Torenklanken 2010 - nr 01

Page 1

48e jaargang | nummer 1 | januari 2010

mailadres: torenklanken@home.nl

KATTEBELLETJE Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik eerst alle mensen bedanken die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze parochie. Koren, kosters, misdienaars en acolieten, besturen, pastoraatsgroepen, alle werkgroepen en ook die personen die niet in een groepje in te delen zijn. Hartelijk dank voor uw inzet, en weet: uw kerk kan niet zonder u. Waar een kerk ook niet zonder kan, is natuurlijk gelovigen, mensen die naar de diensten komen om samen God te danken voor al Zijn weldaden en Zijn hulp in te roepen bij moeilijkheden. Met de feestdagen hebben we kunnen ervaren hoe goed het kan doen om met veel broeders en zusters samen te bidden en te zingen. Hopelijk heeft deze ervaring ook zijn invloed op het kerkbezoek de rest van het jaar. Mensen die zich in willen zetten voor de kerk en mensen die de kerk een plaats in hun leven willen geven, dat is het allerbelangrijkste. Maar net als alle organisaties kan een kerk niet zonder financiële bijdragen. Gebouwen, gas en licht, beroepskrachten, boekjes, kaarsen, etc. kosten nu eenmaal geld. Daarom wil ik nu al wijzen op de Aktie Kerkbalans die ook dit jaar weer in januari gehouden zal worden. Laten we er samen voor proberen te zorgen dat 2010 een goed jaar wordt voor onze parochie, geestelijk zowel als materieel, tot eer van God en tot welzijn van ons allen. Ik wens u en allen die u dierbaar zijn van ganser harte een gezegend nieuw jaar. Kapelaan Geelen

Donderdag 14 januari 2010 START VOORVERKOOP KAARTEN Recht vur zunne Roap 2010 (29 - 30 januari, 5- 6 februari ) Aanvang 19.00 uur (deur open 18.30 uur) M.m.v. Dweilorkest ‘Ut Gu Vals’ U kunt maximaal 4 kaarten per persoon kopen. Prijs per kaart: € 10,00 Deze prijs is inclusief een kop koffie met een hapje én gratis garderobe. Café Zaal De Gouden Leeuw Opmerking: de laatste jaren komen de ‘kampeerders’ een etmaal tevoren, ‘fanatiekelingen’ een halve dag te voren en de ‘werkende mens’ twee uur tevoren in de rij staan. Maar Roapliefhebbers laat je niet afschrikken, jullie kunnen ook om 18.30 uur komen. Het is er én gezellig én un mooi stukske muziek én gu het nog kans zat op un kaartje. Kijk ook eens op www.rottenrijk.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 20.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK � � � �

Gilbert Steenvoorden Berghem

�����EURKRUKKEN �R�S���HROOM��MESSSIN���BRONS��NIKKEL�EN��� ���EILI�HEI�SBESLA� ��BA�KAMERA��ESOIRES �����I�ERSE�A��ESOIRES ��EURBELLEN��BRIE�ENBUSSEN��HUISNRS��EN���

��������������������������������������������������������������� �EL��������������� ��MAIL��INFO��S�SIERBESLA��NL� �����S�SIERBESLA��NL Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Ż

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Bloemwerk Woondecoratie Cadeau’s

Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Voor al uw

Dorpstraat 20A - 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 - Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 - E-mail: dolce-vita@home.nl WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”ONDER DE TOREN”

aan het saxofoonensemble o.l.v. Rens van Wanrooij; aan de pastoraatsgroep m.m.v. Henk, Jan en Rien; en last but not least aan kapelaan Geelen, die “ijs en weder dienende” van Geffen naar Vinkel pendelde, met dank aan zijn privé chauffeurs! DANK ook aan hen die de vieringen in de kerk bezochten! Iedereen was op zijn manier een “kerstster die licht uitstraalde”!

BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 15 jan. 19.00 u. * avondmis za. 16 jan. 19.00 u. H.Mis mmv Passe Partout + kinderkerk zo. 17 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 18 jan. 19.00 u. * avondmis vr. 22 jan. 19.00 u. * avondmis za. 23 jan. 19.00 u. H.Mis met samenzang + kinderkerk zo. 24 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 25 jan. 19.00 u. * avondmis “KERSTSTERREN” We mogen terugzien op mooie kerstvieringen in onze Maria Magdalenakerk. Velen hebben meegewerkt om op een fijne, sfeervolle manier Kerstmis te vieren. DANK aan onze wijkcontactpersonen die de kerstkaarten rondbrachten en aan de vrijwilligers die de kerstwens erin hebben geplakt; aan de kerkschoonmakers en kerkversierders; aan de kerststalbouwers van Scouting Geffen o.l.v. Mark van Griensven; aan de kosters, misdienaars, misdienettes en acolieten; aan de lektoren, communie uitdelers en collectanten; aan de (koor)leden van de Bandola’s, Passe Partout, Gemengd Koor, Kinderkoor, het Studieorkest van WIK, Kwarterp, hun dirigenten, leiders, organisten en muzikanten; aan de medewerkers van het Kindje Wiegen: Marie-José van Dinther en Marianne Lepoutre en de majorettes en de overige kinderen die het verhaal uitbeeldden;

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 19 januari in Vinkel en op 2 maart in Geffen, 13 april in Vinkel, 25 mei in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: december 2009: Isa van Wanrooij, Nick Versantvoort PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Januari: communiemap thuis hfdst. 5 en 6 wo. 13 jan. 3e bijeenkomst 13.30 u. versieringen maken BERICHT VOOR DE NIEUWE VORMELINGEN Zoals bekend wordt het Vormsel in dit schooljaar op twee data toegediend. De kinderen van groep 8 hebben het Vormsel al ontvangen op 27 november 2009 en op 21 mei van 2010 wordt het Vormsel toegediend aan de leerlingen van de brugklas. De kinderen die op de Geffense basisscholen hebben gezeten, hebben hierover al bericht ontvangen en hebben zich reeds aan kunnen melden. De huidige brugklassers die buiten Geffen op school 3


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: ��HET��ERLIJMEN��AN�KALK�AN�STEEN ��HET�LE��EN��AN�AF�ERK�LOEREN ���HET�BOU�EN��AN�SEPARATIE�AN�EN�IN� �IPSBLOKKEN�EN��ELLENBETON ��HET�AANBREN�EN��AN�SPA�K�SPUIT�ERK ��HET�AANBREN�EN��AN�ALLE�SOORTEN�STUKA�OORS�ERK ��HET�PLAATSEN��AN�METAL�STU���AN�EN�EN�PLAFON�S

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. prak tijk voor medisch shiatsu

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Chronische klachten Burn-out Rugklachten Nek & schouderklachten Preventie Hormonale klachten Spijsverteringsklachten Spanningsklachten Vergoeding door vrijwel alle zorgverzekeraars.

Achtersteweg 3 | Nuland | T 073-5321323 | www.estherbindels.nl

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ�������Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS

De kosten voor dankbetuigingen, personeel gevraagd en aangeboden zijn € 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergen15@home.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

�ORPSTRAAT��A�����������EFFEN �EL��������������������A����������������� ��MAIL�JOSPIERIN�S�LE�I��NL www.jospierings.nl

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

€ € € €

16,27,38,65,-


hebben gezeten en mee willen doen met het Vormsel op 21 mei a.s., gelieven zich te melden bij de kapelaan, want wij hebben geen namen van hen beschikbaar. Jullie kunnen bellen (5321216) of mailen naar: kapelaan@parochiegeffen.nl). De eerste bijeenkomst is op 2 februari van 18.00 uur tot 19.30 uur op de pastorie. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 dec. 2009: Noud Tiemissen, 58 jaar 16 dec. Marie van Griensven-van Vugt, 95 jaar 20 dec. Teun Govers, 91 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2009 De eindstand voor 2009 is: € 20.369,00. Dank voor uw bijdrage! Kerkbalans 2010 start weer in januari. Graag doen we een beroep op uw ondersteuning, want de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. Binnenkort wordt uw een envelop met gegevens thuis bezorgd. U kunt uw bijdrage voor 2010 overmaken op Raborek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2010. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de

restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op € 360.000,00 TERUGBLIK OP 2009 Bij het aanvangen van 2010, een gedenkmoment, even terugzien. In onze parochie beleefden we weer waardevolle dingen samen vieren, bidden, werken, zingen. In dit jaar van restauratie, waren de gewone dingen, soms een hele operatie! Steigers en planken, minder banken, van boven geen klanken! Veel stof en gruis in plaats van een helder Godshuis. Samen maakten we er wat van, iedere werkgroep maakte zijn plan. Eerste Communie, Vormsel, dopen, trouwen de steigers konden ons niet weerhouwen. Uitvaart, avondwake, rouwen, kerkversieren, boekjes vouwen, poetsen, dweilen, stoffen, sjouwen, doorzetten en de moed erin houwen...... Preken, misdienen, lezen en zingen, in een parochie gebeuren echt veel dingen; schrijven, rekenen, notuleren, vergaderen en restaureren. Onze zieken en minder bedeelden aandacht geven, met alleenstaanden het “samenzijn” beleven. Zorg voor de tuin en voor het kerkhof; voor ieders inbreng eer en lof! Dank aan al deze werkenden...... maar zeker ook dank aan onze kerkenden...!! Samen gaan we weer voor een heel nieuw jaar, onder prachtig schilderwerk, helder en klaar! Moge ook de vieringen u inspireren, om dankbaar “de Nieuwgeborene” te komen eren. Dank ook aan onze kapelaan, want hij moet in 2010 weer tussen de steigers voorgaan...!

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 5


De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota’s

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt …  ˆ

†  € ‡ €  � ‡

   Â

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak

 Â? Â? Â? Â?Â?  ­­­ Â? Â?  Â€ ‚ Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

ƒ „

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw�

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

ONTWERP

HOUTEN POORTEN

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Kom gerust een kijkje nemen

HEKWERKEN SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN

EXCLUSIEF

www.dekastaan.nl T

F E info@dekastaan.nl

TERRASOVERKAPPING

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094 Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m do. 9.30-17.30 u. vr. 9.30-20.00u., za. 9.30-16.30 u.


EFKES BUURTE MÈ... Rien Romme (26 j.) en Anke van Dijk (21 j.) Boer zoekt......... het verderop...... zijn vrouw heeft hij al gevonden......! Rien Romme wilde altijd al boer worden; na de HAVO en HAS ging hij thuis werken op de boerderij van zijn ouders Gerrit en Dorothé Romme in de Weverstraat. Omdat deze boerderij en de grond eromheen in het gebied viel “waar de gemeente een oogje op had”, bood de familie Romme hun boerderij vrijwillig te koop aan. Dat betekende dat de bedrijfsvoering naar elders verplaatst moest worden. Omdat Nederland minder mogelijkheden voor de boer biedt, keken Rien en zijn vriendin Anke uit naar een land dat het best bij hen paste. Canada, Polen, Denemarken en Frankrijk werden het niet... Duitsland werd uitverkozen! “Bij een boer gaat het vooral om de grond” legt Rien uit. “In Duitsland heeft een boer goede mogelijkheden tot ontwikkeling, er is meer aanbod van grond, goedkoper, en de boeren wonen minder dicht bij elkaar.” Ze vonden hun nieuwe stek in De Eifel, tussen Trier en Koblenz, 40 km. van het land Luxemburg, in de stad Gerolstein (met een verwantschap met het Nederlandse Gilze-Rijen), een plaats van 8000 inwoners. Ze gaan daar een perceel van 120 ha. grond bewonen en bewerken, waarvan 48 ha. eigendom is en de rest gepacht wordt. Er staat een koeienstal op voor 120 koeien, een melkstal, een machineloods, een oude stal voor jong vee en een onderkelderd woonhuis. Rien en Anke beginnen in januari met 47 koeien en een beetje akkerbouw. Vervolgens worden er nog 35 koeien uit Geffen naar Duitsland getransporteerd. “De melkprijs is weer enigszins aan het opkrabbelen, dus we hopen dat ‘het dal’ voor ons koeienboeren achter de rug is,” zegt Rien. “We hebben een nieuwe vloer gelegd en kleine investeringen gedaan, zoals een vernieuwd voerhek. De machines hebben we overgenomen van de vorige eigenaar. Op korte termijn willen we onze stal vol krijgen met de 120 koeien”. Voor Anke is het langzaam wennen geweest om weg te moeten gaan uit Nederland. “Het is een proces, telkens zet je een stap naar de uiteindelijke beslissing. Ik kom ook van een boerderij dus ik weet wel wat het is en als je dan samen verder wilt, trekt je dat uiteindelijk ‘over de streep’! Jawel: als je “Grenzeloos verliefd” bent, zeg je ook

sneller “Ik vertrek”! Anke is verpleegkundige van beroep en waarschijnlijk gelden haar diploma’s ook in Duitsland. “Ik heb daar nog niet gesolliciteerd, want eerst willen we het huis opknappen en het bedrijf in orde maken.” Ze zullen zeker de Brabantse gezelligheid missen, want ze zijn beiden actief in het verenigingsleven: Rien was in Geffen een actief handballer en Anke was bij Scouting Nistelrode. Ze beseffen eveneens dat ze niet zomaar even naar familie en vrienden kunnen en hen dus ook minder vaak zullen zien. “Een vrijwillig melker op onze boerderij, met Effe noar Geffe, kan zich nu al melden!” lacht Anke. Rien en Anke zijn erop voorbereid, ze hebben hier vooraf al Duitse les gehad, om in ieder geval redelijk met de mensen te kunnen communiceren. De naam Rien lijkt nog moeilijk uit te spreken door hun toekomstige landgenoten, maar Anke klinkt zeer vertrouwd aldaar! Oud- en Nieuwjaar zullen ze al in Duitsland vieren: ze knallen daar hun ‘toekomstpijlen’ de lucht in! Hier in Geffen zijn ze eveneens goed ‘uitgeluid’: een heus ‘vrijgezellenfeest’ voor beiden zonder dat er binnenkort al een huwelijksfeest is en een ‘verrassingshandbalwedstrijd’ voor Rien. Broer Hans ‘plukte’ Rien onder de koeien vandaan om zich gereed te maken voor de vriendschappelijke match Olympia Oss (de ex-handbalploeg van Rien) en Geffen Heren 1 KPJ (zijn huidige club). Met een buitentemperatuur van - 10° werd er gehandbald in Lederhosen en gewonnen door Geffen met 17-15, en na afloop was er ‘ein Deutscher Abend mit Wurst, Bier und Oberkrainer Musik’! Anke en Rien hebben er zin in, ze zijn van plan om zich gauw bij een vereniging of groep aan te sluiten om zodoende ook sneller te kunnen aarden. “Want daar moet je uiteindelijk zelf aan werken,” vinden ze. Ze komen, behalve op een goede werkplek, ook in een mooie omgeving (De Eifel) terecht: een glooiend, vulkaan-landschap met bossen en stroompjes en veel grote (krater)meren. Deze meren zijn 700 tot 800 m. breed en 80 m. diep. Het is ook een echte vakantiestreek met veel campings, appartementen en één skibaan en je kunt er heerlijk wandelen en fietsen... De stad Gerolstein zelf is heel toeristisch met typisch Duitse huizen en gebouwen. Familie en vrienden uit Nederland kunnen dus om twee redenen de reis van 248 km. naar Rien en Anke gerust maken! Veel succes! 7


ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel wil 2009 toch maar gauw vergeten. Het jaar van de kredietcrisis en Q-koorts en de malaise in Kopenhagen. Een jaar met afscheid van in Geffen onderscheiden personen: Antoon van Zandvoort, als de veelbesproken, voortgedreven markante wethouder en zijn broer Ad van Zandvoort, als gilde-hoofdman en Vladerackbestuurder en oud-wethouder en verenigingsman Noud Tiemissen en Teun Govers als Kastelein en zaalhouder en lid van diverse commissies. Een moment van stilte om onze vaste gast Noud Tiemissen......... We herlezen het afscheids-memoriam uit de laatste Dorpspomp van 2009... We herinneren ons de druk bezette en zeer geslaagde 300e stamtafel. De bezoekende gasten kwamen nog even langs. De bouw van de nieuwe school met het M.F.C. verloopt voorspoedig; op 5 febr. 2010 wordt de 1e steen gelegd en bij de opening van het nieuwe schooljaar wordt het geheel in gebruik genomen. Er wordt in spanning gewacht op de nieuwe naam van de school en het Centrum. De renovatie van het kerkinterieur wordt dit jaar opgeleverd. Het moet zijn reflectie hebben op het parochieleven. Parochie Geffen wordt immers nog voor 2020 hoofdparochie. Onze kapelaan blijft aan Geffen verbonden en heeft in zijn preken van 28 december duidelijk gemaakt, dat er van verandering voorlopig helemaal geen sprake is. De verenigingen waren erg actief in 2009: W.I.K.haalde de 1e Prijs, Nooit Gedacht op no 3. ExpresZo trad op in Heeswijk, in Rosmalen en op voortreffelijke wijze in Geffen in de parochiekerk op 20 dec. met moderne Kerstliederen. Ook het Kinderkoor liet zich op zuivere en feestelijke wijze horen met o.a. tis Kerst, tis Kerst en Passe Partout met verfrissend repertoire en het Gemengd Kerkkoor met harmonieuze, romantische kerstmuziek. De, ondanks besneeuwde wegen, helemaal gevulde kerk applaudisseerde zich de handen stuk, verbaasd over het muzikale niveau van dat kerstconcert. Rond de Kerst waren de koren weer helemaal present. Helaas bezweek het kerkorgel beneden met de roep aan het Gemengd Koor: “Ga maar weer naar boven”, met dank aan T.P., maar de Volkszang doen we wel voortaan zelf. Het Gilde bestond 10 jaar, de Pompzwengels 45 jaar, de Roapoavonden 33 jaar en Bert van Laarhoven werd man van het jaar-2009. De Geffense Dorpsraad werd opgericht. 8

De burgemeester vond in zijn toespraak op de nieuwjaarsontmoeting op 3 januari, dat 2009 toch nog belangrijk was om het genome unanieme besluit tot samenwerking met de gemeente Bernheze, maar dat de kredietcrisis en de Q-koorts een zeer negatief stempel drukken op dat jaar. Hij wees erop, dat de invloed van het gemeentebestuur bedreigd wordt, dat er kracht moet uitstralen vanuit de gemeenteraad en hoopte op nieuwe daadkracht na de verkiezing in 2010. Het Rijk zal de inkomsten van gemeenten gaan beknotten, maar moet toch blijven voorzien in het goed functioneren van gemeenten. Hij is bereid daarvoor met overige gemeenten op de bres te staan. De Dorpsraden riep hij op attent te zijn en mede zorg te dragen voor een goede invullingaanvulling-communicatie van en met de nieuw te vormen gemeenteraad. Ook beloofde hij dat de gemeente zich het lot van de geitenhouders zal aantrekken en waar nodig en mogelijk hen ondersteunen en dat hij aan de bel zal trekken bij het Rijk om goede tegemoetkomingen te vragen(eisen). Wij zien op een foto van de Volkskrant van 2 januari Jan van Lokven met een blik vol ontwaardiging-verbazing kijken naar minister Verburg met grote twijfels aan de gedane beloften. “Het ruimen van gezonde dieren” moet stoppen. De Qkoorts patiënten vragen meer aandacht. Beide partijen verdienen gehoor. In Geffen zijn gelukkig nauwelijks patiënten. Er zijn zorgen om de bio-industrie. Het nieuwe jaar 2010 geeft toch weer nieuwe hoop: Er zijn hoopvolle ontwikkelingen rond de problemen rond het spoor met Prorail over plaatsing van een geluidsscherm en met Enexis voor de verlegging van een gasleiding om bouwplannen nabij en rond Carbone mogelijk te maken. Bouwgroep van Schijndel heeft zich gemeld voor uitwerking van plannen bij perceel 36-38 in de Kloosterstraat met de bedoeling daarbij aan te sluiten bij de bouw op het noordelijk deel. Maar hopen dat het niet inhoudt, dat de fraaie boerderij gaat verdwijnen. Geffen wees op je hoede!!! Het zuidelijk deel, nabij de Heegt, de Lambertusstraat Veldstraat het Klavertje Vier terrein, Harrie-Schoutenstraat en bij C1000 is in onderhandeling met Mooiland en van Herpen. Er is sprake van een parkeerkelder onder de uitgebreide C1000. Daarvoor zijn weer nieuwe koopovereenkomsten en juridische toetsingen nodig en dat eist weer tijd. Maar begin maart begint men toch met de sloop van de leegstaande huurwoningen. Vaststelling van het noordelijk en zuidelijk plan wordt verwacht in juni 2010. Ook de huisvesting van het Sint-Joris-gilde en Scouting Geffen bij de Zeldenrust aan de Leiweg is in procedure maar dat vraagt ook weer een bijzondere milieuvergunning. Welke bouw en waar zal worden gestart in 2010??? Ook kunt U ook mailen naar:


www.communicatie@maasdonk.nl. Bijzonder blij was de stamtafel met het herstel van onze stamtafelleider Jaap Bijleveld (afwezig vanaf aug. 2009). Er gaan zich 100 Maasdonkers aanmelden voor een gezonder bestaan; hoe en waar dit geschiedt is nog onduidelijk. Info: gilbert@vandemeulenreek.nl. Op 31 januari a.s. houdt de stamtafel een debat met de lijsttrekkers van de politieke partijen uit Maasdonk, daarbij is iedere belangstellende van harte welkom. Jan van Vucht zal het geheel leiden. We zien helaas nog weinig nieuwe raadsleden zich aanmelden. De Dorpsraad Geffen is intussen bezig met hun I.D.O.P. het voor Geffen Ideale-Dorps-Ontwikkelings-Plan. Van de 800 leden tellende Golfclub horen we geen nieuws. Het Waalboss wacht nog een jaar of tien op uitvoering. De Barrière wacht nog op een koper. Er komt ook dit jaar nog een Maasdonkse Seniorenraad en wij gaan wachten op het 1e conflict met de Dorpsraden of komt er een samen- of wisselwerking. G.v.d.Helm heeft zich gemeld als nieuwe stamtafelgast. Wie volgt... ?? Het nieuwe jaar beginnen we maar al te graag met nieuwe gezichten en inzichten wat immers nieuwe uitzichten biedt. Van stamtafel 315 voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Hauw Doe, Zaolig Neejjaor en Ut gù oe goet.

BIJ HET AFSCHEID VAN TEUN GOVERS, Te loat Efkes buurte; ik kom er oan, hak dà nou mar gedoan: over het café en de kroeg ut waar dur noit druk genoeg, over onze Hans en de aander zo teen en taander, nog proaten over de muziek artiesten, en Geffesse politiek, oew perd, ponnie en koe en al ut boeregedoe. Teun ik kom eroan. Mar ineens ist me oe gedoan. Verstomd is alles van dieë mins. We ware ut wel nie altijd ins mar da hiel ons oan de proat over de buurt, de geminte, de road. Ge ligt nou bè de vertrouwde torre en-en-niggentig intussen geworre. Ik zie oe nog goande altijd op pad “Hedde nog wa noddig gehad”. Treure da hitter gin boat

Ik zè, ik zè te loat. Teun Govers is nou un verleden. Rust mar in eeuwige vrede. Hauw Doe. De Prins

ROAPLIEDVERKIEZING 18 JAAR Het Roaplied is volwassen geworden! Op zaterdag 16 januari 2010 wordt voor de achttiende keer de verkiezing van het enige echte Rottenrijkse carnavalslied georganiseerd. Ook deze keer is er weer een groot aantal deelnemers dat het podium zal betreden. Er zijn maar liefst dertien deelnemers die natuurlijk door zoveel mogelijk mensen aangemoedigd willen worden. De deelnemers en de muzikanten van het Roaporkest zijn druk aan het repeteren om weer een geweldige avond neer te zetten. Muziek, gezelligheid, carnaval; het 18e verjaardagsfeest mag niet ongemerkt voorbij gaan. Bovendien krijgt iedere bezoeker een leuke attentie! Carnavalsgroepen, vriendengroepen en overige fans, jong en oud; iedereen is welkom op deze gezellige avond. Alle toeschouwers mogen stemmen op hun eigen favoriete artiest(en) voor de publieksprijs. Daarnaast is er een vakkundige jury die bepaald welk lied er gedurende carnaval 2010 door de Rottenrijkse speakers zal klinken. De Roapliedverkiezing vindt plaats in de Gouden Leeuw in Geffen en begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Toegangskaartjes zijn aan de kassa verkrijgbaar voor slechts € 2,50. Organisatie en deelnemers willen er samen met het publiek wederom een groot, muzikaal carnavalsfeest van maken. Meer informatie op www.rottenrijk.nl

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

9


RESTAURATIE VAN ONZE KERK: financiële eindsprint van start 30 januari huis aan huis actie in Geffen: “Ja, ik word vriend van den Torre” In de loop van 2010 zullen de steigers voor lange tijd uit onze kerk verdwijnen. Een bijzonder project dat in 2004 startte met de restauratie aan de buitenzijde wordt dan voltooid. Op dit moment loopt de restauratie aan de binnenzijde geheel volgens plan. Naast de vele bouwkundige werkzaamheden springt hierbij de restauratie van het schilderwerk natuurlijk het meest in het oog. Als we straks klaar zijn heeft Geffen weer een uniek en prachtig monument waar we heel trots op kunnen zijn. Een dergelijk groot project is natuurlijk alleen te verwezenlijken als er ook genoeg financiële middelen zijn. Naast de subsidie van het rijk voor de eerste fase heeft de provincie ons een geweldig bedrag toegekend voor de tweede fase. Daarnaast waren er bijdragen van de gemeente, diverse instellingen, en waren door de parochie gelden voor de restauratie gereserveerd. Met een begroting van ruim € 2,2 miljoen betekende dit voor de restauratiecommissie dat er een bedrag van € 450.000, = moest worden geworven om alle plannen te realiseren. Vele bedrijven en particulieren uit Geffen hebben ons de voorbije jaren geweldig gesteund en daardoor staat de thermometer nu dan ook op €360.000,=. Om de restauratie ook financieel succesvol te kunnen voltooien hebben we dus nog ongeveer €90.000,= nodig. Daarom doen we nog een keer een beroep op alle Geffenaren en gaan we voor een financiële eindsprint met de actie: “Vriend van den Torre”. In de derde week van januari ontvangt u huis aan huis een brief met een machtiging voor het incasseren van een vrijwillige bijdrage. Op 30 januari zullen we dan tussen 10.00 en 16.00 uur met vele vrijwilligers op pad zijn en bij u aanbellen. We hopen dan van u een ingevulde machtiging te mogen ontvangen. In het buitengebied zal de actie over meerdere dagen worden gespreid. Meer informatie leest u in de brief. Samen sterk in restauratiewerk. Mogen we op u rekenen?

ZIEKENBEZOEK PRINS BERT & ADJUDANT TIES Voordat Carnaval 2010 losbarst, bezoeken Prins Bert dun Urste en Adjudant Ties onze Rottenrijkse zieken. Deze ziekenbezoeken staan gepland op vrijdag 12 en 10

zaterdag 13 februari 2010. Indien u dit jaar vanwege ziekte het carnavalsfeest helaas niet mee kunt vieren, bestaat de mogelijkheid van een kort bezoek door Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bert dun Urste met Adjudant Ties en een klein gevolg. Uiteraard worden de bezoektijden in goed overleg met u ingepland. Indien u ziekenbezoek op prijs stelt, kunt u dit zich hiervoor aanmelden bij: Prins Bert Hoefnagel, Tolweg 14, tel 532 4396, mail: prins@rottenrijk.nl Kent u iemand in uw directe omgeving, waarvan u vindt dat hij of zij voor ziekenbezoek in aanmerking komt, meld het Prins Bert dan alstublieft.

“EEN GEZOND EN GELUKKIG NIEUWJAAR!” De VPM-fractie in de gemeenteraad van Maasdonk wenst alle inwoners een gezond en gelukkig nieuwjaar! Op 3 maart 2010 zijn er weer verkiezingen. Graag doen wij dan weer een beroep op U. Uw visitekaartje in de Maasdonkse gemeenteraad Hans Hendriks Gerard Kézér www.vpmmaasdonk.nl

WIE WAT WANNEER JANUARI 20 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster 21 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute FEBRUARI 03 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster 17 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij ‘t Oude Klooster 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag van13.30 tot 14.30 uur

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd na het overlijden van ons mam, oma en overgrootmoeder. Speciaal dank aan Kapelaan Geelen, Het Koor, de Dela en het team van Henk Steenbergen voor de mooie uitvaart en het schone Kerkhof. Ook het personeel van de Heegt willen wij via deze weg bedanken voor de liefdevolle verzorging de laatste tijd van haar leven. Het heeft ons goed gedaan dat ze voor velen zoveel betekende. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Marie van Griensven-vanVugt

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder E.J.M. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN 50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN De Reiscommissie nodigt U gaarne uit voor : woensdag 3 februari 2010 aanvang 9,30 uur in het Oude Klooster voor voorlichting door iemand van het Reisbureau over onze 8-daagse vakantiereis naar Wenen van 29 mei t/m 5 juni. Spreker zal het gehele programma behandelen evenals het hotel met de accommodaties , de excursies enz.enz. U krijgt alle voorlichting en U kunt desgewenst vragen stellen. In onze laatste bijeenkomst met U gaven ruim dertig leden aan dat zij belangstelling hebben voor deze reis. Iedereen die geïnteresseerd is , is van harte welkom, dit betreft zowel KBO-leden als niet-leden. Wij zorgen voor de koffie! Om voor een goede organisatie te kunnen zorgen, vragen wij U onderstaand strookje in te leveren als U naar de bijeenkomst komt. ALLEN HARTELIJK WELKOM!!!!!! Uw Reiscommissie; Christine Ceelen, Simon vd Berghstraat 48, tel 5322258 Kees van Wanrooij, Veldstraat 5a, tel. 5322106 Ton Jonkers, Simon vd Berghstraat 8, tel. 5322005 -----------------------------------------------------------------Naam ............................................................................. Adres ............................................................................. komt naar de “Reisbijeenkomst” inzake Wenenreis van KBO op woensdag 3 februari 2010 in het Oude Klooster. Hij/Zij komt met 1 of 2 personen. (doorstrepen wat niet van toepassing is)

UITNODIGING LOURDES 2010 Lourdes 8 juni - 15 juni 2010 Ieder jaar weer wordt deze bijzondere Maria bedevaartplaats gelegen in het zuiden van Frankrijk bezocht door ca. 6 miljoen pelgrims. Ook het lourdes comité wil dit jaar weer een reis organiseren bij voldoende deelname. We hebben voor U een gevarieerd programma samen gesteld zodat U lourdes goed kunt leren kennen. We bezoeken: de grot en de Heiligdommen. En de plaatsen waar de Heilige Bernadette gewoond en geleefd heeft. We wonen de internationale Hoogmis bij. We maken een stadswandeling door oud-Lourdes en

nemen deel aan de Sacrament -en Lichtprocessie en gaan naar Bartres. Er is ook een priester aanwezig die voor ons een nederlandstalige H.mis verzorgt en de indrukwekkende grote Kruisweg met ons bidt. En natuurlijk maken we een ook excursie naar het hooggebergte van de Pyreneeën. Op de heenreis overnachten we in Argenton - sur Creuse, in het centrum van Frankrijk. We bezoeken op de heenreis ook nog het prachtig gelegen stadje Rocamadour. In Lourdes verblijven we in hotel Florida, een 3 sterren hotel, wat zich dicht bij de Heiligdommen bevindt. Op de terugweg rijden we via Nevers. Daar brengen we een bezoek aan de H.Bernadette die rust in een glazen schrijn in het klooster St. Gildard. Prijs: 785 euro Inbegrepen: • Reis per luxe touringcar van de fa. van Hoof uit St. Oedenrode • Overnachtingen in comfortabele, goed gelegen hotels. • Alle maaltijden, te beginnen met een ontbijt op de dag van vertrek en we beëindigen onze reis met een afscheidsdiner in Casteren. • Excursie naar het hooggebergte van de Pyreneeën en naar Bartres • Alle drankjes en versnaperingen in de bus zijn gratis • Reis- en annuleringsverzekering Toeslag één-persoonskamer: 150 euro Hebt U interesse of wilt U graag meer informatie dan bent U welkom op Dinsdag 26 januari 2010 in zaal ‘t Zijl, Zijlstraat te Vinkel. Om 14.00 uur.


INSCHRIJVING Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen. Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal in uw dorp. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 48,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 18 januari tot en met 21 januari. Op alle geopende dagdelen van 11.45 tot 12.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen die zijn aangemeld worden na de inschrijfweek op volgorde van leeftijd geplaatst. Als u later inschrijft wordt uw kind op volgorde van aanmelding geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal “De Paddestoel” Lambertusstraat, Geffen Maandag t/m donderdagmorgen: van 8.45u -11.45u

BREDE OPLOSSINGEN VOOR PROBLEEMVOETEN Zorgcentrum “De Heegt” in Geffen heeft voor woensdagmiddag 20 januari een bijeenkomst georganiseerd speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten. In de recreatiezaal van “De Heegt”, dat gelegen is aan de Veldstraat 1 in Geffen, wordt dan van 14.00 tot 16.00 uur een verkoopmiddag gehouden. De bijeenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel v.o.f. uit het gelderse Wadenoijen. Deze firma levert schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren, in veel verschillende lengte- en wijdtematen. De ideale oplossing voor mensen met gevoelige of opgezwollen voeten of enkels, steunkousen, zwachtels, beugels, steunzolen, knobbels, likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen. Nieuw is een bijzondere stretch-schoen welke in zijn geheel bestaat uit zacht elastisch materiaal, speciaal bedoeld voor mensen met (erg) gevoelige voeten. Men heeft zich toegelegd op brede en zelfs extra brede schoenen en pantoffels voor mensen met brede of opgezwollen voeten, maar daarnaast levert men ook de meer courante wijdtematen. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


UITSLAGEN UIT SOOS DE KOEIESTAL

In februari start ik weer met nieuwe workshops: * Workshop bloemschikken basis en gevorderden 5 lessen op woensdagavond * Creatieve workshop 4 lessen dinsdagavond * Groepsuitje Vriendengroep, personeelsuitstapje, kinderfeest? Voor minimaal 6 personen organiseer ik een leuke creatieve middag of avond. Voor informatie en aanmelden: Sanne van de Haterd 06-23820174 sannevandehaterd@live.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl (deelname is op volgorde van inschrijving).

IN MEMORIAM Onze kapelaan sprak: ‘Met respect en eerbied noemen wij de naam van Noud Tiemissen die te vroeg van ons is heen gegaan’. Een van de kinderen vertelde namens alle kinderen de levensloop van hun vader Noud. Over vroeger: zijn jeugd en studietijd. Maar evenzeer over de grote gemeenschapszin. Mevrouw Tiemissen, wij leven met u mee in deze moeilijke periode. U mag trots zijn op uw kinderen. We uiten onze waardering voor hen. Samen met het prachtige gezang van het Nulands gemengd koor, zongen ook wij zachtjes mee, want deze liederen zingt ook ons groot koor. Daar waren sommigen onder ons ook ooit lid van. Maar het groot aantal dames en heren dat bij het Nulands koor is, maakt het nog meer mogelijk ‘de puntjes op de noten te zetten’. Onder de inspirerende leiding van de dirigent, werd het een uitvaart, die veel indruk op iedereen maakte. Aan het slot van de viering werd Noud vanuit de kerk begeleid door de Oranjevereniging uit Geffen. Toen ik naar huis reed over de besneeuwde wegen, dacht ik bij mezelf: ‘Er werd tijdens de dienst veel over leven en dood en geloof gesproken. Dit overpeinzen noodzaakte me tot langzaam en rustig rijden, waardoor ik tijd had ook na te denken over het afscheid en het onwezenlijke van het er niet meer zijn van Noud Tiemissen, voor velen een geliefd en gerespecteerd persoon. In onze gedachten leeft hij voort. 14

Na 14 biljartwedstrijden is Antoon Kappen dik verdiend onze nieuwe winterkampioen geworden. De wisselbeker en het ruim uitgemeten kerstpakket had onze Toon dik verdiend. Op verzoek heeft Arie Weijenburg uit Oss ons nog enige fijne kneepjes op het groene laken uit de doeken gedaan, Arie is in een ver verleden nog Nederlands kampioen driebanden geweest. Ook liet Arie ons een demonstratie zien in het kleine kortere spel, want ook in alle andere spelsoorten staat deze Ossenaar zijn mannetje. Harrie van Rijn pakte deze tips en trucs het beste op, glansrijk maakte hij s-weeks daarna zijn partij in 4 beurten uit! De einduitslag; Pnt. Gem. 1. Antoon Kappen 133 1.84 2. Frans van de Hurk 125 2.40 3. Joop van Dijk 122 3.94 4. Bernard v.d. Heijden 121 2.36 5. Cees van Wanrooij 114 3.73 6. Harrie van Rijn 110 1.16 7. Nico van der Donk 109 1.73 8. Piet van Herpen 104 1.71 Verder wensen wij eenieder een gezond en sportief 2010 toe.

Autorijles!!! Actie!!! 5 uur gratis les, waarde: € 200,00 Profiteer van deze nieuwjaars aanbieding van Autorijschool van Nistelrooy De eerste 10 rijlessen krijg je 1,5 uur les i.p.v. 1 uur. dus 5 uur gratis les, waarde: € 200,00. Dit is echt een snelle start van je rijopleiding! Deze actie geldt voor nieuwe cursisten die inschrijven op 1 van de pakketten. Inschrijven voor deze actie tot 18 januari. Kijk op de site voor informatie of contact www.autorijschoolvannistelrooy.nl of bel Hans van Nistelrooy 06 2323 9592


Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme �EN���EN���� ����������EFFEN� �E�ERLAN�

�OB����������������� ROMMEHO�ENIERS�HOME�NL

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding �EE�TERSTRAAT��� ���������EFFEN �EL������������������ �A������������������ �UTOTEL�����������������


VRIJE INLOOPAVOND VOLLEYBAL OP 26 JANUARI Het nieuwe jaar is weer begonnen en velen van ons hebben weer goede voornemens gemaakt. Gezondheid staat dan vaak hoog op de lijst. Een van de manieren om de gezondheid te verbeteren is lekker te gaan sporten en daarom nodigen we u uit om op dinsdag 26 januari mee te komen doen met de volleybaltraining van de recreanten van volleybalclub G’68 Maasdonk. Op deze avond maakt het niet uit of u veel, weinig of geen volleybalervaring heeft. We zullen starten met wat volleybaloefeningen in het eerste half uur, waarna we de training afsluiten met een of meerdere onderlinge wedstrijdjes. Voor de liefhebbers is er een derde helft in de kantine. Deze inloopavond is van 21.00 tot 22.00 uur in Sporthal de Geer in Geffen. Dit is normaal gesproken ook de trainingstijd van de recreanten, dus mocht u op 26 januari niet kunnen, maar wel graag een keer meedoen, kan dat ook. In deze groep zitten mannen en vrouwen tussen de 35 en 65 jaar, met wisselende volleybalervaring. G’68 Maasdonk is de volleybalclub voor Nuland, Geffen en Vinkel. De club heeft verschillende teams in jeugd-, senioren- en recreantenvolleybal. Naast de trainingen en de deelname aan de competitie, bieden wij leden en andere volleyballiefhebbers verschillende uiteenlopende activiteiten aan, waaronder toernooien, jeugdactiviteiten en scholentoernooien. Hopelijk zien we u op 26 januari! Voor meer informatie kunt een kijkje nemen op de website www.g68maasdonk.nl, een e-mail sturen aan g68maasdonk@hotmail. com of bellen met Ellen (06-5469 2345).

Het bestuur heeft daarvoor een voorstel ingediend, welke onveranderd door de achterban is overgenomen. De lijsttrekker is Arno Romme. Op de lijst staan veel mensen die erg betrokken zijn bij de vele activiteiten in onze dorpen. Zij willen met hun kandidatuur aangeven dat Dorpsbelangen werkt ten behoeve van het welzijn van alle Maasdonkers. De huidige fractievoorzitter en jarenlang het boegbeeld van Dorpsbelangen, Jan Meulepas heeft bewust gekozen voor de rol als lijstduwer. Samen de Kees van Wanrooij, de politieke nestor van de partij, willen zij alle activiteiten van de partij ondersteunen en waar nodig zelfs stimuleren. Hun ervaring blijft nadrukkelijk voor Dorpsbelangen behouden. Maar zij maken graag plaats voor de jongere generatie. De huidige raadseleden, uitgezonderd dus Jan Meulepas, staan hoog op de lijst omdat zij hun werk willen voortzetten. Het zijn Annemiek van Gerven (Vinkel), Henriëtte van Bergen (Geffen) en Frank van der Donk (Nuland). Van plaats 5 t/m 11 treffen we achtereenvolgens aan Irene Ploegmakers (Vinkel), Jan van Erp (Nuland), Erik Rovers (Geffen), Heidi van Bergen (Vinkel), Bert van Laarhoven (Geffen), Jan van Ravenstein (Geffen) en Jan Voermans (Geffen). Mensen, die zeer nauw betrokken zijn bij de maatschappelijke en politieke gebeurtenissen in Maasdonk. Zij zijn medebepalend voor de koers van Dorpsbelangen. De lijst wordt vervolgd met Rinie van de Berg (Geffen), Jo van den Hurk (Vinkel), Leon Habraken (Nuland), Willy van den Berg (Geffen), Bram van Ravenstein (Geffen), Frank Wertenbroek (Geffen). Michael van den Heuvel (Geffen), Erik van den Hanenberg (Geffen), Ad van Erp (Geffen) en René van Herpen (Geffen). Deze mensen zijn niet alleen betrokken bij de leefbaarheid in Maasdonk, maar hebben daar ook een mening over. Daarvan kan Dorpsbelangen de komende jaren goed gebruik van maken. Via de verkiezingskrant worden onze kandidaten in een later stadium nader voorgesteld.

BEDANKJE

Dorpsbelangen stelt verkiezingslijst 2010 vast Op 10 december heeft de achterban van Dorpsbelangen unaniem ingestemd met de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 3 maart 2010. 16

Graag willen wij via dit berichtje iedereen in Geffen bedanken voor de warmte, genegenheid en belangstelling. Aan mijn maatje Giny Lautenschlager tijdens haar ziekbed en na haar sterven, het heeft ons toen en na haar dood mij, veel goed gedaan. Een speciaal woord van dank gaat uit naar dokter van de Heijden, die in de zes jaar dat ze ziek is geweest, haar arts was. Peter, Tim en Aafke van Dijk Simon van den Berghstraat 46


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Themabijeenkomst Zorg & wonen CDA Maasdonk Woensdag 20 januari 2010 om 20.00 uur in Dorpshuis ‘t Zijl te Vinkel Op woensdagavond 20 januari 2010 zullen CDA-gedeputeerde Brigite van Haaften, CDA-Tweede Kamerlid Ciska Joldersma en Wim van Koert, nummer 2 van de CDA-kandidatenlijst, hun ideeën uiteenzetten over de toekomst van zorg en wonen in een plattelandsgemeente zoals Maasdonk. Het thema dat deze avond centraal staat is: Ook in een kleine gemeente zoals Maasdonk moet het voor ouderen en mensen met een chronische ziekte mogelijk zijn lang zelfstandig te kunnen blijven wonen in het huis waar iemand zich thuis voelt. Vanzelfsprekend met de zorg en de voorzieningen die iemand in het dagelijkse leven nodig heeft. De gemeente Maasdonk heeft net als andere gemeenten te maken met vergrijzing. Het percentage 65+ stijgt van 14,8% van de totale bevolking in de gemeente in 2009 naar 27,4% in 2039. Bijna een verdubbeling dus. Gelukkig blijven steeds meer mensen langer vitaal en actief deel uitmaken van het Maasdonkse leven. Ze nemen deel aan het verenigingsleven, ondersteunen bij de verzorging van kleinkinderen, verlenen mantelzorg of helpen bijvoorbeeld bij het onderhouden van de buurtspeeltuin. Veel ouderen zijn ook mondig, hebben relatief veel bestedingsmogelijkheden en willen zelf bepalen hoe ze willen wonen en leven. Desondanks zal met de stijging van het aantal ouderen in Maasdonk ook de vraag naar zorg stijgen. Het aantal mensen met een of meerdere (chronische) ziekten neemt toe. Naast medische zorg zal meer behoefte zijn aan verzorging en verpleging. Serieuze aandacht moet uitgaan naar de grote groep ouderen die aangeeft zich eenzaam te voelen. Maar liefst 26% van de ouderen in Maasdonk ervaart een slechte geestelijke gezondheid (nota ‘Samen werken aan de gezondheid van de burgers van Maasdonk’, in oktober 2008 vastgesteld door de gemeenteraad).

18

Dé oudere in Maasdonk bestaat dus niet. Om de kwaliteit van leven hoog te houden zal op het punt van zorg en wonen maatwerk aangeboden moeten worden die afgestemd is op de individuele behoeften en wensen. Onder leiding van CDA-lijsttrekker Rini van de Ven zullen op 20 januari onder andere de volgende vragen worden verkend vanuit een landelijk, regionaal en lokaal perspectief: • Hoe goed weten we eigenlijk wat de individuele behoeften en wensen van ouderen en/of mensen met een chronische ziekte zijn? In huis en daarbuiten? • Veranderen deze wensen en behoeften in de komende jaren? • Wat zijn de zorgen van mantelzorgers en hoe kunnen we die opvangen? • Welke mogelijkheden biedt de inzet van ICT ter ondersteuning van alledaagse activiteiten in en rond huis? • Hoe bevordert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een actieve rol in het lokale maatschappelijk leven? Welke belemmeringen worden ervaren? Uw vragen, ideeën en zorgen over zorg en wonen vindt het CDA Maasdonk belangrijk! Wij nodigen u daarom van harte uit om op woensdag 20 januari deel te nemen aan het gesprek over zorg en wonen in Maasdonk. De koffie staat klaar. Tot ziens in Dorpshuis ‘t Zijl.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: â—?

SCHOONHEIDSSALON

â—?

â—?

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten)

â—?

Blendtherapeute

â—?

Huidtherapeute

Met een cadeaubon kom je pas echt mooi voor de dag.

Make-Up workshops Dagarrangementen

Depositaire van:

â—?

Maria Galland

â—?

Mary Cohr

â—?

Gli Amati

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 20

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.