Torenklanken 2009 - nr 04

Page 1

47e jaargang I nummer 4 1 maart 2009

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13. telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1ï50 exemplaren

.......................................... TER HERINNERING AAN ANTOONVANZANDVOORT

Sinds 11 april 1988 maakte Antoon van Zandvoort deel uit van het bestuur van Stichting Het Oude Klooster. Aanvankelijk als vicevoorzüter en vanaf april 2005 als voorzitter. In 2001 vond een grote renovatie plaats van het Oude Klooster om de ouderen van Geffen een betere huisvesting te verschaffen, waarin meer ouderenactiviteiten zouden kunnen plaatsvinden. Antoon was daarbij onze technische man, hij kende het gebouw van binnen en buiten. Hij stond altijd klaar om storingen op te lossen en met verve pleitte hij voor een goed onderhoudsplan. Hij zag uit naar het nieuwe Centrumplan Geffen zuidelijk deel, met optimale zorg, moderne woonruimte en ontspanningsmogelijkheden voor ouderen en mensen met een beperking. ·'Zijn" plan had hij al lang in gedachte. Ondanks zijn ziekte had hij goede moed om te werken aan deze toekomstplannen. Een gedreven man, die op zijn manier, daadkrachtig, zaken voor Geffen voor elkaar probeerde te krijgen. Tot op het laatst was hij zeer betrokken bij het wel en wee van onze Stichting en van de Geffense ouderen in het bijzonder. In onze Stichting zullen wij zijn technische deskundigheid missen. Wij danken hem hierbij voor zijn onvermoeibare inzet. Wij wensen zijn echtgenote Annie, zijn kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toe met dit verlies. Bestuursleden van Stichting Het Oude Klooster:

Jo de Haas, Jaap Bijleveld, Cor Louwers, Diny van Wanrooij. Mede namens onze vrijwilligers in het Oude Klooster.

OPEN DAG BASISSCHOLEN Beste ouders van onze toekomstige leerlingen, Hierbij nodigen wij u uit om kennis te komen maken met de Geffense basisscholen. Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april zetten beide scholen de deuren wijd open om u de gelegenheid te geven kennis te komen maken. Een unieke kans voor u en uw kind(eren) om alvast eens een gedeelte van een gewone schooldag op de scholen mee te maken. Onder het genot van een kopje koffie zal de directeur u het een en ander over de school vertellen. Aansluitend kunt u dan in alle klassen een kijkje nemen. De Aloysiusschool opent haar deuren op dinsdag 31 maart De Mariaschool zet haar deuren open op donderdag 2 april. De uitleg begint steeds om 09.00 uur of 10.30 uur. Door de leden van de oudervereniging wordt er voor kinderopvang gezorgd zodat u ongestoord naar de uitleg kunt luisteren. Tot ziens! Namens beide teams, Hélène Peerdeman en Ineke Breur-Frieling

KOPY INLEVEREN VOOR: 14 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal!

Aan-/ verkoop

ypoth Taxaties SNS Regio Bank •

Huur/ verhuur

anc1er1ngen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

el

ez1n

www.geldengezin.nl

1

LMV

www.lmv.nl

Uw voeten verdienen professionele verzorging ! "'9!!!W!III~

VAN SCHIJNDEL BOUWCROEP CEfFEN

- Voetreflexmassage - Cosmetische voetverzorging - Vertorgingsproductcn Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

Van Schijndol Bouwgroep bouwt •160 Jaar winkelcentra scholen.

ROMME HOVENIERS

distributioc.untra. woningon en bedrfjfagebouwen. Bouwen Is onze pas•lo, U herkent det In alle facetten van ons werk ■n de kwaliteit van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

RoyRomme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Van Sch1Jndol Bouv,9ro<>p Bredewog13

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

5386 KM Goffon

tol: 073-~322961 fax· 073-5322232 mail@van~chljndel-bOuworoep.nl www.Vtn,ct-1Jndel-bouwqrocp.nl


den van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeen-

Parochie komsten zijn op: 31 maart in Geffen, op 12 mei in Vink.el, Heilige Maria Magdalena op 23 juni in Geffen. Geffen Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: februari 2009: Thijs Ketelaars.

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 13 mrt. 19.00 u. * avondmis za. 14 mrt. 19.00 u. H.Mis (+kinderkerk) zo. 15 mrt. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 16 mrt. 19.00 u. * avondmis vr. 20 mrt. 19.00 u. * avondmis za. 21 mrt. 19.00 u . H.Mis mmv DK (+kinderkerk) zo. 22 mrt. 09.30 u. + H.Mis mmv mannenkoor (Gregoriaans) ma. 23 mrt. 19.00 u . * avondmis MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehou-

KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeel te van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Maart: Communiemap thuis: hoofdstuk 10 en 11 Woe. 18 maart Se bijeenkomst: versieringen maken voor de communieviering Ma. 23 maart: bezoek Sint Jan van 08.45 - 12.00 uur PROGRAMMA VORMSEL Donderdag 26 maart van l 9.30 u. tot 20.30 u.: Bespreken: Deel II: hfdst. 2 en 3 Inleiden: Deel III: hfdst. 1 en 2. Kruisweg bekijken in de kerk HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 19 febr. 2009: Antoon van Zandvoort, 70 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika .nl

Maandag: D insdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

X

LEE\NIKA

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

Gilbert Steenvoorden

Berghem

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen. huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor deta en gevoel voor perec~ie J Onze opernngstijden ZIJn: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vn'jdag Zaterdag

9:00 • 17:30 uur 9:00 -17:30 uur 9:00. 17·30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 20:00 uur 10:00 • 16:00 uur

(ffl\'t,i,r,J!

Emis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Van Schijndel Keukens b.v. Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl -

.

-

Joy of perfection

technieken en producten. Ernls staat voor kwaliteit In alle facetten.

Emis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.emis.nl

_,lfJ schilderwerken

VAN DE R DOELEN

VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN ///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a / coppcnsdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f I 073 5322639 e I info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

Delta Loyd

lnterpolis Centraal Beheer

Nationale Nederlanden Reaal

Fortis

Aegon

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeri ngen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 •532 55 10. Fax 073 - 532 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERING EN

Showroom met ± 40 occasions Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldst raat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortma ns.n 1


- 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2009 Dank aan allen die hun envelop voor 2009 al hebben ingeleverd. We hopen, dat velen ook dit jaar een bijdrage over hebben om de parochie te steunen. De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels- , eredienst- en energiekosten. Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! U kunt de ontvangen kaart ingevuld inleveren ofuw bijdrage rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11.58.07.292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur H.M .Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. Kijk ook op www.kerkbalans.nl RESTAURATIE KERK De steigers zijn in de kerk geplaatst, dus de werkzaamheden van de binnenrestauratie kunnen aanvangen. De liturgische vieringen kunnen allemaal gewoon doorgaan. Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen.

BEDE,MRT NAAR BEAURAING, BELGIË N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing van 20 t/m 23 juni 2009 met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart van district Nijmegen, Den Bosch, en Tilburg kunnen zieken, gehandicapten, ouderen en hun familie en vrienden deelnemen. Progranuna: dagelijks H. Mis, lof met persoonlijke ziekenzegen, rozenhoedje, lichtprocessie, ontspanningsavonden, video over de verschijningen, stille aanbidding, Mariaal museum, samenzijn met gedichten en muziek, tentoonstelling. Het accueil, waar we verblijven, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen. De dagbedevaart voor district Nijmegen, Den Bosch, en Tilburg, is op 21 juni 2009. Reissom voor de vierdaagse bedevaart is € 260,- p.p. (gewone zitplaats bus) en voor de dagreis € 30,- p.p. Beauraing is een bedevaartplaatsj e aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoomstruik verscheen Maria vanaf29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mevrouw R. Senders, tel: 0497-682296. Opgave tot zes weken voor de bedevaart.

ROMEREIS OKTOBER 2009 In 2009 bestaat het Bisdom van 's-Hertogenbosch 450 jaar. Zij grijpen dit jubileum aan om een diocesane pelgrimage naar Rome, het hart van de kerk, te maken. Met de parochies rondom Oss gaan we aan de jubileumbedevaart deelnemen. Er is een groep ingeschreven onder de naam "Stad Oss en omgeving" en zij hebben gekozen voor een busreis: vertrek op 23 okt. 2009, thuiskomst op zaterdag 31 oktober 2009. Er zijn inmiddels 49 deelnemers aangemeld en dat betekent dat de bus vol zit! Mocht u toch nog belangstelling hebben voor deze reis, dan is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij de groep Schaijk, bus 2. We zijn met hen hierover in gesprek. Contactpersoon: Ine Peters, tel. 06 - 10944579 of per email: bertpeters@planet.nl

KLEDINGACTIE Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood Op dinsdag 7 april vindt in Geffen weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam's kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en hwshoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Sporthal "De Geer", Elzendreef 1, Geffen. De inzameling start om 13.30 uur en stopt om 15.30 uur. San1's Kledingactie, sinds twee jaar de nieuwe naam voor de kledinginzameling van Mensen in Nood, is één van de oudste charitatieve kledinginzmelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam's Kledingactie ondersteund door ruim 1000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam 's Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 0736871060.

Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T +31(0)73 5322 135 E info@colhof.nl

1 www.colhof.nl

F +31(0)73 5325506

5


Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

dinsdag Vm donderdag pauzeren wij van 12.15-13.15 uur vrijdag en zaterdag gehele dag open

c~Je(A,~' ç

& woon.decov(A,-he voov

Vere-n.it,i~e.n. en. cl'4hc; 10%

NAS

iedeve 3ele3ehheiJ

kom~

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website

Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.11as-afbovw.11/ 0

SCHOENEN & SPORT

/J.0SPIERINGS Oorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tet (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 9 1 E-mail jospierings@levix.nl www.Jospierings.nl

1<lJ!Jl!:!ÁuY.,,.,JF

Maatvoeren en bouwen separatie glpswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~z

LeV!X

IJ \ili•Mtiffii;Jla:,

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

LeVJX

♦ VIN fi!N!ttLevix Automottsenng OronJepossoge 2

5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

l!!V!X

CNN*UUtffil➔

l evix Automotfsering Dorpstroot~ 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNICC-'EK -'----"--' B.-'-' V._

_

_

E-mail: hvzandvoorteloctro@hetnet.nl Heosterseweg 29 • 6386 KT Geffen

Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

--------

RI.JVVIELEN

Lev1x

TANKSTATION

tufhl'thCiih i& levlx Automottsering Wolslrool 66 5341 CK Oss Tel. {0412) 69 2090 Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 1 3 13


EFKES BUURTE MÈ... Linda van Kessel ( 25 j.)

Dieren zijn haar passie: ze is dagelijks omringd door haar honden Tanja en Bobbie. de Tinkers (Engelse trekpaarden), kippen, een nandoe, enkele kalveren en zoogkoeien, maar vooral door schapen: 212 ooien en 5 bokken... ! Linda van Kessel - wonend op een terp in D'n Ham, samen met haar ouders Piet en Josephine en broer Peter - beleeft veel plezier aan het verzorgen van dieren! Ze is met dieren opgegroeid. "Ik weet niet anders". Na haar basis- en middelbare opleiding op het speciaal onderwijs, liep ze stage bij haar overbuurman Bart de Kinderen in diens Dierenspeciaalzaak en in het Dierenasiel te Oss. Van oma Bertha Schutjens - op 26 december 2008 op 71 jarige leeftijd overleden - heeft ze veel geleerd. Piet van Kessel beaamt dat: ".Mijn broer Mari en ik moesten vroeger mee de polder in om mollen te vangen, daarna moesten we de velletjes opspijkeren om die te laten drogen voor de verkoop. Ook het zoeken van kievitseieren was ons mam haar hobby; ze kwam zelfs in het nieuws met het eerst gevonden ei in het jaar 2000 ! Later gingen onze kinderen met oma mee!" Linda leerde alles over schapen en nam de verzorging ervan over, toen Bertha het niet meer kon. "Linda is een volleerd "vroedvrouw" en als het echt heel moeilijk wordt, komt er pas een veearts bij!" zegt Piet. Vanaf4 februari zijn de ooien begonnen met lammen en Linda had dit jaar verschillende bijzondere "vangsten": er werden een vijfling, een vierling en 25 drielingen geboren! Jammergenoeg kwamen twee jonkies van de vijfling en één van de vieTling er niet door. Er moet dan flink geholpen worden met flessen geven, want de moeder kan haar meerlingen niet altijd allemaal voeden. Josephine helpt Linda hierbij, want dat moet 4 keer per dag gebeuren, gedurende 6 à 7 weken. Ook de warmtelampen doen goede dienst in de beginweken. Als ik een kijkje in de stal neem, zijn ze hiermee druk bezig en ook de oormerken worden ingeknepen, zodat alle schapen geregistreerd kunnen worden. De "bevallingen" zijn nog niet voorbij, tot half mei kunnen de ooien nog lammen. "Er is veel werk te doen," vertelt Linda. "Behalve voeren moet je de poten goed verzorgen, ze moeten ontwormd worden, goed in de wol zitten, de bokken moeten vrij van scrapie (ziekte aan het centraal zenuwstelsel bij schapen en geiten) zijn, voordat ze mogen dekken en ook het scheren van de schapen doe ik zelf. Ik geef ze extra zoutblokken met knoflook en vitaminen. Binnenkort worden ze ook weer allemaal ingeënt voor blauwtong". Niet alle schapen kunnen worden gehouden. "We zoe-

ken onze eigen lammeren uit en de anderen gaan weg voor de slacht." In de wei achter het huis, is het "bonte" verzameling van schapen, d.w.z. er lopen groen-, blauw- en roodgemerkte schapen rond. "Zo kan ik zien wanneer ik de schapen binnen moet halen, zodat ze kunnen lammen," legt Linda uit. Linda kent al haar schapen, hoewel ze geen namen hebben. "Ja, toch, een paar wel: "Spring en Sprong" zijn van mijn neefjes Coen en Thijs en "Danser" is een kleintje, dat ronddanste en overal tegenaan sprong!" Vanaf april tot oktober gaan de schapen naar de polder. Daar hebben ze 12 ha. grond gepacht van Het Waterschap, langs de dijk in Oijen. Dan is alles thuis weg, maar dat betekent wel, dat Linda de dieren daar twee keer per dag, water gaat geven. Is er nog tijd voor andere hobby's of uitgaan met vrienden ... ? "Ik houd wel van lezen en puzzelen en mijn vrienden ..... . dat zijn mijn schapen!" lacht Linda.

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

7


Á.

~ ROND DE DORPSPOMP ~ Afscheid van Antoon van Zandvoort. Geffen heeft op indrukwekkende wijze afscheid genomen van deze markante persoon bij de Avondwake op dinsdag 24 febr. en de Afscheidsviering op woensdag 25 februari 2009. Een echte doorzetter, een voorvechter, een idealist, een man met zeven levens. Hij diende de gemeente Geffen en later de gemeente Maasdonk als fervent Wethouder en Raadslid. Hij maakte deel uit van het schoolbestuui: bij het toezicht van de aanpassing der lagere scholen tot Basisscholen. Hij was onverstoord werkzaam ten behoeve van ouderen in de Stichting Het Oude Klooster. Hij had veelvoudige contacten met de Kring van de K.B.O en de W.M.O., bereidde met veel zorg het 50-jarig feest van de K.B.O. te Geffen voor en leidde deze afdeling met grote intensiteit en nauwgezetheid. Omringd met heel veel zorg en liefde van zijn geliefden beeft hij afscheid moeten nemen van dat immer voortgedreven leven. Het gemengd parochieel gemengd koor heeft met grote overgave de kerkdiensten ingevuld voor Antoon samen met zijn geliefde, koorlid Annie, de kinderen en kleinkinderen. Zelden was er zoveel betrokkenheid merkbaar. Antoon bedankt voor al het goede, dat je voor Geffen deed. "Hij moge rusten in vrede voor eeuwig."

De stamtafel maakt zich op voor de 300e zitting. Daarbij zal ook de oprichting van de Geffense Dorpsraad ter sprake komen. Wij doen daarom wederom een beroep op alle voorzitters of vertegenwoordigers van besturen, stichtingen, organisaties te Geffen om deze stamtafel bij te wonen en er invulling aan te geven. In het zicht van belangrijke besluiten over de gemeente Maasdonk kunt U mogelijk een bijdrage geven aan de discussie; immers in de maand maart komen zeer belangrijke adviezen aan de orde. U bent van harte welkom in zaal Govers op 29 maart 2009 om 10.30 uur. Intussen zijn er ruim 500 reacties bij de gemeente binnengekomen op de hernieuwde enquête over behoud of herindeling. Er is al een initiatief genomen om tot oprichting te komen van een Dorpsraad. U kunt daarvoor contact opnemen met Gilbert v.d. Meulenreek (via computer: gilbert@vandemeulenreek.nl of schrijven naar Dorpsplein 11, 5386 Geffen.) De bouw van de nieuwe school en het M.F.C. is echt begonnen. We zagen de eerste paaltjes in de grond op plaatsen waar boorputten moeten komen om de fundering te verstevigen. Het voorkomt het nodig gebleken heiwerk; de ondergrond is niet vast genoeg om het gebouw te dragen. Ook in onze parochiekerk wordt met het opnieuw polychromeren begonnen. Het veelkleurig stucwerk ondergaat een renovatie. De steigers reiken tot aan de hoogste gewelven. Het is een knappe onderneming. Daar is wel een jaartje mee gemoeid. "Kom maar eens een kijkje nemen", roept de kapelaan. We blikken terug op CARNAVAL 2009 van vrijdag 20 tot woensdag 25 febr. Het feest begon op vrijdag met de

NIEUWBOUW PLANNEN?

®

Bakkerij Brands

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

A~:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl.1EIN

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

-IC&lE:::

ADÄ_DMINISTRATIEKANT □□ R

~ «4- ~ ~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

De beste partner voor uw financiële administratie

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN. PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5.-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOR.EN IS GRATIS! LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

l/8 PAG INA l/4 PAGINA 1/2 PAGINA H ELE PAGINA

8

€ 16.€ 27.€ 38.€ 65.-

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


kinderoptocht van de basisscholen. 20 Vierende kindergroepen trok.ken zingend en hossend door de straten. Er was veel belangstelling . De scholen werden bezocht door het Prinselijk gezelschap. Ook de "de Flierefluiters" kregen alle aandacht in Het Zijl te Vinkel. Rottenrijk maakte daarbij grote indruk door met ruim 100 actieve vierders, o.a.: de Prins met gevolg, de jeugdPrins en Prinses, de Raad van 11, de Freules de Flé D ' Ar, de Pompzwengels het Zijl te bestormen en met veel GEDWEIL de feestvreugde te versterken. Carnavalszaterdag werd geopend met een druk bezochte feestelijke misviering, waarbij raadslieden lezingen verzorgden, de Pompzwengels aangepaste muziek speelden en de kapelaan op goede wijze voorging. Daarna een bezoek aan de Boleroburcht in de Carbone waar de jongeren zich uitstekend vermaakten. In "Het Haasje" kwamen voor het eerst de opgroeielingen van 12 tot 16 jaar bijeen. Een 70-tal maakten er "gekleurd" een gezellig feestj e van. Op zondag begon de optocht helaas een halfuur te laat. Het werd de mooiste optocht van de laatste jaren, wel niet helemaal Alcohol-proof, maar toch weinig Drank in zicht. De politie bleek niet te willen ingrijpen bij de verwijdering van een wagen met een hels, heel Geffen doordringend, angstaanjagend, verwilderd kabaal, zodat het geval zonder toestemming achter de stoet aantrok. Jammer... De Prinsenwagen, beladen met de jeugdprins en gevolg, werd getrokken door de steeds meer bezweet rakende Raadslieden, Grootvorst en President. Een goed voorbeeld! Het blijft jammer, dat deelnemende groepen nog onvoldoende acteren tijdens de tocht. Maandag, eerst de M aas"dronk"se burgerborrel in De Meent met de 3 kernraden, daarna "Dweilavond" . Dan trekt de Prins met Raad en gevolg van kroeg naar kroeg met daarbij o.a. 3 zwijgende onherkenbaar gebleven Abraharnmen en strijkt het hossende gezelschap weer neer in de intussen volgeladen Gouden Leeuw om samen het Karna-oke feest te beleven. Het ongrijpbare deed zich weer voor; er waren veel te veel deelnemers, van hoog tot laag, van jong tot oud. Het werd een complete loterij. Uiteindelijk werd Tim Bongers uitgeroepen tot winnaar. Het bier kon getap t worden. Intussen had het rijk bezongen Boerenbruidspaar, aan het carnavaleske aanzoek, met de nodige aarzelingen en bedenkingen gevolg gegeven. Rottenrijk heeft er weer een zeer aantrekkelijke feestavond bij. Dinsdagmorgen kreeg kastelein "het Boetje"de schrik van zijn leven. Hij werd overdonderd met door hem uitgenodigde, uitgedaagde ontbijtgasten. De slaapkamer werd omgebouwd tot ontbijtruimte. Maar er was genoeg; och met de bakker en de slager naast de deur lukt dat altijd!!! Gevuld, voldaan trok het gezelschap naar het hunkerende, amechtige Bruidspaar en begeleidde hen naar "De Gouden Leeuw", waar om 12.00 uur de Ver-

strengeling plaats vond door de zeer toegewijde Freule van Eindeloze Hoogten tot Diepe Dalen. Op indrukwekkende wijze werd de door Karin Berendsen vervaardigde Proclamatie voorgelezen. Er waren voordrachten en liederen door de eigen kinderen, door de Boerenbruidsparen, door Prins Henri de le en door Roel (de sleutelafgever) en Paul (de bezielde schilder met trapje en al). Paul bezong onder aanvoering van Roel het gebeuren in Geuren en Kleuren en ze wisten zo Maasdonk en de Kerk vol humor op te fleuren. Er was een uitvoerige receptie, opzwepende muziek van de Pompzwengels en Ut Gu Vals, optredens van De Vlijt enz. en dat alles onder de aandoenlijke leiding van de rondborstige, warmhartige Bart Mobiles. Ook de erwtensoep had dit keer een heerlijke, eerlijke Boerenbruidspaarlijke smaak en de van Druenen- hapjes en het bespekte brood enz. smaakten weer opperbest. Het werd al weer een hoogtijdag in de gastvrije Gouden Leeuw. Prins Henri de l e "VAT-NIKS" kreeg nog eens een hartelijk applaus om zijn zeer nuchtere kijk op al zijn alcoholvrije toespraken en kwinkeligheden. Ook de verbranding van Mie Roddel om 22.00 uur verliep weer luid beweend met Jeugd en allerlei soortig Camavalsvolk! Ook Aswoensdag waren Prins met gevolg en veel Rottenrijkers in de avondviering om een askruisje te ontvangen met de zegen van de kapelaan en de vermeende boodschap "van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren". Wij verst onden de oproep: "Bekeert U. .. enz. "Het haringhappen", was weer nodig om hiervan te bekomen. De stichting Het Rottenrijk verdient een groots huldeblijk voor de omvangrijke organisatie in alle rangen en functies voor alle weldaden aan ons bewezen. Er is steeds meer aandacht voor de jeugd. Men zorgt voor verjonging in alle geledingen. Het verdient een volle slip complimenten. Volgende stamtafel no 299 op 15 maart om 10.30 uur, weer in café Govers. Voor op- en of aanmerkingen: de Prins tel. 0412-640982. Hauw Doe. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooi en

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 9


1

•-

JEROEN STEENBRUGGEN DAKBEDEKKINGEN Kapelstraat 3, 5386 BP Geffen I Telefoon 073 - 85 06 715 1 Mobiel 06 - 48 33 48 36


GEFFENS MOUNTAINBIKETRIO KLAAR VOOR START 'DAKAR' Nog even te gaan en de drie fanatieke mountainbikebuurmannen John van de Wouw, Danny Bens en Rob van Nistelrooy vertrekken voor de 'Parijs-Dakar' voor mountainbikers: de Cape Epic in Zuid-Afrika. Het trainingsschema verloopt helemaal volgens plan. John heeft het intussen ook nog voor elkaar gekregen om samen met Hetty een prachtige dochter op de wereld te zetten en Rob drilt zijn fietsduo en zorgt voor de pr, de flyers en ook nog dat hun website www.mtbiker.nl de lucht in gaat. Van het fietsmerk Merida kregen de mannen via Wielerhuis de Meulenreek splinternieuwe fietsen met voor- en achtervering voor deze barre tocht,jullie hebben het stel vast al eens door Geffen zien flitsen! Zelfs de geweldige nieuwe outfits zitten al in de reistassen! In 2007 reed Danny ook al de Cape Epic, toen echter werd zijn team.maat Emo ziek. En nu fietst zijn buurman John v.d. Wouw als teammaat mee en de andere buurman, Rob van Nisteh·ooy, coacht dit fanatieke duo. Deze keer gaat de heftige marathon over 743 kilometer en moeten er 16.6 50 hoogtemeters overwonnen worden, en daar zit hem dan ook het geniep, in die hoogtemeters! !! En dat in acht dagen tijd! Danny vertelt: "Je rijdt in een team van twee rijders, die tijdens de wedstrijd niet meer dan 2 minuten van elkaar af mogen wijken. Dat betekent dat je helemaal op elkaar aangewezen bent en dat je alle problemen onderweg zelf op moet lossen. Danny en John trainen nu ongeveer vijftien tot twintig uur in de week. Dat is zwaar, want het fietsen blijft een hobby en er moet natuurlijk ook nog gewerkt worden. Niet alleen voor de bikers is het aanpoten maar natuurlijk ook voor het thuisfront. Die moeten hun mannen/ vaders nu al vele uren missen en straks zelfs 2 en een halve week helemaal! Waarschijnlijk zijn die straks nog blijer als het erop zit, dan de mannen. De organisatie van de Cape Epic is als het ware 'Parijs - Dakar' voor mountainbikers. De wedstrijd wordt geopend met de proloog op zaterdag 21 maart. Stage 1 start op zondagmorgen 22 maart vanaf Gordon 's Bay en natuurlijk fietsen de mountainbikers door Villersdorp, Greyton en Oak Valley, in totaal acht etappes. Wanneer de renners gefinisht zijn gaat Rob aan de slag, want zijn fietsduo en hun materiaal moet uitgebreid verzorgd worden om de volgende dag weer aan de start te kunnen verschijnen.

Epic zamelt het team ook geld in voor IMBA Children's Home in Chitungwiza, Zimbabwe. Deze stichting is in oktober 2004 opgericht door Marijke Acket, Ronald van der Laan (beiden uit Heesch) en Enid Mauluka. Zij bieden momenteel aan meer dan 60 weeskinderen alles waar ieder kind in de wereld recht op heeft: een écht huis, eten, kleding en educatie. Om de stichting te helpen vraagt het team particulieren en bedrijven hen per kilometer te sponsoren. "Ons voorstel is een gift van één eurocent per fietskilometer voor particulieren en tien eurocent voor bedrijven. Maar natuurlijk is een vrije gift ook van harte welkom." Deze bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer 1426.97.214 van Rabobank Het Maasland, ten name van Bens inzake IMBA Children's Home. Het team heeft nu al veel lokale en regionale sponsors. Beste sporters, middenstanders en Geffenaren, doen jullie ook mee? Zes dagen voor de eerste tijdrit (een rit tegen de Tafelberg) vertrekken de mannen richting ZuidAfrika. Ze hebben dan vijf dagen de tijd om aan de temperatuur te wennen, hun fietsen op te bouwen en zkb daar opimaal voor te bereiden. Vanaf 21 maart is het knallen! De ABSA Cape Epic start op 21 maart 2009 in Kaapstad. Natuurlijk kunt u vanaf dag 1 de avonturen van Danny, John en Rob dagelijks volgen op www.mtbiker.nl en www.sibo-beti.nl

,EA,,, Ackel

1, ~!-!..!!ER~

~1,iiijiï~~na--.&t

~ rn..:=:~,p~

të:::::=~~r:J~

TOREN"KLANKJE" Dweilen met de stam- én de stamtafel...!

IMBA Children 's Home Voor Danny, John en Rob staat de sportieve prestatie natuurlijk voorop. Ze hebben hun zinnen gezet om tenminste één keer bij de eerste 15 finishers te behoren. Een zware opgave, want daarvoor moeten ze ook echte professionals verslaan. Door het meedoen aan de Cape 11


©

GEMEENTE

MMSDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Intemet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder MJ M. van de 'Ven Speek:uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder E.JM. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Speek:uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen l 7.00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 12

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag vanl3.30 tot 14.30 uur

SCHOOLUITVAL EEN ZORG VOOR LEERPLICHT

In het schooljaar 2007-2008 is er meer verzuim geconstateerd onder Maasdonkse jongeren. Dat zie je terug in het jaarverslag leerplicht 2007-2008 van de gemeente Maasdonk. Hierin wordt verslag gedaan van de invulling van de leerplicht in Maasdonk van het afgelopen schooljaar. Stijging in aantal verzuimzaken Het aantal zaken waar de leerplichtconsulent straffend moest optreden is flink gestegen. Dit komt niet alleen door meer verzuim van jongeren maar ook door het sneller aanpakken van verzuim. Dit is vooral mogelijk door de betere afspraken die gemaakt zijn met scholen over het melden van verzuim. Onderwijs: een groot goed Door de verbeterde aanpak kan verder schoolverzuim worden voorkomen en kunnen de oorzaken van het schoolverzuim beter worden aangepakt. Want zo stelt wethouder mevrouw Elly de Jonge in haar voorwoord: "Het uitgangspunt is dat alle jeugdigen naar school gaan, omdat dit past in de ontwikkeling die wij voor onze jeugd voor ogen hebben. Een groot goed, onderwijs! Als jeugdigen niet deelnemen aan het onderwijs willen we dat niet meer alleen weten en beboeten, maar samen op zoek gaan naar een oplossing. Zo is leerplicht weer een wezenlijk onderdeel om jeugdigen en hun ouders te ondersteunen en te stimuleren." Schooluitval voorkomen In het jaarverslag wordt ook inzicht gegeven in de inzet van de leerplichtconsulent in het huidige schooljaar. Nog meer dan voorgaande jaren zal worden ingezet op het voorkomen van schooluitval. Hierbij spelen ouders/verzorgers een belangrijke rol. Wat de gemeente Maasdonk betreft gaat leerplicht vooral om het leerrecht van een kind. Om optimaal van dit recht gebruik te maken, is het van belang dat een kind naar school gaat en zo min mogelijk verzuimt. Ouders/verzorgers zijn de eersten die hierin een rol hebben.


Doel leerplichtwet De Leerplichtwet stelt dat kinderen vanaf vijf jaar naar school moeten. De rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en schooldirecteuren over scholing staan ook in deze Wet. Doel van de Wet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. Rol leerplichtconsulent Leerplichtconsulenten houden toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Dit klinkt strenger dan het is. Leerplichtconsulenten zijn er niet alleen om overtreders van de Leerplichtwet op de vingers te tik.ken, maar zij vervullen ook een maatschappelijke zorgtaak. Zij hebben daarvoor een goed inlevingsvermogen nodig, waarmee ze zich verplaatsen in de problemen van de schoolgaande jeugd. Zij houden zich bezig met het vinden van een oplossing voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar brengen. Hoe weet een leerplichtconsulent dat een leerling met een probleem zit? Spijbelgedrag is vaak een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is met een jongere. De school meldt dit soort ongeoorloofd schoolverzuim gewoonlijk aan de leerplichtconsulent, waarna hij/zij uitzoekt welke reden achter het verzuim schuilt. Van belang is daarom dat er goede afstemming is met andere organisaties en instanties die zich bekommeren over het welzijn van de jeugd zoals het Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk en politie. Soms zijn leerplichtconsulenten genoodzaakt de officier van justitie in te schakelen. Het inschakelen van justitie heeft als doel de jongere in de dwingende sfeer structuur, inzicht en begeleiding te geven. Meer informatie? De leerplichtconsulent van de gemeente Maasdonk is mevrouw Silvia Mulders. Zij is graag bereid om uw vragen op het gebied van de leerplicht te beantwoorden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 073 - 53 42 100. Ook kunt u mailen naar leerplicht@maasdonk.nl.

BETONBORINGEN

VOLLEYBALCLUB G'68 MAASDONK Na het succesvolle jubileum jaar, volleybalclub G'68 Maasdonk bestond 40 jaar, zal G' 68 Maasdonk wederom haar unieke buitenvolleybaltoernooi organiseren. Dit jaar zal deze traditionele afsluiting van het volleybalseizoen plaatsvinden op zondag 17 mei. Het gezellige grastoernooi staat ieder jaar weer garant voor mooi weer, ondanks de matige voorspellingen soms, zodat tijdens de pauzes uitgerust kan worden onder een lekker zonnetje. De opzet van het toernooi is gelijk aan voorgaande jaren. Het toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse), waar naast de gezelligheid ook het competitie element belangrijk is, als wel voor teams waar het recreatieve element overheerst. Aan de laatstgenoemde categorie kunnen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen, familieteams en straatteams deelnemen. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dat de deelnemers over een creatieve geest beschikken, blijkt wel uit de kleurrijke namen van de ingeschreven teams in de voorgaande jaren, wat te denken van "Het Dreamteam", "Goud van Oud" en "Van Alles Wat". Naast dit toernooi voor volwassenen, wordt er op deze dag ook een toernooi gehouden voor jeugdteams van de bovenbouw van de basisscholen in Maasdonk. Wij hopen dat de deelname en het enthousiasme net zo groot zal zijn als op het indoor scholentoernooi. Dat ook de jeugd creatief is in het bedenken van namen, blijkt wel uit teams zoals "De Smash Boys" en "De Vinkelse Volleygirls". Net zoals de afgelopen jaren zal dit toernooi plaats vinden op de prachtige sportaccommodatie "Duyn en Dael" van voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. De gastvrije medewerkers van de kantine zullen ervoor zorgen dat de deelnemers en supporters van een hapje en een drankje worden voorzien. Hebt u zin om mee te doen, kijk dan op de website www.g68maasdonk.nl voor het aanmeldingsformulier. Hebt u vragen, stuur een mai] naar g68buitentoernooi@hotmail.com onder vermelding van "Buitentoernooi" of neem telefonisch contact op met Hanneke Feitsma (06-48268019 na 18:00 uur) of Piet Mulder (073-6448073).

~@[;:[?@~ CT:b~

Pater van den Elsenstraat 12 5386 CB Geffen Tel.: +31 (0)73-5327361 Fax. : +31 (0)73-5327362 www.betonboringengeffen.nl info@betonboringengeffen.nl 13


Rabobank

www.rabobank.nl/innovatieprijs


i'

I.

..

HIER ÉN DAAR... Verscheidene Geffenaren wonen voor kortere oflangere perioden in hun tweede huis in het buitenland. In deze rubriek komen ze aan het woord. Dit keer: !nez en Theo Oerlemans Quinta do Pocinho, Algarve, Portugal Sinds 2004 wonen Inez en Theo Oerlemans ' s winters in een oud boeTenhuis (Quinta) in het gehucht Pocinho. Dat ligt zo'n beetje ntidden in de Algarve, 15 Jan ten noorden van Albufeira. Voordat ze tot die keuze waren gekomen hadden ze een paar jaar daarvoor ook de Spaanse costa's uitvoerig bezocht. Zo waren ze bijvoorbeeld bij Wim en Nellie Lemmers op bezoek geweest. Maar in Spanje kregen ze nergens " de klik" die ze in Portugal wel kregen. Nog maar nauwelijks de Guadiana over, de grensrivier tussen Spanje en Portugal, ofze hadden meteen een weldadig gevoel over het groene landschap, de authentieke dorpjes en vooral de vriendelijke mensen. Ze waren dus meteen verkocht en dank zij hun ervaring in Spanje en de hulp van een oud Geffenaar hadden ze binnen een week de keuze laten vallen op wat ze later "Quinta do Pocinho" zouden noemen. Inez had de aanzet gegeven om een vaste stek te zoeken in Zuid-Europa. Zij ,_..,_ had in de winterzon van Spanje ontdekt dat ze totaal geen last had van art- ., rose waardoor ze 's winters · in Geffen niet meer toe kwam aan beeldhouwen. Voor Theo was dit wel even slikken, want die had de eerste jaren van de VUT het liefst de halve wereld afgereisd. Maar het compromis was snel gevonden. Terwijl Inez zou gaan beeldhouwen zou Theo zich gaan ontwikkelen als bouwvakker. Want er moest nog heel wat hersteld, verbouwd en vernieuwd worden . De zon is tij <lens de wintermaanden natuurlijk het grootste goed dat je in de Algarve treft. Met Kerstmis buiten ontbijten is gewoon uniek. Maar daarnaast blijft het landschap, de flora en fauna ook steeds boeien. Wat ze niet meer willen missen is het heuvelachtige gebied waar ze wonen, de vallei met sinaasappels waar ze op uitkijken, de kudde schapen met koereigers op hun rug, de bergen op de achtergrond en de schitterende kusten waar je tussen de rotsen kunt relaxen. En dan die heerlijke rust die niet alleen de omgeving maar zeker ook de mensen uitstralen. Geen files en altijd zuivere lucht. Over onthaasten gesproken!

Ook al kan het in januari 's nachts behoorlijk koud worden, dan nog geeft het ben een voorjaarsgevoel als ze de amandelbloesem zien ontluiken, de wilde narcissen uit de grond zien kruipen en tegen het eind van de maand de zwaluwen uit Afrika zien terugkeren op hun nest. Echte boerenzwaluwen die bij hen binnen huizen en voor wie ze een gat in de deur moesten zagen omdat de zwaluwen beslist naar hun geliefde plekje wilden. Ook de zang, lijsters en de hop laten zich in januari al ·: flink horen. De tjiftjaf hoor je dan nog niet maar je ziet ze al wel in forse aantallen. In februari wordt het helemaal feest. Dan staan de pruimenbomen in bloei, beginnen de vij' J gen voorzichtig uit te botten, schieten de ,. ~ aronskelken uit de grond en bloeien de eer:.: ~ ~ ste trompetbloemen. Natuurlijk heb je dan •,, ook de sinaasappels in allerlei soorten. Ver} der zijn er alle bomen en struiken die je in fi.~~~'fi., een subtropisch klimaat mag verwachten ~"~ .;._. zoals palmen, olijven, granaatappels, bana, nen, cactussen, broodbomen, kurkeiken, mimosa etc .. Het hele jaar door staan er wel bloemen in bloei. Ook het aantal vogels blijft hen steeds verrassen. Behalve vogels die je ook in Nederland treft, zien ze rond hun huis de Europese kanarie, de bijeneter, blauwe eksters, ooievaars, spechten, uilen, valken, de havikarend en nog veel meer; de Veldtjakker (kramsvogel) is er ook een standvogel. Vanaf bun balkon is het een genot om met een kijker al die vogels te observeren. Inez beheerst het Portugees al aardig. Ze is van meet af aan lessen gaan volgen en heeft veel contact met Portugese vrouwen uit de buurt. Daarnaast komt ze wekelijks samen met Nederlandstalige vrouwen om in het Portugees te converseren. Theo leert sporadisch Portugees uit boeken of van cd 's. Voor hem geldt ook dat veel jonge Portugezen Engels spreken en veel ouderen in het buitenland gewerkt hebben, waardoor je met Frans of Duits ook aardig uit de voeten kunt. Wil je als man leren converseren in het Portugees dan moet je eigenlijk naar de kroeg ofhangplekken (bankjes) voor oude mannen. Maar daar voelt Theo zich niet thuis. Jonge mensen zie je niet veel meer op het platteland. Die trekken allemaal naar de kuststeden of Lissabon en het schooltje dat er ooit was is al jaren geleden gesloten. Zoals gezegd zijn Portugezen zeer vriendelijk in de omgang, ook tegenover buitenlanders. Inez en Theo hebben dat vooral ervaren toen ze het huis gingen bezichtigen. De buren drongen er op aan om het te kopen omdat de twee oudjes, Inacio en Aleida, beiden achter in de tachtig, zaten te verkommeren en dringend zorg nodig hadden. De contacten waren dus vanaf het begin heel goed en ook in het dorp, waar de kapster van alles op de hoogte is en iedereen bijpraat, bleek dat Inez en Theo al snel 15


geaccepteerd waren. Inez maakt elke ochtend flinke wandelingen, de laatste maanden met hond, en heeft daarbij al 8 soorten orchideeën ontdekt. Tijdens zo'n tocht maakt ze ook met veel mensen een praatje en komt dan thuis, overladen met groente en sinaasappels. Zij heeft inmiddels zelf een groentetuin en een boomgaard ingericht, uiteraard met exotische groenten en vruchten. Theo heeft een buitenkeuken gebouwd om vis schoon te maken en te bak.ken. De visvrouw komt drie keer in de week langs en heeft altijd verse vis, die 's nachts is gevangen. Portugezen zijn trots op hun vis omdat die uit de oceaan komt en niet uit een vervuilde Middellandse zee of Noordzee. Portugal was ooit een dictatuur. Sinds de Anjerrevolutie in 1975 is het een parlementaire democratie en vanaf 1986 lid van de Europese Unie. De inkomens liggen een stuk lager dan in Nederland terwijl de boodschappen, duurzame consumptiegoederen en bijvoorbeeld auto's even duur zijn als in Nederland. Maar veel Portugezen hebben grond waarop ze zelf groente en fruit verbouwen, zodat ze toch redelijk kunnen rondkomen. En de belastingen en premies zijn er een stuk lager dan in Nederland. De sociale voorzieningen zijn natuurlijk ook navenant. Met politiek houden Inez en Theo zich niet bezig, maar ze zouden wel graag leidingwater willen hebben. En daarvoor schijn je toch politieke steun nodig te hebben want het wordt al 3 jaar beloofd en het is er nog steeds niet. Overigens zal een Portugees nooit zeggen dat iets niet kan ofdatje iets niet kunt krijgen. Het is dan altijd "morgen", "volgende week" of "volgend jaar". En daar kunnen ze als Brabanders ook wel mee leven. Het ziet er naar uit dat Inez en Theo de komende jaren zowel in Geffen als in Pocinho blijven wonen. Ze zijn blij dat ze die koude wintermaanden niet meer in Nederland hoeven door te brengen en vinden een verblijf van een paar weken in december en maart meer dan voldoende. Daarnaast is het ook heerlijk om in de zomermaanden weer in Geffen te zijn. Dat geldt niet alleen voor het weer, maar zeker ook voor de contacten met kinderen, kleinkind, familie, vrienden en bekenden!

CARNAVAL OP DE ALOYSIUSSCHOOL Vrijdag 20 febr. jl. hebben we carnaval op school gevierd. In dec 2008 zijn we met de eerste voorbereidingen begonnen.'s Morgens hebben we het op school gevierd en 's middags hebben we een optocht door de straten van Geffen gedaan samen met de Mariaschool. Rond 9.15 uur kwam prins en adjudant met zijn gevolg aan op school voor de officiële opening. Ook jeugdprins Joris en jeugdprinses Ninke en de gehele jeugdraad was hierbij aanwezig. Het was een gezellige happening. 16

Om 12.30 uur begon de optocht, het thema voor dit jaar was "SAMEN". K inderen en leerkrachten hadden alles uit de kast gehaald om er iets prachtigs van te maken. En we hadden veel belangstelling langs de route, dat doet ons erg goed. Ook werd de optocht begeleid door muziek, hartelijk dank hiervoor, want een optocht zonder muziek is geen optocht. Om zo'n optocht tot stand te krijgen en om te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt zijn we natuurlijk afhankelijk van een heleboel mensen. Op de eerste plaats hebben we leerkrachten en leerlingen nodig die zorgen voor de pracht en praal, dan hebben we vrijwilligers nodig om de route in goede banen te leiden, daarvoor hebben we dit jaar hulp gekregen van stichting Rottenrijk, die we daarvoor nog hartelijke willen bedanken. Ook dit jaar hebben we het voor elkaar gekregen om enkele sponsors bij elkaar te sprokkelen om de kinderen van een lekkere lunch te voorzien. Deze mensen willen we toch even bedanken voor hun gulle gift. ClOOO vd Sangen, Bakkerij Brands, Eetcafé oud Geffe, café zaal de Gouden Leeuw en Lunchroom 't Bergje. Ook Peter Kieboom bedankt voor het maken van de Muziek cd's. De ouders die dit jaar weer hebben meegeholpen bedankt voor jullie hulp en verder alle mensen die een steentje hebben bijgedragen om deze dag te maken zoals die was. BEDANKT. Namens de oudervereniging van de Aloysiusschool

van de Pol schilderwerken glasservice Van de Pol schilderwerken glasservice Runrotstraat 25b 5386 CT Geffen Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

-- - ---


De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's ,..,..,..A,iu~Yof

""-21

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis 't Slotje Wit/gele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas Gemeenschapshuis De Meent Gemeenschapshuis De Gart Gemeenschapshuis Nia Domo Gerneenschapakkomodatie De Wis Dorpshuisde Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

triple A

SlS<Q.

Cd!Mc,,,,,_~

Pbste>1n1• Sl&:zc ~...

k.

OIJ SJ4IQ

1-

·01J+J)4r flO

.....,

~'""----··

N~oet .. . . . . . . , ~ ~ •

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in Cl Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.n1 www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Banegraaf Accountant-

administratieconsulent

Partners accountants en belastingadviseurs

~~Mn Adviesbureau bv

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

z ~& DESIIGN ONTWERP·MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Nulandsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl L__ _ _ _..J&:W,ililci:ili::&:&:w.111M&lll&.li~::!..I


TWEE TROUWE FEYENOORD FANS Terwijl op 20 februari j 1. de kindercarnavalsoptocht door het dorp trok, was er een bijzondere ontmoeting op de S. v.d. Berghstraat 23. Oud-voetballer en journalist Peter Houtman en zijn cameraman bezochten daar Tiny en Anny van Wanrooij, om een reportage te maken voor Feyenoord TV over hun "Feyenoord-gevoel"! Van jongs af aan heeft Tiny iets met voetballen, hoewel hij zelf nooit gespeeld heeft. Hij had geen tijd om te trainen, want hij bracht zijn vrije tijd door bij Martien en Diny van Hoorn: hielp daar in de bakkerij, bracht brood rond en bakte mee speculaas... ! Hij behaalde wel zijn scheidsrechtersdiploma en floot, gedurende 3 jaar, wedstrijden van de afdeling NoordBrabant. Toen zijn oudere broers Jo en Gerrit bij NooitGedacht voetbalden was hij daar nog een fanatieke supporter, maar toen zijn jongere broers Rien en Cor in het 1e elftal stonden, was zijn voetballiefde al overgegaan op Feyenoord. Allereerst bestond het supporteren uit het luisteren naar "Langs de lijn" op zondag bij zijn vriendin Anny thuis. Het geval wilde wel, dat zijn schoonvader een Ajax-supporter was, die Tiny "De Bavianen" placht te noemen! De volgende stap was het bezoeken van de thuiswedstrijden van Feyenoord. Omdat Tiny geen rijbewijs heeft, mocht hij meerijden met de broers Evert, Theo en Toon Boerdonk. In 1974 beleefde Tiny zijn le Kampioenschap van Feyenoord en vanaf die tijd kocht hij elk jaar een seizoenkaart. "lk werkte in een 3-ploegen dienst bij UNOX, maar ik zorgde altijd dat ik vrij was als Feyenoord thuis speelde!" vertelt Tiny. Het Feyenoordvirus sloeg ook over op Anny en vanaf 1988 was zij de privé-chauffeur naar Rotterdam. Vele vriendschappen werden opgebouwd in De Kuip. Telkens troffen ze dezelfde fans in het vertrouwde vak. Er is ook een 'gezonde rivaliteit' met Geffense vrienden die Ajax- supporters zijn! Traditie is, dat bij de wedstrijd Ajax-Feyenoord, de verliezer chocolade bollen schenkt, met het logo van de verliezende partij erop! Dat is "even doorbijten" dus! Tiny verzamelde ook alles rondom zijn favoriete club: vaantjes, boeken, gedenk-attenties, ingebonden clubbladen, supportersblaadjes en programmaboekjes. .Anny en Tiny hielpen mee op de open dagen van Feyenoord, verkochten loten voor de renovatie van De Kuip en Varkenoord en bezochten steeds de supportersavonden. Hoogtepunten voor hen zijn: het kampioenschap in 1974; het 60-jarig bestaan van de supportersvereniging; de "Abraham" die op de tribune was neergezet, toen Tiny 50 jaar werd; het winnen van de Uefa Cup in 1974 en in 2002; de viering van het 100-j arig bestaan van Feyenoord in 2008 met een grandioze voorstelling in het theater 18

voor en door supporters en uiteraard nu het bezoek van Peter Houtman! Het Feyenoord-gevoel van Tiny en Anny van Wanrooij is op beeld vastgelegd en zal worden uitgezonden op Eredivisie Life, rond half maart. Een prachtig cadeau t.g.v. de 65e verjaardag van Tiny en de 60e verjaardag van Anny!

TONEELGROEPKPJNULAND ZOEKT REGISSEUR Mocht je interesse of nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je te allen tijde contact opnemen met Leon Westerlaken (06 54753470). Groet, Toneelclub KPJ Nuland

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


At ,Hanegraaf Geffen B.V. f. Bedr1Jvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwol 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen

Telefoon 06 16610622 E-mail: morkromme@home.nl

tel 073-5325551 maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

"Verbouw of Nieuwbouw"

Lunchroom/ Cafétaria

BC>UVV

GARANT

G:;../,

'T BERGJE onze kwaliteit is realiteit

~

Een tNOöJ1:<.rt,el

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

Speeltoestellen

✓ Schuttingen

✓ Rieten-en wilgentenen ✓Vlonders ✓ Tuinhuisjes

matten

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

Dierenverblijven Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓

Maarten van der Dussen de Schouw 26 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

wüüe -VtU1, Ber3en De Wmtrom. 1S T: 0412 - 4SS83S

I S384 HD Heerdt

M : 06 - 27311207

E.- vMflm-3en 1s@lutm.e.lU

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fox.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Kom gerust een kijkje nemen

'IESTiDéf Dames~ heren- en kinderkleding

-<

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094 Openingst ijden.

ma. geslot en . d1. t/m do. 9.30-17.30 u. vr. 9.30-20.00u., za. 9.30-16.30 u.


HERENGYM Gezonde beweging en gezelligheid bij Herengym in Geffen. Elke dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur is er Herengym in sporthal De Geer te Geffen. Ria van der Sanden zorgt er dan voor dat zo'n tien à twaalf leden, allen 50 plussers, op een verantwoorde manier bewegen en allerlei oefeningen doen. Een goede houding daarbij vindt Ria heel belangrijk. Goed rechtop lopen, bijvoorbeeld. We doen om te beginnen eerst een warming-up en lopen dan een paar rondjes. Daarna krijgen we rek- en strekoefeningen en met gewichten worden onze arm- en schouderspieren soepeler gemaakt. Je merkt het echt wel na afloop. We doen vaak een balspel tussendoor en we oefenen voor het volleybalspel. Vooral het naar elkaar toeslaan, c.q. overspelen van de bal is niet altijd eenvoudig. Er worden soms leuke capriolen uitgehaald. We krijgen bovendien nog grondoefeningen op de mat. Dat hoort er standaard bij op de gymavond. Je staat er soms versteld van hoeveel verschillende oefeningen er zijn. Om de andere week zijn de laatste tien minuten gereserveerd om te volleyballen. Dan is er altijd een leuke strijd tussen de twee geformeerde teams. Commentaar en grappen over en weer zorgen telkens voor een goede sfeer onder elkaar. We geraken daardoor steeds meer

Keurslagerij VAN TUYL

thuis in het volleybalspel. Zo is elke dinsdagavond weer anders. Soms zijn we met velen, zo zijn er een aantal leden afwezig. Vooral ook de sociale contacten onderling zijn belangrijk. Er wordt wat afgepraat tussen de mannen, maar dat vindt Ria niet erg. Als er maar geoefend word en als we maar goed bewegen volgens haar instructies, dan is de juf dik tevreden. Alle leden waarderen dan ook haar inzet voor onze gymclub. Ze is ook heel betrokken bij het wel en wee van ons allemaal. Heb je zin om ook lid te worden van deze gezellige mannenclub, kom dan gerust een keer kijken. Doe spontaan gratis twee lessen mee en kijk of het iets voor je is. Het is geheel vrijblijvend. Het gymseizoen loopt van begin september tot eind mei. We kunnen best een paar nieuwe leden gebruiken. Voor alle informatie kun je bellen naar Ellie Savelkouls tel.nr. 073 532 3083. De mannen van de Herengym

t::W

DIEPVRIES VOORDEEL PAKKET Maand Maart (geldig van maandag 2 maart t/m dinsdag 31 maart)

1 liter tomatensoep (uit eigen keuken) 4 blinde vinken 500 gram gehakt 4 runderlapjes 4 hamlapjes 400 gram kipreepjes 100 gram snijworst Nom1aal +/- 32.00 euro

Nu 25.00 euro (min. 1 dag van tevoren bestellen dan maken wij uw pakket diepvriesklaar)

Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel.: (073) 532 58 91 • www.vantuyl.keurslager.nl 20

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2008 tot 20% korting.


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en ver9aderîngen

Comfortabele stoelen en fauteuils

"

van Din~er

H.

S 073 53250 , 2

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

B 073 5320 21 s

iel.: 07 - 532 15 20

info@he a.nl

www .cafezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

c1000♦, .,., ,;,~

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Ma t/m do 8.00·20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag

8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Q 'SS

0412 _622213

Geffen 073-5321995


ST. JOZEFOORD, EEN PRIMA "THUIS" Na één maand ziekenhuis en acht maanden revalidatie is Riek van den Hanenberg weer thuis op de Papendijk. Zij wil graag haar dank uitspreken voor de geweldige belangstelling die ze heeft gehad. Riek ging voor een knieoperatie naar het ziekenhuis. Door complicaties moest ze vervolgens nog twee operaties ondergaan. Ze was toen ernstig ziek, waar ze zelf niets meer van weet. Voor revalidatie kon ze terecht op St. J ozefoord, waar ze net waren gestart met het opnemen van particulieren cliënten. Willem Iven (de bekende schrijver-verteller uit Herpen) was de eerste, Riek de tweede. Ze werden direct de beste maatjes. Hoewel Willem lijdt aan Parkinson, zat hij nog dagelijks achter de computer om versjes en verhalen te schrijven. Riek laat er een zien, dat positiviteit uitstraalt: Praten en zwijgen. als ge nooit wat hebt gezegd en nooit 'wen bek open hebt getrokken en ge alles wat er gebeurde en alles wat ze zeiden maar goed hebt gevonden, dan hebt ge ook niemand geërgerd, beledigd ofbelogen en ge hebt er genen ene belasterd en ge hebt over hem ook niet geroddeld en nooit bent ge bij enen baas op het matje geroepen, maar ge hebt ook niemand laten lachen! Riek is een gezelschapsmens en dat had zijn weerslag op de afdeling. Ze richtte direct een kaartclubje op en stimuleerde het handwerkgroepje om wekelijks bij elkaar te komen. De verzorgenden en begeleiders vonden zelfs dat ze bij het overschakelen naar een regulier verzorgingshuis, veel van Riek hadden geleerd. "Ondanks mijn beperkingen, kan ik zeggen dat ik op Jozefoord een fijne tijd heb gehad," vertelt Riek. "De themadagen waren altijd een feest! Ik zat in een 4-sterrenhotel wat het eten betrof! Zelfs de mannen van de technische dienst hadden een vriendelijk woord voor me! Toen ik wegging, was het compleet feest, waarbij ik ook een traantje heb weggepinkt." Riek wil graag een woord van dank richten aan haar familie, buren, vrienden, kennissen en clubgenoten voor de vele bezoekjes, de kaarten, telefoontjes en attenties. Dank aan de artsen, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, therapeuten en personeel van St. Jozefoord voor de perfecte verzorging. Een welgemeend dankwoord aan de zusters van Jozefoord, die voor steun, kracht en gezelligheid zorgden. Op 12 februari jl. was er een hartelijk "welkom thuis", 22

van haar man en (klein)kinderen, met een versierde kamer en een lekkere taart! Ook •• daar kreeg ze meteen weer volop bezoek. "Ons mam heeft de beste café van Geffen," lacht haar zoon Paul, "altijd druk en je mag er nog roken ook!"

'FEEL THE SOUL,PLAYTHE BLUES' Muziekverenigingen Maasdonk pakken een weekend flink uit! Al jarenlang werken de Maasdonkse muziekverenigingen WIK uit Geffen, Odio uit Vinkel en Harmonie Union uit Nuland goed samen. Daar was het - overigens geweldige - Buurtplan en ook alle discussie over het voortbestaan van deze gemeente niet voor nodig. Eind deze maand is het weer zover. Op zaterdag 21 maart a.s. wordt in 'de Meent' in Nuland alweer voor de 26e keer het gezamenlijke solistenconcours georganiseerd waarbij vele (jeugd)leden weer zullen laten boren hoeveel talent zij hebben. De hele dag volop muziek met allerlei instrumenten, beginnende muzikanten en al wat verder gevorderden. Van klassiek tot pop. Voor ieder wat wils dus. Het Maasdonks solistenconcours is een uitgesproken kans om eens kennis te maken met de mogelijkheden van het musiceren bij een muziekvereniging. Wil jij misschien ook muziek gaan maken, vindt u het een goed uw idee voor uw kind? Loop dan gewoon eens binnen. Het is beslist de moeite waard en iedereen is van harte welkom. Een dag later, op zondag 22 maart, is er ook in 'de Meent' in Nuland het gezamenlijke Maasdonks Concert, dit keer met als centraal thema 'Peel the soul, play the blues'. Deze ochtend zullen WIK, ODIO en Union u laten zien en horen dat zij zich als harmonie en fanfare ook bijzonder thuis voelen binnen de moderne swingende muziek. Dat belooft wat! Tina Turner, James Brown, Chicago, The Blues Brothers en Aretba Frankljn, Zomaar een paar namen die u ongetwijfeld bekend in de oren zullen klinken. De drie muziekverenigingen zullen, elk met hun eigen sound 'de Meent' op haar grondvesten doen schudden. Kortom, 'Feel the soul, play the blues', een concert wat u niet mag missen. Aanvang: 11.30 uur.


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleurer:i, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo b iedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerl1wlhabobv Heesterseweç 13 - 5386 KT Geffen T (073) S32 26 84 • F (073) 532 47 95 E druk.>c~ bo.nl • 1www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeau bon kom Je pas echt mooi voor de dag.

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidthera"f)eute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve_ sierad van Beauz1ll en Bella Ragazza • Make-Up workshops

SCHOONHEI DSSALON

drukkerijwihabo

~\ANNE Moo~ fPSCHOENG,

• Dagarrangementen

MARi

'A

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en

NACHTKLEDING Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekj e/wilsbeschi kking.

Ma: 13.00- 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09 .30 - 17.00 uur

Bel: 041 2-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging

VAN LITH B.V. Docialaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 \\" '\ .uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaa rtverzorgi ngva nl ith. n1

ip.riannemode; i.

Gebr. van de Wetering --i.o. Wfi1-~

$'~-· _. \ ------- ---- ---- --Dommelstraat 47

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl • I\Jautih.ast.ralning • CardictRalnlng

• Combinatie Nautllus-Csrtllo

GRDEP5TRAINING • Totol Fit. • Jndoor Cyc ltng • Str-eetdance • Swltching • Seniorentraining

MEDIS[HE FITNESS • Fy!!ifotrainJng • De Ru{J§C.hool • Revalidatietraining • Re'integratll:!tn!linlng

• Arrangementen op maat

Openingst ijden Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

INDIVIDUELE TRAINING

INDIVIDUELE TRAINING

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Papendljk 12 • Tel. (0731 532 74 7 2

5386 EC Geffen • Fax (0731 532 65 75

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 lol !6.00

Klooslerslraal 5t - Gelfen Te l. 073 5321683 - rai. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTJJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednununer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een aits nodig beeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11. 00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Bloedafnamedienst/trom bosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bemhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstij den en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11 .00-12. 00 en 17. 00-18. 00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel :073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland -Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, l 0.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat l 3, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenk.lanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.