Torenklanken 2009 - nr 03

Page 1

47e jaargang I nummer 3 1februari 2009

redactieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veld straat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11 .58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1750 exemplaren

JEUGDOPTOCHT GEFFENSE BASISSCHOLEN ROTTENRIJK GEFFEN Op vrijdag 20 februari organiseert de Stichting Rottenrijk i.s.m. de feestcommissies van de Aloysius- en de Mariaschool van 12.30 tot 13.30 uur een grote Carnavalsoptocht voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. Onder het motto ''SAMEN" doen alle groepen van de beide Geffense scholen aan deze optocht mee. Met voorop de auto van de Brandweer en een bonte mix musici van muziekvereniging WI.K., De Pompzwengels en Ut Gu Vals en natuurlijk Jeugdprins Joris en Jeugdprinses Ninke met hun Vrolijke Gevolg vertrekken de groepen van de Mariaschool om klokslag 12.30 uur vanaf hun schoolplein langs Huize de Heegt richting het centrum. Via de achterzijde van hun schoolplein sluiten de groepen van de Aloysiusschool aan. Ook Prins Henri d 'n Urste, zijn Adjudant Wim en een delegatie van de Raad van 11 en het Stichtingsbestuur trekken mee in de stoet. De gezamenlijke route is als volgt: RaadhuisstraatTolweg-Vlijmdstraat-Meester van Coothstraat-Pastoor van de Kampstraat-Rumotstraat-Kapelstraat-VeldstraatE i kenwal-Elze ndre e f- Peppel dreef-Abel en straatKloosterstraat-Veldstraat-De Heegt. De groepen van de Mariaschool haken in de Kloosterstraat af en zwaaien de groepen van de Aloysiusschool uit. De groepen Aloysiusschool tenslotte lopen via De Heegt terug naar hun school. Wij bedanken de Gemeente Maasdonk en de Brandweer voor hun medewerking en hopen op droog weer en veel papa's, mama's, oma's, opa's en ander publiek langs de optochtroute. Iedereen een prettige Carnaval 2009 gewenst! Teams basisscholen Aloysius & Maria Jeugdcommissie Stichting Rottenrijk

JEUGDCARNAVAL IN DE BOLERO Omdat de Bonkelaar inmiddels gesloopt is, zijn we voor de organisatie van het jeugdcarnaval op zoek gegaan naar een nieuwe ruimte. Die hebben we gevonden bij scouting Geffen. Daarom wordt dit jaar het jeugdcarnaval georganiseerd in "de Bolero". Dat is de scouting ruimte bij Carbone, alwaar de ingang zich bevindt aan de achterzijde. De ruimte wordt versiert, muziek en discoverlichting aangebracht, en we hopen dat onze gasten weer in grote getale naar het jeugdcamaval zullen komen. Wij zullen zorgen voor de ingrediënten, we hopen dat jullie de gezelligheid mee brengen, zoals de voorgaande jaren in de Bonke]aar het geval was. Het programma is hetzelfde gebleven als voorgaande jaren. • Het kwàrtjesbal voor kinderen van O- 11 jaar met hun ouders wordt georganiseerd op maandag 23 febr. en dinsdag 24 febr. van 11.00 tot 14.00 uur. • De jeugdbals voor kinderen van 8 - 15 jaar worden gehouden van zaterdag 21 februari tot en met dinsdag 24 februari 's avonds van 19.00 tot 22.00 uur. • De verbranding van Annemieke Roddel vindt plaats op dinsdagavond, om 10.00 uur op het scouting terrein bij de kampvuurplaats.

Wij wensen vanaf deze plaats iedereen alvast een hele prettige carnaval, en hopen veel bezoekers tijdens het jeugdcarnaval te mogen begroeten.

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal! Aan-/ verkoop

ypothek Taxaties SNS Regio Bank

Huur/ verhuur

Financieringen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

i

LMV

www.lmv.nl

~

VAN SC!iljNDEl BOUWGROEP GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Sehijnw,f Bouwgroep bouwt al 60 juf wink.elccntta, scholen,

RoyRomme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Molenstraat 28 a Geffen

5386 AB Tel. 073 • 532 54 19

di.stribufioeontra. woningen on bedrijfsgebouwen.. Bouwen is

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

anze passie. U herkent dat In alle Jacietten 'Van ons wark en de 1'waff\a!t 1111n de uitvoering-.

''Kwaliteit wint de strijd"

info: www.pedicure-geffen.nl e-mail: contact@pedicure-geffen.nl

- Pedicure behandeling - Voetreflexmassage - Cosmetische voetverzorging - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

Van Schijndel Bouwgroep

Brecleweg13 5386 KM Geffen

tel: 073-i322951

fax: 073-6322232 mall@vanschljndol-bouwgro~p.nl wr,w.vanschijndel-bouwgrocp.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Mafia Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: vvww.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en ofaanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl IN MEMORIAM BETS GRAAT Op 5 febr. j 1 is Bets Graat-Verberkt overleden. Bets verrichtte jarenlang administratief werk, als vrijwilliger in onze parochie. Zelfs toen ze al in Oss woonde, was ze trouw elke vrijdag paraat op de pastorie. We houden haar in onze herinnering als een hartelijke vrouw, die accuraat haar werk deed, altijd onderstreept met een gulle lach. Wij wensen haar man Ben, dochter Aggi en schoonzoon Bennie veel sterkte toe bij dit verlies. Parochiebestuur H.M. Magdalena Geffen LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Beegt vr. 20 febr. 19.00 u. * avondmis za. 21 febr.19.00 u. Carnavalsmis mmv Pompzwengels (+kinderkerk) zo. 22 febr.09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 23 febr. geen avondmis i.v.m. carnaval wo. 25 febr.19.30 u. Aswoensdagviering mmv Gemengd Koor vr. 27 febr.19.00 u. * avondmis za. 28 febr.19.00 u. H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 01 mrt.09.30 u . + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 02 mrt.19.00 u. * geen avondmis vr. 06 mrt.10.30 u. H.Mis Gezinsdag ZLTO (past. Verbakel) 19.00 u. * geen avondmis za. 07 mrt.19.00 u. H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) zo. 08 mrt.09.30 u . H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 09 mrt.19.00 u. * avondmis wo. 11 mrt.09.00 u. * H.Mis (KBO) mmv Dameskoor

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op maandag 23 febr. geen avondmis in de kapel i.v.m. carnaval Op maandag 2 maart en vrijdag 6 maart geen avondmis in de kapel i.v.m. retraite van de kapelaan DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: 31 maart in Geffen, op 12 mei in Vinkel, op 23 juni in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE febr. 2009: Communiemap thuis: hoofdstuk 7, 8 en 9 Woensdag 25 febr.: Aswoensdagviering om 19.30 uur. PROGRAMMA VORMSEL Er hebben zich 23 vormelingen aangemeld. Wij wensen hen veel succes met de voorbereiding! Maandag 9 maart van 19.30 tot 20.30 u.: Bespreken: Deel I: hfdst. 3 en Deel Il: hfdst. 1 Inleiden: Deel Il: hfdst. 2 en 3. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leew ika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVV

X . VAN SCHIJNDEL KEUKENS I

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00uur 13 .00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

:/

RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie IJ ... . lt '-

Onze openingstijden zijn: Maandag 9:00 - 17:30 uur Dinsdag 9:00 - 17:30 uur Woensdag 9:00 - 17:30 uur Donderdag 9:00 - 17:30 uur Vrijdag 9:00 - 20:00 uur Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

C8W!llimd!

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Van Schijndel Keukens b.v. CBW-erhnd Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

1

·ww,w.v.an~d~ijng~lk~ukens:n'1·, -- :

-

-

-

_:_.·

_' -

'·

. \\

Joyof perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle face:::en.

I

Emis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

..,1 schilde,werken

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

V A N D ER DOELEN

VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN///

Wie heeft voor u d e voordeligste a utoverzekering? a/

coppensdijk

24 5382 jt vin kei

t / 073 5322246

Delta Loyd

f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

/-

~D.IUU!Jt5

lnterpolis Centraa Beneer

Nationale Nederlanden Reaal

fortis

Aegon

Un ivé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen auto1,erzekeraars. Als onafhankeli jk adviseur kun nen wi j kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wi j u graag. Kloosterstraat 44. 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 l 0, Fax 073 - 532 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454 Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

Showroom met ± 40 occasions Garage Dort mans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortma ns.n 1


met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zicb opgeven bij Hel.ma Tijs: 5325328. KERKBALANS De nieuwe actie Kerkb)ans is weer van start gegaan. Dank aan allen die hun envelop voor 2009 al hebben ingeleverd. We hopen, dat velen ook dit jaar een bijdrage over hebben om de parochie te steunen. De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels- , eredienst- en energiekosten. Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! U kunt de ontvangen kaart ingevuld inleveren ofuw bijdrage rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11.58.07.292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. Kijk ook op www.kerkbalans.nl RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen.

Top of Form MET EEN GOED GEVOEL NAAR HUIS! Zingen bij Vivent Mariaoord

Vivent Mariaoord is een centrum voor verpleging en reactivering van lichamelijk zieken. Naast verpleging en behandeling besteedt Mariaoord veel aandacht aan het welzijn van de bewoners. Mariaoord maakt deel uit van zorgorganisatie Vivent. Liturgievieringen bij Vivent Mariaoord worden opgeluisterd door het bewonerskoor, ondersteund door zangers van 'buiten. Op dit moment komen we ondersteunende zangers te kort. Als ondersteunende zanger word je, rijkelijk beloond door dankbare reacties. De bewoners laten niet alleen overduidelijk merken dat het bijwonen van de dienst veel voor hen betekent, ook de persoonlijke aandacht en het contact met 'buiten' vinden ze geweldig. Elke tweede en vierde zondag van de maand is er om 11.00 uur een gezongen liturgieviering evenals op kerkelijke feestdagen. Voorafgaand aan de dienst komen de zangers bijeen om gezamenlijk 'in te zingen'. Na afloop

drinken de vrijwilligers gezamenlijk koffie in het restaurant tot circa 12.30 uur. Het is meestal een verdrietige stap om naar een verpleeghuis te moeten verhuizen. Daarom doen we er alles aan dat de bewoners de levensstijl van thuis zoveel mogelijk kunnen voortzetten. Zo zijn veel van onze bewoners van huis uit, gewend om op zondag naar de kerk te gaan. Het zou fijn zijn als jij een bijdrage wilt leveren om deze traditie voort te zetten. Om het koor te ondersteunen hoefje niet perse een trouw kerklid te zijn, enige zangervaring hebben is natuurlijk wel handig. Wacht niet te lang en meld je aan als vrijwilliger bij: Roos Bögels-van Elk, coördinator vrijwilligerswerk. Telefoon: 073-6454171, e-mail: R.Bogels@vivent.nl DAG TE GAST BIJ DE MINDERBROEDERS Jezelf een dag gunnen om je even terug te trekken uit de drukte van alledag. Je bebt daar wel eens behoefte aan. Het Emmausklooster geeft daarvoor de gelegenheid: een dag van rust, bezinning en gesprek. We wisselen aan de hand van één van de Tien woorden(= Tien Geboden) ervaringen uit, luisteren naar elkaar, leren van elkaar en nemen daar rustig de tijd voor. Je kunt dit voorjaar een dag te gast zijn op zaterdag 7 maart en op zaterdag 23 mei, steeds vanaf 09.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur. MINDERBROEDERS KAPUCIJNEN, Basilius van Bruggelaan 4, 5363 VA Velp/Grave, tel. 0486-477630; e-mail: kapucijnen@klooster-velp.nl (in alle gevallen graag uw volledige adres opgeven én telefoonnummer). Bottom of Form

BEDANKT Voor alle leuke reacties die ik heb gekregen in de vorm van felicitaties, bloemen, kaarten ene-mails wil ik graag iedereen van harte bedanken. Koninklijk onderscheiden worden in de Orde van OranjeNassau is bijzonder, maar U hebt er voor mij een feest van gemaakt. Stepha van Zandvoort-Hanegraaf

C 01 hof

;:~:::~:nn Verzekeringen Kredieten Zelfstandigen

Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T +31(0)73 5322135

F +31 (0)73 5325506

E info@colhof.nl

1 www.colhof.nl

5


o~~d"ir: Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

dinsdag Vm donderdag pauzeren wij van 12.15 - 13.15 uur vnJdag en zaterdag gehele dag open

co..Jeo.,LA-' ç

& woo~ecov-o..-tie voov-

ieal.ev-e 3ele3enheial.

Vere,v,..ir:,i~e,v,.. e,"'- dfAhç 10% k.orti~

NAS

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1aS-afb()uw.r1/

0

~ l ! ,t,,

SCHOENEN & SPORT

/J.0SPIERINGS Oorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierlngs@levix.nl

www.jospierlngs.nl

~

f<l'Ji'!:!i.Y.EDRIJF

2

\

"'"

/l ~-DI AI'~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

LeV!X E-mail: hvzandlloortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 29 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI"VVIELEN o.a

teV!X

ffi1N'lidii0 P. levlx Au!omoliserlng Oronjepossoge 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

teV!X

ts1it-E hiMIRib levix Automatisering Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 5341325

~V!X

•1•11-vrsm, 1m& levlx Automolisetlng Wolstrool 66

Gn..z.•H•--------

TANKSTATION TAXI

• Vorvoer v,()C)r a.••~on,onct•

- bus.Ja

5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

Kerks1:raat 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ... Henri ( 20 j.) en Hans Mels (56 j.)

strijden zijn we concurrenten!" Hans kweekte al kleurkanaries en ging later over op Rheinlanders, die geel van kleur moeten zijn en waar menjureertop de houding. Daarmee behaalde hij mooie prijzen. Bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn werd Hans met zijn vogels groepsbeste, omdat alle houdingrassen bij elkaar gevoegd worden. Hans en Henri en Theo van Leuken zijn ook lid van "De Postuurkanarie" waar de mooiste en beste vogels komen en van de ANPV, de Algemene Nederlandse Postuurvereniging, want zij zoeken graag de concurrentie op. Wat is nu de kunst om zo'n kampioen te kweken? "Ik zet de juiste mannetjes op de juiste vrouwtjes" zegt Henri, "dat boeven niet altijd de besten te zijn. De administratie van de kweek- en ringnummers moet je goed bijhouden om de goede eigenschappen in al je vogels te kweken. Je moet goed op de bloedlijn letten." Henri kweekt nu vier jaar Fife Fancy's en heeft goede resultaten. Van wijd en zijd komen kopers om zijn vogels. Hij besteedt er dan ook veel aandacht aan. Normaal gesproken is hij drie kwartier per dag met de vogels in de weer en in het kweekseizoen is dat wel twee uur per dag. Daarnaast rondde hij onlangs zijn studie Commercieel Medewerker Marketing en Communicatie af, op het ROC en gaat verder studeren op de Avans Hogeschool met de opleiding P&O. Maar zijn Glosters en Fiven laat hij niet in de steek. "Dit is een hobby met levend materiaal en dan kun je geen dag verzaken! Ik ben niet bang om onderuit te gaan, ik wil me graag meten met de besten. Het mooiste is om van een topper te winnen!" aldus deze kersverse kampioen. Proficiat aan vader en zoon met het behalen van de mooie resultaten! En willen jullie iets weten over vogels, dan kun je terecht op Willibrordusstraat 14 (tel. 5322687) en daar geven Hans en Henri graag tekst en uitleg. Kijk ook eens op www.glosters-fiven.nl

Meestal worden Nederlandse kampioenen breed uitgemeten in de media, echter de Nederlands Kampioen die de beste stam Fife-Fancy kweekte - d.w.z. vier postuurkanaries die precies hetzelfde zijn, precies even goed zijn en zelfs precies hetzelfde moeten zitten! - dat werd slechts vermeld in een pietepeuterig berichtje in de krant... "Toch is het topsport, maar voor mij een hobby met een wedstrijdelement... !" zegt Henri Mels, die recent dit Nederlands kampioenschap in Apeldoorn behaalde. Zo vader, zo zoon... vader Hans bracht de passie voor vogels over op zijn zoon. Hans hield al duiven en later hobbyvogels. Voor Henri begon het op Effe noar Geffe: hij en zijn zus Alexandra wonnen ieder een vogeltje in de kraam van Vogelvereniging Zang en Kleur. Henri won er op dezelfde dag nog één en vader Hans kocht er eentje bij. Henri mocht dus beginnen met het verzorgen van deze vier kanaries. Toen zijn vader later op een vogelmarkt een dik, bol, rond vogeltje met een kuifje kocht, wist Henri het: Dat is een leuke ... ! Het was een Gloster, wiens naam ontleend is aan het oorspronkelijke kweekgebied Glouchestershire. Henri begon te kweken met twee koppeltjes. Er zijn twee typen Glosters: de gladkop en de kuif en die kunnen het best tegen elkaar gekruist worden. Het eerste jaar viel tegen: bij kreeg slechts drie jonkies. Henri werd jeugdlid van Zang en Kleur en al meteen op zijn eerste show werd hij kampioen. "Dat was meer toeval" zegt hij. Zijn kweekmethoden hadden succes. "Je probeert naar de standaardeisen toe te kweken" legt Henri uit. "De vogels worden beoordeeld op de kop, de kuif, de vorm, de grootte, de bevedering, de staart, de pootjes, de houding en de conditie ( ...kijkt hij helder uit zijn oogjes... !)" A1s jeugdlid behaalde Henri diverse prijzen en ook toen hij bij de volwassenen was ingedeeld, gooide hij met zijn "pronkstukjes" al snel hoge ogen op districtsniveau. Henri begon ook met het kweken van de Fife Fancy. Dat is een van de jongere postuurrassen. ~~=:o;;::~'vill!S! De Fife Fancy is voor het eerst gekweekt in 1957 en eigenlijk uit een border ontstaan. Enkele borderkwekers in Engeland probeerden de border zo klein mogelijk te kweken en hieruit is de Fife Fancy ontstaan; hij mag niet groter zijn dan

Ff!iff!;:S

11 cm. "Toen ik er teveel kreeg, heb ik ze aan mijn vader gegeven, zodat ik ze toch niet echt weg ,.. hoefde te doen" zegt Henri. "Mijn vader en ik zijn thuis samen een team, ook al verschillen we wel eens van mening over onze gezamenlijke hobby" zegt Henri, "maar in de wed- ~-=:!i~~~ 7


Á.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

De kapelaan zuchtte even voordat de preek begon. Hij wilde maar al te graag de episcopale briefvoorlezen over de Roomse kwestie rond de Lefèbre-aanhang. Onze bisschoppen wijzen de heropname van die "dwalers" in de kerk duidelijk af. Maar komen niet tot een helder voorstel hoe nu verder. Het is toch wat, nu we de Paus moeten aanklagen. In Geffen blijven we maar gewoon een beetje katholiek en slikken dat ROOMS toch maar even in. We wachten in spanning op de benoeming van 2 hulpbisschoppen. De door de bisschop voorgedragen kandidaten zijn al afgewezen. Onze kapelaan moet de klok toch maar voorzichtig vooruit zetten. Ook Maasdonk moet eens op de klok kijken om te weten, hoe laat het is. Wel merk Je, dat de gemeenteraad teveel de bevoegdheid opeist om te beslissen. Laten we dat toch over aan de Geffenaren, Vinkelsen en Nulanders. We hoeven ons toch niet meteen iets aan te trekken van opmerkingen vanuit Den Bosch. Wat willen de inwoners van Maasdonk blijft de 1e vraag en de 2e luidt: Wat betekent dat voor de Regio. Waar zijn we in 2020? Hebben we voldoende overtuiging, kracht, ambitie en financiën om te geloven in die groene gemeente Maasdonk. De discussie wordt te complex, als we al die beweringen vanuit de Regio erbij gaan betrekken. Waren wij ooit te voorbarig in de keuze voor Maas-

donk? Maasdonk op zoek naar bet juiste antwoord ??? en dat is aan de burgerij. Omroep: "Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel" krijgt aandacht middels haar hoofdredacteur Hans Hendriks. Daaronder valt: Tekst T.V., Radio, en T.V. Maasdonk. De Mediawet schrijft een en ander nauwkeurig voor o.a. zendtijd, inhoud, actualiteit, informatie, cultuur en educatie. Reclame is toegestaan tot maximaal 5 minuten per zenduur. De zendtijden zijn beperkt. De reclame is meer een vorm van sponsering. De belangstelling is redelijk groot te noemen: Elke avond 1500 luisteraars, 80% van de 2600 wekelijkse bezoekers, kijkt naar Tekst T.V. Er blijft behoefte aan meer vrijwilligers, vooral interviewers. Het Maasdonks nieuws wordt weergegeven zonder verder opiniërende onderzoeken. De webside wordt uitgebreid en vernieuwd. De omzetting van analoge uitzending naar digitaal is in werking gezet. Hans Hendriks is heel tevreden met de gang van zaken maar men moet wel beseffen, dat het allemaal vrijwilligerswerk is en dat men niet altij d op het nieuws kan zitten. Wij betuigen graag onze erkentelijkheid. "Rottenrijk" leeft en dijt maar uit. Er is een groots P en P-bal??? op zaterdag 21 febr. voor de jeugd, op maandag 23 febr. de strijd om een vat bier en nog veel meer In de GOUDEN LEEUW vanaf20.30 uur voor iedereen met huwelijksaanzoek van het bruidspaar 2009 onder de titel: "Open Maasdonkse Kame-oke". Verder staat U een fantastisch carnavals programma te wachten van vrijdag 21 t/m woensdag 25 febr. Met grote bewondering lazen wij het Carnavalsblad van 2009. Weer een

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

®

A;!~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

1'~ U# ~ ~

-IS&lE::

ADÄ,DM I NISTRATIEKA N T □□ R

De beste partner voor uw financiële administratie

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

DE KOSTEN VOO R DA NKBETUIGINGEN. PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS! LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAG INA 1/4 PAG INA 1/2 PAG I NA HELE PAGI NA

8

€ 16.€ 27.€ 38.€ 65.-

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


topproduct met André Schuurmans in de hoofdrol en een schitterende uitgave van drukkerij WIHABO. Onze complimenten. De stamtafel vraagt bijzondere belangstelling voor de 300e zitting op zondag 29 maart a.s.: Alle voorzitters van besturen, organisaties en verenigingen zijn er van harte welkom. Er valt naar wij hopen een uitnodiging in de bus. U wordt gevraagd wat te vertellen over Uw eigen werk-insteek-opdracht, Uw inspiratiebron, Uw relatie met gemeentegemeenschap en over de Toekomst van Geffen. Van stamtafel 297. Voor op- en of aarunerkingen de prins tel. 0412-640982. Wij besluiten met een verslag over: Raopaovond no 33 = 3 x 11, dus TE GEK!!! De ceremoniemeester Geert-Jan van Nistelrooij opende koketterend met zijn dansend dochtertje met een lied: "Hé gaodde meej"; een hartveroverend begin. Prins Henri de le was kort en krachtig; WELKOM allemaol. Wie was de Dorpsomroeper? Tonnie Jansen in de ton, verwarring, nee toch Hans van Rosmalen met weer een knap staaltje humor van de bovenste plank. "Hang mar un foto van de Raod boven oe bed, de valse melding, Henri van Toon van Fons van Fonse, de Mariaschool "enz. onnavolgbaar, bijna briljant. De wervelende dans van Demochape vol dynamische, staccatische wendingen van deze 4 knappe en getalenteerde zusjes krijgt de eervolle vermelding van "perfect''. Studenten vereniging NOS verrijkte hun Journalistieke optreden met diverse foto's. rookwaar en ander spul. We misten wat spitsvondigheden, maar kunnen wel hun heerlijke, ongedwongen "slappe klets" waarderen. Het Raoplied: "'n Weil Dwei1e" gafeffen wat adem. Ene hoop moi aongetrokke vrouwkes van de road van 11, mi un schon begeleiding van de Pompzwengels, zongen mi zwier dà schon lied over van kroeg naor kroeg, ge doet genoeg, go mar un pilske kope, da hiet dan: "Dweile mi de kroan ope". Het begon te flikkeren en te weijje op het toneel, er hing un misterieuze sfeer. En daar verscheen vol zwier Hans Lozzie als illusionist met Pan1ela Andersom als zijn assistente. Het werd een topact, waarbij un auw ingedeukt vrouwke as dur un wonder in zo'n mirakelkaast omgetoverd wier tot un zeer aontrekkelijk vrommes. Dur kwaam unne schonne mins op het toneel, nou die wier verleid urn ok in zo'n toverkist te staon. Nou zunne kop, wier tot 4 kerres toe vort en terng gedreijd. De zaal schuddebuikte. De gast bleek toch nog unne tovenaar te zijn, die de gekste dingen op het toneel liet verschijnen. Een dolkomisch gebeuren. "Bé Mekaar Geraopt" kwam op de planken en brachten de zaal vol gezelligheid mi liedjes van vruuger; mi "doet er nog mar een" tegen de muzikanten van het alom geprezen Raoporkest. (Die hen veul moeten repeteren urn al die nummers zo volmaakt uit te voeren, das un extra applaus wert.)

Na de pauze kwam maat XXL mi veul kabaal ut toneel op. Ze waren un maotje aon de grote kant, mar John v.d. Heuvel en Jessica van Deursen kwamen mi volle vaart hun belevenissen over un werreldreis vur dragen. Ze hai klem gezeten, da kende merken en hij hai twee stuul noddig. Ze makten de dolste avonturen mee in Moskou, in Peking, in Marokko, in Turkijke, Brussel, Amerika, Amsterdam, in Duitsland. Ze bezochten de paranormale spelen en zagen Amerika, als een land vol Gilbertjes en dat allemaal in een tomeloos tempo. De zaal lachen, gieren, brullen. Ge kwaamt aojum tekort. Een perfecte voordracht, waarin oude mopjes opnieuw schitterden. Proficiat! Daarna volgde een Zuid-Amerikaanse dans door een 4-tal mooie jonge dames. Dat kikkert Jekker op. Een glimlach verraadt hun plezier. Mooi zo! ! "De Buurtjes", Marja v. Kreij en Hanneke Jonkergouw, maken voor de laatste keer hun opwachting. Ze hen dur beste kleren oan. Ze lopen aan de hand van foto's, dia's en oude filmbeelden hun 22 jaren met ons door. We worden op feestelijke wijze door de jaren heen geleid en tegelijk nog vergast op opmerkelijke feitelijkheden. Ze blijven actueel en spitsvondig. We zullen ze missen een stukje historie verdwijnt. Bij hun afscheidslied kwam de hele zaal spontaan overeind; ook de raopleiding zong het tweetal toe. De ceremoniemeester had het er zwaar mee. Een barstte een luid applaus op. "Wanne" is aan de beurt. Met deze keer maar 4 Weeuwkes, mar toch. och wa gebeurt er! Un historisch moment is aangebroken. Geffenius treedt aan en zetelt op zijn keizerstroon en verheft zijn stem: "Maasdonk waar zijt Gij, Nulius verblijdt mij, Vinkius kom erbij. Het gaat mij benauwen, waar is oew vertrouwen, Heel Brabant lult. Het is een kwestie van geduld." Lithius is de klos, mi aonhang en al naor Oss, en Ossius is als dwaas verkikkerd op de Maas en van Don Bollius werd terstond gesnoerd zijn grote mond." Het wordt een bewonderd, overdonderend stuk toneel om mi veul schik te aanschauwen al wurd het geheel wel erg plat gehouwen. Mar da is ok de kracht. We zullen eraan moeten om Maasdonk overeind te douwen. De burgemeester applaudisseert voor tien en klimt zelfs de bühne op om ons nog eens op te roepen. Een bijzonder intrigerende act, om over na te denken. De zaal is compleet verrast. Gelukkig bevrijdt ons DEMOCHAPE met nog een flitsende dans vol raffinement. Weer een schitterende prestatie. We wachten op de "WEETWOTSJERS". Met veel bombarie komen ze door de zaal. Willie (Egelmeer) pakt de smalle gang, maar Gilbert (v.d. Meulenreek) blijkt de brede nodig te hebben. Ze pakken meteen uit over hun gewicht en de verdichte slokdarm, de Meulenreek is de stroman van Nuland, in Nuland is Prins-zijn een echte taakstraf, Oss gif ons mar unne afslag. Ze vliegen weer Geffen door, kappen alles ondersteboven met hun wervelende gretigheid en dwaze kapsones. De Prins verg


schiet ervan en ze zetten voor hem: "GLORIA, HIEP, HIEP" ju. De Prins zegt aan Prins Henri de l e . "Ge ziet me nog terug en bedank die twee mar!!! Bedolven onder het humorvolle gewots van de Weerwotsjers kunnen we uitzien naar de slotact van de Toapen. We zijn weer verrast. Het zijn welgevulde voetballers met pijn aan hun voeten en eige gernakte voetbalkleer: gin passende te krijgen. Hun eigen Tonnie Jansen krijgt hetzelfde aangepast. De scheids mi zun fluitje moet het kunnen; allernaol un geel kaart. De bal valt bij Jonkers in zun snijbonnen, en het kralleke van de scheids kumt via, via weer in de B.H. van unne toap. De meest wonderlijke situaties doen zich voor. Zij houden zich keurig vast aan het voetbalthema en stoppen het vol met kruidig humorsap. Ze zijn onverbetelijk, onvergetelijk. Wa de toapen doen is echt "DWEILEN MET DE KRAAN OPEN". Hun slotlied is ook weer van hoog voetbalniveau. Een fantastische act. Samen sluiten de artiesten de raop met een Aha Aha, in een eigentijds lied. Er is veel waardering voor de inzet van het Raopcomité, de puike organisatie, de boerenbruidsparen, de gastvrije GOUDEN LEEUW en de muzikaliteit van het eigen te bewonderen RAOP-ORKEST. De 33e Raop krijgt een llplus!!! Het blijft jammer, dat het RAOP-orkest, dat echt "schittert" onzichtbaar blijft. Kan het podium niet worden uit-

gebreid??? Of moeten we wachten op het M.F.C.??? We hebben intens genoten. We hopen, dat nog meerTONpraoters zich melden. De buurtjes vervangen blijft immers een zeer uitnodigende opdracht. Hauw Doe.

TEAM CAPE EPIC

Acket Organiseert i.s.m. Papendijk 12 • Gef]èn

m~'/C@@F/~ op vrijdagavond 6 maart van 20.00 tot 24.00 uur

SPINMARATHON De gehele opbrengst komt ten goede van het IBMA Children's Home in Zimbabwe. Kosten voor teams bestaande uit 2 personen € 25,teams van 3 personen betalen € 35,Prijs is incl. 5 loten per team voor de loterij.

Voor meer informatie of inschrijven mail naar: cape-epic@live.nl of bel met Rob van Nistelrooy 06-83171150

Feestje thuis? Laat 't cateren~

DORSVLEGEL PARTYCENT

10

R

UM


OP DE RUG VAN HET PAARD, IS DE HEMEL OP AARD... ! Deze slogan onderschrijft het kersverse Lid in de Orde van Oranje Nassau, Stepha v. Zandvoort-Hanegraaf(63 j .) Haar eerste paard was Zelma... daarna bere'ed ze Brintha, nu 29 jaar, dat zijn oude dag mag slijten bij de familie van Zandvoort... en nu is Stepha's trouwe makker de superbrave Haflinger Joke van 23 jaar (zie foto). Het paard neemt een prominente plaats in, in het leven van Stepha. Als boerendochter, geboren in Vinkel, had ze al op jonge leeftijd "een oogje" op het edele dier. Toen ze 14 jaar was, kocht haar vader een Groninger Stamboek paard voor haar en werd ze lid van de Vinkelse Rijvereniging Prinses Margriet. Die vereniging - inmiddels Ruitersportvereniging Vinkel genaamd, voor pony's en paarden - bleef ze trouw! Ze nam deel aan dressuurwedstrijden; in 1964 werd ze Kringkampioen en op de Brabantse Kampioenschappen eindigde ze altijd bij de eerste drie. "Met mijn zusjes moest ik elke dag thuis op de boerderij de koeien melken," memoreert Stepha. "Ik zorgde altijd dat ik het eerste klaar was met melken en dan was er tijd over om met mijn paard te ' spelen'. Ik leerde hem allerlei kunstjes." En dat leidde ertoe dat ze in 1961 de krant haalde met haar vrijheidsdressuur op het Ruiterfeest in Vinkel. De krant kopte over een hoogtepunt: Stepha sprong touwtje op de rug van het paard... ze schommelde aan een touw onder het ctier door... ze liet hem zittend aan tafel een maaltijd gebruiken... en slapen tot er een wekker afging... ! Ze werd vervolgens vaak gevraagd op concoursen om deze ludieke act uit te voeren. Stepha trouwde in 1970 met Adriaan van Zandvoort en ze kregen twee kinderen Ge-,.6ume en Willem. In die tijd stonden haar paardenclubactiviteiten op een wat lager pitje. "Mijn paard en zijn tuig had ik altijd behouden" zegt Stepha. Maar ze bleef Vinkel trouw, ofschoon in Geffen inmiddels Ruitersportvereniging "De Zilverhoef" was (her)opgericht. Toen ook haar kinderen lid werden van de Vinkelse Ruitervereniging werd Stepha weer actief. Ze behaalde haar diploma basisinstructeur dressuur en springen. Ze was secretaris in het bestuur, begeleider op de jaarlijkse ponydagen en droeg haar steentje bij, aan de opzet van het jeugdbeleid en de jeugdopleidingen. Enkele anekdotes wil Stepha wel kwijt; zoon Willem had meer oog voor de meisjes dan voor de pony's! Een jonge amazone wilde wel verkering met hem, maar dat

-----..:.::..1!1-

moest Stepha maar even vragen... het meisje had het zelf al gevraagd, maar bij wilde niet. .. Eens maakte ze met de jeugd een strandritje op het paard. De topless-dames trokken aandacht! Een jongetje zei: "Ik heb het wel eens gezien, maar mijn paard nog niet.. .!" Een grote wens ging onlangs voor Stepha in vervulling: ze behaalde haar mendiploma om zich actief te kunnen inzetten voor de Stichting Huifbed De Meierij. Ze mag nu huifbedrijden met mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het huifbedrijden (een bed in een huifkar) biedt deze mensen een bewegingsactiviteit waarbij de beweging en de warmte van de pony's voor een totale fysieke en mentale ontspanning zorgen. "Dat is erg leuk, om te doen," vindt Stepha. "Je ziet aan de mimiek en de rust die de deelnemers uitstralen tijdens de rit, dat ze genieten!" Terecht kreeg Stepha een koninklijke waardering voor haar jarenlange inzet voor de Ruitersport. Haar oorkonde mag prijken naast die van haar man, die er in 2004 al een ontving. Adriaan toont een foto van hem en zijn twee neefs met exact dezelfde naam; hij vindt het heel bijzonder dat deze zoons van Jan, Dorus en Wim van Zandvoort alledrie een Koninklijke Onderscheiding mochten ontvangen! Stepha is ook met haar onderscheiding vereerd; op de jaarvergadering van de Ruitersportvereniging Vinkel werd ze verrast met de eremedaille. Ze hoopt nog jarenlang te genieten van haar paard en de sport die erbij hoort. De passie is inmiddels al overgedragen: dochter Ge-Anne is voorzitter van Ruitersportvereniging "De Zilverhoef" in Geffen en de kleinkinderen Ruben, Thijs, Jan en Leida, die lekker dicht bij oma en opa wonen, worden 'grootgebracht' met de paardjes in de wei aan huis Stepha steekt haar liefde voor haar trouwe makker niet onder stoelen of banken, want op haar donkerrode bus, waarin ze zichzelf en haar paardenvriendjes altijd vervoert, kun je lezen: "Cheval, mon ami!" En dat zal altijd zo blijven! Daarnaast wil ze nu ook actief zijn in een Geffense club en meldde zich als aspirant-lid van het St. Jorisgilde. Binnenkort zal ze daar geïnstalleerd worden! Proficiat!

I

ERNIS

-6 schilderwerken

Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen

T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E.info@ernis.nl 1. www.ernis.nl 11


M/il/E OHTW1XKZUIG v.mE GEl1VI

V ASTENAKTIE VOOR ZAMBIA Kunnen wi.i nog vasten? Volgende week woensdag na Carnaval begint de Christelijke vastentijd. Toch goed om er eens bij stil te staan of wij nog wel kunnen en willen vasten! Vasten betekent dat we matigen en tegelijkertijd biedt dat meteen ruimte om te delen. Veel luxe producten kunnen we heel goed missen, het geeft zelfs een goed gevoel om jezelf iets te ontzeggen en een ander daardoor iets te geven. Als we het zelf met wat minder doen kunnen we anderen die het al minder hebben iets extra's gunnen. De MOV groep organiseert in deze periode jaarlijks de Vastenaktie zoals u inmiddels wel weet. De Vastenaktie steunt een project in de Derde Wereld. Een kinderdorp in Zambia De opbrengst van de Vastenaktie is dit jaar bestemd voor een kinderdorp in Palabana in Zambia. In dit dorp worden weeskinderen van aidsslachtoffers opgevangen. Pola van der Donck uit Boxtel heeft zich het lot aangetrokken van de weeskinderen in Zambia. De Pola van der Donck Stichting werkt al jaren aan hulp voor Zambia. Van de Zambiaanse overheid heeft de Stichting een stuk land gekregen om daarop het kinderdorp te realiseren. De afgelopen 10 jaar is er al heel veel gebeurd. Er zijn huisjes gebouwd waar de kinderen kunnen wonen samen met hun 'moeders', vrouwen die hun man aan aids zijn verloren. Er is een boerderij, een schooltje en een winkel. Er kunnen nu al 50 kinderen worden opgevangen in het dorp en men is volop bezig om nieuwe huisjes te bouwen zodat er volgend jaar nog 40 weeskinderen een nieuw thuis kunnen krijgen. Er is ook een nieuwe centrale keuken gebouwd in het dorp. Het geld dat wij tijdens de vastenaktie op gaan halen is bestemd voor de inrichting van deze centrale keuken. Een project voor de scholen De MOV groepen van Vinkel en Geffen hebben samen een project voorbereid dat op onze basisscholen uitgevoerd gaat worden tijdens de vastentijd. Elke week wordt er aan het project gewerkt. De kinderen zullen veel zien en horen over het kinderdorp in Palabana in Zambia. De Vinkelse MOV leden Hans en Marianne Kreutzer zijn zelf in Zambia in het kinderdorp geweest. Ze zul12

len op de scholen daarover komen vertellen en beelden laten zien. Frasia Loeffen, die een broer heeft die ook in Zambia veel werk verricht voor weeskinderen, zal op de scholen voor en met de kinderen Afrikaanse liedjes zingen. Wij hebben gezamenlijk een lesbrief gemaakt en materiaal verzameld zodat de leerkrachten in de klas kunnen werken aan het Vastenaktie Projekt. Er worden op school vastendoosjes uitgedeeld waarin de kinderen mee kunnen sparen voor het projekt. Ze krijgen ideeën aangereikt op welke manier zij kunnen 'vasten' en daardoor hun vastendoosje kunnen vullen. Wij hopen dat de ouders hun kinderen steunen, zelf een goed voorbeeld geven en meedoen met de vastenactie. Iedereen kan delen en matigen. In een van de volgende Torenklanken leest u meer over ons Vastenactieproject. De gezamenlijke MOV-groepen van Vinkel en Geffen.

GEVONDEN NOKIA telefoon, rond 23 januari in de Leiweg. Voor meer informatie: bellen met 073-5234541 graag na 18.00 uur.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van

uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


©

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30uur (alleen pubbekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09. 00 tot 17. 00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPE~'"BARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder MJM. van de J!én Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.JM. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 l 00 Wethouder ing. JTM van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openiogstij den: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag van13.30 tot 14.30 uur AFVALSTOFFENDIENST 'S-HERTOGENBOSCH tel. 073 - 61 56 513

HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" ZOEKT FOTO'S Het thema voor onze tentoonstelling tijdens Effe noar Geffe 2009 is bekend: "Volksfeesten" Daarom zijn wij op zoek naar foto's van Koninginnedag, bevrijdingsfeesten, hanenfestijn, carnaval, kermis, Geffen 700, intocht Sint Nicolaas en andere volkfeesten. Het mogen foto's van vroeger zijn maar ook van deze tijd. Hebben jullie thuis nog foto's van deze evenementen dan zouden wij die heel graag tot onze beschikking krijgen. Kom met de foto's langs in onze kelder onder het gemeentehuis en wij scannen ze in zodat u ze meteen mee terug kunt nemen. Of mail ze naar ons in JPG formaat met vermelding van uw naam naar heemkundegroep@gmail.com Na de tentoonstelling komen de foto's in ons archief tenzij u daar bezwaar tegen maakt. Dus ga op zoek in uw eigen archief en help ons aan mooie foto's, dan zorgen wij weer voor een mooie fototentoonstelling in september. De openingstijden van onze kelder zijn: maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur, woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

• GRONDWERKEN • MINJGRAVtR VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 13


Met Carnaval zijn kantoor Geffen en Heesch (Schoonstraat) geopend Op maandag 23 februari en dinsdag 24 februari zijn onze kantoren in Geffen en Heesch (Schoonstraat) gewoon geopend. De andere kantoren zijn t ijdens Carnaval gesloten. Wel zijn we de gehele dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0412) 45 77 77. Daarnaast kunt u 24 uur per dag terecht op www.rabobank.nl/bernhezemaasland.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank


..

.

,;

KAMPIOENSCHAP BANDSTOTEN VAN GEFFEN Dit voorjaar zal wederom dit kampioenschap worden gehouden voor eenieder die in Geffen woonachtig is, of bij een Geffense biljartclub is aangesloten. De voorwedstrijden worden gespeeld tussen 30 maart en 2 april op vier locaties alhier, terwijl de finale dit jaar wordt gespeeld in café 't Haasje van 23 t/m 25 april. De winnaar van vorig jaar was na een spannende finale, Alfons van Schijndel. U kunt zich opgeven t/m 8 maart tegen betaling van 5 euro bij Bart Schutjens; tel. 06-30867716 of per Email; bart150@kpnmail.nl en bij Hans Reuvers tel; 0621511062. ~ Het comité, bandstoten van Geffen

s

~~

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik heel veel mensen bedanken voor de belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden van WIM VAN DER RIJT. De thuiszorg vanuit de Heegt. De terminale thuiszorg in de laatste 2 weken. De huisartsenpraktijk Geffen, met in het bijzonder Dokter Berkelaar, die Wim een jaar lang heeft begeleid. Ook onze kinderen en kleinkinderen wil ik bedanken voor alles wat ze voor ons doen en gedaan hebben. De oude buurt Rietkampsestraat en de buren van het Elst. De avondwake-werkgroep, de avondwake was heel mooi, Kapelaan Geelen voor het ziekenbezoek; voor de uitvaartmis die U samen met onze kinderen in elkaar hebt gezet. Ook dank aan beide koren. Rianne onze kleindochter en Silvia onze schoondochter voor het mooie lied; "Alle mensen dromen van de dag". Onze Harrie voor het In Memoriam en onze Anita en Hans voor het gedicht. De kleinzoons voor het dragen van Wim, mijn man en hun opa. De broers en zus van Wim. Uitvaartverzorging Donders; alles was perfekt geregeld. Dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en condoleances. Alle mensen, familie, vrienden en bekenden, heel hartelijk dank voor alles! Het heeft m e diep aangegrepen. Bertha van der Rijt

EHBO CURSUS IN GEFFEN Wist u dat veel kleine ongevallen thuis of in verenigingsverband gebeuren? Wanneer je niet weet wat je in zo'n

geval moet doen, dan kan de paniek snel toeslaan. Een EHBO-er weet in een dergelijke situatie hoe te handelen en hoe zeker niet gehandeld mag worden. Vanaf half maart 2009 organiseert EHBO vereniging Geffen een nieuwe cursus in de eerste hulp verlening. Onze vaste kaderinstructeur verzorgt de cursus op 12 dinsdagavonden van 20:00 tot 22:00 uur in Het Oude Klooster in Geffen. De cursus gaat op de diverse onderdelen van de EHBO in, zoals reanimatie, beademing, bewusteloosheid, verstikking, vergiftiging, botbreuken en het aanleggen van verbanden. Tijdens de cursus komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een examen, dat bij slagen een geldig EHBO diploma oplevert. De kosten voor de cursus zullen slechts €120,= bedragen. Dit bedrag is inclusiefhet examen, het Oranje Kruis boekje, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee. Er is een minimale groepsgrootte van l Opersonen vereist. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 1 maart contact opnemen met de secretaris of kunnen zich aanmelden via onze website. Secretariaat: Rilcie van Erp Peter van Grinsvenstraat 10, 5386 BX Geffen (073) 5321098, www.ehbogeffen.nl

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2008 tot 20% korting. 15


~liiter-ii

Al{TIE VANAF 19 FEBRUARI t/m 14 MAART 2009: Jonge Bols

(1 liter) -·------------ -- - -- - - van € 13,45 voor €

Jägermeister (70 cl)

_____

_ _______ van€ 13,80 voor€

Coebergh Bessen Classic U IiterJ. Passoä (70 cl) ____ -

_____van€ 11,30 voor €

-- ---- - -- - -- -- .van € 13,50 voor €

11,45 11,50

9,95 11,50

Merrys Witte Chocoladelikeur (70 cl)_______ __ _ -··--·-van€ 14,95 voor € 12,95

Wij wensen jullie veul schik en leut met de carnaval! (let op: op carnavalsdinsdag zijn wij gesloten)

BOLS

,,-

3öoermetrrer PASSOÁ


a,

Al:tiel in Gezondheid

De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's Tt-J"io A A.ccourtt:fn.r ~f Oorp;plt.-.2J

Inloopspreekuur Zorgverzèkering bij U in de buurt Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland . Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis 't Slotje Wit/gele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas GemeenschapshuisDe Meent Gemeenschapshuis De Garf Gemeenschapshuis Nia Domo Gemeenschapakkomodatie De Wis Dorpshuis de Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

tripleA

S)S& CL Ge!f~n ii-tm. l'twdonlc,)

A:i>mus ,. SJ8'2c; Geffc"

W ,M (Djn,) Yllon u.. Ptd 4

. ; , , , . i ; . ~..

- ---~ T«,

·(JIJ SJ 4i ~

~

0:tl~S),tl 410

......

~ ~"";'~""UWif"'

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in Cl Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak

1 C

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.n1 www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Hanegraar Accountantadministratieconsulent

Partners accountants en belastingadviseurs

~alle-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

z 2& .-DIESIGN ONTWERP~MNLEG ONDERHO UD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 · 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

sa •

Nulandsestraat 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl f....!;]!....L:~~li:IC....-__J T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.n l


JUBILEUMJAAR G'68 MAASDONK ALWEER VOORBIJ... G' 68 Maasdonk bestond in 2008 alweer 40 jaar. Natuurlijk is het dan tijd voor een feestje! Niet alleen is er een groot feest gegeven in de kantine van de Geer, maar ook hebben er verschillende activiteiten plaats gevonden. Zo hebben we het jubileumjaar ingeluid met een jubileumborrel waarbij alle leden en oud-leden uitgenodigd waren, maar ook hebben we een echt beachtoemooi op het plein van Geffen gehouden. De jubileumborrel werd geopend met een mooie wedstrijd van Dames 1. Na de overwinning aan onze kant heeft onze voorzitter Ellen van Nistelrooij het jubileumjaar geopend. Daarna was er natuurlijk nog genoeg tijd voor een hapje en een drankje. En werd er dan ook volop gepraat over de wedstrijden, de trainingen en natuurlijk hoe gezellig het weer was. Op zondag 6 juli vond er een groot beachvolleybaltoernooi plaats in ons eigen dorpje Geffen. Dit beachtoemooi moest natuurlijk een mooie locatie hebben, en na verschillende vergunningen aangevraagd te hebben konden we dan ook een aantal velden opzetten op het plein in Geffen. Jammer genoeg viel deze datum op dezelfde dag als de Geffense 6-kamp en waren er dus ook minder aanmeldingen dan verwacht. Maar de organisatie en de aangemelde teams liet zich hierdoor niet uit het veld slaan, en werd er nog een sportieve, zonnige en vooral gezellige dag van gemaakt. Ook het jubileumfeest op 15 november was een groot succes. Alle oud-leden en huidige leden werden uitgenodigd. De dag werd geopend met een aantal activiteiten voor de jeugdleden in sporthal de Geer. Het mixtoernooi voor oud-leden en huidige leden was daarna. Er werd fanatiek gespeeld voor de overwinning, maar ook was het reuze gezellig om tegen en met, oude en huidige teamleden te spelen. Tijdens de opening van het mixtoernooi heeft de club een vlag aangeboden gekregen door de ereleden van club, deze vlag kan weer vele jaren mee kan. Na het mixtoernooi werd het buffet geopend, gekookt door vrijwilligers van de club. Nadat iedereen zijn buikje vol gegeten had, kon het feest pas echt beginnen! Arie zorgde voor de hapjes en drankjes en er werden verschillende activiteiten georganiseerd gedurende de avond. Zo heeft de G'68 band, die vroeger tijdens G'68 feesten altijd speelden, nog een keer opgetreden en vond er een liedjesbingo plaats. Het hoogtepunt van de avond was toch wel dat Ron van Duren tot erelid werd benoemd. Wat hij dubbel en dwars heeft verdiend. Van de 30 jaar dat hjj lid is, heeft hij zich 23 jaar actief ingezet in commissies en later het bestuur. Een hele prestatie die wel een bedankje en felicitaties verdient! Speciaal voor het jubileumfeest werd er een jubileumboekje gemaakt. Hierin hebben leden en oud-leden verteld wat nu zo speciaal is aan de volleybalclub G'68 18

Maasdonk. Ook staan er verschillende interviews in met: het jongste, maar ook het oudste lid, met het 1id dat het dichtstbij woont, maar ook het lid dat het verste weg woont, met het kleinste lid, maar ook het grootste lid, het beroemdste lid en natuurlijk het allernieuwste lid van de club. Ook werd er terug geblikt naar de afgelopen 40 jaar. Zo staan er interviews in met een oud voorzitter, met de twee oprichters van de club, en met fanatieke vrijwilligers binnen onze club. Benje ook nieuwsgierig geworden naar dit jubileumboek? Deze is nog steeds te koop en kost€ 7,50. Voor informatie kun je mailen naar g68maasdonk@hotmail.com of bellen naar Ellen van Nistelrooij: 0654692345. Hopelijk kunnen we nog 40 jaar achter dit jubileumjaar aanplakken!

-, '\

l

~ = -•• -~---= - - ..

OPEN DAG ZATERDAG 7 maart 2009 10.00 tot 16.00 Er zijn weer volop nieuwe~- en ook kunt u deze dog insd1r JVell. (lnS<hriJfgeld ~ \0. per .vorkshop)

Schikt deze dog V rvct

uof

wl voor een ofsprook.

IK verzorg ook kmderfeestJes. vrijgezellen- en vriendinnenavonden. Ook voor bruidsarrangementen.

Conny Schuurmans Bredeweg 59

5386 KN GEFFEN

06-15103977 conny@ynnoc.nl www.ynnoc.nl

tll'


At,Hanegraaf Geffen B.V.

fA

Bedrijvenweg 4 , 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01

Fox (073) 532 50 68

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 Vm uur uur E-mail: markromme@home.nl www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

\

maandag zaterdag

"Verbouw of Nieuwbouw"

13.00 · 19.00 8.30- 17.00

Lunchroom / Cafétaria

HC>UVV

GARANT

vrijdag

'T BERGJE

onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen

Q;:.../,

Een NVOB initiatief

Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

A

/ im Bouw

Buro

Van der Sangen Tuinhout

Speeltoestellen

✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen

matten

✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

Dierenverblijven Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓

Maarten van der Dussen de Sd'IOlHN 26 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

,Jv11t,n E>ernen

lfjl

SCHILDERWE.l{KEN

Wi/J,i,e 11M 8er.3e11., De w ~ 1S

I

S384 HO Hterdt M: 06-27311207 E: 111UfM1"jffl 1S@Mme.lU

T: O'f12 - 'fSS83S

Carbone B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Kom gerust een kijkje nemen

\JESTiD<f Dames-~ heren- en kinderkleding

-z

Dorpst raat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094 Openmg~tijden: ma. gesloten, di. t/rn do. 9.30- 1~ .30 u. ,r. 9 30-20.00u" za. 9.30 lt>.30 u.


DE FLIEREFLUITERS Ook dit jaar weer een Prinses Carnaval Mag ik mij even voorstellen mijn naam is Eline Kweens en kom uit Nuland. Ik heb er heel veel zin in om met alle Prinsen en Prinsessen en hun gevolg uit Maasdonk gezellig carnaval te vieren. Deze keer zijn wij alle- .----.-.- - .......- - - ~ - , maal uitgenodigd op zaterdagmiddag in het Kafland om er een gezellige middag van te maken. Ik heb er veel zin in en alle Flierfluiters natuurlijk ook, want wij houden allemaal van muziek, meezingen en hossen. En zoals alle voorgaande jaren zal dat wel weer erg gezellig worden. Tot dan. Groetjes, PRINSES ELINE EN ALLE FLIEREFLU1TERS

Nieuwe naam, nieuw logo, vertrouwde kwaliteit Ook al zijn de naam en het logo veranderd, de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken blijft op gelijke wijze plaatsvinden. Dat kwaliteit belangrijk is voor de gefuseerde organisaties, blijkt uit het behalen van een kwaliteitskeurmerk. De nieuwe organisatie Bevolkingsonderzoek Zuid streeft naar het bereiken van een nog hoger kwaliteitsniveau. Voor meer informatie kunt u onze website www.bevolkingsonderzoekzuid.nl bekijken.

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 19 KVO quiz-spel-dansavond, tevens inloopavond 21 t/m 24 Jeugdcarnaval in de ruimte van scouting Geffen (Carbone) 28 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 05 KVO infoavond over de ambulance door Jos de Veer 09 Kaartavond KVO/ZLTO 19.45 u. in ' t Oude Klooster 14 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 19 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 24 KVO lentebijeenkomst Kring in Berghem 25 KVO volksdansen 19.30 uur Zaal Phoenix Schaijk 28 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6)

APRIL

PERSBERICHT Organisaties bevolkingsonderzoeken Noord-Brabant en Limburg gefuseerd Op 1 januari 2009 zijn de drie organisaties die de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker uitvoerden in Limburg en Noord-Brabant gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Bevolkingsonderzoek Zuid. Kwaliteitsverbetering eo voorbereiding op de toekomst De aanleiding voor de fusie is de wens van de overheid om te komen tot vijf organisaties voor bevolkingsonderzoek in Nederland. Vóór 1 januari 2009 waren er negen organisaties voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker en elf voor baarmoederhalskanker. De nieuwe organisatie Bevolkingsonderzoek Zuid moet continuïteit garanderen en voorbereid zijn op de toekomst om eventuele nieuwe bevolkingsonderzoeken naar kanker in te kunnen voeren. Door de fusie kan bovendien de kwaliteit nog verder verbeterd worden. Het doel van de stichting is de sterfte aan kanker te verminderen door de ziekte in een vroeg stadium te ontdekken. Hierdoor wordt de genezingskans groter. 20

07 KVO kleding inzameling "Mensen in Nood" 13.3015.30 uur in sporthal ''De Geer" 13 2e Paasdag: Opendag route Z.L.T.O. langs diverse agrarische bedrijven. 17 Geffes Volk 19.00 u. lekker vies 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. j 19 Geffes Volk 14.00 u. lekker vies 23 KBO Bingoavond in her Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur MEI 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 28 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur JUNI 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 18 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11)

JULI 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr.12) 11 Jeugdbrandweerdag 16 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur AUGUSTUS 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13)


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

•VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATI NGSMATERIALEN

•HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haaaje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Tel.: 07 - 5:32 15 20

Comfortabele stoelen en fauteuils H. •

a t:::1

van Dinther Leiweg 2a 5386 KR Geffen

073 5325032 073 5320821 infotlhepa.nl

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Oorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www_goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

C1000

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Gebr. van Erp

Openingstijden:

Ma t/m do a.00-20.00 uur Vrijdag Zaterdag

8.00•21.00 uur 8.00-18.00 uur

Oss

Geffen

0412 - 622213

073-5321995


KINDERCLUB DE BIJDEHANDJES Wij hebben weer plaats voor nieuwe kinderen!!! KindercJub de Bijdehandjes is een club voor kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 5 tot 12jaar. Het is een vrije tijdsclub met een afwisselend programma, zoals knutselen, spelletjes, buitenspelen, muziek maken en naar de speeltuin. De vrije tijdsclub is een club die leuk, gezellig en niks moet aard is. Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke structuur. De kinderen moeten het gevoel hebben ergens bij te horen, net als hun broertjes en zusjes.

We draaien 2x per maand op de woensdagmiddag, van 14.00-16.30 u De kosten zijn € 1,50 per middag en per jaar is dit 20 middagen dus€ 30,00. Plaats: De Deel, Treubstraat 27 in Oss. U kunt informatie opvragen bij: Jose Hermans, Tel: 0412-648365, Mobiel: 06-40542670

HULP GEZOCHT Wij zijn op zoek naar iemand die 3 uurtjes per week huishoudelijk werk voor ons wil verrichten dag in overleg, wel bij voorkeur op de maandag, dinsdag of donderdagochtend. € 10.00 per uur, voorkeur voor zelfstandig persoon die van aanpakken weet. Als je geïnteresseerd bent bel dan 06-41572887 of 073-5320966. Groetjes Fam Nederkoorn

DORPSRAAD NULAND IN OPRICHTING BIEDT GEMEENTEBESTUUR MAASDONK PETITIE AAN De eerste bijeenkomst van de Dorpsraad Nuland in oprichting van maandag 2 februari jongstleden resulteerde in het opstellen van een petitie, gericht aan het gemeentebestuur van Maasdonk. Roos van der Kal Ien en Jeanne Opdam hebben deze petitie donderdagmiddag 5 februari aangeboden aan Roel Augusteijn, burgemeester van Maasdonk. De leden van de Dorpsraad Nuland in oprichting hebben het gemeentebestuur gevraagd er dringend alles aan te doen dat de gemeente Maasdonk zelfstandig blijft. Indien het echt niet lukt om Maasdonk zelfstandig te laten blijven, dan verzoeken zij dat er een referendum wordt gehouden onder de gehele bevolking met de vraag waar zij als kern bij willen horen. Bij een opkomst van meer dan dertig procent dient de uitslag van het referendum bindend te zijn. Daarnaast willen we als dorpsraad 22

duidelijke inspraak in de vraagstelling van het r~ferendum. Burgemeester Augusteijn reageerde enthousiast op het Nulandse initiatief en beloofde dat de petitie in de eerstvolgende raadsvergadering zal worden besproken. Dorpsraad Nuland in oprichting De Dorpsraad Nuland in oprichting mag voorlopig een succes genoemd worden. Bij de eerste bijeenkomst waren veertien personen aanwezig, onder wie ook verschillende voorzitters en bestuursleden van diverse verenigingen uit Nuland. Tijdens deze avond werd vooral gesproken over de toekomst van Maasdonk.

Voor meer informatie over de Dorpsraad Nuland in oprichting kunt u contact opnemen met initiatiefnemer Roos van der Kallen, telefoon (06) 20631892.

MEGA GROTE BABYKINDERBEURS TE BERGHEM Op zondag 15 maart a.s. wordt er wederom bij Sportcentrum Berghem, Osseweg 38 te Berghem weer een grote baby- en kinderbeurs gehouden. Een bom-volle sporthal met een groot aanbod van leuke, kwalitatief goede spullen. Gebruikt speelgoed, kleding ,meubeltjes, wandelwagens, fietsjes en autostoeltjes etc. worden tegen aantrekkelijke prijzen te koop aangeboden. De beurs zeker een bezoek waard! Entree€ 2,-De zaal is open om 11.00 tot 14.30 uur. Inl: babykinderbeurs@home.nl of 0412-611175 Volgende beurs is weer op woensdag 22 april van 19.30 tot 22.00 uur.

a

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. •

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

dn.JKken wthabo~v Heesterseweg 13 - 5366 KT Geffen

T (073) 532 25 84 • F !073) 532 47 95 E drul<kOf!)Owóhabo.nl • 1 www.Wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cMieJ.ubon kom Jt' pds:

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor de daq lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten handen voeten) • Exclusieve s1erad ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Make-Up workshops

SCHOONHEIDSSAL ON

drukkerijwihabo

._,ANNE Moo~ _.SCHOENS,,

• Dagarrangementen

MARIA

'

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN Urn maat 45 en extra brede kuihvijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en nntwoord op uw vragen

Ma: 13.00 - 17 .30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Zo: 09 .30 - 17 .00 uur

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorging VAN LITH B.V. !1ocfalaan 2, Staclsmortuarium Oss, tel : 041 2-623 173 .,_, llÎtVai)rtverzoruin!,!Vanlith.nl contact4!'uitvaartverzorgingvanlith.nl

Gebr. van de Wetering ~-"·o. WE,-~ Jy '==~ c.,

---

.,.;;w.rlannemode~

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

--;~~rL (;) ~---

-

Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

Openingstijden: Ma:

INDIVIDUELE TRAINING

Di: Wo: Do: Yr: Za:

• Nautlh.nitl'u.lnlng • Cn.rdlatralnlng

• Combln.fttl-= Nnutllwt•Co.rc:Uo

GROEPSTRAINING • Total Ftt • tndoor Cyctlng • Streetd.:mca • Swttchlng • Senlon,ntn,lnlng

MEDISCHE FITNESS

13.00 tot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 tot 20.00 9.00 lol 16.00

• Fyslatralnlng • De Rugt1Chool

• Revalldatlat.rnlning

Kloosterstraat 5c - Geffen

• Re'integrnt.hatrelnfng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrnngementen op mftlrt.

Papendljk lê! • 5386 EC Gclfen Tel. [0731 53ê! 74 7ê! • Fax (073) 53i! 65 75

Tel. 073 5321683 - Fa1. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednurnmer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00- 10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak: maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 ofinVeghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11 .00-12. 00 en 17. 00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11 .45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rij dt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073 ) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.