Torenklanken 2009 - nr 07

Page 1

47e jaargang I nummer 7 1 april 2009

redactieadres:

mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11 .58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1750 exemplaren

___._............................ BIESCAMP TOERNOOI 14 JUNI '09

De activiteitencommissies van KPJ Geffen, Nooit Gedacht en TV de Vlijmd organiseren op zondag 14 juni een gezamenlijk toernooi op sportpark de Biescamp in Geffen. Tijdens dit toernooi zullen teams bestaande uit 8 heren, 8 dames of 4 dames en 4 heren de 3 verschillende sporten gaan beoefenen. Het mooie van dit toernooi is dat altijd één van de teams tijdens hun wedstrijd in het voordeel is. Maar we weten zeker dat de tegenstanders alles op alles zullen zetten om er een mooie wedstrijd van te maken en met de overwinning er vandoor gaan. Voor de deelnemers is dit toernooi ook een leuke manier om kennis te maken met de andere sporten. De handbalwedstrijden worden gespeeld op de velden van KPJ Geffen. Voor de voetbalwedstrijden wordt er een veld aangelegd tussen de handbalvelden en de tennisvereniging. Tenniswedstrijden worden natuurlijk gespeeld op de velden van TV de Vlijmd. Tijdens het toernooi zal de kantine van TV de Vlijmd open zijn voor een kopje koffie, glaasje fris, lekkere broodjes en nog veel meer lekkers. Het toernooi zal om 09 .00 uur beginnen en rond 17.00 uur afgesloten worden met de uitreiking van de wisselbeker door ... Hierover zijn we nog in onderhandeling. Inschrijven kan tot en met vrijdag 22 mei bij: KPJ Geffen; Bas van Dijk, 06 - 15968425 of via bas.vandijk@home.nl Nooit Gedacht; Tiny Heijmans, 06 - 53 70 20 94 of via tiny.heijmans@home.nl TV de Vlijmd; Rob Valke, 073 - 5324627 of via tc@tvdevlijmd. nJ Kom gezellig langs om de sporters aan te moedigen want dat zullen ze hard nodig hebben. Tot ziens op zondag 14 juni. Organisatie Biescamptoernooi

ALLE WANDEL LIEFHEBBERS VAN GEFFEN

De avonden worden langer en de temperatuur blijft maar stijgen. Dat kan maar 1 ding betekenen; De Geffense wandel 4 daagse zit er weer aan te komen. Dit jaar zal deze gehouden worden van dinsdag avond 2 juni tot en met vrijdag avond 5 juni. Zoals elk jaar zal elke avond vanaf een andere locatie gestart worden, zodat we na 4 avonden wandelen kunnen zeggen dat we overal in Geffen geweest zijn. Inschrijven kan op maandag 25 en dinsdag 26 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in café 't Haasje aan de dorpstraat. De kosten zijn net als voorgaande jaren€ 3,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen onder de 16 jaar. Inschrijven kan ook nog op dinsdag avond 2 juni in café Govers ( 1e start locatie) aan de kerkstraat, houd er dan rekening mee dat je niet direct kunt starten en dat het inschrijven € 0,50 extra kost i.v.m. de drankjes, hapjes en medailles welke extra geregeld moeten worden. Sinds een aantal jaar wordt er een prijs uitgereikt aan de groep en persoon welke het mooist, leukst of gekst het thema heeft uitgedragen. Het thema van dit jaar is; Zwart - wit met een rood tintje. Graag zien we jullie op 25 of 26 mei bij het inschrijven in 't Haasje. Voor meer info; www.rottenrijk.nl

tl

- · -' __

Met vriendelijke groeten, ~ _ Team wandel 4 daagse, stichting Rottenrijk

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

heke

l~~;;-JJJ ~ ~

Makelaardij Aanerkoo

~,,~T (J

Regio

----~---

• • anc1er1ng

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

i

Geld Gezin

LMV

www.lmv.nl

www.geldengezin.nl

Uw voeten verdienen professionele verzorging ! ■..!'!!ft~

VAN SCHIJND BOUW GROE GEFFEN

- Voetreflexmassage • Cosmetische voetveriorglng • Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Wist u dat .••.. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

~----......--~

... 8cf11Jnda! .......bouwl . . . ...,, 1

2 ......

..,,......_..,.,._"°""'9111a... -

pallale, U llarMnl dlil hl alle

facellllo- --"•de

ROMME HOVENIERS

"Kwaliteit wint de strijd"

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

-~ -~ '1111n SCllljndll Bouwgroep ~3

!5388KMGa&ci

ltl: 07M3Za&Ot

.............. INlawgrQep.nl


1

Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 01 mei 19.00 u. *avondmis+ koorzang za. 02 mei 19.00 u. H.Mis mmv DK (+kinderkerk) zo. 03 mei 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 04 mei 19.00 u. HerdenkinggevallenenmmvWIK vr. 08 mei 19.00 u. * avondmis za. 09 mei 19.00 u. H.MismmvBandola's(kinderkerk) zo. 10 mei09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 11 mei 19.00 u. * avondmis HERDENKING GEVALLENEN Op maandag 4 mei herdenken we onze dorpsgenoten die in de oorlog omkwamen. Om 19.00 uur wordt er in de kerk een korte dienst gehouden van woord en gebed, waarbij familieleden kaarsen ontsteken bij hun dierbaren. Fanfare WIK luistert deze viering op met stemmige muziek. Na afloop van de viering gaan we in een stille tocht naar het monument "Vrijheid" waarbij bloemen gelegd kunnen worden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkom.sten zijn op: 12 mei in Vinkel, 23 juni in Geffen, 4 augustus in Vinkel, 15 september in Geffen, 27 oktober in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: April 2009: Fons van Schijndel, Stan Lepoutre KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Mei: communimap thuis: Hoofdstuk 12 PROGRAMMA VORMSEL Zaterdag 9 mei: 08.30 - 17.00 u. Power of Fire in 'sHertogenbosch Maandag 11 mei: 19.30 - 20.30 u.: Deel III, hfdst. 3 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

'

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

s.RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: lnfo@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor de1a en gevoel voor perfectie J Mf(J"d,ffl.:J"/Oi'1'UW

Wilfrfl

Onze openlngstlj<len zyn:

lff"trl'UHT'Pl ...

Maandag Dinsdag Woensdag

9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur Donderdag 9:00 - 17:30 uur Vrijdag 9:00 - 20:00 uur Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

CBWE1tmd!

Ernls schilders bundelt Jarenlange ervaring met de modernste

Van Schijndel Keukens b.v. CBW•etbnd Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl

Joyof perfect,on

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle lacetten.

I ERNIS

Emls schilderwerken

Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

~ schilderwerken

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

1

VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a/ t / f / e/ i /

coppensdijk 24 5382 jt vinkel 073 5322246 073 5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl www.vangenugtenarchitecten.nl

Delta Loyd

lnterpolis Centraal Beheer

Nationale Nederlanden Reaal

Fortis

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44. 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 l 0, Fax 073 - 532 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

IZ.S,,ri w1,mr,1

VERZEKERINGEN

Showroom met ± 40 occasions Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 april 2009: Annie Groos - van Beekveld, 84 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2009 Dank aan allen die hun envelop voor 2009 al hebben ingeleverd. We hopen, dat velen ook dit j aar een bijdrage over hebben om de parochie te steunen. De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels- , eredienst- en energiekosten. Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! U kunt de ontvangen kaart ingevuld inleveren of uw bijdrage rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11.58.07 .292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. Kijk ook op www.kerkbalans.nl RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 GELOOFSFEEST: DOE MEE! Van 8 t/m 17 mei 2009 vindt er t.g.v. het 450-jarig jubileum van het bisdom een diocesaan geloofsfeest plaats. Tien dagen lang zal de Parade in 's-Hertogenbosch het toneel vormen van feestelijke activiteiten voor iedereen. Vrijdag 8 mei: 18.30 uur: Intocht vanaf Provinciehuis richting Parade. 19.30 uur: Feestelijke openingsviering in de Sint-Janskathedraal. 20.30 uur: Openingsshow op de parade. Zaterdag 9 mei: 10.30 - 16.00 uur: Vormelingendag Power of Fire met extra programma voor tieners. 19 .30 - 01.00 uur: Feestavond voor jongeren op de Parade. Zondag 10 mei : 10.00 uur: Gezinsmis in de St. Lucaskerk 12.00 -15.30 uur: Kinderfeest op de Parade. 16.00 - 8.30 uur: Programma voor religieuzen op de Parade. 19.00 - 21.00 uur: Mariaomgang.

Maandag J 1 mei: 10.00 uur: Zonnebloemviering in de Sint-Janskathedraal. 12.00 - 15.00 uur: Dag van bemoediging: programma voor zieken op de Parade 19.30- 22.00uur: Taizéviering (+ontmoeting) in de kerk van sint Cathrien 19.30 - 22.00 uur: Debatavond Kunst & Cultuur in het Mariënburgklooster Dinsdag 12 mei: 09.30 - 17.00 uur: Dag voor werkenden in het Pastoraat op de Parade. 19.30 - 22.00 uur: Debat kerk en Samenleving op de Parade Woensdag 13 mei : 14.00- 17.00uur: Parels op de Parade: Programma voor mensen met een verstandelijke beperking. 18.30 - 20.00 uur: Viering met katholieke migranten in de Sint-Janskathedraal. 20.00 - 24.00 uur: Ontmoeting met de wereldkerk op de Parade 19.30 - 22.30 uur: Avond van dialoog (interreligieus debat) in het Mariënburgklooster Donderdag 14 mei: 09 .30 -11.30 uur: Ontbijt voor dak- en thuislozen op de Parade 14.00 -16.30 uur: Waarden van het land op de Parade 19.00 - 22.00 uur: Geloof in de economie? Avond voor werkgevers en werknemers op de Parade Vrijdag 15 mei: 10.00 - 15.00 uur: Programma "Ouder worden met zin" op de Parade. 15.00 uur: "Mea Culpa" Gebed om vergeving n.a.v. 450 jaar bisdom in de Sint-Janskathedraal. Zaterdag 16 mei: 14.00 uur: Slotviering met megakoor op de Parade 16.00 uur: Podia met optredens en kraampjes in de binnenstad. 18.00 uur: Feestelijk slot op de Parade. Zondag 17 mei: Afsluiting geloofsfeest in de eigen parochie. Zoals u ziet, een programma voor elk wat wils! Geniet van een mooie meidag en ga die week een kijkje nemen op de Parade in 's-Hertogenbosch!

C 0 Ih0 f

~:~:::::nn Verzekeringen Kredieten Zelfstandigen

Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T +31 (0)73 5322135 E info@colhof.nl

F +31 (0)73 5325506 1 www.colhof.nl

5


o~~di~: Maandag 13.00 - 18.00 uur 9 .00 - 18.00 uur Dinsdag Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9 .00 • 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

dinsdag 1/m donderdag pauzeren wij van 12.15. 13.15 uur vrijdag en zaterdag gehele dag open

cetdeett../ ç & woo~ecor-ettie voor- iedeve 3eLe3ehheid Vex-eM.î~i~eM. eM. cllAhç 10% k.om~ NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

SCHOENEN & SPORT

0 /fi)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen

Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

E-mail josplerings@levix .nl www.jospierings.nl

Rtl!J,'!J!ÁuY.EDRIJF Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden In nieuwbouwproj ecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNtEK B.V.

E-mail: hvzandvoortolcctro@hetnct.nl H eesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 632 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplles Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.IWIELEN o.•.

O et.2èHO _ _ _ _ _ _ __

f iW·i& FEI PI I♦

levlx Automottserln9 Oronjepassoge 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

teV!X

Ciéiil'tiiU@aa levix Automatise,-ing Dorpstroot 46 53 86 A N Geffen Tel. (073) 534 1325

l!!VtX

TANKSTATION

♦ fil§f$fii91 1Ai&

leVIX Aulomotise~ng Wo lstroo f 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 6V 20V0 Kerkstr a a t 11 G effen ( 073 ) 5 3 2 1 3 1 3


EFKES BUURTE MÈ ... Truus Heijmans ( 72 j.) Koninginnedag ...... traditiegetrouw gevierd in dorpen en steden met optochten van versierde fietsen, kinderfeesten, concerten en vrijmarkten met veel (appeltjes van) oranje en rood-wit-blauw... ! De koningsgezinden zitten gek.Juisterd aan de t.v. om maar een glimp op te vangen van de koningin, de prinsen en prinsessen: Wat voor een hoed, jurk of mantelpakje hebben de dames aan ... ? Voor welke spelen lenen zich de prinsen dit jaar weer... ? En hoe schattig zijn de allerk.Jeinsten... ? Truus Heijmans is zo'n f anatieke Oranjefan (wellicht zijn er meerderen in Geffen!). De Oranjehobby van Truus is lang geleden geboren. "Ik werkte in een gezin waarvan de man in het leger was. "Daar kreeg ik de eerste krantenknipsels en foto's van de Koningin; daarmee ben ik mijn "koninklijke verzameling" begonnen. Ik knipte vroeger alles uit, over het Koninklijk Huis, zelfs de jaarlijkse troonrede! Deze manie is wel wat verminderd," vertelt Truus. Zij heeft door de jaren heen veel verzameld: boeken, schilderijtjes, krantenknipsels, foto 's, bekers, textiele werkstukken, beeldjes, tegeltjes ... Ze krij gt vaak een oranjecadeau voor haar verjaardag! Wat is het mooiste uit haar verzameling? "Dat was eigenlijk een bord van wel 100 jaar oud, met daarop de beeltenis van koningin Wilhelmina, maar dat bord is helaas kapot gevallen ," zegt Truus. "Maar onlangs heb ik een heel mooi bord gekregen van Toike Schuurmans, met daarop koningin Juliana en p1ins Bernhard. Haar nichtje Thea w ist dat ik een verzamelaarster ben van Oranjespullen. En dan zijn er natuurlijk de tochten die Truus ondernam om de koningin en haar gevolg life te aanschouwen! "Als de koningin in de buurt komt, dan gaan we er altijd heen" zegt Truus. "Ik noem het een feest als ze komt!" Truus wordt dan steevast vergezeld door haar man Tinie, omdat ze aan haar scootmobiel, rolstoel of krukken gebonden is. "Lange afstanden lopen kan ik niet." Ze waren in Deurne, in Oss en meerdere keren in 'sHertogenbosch. In 2006 kon ze de koningin in levende lijve aanschouwen bij een werkbezoek en in 2007 kreeg Truus zelfs een uitnodiging voor een prominente plaats langs de route toen de koninklijke familie in 's-Hertogenbosch was. Jawel, Truus trok toen zelf aan de bel bij de gemeente en verdere instanties om een officiële plaats tussen de rolstoelers te bemachtigen! "Dat was een heel bijzondere ervaring! Van Beatrix, Margriet en hun kinderen kreeg ik een hand. Ik geef graag een stevige hand," vertelt Truus "en daarop vroeg Margriet me, om het ' zachtjes' te doen omdat ze reuma heeft. Ze zei: "Het liefst

zou ik er een handje opzetten!" Maar de allermooiste ervaring was toch wel "de hand van Prins Claus"! Lang geleden - Beatrix en Claus waren nog niet getrouwd - deed het koninklijk paar alle Nederlandse provincies aan en toen gebeurde het! "Dat vergeet ik nooit meer, temeer omdat hij zo'n sympathieke man was!" Wat haar hobby betreft, zou Truus wel dingen willen ruilen met anderen. Ze heeft pas nog materialen uit de oude Mariaschool gekregen. Dus, als u ook een verzameling Oraajespullen heeft en iets wilt uitwisselen, neem dan contact op met Truus (tel. 5323055).

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loek.ie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerh uisdemeu lenreek. n1

Al Ie Modellen fietsen 2008 tot 20% korting. 7


A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

Zondag 19 april "Gildedag". Weer 2 nieuwe leden ingewijd tijdens een aangepaste druk bezochte hoogmis. Het Sint-Joris-gilde floreert. Al gedurende l Ojaren bewijst het Gilde haar bestaansrecht, is waar het kan van dienst, en vertoont het een sterke onderlinge band in samenhang met de parochie Geffen. Het parochieel gemengd koor heeft de dienst op voortreffelijke wijze opgeluisterd. We genoten van de presentatie van het gilde. Er werd nog even stilgestaan bij de 300ste stamtafel. De weergave in de dorpspomp werd zeer gewaardeerd. Het uitgebreide verslag door onze leidsman Jaap Bijleveld wordt aan alle voorzitters aangereikt. Het blijkt allerwegen, dat een herhaling van dit concept van betekenis kan zijn. "Een waardevolle formule, een goede zaalopstelling en een voortreffelijke sturing heeft tot een zeer zinvolle beleving en waardering geleid." Onvermoed meldt zich de stichting Carnaval met al een thema voor het jaar 2009/2010 en dat luidt:"'t Sirrekus van Rood, Geel en Gruun", dus iedereen is tijdig op de hoogte en kan nu al werken aan programma's, liedjes en teksten voor het komend Camavalsjaar. Er bleken 42 inzendingen te zijn en via zeer "democratische" wijze is voor dit thema gekozen. Het wordt een rijk gekleurd jaar. Dat valt nog niet te zeggen van het voortbestaan of de herindeling van Maasdonk. Dat blijkt tot vandaag: "Wie

Alles vers uit eigen bakkerij

durft er kleur te bekennen". Eerst is er aandacht voor de werkgroep van het Bisdom 's-Hertogenbosch, waar de parochie Geffen is uitverkoren tot zelfstandige parochie met een eigen pastoor met een toekomstige functie als centrum voor de nevenparochies/kapelkerken in Nuland, Vinkel, Lith, Lithoijen, Oijen,Teeffelen en Maren-Kessel. In 2012 gaat deze indeling hier en daar al functioneren. Dat betekent dat er voorlopig niks veranderd, al was onze kapelaan al wel wat geschrokken. Alle diensten in de ons omgevende parochies gaan gewoon door. Maar in 2020 moet het toch voltooid zijn. In de parochie Geffen wordt de pastorie dan bewoond door een echte pastoor er zal dan elke dag een mis worden opgedragen en de diverse diensten van de aanhorige kerken zullen vanuit Geffen worden gecoördineerd. Er moet wel een wondertje gebeuren wil dat lukken, maar wij weten dat onze Parochiekerk van grote betekenis blijft en daarom ook is het zeer terecht dat er zoveel wordt ingezet om onze kerk te behouden en te bewaren. Onze kapelaan, mits hij het ambt van pastoor niet begeert, wordt dan bedienaar van al die kerken; vandaag naar Nuland, morgen naar Maren-Kessel en dan naar vul maar in ... ja, hij krijgt dan een snelfiets of wie-weet-een-eigen-taxi:Het wordt: "Een echte Dorpshoppper". In Geffen wordt ook gewerkt aan de oprichting van een Dorpsraad. Er zijn al voldoende kandidaten, belangstellenden. Op 28 april is er om 20.30 uur een openbaar beraad in de Gouden Leeuw om dat doel te bereiken. Met het oog op de toekomst wordt dat toch een belangrijke bijeenkomst, want.. ....

NIEUWBOUW PLANNEN?

Bakkerij Brands

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

-ll&lE::

®~~;~:EN@ MOTORRIJSCHOOL

ADMINISTRATIEKANT □□ R

P. DE Kl!EIN

De beste partner voor uw financiële administratie

~«,#1,~,U~

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

1:ü3-/

DENNIS GLOUDEMANS~ SCHILDERWERKEN G;:AANIUM 88 5382 JM VINKEL MOBIEL, 06 • 33 711 1515 18

onderhoud, renovatie & particulier schilderwerk

8

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 . 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 • M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


Maasdonk blijft zelfstandig. Maasdonk wist het verleden uit.! Maasdonk kiest voor een echte gemeenteraad, die het echte Maasdonks beleven vertegenwoordigt. Maasdonk werkt aan een nieuwe toekomst. Het idee van een fusie wordt voorlopig verbannen. Dat woord uitspreken wordt strafbaar. Maasdonk wacht e~n goede toekomst mits we eraan bouwen. Wij kunnen onze eigen cultuur bewaken, wij blijven onze opdracht van een groene gemeente trouw, ons eigen onderwijs verzorgen, onze verenigingen subsidiëren, onze eigen sportvoorzieningen behouden, waken voor het behoud van de identiteit der kernen, ons eigen bevolking registreren, burgerzaken verrichten, leefomgeving verzorgen, belastingen innen, monumentenzorg plegen en evenementenbeleid voeren. Samenwerken op milieuzaken, vuil- en afvalverwerking, bedrijven, huisvesting, welzijn en zorg, grondzaken en onderhoud en wegen, verkeer, vervoer enz. Het wordt de taak van de gemeenteraad om hierin, hiervoor de goede keuzes te maken. De concrete vraag luidt dan: Met welke gemeente is samenwerking mogelijk, welke gemeente heeft voldoende capaciteit, welke gemeente heeft toekomst. Immers het onderzoek van de commissie Keijzer heeft duidelijk geprikkeld tot een heroriëntatie van de gemeenten in onze omgeving. In de komende jaren zal wellicht dit leiden tot herindeling, respectievelijk zullen andere samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. De gemeente Maasdonk heeft een goede toekomstvisie van 2009 tot 2021 vastgesteld. Bij diverse randgemeenten o.a. Bernheze, Landerd, Sint Michelsgestel is de schaal, grootte onvoldoende. De bouwlustige stad Den Bosch wijzen we zo-wie-zo af. We willen geen verlengstuk worden van de Grote Wielen. Wij zien de inbreng van aanhangende dorpen tot een zeer gering niveau ontwikkelen. Maasdonk moet zelf het initiatief nemen tot onderhandelen in een blijvend perspectief zelfstandigheid te handhaven. We zien de kleurloosheid van onze raadleden. "Wie niet voor is, is tegen en wie niet tegen is, is voor". Niemand, die het snapt. De durf om in de toekomst te kijken blijkt afwezig. Toch zal er binnenkort afgehamerd worden. Maasdonk wacht op een eenduidige beslissing van de gemeenteraad!!! Maasdonk Helpt is intussen opgericht en heeft zich aangeboden Maasdonkse projecten onder gegeven voorwaarden (zie pag. 15 van nummer 6 Torenklanken) te ondersteunen tot het bedrag van 25.000 Euro van Beste Buurtplan is opgeteerd. Wij vinden de voorwaarden vrij streng en wachten af of de creativiteit zich voldoende ontwikkeld; het moet immers een Maasdonks gebeuren zijn met een Maasdonks doel. Geffes Volk heeft zich weer gepresenteerd met een voor kinderen aantrekkelijk toneelstuk. Het was de laatste invulling met Rémy A1bers als regisseur. Honderden kin-

deren hebben er intens van genoten. Ook een bijzonder Maasdonks gebeuren was het concertvan WI.K., ODIO en UNION. Een volle Meent heeft intens genoten van de mooie en goed uitgevoerde musicalnummers met prachtige arrangementen. Er was veel waardering voor de nieuwe opzet. We zijn daarom zeer benieuwd naar het komend optreden van WJ.K. op zaterdag 25 april om 20.00 uur in De Geer te Geffen met muziek van Abba, Doe Maar, Elvis en anderen. Dat wordt echt "Smullen". Van stamtafel 301 . Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op 3 mei. Weer in café Govers, na de hoogmis. Hauw Doe.

BESTE PATIËNTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Zoals u weet verzorg ik de reizigersadvisering voor de patiënten van onze praktijk. Van 04-07-2009 tot en met 26-07-2009 ben ik zelf op vakantie. Indien uw zomervakantie u naar landen brengt waar u een geneeskundig advies voor wilt hebben, verzoek ik u voor mijn vakantie hierover contact op te nemen met een van onze assistentes. Met vriendelijke groet A.Litjens Huisarts

van de Pal schilderwerken

glasservice

9


HIER ÉN DAAR... Verscheidene Geffenaren wonen voor kortere of langere perioden in hun tweede huis in het buitenland. In deze rubriek komen ze aan het woord. Dit keer: Cees en Mieke Velthuis Benidorm, Sierra Helada, Spanje Sinds 1998 verblijven Mieke en Cees Velthuis - in januari en februari - in Benidorm, dat ligt tussen de grote steden Valencia en Alicante aan de Costa Bianca. De torens van appartementen en hotels staan bijna met hun voeten in het strand, Gran Hotel Bali (776 kamers) richting Villajoyosa is met 186 meter het hoogste Hotel van Europa. Benidorm kent verder diverse themaparken en is omsloten door een imposante bergketen met een hoogte van 1500 meter, waar tot op l 000 meter gewandeld kan worden. Het kasteel van Guadalest, het adelaarsnest en omgeving moetje gezien hebben. De meeste bezoekers komen naar Benidonn voor het strandleven en niet voor de prachtige bergwandelingen. Beroemd zijn de bloesemvarianten van de amandelbomen. De geweldige drukte langs de boulevards en de stilte in de bergen vinden wij een goede combinatie. Veel reumapatienten doen hier meer levensvreugde op!

De Spaanse taal is op zich niet moeilijk, maar met handen en voeten is veel te bereiken omdat de Spanjaard vriendelijk, behulpzaam en eerlijk is. Bus- en treinverbindingen zijn zeer goed en bij bepaalde gelegenheden is een auto noodzakelijk. De dagelijkse bezigheden zijn afwisselend berg- en strandwandelingen. Ook maken wij gebruik van zwembad, tennisbaan en jdb op ons complex. Het Spaanse eten is zeer kruidig met veel olijfolie, de beroemde tapas, maar andijviestamp met gehaktbal is ook mogelijk! Eenmaal geproefd van die heerlijke zon, altijd verkocht! Vreselijk toch die grijze dagen injanuari'februari. Kijk uit om in Spanje een huis te kopen, de registratie is slecht en dwars door je huis kan een weg aangelegd worden of komt de loader binnen! Het levensonderhoud is ongeveer even duur als in ons land en te duur voor veel Spanjaarden - zij komen redelijk rond door eigen teelt. Een goede raad: de portemonnai op de voorkant van je lijf (allochtonen)! Tot slot blijven wij op de hoogte met het Nederlandstalig weekblad "HALLO" over het wel en wee in Nederland en vooral van de Spaanse Costas.

Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost heet nu Thuiszorg Pantein

Thuiszorg nodig? Met één telefoontje 1s uw zorg geregeld. U kunt op ons rekenen: · Persoonlijke verzorging en verpleging dichtbiJ. - Betrokken en goed opgeleide medewerkers. • Aanvragen voor indicatie wordt voor 11 geregeld.

- 24 uur per dag, 7 dagen per week specialistische en acute hulp.

Kijk ook op www.thuiszorgpantein.nl

thuiszorg

Pantëin 10


Restauratie cotnmissies l:leilige Maria Magdalena lier/< Geffen 84w\)~ltaa! 24, 5::}861(.l 0"100

Tot. 0-7~•5323244 R ~ h~anz,._,_-)?.."'tèl~11 .:iij\$231)

Dit zijn foto's van de gewelven boven het middenschip. Nu de steigers staan is heel goed te zien wat er allemaal moet gebeuren.

Met dit soort werk is de Fa. NAS nu bezig. De scheuren worden mooi opgevuld en het kapotte stucwerk bijgewerkt, zodat daarna alles geschilderd kan worden.

Ook de rozetten op de gewelven moeten nodig opgeknapt worden. Sommige zijn er bijna helemaal vanaf. Het schilderwerk er omheen is soms grotendeels verdwenen.

verzamelde spelregels uit de bestaande sporten als tennis, basketbal en baseball. Door het samenvoegen van deze regels ontstond het eerste volleybal. Een van de oprichters van G'68 vertelt hoe volleybal in de jaren '60 van de vorige eeuw in Geffen terecht kwam: "In Geffen was alleen voetbal en handbal en ik geloof nog tafeltennis. Er waren weinig mogelijkheden voor jongeren om bij een vereniging te gaan. Er was ook geen carnavalsvereniging of harmonie. Bij een pilsje waren we ineens enthousiast een volleybalclub op te richten in Geffen, voor alle leeftijden, zodat ook jongeren konden volleyballen." Nu, meer dan 40 jaar later, bestaat deze club nog steeds. Wel is het woord 'Maasdonk' aan de naam toegevoegd, omdat de club leden uit heel Maasdonk heeft. De club is nog steeds bedoeld voor alle leeftijden. Al vanaf 4 jaar kunnen kinderen terecht bij de volleybalspeeltuin, waarna ze op 6-jarige leeftijd doorgroeien naar het circulatie- en minivolleybal. Dit is een aangepaste vorm van volleybal, die wat gemakkelijker en beweeglijker is dan het 'gewone' volleybal en zeker niet minder leuk. Vanaf 12 jaar spelen kinderen het 'gewone' volleybal. In zowel de heren- als de damescompetitie van de Nevobo komt G'68 Maasdonk met verschillende teams uit in de 2e, 3e en4eklasse. Hier varieert de leeftijd van 14 jaar tot 48 jaar. Verder spelen op dinsdag en op vrijdag een groep met recreanten, waarvan de jongste rond de 20 jaar is en de oudste al boven de 60. Hier staat vooral het spelplezier voorop en natuurlijk het drankje achteraf in de kantine. Als je zelf graag actief en sportief bezig wilt zijn (goed voor lichaam en geest), nodigt G'68 Maasdonk je uit om eens mee te doen met een van de teams. Je kan vrijblijvend drie keer proberen ofhet wat voor je is. Ook als je nog geen volleybalervaring hebt, is er zeker een plekje voor jou. En de teams zijn altijd blij met versterking! Voor meer informatie kun je contact opnemen met: secretaris Suzan School (Tel. 06-10121026 of via g68maasdonk@hotmail.com).

"-~~•~

·~ y~ et:

Dit wordt dus secuur werken. Met wattenstaafjes wordt het schilderwerk schoongemaakt.

VOLLEYBALLEN BIJ G'68 MAASDONK Al in 1895 is de sport volleybal ontstaan. De Amerikaan William G. Morgan was sportleider bij de Young Men Christian Association (YMCA) in Massachusetts. Hij

I

ERNIS ~

schilderwerken

Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E.info@ernis.nl 1. www.ernis.nl 11


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

©

GBv1EEJ\JTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoeka,dres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15. 30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wéthouder MJM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder E.JM. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder ing. JT.M. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42

100 100 100 100

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 12

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag van13.30 tot 14.30 uur SLUITING GEMEENTEHUIS IN DE MAANDEN APRIL, MEI EN JUNI Het gemeentehuis van Maasdonk is in verband met nationale feestdagen en collectieve vrije dagen op de volgende data gesloten: Donderdag 30 april, vrijdag 1 mei, maandag 4 mei, dinsdag 5 mei, donderdag 21 mei , vrijdag 22 mei en maandag 1 juni Op 4 en 5 mei is de gemeente van 9.00 tot 10.00 uur bereikbaar voor aangifte van geboorte en overlijden via telefoonnummer 06-33952976. AANBIEDEN KUNSTSTOF- EN PLASTICVERPAKKINGEN BIJ DE MILIEUSTRAAT Vooruitlopend op de definitieve plannen voor het aanbieden van kunststof- en plastic afval met ingang van 2010, kunt u nu al schoon kunststof verpakkingsmateriaal aanbieden bij de milieustraat in de Kruisstraat. Tijdens de normale openingstijden kunt u dit afval brengen. Hiervoor is een speciale container geplaatst. Voor het kunststof- en plasticafval hoeft u niet te betalen. Wat kunt u aanbieden: Voedselverpakkingen, zoals flessen voor frisdrank, olie en azijn, folies, boterkuipjes, bekers voor yoghurt en fritessaus, snoepzakken, plastic schalen van groentepakketten en vlees, knijpflacons voor sauzen en plastic deksels. Verder non-food verpakkingen, zoals flacons van shampoo, zeep en wasmiddel, plastic tassen en lege plastic tandpastatubes. Ook schone plastic plantenpotjes mogen worden ingeleverd. Denkt u er wel aan de verpakkingen zo leeg en schoon mogelijk aan te bieden!! Wat mag u niet aanbieden: Verpakkingen met inhoud, verpakkingen van klein chemisch afval zoals kitk:okers en terpentine, Piepschuim en ander kunststof bouwafval. Drank- en melkverpakkingen, die vaak half papier en half kunststof zijn. Tevens geen plastic speelgoed en kuststof tuinrneubilair. Folies die ep metaalbasis zijn, zoals chipszakken, mogen ook niet. Vragen: Heeft u nog vragen of weet u niet zeker of u iets kan aanbieden, bel dan even met de milieustraat, telefoon 073 - 522 14 94.


Word

iii vrijwilliger (MN) bij de brandweer Maasdonk?

Vrijwillig en professioneel Als er ergens brand uitbreekt, of een ernstig ongeval plaatsvindt, belt u via 112 de brandweer. De alarmcentrale roept dan de brandweermannen/-vrouwen op via de semafoon die zij altijd bij zich dragen. Bij alarmering is de brandweer al na enkele minuten ter plaatse. De gedegen opleiding en goede training van de vrijwilligers is identiek aan die van de beroepsbrandweer. Zij zorgen er voor dat er snel en doelmatig hulp wordt geboden in hun verzorgingsgebied en soms daarbuiten bij grotere calamiteiten. Achterban speelt ook een grote rol De partner en/of huisgenoten moeten er duidelijk achter staan dat hun man of vrouw vrijwilliger/ster bij de brandweer is. Je wordt niet alleen overdag opgeroepen maar ook 's nachts en op feestdagen. Op jaarbasis zijn er ongeveer 60 tot 70 meldingen voor het korps Maasdonk en dat varieert van een valse melding tot ongeval met beknelling of brand. Opleidingen De eerste 2 jaren volgt iedere vrijwilliger 2 cursussen van ongeveer 33 avonden per jaar, dat is de basis voor iedere brandweerman/vrouw. Het is ook mogelijk deze cursussen overdag te volgen in een dagopleiding. Je leert niet alleen branden blussen, maar je krijgt ook informatie over o.a. gevaarlijke stoffen en leert met redgereedschappen omgaan. Je leert hoe je gevaarlijke situaties het hoofd kunt bieden, in teamverband te werken en om levensreddende handelingen te verrichten. Juist door aandacht te schenken aan deze vaardigheden wordt een brandweerkorps een hecht team. Functie-eisen • Wonen en bij voorkeur werken in het verzorgingsgebied van de post Maasdonk; • toestemming van de werkgever om bij alarm beschikbaar te zijn; • bereid om op maandagavond te oefenen (20.00 tot 22.00 uur); • bereidheid om minimaal 2 opleidingsseizoenen cursussen te volgen in de avonduren (30 tot 35 avonden per cursus); • een goede lichamelijke conditie is een vereiste: een medische keuring is verplicht. Wat wordt jou geboden? Boeiende en afwisselende werkzaamheden met een enthousiast team van 22 vrijwilligers en modern materiaal. Een passende vergoedingsregeling en een goede ongevallen verzekering. Hoe kun je solliciteren? Wil je vooraf nog meer informatie, neem dan contact op met de heer P. Theunisse, commandant van korps Maasdonk, telefoonnummer tijdens kantooruren: 073 - 53 22 122, in de avonduren en het weekend: 06- 22 97 48 17. Jouw schriftelijke sollicitatie stuur je vóór 1 mei 2009 naar: Gemeente Maasdonk, t.a.v. Commandant Brandweer, Postbus 5, 5386 ZG Geffen of per E-mail naar ptheunisse@maasdonk.nl


De basis voor een mooie toekomst. Wilt u een mooie basis leggen voor de toekomst van uw kind of kleinkind? Open dan een Rabo RegenBoog Rekening. Daarmee spaart u nu al voor het rijbewijs, de eerste woning of misschien wel om een studie te bekostigen. De rente maakt het sparen extra aantrekkelijk. En dat is mooi voor later. Maar ook voor nu! Want als u nu een Rabo Regen Boog Rekening opent ontvangt u gratis het Ikke cadeaupakket voor de kleine.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.ni/sparen

Raboban


VOLLEYBALCLUB G'68 MAASDONK Na het succesvolle jubileum jaar, vo1leybalclub 0'68 Maasdonk bestond 40 jaar, zal G' 68 Maasdonk wederom haar unieke buitenvolleybaltoemooi organiseren. Dit jaar zal deze traditionele afsluiting van het volleybalseizoen plaatsvinden op zondag 17 mei. Het gezellige grastoernooi staat ieder jaar weer garant voor mooi weer, ondanks de matige voorspellingen soms, zodat tijdens de pauzes uitgerust kan worden onder een lekker zonnetje. De opzet van het toernooi is gelijk aan voorgaande jaren. Het toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse), waar naast de gezelligheid ook het competitie element belangrijk is, als wel voor teams waar het recreatieve element overheerst. Aan de laatstgenoemde categorie kunnen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen, familieteams en straatteams deelnemen. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dat de deelnemers over een creatieve geest beschikken, blijkt wel uit de kleurrijke namen van de ingeschreven teams in de voorgaande jaren, wat te denken van "Het Dreamteam", "Goud van Oud" en "Van Alles Wat". Naast dit toernooi voor volwassenen, wordt er op deze dag ook een toernooi gehouden voor jeugdteams van de bovenbouw van de basisscholen in Maasdonk. Wij ho-

pen dat de deelname en het enthousiasme net zo groot zal zijn als op het indoor scholentoernooi. Dat ook de jeugd creatief is in het bedenken van namen, blijkt wel uit teams zoals "De Smash Boys" en "De Vinkelse Volleygirls". Net zoals de afgelopen jaren zal dit toernooi plaats vinden op de prachtige sportaccommodatie "Duyn en Dael" van voetbalvereniging Nulandia aan de -Duyn en Daelseweg in Nuland. De gastvrije medewerkers van de kantine zullen ervoor zorgen dat de deelnemers en supporters van een hapje en een drankje worden voorzien. Hebt u zin om mee te doen, kijk dan op de website www.g68maasdonk.nl voor het aanmeldingsformulier. Hebt u vragen, stuur een mail naar g68buitentoernooi@hotmail.com onder vermelding van "Buitentoernooi" of neem telefonisch contact op met Hanneke Feitsma (06-48268019 na 18:00 uur) of Piet Mulder (073-6448073). '

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DORSVLEGEL PARTYCENTRUM

15


CAPE EPIC 2009 15 maart 6.00 uur 's-morgens, Dusseldorf, het avontuur kan beginnen. Via Schiphol een vlucht van 11 uur naar Kaapstad, Zuid-Afrika. TeamAcket-Merida is na maanden van voorbereiding klaar voor de uitdaging, de ABSA Cape Epic. Het team bestaande uit Danny Bens en John van de Wouw, aangevuld met Rob van Nistelrooy welke voor mens en materiaal zorgt. Ofwel de 3 buurmannen uit Geffen. De Cape Epic 2009, 's-Werelds zwaarste meerdaagse mountainbikewedstrijd, 8 dagen afzien in de strengende hitte in Zuid-Afrika. Totaal 743km en 16600 hoogtemeters te overwinnen om op 28 maart in Lourensford de titel Cape Epic finisher te mogen dragen. Uitfietsen is niet de doelstelling, de lat ligt iets hoger, team AcketMerida wil namelijk zo hoog mogelijk eindigen. Deelnemers komen van over de hele wereld, er starten totaal 600 teams, waaronder 57 profteams. Danny en John zijn ook in het bezit van een UCI licentie en mochten in ieder geval met de proloog tussen de profs starten. Na 5 dagen van acclimatiseren, stapelen en lichte trainingen was het dan eindelijk zover, zaterdag 21 maart 13.08 uur, de start voor team Acket-Merida. Het parcour was gesitueerd tegen de befaamde Tafelberg, 19km knallen om een goede startpositie te krijgen bij stage 1. Winnaars van de proloog waren Sauser/Stander maar de buurmannen hadden het super gedaan, 31e, wat betekende dat je bij stage 1 in startblok A tussen de profs kwam te staan. De eerste echte etappe over 111 km en maar liefst 2700 hoogtemeters was zwaar, zeer zwaar, maar 1 troost, er zijn geen makkelijke dagen in de Cape Epic. Elke dag moeten er flinke hoogtemeters overwonnen worden en de afstanden tussen de 80 en 115km liegen er ook niet om. Tot ieders verrassing en dus ook tot die van John, Danny en Rob ging het echt geweldig en werd er iedere stage rond plaats 30 gefinisht. Danny verteld in een interview met Omroep Brabant dat ook teams als Bart Brentjens opkijken van het feit dat die Geffense bikers gewoon elke dag in startblok A verschijnen. We kregen dan ook elke dag een goedkeurende knik van de meester en wisten dus dat ook de internationale ogen op ons waren gericht. John heeft zelfs de Braziliaanse tv gehaald. Zoals gezegd was het ontzettend zwaar, elke dag om 5 uur de sirene, tijd om op te staan, dan ontbijten en voorbereiden op de start, vervolgens een 5-6 uur op de fietst om kei kapot over de finishlijn te komen. John verteld; het zwaarste waren de stukken waar gelopen moest worden, soms mocht je er niet fietsen, maar kon je er ook gewoon niet fietsen, zo steil en zo rotsachtig. "Daar ben ik dus echt niet voor naar Afrika gekomen" was zijn mening. De beloning van het stijgen was natuurlijk het afdalen, en die toverde dan weer een glimlach op de bikers. 16

Danny, die de Cape Epic 2 jaar geleden ook al uitreed is wel 10 keer dood gegaan, om vervolgens op pure wilskracht toch weer het wiel van zijn teammaat te zoeken om samen het klusje te klaren. Soms vloekend, tierend en scheldend om zo het beste uit elkaar boven te balen, alles voor het resultaat. Volgens Danny was de route van dit jaar mooier als die van 2007, met als uitschieter de singletracks rondom OAK Valley. Dit was ook wel te merken want we finishte daar als 25e. Nadat Danny en John zich hadden uitgeleefd op de stages ging Rob in de weer om mens en materiaal te verzorgen. Iedere dag van verplaatsing diende de camper weer netjes in het Race Village geparkeerd te worden en er moest natuurlijk gelijk na de finish goed gegeten en gedronken worden om zo snel mogelijk te herstellen, de fietsen moesten weer schoon, gesmeerd en waar nodig opgeknapt worden. Ook waren er de nodige contacten gelegd om het thuisfront en supporters op de hoogte te kunnen houden via de website mtbiker.nl. TeamAcket-Merida, ofwel de 3 buurmannen uit Geffen hebben zich prima geweerd tussen de grote jongens. Het eindresultaat na een half jaar voorberei ding en 8 dagen ongelofelijk afzien in Zuid-Afrika leverde een 26e plaats bij de categorie men op en 32e overall. Zoals voor ons vertrek de kop was van een artikel in het Brabants Dagblad, "revanche op een broodje kip", doelend op het ziek worden van Danny's voormalige tearnmaat in 2007 Emo van Dongen, kunnen we een volmondig ja uitbrengen. Meer dan revanche! Via deze weg willen we ook graag alle sponsoren welke ons het mogelijk hebben gemaakt om deel te kunnen nemen aan de Cape Epic zeer hartelijk bedanken. Speciaal willen we vernoemen; Acket Packaging, Kusters Metaal, Wielerhuis de Meulenreek / Merida en Drukkerij Wihabo. Natuurlijk ook een mooie buiging voor onze supporters welke ons gesteund hebben . Team Acket-Merida Danny Bens, John van de Wouw en Rob van Nistelrooy.


Actief in Gezondheid

De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's 'not,>te A Accounting Vof Do.-p~lnll

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis't Slotje WiVgele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas GemeenschapshuisDe Meent GemeenschapshuisDe Garf GemeenschapshuisNia Domo Gemeenschapakkomodatie De Wis Dorpshuis de Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak

( / I V;J

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

Partners accountants en belastingadviseurs

triple A 1

(

~

f\

r t •

5386 Q. <;tfkn (gem_ Mu.itJow.c) '°5tbld l.f l

s,e,zcGd<eo

W.M. {DJm) van de Patt

""ä._.....,,_,,,

1ël. F.

:07J•JJft,fQ8

:OJJ.$)41.ftO

,-,~,.,,,

,_ll;ie( : -....~«t"«io,o~

lclS]~Mn Adviesbureau bv

Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

z 2&

r-- L--_ _ ___

IDESIIGN ONlWERP~AANLEG ONDERHO UD~RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Nulandsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl


NIEUWTHEMA GEKOZEN VOOR CARNAVALSSTICHTING HET ROTTENRIJK MIS$/! OHTWIIClalllG VlUDf CEl1VI

Mooie opbrengst Vastenactie Alle inwoners van Geffen danken wij heel hartelijk voor de medewerking aan de jaarlijkse Vastenactie. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor het kinderdorp Palabana in Zambia. In dit dorp worden weeskinderen opgevangen van aidsslachtoffers. Het kinderdorp is opgericht door de Pola van der Donck Stichting uit Boxtel. In Geffen hebben we een huis aan huiscollecte gehouden die maar liefst € 2530,02 heeft opgebracht. Daarnaast hebben de kinderen in hun vastendoosjes ook geld gespaard en die brachten samen€ 791,44 binnen. Een prachtig resultaat tezamen van€ 3321,46 Het geld zal worden besteed aan de inrichting van de centrale keuken in het kinderdorp. Wij vinden het geweldig dat de mensen op deze manier hebben laten zien dat ze tijdens de vasten iets kunnen missen voor mensen die het veel minder goed hebben dan wij. Als je kunt delen benje een gelukkig mens. En vooral de kinderen verdienen een groot compliment. Op onze twee scholen is tijdens de Vastenperiode uitvoerig gewerkt en gepraat over het project in Zambia. Wij danken Hans en Marianne Kreutzer uit Vinkel die op de scholenhebben verteld over Palabana. Nieuws uit de eerste hand want zij zijn ook in het kinderdorp geweest en weten waar het geld terecht komt. Onze dorpsgenoot Frasia Loeffen, die zelfeen broer heeft pater Toon van Kessel die ook in Zambia werkt voor aidsweeskinderen, heeft op de scholen in Afrikaanse kleding gedanst en Afrikaanse liederen gezongen samen met enkele mensen van het Afrika Engakoor uit Nistelrode. De kinderen hebben gezamenlijk een prachtig wandkleed gemaakt dat opgehangen zal worden in een van de huisjes in het kinderdorp Palabana. We bedanken ook alle leerkrachten van de scholen die in hun lessen aandacht hebben besteed aan het Vastenactieproject en daardoor de kinderen zo hebben geënthousiasmeerd. De kinderen hebben hun vastendoosje met geld gevuld door er ook echt moeite voor te doen. Ze hebben klusjes uitgevoerd om geld te verdienen en eigen spaargeld gegeven. Op deze manier is er een band gesmeed tussen Geffen en Zambia. Tenslotte natuurlijk ook veel dank aan onze collectanten en wijkcontactpersonen die de klus van het collecteren weer hebben geklaard. M.O.V. groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede) 18

Tijdens de laatste kartrekkervergadering van carnavalsstichting Rottenrijk is het nieuwe thema gekozen. Na het succesvolle thema 'We dweile mè de kroan ope' van vorigjaar, is ook dit jaar voor een thema gekozen waarmee iedereen zicht creatief uit kan leven. Uit de maarliefst 42 inzendingen heeft het bestuur vijf thema's genomineerd op basis van tastbaarheid, uitvoerbaarheid en nog een aantal kritische punten. Uit deze vijf is het nieuwe carnavalsthema voor 2010 door de aanwezige kartrekkers gekozen. "'t Sirrekus van Rood Geel en Gruun" kwam na een tweede verkiezingsronde als duidelijke winnaar uit de bus. Wagenbouwers, Roaplied deelnemers, Roapartiesten en andere betrokkenen bij het Geffense carnavalsfeest kunnen nu al aan de slag voor het carnaval van 2010. Uiteraard hopen we dat het net zo'n geslaagd feest is als dit jaar. Omdat er nog geen logo bij het ingediende thema zat, zal dit komende week uitgewerkt moeten worden. Ideeën hier over kunnen worden ingezonden naar info@rottenrijk.nl. Wie weet, wordt er van jouw tekening een mooi speldje gemaakt en komt jouw tekening op de medailles en in de carnavalskrant!


At _Hanegraaf Geffen B.V. fA BedrlJvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwol 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 E-mail: morkromme@home.nl maandag Vm vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur www.dierenspeclaalzaak-deklnderen.nl

~-

"Verbouw of Nieuwbouw"

Lunchroom / Cafétaria

'T BERGJE

......

BOUW

.............

GARANT

~, onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen

fen NVOB Initiatief

Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓

Rieten- en wilgentenen matten

✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes

✓ Dierenverblijven

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

✓ ✓

Meubelen Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken

Maarten van der Dussen de Schouw 26 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

!Yc";~o f::~~1~~ wi,/,üe vtUt Be:rJfflDl W ~ 1515384 HD Hte!dt.

T: 0412 - 4S583S M: 06 - 27311207 E: Va,ff,ffl'jffl. 1S@Mnl,t./U

Carbone 8.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Kom gerust een kijkje nemen

'JESTiDà' Dames-✓

heren- en kinderkleding Dorpstraat 19 5386 AK Geffen

..z

Telefoon (073) 5327094 0pcningst1Jden:

ma. qe~loten, di t/m do. 9.30-:7.30 u. vr. 9.30-20.00u .. za. 9.30-.6.30 u.


OPROEP

EXCURSIE NAAR OOTMARSUM

Wie heeft destijds mijn wolmachine geleend? (wolkadermolen) Graag zou ik in contact komen met u om deze wolmachine op te komen halen. Op het moment zit ik er erg om verlegen i .v.m. een demonstratie.

Op zaterdag 16 mei a .s. gaat de Kunstkring De Meent te Nuland per touringcar op excursie naar Ootmarsum. Ook niet-leden van de Kunstkring kunnen hieraan deelnemen. In Ootmarsum kunt u een bezoek brengen aan het "Museum Ton Schuiten", de galerie "Chez Moi Ton Schutten, Galerie International", "Glasatelier-Gallery Annemiek Punt" en andere galerieën en overige interessante bezienswaardigheden. Vertrek uit Nuland (vanaf het Pr. Bernhardplein) om 10.00 uur, terugkeer in Nuland om ca. 19.00 uur. De kosten bedragen voor niet-leden slechts € 23,- p.p. (entree en consumpties zijn voor eigen rekening). Nadere info en Aanmeldingsformulier kunt u opvragen bij het secretariaat: Mevr. Lieke Frencken, Duinbergenstraat 15, 5392 CT Nuland, tel. 073-5324496. Opgave van deelname graag vóór 4 mei, evenals betaling van de excursie op rek. nr. 13.75.24.293, t.n.v. de Kunstkring De Meent te Nuland o.v.v. Excursie Ootmarsum.

Mevr. Dia v. Bergen, Kloosterstraat 28, Geffen, tel. 073 532 7271

BEDEVAART NAAR WITTEM Op zondag 7 juni a.s. is er weer een bedevaart naar Wittem, u kunt zich hiervoor opgeven bij: Ria v. Gogh, Bergstraat 2b, tel. 073 532 1592 tot en met 15 mei a.s.

VERLOREN Ik ben mijn gouden ring verloren, wie heeft hem gevonden? Was er zeer aangehecht omdat ik deze ring van mijn moeder heb gekregen. Graag terug bezorgen bij Familie Kastrat, Simon v.d. Berghstraat 25, Geffen. Bij voorbaat hartelijk dank.

EUROMODE KLEDINGVERKOOP EN MODESHOW

SIMAVI De opbrengst van de collecte voor SIMAVI in Geffen is € 1008,71 . Daarvoor hartelijk dank aan de gevers. Ook dank aan alle collectanten voor hun inzet. namens SIMAVI, M. Rovers

WIE WAT WANNEER Op woensdag 6 mei is er in de huiskamer van Dienstencentrum De Heegt weer Euromode. Ook deze keer weer een modeshow. De mooie lente en zomerkleuren kunt u bekijken. De verkoop begint om 14.00 uur en de modeshow is om 14.30 uur. U bent allen van harte welkom.

MEI 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8)

Tot ziens in dienstencentrum De Heegt

06 KVO fiets- en wandelbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe in de St. Jan 's-Hertogenbosch

71Clt • IEREGENINGSINSTAUATth • RIOOLRENOVATIE

APRIL 29 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur 30 Koninginnedag

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies b.ij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 20


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

oefen en fauteuils

Tel.: 07 - 532 15 20 ~

er

.

z

Leiweg Za 5386 KR Geffen

Z1

a.nl

.~

www .cafezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften parlijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

C1000

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

Openingstijden:

Ma tlm do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00--18.00 uur

Oss 0412- 622213 ·

Geffen 073-5321995


30 APRIL 2009 KONINGINNEDAG IN GEFFEN KINDERFIETSOPTOCHT Kinderen die meedoen aan de optocht met versierde fiets, skelter of bolderkar worden uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. Het thema van de fietstocht is dit jaar Crea Bea. Je mag dus zelf kiezen hoe creatief je jouw fiets, bolderkar of skelter wilt versieren. MELD JE VOOR DE START EERST BIJ DE JURY, die je versierde fiets, skelter of bolderwagen zal beoordelen. Er zijn 5 categorieën nl. a) 2 en 3 jaar b) 4 en 5 jaar c)6en7jaar d) 8 jaar en ouder e) groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets, bolderkar of skelter hebt versierd. De route van de optocht is: Dorpsplein - Dorpstraat Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertsstraat - Tolweg Dorpstraat - Dorpsplein. (Vader en/of Moeder mogen best wel een handje helpen bij het versieren) Inschrijfformulieren voor de optocht worden uitgereikt op de scholen en moeten UITERLIJK 23 APRIL worden ingeleverd bij CREATIVOS. Na deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrijven. VOOR DE KINDEREN VAN DE ONDERBOUW Alle kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 6 kunnen meedoen met de spelletjes die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13 .15 uur. Als je aan de spelletjes mee wilt doen ligt er bij de infokraam een stempelkaart voor je klaar. Met deze stempelkaart kun je traktaties verdienen. Via school krijgen de kinderen een uitnodiging om mee te doen aan de spelletjes. (Tip voor de ouders: Breng je fototoestel mee) VOORALLEKINDEREN We hebben natuurlijk aan alle kinderen gedacht. Samen met Laura Dans kun je je van 13.30 tot 14.30 uur uitleven op de dansvloer. Eerst gezellig kijken naar demonstraties van fanatieke dansgroepjes en daarna allemaal lekker mee doen op swingende muziek. Ook de jongens mogen mee doen!

huur. Dit jaar is het ook weer mogelijk om een plek voor een bolderkar of kleed te reserveren. Dit is gratis. Aanmeldingsformulieren kun je ophalen bij CREATIVOS. Daar mag je deze ook weer inleveren, maar wel UITERLIJK 23 APRIL. Voor meer informatie over de vrijmarkt kun je even bellen met Patrick Grim 06-53849964. OPEN PODIUM EN MUZIEK OP DE KIOSK EN TERRAS Op het Dorpsplein zal een gezellig terras worden ingericht. Er is dan ook een open podium. Dus heb je iets leuks, bv zelf muziek maken, zingen of dansen dan kun je dat doen op de kiosk Meld je dan wel even van te voren aan bij Patrick Grim 06-53849964. Kom dus naar het dorpsplein waar het elk jaar gezelliger wordt. Dit jaar zal de band Exploit op de kiosk staan om live op te treden. OPROEP Telkens weer moeten wij als bestuur ons in bochten wringen om alle spellen te begeleiden, naast de organisatie op de dag zelf. Het is bijna niet te doen om koninginnedag te laten slagen als er niet voldoende begeleiding bij de spelletjes aanwezig is. Daarom meld je aub aan als begeleider. Als iedereen een uurtje helpt zijn we al uit de problemen. Wij kunnen het niet alleen.

Gordijnen Atelier "VeCia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

VRIJMARKT De vrijmarkt is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed ofzelfgemaakte spulletjes verkopen. Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam betaal je € 3,- en voor een hele kraam betaal je € 6,22

• Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleurel'i, een afgewogen materiaalkeuf'.e, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo b iedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

"

verzorgd!

d rukkerijwlhabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073 ) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukk:etijOwlhabo.nl • l www.wihabo.nl

.schoonheidssalonanne.nl

drukkerijwihabo

Met een cadeau bon kom 1e pas

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen. voeten) • Exclusieve sierad -van Beauzill èn Bella Ragazza • Make·Upworkshops " v; 11• ';. .k" • Dagarrangementen -· • MARIA

._,ANNE Moo~ -SCHOENet, DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 eo extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders?

Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen ''Stilstaan bij afscheid nemen"

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaartverzorging VAN LITH B.V. Dodalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.u itvaartverzorgingvanlith.nl contact@uitvaartverzorgi ngvan Iith. n 1

Gebr. van de Wetering _-.i.O-Wë,-.~

4J'q..~-~-~-~ '%, -- · Q --- -. . --c.,

-

Dommelstraat 47

Gera's Bloemdes1gn

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

Fax 0412 - 63 72 06

Openinustijden· Ma:

INDIVIDUELE TRAINING

Di: Wo: Do: Yr: Za:

• Nautlh.1.stralnfng • Carcfiotralning • Combinatie Noutilu.!i•Cn rdlo

6RDEP5TRAINING • Totnl Fit • Indoor Cydlng • Streetdance: • 5wltchlng • Senlorentr-alni ng

MEDISCHE FITNE55 • fy!lfatrafning • De Rugschoal • Revalldatll!tmlnlng • Reîntegratfetralnlng

• Arnlngementen op mnat

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

INDIVIDUELE TRAINING

~-rlannemode:.,,.

P apendUk 12 • 5386 EC Geffen Tel. (073) 532 74 72 • Fax (073) 532 65 75

13.00 tol 9.00 tol 18. 9.00 l 9. -9..

9.

o .

Kloosterstraat ~ Gerrer Te1. 073 53216 81 · Fa,f. 0i13 532~


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoed.lijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9 .00- 12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belJe-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoforrnatie openingstijden prikpost via internet www.bemhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. 0. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. · Spreekuren Aanzet: ' Dorpstraat 60, 5386AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, l 7.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, I 1.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Toren.klanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.