Torenklanken 2009 - nr 20

Page 1

47e jaargang I nummer 20 1december 2009

redactieadres; mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 1o, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11 .58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1750 exemplaren

n en

BEDANKJE VAN DE REDACTIE Aan het einde van het jaar maken we vaak de balans op. Zo ook de redactie van Torenklanken. We kunnen met tevredenheid terugkijken op het jaar 2009. Wederom verschenen twintig fraaie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is vooral te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors niet vergeten. Zonder hen zouden we het financieel niet redden. In het bijzonder willen wij hierbij onze sponsors bedanken voor hun financiële bijdrage aan Torenklanken. Wij noemen hier met name: Drukkerij Wibabo, Gemeente Maasdonk, Rabobank Bernheze Maasland. Hartelijk dank allemaal.

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2010 Nr. 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10

Redactie Torenklanken

11

©

12

~

./ff

G8vEENTE

MAASDONK

• drukkerijwihabo www.wihabo.nl • Geffen

13

4 Rabobank

14 15 16

DE ilEDlCîiE VAN YORENKblNiîEN WENSî Ab Hllil bED:ilS EN ADVEïiïlERDEHS

FIJNE IEilSTDlOEN ENEEN OEbUliîiG NiEUWJUii

17 18 19 20

Kopyvoor 02 januari 16 januari 30 januari 3 weken 20 februari 06 maart 20 maart 3 weken 10 april 24 april 08 mei 3 weken 29mei 12 juni 3 weken 03 juli vakantie 21 augustus 3 weken 11 september 25 september 09 oktober 3 weken 30 oktober 13 november 27 november l 1 december

Verschijnt op 13 januari 28 januari 10 februari 03 maart 17 maart 31 maart

21 april 05 mei 19 mei 09juni 23juni 14juli

-t +-

* * ~

-

~

01 september 22 september 06 oktober 20 oktober 10 november 24 november 08 december 22 december

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

akelaard"

we allemaal!

Aan-/ verkoop

C'

~~ • • anc1er1ng ,....._...........,~ Krornstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

I

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

1

LMV

www.lmv.nl

Uw voeten verdienen professionele verzorging !

- Pedicure behandeling ~

• voetreflexmassage

,..,

• Cosmetische voetverzorging

-

•"t

■ VAN SCHIJNDE ■ BOUWGROEP GEFFEN

1

IS . v2erll: zor!gin : gslE!!! proli:: duii! cten !!!E Mi:nerC :::! al:::!l! Car!e/1!1: IJ Su:lii dai!!I Ca!:!! re--~----!l!!m.-a:ii:~,..... ICC:.:::'# :.:z:::sfiiil■ 11 11 Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

van Schljndal Bouwgroep bouwt at 60 Jur wtnkeleentra, scholen, dlslrlbutiecenlra, woningen an bedrijfsgebouwen. Bouwen Is Df!Ze U herlcvnt d,it In alle f1lcetlen van ons Wffl< en de kwaliteit"-'! de uttvoartng.

p-.

ROMME HOVENIERS

"Kwaliteit wint dè strijd"

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

van sctllJndel Bouwgroep Bredeweg13

5386 .KM Geffen lel: 073-5322961

fax: 073-5322232 mall@vanachQndel-llouwgroep.nl -.vansl=hJjnllltl-bouwgroap.nl

J


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen - Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"OND BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl ZIEKENCOMMUNIE MET KERSTMIS Mensen die door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen om de Eucharistie te vieren, kunnen de H. Communie thuis ontvangen. Een berichtje naar de kapelaan (tel. 5321216) is voldoende. Degenen die al regelmatig de Communie ontvangen hoeven zich niet aan te melden. KERSTVIERINGEN in de kerk donderdag 24 dec. Kerstavond: 17.30 uur Kerstviering m.m.v. Bandola's (+ kinderkerk) 20.30 uur Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 uur Nachtmis m.m.v. Gemengd koor vrijdag 25 dec. Eerste Kerstdag: 09.30 uur Kerstviering m.m.v. studieorkest van WIK. 16.00 uur Kindje Wiegen m.m.v. majorettes van WIK zaterdag 26 dec. Tweede Kerstdag: 09.30 uur Gezinskerstviering m.m.v. Kinderkoor

KINDJE WIEGEN op Eerste Kerstdag om 16.00 uur is bedoeld voor de allerkleinsten met hun ouders. De kinderen mogen als herder en herderinnetje verkleed naar de kerk komen met een lantaarn of lampion. We gaan met de kapelaan voorop, in optocht naar de kerststal. Jullie mogen allemaal een tekening meebrengen om bij de kribbe te leggen. Marie-José vertelt een kerstverhaal, we zingen liedjes en de majorettes o.l.v. Marianne dansen en beelden het verhaal uit! Komt het zien! KOM DE KERSTSTALLEN BEZICHTIGEN in Geffen (met muziek), Nuland en Vinkel

In GENUVl-verband is ook dit jaar weer de Kerststal-

len-route opgezet, d.w.z. dat op Tweede Kerstdag de kerststallen van 14.00 tot 17.00 uur te bewonderen zijn in de drie parochiekerken maar ook in de kapel van de Heegt te Geffen en in Nuland in het Martinushuis en in St Jozefoord. Een mooie gelegenheid om te wandelen (ongeveer 13 kilometer), te fietsen of met de auto. Maak van deze unieke gelegenheid gebruik. De kerk van Geffen is van 13.00 tot 16.00 uur open en dan kunt u tevens genieten van muziek bij de kerststal! Een saxofoonensemble van jong en oud(er), brengt sfeer- en kerstliederen. Tussen 13.00 en 14.30 uur treden voor u op: Iva Heijmans, Kim Steenbergen, Josje van Orsouw, Merle Meeuws, Teun Ruijs, Lana Maas, Arnout van Erp, Laurens van Kreij, Maria Maas, Rens van Wanrooij. Zondag 27 dec. 09.30 uur H.Mis m.m.v. Gemengd Koor Maandag 28 dec. 19.00 uur avondmis in de kapel OUD- EN NIEUWJAAR donderdag 31 dec. oudjaar: 19.00 uur H.Mis m.m.v. Ensemble "Kwarterp" (+ kinderkerk) vrijdag 1 jan. 2010 nieuwjaar: 09.30 uur H.Mis m.m.v. Gemengd Koor DRIEKONINGEN Zaterdag 2 jan. 19.00 uur Gezinsviering Driekoningen m.m. v. Kinderkoor. In deze vieringen is tevens de presentatie van de communicanten. Alle kinderen mogen verkleed als koning of herder met een lampion naar de kerk komen. We verzamelen ons voor de mis in het portaal en gaan in optocht met de drie volwassen KONINGEN de kerk binnen. Daar horen we het verhaal van de "drie wijzen uit het oosten". De kerstboomverbranding is dit jaar niet na deze gezinsviering maar op zaterdag 9 januari. VERVOLG LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt 09.30 u. + H.Mis m .m.v. Gemengd Koor 19.00 u. * avondmis 19.00 u. * avondmis met koorzang 19.00 u. H.Mis mmv Bandola's + kinderkerk zo. 10 jan. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 11 jan. 19.00 u. * avondmis zo. ma. vr. za.

03 jan. 04 jan. 08 jan. 09 jan.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Januari: communiemap thuis hfdst. 5 en 6 Za. 2 jan. Presentatieviering om 19.00 uur wo. 13 jan. 3e bijeenkomst 13.30 u. versieringen maken 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vri jdag: Zaterdag

~ VAN SCHIJNDEL KEUKENS

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

s.RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U M IJ ALTIJD BELLEN! E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

Tel.: 06-10069440

oog voor detail en gevoel voor perfectie M«r dmt $" frwr uw ~\'1/IZMIM\'l'l ttunnl/

Alkstij/atl'lwkr«•dakl

Kmknrs1,p1t,aatl

Onze openingstijden zijn:

9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur Woensdag 9:00 • 17:30 uur Donderdag 9:00 - 17:30 uur Vrijdag 9:00 · 20:00 uur Zaterdag 10:00 -16:00 uur Maandag Dinsdag

C/IWE,l:,n,/1

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Van Schijndel Keukens b.v. CBW-ertend Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl

Joy of perfect/on

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Emis schildetwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

~ schildervverken

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN ///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / f / e/ i /

073 5322246 07,3 5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl www.vangenugtenarchitecten.nl

~(=Á .

(fl)O#UWtS

Delta Loyd

lnterpolis

Nationale Nederlanden

Fortis Cen traal Beheer

Aegon

Reaal

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wi j u graag. Kloosterstraat 44. 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 • ?32 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

Showroom met ± 40 occasions Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


(

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. KERK.BALANS 2009 Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De stand is: € 19.355,00. Dank voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. In het weekend van 16-17 januari 2010 start de nieuwe actie. RESTAURATIE KERK Massaal hebben groepen belangstellenden de restauratiewerkzaamheden bekeken in onze kerk. Er was alom enthousiasme over het resultaat! Met dank aan de rondleiders! Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op€ 360.000,00

Martien zette zich voor de volle 100% in en daar zijn wij hem heel dankbaar voor. Stichtingsbestuur Het Oude Klooster.

Restauratie commissies _,r.,,.-~

, / ~

~

/

~ 1-

Heilige Maria Magdru.ena kei-k Geffen

. ; •

.,

l -

,;

jjt

Van een leien dakje ...... gaat de restauratie van onze parochiekerk dank zij de vele donaties van fondsen en stichtingen, maar vooral dank zij de steun van veel Geffenaren. Zowel bedrijven als particulieren hebben onze parochierkerk de laatste vijfjaar met donaties gesteund. Hartelijk dank hiervoor en wij hopen natuurlijk dat u ons die steun blijft geven.

De Restauratiecommissie wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar. é§afi9 <Ke'stfeest en Ge[ukki9 2010

stichting ji et ~n~c jloostcr

INZET VOOR ONZE OUDEREN Martien Romme beeft afscheid genomen als hoofdbeheerder van Het Oude Klooster. In 2002 volgde hij Frans van Dijk op als hoofdbeheerder en dat deed hij met verve! Om alle activiteiten voor onze ouderen goed te laten verlopen heb je organisatietalent nodig en dat bezat Martien. We konden altijd een beroep op hem doen, soms moest hij zelfs à la minute ten tonele verschijnen om kleine of grote calamiteiten op te lossen. Martien zorgde voor sfeer in en om de zalen en regelde de diensten van de gastvrouwen en -heren achter de bar. Hij legde, indien nodig, contact met de gebruikers, het bestuur, de installateurs, de Woonmaatschappij, de bewoners van de aanleunwoningen, het personeel en bewoners van de Heegt en de uitvaartverenigingen.

Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T+31(0)73 5322135

F +31(0)73 5325506

E info@colhof.nl

1 www.colhof.nl

5


VouVH-~

Ópe.-J~~j~:

Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06-15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

Maandag 13.00 -18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur dinsdag Vm donderdag pauzeren wij van 12. 15 • 13.1 5 uur vrijdag en zaterdag gehele dag open

Cttd.ett1,1,' ç

& woohd.ecor-lA.tie voor-

Vel'"e.n.iBi~e.n. e"'- cltA-bc;; 10%

NAS

,4.Çb~.

iedere 3ele3evtheid.

k.orri~

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1asafbovw.r1/ 0

SCHOENEN & SPORT

/59JSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

~"

2

~e'J!'JJ!Al!ou~EDRUF

%

~z

~V!X

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

5401 HW Uden

Tel. (0413) 331 536

Ci'IM'hUifll@

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail! hvzandvoortelectro@hêtnet.nl Heesterseweg 29 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

RI.IWIELEN e.• .,

0 Le-vix Automatisering Oranjepassage 2

~

~ °".r. ffl Af'<eff

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

t·il■i•bstiitii;JH@

■ !liufiliiGhi

~V!X

Ga..zo!lo _ _ _ _ _ _ __

TANKSTATION

ti1 hfofii?hJm➔

levlx Aulomofiserlng

Levlx A utomatisering

Dorpslrool 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 5341325

Tel. (0412) 69 2090

Walstraal 66 5341 CK Oss

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ... Robert van der Sanden (37 j.)

Hoe vergaat het de scholier als hij zijn vertrouwde dorpsschool heeft verlaten...... Ik praat met Robert van der Sanden, zoon van Ria en Evert van der Sanden. Hij is momenteel hoofdredacteur van maar liefst vier bladen! Robert vertelt dat hij na de Aloyiusschool en Maaslandcollege journalistiek wilde gaan studeren, maar werd uitgeloot. De lerarenopleiding Nederlands was een alternatief, maar 'de moet' om literatuur te lezen brak hem op. Een derde poging om een leuk vak te leren, waar in de toekomst de kost mee kon worden verdiend, was de studie Cultureel Maatschappelijke Vorming, gericht op Vrijetijdskunde, in Rotterdam. Via zijn stages 'nestelde hij zich voorzichtig in de media': eerst als producer bij Radio Rijnmond en later met het opzetten van het blad sQueeze. Toen er bij sQueeze werd gesaneerd, solliciteerde Robert bij TrosKompas - dat toen nog een onderdeel was van Audax - als redacteur, maar hij kwam terecht op de redactie van Weekend. "Twee jaar lang liep ik de feestjes af en bouwde ik netwerken op om spannende gossipverhalen te maken. Dat was best een leuke tijd, maar het paste toch niet zo goed bij me. Toen de gelegenheid zich voordeed om in 1999 Glossy mee op te zetten heb ik dat met beide handen aangegrepen. Een nieuw tijdschrift in de markt zetten is het leukste wat er is en ik heb dat in de afgelopen jaren al een aantal malen mogen doen" zegt Robert. "Op dit moment ben ik hoofdredacteur van AvantGarde, AvantGarde MEN, Glossy en Girlz! AvantGarde is een m odeblad dat ik nu ga restylen. AvantGarde MEN is de mannelijke versie. Glossy is een glamourblad met veel sterren, mode en beauty en Girlz! maken we voor meiden tussen 12 en 19 jaar oud. Officieel werk ik 40 uur per week, maar dat is in de praktijk vaak meer. Ik ben vrij veel op de redactie waar ik ruim twintig, veelal, vrouwen aanstuur. We bedenken, wie we in de verschillende bladen willen zien, wat de invalshoeken van de verhalen zijn en wie er op de cover komt. Ik ga ook met onze advertentieafdeling op pad om me te profileren en hopelijk brengt dat advertentiepagina's op die noodzakelijk zijn om de bladen op de markt te houden. Daarnaast moet ik veel netwerken: dat doe ik door regelmatig met zakenrelaties uit eten te gaan en zo nu en dan is er een feestje of première waar ik me moet laten zien. Dat is leuk, maar ik heb wel geleerd om

ook tijd voor mezelf te nemen; de juiste balans vinden is ook een talent en ik geloof dat ik dat aardig onder de knie heb." Robert vindt zijn werk erg leuk: van het bedenken van artikelen met zijn redacties om tot een mooi product te komen tot het reizen, wat ook regelmatig voorkomt. Ontmoet je voor je werk regelmatig BN-ers en VIPS? "Ik ontmoet inderdaad wel eens bekende mensen, maar het gekke is dat die mensen net zo zijn als iedereen. Oké, ze zijn wat verwend soms, maar als je met ze spreekt hebben ze dezelfde problemen als ieder ander. Dat relativeert enorm; ik denk dat als ik a] die BN-ers en andere. VIPS op een voetstuk zou plaatsen dat ik er dan gek van zou worden, dus dat laat ik maar achterwege. Overigens zou ik Ruud van Nistelrooij nog wel eens willen interviewen voor AvantGarde MEN... vreemd dat dorpsgenoten elkaar daarin nog niet hebben getroffen, dus bij deze de vraag aan Ruud... !" (De lezende familieleden kunnen wellicht deze wens van Robert doorgeven aan Ruud!) Hebben tijdschriften nog toekomst in deze digitale tijd? "Ik denk wel dat tijdschriften meer een emotionele waarde hebben dan het internet. Een tijdschrift pak je op en daarmee ga je even lekker zitten. Al is dat maar voor tien minuten. Dat is met internet toch net even anders en dus hebben tijdschriften absoluut toekomst!" aldus deze viervoudig hoofdredacteur. Robert is getrouwd met Gerard en woont in Culemborg "in een heerlijk huis, met uitzicht op een Betuwse peren- en pruimengaard!" Zijn hobby's zijn koken of kijken hoe eten bereid wordt op Food Network. Daarnaast is hij nog steeds met muziek bezig (in de tijd van pastoor Spijkers bespeelde hij het Geffens kerkorgeltje!). Robert heeft gezongen in het duo 2Fout en zelfs een singeltje gemaakt; het duo maakte ook radioprogramma's. Tegenwoordig draait hij liever cd's, zijn verzameling mp3 's staat inmiddels op 100. 000 nummers en hij heeft zo'n 8.000 cd's in de kast staan. "Ik ben ook altijd op zoek naar platen die ik niet heb!" Hoe zit het met de binding met Geffen, behalve die met zijn ouders? "Uiteraard wordt de binding met je geboortedorp minder, als je elders woont en werkt, maar ik sluit niet uit om nog eens terug te keren naar Brabant. Ik kom natuurlijk wel eens op Effe noar Geffe en ik kijk altijd reikhalzend uit naar de gehaktballen bij de Brabantse friettenten, van die sponsballen... die kennen ze bij ons niet, maar die zijn het lekkerst.. .... !" lacht Robert. Als nu uw oog valt op een van de genoemde tijdschrijften, dan weet u: o ja, de hoofdredacteur is er eentje van Geffens bodem...... ! 7


A.

L

betekend. Beste Noud ga heen in vrede en zing met ons mee: "Lux aeterna luceat eis Domine, quia pius es". "Het eeuwig licht verlichte hem Heer, want Gij zijt vol liefde". Zijn vrouw en kinderen wensen wij alle sterkte toe; in grote deernis, de Stamtafel.

ROND DE DORPSPOMP

"In memoriam" Noud Tiemissen. Onze trouwe stamtafelgast Noud Tiemissen is op 14 dec. jl. 58 jaar oud, overleden. Veel gegeven, trouw bewezen, altijd dienstbaar en beschikbaar. De stamtafel heeft intens meegeleefd met de ziekte van Noud en wist dat het einde onherroepelijk was. Stilte, weemoed, verslagenheid, herinnering aan deze veelzijdige dienaar van Geffen vervult ons gemoed. Noud is terecht benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Op de 1e plaats noemen we zijn inzet gedurende 38 jaar voor Organon. Hij maakte er deel uit van de ondernemingsraad en was tevens voorzitter van de groepsraad bij Akzo Nobel. Ten 2e: Zijn veelzijdige politieke functies, o.a.: 12 1/2jaar Raadslid, 3 jaar wethouder, bij het Waterschap en de Heemraad, lid van de Kamer van koophandel, zijn participatie in diverse bestuurstaken o.a. bij Nooit Gedacht, het Rottenrijk, Jacht- en Wildbeheer, Jeugd- en Jongerenwerk, en de Duivensport. Ten 3e: Hij was lid van het Geffens gemengd Kerkkoor, Geffes Volk, De Trouwe Helper, Vladerack, en nam zitting in velerlei werkgroepen. Met grote dankbaarheid zien wij terug op een zeer gedreven leven in grote betrokkenheid met alles wat zich in Geffen afspeelde. Zijn vrouw en kinderen zullen troost vinden in de rijkdom van al het goede wat hij voor ben en Geffen heeft

Alles vers uit eigen bakkerij

1 NIEUWBOUW PLANNEN? ■

Bakkerij Brands

■ Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale

Dorpstraat 31 5386AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

®

Het is een groot toeval, dat op zondag 13 dec. jl. een bijzondere gast, Corinne van de Hurk, zich meldde om te spreken over kankeronderzoek; de ziekte waaraan onze Noud overleed. Corinne is drs. in gezondheidswetenschappen bij het integraal kanker-centrum in Eindhoven en doet onderzoek naar de diversiteit van de ziekten en de toegepaste therapieën: de chemo-therapieën, die de celdeling blokkeren en hormoonbehandelingen, die vergroeiingen bestrijden. De patiënten, die lijden aan kanker worden geregistreerd bij het landelijk integraal centrum. De behandelwijze is daarom in alle ziekenhuis op dezelfde richtlijnen gegrond. Er is wel verschil in benadering b.v. het ene ziekenhuis zal eerder amputeren. Het is dikwijls belangrijk een second opinion aan te vragen. Waar dat nodig is, zal de huisarts daartoe verwijzen. Alle geneeswijzen en behandelvormen worden aan alle ziekenhuizen doorgegeven. Het Antoon van Leeuwenziekenhuis speelt een bijzondere rol bij onderzoeken naar verbetering van geneesmethoden. Corinne doet ook nog speciaal onderzoek naar het voorkomen van haaruitval door hoofdhuidkoeling, dat nog niet in alle ziekenhuizen wordt toegepast. Toch zorgt hoofdhuidkoeling ervoor dat in veel gevallen geen pruik hoeft te worden gedragen. Je kunt een website raadplegen: nl.: www.geefhaareenkans.info. Je kunt het beste kie-

Bouwb•drljl G.M. v.in Rooij b Geffen

1

T: 073-53219 F: 073-532 49

bouwpartner. Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

_www_.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

&lE:::

A~:~N@

MOTORRIJSCHOOL

ADMINISTRATIEKANT □□ R

P. DE KlJEIN

De beste partner voor uw financiële administratie

~e.u,~,u~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

DENNIS

~

-

/

GLOUDEMANst±:l_,9' SCHILDERWERKEN GERANIUM

sa

5382 JM VINK~L

MOSIEL: 06 • 33 79 55 tS

onderhoud, renovatie & particulier schilderwerk._

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ha-administratie.nl • info@ha-administratie.nl


zen voor een regionaal ziekenhuis; daar ben je bekend tende 200.000 Euro is een vraagteken. Het grote open en wordt je gekend, terwijl je in een academisch zieken- ovaal met strepen (dat lijken wegen, die her en der naar huis al gauw een patiënt bent voorzien van een num- toegaan) staat op de verkeerde plaats. Geen Geffenaar, mer en de behandelaar nogal eens wisselt. Wij danken die het ziet, alleen een Nulander die de verkeerde rotonCorinne, die we kennen van de roapoavenden en het de kiest geniet van het kunstwerk. Jammer, het is beslist lidmaatschap bij de Supergrovers, voor het onderhoud. echte kunst. De kunstenaar kan helaas zijn verhaal niet Gelukkig wordt het steeds gemakkelijker om over deze meer navertellen. Wij wachten op de bevrijdende boodprobleemziekte te spreken. De oncologie en de oncoloschap van een echte kunstkenner en op herplaatsing, gen houden zich bezig met deze toch heel nare ziekten, zodat alle Maasdonk.ers ervan kunnen genieten. maar gelukkig vormen nieuwe technieken steeds meer In 2009 is de bouw begonnen van het Multifunctioneel kans op genezing. Centrum en de nieuwe basisschool. Vanuit de scholen We gaan maar gauw over naar ander nieuws. wordt nog opgemerkt, dat de samenwerking heel voorDe Pompzwengels vierden hun 45-jarig jubileum met spoedig verloopt en dat Jan van Vucht, ons stamtafellid, fantastisch mooie muziek in de Mis op zondag 4 dec. zijn stellingname maar eens moet herzien bij de viering j .1. .. Blaasmuziek uit de bakermat, Moravische en Tjevan zijn afscheid bij het schoolbestuur. chische muziek met heel gevoelige, welluidende, hart- Het is een feest om te zien, hoe in het jaar 2009 onze beroerende melodielijnen, die je betoveren. We mogen kerk weer in oude glorie terugkeert. Begin 2010 zal de trots zijn op de Pompzwengels, die landelijk gezien op vernieuwde kerk weer opbloeien. Er is hoop en vertrouhet hoogste niveau spelen. Ook de fanfare van W.I.K. wen, dat ook de restauratie van de parochie en het kerkliet zich gelden in Veldhoven en behaalde daar een le bezoek weer opleeft. Met de Kerst nemen we afscheid prijs op het concours van de Federatie van Katholieke van de steigers. De koren lieten al van zich horen op Muziekgezelschappen met 83,84 punten. 85 Punten 20 december 2009. Het was een echt feest om Passeleidt tot promotie. W.I.K. speelde zo goed, dat onze fan- partout, het kinderkoor, het gemengd Kerkkoor en Exfare werd uitgenodigd om deel te nemen aan het con- presZo op deze wijze te beluisteren. Een nieuwe kerk cours om het Ned. Kampioenschap in Dronten. Profi- kondigt zich aan. Wij hopen dat onze parochie zal opciat fanfare en bijzondere gelukwensen aan de perfecte leven, dat het nieuwe geluid diep doordringt, (er komt gelukkig nieuw geluidsapparatuur) dat we samen weer dirigent. Er werd nog heftig gediscussieerd over een nieuwe roepen: "Unne Zaolige Kerst" en dat we weer met hart wegaansluiting bij het Waalboss, maar gevreesd werd en ziel erbij willen horen. ook, dat die aansluiting er nooit komt ook al gaat onze We gaan ook het nieuwe jaar aankondigen met voor alburgemeester Roel Augusteijn hoogst persoonlijk naar len "een Gelukkig en Heilzaam 201 O" (Voor de verontrusten: de Prins en Leontien zijn intussen weer goede Den Haag. Wel wordt gehoopt dat er een betere aansluiting komt maatjes). Van stamtafel 314 voor op- en of aanmerkingvan de A59 naar de ASO met een fly-over; een recht- en, de Prins tel . 0412-640982. Volgende zitting op 3 jan. streekse vloeiende overgang en niet al dat gerommel 2010 na de Hoogmis en "as ge meej aonzit dan hedde via afrit, rotonde, oprit enz. want op die lastige afrit, zeker un goei neej-jaor" Hauw Doe, ut gû oe goet! ! !" zie je immers steeds langgerekte files. De Geffense boom in de Dorpstraat zette aan tot hevig vuurwerk aan de stamtafel. De meningen zijn duidelijk verdeeld. De gemeente Maasdonk heeft zelf gefaald door eerst een kapvergunning te verlenen en die later weer in te trekken op grond van protesten van milieufreaken. De • GRONDWERKEN diepe kuil ter hoogte van slagerij Ton van Tuyl werd • MINIGRAVER VANAF 75 CM na hevige protesten van vader Antoon weer netjes ge• BEREGENINGSINSTALLATIES dicht en daarmee is een nieuw verhaal toegevoegd aan • RIOOLRENOVATIE de historie van Geffen, dat nog generaties lang wordt doorgegeven. De starntafelleden gaan ernstig nadenken over een nieuwe naam van het M.F.C .. "D'n Heuvel" werd afgewezen, is immers al elders in gebruik en alleen de pastorie staat op den heuvel, maar het M.F.C. toch wel heel erg dichtbij. De Barrière wacht nog steeds op een koper. Het bekende wegrestaurant ligt er na de brand nogal geschonden bij. Het kado aan de gemeente van de provincie kos9


DANK JE WEL ALLEMAAL!

AFTRAP TWEEDE SEIZOEN JEUGDRAAD Op vrijdag 11 december startte de Jeugdraad het carnavalsseizoen 2009/2010 in een zaaltje van De Gouden Leeuw. Prins Bert dun Urste en zijn Adjudant Ties waren in vol ornaat present. De Jeugdraad heeft momenteel 19 leden. Uit hun midden wordt straks de nieuwe Jeugdprins & Jeugdprinses van het Rottenrijk geloot. De Jeugdcommissie, die bestaat uit 3 ex-Prinsen Carnaval, is versterkt met twee nieuwe leden van het "sterke geslacht": Annemarie van Rijn en Berghit van Schijndel. Dames; van harte welkom bij de club! Behalve nagenoeg alle leden en hun ouders waren trouwens ook Grootvorst Gilbert en Bart Verhagen van de werkgroep KeinderRoap aanwezig. Deze KeinderRoap, een gloednieuw initiatief voor en door jeugdige Rottenrijkers & RottenrijkerinnekesJ beleeft haar primeur op zondagmiddag 31 januari 2010. Noteer dit op jullie kalenders! Op deze middag in het eerste Roapweekend worden de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses onthuld. Hélène Spanjers las keurig het programma voor, dat naar aanleiding van de enquête van vorig jaar op onderdelen naar de wensen van de jeugdleden en hun ouders is aangepast. Van het Stichtingsbestuur hebben wij trouwens nog keimooie dassen gekregen en daar zijn wij heel erg blij mee; keibedankt! Allemaal fijne feestdagen en een carnavalesk 2010 gewenst! Jeugdcommissie Stichting Rottenrijk, Annemarie, Bergbit, Hans, Charles en Hans.

De viering van mijn koperen priesterfeest op 29 november j .1. was voor mij en voor mijn familie een dag vol dankbaarheid, hartelijkheid, sympathie en goedheid. Dat uitte zich in gebed en goede wensen, in gulle giften en in bemoedigende kaarten en felicitaties. Langs deze weg wil ik u zeer oprecht danken voor uw hartelijke medeleven. Tevens wens ik u een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. Moge het u in alle opzichten zeer goed gaan! Een barteUjke groet van pastoor Pieter Scheepers St. Willibrordstraat 3, 5056 HS Berkel-Enschot

4 GENERATIES WILLEMS Op 7 november j.l. is Tijmen Willems geboren, achterkleinzoon van Martien en Anna Willems uit de Simon van den Berghstraat 12 in Geffen.

Op de foto van links naar rechts: Overgrootvader Martien, opa Pierre, pappa Bas en zoontje Tijmen.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 10


~

KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN

Naam ........................................................................... . Adres ............................................................................ .

Beste KBO leden, Met de Kerstdagen in zicht komt het nieuwejaar al weer snel dichterbij. Graag willen we samen met jullie klinken op een goed, gezond en gezellig 2010, en nodigen jullie uit voor onze nieuwjaarsborrel op woensdag 6 januari om 13:30 u in Het Oude Klooster. Koffie en een borreltje worden jullie aangeboden en de middag zal worden opgeluisterd door het orkest 't Bergs Muziekske.

Geeft zich met 1 of 2 personen op voor deelname aan Seniorenexpo op 13 januari 2010 (doorstrepen wat niet van toepassing is) Hij/Zij betaalt de kosten op de dag van de reis kontant. ..................................... (handtekening)

Wij wensen jullie prettige kerstdagen!

KERSTREIS 26 dec. a.s. Wij vragen nog een tiental deelnemers! Gaat U mee? Hierdoor helpen we elkaar!!! HARTELIJK WELKOM!

Met vriendelijke groet, BestuurKBO

50-PLUS REIZEN K.BO GEFFEN

50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN SENIOREN EXPO 2010 Voor de achtste keer wordt in januari 2009 in het Koningshof te Veldhoven de Senioren expo georganiseerd. Alles over die beurs kunt U lezen in KBO ZieZo die in de maand december wordt bezorgd. Hierin vindt U ook een reductiebon waarmede U als KBO-lid € 2,-- korting ontvangt op de entree. (Neem ook Uw KBO-ledenpas mee!) Afgesproken is dat wij dit bezoek samen met de KBO's Vinkel en Nuland organiseren. Wij hebben reeds een touringcar gereserveerd voor WOENSDAG 13 JANUARI 2010 voor 48 personen. Deze bus vertrekt: 09 .45 uur vanaf Past. Vogelplein, Vinkel I 0.00 uur vanaf Oude Klooster, Geffen 10.15 uur vanaf Prins Bernardplein, Nuland Wij bezoeken de expo die dag van 11 .00 tot 16.00 uur. Om 16.00 uur gaat de bus weer terug naar de genoemde opstapplaatsen. Kosten van deze dagtrip zijn€ 8,-- inclusief entree voor leden met een reductiebon en€ 10.-voor niet-leden ! Indien U mee wilt gaan vul dan onderstaand strookje in en lever dit in voor 30 december a.s. bij Christine Ceelen, Simon vd Berghstraat 48, of bij Ton Jonkers, Simon vd Berghstraat 8, Geffen. Wacht niet te lang ...... vol= vol!!!!!! Leden hebben voorrang! De kosten rekenen wij graag kontant met U af op de dag zelf! Wij wensen alle deelnemers nu reeds veel plezier en goede reis! Reiscommissie 50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN Christine Ceelen en Ton Jonkers

Nieuw commissielid! Kees van Wanrooij heeft zich aangemeld om zitting te nemen in onze reiscommissie. Voorlopig is hij nog even op proef, om gelegenheid te hebben kennis te nemen van de gevraagde werkzaamheden en dergelijke. Wij zijn verheugd met zijn komst en hopen dat het hem dusdanig bevalt dat hij bij ons blijft. KEES, van harte welkom en veel succes! Christine Ceelen en Ton Jonkers

.,._

AUTORIJSCHOOL

Van Nistelrooy PraktiJk

1..

Bij het bepalen van de frequentie van lessen houden wij rekening met je eigen wensen. Theorre Theorie leren doe je waar en wanneer het jou uitkomt.

(

Prijzen

(

Losse lessen à contant in de auto. Pakketten kunnen In twee termijnen betaald worden. Opfri5cur~us

/..,

Al in het bezit van een rijbewijs maar durft u niet meer te rijden? Neem een aantal opfrislessen. Contact

/..

Voor meer informatie kijk op de website of bel.

Autorijschool Van Nistelrooy De Kouwe Noord 5 1 Geffen Telefoon {06) 2323 9592 E-mail: info@autorijschoolvannistelrooy.nl


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

®

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres:

SPREEKUUR MEE Op woensdag van13.30 tot 14.30 uur

Dorpsplein 9, 53 86 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945

Correspondentieadres: AFSCHAFFING GRATIS IDENTITEITSKAART VOOR 14-JARIGEN De eenmalige gratis Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor 14-jarigen vervalt vanaf 1 januari 2010.

Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken)

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder MJM van de rén Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder E.JM de Jonge · Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder ing. JTM. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42

100

Al 14 jaar en geen NIK? Ben je 14 jaar en heb je nog geen gratis NIK aangevraagd? Kom dan voor je 15de verjaardag en niet later dan 31 december 2009. Je hebt dan nog recht op een gratis NIK. Nieuwe regeling Vanaf 1 januari 2010 geldt: ieder kind tot en met 13 jaar kan een NIK met een verlaagd jeugdtarief aanvragen.

NIEUWJAARSONTMOETING Het gemeentebestuur van Maasdonk nodigt u uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Deze traditionele en feesteltjke ontmoeting zal plaatsvinden: * op zondag 3 januari 2010 van 12.00 - 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Geffen.

100 100

Alle inwoners van Maasdonk: zijn van harte welkom om elkaar alle goeds te wensen en om samen te toasten op het nieuwe jaar 2010.

100

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 12

Nog 14 jaar worden en geen NIK? Jongeren die uiterlijk 25 februari 2010 14 jaar worden kunnen tot 31 december 2009 nog een gratis NIK aanvragen. Houd er rekening mee: de gratis NIK kan niet eerder dan 8 weken voor je verjaardag aangevraagd worden.

SLUITING GEMEENTEHUIS Het gemeentehuis van Maasdonk is telefonisch en voor publiek gesloten op: * donderdag 17 december 2009, vanaf 12.30 uur * donderdag 24 december 2009, vanaf 12.30 uur * donderdag 31 december 2009, vanaf 12.30 uur * maandag 4 januari 2010, tot 9.30 uur, in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers gemeentehuis.


BEDENK DE NAAM VOOR HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM GEFFEN Inzenden mogelijk tot 8 januari 2010 Het MFC in Geffen krijgt meer en meer vorm . De kozijnen zitten er grotendeels in, het dak ligt erop en van binnen is al goed te zien hoe de lokalen en oefenruimtes eruit komen te zien. Grote veranderingen dus. Zo ook voor de naam. Want het gebouw zal geen MFC blijven heten... maar hoe dan wel? Daarvoor schakelen we de inwoners in! We roepen iedere Geffenaar op mee te doen aan de wedstrijd: 'Bedenk een naam voor het MFC'. Stuur de door jou bedachte naam in, samen met een uitleg of motivering waarom je deze naam kiest. Wanneer je dat wilt, kun je ook een zelfontworpen logo meesturen. Je inzending kun je sturen naar het e-mailadres mfcgeffen@live.nl of per post bij mevrouwT. Lamers, Dorpstraat 6, 5386 AM Geffen, o.v.v. naam MFC Geffen. Inzendingen moeten uiterlijk 8 januari 2010 in ons bezit zijn. Vervolgens beoordeelt een jury bestaande uit zeven bij het MFC betrokken personen welke naam in de toekomst prijkt op het multifunctioneel centrum. De winnende naam wordt gegraveerd in de eerste steen. Deze wordt onthuld op 5 februari 2010. Let op: één inzending per persoon. De naam mag geen verband houden met een bestaand merk, of inbreuk maken op het merkrecht voor namen of slogans.

GEFFENS GROOTSTE KERSTBOOM Ieder jaar weer, herrijst aan 'de entree' van ons dorp, bij de familie Wingens, de grootste Geffense kerstboom. Al 30 jaar lang...... met 300 lampjes ... het kost 3 uur om hem op te tuigen en weer 3 uur om er alles weer af te halen. Ton Wingens nodigt altijd een van zijn broers Arnold, Paul of Jos uit, om het karwei te klaren. Het eerste gedeelte kan nog op de trap gebeuren, maar daarna moet een lange knijpstok de snoeren roet lichtjes op de goede plaats hangen! Een prachtig initiatief! Hopelijk kan de boom de tand des tijds doorstaan, want hij schijnt wat 'onder de leden te hebben'!

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a. Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata. www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2008 tot 20% korting.

Hallo jongens en meisjes, We zijn weer begonnen aan de voorbereiding voor de jeugd vakantie week 2010. De datum is vastgelegd. Het gaat gebeuren van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 augustus. Wij hopen er met jullie iets heel leuks van te maken. Natuurlijk vinden wij het ook dit jaar weer heel fijn als de papa's en mama's of opa's en oma's zich één of meerdere dagen in willen zetten als vrijwilliger. Via deze weg willen we jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen. 13


Baas Over Eigen Geld. Dat is het idee. Speciaal voor klanten met een Rabo JongerenRekening is B.O.E.G. ontwikkeld. B.O.E.G. gaat over geld en jouw leven. Over hoe je in al lerlei situaties slim met je geld kunt omgaan. Met behulp van handige too ls, nuttige informatie en een goed plan, word je baas over je eigen geld en bereik je meer met de m iddelen d ie je hebt.

Kijk op www.baasovereigengeld.nl en ontdek hoe jij ook baas over je eigen geld wordt!

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank


..:

1

BENEFIETCONCERT VOOR DE FLIEREFLUITERS GESLAAGD!

doen en leuke spelletjes. Kom eens kijken in de Geer of doe gewoon een keertje mee!

In een volle kerk in Vinkel ging op zondag 15 november het benefietconcert voor de Flierefluiters van start. Maar liefst ruim 100 deelnemers openden het concert door middel van het zingen van het Groot Hallelujah. Er was die middag voor ieder wat wils. Een gevarieerd programma, werd gepresenteerd door jong en oud bestaande uit prachtige popballads, kerkmuziek waaronder gospels, acapella zang, close-harmony, liederen uit musicals, klassieke muziek en operafragmenten. Ondanks de lange zit was het publiek laaiend enthousiast en heeft het publiek zich geen minuut verveeld. Door zowel koren als solisten en ervaren muzikanten werd tot het uiterste gepresteerd. Mede door de fijne samenwerking tussen het gemengd koor Geffen en Vinkel en vele helpende handen kan worden teruggekeken op een geslaagd concert en feestelijke middag! Een extra feestelijk tintje kreeg dit jaar hierdoor ook de sinterklaasmiddag van de Flierefluiters. Want voordat sinterklaas arriveerde, werd de opbrengst van het benefietconcert overhandigd door het gemengd koor en haar dirigente, die de Flierefluiters een warm hart toedraagt. Maar liefst een bedrag van € 709,23 kon worden aangeboden aan alle zeer dankbare en verraste Flierefluiters. Zij zullen dit jaar daarom gaan genieten van een extra

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellie Savelkouls, tel. 073-5323083

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAG-ROUTE) Even een berichtje voor iedereen waar op vrijdag oud papier wordt opgehaald i.v.m. kerstmis wordt het oud papier NIET op vrijdag 25 december opgehaald, maar op MAANDAG 28 DECEMBER. Wilt u zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat. Bedankt KPJ Geffen

gezellig uitstapje.

Gymnastiek Vereniging Geffen SPORTIEVE HEREN We zijn nog steeds op zoek naar beren die iets aan sport/ bewegen willen gaan doen, In de media wordt er veel aandacht aan besteed en iedereen weet ook zelf wel boe belangrijk het is om iets aan sport./bewegen te doen. Gymvereniging Geffen biedt de heren de mogelijkheid om tegen een geringe contributie een uurtje in de week te komen sporten. Op dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in de Geer kun je vrijblijvend mee komen doen en ervaren hoe goed het voor je is! KLEUTERS EN MEISJES/ JONGENS VAN 6 TIM 12 JAAR Ook voor jullie is er altijd plaats in de gymgroepen op dinsdag. Voor de kleuters en de 6 en 7 jarige van 18.00 tot 19.00 uur en voor de 8 jaar en ouder van 19.00 tot 20.00 uur. Een uurtje bewegen in de week samen met leeftijdsgenootjes is gezellig. Met z'n allen oefeningen

JEROEN STEENBRUGGEN DAKBEDEKKINGEN Kapelstraat 3 , 5386 BP Geffen Telefoon 073 • 85 06 715 1 Mobiel 06 • 48 33 48 36

15


MUZIEKVERENIGING "Willen Is Kunnen" Geffen

Concours fanfare W.I.K was een groot succes! Op zondagochtend 29 november was het dan zover. Na maanden zwoegen op twee stukken mogen we ze voor de jury in Veldhoven uit gaan voeren. Omdat we als eerste orkest moesten spelen, vertrokken we al om kwart voor 8 vanuit Geffen. Om 10 uur zaten we met zijn alle op het podium van theater de Schalm, de ene muzikant wat zenuwachtiger dan de ander. De zaal was voornamelijk gevuld met eigen fans en de jury natuurlijk. We speelden de sterren van de hemel! Als verplicht werk speelden we Kameleon van Jan Bosveld en als keuzewerk Cry of the Falcon van Kevin Houben. Na het optreden had het gehele orkest een goed gevoel aan het optreden overgehouden. Zelfs de dirigent Robbert Vos was erg tevreden. Na een aantal drankjes en een mooie uitvoering van Union uit Nuland die ook die dag op concours gingen was het tijd voor de uitslag. We haalden maar liefst 83.84 punten. Dat betekent dat we een mooie eerste prijs hebben gehaald. Ook hadden we het hoogst aantal punten van de ochtend. Een erg goed resultaat, zeker als je bedenkt dat we bij het vorige concours, 4 jaar geleden, maar 75 punten haalden. De jury was erg te spreken over onze uitvoering. Zo zei bijvoorbeeld jurylid Danny Oosterman: "Complimenten met deze muzikale en goed gedoseerde vertolking." Jurylid Rob Goorhuis zei het volgende: "Als geheel een goede prestatie vanuit een goede concentratie gemusiceerd met mooie momenten." Wij zijn als WI.K. blij met dit resultaat en dat hebben we dan ook uitgebreid gevierd!

WIE WAT WANNEER DECEMBER 28 Ophalen Oud papier, vrijdagroute (maandag ivm Kerst) 2010 JANUARI 06 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 20 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 21 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute FEBRUARI 03 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 16

17 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Ophalen Oud papier, vrijdagroute

MAART 03 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 17 KBO wandelen, 13 .10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 31 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster APRIL 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 15 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute ( donderdag ivm Koninginnedag) MEI 02 Eerste Communie 20 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19. 00 uur

EERST PRIJS VOOR SLAGWERKGROEP HARMONIE UNION NULAND Tijdens een officieel bondsconcours in Etten-Leur is zaterdag 12 december door de slagwerkgroep van Harmonie Union uit Nuland een keurige eerste prijs behaald. Een prachtige prestatie omdat werd uitgekomen in de 2e divisie waarin aan de deelnemende verenigingen hoge eisen worden gesteld. Des temeer een prachtige prestatie omdat het voor maar liefst zes leden van de slagwerkgroep de eerste keer was dat zij aan een concours deelnamen. Een geslaagd concours waarbij Union zich realiseert dat de le prijs ondanks alle eigen inzet niet zou zijn behaald zonder de geweldige coaching van instructeur Tonn van de Veerdonk.

BETON BORINGEN ~@C?~@~ ITh~

Pater van den Elsenstraat 12 5386 CB Geffen Tel.: +31 (0)73-5327361 Fax.: +31 (0)73-5327362 www. betonboringengeffen. n1 i nfo@betonboringengeffen.nl


~

Actief in Gezondheid

De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's 'rrfpJ• A Act:O<lntJng Vof

.,,,,,......2,

-

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt

$, 3'8' CL Geffl!!'I (t«n. ~~

~riple A

Postbw r4 5l86ZGG,'1,q

Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis't Slotje Wit/gele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas Gemeenschapshuis De Meent Gemeenschapshuis De Garf Gemeenschapshuis Nia Domo GemeenschapakkomodatieDe Wis Dorpshuis de Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

~--,

W.M. (Oln,) Yan dt Put 1't(.

;071-SJ ◄I #08

~

.07J.1Jff4IO

...,.,

~ «..,...,,

hnMtt :""1tW:~ ~

Administrat ie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Partners accountants en belastingadviseurs

~atle-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

z 2r- _&_ _ __ IDESIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel. : 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Nulandsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl l...:.!:.::'-"iiillliliil,,il.....,.oilL._--,J T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekast aan.nl

TERRASOVERKAPPING

IQ


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen

DANKBETUIGING

www.nooitgedachtgeffen.nl

Contract met hoofdtrainer Henry van Wanrooy verlengd Het bestuur van Nooit Gedacht maakt met veel plezier bekend dat op donderdag 3 december overeenstemming werd bereikt met onze trainer Henry van Wanrooy over de voortzetting van zijn dienstverband bij Nooit Gedacht. Er werd een overeenkomst ondertekend voor de duur van, in principe, twee jaar, waarbij na het eerste jaar voor beide partijen de mogelijkheid bestaat om het contract open te breken. Henry gaf aan bijzonder tevreden te zijn over het aanbod van het bestuur en de afhandeling hiervan. Hij voelt zich prima thuis bij Nooit Gedacht en is vol vertrouwen over de toekomst. Het bestuur is blij met deze ontwikkeling omdat zij in Henry een zeer gewaardeerde trainer ziet die inmiddels al heeft laten zien wat hij in zijn mars heeft. Hij is niet alleen als trainer van grote waarde voor onze vereniging maar daarbij ook een bijzonder prettige en eerlijke persoonlijkheid waarmee het goed samenwerken is. Wij feliciteren onze leden, Henry en ons zelf dan ook van harte met deze overeenkomst en vertrouwen op een aantal mooie voetbal seizoenen.

Namens het bestuur, Han van Duren

De herinnering blijft aan een markant mens! Uw blijken van medeleven, de vele hartelijke reacties, kaarten en prachtige bloemstukken, ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa Tonny van de Haterd waren overweldigend.

Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd. Ellie van de Haterd, kinderen en kleinkinderen. Heesterseweg 17 te Geffen

"SAMENWERKEN/ SAMENGAAN" De VPM is voorstander van samenwerken en ziet Maasdonk het liefst op eigen benen staan! Uw visitekaartje in de Maasdonkse gemeenteraad. Hans Hendriks Gerard Kézér www.vpmmaasdonk.nl

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • W ij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 18


f.

A.,Hanegraat Geffen B.V.

MarkRomme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 E-mail: markromme@home.nl maandag t/m vrijdag 13.00- 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

"Verbouw of Nieuwbouw"

........

Lunchroom / Cafétaria

~

.......

BOUW

GARANT ~

'T BERGJE

onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen

Q:.../,

Een NVOB initiatief

Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

A_

/tm; Bouw

Buro

Van der Sangen Tuinhout

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen

✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓Vlonders ✓ Tuinhuisjes

✓ Dierenverblijven

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

Meubelen Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken

Maarten van der Dussen de Schouw 26 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

/yfstc\ !:;~1f:! wüüe vMt Ber3e1t

I

De w ~ 1s S38,f HD Heesch. T: 0112 - 4S583S M: 06 - 27311207 E: v~jffl.1S@lt.imr.e.Hl,

Carbone 8.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Kom gerust een kijkje nemen

\JESTiDÖ' Dames-, heren- en kinderkleding

-<

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094

0penmgst1Jden. ma. gesloten, di. t/m do. 9 .30-17 .30 u.

v,. 9.30-20.00u., za. 9.30- 16.30 u.


Bridgeclub

ll. 12. 13. 14.

1

"• Geffens + Doublet ■

Dinsdag 1 December werd de vierde zitting van de tweede serie van het seizoen 2009-2010 gespeeld. Deze zitting was zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. Elke keer komen er verrassingen voor, ook deze keer. Na een spannende strijd is dit de totaaluitslag. A-lijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 59.98 2. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 57.64 3. Doortje en Wim van Druenen 52.26 4. Peter Luijben en Ad van de Wetering 5 l .04 5. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 50.35 6. Ria Essenberg en Nellie van Hooij 50.35 7. Ria en Rien van Alebeek 49 .83 8. Gerda van den Hurk en Cis Noy 49.48 9. Gerard Vogel en Frans van Weert 48.70 10. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 48.52 11 . Marlies van Dijke en Thea Engels 48.00 12. Ilse Ruland en Peter Wolf 46.79 D 13. Vera Bos en Diny de Jong 45.40 D 14. Marijke Droog en Marianne van Etten 41.67 D

B-lijn 1. Dick Pronken Erik Vrolijk 2. Karine Molkenboer en Jet Willems 3. Jeanny Berten en Truus vd Wetering 4. Helma Loohuijs en Wim Christiaens 5. Ria en Wim Bijl 6. Diny Arts en Ans van Uden 7. Nelly Lucius en Jo de Haas 8. Toos de Haas en Conny Raaijmakers 9. Marion en Frits Sollewijn 10. Thea en Johan Geling 11. Margriet Baart en Ans Lambregts 12. led en Boet de Rooij 13. Antoine Jansen en Anky Janssen 14. Margriet van Beek en Idi Szovan

56.51 53.56 53.30 52.08 51.65 51.39 50.69 49.48 49.05 47.74 46.70 46.44 45.83 45.57

C-lijn 1. Trudy en Jaap Lakeman 2. Elly en Aart Smit 3. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 4. Sjan en Harry van Zutphen 5. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 6. Marga van Meurs en Vera van Zantvliet 7. Astrid v Buuren en Christa v Lieverloo 8. Vera en Huub Spoormans 9. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 10. Marianne en Ed Asselbergs

61.55 P 53.65 P 53.56 P 53.47 53.04 52.86 50.35 48.87 47.74 47.48

20

P P P

Emmy van den Brink en Wil v Oostrum 47.40 Cbristien en Lambert van den Berg 46.79 D Jo de Haas en Peter van Hout 46.53 D Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 36.72 D

D-Lijn 1. Joanna Gloudemans en Alice Kwak.kei 60.94 P 2. Corry Lansdaal en Henny Verheijke 54.60 P 3. Tini Jonker en Trude van Peer 53.65 P 4. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 52.34 5. Akke Prins en Ton de Wit 52.00 6. Henny Bonnemaijers en Gerrit v Casteren 51.13 7. Sefa van Dielen en Piet de Kort 48.78 8. Marian Huis in 't Veld en Wil Louwers 48.18 9. Gerry van den Hurk en Tilly Zeeuwen 47.92 10. Gwen en Rene Vogels 47.74 11. Dorine en Bart Weijts 47.66 12. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 46.35 13. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 44.97 14. Tonnie Blom en Thea Willems 43.75

TE KOOP AANGEBODEN: Een Miele vaatwasser van ruim 6 jaar (geen inbouw) met bestek.lade. In zeer goede staat. Uitsluitend gebruikt in 2 pers. huishouden. Vraagprijs€ 199,00 Kees Jongeneelen, tel. 532 1146

van de Pol schilderwerken glasservice

D D D

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07 " 532 15 20

oeien en fauteuils

'·

er leiweg 2a

2 21 a.nl

5386 KR

Geffen

www.cafezaalhethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: {073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

C1000

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma urn do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412- 622213

073-5321995


PROGRAMMA ALZHEIMER CAFE OSS-MAASLAND VOORJAAR 2010 Maandag 11 januari Tijdens dit eerste Alzheimer Café in 2010 wordt onder het genot van een nieuwjaarsdrankje de dienst Armslag van RIGOM gepresenteerd. Gemma Mombarg en Eef Rubbens, ouderenconsulenten bij RIGOM. Armslag biedt aanwezigheidshulp thuis bij mensen met dementie zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Daarnaast organiseert Armslag ook andere activiteiten voor mensen met dementie én hun mantelzorgers, zoals wandelen en schilderen met Armslag. Maandag 8 februari Bewegen in relatie tot dementie Gerald Boerboom, geriatriefysiotherapeut/ouderenspecialist. Met het achteruitgaan van de hersenfuncties neemt de kwaliteit van het bewegen ook af. Minder initiatief om te lopen en toename van de valangst maken de kans op vallen groter. Uit onderzoek blijkt dat meer bewegen helpt om je veiliger/sterker te voelen en dat het valgevaar hiermee juist afneemt. Vooral functionele en zinvolle activiteiten zijn belangrijk. Tijdens de avond zal er aandacht zijn voor praktische zaken zoals opstaan, zitten, lopen en ook hoe je als mantelzorger veilig en gezond kunt helpen bij deze activiteiten. Maandag 8 maart Wat is MCI (Mild Cognitieflmpairmant)? Drs. Liesbeth Joosten, klinisch psycholoog in UMC St. Radboud. MCI betekent in de praktijk veelal lichte geheugenproblemen die ernstiger zijn dan ouderdomsvergeetachtigheid maar minder ernstig dan de geheugenproblemen bij een dementie. Mensen met MCI hebben echter wel last van deze geheugenproblemen in het dagelijkse leven. Ook is de kans dat zij een dementie ontwikkelen beduidend groter dan bij mensen zonder MCI. Hoe gaan mensen met MCI hiermee om maar ook hun partners of naasten. Wat kan hen hierbij helpen? Maandag 12 april Onderzoek naar behoeften van jonge mensen met dementie. Drs. Deliane v. Vliet, onderzoekster Alzheimer Centrum Limburg. De NeedYD-studie (Needs in Young onset Dementia) onderzoekt aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om jonge mensen met een dementie en direct betrokkenen zolang mogelijk en zo goed mogelijk in de thuissituatie te kunnen ondersteunen. Met als doel opname in een zorginstelling uit te stellen of zelfs te voorkomen. 22

Met dit onderzoek hopen de onderzoekers de zorg voor jong dementerende mensen en hun gezin/familie te verbeteren. Drs. Deliane van Vliet zal in het kort wat vertellen over de N eedYD-studie en de eerste voorlopige resultaten presenteren.

Maandag 10 mei Muziek, de taal van het gevoel. Leen Gelders, muziektherapeute in de ouderenzorg. De muziektherapeute laat u kennismaken met wat muziek voor u en uw partner kan betekenen. Naast een informatief gedeelte over muziek in het dagelijks leven en muziektherapie voor dementie, kunt u ook aan den lijve ondervinden wat muziek met u doet. U krijgt ook tips om muziek in te zetten in uw dagelijkse leven. Maandag 14 juni Thuiszorg bij dementie Chantal Zwiers, coördinator Verpleging en Verzorging bij Interzorg Thuiszorg. Het liefst willen we allemaal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Vaak kunt u voor hulp terecht bij familie, vrienden of buren, maar het kan ook zijn dat u professionele zorg nodig heeft. Dan kan Thuiszorg mogelijk voor u uitkomst bieden. Deze avond krijgt u praktisch adviezen en uitleg over welke zorg er gegeven kan worden, hoe u zorg aanvraagt en bij welke organisaties u terecht kan.

PERSBERICHT Eenvoudige digitale fotobewerking voor senioren Binnenkort start RIGOM met een cursus eenvoudige digitale fotobewerking voor senioren. Aan bod komt het beheren van foto's op de computer, het bewerken en zelf afdrukken van de foto's. Enige computerkennis is gewenst. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en vindt plaats op vrijdag van 11.15-13.15 uur in het Anton Jurgenshuis in Oss. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met afdeling cursussen en activiteiten van RIGOM tel. (0412) 65 32 40.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeu2e, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwlhabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen

T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95

E drukkatijO\Vlllabo.nl • 1www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in:

Met een cadeau· bon kom Je pas • Blendtherapeute echt mooi voor de dag

• Exclusieve gezîchts- en lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten banden voeten) • Exclusieve s.1erad ' ' van1lea1.1äill en Bella Ragazza • Make-Up worksho"ps

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

..,~NNE Moo~ flll SCHOENlft

• Dagarrangementen

MARJA

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACRTKLEDlNG

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaartverzorgingvan Iith .nl

$-,_

Gebr. van de Wetering

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf

--- =..

-

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Q

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

• Combinatie Nautllus-Cardio

6R□EP5TRAININ6

Do:

• Totllll Fit • Indoor- Cycllng • Streetdance • Swftchtng • 5enïonmt:ralnlng

Vr:

Za:

FITNE55

• Fy.!ilotrelnlng • Oe Rugsehool • ReVD.lldatletralnlng • RliilTna;tgrat:J&tralnlng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op mmtt

Openingslijden· Ma: Di: Wo:

INDIVIDUELE TRAINING • Nautllu!!itraJnl ng • Cardlatralnlng

ME□l5C:HE

1~

Corrtaine< Transport en Verhuur - Houtrecycling

~-~-0- Wê,-~

C,

ij:.riannemode:.,,.

p"pendUk 12 • 53B6 EC Geffen Tel. (073) 532 74 72 • Fax 111731 532 65 75

13.00 lol 18.00 9.00 loJ 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 tol l~.00 ...a.OO lot 20. 0 9.00 tot l6.0~

~

\\

Kloosterstraa t 5t. Gelle11 Tel. 073 53216B1 · Fy . 073 5325150 -..:


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11 .00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u : 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15- 17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00- 11.45 u, 13 .00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. 0. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR ''De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.