Torenklanken 2010 - nr 04

Page 1

48e jaargang | nummer 4 | maart 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DORPSRAAD GEFFEN De Geffense dorpsraad bereiken zorgelijke berichten over zeer hoge eindafrekeningen voor energie in Maasdonk. De oorzaak hiervan zou liggen in de nieuwe elektriciteits- en gasmeters die ongeveer een jaar geleden door Essent/Enexis in onze gemeente zijn geïnstalleerd bij wijze van proef. De dorpsraad roept alle Geffenaren die hier ervaring mee hebben op om zich te melden, zodat een inventarisatie kan worden gemaakt van de omvang van het probleem. Dit kan via het volgende mailadres: teunvinkel@hetnet.nl

JUBILEUM-LOGO W.I.K. 2011 is voor W.I.K. een feestjaar: we bestaan dan 50 jaar! Gedurende het gehele jaar zullen er dan muziekactiviteiten plaatsvinden. Voordat het zover is, willen we een wedstrijd uitschrijven om een jubileum-logo te ontwerpen. Er is een mooie prijs aan verbonden voor de winnaar: een VIP-behandeling voor twee personen met (een) bekende artiest(en) i.s.m. W.I.K! Het logo dient voor 1 mei 2010 in ons bezit te zijn. Dat kan digitaal naar: rvanwanrooy@kws.nl óf in de brievenbus op Dr. Schaepmanstraat nr. 13 in Geffen.

DOE MEE en ontwerp een origineel logo voor ons gouden jubileum! Feestcommissie W.I.K. 50 jaar.

LEZINGEN EN EXCURSIE Kunstkring De Meent te Nuland Voor (ondersteunende) leden en andere belangstellenden organiseert de Kunstkring De Meent te Nuland 2 lezingen en 1 excursie. De lezingen vinden plaats in het Gemeenschapshuis De Meent, Pr. Bernhardplein te Nuland, aanvang 20.00 uur. Op dinsdag 9 maart a.s. lezing door Luuk Stofferis over Oude Schildertechnieken. Entree E 2,50 p.p. Op dinsdag 13 april a.s. dialezing door drs. MarieChristine Walraven over de schitterende expositie “Matisse tot Malevich, Pioniers van de Moderne Kunst” in de Hermitage te Amsterdam, als voorbereiding op de excursie naar de Hermitage. Entree: E 3,- p.p. Op zaterdag 24 april a.s. vindt de excursie plaats naar genoemde expositie in de Hermitage te Amsterdam, per touringcar. Vertrek vanaf het Pr. Bernhardplein te Nuland om 10.00 uur, terugkeer in Nuland ca. 18.30 uur. Kosten voor niet-leden van de Kunstkring: E 27,- p.p. Aanmeldingsformulier (is noodzakelijk) en belangrijke info kunt u verkrijgen bij het Secretariaat van de Kunstkring: Mevr. Lieke Frencken, Duinbergenstraat 15, 5392 CT Nuland, tel.: 073-5324496. Zie ook: www. kunstkringdemeent.nl Aanmelding (via formulier) en betaling voor 8 maart a.s. Het bestuur van de Kunstkring heet u van harte welkom.

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 05 mrt. 19.00 u. * avondmis met koorzang za. 06 mrt. 19.00 u. H.Mis m.m.v. De Bandola’s + kinderkerk zo. 07 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 08 mrt. 19.00 u. * avondmis vr. 12 mrt. 19.00 u. * avondmis za. 13 mrt. 19.00 u. H.Mis met samenzang + kinderkerk zo. 14 mrt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor ma. 15 mrt. 19.00 u. * avondmis KAPELAAN GEELEN VERLAAT ONZE PAROCHIE In het weekend van 20-21 februari heeft kapelaan Geelen tijdens de vieringen in de kerk, het bericht bekend gemaakt dat hij Geffen en Vinkel gaat verlaten. Op 1e paasdag, 4 april a.s., zal hij afscheid nemen in de Vinkelse parochie O.L.V. v.d. Rozenkrans en op 2e paasdag van de H.Maria Magdalena parochie in Geffen. In de week daarop verhuist hij naar Eindhoven waar hij op zondag 11 april voorgesteld zal worden als de nieuwe kapelaan van de St. Joris parochie. Er komt hier een nieuwe kapelaan, al zal dat niet meteen zijn na het vertrek van kapelaan Geelen. Er is al afgesproken wie dat zal zijn, maar omdat zijn opvolging nog niet rond is, kan zijn naam nog niet bekend gemaakt worden. Er wordt aan gewerkt om de tussenliggende tijd te overbruggen. Waarom is er geen naadloze opvolging? De St. Jorisparochie is al vanaf 1 februari vacant en een nog langere overbruggingsperiode is daar moeilijk in

te vullen. De nieuwe kapelaan kan op zijn beurt, niet meteen zijn parochie verlaten. In deze tijd van priesterschaarste is het voor de bisschop al moeilijk genoeg om alle plaatsen zo goed mogelijk te bemannen, dus zowel de St. Jorisparochie in Eindhoven als de parochies Geffen en Vinkel moeten het een maand of twee zonder eigen priester doen. Een vervelende periode, maar het leed is nu wel eerlijk verdeeld. Zodra er meer nieuws is houden wij u op de hoogte. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 13 april in Vinkel, 25 mei in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOPSCHELPJES Er liggen op de pastorie nog doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar. De ouders kunnen die ophalen op de pastorie, graag op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE maart: communiemap thuis hfdst. 8: Het geschenk van de vreugde en het nieuwe leven. Hfdst. 9: Gods grootste geschenk PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 9 maart van 19.30 tot 20.30 uur: huiswerk bespreken. Inleiden Deel II hfdst. 2 en 3. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 febr. 2010: Grada van der Heijden - Fransen, 92 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2010 Dank je wel voor de mooie Kerkbalans-kleurplaten van de kinderen. De kapelaan heeft een kleine attentie overhandigd aan: Nienke van Zandvoort, Nena Suppers, Myrthe Ketelaars, Marijn Vogels, Leida Wijgerse, Vera van Griensven, Myrthe Ruijs, Veerle Draad en Marijn van Dinther. Graag doen we een beroep op u om Kerkbalans te steunen, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. Dank voor uw vrijwillige bijdragen; de opbrengst is bestemd voor de restauratie van de kerk. GEVONDEN IN VINKEL: Een sleutelbos met rode label en tekst: Geffen, grote zaal, achter. Tel. 5321216 v.m.

Cliëntenplatform WMO Maasdonk Nieuwe belastingmaatregel voor Chronisch zieken en Gehandicapten. De aftrekpost “buitengewone lasten” is vervallen met ingang van 2009. Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een algemene tegemoetkoming krijgen in de extra zorgkosten die u maakt. Deze algemene tegemoetkoming is geregeld in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Voortaan krijgen veel chronisch zieken en gehandicapten jaarlijks automatisch een tegemoetkoming voor de extra kosten die zij hebben en die niet op een andere manier worden vergoed. Of, en hoeveel tegemoetkoming u krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Via de belasting blijven alleen specifieke zorgkosten aftrekbaar. Ook is in deze nieuwe wet een korting op de eigen bijdrage AWBZ / WMO gerealiseerd. Verder zijn er maatregelen genomen om arbeidsongeschikten en ouderen te compenseren voor het verlies van aftrekposten. Wilt u weten hoe deze nieuwe wet voor u uitpakt, dat kunt u bekijken op de website van het ministerie van VWS, www.veranderingenindezorg.nl. Voor algemene vragen over de WTCG kunt u bellen naar Postbus 51, tel. 0800 0851. Cliëntenplatform WMO Maasdonk.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 5


De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota’s

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt �/LLZJO� 5\SHUK�

*\S[\YLLSJLU[Y\T�+L�7HZ� .LTLLUZJOHWZO\PZ�+L�4LLU[�

������[V[�������\\Y ������[V[�������\\Y�

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak ;OLV�=LSK�=LYaLRLYPUNLU������������ 4\UZ[YHH[�����������7.�:JOHPQR [OLV]LSK]LYaLRLYPUNLU'WSHUL[�US ^^^�[OLV]LSK]LYaLRLYPUNLU�US TVI������������� Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

%HQMRMWXVEXMI���FIPEWXMRKIR���%REP]WI���%HZMWIVMRK

TUIN

,SRL�KPUZKHN!� �

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw”

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

ONTWERP

HOUTEN POORTEN

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Kom gerust een kijkje nemen

HEKWERKEN SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN

EXCLUSIEF

ElcXe[j\jkiXXk�,X���,*0(�B:�ElcXe[���www.dekastaan.nl T� '.*� -/0+//+� �� F� '.*� ,*)+-'(� �� E info@dekastaan.nl

TERRASOVERKAPPING

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094 Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m do. 9.30-17.30 u. vr. 9.30-20.00u., za. 9.30-16.30 u.


EFKES BUURTE MÈ... Laura Strik (23 j.) Vanaf haar 4e jaar was ze op jazzballet bij Dominique in de Bonkelaar... met haar 12e assisteerde ze daar met lesgeven... op 15-jarige leeftijd behaalde ze het diploma voor streetdance-instructrice... in 2008 volgde ze een verkorte opleiding in het weekend op de AALO voor Arobic-Step-Bodyshape ......en op haar 23e is ze per 1 januari 2010 haar eigen dansschool begonnen! Dansschool Laura Dans is hot, het ledenaantal groeit gestaag! Daarom is Laura nu haar eigen dansschool begonnen, wat eerst een “uit de hand gelopen” hobby was. Laura Strik geeft momenteel al 15 uur les per week aan ruim 200 danseressen! Laura studeerde af aan de MTRO, een afdeling van de Rooi Pannen in Tilburg, met studierichting Recreatie. Omdat ze geen baan kon vinden die bij haar paste, besloot ze om haar danslessen die ze reeds gaf (“Een beetje hobbyen”) uit te breiden en haar eigen dansschool te beginnen. L a u r a doceert Streetdance en Zumba. Op de streetdancelessen heeft ze zo’n 140 danseressen in de leeftijd van 4 tot 28 jaar op les. De “kids” tot en met groep 8 komen op zaterdagochtend en direct na schooltijd en in de avonduren heeft ze de middelbare scholieren en volwassenen. “In streetdance zit alles,” legt Laura uit “house, jazz en hippop. De cursisten zijn allemaal meiden en via mond op mond reclame breidt de groep zich steeds uit. Ze wil de kinderen die op zaterdagochtend voetballen, zwemmen of een andere sport beoefenen, tegemoet komen en ook door de week na schooltijd streetdance-lessen gaan aanbieden. “Heerlijk ontspannen na alle spanning van de schooldag!” Daarnaast wil Laura ook een jongensgroep oprichten op de donderdagavond. “Het is niet meer vreemd om als jongen te dansen” vertelt Laura. “Ik wil er dan ook wat breakdancing bij gaan doen, dat spreekt jongens wel aan”. De tweede tak van haar dansschool is Zumba, een combinatie van dansen en fitnessoefeningen voor leerlingen van 18 jaar en ouder, ondertussen ook al 80 leden! Het woord betekent zoveel als: snel bewegen en lol hebben. Het begon allemaal in 1990 met Alberto ‘Beto’ Perez, een Colombiaans danser en choreograaf die op een gegeven moment zijn c.d.’s vergeten was en daarom zijn eigen muziekbandjes gebruikte en zijn leerlingen liet bewegen op oorspronkelijke muziek uit Latijns-Ame-

rika. Dat viel in zulke goede aarde, dat het een hype werd! Zumba bevat een aantal dansen: Cumbia (Colombiaans), Salsa, Reggaeton (Spaans), Merengue, Samba, Callypso (Caribisch). De Zumba-lessen worden gegeven op maandag en dinsdag in de avonduren en op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 09.00 - 10.00 u. Een kijkje bij de Streetdance- en de Zumba-les, laat me veel enthousiasme zien, bij zowel de leerlingen als de instructrice; ze hebben er vooral plezier in. Laura gáát er voor en ze stáát er voor! Tussen de warming up en de cooling down wordt er een uur lang fanatiek al twistend, joggend of heupwiegend bewogen voor een immense spiegelwand. “Zo kan ik iedereen goed zien en iedereen kan zichzelf zien, hun bewegingen en hun uitstraling! De dansen zijn daardoor al aanmerkelijk beter geworden,” zegt Laura. Laura is lid van ZIN (Zumba Instructor Network), waar ze cd’s en dvd’s met de originele muziek kan bestellen. Bovendien gaat ze vier keer per jaar naar grote conferenties, waar internationale dansers optreden, om inspiratie op te doen; om te luisteren, te kijken en te dansen! “Dansen is een leuke vorm van bewegen in deze tijd,” vindt Laura. “De laatste jaren zijn er veel dansfilms gekomen en dat stimuleert vooral meiden en vrouwen, maar ook steeds meer jongens om mee te gaan doen. “Bij mij staat ‘de fun’ van het dansen voorop; geen (wed)strijd wie de beste is. Bij de kinderen worden de dansen spelenderwijs aangeleerd en iedereen staat wel een keertje voorop! Bij diverse dorpsevenementen zoals het Sinterklaasfeest, Koninginnedag en onlangs op Recht vur zunne Roap hebben we Laura’s danser(tje)s al kunnen aanschouwen. Het seizoen wordt altijd afgesloten met een show, die dit jaar gehouden wordt op zondag 11 juli a.s. in De Pas in Heesch. Het thema wil Laura nu nog niet prijsgeven, maar de show heeft een extra feestelijk tintje, omdat ze al 5 jaar les geeft. Er worden dan twee shows gehouden: om 13.30 uur en om 17.30 uur, dus KOMT DAT ZIEN! Wil je nog meer weten kijk dan op Laura’s website: www.lauradans.nl

7


ROND DE DORPSPOMP

Het Carnavalsfeest 2010 wordt gekenmerkt door een grotere betrokkenheid van jongeren en een versterkte onderlinge band met een gezonde rivaliteit. Proficiat Rottenrijk!!! De roapoavonden zijn weer zeer geslaagd: er is verjonging, verbetering en vernieuwing. Bewondering voor alle deelnemers en organisatie. De verwachtingen zijn soms te hoog. We zien wel het Geffens eigene passeren al mocht er wat meer aandacht zijn voor de politiek, ook kan nog meer aandacht worden besteed aan de afsluiting van de act. De wisselwerking met het publiek bepaalt mede het succes. De geluidskwaliteit verdient nog meer perfectie. De stamtafel heeft veel respect voor alle optredens en sluit zich verder aan bij de omschrijving “met een glimlach” van T.P. en noemt het “Kostelijk” en “Uniek”!! Het grote feest begon met een optocht van leerlingen van de Aloyiusschool. Ook hier was het Sirkus van rood, geel en gruun hoofdthema. Het veelkoppige publiek vermaakte zich, begeleidt door een vriendelijk zonnetje en de welluidende muziek van diverse muzikanten, uitstekend. Zaterdag was er ‘s-middags feest met de Flierefluiters en hun eigen Prins, Ruud van der Zanden, de jeugdraden, de Pompzwengels en de Prins met gevolg in de Gouden Leeuw. Het werd een mirakels spektakel met opwindende momenten. Verder werden de aangemelde zieken bezocht. De kapelaan kreeg een Rottenrijks kazuifel met een echt Rottenrijks ontwerp en een extra groene banier aangeboden. Na de wijding begon er een feestelijke mis, mede ter nagedachtenis van PresidentVoorzitter Noud Tiemissen. De Pompzwengels maakten passende muziek en de Raad van 11 verzorgde de lezingen en de burgemeester mocht de sleutel overdragen aan Prins Bert dun Urste en tot slot klonk “Ons Durpke”: “het is hier goed in Geffe wil ik zen.” Het Jeugdcarnaval in de Bolero-burcht werd bezocht en daarna zorgcentrum “De Heegt”, waar ook weer de de Bella Donna’s optraden met het lied: “ene ker per joar” en de dag werd besloten met een gezellig en nuttig (genuttigd) samenzijn in de Gouden Leeuw. In het “Boetje” was er ook een Rottenrijkse oavend met 111 liedjes met optredens van bekende artiesten en in bè “dun Hoas” werd flink gehost. Zondagmorgen sneeuw! Gelukkig deden de gemeentewerkers intussen hun uiterste best en zorgden voor een goed sneeuwvrij gemaakte optochtroute. Daarvoor grote complimenten en tevens aan de gemeente voor het goede geoliede overleg. Precies op tijd kon de optocht starten met 33 deelnemers en 650

8

actieve optredende. Het werd de beste optocht in jaren. Voorop gingen de loopgroepen, waarbij vooral de schitterende clowns opvielen, daarna de wonderlijkste wagens in rood, gruun, de individuele vielen weer op door de meest zonderlinge uitdossingen. De diverse prijzen zijn te lezen in deze Torenklanken. De Prinsenwagen kreeg een grote pluim!!! De uitslag van de optocht werd geduldig afgewacht en kreeg “ieders tevredenheid” tot beloning. Hier spreekt duidelijk de gezonde rivaliteit. Het blijft jammer, dat er nog enkele simpele wagens met een overdaad aan geluid deelnemen en alleen voor eigen lol meedoen; daar staat tegenover dat er steeds meer groepen rond de wagens blijven acteren en schaterlachen opwekken bij de toeschouwers. Het was echt genieten. Op maandag werd begonnen met het op-”dweilen” van de restanten van kroeg naar kroeg tot Geffen weer haar feestkleed droeg. Daarna de welverdiende burgerborrel te Vinkel in d’n Dorsvlegel en een wel gezelligheid beleven in de Gouden Leeuw waar om 21.00 uur de karaoke (Carnaoke) oavond begon met maar liefst 33 optredens beoordeeld door een zeer beroemde jury, waaronder de enige echte Prins, die een rechtvaardig maar grondig oordeel velde. Oud-Prins Henry de 1e had de zwaarlijvige opdracht een en ander in het gareel te houden. Het werd een topdrukke avond met alle opzwepende, ophitsende, hartvervoerende, ontboezemende, doorvoelde, intens belevende topsongs , waar de hele zaal als een grote familie bij betrokken was. Hier werd ervaren, dat alle gekte, elke dolliteit, alle luciditeit leidde tot een ontroerend samen beleven, dat uitgroeide tot een betoverende eensgezindheid, wat inleiding werd voor de intrede van de boerenbruidsparen met hun nieuwe aanwinst Rita en Ad van Erp uit d’n Berg. Ad knielde neer omringd door een kluwen van liefdevolle bruidsparen, Dorpspompers en GüValsers. Hij zong met zeer verlangende borstwarme klanken zijn aanzoekslied, wat met een Wan-rooi hart beantwoord werd met JA!! Wat een spontaniteit, gezonde rivaliteit werd hier beleefd, Henry de 1e moest dan ook om 24.00 uur het stopteken geven en kon de jury zich gaan beraden. De voorname en belangrijke uitslag werd als vanzelfsprekend goed... ervaren. Prijswinnaars waren zo eensgezind, dat ze alle deelnemers een 1e prijs gaven voor het dit onnavolgbaar sportief, gezellig, feestelijk, song-zing-samenzijn. Dat is puur carnaval. Een hoogtepunt. Top!!! Op dinsdag weer sneeuwval, de koets met het nieuwe bruidspaar moest met handkracht worden getrokken door de Boerenbruidsparen. (Intussen genoot de Raad van Elf met gevolg van een heerlijke, hartelijke, overladen gratis ontbijt in ‘t Boetje. Het werd een zware tocht vanuit d’n Berg. De Pompzwengels bleven de moed erin pompen en om 12.00 uur kon de plechtigheid be-


ginnen in een lekker opgewarmde volle feestzaal van de Gouden Leeuw. De ceremoniemeester, boer Bart, hield een rijk betoog en wist heel wat te vertellen over Ad en Rita van Erp-van Wanrooy. Hij gaf het woord aan de freule, de buurtige Hertogin Maya van Kreij. Met een zeer deftige inslag bracht ze het Bruidspaar tot een “Ja ik wil nog nie anders”. De 2 dochters zorgde voor een prachtige film “vanhuisuit” met de nodige kolderiek en later de zoon met heerlijke, smeuïge tonproat. De reuzenkrentenmik, de toast , het optreden van Rien en Joke met de bruidsparen, de Raad van 11 met een ware oppeptekst op Malle-Babbe, het verrassende optreden van de burger, als heerboer met mandaat van de commissaris en de kapelaan, die ons met bisschoppelijke goedkeuring als verleidelijke duivel, rood-geelgruun, gekleurd meesleepte en ons in een heerlijk bad vol humor onderdompelden, de voorgelezen oorkonde van Karin Berendzen, de rijke traktaties van snert, kip, brood met spek en zult en gesponsorde lekkere hapjes, werd dit alles tot een waar bruiloftsfeest. Om 22.00 uur werd mi Roddel verbrand. Rottenrijk ziet terug op een zeer geslaagd carnavalsfeest. Een pluim voor de stichting jeugdbelangen en Scouting Geffen voor het prachtige jeugdcarnaval. Tot slot: de Aswoensdagviering. In een volle kerk met ondersteuning van stemmige goed uitgevoerde gezangen van het kerkkoor werd de vasten ingeleid. Prins Bert dun Urste werd om 24.00 uur “50”, dat maakte dat de haringvloot toch wat van de kostbare lading prijsgaf. De prachtige “Rottenrijker” moeten we nog bewonderen. Het verdient om zijn verfijnde lay-out, zijn foutloze weergave, zijn rijke gala aan kleurfoto’s zijn fameuze roddel, beslist de 1e prijs. Op 6 maart om 20.00 uur horen we in Motel Nuland de uitslag. De kapelaan vertrekt toch op 10 april en beloofde een echte Brabander als opvolger. Het centrumplan is aangeboden aan belanghebbenden. De naam van het F.M.F. is geworden “Koppelinck”, een linck naar omgeving, school en samengaan. Van stamtafel 318 voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op 7 maart a.s. weer in café Govers na de Hoogmis. Het gu, oe goet. Hauw Doe.

stukje restauratiewerk! Marloes, Marieke, Kiani, Alicia, Rosalinde, Christine, Astrid, Anne, Pleun, Nicole, Rosemarie, Marlotte en Jaap brengen de balustrade en de onderkant van de koorzolder in oude staat terug. Dat doen ze door imitatie: het eiken - dat er vanouds zat - wordt nagebootst door een eiken patroon terug te brengen op een ondergrond van goedkoper hout. Een kleurenmengsel van olieverf wordt opgebracht met de spalter, vervolgens met de klopkwast opgeklopt, om de kwaststrepen weg te werken en verder afgewerkt met de platte kam met jute eromheen. Door het jute krijg je dikke en dunne lijnen. De schilders komen van de Nimeto opleiding in Utrecht en het restaureren is een stageproject voor hen. “Deze techniek hebben we op school geleerd en het is leuk om dat nu hier in praktijk te brengen,” vertellen de leerlingen. Er zijn 13 balken, dus ieder neemt een balk voor zijn rekening en zo kan de leraar goed zijn beoordeling geven! Het houtwerk van de balustrade wordt ook lichter gemaakt door de donkere verflaag eraf te halen. Ook de originele donkerrode en groene randen worden terug gebracht. Op de parochiewebsite (www.parochiegeffen.nl) vindt u een serie mooie foto’s van dit restauratie-onderdeel.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging RESTAURATIE KOORZOLDER Terwijl buiten carnaval gevierd wordt, zijn twaalf meiden en één jongeman, samen met hun leraar Steef, op de koorzolder boven in onze kerk druk bezig met een

Geffen 06-23129208 9


ONGEWILD EEN BEKENDE NEDERLANDER...! Hij werd ongewild een bekende Nederlander...... Ruud Hendriks (19 jaar, zoon van Hans en Tilly Hendriks en broer van Bram, Marloes en Leoniek) werd in de trein van Nijmegen naar OssWest belaagd door een onbekende man. Hij vroeg meerdere malen hulp aan omstanders, maar die reageerden niet...... Daarom wil Ruud zijn verhaal nog wel een keer vertellen voor Torenklanken. Hij vraagt zich nog steeds af, waarom niemand het alarmnummer wilde bellen, terwijl hij achtervolgd en herhaaldelijk geslagen werd. “Het was kort na 12 uur in de nacht en het begon in de trein tussen Oss en Oss-West, zo ter hoogte van het Golfbad,” herinnert Ruud zich nog. “Ik zat te lezen en de jongen kwam in een keer langs me en sloeg me zo maar zonder enige aanleiding. Ik liep naar de deur waar ik een man aansprak, maar die gaf me geen aandacht. Ook in de volgende coupé zaten 5 à 6 mensen die niet ingingen op mijn hulpvraag. Op station West stapte ik snel uit en probeerde de jongen van me af te duwen, maar die kwam me achterna. Toen begon ik te beseffen: Waar gaat dit naar toe? Het was alsof we tikkertje aan het spelen waren en ik kreeg ook buiten weer dezelfde reactie op dezelfde vraag. Ik had geen enkele mogelijkheid om zelf te bellen. De jongen keek me ook steeds heel indringend aan. Ik dacht steeds: rustig blijven en niet zelf in de aanval gaan, dat zit in onze aard! Op de openbare weg blijven en in het licht, zodat de mensen die er rond lopen ons kunnen zien! Plotseling haalde de man een mes tevoorschijn en dat deed me de schrik om het lijf jagen. In een flits dacht ik: Nu is het afgelopen! Ik wilde wegrennen, maar ben daarbij gevallen. De pijn die je dan hebt, komt op de tweede plaats. Tot die tijd had de jongen nog niets gezegd en daarom begon ik zelf te vragen wat hij precies wilde. Hij bleef echter maar trappen en zei niets”, vertelt Ruud. “Uiteindelijk hebben een paar fietsers op afstand 112 gebeld. De politie was snel ter plekke en op dat moment is de belager weggelopen. Het gehele gebeuren heeft dan tot de melding ongeveer 9 min. geduurd. Twee agenten bleven bij mij en de andere werden de wijk ingestuurd om de dader te zoeken...” Daarna gaat alles in een flits: Vader en broer Bram halen Ruud op, iedereen thuis is erg geschrokken en er wordt nog tot laat in de nacht gepraat. De volgende dag gaat Ruud naar het ziekenhuis, waar aanvankelijk nog een verkeerde diagnose wordt gesteld: niets aan de hand! Op aandringen van Marloes, die verpleegkundige is, wordt er een tweede intakegesprek gehouden. De pols 10

van Ruud blijkt gebroken te zijn! Er wordt aangifte gedaan, Ruud krijgt slachtofferhulp aangeboden en de politie verspreidt persberichten op lokale websites. Vervolgens is het verbazingwekkend hoe snel het bericht verspreid wordt: de radio en wel dertig grote websites nemen het bericht over en duizenden reacties verschijnen op internet. De politie, maar ook Ruud wordt plat gebeld en binnen no time hebben Omroep Brabant en meerdere kranten Ruud in beeld. Bij de plaatselijke bakker in Geffen, wordt naar het adres van de fam. Hendriks gevraagd...! “Ik probeerde dat wel een beetje in de hand te houden” vertelt Ruud, “Hart van Nederland heb ik tot twee keer toe afgewezen. Netwerk maakte later nog wel een uitgebreide reportage. In een eetcafé in Oss werd ik herkend en ik krijg uit het hele land telefoontjes en mailtjes met veel positieve reacties. Ik heb wel gedacht: Moet dit zo, maar de publiciteit is vooral bedoeld om iedere burger aan te sporen, om te reageren in vergelijkbare situaties. Bellen kan altijd! En bovendien ben ik blij, dát ik het kan navertellen, want het had ook anders af kunnen lopen!” Het signalement van de dader mag ook verspreid worden: een blanke man geschat tussen de 18 en 22 jaar oud, donker gekleed en wat langere haren. En hoe gaat het met Ruud? Hij moet regelmatig rust nemen en slaapt nog slecht. “Het is een afschuwelijke ervaring die niet gauw van je netvlies verdwijnt”. Gelukkig kan Ruud zijn verhaal goed kwijt in zijn gezin en bij zijn vriendengroep. Maar hiervan is hij overtuigd: “Als alle burgers, beter (rond)kijken en reageren in vergelijkbare situaties, dan zou er een stuk minder criminaliteit zijn...!” Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN 50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN Organiseert een 8 daagse Vakantiereis naar Wenen/ Wienerwald van 29 mei t/m 5 juni 2010. Met een heel mooi programma o.a. slot Schonbrunn; boottocht op de Donau; stadswandeling o.l.v. gids; natuurtocht Wienerwald, Heiligenkreuz, Seegrotte in Hinterbrul. Op heen- en terugweg overnachting in Z-Duitsland. Kosten van deze vakantiereis bedragen â‚Ź 543,20 p.persoon. Toeslag 1-persoonskamer â‚Ź 115,00 In de prijs is inbegrepen: - verzorging op basis van half pension - 2 overnachtigingen in Z-Duitsland - annulerings- en reisverzekering - de reis per tourist class touringcar - excursies met de touringcar (entrees niet inbegrepen!) - de diensten van chauffeur/reisleider - 1 x koffie met gebak - muziekavond - het afscheidsdiner Bij de prijs is uitgegaan van minstens 40 deelnemers! Inschrijving staat open voor zowel leden als niet-leden. U mag dus gerust ook familieleden, vrienden of kennissen meenemen. Inschrijving graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 8 maart a.s. boeking geschiedt op volgorde van opgave en vol = vol! Info en formulieren bij: Christine Ceelen Simon vd Berghstr. 48, Tel. 5322258 Kees van Wanrooij Veldstraat 5a, Tel. 5322106 Ton Jonkers Simon vd Berghstr. 8, Tel. 5322005 Op een later tijdstip bieden wij ook nog een 5-daagse vakantie naar Zwarte Woud/Vogezen aan! HARTELIJK WELKOM!! UITNODIGING VOOR EEN FISCALE MIDDAG Op woensdag 10 maart as hebben wij de heren Huub Kieboom en Peter van Venrooij Van Accountantskantoor Zwanenberg bereidt gevonden voor het volgende: Zij zullen U informeren over een aantal fiscale zaken, welke betrekking hebben op uw aangifte inkomstenbelasting 2010. Ook zullen zij nog een aantal andere van belang zijnde regels toelichten. Dit alles zal plaats vinden in het Oude Klooster, aanvang 13.30 u, sluiting ongeveer 16.00 u. Algemene vragen kunnen meteen worden beantwoord,

antwoorden op specifieke zaken hangen af van het gevraagde. Er zijn geen kosten aan verbonden. U bent van harte welkom. Bestuur KBO afd. Geffen BESTE LEDEN VAN DE KBO Wij nodigen u van harte uit om te komen bloemschikken voor het maken van een voorjaarsstukje op woensdag 24 maart om 13.30 uur in het Oude Klooster. Het bloemschikken zal plaats vinden onder deskundige leiding. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zou het fijn zijn, als u ze heeft, om de volgende spullen zelf mee te brengen: Bakje of schaaltje, paasversiering, snoeischaar, draadtangetje, binddraad en groen, bv. coniferen of andere groene takken, hulst, klimop, skimia, mos. Voor de rest zorgen wij. U kunt zich aanmelden bij: Mevr. C. Ceelen Simon van de Berghstraat 48, tel. 073-5322258 Mevr. H. Schuurmans Veldstraat 13, tel. 073-5322356

OPROEP: Gezocht enthousiaste mensen die willen assisteren bij activiteiten zoals koffie schenken e.d. Aanmelden bovengenoemde adressen. Bestuur KBO

11


TIMMEREN... AAN DE WEG...! Ze wonen op de grens van Geffen en Vinkel... toen ze trouwden was die plek nog Geffen en met de invoering van de postcodes werd het Vinkel... Ze bleven altijd georiënteerd op Geffen...... Frits en Betsie Steenbergen vierden hun gouden huwelijksfeest op 3 februari jl. Betsie is geboren in Lithoijen, dochter van Grad Ottings en Marie van Hoorn. Teun Govers was Betsie’s buurjongen. Na de Lagere School volgde Betsie de huishoudschool in Oijen en vervolgens ging ze huishoudelijk werk doen in diverse gezinnen, zoals vaak gebruikelijk was in die tijd. Frits is een zoon van Driek Steenbergen en Leida te Brinke, de vierde uit een gezin van negen kinderen. Het timmervak speelt een grote rol in de familie Steenbergen. Als kleine jongen ging Frits al met zijn vader mee naar hun timmerfabriek aan de Rijksweg en dus was het heel voor de hand liggend, dat hij na de Lagere School het timmervak leerde op de avondschool in Oss. “Je was nooit vrij, overdag werken en elke avond naar school” zegt Frits. Hij en zijn broers Gerrit, Theo, Henk en Jo werkten allemaal in vaders timmerfabriek. Gerrit en Theo gingen later bij andere werkgevers werken. Frits kwam in de WAO omdat hij met zijn hand in de frees kwam; meerdere operaties mislukten en hij kon zijn vak niet meer uitoefenen. Henk en Jo werkten nog lange tijd in de fabriek, met het maken van voornamelijk trappen, tot de fabriek moest verdwijnen in verband met het nieuwe viaduct. Frits leerde Betsie kennen via zijn buurjongen Harrie van Erp (“de Corrie”), die met Betsie’s zus was getrouwd. Toen ze wilden gaan trouwen kregen ze van de toenmalige burgemeester toestemming om een huis aan de Weerscheut te bouwen, dichtbij de fabriek en mede “gezien de hoge leeftijd van vader”. Door allerlei bijkomstigheden duurde het twee jaar voordat de bungalow gerealiseerd kon worden; tot die tijd woonden ze in, bij Frits z’n broer Gerrit in de Vlijmdstraat. Betsie en Frits kregen twee zoons: Freddie en Ger. “Toen de jongens naar (de Geffense) basisschool gingen, waren er nog geen stoplichten; ik zette ze elke dag over de weg!” vertelt Betsie. “We zijn met die Rijksweg en het verkeer opgegroeid”. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan... Freddie bracht uren door in de timmerfabriek. “Hij heeft heel wat trapjes gemaakt!” Freddie is nu uitvoerder bij Bouwbedrijf Van Wanrooij. Ger leerde ook het timmervak en werkte in zijn vrije tijd bij de Shellpomp van Hanenberg. Daar is hij blijven hangen en is nu manager van datzelfde tankstation. Freddie woont nog bij zijn ouders en Ger en Marion 12

hebben twee dochters: Nina en Bibi. Frits vind je meestal in en rond zijn huis: óf hij geniet binnen in zijn luie stoel of buiten op de hoek van het huis. “Ik heb een mooie uitkijk hier, ik zou niet naar het dorp willen!” Misschien zal er dat toch van moeten komen, want het Waalboss zit in de planning. Volgens de burgemeester - die hen kwam feliciteren met het gebruikelijke cadeau - kan dat nog wel enkele jaren duren. “Dus voorlopig zitten we hier nog goed!” Ze hebben de kijk op de plek waar de timmerfabriek heeft gestaan. “We kunnen de precieze plek goed herkennen, want er staat nog een mooie eikenboom. Die is lang geleden geplant door onze Freddie met een zelf gekweekt eikeltje. Bij de realisatie van het viaduct heb ik gevraagd om die boom te laten staan en dat hebben ze gedaan!” zegt Frits. Hij vult zijn dagen met kleine werkzaamheden rondom het huis en hij geniet van voetbal kijken op t.v. Jarenlang stond hij langs de lijn bij Nooit-Gedacht. De beste speler aller (N-G)tijden was Willy Keukens, vindt hij. “Dat was de Suarez van Ajax!” Betsie werkte vele jaren op de pastorie ten tijde van de pastoors van Doorn, Spijkers en Scheepers. Ook paste ze regelmatig op haar kleinkinderen. Zij is nog heel actief: ze heeft fiets-, wandel- en kaartvriendinnen. Elke week danst ze in de volksdansgroep van de KVO en ze heeft haar familiekoffiekransje. Ze fietst overal naar toe en kreeg dus niet voor niets handige fietstassen als cadeau! “Zij brengt dan ook alle nieuwtjes mee uit het dorp!” lacht Frits. Samen kijken ze terug op mooie jaren, hoewel er veel veranderd is. “Vruuger konde mè ene gulden alles en nou niks mer...!” En mè d’n euro is ‘t nog ‘slimmer’ geworren......vindt Frits. Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijksfeest!


spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur BETAALBAAR WONEN VOOR STARTERS Voor veel starters zijn woningen onbetaalbaar geworden. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om naar buiten Maasdonk te verhuizen. Door de gemeenteraad is aangegeven dat starters een belangrijke doelgroep zijn. Op welke wijze wil de gemeente starters tegemoet komen ? De gemeenteraad heeft besloten om de huidige wachtlijsten, waarbij de volgorde voor de starters gebaseerd is op de inschrijfdatum, te handhaven. Met het geven van een voorkeur bij het toewijzingsbeleid is er echter nog geen sprake van betaalbare woningen voor starters. Hiervoor is meer nodig. Op 27 mei 2008 is door de gemeenteraad de notitie “Betaalbaar Wonen Voor Starters� vastgesteld. Hiervan uitgaande is voor de starterswoningen in Verlengde De Run de voorkeur uitgesproken voor het Maatschappelijk Gebonden Eigendom. Dit systeem wordt ook wel Koopgarant genoemd. Wat dit precies inhoudt kunt u lezen op de website van de gemeente, www.maasdonk.nl bij de actuele berichten.

DANKBETUIGING Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van Fien Langens mijn vrouw, ons mam en oma. Piet langens Kinderen en kleinkinderen.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een

13


Herman Wijffels Innovatieprijs 2010 Schrijf nu in!

Maak op € k ans 50.00 0


VASTENAKTIE 2010 De carnavalsdagen zijn voorbij en de vastenperiode is begonnen. Een tijd om te matigen en om te delen. Als het gaat om onze eerste levensbehoeften kunnen wij nog heel wat missen en delen met de mensen in landen waar het dagelijkse brood op de plank niet zo vanzelfsprekend is als bij ons. De landelijke Vastenaktiecampagne vindt dit jaar voor de vijftigste keer plaats. De aandacht gaat dit keer uit naar Malawi, één van de armste landen ter wereld. Malawi ligt in Afrika, het is een klein land en ligt tussen Zambia en Mozambique. In Malawi leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens van € 1,- per dag. De mensen worden er gemiddeld niet ouder dan 50 jaar. Door de klimaatverandering is de regentijd in Malawi veel korter geworden, er zijn langere droogteperiodes waarin niets meer kan worden geoogst. Voedselschaarste en hongersnood is het gevolg. Daarom is het de hoogste tijd dat wij de boeren in Malawi gaan steunen. Door andere gewassen te gaan verbouwen en irrigatie toe te passen kunnen de arme boerenfamilies meerdere keren per jaar oogsten. Ze hebben daardoor in periodes van droogte toch genoeg voedsel voor hun gezinnen en daarnaast kunnen ze een deel van de oogst op de markt verkopen. Hierop is het project van Vastenaktie gericht. Landbouwtraining, nieuwe gewassen en irrigatie. De boeren kunnen aan dit hulpprogramma deelnemen. Ze krijgen training voor nieuwe akkerbouw- en veeteelttechnieken, tot de nieuwe gewassen behoren maïs, pinda’s, cassave en zoete aardappelen. En door irrigatie kunnen ze ook in de droge periodes tomaten en bonen verbouwen. Op de Geffense scholen krijgen de kinderen via het vastenaktieproject uitvoerige informatie over Malawi en de steun die we daar gaan bieden. Ook delen we aan de kinderen op school de spaardoosjes uit waarin ze tijdens de vastenperiode kunnen sparen voor Malawi. We kunnen kinderen al jong leren om te delen met anderen en dat het goed is om jezelf nu en dan eens iets te ontzeggen. In de week van 22 t/m 27 maart zullen we in Geffen een huis-aan-huis collecte houden voor Malawi. Wij hopen dat u deze Vastenaktiecampagne zult steunen en mee wilt delen voor een betere toekomst voor de mensen in Malawi. De gezamenlijke MOV groepen van Nuland, Vinkel

en Geffen hebben op maandag 15 maart in het Oude Klooster in Geffen een avond voor de collectanten georganiseerd. Op deze avond komt Annie Donjacour uit Veghel vertellen over de projecten in Malawi, informatie uit de eerste hand want ze is er zelf geweest. Dus uw collectant die aan de deur komt weet waarover het gaat. Ook in de kerk zal in de weekendvieringen van 20 en 21 maart aandacht besteed worden aan het Vastenactieproject in Malawi. Wij rekenen graag op ieders medewerking. MOV groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

SAM’S KLEDINGACTIE IN GEFFEN Op 23 maart 2010 vindt in Geffen weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Sporthal “De Geer”, Elzendreef 1, Geffen De inzameling start om 13.30 uur en stopt om 15.30 uur De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 15


AFSLUITING SEIZOEN JEUGDRAAD Carnaval 2010 was ook voor de Rottenrijkse Jeugdraad weer een grandioos succes. Iedereen is erg tevreden. Altijd zijn er wat verbeterpuntjes, maar... in 2011 komt er zeker weer een Jeugdraad, met een stoere Jeugdprins en een knappe Jeugdprinses! Graag willen wij bedanken: het Stichtingsbestuur, Thea van Rijn, Annemarie vd Hurk, de organisatie van de KortOrreRoap, meester Ben en juffrouw Roos van de basisscholen, de Flierefluiters met hun Prins Ruud, Prins Bert en zijn Adjudant Ties, de Raad van 11, de Freules, de organisatie van het Jeugdcarnaval in de Boleroburcht, alle muzikanten, Anouska van café De Gouden Leeuw, Kapelaan Geelen en iedereen, die wij per ongeluk vergeten zijn. Dankjewel! Volgend jaar hopen wij een vurige wens te vervullen door een dansgarde op te richten! Te zijner tijd lezen jullie hierover meer in Torenklanken en op www.rottenrijk.nl Op deze site zijn ook mooie foto’s van Hans & Will van Leeuwen te bewonderen! Alaaf! Alaaf! Alaaf! Jeugdprins Willem & Jeugdprinses Lotte Jeugdcommissie Stichting Rottenrijk

8 CV (Al)tiet zat 119 9 Ons Verzetje 113.5 10 Boerenbruidsparen 113 presentatie totaal 58 11 CV De Vleugelmoeren 113 presentatie totaal 43.5 12 Loaptisdur 111 13 Strak er Tusse 104.5 VOLWASSENEN wagens 1 CV ‘t kumt wel goêt 142 2 CV Goed Zat 135.5 3 Wor vural nie muug 133.5 4 CV Krêk gek 125 5 CV Krèg Nou Wâ 120 6 Tis Moar We 103 7 Dik vur mekaar 102.5 presentatie 51.5 8 Krek wak vur d’n uurste keer wo 102.5 presentatie 50.5 9 Schôn Gemakt 102 10 CV Krèk hoe we zèn 100.5 11 CV Bitter zat dan nuchter 87 12 Gullie kunt me wa 82.5 De Zwarte Piet en Sint gediskwalificeerd! Geen prijzengeld geen medailles.

ZONDER PBO GEEN OMROEP PBO: iets voor U?

De lokale omroep van Maasdonk, misschien beter bekend als Radio Vladeracken, is een niet meer weg te denken medium in Nuland, Geffen en Vinkel. Voor het behouden van de zendmachtiging, moet de omroep volUITSLAG OPTOCHT 2010 doen aan de mediawet en de richtlijnen van het Commissariaat van de Media (CvdM). De feitelijke invul ling van de programma’s gebeurd door de (vrijwillige) JEUGD wagens 1 Ut kumt nie zo nauw 162.5 medewerkers, onder leiding van de redactie. 2 Polderkids 155.5 Naast de redactie, is het bestuur van de omroep verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de radio-en 3 CV de Kwekkers 148.5 tv-programmering. Vervolgens wordt door het CvdM JEUGD individueel voorgeschreven dat het programmabeleid moet worden 1 Die 2 156 gecontroleerd en vastgesteld door het programmabeJEUGD loopgroepen 1 De eigenwijze ratjes 176.5 leidbepalend orgaan (PBO). Het PBO dient representatief te zijn voor maatschappe2 De Clauntjes Club 155.5 lijke, culturele en levensbeschouwelijke stromingen uit VOLWASSENEN individueel te drie kernen. Inwoners die zich betrokken voelen bij 1 Hans van Rosmalen/Geert Jan v Nistelrooij 110 het wel en wee in de dorpen en willen meepraten over VOLWASSENEN loopgroepen de programmering van de lokale omroep. 1 Ut gu vals 135 De omroep kan niet zonder PBO en roept daarom ge2 CV De Kruipers 126 ïnteresseerde inwoners op om zitting te nemen in dit 3 Hedde Hullie Wir 124 PBO. Het PBO vergadert maximaal 4x per jaar. Hebt 4 De Bierkruiers 123 5 Tutjewup enzo 122.5 U interesse, of wilt U meer weten, informeer gerust bij 6 CV De Supergrovers 121.5 één van de bestuursleden: Betsy van Bakel - van de Ven 7 De WEPjes 120.5 (5322735) of Henk van Helvoirt (5323223)

16


KAMPIOENSCHAP BANDSTOTEN VAN GEFFEN Dit voorjaar zullen wederom deze biljart kampioenschappen worden gehouden. De voorwedstrijden zijn gepland van 12 t/m 15 april. In week 18, van 5 t/m 8 mei is de finale bij café Govers waar ons twee biljarts ter beschikking staan, zeven finalisten zullen er hier strijden voor de hoogste eer. Vorig jaar werd na een spannende barragepartij Jan Broeksteeg kampioen, Bart Schutjens werd toen tweede. U kunt zich opgeven tot 21 maart bij Bart Schutjens tel. 06-30867716. De Organisatie

KLASGENOTEN GEZOCHT! Herken jij jezelf terug op deze foto, gemaakt in 1959 bij het afscheid van juffrouw van den Boom, en vind je het gezellig om elkaar weer eens te ontmoeten, geef je dan op voor onze reünie op donderdag (Hemelvaartsdag) 13 mei aanstaande van 14.00 tot 18.00 uur.

Tonnie van Erp van der Doelen tel. 073-5321995. Kent u iemand van de dames op de foto attendeer haar dan op onze reünie.

KINDERCLUB DE BIJDEHANDJES Wij hebben weer plaats voor nieuwe kinderen !!! Kinderclub de Bijdehandjes is een club voor kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Het is een vrije tijdsclub met een afwisselend programma, zoals knutselen, spelletjes, buitenspelen, muziek maken en naar de speeltuin. De vrije tijdsclub is een club die leuk, gezellig en niks moet aard is. Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke structuur. De kinderen moeten het gevoel hebben ergens bij te horen, net als hun broertjes en zusjes. We draaien 2x per maand op de woensdagmiddag, van 14.00-16.30 uur. De kosten zijn € 1,50 per middag en per jaar is dit 20 middagen dus € 30,00. Plaats: De Deel, Treubstraat 27 in Oss. U kunt informatie opvragen bij: Jose Hermans, Tel: 0412-648365, Mobiel: 06-40542670

Onderste rij, op de grond zittend (v.l.n.r.): Marian v.d. Ven, Ria van Erp, Nelleke van Zandvoort, Gonnie v.d. Heijden, Annette van Schaijk, Bets van Grinsven, Marietje Jagers †, Mieke Seelen, Thea v.v. Heijden, Tonnie v.d. Doelen en Bep van Kreij. Tweede rij, zittend: Liesbeth van Erp, Mientje van Erp, Lenie van Kreij, Gonnie v.d. Leest, Tonnie Hendriks, Juffrouw v.d. Boom, Beppy van Kreij, Hannie Groos † en Nellie van Erp. Derde rij: Annie Romme, Marian van Kreij, Yvonne van Lee, Jopie van Grinsven, Mia van Hoek, Hannie v.d. Heuvel, Joke van Osch en Lenie van Grinsven. Bovenste rij: Lies van Dinther, Ria Ketelaars, Marietje Bijveld, Ria v.d. Ven, Annie van Zantvoort † en Martha Romme. Sta je zelf niet op deze foto maar zat je wel bij ons in de klas dan ben je ook van harte welkom. Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met: Nellie van den Hurk van Erp tel. 073-5321673 of met

17


VANAF 1 MAART ALLEEN THEORIEEXAMEN NIET MEER VOLDOENDE! Theorie én praktijkexamen voor het bromfietsrijbewijs! Vanaf 1 maart is alleen een theorie-examen niet meer voldoende om in het bezit te komen van een bromfietsrijbewijs. Je zult een heus praktijkexamen moeten afleggen bij het CBR voor je op de brommer stapt! Moeilijk? Nee hoor. Zolang je kiest voor een BOVAGrijschool en je tijdens de praktijklessen laat zien dat je rekening houdt met het verkeer om je heen, is het examen een eitje. Het bromfietsrijbewijs bestaat al sinds 1 oktober 2006. Het is de opvolger van het bromfietscertificaat en ziet bijna hetzelfde uit als een autorijbewijs. Zo’n roze pasje dus. Tot nu toe kreeg je zo’n bromfietsrijbewijs na het behalen van een theorie-examen. Paar avondjes studeren, en dan op naar het CBR. Kop je het examen in, dan kun je direct bij de gemeente je bromfietsrijbewijs aanvragen. Zo gepiept dus. Praktijkexamen Maar daar komt nu verandering in. Want vanaf 1 maart 2010 zal naast het theorie-examen ook een praktijkexamen worden ingevoerd voor het behalen van het bromfietsrijbewijs. Je zult enkele lessen moeten volgen en tijdens een praktijkexamen moeten laten zien dat je een bromfiets kunt besturen (voertuigbeheersing) en dat je weet hoe je je in het verkeer moet gedragen (verkeersdeelneming). Het theorie-examen blijft bestaan. Net als voor het besturen van een auto of een motor zal je dus ook voor het brommerrijbewijs twee examens moeten afleggen. En zeker voor het praktijkexamen is het noodzakelijk les te nemen bij een rijschool. Veel rijscholen die auto- en motorrijlessen verzorgen hebben de lesbrommers al klaarstaan. Les Om brommerrijles te kunnen volgen moet je in bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Ook daar kan de rijschool je bij helpen: rijscholen die praktijklessen op de bromfiets geven verzorgen ook theorielessen waarin je voorbereid wordt op het examen. Je bent dan al klaar voor het ‘echte werk’ als je voor het eerst op de brommer stapt. Voor een lesbrommer, helm en een ‘oortje’ (om contact te houden met de instructeur tijdens de les) zorgt de rijschool. In een groepje van maximaal twee leerlingen ga je de weg op. De instructeur rijdt met jullie mee. Als je instructeur vindt dat je het brommerrijden goed genoeg beheerst, zal de rijschool het praktijkexamen aanvragen bij het CBR. Examen Het praktijkexamen begint met een kennismaking met je examinator. Net als tijdens de rijlessen zal hij je 18

volgen tijdens een rit van ongeveer 30 tot 40 minuten. Foutloos rijden hoeft niet, maar je moet laten zien dat je de bromfiets beheerst en dat je rekening houdt met het verkeer om je heen. Anticiperen zoals dat met een mooi woord heet: vooruitkijken en verkeerssituaties zo vroeg mogelijk inschatten. Na de rit vertelt de examinator je direct of je geslaagd bent of niet. Stap dan nog niet meteen op de bromfiets, want je moet eerst bij het gemeentehuis je rijbewijs ophalen. En dat duurt meestal een paar dagen... Even geduld dus nog, maar dan stap je daarna ook met een veilig gevoel op de bromfiets! Snor en brom populair Snorfietsen en brommers zijn momenteel razend populair. Steeds meer mensen ontdekken dat je snel op de plaats van bestemming bent en bovendien altijd kunt parkeren, meestal nog gratis ook. Bovendien zien moderne brom- en snorfietsen er hartstikke cool uit! Van betaalbare sportieve modellen tot hippe retro-scooters met veel chroom en een hoog windscherm op het stuur. Motor Het grote broertje van de brommer, de motor, is helemaal in. Ga maar na: je mag stapvoets langs de file rijden, bent altijd als eerste weg bij het stoplicht en parkeerproblemen zijn al helemaal geen issue. Bovendien is motorrijden verrassend betaalbaar en geeft het je het ultieme gevoel van vrijheid. Motorrijles volg je natuurlijk bij een BOVAG-rijschool: dan weet je zeker dat je goed en veilig opgeleid wordt en is het examen een makkie. Informeer naar de mogelijkheden of meldt je aan bij Auto- en motorrijschool Peter de Klein, Geffen 0735324658 of www.autorijschooldeklein@home.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


DE SENIORENRAAD MAASDONK Sinds vrijdag 12 februari een feit Vooraf enkele afkortingen: RGOM Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdonk RIGOM Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland SVMO Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof KBO Katholieke Bond van Ouderen De SVMO heeft zich sinds begin 2005 naast en samen met reeds bestaande organisaties zoals RGOM; RIGOM en KBO’s ingezet voor de belangen van de ouderen in Maasdonk. Speerpunten daarbij zijn: zorg en welzijn; wonen en verkeer en participatie. Sinds eind 2008 is er een overleg met de RGOM dat heeft geleid tot één organisatie voor de belangenbehartiging van alle senioren in Maasdonk. Het initiatief is ontstaan uit de wens van de gemeente Maasdonk om met één partij in de gemeente te overleggen over alle zaken die de senioren in Maasdonk aangaan. Inmiddels is er een SENIORENRAAD ontstaan waaraan zowel de gemeente en de seniorenorganisaties hun goedkeuring hebben verleend. De Seniorenraad Maasdonk is onlangs geïnstalleerd. De SENIORENRAAD zal vanaf begin februari voor ouderenzaken de enige overlegpartner zijn van de gemeente. In de eerste maanden na het oprichten van de Seniorenraad Maasdonk zal als eerste activiteit in overleg met de gemeente, een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden om de structuur en de werkwijze van de SENIORENRAAD toe te lichten aan alle belangstellende senioren in Maasdonk. Sinds 2003 (start van Maasdonk Ouderenproof) zijn er 7 jaargangen senioren bijgekomen. Met name tot die groep en uiteraard alle andere senioren wil de seniorenraad zich richten om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te betrekken bij de seniorenraad en zijn werkgroepen. U hoort van ons!!

Wij danken u allen heel hartelijk voor de gulle bijdragen in onze collectebussen. De opbrengst was maar liefst € 631,15. (in 2009 € 567,30) Ook wil ik onze collectanten hartelijk danken en John van der Sangen van de C-1000 voor zijn bereidwillige medewerking, we mochten namelijk, lekker warm, in de winkel staan. Zo hebben we er met z’n allen voor gezorgd dat Amnesty International kan blijven doorgaan met de inzet voor de mensenrechten, want in vele landen is dat helaas nog heel hard nodig. Tenslotte leest u hieronder nog een mooi gedicht van de Vietnamese dichteres Ho Xuan Huong (1772-1822). Dit gedicht verscheen in de dichtbundel “Vrij”. Bij kaarslicht Voor jou een brief geschreven Waar je bent zul je me horen Voor jou een raam geopend In de omhelzing van de nacht Voor jou een kaars aangestoken Wanneer je komt zul je me vinden Voor de sterren een pad gewezen Mogen ze je veilig thuis brengen Namens de Geffense schrijfgroep voor Amnesty Leny Romme

VERLOREN Onze zoon Mick was supertrots op zijn Mega Tobi pak en helemaal op het blauwe masker dat er bij hoort. Jammer genoeg is hij het tijdens de Carnaval kwijtgeraakt. Wij denken onderweg met de optocht. Heeft iemand het masker gevonden en doet er verder niets mee, dan wil hij het graag terug. We willen het masker op komen halen en er kan gebeld worden naar 06-23379253 als het masker terecht is. Hartelijk dank! Claudia

SENIORENRAAD MAASDONK

WIE WAT WANNEER

Collecte Amnesty International In de week vóór carnaval vond de nationale collecte plaats voor Amnesty International. Ook in Geffen hebben wij daar aan mee gedaan door te collecteren op de markt en bij de C-1000. Op die manier hebben wij het grootste deel van de Geffenaren zeker kunnen bereiken. 20

MAART 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 16 KVO creatieve dag 17 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 23 KVO Sam’s Kledinginzameling voor “Mensen in Nood” bij Sporthal De Geer van 13.30-15.30 uur.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


BUITENTOERNOOI 2010 VOLLEYBALCLUB G’68 MAASDONK In 2010 zal volleybalclub G’68 Maasdonk wederom haar unieke buitenvolleybaltoernooi organiseren. Uniek, omdat het al weer voor de 35e keer zal worden gehouden. Dit jaar zal deze traditionele afsluiting van het volleybalseizoen plaatsvinden op zondag 30 mei.

Net zoals de afgelopen jaren zal dit toernooi plaats vinden op de prachtige sportaccommodatie “Duyn en Dael” van voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. De gastvrije medewerkers van de kantine zullen ervoor zorgen dat de deelnemers en supporters van een hapje en een drankje worden voorzien. Dit gezellige grastoernooi staat ieder jaar weer garant voor veel spelvreugde en sportiviteit. Het veelal mooie lente weer gedurende deze dag draagt daar zeker aan bij. De opzet van het toernooi is gelijk aan voorgaande jaren. Het toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse), waar naast de gezelligheid ook het competitie element belangrijk is, als wel voor teams waar het recreatieve element overheerst. Aan de laatstgenoemde categorie kunnen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen, familieteams en straatteams deelnemen. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dat de deelnemers over een creatieve geest beschikken, blijkt wel uit de kleurrijke namen voor de teams die we elk jaar mogen ontvangen bij de inschrijvingen. Naast dit toernooi voor volwassenen, wordt er op deze dag ook een toernooi gehouden voor jeugdteams van de bovenbouw van de basisscholen in Maasdonk. Wij hopen dat de deelname en het enthousiasme net zo groot zal zijn als op de diverse scholentoernooien die door G´68 Maasdonk gedurende het seizoen worden georganiseerd. Heeft u zin om mee te doen, kijk dan op de website www.g68maasdonk.nl voor het aanmeldingsformulier. Heeft u vragen, stuur een mail naar g68buitentoernooi@hotmail.com onder vermelding van “Buiten-

22

toernooi” of neem telefonisch contact op met Hanneke Feitsma (06-48268019 na 18:00 uur) of Piet Mulder (06-29428047).

COLUMN AANZET Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met allerlei problemen. Denk aan psychische problemen, relatieproblemen, problemen thuis, op school of werk, geldproblemen, overmatige stress. Ook in Geffen vindt u een kantoor van Aanzet (zo heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) bij de huisartsenpraktijk aan de Dorpsstraat 60. Iedere maandag, woensdag en donderdagmorgen is er spreekuur van 9 tot 10 uur. Maar soms wil je anoniem blijven of heb je geen gelegenheid naar het spreekuur te gaan. Dan biedt Hulp Online van Aanzet uitkomst. Via de website kun je chatten of mailen met een maatschappelijk werker van Aanzet. Uit de praktijk van Hulp Online Onlangs kwam via het persoonlijk e-maildossier de volgende hulpvraag binnen: “Op 3 januari 2008 is mijn man plotseling overleden. Soms gaat het goed, maar het gemis wordt steeds groter, de meeste dingen zijn geregeld en hebben weer een plekje want alles gaat gewoon verder, soms heb ik het idee dat de mensen in mijn omgeving bijna vergeten zijn dat ik nu alles in mijn eentje moet zien op te lossen. Ik lig ‘s nachts vaak wakker, te wachten op weer een nieuwe dag. Mijn vraag is: zijn er meer mensen die hier last van hebben en wat kan ik het beste doen om mijn leven weer zo aangenaam mogelijk te kunnen leven?” Als maatschappelijk werker kom je vaker dit soort hulpvragen tegen. Het is dan ook geen ongewone vraag. Ik condoleer mevrouw met haar verlies en wijs haar op de Rouwgroep die bij Aanzet georganiseerd wordt. In zo’n groep vinden mensen elkaar die het lastig vinden om de draad van het leven weer op te pakken. Het is een groep waarbij mensen dingen herkennen van elkaar, steun ervaren en waabij men leert van elkaar. Ton den Hertog Aanzet is telefonisch bereikbaar via 0412-623880. Per mail: info@aanzet.nu en via de website: www.aanzet. nu/hulponline Voor meer informatie: Aanzet Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss 0412-623 880, Mail: cvanzutphen@aanzet.nu


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.