoeken in oude stramienen of platgetreden voetpaden. De Dorpsraad hield haar 1e vergadering in het gemeentehuis; er was enige onrust omtrent de `stedelijke bouw`, die vanuit Oss dreigt. Oud-wethouder R. v.d. Ven zorgde voor wat inzicht en voorhanden zijnde informatie. De Dorpsraad hoopt, dat er een ambtenaar wordt aangewezen met de opdracht een aanspreekpunt te zijn omtrent de toekomstige samenwerking met Bernheze. Het 1e jaar wordt bezien hoever de samen-

werking mogelijk is. Er is intussen een convenant met de 3 dorpsraden en de gemeenteraad opgesteld aan de hand van de leidraad van de vereniging der kleine gemeenten. Het centrumplan wacht nog wat procedures. Er is weer een onderzoek gestart naar de gevolgen van het werk van de puinvergruizer. Ojee, nee-toch!!! Van diverse kanten wordt er nog gefulmineerd op de bestaande plannen. De hoogte van het plan rond de C1000 heeft hier en daar veel bezwaren. Wat een ellende met al die protesten!!! Het parkeerplan in de Dorpstraat is ten goede gekeerd. Er komt een blauwe zone, zodat alleen kortparkeerders gebruik kunnen maken van de verkeerplaatsen. Wij hopen, dat aanliggende bedrijven, school en gemeente hun werknemers verplichten elders te parkeren. Voorlopig kunnen extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden op de vrij liggende terreinen in de H. Schoutenstr. en Lambertusstr. (tijdelijk voorzien met wat stalen platen). We vrezen immers, dat de uitvoering van het centrumplan nog veel tijd vergt. Op vrijdag 23 april is er een open dag in de Koppelinck om 17.00 uur. Wel even contact opnemen. Wij verwelkomen het bomenplan der gemeente. Van stamtafel 321. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. O412-640982. Volgende stamtafel op 25 april na de Hoogmis , weer in café Govers. U bent alweer van ganser harte hartstikke welkom!!! Ut gû oe goet. Hauw Doe.

Buffetrestaurant De Schans

Onbeperkt dineren in tropische sferen! * Diverse soepen * Uitgebreide vis- en n da r saladeboot * Warm buffet Wel mee de en ill * Franse Bakplaat * Wokbuffet 100 versch gerechten! * Mega ijs – en dessertbuffet * Drankenbuffet: tap zelf uw drankje! 2 uur onbeperkt eten en drinken: € 25,00 p.p. 3 uur onbeperkt eten en drinken: € 30,00 p.p. Kinderen van 3 t/m 11 jaar ½ prijs Voor alle kinderen computerkasten en verrassing!

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208

Openingstijden:

vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur zondag vanaf 16.00 uur (laatste binnenkomst 20.00 uur)

Kerkstraat 5a, 5386 AC Geffen (tegenover de kerk) Tel: 073-5341320 www.deschansgeffen.nl 9


BREIEN IS NIET OUBOLLIG! Voor de zoveelste keer huist er weer een nieuwe ondernemer in het winkelpand van Tiny van der Doelen aan de Kloosterstraat. Annemieke van den Berg - van Rooij (39 j.) is er haar breicafé “Wolberg” begonnen. Jarenlang was ze fanatiek breister. “Ik breide wel 70 truien in een jaar!” Omdat ze vaak stad en land afliep voor de juiste wol of katoen, zag ze - toen bovenstaand pandje leeg kwam haar kans om een wolwinkeltje te beginnen. Na wikken en wegen, info en adviezen werd ook haar echtgenoot Wilbert enthousiast en op 29 maart jl. gingen de winkeldeuren open voor het publiek. Breien en haken is weer in! De allernieuwste hype is het Zpagetti-haken, van rest materiaal van een tricotagefabriek uit Brazilië. Een Nederlandse toeriste zag er brood in om met dit materiaal tassen en poefen te gaan haken. Ze heeft hier tevens een patronen boek over geschreven. Het merk “Hoooked” werd onlangs geïntroduceerd op de Hobby- en Handwerkbeurs in Zwolle en sindsdien is het materiaal niet aan te slepen! “Steeds meer jonge moeders willen weer graag leren breien en haken”, vertelt Annemieke. “Het begint met oma die sokjes of truitjes breit voor haar kleinkind. De (schoon)dochter wordt enthousiast en wil de aloude technieken niet graag verloren laten gaan. Ze zien dat het niet oubollig is, want er zijn moderne mogelijkheden genoeg. Diertjes haken is een rage! Het boekje “Minihondjes haken” nodigt haaksters uit, een nieuw hondje te ontwerpen en de prijs is dat jouw ontwerp wordt opgenomen in het nieuwe boekje!” “Wolberg” is een breicafé, dat wil zeggen dat iedereen welkom is, om aan de lange tafel in de winkel te komen breien of haken. Samen handwerken is niet alleen gezellig, maar je doet bij elkaar ideeën op, er zijn patronenboeken beschikbaar, Annemieke geeft desgevraagd adviezen en het nodigt klanten uit om binnen te lopen. Alleen de koffie/thee moet worden betaald. De winkel ziet er keurig geordend uit: allerlei soorten (rond)brei- en haaknaalden en wol en katoen in allerlei kleuren van de merken Phildar, Lammy en Drops. Dat laatste merk is een unicum, want dat is in Brabant en Limburg niet te koop. Het materiaal komt uit Noorwegen, zonder tussenpersoon of vertegenwoordiger. Alle patronen van Drops kunnen gratis van internet gehaald worden. Het garen kunt u bij “Wolberg” verkrijgen. Je kunt in het breicafé (dat alleen maandagochtend is gesloten) ook terecht voor (naaimachine)garens en fournituren, er wordt verstelwerk aangenomen en op termijn kunt u ook truien e.a. laten breien. Annemieke - uiteraard gekleed in een zelfgebreide trui - vertelt enthousiast over haar hobby, waar ze nu haar 10

werk van wil maken. Wilbert, die door een ongeval aan de rolstoel gebonden is, doet het computerwerk en is voor de middag in de winkel aanwezig. Beiden hebben ondernemersbloed: Wilbert had meerdere jaren een SRV-wagen en stond op de markt en de van Rooij’s kennen we van de vroegere kruidenierszaken in Geffen. Annemieke hoopt dat velen uit Geffen en omgeving de mooie technieken van breien en haken zullen (her) vinden en de stap naar “Wolberg” maken voor de materialen of voor een gezellig breimiddagje met hun vriendenclubje. Na de vakantie gaat Annemieke ook les geven: voor beginners de basistechnieken en voor gevorderden patroon lezen en het aanleren van aparte steken. Veel succes!


DORPSRAAD GEFFEN Maximaal 500 extra woningen in Geffen en Nuland Er komt vooralsnog geen kolossale uitbreiding van Geffen in de richting van Oss. Deze geruststelling kon wethouder Rini van de Ven de dorpsraad geven tijdens de vergadering op 14 april. Enkele tientallen belangstellenden woonden deze bijeenkomstin het gemeentehuis bij. Volgens Van de Ven heeft Gedeputeerde Staten onlangs ingestemd met het voorstel om in Geffen en Nuland samen vanaf 2020 maximaal 500 extra woningen te realiseren. En ook dat deze woningen niet op één plek hoeven te worden geconcentreerd. De gemeenteraad van Maasdonk heeft bewust gekozen voor spreiding van de uitbreidingen aan de randen van Geffen en Nuland. Vinkel valt door zijn ligging buiten de woningbouwplannen. In Den Bosch en Oss zijn eerder al studies verricht naar de mogelijkheden om in het gebied Waalboss duizenden extra woningen te bouwen. De scenario’s die Oss daarbij bedacht stonden onlangs in het Brabants Dagblad. Eén van deze scenario’s werd ‘Groot Geffen’ gedoopt. Geffen zou in dat scenario meer dan verdubbelen in omvang. Volgens Van de Ven is dit scenario dus van tafel. Net als een plan voor een nieuwe kern tussen Geffen en Nuland in. Den Bosch had bedacht dat deze kern uit vier- tot vijfduizend woningen zou kunnen bestaan. “De schrik sloeg ons om het hart”, stelde Van de Ven. “Zo’n grote nieuwe kern zou volgens ons zeker ten koste gaan van de bestaande kernen Geffen en Nuland. We zouden dan wel een eigen treinstation krijgen, maar waarschijnlijk trekken alle voorzieningen in zo’n geval naar de nieuwe kern, terwijl de bestaande dorpen leeglopen.” Van de Ven is blij dat uiteindelijk gekozen is voor spreiding van de woningbouwopgave over de vier gemeenten: Maasdonk, Oss, Den Bosch en Bernheze. Intussen heeft de provincie nog een andere visie in voorbereiding. Deze krijgt waarschijnlijk vanaf volgend jaar al zijn beslag en heeft direct gevolgen voor de individuele woningbouwplannen in het gebied tussen Geffen en Oss. Volgens Van de Ven wil de provincie de grens van het stedelijke gebied namelijk leggen op de Bergstraat. Dat betekent dat er aan de noordzijde van deze weg ‘absoluut geen woningbouw’ meer plaats kan vinden. Dit standpunt staat haaks op de visie GeffenOss, waarin wel rekening wordt gehouden met woningbouw op open plekken aan de ‘spoorkant’ van de Bergstraat. Volgens Van de Ven is het zaak dat deze plannen, die tussen de 7 en 10 woningen behelzen, nog dit jaar de procedure in gaan. “Wij willen als gemeente onze beloften nakomen, maar de provincie dreigt roet in het

eten te gooien. We gaan alles op alles zetten om iedereen die daar recht op heeft te helpen, zodat de plannen gewoon door kunnen gaan.”

COALITIEVORMING IN DE GEMEENTE MAASDONK Op donderdag 18 maart hebben partij Maasdonk en partij Dorpsbelangen de coalitieonderhandelingen overgenomen van de informateur de heer G. v.d. Helm (CDA). Vanaf dat moment hebben de twee partijen gezamenlijk gesprekken gevoerd om te onderzoeken of er een drie- of vier partijencoalitie gevormd kan worden. Op basis van de informatie van de heer G. v.d. Helm en met name door de gevoerde gesprekken met de 3 overige politieke partijen uit de gemeente Maasdonk maken partij Maasdonk en partij Dorpsbelangen hun voorkeur bekend. De eerste voorkeur van beide partijen is om samen met de VPM verder te gaan onderzoeken of een stabiele coalitie voor de komende vier jaren gevormd kan worden. VPM heeft ingestemd met deze aanpak. De drie partijen hopen in de komende weken tot een coalitieakkoord te komen en zullen daarna hun wethouderskandidaten bekend maken. Namens Partij Maasdonk en partij Dorpsbelangen Eric Langens (voor informatie 06-53298065)

GEVONDEN Er is een sleutelbos gevonden op het fietspad Kraaieven - Oude Baan. Nadere informatie hierover Tel. 532 5468 Breigarens van: PHILDAR – LAMMY – HOOOKED - DROPS

WOL EEN BOL VAN VERMAAK Ook uw adres voor verstelwerk

Nieuwe rage mini hondjes en andere diertjes haken. Ook voor ADDI rondbreinaalden kunt u niet om ons heen! Fournituren: GÜTERMANN – OPTI – PRYM – KNOPEN 11


30 APRIL 2010 KONINGINNEDAG IN GEFFEN KINDERFIETSOPTOCHT Kinderen die meedoen aan de optocht met versierde fiets, skelter of bolderkar worden uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. Het thema van de fietstocht is dit jaar Crea Bea. Je mag dus zelf kiezen hoe creatief je jouw fiets, bolderkar of skelter wilt versieren. MELD JE VOOR DE START EERST BIJ DE JURY, die je versierde fiets, skelter of bolderwagen zal beoordelen. Er zijn 5 categorieën nl. a) 2 en 3 jaar b) 4 en 5 jaar c) 6 en 7 jaar d) 8 jaar en ouder e) groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets, bolderkar of skelter hebt versierd. De route van de optocht is: Dorpsplein - Dorpstraat Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertsstraat - Tolweg Dorpstraat - Dorpsplein. (Vader en/of Moeder mogen best wel een handje helpen bij het versieren) Inschrijfformulieren voor de optocht worden uitgereikt op de scholen en moeten UITERLIJK 25 APRIL worden ingeleverd bij CREATIVOS. Na deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrijven. VOOR DE KINDEREN VAN DE ONDERBOUW Alle kinderen van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de middelbare scholen kunnen meedoen met de spelletjes die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13.15 uur. Als je aan de spelletjes mee wilt doen ligt er bij de infokraam een stempelkaart voor je klaar. Met deze stempelkaart kun je traktaties verdienen. Via peuterzaal en school krijgen de kinderen een uitnodiging om mee te doen aan de spelletjes. (Tip voor de ouders: Breng je fototoestel mee) VOOR ALLE KINDEREN We hebben natuurlijk aan alle kinderen gedacht. Samen met Laura Dans kun je je van 13.30 tot 14.30 uitleven op de dansvloer. Eerst gezellig kijken naar demonstraties van fanatieke dansgroepjes en daarna allemaal lekker mee doen op swingende muziek. Ook de jongens mogen mee doen hoor! VRIJMARKT De vrijmarkt is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed of zelfgemaakte spulletjes verkopen. Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 12

uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam betaal je € 3,- en voor een hele kraam betaal je € 6,huur. Dit jaar is het ook weer mogelijk om een plek voor een bolderkar of kleed te reserveren. Dit is gratis. Aanmeldingsformulieren kun je ophalen bij CREATIVOS. Daar mag je deze ook weer inleveren, maar wel UITERLIJK 25 APRIL. Voor meer informatie over de vrijmarkt kun je even bellen met Patrick Grim 06-53849964. OPEN PODIUM EN MUZIEK OP DE KIOSK EN TERRAS Op het Dorpsplein zal een gezellig terras worden ingericht. Er is dan ook een open podium. Dus heb je iets leuks, bv zelf muziek maken, zingen of dansen dan kun je dat doen op de kiosk. Meld je dan wel even van te voren aan bij Gerrit van der Helm 06-46766714. Kom dus naar het dorpsplein waar het elk jaar gezelliger wordt. OPROEP Koninginnedag organiseren en begeleiden is heel leuk, maar de ESG kan het niet alleen. Op de dag zelf is het wel fijn als we hier hulp bij hebben. Met de mensen van de ESG alleen lukt het niet om van Koninginnedag een feestdag te maken. Als iedereen eventjes helpt gaat dat lukken! Daarom meld je even aan als begeleider. Ook zijn we op zoek naar fris bloed bij de ESG. Heb je zin om voor de Geffense kinderen Koninginnedag en Sinterklaas mee te organiseren bel dan even naar Gerrit van de Helm 06-46766714 of informeer even tijdens de dag zelf. Het zijn maar een paar avonden per jaar en het is altijd reuze gezellig!!!


spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

LOURDES Zoals bekend is er een lourdes reis georganiseerd door het Lourdes comitĂŠ. Met medewerking van Jean Verhagen met de bus onderneming fa.van Hoof uit St-Oedenrode en wel van 8 tot 15 juni 2010. We hebben een gevarieerd programma. Vertrek ‘s morgens om 6.00 uur uit Vinkel en we stoppen voor ontbijt/buffet in Nazareth. Via Parijs reizen we verder naar Argenton-sur-Creuse voor het diner en onze overnachting. Onderweg wordt regelmatig gepauzeerd. Woensdag 9 juni vertrek vanuit Argenton-sur-Creuse gaan we naar Rocomadour daar gebruiken we een lunch en krijgen we een rondwandeling, in de namiddag aankomst in Lourdes Hotel Florida waar een diner voor ons klaarstaat. Verder een gevarieerd programma in Lourdes. Op maandag 14 juni beginnen we aan de terugreis en bezoeken we H. Bernadette in het klooster Gildard en overnachten we in Nevers. Dinsdag 15 juni vertrek naar Nederland afscheidsdiner in Casteren. Er zijn nog enkele plaatsen open in de Bus. Voor meer informatie: Annie v.d. Ven 073 - 5322591

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

13


Op goed advies kunt u bouwen. Dat is het idee. Prettig wonen met een hypotheek die bij u past. Voor Rabobank Bernheze Maasland een belangrijk uitgangspunt. In de huidige markt is het niet altijd even makkelijk een hypotheek te vinden die flexibel is en met u meegroeit. Rabobank Bernheze Maasland biedt u deze mogelijkheid wel. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Daarom adviseren en ondersteunen wij onze klanten met de grootste zorg en aandacht. Kies voor een persoonlijk gesprek met een van onze adviseurs tijdens de Wonen Voorjaarsmaanden. Wanneer u tijdens deze periode een hypotheek afsluit kunt u profiteren van extra voordeel!

Samen bouwen aan uw toekomst met Rabobank Bernheze Maasland. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/bernhezemaasland


SINT JORIS-DAG ZONDAG 25 APRIL 2010 SINT JORIS GILDE

Uiteraard is de Sint Joris-dag een uitermate belangrijke dag voor ons Sint Joris Gilde. Wij beginnen deze dag dan ook om 9.30 uur met een H.Mis met gilde-eer. Tijdens deze H.Mis wordt Adriaan van Zandvoort uit de Bergstraat geïnstalleerd als nieuw lid van het Gilde. Aansluitend zal op het kerkplein de hernieuwing van de Eed van trouw aan het Wereldlijk Gezag plaatsvinden. Onze vaandrig Henk Steenbergen zal deze ceremonie verzorgen. Vervolgens gaat het Gilde via een korte optocht door het dorp naar het tijdelijk clubhuis in Carbone. Hier zullen liefst 4 nieuwe jeugdleden worden ingevendeld, Marit Hoefnagel, Jasper Gloudemans en de broers Marco en Roy Vissers. Vervolgens worden onze overleden leden Wim van Ravenstein en Ad van Zandvoort herdacht waarna onze Oud Deken, maar ook huidige Koning, Huub Lamers zijn koningsschild zal aanbieden aan het Gilde. Na de Brabantse koffietafel wordt er ingeschreven en de volgorde geloot voor het Dagkoningschieten en het Dagprins(jeugd)schieten. Vanaf 14.00 uur vangen de wedstrijden aan om de huidige Dagkoning Jan v.d. Heijden en Dagprins Dennis Coppens te onttronen. Hebt u belangstelling voor deze “strijd” dan bent u van harte welkom op het terrein achter Carbone en kijken kost natuurlijk niets. Om 16.00 uur is het einde van de wedstrijden waarna om 16.30 uur de prijsuitreikingen plaatsvinden van het Dagkoning- en Dagprinsschieten en ook van de interne competitie kruisboog en jeu de boules. Vanaf 17.30 uur volgt dan een besloten “Teeravond” (gezellig samenzijn met een drankje en een hapje) voor de leden en om 21.00 uur ronden wij deze, hopelijk heel mooie, Sint-jorisdag af.

de grote belangstelling in combinatie met de gezellige praatjes van alle oud-bekenden hebben onze avond onvergetelijk gemaakt. Graag willen wij iedereen bedanken die op deze avond aanwezig is geweest. Dit alles was alleen mogelijk dankzij de bezielende organisatie van het feestcomité. Annie, Nellie, Marjo, Hannie, Jo, Jan en Has... Bedankt voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan. We hebben er van genoten, het was prachtig. Houdoe en bedankt, Theo en Annie Cremers

Romme Hoveniers sponsort Nooit Gedacht F7 De F7 van Nooit Gedacht speelt haar wedstrijden vanaf nu in nieuwe tenues. De rood-wit gestreepte shirts zijn beschikbaar gesteld door Romme Hoveniers uit Geffen. Eigenaar Roy Romme van het hoveniersbedrijf overhandigde de nieuwe tenues onlangs aan de jonge pupillen van Nooit Gedacht. In de nieuwe tenues won de F7 de thuiswedstrijd tegen Ulysses F2 met 2-1 en dat betekende alweer de vierde overwinning deze voorjaarscompetitie! Voorafgaand aan deze wedstrijd ging Nooit Gedacht F7 bovendien samen met de sponsor op de foto.

REÜNIE DEN BADDY TE GEFFEN Zaterdag 6 maart werd in de Gouden Leeuw te Geffen de reünie van Den Baddy gehouden. Naast de ruim 140 gasten waren wij die avond de eregasten van de reünie. In de prachtige auto, de Excalibur van de Prince de Lignac, van Martin van Oss werden wij thuis met alle egards opgehaald. In de zaal werden wij verwelkomd door de klanten van “toen” en het organiserende comité. De mooie fotoboeken, de muziek uit de zestiger jaren, het uitscheppen van het bekende frietje door ons samen en vooral

Romme Hoveniers is gevestigd in Geffen en heeft zich gespecialiseerd in de complete aanleg en het onderhoud en renovatie van tuinen en groenvoorzieningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romme Hoveniers, Den Oven 35, 5386 EW in Geffen. Telefoon: 06-11366282.

15


Het was een tijdje rustig, maar dit voorjaar is er weer volop Maasdonks bomennieuws; - nieuwe lindeboom geplant in Dorpstraat Geffen - bomen in de Heiweg in Nuland worden niet gekapt - leerlingen basisscholen planten 1750 bomen en struiken aan in Vinkel Allemaal goed nieuws deze keer! En alsof het niet op kan... Bomenplan Wij lezen op de middenpagina van Torenklanken nr. 6: (...) “De gemeente Maasdonk wil zich presenteren als een groene gemeente. Daarom laat de gemeente een bomenplan opstellen om in toekomst bomen op een gestructureerde en verantwoorde wijze te beheren. Dit vergemakkelijkt toekomstige keuzes op het gebied van beleid, inrichting en onderhoud” (...). Wij hopen dat de gemeente, net als wij, onder verantwoord beheren verstaat: bestaande bomen behouden en kansen benutten om op geschikte locaties actief aan te planten. Gekapte bomen worden altijd herplant en als dat écht niet kan: royaal gecompenseerd!

We hadden daarna om 4 uur afgesproken om met z’n allen friet te gaan eten met een snack erbij en een beker drinken. Rond de klok van 5 uur reden we weer richting huis en had iedereen een gezellige middag gehad en hopelijk gaan we dit volgend jaar met z’n allen weer doen. groetjes Janne.

17 maart zijn tijdens de ledenvergadering de winterkampioenen bekend gemaakt. 1e is geworden Theo v Wanrooij 2e plaats Toon Schuurmans 3e plaats Rien de Veer

Comité “Bomenkap? Nee!” p/a Charles van Herpen Doctor Poelsstraat 26, 5386 BW Geffen tel: 073 - 532 46528 / charlesvanherpen@home.nl

Middagje schaatsen met de buurtvereniging de Elshof Afgelopen zondag 7 maart gingen we met zo’n 20 grote en kleine mensen naar de Nijmegense schaatshal. Toen we daar aan kwamen was het er nog niet zo druk maar toen we allemaal voorzien waren van schaatsen aan ons voeten werd het behoorlijk druk maar wel heel erg leuk. Na een aantal rondes te hebben geschaatst werden we door Jolanda uitgenodigd voor wat te drinken en te snoepen wat erg lekker was, daarna gingen we nog wat rondes maken en bezochten we ook de ijshockeybaan met discolicht. 16

Nu het weer beter wordt kunt u ons regelmatig zien op de jeu de boules banen voor het MFC. Maandagmiddag om 14.00 uur, dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Wilt u ook eens een balletje gooien? Kom eens kijken. Wij spelen allemaal voor ons plezier, natuurlijk is het leuk om te winnen, maar gezelligheid staat voorop. Groeten namens het bestuur van JBC Geffen Voor informatie kunt u terecht bij: Henk Lepoutre 073 5322543 of Tonnie Schuurmans 073 5322475


Is volleybal wat voor jou? Volleybalclub G’68 Maasdonk zoekt leden! G’68 Maasdonk is een vereniging waar de gezelligheid voorop staat. Met verschillende teams in de 2e en 3e klasse (heren en dames), twee recreantenteams en een groeiende jeugdafdeling heeft de club aan iedereen wel wat te bieden. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen terecht bij de volleybalspeeltuin, waarna ze op 6-jarige leeftijd doorgroeien naar het circulatie- en minivolleybal. Dit is een aangepaste vorm van volleybal, die wat gemakkelijker en beweeglijker is dan het ‘gewone’ volleybal en zeker niet minder leuk. Vanaf 12 jaar spelen kinderen het ‘gewone’ volleybal. De leeftijd in de competitieteams varieert van 14 jaar tot 50 jaar. De trainingen van deze teams vinden plaats op vrijdagavond, voor de dames aangevuld met een training op woensdag. Voor de trainingen hebben wij een aantal gediplomeerde trainers bij de club, die zorgen voor leuke en uitdagende trainingen. Hierdoor zorgen zij voor de best mogelijke resultaten van de teams als geheel en tegelijkertijd is er genoeg aandacht voor de spelers en speelsters om zichzelf in het volleybal te ontwikkelen. Verder spelen op dinsdag en op vrijdag een groep met recreanten, waarvan de jongste rond de 20 jaar is en de oudste al boven de 60. Hier staat vooral het spelplezier voorop, maar dit wil niet zeggen dat er niet fanatiek getraind en gespeeld wordt. Elke training worden oefeningen gedraaid om de kwaliteiten van het team en de spelers/speelsters te verbeteren en ook wordt er veel tijd ingeruimd voor verschillende spelvormen. Vaak wordt de avond afgesloten met een drankje in de kantine. Voor de competitiespelende seniorenteams zijn we nog op zoek naar nieuwe heren en dames om de huidige teams mee aan te vullen. Vooral als je al eens eerder hebt gevolleybald, zijn we op zoek naar jou! Ook in de andere teams is er nog plek voor nieuwe leden. Dus als je graag elke week actief en sportief bezig wilt zijn (goed voor lichaam en geest), kom eens een keer meedoen met een van de teams van G’68 Maasdonk. Iedereen is welkom: beginners en gevorderden, jong en oud, recreatief en competitief. Hopelijk tot snel! Voor meer informatie neem een kijkje op de website www.g68maasdonk.nl, mail met g68maasdonk@hotmail.com of bel Ellen (06-5469 2345).

voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar, in de Geer in Geffen. Het was deze keer gezellig druk met maar liefst 12 kinderen. We zijn begonnen met het spel slingertikkertje, om lekker warm te worden. Daarna hebben we met de kinderen een parcours gelopen, waarin we koprollen, balanceren over de bank en diverse andere bewegingen hebben geoefend. Daarna natuurlijk wat spellen met een bal. Rollen, dribbelen en natuurlijk lekker blijven rennen. Tijdens de speeltuin mag ook het klimmen en klauteren niet ontbreken en daarom hadden we het wandrek uitgeklapt. Sommige kinderen durfden echt al hoog te klimmen! Nog tikkertje gespeeld om af te sluiten en toen was het uur alweer om. Elk jaar worden er weer 12 volleybalspeeltuinen georganiseerd op de zaterdagochtend om 9.45 uur. Alle kinderen van 4 tot en met 6 jaar zijn welkom om mee te doen. Een uur lang rennen, klauteren, rollen, slingeren en ballen gooien: op een spelende wijs wordt de grove en fijne motoriek en het balgevoel van de kinderen gestimuleerd. Voor alle data en informatie kunt u terecht op de website www.g68maasdonk.nl. Ook foto’s van vorige volleybalspeeltuinen vindt u op de website. De volgende keer zal de speeltuin zijn op zaterdag 1 mei. Je kan gewoon binnenlopen en meedoen, lid worden is niet nodig. (€ 2,50 per keer, of € 12,50 voor 6 keer, de strippenkaart is ook na de zomervakantie nog geldig) Ook zijn nog steeds kinderen van 6 en 7 jaar welkom om in het Cool Moves Volley te komen spelen. Na de zomervakantie zullen weer nieuwe teams worden gestart, maar kinderen kunnen nu al lekker mee komen doen om alvast te oefenen (vrijdagavond om 18.00 uur in de Geer). Na de vakantie kunnen ze dan meedoen aan de wedstrijden, die ongeveer een keer per maand worden gespeeld (3 of 4 wedstrijden op een dag). Kinderen worden in het Cool Moves Volley langzaam en spelenderwijs klaargemaakt om over een aantal jaar het échte volleybal te gaan spelen. Voor meer informatie over jeugdvolleybal kunt u terecht bij Laura (06-1836 0264), volwassenen kunnen contact opnemen met Ellen (06-5469 2345). Ook een mail sturen is mogelijk (g68maasdonk@hotmail.com) of reageren via de website (www.g68maasdonk.nl).

VOLLEYBALSPEELTUIN Op zaterdag 10 april was er weer een volleybalspeeltuin

17


DE NIJVERE HANDEN Op zondag 28 maart jl. hield Handwerkclub “De Nijvere Handen” weer de jaarlijkse verkooptentoonstelling Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: 1e prijs : 470 sokken 2e prijs : 414 2 paar sloffen 3e prijs : 194 spiegel 4e prijs : 416 tafelkleed 5e prijs : 489 sjaal De prijzen kunnen worden afgehaald op maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur. Het aantal eieren in de mand bedroeg : 131 Mevr. Van Erp en Mevr. Jonkergauw hadden beiden 130 geraden. Na loting was de mand voor Mevr. Jonkergauw. Proficiat!

het oefenterrein en clubgebouw. Alles moest er keurig bijliggen, zeker bij wedstrijden en oefendagen. Des te pijnlijk is het dat hij juist nu, een dag voor de oefendag van 13 maart is overleden, maar op uitdrukkelijk verzoek van zijn vrouw Zus hebben we het door laten gaan. Willie snoeide bomen en struiken, knipte de kanten en verzorgde de vissen in de zwemvijver. Het oefenen met zijn hond was zijn grootste passie en sinds 2 jaar was hij ook onze terreinleider. Tot het laatst toe heeft hij het hondenterrein bezocht. Helaas heeft Willie de levensstrijd verloren en is hij veel te vroeg van ons heengegaan. Wij verliezen in hem een goede sportvriend, maar bovenal een Trouwe Helper. Wij wensen zijn vrouw Zus, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit grote verdriet te kunnen dragen. Willie, namens bestuur en leden bedankt en rust zacht. P.H.V. “De Trouwe Helper” Geffen

Ook namens ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in ‘t Oude Klooster (voor 55+’ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn man,

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

Marinus van Erp. In het bijzonder Fanfara W.I.K., de Pompzwengels, dokter Litjens en alle die ons een warm hart hebben toe dragen. Het was voor ons een grote steun. Hartelijk bedankt namens Mientje van Erp-Willemse, kinderen en kleinkinderen.

PHV DE TROUWE HELPER Op 12 maart j.l. bereikte ons het droeve bericht, dat toch nog vrij onverwachts, ons gewaardeerde lid dhr. W. van Venrooij op 63-jarige leeftijd is overleden. Willie was gedurende 32 jaar, vanaf 9 maart 1978, lid van onze vereniging. In al deze jaren was jij zeer actief betrokken binnen onze vereniging. Naast het oefenen met zijn hond heeft hij lange tijd kantine werkzaamheden verricht in ons clubgebouw, waar hij na afloop van het oefenen graag met zijn vrienden een pilsje dronk. Ook was Willie veel betrokken met het onderhoud van

18

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


UITNODIGING U bent van harte welkom op de Open dag van Galerie de Waterman Schone kunst in een ongerepte natuur Op Zondag 25 april van 11.00-17.00 uur. Dit keer binnen in huis een tentoonstelling van een in 1980 overleden schilder Wim van Laarhoven, [olieverf -aquarel -potlood -pastel.] heeft zelf les gegeven op de artistieke schuit in Den Bosch. Een veelzijdige man, met nog meer kwaliteiten, als poppenspelen, [waarvan ook een schilderij], -[Mozaïek -gemaakt van grootmoeders kopjes.] [Maria en kind]. Gaf les in fotografie en filmen, in Nuland een Revue opgericht [deMandogittas]. Een promotiefilm gemaakt van Den Bosch, en een prijs gewonnen met de film. In Berlicum een filmclub opgericht [Scot 74] enz. De Fam. van Wim zal ook aanwezig zijn, daar kan je dan nog meer informatie opdoen, over de schilderijen en de andere kwaliteiten van Wim. In de galerie -beelden van mij- in de huiskamer - in de tuin -en in de kas-. Buiten in de tuin, beelden van mij en van mijn cursisten. Dit maal met het thema Tolerantie. Ook dit jaar weer een Steenkapster Willemijn Denissen [kunstenares uit Macharen]. Maakt ook bronsen beelden en schiderderijen. Jet Smits, Achtersteweg 13 -5392 CE Nuland Tel. 073 5321593 Schroom niet om binnen te kijken in de -galerie- huiskamer-atelier-kas- en in het tuinhuisje om daar gezellig iets te drinken. Koffie en thee gratis, andere drankjes 50 eurocent. Geef het door aan vrienden of familie.

19 Ziekencomité De Schakel, meiviering 19 KBO auto/dagfietstocht 20 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Ophalen Oud papier, donderdagroute 20 KVO, kringbedevaart 21 Vormseltoediening, brugklassers 22 FCC Nuland Nederlands Kampioenschap fietscross NFF te Nuland 24 FCC Nuland Nederlands Kampioenschap fietscross NFF te Nuland 26 KVO, fiets- en wandelbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe in de St. Jan ’s-Hertogenbosch 28 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) JUNI 02 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 04 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 19.00 uur goochelshow van Arnoud Agricola 05 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 20.00 uur feestavond met de Fashion Showband en de Lawineboys 06 KPJ Geffen feestweekend i.v.m. 85 jarig bestaan, 14.00 uur stoelendansrecord en disco Vision. De winnaar van de stoelendans wint een weekendje weg naar de Efteling. Meedoen mail naar kpjgeffen@hotmail. com 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 16 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 17 Ophalen Oud papier, donderdagroute

WIE WAT WANNEER APRIL 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 24 KBO Dagtocht Leerbroek - Reiscommissie 25 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u. 28 KVO, High Tea 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute (donderdag ivm Koninginnedag) 30 Koninginnedag MEI 02 Eerste Communie 02 FCC Nuland regiowedstrijd fietscross NFF te Nuland 05 KBO Dagtocht Koninklijke Serres Brussel - Reiscommissie 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 12 KVO, kettingen maken 12 Fietsen KBO vertrek vanaf het Kerkplein om 13.00 u.

20

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


BUITENTOERNOOI 2010 VOLLEYBALCLUB G’68 MAASDONK In 2010 zal volleybalclub G’68 Maasdonk wederom haar unieke buitenvolleybaltoernooi organiseren. Uniek, omdat het al weer voor de 35e keer zal worden gehouden. Dit jaar zal deze traditionele afsluiting van het volleybalseizoen plaatsvinden op zondag 30 mei.

Net zoals de afgelopen jaren zal dit toernooi plaats vinden op de prachtige sportaccommodatie “Duyn en Dael” van voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. De gastvrije medewerkers van de kantine zullen ervoor zorgen dat de deelnemers en supporters van een hapje en een drankje worden voorzien. Dit gezellige grastoernooi staat ieder jaar weer garant voor veel spelvreugde en sportiviteit. Het veelal mooie lente weer gedurende deze dag draagt daar zeker aan bij. De opzet van het toernooi is gelijk aan voorgaande jaren. Het toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse), waar naast de gezelligheid ook het competitie element belangrijk is, als wel voor teams waar het recreatieve element overheerst. Aan de laatstgenoemde categorie kunnen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen, familieteams en straatteams deelnemen. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dat de deelnemers over een creatieve geest beschikken, blijkt wel uit de kleurrijke namen voor de teams die we elk jaar mogen ontvangen bij de inschrijvingen. Naast dit toernooi voor volwassenen, wordt er op deze dag ook een toernooi gehouden voor jeugdteams van de bovenbouw van de basisscholen in Maasdonk. Wij hopen dat de deelname en het enthousiasme net zo groot zal zijn als op de diverse scholentoernooien die door G´68 Maasdonk gedurende het seizoen worden georganiseerd. Heeft u zin om mee te doen, kijk dan op de website www.g68maasdonk.nl voor het aanmeldingsformulier. Heeft u vragen, stuur een mail naar g68buitentoernooi@hotmail.com onder vermelding van “Buitentoernooi” of neem telefonisch contact op met Hanneke Feitsma (06-48268019 na 18:00 uur) of Piet Mulder (06-29428047). 22

PERSBERICHT Antwoord op vragen over seksualiteit Waar ga je heen als je vragen hebt over seksualiteit? Met vragen over seks, soa en anticonceptie kom je op het Sense-spreekuur van de GGD. Seksualiteit is een breed begrip en heeft vele aspecten. Vragen die hierbij horen zijn bijvoorbeeld: * Anticonceptie: er zijn méér middelen dan het condoom of de pil. Op het Sense-spreekuur laat je jezelf adviseren. Welke methode past het beste bij jou en jouw relatie(s)? * Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s): “Ik heb seks gehad zonder condoom. Wat nu?” Op het Sense-spreekuur kan je een soa-test laten doen. We informeren je ook goed hoe je het krijgen van een soa kan voorkomen! * Ongewenste zwangerschap of ongerustheid hierover? Op het Sense-spreekuur krijg je advies over de noodpil of je doet een zwangerschapstest. Vervolgens praten we over hoe je hiermee verder moet en kan. * Seksuele geaardheid: ben je er niet zeker over of je homo, hetero of toch biseksueel bent? Praat erover met een Sense-verpleegkundige. Je krijgt ondersteuning in je zoektocht en een persoonlijk advies. * Relaties en het aangeven van grenzen: soms vraagt iemand je méér te doen dan jij wilt of waar je aan toe bent. Hoe kun je voorkomen dat iemand daarover heen gaat? Praat erover met een deskundig medewerker van Sense. * Soms ervaar je het vrijen als niet zo fijn als je zou willen en durf je dat niet te zeggen. Je hebt bijvoorbeeld pijn of je kunt niet klaarkomen. Op het Sensespreekuur kun je hierover vrijuit praten. Sense, zeker over seks! Sense is een centrum voor seksuele gezondheid. Op verschillende locaties in jouw regio ben je welkom op het Sense-jongerenspreekuur. Je maakt hiervoor een afspraak. Kom je voor advies, uitleg, lichamelijk onderzoek, een soa-test of een recept voor de pil? Alles is mogelijk. Sense is gratis voor jongeren tot en met 24 jaar. En: niemand hoeft te weten dat je langs bent geweest, ook je huisarts niet. Het Sense-team staat voor je klaar! Kom langs Maak een afspraak voor het Sense-spreekuur via tel. 0900 - 369 69 69 (€ 0,10 per minuut) of kijk op www. ggdhvb.nl/sense voor locaties en tijden. Liever online je vragen stellen? Stel via www.ggdhvb.nl/sense online jouw vragen via chat, telefoon en e-mail.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.