Torenklanken 2010 - nr 03

Page 1

48e jaargang | nummer 3 | februari 2010

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HEEGT IN GEFFEN

CARNAVALSOPTOCHT BASISSCHOOL ALOYSIUS GEFFEN Al wekenlang zijn we ons aan het voorbereiden voor carnaval. Op vrijdag 12 februari 2010 is het zover en gaan de leerlingen en leerkrachten van de Aloysiusschool weer uit hun dak tijdens hun optocht. Het thema is dit jaar “Circus”, en we maken er weer een mooie optocht van compleet met muziek. Natuurlijk hopen we op veel kijkers langs de route om onze leerlingen en leerkrachten te komen bewonderen. We starten om 13.00 uur aan de achterkant van de school. Dan rechtsaf de Veldstraat in, linksaf de Elzendreef in, rechtsaf de Eikenwal in, aan het eind linksaf Veldstraat en meteen rechtsaf de Kapelstraat in, dan derde straat rechtsaf de Pater van de Elzenstraat in, dan rechtsaf de Lambertusstraat, dan linksaf de Thijmstraat en dan weer rechtsaf de Raadhuisstraat. Voorkant Aloysiusschool. Einde. Graag tot vrijdag 12 februari ! Carnavalswerkgroep Aloysiusschool

Ter ondersteuning van activiteiten op De Heegt zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen we graag wekelijks in gaan zetten ter begeleiding en ondersteuning voor onze bewoners bij: • Het koffie/thee schenken, voor de middag, na de middag en in de avond • Een krant of tijdschrift voorlezen. • Op de middag bij het serveren van de warme maaltijd en het opruimen hiervan. • Bij het boodschappen doen in het winkeltje van De Heegt. • Bij het frietjesbuffet en souper om 17.00 uur. • Bij het maandelijkse buffet. • Verder bij de activiteiten die worden georganiseerd voor de bewoners. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere keren per week, na gelang u tijd heeft. Een vrijwilliger heeft een gastvrije houding en heeft oog en voor sfeer, gezelligheid, tevredenheid en veiligheid van de bewoners. De vrijwilliger werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een medewerker. Leidinggevende van de vrijwilligers is de teammanager Horeca & Facilitair. Voor vragen/reactie en opgave kunt u contact opnemen met Ineke v. Dijk, assistent-manager H&F 0735321264, aanwezig op maandag, of via de mail, Ineke. vandijk@brabantzorg.eu

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken

redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden Berghem

s DEURKRUKKEN �RVS� CHROOM� MESSSING� BRONS� NIKKEL ENZ�� s 6EILIGHEIDSBESLAG s BADKAMERACCESOIRES s $IVERSE ACCESOIRES �DEURBELLEN� BRIEVENBUSSEN� HUISNRS� ENZ��

6//2 ).&/ /& %%. !&302!!+ ")* 5 4(5)3 +5.4 5 -)* !,4)*$ "%,,%.� 4EL�� ����������� %�MAIL� INFO GS�SIERBESLAG�NL WWW�GS�SIERBESLAG�NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 12 febr. 19.00 u. * avondmis za. 13 febr. 19.00 u. Carnavalsviering m.m.v. De Pompzwengels zo. 14 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 15 febr. geen avondmis wo. 17 febr. 19.30 u. H.Mis mmv Gemengd Koor (Aswoensdag) vr. 19 febr. 19.00 u. * avondmis za. 20 febr. 19.00 u. H.Mis m.m.v. Studieorkest + kinderkerk zo. 21 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 22 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 26 febr. 19.00 u. * avondmis za. 27 febr. 19.00 u. H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk zo. 28 febr. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 01 mrt. 19.00 u. * avondmis BERICHT VAN HET BISDOM Onlangs is op een dekenale bijeenkomst bekend gemaakt dat de voorlopige indeling die van de parochies gemaakt was, gewijzigd is. Besloten is dat de parochies van Vorstenbosch, Nistelrode, Heesch, Vinkel, Nuland en Geffen samen één grote parochie gaan vormen, met één bestuur, één pastoraal team en één hoofdkerk waar elke dag een Eucharistieviering gehouden zal worden. De andere vijf kerken worden nevenkerken en daar zullen, afhankelijk van het aantal priesters, in het weekend een of twee H.Missen gehouden worden benevens dopen, huwelijken en uitvaarten. Welke kerk de hoofdkerk

wordt is nog niet bekend. Ergens in, of zelfs na, 2012 zal dit proces in gang gezet worden en het moet voor 2020 klaar zijn. Natuurlijk heeft het bisdom deze plannen niet gemaakt omdat het overal zo goed gaat in de parochies, er is niet alleen een tekort aan priesters, maar ook aan vrijwilligers, bestuursleden, kerkbezoekers en inkomsten. (Mag ik u nog eens aan de Aktie Kerkbalans herinneren?) Door in grotere verbanden te gaan werken hoopt de bisschop de parochies vitaal te houden. Dat zal echter alleen lukken als de parochies meewerken, als we het idee loslaten van “zij willen ons opslokken” en beseffen dat we samen één nieuwe parochie gaan vormen. Net zoals Geffen, Nuland en Vinkel elkaar indertijd niet opgeslokt hebben, maar samen de nieuwe gemeente Maasdonk gevormd hebben. Kapelaan Geelen. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 2 maart in Geffen, 13 april in Vinkel, 25 mei in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOPSCHELPJES Er liggen op de pastorie nog doopschelpjes van de dopelingen van het afgelopen jaar. De ouders kunnen die ophalen op de pastorie, graag op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Jan. 2010: Bart Savelkouls PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Februari: communiemap thuis hfdst. 7: Het geschenk

3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: s HET VERLIJMEN VAN KALKZANDSTEEN s HET LEGGEN VAN AFWERKVLOEREN s HET BOUWEN VAN SEPARATIEWANDEN IN GIPSBLOKKEN EN CELLENBETON s HET AANBRENGEN VAN SPACK�SPUITWERK s HET AANBRENGEN VAN ALLE SOORTEN STUKADOORSWERK s HET PLAATSEN VAN METAL�STUD WANDEN EN PLAFONDS

!A�>AOPA�L=NPJAN�RKKN�QS�łJ=J?EÂHA�=@IEJEOPN=PEA

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

t Chronische klachten t Burn-out t Rugklachten t Nek & schouderklachten t Preventie t Hormonale klachten t Spijsverteringsklachten t Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

��������������h���ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ���W��/�hZ�������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ�,ĂĂ�ĞŶ ���DŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ��'ĞĨĨĞŶ����

����������� ���dĞů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

���WĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ���sŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ���sĞ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ�DŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ��^�ĚĂ��Ă�Ğ

�������������tŝ�����ĚĂ�����h�Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

$ORPSTRAAT �A ���� !+ 'EFFEN 4EL� ����� ��� �� �� &AX ����� ��� �� �� %�MAIL JOSPIERINGS LEVIX�NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


van de vrede wo. 10 febr. 4e bijeenkomst 13.30 uur bezoek kapel rozenkrans

spraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. Dank voor uw vrijwillige bijdragen; de opbrengst is bestemd voor de restauratie van de kerk.

PROGRAMMA VORMSEL Er hebben zich 25 vormelingen aangemeld. maandag 22 febr. 19.30 - 20.30 u. : huiswerk bespreken. Inleiden Deel I: hfdst. 3, deel II hfdst. 1. Foto maken.

BEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 25 jan. 2010: Fien Langens - Loderus, 67 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS Kerkbalans 2010 is van start gegaan. Graag doen we een beroep op uw ondersteuning, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, erediensten energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11.58.07.292 t.n.v. bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een af-

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing van 24-27 april 2010 met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart van district Nijmegen, Den Bosch, en Tilburg kunnen zieken, gehandicapten, ouderen en hun familie en vrienden deelnemen. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof met persoonlijke ziekenzegen, rozenhoedje, stille aanbidding, ontspanningsavonden met optredens, tentoonstelling, DVD over Beauraing, ontroerende documentaire over Maria van Nazareth, lichtprocessie, Mariaal museum, winkelen, toeristische route. Het accueil, waar we verblijven, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen. De dagbedevaart voor district Nijmegen, Den Bosch, en Tilburg, is op 25 april 2010. Reissom voor de vierdaagse bedevaart is € 260,- p.p. (gewone zitplaats bus) en voor de dagreis € 35,- p.p. Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing? Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mevrouw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, tel: 0497682296, rinasenders@hetnet.nl.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

5


De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota’s

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt �/LLZJO� 5\SHUK�

*\S[\YLLSJLU[Y\T�+L�7HZ� .LTLLUZJOHWZO\PZ�+L�4LLU[�

������[V[�������\\Y ������[V[�������\\Y�

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak ;OLV�=LSK�=LYaLRLYPUNLU������������ 4\UZ[YHH[�����������7.�:JOHPQR [OLV]LSK]LYaLRLYPUNLU'WSHUL[�US ^^^�[OLV]LSK]LYaLRLYPUNLU�US TVI������������� Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

%HQMRMWXVEXMI���FIPEWXMRKIR���%REP]WI���%HZMWIVMRK

TUIN

,SRL�KPUZKHN!� �

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw”

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

ONTWERP

HOUTEN POORTEN

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Kom gerust een kijkje nemen

HEKWERKEN SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN

EXCLUSIEF

ElcXe[j\jkiXXk�,X���,*0(�B:�ElcXe[���www.dekastaan.nl T� '.*� -/0+//+� �� F� '.*� ,*)+-'(� �� E info@dekastaan.nl

TERRASOVERKAPPING

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094 Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m do. 9.30-17.30 u. vr. 9.30-20.00u., za. 9.30-16.30 u.


EFKES BUURTE... over de reünie van Den Baddy Ik ben te gast bij Theo en Annie Cremers, de eregasten waar alles om draait op zaterdag 6 maart a.s., wanneer er een reünie gehouden wordt van de jongelui die indertijd regelmatig in hun Cafetaria aan de Dorpstraat kwamen. Als lid van het organisatiecomité schuift Annie Heesakkers-van Lieverloo ook aan. Waar komt toch in hemelsnaam dat woord ‘Baddy’ vandaan? Ome Bert van Annie Cremers-van Griensven, sprak als kind het woord baby als baddy uit, en zo hebben de van Griensvennen altijd de naam Baddy gehouden! Even terug in de geschiedenis: het is allemaal in 1954 begonnen bij Grada en Wim van Griensven, de ouders van Annie, wonend in de Vlijmdstraat. Grada begon met friet bakken voor de kinderen uit de buurt en later voor iedereen. Daar was niet veel voor nodig: een gasstelletje met 2 pitten op Butagas, aardappelen, een paar pakjes vet, een klein potje mayonaise en tip’builtjes’ die ze voor een 1 cent kocht bij Kees Leyten (de kruidenier die toen woonde op de plek waar nu de huisartsenpraktijk is). Om de friet te kunnen kopen, gingen de kinderen met de rommelpot rond! Anekdote: op een zondag kwam er eens een jongen van 18 jaar, die vroeg om “erpel mè slagroom...”! Echter... ze kregen de burgemeester op de stoep! In hun gemeentewoning mochten ze het friet bakken niet voortzetten: stoppen of verhuizen! Het werd het laatste, ze betrokken de woning op Dorpstraat 25 naast de winkel van “Tina’s” en daarnaast moest Grada ‘zich bijscholen’ om een vergunning te krijgen. Annie herinnert zich nog goed de enorme stank van de grote pan met vet... het napitten van de aardappelen... en de vele kroketten die ze moesten draaien! “Ons mam maakte alles zelf!” Grada was vooruitstrevend en ondernemend en er werd al snel van de gespaarde centen een frietkachel gekocht met afzuiging. De zaken gingen zo goed, dat de ruimte te klein werd en er was ook te weinig parkeergelegenheid. Ze kochten in 1960 het huis van bovenmeester Sloots, waar intussen de fam. Duinhouwer in woonde, en Cafetaria “Het Centrum” was een feit! De kinderen Annie, Henk en Jo moesten thuis flink mee aanpakken! In 1967 namen Annie en Theo de Cafetaria over. De Keuringsdienst van Waren keurde alles af en dus moest er flink verbouwd en vernieuwd worden door o.a. Jan van Lee, Albert Reuvers en Jan Broeksteeg. Een tijdelijke tent op de stoep zorgde ervoor dat er toch verdiend

kon worden om de kosten te betalen. “Vanaf die tijd roepen wij de (stam)gasten op voor onze reünie,” zegt Annie Heesakkers. “De eigenlijke initiatiefnemer was mijn broer Jo van Lieverloo, die onlangs plotseling is overleden,” vertelt Annie. “We hebben gemeend de reünie toch door te moeten laten gaan, zoals hij het gewild heeft.” Annie was 13 jaar toen ze bij haar broer achter op de Zündapp mocht. “We reden dan wat rond, gingen soms naar de film in De Pas en tot slot gingen we dan een frietje eten bij ‘Den Baddy’. Daar was het altijd gezellig; er werd gekaart en er stonden een flipperkast en een voetbalspel; soms mochten we van Theo zelfs een keer gratis spelen!” Van wijd en zijd kwam de jeugd naar de cafetaria in Geffen. “Op zondagmiddag stonden ze al om één uur aan de deur. Er was immers nog geen disco of iets dergelijks voor de jeugd. We hebben eens een jongen uit Dreumel gehad, die niet meer met het pont mee kon en bij ons is blijven slapen!” vertelt Annie. Zij was degene die de sociale contacten onderhield met de jongelui en Theo was het manusje van alles. Het was hard werken, zeggen Theo en Annie, maar ze hadden die tijd niet willen missen. Prachtige spaarkasfeestjes... Louis Steenbergen die met zijn accordeon de zaak opluisterde... iedereen deed mee met ritme-instrumenten... we maakten hoofddoekjes van servetten... de supporters van Ajax tegenover die van Feyenoord! Elke week werden er nieuwe singletjes gekocht voor de jukebox. ‘La Paloma’, ‘Manuela’ en ‘Kom van het dak af’ werden grijs gedraaid! “We hebben weinig trammelant gehad,” weet Theo “als er enkelen ruzie maakten, dan stuurde ik ze naar buiten om het daar uit te vechten; vaak kwamen ze dan als vrienden weer naar binnen...!” Alle namen van de medewerkers komen naar boven: “Piet en Marianne Bosch hebben het langst bij ons geoberd”. Annie en Theo hebben de cafetaria gerund tot 1976; daarna Annie’s broer Jo en diens vrouw Regi gedurende 5 jaar (die de cafetaria “Den Baddy” gingen noemen, omdat iedereen dat zo zei) en de jaren daarna draagt de cafetaria de naam “’t Akkertje”. Annie en Theo zijn zeer vereerd met de reünie die komen gaat van de jongeren van toen, die nu tussen de 50 en de 65 jaar zijn. Na een algemene oproep meldden zich binnen 14 dagen al 80 deelnemers aan! Inmiddels zijn het er meer dan 100 en zal het feestje gehouden worden in De Gouden Leeuw. “Daar zullen veel jeugdherinneringen worden opgehaald. Als de jeugd zelf niet meer weet, hoe gezellig het er aan toeging, dan spreken de plaatjes uit Annie’s fotoalbums boekdelen! Het comité bestaande uit Annie Heesakkers, Nellie van Liempt, Has van Grinsven, Jo Heesakkers, Jan Broek7


steeg, Hannie van den Berg en Marja van Zantvoort, heeft er alles aan gedaan om er een mooie avond van te maken. Het gastpaar Theo en Annie wordt om 19.00 uur officieel opgehaald, de Marchal Band brengt liederen uit de jaren 60-70 en Has heeft 100 liedjes van vroeger op de computer van De Gouden Leeuw gezet! Gegadigden kunnen zich nog steeds aanmelden; bij binnenkomst moet € 20,00 worden betaald voor een avondje gezelligheid met het vroegere cafetariagevoel. Info: jheesakkers@home.nl of bellen naar Annie 06 42989277.

Op de foto: v.l.n.r. vooraan: Martien van de Berk, Jo van Griensven. v.l.n.r. achteraan: Peter de Wit, Hans Vissers, Wilco Cremers, John Kerkhof, Theo Cremers.

ROND DE DORPSPOMP

Een welkom aan de lijsttrekkers. Eric Langens van partij Maasdonk houdt voorlopig zijn stoep schoon en wil vooral aandacht voor de jeugd, Jan van Hoek partij Vinkel laat zich leiden door regelgeving, Hans Hendriks van V.P.M. werpt zich op als bruggenbouwer, Arno Romme van Dorpbelangen spreekt van geen woorden, maar daden en het C.D.A. met Rini v.d. Ven wil iedereen aanspreken op betrokkenheid en integriteit. De toekomst van Maasdonk: Het C.D.A. roept op tot vertrouwen in de keuze tot samenwerken of samengaan, waarbij samenwerken de voorkeur geniet. Na de Raadsberaden is het toch aan de inwoners om de richting te bepalen. Dorpsbelangen wil toch blijven rondkijken naar een groter geheel, en geeft prioriteit aan de mening van de inwoners, Vinkel laat de beslissing aan de Raad der gemeente maar zal een mogelijke schaal8

vergroting niet afwijzen, de V.P.M. hecht veel aan het behoud van de identiteit van de 3 kernen is niet uit op schaalvergroting en wil de continuïteit van Maasdonk waarborgen. Partij Maasdonk en Dorpsbelangen zeggen dat de in het gemeentebesluit vastgelegde unanimiteit kneedbaar is en dat men nog wel denkt aan opheffen al is het inwonersaantal daartoe niet bepalend (kijk b.v. naar Boekel) Het Dorpscentrum: Dorpsbelangen roept de coalitie op alles in het werk te stellen om de regie weer in handen te krijgen. De leegstand in de Harrie-Schoutenstr. en de Lambertusstr. wekt veel irritatie op, de gemeente is twijfelachtig bij de onderhandelingen met Mooiland en Maasland. Het centrumplan zal na 3 maart 2010 in een beslissend stadium komen. Ook partij Maasdonk spreekt over een achterstand. De conceptplannen zijn goed, maar de communicatie kan beter. De coalitie: het C.D.A. zegt daarentegen dat alle partijen en belangengroepen voldoende geïnformeerd zijn, dat achterstand rond het scholenplan te wijten is aan Pro Rail en de Waterstaat en in het centrumplan aan Mooiland en Maasland. In week 9 wordt begonnen aan de sloop van de intussen bouwvallige seniorenwoningen. De V.P.M. kan zich goed vinden in de bestaande plannen, is positief gestemd en hoopt, dat de nieuwe raad een ruimere visie heeft en niet op elke slak zout gaat leggen. Partij Vinkel schaart zich achter het C.D.A. Er wordt op gewezen, dat de taken van de gemeente zich uitbreiden en dat de nieuwe gemeenteraad daarop bedacht moet zijn. Het Parkeerbeleid: Jan van Hoek zegt: Voorheen was er geen beleid. We zijn op weg naar de invulling van de ruimtelijke ontwikkeling; het niveau van voorzieningen binnen het verkeersplan is verwerkt. Helaas is in het dorpscentrum de parkeerruimte al ingenomen. Hij voorziet een transferium langs het spoor . Er wordt opgemerkt, dat daar ruimte moet blijven voor uitbreiding van het kerkhof. Dorpsbelangen opteert voor parkeerruimte bij De Geer en op het Klavertje-Vier-terrein. Het Plein moet alleen toegankelijk worden voor kortparkeerders (blauwe zone). De pullekes aan de Papendijk functioneren aan de stamtafel als schietschijf. Jan v. Hoek zegt, dat alles is aangelegd in overleg met en op richtlijnen van het G.V.P.G., Gemeentelijk Veiligheidsplan, en dat alles dient ter bescherming van de fietser en wijst op de afname van het aantal landelijke verkeersdoden. Alle verkeersdeelnemers moeten daarin passen, oa. naast het vrachtverkeer, de auto, de fietser en de voetganger. We zijn bezig met een drempelbeminderingsbesluit. Het blijft voornamelijk een mentaliteitskwestie. Toch wordt opgeroepen tot het aanstellen van een ambtenaar, die echt en alles en overal controleert. Er zijn drempelproblemen rond de Wolfdijk en Kerkdijk en men vraagt aandacht voor de vrachtauto’s, die zomaar


het inrijverbod in de Kerkdijk negeren. Er komt overleg op gang over de blauwe zone op het Dorpsplein. Uiteindelijk zeggen alle partijen toe alle middelen in te zetten om de ambtenaren, het onderwijzend personeel, de bedienden van de C1000 te “dwingen” elders te parkeren. Een unaniem besluit. We zijn benieuwd. Er wordt geopperd, de Papendijk opnieuw in te richten. Er moet een duidelijke afbakening komen voor vrachtauto en autoverkeer en mogelijk herziening van het fietspad. Na 3 maart 2010 moet een en ander heroverwogen worden; dat is wel erg gemakkelijk!!! Hoe staat het met de coalitievorming of wordt het weer 8 voor, 7 tegen!!! Er zijn nog steeds twijfels over de besluitvorming in 1996. Is de uitslag toen genegeerd, is er gepoogd tot echt overleg of is het enkel toeval geweest? In elk geval houden alle partijen alle opties open. De nieuwe raad moet een verfrissende en creatieve geest uitstralen. Er is weer sprake van een open situatie. De tegenstellingen in de raad blijken nu erg klein. De angst leeft, dat er weer op details wordt gestreden en dat de open algemeen van belang zijnde items weer verzanden in partijgewin. R. v.d. Ven doet een indringende oproep om samen het belang van Maasdonk te dienen en alle schemer weg te nemen in een ruimtescheppende sfeer. Op 23 februari a.s. zal de gemeenteraad kennis nemen van de commissie Samengaan/Samenwerken en dat heel rustig op zich laten inwerken en alle openheid haar bevindingen vastleggen. De nieuwe gemeenteraad zal zich laten overtuigen en de eindbeslissing gaan nemen. Voor het zover is, zullen de Maasdonkers zich nog mogen uitspreken in een naar iedereen vurig hoopt een duidelijke en herkenbare enquête. Er komen nog vragen over een onderkomen voor wagenbouwers in Maasdonk. Er is 4 jaren geleden ook van alles beloofd. Regelgeving maakt het weer moeilijk, zodat alles weer is opgeschoven. Men hoopt dat nu op korte termijn besluiten erover worden genomen. Er is een goede mogelijkheid aangeduid. De wens wordt uitgesproken, dat er een open en eerlijke coalitievorming ontstaat, dat er een meedenkende maar kritische oppositie wordt gevormd en dat alles gericht is op behoud van de waardigheid van Maasdonk. Op 25 febr. a.s. begint om 20.00 uur het grote lijsttrekkers debat in De Gouden Leeuw, dan valt een en ander nog te verifiëren. De goede aandacht van alle partijvertegenwoordigers, de inbreng van alle toehoorders en de eenheid die ondanks verschillen op een samenhangende wijze door lijsttrekkers werd bediscussieerd geeft moed voor de toekomst. We mogen nog vermelden, dat op zaterdag 30 jan. de oproep om “Vriend te worden van de Torre” keurig is voldaan. De straatactie tekende een bedrag op van 22.500 Euro. Dat laat zien, dat de 90.000 Euro toch in-

gevuld gaan worden. Geffen waakt over zijn Kerk. De “Torre” is immers ons behoud. Van stamtafel 317. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. De volgende stamtafel is op 21 febr. a.s. U bent van harte welkom, meteen na de hoogmis in café Govers. Het gù oe goet. Hauw Doe.

Van een leien dakje... ging het concert van de koren op 20 december 2009. Op initiatief van het koor Expreszo werd er in de parochiekerk een geweldig concert gehouden door de koren Expreszo, Passe Partout, het Gemengd koor en het Kinderkoor. Er werd gecollecteerd en de opbrengst was voor de restauratie van onze prachtige kerk. Daardoor waren Margje Vos en Peter Berkel in staat de restauratiecommissie een cheque te overhandigen met het mooie bedrag van € 500,00. Heel HARTELIJK DANK en... zo’n concert is zeker voor herhaling vatbaar. De Restauratiecommissie

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in allerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige tools, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

Meer bereiken met B.O.E.G. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

KOOR EXPRESZO OVERHANDIGT OPBRENGST SFEERCONCERT AAN RESTAURATIECOMMISSIE Ondanks de sneeuw en de kou hadden veel mensen de gladheid getrotseerd en was de kerk druk bezocht op 20 december. Het koor ExpresZo had op deze decemberavond een sfeerconcert georganiseerd samen met het Gemengd koor, Passe-Partout en het kinderkoor de Vrolijke Nootjes. Met veel enthousiasme werd er prachtig gezongen door de 4 Geffense koren. Alle deelnemende koren vonden de opzet zeer geslaagd en het concert was dan ook een daverend succes. Omroep Vladeracken verzorgde een concertregistratie die o.a. tijdens de kerst op de radio werd uitgezonden en daarna ook op de lokale TV bij “De kelders van Maasdonk� te bekijken was. De vrijwillige bijdrage van deze avond, bij elkaar gebracht door de bezoekers van dit sfeerconcert, is niet gering. Margje Vos, voorzitter van ExpresZo, heeft op 18 januari jl. een bijdrage van 500 euro aan Harrie Peters, voorzitter van de restauratiecommissie, kunnen overhandigen. Deze avond is dan ook voor herhaling vatbaar en misschien kunnen we er een terugkerend evenement van maken aldus Harrie Peters. Wij, leden van ExpresZo, hebben genoten van het zingen en de vele mooie reacties op het concert. Wellicht tot een volgende keer. Namens bestuur ExpresZo.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een

11


ROAPOAVOND 2010... mi unne glimlach “t Sirrekus van rood, geel en gruun kwam op mysterieuze, verrassende en variërende wijze tot stand. De circusdirecteur Geertjan van Nistelrooy (ceremoniemeester) presenteerde zich omgeven door 4 topgirls met een uitdagend lied: “Geen kredietcrises in Geffen”. Het wordt een avond vol met grappen, grollen; oe aderen zullen stollen. Het werd een wonderlijke droomwereld. De Prins met Raad opende met zwier. De nieuwe president Gilbert van het Rottenrijk droeg de grootvorsthamer over aan Charles van Herpen en Gilbert kreeg veel dank te horen voor zijn grootvorstschap gekleurd met een passende onderscheiding. Gelukkig kon de show beginnen. Ha, ha, ha... een echte nieuwe kersverse Dorpsomroeper. De hele zaal genoot van de opkomst van oud-prins Henry de 1e met het lied: Geniet van ‘t leven. Hij hai de kriebels, was verliefd, riep Geffenius tot hulp en had de aanzet van Hans (de vurrige dorpsomroeper) overgenomen in: “Hoort zegt ‘t voort”. De Dorpsomroeper etaleerde een voorbeeldige rijmelarij en nam vooral de Raadsleden onder de loep, de kerk en de Romereis van Hans, het M.F.C. met o.a. de nieuwe naam Doelzicht, het poalencirquit, de Pompzwengels, het kado vur Bennie’s vrouw, de Boom bij van Tuyl, en wà kift op Roap 33-extra . Helaas hield de rijmkunst de clou verborgen of was al voorbij. Maar knap gedaan mi un scherp oog!!! Spunk bleek een heerlijke dansgroep die ons meesleepte in Zuid-Amerikaanse sferen met roemba- jota-, bolero-sequidillahabanera-dansvormen onder de titel: “ik hep het op mun heupe”. Wat een ritme en heup gewieg en wat een blijheid. Stijlvol en met driftige opwindende ritmiek. Daarna meldde zich Over de Top vanuit de dug-out. Er werd fantastische knap humorwerk geleverd met o.a.: De kapeloan in de goal met een engeltje op de lat, Joost Vos die alles tegenhoudt, Scheringa die niet meer op de bank kan zitten, het M.F.C, als klaagmuur, de boom verwerkt en gehakt en boomstammetjes, de Bel-chinees enz. het was echt een warmloper; heel actueel en to-thepoint. Complimenten. Het winnende roaplied: sierlijke dames in Spaanse klederdracht lieten met veel lol en uitbundigheid hun lied “Ènne ker per joar” klinken. Een meeslepende melodie met een wat voor-de-hand-liggende tekst, waarin we graag meedeinden en meedolden. Een nieuwe groep van “ouwe” Jan Pompzwengel en “ouwe” Adrie Pompzwengel diende zich aan. “Handveger en Blek” Ze han gekwitterd en gekwetterd, ze leken geweetwotst en namen ook de Raad van 11 op de korrel als un echt circus, mi Charles als leeuwentemmer, de ketspullekes, Rien die zunne meulen kan zien, de vaandeldrager en de buiknagel, de bloajer in de Dorpstr. het verschil tussen Adriaan en Truus enz. Heel vermakelijk, de tekst 12

kan hier en daar wat flitsender en verrassender. Het eerste deel werd afgesloten met “Be Mekar Geroapt”: een frisse dorpse zanggroep met tumultueuze, ophitsende ouwe liedjes. In een tomeloze vaart werden we meegesleept van het ene naar het andere: Van Malle Babbe, de Balletjes van de Koningin, de Handjes enz.; en zo werd het een heel gezellige feestende, joelende boel. Hoi, hoi!!! Na de pauze start de KaaPeeJee en dan is het altijd een feestelijke wirwar van echt blindelings van alles wat, met een radio-reclame- zender met ruige Rita, gedichten, een lekker letterspel, gasoptreden met doordringende luchtjes, de knettergekke weerman, road-je-ploatje, brommerzender, de dolste reclame-boodschappen. Lekker chaotisch vermaak. De 1e verrassing werd toch: Tosti Tortelini en Dolores; twee zogenaamd ingehuurde artiesten, Boet van Dijk als pianist en Jos van Erp als zangeres, een echte Diva, brachten het muziekwerk “Te Laat”, met de Roos als symbool van hun verbondenheid. De Roos valt, ligt, geurt, bedwelmt. Het is een clownesk gebeuren zonder woorden maar pure mimiek en lichaamstaal met uiteindelijk toch bizarre pianomuziek en de meest onverwachte oerklanken uit de verheven borstpartij van Dolores met Mama, Mama. Opmerkelijk zijn de onverwachte improvisatiemomenten. Echt een vernieuwend optreden. Her Roaporkest laat zich weer voortreffelijk horen, want het toneel moet worden opgebouwd voor de XXL. “De grote Kermisattractie” passend in het Sirkus van rood,geel en gruun met John v.d. Heuvel en Jessica van Deursen, laat twee caissières zien: de blonde dame mi unne snoepkroam en d’n andere welgevulde langhorige flapuit, die unne keekwalk mi 7 ritten in de aanbieding heeft. Het welgevulde duo bleek getrouwd geweest te zijn, mar nog na te genieten van de scheijing. Je wordt naar het schouwspel gezogen en raakt erbij betrokken. Een echtpaar mi nogal wa zwaarwichtige uitspraken, die veul um het lijf hebbe, zet heel Geffen te kijk, ze leien zwoar onder de kredietcrisis. Ze accepteren, die Geffense kortingkartjes nie langer, geven Geffenaren unne hoofdrol in de film enz.. Zo wordt wethouder Rien van de Ven unne Pinokkio. De man klaagt over d’n dokter, die op hardhandige wijze zunne uitlaat, zunne inlaat en zunne deurlaat hai afgesloten, as ge noar de kapeloan kekt, dan hurt ie echt in het Sirkus thuis, ze hen de minse geruimd in ploats van de geiten enz. Ze veroveren de zaal. We bewonderen hun acteerprestaties, al komen ze wel rauw maar toch hartveroverend over. Er klinkt al geroezemoes “daar kommen de Weeuwkes”, maar we zien unne stoel vur het gordijn mi daarop Gilbert, die zi : “Unne man, unne man, un woord un woord”, ‘t was beloofd durrum: Het roaporkest zet in en er klinkt een ontroerend lied over het Geffen van vruuger op de melodie van Ons Dorpje (van Wim Son-


neveld). Spontaan zingen we het refrein mee en dromen over alles wa ter oit waar. Sunt, sunt. Een mooi moment. Maar dan toch “De Weeuwkes” met een lichtvoetig, cabaretesk onderwerp: “Sneeuwwitje”. Het spiegelbeeld bedolf Sneeuwwitje onder de complimenten: zo mooi (Paay-mooi). Ook de mooiste man van het jaar komt in beeld en de mooiste mins van Effe noar Geffe Bert van Laarhoven. Sneeuwwitje kraakt een woning in de Harrie-Schoutenstr. Een 3-tal sierlijke reuzenflamingo’s, als wonder paardjes, dragen 3 feeën of 3 dwergen met wonderlijke verhalen en opdrachten. De kaasboer belt aan. Ze droomt van de prins met het witte paard, die door het 3-tal wordt bezongen. Een geheime stem (stiefmoeder) vertelt: “Als je geen kaas koopt moet je heel je gedoetje verlaten”. Sneeuwwitje krijgt de bezwerende kaasboer opnieuw aan de deur. Ze bestelt uit angst toch maar ‘n klein stukje. De kaasboer verplettert haar onder de kaasdruk. Daar ligt ze vergeten, verlaten. Het sprookje is uit. Wat een fantasie, nauwelijks na te vertellen. Je kunt het alleen meebeleven en de sprookjessfeer proeven gemengd met soms realiteit tot de meest spectaculaire rariteit. De prachtige flamigopaarden zien we nog rijkuitgedost flanerend opdraven. Het was een zeer boeiend schouwspel, dat nog lang nazweeft in hoofd, hart en nieren. Dansgroep Demochape verraste ons opnieuw met hun hartroerende danswervelshow: Een blij, wonderlijk spel in taal en teken met enkel mimiek en beweging. In een adembenemende afwisseling voert het 4-tal ons naar de finale apotheose, die overgaat in een klaterend applaus van heel de zaal. Proficiat Demochape. De Weetwotsjers worden sminkend ten tonele gevoerd en brengen de bomensoap in het Dorp tot leven, er wordt flink gehakt van gemakt, het hele Waalbos wordt aan de paal genageld, de buurtbus telt al 99.999 kliëntele, de geminte dekt alles, alleen de werkenden zijn ongedekt dus toch nie alles, Rien van de Ven is de toedekker, de kapeloan is de weg kwijt, toch nie wel weg of nie, hij smeert al sambal op de tostie, Hans brult als een leeuw in de cel en vraagt om Spijkers, Wilma laat de duiven van Stefan neer bij Piet Bosch, de nachtwacht smult zich een aap bij de stropoppen, de Vossenhol komt tot leven, het restaurant is weg, pastoor van Nuland is nog zeer ondernemend, ze zijn hun ei kwijt in het ij, maar een ei is hij en wij ei-en wij-en niet te vermeien en Gerrit de Gover is blei met de carnavalsmis. Wat een zinvolle onzinnige onzin. De wotsj wordt besloten met een ode aan Brabant met het lied “Brabant ben jij”, voortreffelijk gezongen door de getalenteerde zoon Ruben van Gilbert. Een rijk gevarieerde act krijgt een bravoure vol applaus. Tot slot de altijd opzwepende Toapen met een boerentafereel: De koe wordt gemolken, d’n emmer is vol ‘n heel gehuui. De 4 Toapen zijn goedgekeurd voor het veeleisende programma “Boer zoekt vrouw”, Ze hen un goei

iekuu, zen zo sterk da ze un ploeg trekken, ze kunnen vort in de keuken. De Boer bekekt zo van boven en van onderen en hi toch mar een bedstee, noa veul getrek en gedauw liggen ze standje 4444, umdreijje gû nie, benauwd, de wazzum slû de zaal in en ze moeten bar vroeg op. Ze hauwen ut vur gezien en zingen: “Mar ik zè bleej, da ik ‘t nie geworre zè”. Weer een dolkomische, toch wat oubollige act, mar veul leut. Wat een prachtige roap weer. Complimenten aan de Roapcommissie, de toneelminsen, de bediening, de boerenbruidsparen, enz. Deze avond bleft men nog lang heugen. Kostelijk. Theo Prinssen

Heel veel dank aan allen! Op zaterdag 30 januari was de grote inzamelingsactie voor de restauratie van de H. Maria Magdalenakerk: ‘Ik word Vriend van den Torre’. Door de inzet van de wijkcontactpersonen van de parochie, die de brieven met machtigingen hebben rondgebracht, en van ca. 50 vrijwilligers, die de machtigingen weer hebben opgehaald, de extra aandacht door de locale omroep vandaag voor deze actie is het gelukt ca. € 22.500,00 op te halen. Dit bedrag is gegeven door De Geffenaren en dus niet door de bedrijven die in een eerder stadium al ruim hebben gegeven. Voorwaar een flinke steun in de rug en we verwachten dat dit bedrag nog omhoog gaat door toegezegde overmakingen en nog te ontvangen machtigingen van mensen die niet thuis waren. Daarom aan iedereen heel veel dank. Eveneens dankbaar zijn wij drukkerij Wihabo, die het drukwerk voor de restauratie al die jaren en ook nu weer voor ons gratis heeft verzorgd. De restauratiecommissie.

13


tief deel aan het maatschappelijk gebeuren in de drie kernen. Zo staan o.a. de Geffenaar van het jaar 2009 (Bert van Laarhoven) en de Geffenaar van het jaar 2005 (Jan van Ravenstein) hoog op de lijst, maar ook in het programma kunt u zien dat al onze mensen actief verbonden zijn met het verenigingsleven in Maasdonk. RESULTAATGERICHT Verjonging binnen Dorpsbelangen wordt verder doorgezet. In de achterbanvergadering begin januari heeft Partij Dorpsbelangen de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen van 3 maart 2010. Hierop staan 30 mensen, maar daarnaast is er nog een ondersteuningslijst waarop ook nog eens 18 mensen staan. Totaal dus 48 mensen. Er is ook een nieuwe jonge lijsttrekker van 47 jaar Arno Romme. Lijst 2 Dorpsbelangen. 1. Arno Romme 2. Annemiek van Gerven 3. HenriĂŤtte van Bergen 4. Frank van der Donk 5. Irene Ploegmakers 6. Jan Van Erp 7. Eric Rovers 8. Heidi van Bergen 9. Bert van Laarhoven 10. Jan van Ravenstein 11. Jan Voermans 12. Rini van den Berg 13. Jo van den Hurk 14. Willy van den Berg 15. Bram van Ravenstein 16. Leon Habraken 17. Frank Wertenbroek 18. Michael van den Heuvel 19. Eric van den Hanenberg 20. Ad van Erp 21. Rene van Herpen 22. Gerben Maurix 23. Albert van Schadewijk 24. Corne van der Doelen 25. Cees Velthuis 26. Theo van der Donk 27. Theo Schelle 28. Piet van Nistelrooij 29. Jan Meulepas lijstduwer 30. Kees van Wanrooij lijstduwer

Geffen Vinkel Geffen Nuland Vinkel Nuland Geffen Vinkel Geffen Geffen Geffen Geffen Vinkel Geffen Geffen Nuland Geffen Geffen Geffen Geffen Geffen Geffen Geffen Geffen Geffen Nuland Geffen Nuland Geffen

47 jaar 57 jaar 48 jaar 37 jaar 38 jaar 62 jaar 41 jaar 34 jaar 54 jaar 62 jaar 66 jaar 69 jaar 64 jaar 58 jaar 30 jaar 40 jaar 42 jaar 22 jaar 45 jaar 40 jaar 49 jaar 40 jaar 54 jaar 39 jaar 72 jaar 45 jaar 59 jaar 60 jaar 63 jaar

Geffen

66 jaar

Onze mensen hebben allen een grote betrokkenheid bij de plaatselijke Maasdonkse Politiek. Ook nemen zij ac14

Speerpunten in ons programma zijn o.a. de woningbouw, voorzieningen, de toekomst van Maasdonk en aandacht voor de jeugd. Wij hebben ook een kleine 10 tal jonge mensen op de lijst staan, die voor onze partij ook de verdere toekomst in de plaatselijke politiek garanderen. In de tweede helft februari zult u huis aan huis het programma van Dorpsbelangen ontvangen, zodat u dat programma thuis nog eens rustig kunt nalezen. Het is inhoudelijk van aard en ziet er zeer verzorgd uit, zoals U dat van ons gewend bent. En uiteraard is het resultaatgericht. Ook kunt U onze website bezoeken onder www.partijdorpsbelangen.nl Wij ontvangen graag uw reactie, onze fractieleider Arno Romme 06-47390373 is graag bereid deze te beantwoorden, maar ook andere mensen die op onze verkiezingslijst staan. PARTIJ DORPSBELANGEN RESULTAATGERICHT Stem op 3 maart 2010. Lijst 2

DANKWOORD Vader TEUN GOVERS Als je 91 jaar mag worden op deze manier dan heb je geleefd met veel plezier. Zijn liefde voor de paarden bewees de vele lieve woorden en kaarten. Omdat we niemand willen vergeten, noemen wij geen namen. Dank jullie wel allemaal, het was hartverwarmend. Namens de kinderen van de Gover

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining 0HGLVFKH�ÀWQHVV

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme $EN /VEN �� ���� %7 'EFFEN .EDERLAND

-OB�� �� �� �� �� �� ROMMEHOVENIERS HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding (EEGTERSTRAAT �� ���� #0 'EFFEN 4EL�� ����� ��� �� �� &AX� ����� ��� �� �� !UTOTEL�� �� �� �� �� ��


KANDIDATENLIJST VPM De VPM heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen van de gemeenteraad die worden gehouden op 3 maart 2010. De huidige gemeenteraadsleden Hans Hendriks uit Geffen en Gerard Kézér uit Vinkel voeren de lijst aan. De VPM hecht waarde aan continuïteit en kwaliteit en is heel tevreden dat beiden zich weer verkiesbaar hebben gesteld. Ad van de Boogaard uit Nuland en Eduard van Heese uit Geffen - beiden oudwethouder van Maasdonk - staan op de plaatsen drie en vijf. Bij de eerste tien kandidaten staan ook namen van oud-gemeenteraadsleden, zoals: Frank Smits (4) uit Nuland en Charles van Herpen (7), Rien Oomens (8) en Jan van Vucht (10) die allen in Geffen woonachtig zijn. Op plaats zes staat Lenie van Zutphen - van der Rijt uit Nuland als hoogst genoteerde vrouwelijke kandidaat op de lijst. De VPM toont met de samenstelling van deze kandidatenlijst aan te beschikken over voldoende bestuurlijke kwaliteit en deskundigheid. De huidige VPM-wethouder Elly de Jonge staat niet op de lijst. Dit komt omdat zij niet woonachtig is in Maasdonk. Elly heeft echter laten weten na de verkiezingen weer beschikbaar te zijn als de VPM een beroep op haar zou doen. Lijst van kandidaten voor de verkiezingen van de leden van de raad van de gemeente Maasdonk op 3 maart 2010. 1. Hans Hendriks, Geffen 2. Gerard Kézér, Vinkel 3. Ad van den Boogaard, Nuland 4. Frank Smits, Nuland 5. Eduard van Heese, Geffen 6. Lenie van Zutphen - van der Rijt, Nuland 7. Charles van Herpen, Geffen 8. Rien Oomens, Geffen 9. Hannie Danen, Nuland 10. Jan van Vucht, Geffen 11. Jo Heesakkers, Nuland 12. Cor Louwers, Geffen 13. Hans Clement, Nuland 14. Ans van den Bosch - Aalbers, Nuland

16

15. Harry Gabriëls, Nuland 16. Marja van Kreij, Geffen 17. Bart Clement, Nuland 18. Joop van Dijk, Geffen 19. Corrie van der Doelen - Schellekens, Nuland 20. Henk van Herpen, Geffen 21. Hennie Korsten, Nuland 22. Frans van Helvoirt, Nuland De VPM is er klaar voor! Wij willen graag doorgaan op de ingeslagen weg. In de laatste acht jaren, waarin we deel hebben uitgemaakt van de coalitie hebben we bestuurlijke stabiliteit gebracht, laten zien wat we waard zijn en wat we aankunnen. We leveren deskundige en kwalitatieve inbreng op tal van gemeentelijke zaken en dragen ons steentje bij aan continuïteit in het belang van alle inwoners van onze mooie gemeente. We doen dat op een eerlijke en betrouwbare wijze. Daarom wil de VPM niet voor niets graag uw visitekaartje zijn in de gemeenteraad van Maasdonk. Door uw stem op 3 maart uit te brengen op Lijst 4 steunt u ons en kunt u omgekeerd rekenen op onze inzet. De VPM kent immers maar één uitgangspunt: ‘het behartigen van de belangen van alle inwoners van Maasdonk’. Hans Hendriks, fractievoorzitter van de VPM. Reacties kunt u sturen naar hans-hendriks@xs4all.nl Zie ook www.vpmmaasdonk.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


KORTORRE-ROAP

Tijdens de eerste Jeugdpronkzitting, de “KortorreRoap”, zijn de nieuwe Jeugdprins & Jeugdprinses bekend gemaakt: Willem van Nistelrooij (12) en Lotte van Herpen (10) zwaaien tijdens Carnaval 2010 de scepter over de Geffense jeugd. Beiden zijn lid van de liefst 19 leden tellende Jeugdraad van het Rottenrijk. Wat betreft de Kort Orre Roap, kunnen we niet anders zeggen, dat het een geslaagd succes was, een volle residentie kon genieten van een 7 tal optredens deze middag. Ook werden er tijdens deze middag 3 mensen door de President Gilbert van de Meulenreek in het zonnetje gezet, Jason van Schijndel, Sam Schalks en Jeroen Spanjers kregen uit handen van Prins Bert de “hart gewerkt” onderscheiding 2009/2010. De eerste versie Kort Orre Roap werdt dit jaar georganiseerd door Bart Verhagen, Madelon Vos, Ruben van de Meulenreek en Ellen den Hertog, deze groep werd ondersteund door de werkgroep Recht vur zunne Roap. Onder het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, timmert de Geffense Carnavalsstichting Rottenrijk hard aan de weg. In 2009 werd de Jeugdraad (her)opgericht en vanaf dat moment gaat het crescendo met het jeugdcarnaval. Met de toevoeging van een heuse jeugdpronkzitting, de “KortorreRoap”, wordt er weer een belangrijk fundament onder het Rottenrijks jeugdcarnaval gelegd. Een van de hoogtepunten van de allereerste zitting was de onthulling van Jeugdprins Willem en Jeugdprinses Lotte. Jeugdprins Willen dun Urste Jeugdprins Willem is 12 jaar oud en zit in groep 8 van juffrouw Ans de Groot van de Mariaschool. In zijn vrije tijd voetbalt Willem bij Nooit Gedacht en hij speelt ook bugel bij muziekvereniging Willen Is Kunnen (W.I.K.).

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Tel. 0412 47 59 37 18

Zijn broertje Luuk (10) en zijn ouders Hans en Marjan zijn er altijd bij als er in Geffen iets te doen is. Zo hebben zij bijvoorbeeld al verschillende prijzen gewonnen als best verkleed gezin bij de Avond-4-Daagse. Willem wordt vast een hele goede jeugdprins; hij kreeg de liefde voor het Carnaval er “met de paplepel ingegoten!” Jeugdprinses Lotte Jeugdprinses Lotte is 10 jaar oud en zit toevallig ook op de Mariaschool, maar dan bij meester Ben Dobbelsteen in groep 7. In haar vrije tijd voetbalt Lotte bij de meiden van de E5M van Nooit Gedacht en zij zingt het hoogste lied in de kerk bij het kinderkoor De Vrolijke Nootjes. In de Geffense kerk is zij ook nog misdienette bij kapelaan Geelen. Twee jaar geleden voelde Lotte zich ook al een prinsesje, want toen was haar vader de “Grote-Mensen-Prins”. Nu mag ze echt zelf Jeugdprinses zijn en daar heeft ze heel veel zin in! Haar ouders Anita & Charles en grote broers Jari (13) en Niels (12) zijn hartstikke blij met Lotte’s uitverkiezing tot Jeugdprinses in het Rottenrijk!


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

+HHVWHUVHZHJ�����*HIIHQ�������7���������������������www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: ●

SCHOONHEIDSSALON

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

Blendtherapeute

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

Maria Galland

Mary Cohr

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 20

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.