Torenklanken 2009 - nr 02

Page 1

47e jaargang I nummer 2 1februari 2009

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken @home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11 .58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplare n

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RECHTVURZUNNERAOP Recht vur zunne Raop, dé Geffense opmaat voor het jaarlijkse carnaval, is weer in aantocht. De vier uitvoeringen vinden dit j aar plaats op 6, 7, 13 en 14 februari aanstaande in Zaal De Gouden Leeuw aan de Dorpstraat in Geffen. De voorverkoop is achter de rug, maar er zijn nog entreekaarten beschikbaar bij Novalux Bosch van Erp aan de Kerkstraat. Telefoon 073-532-1295. Zoals gewoonlijk zijn alle deelnemende artiesten van Geffense bodem. Deze 33ste editie onder het thema 'We dweilen mé de kraon ope' wordt muzikaal opgeluisterd door het Raoporkest. Er worden optredens verwacht van vier vroegere smaakmakers van die in een andere vorm terugkeren: XXL, Bé mekoare geraopt, Hans Lozzie & Pamela Andersom en Wanne. Maar ook trouwe artiesten z oals Studentenvereniging NOS, D'n Dorpsomroeper, De Toapen, Demo Chape, De Weetwotsjers en Spunk zijn weer van de partij. De populaire Buurtjes staan voor de laatste keer op de plan.ken. Zij hebben aangekondigd te stoppen met tonproaten na 22 deelnames.

GEFFESVOLK SPEELT VIES Op vrij dag 17 april om 19.00 uur en op zondag 19 april om 14.00 uur brengt Geffes Volk de familievoorstelling VIES op de planken bij zaal de Gouden Leeuw te Geffen. Een toneelstuk waar u met de hele familie naar toe kunt omdat er wel erg veel lekkere vieze dingen in voor komen maar ook grappen voor ouders in zitten. Reserveer nu alvast in uw agenda. 17 april 19.00 uur en 19 april 14.00 uur. tot vies ... geffes volk

Meer informatie ook op www.rottenrijk.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


a, dat doen Verzekeringen

we allemaal! ~----1 t:. Il/f)'B,jC' ~

ypothek ~

Makelaardij

SNS Regio Bank

Financieringen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

\

I

Huur/ verhuur

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

i

LMV www.lmv.nl

~

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schl/ndal B<iuwgroep 1>ouwt ~, t10 Jaar wink.ok:entr.a, f:Chofen,

RoyRomme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Molenstraat 28 a Geffen

5386 AB Tel. 073 - S'.32 54 19

d11tributiece,nt111. wontngon en tKrdrijfsgel>OUwcn. Bouwen m onze passie, U hork:~nt d-81 In alle:

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

1acatten van ons work un dD

twahlêtt 'Van d.a uitvoering,

"Kwalltèit wint de strijd"

Info; www.pgdicure-geffen.nl e-mail; contact@pedicure-geffen.nl

• Pedicure behandeling

Von 5ch1Jndcl Bo11wgrQl!p

• Voetreflexmassage

BredeweglJ

• Cosmetische voetverzorging

5381> KM Geffen te 073,,S32.2961

• Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat ..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt 1

fnX 073-5322232 mail@va11$ch11ndel-l>Quwgroop.nl www.vansch1Jnde1-bouwgroep,nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen

Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www.paroch1egeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl PAROCHIEWEBSITE Op onze parochiewebsite (www.parochiegeffen.nl) kunt u alle informatie vinden m.b.t. het parochienieuws, de parochieactiviteiten, de liturgische agenda, het ontvangen van de sacramenten e.a. Met dank aan pastoor C. Mennen die de gegevens heeft verwerkt. Deze paroch:iewebsite wordt binnenkort in een nieuw jasje gestoken door Creativos en van der Doelen-Automatisering. Werkgroepen en betrokkenen die gegevens, wijzigingen en/of aanvullingen op de site willen hebben, kmmen hun informatie doorsturen naar info@parochiegeffen.nl . LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 06 febr. 19.00 u. * avondmis met koorzang za. 07 febr. 19.00 u. H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) zo. 08 febr. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 09 febr. 19.00 u. * avondmis vr. 13 febr. 19.00 u. * avondmis za. 14 febr. 19.00 u . Gezinsviering mmv Kinderkoor zo. 15 febr. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 16 febr. 19.00 u. * avondmis EXTRA COLLECTE In de vieringen van 7 en 8 februari wordt er een tweede collecte gehouden vanwege Memisa (Medische Missie Actie) MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuis-

straat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

KINDERKOOR De repetities van onze "Vrolijke Nootjes" zijn in de bovenzaal van het Oude Klooster en wisselen van tijd: Maandag 9 februari van 19.00 - 20.00 uur. Maandag 16 februari van 16.00 - 17.00 uur. Maandag 23 februari geen repetitie i .v.m. carnaval. Kun je zingen of een instrument bespelen... kom dan eens een kijkje nemen! KINDERKERK Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de past01ie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 17 februari in Vinkel, op 3 1 maart in Geffen, op 12 mei in Vinkel, op 23 juni in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE februari 2009: Communiemap thuis: hoofdstuk 7, 8 en 9 Woensdag 18 februari 4e bijeenkomst: rondleiding in de kerk en toren. PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 18 februari van 19.30 u. tot 20.30 u.: Bespreken: Deel I: hfdst. 1 en 2 en inleiden Deel I: hfdst. 3 en Deel Il: hfdst. 1 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

.,,..

l~J

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

',/

RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie J Onze openingstijden zijn:

K.11.1kt,1$ ''P m,:atl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 • 20:00 uur 10:00 - 16:00 uur

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Van Schijndel Keukens b.v. cew-e,h •d Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

VfNW.vanschijndelkeukens:nl

""'-

.

.

Joy ofperfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

~- ~

-;childerwerken

VAN DER DOELEN

VAN GENUGTEN /ARCH ITECTEN///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel

t / 073 5322246 f J 073 5322639 e I info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

Delta Loyd

lnterpolis

Nati ona le Nederlanden Reaal

Fortis Centraal Beheer

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen u it tie ntall.en autoverzekeraars. Als o nafhankeli jk adviseur kunnen wi j kiezen uit bijna a lle autoverzekeringen Welke voor u de beste e n voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 · 532 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

Showroom met± 40 occasions Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEV' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 jan. 2009: Wim van der Rijt, 78 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS De nieuwe actie Kerkblans is weer van start gegaan. Dank aan de kinderen die een mooie kleurplaat en/of tekening hebben ingeleverd: Isabel Steenbakkers, Sanne Pennings, Daan van Gogh, Nick Boeyen, Thijs van de Hurk, Maike Timmermans, Mirthe Ruys, Kris Verstappen, Jessica Romrne, Wouter van Tuijl, Rick van Gogh en Djessy van Ballegooy. Zij hebben een kleine attentie ontvangen in de viering van 31 januari. Dank aan allen die hun envelop voor 2009 al hebben ingeleverd. We hopen, dat velen ook dit jaar een bijdrage over hebben om de parochie te steunen. De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels- , eredienst- en energiekosten. Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! U kunt de ontvangen kaart ingevuld inleveren of uw bijdrage rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. Kijk ook op www.kerkbalans.nl RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13 .00 -

14.00 uur: (behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is). U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

ZEEUWSE KOORSCHOOL OP BEZOEK Op zondag 25 januari konden we weer genieten in de hoogmis van de gezangen door de Zeeuwse Koorschool. Met sfeervolle, zuivere klanken verzorgden het beroemde jongens- en het mannenkoor uit Goes, de vaste gezangen en de liederen in de eucharistieviering.

Restauratie coounis,ieS Heilige Maria Magdalena kerk Geffen _-- -

B«Qstrftltt24, 5~KL()e,ffe,n

Tol. 0/3,5323U.4 -

E-snal:GJW~VOl'IC1~ .ftabobank:helMaatW\dnr.116115238

-

Van een..........Leien dakje! In de laatste torenklanken van 2008 heb ik u bericht en verslag gedaan over de voortgang van het restauratie project rondom onze kerk. De restauratie commissie is volop in touw om een goede organisatie structuur neer te zetten. Verder hebben wij de raadsleden en het college van Ben W om ondersteuning gevraagd voor dit gigantische project. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook de raad de provincie zal volgen en daarmee het monument de eer geeft die het toe komt. Op dit moment vraag ik uw aandacht voor het beeld. Een beeld zegt meer dan duizend woorden! Met vriendelijke restauratie groet, Harry Peters

Een nleawe blli: ln aw Voordeel_! Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T +31(0)73 5322135

F +31(0)73 5325506

E info@colhof.nl

1 www.colhof.nl

5


o~hfl~ii~: Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06-15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur d insdag t/m donderdag pauzeren wij van 12.15 - 13.15 uur vrijdag en zaterdag gehele dag open

ca-dea-1/ ç

& woohdecoYCÀ-+ie vooY iedeve 3ele3ehheid

Ve\'"U\.iE)i~eJ'\ U\. dlAb; 10%

c.......--------------

"-om~ ---------------..-

NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

Wij zorgen voor: • • • • • •

0

het verl ijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

~t!~

SCHOENEN & SPORT

/J§)SPIERINGS

-~

Rtlf!l!!!.i.Y.EDRIJf

~

"'

(i"'

':r. EH ~fi>~

9e((en

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

Q1iHL§Mlfîi;ll41fl

E-mail: hvzandvoorte1ectm@hetnet.nl

Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

~V!X

RI.JWIELEN o.a. GQ.ccllo _ _ _ _ _ _ __

tev1x

~ V!X

♦ NUWS!fl!iiS?t

f \Hl4iiWUf9'

t:NM&tfUiMNft

Levlx Automatisering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Levlx Automatisering Dorpstraot 46 5386 AN Geffen lel. (073) 534 1325

Levlx Automatisering Wolstroot 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

TANKSTATION

-r.AXI :

~~:;j'ier

V OOI'

.t:lokonfon ds

Kerkstraat '1 '1 Geffen (073) S32 '13 '13


EFKES BUURTE MÈ ... Wim van den Hanenberg (60 j.)

Zijn ouderlijke woning stond aan de Rijksweg en zodoende is hij opgegroeid met pech en ongelukken op 'de grote weg'. "Ik stond er altijd meteen bij ... !" Op jonge leeftijd werd hij daarom al actief als vrijwilliger van de brandweer. Na 38 jaar sloot Wim van den Hanenberg die periode af en kreeg op zijn afscheidsreceptie "koninklijke waardering" voor zijn bewezen diensten! Wim z'n vader, Frans van den Hanenberg had een elektrozaak op het kruispunt, de plek waar je opstapte voor de bus naar Den Bosch, door iedereen "D'n Hoan" genoemd. Het nieuwe viaduct draagt thans deze naam voort. "We hadden toen ook al het onderhoud van de Geffense straatverlichting en dus bezaten we een busje met een oranje zwaailamp", memoreert Wim. "Als er dan iets gebeurd was op de Rijksweg, werd bij ons aangeklopt of ons busje gebruikt mocht worden om dwars op de weg te zetten en zo het verkeer in goede banen te leiden. De politie had in die tijd geen materieel en de brandweer werd alleen bij branden ingeschakeld." Wim werd indertijd benaderd om vrijwillig brandweerman te worden door Adriaan van Schijndel. Het team moest verjongd worden met mannen die bij voorkeur in Geffen werkten eo dus overdag beschikbaar waren. Een complete nieuwe groep diende zich aan; Wim herinnert zich zijn maten Gerard van Dinther, Henk van Dinther. Marinus van Erp, Johnoy de Goor, Adriaan van Zantvoort, Jan van Ravenstein, Gerrit van Zantvoort, Henk van de Wouw, Fred van den Berg, Tiny van Lee. Toen ze aantraden in de tijd van Koos van der Heijden en commandant Jan Schuurmans was een heuse brandweerauto echt wel een jongensdroom.... ze vlogen er zelfs een keer mee uit de bocht. .. ! Later stond de open brandweerauto eens met twee slappe banden... er werd te weinig mee geoefend... ! Wim weet nog zijn eerste brandje in de Koksteeg... alle slangen klapten eruit. .. ! Wim was één van de doorzetters en volhouders. Het aantal cursussen dat hij volgde was talloos: brandwacht 2e klas, brandwacht 1e klas, ademlucht, hoofdbrandwacht, hulpverlener, ongevallen bestrijding gevaarlijke stoffen, onderbrandmeester, brandmeester en het officiersdiploma adjunct hoofdbrandmeester, dat hij behaalde op de Rijksbrandweeraccademie in Arnhem. "Als commandant van de brandweer moet je mee in de vaart der volkeren, er moet deskundigheid zijn binnen je korps!" vindt Wim. "Wij waren onze tijd toen al vooruit, in vergelijking met bijvoorbeeld het Osse brandweerkorps". En ze hebben die expertise ook zeker nodig gehad. Ze kregen te maken met een aantal echte rampen. Wim wijst op de foto's aan de wanden in de kazerne: de branden

van het Motel in Nuland, de neergestorte Fl6 in een weiland langs de Kepkensdonkdijk, de ontspoorde trein en veel auto-ongelukken op de N50. "We hebben een keer 20 doden in één jaar geteld. Wat dat betreft heeft de ombouw van de Rijksweg het aantal ongevallen in Maasdonk drastische verminderd," zegt Wim. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van het rijgedrag van de jeugd, en het plaatsen van drempels en wegversmallingen heeft ook tot goede resultaten geleid. Het "bunker-incident" (een regiobrandweeroefening die verkeerd afliep in een bunker in de Waterleidingstraat in Nuland) is op Wim zijn netvlies 'gebrand'. Onder zijn leiding werden brandweermannen gered door goed handelen van o.a. de brandweerlieden Gerard van Dinther en Bart van Erp, maar helaas was bij dit voorval ook een dode te betreuren. Opvolger Peter Theunisse schuift ook even aan, aan "de stamtafel" in de - zo veel besproken - brandweerkazerne. Peter heeft prettig samengewerkt met Wim: "Hij was eerlijk, duidelijk, je wist wat je aan hem had!" Wim was de laatste vrijwillige commandant ("Ik kostte de gemeenschap dus nul!"). Peter zal als beroepskracht zijn taken als commandant overnemen in het district Maasland dat bestaat uit de gemeenten Oss, Lith, Maasdonk en Bernheze. In 2011 zullen de vijfregionale districten (met elk zo'n 100.000 inwoners) samengevoegd worden tot één grote regionale brandweerorganisatie. "Op de 'koude taken', zoals preventie, pro-actie, controle op bouwvergunningen, handhaving e.a. gaan we op districtsniveau samenwerken. De lokale brandweer blijft altijd zelf actief bij branden en ongevallen," legt Peter uit. "Het is een heel mooi vak, omdat je met een team een belangrijke klus moet klaren. Als er iets gebeurd is, dat meestal vrij ernstig is, moeten wij samen proberen dat op een goede manier op te lossen. Wij moeten ervoor zorgen dat slachtoffers altijd de beste hulp zo snel mogelijk krijgen." Peter en Wim vinden beiden dat ze de Maasdonkse brandweer goed 'op de rit' hebben. Kan Wim de brandweer 'loslaten'? "Jazeker, gezien de ontwikkelingen zou mijn taak toch meer een bureautaak zijn geworden en ik ben een buitenmens. Daarom was dit een goed moment om te stoppen. Verder heb ik nu tijd om uitstapjes te maken, te reizen of leuke dingen te ondernemen, samen met mijn vriendin Gerry en ik heb ook nog mijn duivenhobby," zegt Wim. Zijn bedrijf Elektriciteitswerken BV wordt inmiddels bemand door zijn broer Frans en diens zoon Willem en ook daar kan hij nog op de achtergrond 'meekijken'. In de week voor het afscheid van Wim, "piepten" de brandweercollega's hun commandant op, met de melding: Alarmfase twee: brand in verzorgingstehuis St. Jozefoord! Een ludiek, loos alarm om er alvast een kopje 7


koffie op te drinken! Op vrijdag 16 januari jl. kwamen heel veel familieleden, vrienden en collega's, Wim de hand schudden. Oud-collega Jan van Ravenstein "brandde los" in een uitgebreide toespraak over de 38 actieve jaren van brandweercommandant Wim van den Hanenberg. Hij werd terecht geëerd met een koninklijke onderscheiding en de fanfare bracht een welverdiende serenade voor het jarenlange "reddingswerk" door Wim en zijn mannen! Proficiat!

Alles vers utt eigen bakkerij

®

A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

De "Prins" kreeg complimenten voor de aangepaste stijl in de meer mediatieve en beschouwende invulling van de Dorpspomp van januari 2009. Misschien meer een vorm van felicitatie voor zijn verjaardag. Daarvoor dank!!! En dank voor de feestelijke reacties aan de redactie van Torenklanken. De hoogmis op zondag 25 jan. werd duidelijk beter bezocht dan anders. De Zeeuwse Koorschool trok bijzonder veel aandacht. (De kapelaan verontschuldigde zich nog door aan de eigen dirigent duidelijk te maken, dat er op andere zondagen in de hoogmis ook fraai en attent werd gezongen). Het blijft zeer jammerlijk, dat zo'n priesterlijk aangekleed koor toch in de zijbanken plaats moest nemen en genoegen moest nemen met een zwakklinkend kamerorgeltje. Het werd desondanks een mooie en waardige invulling van de hoogmis. Het koor oogstte terecht na de ZEGEN een groots applaus voor de zeer muzikale en spontane wijze van uitvoeren. Het blijft jammer dat de kerk niet uitnodigender kan zijn. De bedienaren willen wel maar, maar, maar... We zetten weer wat vraagtekens!!! We zien de invloed van de kerk teruglopen. Ook van die kant verwachten we een meer positieve, creatieve benadering in deze tijd. De vernieuwing in de kerk lijkt echter terzijde geschoven en daarmee ook de uitnodiging

NIEUWBOUW PLANNEN?

Bakkerij Brands

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

A~-ÊN@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN 1'~~~,u~

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

-ll&lE::

ADÄDMINISTRATIEKANT □□ R

De beste partner voor uw financiële administratie

Heegterstraat 34,5386 CP Geffen,Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

DE KOSTEN VOOR DANKBETU IGINGEN. PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5.-RUBRJEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS! LOSSE ADVERTENT IES TUSSEN DE TEKST 1/8 PAG I NA 1/4 PAGI NA 1/2 PAGI NA HELE PAG INA

8

€ 16.€ 27.€ 38,€ 65,-

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbel~sting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

-■ .

,:Bezoekadres: .Molensfraa·t 25, Geffen ·_ . · Postbus•50 .: -5386 ZH Geffen (073) 5325536 . M; (06) 5109.~114?1~ ·ww_w.ba-administratie.nl · info@ba-administrat1e'.nf.~t=l?~

~--r.


naar de jongeren. Onze generatie is nog opgevoed met alle ge- en verboden van de kerk. We ontleenden daaraan onze normen en waarden. We schrikken weer als we vernemen, dat de Paus ageert tegen opvattingen over abortus en stamcelonderzoek, geëxcommuniceerde bisschoppen weer in de kerk opneemt en zo de "oude" bestraffende kerk introduceert i.p.v. de bevrijdende boodschap. De ouders van nu zullen zich in de steek gelaten voelen: "We staan er alleen voor". Het schept wel duidelijkheid. De kerk is zo geworden tot een zeer vrijwill ige keuze. (Er werd geroepen: "de kapelaan laat het zelfs regenen op "Effe naor Geffe".) De kapelaan doet zijn best. De weg terug is onbegaanbaar en heilloos. Dat gaat ook op voor de keuze voor Maasdonk??? Van alle kanten wordt er ingewerkt op Maasdonk. De burgemeester R. Augusteijn heeft zich schrap gezet. Eerst maar eens bezien, hoe we er voor staan. Gelukkig hebben meer dan 200 Maasdonkers de enquête ingevuld. De ambitie is er om voorlopig zelfstandig te blijven. Er gaan wat stemmen op om de ambtelijke diensten van de gemeente onder te brengen in Regio-verband, dan blijft het contact, bijsturing en inspraak van de burger middels het eigen gemeentebestuur gewaarborgd. Het blijkt echter in N.O. Noord-Brabant niet te verwezenlijken. Maar hoe verbeter je de kwaliteit van de vertegenwoordigers in de gemeenteraad? De wet kun je niet veranderen. Er is een democratisch gekozen bestuur. Een Maasdonks forum kan niet meewerken aan verbetering van de kwaliteit der gekozenen. Nog een nieuwe partij vormen is niet zinvol. Het is te hopen, dat bestaande partijen zich meer gaan richten op het Maasdonks welzijn; dat die partijen in staat zijn zich te vernieuwen en een kracht gaan uitstralen, die de zelfstandigheid van Maasdonk onderstreept. Aan de stamtafel blijken de stemmen toch zeer verdeeld, een meerderheid kiest toch voor geleidelijk aan opheffen; de keuze zou dan gaan naar Bernheze, een enkeling kiest voor opdeling: Geffen bij Oss, Nuland bij Den Bosch en Vinkel naar Bernheze. Voorlopig leggen we ons neer bij het oordeel der wijzen. Het samengaan met Landerd en Bernheze wijst men volledig af. De stamtafel wil graag nog "wijzer" worden en roept alle voorzitters/vertegenwoordigers van besturen, verenigingen, organisaties en clubs op om op zondag 29 maart 2009 onze 300e Stamtafel te bezoeken; dan willen we samen op zoek gaan naar wegen tot behoud, naar regelgeving in Maasdonk, naar nieuwe wegen voor eenieder, aanwijzingen voor bestuur en toekomst van Geffen in het naar we hopen nieuwe perspectief van Maasdonk. Wij hopen, dat onze uitnodiging elk bestuur, elke vereniging enz. bereikt. Alle voorzitters zijn hierbij al van harte uitgenodigd. Zo hopen we 29 maart tot een zinvol beraad in een overvolle stamtafel te komen. Rottenrijk kende weer een feestelijke Roapliedverkie-

zing. De Gouden Leeuw was tot de nok gevuld met 320 gasten. De jury onder leiding van Rob van Reijmersdaal stond voor een moeilijke opgave. Als je bedenkt dat "Ut Gû Vals", als 5e eindigde en toch de publieksprijs kreeg dan weet je hoe moeilijk de keuze was. Jan van Rooij was de welbespraakte ceremoniemeester. No 1 werden de Freules De Flé D' Ar (de dames van de Raad van 11) en no 2 De Pompzwengels met Prins Henri, no 3 Wim van Herpen en no 4 De vrolijke Stootjes. Sonja van de Heuvel bleek de beste tekstschrijver en Jan Menkehorst arrangeerde de no 1 en 2: Een knappe prestatie. De winnaars de Freules de Flé D' Ar mogen op voorkomende feesten hun lied" 'n Weil Dweilen" laten galmen. Intussen is de Jeugdraad opgericht en is er een jeugdprins gekozen met eigen raad. De dag voor de "Boerenbruiloft" carnavalsmaandag is er een vrijgezellenbal en daarbij wordt iedereen uitgenodigd. Ons wachten eerst de "Roapaovonden". Op 9 februari a.s. houdt heemkundewerkgroep "Vladerack" haar jaarvergadering. Rien van Zantvoort, die eerbiedigt zijn leeftijd, is dan 75 jaren j ong en neemt afscheid als voorzitter, G. v.d. Helm wordt wellicht zijn opvolger. Van stamtafel 296. Voor op- en ofaanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel 8 febr. weer in café Govers. 10.30 uur. Hauw Doe.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 9


l\ado~hOP

-

.

van dinsdag t/m zaterdag vanaf 09.30 uur geopend

LET OP, VANAF 3 FEBRUARI 2009

AAN EPA TE PENIN Tl DEN Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:

gesloten 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur

t/m t/m t/m t/m t/m

13.00 17.30 17.30 20.00 16.00

uur uur uur

uur uur

Dorpstraat.13 5386 .A.IC Geffen Telefoon: (073)-532 4659 E~mail: wilmas@hetnet.nl


NIEUWE JEUGDRAAD, JEUGDPRINS & JEUGDPRINSES ROTTENRIJK ROTTENRIJK GEFFEN - Tijdens een gezellig samenzijn werden op vrijdag 16januari Joris Hoefnagel (10) en Ninke van Erp (10) gepresenteerd als de nieuwe heersers over jeugdig carnavalvierend Geffen. Prins Joris en Prinses Ninke worden ondersteund door een Jeugdraad van negentien jongens en meisjes van ongeveer dezelfde leeftijd. De Stichting Rottenrijk is blij en trots, dat het Jeugdcarnaval weer écht leeft in het dorp. De onthulling van Jeugdprins Joris en Jeugdprinses Ninke zijn niet uit de lucht komen vallen; In 2008 zit het Jeugdcarnaval in Geffen in een dip. Er zijn weliswaar de traditionele, gezellige jeugdbals in De Bonkertburcht, maar er is dat jaar opnieuw geen Jeugdprins of Jeugdprinses. Het valt Prins Charles dun Urste op, dat hij als heerser over het Rottenrijk veel handelingen verricht, die "eigenlijk" een Jeugdprins(es) voor zijn of haar rekening hoort te nemen. Het Bestuur van de Stichting Rottenrijk belegt in september een vergadering met alle kartrekkers van diverse verenigingen en de basisscholen, maar tot concrete daden leidt dit helaas nog niet. Drie leden van de Raad van 11, niet toevallig 3 ex-"GroteMensen-Ptinsen" bezoeken op 21 november groep 7 van de Aloysius- en de Mariaschool. Daar wordt een korte presentatie gehouden om de jeugd enthousiast te maken voor een nieuwe Jeugdraad. Alle kinderen krijgen de kans vragen te stellen. Ook gaat er om 15.30 uur een wervende informatiebrief mee naar huis. De kinderen, die aangeven "misschien interesse te hebben", worden dat weekend nog telefonisch benaderd. De animo is bij zowel de kinderen zelf als hun ouders bijzonder groot. In een bijeenkomst mét de ouders wordt er op vrijdag 28 november een oprichtingsvergadering gehouden. Daar melden zich maar liefst 21 (!) leden aan voor de Jeugdraad! De Jeugdcommissie komt begin december bijeen om via loting te bepalen wie dit carnavalsseizoen de Jeugdprins en Jeugdprinses mogen zijn. Prins Joris en Prinses Ninke worden, net als bij de "Grote Mensen" in het geheim worden benaderd. Gelukkig hebben Joris en Ninke er allebei veel zin in en reageren ook de ouders enthousiast. Onder leiding van Grootvorst Gilbert en Minister van Aanvulling Rianne wordt er in december keihard gewerkt om de nieuwe Jeugdraad nog voor Carnaval 2009 van passende kledij te voorzien. Ook die nieuwe outfits van de Jeugdraad zijn in de gezellige bijeenkomst van 16 januari gepresenteerd. Tijdens de Seniorenmiddag op 8 februari zullen de nieuwe Jeugdraad, Jeugdprins Joris en Jeugdprinses

Ninke hun nieuwe kleding showen aan hun opa's, oma's en andere belangstellenden. De Jeugdcommissie wenst alle kinderen een daverend carnaval! De Jeugdcommissie bestaat voorlopig uit de 3 ex-prinsen Hans Schalks, Hans van Leeuwen en Charles van Herpen. Binnenkort zal de Commissie worden uitgebreid met enkele ouders van de aangemelde Jeugdraadleden. Gelukkig is de animo onder de ouders ook hiervoor bijzonder groot! Met carnavaleske groet, jeugdcommissie@rottenrijk.nl WWW.ROTTENRIJK.NL

Creatieve workshop Schrijf je nu in!II

Zin in een creatieve workshop in maart, april en mei? Schrijf je dan snel in voor 3 gezellige avonden (maandag of woensdagavond).

Voor informatie en aanmelden; Sanne van de Haterd

06-23820174

(Deelname is op volgorde van inschrijving). 11


©

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoeka,dres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30tot 15.30uur(alleenpubliekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder MJM. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.JM de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J TM. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 12

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag van13.30 tot 14.30 uur AFVALSTOFFENDIENST 'S-HERTOGENBOSCH tel. 073 - 61 56 513 Afvalinzameling in de gemeente Maasdonk Met ingang van 1 januari 2009 zamelt de Afvalstoffendienst van de gemeente 's-Hertogenbosch uw afval in. In de eerste weken rijden twee verschillende vuilniswagens van de Afvalstoffendienst de routes, zowel een achterlader als een zij lader. Op deze manier krijgen we een beeld van de meest optimale routes. Zodra de routes met hun knelpunten in kaart zijn gebracht, zal uw afval ingezameld worden door een zijlader en wordt de achterlader slechts incidenteel ingezet. U kunt wekelijks kiezen welke container u aanbiedt. Hoe biedt ik de container aan? Wij vragen u om uw container als volgt aan de straat te plaatsen: • zet uw container met de wielen richting de woning, dus niet met de wielen naar de rijweg toe, • zorg ervoor dat het deksel van de container dicht is, • zet de containers met een tussenruimte van ongeveer 40 cm uit elkaar, • zet de container op een vlakke ondergrond en zorg dat er geen obstakels tussen uw container en de straat staan, bijvoorb. een lantaarnpaal, boom of geparkeerde auto. LET OP: vindt u uw lege container aan de overzijde van de straat terug? Biedt hem dan tijdens de volgende lediging ook aan de overzijde aan! Meer weten? Voor vragen over het legen van uw container kunt u contact opnemen met de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch, 073 - 61 56 513. Aankondiging enquête onder vrijwilligers in Maasdonk De gemeente Maasdonk houdt in samenwerking met Steunpunt Vrijwilligerswerk Maasdonk een enquête onder vrijwilligers in Maasdonk. Als gemeente en Steunpunt Vrijwilligerswerk spelen we graag in op de behoeften van de inwoners. In dit geval de vrijwilligers uit Maasdonk. We willen graag weten


10e u de huidige ondersteuning van het vrijwilligersNerk ervaart en waar de nadruk in de ondersteuning voor 1 zou moeten liggen. Met de verkregen kennis kan de ~emeente verder richting geven aan het vrijwilligers)eleid. Daarom willen we u vragen de enquête in te vulen, die vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk vfaasdonk wordt verspreid. )e vragenfonnulieren zijn begin deze week per e-mail 5estuurd naar alle (vrijwilligers)organisaties in Maasfonk. Organisaties, waarvan bij ons geen e-mail adres bekend is, hebben we per post een exemplaar toegestuurd. Heeft u geen vragenformulier ontvangen, dan kunt u dit alsnog downloaden op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk: www.steunpuntmaasdonk.nl of telefonisch aanvragen op 0412-692080. U kunt tot 15 februari 2009 de ingevulde enquête naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk terugsturen, per e-mail of per post. Het steunpunt bundelt de gegevens dan tot een rapport dat vervolgens aan de gemeente overhandigd wordt. Terugkoppeling van de uitkomsten van de enquête vormt onderdeel van een speciale vrijwilligersavond op dinsdag 7 april 2009. Noteert u deze datum alvast! Invulling van de vragenlijst kost hooguit tien minuten. Wij hopen dat u even tijd vrij kunt en wilt maken om deze enquête in te vullen. Bij voorbaat dank!

BUURTBUS GEFFEN 261 Vanaf 1 januari 2009 zal in de Provincie Noord-Brabant naast de al lopende proefGOVl de proef met goedkoop OV GOV2 van start gaan. Bij de buurtbuschauffeur is te koop vanaf 1 januari 2009: Enkele rit vol tarief € 1,70 Enkele rit reductie € 1, 10 Dagkaart vol tarief € 3,00 (vervangt dalurenkaart€ 3,00) De 15 strippenkaart € 4,50 (€ 0,30 per strip) Deze kaart is bestemd voor reductiegerechtigden, jonger dan 12 en vanaf 65 jaar. 1 Strip per rit, maximale ritduur 1 uur met recht van overstap binnen ritduur. De 45 strippenkaart € 13,50 ( € 0,30 per strip) Deze kaart is bestemd voor NIET reductiegerechtigden van 12 tot 65 jaar. In spits tot 09.00 uur 3 strippen per rit, maximale ritduur 1 uur met recht van overstap binnen ritduur. Buiten spits, in weekend en feestdagen 2 strippen per rit, maximale ritduur 1 uur met recht van overstap binnen ritduur. Alleen in geval van samen reizen mag op zowel 15 als 45 strippenkaart gereisd worden (bv. Opa van 53 met kleinkind van 7).

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DDRSVLEGEL PARTYCENTRUM

13


Met één sms deel je de rekening. Met SMS Betalen kan je direct geld overmaken van mobieltje naar mobieltje. Bij welke bank of aanbieder van mobiele telefonie je ook zit. Zo kan je dus makkelijk en snel je vrienden terugbetalen. Handig als je nét even geen geld op zak hebt en toch de rekening wilt delen. Ga naarwww.rabobank.nl/smsbetalen voor meer informatie en het eenvoudig openen van je mobiele portemonnee.

www.rabobank.nl/smsbetalen

Rabobank


ENTHOUSIASTE KOORLEDEN GEVRAAGD!!! Mogen wij ons even voorstellen: Koor Passe Partout uit geffen Een koor van 30 dames, dirigent Jacco Stam, begeleidt door organist Carlo, gitariste Anneke en bassiste Josephine. Passe Partout is ruim twintig jaar geleden opgericht door Gerrit en Annet van den Helm en een stel jonggehuwde enthousiaste dames die eerder in een jongerenkoor hadden gezongen. Begonnen met ongeveer tien mensen uitgegroeid naar ruim vijftig mensen. Wij zongen vooral op zaterdagavond in de kerk, maar werden ook veel gevraagd om huwelijks- en jubilea-missen op te luisteren. Ruim een jaar geleden is Gerrit van den Helm gestopt als dirigent en hebben we noodgedwongen een jaar stilgelegen. Nu onderleiding van onze nieuwe dirigent Jacco Stam hebben we een herstart gemaakt en zijn met dertig dames doorgegaan. Met deze veelbelovende jonge dirigent is het plezier en enthousiasme binnen het koor weer terug gekomen. Er is een bestuur opgericht en er worden nieuwe plannen gemaakt. We willen ons binnen de kerk, maar vooral ook buiten de kerk gaan presenteren. We gaan meer moderne popmuziek zingen maar ook musicals en gospels. Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar enthousiaste dames en heren die ons koor kunnen versterken Hebt u een goede stem en een groot enthousiasme, bent u van harte welkom. Ook zoeken we nog mensen die ons muzikaal kunnen begeleiden, gitarist(e) en drummer. Hebt u interesse neem dan contact op met onze voorzitter Monique van Dijk, tel nr. 073-5326017

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

NOODSIGNAAL Vrij dagnacht, 16 januari. Alles is stil in huis. Dan doorbreken ineens drie langgerekte tonen de stilte... ALARM!!! Het Noodsignaal klinkt! Wat te doen? Ramen en deuren dicht? We controleren de ramen op de kamers van de kinderen en dan de rest van het huis. ondertussen uit het raam kijkend of we gevaarlijke gifwolken zien. Nu de t.v. aan. Omroep Brabant weet nog niks, ook de teletekst niet. Klaarwakker wachten we af. Vorige keer toen er, vals, alarm was duurde het 20 min. voor het op t.v. kwam. Na een halfuur geeft mijn man het op. Hij gaat slapen. MAAR IK BEN KWAAD!!! Kan er dan niet even een tekstberichtje in beeld met 'vals alarm in Geffen?'. Ik ga eens op het internet kijken. Ook niks. Woedend mail ik met postbus 51, leuke campagne, weet wat je te doen staat als het noodsignaal gaat! en nou? Om een uur of twee ga ik ook maar weer proberen te slapen. Zondags op de koffie visite roept er iemand dat er een feestje was op de brandweer kazerne en dat het daarmee te maken zou kunnen hebben. Schamper lachend wijs ik die suggestie van de hand. Dat zou belachelijk zijn! Het was immers een NOOD signaal? dat ga je toch niet voor de grap gebruiken? Nou U voelt misschien al aan hoe mij de klomp brak toen ik maandag op het gemeentehuis verhaal ging halen! Ik kan het bijna niet geloven. Mag dat dan zomaar? Misbruik maken van het alarmsignaal? Dat zal wel traditie zijn bij een overdracht van commando, maar doe dan van te voren een brief in de bus, dat we er vanaf weten! Het is nou vijf dagen geleden en ik ben nog steeds boos. Wat ik doe als er de volgende keer alarm klinkt? Lekker buiten zitten met alle ramen en deuren open! Al gooien ze er nog meer, miljoenen kostende, t.v. campagnes tegenaan, ik geloof er niks meer van! D'r zal wel weer iemand met z'n zat gezicht aan de bel hangen... N . van Erp

• GRONDWERl(EN

Vliegen Boktor Houtworm

• BEREGENINGSINSTALLATIES

Zilvervisjes

• RIOOLRENOVATIE

• MINIGRAVERVANAf 7S GM

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 15


EEN ERG VERDRIETIG VERHAAL! Afgelopen december hebben wij onze hometrain- en spinning wedstrijden voor Sri Lanka gehad. We danken hierbij iedereen die dit tot een succes heeft gemaakt. We hebben deze dag 6000 euro opgehaald en dit was bijna genoeg om het huisje te bouwen voor de familie Peiris. En wat gebeurt er nu? Terwijl Ad en Geert met een goedgevulde portemonnee in het vliegtuig stappen naar Sri Lanka sterft vader Peiris aan een hartstilstand 43 jaar oud. Ze hadden hem het goede nieuws nog niet kunnen brengen. Erg triest allemaal! Moeder blijft achter met de kinderen, ze kan niet lezen of schrijven en is dus ook geheel afhankelijk van de kinderen en van Ad en Geert. Nu is het natuurlijk extra nodig om de familie Peiris te steunen. Ad en Geert zijn dus daar druk bezig geweest met het regelen van de begrafenis en het bij staan van de familie. En toen kwam de volgende tegenslag. Van de grond waarop het krot staat waar de familie Peiris nu in woont is geen eigendomsakte. Dan kun je er ook geen huis bouwen. Maar Ad en Geert zijn nu druk bezig om ergens een stukje grond te bemachtigen met een bestaand huisje er op. Hopelijk is het geld nu nog voldoende. Als er iemand is die een goede daad wil stellen en het laatste restje bij wil leggen dan zou dat geweldig zijn. Neem dan even contact op met Roos van der Kallen, Gilbert van de Meulenreek, Henk van de Ven, Mart van Lokven of Jeanne Opdam. Alles is welkom. We houden jullie op

de hoogte van de gebeurtenissen van de familie Peiris in Sri Lanka. Laten we ze met zijn allen adopteren en zorgen dat het huisje er helemaal komt! Namens ons hele team, Roos van der Kallen

DEEL JE ERVARINGEN Ben je bezig met Een Cursus In Wonderen of heb je het boek al eens doorgewerkt? Dan heb je misschien wel behoefte om je ervaringen te delen met andere Cursusstudenten. We kunnen hiervoor bij elkaar komen op woensdagochtend 9.00-11.00/11.30 uur, lx per 2 weken, in Oss. We hopen begin februari de eerste bijeenkomst te plannen. Hoe de ochtend wordt ingevuld kunnen we samen bepalen, afhankelijk van de behoefte of van het moment. Daarbij kun je denken aan uitwisseling van ervaringen, bespreking van lessen/teksten waar iemand mee bezig is, eventueel verdieping van een bepaald thema. Ik stel wel voor om te beginnen en te eindigen met een kort moment van stilte. Alles op basis van: wij zijn allen leraar en leerling voor elkaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Heb je interesse om mee te delen of wil je meer informatie, mail dan naar eciw.oss@gmail.com of bel 0412640953 en vraag naar Mia.

~dl-j•Wlj~ -

~\~y·,t

Heik~i~

25 JAAR

MARIA EN RINI GLEN TALLOCH WHISKY LITER C 12.95

SMEETS JONG

SMEETS VIEUX

€8.95

€8.95

J AGERMEISTER e 9 · 95 COEBERGH BESSEN

LITERC8.95

ESBJAERG WODKA LITER C 10.95

COINrREAU C16.75 16

EVITA e 9. 95

JACHTBITTER LITER e 10. 95

BACARDI LITER C16.75

DOM BENEDICTINE C 14.95

1,/0LENSTRMT 22 NIJi.ANC TEJ,:011-512l282 fifLDI6 VAN 28 JANUARI TIM 14 FEBRUARI


a,

Actief in Gezondhcid

De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's Trlple A Ac.countl1tt ,,,,,....,.lnll

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch

Dorpshuis 't Slotje Wit/gele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas

Nuland

Gemeenschapshuis De Meent

Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Gemeenschapshuis De Garf Gemeenschapshuis Nia Domo Gemeenschapakkomodatie De Wis Dorpshuis de Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

5)&

"°"

a. """" 4...,._,)

A:i.i'lllwl'I S)86ZG ~

W.H. (Olm) Yaz1 de flut

"'"@-.,,......,,,

TU

.'OlJ .SJ,tt4"8

fik

;QJJ-51 4I 410

e,-,

c"io@......_,.

~

..... . _ ~ ! " f , 1 1 1

Administr-atie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak

C

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Partners accountants en belastingadviseurs

~atle-en Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

z ~& IDESIIGN ON1WERP~MNLEG ONDERHO UD-RENOVATIE Corné van Dinther

Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Nulandsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl 1....:..;:~liiiliillilii6liiiM----' T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

TERRASOVERKAPPING /C)


BROER DAMEN WINNAAR KERSTTOERNOOI Enige jaren geleden is Broer ook al kampioen van Geffen in het bandstoten geworden, en nu is deze allround biljarter ook de baas gebleken bij ons "Rommeltoernooi". Het is alweer voor de vierde keer dat Biljartvereniging 't Haasje in de winterpauze dit toernooi organiseert, naargelang men een gemiddelde speelt moet men nu ook een aantal libre, band, en driebanders maken, voor de meesten is dit gesneden koek. Na de nodige voorwedstrijden waren er nog zes deelnemers in de race, na de tweede ronde bleven er nog vier kanshebbers over, Chris van Zuijlen en Wim v.d. Hanenberg konden het helaas net niet rukken en waren beiden 't haasje! Om de derde en vierde plaats streden Hans van Schijndel en Good Old Theo van Uden die ieder jaar opnieuw hoge ogen gooit. Helaas moest Theo ditmaal het onderspit delven tegen Hans, eindstand 10 - 5.9. De finale was Gertjan Nouwens tegen Broer Damen, Broer haalde meedogenloos uit 10 om 7, en werd terecht de winterkampioen van het Haasje anno 2009. Er tussendoor werd Joop van Dijk na eerst gewestelijk kampioen in Volkel te zijn geworden, in Biddinghuizen kampioen van Nederland in het kader 38/2. Zijn beste partijgemiddelde was 21.42 met een hoogste serie van 74. Joop had in totaal na 14 wedstrijden maar 1 verliespartij en promoveerde ook meteen naar de tweede klas kader met een algemeen gemiddelde van 13.04. Dan zijn we inmiddels ook halfweg in de competitie beland, hier zijn het Tiny van Nistelrooij en Gertjan Nouwens die de kar trekken van de beide poules, doch Jo van der Heijden en Edwin Hendriks zitten op het vinkentouw. De tussenstanden, respectievelijk, Punten, Gemiddelde en Hoogste Serie.Deze zijn evenals de diverse andere wetenswaardigheden trouwens ook steeds actueel te zien op www.cafezaalhethaasje of via hansreuvers.nl., tis mar dègget wit. 1. Tiny van Nistelrooij 91 1.44 14 2. Jo van der Heijden 89 1.22 7 3. Broer Da.men 87 l.70 11 4. Tonny v.d. Heijden 83 0.99 10 5. Chris van Zuijlen 82 0.94 8 6. Hans Reuvers 82 0.73 6 7. Jan van Bergen 81 0.92 6 8. Jo Steenbergen 75 1.66 10 9. Erny de Haas 71 1.33 11 10. Hans van Schijndel 65 0.93 6 11 . Adriaan de Haas 64 0.58 6

4. Jan Broeksteeg 5. Joop van Dijk 6. Frank Gloudemans 7. Tinie van Schijndel 8. Wim v.d. Hanenberg 9. Hans Schalks 10. Arie Gloudemans 11. Peter Megens Uw @pestaartje

82 79 79 79 77 72 70 65

2.48 3.43 1.58 2.22 1.30 0.62 1.97 0.73

18 22 10 19 9 5 17 6

BEDANKT Graag wil ik via deze weg de mensen en bedrijven bedanken die in onze buurt zo'n geweldige ijsbaan hebben gemaakt! In d'n speulhof (Rozelaar, Magnolia) ontstond ineens een grote houten bak, met railing en ook de jeudeboulle baan moest onder! Alles vroor mooi op en de hele buurt had ijspret! 's Avonds laat zag je ook nog vele pappa's nieuw water opspuiten om de baan weer klaar te maken voor de volgende dag. Kei bedankt! Zo konden ook de kleine kindjes uit de buurt even met het schaatsen kennis maken zonder ver van huis te hoeven. Op de diverse borden las ik dat we een en ander te danken hebben aan; W van Griensven, H. van Zandvoort en van Schijndel bouwgroep, en veel mensen uit de buurt natuurlijk! Hulde! Namens vele buurtbewoners, Bedankt!

Keurslagerij VAN TUYL

~,J

DIEPVRIES VOORDEEL PAKKET Maand februari Geldig van maandag 2 t/m zaterdag 28 februari 2009

4 saucijzenbroodjes 4 runder hamburgers 4 filet a la minute lapjes 4 runderschnitzels / pepersteaks 1 bavarois naar keuze 1 liter groentesoep uit eigen keuken 1 keur leverworstje Normaal +/- 32.00 euro

Nu 25.00 euro (min. 1 dag van tevoren bestellen dan maken wij uw pakket diepvrieskJaar)

1. Gertjan Nouwens 2. Edwin Hendriks 3. Theo van Uden 18

92 91 83

1.12 0.83 1.40

9 6 7

Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel.: (073) 532 58 91 • www.vantuyl.keurslager.nl


A

,Hanegraaf Geffen B.V.

f A..

MarkRomme

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 maandag Vm vrijdag 13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur E-mail: markromme@home.nl zaterdag www.dierenspeciaa lzaak-dekinderen.nl "Verbouw of Nieuwbouw"

Lunchroom / Cafétaria

............

BOUW

GARANT

.............

~,

~

Een N\/09 nltiatiel

'T BERGJE onze kwaliteit is realiteit

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen

Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓Rieten-en wilgentenen ✓Vlonders

matten

✓ Tuinhuisjes ✓

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

Dierenverblijven Meubelen Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken

✓ ✓

Maarten van der Dussen de Schouw 26 5386 EV Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

/yfat:}:;~,~:! Wûüe

VMf,

8~jffl

I

De Wminn«. 1S S384 HD Heerck T: 0412 - 4SS83S M: 06 -27311207 E: 11IUU?P:Yje1t 1S@/wme.,u

Carbone B.V.

Kom gerust ee n kijkje nemen

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen

Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979

"ESTiDét Dames-~ heren- en kinderkleding Dorpstraat 19 5386 AK Geffen

info@carbone.nl www.carbone.nl

Telefoon (073) 5327094

Openingstijden: ma. gesloten, di. t/rn do. 9.30-17.30 u. •

vr. 9.30-20.00u., za. 9.30-16.30 u.


ZAALTEAM NISTELRODE / GEFFEN IN HET NIEUW

WIE WAT WANNEER FEBRUARI

Het handbal zaalteam Geffen/ Nistelrode is voorzien van nieuwe tenues. Het voormalige handbal team van Nistelrode is in de loop van de jaren aangevuld met een aantal spelers van KPJ Geffen. Sponsor: Melis en Carin van de Bovenkamp van Mecabo Meat service heeft er voor gezorgd dat het team er weer netjes op staat. Het team speelt mee in de zaterdagavond competitie van Olympia '89 (Oss) zij draaien daar mee in de bovenste helft van de competitie. Via deze weg willen Melis en Carin van de Bovenkamp nogmaals bedanken voor de tenues.

05 KVO infoavond over wateraders en energetische tuinen door Wim Lips 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 09 Kaartavond KVO/ZLTO 19.45 u. in 't Oude Klooster 19 KBO Bingoavond KBO in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 19 KVO quiz-spel-dansavond, tevens inloopavond 21 t/m 24 J eugdcarnaval in de ruimte van scouting Geffen (Carbone) 28 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 05 KVO infoavond over de ambulance door Jos de Veer 09 Kaartavond KVO/ZLTO 19.45 u. in 't Oude Klooster 14 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 17 KVO kleding inzameling "Mensen in Nood" 13 .3015.30 uur in sporthal "De Geer" 19 KBO Bingoavond KBO in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 24 KVO lentebijeenkomst Kring in Berghem 25 KVO volksdansen 19.30 uur Zaal Phoenix Schaijk 28 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6)

APRJL 13 2e Paasdag: Opendag route Z.L.T.O. langs diverse agrarische bedrijven. Achtersterij vlnr: Sponsor Melis van de Bovenkamp, Bart van Erp, Ronny Langens, Henk van Erp, Gert Kappen Voorsterij vlnr: Rik Leijten, Daan Smits, Toine Verstegen, Roy van Heesch, Marcel van Dinther. Niet op de foto: Jochem van Bergen, Hugo v/d Berg en Alwin van Rooij Groeten zaalteam KPJ Nistelrode/ Geffen

QUIZ-SPEL- EN DANSAVOND Uitnodiging voor alle vrouwen in Geffen Op donderdag 19 februari organiseert KVO Geffen haar jaarlijkse quiz-spel- en dansavond. We willen alle vrouwen in Geffen de mogelijkheid bieden om mee te komen doen en zo te ervaren hoe gezellig het bij onze vereniging is. Heel veel vrouwen hebben het altijd heel druk en daarom is een ontspannende avond, zoals deze erg belangrijk, je moet toch af en toe even pas op de plaats maken. We hebben een leuke quiz en onze dansgroep heeft een dans ingestudeerd, die ze ons gaan leren, dat is vast heel leuk. Daarom zouden we het fijn vinden, als er veel dames mee komen doen. We beginnen om 20.00 uur in Zaal "De Gouden Leeuw" enje kunt gewoon binnen komen lopen. Bestuur KVO Geffen 20

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Al Ie Modellen fietsen 2008 tot 20% korting.


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Tel.: 07 - 53215 20

Comfortabele stoelen en fauteuils

a

B 0

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

073 53250 2 073 53~El21 info@h7a.nl

www.cafezaalhethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen. nl

Bruiloften partijen vergaderingen

(1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW.VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

C1OOO van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Oss

0412 - 622213

Geffen 073-5321995


Bridgeclub

12. 13. 14.

"• Geffens ' • Doublet ■ Dinsdag 6 januari werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de tweede serie van het seizoen 2008-2009 gespeeld. Deze zitting was, zoals altijd, beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag.

A-lijn l. DD Ceelen-van Grinsven 2. Ep.Bijl 3. DD Berten-van de Wetering 4. HH van Vilsteren-van Weert 5. DH de Veer-van de Ven 6. DH Lucius-de Haas 7. DD van Dijke-Engels 8. DH Rouppe vd Voort-van Galen 8. DD Droog-van Etten 10. DH Loohuijs-Christiaens 11. Ep.van Druenen 12. Ep.van der Meijden 13. Ep.Luijben 14. Ep.van Alebeek

53.06 52.99 52.85 52.52 52.04 50.17 50.16 49.87 49.87 49.65 48.35 46.53 D 46.44 D 45.50 D

B-lijn 1. HH Pronk-Vrolijk 2. Ep.Geling 3. DD van den Hurk-Noy 4. DD Gribnau-van Noort 5. DD van Meurs-van Zantvliet 6. Ep.van Zutphen 7. HH Baart-Lambregts 8. DD Bos-de Jong 9. DD Molkenboer-Willems 10. Ep.Smit 11. DD van Beek-Szovan 12. DD Pieper-van Stekelenburg 13. DD Essenberg-van Hooij 14. DH Ruland-Wolf

57.12 P 55.00 P 54.03 P 51.96 51.49 51.34 50.03 49.58 48.09 47.92 46.74 46.16 D 45.34D 44.95 D

C-lijn 1. DD van Druenen-de Haas 2. Ep.Sollewijn 3. DD Jansen-Janssen 4. HH van den Bergh-van Genugten 5. HH van Bon-Goorsenberg 6. DD Schiks-de Keijzer 7. DD van den Brink-van Oostrum 8. DH van Dielen-de Kort 9. Ep.de Rooij 10. HH de Haas -van Hout 11. Ep.Asselbergs

57.09 P 56.16 P 54.17 P 53.32 52.06 51.71 51.15 51.07 50.23 46.38 46.02

22

DD Baart-Lambregts DD Jonker-van Peer DD van Dijk-van der Burgt

45.21 D 42.78 D 42.65 D

D-Lijn 1. Ep.Weijts 2. DD Lansdaal-Verheijke 3. Ep.de Vries 4. DD Huis in 't Veld-Louwers 5. Ep.Vogels 6. DD Gloudemans-Kwakkel 7. DD Mil-Rothweiler 8. DD van Lieverloo-de Bresser 9. DH van Uden-de Wit 9. Ep.Spoormans 11. Ep.van den Berg 12. DD Blom-Willems 13. DD Bonnemaijers-van der Doef 14. DD van den Hurk-Zeeuwen

58.68 P 55.56 P 54.95 P 54.08 52.17 51.91 50.78 50.09 48.18 48.18 47.40 45.23 42.71 40.10

VERLOREN In november 2008 heb ik mij bedelarmband verloren. Merk: trollbeats zilver met 7 of 8 bedeltjes. Met de letter D, M, R, J, T, een glazen bedeltje van mijn schoondochter een bedeltje met de afbeelding water,vuur en lucht. Dit alles gekregen in 2008 van mijn kinderen en kleinkinderen op mijn 60e verjaardag. Dit heeft heel veel emotionele waarde voor mij. Er staat geen naam in. Dus vandaar deze herhaaldelijke oproep (elders). Heeft iemand mijn armbandje gevonden? Dan heel graag terug te bezorgen op onderstaand adres. Mevr. M. Hofmans Kapelstraat 9a, 5386 BP GEFFEN

GEVONDEN Mobiele telefoon op 5 jan. in de Dorpstraat. Inl. 5323433.

I

ERNIS ._JÎ schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen

T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E.info@ernis.nl 1. www.ernis.nl


,,

Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd! drukkerijwihabo

d ruk1<en,wlhabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukk~ihat>o.nl • J www.wlhabo.nl

www.schoonlieidssalonanne.nl

SCHOONHEIDSSALON

• Met een cadeau-

Gespecialiseerd in:

bon kom Je pos • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkin!)"en (billen, buik, . . borsten, handen, voeten) • Exc1us1eve_s1erade van Beauz1ll en Bella Ragazza • Make-Up workshops 1

._,ANNE Moo~ fJ11SCHOEN9t

• Dagarrangementen

• -

MARIA

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERCE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen"

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi ng

VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngva n I ith. n 1

..,ww.riannemode:.,. 1~

Gera's Bloemdes1gn AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Voor al uw bloemwerk! Openingslijden:

Ma: Di: Wo:

• 5wltchlng • Seniorentraining

Vt:

13.00 lol 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tot 20.00

MEDISCHE FITNESS

Za:

9.00 tot 16.00

INDIVIDUELE TRAINING • Ne.ut.llU!itralnlng • Cbrdlotrnlning • combinatie Nautllus~C.ardlo

GROEPSTRAINING

Do:

• Tot.al Fit • Indoor Cycllng • Streetdance

• Fysiotraining • 01.!! Rugschool • Revalldatletralning • R~ïnt:e9rat(e:tr;;1tning

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

Papendijk lë? • 53B6 EC Geffen

Tel. (073) 532 74 72 • Fax (0731 532 65 75

Kloo slmlraal 5c - Geffen 'fel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11. 00-13. 00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/mdo 9.00-12.00u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureauin Oss 041 2-621120 ofin Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13 .00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur'' is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Adve1tenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenk1anken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.