Torenklanken 2009 - nr 19

Page 1

47e jaargang I nummer 191 december 2009

redactieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 1 3 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon {073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1750 exemplaren

Vooraankondiging thuisquiz buurtvereniging de Elshof Het is weer bijna zover! De thuisquiz komt eraan, en wel op maandag 28 december, in de kerstvakantie dus. We willen nu ook alle bewoners van de wijk de Elshof en de omliggende straten in de gelegenheid stellen om mee te doen, zonder lid te hoeven zijn van de buurtvereniging. Omliggende straten die ook onder de buurtvereniging vallen dat zijn de .Kloosterstraat en de Veldstraat (even nummers). De thuisquiz wordt om 19.00 uur bij het opgegeven adres bezorgd, het is leuk als je met familie of vrienden de uitdaging aan durft te gaan. Vóór 22.30 uur dienen de antwoorden ingeleverd te zijn in de kantine van sporthal de Geer, alwaar de prijsuitreiking rond half 12 zal zijn (afhankelijk van hoeveelheid deelnemers). Aanmelden voor 18 dec bij: Lizeth Verstappen, Berkenboog 10, perryenlizetb@ home.nl Jolanda van den Oever, Abelenstraat 25, vdoever@ home.nl of Marianne Draad, Wilgenstraat 11, frankenmariannedraad@home.nl De winnaars krijgen behalve een leuke prijs, de eeuwige roem én die krijgen de opdracht om volgend jaar (met hulp van bestuur) de quiz in elkaar te zetten. De familie van Venrooy - Martens, de winnaar vorig jaar, heeft dit jaar de quiz in elkaar gezet, wie volgt? Bestuur buurtvereniging de Elshof

Koor ExpresZo organiseert een sfeerconcert In de Maria Magdalenakerk in Geffen. Op zondag 20 december vindt om 19.30 uur in de kerk in Geffen een sfeerconcert plaats. Het popkoor ExpresZo verzorgt deze avond samen met het Gemengd koor, Passe Partout en het kinderkoor de Vrolijke Nootjes. Samen zetten de koren zich in voor de restauratie van de Maria Magdalenakerk in Geffen. In de sfeer van de dagen voor kerst zullen de koren diverse liederen ten gehore brengen. Het idee om een concert te organiseren is afkomstig van ExpresZo, onder leiding van dirigente Antonie Brands. Het koor wil graag haar repertoire ten gehore brengen samen met de andere Geffense koren. Deze tijd, net voor kerst, is hier een goed moment voor. ExpresZo en de restauratiecommissie, kwamen met het plan om de opbrengst van dit concert ten bate van de restauratie van de kerk te laten komen. Er zal daarom deze avond een vrijwillige bijdrage worden gevraagd aan hen die bij het concert aanwezig zijn. Iedereen is welkom, jong of oud, en we hopen dan ook dat veel mensen ons concert komen beluisteren. De deuren van de kerk gaan om 19.00 u open zodat iedereen een plekje heeft gevonden als het concert om 19.30 u begint. We hopen op een grote belangstelling en tot ziens op 20 december in de Maria Magdalenakerk!

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Verzekeringen theke

a,datdoen e allemaal! ----1 Q;.

e'BY~

Aan-/ verkoop

S Regio B •

Huur/

1nanc1er1ng Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

'

LMV

www.lmv.nl

~

ANSCHIJNDE BOUWGROEP GEFFEN

- Pedicure behandeling - Voetreflexmassage - Cosmetische voetverzorging - Verzorg.ingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat ..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

Van Sc:bijndel Bouwgroep bouwt

al 80 par winkelcentra. scholen. dlslribu1iecentrn, woningen en bedrijfsgebouwen. llouwan Is onze passie. U heriomtdat ln alle

ROMME HOVENIERS

facclten van ons werit,en de kwaliteit van de uitvoering_

"Kwaliteit wint de strijd"

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

Van Schijndel Bouwgroep 8"1d<lw.g13

5386 KM Geffen i.l: 073-53229111 fax: 073-5322232 mall@vanschl1ndel-bouwgroep.nl

www.va1u;chlJn<lel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

tig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 19 januari in Vinkel en op 2 maart in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk.

www.parochiegeffen.nl

"OND R DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het ap.twoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegefien.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 11 dec.19.00 u. * avondmis za. 12 dec.19.00 u. H.Mis mmv Passe Partout + kinderkerk zo. 13 dec.09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor (Gregoriaans) ma. 14 dec.19.00 u. * avondmis vr. 18 dec.19.00 u. * avondmis za. 19 dec.19.00 u. H.Mis mmv Dameskoor + kinderkerk zo. 20 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor 19.30 u. kerstconcert van de Geffense koren in de kerk ma. 21 dec. 19.00 u. * avondmis KERSTVIERINGEN De tijden van de kerstvieringen zijn op: 24 dec. (kerstavond) om 17.30 uur m.m.v. Bandola's + kinderkerk om 20.30 uur m.m.v. Passe Partout om 24.00 uur m.m.v. Gemengd Koor 25 dec. Eerste Kerstdag om 09.30 uur m.m. v. Studieorkest om 16.00 uur Kindje Wiegen voor de aUerkleinsten 26 dec. Tweede Kerstdag om 09.30 uur Kerstgezinsviering m.m. v. het kinderkoor DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonach-

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: november: Joris Hoogendoorn, Jaimy Lautenslager PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE wo. 9 dec. 13.30- 14.45 u. 2e bijeenkomst: kerstverhaal PROGRAMMA VORMSEL PROFICIAT aan onze vormelingen van 27 november 2009: Wesley van Bergen, Judith Berkelaar, Florence van der Dussen, Ninke van Erp, Jasper Gloudemans, Iva Heijmans, Niels van Herpen, Joris Hoefnagel, Margot van den Hurk, Willem van Nistelrooy, Rick van Rijn, Emmy van der Rijt, Renske Rombout, Evelijn Ruijs, Bob van Schaijk, Rémon van Schijndel, Roy van Schijndel, Hélène Spanjers, Karlijn van Uijtert, Vera van Zantvoort. Donderdag 10 dec. vanaf 19.00 uur foto's bestellen. Maandag 21 december van 19.30 tot 20.00 uur: evaluatie-avond

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEV' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het zieken.comité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 nov. 2009: Giny Lautenschlager, 62 jaar. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Ope~ingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

LEEVVIKA

~ VAN SCHIJNDEL KEUKENS

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

s.RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie j

0

Murda11 jP jaqrmv w,ntir,unr »umdl

f)

9 0

AN< .<1f/ln1 01,drr «n dal/

K.ndu,,s "1' 1tl0lltl

o nze openingstijden zijn: 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur Donderdag 9:00 • 17:30 uur Vrijdag 9:00 - 20:00 uur Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

Maandag Dinsdag Woensdag

CilWükmdl

Van Schijndel Keukens b.v. CBW-t'rbnd Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl

Ernis schilders bunàeltjarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfecüon

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

_# schilderwerken

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

VAN GÉNUGTEN /ARCHITECTEN///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f / 073 5322639 e I info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

Delta Loyd

lnterpolis

Nationale Nederlanden Reaal

Fortis Centraal Beheer

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. A ls onafhankelijk adviseur kunnen wi j kiezen uit bi jna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen w ij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10. Fax 073 - J32 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454 Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

~

VERZEKERINGEN

Showroom met ± 40 occasions Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


Op zondag 20 december a.s. is er om 17.00 een kerstkoffietafel voor alleenstaanden in het Oude Klooster (zie elders meer info). Aansluitend kunt u om 19.30 uur het kerstconcert in de kerk bijwonen!

KERKBALANS 2009 Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De stand is: € 17.162,00. Dank voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. RESTAURATIE KERK Massaal hebben groepen belangstellenden de restauratiewerkzaamheden bekeken in onze kerk. Er was alom enthousiasme over het resultaat! Met dank aan de rondleiders! Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op € 360.000,00

PAROCHIEWEBSITE Onze webmaster laat weten dat de parocbiesite goed wordt bezocht. Op de welkomstpagina ziet u een foto van onze vrijwilligers: iedere maand een andere werkgroep. Hebben jullie nieuws of informatie van je werkgroep en/of parochieactiviteit, dat op de site vermeld moet worden, stuur dan een mailtje naar info@parochiegeffen.nl. U vindt de website op www.parochiegeffen.nl

ALTIJD ZINGEN ENMUZIEKAAN...! Jeanne Nikkels-van der Heijden (64 j.) vierde haar gouden jubileum bij het Geffens Gemengd Kerkkoor. Haar echtgenoot Harrie heeft er 42 jaar opzitten bij hetzelfde koor. "Bij ons thuis werd veel gezongen en we hadden altijd muziek aan staan," vertelt Jeanne. "Ook op school, in de tijd van de nonnen, zongen we vaak liedjes in de klas, waarvan uiteraard veel kerkelijke liederen, ook Gregoriaans." Moeder Miet van der Heijden stimuleerde haar dochter om lid van het kerkkoor te worden; zij zelf werd later ook lid. Jeanne en Harrie blikken terug. "Je houdt het zo lang vol, mede doordat het een heel gezefüge, hechte groep is. We hebben altijd veel schik gehad. Helaas zijn er meerdere koorleden op te jonge leeftijd gestorven. In de vroegere jaren was het voor een groepje koorleden,

vaste prik om na de repetitie een afzakkertje bij 't Haasje te gaan nemen. Kees Schellekens hield van biljarten; Tonny Jansen, Ton Steenbakkers, Toon Cremers, Gerrit Smits en zelfs ons mam, gingen mee. Ons pap kwam heel vaak nog na ook! Gerrit, die bij het operakoor in Oss was geweest, kon dan spontaan een gezang uit de Parelvissers ten gehore brengen, tot genoegen van alle cafégangers!" vertellen Jeanne en Harrie. "Ik zong ook altijd naar mijn werk!" lacht Jeanne, en dan heeft ze het over de periode dat ze in het atelier van Frits Gloudemans werkte. "Daar heb ik het vak van kleding maken, echt geleerd: van jurken tot jassen en kostuums!" Voor die tijd werkte ze bij Tricobest en (ome) Lambert van Schaijk. Bij Jeanne en Harrie klinkt er niet alleen vaak muziek, maar is het ook de zoete inval. Behalve hun eigen kinderen: zoon John "logeert nog in Hotel Mama" en zoon Perry met zijn gezin, lopen broer Jo en zijn vrouw Mien, de buren, regelmatig binnen. "Hun zoon Jacco met vrouw en kinderen, hoort er hier ook helemaal bij, hij is een beetje "onze derde zoon"! Hij heeft overigens het muziek-gen overgekregen, want hij zingt en drumt al jaren bij de band Unit-Five. Sinds 1990 runt Jeanne een eigen schoonheidssalon, maar het koor is ze trouw gebleven: "Als ik ergens bij ben, dan ga ik ervoor!" Dat het een kerkkoor is, vindt Jeanne geen probleem. Ze vindt het jammer dat er bijna geen nieuwe leden toetreden tot het koor. "Wellicht is de verplichting om iedere week te repeteren en te zingen een obstakel, maar men zou eens vrijblijvend kunnen komen luisteren op de repetitie op dinsdagavond. We hebben een stemmig repertoire en een leuke groep zangers en zangeressen!" Op het jaarlijkse Caeciliafeest (22 november) werd Jeanne in het zonnetje gezet. De feestdag begon met de zondagsmis van 09.30 uur waarbij sfeervolle liederen ten gehoren werden gebracht. Daarna was er een feestelijke brunch in zaal 't Haasje met verrassende elementen. De jubilaris ontving het gebruikelijke gouden Caeciliaspeldje met een attentie. Toepasselijke liederen werden gezongen, er waren voordrachten en er werden foto's van de Romereis vertoond. Het was een gezellig samenzijn! Proficiat! 5


Vou v,ha.

Ópe.-J~~j~:

Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur dinsdag t/m donderdag pauzeren Wij van 12.15 - 13.15 uur vrijd<:19 en zaterdag gehele dag open

c~J~c,/ ç & woohd.ecor-~tie voor- ied.er-e 3ele3e""-heid. Ve.re.n.iBi~€,f,\. Û\. dtA.bç 10% k.orn~ NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1asafb()vw.r1/ 0

\H#

SCHOENEN & SPORT

/J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierlngs.nl

2~

RetY.l!l!i.11."."'

= !!:

~ "' -o"t. nal'I~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

~V!X E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI"VVIELEN

O,fl. Gnzollo _ _ _ _ _ _ __

~V!X , ummii&R@« levtx Automati~ering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Lev1x

+iiiH·i&iiO!JRI.. Levlx Automatisering Oorpstroot 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

U!V!X t neo a ttRe

001 Levlx Automatiser1ng Wolstraat 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

TANKSTATION

~

t8ffR ;:::1~•

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Rob van Hooff (48 j.) Je ziet hem vaak fietsen en wandelen in Geffen... Hij fietst op een zwarte ligfiets met oranje vlag en al wandelend zie je hem 's avonds regelmatig met een grote reflecterende rollator met een rood knipperlichtje... Waarom is Rob van Hooff actief op deze manier? "Ik ben belast met ADCA sca-3, dit is een zeer zeldzame invaliderende neurologische aandoening. Samengevat komt het erop neer, dat je de coördinatie verliest over alles wat je bewust doet zoals lopen, je evenwicht behouden, de hand en armfunctie, zien, praten, slikken etc. De hoofdoorzaak is het langzaam afsterven van de kleine hersenen; dat betekent dus dat mijn mogelijkheden langzaam afnemen en dat ook blessures vaker zullen voorkomen. Als je hier meer over wilt weten dan verwijs ik je graag naar de website van onze patiënten-vereniging dit is www.ataxie.nl" begint Rob zijn verhaal. "Van huis uit ben ik een hardloper, liep in mijn diensttijd zelfs een keer een halve marathon," vertelt Rob. "Ik sport graag en ben graag buiten. Vanwege mijn beperkingen heb ik gezocht naar mogelijkheden om zo lang mogelijk actief te blijven. Sommige neurologen zeggen wel eens: "Use it or loose it!" Mede dank zij de gemeente (de WMO), heb ik de driewiel ligfiets aan kunnen schaffen en die gebruik ik dagelijks. Afgelopen zomer heb ik diverse tochtjes langs de Maas en Waal gemaakt en ook in deze tijd van het jaar, ga ik in het weekend vaak richting de Maas of Den Bosch; verder fiets ik regelmatig een rondje Oss en Heesch. Daarnaast heb ik - nadat het lopen met de nordic walking stokken niet meer ging - een Trionic Walker, een grote rollator, gekocht en die stelt me in staat om al wandelend buiten te zijn. Afgelopen zomer heb ik deze dan ook meegenomen naar onze favoriete vakantiebestemming Griekenland. Thuis loop ik circa 3-4 keer per week in Geffen e/o Nuland, echter de laatste maanden heb ik ten gevolge van een chronische schouderblessure bijna niet gewandeld." Zijn speciale bril roept ook soms vragen op bij de omgeving! "Mijn prisrnabril is echt onmisbaar met de prisma's in het link:erglas en zorgt nogal eens voor opmerkingen als: "Je brillenglas is beslagen". De prismabril zorgt ervoor dat ik niet dubbel zie en dus gewoon net als de meeste mensen kan zien; voor anderen soms een vreemd iets, maar voor mij alweer een prima en inmiddels onmisbaar · · hulpmiddel." Rob, geboren in Rotterdam, is getrouwd met

Christa en vader van Natasja (18 j.) en Lisanne (17 j .); hij werkte 231/2 jaar in diverse functies bij Bouwbedrijf Van Schijndel, de laatste jaren, in verband met zijn volledige WAO situatie als parttime administratief medewerker. Sinds juli van dit jaar behoort hij tot het steeds groter wordende leger van werkzoekenden, in december 2009 is hij begonnen met vrijwilligerswerk bij de Kunstuitleen in Oss. En dat brengt dit gesprek meteen op zijn andere grote hobby: het beeldhouwen. In 2003 volgde Rob een driedaagse workshop beeldhouwen bij De Buffel in Vinkel. met als resultaat een mooie torso van serpentijn van circa 75 cm hoog. "Deze kennismaking heb ik direct thuis voortgezet, waar ik dan ook meerdere uren per week in de tuin aan het hakken, beitelen, vijlen schuren en als laatste aan het waxen ben. Ik ben heel graag buiten, en zodoende sta ik dus zomer en winter buiten. Mijn eerste beeld, de torso, viel uiteindelijk kleiner uit als bedoeld; ten gevolge van breuken moetje soms concessies doen aan het eindresultaat. Mijn voorkeur gaat uit naar het combineren van het beeld met het behoud van zijn oorsprong, de onvoorspelbaarheid (breuken/ kleur) van de stenen vormt altijd een uitdaging." De volgorde van bewerken volgt vaak de onderstaande opsomming van het gebruikte gereedschap: vuistjes groot en klein, widiabeitels, tand en puntbeitels, boucheerbeitels, houtbeitels, diarnantvijlen, ijzervijlen, houtvijlen, schuurpapier met diverse korreldikten en tot slot kleurloze bijenwas. Af en toe gebruikt hij ook nog een boormachine, een slijptol en een verfafbrander. Gebruikte steensoorten van zacht naar hard zijn: speksteen, serpentijn, albast, en springstone; deze stenen komen onder andere uit Afrika en India. Ook bewerkt Rob marmer of diverse tuinkeien zoals o.a. rode en witte carrara, regenboogsteen en incidenteel graniet. Omdat huis en tuin steeds voller werden met diverse creaties en om deze kostbare hobby te kunnen bekostigen, besloot Rob om ook beelden te gaan verkopen, waarvan 25% van de verkoopprijs ten gunste komt van het wetenschappelijk onderzoek t.b.v. de ADCA patiëntenvereniging, waar Rob lid van is. Kijkt u maar eens op: www.robvanhooff.exto.nl of ir-.,,.......__ www.robvanhooff.seesle.nl Misschien vindt u ideeën voor verjaardagen, jubilea, feestdagen of bijvoorbeeld Valentijnsdag en steunt u tevens een goed doel. "Het beeldhouwen wordt wel een steeds zwaardere, fysieke belasting, maar gelukkig weegt de voldoening daar nog steeds tegen op!" vindt Rob. Ik heb bewondering voor de geweldig positieve instelling van Rob. Niet voor niets is zijn lijfspreuk: "Carpe Diem" oftewel "Pluk de dag!" 7


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

Met veel lof werd gesproken over het fraaie verslag van de Roap-reünie 2009, (zie elders) en ook de Dorpspomp werd wederom bestuit. De prins is weer eens gekoesterd (af en toe, vooruit dan maar!). De ingezonden brief in de krant van Gilbert v.d. Meulenreek werd volledig onderschreven. Parkeerproblemen zijn er, doordat er te weinig parkeermogelijkheden zijn in het dorp. Men zal moeten regelen, dat ambtenaren elders parkeren, dat de blauwe zone in acht wordt genomen; er moet op alle mogelijke wijze parkeerruimte worden gewonnen. 't Dorpsplein is echt te klein!! Er moet alleen worden nagedacht over, hoe-dan-ook, uitbreiding van parkeerplaatsen!!! Over de herinrichting van de Papendijk schreef een onzer: 0 Papendijk, o Papendijk, wat zijn je bermen palenrijk. Ik heb ze aan de weg zien staan, ik ben eraan kapot gegaan. Je bent niet meer zoals je was, een weg met bomen en wat gras. 0 Papendijk, o Papendijk, wat zijn je bermen palenrijk. Sinterklaas is weer op waardige wijze ontvangen en met heerlijke eer omringd. De Evenementen Stichting Geffen had haar uiterste best gedaan. Muziekvereniging WI.K. haalde alles uit de kast. Het werd een grootse optocht. Het Dorpsplein was helemaal gevuld met

Alles vers uit eigen bakkerij

blijde kinderen, ouders en hoogwaardigheidsbekleders. De burgemeester sprak een feestelijk welkom. Het leek wel een suikerfeest: Er kwamen 4 suikertantes, echt helemaal "gesuikerspind", zich melden met de boodschap van het vermiste Sinterklaas-kado. De snelle Pieten werden in gang gezet. De Sint in grote spanning: Hij was erg dankbaar en zou het in Spanje pas uitpakken. Er waren weer knappe staaltjes van Zwarte-Pietenacrobatiek. De Sint nodigde alle kinderen uit naar "Het Haasje". De schoenen mochten worden gezet. Wat een feest: "Dank-je-wel Sinterklaas. De Sint was weer heel blij in Geffen te zijn en zoveel lieve vrienden te ontmoeten. Onze burgemeester heeft grote zorgen en ging in Den Haag bepleiten, dat er meer politie-inzet mogelijk moest blijven en dat bij een evenement als "Effe noar Geffe" en rond de Carnavalsfeesten er goed politietoezicht moet zijn en dat een en ander niet ten koste mag gaan van opsporings- en controlediensten. Er was een Geffense subsidie aanvrage richting Rabobank om de overdracht van carnavalscultuur op structurele wijze over te dragen aan de jeugd. Die werd helaas afgewezen. Ook gaat de kinderoptocht wellicht niet door. Er mogen geen oude bomen verdwijnen rond de bouw van het M.F. C. Arno Rom.me wordt de nieuwe lijsttrekker van Dorpsbelangen. Wij zijn benieuwd naar zijn inzet, beweegredenen, zijn aandachtspunten, zijn ideeën en gedrevenheid. De stamtafel zal zeker alle lijsttrekkers nog nodigen aan de Stamtafel. Intussen gaan J. Meulepas en Henriëtte van Bergen zich voorbereiden op het afscheid: beiden als raadslid, en Jan

NIEUWBOUW PLANNEN? Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

®

A~:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!IEIN -i1~Ult,~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

DENNIS

~v

GLOUDEMANSt:::ltj

De beste partner voor uw financiële administratie

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

S C HILDERWERKEN GERANIUM 88 5382 JM VINKEL MOBIEL, 06 • 33 79 55 18 G

••

onderhoud, renovatie & particulier schilderwerk

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


tevens als wethouder en voorzitter van Dorpsbelangen. Wethouder J. v. Hoek heeft Waalboss toch maar weer omarmd en is daarmee op zijn schreden teruggekeerd. Onze vaste stamtafelgast Jan van Vucht legt zijn functie bij het schoolbestuur neer. Hij spreekt de hoop uit dat de twee scholen zich met nog meer elan gaan toeleggen op "eenwording". Hij constateert dat de hardware wel klopt, maar dat eraan de software toch nog een en ander mankeert. Laat beide nog maar even hun eigen spelletjes spelen (nog èf"l<es apart). Het kerkelijk jaar heeft weer een nieuw begin gemaakt: Advent (komst) roept verwachtingen op: de komst van een Kind. (Een moppentapper vertelt: Ik hoop dat het een junske wordt). De Kerk roept ons weer bijeen om de komst van de Heiland voor te bereiden en begeleidt ons naar het Kerstfeest. Er vindt nog een bijzonder concert plaats in onze kerk ten bate van de renovatie: Het koor ExpresZo zal samen met het Kinderkoor, Passe Partout en het gemengd Kerkkoor de Kerstsfeer oproepen op zondag 20 december om 19.30 uur. Een betere voorbereiding kan toch niet. Kom maar eens luisteren naar onze eigen koren! !! Op zondag 6 december vierden de Pompzwengels hun 9e lustrum. Er werd begonnen met het opluisteren van de hoogmis en dan even naar "het Haasje". Tot slot vragen wij Uw aandacht voor de Stamtafel. We hebben echt te weinig vaste gasten. We doen een dringend beroep op allen die mee willen praten, willen

tijd staat het luisterend publiek weer een prachtig programma te wachten. Kom genieten van de muziek van onder andere Mariah Carrey, Celine Dion, Andrea Bocelli, Simon and Garfunkel en niet te vergeten Michael Jackson. De organisatie haakt in op het succes van Joseph and the technicolour dreamcoat en natuurlijk is er ook weer de samenzang met de kerk. Harmonie en koor verzorgen dit jaar nog meer nummers gezamenlijk dan anders en Just Between gaat u zeker verrassen met een spetterend nummer van Marco Borsato. Wat hebben al die wereldsterren en hun muziek met Kerstmis te maken? Reden temeer om te komen luisteren, want dat verklappen we pas tijdens het concert. Trouwens ook good old Louis Armstrong zal niet ontbreken. Aan hem is dit keer de titel van het concert opgedragen: 'What a wonderful world' ... wat ons betreft erg toepasselijk voor de Kerst. Dus niet vergeten in uw agenda te zetten: Candlelightconcert Harmonie Union en Just Between, zaterdagavond 19 december a.s., om 20.00 uur (aansluitend aan de mis van 19.00 uur) in de RK kerk in Nuland!! Een uitje voor het hele gezin wat u niet mag missen! !!

luisteren, willen debatteren, wat willen doorgeven, die

Als het kwetsend is bedoeld, dan ben je geslaagd! Is dit niet kwetsend bedoeld, dan geef ik het advies: Geef de pen over aan een ander persoon, die zich tactvoller kan verwoorden!

van Geffen houden om eens of altijd, of af en toe aan te zitten. De stamtafel kent geen leden, heft geen contributie en kent aJleen maar gasten. Volgende stamtafel is op 13 dec. om 10.30 uur meteen na de Hoogmis met napraat over het afgelopen jaar en wensen voor het nieuwe jaar en altijd in café Govers. Wij rekenen heel graag op U. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Hauw Doe. Ut gû oe goet.

WERELDSTERREN IN NULAND!! Ja, u leest het goed, over een paar weken komen er behoorlijk wat wereldstenen naar Nuland. Nou ja, niet persoonlijk, maar wel hun fantastische muziek. Waarom zou je ontzettend veel geld uitgeven aan sterren van ver, wanneer je in het eigen dorp net zoveel kwaliteit hebt zitten. Alle gekheid op een stokje, we doelen hier natuurlijk op alweer het derde Candlelightconcert wat Harmonie Union en Just Between op zaterdagavond 19 december a.s. voor u in de RK kerk in Nuland gaan verzorgen. Voor de derde keer op rij een heel bijzonder muzikaal evenement in de aanloop naar Kerstmis. De kerk wordt speciaal hiervoor weer kleurrijk verlicht en zoals al-

REACTIE OP ROND DE DORPSPOMP (uit Torenklanken nr. 18)

Liesbeth van Lokven, geitenboerin Vinkel.

TOREN"KLANKJE" Die Dorpspomp-Geitenbreier breide averechts... !

1 h f C0 0

~:~::::~nn Verzekeringen Kredieten Zelfstandigen

Een nieawe /;lil( in aw Voordeel/ Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T +31(0)73 5322135

F +31(0)73 5325506

E info@colhof.nl

1 www.colhof.nl

9


DOJO IN MUZIEKTEMPEL 013 TE TILBURG

is "piano rock" lekkere vlotte nummers die door de band zelf zijn geschreven. Wat als Dojo de volgende ronde haalt? Dat zou heel tof zijn. Mochten ze in de volgende ronde komen, en nog verder volgt er een finale. Waar 1 band in kan winnen. Die band gaat Nederland en België vertegenwoordigen op een groot festival in Duitsland, waar zo'n ruim 30.000 man op afkomen. Voel jij je geroepen om Dojo te steunen? Mail dan naar info@dojomusic.nl ! Als alle kaarten worden verkocht is het natuurlijk een grote groep. Dus meer steun, en meer steun is meer kans.

Wat is er nog mooier dan in de muziektempel van Nederland te spelen! Dojo krijgt deze kans en wel op 18 December 2009 in de 013 in Tilburg. Ze spelen daar in de Bat Cave zaal Dit optreden is geregeld vanuit Emergenza. De avond duurt van 19:30 tot 23:30 uur. Dojo speelt om 22:00 uur. Ze laten een half uur lang eigen werk horen. Emergenza is een organisatie 'wat startende bands de kans geeft, iets te laten horen aan de wereld. De wedstrijd waar Dojo aan meedoet zit als volgt in elkaar. Verschillende bands strijden tegen elkaar om een plek in de volgende ronde. De eerste ronde vind dus plaats in de 0 13. Er zijn 4 speeldagen; 16, 17, 18 en 19 December. De avonden zijn van 19:30 tot 23:30 uur en er zullen per avond 8 bands optreden. Dojo speelt dus op vrijdag 18 December 2009 om 22:00 uur. De mannen van Dojo hebben 100 kaartjes gekregen voor die avond om te verkopen. De kaartjes kosten 9 euro per stuk. De stemprocedure op de avond zelf is als volgt: Hoe meer mensen hun hand opsteken na het optreden van Dojo, hoe groter de kans is dat Dojo de volgende ronde haalt! Daarom moeten er zoveel mogelijk kaartjes verkocht worden, en ook zo veel mogelijk mensen gaan kijken, en stemmen natuurlijk! De muziek stijl die Dojo speelt

op de foto van links naar rechts Stef van de Wetering Heesch, Paul van Nistelrooi Nuland, Ruben van de Meulenreek Geffen en Gertjan Schouten Geffen

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DORSVtEGEL P

10

ART

Y

CE

N

TRUM


EEN MEDAILLE VOOR VERDIENSTEN! De jubüeumroap was een succes! Mede dankzij "Moeder Roap": Petra van Erp (45 j .) . Zo werd ze gedoopt door de voorzitter van Stichting Rottenrijk, Antoon Bierings, toen hij haar de eremedaille 'voor verdiensten' omhing! Petra begon 32 jaar geleden bij de KPJ-groep op Recht vur zunne Roap. Na een reorganisatie van de activiteiten rond Carnaval kwam er een aparte werkgroep RvzR met Jan van Ravenstein, Willie van Erp (De Zolder), Paul Wagemakers en Petra. Met de jaren werd de Roap beter en professioneler; artiesten wisselden en de avonden werden steeds goed bezet. In de jubileumroap van 2009 werd uiteraard teruggeblikt naar de afgelopen jaren, maar de werkgroep vond dat er toch wat extra aandacht mocht komen met vooral de artiesten van het eerste uur. Een reünie werd het idee. Naarstig gingen ze op zoek naar alle oud-artiesten en vervolgens werden maar liefst 500 uitnodigingen verstuurd. Hoewel beide avonden niet volJedig bezet waren, werd het een succes: De dames van D'n Andere Kant (vrouwen van de oud-leden van de Raad van Elf) zongen in fleurige kledij een lied over hoe het vroeger was ... dorpsomroeper Henk van Dijk haalde op spitsvondige, lollige wijze 'het veranderende Geffen' naar boven... de showgirls van gemiddeld 33 jaar gooiden 'hoge ogen met de benen hoog' ... de K.PJ schitterde weer met fantastische acts uit de oude doos... Has en Dorke waren 'puur' als vanouds met hun sterke woordspelingen, deden de groeten van alle Geffenaren met een bijnaam en hadden net als toen "overal schijt oan!" ... de Schauw Durskes acteerden en zongen over een actueel thema: de crisis ... Janus en Peer ' steggelden' weer over vanalles en spraken met meerdere tongvallen... en dat alles onder muzikale begeleiding van de Pompzwengels en gepresenteerd door Rene. Nieuw was Antoon "Ut Archief" die drie periodes van 11 jaar op ludieke wijze onder de loep nam, nadat hij dagenlang het archief van Rien van Alebeek had doorgespit! "Een perfecte avond, met een gezellige, leuke sfeer" zegt Petra. "Het was meteen weer één artiestenfamilie! We hebben net als anders volop gelachen achter de coulissen in "Adjes Bar". Antoon Romme kreeg een origineel Roapj e aangeboden en de Gouden Roap - die in hun tijd nog niet bestond - werd uitgereikt aan Has en

Dorke. Petra ziet met haar huidige werkgroepleden Geert-Jan van Nistelrooij, Patty van Nistelrooij, Lieke Dortmans en Els van Rosmalen al weer uit naar de nieuwe Roap op 29-30 jan. en 5-6 febr. 2010. De artiesten zijn al volop met hun teksten en out fit in voorbereiding. "Ik verheug me er al weer op; het succes valt of staat met de triade: organisatie, artiesten en bezoekers! Ze kan ons alvast ~}llql!II verklappen dat er een leuk nieuw duo aan zit te komen ...! "De eerste avond van zo'n Roap vind ik altijd het mooist: je voelt de spanning die dan nog in de artiesten zit; bovendien wordt er dan met aandacht geluisterd." Net als vorig jaar wordt er bewust gekozen voor een generale repetitie, waarop positieve feed back wordt gegeven door een aantal mensen. "We lezen altijd de teksten door op doublures en krenkende taal. Mensen kwetsen kan niet; we zeggen altijd tegen de artiesten: Sta achter je tekst en weet wat je doet!" aldus Petra. Op de tussenliggende zondagmiddag 31 januari 2010 zal er voor de eerste keer een Jeugdroap gehouden worden. "Daarvoor is een aparte jeugdwerkgroep in het leven geroepen bestaande uit Bart Verhagen, Ruben van de Meulenreek, Madelon Vos en Ellen den Hartog. Wij ondersteunen de groep waar nodig is," legt Petra uit. Petra van Erp - van beroep projectleider in de psychiatrische verpleegkunde - ziet de organisatie van de Roap-avonden als een welkome afwisseling met haar dagelijks werk, maar ook als een fijne binding met Geffen. "We hebben een creatief dûrpke en dat moeten we laten zien!"

• GRONDWERKEN

• MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

11


De ROAP-REUNIE Wat een sfeer op 20 en 21 november in de Gouden Leeuw. De stuwende begeleidende roapcommissie o.l.v. Petra van Erp wist met haar enthousiasme al op de generale repetitie de deelnemers aan te moedigen. De zaal liep geleidelijk vol met minstens 250 genodigden, die elkaar weer vreugdevol begroeten. Het was even wachten tot de van-ouds-bekende begeleidingsgroep "de Pompzwengels" hun heerlijke muziekjes lieten horen. 20.10 uur het gordijn ging open en daar verscheen de oude ceremoniemeester: René van Herpen, die de hele feestelijkheid op meer dan voortreffelijke wijze leidde en een dikke pluim verdient. In zijn lied kondigde hij de diverse artiesten aan. Prins Bert de 1e met adjudant en ho.fleden maakten zich op voor een plechtig moment De huldiging van de grootste drijfkracht van dit feest: Petra van Erp kreeg een bijzondere onderscheiding en werd rijk geprezen om haar inzet en draagkracht. Alle aanwezigen onderschreven deze terechte hulde. Complimenten aan Petra!!! Een toporganisatie neergezet. Proficiat!!! "Ut archief" werd aangekondigd. Antoon Romme verscheen in vol ornaat. Hij wist meteen de zaal te boeien: "Ikgoaoe wa vertelle over 33 joar roap". Nou dà wierre humorrijke verhalen: Dorke is wer op dur neus gevallen en Has hi zunne kop gestoten en ze roepen beide: We hen overal scheit oan. Ze bleken beij zeer bescheten. Volgens men, zin Antoon, zit er nou vort overal scbeit oan. De Prins, alias Dorke moest alles steeds uitleggen; hij waar te ingewikkeld en da is ie nog. Burgemister van Oerle moes van de 3 dorpen een gemeente maken. Mar urn. van woater en kaf mi wa rottigheid een eenheid te maken da duurde 16 joar en't is nou werte koop. Er kwam een echte map-commissie met Cor Lauwers, Rien vanAlebeek en later Jan van Ravenstein. Het koppel " Has en Dorke " verdiende navolgers. De Dames van d 'n Andere Kant, de dames van de oude carnavalsraad maakten hun opwachting. Natuurlijk auverwetst greij oan en hillemoal in trance bezongen ze hun eigen geschiedenis met fraaie begeleiding van de Pompzwengels, dat leverde een groots applaus op; de hele zaal zong het refrein mee en daarmee kwam de sfeer op volle toeren. Wie is de oude dorpsomroeper?: Wette nog, hedde gebeurd da: nee: Hij kwam met: zo waar ut vruuger!!! We han toen al een M.F.C. da waar de Korthout als kapsalon, eau-de-cologne verkoper, lotenhandel, snoepjeszaak, aspirientjes, snuisterijen en sieraden en unne goeie boer hai un wijf mi un rond lijf, un mager perd en unne zoon op het seminarie, mar d 'n Hoas bleef d,n Hoas. Het werd een bewonderswaardige reis door het dorp. Niemand had in de gaten, dat er zoveel veranderd was. Een meeslepend optreden. In spanning wachten we op de Showgirls. De eerste echte dansgroep van de Roap. Die zijn versleten!!! Maar met 12

driftige pasjes kwamen ze op. Er klonk snelle, hippe dansmuziek: "de Can-Can" en daar vlogen de beentjes omhoog, de rokken de lucht in en in een wervelende vaart werd het toneel gevuld met dartelheid en tot slot verbaasden ze eenieder met een echte spagaat, die gevolgd werd door buitelende, duikelende salto,s. Dat schiep de nodige consternatie. Ze werden op lachwekkende wijze afgevoerd met rollater en zelfs met rolstoel. Voor de 2e keer "Het archief", door Antoon Rom.me. De Pompzwengels maakten plaats voor de Broelliehoop. Gerard van den Bovenkampwerd het "stralende" middelpunt van dat orkest. De Pompzwengels traden zelf op met een voortreffelijke act. Het fameuze optreden van Wanda, met o.a. ''Hij bleft nog lang zingen, voordà ie de kerk uitgû" brengt nog iedereen in extase. De Toapen vreesden het ergste toen hun geliefde Tonnie zong van: "Ik ben verliefd". De Toapen begonnen te roepen met: Weg met je frotlippen en een Zwarte Doos wordt altijd terug gevonden. Maar de Toapen hervonden zich en besloten met een wilde danspartij en maakten destijds ook nog een spagaat. Nou de Doktoren van Maasdonk hebben volgens Antoon dagen werk gehad om de van onderen ontstane ravage op te ruimen. Henk van Dijk zette het Rottenrijk op zun kop. Hij ging helemaal dwarsliggen. Verraad aan het Rottenrijk, werd geroepen. Het werd later de aanleiding van de Carnavalsraad om ontslag te nemen. De Roap beleefde volgensAntoon toch grootse momenten met o.a. de K.PJ. met de welgevulde Scheut in enkel een auverwetste luier. 12 jaren lang was Antoon van Zandvoort het grote middelpunt van de Roapavonden als het "Kruitvat" van Geffen. Verder dansten er vele groepen o.a. de Leeuweriken en dat allemaal onder leiding van Marjan Lepoutre. Has was op bezoek in India: Dorke las voor: Ik weet nie wak zie: van onderen niks en van boven niks, mar ut went, ik loop nou zelf in auwe string. En stinken as ze doen. Maar nou ik zelf ook stink, ruik ik het niet meer. Dorke jankte thuis: "Ja tis hier goed; hier wil ik altijd zen." Ook de Buurtjes traden op mi hun waslijn vol sj arretels en zo. Antoon gaat af met de mededeling: Ik heb nou eigus de Boks vol. Dan volgt het hernieuwde optreden van de K.PJ. met natuurlijk zeer verbeterde oude koek: 0, o wat hebben we gelachen. De voorman riep diverse artiesten op: Er kwamen de Papa en de Mama, de Mutie en Putie en de derkes met hilarische muziek, de 2e akte bracht ons naar Zweden, waarbij er twee trollen schuddebuikend hun liedje floten, daarna trad er een 4-tal uit de Peel op met prachtig meerstemming gezongen Peelliederen, dat tevens uitgebeeld werd, dan 2 siamese tweelingen, die opkwamen als Hink-Honk en Henk-Hank en tenslotte die vreemde Oostenrijker met Franse liedjes als Kareltje Asnavoer. Het was een echte dolle vertoning. In de Pauze werd al gehoord, dat de avond zeer geslaagd was. Pauze.


De Prins hai wer 'n moeilijk stuk bij elkaar geschrivven, mi "moi war Has,ja Dorke" dà ging o.a. over de pastoors; dà pastoor Smulders unne grote wegblijfpremie kreeg, datter un misintentie kwaam vur de slachtoffers, ja vur de minse achter het neej Maria- Magdalena-beeld, dà kapeloan Croymans in Afrika meej op sterk woater waar gezet, dà Scheepens Adambenemend mooi was en dà kapelaan Paul Geelen de Kattebel luit en even opgewekt is as Lazerus en over de burgemeesters en wethouwers en d'n grote burger, dat ie altijd samenvattend is, wade wethouwers heel lekker veine en dà wethouder van de Ven veul schuld hai gemakt en dat de Vos al zun kiepen opgegeten hai en dà de ambtenaren ut nie mer konnen ophouwen enz.. Ze bezongen bij dit laatste optreden "GEFFEN" en de vele bijnamen van Geffenaren werden met tromgeroffel begroet en dokter Jansen nam nog un trekske oan zun cigaar, en Antoon Rom.me, ruim in de boks, hai zunne proaterd noa ha loaten noakijken en da apparaat kos nou nog weijer open en Gilbert van de Meulenreek slupt altijd goet ok al li de prins bij hum midden in bed, enz. enz. Na het optreden werden beiden geëerd met "de Gouden Roap". Voor de 3e keer kwam Antoon aan het woord. Hij besteedde veel aandacht aan de Weeuwkes mi ut Geffes st~tion, de geminte, de inspraak en Geffe blèft. Hun optreden werd het hoogtepunt van de Roap. Ook "de Kaast", mi al hun vertragingskunsten werd gememoreerd en natuurlijk de Weetwatsjers. Het meest aansprekende onderwerp was wel de gesneuvelde duif van d'n brillernins, die in meer dan 6 optredens voorkwam. Antoon had veel waardering voor het optreden van Has en Dorke, en wees noar de moeder van de Prins, die hoast 102 werd en merkte op dà de prins te roemen viel urn wat ie toch nog deej vur Geffe en nog zo'n mesterlijk goeie tekst kon schrijven en dat ie nog mar 11 joar dur moes goan. De prins wier er gewoon klein af. "As God ut belieft", zin ie. "Moi war Has, Ja Dorke". De wijze waarop Antoon Rom.me zijn taak had opgevat was indrukwekkend. Stapels dossiers nagekeken, honderden documenten afgestruind. Het werd dan ook de bezieling van de hele reünie. Hij eindigde met een smeekbede: Geacht bestuur ik hoop da ge ziet, dà mun hart vervuld is van verdriet, en dà ge ok van al m'n inspanningen, die ik naliet hier gift ut nodige krediet ik wijdde echt mun ziel er lange tijden misschien wilde men ok wel onderscheiden Ut klinkt wel hart mar tis zeer positief al wà ik schreef, gû vur eeuwig in men archief. Antoon kreeg meer dan zijn terecht begeerde lofzang. De reünie werd voortgezet met de Schouw Durskes in de sketch "Midlifecrises", gekscherend over werk, werkverdeling, nutteloos werk, gezinstroubles, de eindjes oan makoar kneupen en besloten met een lied: "Ga aan de slag". De zaal zong begeesterd mee en het slotstuk was voor het opgewarmde, vurige, slagvaardige, opwindende luidbejubelde tweetal: Janus en Peer. Peer uit Spanje be-

laden met roem en rijkdom en Janus in al zun eenvoud, mar wel ereburger wisten het publiek in volledige vervoering te brengen en we lieten ons meeslepen in hun gevecht om het behoud van Geffen; Janus maakte Peer tot de nieuwe burgemister en wier zelf d' n 1e wethouder en wel in "Groot-Geffen". Wat een prachtige avond, wat een rijk aangeklede, versierde, verzorgde, spannende, humoristische, wervelstormende beleving. Het welluidende applaus is nu nog hoorbaar in de Gouden Leeuw. Het geheel werd afgesloten door alle artiesten en medewerkenden met het lied: JA TIS HIER GOED, IBER WIL IK ALTIJD ZEN. Een ware schitterende reünie. Tot over 11 joar. Hauw Doe, Ut gü oe goet.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van Grada Schuurmans van Santvoort Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat zij voor velen zoveel heeft betekend. Grad Schuurmans, kinderen en kleinkinderen

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 13


WIT GELE KRUIS FONDS GEFFEN SCHENKT AED AAN GEBRUIKERS SPORTPARK DE BIESCAMP De drie gebruikers van Sportpark de Biescamp (voetbalvereniging Nooit Gedacht, tennisvereniging De Vlijmd en KPJ Geffen) hebben onlangs van het Wit Gele Kruis Fonds uit Geffen een AED geschonken gekregen. Een AED (een automatische externe defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme bij mensen met een hartstilstand op gang kan helpen (defibrillatie). "Dit initiatief wordt door de drie verenigingen uiteraard bijzonder gewaardeerd", benadrukt Han van Duren, voorzitter van Nooit Gedacht. "We waren al langer op zoek naar mogelijkheden om een AED aan te schaffen. Hiervoor waren we ook in gesprek met de gemeente, maar helaas leverde dat niets op. De hulp van het Wit Gele Kruis Fonds stellen we dan ook bijzonder op prijs, vooral ook omdat de andere AEDapparaten in Geffen te ver van het sportpark gesitueerd zijn om effectief in te kunnen zetten." Het Wit Gele Kruis Fonds, ontstaan uit de restgelden van de voormalige Wit Gele Kruis vereniging in Geffen, ondersteunt al tien jaar diverse lokale projecten op het gebied van gezondheid. "We hebben de beschikking over een kapitaal dat bijeen is gebracht door de Geffense gemeenschap. De aanschaf van een AED voor Sportpark de Biescarnp is het negende project dat we, met de rente die we van dit kapitaal ontvangen, kunnen ondersteunen", vertelt Aart Smit van het Wit Gele Kruis Fonds. Onlangs werd de AED officieel overhandigd aan drie vertegenwoordigers van de desbetreffende verenigingen: Han van Duren (voorzitter Nooit Gedacht), Bas van Dijk (voorzitter K.PJ Geffen) en Hanneke Feitsrna (secretaris TV de Vlijmd). Het sportpark is niet de enige locatie in Geffen met een AED. Ook het gemeentehuis, de huisartsenpraktijk, het oude klooster, Sporthal De Geer, Fysiotherapie Bruinenberg Smulders, NAS Afbouw en Bouwbedrijf van Schijndel hebben de beschikking over een AED. Smit: "Naast een ambulance is ook iedere politiewagen tegenwoordig uitgerust met het apparaat." Om de AED ook in de praktijk te kunnen gebruiken, is het nodig dat vrijwilligers een opleiding volgen. De drie verenigingen hebben van november tot en met februari dan ook diverse cursusdata ingepland. Van Duren: "In de cursus wordt geleerd hoe je een situatie met een hartstilstand kunt herkennen. Daarnaast komt de primaire reanimatie en de werking van het apparaat aan bod." Bij iedere vereniging hebben zich al meerdere kandidaten aangemeld en de eerste cursus is al achter de rug. "We hebben daarvoor vooral het kantinepersoneel en alle dienstdraaiers benaderd. Zij zijn vaak op het sportpark te vinden en dat kan belangrijk zijn als 14

het nodig is om de AED te gebruiken. In deze situaties is elke minuut belangrijk .." Alle cursisten die geslaagd zijn voor de cursus kunnen zich bovendien aanmelden voor AED-alert (www. aed-alert.nl). Smit: "Een AED-Alert is een sms-dienst die ervoor zorgt dat via de meldkamer aangemelde burgerhulpverleners en AED's worden ingeschakeld om hulp te bieden bij een hartstilstand. Als er bij de meldkamer een melding van een hartstilstand binnen komt, krijgen alle burgerhulpverleners die zich aangemeld hebben een SMS-bericht met daarin de locatie van de melding en de dichtstbijzijnde AED. Op deze manier kunnen hulpverleners nog sneller ter plaatse zijn. Aanmelden voor de sms-dienst is dan ook belangrijk, het levert een verhoogd resultaat op." De AED hangt vanaf nu in jeugdhonk ' De Corner' van Nooit Gedacht en is van daaruit snel bereikbaar voor alle gebruikers van De Biescamp en omwonenden.

(foto: Han van Duren, Hanneke Feitsma, Aart Smit, Wim van de Heuvel en Bas van Dijk)

"VOLWASSEN POLITIEK MAASDONK" De VPM werkt er graag aan mee! Uw visitekaartje in de Maasdonkse gemeenteraad Hans Hendriks Gerard Kézér www.vpmmaasdonk.nl

I

ERNIS

.,.Î schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E.info@ernis.nl 1. www.ernis.nl


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

©

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/rn vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag vanl3.30 tot 14.30 um

DE FLIEREFLUITERS VERRAST Zaterdag 28 november tijdens de Sinterklaasmiddag werden de Flierefluiters extra verrast. Ada Maas en nog twee andere dames kwamen op de club om de opbrengst te overhandigen. Dank zij het mooie muzikale Benefietconcert 15 November te Vinkel. En al deze mensen die dit mooie concert mogelijk hebben gemaakt. Kon Ada het gulle bedrag overhandigen en alle Flierefluiters waren verrast en erg dankbaar, dat zij de Flierefluiters een warm hart toe dragen. Namens alle Flierefluiters Hartelijk dank.

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder MJ.M van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder E.J.M de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder ing. J. T.M van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42

100 100

Ratten

100

Kakkerlakken

Muizen Vlooien

100

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro 0 ngediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744

Veld.straat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 15


U profiteert van onze stabiliteit. Dat is het idee. Het maken van de juiste financiële beslissingen is belangrijk. Zeker vandaag de dag. Misschien is beleggen weer een optie voor u. Daarom komt de Rabobank met een nieuw beleggingsproduct speciaal voor leden: Rabo Extra Ledenobligaties. Dat is een investering met een aantrekkelijke rente in een solide en betrouwbare bank, de Rabobank. U vertrouwt ons uw geld toe en wij zorgen daar op onze beurt weer goed voor. U profiteert van onze stabiliteit. Dat is het idee. Meer weten? Kijk op rabobank.nl/extra of neem contact op met een Rabobank bij u in de buurt.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor Rabo Extra Ledenobligaties is een prospectus kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank en via rabobank.nl.

Nieuw: Investeren in de Rabobank met Rabo Extra Ledenobligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/extra

Rabobank


Kennismaken met de leer van Bruno-Gröning?

,:

1

Wij nodigen u daartoe graag uit op een van onze bij eenkomsten. Bruno Gröning leerde ons wat wij in de loop der eeuwen vergeten waren: ons met GOD in verbinding te stellen zodat wij de natuurlijke goddelijke kracht weer kunnen opnemen. Een bijeenkomst houdt het volgende in: Het opnemen van de Goddelijke Kracht Als wij de positieve kracht opnemen, botst deze tegen alles in ons wat negatief is. Deze positieve Goddelijke kracht heeft het vermogen om alle negativiteit uit ons te verwijderen en ons te zuiveren van mogelijke ziekten en stress. Het instellen Voor de opname van de Goddelijke Kracht stellen wij ons in. Dit gebeurt in ontspannen zittende houding waarbij de armen en benen niet gekruist worden. De handen liggen hierbij met de handpalmen naar boven op de bovenbenen. De op ontvangst gerichte open uiterlijke houding duidt de innerlijke houding aan. De voordrachten van Bruno staan centraal in de driewekelijkse bijeenkomsten omdat deze vele onschatbare geestelijke wijsheden bevatten. Deze worden afgewisseld met muziek. Wilt u meer weten en graag een avond bijwonen, dan nodigen wij u graag uit op een van onze driewekelijkse bijeenkomsten in de bovenzaal van het Martinushuis, Kloosterstraat in Nuland. Hier volgen enkele data: 15 dec. - 5 jan. - 26 jan. Aanvangstijd: 19.30 uur Voor info kunt u ook terecht op de site: www.brunogroening.nl of bel: 073 5322057

KERK EN SAMENLEVING

De kosten voor deze maaltijd zijn€ 4,00. Wij hopen dat velen van u gehoor zullen geven aan deze uitnodiging om Samen op Weg naar Kerstmis te gaan. Wilt u meer informatie of wilt u opgehaald of thuisgebracht worden bel dan met: Lies v. Dinther, tel. 5322287 of Mien Gerrits, tel. 5324691. Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden. Graag voor 15 december inleveren op de pastorie Telefonisch opgeven kan ook door te bellen met Lies ofMien.

Antwoordstrookje Naam: ............................................................................ . Adres: ............................................................................ . Telefoon: ........................................................................ . Geeft zich op voor de Kerstkoffi.etafel voor alleengaanden op zondag 20 dec.'09.

. . ,

AUTORUSCHOOL

Van Nistelrooy

PnJzen

Losse lessen à contant in de auto. Pakketten kunnen in twee termijnen betaald worden. Opfri~tur~u;,

SAMEN ETEN IN DE KERSTTIJD De werkgroep 'Kerk en Samenleving' wil alle alleengaaoden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffi.etafel op zondag 20 december a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen.

J_

(

Al in het bezit van een rijbewijs maar durft u niet meer te rijden? Neem een aantal opfrislessen. Contact

l..

Voor meer Informatie kijk op de website of bel.

In kerstsfeer gaan we: • Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. • Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. • Samen luisteren naar een gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). 17


ARNO ROMME LIJSTTREKKER VAN PARTIJ DORPSBELANGEN

school uit 1952 de 7e klas of wel de v.g.1.o. klas, voorgezet gewoon lager onderwijs in die tijd. Deze meisjes zijn dit jaar bijna allemaal 70 jaar geworden.

Achterban kiest unaniem voor Arno Romme

In haar vergadering van 19 november jl heeft de achterban unaniem Arno Romme gekozen tot haar lijsttrekker bij de verkiezingen voor de gemeenteraad op 3 maart 2010. Op dit moment is Arno Romme nog voorzitter van Partij Dorpsbelangen, waarvan hij sinds 2006 actief lid is. Arno Romme (47) is geboren en getogen in Maasdonk. Hij heeft een aantal jaren geleden bewust voor Dorpsbelangen gekozen omdat de openheid van deze partij hem zo bijzonder aansprak. Samen met meer jongeren uit onze partij wil hij het enthousiasme, dat binnen Dorpsbelangen leeft, voortzetten ten behoeve van toekomst van de inwoners van Geffen, Nuland en Vinkel. De komende maanden zal gewerkt worden aan de samenstelling van de verkiezingslijst, welke zal opvallen door het jeugdige enthousiasme dat al een aantal jaren binnen Dorpsbelangen bestaat.

ERIC LANGENS OPNIEUW BESCHIKBAAR ALS LIJSTTREKKER PARTIJ MAASDONK Partij Maasdonk is druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Uit de gesprekken die het bestuur van Partij Maasdonk met de huidige 3 raadsleden, Eric Langens, Henk Heijmans en Peter Roozen, heeft gevoerd is gebleken dat ze in zijn voor een verkiesbare plaats bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter Eric Langens heeft aangegeven opnieuw beschikbaar te zijn als lijsttrekker voor Partij Maasdonk. Eric Langens heeft inmiddels bijna 8 jaar raadservaring opgedaan en heeft de laatste 4 jaar ook het fractievoorzitterschap voor zijn rekening genomen. Daarmee is hij momenteel de meest ervaren politieke man van Partij Maasdonk. Partij Maasdonk is druk bezig met de definitieve samenstelling van de kandidatenlijst. Mensen die politiek geïnteresseerd zijn en graag willen meedenken en meepraten en (partij)Maasdonk een warm hart toedragen zijn welkom. Informatie via tel. 06-29332037 of email info@partijmaasdonk.nl

KLAS 7 UIT 1952 Wie herkent hier zijn of haar: vrouw, zus, tante, nicht, oma of klasgenoten? Even op een rijtje, dit zijn de leerlingen van de Maria18

Op de bovenste rij zien wij van links naar rechts: Juffrouw Tiny v. Zanvoortt, daarnaast Leny Rovers, Marietje v. Dijk, Sjaautje v. Dijkt, Anny v. Grinsven, Sjaantje Boerdonk, Sjaantje v. Udent, en Diny Romme. Tweede rij zittend: Toos Lepoutre, Bertha Kieboom, Rieky v. Nistelrooij, Fia Langens, Nellie v. Schijndel, Marietje v. Gogh en Diny Langens. Op de voorste rij: Marietje v.d. Heuvelt, Corry v. Bergen, Annie v. Griensven, Nellie v. Hoorn en inzendster Dia v. Zantvoort.


~

PERSBERICHT

KBO Geffen in de Gaviolizaal te Helmond.

Hulp en gezelschap voor senioren, juist nu! In de decembermaanden, wanneer de dagen korter worden en de gezelligheid binnen met familie wordt gezocht, voelen veel ouderen zich eenzamer dan ooit.

KBO INFORMATIE ~ AFDELING GEFFEN

,.

f'

"Wat is dat nu,?" zult u zich afvragen. Daar is gevestigd het draaiorgelmuseum.Een unieke collectie draaiorgels van groot tot klein. Het is een museum dat de moeite waard is om te bezoeken en dat was ook de reden voor de KBO Geffen om daar op 18 november met een kleine twintig mensen naar toe te rijden. Na een tocht over Brabantse dreven via Heeswijk, langs het kanaal naar Helmond arriveerden we omstreeks twee uur in de middag. Niet allemaal want een van de chauffeurs was de weg kwijt geraakt. Kan gebeuren. De verloren vrouw in dit geval arriveerde toch nog binnen de tijdsmarge die we hadden staan voor de rit. Koffie en gebak vie- :=;:;,;;:~;:::1,..,....~~~len ons ten deel gevolgd door een deskundige uitleg over ~ het ontstaan van de vele orgels. Sommigen waren gebouwd in de twintiger jaren van de vorige eeuw en functioneerden nog perfect. Alle orgels werden in werking gesteld en vooral bij de groten was dat een oorverdovend lawaai. Vroeger stonden deze orgels op dansfeesten en werd er daadwerkelijk opgedanst. Oudere KBO-ers konden zich deze tijd nog wel min of meer herinneren. Nadat we ons allen hadden verdiept in de techniek van de orgels, de grote muziekboeken met gaten erin probeerden enkele de kleine handorgels te bedienen. Er waren erbij die meteen met zo'n ding de straat op konden. Centenbakje in de hand en een aapje op de schouder. Na een lekker drankje na was het rond de klok van vier uur weer tijd om richting Geffen te gaan. Toch een beetje de file voorblijven. We kunnen terug kijken op een leuke middag. Bestuur KBO Geffen

Een bezoekje van een vrijwilliger? De doelgroep van de bezoekersdienst bestaat uit ouderen met behoefte aan een regelmatig terugkerend bezoek. Vaak zijn dat ouderen die niet veel contacten buitenshuis hebben. Kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld hebben het druk met hun eigen werkzaamheden. Daardoor voelen de ouderen zich alleen. Op zijn tijd een bezoekje van de vaste vrijwilliger van de Bezoekersdienst doorbreekt de stilte van de dag en wordt zeer op prijs gesteld. Hulp bij de boodschappen? De Boodschappendienst is bedoeld voor senioren die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn zelf boodschappen te doen en die hiervoor niet terug kunnen vallen op iemand uit hun eigen omgeving. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals ziekte, moeilijk ter been zijn of slechtziendheid. Ook jongere mensen in vergelijkbare omstandigheden kunnen gebruik maken van deze service. Voor meer informatie kunt u bellen met VTM: 0412 - 65 32 48. Dagelijks te bereiken tussen l 0.00 - 12.00 uur. U krijgt een vrijwilliger uit de gemeente Maasdonk. TEVENS VRIJWILLIGERS GEVRAAGD: Heeft u wekelijks een uurtje 'over' voor de oudere medemens of mensen met een beperking? Zou u voor hen of samen met hen een boodschap willen doen, of een uurtje op bezoek willen gaan. Dan zouden wij graag met u in gesprek komen. Belangstellenden kunnen bellen met RIGOM, tel. 0412 - 65 32 32, U kunt vragen naar Leny Janssen of Anya van Lieverloo. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin u nadere informatie krijgt over het doen van boodschappen en het bezoeken van ouderen en wat RIGOM haar vrijwilligers te bieden heeft.


NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND

TENNISVERENIGING

DE VLIJMD

OPBRENGST COLLECTE 2009

In de week van 16 tot en met 21 november is er in Geffen gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind. Met een team van 13 collectanten is er€ 822,40 opgehaald. Alle collectanten en gulle gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage! Mocht u meer informatie willen over of een bijdrage geven aan dit goede doel, kijkt u dan eens op www. nsgk.nl. Wilt u volgend jaar ook meedoen aan de collecte? Dan bent u welkom in het collecte-team. Neemt u contact op met Mary Wertenbroek, telefoonnummer 073-5325433.

Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.nooitgedachtgeffen.nl

Hoi jongens en meisjes! Heb jij zin om lid te worden van de tennisvereniging? Als je jezelf nu opgeeft kun je al vanafjanuari met tennislessen beginnen! T.V. De Vlijmd organiseert met Tennisopleiding gemeente Oss (TOGO) een reeks lessen in tennishal de Rusheuvel te Oss. Vanaf maart 2010 zijn er weer lessen op het tennispark in Geffen. Dus lijkt het je wat om te gaan tennissen? Meld je snel aan op jcdevlijmd@hotmail.com. En dan kun je meteen instromen bij de trainingen. Naast de trainingen verzorgt T.V. De Vlijmd natuurlijk ook nog andere gezellige activiteiten voor de jeugd. Er is genoeg te beleven! Kijk ook even op www.tvdevlijmd.nl Tot Snel, Jeugdbestuur T.V. De Vlijmd

Aannemersbedrijf W. van Griensven en H. van Zandvoort Electrotechniek B.V. sponsoren Nooit GedachtE2 Voor Nooit Gedacht E2 zit de najaarscompetitie er zo goed als op. Zij speelden hun wedstrijden dit seizoen in compleet nieuwe tenues, die aan het begin van dit seizoen gesponsord werden door Aannemersbedrijf W van Griensven en H. van Zandvoort Electrotechniek BV uit Geffen. Onlangs bedankten de spelers en speelsters deze sponsor en ze gingen samen op de foto. Via deze weg willen we beide sponsors mede namens Nooit Gedacht E2 nogmaals heel hartelijk bedanken.

van de Pol schilderwerken

glasservice

ko Nooit Gedacht E2 en sponsors Aannemersbechijf W vart Griensven en H. van Zandvoort Electrotechniek 20

site:

.vandepótglas.nl


Actief in Gezondheid

De beste persoonlijke service Deskundig advies-Inname nota's

-..

.,.,._~,

,-,.,.A.-ct~d.-tsYof

.

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis 't Slotje WiVgele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas Gemeenschapshuis De Meent Gemeenschapshuis De Garf Gemeenschapshuis Nia Domo Gemeenschapakkomodatie De Wis Dorpshuis de Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

tripleA •

<l

,.

'

..

•l86a. c;..,,. " " " - ,

,

ua.zc;-

_ --~ Tfl_

: U1J.J],fl .O,

hJt

.' OIJ. SJ-1( flO

....,,,, ,

_...,__

Administratie & bel:lscmgcn • Analyse • Advisering

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

Partners

~atlMn

Adviesbureau bv

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

accountants en belastingadviseurs

DESIGN ONTWERP,AANLEG ONDERHOLJD,RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b

5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Nulandsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl


1

GOEDE VRIJDAG NU!

- tel. 073 534 1171 of - per email: bena.schouten@hotmail.com

Wij, jongeren en de werkgroep van Goede Vrijdag Nu, zoeken nog jongens en meisjes die van muziek houden. Elk jaar met Goede Vrijdag kan iedereen komen kijken en genieten van een uitvoering gecreëerd door en voor de jeugd met eigen teksten, vormgeving en liedjes van oa Guus Meeuwis, Krezip, Marco Borsato enz. Deze eigentijdse invulling wordt verweven met de eeuwenoude Kruisweg. Dit geeft een schitterend effect over geloven in deze tijd en biedt voor de jeugd de mogelijkheid om zich te presenteren op hun manier. Speel je een instrument, zing en/of dans je graag, kun je goed voorlezen of heb je andere talenten en woon je in de omgeving van G(effen), V(inkel) en N(uland) of.: tewel Goede Vrijdag Nu, kom ons team dan versterken, je bent van harte uitgenodigd! Je kunt je opgeven vanaf de leeftijd van 12 jaar (vanaf groep 8). De repetities zijn van januari tot april elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk van Vinkel. De eerste repetitie is op maandag 4 januari 2010. Met uitzondering van 15 februari i. v.m carnaval. Je kunt ook eerst vrijblijvend komen kijken op 4 januari. Graag tot dan. Goede Vrijdag 2010 is op vrijdag 2 april Geef je op of bel voor informatie: Vinkel: Anita Hubers: 073-5324314 Mirella vd Ven: 0412-455992 Geffen: José Verstegen: 073-5323836 Nuland: Niky Roovers: 073-5320860

Gymnastiek Vereniging Geffen Beste ouders, verzorgers, Op vrijdag 8 januari 2010 starten wij weer met een nieuwe serie peutergym. Onder leiding van Cissy en Hena, onze enthousiaste leidsters, kan uw peuter zich lekker uitleven. De tien lessen worden gegeven achter bij Carbone in Geffen, wekelijks op vrijdagochtend van 09.00 tot 09.45 uur. Bij voldoende belangstelling zal er een tweede les zijn van 10.00 tot 10.45 uur. We starten op vrijdag 8 januari 2010; de laatste les is op vrijdag 19 maart 2010. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud dan mag hij of zij mee komen doen. De kosten bedragen slechts€ 22,00 voor 10 lessen. Als u belangstelling hebt voor deze peutergym, kunt u uw kind aanmelden bij Hena Schouten: 22

Met vriendelijke groeten, Gymnastiek Vereniging Geffen

KERSTVIERING, ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Woensdagmiddag 16 december a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse kerstviering in 't Oude Klooster. Deze middag begint om 13 .30 uur met een eucharistieviering. Daarna wordt hij voortgezet met o.a. een kerstverloting. Omstreeks 16.30 uur zal deze viering afgesloten worden met koffie en worstenbroodjes. Degenen die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160. Graag tot ziens op 16 december. Ziekencomité De Schakel

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a. Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata. www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2008 tot 20°/o korting.


A,t ,Hanegraaf Geffen B.V. f A.. MarkRomme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 E-mail: markromme@home.nl www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

"Verbouw of Nieuwbouw"

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Lunchroom / Cafétaria

..............

'T BERGJE

BC>UVV

CiARANT

................

~ , onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen

Een NVOa initiatief

Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen

✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓Vlonders ✓ Tuinhuisjes

✓ Dierenverblijven

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

✓ Meubelen ✓

Prieëlen

✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken

Maarten van der Dussen de Schouw26 5386 EV Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

/v

fJ

p.,n

E>en1en

SCHILDERWE1i(KEN

waüe vMt Be:r3m

I

De w ~ 1S S3MHDHee!cit. T: 0'/-12 - 4SS83S M: 06 • 273 11207 E: VaJWer_Jffl. 1S@M><r.e.lU

Carbone B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Kom gerust een ki j kje nemen

\jESTiDà' Dames-, heren- en kinderkleding

-<

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon {073) 5327094 Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m do. 9.30-17.30 u.

vr. 9.30-20.00u., za. 9.30-16.30 u.


WIE WAT WANNEER DECEMBER 09 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 10 KBO Bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 16 KBO bloemschikken in het Oude Klooster, 13.30uur 17 KBO Kerstviering in de Gouden Leeuw, 19.00 uur 17 Ophalen Oud papier, donderdagroute 28 Ophalen Oud papier, vrijdagroute (maandag ivm Kerst) 2010 JANUARI 06 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 20 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 21 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute FEBRUARI 03 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 17 KBO wandelen, 13 .10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Ophalen Oud papier, vrijdagroute MAART 03 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 17 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster 18 Ophalen Oud papier, donderdagroute 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 26 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 31 KBO wandelen, 13.10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster APRIL 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 15 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 29 Ophalen Oud papier, vrijdagroute (donderdag ivm Koninginnedag) MEI 02 Eerste Communie 19 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 20 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 Vormseltoediening, brugklassers 28 Ophalen Oud papier, vrijdagroute JUNI 17 Ophalen Oud papier, donderdagroute 24 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 19.00 uur 25 Ophalen Oud papier, vrijdagroute JULI 15 Ophalen Oud papier, donderdagroute 24

17 Jeugdbrandweerdag 30 Ophalen Oud papier, vrijdagroute AUGUSTUS 19 Ophalen Oud papier, donderdagroute 27 Ophalen Oud papier, vrijdagroute SEPTEMBER 16 Ophalen Oud papier, donderdagroute 16 KBO bingo avond in het Oude Klooster, 24 Ophalen Oud papier, vrijdagroute OKTOBER 14 K.BO bingo avond in het Oude Klooster, NOVEMBER 18 KBO bingo avond in het Oude Klooster, DECEMBER 09 KBO bingo avond in het Oude Klooster,

19. 00 uur

19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur

PERSBERICHT Cursus 'omgaan met dementie' voor familieleden en andere direct betrokkenen Op verzoek van de Alzheimerafdeling Oss-Maasland, organiseert RIGOM een zestal bijeenkomsten voor familieleden en andere direct betrokkenen van dementerenden over het omgaan met dementie. In deze bijeenkomsten wordt zowel informatie als omgangsadvies gegeven en er is gelegenheid om contact te leggen met elkaar, ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. De begeleiding is in handen van ervaren mensen. Deze contactgroep bestaat maximaal uit 10 personen. Tijd 13.30 - 15.30 uur of 19.00 - 21.00 uur Plaats RJGOM kantoor (Anton Jurgenshuis) Schadewij kstraat 6 in Oss Duur 6 bijeenkomsten, 1 x per twee weken. Startdatum 13 januari 2010 Na een half jaar wordt een terugkombijeenkomst georganiseerd. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en/of aanmelding, kunt u contact opnemen met RIGOM, afdeling cursussen en activiteiten, tel. (0412) 65 32 40

Riolering of afvoer verstopt !? ·v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

"IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

"VERF

*TUIN- EN LANDBOUW:zt,.DEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal

Hepa

't Haasje

Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07 - 532 15 20

oelen en fauteuils

"

er

z

Leiweg Za

21

5386 KR Geffen

a.nl

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen

Bruiloften partijen vergaderingen

Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

C1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

C1OOO van der Sangen Dorpsplein 3 5386 Cl Geffen

Openingstijden: Ma t!m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW.VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412-622213

Geffen 073-5321995


COLUMN AANZET Het maatschappelijk werk ondersteunt mensen met allerlei problemen. Denk aan psychische problemen, relatieproblemen, problemen thuis, op school of werk, geldproblemen, overmatige stress. Ook in Geffen vindt u een kantoor van Aanzet (zo heet het maatschappelijk werk tegenwoordig) bij de huisartsenpraktijk aan de Dorpsstraat 60. Iedere maandag, woensdag en donderdagmorgen is er spreekuur van 9 tot JO uur. Jos van Berg is daar de maatschappelijk werker. Uit zijn praktijk..... . Op een zonnige maandagochtend komt een vrouw van 35 jaar de wachtkamer binnen. Zij is door haar huisarts naar Aanzet verwezen. Verdrietig vertelt mevrouw dat zij erge last heeft van eczeem. De oorzaak van haar eczeem is onbekend maar stress heeft er geen goede invloed op. Nu zoekt zij hulp omdat zij helemaal overloopt. Mevrouw, ik noem haar hier Anne, werkt als administratief medewerkster. Haar werkgever is een prettige baas met begrip voor haar situatie. Anne is getrouwd met Han:ie en samen hebben zij twee kinderen van 2 en 5 jaar oud. Harrie werkt als vrachtwagenchauffeur. Hij steunt zijn vrouw zoveel als bij kan. Voor Anne is het leven zwaar - ondanks haar prettige werk en goede huwelijk. De ene dag kan zij de wereld aan, de andere dag zit zij in een dip en moet dan veel huilen. In de ochtend gedraagt zij zich panisch om de kinderen bijtijds de deur uit te krijgen en zelf op haar werk te verschijnen. De situatie is echter nu zo zwaar voor haar geworden dat zij niet meer werkt en in de ziektewet zit. Ook de zorg voor haar kinderen kan zij niet aan. Harrie heeft eerst een week zorgverlof opgenomen en daarna 3 weken vakantie. Anne komt bij mij en samen gaan wij in wekelijkse gesprekken op zoek naar de oorzaak van haar problemen. Gaandeweg krijgt Anne inzicht in het ontstaan van haar gevoelens van machteloosheid. Zij leert meer evenwicht te brengen in haar mogelijkheden en taken. Anne gaat beseffen dat zij ander werk wil gaan doen, iets met dieren waar zij zich thuis bij voelt. Als Harrie na de vakantie weer aan het werk moet, regelen we met behulp van familie ondersteuning in de huishouding. Totdat Anne voldoende rust in zichzelf heeft gevonden om de zorg voor het huis en de kinderen weer zelf aan te kunnen. Haar eczeem heeft Anne nog steeds. Maar het is veel minder geworden. Met behulp van een diëtiste leert zij wat zij beter wel en niet kan eten. Anne is nu een gelukkiger mens. Zij voelt zich weer aan zet in het leven. Zij heeft er weer zin in. Samen met baar man heeft zij plannen voor de toekomst. Of deze uit zullen komen, weten zij niet. Maar het leven ervaren 26

zij beiden weer positief. Na 12 inzichtgevende en bemoedigende gesprekken sluiten we de Aanzet-hulpverlening af En mocht Anne het ooit weer nodig hebben om te praten, een klankbord te hebben, dan is een telefoontje naar Aanzet voldoende. Aanzet is telefonisch bereikbaar via 0412-623880. Per mail: info@aanzet.nu en via de website: www.aanzet. nu/hulponline

RODE KRUIS AFDELING HET MAASLAND Deze afdeling van het Nederlandse Rode Kruis is alleen actief voor en in Berghem, Demen, Deursen / Dennenburg, Dieden, Geffen, Haren, Heesch, Herpen, Huisseling, Keent, Koolwijk, Lith Lithoyen, Macharen, Maren-Kessel, Megen, Neerlangel, Neerloon, Nistelrode, Nuland, Oss, Overlangel, Oijen, Ravenstein, Schaijk, Teeffelen en Vinkel. Dus ook bij u in de buurt!

Wilt u weten wat de afdeling voor wie doet? Kijk eens op www.rodekruishetmaasland.nl.

PERSBERICHT ALZHEIMER CAFÉ Op maandag 14 december organiseert de Alzheimer afdeling Oss-Maasland het Alzheimer Café in ontmoetingscentrum 'De Binnenstad', St. Barbaraplein 6 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Iedereen is van harte welkom.

Deze avond is het thema: 'Wat is dementie?' Wat is dementie? Wat zijn de oorzaken? Wat is er aan te doen? De heer Henk Kruithof, klinisch geriater bij de GGZ in Oss, is als gastspreker aanwezig en zal uitgebreid ingaan op deze vragen. Na de pauze is er voldoende gelegenheid om uw eigen vragen te stellen en na te praten. Het Alzheimer Café is een plek waar dementerenden en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en elkaar ondersteuning kunnen bieden. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdel ing Oss-Maasland en RJGOM in samenwerking met BrabantZorg, GGZ en Interzorg Thuiszorg.


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren-;een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwthabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukl<eri@wihabo.nl • 1www.wihabo.nl

•schoonheidssalonanne.nl

drukkerijwihabo

Met een cadeau-

Cespecialiseerd in:

bon kom Je pos

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt moo, voor de dag lichaamsbe'handelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buil<, . . borsten. handen, voeten) • Exclusieve s1.e rad van Bea~zill ~n Bella Ragazza • Make-Up workshops ,•,, L • • ,n • Dagarrangementen ~ MARIA

~\ANNE Mooi$ f11SCHOENe, DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Ma: 13.00- 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: Zo:

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13

Uitvaartverzorging

5386 CL Geffen 073-5324221

VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgin~vanlith.n l contact@u itvaartverzorgi ngva n I ith. n 1

Gebr. van de Wetering

-=

~-~-o. Wë,-~

tf! <:J .

---

-=-

~

..

Dommelstraat 47

(;)

09.30 - 20.00 uur 09.30- 17.00 uur

i;;-riannemode;,,. 1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

---

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openingstijden:

Ma: Di: Wo:

INDIVIDUELE TRAINING • I\Jautllustralnlng • can:UotrainJng • Combinatie Nautllus-Cerdi.a

6RDEP5TRAININ6

Do:

• Total Fit • Indoor Cyclfng • Streetdance

Vr: Za:

• 5witching • Seniorentraining

MEDl5C:HE FITNE55

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 ~.00 lot 20.00 9.00 tol 16.00

• fy!ilotralnlng • 01! RUg<;ChODI • Rl!vallclatll!tralnlng • Reïntegratletraining

INDIVIDUELE TRAINING • Arnmgementen op maat

PapendUk 12 • 53B6 EC 6effen Tel. (0731 532 7 4 Fax 10731 532 6 5 75

n •

Kloo slers lraal fc - Geffe'D Te l. 073 5321683 - Fa(. 073 -5325150


WETENSWAARDIGHEDEN QUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13. 00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderbof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoforrnatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 28

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. 0. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11 .49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR "De Ouderenadviseur'' is een samenwerkingsproject van de RlGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemrnie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom princjpieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.