Torenklanken 2010 - nr 05

Page 1

48e jaargang | nummer 5 | maart 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Klachten over afvalcontainers Dorpsraad Geffen ontvangt klachten van dorpsbewoners over de afvalinzameling. De klachten komen kennelijk voort uit de overstap die de gemeente Maasdonk vorig jaar heeft gemaakt naar een ander bedrijf dat de inzameling voor zijn rekening neemt. Sinds deze overstap blijven regelmatig volle containers staan. Klagers worden door de gemeente doorverwezen naar het bedrijf, dat op zijn beurt niet serieus met de klachten om zou gaan. De dorpsraad wil het probleem graag in kaart brengen om de gemeente aan te kunnen spreken op haar verantwoordelijkheid. Inwoners van Maasdonk die ervaring hebben met voornoemde kwestie worden verzocht deze te mailen naar: info@dorpsraadgeffen.nl

TEKST “ONS DORP” Beste mensen, ruim 1400 mensen hebben kunnen genieten van Recht vur zunne Roap en of de seniorenmiddag. Daar heb ik een liedje gezongen over Geffen op de wijs van “ons Dorp” van Wim Sonneveld. Vele vroegen mij of ik de tekst van het nummer in de Torenklanken wilde zetten. Daar heb ik volmondig ja op gezegd in al mijn enthousiasme, maar Dinny Romme kwam met het idee om deze tekst in het “ouw neijts” te zetten, je weet wel het boekje van heemkunde Vladeracken, uiteraard begeleidt met de nodige foto’s. Dit leek me zo’n leuk idee dat ik daar in heb toegestemd nadat ik van mijn tekstschrijver Martien Romme toestemming had

gekregen. Tijdens de Roap heb ik 3 coupletten gezongen en met de seniorenmiddag 5, deze zullen dan ook alle 5 geplaatst worden. Voor degene die het niet gezien hebben. Ik heb gehoord dat je dan wat gemist hebt, niet alleen mijn nummer maar de gehele Roap of seniorenmiddag. Ik heb het met veel plezier gedaan. Vele hebben gevraagd of ik het op CD wil zetten, eerlijk is eerlijk, ik zou het best willen, maar daar zijn nog al wat kosten aan verbonden als je het professioneel wilt doen. Als er voldoende aanvragen zijn, en dan heb ik het toch gouw over een 200 stuks dan ben ik bereid om dit te realiseren, let op de kosten worden dan € 5,00. Denk jij ja dat wil ik hebben stuur dan een bestelling naar gilbert@vandemeulenreek.nl bedrijven kunnen natuurlijk dit bestellen voor hun kerstpakket of zo, zou leuk zijn, want dan halen we de aantallen zo, alle winsten die ik er op maak zal ik storten in het restauratiefonds van de kerk. Zijn er mensen die denken, ja leuk ik draag dit een warm hart toe en wil hier iets aan bijdragen, dat kan dan ook, stuur dan ook je voorstel naar mijn mail adres. groetjes Gilbert van de Meulenreek

RECTIFICATIE Het bloemschikken van de KBO is niet op 24 maart maar 31 maart a.s. Onze excuses voor de onjuiste berichtgeving. Redactie Torenklanken

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


laan-loos tijdperk” zal pastoor Ouwens zorgen voor voorgangers voor de weekendvieringen en uitvaarten. Ook is hij te benaderen voor doopafspraken via telefoonnummer 0413-363315 Wij bedanken hierbij alvast kapelaan Geelen en pastoor Mennen voor hun inzet voor onze parochie.

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 19 mrt. 19.00 u. * avondmis za. 20 mrt. 19.00 u. H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk (MOV-vastenviering) zo. 21 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 22 mrt. 19.00 u. * avondmis vr. 26 mrt. 19.00 u. * boeteviering za. 27 mrt. 19.00 u. Gezinsviering Palmpasen m.m.v. Kinderkoor zo. 28 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 29 mrt. GEEN avondmis i.v.m. de ver- huisdag van de kapelaan AFSCHEID KAPELAAN GEELEN Zoals bekend, is kapelaan Geelen per 1 april door de bisschop benoemd in de St. Jorisparochie te StratumEindhoven. Op de Eerste Paasdag (4 april) zal hij in Vinkel om 11.00 uur voor de laatste keer voorgaan, na de viering is er gelegenheid hem de hand te drukken op de pastorie aldaar. Op de Tweede Paasdag (5 april) nemen wij in Geffen afscheid van de kapelaan in de viering van 09.30 uur. Na de H.Mis bent u van harte welkom in de benedenzaal van Het Oude Klooster voor een afscheidsreceptie. De eindtijd van deze receptie is om 13.30 uur. Per 1 april is ook pastoor Ouwens uit Nistelrode benoemd tot pastoor van onze parochie, ter vervanging van pastoor Mennen die het, met halen van zijn pensioengerechtigde leeftijd, rustiger aan gaat doen. De nieuwe kapelaan komt pas op 1 juli; in dit “kape-

Parochiebestuur en pastoraatsgroep parochie H.Maria Magdalena Geffen. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. MEDEDELING DOOPVOORBEREIDING In verband met het vertrek van kapelaan Geelen zijn er voorlopig geen doopvoorbereidingen. Deze worden weer gehouden als de nieuwe kapelaan er is. Ouders die hun kind willen laten dopen vóór 1 juli kunnen contact opnemen met pastoor Ouwens: tel. 0413-363315. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Februari 2010: Sophie Koenen DOOPSCHELPJES Er liggen op de pastorie nog doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar. De ouders kunnen die ophalen op de pastorie, graag op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE maart: communiemap thuis hfdst. 8: Het geschenk van de vreugde en het nieuwe leven. Hfdst. 9: Gods grootste geschenk wo. 24 mrt: 5e bijeenkomst 13.30 - 15.00 u.: Goede Week, Paasverhaal, Palmpaasstok maken. Za. 27 mrt. 19.00 uur Palmpasenviering. Ma. 29 mrt. Bezoek St. Jan 08.45 - 12.00 u. voor alle kinderen van groep 4 PROGRAMMA VORMSEL Donderdag 18 mrt.: 19.30 tot 20.30 uur: huiswerk bespreken. Inleiden Deel III hfdst. 1. Kruisweg bekijken in de kerk. Wo. 31 mrt.: 19.30 - 20.30 u. oefenen voor de Kruisweg. 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

- Dina - Dien - Corrie Nel - Riek - Ine - Annie - Will - Mia, gingen aan de slag onder toezicht van Christine. Van paarden, bloemen, hondjes, alles werd gebruikt met als eind resultaat, ieder een mooi schilderij mee naar huis en vele blijde gezichten. De middag is zeker een herhaling waard. Bedankt namens ons allen we hebben er van genoten.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

Ine van Erp

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 febr. 2010: Marinus van Erp, 68 jaar 7 maart 2010: Theo Bijveld, 90 jaar 7 maart 2010: Marinus van Dinther, 65 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen.

THEMA CARNAVAL 2011 Hallo Rottenrijkers, carnaval 2010 “ut sirrekus van Róód Geel en Gruun” zit er al weer op, en natuurlijk zijn we al weer begonnen met de organisatie van het carnaval 2011. Voor 2011 is het aan jullie om het thema mee te kiezen. In het verleden zorgde de werkgroep Recht vur zunne Roap voor het thema, wat ieder jaar tijdens de eerste kartrekkersvergadering werd bekend gemaakt. In 2008 hebben ze gevraagd of we als stichting het wilde doen, toen hebben we als bestuur een 5 tal thema’s uitgezocht en mochten de kartrekkers kiezen, maar aangezien we toch in het digitale tijdperk zitten is de keus nu aan jullie. De kartrekkers, bestuur en raad van 11 van Stichting Rottenrijk hebben uit een 50 tal thema ideeën 5 thema’s democratisch gekozen, deze 5 thema’s hebben we op de site www.rottenrijk.nl gezet, onder de poll. Juist en hier kunnen jullie zelf aangeven welk thema je voor het magische carnavalsjaar 2011 wilt zien. De meeste stemmen tellen dus...... Het gaat om de volgende thema’s die de kartrekkers hebben gekozen. In willekeurige volgorde. 1) “alle neuzen de elfde kant op” 2) “op de klomp noar de pomp” 3) “we lijsten um in” 4) “we zèn geknipt vur carnaval” en 5) “bleif oew (z)11 in 2011” Ga naar www.rottenrijk.nl en stem!!! Oh ja, kun je ook nog even terug kijken naar de carnavalsfoto’s van 2010 die Hans en Will van Leeuwen hebben gemaakt en uiteraard ook andere jaren. Alaaf Gilbert President Stichting Rottenrijk

GEVONDEN IN VINKEL: Een sleutelbos met rode label en tekst: Geffen, grote zaal, achter. Tel. 5321216 v.m.

FREAKEN MET VERF Op 24 februari 2010 hadden we met de KBO een leuke knutselmiddag “Freaken met verf ”, 12 enthousiaste dames gingen aan de slag te weten Marietje - An - Truus

5EFKES BUURTE MÈ... Frank en Rosalie Bierings Oud-Geffenaren Frank ( 39 j.) en Rosalie (36 j.) Bierings zijn twee Bezige Bijen op Bonaire...... Ze wonen al meer dan 16 jaar op dit eiland, waar zo’n 15.000 mensen wonen met veel verschillende nationaliteiten en dus veel verschillende culturen. “De voertaal hier is papiamantu, een mix van allerlei talen die door de eeuwen heen is gevormd, maar de officiële taal is Nederlands. Iedere cultuur heeft zijn eigen gewoontes en vanwege de acceptatie, dat we allemaal anders zijn, kunnen al die verschillende culturen hier goed samen wonen en leven. Daar zouden ze in Nederland nog een voorbeeld aan kunnen nemen!” vertelt Rosalie (dochter van Theo en Nel (†) van der Rijt). Frank (zoon van Marion en Antoon Bierings) heeft zijn diploma behaald aan de MTS schilderschool St. Lucas in Boxtel en heeft zo zijn meesterschilder op de afdeling beschermings- en afwerkingstechnieken. Omdat hij wel een paar maanden in de vakantie in het buitenland wilde gaan werken, kon hij via Van Sambeek, die een groot schilderbedrijf op Curacao en een kleiner bedrijf op Bonaire had, op Bonaire gaan werken. Hij begon als bedrijfsleider bij BSC painting Bonaire N.V., en het werd al gauw duidelijk dat hij en Rosalie het bedrijf konden overnemen en zodoende werd het vakantiewerk... hun levenswerk! In het begin verrichtte BSC alleen maar schilderwerkzaamheden maar in de jaren 2000/2001 en 2002 zakte de bouw daar in en was er weinig tot geen werk. Gelukkig was Frank in 1999 begonnen met het onderhouden van zwembaden. Daarna, toen de economie zachtjes aan begon te trekken, werd hun bedrijf uitgebreid met een winkel waar je zwembaden en toebehoren kunt kopen. BSC verzorgt ook de aanleg en constructie van zwembaden. Daarnaast heeft Frank zich gespecialiseerd in schildersonderhoud i.p.v. nieuwbouwprojecten en verkoopt hij meerjarenplannen aan de grotere hotels en appartementencomplexen. Ze hebben momenteel 14 mensen in dienst. Rosalie - die haar diploma heeft behaald aan de MDS in ‘s-Hertogenbosch, internationale handel en commerciële richting - is 10 jaar geleden op Bonaire een accountancy en tax consultancy kantoor begonnen. Met een goede vriend is ze een zakenrelatie aangegaan en ze zijn nu een van de grotere kantoren van Bonaire, die belastingaangiftes en jaarrekeningen verzorgen en belastingadviezen geven. “Het leukste vind ik de uitdaging van het opbouwen van het bedrijf. Van niets tot iets. De vrijheid die je ermee hebt en

de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken, liggen Frank en mij goed. Wij zijn allebei redelijk ambitieus en dus is het ondernemerschap echt iets voor ons,” aldus Rosalie. Frank en Rosalie hebben het goed naar hun zin op Bonaire, waar altijd hetzelfde klimaat heerst: een lekkere koele wind met een temperatuur van ongeveer 30 graden; echter vanwege de wind kan het soms ook echt wel eens koud aanvoelen. In de avond koelt het iets af, maar niet veel. Toen ze net een paar jaar op Bonaire woonden, hebben ze hun huis gebouwd. Een verschil met Nederland is dat er geen rijtjes huizen zijn en weinig tot geen tweeonder-een-kapwoningen staan. Alle huizen staan vrij en de terreinen zijn gemiddeld groter dan in Nederland. Rosalie en Frank hebben sinds november een pleegzoon in huis, die op zaterdag naar zijn moeder gaat. “Die vorm van zorg bevalt ons goed. We vinden het leuk om hem te zien ontwikkelen. Het is bewonderingswaardig om te zien hoe snel hij bijvoorbeeld Nederlands leert.” Naast hun beider drukke banen hebben ze zeker tijd voor leuke dingen: op zondag gaan ze vaak naar het strand en op vrijdag gaan ze nog wel eens naar happy hour bij vrienden. Frank fotografeert (zie de prachtige foto’s van vogels op www.bonairebirding.com en www. bscbonaire.com), en houdt van zeilen. Rosalie is lid van de Rotary Club, tennist graag en deed voor kort ook aan zeilen en kickboxen. Ze heeft jaren gedanst (salsa, zouk, merengue en bachata), maar omdat ze met de pleegzorg zijn begonnen, heeft ze alles een beetje op een laag pitje gezet en tennist alleen nog. Beiden zitten ze in het bestuur van de zeilvereniging. Marion en Antoon Bierings reisden onlangs af naar Bonaire, want er was een feestje te vieren. BSC bestond 25 jaar! Een mooi feest voor een zilveren bedrijf, waar Frank en Rosalie, aan het succes daarvan, hun bijdrage hebben geleverd! Het ‘bijzondere’ van het wonen op Bonaire vinden Frank en Rosalie wel, dat je met mensen in contact komt, die je in Nederland alleen maar op de TV ziet, omdat het zo kleinschalig is. “Hier sta je met bekende personen op het strand of aan de bar een biertje te drinken! De Koningin is er al een paar keer geweest, evenals Willem Alexander en prinses Máxima. Je ontmoet hier ook heel bijzondere, kunstzinnige mensen, of mensen die helemaal afgegleden zijn. Deze laatste groep komt hier met een bepaald ideaal en loopt dan tegen een compleet andere manier van denken aan, een 7


andere cultuur en andere omgangsvormen. Hun ideaal brokkelt af en ze zijn vaak gedwongen terug te gaan naar hun land van herkomst. Dat is treurig om te zien, maar tekenend voor het leven in een andere cultuur en dan ook nog op een klein eiland. Je ziet rijk en arm, verslaafd of niet. Juist vanwege de kleinschaligheid is alles zo zichtbaar. Ook vanwege de verschillende achtergronden maak je elke keer wat geks, leuks of grappigs mee. Dat geeft je wel het gevoel dat je leeft en niet in een sleur zit!” vertellen Frank en Rosalie. “Natuurlijk zijn er ook minder leuke kanten hier. Je kan niet zomaar in de auto stappen om op vakantie te gaan. Je moet altijd met het vliegtuig en dat wordt een kostbare aangelegenheid. Van de andere kant, Zuid Amerika is een van onze favoriete vakantiebestemmingen en dat ligt dichtbij. Nu dat de Antillen ophouden te bestaan zijn er wel meer stemmen die duidelijker hun “anti-Nederland” gevoelens uitspreken, maar dan wel vinden dat Nederland moet betalen. Maar goed, dat is het Latino bloed, altijd wat heter dan dat van de nuchtere Hollanders! Het politieke vlak is ingewikkeld, dat heeft veel te maken met eigen belangen, familiebanden en oude vetes...! Een ander minder leuke kant is het feit, dat je vaak afscheid moet nemen van mensen omdat ze weer vertrekken van het eiland. Van de meesten neem je afscheid en je leeft verder en hebt nooit meer contact, maar soms ontmoet je iemand waar je echt bevriend mee raakt en dan is het niet leuk om afscheid te moeten nemen.” Gelukkig kunnen Frank en Rosalie ieder jaar naar Nederland komen en zijn ze weer even terug in hun ‘geboorte-kikkerlandje’ om familie en vrienden te ontmoeten. Mensen, van voordat ze vertrokken naar Bonaire, maar ook mensen die ze daar hebben leren kennen en waar ze altijd contact mee zijn blijven houden. Een ander bijzonder punt van het wonen op Bonaire in deze tijd is, dat ze van heel dichtbij meemaken hoe een relatief jong land, de Nederlandse Antillen, wordt opgeheven. “Volgend jaar bestaat het niet meer en wonen we (althans dat is vooralsnog de bedoeling) in Nederland, alleen schijnt hier elke dag de zon!”

ROND DE DORPSPOMP

Met grote blijdschap nemen wij kennis van de mededeling door kapelaan P. Geelen, dat Cor Mennen geen pastoor meer is van Geffen en Vinkel. Die taak is overgenomen door de pastoor van Nistelrooy, Heesch en Vorstenbosch, die wij van harte welkom heten in de

8

hoop, dat hij ons kan inspireren tot nog grotere betrokkenheid bij onze parochie. Wij geloven in een helende, zegenende kerk, met verdraagzaamheid, waar iedereen welkom is, waar we samen communiceren en streven naar eenheid. Wij denken dat de priester de eerst geroepene is om de parochie te dienen en zijn aandacht moet wijden aan: ten 1e, de medemens, ten 2e geloofsbeleving, ten 3e belijdenis en ten 4e de sacramenten. De sacramenten vereisen een contribuerende parochie, een deelname, medebeleving van parochianen. Als te veel aandacht wordt besteed aan communie, misviering en de mens zich in de steek gelaten voelt, dan schiet je als priester tekort. Helaas zien we een hevige strijd om behoud van de kerkelijke leer en wordt verkrampt vastgehouden aan wat in een bepaalde periode van kerkbeleving mogelijk noodzakelijk was. Samen op weg naar een levende waarachtige parochie, gedreven door de goede geest in naam van Jezus en zijn Boodschap dat is de werkelijke opdracht. Als Cor Mennen meent dat er elke dag een misoffer moet zijn, en de gebeden en gezangen geijkt moeten worden op verouderde riten, dan schiet dat bepaalde doelen volledig voorbij. Blijf hopen, dat er nieuw leven is, dat de goede geest stand houdt en onze parochie weer een afspiegeling wordt van een levende gemeenschap. We denken nog even terug aan de mooie carnavalsviering en aan het bruidspaarstel Rita en Ad van Erp van Wanrooij en zeggen, dat het echtpaar 3 zonen telt en dat de overige acteurs familieleden waren van het echtpaar. “Sorry”, zegt de schrijver , die overigens zeer gewaardeerd werd om de feestelijke sfeer, waarin de carnavalsviering 2010 is beschreven. Ook om het Buukske, “d’n Rottenrijker”, moeten we feliciteren. Deze fantastische uitgave kreeg helaas geen le prijs. De vakjury en de journalist hadden kritiek op de inhoud. Jammer. Wij vonden het perfect, al had wat meer aandacht besteed mogen worden aan de Roapreünie en vooral daarvan aan “het archief ” van Antoon Romme, de rode draad in dat programma. Een 3e Prijs in Hotel Nuland is toch echt te weinig, ook al waren er 36 gegadigden. Volgens ons kan het en hoeft het echt niet beter. Het was al `te goed` !!! We gaan aandacht besteden aan onze gasten: Arno Romme namens Dorpsbelangen en Hans Hendriks namens de V.P.M en Hans van der Pas namens progressief Bernheze. De verkiezingen in Maasdonk, met een uitslag van 4 zetels voor het C.D.A., 4 zetels voor Dorpsbelangen, 4 zetels voor Partij Maasdonk, 2 zetels voor de V.P.M. en 1 zetel voor Vinkel vereisen aandacht. Het C.D.A. verliest een zetel en heeft een zeer schrale meerderheid met maar 12 stemmen verschil met Partij Maasdonk. Partij Maasdonk is de winnende partij met Cris Ottens als belangrijke stemmentrekker, Vin-


kel handhaaft zich moeiteloos en Dorpsbelangen en de V.P.M.blijven gelijk. Het verlies van het C.D.A heeft van doen met de landelijke terugslag. Al gauw is burgemeester Augusteyn aan het woord: Hij ziet maar al te graag een soort nationaal kabinet, dat alle partijen verenigt met een opdracht: Geleidelijk aan samenvoegen met Bernheze. Zo speelt hij in op de verlangens van de burgemeester van Bernheze om Maasdonk snel in te lijven. Dan heeft onze burgemeester zijn taak volbracht en heeft de burgemeester van Bernheze zijn gemeente doen groeien. De partijen van Maasdonk waren al 1 keer bijeen met heel veel goede wil tot samenwerken en de mededeling: Wij blijven wel de baas van het spel. Partij Vinkel is intussen het meest duidelijk en zegt: Maasdonk blijft gewoon zelfstandig. De andere partijen spreken zich uit voor nader onderzoek en vragen uitvoerig de tijd om de uitslag van de aanbevelingen van het B.M.C. goed te bestuderen, alhoewel, die uitslag zegt, dat Maasdonk moet streven naar samenvoegen en dat er weinig ruimte is tot samenwerken. Duidelijk is, dat Maasdonk moet gaan kiezen. Bernheze zegt bij monde van Hans van der Pas, dat Bernheze zelf nog naarstig op zoek is naar eigen identiteit, dat de interne organisatie daar nog niet aan toe is, dat er geen samenwerkingsdrang noch behoefte is, maar dat de vraag van Maasdonk wel de nodige aandacht krijgt. Er is op dit gebied in deze regio ook geen referentiekader t.a.v. samenwerken. Ook als Bernheze groeit naar 42.000 inwoners zal er weer samenwerking met andere gemeenten moeten zijn en zeker als wij letten op nieuwe ontwikkelingen zal eens een gemeente met een omvang van 200.000 inwoners noodzakelijk worden. In Maasdonk is helaas geen eensgezinde visie te ontdekken al spreekt Dorpsbelangen transparant te zijn en te staan voor een stabiel bestuur met hoge idealen. Het C.D.A en de V.P.M. kiezen duidelijk voor een samenwerken met de gemeente Bernheze en de mogelijkheid van groei naar samengaan, Dorpsbelangen is voorzichtiger en wil het zicht toch wat verbreden en partij Maasdonk heeft alleen wat angst voor Den Bosch en zoekt bescherming tegen de bouwzucht van Den Bosch. Het blijkt dat de ambtelijke organisatie van beide gemeenten al goede contacten hebben en eensgezind achter het standpunt van samenvoegen staan, wat ons duidelijk verbaasd. Er wordt veel opgehangen aan de te houden bindende volksraadpleging (referendum) in Maasdonk. Als dat vaag is, wordt de beslissing moeilijker. Daarom is uitvoerige informatie en procesbegeleiding noodzakelijk. Ook voorwaarde is het investeren in de kwaliteit, identiteit van de kernen, dat verdient voorrang. De Dorpsraden moeten grotere mogelijkheden krijgen, met een eigen budget kunnen werken en een duidelij-

ker en breder convenant sluiten met de gemeente, maar geen enkele politieke binding aangaan. In Maasdonk is met de vorming van dorpsraden een begin gemaakt, wat hier en daar nog handen en voeten moet krijgen. In Bernheze is een en ander onvolledig ontwikkeld. In Bernheze zal in de maand april de gemeenteraad met een pakket van eisen komen en kan er later pas een besluit worden genomen. Het referendum zal daar vermoedelijk achterwege blijven. Er wordt vanuit Bernheze ook hardop nagedacht en de overweging meegegeven om toch ook nog eens te kijken naar wat Oss te bieden heeft en of de angst voor de jacht op bouwlocaties van Oss en Den Bosch wel terecht is. Kijk eens wat de gemeente Oss al doet voor Oijen, waar intussen een miljoenen project loopt, naar de winst voor Ravenstein en het Wild enz. Die weg zo maar afsluiten zonder nadere inlichting en voorlichting verengd de blik op de toekomst. Dat kan ook de opdracht tot het te nemen besluit van het gemeentebestuur van Maasdonk verlichten. Namens het C.D.A. is Gerrit van de Helm al begonnen met het inventariseren van een wensenlijstje langs de partijen o.a over de herindeling, financiën enz. In een 4-jarenplan moet de toekomst van Maasdonk worden vastgelegd. Wij koesteren de hoop, dat er gauw een goede, daadkrachtige gemeenteraadscoalitie ontstaat met een positieve benadering van de oppositie. Wij danken onze gasten. “De Koppelinck” moet opnieuw opzoek naar een programma van eisen voor verenigingen, die ruimte zoeken in het M.F.C. immers de oude afspraken zijn verjaard te noemen. Er zijn verenigingen die intussen goed gehuisvest zijn of andere wensen koesteren. De ingeschreven 39 verenigingen zullen opnieuw benaderd worden. De seniorenraad is een feit. De stamtafel hoopt dat vooral het zorgbeleid de nodige aandacht krijgt. De volgende stam(p)tafel wordt elders gehouden en is een besloten zitting op 21 maart a.s. aanvang 10.30 uur tot ???. Van stamtafel 319. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Ut gû oe goet. Hauw Doe.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 9


CHEQUE EREWEDSTRIJD JUDITH VOOR STICHTING ‘GEEF HAAR EEN KANS’ Op zaterdag 4 juli van het vorige jaar speelden Nooit Gedacht en FC Den Bosch speciaal voor Judith Strik een erewedstrijd tegen elkaar op het sportpark van Nooit Gedacht. Mede door de grote publieke belangstelling, de indrukwekkende minuut stilte, het mooie vuurwerk voor aanvang van de wedstrijd en de geweldige inzet van spelers, begeleiding en vrijwilligers van Nooit Gedacht en FC Den Bosch maakte deze dag onvergetelijk voor mij, de familie Strik, de familie Van Ravenstein en onze vriendengroep. Vlak voor de aftrap van de wedstrijd overhandigde de selectiespelers van Nooit Gedacht mij een cheque ter waarde van 250 euro, die ik aan een goed doel naar keuze mocht schenken. Een prachtig gebaar, waar ik de spelers en begeleiding enorm dankbaar voor ben. Ik heb uiteindelijk besloten het geldbedrag te schenken aan de stichting ‘Geef haar een kans’. Deze stichting heeft als doel om haaruitval ten gevolge van chemotherapie of radiotherapie bij patiënten met kanker te verminderen. Dat is belangrijk, want hoewel haaruitval tijdelijk is, is dit voor het merendeel van de patiënten zeer belastend. De verandering van het uiterlijk door haaruitval is erg heftig en kan de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Door het toepassen van hoofdhuidkoeling tijdens de chemotherapie kan haaruitval voorkomen of verminderd worden. En dit kan de kwaliteit van leven verbeteren... Op donderdagavond 4 maart heb ik deze cheque officieel overhandigd aan Corina van den Hurk tijdens een informatieavond over borstkanker die zij verzorgde in De Gouden Leeuw in Geffen. Corina is onderzoeker hoofdhuidkoeling bij het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) in Eindhoven en in die functie zeer actief voor de stichting ‘Geef haar een kans’. Ik ben er van overtuigd dat Corina, als goede vriendin van mij en Judith, ervoor zal zorgen dat deze cheque op een goede manier besteed zal worden.

Via deze weg wil ik alle selectiespelers, uiteraard ook mede namens beide families, vrienden en de stichting ‘Geef haar een kans’, nogmaals bedanken voor dit machtig mooie gebaar. Bedankt! Meer informatie over de stichting ‘Geef haar een kans’ kun je vinden op www.geefhaareenkans.nl. Groeten, Bram van Ravenstein

Voorspeelavond Muziekschool Maasdonk Op 22 april 2010 zal de jaarlijkse voorspeelavond van Muziekschool Maasdonk worden gehouden in de Meent in Nuland. De avond zal beginnen om 19.00 uur. Tijdens deze avond zullen alle leerlingen van de Muziekschool laten horen en zien wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd. Alle familie en vrienden kunnen natuurlijk komen kijken, maar ook iedereen die het gewoon leuk vindt om te komen kijken en luisteren, is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Ook als het je leuk lijkt om een instrument te gaan bespelen en je eens wil kijken wat kinderen leren op de Muziekschool, ben je natuurlijk welkom om op 22 april in de Meent te komen kijken. We hopen wederom op een volle zaal tijdens onze voorspeelavond, want we presenteren vol trots wat onze leerlingen in een jaar bijleren op Muziekschool Maasdonk. Bestuur Muziekschool Maasdonk

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

10


“GERIDDERD” DOOR JEUGDPRINS WILLEM...! Toos (78 j.) en Wim (74 j.) Dolleweerd zijn bijgeschreven in de reeks van gouden huwelijksparen... Voor aanvang van het praatje komt direct het bronzen beeldje en de ingelijste trouwakte op tafel: het cadeautje van de Maasdonkse burgervader! Toos van Erp is de dochter van Wim van Erp en Ant van der Heijden. Vader was “ene Corrie” en moeder “ene Robbe”. Ze hadden thuis zeven kinderen en woonden aan de Spoorpad. Terwijl Toos zich aanvankelijk afvraagt wat ze zou moeten vertellen, komen de verhalen vanzelf. Ze vertelt honderduit over haar schooltijd in Geffen: ze weet nog van de houtkachel in de klas... boeken wegbrengen naar een andere klas was leuk, want dan was je er even uit... en ze geeft het ruiterlijk toe: ze was geen schatje.....! Ze haalde allerlei kattenkwaad uit en stond regelmatig in de hoek bij juffrouw Sloots! Maar om te werken, was ze niet te lui. Na de lagere School heeft ze op veel plaatsen gewerkt. “Overal mè ‘t fietske noar toe!” Op meerdere plaatsen in Oss, bij Wim “de Smid”, bij Hartog, inpakken bij Organon, bij Wim Schouten en maar liefst twaalf jaar bij Herman en Mia Schouten. “Daar heb ik vijf kinderen mee groot gebracht!” zegt Toos trots. Ze heeft nog steeds contact met Mia, nu 92 jaar oud. Ze ontvingen nog een mooie kaart met het gouden feest. Bij dansgelegenheid Tiny Jansen, leerde ze Wim Dolleweerd kennen. “Ik sprak met hem af in Geffen bij de spoorwegovergang, want dan kon ik van huis uit zien, of hij wel kwam opdagen......!” Wim is de jongste zoon van Gerrit Dolleweerd en Mina van der Heijden. “We waren met z’n achten en woonden bij de Witte Molen in Oss.” Wim herinnert zich uit zijn kindertijd nog de verhalen van de Osse politieman die vermoord werd door de Osse bende... Met zijn 14e jaar ging hij al werken. “De Ambachtschool was voor mij niet weggelegd” zegt Wim, “daar hadden we ‘de verkeerde naam’ voor... zo ging dat vroeger!” Wim vervaardigde kisten bij Reuvers en was uitbener bij Hartog. Hij werkte echter het liefst aan de machines en kwam in de avondploeg als onderhoudsmonteur. Dat werd hem op een kwade dag fataal. Omdat de moeder van Toos jarig was, wilde hij eerder beginnen met werken, om dan eerder naar huis te kunnen. ‘s Morgens had men het veiligheidsventiel van een machine gehaald, zonder dat dat was doorgegeven. Wim kwam met zijn hand in de machine en drie vingertoppen werden verbrijzeld. Hij kon zijn werk niet meer uitoefenen en kwam in de WAO. Dat werd een moeilijke periode, waarin Wim ‘zijn draai niet kon vinden’.

Piet van Santvoort, de toenmalige voorzitter van N-G bracht uitkomst: hij stelde aan Wim voor om bij N-G klusjesman te worden. Hij moest de velden bijhouden, thee schenken en voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Dat bracht hem weer levensvreugde! Tot op de dag van vandaag - al 35 jaar - is Wim nog steeds in de running voor N-G. Op maandagochtend is hij één van de elf “Stampertjes” in en om de N-G velden. “We hebben kei schik en iedereen heeft zijn taak!” zegt Wim. Vanwege hartklachten moet hij het nu wat rustiger aan gaan doen. Ook Toos heeft jaren geleden een nieuwe hartklep gekregen. “Een varkensklep is het,” lacht ze “de ziekenbroeder zei me dat het goed was, zolang ik maar niet ging knorren...!” Toos heeft ook haar bezigheden: “Kaarten, kienen en lullen op ‘t Klôster!” zegt ze vlotweg! Ze zoekt buurvrouw Binie, die naar zorgcentrum de Heegt moest verhuizen, regelmatig op en samen hebben ze veel schik. Toos en Wim kregen vijf dochters: Annemien, Greet, Wilma, Marjan en Karin en ze hebben inmiddels acht kleinkinderen. Samen met hen, familie en vrienden vierden ze een mooi gouden feest. Met Carnaval werden ze, tot hun grote verrassing, “geridderd” door jeugdprins Willem, hun bloedeigen kleinzoon! “We kijken maar niet terug, maar vooruit” zegt Wim. Hij geniet vooral van alles rond voetbal en Nooit-Gedacht en Toos is altijd bezig in huis en in de weer met het wel en wee van de kinderen en kleinkinderen. “Zij staan ook altijd klaar voor ons, als het nodig is!” Toos en Wim willen nog even een bedankje kwijt: aan de huisartenpraktijk voor de mooie bloemen en aan alle mensen die een kaartje of bloemen hebben toegestuurd. Ze vonden de getoonde belangstelling erg fijn! Proficiat!

GEVONDEN een gouden oorbelletje (creool) in het stemlokaal van het oude klooster na afloop van de verkiezingen op 3 maart jl. Informatie bij Kees Jongeneelen, tel. 532 1146

11


PASSE- PARTOUT

INSCHRIJVING Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen. Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal in uw dorp. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 48,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 22 tot en met 25 maart. Op alle geopende dagdelen van 11.45 tot 12.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen die zijn aangemeld worden na de inschrijfweek op volgorde van leeftijd geplaatst. Als u later inschrijft wordt uw kind op volgorde van aanmelding geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal “De Paddestoel” Lambertusstraat, Geffen Maandag t/m donderdagmorgen: van 8.45 -11.45u 12

We zijn een koor van zo’n 30 leden en niet te vergeten, 1 dirigent en 3 personen die voor de muzikale begeleiding zorgen, en het met z’n allen vooral leuk vinden om te zingen! We verzorgen circa 8 tot 10 keer per jaar de H. Mis in onze kerk. Daarnaast doen we mee aan enkele buitenkerkelijke activiteiten, zoals b.v. afgelopen december het kerstsfeerconcert. Na een wat moeizame periode (geen dirigent), gaat het nu weer helemaal lekker, en heeft iedereen er weer heel veel zin in. We kunnen dan ook weer nieuwe leden gebruiken die ons koor komen versterken. Ook zou het leuk zijn wat mannenstemmen erbij te krijgen. Dus heren meldt je aan en neem ‘n vriend, buurman, collega, etc. mee! Kom gerust vrijblijvend eens naar onze repetitieavond ! We repeteren elke maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in “ ‘t Oude Klooster”. Voor meer informatie kun je bellen of mailen naar : Carlo van Dinther Telnr. 5322663, e-mailadres: cvdinther@planet.nl Ria van Nistelrooij Telnr. 5322702, e-mailadres: hans.ria@home.nl

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

DOJO IN HALVE FINALE Dojo is nog 25 minuten verwijderd van de finale, en daar kun jij voor zorgen. Woensdag 21 april speelt Dojo in 013 te Tilburg, hier wordt door het publiek gejureerd, dus hoe meer fans voor Dojo des te dichter ze bij de vakjury komen in de finale. Om binnen te kunnen heb je een entree kaart nodig deze kosten €10,00 in de voorverkoop en €15,00 aan de kassa. Dan moet je er ook nog komen. Dojo heeft besloten om met een grote bus te gaan, de kosten zijn € 8,00 per persoon. Woensdag een door de weekse dag, niet makkelijk maar, één keer moet kunnen. Dojo mag/moet optreden om 21:30 uur. De bus willen we laten vertrekken vanaf het Dorpsplein om 19:30 uur zodat we ruimschoots op tijd zijn. Om misschien wel het feestje mee te mogen vieren willen we om 0:00 weer richting Geffen vertrekken. dis is ongeveer 20 minuten nadat de uitslag bekend is. Dus meld je aan op info@dojomusic.nl en steun Dojo. Totale kosten Bus en entree €18,00 alleen een entreekaart kan ook kosten via Dojo €10,00 We hopen op jullie steun namens Dojo Ruben van de Meulenreek, Gertjan Schouten, Paul van Nistelrooij, Stef van de Wetering

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een

13


Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

Samen bouwen aan uw toekomst met Rabobank Bernheze Maasland.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Advies Centrum aan de Cereslaan 2 te Heesch.

gewoon binnenwandelen op ons Financieel

nodig, u kunt tussen 13.00 uur en 16.00 uur

verbouwen van uw woning. Aanmelden is niet

diverse lokale bedrijven u informeren over het

zondag 21 maart een verbouwersbeurs waar

Rabobank Bernheze Maasland organiseert op

Rabobank Verbouwersbeurs.


BEDANKT NAMENS DE ALOYSIUSSCHOOL VASTENACTIE VOOR MALAWI In de vorige Torenklanken heeft u al kunnen lezen dat het Vastenactieproject dit jaar bestemd is voor de boeren in Malawi. Malawi is een land in Zuid-Oost Afrika, ongeveer drie keer zo groot als Nederland. Het is ĂŠĂŠn van de armste landen ter wereld. De gevolgen van de klimaatverandering zijn voor Malawi zeer ernstig. Een kortere regentijd, langere periodes van droogte en soms extreme regens die dan weer vruchtbare grond wegspoelen. Dit betekent dat de boeren geholpen moeten worden om irrigatie toe te passen en andere gewassen te verbouwen. Vastenactie / Cordaid werkt daarvoor samen met de lokale kerkelijke organisatie Cadecom (Catholic Development Commission) om het project goed van de grond te krijgen. Het gaat hierbij vooral om landbouwtraining voor nieuwe akkerbouw en veeteelttechnieken.

Het laatste carnavalsfeest op de Aloysiusschool is werkelijk spetterend geweest! En daar hebben heel wat mensen hun steen(tje) aan bijgedragen. In willekeurige volgorde willen we de volgende mensen heel hartelijk bedanken voor hun tijd, enthousiasme en inzet: De moeders die hebben deelgenomen aan de werkgroep, de ouders (en Petra van Het Beertje!) die op een vrije zaterdagochtend een cursus hebben gevolgd om de optocht te kunnen begeleiden, de mensen die hebben geholpen met het omkleden en die hebben meegelopen met de optocht, de moeders die heel hard en snel hebben gepoetst/opgeruimd, de muzikanten die zeer sfeerverhogend hebben getoeterd/getrommeld, de Rottenrijkers (o.a. Prins Bert en Adjudant Ties) die op bezoek zijn geweest, Charles van Herpen die achter de schermen een en ander mee heeft geregeld, en last but zeer zeker niet least Bakkerij Brands, C1000, het Akkertje en het Bergje voor de gratis verzorging van de hapjes en de lunch voor alle kinderen. Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan ons superfeest!

De collecte voor Malawi In de week van 22 t/m 27 maart wordt er in Geffen een huis-aan-huis collecte gehouden. Onze collectanten zullen u vriendelijk met de collectebussen om een bijdrage vragen voor deze arme boeren uit Malawi. In de vastenperiode is het een goed gebruik om te delen, we hopen dan ook op uw gulle medewerking. Als u niet thuis bent zal de collectant een vastenzakje in uw brievenbus stoppen zodat u daarin alsnog uw bijdrage kunt stoppen en deze zakjes kunnen bij de pastorie in de brievenbus worden gestopt. Ook de kinderen op school doen mee met dit project. Zij hebben spaardoosjes ontvangen en kunnen daarin hun bijdrage sparen. We kunnen onze kinderen leren om te delen met anderen, misschien iets minder luxe en het uitgespaarde geld in het spaarpotje stoppen. Alle beetjes helpen. Het gaat vooral ook om het leren delen. Als je deelt is er altijd voor iedereen genoeg. Het bijzondere is dat mensen in arme landen vaak beter met elkaar kunnen delen dan de rijken in veel Westerse landen. Door de luxe leren de mensen soms het delen een beetje af. Laten we deze vastenperiode daarom gebruiken om te matigen en te delen, daar wordt een mens pas echt rijker van. Werkgroep M.O.V. Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

15


Partij Maasdonk is blij met de steun die wij afgelopen woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben gekregen van de inwoners van Maasdonk. Wij hopen als partij de komende jaren de belangen van alle Maasdonkers op een goede wijze te kunnen behartigen en zullen hen daar zeker in betrekken. Door deze steun hebben we nu vier vertegenwoordigers in de raad en wij zijn er trots op dat wij het jongste raadslid van Maasdonk in ons midden hebben. Mede door de inzet van Chris Ottens zijn veel jongeren naar de stembus gegaan en is een duidelijk signaal afgegeven dat we de jongeren nadrukkelijker moeten betrekken in de toekomst van Maasdonk. Onze gekozen raadsleden willen graag met een persoonlijke reactie hun dank over brengen en inzicht geven naar de toekomst. Eric Langens Beste inwoners van Maasdonk, Zowel Partij Maasdonk, als ik persoonlijk, zijn zeer blij met de verkiezingsuitslag van 3 maart jongstleden. Via deze weg wil ik alle kiezers bedanken die hun stem hebben uitgebracht en in het bijzonder aan diegene die gekozen hebben voor Partij Maasdonk. Het is voor ons een blijk van waardering voor de afgelopen vier jaar. Partij Maasdonk is blij dat ook u constateert dat wij een positieve bijdrage hebben geleverd en dat wij “eerlijk en zonder willekeur” besturen. Het is voor Partij Maasdonk ook een opsteker om de komende vier jaar te gaan besturen. Wij gaan er vanuit dat de coalitieonderhandelingen “eerlijk en zonder willekeur” verlopen en dat wij de kans krijgen om de komende vier jaren deel uit te maken van de coalitie. Zo kunnen wij de zaken die wij beschreven hebben in ons verkiezingsprogramma ook voor u uitvoeren! Eric.

16

Henk Heijmans Beste inwoners van Maasdonk, Natuurlijk in eerste instantie veel dank voor het grote aantal stemmen dat we van jullie hebben gekregen. Gezien de grote inzet, constructieve bijdrage en positief kritische rol die we de afgelopen jaren als oppositie geleverd hebben, is er door de stemmers een zeer terechte verschuiving tot stand gebracht. Hierdoor is Partij Maasdonk van 3 op 4 zetels gekomen. Uit de stemcijfers blijkt dat slechts een verschil van 12 stemmen heeft bepaald waar de 2e restzetel naar toe is gegaan. Slechts 12 stemmen, maar wel heel erg bepalend voor de komende coalitie-onderhandelingen. Zo belangrijk is het dus om uw stem uit te brengen. Partij Maasdonk kan door deze goede uitslag volop meedoen in de komende gesprekken met de overige partijen. Ons uitgangspunt is om een brede coalitie te vormen waarin we onze partij-ideeën en principes uit moeten kunnen dragen met respect naar de partners. Partij Maasdonk heeft een duidelijke visie en de coalitievorming hoeft wat ons betreft niet lang te duren. We kunnen zo als gemeenteraad weer snel aan de slag. Wij gaan met vier enthousiaste raadsleden en een sterke achterban uw belangen voor de komende 4 jaar vertegenwoordigen en veiligstellen. Mocht u interesse hebben om de komende jaren mee te denken, kunt u zich natuurlijk aanmelden bij Partij Maasdonk! Wij danken u nogmaals voor uw vertrouwen in Partij Maasdonk. Henk. Peter Roozen Alle kiezers bedankt voor het vertrouwen dat u ons geeft voor de komende raadsperiode. Ik ben als lid van Partij Maasdonk blij met de uitslag en de 4 zetels. Door uw stem hebben we Chris Ottens, het jongste lid, in de Raad gekregen. Eric, Henk, Chris en ik zullen de komende periode trachten de doelen, opgenomen in ons Partij Programma, te bereiken. Tenslotte is uw stem de bevestiging dat u die belangrijk vindt. De politiek is soms verrassend, maar naar mijn mening kan, gezien de verkiezingsuitslag, geen enkele coalitie zonder Partij Maasdonk van start. Bedankt voor uw stem, Peter. Chris Ottens Beste kiezers van Maasdonk, Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie op mij en Partij Maasdonk hebben gestemd tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Ik beloof dat ik er de komende 4 jaar alles aan zal doen om jullie verwachtingen waar te maken. Graag wil ik een eerste aanzet geven


tot het oprichten van een Jongerenraad in de gemeente Maasdonk. Samen met Partij Maasdonk help ik jullie graag op gang! Dus jongeren, mocht je interesse hebben neem contact op met mij! Verder hoop ik dat wij als Partij Maasdonk de komende 4 jaar de kans krijgen om deel te nemen in de coalitie. Zo hebben we pas echt de kans om de punten in ons verkiezingsprogramma waar te maken. Ik vertrouw dan ook op een goede toekomst voor de gemeente Maasdonk! Chris. Wij zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet en hopen waar te kunnen maken dat het voor de inwoners van Maasdonk leefbaar blijft in alle kernen. Wij zullen in ieder geval op een open en eerlijke wijze uw belangen behartigen zonder willekeur. www.partijmaasdonk.nl info@partijmaasdonk.nl

HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” Handwerkclub “De Nijvere Handen” houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 28 maart a.s. in ‘t Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Wij willen dit niet alleen laten zien, maar u kunt het ook kopen. En alles voor leuke prijzen. Zo vlak voor Pasen krijgt het voorjaar natuurlijk alle aandacht. Ook zullen de mooie sjaals, sloffen en sokken, kussens en kaarten niet ontbreken.

ZIEKENCOMITÉ “DE SCHAKEL” Ziekencomité “De Schakel” houdt eveneens op 28 maart a.s. in ‘t Oude Klooster te Geffen een boekenmarkt van 2e hands boeken, evenals de Handwerkclub van 10.30 tot 12.30 uur. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het boek of kadootje dat u zoekt.

WIE WAT WANNEER MAART 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute

18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 23 KVO Sam’s Kledinginzameling voor “Mensen in Nood” bij Sporthal De Geer van 13.30-15.30 uur. 25 KVO informatieavond over etiketten lezen

PERSBERICHT DE HARTSTICHTING INFORMEERT IN NULAND OVER BEROERTE Elk jaar worden in Nederland 41.000 mensen door een beroerte getroffen. Dat heeft meestal grote gevolgen voor hun leven. De Nederlandse Hartstichting gaat al jaren de strijd aan tegen hart- en vaatziekten, inclusief beroerte. Met het nieuwe voorlichtingsprogramma ‘Beroerte’ wil de Hartstichting het Nederlandse publiek informeren over verschijnselen en gevolgen. Op woensdag middag 14 april om 2 uur wordt de bijeenkomst gehouden in Nuland in de Meent. Een scheeftrekkend gezicht, een afhangende mondhoek, krachtverlies (of verlamming) in één arm en/of een been, onduidelijk spreken of helemaal niet meer uit de woorden kunnen komen: dat zijn verschijnselen die duiden op een beroerte. Bij één op de zeven mensen die door een beroerte wordt getroffen kan de schade worden beperkt als er zeer snel wordt gehandeld. In het ziekenhuis wordt het bloedstolsel in de hersenen met een medicijn opgelost. Hoe sneller dat gebeurt, des te groter de kans op een gunstig resultaat. Bel uw huisarts of 112 adviseert de Hartstichting. Vragen Elk jaar krijgen 41.000 mensen in Nederland een beroerte. Dat is bijna 112 patiënten per dag! Totaal wonen in ons land circa 150.000 mensen die met de gevolgen van een beroerte moeten leven. De kans is dus groot dat u in uw omgeving met een beroerte wordt geconfronteerd. Het programma ‘Beroerte’ wordt verzorgd door een voorlichter van de Hartstichting. Zij geeft achtergrondinformatie over onder meer de verschijnselen, de gevolgen en de behandeling. Het programma is zo samengesteld dat er volop gelegenheid is voor vragen. Er is (gratis) voorlichtingsmateriaal om mee naar huis te nemen. ‘Beroerte’, een programma van de Nederlandse Hartstichting Op woensdagmiddag 14 april a.s. geeft een voorlichter van de Nederlandse Hartstichting achtergrondinformatie over een beroerte. De middag wordt georganiseerd door de KBO in de Meent te Nuland van 2 tot 4 uur en is voor alle belangstellenden uit Maasdonk. 17


UT GU VALS IN HET NIEUW Carnavalsvierders hebben het al gezien: Ut gu Vals steekt helemaal in het nieuw (zie foto). Rood, groen en geel zijn de slipjassen die over de bekende geelgroene shirts en sweaters worden gedragen. Mooi afgekleed, al zeggen we het zelf. De finishing touch vormen de nieuwe petten die we gekregen hebben van Geffens mooiste kledingwinkel, Vestido. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. De petten zijn namelijk niet alleen mooi, maar ook praktisch. In de klep zitten led-lampjes die met een knopje aan en uit kunnen worden gezet. Heel fijn als je als muzikant in het donker over straat loopt en zicht wilt houden op je notenbalken. Onze dank gaat ook uit naar Jo van Dinther, onze meest trouwe sponsor. Verder willen we zorgcentrum De Heegt danken voor de gezellige ontvangst op carnavalszaterdag en de boerenbruidsparen voor het geweldige feest op dinsdag en maandagavond. Ten slotte ook nog een woord van excuus richting het publiek langs de optochtroute. Iedereen die een kleine hartverzakking kreeg omdat ze dachten dat we echt een kind afschoten met ons kanon: sorry.

Slagwerksucces Harmonie Union Nuland tijdens solistenconcours Tilburg 27 februari 2010 - Tijdens een solistenconcours in Tilburg hebben vijf jonge slagwerkers van Harmonie Union uit Nuland hun slag geslagen. Op zaterdag 27 februari organiseerde de Brabantse Bond van Muziekverenigingen een slagwerkconcours in de theaterzaal van de Kunstbalie in Tilburg. Vijf jonge slagwerkers van Harmonie Union waren door hun

18

instructeur Tonn van de Veerdonk voor dit concours aangemeld. Als eerste was het de beurt aan de benjamin van de Nulandse slagwerkers, Tim Reefs. Nog maar acht jaar deed hij voor de allereerste keer mee aan een concours. Hij kwam uit in de jeugdafdeling en behaalde met 77 punten een prachtige tweede prijs. Slagwerktalent waar Nuland zeker nog veel van gaat horen. Later op de dag waren het Maran van de Dussen en Lars Hanegraaf die in de 4e afdeling uitkwamen. Zij leverden een prima prestatie en met 80 punten was een 1e prijs hun beloning. In de derde afdeling kwam Thijs Versantvoort uit. Zijn optreden verliep geweldig en tot enthousiasme van de hele Nulandse afvaardiging mocht hij met 85 punten een 1e prijs met promotie in ontvangst nemen. Bijzonder was het optreden van het kwartet Thijs Versantvoort, Wouter van Leeuwen, Lars Hanegraaf en Maran v.d. Dussen. Gestoken in de bekende Unionshirts gaven zij in de tweede afdeling een erg leuke slagwerkshow weg. De jury waardeerde dit met 84 punten en een vette eerste prijs. Tenslotte was het de beurt aan Wouter van Leeuwen die als solist uitkwam in de eerste en hoogste afdeling. Hij speelde het werk Violent Explosion. En een explosie van slagwerkgeweld werd het. Wouter behaalde met 92 punten een hele dikke eerste prijs met lof van de jury. Harmonie Union is vanzelfsprekend bijzonder trots op deze jonge knullen. Zij hebben er hard voor gewerkt en het resultaat mag er zijn. Alle waardering natuurlijk voor instructeur Tonn van de Veerdonk van Rhythm Impact die hen op dit niveau heeft gebracht.

Elk jaar in april organiseert de Hartstichting de Hartweek, de jaarlijkse collecteweek. We vragen dan uw financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. In 2010 is de Hartweek van 11 t/m 17 april. De week wordt georganiseerd door de vrijwilligers van de Hartstichting. Zo’n 75.000 collectanten gaan met de collectebus langs de deuren om gel d op te halen. Help ook Ook in Geffen zijn de Vrienden van de Hartstichting actief. Mensen die willen collecteren zijn van harte welkom om zich aan te melden. Nieuwe collectanten kunnen zich melden bij Rinie van den Berg, tel. nr. 532 1204 of Kees Jongeneelen tel.nr. 532 1146. Vrienden van de Hartstichting Comité Geffen


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


BILJARTEN “HET GEFFENSE VELD” TEGEN DOK Sommige dingen zijn kort en krachtig uit te leggen, wederom verloren de senioren van het Oude Klooster van deze buurtvereniging. Het werd een gezellig avondje uit, puur uit medelijden speelden enige toppers van DOK alles over minimaal een band om niet te ver uit te lopen. Maar dat hebben we geweten, ondanks dat we in onze kapel snel de nodige schietgebedjes lieten horen, kregen we unne jas aangemeten van 151 om 140 punten, uiteraard in het voordeel van het Geffense Veld. Bij de prijsuitreiking door de welbespraakte Piet van der Heijden, toverde deze ineens een halve meter hoge wisselbeker uit zijn hoge hoed. Deze “ blingbling” wisselbeker hebben we hooguit vijf minuten mogen aanschouwen, en weg was ie weer voor een heel jaar, onze oudjes in opperste verwarring en de nodige trauma’s achterlatend. Wij vermoeden dat ie inmiddels wederom ergens roestvrij verstopt is (anderhalve meter onder het maaiveld) in de buurt van hun domein, het Jodenkerkhof. Mike Jansen speelde veruit de kortste partij in 11 beurten, maar ook Willie van Erp, Piet Schuurmans en Gerard van Bergen waren binnen 20 beurten uit. Gelukkig scoorde “Dokker” Bernard van der Heijden voor ons de hoogste serie. De Uitslag; Naam, Beurten, Caramboles, Hoogste Serie, Gemiddelde en Winstpunten. Wim van Druenen 26 45 11 1.73 10 Piet van der Heijden 26 31 5 1.19 9 Gerrit 11 7 3 0.63 3 Hermes Mike Jansen 11 17 6 1.54 10 Jo Vos 29 90 12 3.10 10 Gerret Savelkouls 29 34 6 1.17 8 Cees van Wanrooij 29 65 11 2.24 10 Piet van Herpen 29 31 5 1.06 6 Antoon Kappen 27 46 9 1.70 10 Albert van Orsouw 27 25 8 0.92 8 Lambert Ruijs 23 30 4 1.30 9 Jan Voermans 23 20 5 0.86 10 Hans Unterluggauer 22 41 11 1.86 10 Rien van Erp 22 18 3 0.81 4 Bernard vd Heijden 31 66 15 2.12 10 Frans van de Hurk 31 56 8 1.80 9 Nico van der Donk 19 44 6 2.31 9 Willie van Erp 19 20 4 1.05 10 Adriaan Wolf 20 17 4 0.85 6 Gerard van Bergen 20 24 6 1.20 10 Harrie 0.66 3 Swanenberg 18 12 3 Piet Schuurmans 18 25 8 1.38 10 Wim 23 31 9 1.34 10 Schuurmans Tonnie van Erp 23 25 7 1.08 9 Cor van Lent 26 34 5 1.30 6 Broer Damen 26 48 7 1.84 10 20

van Druenen Wim 33 37 4 1.12 8 Lambert de Groot 33 38 7 1.15 10 Gerrit Hermes 20 20 6 1.00 10 Harrie Hulsen 20 17 4 0.85 9 Antoon Kappen 26 46 6 1.76 10 Piet van der Heijden 26 30 5 1.15 9 Heurkens Wim 25 34 5 1.36 6 Gerret Savelkouls 25 38 4 1.52 10 Afz. @pestaartje.

INSCHRIJVING BASISONDERWIJS Beste ouders van alle peuters geboren tussen 1 april 2006 en 30 april 2007 Via deze weg nodigen we u uit om uw kind in te schrijven voor het basisonderwijs. In het multifunctionele Centrum De Koppellinck zullen de twee huidige basisscholen gefuseerd hun intrek nemen. Een mooie nieuwe basisschool zal, tegen de tijd dat uw kind naar school gaat, klaar zijn om met een enthousiast team, goed en modern onderwijs in te verzorgen. Dit jaar zal er dan ook geen “open dag” gehouden worden op de huidige Geffense scholen. Later dit schooljaar zult u uitgenodigd worden voor nadere informatie betreffende het komende schooljaar en het nieuwe gebouw. Inschrijfformulieren kunt u op halen op de twee basisscholen, de Peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Het Beertje. We vragen u dringend de formulieren uiterlijk op 17 maart bij één van de basisscholen af te geven. Met vriendelijke groeten, I Breur Directeur Mariaschool Kloosterstraat 18 073 5341005 H. Peerdeman Directeur Aloysiusschool Harrie Schoutenstraat 1 073 5341008

BOEKENBEURS Zondag 28 maart a.s. houden wij vanaf 10.30 uur weer onze boekenbeurs in het Oude Klooster. Mocht U thuis op zolder nog oude boeken hebben waar U niets meer mee doet dan komen wij deze met alle plezier bij U ophalen, telefoon 5324160. Graag tot ziens op 28 maart. Ziekencomité De Schakel


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Dinsdag 23 Februari werd de vierde zitting van de derde serie van het seizoen 2009-2010 gespeeld. Deze zitting was zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. Ook nu bleven verrassingen niet uit. Na een spannende strijd is dit de totaaluitslag. A-lijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 55.64 2. Marlies van Dijke en Thea Engels 52.78 3. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 52.60 4. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 52.34 4. Gerard Vogel en Frans van Weert 52.34 6. Doortje en Wim van Druenen 51.56 7. Dick Pronk en Erik Vrolijk 51.48 8. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 50.26 9. Gerda van den Hurk en Cis Noy 48.96 10. Ria en Rien van Alebeek 48.18 11. Peter Luijben en Ad van de Wetering 47.48 12. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 46.35 D 13. Ria Essenberg en Nellie van Hooij 45.57 D 14. Karine Molkenboer en Jet Willems 44.44 D B-lijn 1. Marijke Droog en Marianne van Etten 55.90 P 2. Ilse Ruland en Peter Wolf 54.08 P 3. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 53.91 P 4. Ria en Wim Bijl 53.13 5. Nellie Lucius en Jo de Haas 52.78 6. Toos de Haas en Connie Raaijmakers 52.60 7. Helma Loohuijs en Wim Christiaens 50.87 8. Trudy en Jaap Lakeman 50.69 9. Vera Bos en Diny de Jong 50.00 10. Margriet Baart en Ans Lambregts 47.22 11. Elly en Aart Smit 46.61 12. Marion en Frits Sollewijn 45.83 D 13. Thea en Johan Geling 44.36 D 14. Diny Arts en Ans van Uden 42.01 D C-lijn 1. Sjan en Harry van Zutphen 59.11 P 2. Marga van Meurs en Vera van Zantvliet 54.43 P 3. Emmy van den Brink en Wil v Oostrum 53.91 P 4. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 51.13 5. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 50.78 6. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 50.00 7. Margriet van Beek en Idi Szovan 49.65 8. Marianne en Ed Asselbergs 49.57 9. Tini Jonker en Trude van Peer 48.96 10. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 47.22 11. Corry Lansdaal en Henny Verheijke 46.96 12. Vera en Huub Spoormans 46.09 D 12. Antoine Jansen en Anky Janssen 46.09 D 12. Ied en Boet de Rooij 46.09 D

22

D-Lijn 1. Dorine en Bart Weijts 56.49 P 2. Akke Prins en Ton de Wit 56.28 P 3. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 54.64 P 4. Jo de Haas en Peter van Hout 53.33 5. Jenny van Dijk enTilly van der Burgt 51.65 6. Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 51.11 7. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 50.78 8. Henny Bonnemaijers en Gerrit v Casteren 49.70 9. Sefa van Dielen en Piet de Kort 49.46 10. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 49.31 11. Christien en Lambert van den Berg 48.29 12. Gerry van den Hurk en Tilly Zeeuwen 47.22 13. Tonnie Blom en Thea Willems 41.67 14. Gwen en Rene Vogels 40.05

HIEP HIEP HOERA Het is altijd heel leuk om te weten wie er 50 wordt, of 16, 18 of 25. Als je de betreffende persoon tegenkomt kun je die feliciteren! Alleen jammer dat je die plakkaten dan weken later nog ziet hangen... of liggen...... Het zou erg fijn zijn als degenen die de posters ophangen ze ook weer zelf opruimen. Alvast bedankt! Groetjes Marja van Kreij.

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.