Torenklanken 2010 - nr 06

Page 1

48e jaargang | nummer 6 | maart 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OUD PAPIER VRIJDAGROUTE In verband met koninginnedag wordt er op vrijdag 30 april geen oud papier opgehaald. dit is verplaatst naar donderdag 29 april. wilt u aub zorgen dat het oudpapier om 18.00 uur buiten staat. bedankt voor uw medewerking.

Het thema van dit jaar: Bestemming Wat is onze bestemming? Zijn we bestemd? Wie is bestemd voor wat? Wat is bestemd voor wie? Iedereen is op deze avond van harte welkom!

kpj Geffen

“GOEDE VRIJDAG NU” Uitnodiging Een alternatieve viering van Goede Vrijdag aan de vooravond van Pasen. Vrijdag 2 april 2010, 21.00 uur in de O.L.V. van de Rozenkrans Kerk te Vinkel. Al 10 jaar organiseren jongeren uit Maasdonk, een eigentijdse Goede Vrijdag viering, in de O.L.V. van de Rozenkrans Kerk te Vinkel. De hedendaagse belevingswereld van jongeren staat nog steeds stil in het contrast met de kruisweg van Jezus. Actuele onderwerpen zoals zinloos geweld, pijn, verdriet, liefde, macht en pesten maken daar nog steeds deel van uit. De kruisweg geeft daardoor veel handvaten voor een vertaling naar heden. Het programma is aan de hand van een zelf gekozen thema samengesteld door degenen die het uitvoeren. De jongeren zoeken samen naar ideeën, ze brainstormen, zoeken muziek uit die past bij de statie o.a. Twarres, Krezip, Westlive, Ilse de Lange. Ze schrijven teksten en bedenken elk jaar weer een nieuwe vorm om deze speciale viering en presenteren.

ROMMELMARKT TE NULAND De ziekenactie “Het Open Venster” houdt op zaterdag op 10 april weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap ‘De Meent’ te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. DE MARKT IS GEOPEND OP ZATERDAG 10 april van 9.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 10 april.

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken

redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


fen om 09.30 uur en in Vinkel om 11.00 uur. Daarvoor zullen gastpriesters worden gevraagd als voorganger. Op zaterdag is er dus (voorlopig) geen H.Mis. Door de week in de kapel vervalt onze avondmis op maandag; de viering op vrijdag gaat gewoon door en wordt voorgegaan door pastoor Ouwens.

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt Goede Week: Witte Donderdag 1 april 19.00 u. H.Mis mmv Gemengd koor (Witte Donderdag) Goede Vrijdag 2 april 15.00 u. Uitbeelding Kruisweg door de vormelingen mmv Fluitekruid 19.00 u. Herdenking Jezus’ lijden mmv Gemengd Koor Stille Zaterdag 3 april 21.00 u. Paaswake mmv Passe Partout Paaszondag 4 april 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor Tweede Paasdag 5 april 09.30 u. Afscheidsviering kapelaan Geelen vr. 09 april 19.00 u. * avondmis met koorzang zo. 11 april 09.30 u. + ZLTO-lenteviering m.m.v. Gemengd Koor vr. 16 april 19.00 u. * avondmis zo. 18 april 09.30 u. + Gildemis Sint Jorisdag mmv Gemengd koor AANGEPASTE LITURGISCHE AGENDA Per 1 juli 2010 is kapelaan David van Dijk, benoemd voor de parochies Geffen en Vinkel. Onze nieuwe kapelaan is geboren op 30 maart 1976 in Asten en werd priester gewijd in 2000. Momenteel is hij werkzaam in de parochies Maarheeze-Soerendonk. In de maanden april, mei en juni hebben we dus geen vaste parochiepriester. Daarom hebben we in de beide parochies dan een aangepaste liturgie voor Geffen en Vinkel. Er is één weekendviering in elke parochie en wel op zondag: in Gef-

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. MEDEDELING DOOPVOORBEREIDING In verband met het vertrek van kapelaan Geelen zijn er voorlopig geen doopvoorbereidingen. Deze worden weer gehouden als de nieuwe kapelaan er is. Ouders die hun kind willen laten dopen vóór 1 juli kunnen contact opnemen met pastoor Ouwens: tel. 0413 - 363315 DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Maart 2010: Thijs Hermse DOOPSCHELPJES Er liggen op de pastorie nog doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar. De ouders kunnen die ophalen op de pastorie, graag op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE April: communiemap thuis hfdst. 10: Een blijvend geschenk. Hfdst. 11 Ons geschenk aan God. Goede Vrijdag 2 april: 15.00 u. uitbeelding Kruisweg door de vormelingen Wo. 14 april 13.30 u. rondleiding door de kerk en toren Ma. 19 april meteen na schooltijd oefenen communicantengroep A Di. 20 april meteen na schooltijd oefenen communicantengroep B PROGRAMMA VORMSEL Wo. 31 mrt.: 19.30 - 20.30 u. oefenen voor de Kruisweg. Goede Vrijdag 2 april 15.00 u.: Uitbeelden kruisweg. Zaterdag 10 april 09.30 - 17.00 u.: Power of Fire dag in Den Bosch Ma. 19 april 19.30 - 20.30 u. bespreken Deel III hfdst. 1 Inleiden Deel III hfdst. 2 en 3 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 11 maart 2010: Jet Schuurmans - de Vries, 82 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op € 385.000,00. Dank u wel! AFSCHEID KAPELAAN GEELEN Kapelaan Geelen zal op Tweede Paasdag voor de laatste keer voorgaan in de eucharistieviering van 09.30 uur in de Geffense parochie. Hij was 41/2 jaar onze parochieherder. Geen dorpsherder vindt hijzelf, omdat de dorpsgemeenschap niet meer dezelfde is als de parochiegemeenschap. Hij had geen gemakkelijke start, want men had al een oordeel over zijn functioneren nog voordat hij hier

kwam. “Als er kwaad over je gesproken of geschreven wordt, doet dat pijn.” Langzamerhand begon hij te aarden in zijn parochies en trouw pendelde hij van Geffen naar Vinkel en omgekeerd. Het meest vertrouwd voelde hij zich bij de voorbereiding van de sacramenten. “Het doopsel, de Eerste Communie, het Vormsel zijn een wezenlijk onderdeel van ons katholieke geloof en het was plezierig om jonge ouders, kinderen en jongeren daarin te begeleiden samen met de werkgroepen. “Een van de mooiste (parochie)momenten is dat je in de Eucharistie God tegenwoordig stelt; dat blijft iedere keer weer een “huiverend” moment. Het is jammer dat je die “huivering” niet altijd kunt overbrengen.” Zijn lijfspreuk is “Bekeert u en gelooft in het Evangelie (Aswoensdag). De kapelaan genoot in het bijzonder van de Gregoriaanse gezangen door het mannenkoor. Hij heeft bewondering voor zijn administrator pastoor Mennen, al weet hij dat die bij veel parochianen onbegrepen is. Hoe is zijn kijk op de toekomst van de kerk? “Dat proces is als bezig. De Kerk verandert van een volkskerk naar een keuze Kerk. Mensen zijn dan niet meer verbonden met de Kerk omdat het er nu eenmaal bij hoort, maar omdat ze dat willen. Dat houdt in dat de Kerk veel kleiner wordt, maar dat haar leden hun geloof veel intenser beleven, ook in het dagelijkse leven. Zodat ze werkelijk het zout der aarde, het licht der wereld zijn.” De (emotionele) mens achter de functionele kapelaan is moeilijk te achterhalen. “Mijn persoonlijke beleving is niet belangrijk, ik volg mijn kerkleiding, benader de dingen rationeel, maak mijn keuzes en kijk niet (meer) om.” Daarom was er een volmondig ja, toen de Bisschop hem vroeg om kapelaan te worden in de stadsparochie Stratum-Eindhoven. Wij danken kapelaan Geelen voor zijn inzet in onze parochie en wensen hem veel geluk in zijn nieuwe parochie. Na de viering op Tweede Paasdag is iedereen van harte welkom in het Oude Klooster om afscheid te nemen van de kapelaan.

5EFKES BUURTE MÈ... Adrie (66 j.) en Pascal (36 j.) Romme Zo vader, zo zoon...... hun beide echtgenotes zijn afkomstig uit Heesch... allebei hebben ze drie kinderen en wel twee dochters en een zoon... ze zijn allebei “afbouwers” geworden, terwijl ze voor iets anders hadden geleerd en allebei zijn ze een tikkeltje eigenwijs...! Ik ben in gesprek met Adrie en Pascal Romme in verband het zilveren bedrijfsjubileum van Romme BV, stukadoors- en afbouwbedrijf. “Eigenlijk wou ik bakker worden, maar op een kermisavond haalde Piet van der Heijden mij over om met hem mee te gaan stukadoren. Op de Rijkswerkplaats leerde ik het vak,” vertelt Adrie Romme. Hij werkte daar 19 jaar als hoofduitvoerder en begon op 1 april 1985 zijn eigen bedrijf. “Ik had goede contacten met de aannemers en zag wel toekomstperspectief.” Hij begon met een container van 9 meter als opslagruimte en met 17 werknemers werkte hij aanvankelijk voor één grote aannemer. Hoewel Adrie voldoende werkervaring had opgedaan, moest hij toch nog ‘achter de studieboeken’ om zijn vakbekwaamheidsdiploma te behalen. Adrie was een gedreven man: “Er was maar één weg voor mij en dat was die van: vooruit! Ik berekende alles uit het hoofd, had geen computer en was altijd op route, tussen de mensen. ‘s Avonds zat ik thuis dan nog te bellen en te tellen. Ik sloot een jaarcontract af voor een vaste prijs. Als ik het goed deed, betekende dat ook vermeerdering van mijn werkzaamheden” aldus Adrie over het ‘directeurschap’ in tijd. Adrie had opdrachten in de bejaardenhuizen van Geffen en Nuland. Daaruit vloeide de jaarlijkse ontspanningsmiddag voor de ouderen, die Adrie namens het bedrijf aanbood. Dat initiatief loopt nog steeds! Pascal ging al met zijn 11e jaar met zijn vader mee. “Ik sjouwde heel wat Knauf zakken in die tijd en heb 6 jaar mee gesmeerd. Dat is ook wel belangrijk geweest, want als je het vak niet kent, moet je er niet aan beginnen om de zaak over te nemen. Je moet er gevoel voor hebben; het is altijd inschatten; er zijn moeilijke en makkelijke meters, vlakke muren maar ook hoeken en kantjes,” weet Pascal. Hij had op de LTS het timmervak geleerd, want een stukadoorsopleiding was daar niet. Zijn vader spoorde hem aan toch het stukadoorsvak in te gaan, hij zou anders wel eens spijt kunnen krijgen. Hij doorliep de stukadoorsopleiding van aspirant gezel, via gezel naar patroon. En inderdaad, toen Pascal eenmaal in de uitvoering was beland was hij

‘verkocht’: verknocht aan zijn vaders vak! Op 3 januari 2000 nam hij het “afbouwstokje” over van vader Adrie. “Ik had niets meer” lacht Adrie “ik gaf mijn sleutels en mijn (bedrijfs)portemonnee af en besloot tevens me niet meer met het bedrijf te bemoeien. Ik had vaak elders gezien dat dat wel eens verkeerd ging.” “Dat gaf mij wel vrijheid” vult Pascal aan “om het bedrijf op mijn manier voort te zetten. Natuurlijk was ons pap er altijd voor adviezen.” Directeur Pascal beschrijft eveneens zijn leiderschap, een waar verschil met dat van zijn pa! Hij heeft twee uitvoerders en 32 vaste werknemers, waarnaast hij in piektijden soms 45 ZZP-ers inhuurt. Hij zit veel op kantoor, druk met wet- en regelgeving en personeelsbeleid. Er rijden 18 wagens “Romme BV Afbouw” rond en de computer met zelf geschreven programma’s is niet meer weg te denken uit zijn bedrijf. “Tegenwoordig is het soms hectisch, de prijzen staan onder druk, het gaat om vraag en aanbod en het risico van het aannemen van een project is groter,” vindt Pascal. “We hebben gelukkig een gigantisch grote klantenkring.” Werkte Adrie nog met de duimstok en maakte nog specie van metselzand en kalk... de mannen (jawel, het is een echt mannenwereldje!) van Pascal werken met laserapparaten en kant-en-klare gips. Het bedrijf levert een compleet afbouwpakket: alle voorkomende stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en particuliere bouw, zoals het maatvoeren en bouwen van separatie gipsblokwanden, het aanbrengen van spuitwerk, pleisterwerk en het maken van sierpleisters. Ook traditionele stukadoorswerkzaamheden zoals lijst- en ornamentwerk. Zus Monique is calculator op de zaak en echtgenote Babette doet de administratie en boekhouding. Adrie en Pascal stralen liefde uit voor hun vak: “We hebben proper werk en je moet in ons vak twee rechterhanden hebben!” “Ik wil mijn werknemers graag het vak breder leren” zegt Pascal. Hij heeft daarom niet voor niets de link gelegd tussen schoolopleiding en praktijk. Hij is voorzitter van het bestuur van de Stukadoorsopleiding SPOAZuid in Rosmalen, een nieuwe opleiding, tot stand gebracht door een aantal zelfstandige stukadoors. Terecht mag het zilveren feest op 1 april gevierd worden met eerbetoon aan de zes jubilarissen: Monique van Tooren-Romme, Hennie van Schijndel, Cor van Gogh, Mari Wolf, Peter Frunt en Jos van Bergen. Een ski-weekend hebben de werknemers met partners er al op zitten en gelukkig hebben ze In Oostenrijk niet “met gips” te maken gekregen! 7


ROND DE DORPSPOMP

Rond de vorige Dorspomp kreeg de Prins een zeer hoge waardering omtrent de inhoud en de voortreffelijke weergave. Maar eerst: Aandacht voor de vertrekkende kapelaan. De kapelaan besteedde in een van zijn laatste preken aandacht aan het schuldbesef en dat Jezus zegt: “Ga heen en zondig niet meer”, en “wie zonder zonden is, werpen de eerste steen”. We konden helaas de schuldbelijdenis niet meer overdoen, maar gelukkig staat er in de geloofsbelijdenis: Ik geloof in de vergeving van de zonden en na de getuigenis van : “Heer ik ben niet waardig”, konden we met een genadevol hart de mis voltooien. Er komt voor Pasen nog een boeteviering. We horen de klokken weer luiden. Onze ouders hebben er ons zo van overtuigd, dat we op paaszaterdag om precies 12.00 uur de klokken horen . Het kan ons niet ontgaan. De snoeptrommel gaat open. Met een gereinigd geweten zingen we: Alleluja, daar nu het feest van Pasen is. De mensen roepen elkaar toe : “Unne zaolige Paosse”. Op 2e Paasdag nemen we afscheid van kapelaan Paul Geelen. Hij is trouw gebleven aan de kerk en is dienstbaar geweest aan het strenge inzicht en heeft getrouw de leer van de kerk onder gezag van pastoor C. Mennen ingevuld. In een periode, dat de kerk beproefd wordt, dat er twijfels zijn over de onfeilbaarheid van wat ons wordt voorgehouden, dat de priester kwetsbaar is en zijn roeping tot menselijke verhouding is teruggebracht, is het een zware taak om de parochie te dienen. Twee parochies dienen vergt veel van een priester: de zorg voor alle diensten, altijd beschikbaar zijn, vergaderen, overleg enz... Wij waarderen zijn oprechtheid, zijn inzet voor de parochie, vooral de aandacht en zorg bij begrafenissen. Bij elke gelegenheid toonde hij zijn betrokkenheid tijdens de daarbij gevraagde viering. Zijn bijzondere band met Geffen kwam tot uiting bij de carnavalsvieringen en rond Effe noar Geffe. Wij zien terug op een moeizame periode, de renovatie van de kerk, de verminderde belangstelling voor kerkelijke vieringen en gelukkig het behoud van het goede in de parochie. Alle werkgroepen zijn in tact gebleven, de parochie gaat binnenkort zelfs de vernieuwde kerk weer inwijden wat oproept tot “opstanding”. “Wij zijn kapelaan Paul Geelen dankbaar voor zijn plezierige humor, we zijn dankbaar voor zijn feestelijke liedjes, voor zijn Limburgse toetjes, voor zijn hartelijke lach en zijn hartelijke omgang en wensen hem veel succes toe in Eindhoven” Tot 1 juli a.s hebben we geen eigen priester en zal pas8

toor Ouwens er vanuit Nistelrode voor zorgen, dat de kerkdiensten op zondag doorgaan. De nieuwe kapelaan (31 jaar) David van Dijk meldt zich vanuit Soerendonk en internettaal kunnen we vernemen, dat het een moedig man is, die zich weert tegen overvallers en uit het raam springt, wat vanuit onze pastorie niet aan te raden is. Zijn levensverhaal zal nog gepubliceerd worden. Jammer, dat we diaken W. Herwijnen uit het oog verloren zijn. Maar is dichtbij: In de Smidse. De nieuwe raad is intussen gestemd, bestemd, maar ingestemd???: Het C.D.A. verwierf 4 zetels werd toch (met 170 stemmen meer) de grootste partij op de 2e plaats partij Maasdonk met ook 4 zetels, Dorpsbelangen met ook 4 zetels, de V.P.M. met 2 zetels en partij Vinkel behoudt de ene zetel. Of er echt nieuw leven, nieuw perspectief in zit vragen we ons af. Er is al onderling gelobbyd en de mooiste beloften worden verkondigd en de eenheid geprezen. Men streeft naar een coalitie van minstens 10 zetels en de overige 5 mogen dan oppositie voeren. Wij hopen, dat het C.D.A., als meerderheidspartij, de coalitie aanvoert. We willen immers R.v.d.Ven behouden als wethouder. Hij heeft veel betekend voor Maasdonk. Het zal moeilijk zijn om hem als onafhankelijke en boven de partijen staande bestuurder aan te stellen. Toch heeft R.v.d.Ven als wethouder die onafhankelijkheid echt waar gemaakt. Ook zou de stamtafel graag zien, dat ook Elly de Jonge als wethouder terugkeert. Intern zien wij alsnog weinig kandidaten voor het wethouderschap. Dorpsbelangen en Partij Maasdonk zitten al op een lijn. Dorpsbelangen verdraagt zich (verdroeg zich) minder goed met het C.D.A. We vragen we ons af, of dat grootse ideaal van een sterke meerderheid echt waar is??? Want dan wordt het 12 tegen 3 en roepen we “lang leve Maasdonk”. Op 7 maart was er nog een heftige discussie over het Centrumplan; er zijn zomaar wat wijzigingen aangebracht. De bouwhoogte blijft een zwaar strijdpunt. De ontwerpers, stedenbouwkundige genoemd (dorpsbouwkundigen zijn er niet, behalve enkele aanwonende) hebben volgens die dorpsbouwkundigen een wangedrocht gesmeed, andere vinden het weer aantrekkelijk. Men spreekt van een her en der verspringende bouwhoogte van 8 naar 11 tot 18 meter. Het is onduidelijk over welke soort woning het handelt, immers er is sprake van patiobungalows, seniorenwoningen en penthouses. De dorpsstructuur wordt uit het oog verloren. De informatie laat ook te wensen over. In elk geval komt men bij het C1000-plein een keer 4 verdiepingen tegen... Ook de Seniorenraad spreekt van een rommelig en ondoorzichtig plan. Wat doet het er toe??? Ach,... Oss praat zich al dichterbij. Geffen wordt immers betrokken bij de visie op uitbreiding van woningen, als Groot Geffen of Geffen Noord-Oost, tussen Vreestraat en het spoor, daarbij denkend aan Oss-West.


Tot 2030 is berekend, zal Oss nog groeien en zijn er 5000 extra woningen nodig. Op het grondgebied van Geffen komen er dan minimaal 500 woningen bij en krijgen we als lokkertje een eigen station. (Geffen!!! Dit is je kans!!! Vaarwel Bernheze!!!) In Maasdonk blijven de hangjongeren aandacht vragen. Wethouder Elly de Jonge doet haar uiterste best een hangplek te zoeken. Wij bevelen aan om een verplaatsbaar tentje te schenken, dat achter op de fiets meekan, dan vinden die jongeren toch altijd een goede plek, overigens zijn we van mening, dat die groep aandacht moet krijgen. Het M.F.C. “De Koppelinck” ontwikkelt zich naar wens. Het wordt samen met de school een mooi koppeltje. Het koppelen raakt in de mode in Geffen. Het is koppeltijd. Op vrijdag 23 april a.s. is er een kijkdag. Het Dorpsplein blijkt minder aantrekkelijk. Kapper Ardon verdwijnt, het Bergje geeft een alarmpje af. We zeggen: wacht toch op betere tijden!!! Het parkeren wordt geregeld, er komen meer hoofden in het dorp en meer smulpapen. In elk geval was de stamptafel van 21 maart j.l. lekker met een 9 voor de soep, een 10 voor de zuurkool, een 8 voor de boeremoes, een 9 voor de rode-kool en een 10 voor het dessert een aangenaam onderonsje

met alles eigenmaak en eigensmaak. Volgende stamtafel op zondag 11 april, weer in café Govers na de hoogmis. Van stamtafel 320, voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. We wensen oe allemaol unne zaolige Paosse. Ut gû oe goet. Hauw Doe.

DANKBETUIGING Op vrijdag 12 maart is op 63 jarige leeftijd, na een ziekbed maar toch nog onverwacht, Wil van Venrooij overleden. Wil was geboren en getogen Geffenaar. Langs deze weg willen wij iedereen die ons bij heeft gestaan, tijdens zijn ziekbed, in het ziekenhuis, maar zeker ook tijdens de crematie, van harte bedanken voor Uw medeleven. Een hand op je schouder, een kaartje... dat doet ons goed om te weten dat velen met ons rouwen om het grote verlies. In het bijzonder willen wij dokter Lintjens bedanken die Wil tot het moment van ziekenhuisopname heeft begeleid. Bedankt iedereen voor alle steun en hulp. Zus van Venrooij Patricia, Kevin en Dennis

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 9


spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur RONDLEIDING IN DE KOPPELLINCK Het multifunctioneel centrum in Geffen krijgt meer en meer vorm. De muren zijn gereed, kozijnen zijn geplaatst en ook het dak ligt erop. Op 5 februari werd symbolisch de eerste steen geplaatst en ook de naam onthuld van het gebouw: De Koppellinck. Van buiten is al goed te zien hoe De Koppellinck er uiteindelijk uit zal zien. Maar hoe het gebouw binnen verder vorm krijgt, is voor velen nog niet duidelijk. En voor met name (mogelijk) toekomstige gebruikers van het gebouw is het juist wel aardig om te zien hoe hun toekomstige plek verder vorm krijgt. Daarom organiseert de gemeente Maasdonk op vrijdag 23 april om 17.00 uur een rondleiding in De Koppellinck. De rondleiding is bedoeld voor de toekomstige gebruikers, zoals de basisscholen en peuterspeelzaal, maar ook voor leden van verenigingen. Dus ben je lid van een vereniging in Geffen die al zeker is van huisvesting in het nieuwe MFC, of ben je als vereniging wel nieuwsgierig naar je mogelijk nieuwe huisvesting, meld je dan aan voor de rondleiding. In verband met een maximum aantal deelnemers vragen we jullie per vereniging hooguit 3 personen af te vaardigen. Aanmelden kan bij de heer Gerard Ackermans, secretaris van het Verenigingsplatform Geffen via gerardackermans@planet.nl of via telefoonnummer 06 - 105 03 769

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk.

INVENTARISATIE VOOR BOMENPLAN MAASDONK In februari is Van Helvoirt Groenprojecten uit BerkelEnschot gestart met een bomeninventarisatie in gemeente Maasdonk. Van ongeveer 20.000 bomen worden gegevens vastgelegd, zoals soort, leeftijd, conditie en onderhoudstoestand. Deze inventarisatie wordt gebruikt als basis voor een bomenplan. Het bomenplan wordt opgesteld door HAS KennisTransfer.

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een

Bomenplan gemeente Maasdonk Gemeente Maasdonk wil zich presenteren als een groe-

10


ne gemeente. De gemeente wil een bomenplan opstellen om in toekomst de bomen op een gestructureerde en verantwoorde wijze te beheren. Met een bomeninventarisatie wordt het totale bomenbestand inzichtelijk voor de gemeente. Dit vergemakkelijkt toekomstige keuzes op het gebied van beleid, inrichting en onderhoud. Link met onderwijs Het bomenplan wordt gemaakt door HAS KennisTransfer. HAS KennisTransfer is een adviesbureau dat is verbonden aan de Hogeschool HAS Den Bosch. Het projectteam bestaat uit één adviseur en twee vierdejaarsstudenten van de Hogeschool. Hierdoor krijgen studenten de kans om tijdens het afstuderen praktijkervaring op te doen. Werkzaamheden Van Helvoirt Groenprojecten De bomeninventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd boominspecteur van Van Helvoirt Groenprojecten. De inventarisatie wordt uitgevoerd in vijf fases. In februari is gestart met buitengebied van Maasdonk. De inventarisatie zal medio april eindigen. Nadere informatie kunt u krijgen bij: Mari van Venrooij Bureau Civiel en Cultuurtechniek Tel: 073 53 42 100 Email: mvvenrooij@maasdonk.nl

en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur en dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Het loket is natuurlijk ook telefonisch bereikbaar: 073- 53 42 100. Of per mail: wmo@maasdonk.nl. • Vraag eventueel ondersteuning daarbij door bijvoorbeeld gebruik te maken van de stichting MEE, die je kan helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE geeft informatie, helpt bij het maken van keuzes en wijst zonodig de weg naar andere instanties. De consulenten van MEE zijn ieder dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur aanwezig bij het zorgloket. Je kunt MEE ook bellen voor een afspraak: 0413 - 334 733. Natuurlijk kunt u ook een vertrouwd iemand meenemen. Ouderen kunnen zich ook laten ondersteunen door het RIGOM, telefonisch bereikbaar: 0412 - 653 232. • Laat de mogelijkheden duidelijk uitleggen en geef zelf ook eerlijk en volledig aan wat de problemen zijn in de huidige situatie. Zeg het eerlijk en duidelijk, dan kan de ondersteuning daarop ook het best op worden afgestemd. Platform WMO Maasdonk

VERLOREN Moderne leesbril, waarschijnlijk in Dorpstraat of Harrie Schoutenstraat. Gelieve kontakt op te nemen met 06-30430221.

THUIS HULP NODIG?

VERLOREN

Informeer dan eens bij het zorgloket! Gaat het lichamelijk of geestelijk wat minder met je? Heb je ondersteuning in het huishouden nodig? Of heb je hulpmiddelen nodig zoals bijvoorbeeld een rolstoel? Wil je gebruik maken van de Taxihopper? Of is een aangepaste woonruimte wenselijk? Of vindt je het zwaar om een naaste te verzorgen? Als dat het geval is neem dan eens contact op met het zorgloket of het WMO loket van de gemeente Maasdonk. Want dikwijls is ondersteuning mogelijk via de WMO. WMO staat voor: Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat is een wet die het beleid regelt rond voorzieningen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Een paar praktische tips: • Laat je goed informeren bij het Zorgloket. Dat is gevestigd in het gemeentehuis van Maasdonk in Geffen, Dorpsplein 9. Het is geopend van maandag tot

gouden monogram ring, M gegraveerd. Tegen beloning terug te bezorgen bij Mevr. van Dinther, De Heegt 36 Geffen.

11


Op goed advies kunt u bouwen. Dat is het idee. Prettig wonen met een hypotheek die bij u past. Voor Rabobank Bernheze Maasland een belangrijk uitgangspunt. In de huidige markt is het niet altijd even makkelijk een hypotheek te vinden die flexibel is en met u meegroeit. Rabobank Bernheze Maasland biedt u deze mogelijkheid wel. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Daarom adviseren en ondersteunen wij onze klanten met de grootste zorg en aandacht. Kies voor een persoonlijk gesprek met een van onze adviseurs tijdens de Wonen Voorjaarsmaanden. Wanneer u tijdens deze periode een hypotheek afsluit kunt u profiteren van extra voordeel!

Samen bouwen aan uw toekomst met Rabobank Bernheze Maasland. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/bernhezemaasland


GEZELLIGHEID AAN DE LANGE TAFEL...! Ze wonen op het stamhuis van Toontje van der Doelen en zitten meestal in de - tot leefruimte omgebouwde achterstal... aan de lange tafel, want daar wordt gebuurt, gegeten en gespeeld door groot en klein...! Cees (76 j.) en Joke (75 j.) van der Doelen bereikten hun gouden huwelijksmijlpaal en ze kijken dankbaar terug op “een geweldig, mooie tijd in goede gezondheid!” Op “de misse” word je verwelkomd door kunstkoe Betje (met als ondertitel: 31 joar Effe noar Geffe) en met de gouden bruiloft heeft deze ‘gekalfd’, want “houwkeind”-buurjongen Paul van den Hanenberg gaf een (kunst)kalfje cadeau! Jawel, koeien en kalveren spelen een grote rol in het leven van Cees, zoon van Toon van der Doelen en Betje van der Heijden (“Robbe”), met een gezin van vijf kinderen. Met zijn 14e jaar ging hij al met zijn vader mee naar de markt. “Ik wou maar één ding na de Lagere School en dat was handelen, net als mijn vader en mijn grootvader,” zegt Cees. Hij behaalde zijn handelserkenning in Boxtel en van die tijd af, kroop het (handels)bloed waar het niet gaan kon. “Onze Martien en ik kregen van vader om te beginnen een bepaald bedrag, met de mededeling “Als dat niet meer wordt, dan kunde er niks van!” Heel zijn verdere leven was Cees present op de markten: in Doetinchem op dinsdag, in Den Bosch op woensdag en in Zwolle op vrijdag en handelde in koeien en stieren. “Een prachtige tijd met nog ‘handje klap’ en vaak sensatie! Het was altijd spannend, want je wist nooit hoeveel je verdiende.” Tot 2002, toen de markten in Nederland dicht gingen. “Vreemd,” vindt Cees, want in België gingen ze gewoon door. Zijn buurjongen Paul was zijn vaste maatje, nadat die toch eerst zijn HAVO moest afmaken van zijn ouders én van Cees. “Ze hebben vaak gedacht dat hij mijn zoon was! Ik had een goeie hulp aan Paul, hij reed onze eigen vrachtwagen en hielp bij het aandrijven van de dieren.” Joke - geboren in Nuland aan de Rijksweg - is de dochter van Willem van Zoggel en Jaantje van Venrooij. Ze ging naar de Huishoudschool waar haar lievelingsvak koken was. Daarna had ze meerdere werkhuizen. Joke en Cees trouwden op 25 febr. 1960 en gingen wonen op de boerderij van de ouders van Cees. Vader en moeder van der Doelen bouwden een huis naast de boerderij. Jammer genoeg leefde Toon nog slechts twee jaar, terwijl moeder Betje - die tot haar 90e bij dochter Mieke bleef wonen - maar liefst 99 jaar mocht worden. Na acht jaar huwelijk werd de tweeling Yvonne en

Jeanine geboren. Joke wist vooraf niet dat ze zwanger was van twee baby’s ... “Dokter Jansen hè...!” Een handelaar beloofde eens een kalfje, bij de geboorte van het eerste kind van Cees en Joke. Met plezier bracht hij toen twee kalfjes! De dochters studeerden allebei af als doctorandus en intussen zijn Cees en Joke rijk bedeeld met kleinkinderen: Marli en Cas van Yvonne en Emil en Julia, Josefien, Ruben, Hannah, Rosa en Benjamin van Jeanine en René. Gezelligheid kent dus geen tijd, als ze bij oma en opa op bezoek komen: de lange tafel is favoriet! Cees en Joke genieten samen ook volop. Cees is bij het St. Jorisgilde, hij biljart, zwemt en doet aan fitness. Joke heeft haar zangroepje “Koffie verkeerd”, houdt van kaarten (“Duuzenden”), schilderen en houdt zich fit met aerobic. En heel stoer van oma was, dat ze skydiving aandurfde! Samen maken Cees en Joke vaak korte of langere fietstochten. Het gouden paar kijkt terug op een heel gezellig feest: een dag met de kinderen en kleinkinderen, een feestmiddag met familie en vrienden en een prachtig cadeau in het verschiet: met het hele gezin een week naar een kasteel in de Cote d’Azur! Proficiat!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

13


BUITENTOERNOOI 2010 VOLLEYBALCLUB G’68 MAASDONK

DONATEURSCONCERT W.I.K. ‘EEN REIS DOOR DE TIJD’ Na het grote succes van vorig jaar, een themaconcert in het teken van de jaren ‘70, neemt fanfare W.I.K. u dit jaar mee op een reis door de tijd. We zullen onder andere langsgaan bij Caesar en Cleopatra, de ridders in de Middeleeuwen, de gevreesde Bokkenrijders uit Brabant, cowboys in het Wilde Westen en we brengen een bezoek aan een dansfeest aan het einde van de 19e eeuw. Dit doen we echter niet alleen. In samenwerking met het schitterende en veelzijdige koor ‘ExpresZo’ hopen wij u een onvergetelijke avond te bezorgen! Maar dat is nog niet alles; ook het studieorkest laat van zich horen, de slagwerkgroep zal hun nieuwe dirigent presenteren en de majorettes zullen de sterren van de hemel dansen. Er is een bar die zorgt voor de nodige hapjes en drankjes. Kortom, een avondje om niet te vergeten! Wanneer u de veelzijdigheid van muziekvereniging W.I.K. wilt aanschouwen kom dan op zaterdagavond 17 april naar het donateursconcert van muziekvereniging Willen Is Kunnen. En laat u meevoeren in een reis door de tijd... Wanneer? Zaterdagavond 17 april Hoe laat? 20.00 uur (De zaal is open om 19.30) Waar? Sporthal de Geer in Geffen De entree is uiteraard gratis! Kijk voor meer informatie over de vereniging op www. wikgeffen.nl

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 14

In 2010 zal volleybalclub G’68 Maasdonk wederom haar unieke buitenvolleybaltoernooi organiseren. Uniek, omdat het al weer voor de 35e keer zal worden gehouden. Dit jaar zal deze traditionele afsluiting van het volleybalseizoen plaatsvinden op zondag 30 mei.

Net zoals de afgelopen jaren zal dit toernooi plaats vinden op de prachtige sportaccommodatie “Duyn en Dael” van voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. De gastvrije medewerkers van de kantine zullen ervoor zorgen dat de deelnemers en supporters van een hapje en een drankje worden voorzien. Dit gezellige grastoernooi staat ieder jaar weer garant voor veel spelvreugde en sportiviteit. Het veelal mooie lente weer gedurende deze dag draagt daar zeker aan bij. De opzet van het toernooi is gelijk aan voorgaande jaren. Het toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse), waar naast de gezelligheid ook het competitie element belangrijk is, als wel voor teams waar het recreatieve element overheerst. Aan de laatstgenoemde categorie kunnen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen, familieteams en straatteams deelnemen. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dat de deelnemers over een creatieve geest beschikken, blijkt wel uit de kleurrijke namen voor de teams die we elk jaar mogen ontvangen bij de inschrijvingen. Naast dit toernooi voor volwassenen, wordt er op deze dag ook een toernooi gehouden voor jeugdteams van de bovenbouw van de basisscholen in Maasdonk. Wij hopen dat de deelname en het enthousiasme net zo groot zal zijn als op de diverse scholentoernooien die door G´68 Maasdonk gedurende het seizoen worden georganiseerd. Heeft u zin om mee te doen, kijk dan op de website www.g68maasdonk.nl voor het aanmeldingsformulier. Heeft u vragen, stuur een mail naar g68buitentoernooi@hotmail.com onder vermelding van “Buitentoernooi” of neem telefonisch contact op met Hanneke Feitsma (06-48268019 na 18:00 uur) of Piet Mulder (06-29428047).


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


SCHOLENTOERNOOI 12 MAART georganiseerd door volleybalclub G’68 Maasdonk! Op 12 maart werd het scholentoernooi gespeeld voor de groepen 7 en 8 van de Maasdonkse basisscholen georganiseerd door volleybalclub G’68 Maasdonk. Maar liefst 16 teams schreven zich in, wat betekende dat er een kleine 100 kinderen in de sporthal streden om het beste scholenteam van 2010 te worden. Er werd gespeeld volgens de regels van het Cool Moves Volley niveau 4. Er wordt dan onderarms over het net geserveerd, het andere team speelt de bal onderarms omhoog en een van de spelers van het team moet de bal vangen. Deze gooit de bal dan weer naar een teamgenoot die de bal bij de tegenstander op de grond moet spelen. Als je de bal bij de tegenstander op de grond speelt heb je een punt. Er werd fel gestreden om de beker te verdienen en er waren zeker volleybaltalenten in de zaal! Het team Team 7C won (met 2 punten verschil!) het toernooi van groep 7 en het team de Smashboys won in groep 8. Celesta, Emily, Lynn, Max, Jason, Teun, Bram, Ken en Ken: GEFELICITEERD! Hopelijk vond iedereen het een leuk toernooi, wij (de organisatie) vonden het in elk geval geslaagd. Als je misschien wel zou willen volleyballen als sport, kom dan op 19 maart naar de instuiftraining, om 18.00 uur in de Geer. Voor vragen kun je terecht bij Laura Langens (0618360264) of neem een kijkje op de website: www. g68maasdonk.com. De uitslag van groep 7: 1. Team 7C 2. De Rockende duimen 3. FCK 4. De Powergirls 5. De dada-girls 6. De volleybaldoosjes 7. Folleybalgirls 8. D.V.B. 9. Volleyboys 10. Vinkelse volleygirls

16

De uitslag van groep 8: 1. Smashboys 2. M.U.T.S. dames 3. The best 4. Vinkelse volleygirls 5. Goedbeterbest 6. Volleyboobes.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij u oprecht bedanken voor alle belangstelling en medeleven bij het overlijden van ons pap Isidorus Andreas (Theo) Bijveld. Het is hartverwarmend te ervaren dat hij voor velen in ons dorp veel betekende. Onze bijzondere waardering gaat uit naar “de buurt” die hem de laatste jaren zo nabij was. Nogmaals bedankt iedereen die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd. De kinderen Bijveld: Kees, Marietje, Bart, Maarten, Erna en Nico (Niek) van Rooij.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


RUITERSPORTVERENIGING

In april organiseert Ruitersportvereniging De Zilverhoef twee weekeinden dressuurwedstrijden in Geffen. Op zaterdag 10 april beginnen we met de ponyruiters. Die dag worden er beginnersproeven gereden. Het is een mooi gezicht hoe de jongste ruiters hun pony’s al goed rond kunnen sturen. Zondag 11 april rijden de gevorderde ponyruiters hun proeven in de klassen licht, midden en zwaar. Zaterdag 17 april wordt de klasse B en L gereden door de paarden. En dan op zondag 18 april de klasse M en Z. Het terrein voor de wedstrijden is te vinden aan de Heesterseweg in Geffen. De toegang is gratis, dus kom gerust een kijkje nemen. Secretariaat: Ingrid van Uden, Kloosterstraat 19, 5386 AR, Geffen Telefoon: 073-5341012 Email: vanudenvanerp@kpnplanet.nl

VRAAG EN AANBOD 2010 Zaterdag 17 april inzameling tussen 10.00 en 13.00 uur De stichting Vraag en Aanbod Internationaal heeft als doelstelling om in Nederland jonge, langdurige werklozen te begeleiden naar werk of verdere scholing. In diverse werkplaatsen verspreid over ons land krijgen zij professionele begeleiding die hen in staat stelt te reïntegreren op de arbeidsmarkt. Met het opknappen van o.a. naai- en breimachines, computers, fietsen, rolstoelen en gereedschap ontdekken zij hun capaciteiten en leren zij omgaan met een arbeidsproces. De opgeknapte spullen worden op aanvraag beschikbaar gesteld aan organisaties in derde wereldlanden. Zo snijdt het mes aan twee kanten ! Gooi uw oude materialen tijdens de voorjaarsschoonmaak dus niet weg. Goederen die wij inzamelen zijn: * Naaimachines (hand, elektrisch, trap), echter geen schuitjesmachines. * Breimachines, compleet. * Eenvoudig handgereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur. * Eenvoudig landbouwgereedschap (spade, hark, hak, schoffel, zeis enz.) * Nog werkend professioneel elektrisch handgereedschap, zoals afkortzaag, bovenfrees, decoupeerzaag, 18

vlakschuurmachine.(bijv, Makita, Hitachi; geen DHZ-gereedschap). * Generatoren en compressors (draagbaar), elektrisch lasgereedschap, waterpompen (mechanisch), vlakbankjes (tafelmodel) * Rolstoelen (indien inklapbaar), krukken. Goederen die wij niet kunnen gebruiken: Meubilair, keukenapparatuur en wasmachines, beeld en geluidsapparatuur, oude computers, huisraad en kleding. Indien u twijfelt of iets bruikbaar is, of niet: neem dan contact op met het inzameladres. Vraag en Aanbod zamelt graag spullen in voor hergebruik in de Derde Wereld, maar kan helaas niet alles accepteren. Deze actie wordt ondersteund door de MOV’s van Geffen, Nuland en Vinkel. Inwoners van Geffen en Vinkel kunnen hun spullen inleveren bij de fam Kreutzer, Vinkelsestraat 163, Vinkel (tel 5321854). In Nuland kan men terecht op het volgende adres: Mia van Rooij, Heikamp 51 Nuland (tel 5323077).

WIE WAT WANNEER APRIL 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 15 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute (donderdag ivm Koninginnedag) 30 Koninginnedag MEI 02 Eerste Communie 02 FCC Nuland regiowedstrijd fietscross NFF te Nuland 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 19 Ziekencomité De Schakel, meiviering 20 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 Vormseltoediening, brugklassers


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 20

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.