Torenklanken 2010 - nr 02

Page 1

48e jaargang | nummer 2 | januari 2010

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GEFFENS VERKIEZINGSDEBAT De stamtafel organiseert op 31 januari een “goed gesprek” met alle lijsttrekkers van de partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In een ontspannen, maar gespitste sfeer gaan de lijsttrekkers met elkaar en met de toeschouwers in de slag over actuele kwesties, zoals de toekomst van Maasdonk, het Geffense centrumplan, en het plan voor het buitengebied tussen Oss en Geffen. En natuurlijk ontbreken ook de “pullekes” aan de Papendijk niet! U wordt van harte uitgenodigd op deze bijeenkomst op zondagochtend 31 januari om half elf in Zaal Govers. Het is de enige bijeenkomst waarin er in het bijzonder over ons eigen dorp gepraat gaat worden, dus mis dit eerste politiek café in Geffen niet!

RESTAURATIE VAN ONS MONUMENT: “JA, IK WORD VRIEND VAN DEN TORRE” Heeft u de machtiging al voor ons klaar staan? Vorige week is huis aan huis een brief van de restauratiecommissie van de H. Maria Magdalena Kerk bezorgd. In de brief hebben we u uiteen gezet waarom we nog een keer een beroep op u doen. In de bijlage bij de brief heeft u een machtiging aangetroffen om of éénmalig of periodiek een bijdrage toe te zeggen. Zaterdag 30 januari tussen 10.00 en 16.00 uur komen we met vele vrijwilligers ook bij u in de straat. We hopen dan dat als we bij u aanbellen, de machtiging in ontvangst te mogen nemen.

De restauratie van het mooiste monument van Maasdonk loopt van een leien dakje, maar we willen ook financieel gezien de restauratie succesvol afsluiten. Daarom doen we nog een keer een beroep op alle Geffenaren en gaan we voor een financiële eindsprint met de actie: “Vriend van den Torre”. Mochten we u onverhoopt niet thuis aantreffen dat stellen we het zeer op prijs als u de machtiging in de brievenbus van de pastorie (Kloosterstraat 2) deponeert. Samen sterk in restauratiewerk. Mogen we op u rekenen?

OPEN JEUGD TOERNOOI TENNISVERENIGING DE VLIJMD GEFFEN Weer zin om te tennissen? Nog even oefenen voor de voorjaarscompetitie weer begint, maar ook als je het gewoon leuk vindt om te tennissen, is er dit jaar voor het eerst een open jeugdtoernooi georganiseerd door tennisvereniging De Vlijmd. Het toernooi vindt plaats van 1 t/m 14 maart 2010. De wedstrijden worden gespeeld op de tennisbanen van TV de Vlijmd, sportpark ‘ De Biescamp’ in Geffen. Je kunt je inschrijven voor enkel, dubbel en mix in de leeftijdscategorieën t/m 10, 12, 14 en 17 jaar. Alle wedstrijden worden indien mogelijk volgens het poulesysteem gespeeld. Dus, schrijf je in als deelnemer via www.toernooi.nl en maak er samen met ons een succesvol toernooi van. Inschrijven kan nog tot 17 februari 2010. Wacht niet te lang met inschrijven want: vol is vol!

KOPY INLEVEREN VOOR: 30 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 20.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK � � � �

Gilbert Steenvoorden Berghem

�����EURKRUKKEN �R�S���HROOM��MESSSIN���BRONS��NIKKEL�EN��� ���EILI�HEI�SBESLA� ��BA�KAMERA��ESOIRES �����I�ERSE�A��ESOIRES ��EURBELLEN��BRIE�ENBUSSEN��HUISNRS��EN���

��������������������������������������������������������������� �EL��������������� ��MAIL��INFO��S�SIERBESLA��NL� �����S�SIERBESLA��NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 29 jan. 19.00 u. * avondmis za. 30 jan. 19.00 u. H.Mis m.m.v. Dameskoor + kinderkerk zo. 31 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 01 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 05 febr. 19.00 u. * avondmis met koorzang za. 06 febr. 19.00 u. H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk zo. 07 febr. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 08 febr. 19.00 u. * avondmis EXTRA COLLECTE In de vieringen van het weekend 6 en 7 febr. wordt er een tweede collecte gehouden voor de MEMISA (Medische Missie Actie) MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen

naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 19 januari in Vinkel en op 2 maart in Geffen, 13 april in Vinkel, 25 mei in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Februari: communiemap thuis hfdst. 7: Het geschenk van de vrede wo. 10 febr. 4e bijeenkomst 13.30 uur bezoek kapel rozenkrans PROGRAMMA VORMSEL Er hebben zich 24 vormelingen aangemeld. Dinsdag 2 febr. 18.00 - 19.30 u. gezamenlijke maaltijd. Inleiden Deel I: hfdst. 1 en 2. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS Kerkbalans 2010 is van start gegaan. Graag doen we een beroep op uw ondersteuning, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, erediensten energiekosten. U kunt de ontvangen machtigingskaart invullen en inleveren bij de bank, de pastorie of de kerk of uw bijdrage 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: ��HET��ERLIJMEN��AN�KALK�AN�STEEN ��HET�LE��EN��AN�AF�ERK�LOEREN ���HET�BOU�EN��AN�SEPARATIE�AN�EN�IN� �IPSBLOKKEN�EN��ELLENBETON ��HET�AANBREN�EN��AN�SPA�K�SPUIT�ERK ��HET�AANBREN�EN��AN�ALLE�SOORTEN�STUKA�OORS�ERK ��HET�PLAATSEN��AN�METAL�STU���AN�EN�EN�PLAFON�S

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Chronische klachten Burn-out Rugklachten Nek & schouderklachten Preventie Hormonale klachten Spijsverteringsklachten Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ�������Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

�ORPSTRAAT��A�����������EFFEN �EL��������������������A����������������� ��MAIL�JOSPIERIN�S�LE�I��NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


voor 2010 rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op € 360.000,00 Op de foto: momenteel wordt door de restauateurs een bijbeltekst teruggebracht onder de ramen in het priesterkoor.

meteen je favoriete carnavalsliedjes door. Op zaterdag 13 februari kun je horen welk liedje de meest favoriete carnavalsplaat van alle Rottenrijkers is. We zien je dus graag terug op zaterdag 13 februari bij Café Boetje, tot dan! Meer informatie: www.boetje.nl/rottenrijkse111

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen heel harte bedanken die ons diamanten huwelijksfeest van 29 december 2009 onvergetelijk hebben gemaakt, in het bijzonder de felicitatie brieven van onze Koningin, de commissaris van Noord-Brabant de Heer W. v.d. Donk, onze burgemeester Augusteijn voor het huis bezoek en cadeaus, verder van onze familie, buren, vrienden en kennissen voor de mooie wensen en cadeaus in welke vorm dan ook. Nogmaals allemaal bedankt ook mede namens onze kinderen en kleinkinderen.

STEM OP JOUW FAVORIETE CARNAVALSPLAAT! “Dat paard staat in de gang want hij rookte in de kamer en hij rookte in de keuken. Dus stem, want d’r in da telt maar da gebeurt nie vanzelf.” Dit jaar gaat carnaval 2010 bij Café Boetje op zaterdagmiddag 13 februari van start met de eerste editie van ‘De Rottenrijkse 111’. Een verkiezing van de mooiste carnavalsplaat aller tijden. Vanaf 15.00 uur ‘s middags vliegen de beste carnavalskrakers je om de oren en rond de klok van 23.00 uur ‘s avonds is bekend welk nummer door alle Rottenrijkers als favoriete carnavalsplaat is gekozen. Om de lijst samen te stellen hebben we ook jouw hulp nodig. Vanaf nu en tot zaterdag 6 februari aanstaande kun je jouw vijf favoriete nummers nomineren. Als alle stemmen geteld zijn, worden de mooiste platen op zaterdag 13 februari één voor één gedraaid. Om het een beetje makkelijker (of juist moeilijker) te maken is er een voorselectie gemaakt van een paar honderd carnavalsplaten, die tijdens carnaval te horen zijn in het Rottenrijk. Natuurlijk met bekende platen van bekende Nederlandse artiesten, maar natuurlijk ontbreken ook de liedjes van het Roapliedfestival niet in de lijst. Twijfel dus niet, ga snel naar www.boetje.nl en stuur

Bernard en Tiny v. Niftrik - v.d. Linden

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 5


De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota’s

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt …  ˆ

†  € ‡ €  � ‡

   Â

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak

 Â? Â? Â? Â?Â?  ­­­ Â? Â?  Â€ ‚ Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

ƒ „

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw�

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

ONTWERP

HOUTEN POORTEN

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Kom gerust een kijkje nemen

HEKWERKEN SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN

EXCLUSIEF

www.dekastaan.nl T

F E info@dekastaan.nl

TERRASOVERKAPPING

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094 Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m do. 9.30-17.30 u. vr. 9.30-20.00u., za. 9.30-16.30 u.


EFKES BUURTE MÈ... Charles en Annique Knotter Hun woning ligt verscholen achter veel groen, in de rustiek landelijke omgeving van de Vinkelse Holkampstraat, net in de gemeente Bernheze, terwijl het achterste deel van hun prachtige, parkachtige tuin met grote natuurvijver, in de gemeente Maasdonk ligt...! Charles en Annique Knotter: een kunstenaarsechtpaar, hoewel Charles zichzelf liever een ‘techneut’ noemt. Annique - geboren in St. Oedenrode - heeft haar hele leven al geschilderd; ze maakte op jeugdige leeftijd al haar zelfportret. In een creatieve loopbaan, waarvan vijftien jaar als grafisch vormgever in ‘s-Hertogenbosch, heeft zij vele mogelijkheden aangegrepen om haar artistieke gave verder te kunnen ontplooien. Door zelfstudie en cursussen heeft ze zich diverse technieken op het gebied van teken- en schilderkunst eigen gemaakt. In 2007 is ze afgestudeerd aan de Academie der Schone Kunsten in Arendonk in België, voor de vijf-jarige schildersopleiding. Na veel realistisch werk in olie- en acrylverf heeft Annique zich de laatste jaren meer toegelegd op de “intuïtieve schilderkunst”. In een ruim atelier nabij hun woonhuis zijn haar schilderwerken te bezichtigen. Behalve het maken van eigen werk geeft Annique van september tot juni elke dinsdagmiddag schilder- en tekenlessen. Wil men liever een paar uurtjes creatief bezig zijn, dan kan men deelnemen aan een of meerdere lessen. Charles - geboren in Tilburg, maar van nature een Hollander, zoals zijn ouders - had een baan als bedrijfsmanager bij Heijmans Bouw. Vaak ging hij met Annique naar expostities van schilderijen en beelden en dan ging zijn belangstelling vooral uit, naar hoe zo’n beeld nu vervaardigd werd. Toen hij zijn reguliere baan beëindigd had, startte hij dan ook met zijn eigen bronsgieterij “den hoolen sack”. “Annique en ik vormen hierbij een goede combinatie,” vertelt hij, “ik verzorg het technische gedeelte en voor de creatieve ideeën kan ik bij haar terecht!” Charles ontwerpt en vervaardigt bronzen beelden in eigen beheer, waarin meestal zijn technische achtergrond te herkennen is. Ook giet hij bronzen beelden en beeldjes, zowel hol als massief. In overleg met de klant wordt gekozen voor het gehele traject bestaande uit: aankanalen, invormen, uitstoken, bronsgieten, afwerken en patineren of een gedeelte van dit traject.

Hij maakt eveneens replica’s in brons van reeds bestaande modellen uit klei, gips, aardewerk of ander materiaal. Op zaterdag krijgt hij assistentie van zijn buurjongen Willem. “We proberen steeds op een hoger niveau te komen, door na elke gieting te evalueren wat beter kan of anders moet.” Ook Charles wil zijn kennis graag overdragen op anderen: zes keer per jaar wordt een complete cursus (massief gieten) gegeven, waarbij alle aspecten van het bronsgieten aan de orde komen. Bij voldoende belangstelling (4 à 5 personen) kan, een op maat gesneden cursus worden aangeboden, zowel hol als massief gieten. Charles is - zo vindt hijzelf - “een van nature onrustig, gedreven mens!” Hij zoekt fysiek en psychisch graag grenzen op en is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. “Als het project klaar is, dan zoek ik iets anders!” Dat blijkt ook wel uit zijn ‘avonturen’ die achter hem liggen: hij runde een boomkwekerij en hij is een botenbouwer. Hij heeft gezeild, gedoken en parachute gesprongen. Hij restaureert old-timers en was op pad met zijn motor of ligfiets. Maar zijn grootste passie was en is het afleggen van lange afstandstochten op de fiets. Hij trapte zijn kilometers naar Santiago, Parijs, Rome, Marseille, Portugal en Schotland! “Ik hop dan van camping naar camping, met zo min mogelijk bagage op mijn fiets. Ik ben dan heel ‘aards’ bezig, dicht bij de natuur! In het verleden was ik wel eens drie of vier weken van huis, maar tegenwoordig beperk ik dat tot tien dagen. Je moet wel enig doorzettingsvermogen in je hebben, want de tocht kan zwaar zijn. Ik ben gelukkig gezegend met een gezond lijf en een stevig karakter. Ja, zulke dingen zijn goed voor de mens!” vertelt een enthousiaste Charles. Heeft uw belangstelling voor het werk en/of de cursussen van Annique en Charles, informeer dan via de telefoon 073-5322176 of 06-50468112 of via de e-mail: knottervinkel@hetnet.nl Had u altijd uw eigen gemaakt beeld(je) al in brons willen gieten, dan kunt u binnenkort al aan de slag. De eerste cursus bronsgieten is reeds gestart op 8 januari, de tweede begint op 26 februari (4 vrijdagavonden en een zaterdag) en de derde cursus vangt aan op 16 maart (4 dinsdagavonden en een zaterdag). Momenteel exposeert Charles t/m 1 maart met zijn werk in het cultureel centrum Tiliander in Oisterwijk en van april tot oktober in ziekenhuis Bernhoven te Veghel. 7


ROND DE DORPSPOMP

Het vers, zie Torenklanken no l: ”TE LAOT” bij het afscheid van Teun Govers werd zeer gewaardeerd. “Ge werd er werrum van as ut dur de Prins wier vurgelezen”! Deze week namen we nog afscheid van Fritske Gloudemans-Donjecour (79 jaar) en van oud-fotograaf Paul Humpig (93 jaar). Beiden zijn ze zo maar schielijk gaan Paradijzen. We zullen vooral de aan de Dorpstraat vegende Frits missen en ons veel van zijn vaste gewoonten en uitdrukkingen blijven herinneren: o.a. “moet je luisteren”. We lezen nog het anonieme Memoriam over onze vaste gast, Noud, op pag. 14 van Torenklanken no 1 van 2010. De stamtafel kijkt terug op diverse evenementen.o.a. Hoaske Toeter, het Blaasfestijn in zaal de Haas met Likkebaarden, Ut Gu Vals en de Pompzwengels en nog enkele kapellen op 6 jan. j.l. Onder leiding van Charles van Herpen werd het een prachtige klankvolle avond met veel carnavalesk vermaak en verder de 18e Roapliedverkiezing op 16 januari j.l. met 13 deelnemers, wat weer een geweldig succes werd, De Bella Donna´s behaalden er de 1e prijs met tekst en muziek van Wilhelmien van Dijk en Thea Snoek : “Geffe is mi carnaval ´n circus van plezier, da is zo gezellig mi hil veul spuls vertier en het circus van rood, geel en gruun da stu ons oan en durrum hebbe wellie zo ons best gedoan enz. haalde de 1e prijs en Scroepie met tekst van Anja Verhagen en muziek van het Roapliedorkest kreeg de publieksprijs met het lied ZIJ of “kekt heur” en de Bierkruiers mi: kleed oe mar in rood geel groen in di carnavalsseizoen, ge kregt op alles dan unne andere kijk, want we feesten in het circus Rottenrijk vielen in de prijzen. Het werd een avond van plezier en wat opviel “echte kwaliteit” betere teksten opwindender muziekskes en een voortreffelijke uitdossing. Het is jammer, dat we nog te veel bier en plezier verwerken en ieder kan verrekke, al kom ik wel aon mun trekken en ik hauw van da gelal op het rood, geel en da gruun bal da is te veul van gelul waarvan ik smul (jammer!!!). Op-to-date was de tekst van de Vrolijke Nootjes met Online: ik zit te duk op het net, ik twitter , ik tik en ik chat. De gezellige leiding was in handen van Jan van Rooy. Op 31 januari gaan we de primeur beleven van de Keinderroap. Carnaval leeft in Geffen, Rottenrijk toont haar betrokkenheid, draagt een stuk van onze cultuur,het wordt doorgegeven en humor verrijkt je leven; daarom is er steeds meer belangstelling voor de culturele waarde die we zien in de optocht, in de liederen en vooral 8

in de Roapoavonden. De kwaliteit, de begeleiding, de verzorging komt op steeds hoger niveau. We zien weer uit naar de Roapoavonden op 29 en 30 januari en 5 en 6 febr. op de Carnavalsvieringen van 13, 14, 15 en 16 februari. Het bestuur van de stichting Rottenrijk heeft intussen Gilbert v.d. Meulenreek benoemd tot president, Hans Schalks tot vice-president, Antoon Bierings tot minister van Staat en Charles van Herpen tot Grootvorst. De organisatie telt intussen meer dan 300 personen. Het is jammer dat de Rabobank niet altijd de invloed, de inzet op waarde weet te schatten. De aanvrage voor sponsering van 500 Euro voor de Geffense wandel-4-daagse werd verminderd tot 305 Euro met de daarbij gestelde eis, dat dit gebeuren de Rabo-bank-4daagse moest worden genoemd, werd na rijp beraad afgewezen. Het Rabobank potje, de sociale betrokkenheid van de Bank, wordt toch teveel naar het Commerciële getrokken en dat valt te betreuren. Het is jammer dat dit stukje volkscultuur niet adequaat wordt gesteund. De stamtafel wil toch de betrokken Rabo-directie eens uitnodigen om die omslag te verduidelijken. Her parkeren in Geffen in de Kloosterstraat en op het Dorpsplein vraagt aandacht. Gemeente-ambtenaren parkeren voor het gemeentehuis. Het dwarsboomt alle intenties van aanwonende bedrijven om klanten te laten parkeren. Bedrijven worden gehinderd. In het weekend laden en lossen. Op het gemeentehuis klinkt hoongelach. De ambtenaren mogen parkeren bij de Gouden Leeuw. De wethouders R. v.d. Ven en J. v. Hoek beweren zomaar, dat het plein openbare ruimte is en die het eerst komt heeft plaats. De politieagent zegt: Ik schrijf collega´s niet op. Op marktdag, woensdag, is het helemaal een gekkenhuis. Het Dorpsplein moet alleen toegankelijk zijn voor Kortparkeerders met (blauwe schijf) met controleerbare inrijstroken. Er is parkeergelegenheid genoeg bij de Gouden Leeuw of rond De Geer en er is beslist nog parkeerruimte te creëren in de Raadhuisstraat. De lauwe reactie van wethouders begrijpen wij niet. De ambtenaren kunnen die afstand toch gemakkelijk lopen. Wachten tot de Aloysiusschool is afgebroken en er een parkeerkelder (voor de aanwonende) is onder de C1000 en de vrij komende stroken zal dan nog onvoldoende zijn. Het wordt hoog tijd voor goede afspraken en het verplicht stellen van de Parkeerschijf. We geven aandacht aan het restauratiecomité van de Parochiekerk. Door de open-deur van de kerk, de rondleidingen is er al veel aandacht gecreëerd voor de renovatie. De kerk wordt een JUWEEL van Geffen. Maar... er is nog een tekort van 90.000 Euro. Op zaterdag 30 januari a.s. begint de grote trektocht door Geffen om dat resterende bedrag te verzamelen. Immers alle zakelijke relaties zijn al uitvoerig bewerkt, alle groeperingen hebben al bijgedragen.


Er blijft geen andere keus dan een dringend beroep te doen op alle Geffenaren; alle bewoners, die ook maar af en toe opzien naar dat mooie monument en spreken van Onze Kerk, wijzend naar verleden en naar de toekomst willen toch bijdragen aan de instandhouding van dit schitterende monument. Er komt een geluidswagen, W-I-K, het Gilde, diverse werkgroepen, de hofkapellen, het comité enz. Men denkt met plus/minus 75 personen met oproepen in muziek, klank en beeld heel Geffen door te trekken en in korte tijd alle uit te nodigen: Doe Mee!!! “Nog enne keer meedoen” Wordt: “VRIEND van de Torre”. Er komen binnenkort brieven binnen huis-aan-huis, deur-voor-deur, de wijkcontactpersonen worden benaderd. Het moet de FINALE vormen: “Nog ene keer meedoen”!!! De stamtafel bereidt de volgende zitting op 31 januari voor: Het verkiezingsdebat met alle lijsttrekkers: De aanvoerders zijn al benaderd met een vragenlijst rond de hoofdthema´s die zich in Maasdonk afspelen. Waar wordt gebouwd, de samenwerking met Bernheze is een onderwerp, hoe vergaat het in het buitengebied, de polder, het parkeerbeleid, het centrumplan, is er nog ruimte voor bedrijven en nog tal van vragen. Op zondag 31 januari is het zover, komt dus na de hoogmis, rond 10.30 uur naar de Gover om mee te luisteren, te vernemen, te discussiëren en te weten hoe en waarom te kiezen voor die of die partij. Van stamtafel 316. Voor op- en of aanmerkingen de Prins 0412-640982. Tot ziens bij de Gover op 31 jan. a.s. Het gù oe goet!!! Hauw Doe!!!

HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” Handwerkclub “De Nijvere Handen” bestaat 25 jaar! Afgelopen najaar hebben we dat gevierd met een gezellige dag in ‘t Oude Klooster. Het was een gevarieerd programma, dat begon met een bezoek van Mevr.

v.Berlo-Braks. Zij had een prachtige collectie kleding uit vroegere jaren en natuurlijk voor onze groep, ook oude handwerkjes meegebracht. Daarna was er een optreden van zanggroepje Koffie Verkeerd met begeleiding door Mieke, Mien en Francien. We hebben gezamenlijk gegeten en na een bezoek aan de kapel nog even gezellig een glaasje gedronken. Natuurlijk is er ook een herinneringsfoto gemaakt. Bij onze club staat gezelligheid voorop. Elke maandagmiddag komen we bij elkaar en wordt er gebreid, geborduurd en ook kaarten maken is een favoriete bezigheid. Er worden leuke dingen gemaakt die met de jaarlijkse verkoop in het voorjaar én op de markt met “Effe noar Geffe” worden verkocht. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Elke maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in ‘t Oude Klooster.

DANKBETUIGING Noud Tiemissen Een klein gebaar is vaak een groot goed... Alweer twee maanden geleden dat mijn man, onze vader en opa overleed. Onze harten zijn vervult met verdriet en gemis. De steun en het medeleven dat wij kregen en nog steeds krijgen van velen, maakt dat verdriet draaglijk. Ondanks de slechte weersomstandigheden was de opkomst tijdens de avondwake en de uitvaart zeer groot. Meer dan 500 kaarten zijn door de brievenbus gevallen, de gekregen bloemen en bloemstukken tijdens de uitvaart, gewoon een telefoontje of een praatje en de mooie, geschreven stukken over Noud in diverse bladen. Onze dank is groot en we zullen dit nimmer vergeten. Gerrie Tiemissen-van der Leest Janneke, Mike, Brian en Luna-Michelle Willem Noud Broer en zussen Neven en nichten

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN

moeiteloos in je schilderij verlijmen. Draag kleding die tegen een stootje kan of breng een oud overhemd of schort mee.

50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN De Reiscommissie nodigt U gaarne uit voor : woensdag 3 februari 2010 aanvang 9,30 uur in het Oude Klooster voor voorlichting door iemand van het Reisbureau over onze 8-daagse vakantiereis naar Wenen van 29 mei t/m 5 juni. Spreker zal het gehele programma behandelen evenals het hotel met de accommodaties , de excursies enz.enz. U krijgt alle voorlichting en U kunt desgewenst vragen stellen. In onze laatste bijeenkomst met U gaven ruim dertig leden aan dat zij belangstelling hebben voor deze reis. Iedereen die geïnteresseerd is , is van harte welkom, dit betreft zowel KBO-leden als niet-leden. Wij zorgen voor de koffie! Om voor een goede organisatie te kunnen zorgen, vragen wij U onderstaand strookje in te leveren als U naar de bijeenkomst komt. ALLEN HARTELIJK WELKOM!!!!!!

Opgave voor 10 februari bij: Christine Ceelen Simon van den Berghstraat 48, 5386 CG Geffen. Tel. 073-5322258 of e-mail: jceelen@hetnet.nl

Uw Reiscommissie; Christine Ceelen, Simon vd Berghstraat 48, tel 5322258 Kees van Wanrooij, Veldstraat 5a, tel. 5322106 Ton Jonkers, Simon vd Berghstraat 8, tel. 5322005 ------------------------------------------------------------------

KBO afdeling Geffen & Stichting Rottenrijk”

Naam ............................................................................. Adres ............................................................................. komt naar de “Reisbijeenkomst” inzake Wenenreis van KBO op woensdag 3 februari 2010 in het Oude Klooster. Hij/Zij komt met 1 of 2 personen. (doorstrepen wat niet van toepassing is) Beste KBO leden,

FREAKEN MET VERF Graag willen we jullie uitnodigen om te freaken met verf op woensdag 24 februari om 13.30 uur in het Oude Klooster boven in zaal Het Schip. Het accent ligt hierbij op acrylverf. Een acrylverfschilderij kan eigenlijk niet mislukken Acrylverf hecht op bijna alle ondergronden en is geschikt voor de meest uiteenlopende technieken. In combinatie met gel mediums zijn de mogelijkheden helemaal onbeperkt. Hiermee kun je allerlei structuren en effecten creëren en dankzij het enorme hechtingsvermogen kun je materialen als zand, hout, stof of touw 10

Met vriendelijke groet, Bestuur KBO

SENIORENCARNAVAL De KBO afdeling Geffen organiseert op uitnodiging van en in samenwerking met de Stichting Rottenrijk een seniorencarnaval op zondag 7 februari as. Het festijn zal plaats vinden in de Gouden Leeuw, Aanvang 13.30 uur. Entree gratis. Omdat het nog een week voor carnaval is mag u toch verkleed ofwel carnavalesk gekleed aanwezig zijn. We zouden het zelfs zeer op prijs stellen. De toegang is natuurlijk voor alle senioren uit Geffen.


spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur SPREEKUUR MEE IN GEMEENTEHUIS VOORTAAN OP DINSDAGOCHTEND MEE is een organisatie, die een persoon met een handicap, beperking of chronische ziekte kan helpen bij vragen op allerlei leefgebieden. MEE geeft informatie, helpt bij het maken van keuzes en wijst zonodig de weg naar andere instanties. Sinds enkele jaren houdt MEE wekelijks spreekuur op woensdagmiddag in het zorgloket in het gemeentehuis. Vanaf 2010 wordt dit spreekuur verplaatst naar dinsdagochtend. Tussen 9.00 en 11.00 uur is het inloopspreekuur. U kunt ook desgewenst een afspraak maken met de MEE-consulent. Dit kan via telefoonnummer 073 - 53 42 100. In het zorgloket is ook allerlei informatiemateriaal aanwezig over producten en diensten van MEE. Buiten het spreekuur kunt u MEE rechtstreeks bereiken via telefoonnummer 0413 - 334 733 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30).

GEVONDEN Donderdag 14 Januari bij rotonde Geffen. Zwarte leren jas met bontkraag \ muts maat 46\ ES. In de zakken zat een fietssleutel met sleutelhanger met de tekst, Van Gansewinkel. Fam. Gijsbers-Damen Tel. 073-5324205

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een

11


NIEUWE HOOFDBEHEERDER OUDE KLOOSTER Per 15 jan. 2010 heeft het bestuur van het Oude Klooster, Harrie Langens benoemd tot nieuwe hoofdbeheerder, nadat Martien Romme afscheid heeft genomen in december 2009. Harrie is reeds een bekend gezicht in het Oude Klooster en als zodanig goed op de hoogte van de activiteiten die in daar plaatsvinden. Wij wensen Harrie heel veel succes toe bij zijn werkzaamheden in samenwerking met de beheerders, gastvrouwen en -heren en interieurverzorgers. Tevens is de heer Antoon Romme benoemd tot voorzitter van de Stichting het Oude Klooster. Hij volgt daarin de heer Jaap Bijleveld op die als interim voorzitter heeft opgetreden na het overlijden van Antoon van Zandvoort. Jaap blijft als vice-voorzitter in het bestuur. Heeft u vragen omtrent activiteiten in het Oude Klooster, dan kunt u bellen met Harrie Langens 06 - 30063350. Het nummer van het Oude Klooster is: 5324032. Stichtingsbestuur Oude Klooster

KERSTTOERNOOI GEWONNEN DOOR TONNY VAN DER HEIJDEN Het Kersttoernooi van Biljartvereniging ‘t Haasje is dit jaar gewonnen door Tonny van der Heijden die in de finale de baas bleef over Gertjan Nouwens. In de finale was de eindstand 10 om 5.7 punten. Men moet wel van alle markten thuis zijn om dit toernooi te winnen, want niet alleen libre, maar ook band, driebanden, zitten er in ieders pakket. Het was voor de derde keer dat Tonny, telg uit een befaamde Geffense biljartfamilie, meedeed aan dit toernooi, ditmaal met veel succes. Het was trouwens voor het eerst dat dit “Jonge Biljarttalent” een toernooi won. De bronzen plak werd opgeëist door Broer Damen, die vorig jaar kampioen werd, terwijl “outsider” Theo van Uden net buiten het podium moest plaatsnemen. Vanaf 2005 wordt dit toernooi met veel succes gehouden en gesponsord door onze gastheer Ernie. De eindstand was als volgt; 1. Tonny van der heijden 7 67.3 punten. 2. Gertjan Nouwens 7 65.7 3. Broer Damen 7 64.5 4. Theo van Uden 7 65.3 5. Arie Gloudemans 6 58 12

6. Peter Megens 7. Frank Gloudemans 8. Hans van Schijndel 9. Ernie de Haas 10. Hans van Orsouw 11. Hans Reuvers 12. Wim van de Hanenberg 13. Chris van Zuijlen 14. Chris van de Moosdijk 15. Adriaan de Haas

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4

56.6 40 35.8 35.3 34.9 34.6 34.3 32.5 30.7 29.2

@pestaartje

Jo Spierings Schoenen en Sport verrast kaderleden Nooit Gedacht met coachjacks Alle kaderleden van Nooit Gedacht werden onlangs verrast door Jo Spierings Schoenen en Sport. Deze kersverse goudsponsor van de Geffense voetbalvereniging schonk namelijk 120 splinternieuwe coachjacks, geheel in de clubkleuren en voorzien van het logo van Nooit Gedacht. Vooral in deze koude winterweken komen de coachjacks goed van pas. Het zorgt niet alleen voor een mooie uitstraling langs de lijn, maar ook voor een lekker warm gevoel! Namens alle kaderleden bedanken we Jo Spierings Schoenen en Sport via deze weg nogmaals van harte voor deze gulle gift.


TEMMIE VERTELD Ik ben in groep 8 begonnen met verhaaltjes te schrijven in de Torenklanken, samen met Lisa van Erp. En ik vind schrijven nog steeds erg leuk, alleen heb ik er helaas niet zoveel tijd meer voor. Het grappige en leuke is dat ik soms nog steeds reacties krijg van mensen die in de Torenklanken onze verhaaltjes hebben gelezen. Ik ben nu 15 jaar, en zit in havo 4 op het Maaslandcollege in Oss waar ik het erg naar m’n zin heb, maar wel veel moet leren omdat ik volgend jaar eindexamen moet doen. Na dat eindexamen ga ik misschien wel naar een school voor journalistiek, zodat ik toch nog met schrijven bezig ben. Mijn grootste hobby’s op het moment zijn dansen en gitaarspelen. Ik dans al zo’n 8 jaar bij dezelfde dansstudio en speel nu 4 jaar gitaar. En zoals het er nu uit ziet, hou ik het allebei nog wel een tijdje vol! Op de basisschool was ik ook veel met toneel en musical bezig, maar daar ben ik mee gestopt, hoewel ik het nog wel altijd leuk ben blijven vinden.

ding stond van Suzanne Wiegers had er een moeilijke taak aan, om uit deze elf, 5 te kiezen die naar de finale mochten. Natuurlijk zijn ze er uitgekomen. Scroepie, die de zaalprijs won, de Kruipers, de Bella Donna’s, d’n leste hoap, en de Bierkruiers waren degene die voor de tweede keer hun nummer mochten laten horen. Na een wijs beraad kon de presentator van de avond, Jan van Rooij, de jury op het podium roepen waar de uitslag bekend gemaakt werd. Op de derde plaats, de Kruipers, op de tweede plaats de Bierkruiers, en als winnaar de Bella Donna’s. Ze namen dan ook graag de wisselbeker in ontvangst. De tekst was geschreven door Willemien van Dijk en Thea Snoeks, de muziek door Willemien van Dijk. De Bella Donna’s werden muzikaal begeleid door het Roaplied orkest.

Carnaval Binnenkort is het weer carnaval, waar ik heel veel zin in heb! Dit jaar ga ik met vrienden en vriendinnen naar de Dorsvlegel in Vinkel, waar ik 4 dagen carnaval ga vieren. Vorig jaar was het een minder leuke carnaval voor ons, omdat we toen niet echt een gelegenheid hadden om uit te gaan. Wel vond ik het goed dat er toen iets voor onze leeftijd georganiseerd werd in café ‘Het Haasje’ in Geffen, maar helaas was er niet zo’n goeie opkomst. Hopelijk is er dit jaar meer interesse, zodat kinderen van ongeveer 12 tot 15 jaar ook in Geffen een leuke carnaval kunnen beleven! Ik wens iedereen een hele gezellig carnaval! Groetjes Temmie van Uden

UITSLAG ROAPLIED De Bella Donna’s hebben het Roaplied 2010 met het nummer “ènne keer per joar” gewonnen. In een volle Gouden Leeuw waren ze de strijd aan gegaan met 11 andere groepen. Het Roaplied is volwassen geworden, of te wel het bestaat 18 jaar. Freules de Flé d’Ar, opende de avond met hun winnend nummer van 2009, “un weil dweile” De stemming zat er meteen in. De Raad van 11 opende het festival, met een cover, die dan ok buiten mededingen mee doen. De jury, die onder lei-

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13


VERKIEZINGEN 2010

EERLIJK EN ZONDER WILLEKEUR In de vergadering van 6 januari 2010 heeft Partij Maasdonk de kandidatenlijst vastgesteld waarmee we op 3 maart 2010 deelnemen aan de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Lijst 3 1. Eric Langens Nuland (38 jaar) 2. Henk Heijmans Vinkel (50 jaar) 3. Peter Roozen Nuland (46 jaar) 4. Chris Ottens Nuland (19 jaar) 5. Maurits Schuurmans Geffen (39 jaar) 6. Jeanne Moon v/d Biezen Nuland (54 jaar) 7. Henny Meijer Nuland (65 jaar) 8. Anja Bijveld Fransen Nuland (49 jaar) 9 Mark Guns Geffen (30 jaar) 10. Bertie Korsten Nuland (42 jaar) 11. Erik v/d Sangen Nuland (48 jaar) 12. Wilfred Clement Nuland (38 jaar) 13. Harold v. Nistelrooij Nuland (36 jaar) 14. Jos v. Sleeuwen Nuland (53 jaar) 15. Annie v. Helvoirt v. Sleeuwen Nuland (64 jaar) 16. Evert Visschers Nuland (53 jaar) 17. Vincent Kerkhof Nuland (36 jaar) 18. Geert Pennings Nuland (47 jaar) 19. Frank Wouters Nuland (49 jaar) 20. Theo v/d Voort Nuland (45 jaar) 14

21. Jan Korsten Nuland (50 jaar) 22. Jan v. Hout Nuland (49 jaar) 23. Arno Millenaar Geffen (50 jaar) 24. Mark v. Nistelrooij Nuland (30 jaar) 25. Ronald v. Nistelrooij Nuland (40 jaar) 26. Geert Peters Nuland (49 jaar) 27. Paul Loohuis Nuland (47 jaar) 28. Adri Rovers Nuland (52 jaar) 29. Rob Ruissenaars Nuland (42 jaar) 30. Hendrik Langens Nuland (85 jaar) Op onze kandidatenlijst staan mensen die zich betrokken voelen bij de Maasdonkse politiek. Mensen van alle leeftijden(van 19 jaar tot 85 jaar) en betrokken bij diverse stichtingen, verenigingen en belangenorganisaties. Deze mensen willen zich sterk maken voor een eerlijk bestuur, wat zonder willekeur, wil werken aan de toekomst van Maasdonk. Een van de speerpunten uit ons programma is de jeugd. Zorgen voor een deugdelijk jeugdgebouw, goed onderwijs, voldoende sportaccommodatie etc. Met een jeugdige kandidaat op een verkiesbare plaats verwachten wij de jongste vertegenwoordiger in de raad te kunnen leveren. Als u het complete programma van onze partij wilt bekijken dan kan dat via onze website www.partijmaasdonk.nl. Wie graag een schriftelijke versie wil ontvangen kan naar 06 53 36 70 67 bellen. Het programma wordt dan bij u thuis bezorgd. Per mail reageren op ons programma kan via info@partijmaasdonk.nl Wij ontvangen graag uw reactie!!

EERLIJK EN ZONDER WILLEKEUR Stem op 3 maart 2010 lijst 3


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme �EN���EN���� ����������EFFEN� �E�ERLAN�

�OB����������������� ROMMEHO�ENIERS�HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding �EE�TERSTRAAT��� ���������EFFEN �EL������������������ �A������������������ �UTOTEL�����������������


van gastouderbureaus en kinderdagverblijven. Na afloop ontvangt de cursist een certificaat.

Wij jeugdleden van Muziekvereniging WIK hebben 9 januari jl. onze jaarlijkse vogelvoeder actie gehouden. En ook dit jaar heeft u ons niet in de kou laten staan, hartelijke bedankt. Verder gaat onze dank speciaal uit naar Dierenspeciaalzaak Bart de Kinderen. Tot volgend jaar! Jeugdleden Muziekvereniging WIK

CURSUS “EERSTE HULP AAN KINDEREN” De Jeugdgezondheidszorg van Thuiszorg Pantein organiseert in Oss een cursus “Eerste hulp aan kinderen”. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur op 23 februari, 2 en 9 maart. Opzet cursus In de cursus komen alle basisaspecten van veiligheid en gezondheid van jonge kinderen aan bod zoals: babyen kinderreanimatie, allerlei soorten verwondingen, brandwonden, vergiftigingen, koortsproblemen zoals koortsstuipen, verdrinking en allergische reacties door o.a. bijen- of wespensteken. De cursist leert om efficiënt en doortastend op te treden. Naast preventietips en kennisoverdracht wordt er veel tijd besteed aan praktische oefeningen. De cursus wordt gegeven door professionele docenten van 3Mcare, voldoet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis en de reanimatierichtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. De cursus is daarom ook geschikt voor medewerkers

Kosten De kosten zijn € 98,50 per deelnemer (excl. Oranjekruiscertificaat) Leden van Pantein Extra betalen € 91,50 (excl. Oranjekruiscertificaat) Aanmelden U kunt zich telefonisch aanmelden bij Thuiszorg Pantein, Tel. 0900-8803, keuze 3. Meer informatie kunt u vinden op de www.thuiszorgpantein.nl, kies het cursusoverzicht. U kunt zich via het cursusoverzicht ook digitaal aanmelden.

PERSBERICHT RIGOM start computercursussen voor senioren Op korte termijn start RIGOM op verschillende dagen en tijdstippen weer met diverse computercursussen voor senioren. De cursussen vinden plaats in het Anton Jurgenshuis in Oss. Het aanbod bestaat onder meer uit Introductie PC-gebruik, Word, Excel, Internet en email, digitale fotobewerking en een workshop internetbankieren. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met afdeling cursussen en activiteiten van RIGOM tel. (0412) 65 32 40.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

16


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


WIE WAT WANNEER JANUARI 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) FEBRUARI 03 KBO reisinformatiebijeenkomst Wenenreis, 9.30 uur ‘t Oude Klooster 03 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster 17 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 26 Ophalen Oud papier, vrijdagroute MAART 03 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 17 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 26 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 31 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster APRIL 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 15 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute (donderdag ivm Koninginnedag) MEI 02 Eerste Communie 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 20 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 Vormseltoediening, brugklassers 28 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) JUNI 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 17 Ophalen Oud papier, donderdagroute 24 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 Ophalen Oud papier, vrijdagroute JULI 03 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 17 Jeugdbrandweerdag 30 Ophalen Oud papier, vrijdagroute AUGUSTUS 19 Ophalen Oud papier, donderdagroute 18

21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 27 Ophalen Oud papier, vrijdagroute SEPTEMBER 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 16 Ophalen Oud papier, donderdagroute 16 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 24 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 14 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18)

PERSBERICHT SUCCESVOL EERSTE JAAR CONTACTPUNT Een jaar geleden is RIGOM gestart met Contactpunt activiteitenbemiddeling. Contactpunt wil 55-plussers die op zoek zijn naar een maatje om leuke dingen mee te ondernemen met elkaar in contact brengen door middel van een advertentiemagazine. RIGOM bemiddelt daarbij en zorgt ervoor dat het contact tot stand kan komen. Inmiddels kent Contactpunt een groot aantal leden en zijn er vele leuke contacten en vriendschappen ontstaan. Op 21 januari organiseert RIGOM een gezellige bijeenkomst voor alle leden van Contactpunt. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het een-jarig bestaan van Contactpunt en bieden we de leden de gelegenheid om op een laagdrempelige manier, in een ongedwongen sfeer, met elkaar kennis te maken. Bent u ook op zoek naar een maatje, doe dan mee en sluit u aan bij Contactpunt. Er zijn zo veel dingen die leuker zijn wanneer je ze samen met iemand anders kunt doen. Samen wandelen, fietsen, een kaartje leggen, eten, naar het theater, winkelen etc. Er is meestal wel iemand te vinden met de dezelfde interesses als u. Lidmaatschap van Contactpunt kost € 5,- per jaar. Voor nadere informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met Ilse Garraud van RIGOM, Schadewijkstraat 6 in Oss, bereikbaar via telefoonnr. 0412-653244.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: â—?

SCHOONHEIDSSALON

â—?

â—?

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

â—?

Blendtherapeute

â—?

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

â—?

Maria Galland

â—?

Mary Cohr

â—?

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 20

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.