Torenklanken 2009 - nr 18

Page 1

47e jaargang I nummer 181 november 2009

redactieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1750 exemplaren

n en

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DOE MEE MET HET ROAPLIED! Op zaterdag 16 januari 2010 is er weer een Roapliedverkiezing in de Gouden Leeuw. Voor de 18e keer brandt de strijd los voor het beste Roaplied. Elk jaar proberen we weer nieuwe deelnemers aan te trekken. Iedereen kan meedoen. Of je nu een muzikale prestatie neer wilt zetten of gewoon een leuke camavalsact wilt opvoeren, het kan allemaal. Er is zelfs een speciale aspirantencategorie voor debutanten. In deze categorie kun je deelnemen met een bestaande melodie. Je kunt als individu meedoen of met een groep. Naast de verkiezingsstrijd is het ook gewoon een gezellige feestavond in de aanloop naar het echte carnavalfeest.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met: Jan van der Zande Roapliedverkiezing 2010 Tel 073-5323688 of aanme1demoap1ied@rottenrijk.nl

klanken een warm hart toedragen. Bedankt mensen. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u als nog uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer 1158 03 009 t.n.v. Torenklank.en. Redactie Torenklanken.

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAG-ROUTE) Even een berichtje voor iedereen waar op vrijdag oud papier wordt opgehaald i.v.m. kerstmis wordt het oud papier NIET op vrijdag 25 december opgehaald, maar op MAANDAG 28 DECEMBER. Wilt u zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat. Bedankt KPJ Geffen

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE WINKEL IN DE HEEGT

VAN DE REDACTIE OPBRENGST COLLECTE 2009 De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad is dit jaar€ 2173,74. De dames van de KVO met enkele andere collectanten hebben dit mooie bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie inzet. Misschien zijn er nog meer mensen, die voor Torenklanken willen collecteren in de week voor de herfstvakantie. Meld je dan bij Kees Jongeneelen, tel.nr. 532 1146. Samen kunnen we dan met de KVO. in 2010 de collecte regelen. Daarnaast zijn we uiteraard heel blij met alle gulle gevers uit Geffen. Het blijkt maar weer dat velen Toren-

In de Heegt is er een winkel waar de bewoners een paar keer in de week in de ochtend hun boodschapjes kunnen doen, zoals het brood en beleg en andere levensmiddelen. Sommige bewoners van De Heegt hebben hier begeleiding bij nodig. We zijn op zoek naar een vrijwilliger_die ons team hierin kan versterken. De winkel is van 9.15 tot 10.00 uur open op ma/di/do/za. U kunt uw reactie sturen naar Petra.Bakker@brabantzorg.eu.

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal! ---1 t:.

8~,JÇ~

akelaard

Aan-/ verkoop

Regio •

Huur/

,...._.....,__ anc1er1ng Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

i

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

LMV www.lmv.nl

-----------------....-------~

'---

- Pedicure behandeling - Voetreflexmassage - Cosmetische voetvenorging • Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 Jaar winkelcentnl, seholen, dlstrlbutieeant,a. woningen en bednjhgal>OUWefl. Bouwen••

onze passie, U herkent dat In ane

'1!cotton van ons Wie on de

ROMME HOVENIERS

-

van da ultvODrlng.

"Kwaliteit wint de strijd"

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

van Sc:l!Qndel Bouwgroep illedeweg13 538tKM-

tel; 07W322Slif fax: 07W322232 mall@Yansçhijml&l-bouv/groep.nl

www.vanschljndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena

Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

tig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 8 december in Geffen, 19 januari in Vinkel en op 2 maart in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk.

"OND BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr 27 nov. 19.00 u. Toediening Vormsel door deken Th. Van Osch mmv Passe Partout +kinderkerk (geen viering in de kapel) za. 28 nov. 19.00 u. Gezinsviering Sinterklaas mmv J(jnderkoor zo. 29 nov. 09.30 u . + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 30 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 04 dec. 19.00 u. *avondmis + koorzang za. 05 dec. 19.00 u. H.Mis rnmv Bandola's + kinderkerk zo. 06 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Pompzwengels i.v.m. hun 45-jarig bestaan ma. 07 dec. 19.00 u. * avondmis MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u het best een mailtje sturen naar de kapelaan (kapelaan@parochiegeffen.nl). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonach-

DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Oktober 2009: Willem van Schijndel, Dylan Hooijmans, Lonne Ketelaars, Jesper Vermeulen, Sandra Nederkoorn, Guusje Beekmans, Thorn van Dinther, Koen Jagers. KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat'', een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van enthousiaste gastouders. Neem uw (klein).kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de .kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE wo. 25 nov.: Ie bijeenkomst 12.30 uur adventskrans scheppingsverhaal za. 28 nov.: Sinterklaasgezinsviering; zegenen adventskrans december: Communiemap thuis hfdst. 3-4 wo. 9 dec. 13.30- 14.45 u. 2e bijeenkomst: kerstverhaal PROGRAMMA VORMSEL Vr. 27 nov. 19.00 uur Vormsel toediening door deken Th. Van Osch. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencornité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. 3


Tegelhandel LEEWI KA

Openingstijden:

leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13 .00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

s.RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor periectie Mm· ,km.J"Joor rM•

Onze openingsUJden ~Jn:

1"1Mn4.ffltt~

K.iulum "P mooi/

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00. 17:30 uur 9.00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 • 20:00 uur 10:00 • 16:00 uur

CBWE,-

Ernls schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Van Schijndel Keukens b.v.

Joy of perfection

technieken en producten. Ern1s staat voor kwaliteit In alle facellon.

CIW~ult,nd

Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl

I

Emls schllderwerlcen

ERNIS

.Î schilderwerken

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl

Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

1. www.ernls.nl

VAN DER DOELEN

l

VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f / 073 5322639

Delta Loyd

e / info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

Reaal

~~ •

~<MUU!IUJ

lnterpolis

Nationale Nederlanden

Fortis Centraal Beheer

unfvé

Aegon

In Nederland kunt u kiezen uit tien tallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 • 532 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

Showroom met ± 40 occasions Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 okt. 2009: Marijke Schellekens-Raaijmakers, 83 jaar 1 nov. 2009: Jan van Lieshout, 85 jaar 3 nov. 2009: Grada Schuurmans-van Santvoort, 79 jaar. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2009 Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels-, eredienst- en energiekosten. De stand is:€ 17.162,00. Dank voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009.

nieten en doe mee! Opgeven vóór 1 december 2009 bij Ine Groos, Berkenboog 9 in Geffen. E-mail adres: ine.groos@home.nl

Deelname formulier Carnavalsoptocht zondag 14 februari 2010

Indeling groepen: □ jeugd loopgroep □ jeugd grote wagen □ volwassen individueel □ volwassenen wagen

□ jeugd kleine wagen □ volwassenen loopgroep

Naam vereniging/groep/persoon: aantal personen Contact persoon Naam Adres Telefoonnummer Mobielnumrner e-mail adres

RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen. De restauratie-thermometer staat op€ 335.000,00.

Eventuele bouwplaats : Adres

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. Dank voor uw vrijwillige bijdragen; de opbrengst is bestemd voor de restauratie van de kerk.

ONDERWERP: Korte toelichting op het door u gekozen onderwerp:

Maakt zelf muziek (muziekinstrument) Heeft een muziekinstallatie op de wagen

: ja/nee : ja/nee

Vragen? Bel Kees van Venrooij: mobiel: 06-22552671

OPROEP OPROEP OPROEP GEVONDEN Carnavalsoptocht in het Rottenrijk, zondag 14 februari 2010. Het carnavalsthema is 't sirrekus van Róód Geel en Gruun. Laat de Rottenrijkers langs de weg ge-

op zondag 8 november: Zwarte Geox-schoenen maat 46. Af te halen bij Wilgenstraat 9 in Geffen.

BETON BORINGEN ~ @ [ ? ' [ ? ' ~ ~ ITb.

~

Pater van den Elsenstraat 1 2 5386 CB Geffen Tel.: +31 (0)73-532736 l

Fax.: +31 (0)73-5327362

Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

www. betonbori ngengeffen. nl info@betonbori ngengeffen. nl

T +31(0)73 5322135

F +31(0)73 5325506

E info@colhof.nl

1 www.colhof.nl

5


o~~~~: Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 -1 5161973

E-mail: dolce-vita@home.nl

dinsdag 1/m donderdag pauzeren wij van 12.15-13.15 uur vrijdag en zaterdag gehele dag open

ca.de~1,/ç

& WóóV\.Ö-.eCor-a.tie voor-

ieJer-e r)eler)ehheiJ

Ve-re.i,Jt;i~U\. U\. cl~ 10% k.orti~ NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

Wij zorgen voor: • • • • • •

0

SCHOENEN & SPORT

/J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.Jospierings.nl

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

t<Jf!:iooo~!.!Y.,.

.,JF

9effen

Maatvoeren en bouwen separatie glpswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

f"mail: hvzandvoortelectro@hotnot.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Goffon Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.IWIELEN

o.a.. <3ft%.oH• - - - - - - - -

Lev!X

◄ IFPCl!M!IIR8

Levlx Automottserlng OronJepossoge z 5401 HW Uden Tel, (0413) 331 536

~V!X

Ciiiii IOD!lld+ Levlx Automatisering Dorpslroat 41, 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

Lev!X

ttNii

fH0M-W1➔

Levlx AutomoKsering

Walslroat 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

TANKSTATION TAX.1 : ~:r:°,.. voor %1okontonas ~

Y/

1117__;_11f1-"i =I ~ 1 Kerkstraat 11 Geffen (073) S32 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Eefje Thomassen (27 j.)

Ruim dertien jaar geleden begon ze bij toneelvereniging Ge:ffes volk met toneelspelen... Behalve dat ze acteertalent had, bleek later dat ze ook nog goed kon zingen, dansen, schrijven en illustreren... Eefje Thomassen behaalde na de basisschool haar VWO-diploma, volgde een jaar de Academie voor Drama, haalde haar PABO-diploma tegelijk met de 4-jarige MusicALLfactory, volgde een maand les op de Universidad de Artes de Dramáticas de San José in Costa Rica en slaagde vervolgens cum laude voor het Conversatorium met als afstudeerrichting Muziektheater. Nadat ze ervaring opdeed in de theaterwereld, een prentenboek schreef en illustreerde en daarvan een kindervoorstelling maakte... is het nu tijd voor live t.v.-shows! Want Eefje is geselecteerd voor deze shows, uit de 1200 kandidaten die meededen aan de audities van het AVRO-programma 'Op zoek naar Mary Poppins'. Zoals de AVRO op zoek ging naar Evita en Joseph gaat ze vanaf 30 november .op zoek naar Mary Poppins. Hiervoor heeft Eefje haar serie optredens in Sound of Music moeten afbreken, want aan beide meedoen is niet te combineren. In april 2009 deed Eefje de eerste auditie voor 'Op Zoek naar Mary Poppins'. Tijdens de latere theaterronde werd ze beoordeeld door musicalster Pia Douwes, acteur Thorn Hoffman en theaterproducent Erwin van Lambaart. Degenen die de theaterronde overleefden gingen naar de Mary Poppins Academy. Daar kregen ze workshops van onder meer Pia Douwes, Willem Nijholt en Thorn Hoffman. De kandidaten die daaruit overbleven, gingen naar het slotconcert in Haarlem waar iedereen een solonummer moest doen. "Ik was wel zenuwachtig op het moment toen ik in mijn eentje voor de jury stond. Je wacht soms lang en moet dan onder spanning in een heel korte tijd presteren. Om mezelf in te dekken heb ik me heel nuchter opgesteld. Er zaten heel veel goede kandidaten bij. Dus ik heb niet eens realistisch nagedacht over live shows. Ik heb echt ronde voor ronde beleefd, steeds weer een stapje verder. Mijn mond viel open van verbazing bij het slotconcert toen Frits Sissing zei: "Je bent door naar de live shows"! Daar had ik niet op durven hopen!" vertelt Eefje. De reden waarom Eefje zich inschreef was vooral om bekendheid te krijgen in de theateiwereld. "Je speeltjezelf in de picture en hebt later misschien meer kans op werk. Ik wil graag verder komen in mijn vak. Het programma is een unieke mogelijkheid voor mij om aan heel Nederland te laten zien waarvoor ik gestudeerd beb en wat ik graag wil doen! Ik prijs mezelf ook heel erg gelukkig dat ik erbij zit!" vindt Eefje. Inmiddels heeft ze flink wat gave ervaringen opgedaan:

ze mocht optreden met het Metropole orkest (waar Jasper van Rosmalen ook in speelt) tijdens het Musical Awards Gala, de Musical Sing-a-Long en gaat soms met de andere finalisten naar een première met rode loper. "Het is een heuse wedstrijd" legt Eefje uit. "We worden alle elf voorbereid op de live shows. Bijna wekelijks hebben we workshops; klassieke dans, tap, zang, spel, cameratraining en spraaklessen. In de danslessen leren we de houding van Mary en de tapstukken en tijdens de zanglessen leren we het lichte klassieke geluid van Mary opzoeken." De meiden zien elkaar nu soms een paar keer per week en leren elkaar beter kennen. "Daardoor bouw je wel vertrouwen op. Je ziet een ander groeien, iemands onzekerheid of wordt geraakt als een ander een lied mooi interpreteert" zegt Eefje. Ze weet niet hoe het straks gaat als de wedstrijd op tv van start gaat, maar hoopt wel dat de battle op het podium uitgevochten gaat worden en niet daarbuiten. Dat zou zonde zijn van alle energie. Het wordt ook heel spannend wie er elke live show weer door zal gaan; mensen kunnen tijdens het live programma via smsjes gaan stemmen. De twee meiden met het minst aantal smsjes komen in de sing off en moeten nog een extra liedje zingen. Daarvan valt er uiteindelijk iemand af. "Dus ik hoop echt heel erg dat de mensen op me gaan stemmen!" verzucht Eefje. De eerste aflevering zal 30 november uitgezonden worden op NL 1 AVRO. Vanaf 6 december beginnen de live shows, iedere zondag om 20.25 uur! Kijken dus!

DANKBETUIGING We willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, visite en andere blijken van medeleven met het plotseling overlijden van onze Jo. Het heeft ons geholpen afscheid te moeten nemen van een hartverwarmend mens. Grada van Lieverloo en familie. 7


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

Er zijn veel parochianen, die de renovatie van het schilderwerk in onze kerk hebben bewonderd. Iedereen wordt echt enthousiast. Het priesterkoor is nu aan de beurt. We wennen intussen aan al die steigers; maar het opstijgen blijft toch lastig. De parochianen, die de diensten bijwoondenrondAllerheiligen en Allerzielen, waren onder de indruk van de invulling van de missen, het optreden van het Kerkkoor met telkens aangepaste liederen en blaasmuziek en de waardige sfeer in de kerk. De aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar maakt diepe indruk. De stille tocht naar het kerkhof roept dan ook een grote saamhorigheid op. De namen klinken nog na. Waar lichtjes branden zijn de rouwenden troostvol bij elkaar. Lopend langs de graven komen veel herinneringen naar boven. Het is zinvol om al het goede te bewaren. "Rust in Vrede", wordt gemompeld. Het kerkhof ligt er keurig verzorgd bij. Het is heilzaam om hier even te vertoeven. De lijdende, de strijdende en de zegepralende kerk roept ons uit het verleden weer toe. Samen op weg zijn, bij elkaar horen, het geeft ons houvast. Veel overwegingen nemen we weer mee. We kijken op naar de kerk, we horen de klok luiden, de roep om bij een te komen en te luisteren naar de stem, die ons maant tot spoed, we gaan toch Christus tegemoet, die eens komt en ons beloond voorgoed. De kapelaan preekte erover; We

Alles vers utt eigen bakkerij

®

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

A~:·;N@

P. DE Kl]EIN ,i,~u,e~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Au totel.: (06) 53184263

DENNIS GLOUDEMANS'---t-'~~ SCHILDERWERKEN

es

NIEUWBOUW PLANNEN?

Bakkerij Brands

MOTORRIJSCHOOL

GERANIUM

kennen tijd noch uur; we gaan weer samen wachten op de komst van het Kind: de Advent : "Adveniat regnum tuum". Gewoon weer aan de slag met het leven van de dag met ergernis aan de pullekus van wethouder J. v. Hoek. Welke idiote ingehuurde commissie heeft ons opgezadeld met die knotsgekke oplossing van verkeersmisleiding in de Papendijk, waarbij het merkwaardige is, dat deze oplossing subsidiëring van de provincie mogelijk maakt. Langzaam afbreken of wachten tot ze vanzelf verdwijnen. Als we de politieke partijen van Maasdonk langs lopen komt een naam naar voren als nieuwe lijsttrekker van Dorpsbelangen, vreemd genoeg voortkomend uit het C.D.A.; wellicht is dat een voorteken van het samenbundelen der partijen. Wethouder J. v. Hoek gooit nog eens de knuppel in het hoenderhok over Waalboss. Bernheze schrikt ervan. Maasdonk moet zijn eigen kapitaal toch maar eens veilig stellen, want de twee boerderijen en hun gronden, die nog in het spel zijn liggen in Maasdonk. Zou het niet beter zijn een onteigeningsprocedure in het werk te stellen, nu kennelijk de periode van voorkeursrecht voorbij is, vragen wij ons af. Verstoppertje spelen heeft geen zin: Waalboss is immers een feit. We begroeten de nieuwe Prins van het Rottenrijk, Bert Hoefnagel en zijn adjudant Ties Scbuunnans als heersers over het Rijk in 2009/2010. Ze bleken beide van eervol gedrag en stammen uit de Nakomertjes. De onthulling bleek een echte circusact. De Prins werd getoverd uit de zeer hoge hoed, die beklommen werd door ex-prins

5382 JM VINJ<EL

Moe,~L, 06. 33 79 55 18

www.bouwbedrïf mvanrooij.nl

-----11

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbel_asting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.


Joris, die tot grote verbazing van de honderden getuigen uitriep: "Het is onze papa." Groot gejuich en verwondering. De avond werd kleurrijk (rood, geel en gruun) opgeluisterd door de Pompzwengels en Ut Gu Vals. Het was weer eens een echte carnavalsavond met veel Geffes volk, maar ook de aanwezige Kaflanders bleven tot de late uurtjes. De "kregnouwà-prijs, (een bronzen beeldje met daarop 2 maskers en gedragen op een marmeren voet) werd uitgereikt aan 2 jonge deelnemers onder de wagenbouwers: Rien en Wilma. Proficiat. Prins Henri d'n le, Henri van Schijndel, nam in tranen afscheid van zijn functie; hij krijgt gelukkig mentale ondersteuning. Ook de Prinsenreceptie op zondag 8 nov. was een heerlijke informele vrije receptie met veel bezoek o.a. van het Sint-Joris-Gilde, mensen van buiten, Nasmensen, carnavalsautoriteiten en zelfs de burgmeester maakte zijn opwachting. Het onderstreept, dat carnaval in Geffen echt wel van grote betekenis is. Met trots verwees Prins Bert de 1e naar zijn grote aanhang met 18 Raadsleden in het bekende kleurrijke tenue. Er is veel contact geweest met gemeente en brandweer over veiligheid bij de bouw van carnavalswagens. De politietaken zijn weer eens onder loep genomen. Er zijn goede afspraken gemaakt over het lamleggen, voorkomen van zogenaamde drink-maarraak-wagens en de optochtregels worden in goed onderling overleg aangescherpt. De politie luidt de noodklok. De burgemeester is het aanspreekpunt. Er is nog wel een dorpsagent, maar die krijgt soms taken van een andere orde; er is te weinig blauw op straat. Ook is de controle op parkeren b.v. in de blauwe zone zeer gering en ziet de politieagent, zelfs bij aanwijzing, zich niet in staat adequaat te handelen. Andere tijden vragen om een andere orde, maar we missen toch de aanspreekbare agent. Er is wat commotie over het gebruik van feestgelegenheden in de omringende dorpen. Voor Geffen blijft het wel te betreuren dat de Geffense horeca niet altijd met een stem spreekt. Het botert wel tussen de ondernemingen, maar hier en daar is sprake van klontvorming is de room te zuur en raakt de boter ranzig. Er blijkt niemand te zijn die de kam hanteert. De beruchte door "ziekte" aangetaste boom in de Dorpstraat ter hoogte van T. v. Tuyl is inmiddels gerooid/afgezaagd en er wordt gevraagd om herplanting. Er kan een keuze gemaakt worden om dat op een betere plek te doen; de boom lijkt immers een sta-in-de-weg. Mocht er iemand zijn, die zich aansprakelijk stelt, waar twijfel over is, dan kan ie nog verwijzen naar de verdwijning van bomen bij het Kruitvat. Het is een goed bericht dat Jan v. Lokven ophoudt met de geiterij en na 18 jaren geitenhouderij overgaat naar een paardenfokbedrijf. We kunnen weer vrij inademen als we naar Vinkel gaan. Uitgeverij v. Helvoirt, die nu zetelt in Carbone heeft kans gezien tijdig het bedrijf te verplaatsen naar Schijndel. We zullen daarbij vooral de naam van Nico van Nuland missen. Onze stamtafel-aanzitter Wim van Miltenburg

gaat ons definitief verlaten. Hij vestigt zich voorgoed in Zuid-Frankrijk in het gebied langs de Cevennes. Wij wensen hem en zijn vrouw en familie alle goeds toe en komen wel eens langs. Wethouder Elly de Jonge liet een roos aanbieden aan alle trouwe mantelzorgers in Maasdonk, dat vonden we heel attent. De nieuwe Prins waardeerde het niveau van zin en onzin aan de stamtafel als erg hoog en wij meenden te mogen opmerken: Dat onze wijsheid mede wordt bepaald door dwazen. Volgende stamtafel op 29 november. We praten dan na over de komst van de Sint en Pieten en de jubileumeditie van de Raap. Volgende zitting: 29 november weer in ,café Govers na de Hoogmis, voor op- en of aanmerkingen de Prins 0412-640982. U bent van harte WELKOM. Het gu oe goet. Hauw Doe.

EHBO-CURSUS De Geffense ehbo-vereniging is de 29 oktober gestart met een nieuwe ehbo-cursus. Deze cursus wordt op donderdagavond gegeven in het oude klooster. Als er nog mensen zijn die zich op willen geven, kan dat nog. Zij moeten melden bij Rikie v Erp. Tel 073-5321098 Ehbo-vereniging Geffen

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a. Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata. www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2008 tot 20% korting. 9


~ KBO INFORMATIE ~

AFDELING GEFFEN

50-PLUS REIZEN KBO GEFFEN KERSTREIS ZATERDAG 26 DECEMBER 2009 Traditiegetrouw organiseert de Reiscommissie van KBO Geffen ook dit jaar weer een mooie kerst-busdagtocht. Vertrek om 13.00 (1 uur) vanaf het Oude Klooster. We rijden via een mooie route richting Lievelde in de Achterhoek. Bij Erve Kots staat ca. 14.30 uur de geurige koffie met gebak klaar. Hierna vervolgen we onze route richting het Twentse landschap waar we ca. 16.30 uur aankomen in het plaatsje Beuningen. In restaurant zal een prima verzorgd 4-gangen-diner worden geserveerd bestaande uit: - hors d'oeuvre variee (met verschillende vissoorten) - stokbrood met huisgemaakte kruidenboter - groente- en tomatensoep - varkenshaas-medaillons met champignonsaus - singravenrib en uitgebreid garnituur - grand dessert (div. bavarois en roomijs met warme kersen) - 2 consumpties Dit geheel zal omlijst worden door muziek. Om ca. 20.00 uur terugtocht naar Geffen waar we rond 22.00 uur aankomen. De kosten van dit uitstapje bedragen€ 63,00 per persoon. Om zeker te zijn van de voor ons geboekte reserveringen, moeten wij zo spoedig mogelijk beslissen. In verband hiermee dient Uw inschrijving voor 2 december a.s. in ons bezit te zijn. Mondelinge of telefonische aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen! Uw opgave via onderstaand strookje graag bij: Christine Ceelen, Simon vd Berghstraat 48, tel. 5322258 of bij Ton Jonkers, Simon vd Berghstraat 8, tel. 5322005. WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS EEN HEEL GEZELLIGE DAG TOE! Uw Reiscornmissie, Christine en Ton Naam ............................................................................ . Adres ............................................................................ . Neemt deel aan de kerstreis 2009 van KBO Geffen op 26 dec. met/zonder partner (doorstrepen wat niet van toepassing is) en machtigt de penningmeester tot incasso van de kosten à€ 63,-- p .persoon van zijn/haar bankrekening nr ... ... . .... .. .. . ... .. .. ...................... .. (handtekening) wacht niet maar lever Uw strookje direkt in want vol=vol! !! 10

ACTIVITEITEN RONDOM DE KERSTDAGEN In verband met de naderende feestmaand december wil de KBO afdeling Geffen haar leden alvast via de Torenklanken informeren over de activiteiten rondom de kerstdagen. Op woensdag 16 december is er vanaf 13.30 uur bloemschikken in het Oude Klooster. Het is de bedoeling dat we naast een mooi kerststuk voor ons zelf ook enkele kerststukken maken die dan verloot kunnen worden tijdens de kerstviering. Het bloemschikken zal plaats vinden onder deskundige leiding. De kerstviering zal dit j aar worden gehouden op donderdag 17 december vanaf 19.00 uur in de Gouden Leeuw. De avond zal worden opgeluisterd met een cabaretgroep. U zult de informatie, als het allemaal naar wens verloopt, ook nog via de Nestor ontvangen. Voor beide activiteiten dient u zich wel even op te geven zodat we in kunnen schatten voor hoeveel mensen een en ander georganiseerd moet worden.

Voor het bloemschikken kunt u zich voor 5 december 2009 aanmelden bij: Mevr. S. van Zantvoort, Bredeweg 14c tel: 073-5324625 Mevr. H. Schuurmans, Veldstraat 13, tel: 073-5322356 Voor de kerstviering kunt u zich aanmelden bij: Mevr. H. Schuurmans, Veldstraat 13, tel: 073-5322356 Mevr. C.Ceelen, S. v.d.Berghstraat 48, tel: 073-5322258 Wij wensen u twee hele fijne en plezierige bijeenkomsten. BestuurKBO

JA ZUSTER, NEE ZUSTER Opkomend jeugdsentiment was wat er opwelde bij de circa dertig leden van de KBO afdeling Geffen toen ze op 28 oktober jl. een theaterbezoek brachten aan de Lievekamp te Oss. De musical "Ja zuster, Nee zuster" stond op het programma. Voordat we echter konden genieten van dit muzikale hoogstandje werden we als KBO op een meer dan voortreffelijke wijze ontvangen door de heer Ron Megens. Marketingmanager en verantwoordelijk voor de programmering bij de Lievekamp. Hij vertelde over de geschiedenis van de Lievekamp en natuurlij~ over de voorstelling die we zouden gaan zien en al het werk dat er gedaan moest worden om een dergelijk theaterstuk in productie te laten gaan. Niet alleen koffie bij de introductie viel ons ten deel, ook tijdens de pauze was er voor de KBO, en overigens ook voor enkele anderen, een afzonderlijke ruimte


gereserveerd waar we wederom werden getrakteerd op koffie of iets anders als daar behoefte aan was. In een woord: "Fantastisch". Dan het stuk zelf. Het oorspronkelijke verhaal van Annie M.G.Schmidt en Harrie Bannink dateert van halverwege de jaren zestig. Hetty Blok en Le~n Jongewaart waren de toen bekende namen. Het is een sprankelende opvoering geworden, met veel wisselingen in een prachtig en technisch gezien mooi decor. Decorsettings werden tijdens het spel en zonder dat het hinderlijk was omgebouwd en aangepast. Het getoonde spel was goed. Het leuke was dat veel mensen in de zaal met de meest bekende liedjes meezongen. ·'In een rijtuigje ..." was wel de best meegezongen topper uit die tijd. Het is voor de KBO Geffen de eerste keer dat een dergelijk culturele activiteit werd georganiseerd en gezegd moet worden, het was succesvol. Als het kan zullen we proberen een dergelijk evenement te herhalen. Voor de heer Ron Megens had de KBO als een stoffelijke blijk van waardering voor de geweldige ontvangst, gezorgd voor een flesje wijn, een tekening, gemaakt door Lies van Druenen en een klompje als symbool van 'Effe noar Geffe'. Na de voorstelling kregen de KBO-ers nog de nodige informatie over de Lievekamp, met name het theaterprogramma en wat kleine hebbedingetjes. Kortom een leuke en geslaagde theateravond.

Door de computerinstructie leert men al met de computer een brief of een verslag te schrijven, te internetten om wat informatie over een artikel op te vragen of een site te bekijken, e-mails te ontvangen en te versturen, internetbankieren, zodat men zelf het betalingsverkeer kan regelen. Eventueel foto 's vanaf de digitale fotocamera op de computer op te slaan en of bij een e-mail te versturen. Heb je soms een laptop tot je beschikking, dan kan deze meegebracht worden, zodat de begeleiding hierop kan geschieden. De instructie wordt gegeven op: Maandag en Donderdag, van 13.30 tot 16.00 uur. Heb je interesse, kom gerust eens een kijkje nemen in de computerhoek en bel voor informatie naar; Jan Ceelen, tel. 5322 258 of Albert van Santvoort, tel. 53 22 141 .

Bestuur KBO, afdeling Geffen.

COMPUTERHOEK GEFFEN De Computerhoek is een activiteit van de Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland, afgek. RIGOM. In Geffen bestaat de Computerhoek al een 10tal jaren. Het woord hoek is hier niet geheel de juiste benaming, want de computers staan opgesteld in een mooie gemeubileerde zaal van het Oude Klooster. Deze activiteit geschiedt door een aantal vrijwilligers uit Geffen, die pro-deo begeleiding geven aan 55-plussers bij de instructie om te leren omgaan met de computer. Dhr. Jo Wolf, een van de vrijwilligers die al jaren mede deze begeleiding deed, is om persoonlijke redenen hiermede moeten stoppen. Tijdens een bijeenkomst begin dit seizoen, sprak de heer Roex van het RIGOM zijn dank uit voor zijn inzet aan dit werk. Bij dit afscheid bood dhr. Roex hem een bloemenboeket aan. RIGOM stimuleert de Computerhoek om zo aan de 55+ers de mogelijkheid te bieden om te leren omgaan met de computer zodat zij op dit terrein hun zelfstandigheid kunnen behouden en bij te blijven in de ontwikkelingen in deze moderne tijd.

.,..,

AUTORUSCHOOL

Van Nistelrooy Praktijk

l..

Bij het bepalen van de frequentie van lessen houden wij rekening met je eigen wensen. Theorie

(

PriJzen

l..

losse lessen à contant in de auto. Pakketten kunnen in twee termijnen betaald worden.

Theorie leren doe je waar

Opfriscursus

en wanneer het

(

Jou uitkomt.

De riJlessen

(

Voor pakketten geven wij een advies tijdens de eerste rijles, dus geen toets vooraf.

Al in het bezit van een rijbewijs maar durft u niet meer te rijden? Neem een aantal opfrislessen. Contact

/...

Voor meer informatie kijk op de website of bel.

~utorijsçhool Van Nistelrooy

De IColiWlt Noord 5 1 Geffen TeléfóOn.(06) 23239592 klall:Wo@ainorijs~11istellrioy.nl

11


PRINS BERT EN ADJUDANT TIES Op zaterdag 7 november is tijdens de Opwèrmoavend de nieuwe prins van het Rottenrijk gepresenteerd. De nieuwe heerser over het Rottenrijk is Prins Bert d'n urste, die samen met adjudant Ties de scepter zal zwaaien. Prins Bert en Adjudant Ties In een zeer goed gevulde residentie Café Zaal de Gouden Leeuw was de spanning de hele avond goed te voelen in de zaal. Veel verschillende namen van mogelijke nieuwe prinsen passeerden de revue. Om klokslag elf over elf 's avonds werd Bert Hoefnagel op het podium door zijn eigen zoon en huidige jeugdprins Joris 'uit de hoge hoed getoverd'. Prins Bert d'n urste is 49 jaar oud en woonachtig aan de Tolweg in Geffen. Hier woont hij al dertien jaar samen met Carla en hun twee kinderen Joris (11) en Marit (9). In het dagelijkse leven is Bert actief als freelancer op het gebied van vastgoed en geoinformatie. Bert is actief in het (Geffense) verenigingsleven. Hij is lid van het Sint Jorisgilde, hij tennist graag bij TV de Vlij md, zit in de medezeggenschapsraad van de Aloysiusschool en is bestuurslid van de EHBO-vereniging in Berghem. Ook heeft hij een warm hart voor het carnaval, getuige zijn lidmaatschap van CV de Nakomertjes. Na zijn onthulling maakte de prins op het podium ook zijn adjudant bekend. Na zijn uitspraak "Ik roep graag naar voren de nieuwe adjudant uit de raad...", ontstond in de raad van elf nog wat spanning en onduidelijkheid, maar al snel vervolgde hij zijn zin met " ... uit de raad van CV de Nakomertjes: Ties Schuurmans!" Deze kersverse adjudant is namelijk ook lid van De Nakomertjes. Ties is getrouwd met Conny en samen hebben ze drie kinderen: Thijs (14), Linda (12) en Eva (9). Ties werkt bij Brabant Water en is in zijn vrije tijd actief voor de Autocross, CV de Nakomertjes en hij kijkt graag naar de Formule 1. Daarnaast is Ties fanatiek supporter van alle hobby's van zijn kinderen. Met optredens van Robby Lee, Henk Damen en Ruben van de Meulenreek was deze editie van de Opwèrmoavend een zeer muzikale en geslaagde editie. De 12

optredens brachten de aanwezige carnavalsliefhebbers en Prins Bert en Adjudant Ties meteen in de juiste stemming. De prins en zijn adjudant gingen na hun benoeming meteen de zaal in om alle Rottenrijkers te voorzien van een uniek carnavalsgadget, dat alleen op de Opwèrmoavend te verkrijgen was. In het Rottenrijk kan het carnaval nu helemaal losbarsten! Willy Banegraafprijs

Tijdens de onthulling is voor de derde keer de Willy Hanegraafprijs uitgereikt. Deze prijs ging dit jaar naar CV Krèg Nou Wä. Er kwamen veel reacties binnen om mensen/groepen voor deze prijs voor te dragen. CV Krèg Nou Wä werd door meerdere kartrekkers en groepen genoemd. Het is namelijk een groep die groeiende is qua opbouw van de wagen met optocht en ook een groep die meedenkt met de werkgroep. Een echte aanmoedigingsprijs dus. Het bijbehorende carnavaleske kunstwerk ging naar Wilma en Gerrit van Erp. Zij stellen hun schuur al negen jaar ter beschikking en daarbij mogen alle gereedschappen en materialen gebruikt worden. Zelfs de diesel voor het warmtekanon. Daarnaast verzorgen ze ook de catering tijdens het bouwen en tijdens de optocht. Meer informatie met foto's op www.rottenrijk.nl


EEN INTERESSANTE (GELOOFS)REIS

Ruim op tijd zaten we, in de stralende zon op speciaal gereserveerde stoelen voor de Nederlandse bedevaartgangers, op het St. Pietersplein. Een Braziliaans jongeRome moet je gezien hebben...! renkoor, vlakbij in het vak, en de Nederlandse jongeren Degenen die er geweest zijn weten van de schoonheid en kinderen zongen met ons de tijd vol... ! van Rome... aan degenen die er niet geweest zijn kun je Ans van Bergen hield intussen een praatje met Twan bijna niet uitleggen, hoe bijzonder het is ... ! van Lierop van het Brabants Dagblad! Op initiatief van het bisdom Den Bosch, vanwege haar De Paus arriveerde in het pausmobiel en hield toe450-jarig bestaan, trokken duizend pelgrims per bus, spraken in wel acht talen, waarbij telkens uit diverse trein of met het vliegtuig naar Rome. hoeken yells klonken. De witte Rome-reis-dasjes ginHet werd een geslaagde samenkomst. gen de lucht in, toen hij in het Nederlands de pelgrims toesprak... Het spandoek van De Langstraat was een Dit is een verslag van de belevenissen van de pelgrims duidelijke blikvanger! Een indrukwekkend gebeuren... uit Oss en omgeving (waarvan 19 parochianen uit Ge- (vredes)duiven vlogen over... ! ffen) in bus 7, met chauffeur Dirk en de reisleiders Pe- Op diezelfde dag maakte de bus een rondtoer langs het ter Stoltz en Ine Peters. Colosseum, het Forum Romanum, de heuvel Palatijn en De busreizigers deden op de heenreis reeds enkele Circus Maximus, dat ooit een baan was voor wagenrenmooie plekken aan: de Dom van Limburg aan de Lahn, nen en gevechten met wilde dieren. Die dag werd besloBolzano, Montecatini Terme en Orvieto. Met een tand- ten met een viering in de Basiliek St. Paulus buiten de radbaantje bezochten we Orvieto Alto, boven op de muren, waarin alle pausen zijn afgebeeld. Net voor de berg, waar we een prachtige kathedraal van wit-zwart viering kwam de bisschop ongelukkig ten val en moest marmeren stenen konden bezichtigen. zich in het ziekenhuis laten verzorgen. In de bus kregen we van Ine steeds interessante infor- Op donderdagmorgen ging ieder zijns weegs: naar de matie over de bekende steden waar we langs kwamen. Sixtijse kapel, de Musei Vaticani, de Kerk der Friezen, Het programma begon op maandag met een bezoek aan een rondtoer met een open bus door de stad, de tombe de St. Pieter.en een Eucharistieviering aldaar met voor- bezoeken of gezellig op een terrasje zitten. ganger bisschop Hurkmans, meerdere pastores (waar- Een wandeltocht langs oude bouwwerken, voerde ons onder pastoor Spijkers. pastoor Goedhart en pastoor in de middag naar de Sint Jan van Lateranen, de katheMennen) en uit onze bus, lektor Mia en de acolieten draal van de paus - zijn bisschopskerk - voor de slotviePeter, Willie en Jan. De Schola Cantora van de St. Jan ring, waar Mgr. Hurkmans gelukkig weer in kon voorwas genodigd om te gezangen te verzorgen. gaan en waarin we een (gezegende) rozenkrans kregen De koepel van de St. Pieter werd door een aantal men- aangeboden. sen beklommen: een stukje met de lift plus nog 320 We kunnen terugkijken op een interessante (geloofs) steps ...... en je had een prachtig uitzicht over Rome! reis, waarbij we het ontstaan van de katholieke kerk De volgende dag bezochten we de Santa Maria sopra konden 'proeven', eeuwenoude bouw- en kunstwerken Minerva en maakten een wandeltocht met prachtige mochten aanschouwen, samen sfeervolle vieringen bebezienswaardigheden: Basilica Pantheon, voorheen een leefden en gezellige groepsactiviteiten deden in de bus tempel, nu een kerk; Sant' Ignazio, de barokke Jerzuïe- en het hotel. Met dank aan onze chauffeurs, die ons veitenkerk waarin de vier werelddelen worden uitgebeeld lig thuis brachten en onze onverwoestbare bus-/hotelen de Zuil van Marcus Aurelius, 30 m. hoog met 28 leiders, die zorgden dat alles goed verliep, hielpen waar schijven marmer met reliëf en aan de binnenkant een nodig was en probleempjes die zich voordeden, naar wenteltrap van 200 treden naar de top. De Spaanse trap- tevredenheid oplosten! pen werden beklommen en de Trevifontein bezichtigd. De onderlinge groepsfeer was buitengewoon! Elke dag De tocht eindigde in de Santa Maria Maggiore Basi- ontvingen we van Ine "De Spreuk van de Dag" aangelica met haar spectacu~. vuld met leuke weetjes van de omgelaire mozaïeken en waar ,,. ·) 1 : 1 f;'i:i.iid.....,;,J~ ving en Italiaanse woordjes en zinnen! de Schola in de Vespers Het (door Marietje Langens) aangeleerhet sfeervolle lied "Ecce de "Alleluja" schalde in de bus en op het Mater tua" vertolkte, een P.h::;:t:::: 1 St. Pietersplein! Behalve alle prachtige 1 -;;;;;.i,,e: lied dat in 2003 speciaal .'J . ' bezienswaardigheden werd als hoogtegecomponeerd werd voor punt genoemd 'het pelgrimsgevoel' en de Bossche St. Jan van'het gevoel van samen kerk zijn' . wege het Mariajaar. Hans en Will legden alles op beeld vast, Woensdag was de dag van zodat we het moois allemaal nog eens de audiëntie bij de Paus. terug kunnen zien. 13


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail :postbus5@maasdonk.nl Intemet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrij dag, van 09.00 tot 17. 00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder MJ.M van de Vén Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder E.J.M de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J. TM van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 14

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag van13.30 tot 14.30 uur Mantelzorg onder de aandacht De jaarlijkse mantelzorgdag is op 10 november geweest. Reden voor de gemeente Maasdonk om extra aandacht te schenken aan mantelzorg. Maasdonkse mantelzorgers hebben op deze dag van de gemeente Maasdonk een kleine attentie gekregen. Bij deze attentie zat een nieuwsbrief waarin verschillende organisaties aan het woord zijn die ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Op deze manier dragen we als gemeente een steentje bij in de informatievoorziening naar onze mantelzorgers. De organisaties uit de nieuwsbrief geven de komende weken in de Streekwijzer een indruk van hun werkzaamheden en welke vormen van ondersteuning ze kunnen bieden aan mantelzorgers. U kunt de nieuwsbrief en de tot nu toe verschenen artikelen terugvinden op www.maasdonk.nl. Help mee ons water schoon te houden Op maandag 9 november is door de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat en de stichting RIONED de landelijke campagne 'goed rioolgebruik' gestart. Doel is Nederland bewust mak.en van wat wel én niet in het riool thuishoort. Wethouder Jan van Hoek: "Ook gemeente Maasdonk staat achter de campagneboodschap: spoel geen afval door het riool!" Campagne Zes weken lang mak.en spotjes van Postbus 51 op radio en televisie duidelijk dat frituurvet, medicijnen en schoonmaakdoekjes niet in het riool thuishoren. Ook de gemeente Maasdonk doet met posters en folders mee met deze campagne. Alles wat je in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan je denkt. Vet stolt en doekjes hopen op. Dit leidt tot verstoppingen bij je thuis die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het riool kunnen problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. En sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Al dat afvalwater moet namelijk weer gezuiverd wor-


l den, zodat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater: onze rivieren, meren, sloten en vijvers. En als er een keer heel veel regen valt (dat ook met het riool wordt afgevoerd) kan het zelfs gebeuren dat er schadelijke stoffen in datzelfde oppervlaktewater terechtkomen. En daar zit natuurlijk niemand op tè wachten.

l

l

Kosten Om de verstoppingen te verhelpen en de zuivering te verbeteren, is geld nodig. Veel geld. Gemeenten en waterschappen vragen dit aan de burgers. Alleen met de bijdrage via de rioolheffing en de verontreinigingsheffing kunnen gemeenten en waterschappen zorgen voor een goede afvoer van uw afvalwater en het schoon houden van de rivieren, meren en sloten. Als uw eigen riool is verstopt, kost het u zelf veel geld om een ontstoppingsbedrijf de problemen op te laten lossen. U heeft dus invloed op de kosten die u betaalt voor het afvoeren en zuiveren van uw afvalwater. Door goed te letten op wat wel en wat niet in het riool thuis boort. Meer informatie Wat wel en wat niet in het riool kan, en wat je wel met je afval doet lees je op www.nederlandleeftmetwater.nl Help ook mee ons water schoon te houden.

vereniging Vogelpracht uit Vinkel en vogelvereniging De Vogelvriend uit Vught. Op vrijdag 27 november 2009 te 20.00 uur zal de heer B. van Laarhoven, Geffenaar van het jaar 2009, op ludieke wijze deze tentoonstelling openen, waarna ook de kampioenen bekend gemaakt zullen worden. De tentoonstelling is verder geopend op vrijdagavond 27 november 2009 tot 22.00 uur. De overige openingstijden zijn zaterdag 28 november 2009 van 14.00 tot 18.00 uur en zondag 29 november 2009 van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Op zaterdagavond 28 november 2009 is er vanaf 19.00 uur het gezellig samenzijn voor uitsluitend de leden van vogelvereniging "Zang en Kleur". Op deze avond zullen ook de Mien/les- beker voor de volwassenen als ook de Zwartebeker voor de jeugdleden worden bekend gemaakt en uitgereikt. Met vriendelijke sportgroeten Theo Schelle Voorzitter vogelvereniging "Zang en Kleur" Geffen

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN

J J

In het weekend van vrijdag 27 november 2009 tot en met zondag 29 november 2009 organiseert vogelvereniging "Zang en Kleur" uit Geffen de kampioenswedstrijden van de kring Maasland/Meierij. Op deze tentoonstelling zullen ruim 800 vogels te bewonderen zijn die door ruim 100 inzenders uit Brabant ingezonden zijn. De organisatie van deze kringtentoonstelling is mede tot stand gekomen dankzij de loyale medewerking van de leden en het bestuur van vogelvereniging Zang en Kleur alsmede een aantal Geffense middenstanders. De tentoonstelling wordt gehouden in het clublokaal van Postduivenvereniging Maasdonk aan de Schouw 2 te Geffen. In dit weekend zullen kleurkanaries, postuurkanaries, tropische vogels, parkieten, agaporniden, grote parkieten en sierduiven te bewonderen zijn. De bezoekers en de inzenders op deze tentoonstelling worden ontvangen in een prettige sfeer. De vogels zullen op donderdag 26 november 2009 gekeurd worden door een 11 tal keurmeesters. Er wordt aan deze tentoonstelling deelgenomen door vogelvereniging De Vogelvriend uit Berghem, vogelvereniging Zang en Kleur uit Geffen, vogelvereniging Vogelvreugde uit Heesch, vogelvereniging De Vogelvriend uit Heeswij k Dinther, vogelvereniging De Goudvink uit Herpen, vogelvereniging De Nachtegaal uit Nuland, vogelvereniging Vogelpracht uit Oss, vogel-

van de Pal schilderwerken

glasservice

15


Generaties lang woonplezier mede mogelijk gemaakt door

Rabobank Bernheze Maasland. Prettig wonen met een hypotheek die bij u past. Voor Rabobank Bernheze Maasland een belangrijk uitgangspunt, al generaties lang. Daarom adviseren en ondersteunen wij onze klanten met de grootste zorg en aandacht. Kies nu voor een persoonlijk gesprek met een van onze adviseurs. Wanneer u in oktober en november een hypotheek afsluit kunt u profiteren van extra voordeel!

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank


r

F

HET UNIFORM INGELEVERD... Op woensdag 21 oktober jl. was haar laatste werkdag op zorgcentrum De Heegt. Voor de laatste keer werd ze thuis - in uniform - door haar man Albert op de foto gezet...

Gerry thuis in uniform Gerry Steenbergen (59 j.) begaf zich op die avond richting Geffen, niet wetend dat haar "nette kleding" in de kofferbak gelegd was door haar man... Gerry werd vol.komen Yerrast door haar collega's, zij hadden voor haar een klein feestje in petto, in plaats van de avonddienst! "Ik stond helemaal perplex. .. werd echt 'overvallen' met een verrassende avond" zegt Gerry. Zij werd in de kapel genodigd, waar alle bewoners, het personeel, de vrijwilligers en de bewoners van de aanleunwoningen klaarzaten. Omdat Gerry in De Heegt altijd de initiator was voor "de geestelijke zorg•· ,verd daar een bezinnende bijeenkomst gehouden. Frans Langens was de voorganger, "Clair" zong stemmige liederen, toepasselijke teksten werden gelezen en zij werd toegesproken door manager Anne Minnema. Gerry, maar ook haar cliënten en collega's waren ontroerd. Later op de avond werd haar, door de collega's, een etentje aangeboden in De Gouden Leeuw, waar een boom vol met dank.kaartjes opgesteld stond. Gerry (geb. in Sint Anthonis) begon haar opleiding voor ziekenverzorgster in Boxmeer in het ziekenhuis, dat later verpleeghuis Madeleine is geworden. Na de opleiding ging ze als ziekenverzorgster werken in het Wilhelminaziekenhuis in Nijmegen. Ze trouwde, kwam in Oss wonen en ging werken in de gezinszorg. Daarnaast deed ze de administratie van de reanimatiecursussen voor o.a. de zorgcentra en zo kwam ze in contact met de toenmalige directeur van huize De Heegt, dhr. Damen, die haar vroeg om naar Geffen te komen als vaste avonddienstverzorgende. Daarmee stemde Gerry in. Zij en haar man (die eveneens in de zorg werkt met vaste nachtdiensten bij Vita Nova) konden nu naast hun werk, goed zorgen voor hun

twee kinderen Sandra en Marcel. "Het is belangrijk dat je er bent voor je kinderen, we wilden geen sleutelkinderen." Gerry heeft een fijne tijd gehad op De Heegt; zij werkte daar 25 jaar. "Ik wilde er zijn voor de mensen, zij komen op de eerste plaats. Ze verdienen naast zorg ook een vriendelijk woord en aandacht," vindt Gerry. Gerry maakte in haar 'zorgtijd' grote veranderingen mee. "Waren er voorheen kleinschalige bejaardentehuizen met patiënten in kamers, tegenwoordig spreekt men van cliënten in een appartement van een dienstencentrum, dat een onderdeel is van een grote regionale zorgorganisatie. Vroeger hoorde het er gewoon bij, dat bewoners wat minder mobiel werden en dingen vergaten, nu wordt alles besproken, de mensen worden geobserveerd, het ziektebeeld en de zorgzwaarte worden bepaald door een heel team van verantwoordelijken. Er wordt zorg op maat gegeven, je krijgt een bepaalde tijd voor elke handeling en die tijd moet betaald worden! De cliënt heeft het voor het zeggen en de EVV-er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) regelt de gehele zorg die nodig is. Alles gaat op uur en tijd en moet genoteerd worden in de computer. Er is steeds maar 'kort contact' met de cliënt en minder tijd voor een praatje," legt Gerry uit. Gerry zette ook de pastorale zorg op in de Heegt met kleinschalige vieringen in de huiskamer voor de mensen op speciale hoogfeestdagen en de algemene ziekenzalving. ''Het jammer dat die geestelijke zorg zo weinig aandacht krijgt, terwijl toch nog veel mensen daar behoefte aan hebben." Gerry kijkt terug op een mooie tijd in Geffen en een fantastische "laatste werkdag", die de collega's voor haar op touw zetten. Een week later werd er 's morgens nog eens afscheid genomen van Gerry door de organisatie, bewoners en vrijwilligers, met koffie en een Bossche bol. En dan is het nu tijd...... om samen met haar man te genieten van de kleinkinderen, vakantie, uitstapjes en hobby's. Haar vrijwilligerswerk bij Vita Nova blijft Gerry gewoon doen en wie weet, komen we haar nog wel eens tegen op De Heegt!

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 17


NEDERLANDSE KRUISBOOGKAMPIOENEN NIEUWE HOOFDMAN SINT JORIS GILDE

Door het te vroeg overlijden van Hoofdman Ad van Zandvoort moest het Sint-Jorisgilde Geffen op zoek naar een opvolger. "Doorgaan" had Ad in zijn laatste brief aan het gilde geschreven. Ad's functie werd door zijn slopende ziekte steeds meer en op het laatst geheel waargenomen door Oud-Deken - en thans ook Koning - Huub Lamers. Na de rouwperiode ging de Overheid (=het bestuur) op zoek naar een opvolger. Wapenmeester Jan van der Heijden werd benaderd en vroeg bedenktijd. ''Na 7 dagen en - nachten" zoals hij later zei, nam hij het besluit zich kandidaat te stellen. In een officiële ledenvergadering, op donderdag 8 oktober werd Jan "gehoond", een oude traditie, waarin een kistje met witte (voor) en bruine (tegen) bonen rondgaat om te stemmen. Na deze traditionele stemronde konden we Jan installeren met de Hoofdmanssikkel en de Hoofdmansstaf en werd hij, maar ook zijn vrouw K.larien, gefeliciteerd. In zijn toespraak was de anders zo humoristische Jan nu zeer ernstig wanneer hij zijn gevoelens weergaf om daar nu te staan met sikkel en staf van zijn voorganger en de taak en de opdracht dit gilde verder te leiden. Hij dankte Huub voor de voortreffelijke wijze waarop hij deze functie te afgelopen tijd had waargenomen en sprak vol vertrouwen over de toekomt, waar hij zich zeer gesteund weet door zijn gildezusters en gildebroeders en hoopte alles te bieden, zoals hij zei: "Wat een Hoofdman tot Hoofdman maakt". Op zaterdag 18 oktober werd Jan kerkelijk geïnstalleerd door Gildeheer kapelaan Geelen in de aanwezigheid van vele vertegenwoordigers van de Gildekring "Hoge Sehuts".

Maar liefst vier eerste prijzen werden door leden van het Sint-Jorisgilde uit Geffen binnen gesleept. Deze prestaties werden neergezet op de Open Nederlandse kampioenschappen kruisboog op de wip te Heijen(L). Dennis Coppens, haalde met gemak de eerste prijs bij de jeugd binnen en mag zich vanaf heden Nederlands jeugd-kampioen 'lauisboog op de wip' 2009 noemen. Vader Jos Coppens won maar liefst twee afkampen. Met de winst in de eerste afkamp stelde Jos de overwinning van de personeelswedstrijd veilig. En met de tweede gewonnen afkamp werd Jos Nederlands kampioen kruisboog op de wip. Dit hadden ze in Heijen (L) nog nooit meegemaakt, drie eerste prijzen in één gezin! De groepswedstrijd ("korps" genoemd) met Dennis Coppens, JosCoppens, Jan yan der Heijden en Gerard Gerrits, stelde de overninn.ing in de wedstrijd al meteen veilig en hoefde hien-oor niet eens af te kampen. Dat het winnende "korps" een jeugdlid in hun midden had, werd door de speaker flink benadrukt en leverde nog eens extra applaus op. Tijdens de prijsuitreiking op 3 oktober besteeg de ene na de andere Geffense schutter, trots en vol vreugde, de hoogste plank om vanaf die positie de "gouden" plakken omgehangen te krijgen en het Wilhelmus te aanhoren.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

@

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies hij HACCP en adres voor mollen bestrijding tel.

073 - 5320744

Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 18


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.nooltgedachtgeffen.nl

Diverse sponsors steken jeugdteams Nooit Gedacht in het nieuw Een aantal jeugd- en pupillenteams van Nooit Gedacht spelen hun wedstrijden dit seizoen in geheel nieuwe tenues. Ze zijn helemaal in het nieuw gestoken door diverse sponsors: Colhof (Nooit Gedacht F6), Stukadoorsbedrijf Mark Jonkers (Nooit Gedacht F5), Bosch van Erp (Nooit Gedacht F4), Verhoeven Montage (Nooit Gedacht F3), Patrick van Zandvoort Timmerwerken (Nooit Gedacht F2), Schuurmans Bouwservice Geffen (Nooit Gedacht Fl), Aannemersbedrijf W van Griensven (Nooit Gedacht E2) en CIOOO Van der Sangen Geffen (Nooit Gedacht A2 ). Alle teams bedankten onlangs hun gulle sponsors en gingen samen op de foto. Via deze weg willen we alle sponsors mede namens alle spelers en speelsters nogmaals heel hartelijk bedanken.

volleyballen (er is bijvoorbeeld geen net) maar gewoon om de algemene lichamelijke ontwikkeling van uw kind (motoriek, balgevoel). Daarnaast leren ze met elkaar om te gaan en leren ze hoe met winnen en verliezen om te gaan. Graag nodigen we alle Maasdonkse kinderen van 4 tot en met 6 jaar uit om een keer mee te komen doen. Voor informatie en foto's van vorige speeltuinen kunt u terecht op de website www.g68maasdonk.nl. Ook kunt u contact opnemen met de begeleiders Suzan en Ellen (g68maasdonk@hotmail.com of 06-5469 2345). Maar gewoon binnenlopen mag ook. Sportieve kleding en gymschoenen zijn voldoende om mee te doen.

DE JEUGD VAN TV DE VLIJMD

ZWARTE PIETEN BIJ DE VOLLEYBALSPEELTUIN OP 28 NOVEMBER

Sinds clit voorjaar hebben we nieuwe T-shirts gekregen. Onze sponsoren Harold en Anita v Schayk, afwerkingbedrijf Jonkers, Joost Vos Transport, Bouwbedrijf van Erp en TV de Vlijmdzelf, hebben dit mogelijk gemaakt. Het zijn mooie T-shirts, om bij de competitie de komende jaren goed voor de dag te komen. We hebben ook van een gezellige BBQ genoten, die mede mogelijk werd gemaakt door Poelierderij Jo van Druenen. Zo is het een supergezellige afsluiting geworden.

Op zaterdagochtend 28 november zullen een paar Zwar-

te Pieten op bezoek komen bij de volleybalspeeltuin. Zij zullen de kinderen op de 'Zwarte Pieten-school' kennis laten maken met alles wat een Zwarte Piet zoal doet, zoals over daken lopen, kadootjes bezorgen, jongleren, acrobatische toeren uithalen en liedjes zingen. Alle kinderen van 4 tot en met 6 jaar zijn hierbij welkom. De ,.:olleybalspceltuin duurt van 9.45 tot 10.45 uur en is in de Geer in Geffen. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn of te worden van de volleybalclub, kinderen kunnen ook eenmalig meedoen (kosten€ 2,50). De volleybalspeeltuin wordt ongeveer 12 keer per jaar georganiseerd door G' 68 Maasdonk en heeft elke keer een ander thema. Kinderen ontwikkelen heel snel rond deze leeftijd en in de speeltuin kunnen ze lekker een uur ravotten met bal, zonder bal, rennen, duwen, slingeren en allerlei andere leuke dingen. Het gaat niet om

Hartelijk bedankt jullie allemaal!

Bedankt voor de SPOnsorlngl 19


MUZIEKVERENIGING "Willen Is Kunnen"

Geffen

NIEUWS VANUIT MUZIEKVERENIGING W.I.K. Afgelopen 1 november was het weer zo ver, de Brabantwonencup in de Lievekamp te Oss. Deze wedstrijd wordt jaarlijks gehouden door en voor de muziekverenigingen in Oss en omgeving. De majorettes en het studieorkest hebben goed hun best gedaan en een mooie uitvoering neergezet. Ook de fanfare heeft het erg goed gedaan. Ze hadden maar liefst 85.25 punten, dat is dus ongeveer een 8.5 gemiddeld. De winnaar van de cup (Schaijk) had er 85.5 dus ze zaten maar een kwart punt van de cup vandaan! De wedstrijd was een goede voorbereiding op het concours. Elke muziekvereniging in Nederland moet om de vier jaar op concours, en dit jaar is fanfare W.I.K. aan de beurt. Op zondag 29 november om 10.00 uur bijten ze het spits af op het bondsconcours te Veldhoven. Hopelijk spelen ze de sterren van de hemel en zetten ze een geweldig resultaat neer! Ten slotte willen we iedereen bedanken die weer mee heeft gedaan aan de donateursactie die de afgelopen maand is gehouden. Op 17 april 2010 zal het donateursconcert plaatsvinden. Houd deze datum vrij in uw agenda! Hierover zal binnenkort meer informatie te vinden zijn in de Torenklanken.

baar gesteld! Fantastisch gebaar mensen. Met deze bijdragen erbij, hebben wij maar liefst€ 497,- over kunnen maken. (Mocht u ook een bijdrage willen storten; Stichting KiKa, giro 8118, te Utrecht. Zij zijn u zeer dankbaar.) Wij hebben niet enkel een geweldige avond gehad, maar houden er zo ook nog een goed gevoel aan over. Het is de moeite waard. Volgend jaar gaan we dus zeker weer ons best doen om deze avond te herhalen, en we hopen uiteraard het succes van dit jaar te evenaren. De 'Tonproatavond Geffen' in 2010 zal wederom in oktober plaatsvinden. Hou de 'Torenklank.en' in de gaten. Wij hopen de vooraankondiging daarin weer te mogen plaatsen. Wij hopen dat jullie er net zo naar uitkijken als wij: Tonnie v.d. Heijden, Rien v. Erp en Jan v.d. Leest

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 27 Vormseltoediening, leerlingen groep 8 27 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 28 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19)

DECEMBER 09 KBO wandelen, 13 .10 uur verzamelen bij 't Oude Klooster

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

TONPROATAVOND GEFFEN 17 OKTOBER 2009 Gezien alle reacties mogen we terugkijken op een geslaagd evenement. We hadden de top van de tonproaters uitgenodigd en die hebben zich ook allen bewezen, hierbij ondersteund door 'de Pompzwengels'. Het werd deze muzikanten niet altijd even gemakkelijk gemaakt; met tranen in de ogen van het lachen wordt het spelen immers aardig bemoeilijkt. Pompzwengels, van harte bedankt! De eerste tonproater kwam al terug van het podium met de melding:"Dit wordt een goede avond. Het is een grandioos, gezellig publiek. Dit komt goed!" Inderdaad, het gaat niet enkel om de optredens. Ook jullie, het publiek, dragen in grote mate bij aan het succes. Door de grote belangstelling zijn we niet enkel uit de kosten, maar we kunnen zoals aangekondigd ook nog een bedrag overmaken aan stichting KiKa, het kinderkankerfonds. Peter van der Maas, de presentator van de avond, heeft heel spontaan€ 50,- van zijn gage gedoneerd. Ook 'de Gouden Leeuw' heeft een bijdrage van€ 150,- beschik20

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij -hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon : 0412 47 59 37


Actief in Gezondheid

De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's

.......,.,-....,.... 0....,...21

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt

.......

tripleA •

ol

C

"

,o

ll860, ~ - " " ' - )

t

Sll<ZG Go-..

Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis't Slotje WiVgele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas Gemeenschapshuis De Meent Gemeenschapshuis De Gart Gemeenschapshuis Nia Domo Gemee--scr.apakkomodatie De Wis Dom......;S de Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in Cl Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

Partners

w..,,(""">..,..,.,....

..

~

Tet

·OJJ-.SJ<ft-441

fa.

·01,.s, .,, 410

r.-,·---~ - -·---...

Admirnstrar,c & belastingen • Analyse • Advise ,·ing

~

Installatie- en Adviesbureau bv

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

accountants en belastingadviseurs

DESIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 • 532 67 01

f

Nulandsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl


LANDJONKDERDAG SINT-JORISGILDE SINT JORIS GU...OE

Het was zondag 1 november voor de 10e keer dat het Sint-Joridgilde Geffen "met slaande trom en vliegend vaandel" vertrok naar de jeu de boulesbanen naast de pastorie. De wedstrijden werden ook deze keer weer deskundig geleid door enkele leden van JBG. Een bijna njet meer weg te denken traditie! De zon liet zich niet zien maar de matige wind hield het gelukkig droog tot het laatste spel. Het niet echt aangenaam weer waardoor de traditionele erwtensoep met roggebrood en spek extra goed smaakte en de inwendige mens weer wat verwarmde. Om ongeveer 16.00 uur waren de juryleden er uit en werd de uitslag meegedeeld: Florence van de Dussen won bij de junioren en krijgt voor een jaar de wisseltrofee en de titel "Jonkheid". Bij de senioren werd Ferrie Verhoeven derde ("Pachter"); Ineke van Zandvoort tweede ("Heerboerin") en werd Koning Huub Lam.ers de winnende "Landjonker". Maar goed dat hij enkele weken eerder de Hoofdmanssikkel heeft overgedragen anders had hij helemaal een "zilverprobleem" gehad!?!?!?!

Beukenlaan/Platanenstraat uit Vinkel na jaren van niet deelgenomen te hebben ook weer van de partij. Om ongeveer kwart over zeven werden de 5 teams voor de eerste ronde opgeroepen. Deze ronde werd gewonnen door De Nieuwkomertjes die na een jaar afwezigheid voor de tweede keer deelnamen.Als tweede eindigde Buurtvereniging Beukenlaan/Platanenstraat met 25 punten. De tweede ronde werd gewonnen door de familie Heesakkers met 38 punten. Het team van De Witte Geit endigde met 34 punten als tweede. In de derde ronde was het team van De Abeeltjes met 41 punten het sterkste. Hier eindigde als tweede het team van Zo mar un por Mennekes met 40 punten. Omdat ook de finale uit 5 teams bestaat viel het team van Buurtvereniging Beukenlaan/Platanenstraat af. De eindstand is als volgt: 1. De Nieuwkomertjes 2. Zo mar un por mennekes 3. Familie Heesakkers 4. De Witte Geit 5. DeAbeeltjes

+ 45 punten, + 30 punten, + 28 punten, + 26 punten, + 20 punten,

6. Freules deFle d' Ar 7. Mariaschool 8. Buurtver. Beukenlaan/Platanenstr. 9. De Weuwkes 10. Carnavalsstichting Rottenrijk ll. De Bunny's 1 12. Jeugdcommissie Nooit Gedacht 13. DeBunny's 2 14. Bestuur Jeugdvakantiewerk 15. C.V. De Brandlopers

+ 36 punten, + 34 punten, + 25 punten, + 23 punten,

+ 18 punten, + 16 punten, + 11 punten, + 11 punten, + 10 punten, + 8 punten.

Deelnemers en belangstellende hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar. De quizcommissie.

CNIONlnfllllaM • MINIGaAYElt VANAF 7S CM • HREGENINGSINSTAllATIES

UITSLAG NAKOMERTJES QUIZ We kunnen weer terugzien op een geslaagde en gezellige avond. Helaas voor het team dat zich als 16 en laatste aanmelde kan er in de huidige opzet maar met 15 teams op een avond gespeeld worden. Totaal waren er 67 deelnemers wat inhoud dat 8 teams met slechts 4 personen gespeeld hebben. De Freules de Fle d' Ar waren het enige team dat voor het eerst meedeed. Verder was het team van Buurtvereniging 22

• RIOOLRENOVATIE


At _Hanegraaf Geffen B.V. f A. MarkRomme

Bedrljvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 166 10622 tel. 073-5325551 E-mail: markromme@home.nl www.dlerenspeclaalzaak-dekinderen.nl maandag Vm vrijdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

zaterdag

"Verbouw of Nieuwbouw"

............ ............

Lunchroom / Cafétaria

'T BERGJE

BOUW

GARANT

~' ~

Etn NVOB initiatief

onze kwaliteit is realiteit

/

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen

matten

✓Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓

Ontwerp en/ of uitvoering Wij maken het voor u!

Dierenverblijven

✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓

Bloembakken

Maarten van der Dussen de Schouw 26 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

!Yt~};~~1~~ WÜ,/,u Valt Bw3m De w ~ 15 1 5384 HD Heesck T: 0412 • 4S5835 M: 06 - 27311207

E: 11Mf,ffl'3t1t. 1S@"4nu.HL

Carbone B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Kom gerust een kijkje nemen

\JESTiDéf Dames-,, heren- en kinderkleding

.z

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094 Openingstijden. ma. gesloten, d1. t/m do. 9.30- 17.30 u. vr. 9.30·20 OOu., ,a. 9.30-16,30 u.


RUUD PRINS FLIEREFLUITERS Zaterdag 14 november was het erg spannend in de Heihut wie er Prins of Prinses Carnaval 2010 van de Flierefluiters zou worden. Er werden leuke spelletjes gedaan en toen was het moment daar wie het was geworden. Het was Ruud van de Zanden uit Geffen die in 2010 de Prins van de Flierefluiters zal zijn. Ruud was verrast dat hij het was geworden, maar heeft er veel zin in om in 2010 met alle Prinsen uit Maasdonk en hun gevolg samen gezellig carnaval te vieren.

BUURTVERENIGING DE MOLENHOEK We zijn al meer dan 33 jaar actief als buurtvereniging en we zorgen ervoor dat we ieder jaar een leuk gevarieerd aanbod hebben aan activiteiten voor onze leden. Gezien het grote aanta] deelnemers vallen de activiteiten bij de leden goed in de smaak. Maar ook wij als buurtvereniging blijven natuurlijk op zoek naar nieuwe leden. Woon je in één van de volgende straten: Dorpstraat vanaf café Boetje tot aan de Papendijk, Papendijk, De Karn, De Wisboom, De Stoof, De Rosmolen, De wan, Sassendreef, Heikestraat, Bosschebaan, Weverstraat, Pastoor van de Kampstraat, Rozelaar, Magnolia, Kruidnagel, Lavendel, Jasmijn, Rijksweg (t/m nr. 24), Heesterseweg (vanaf rotonde tot Kerkesteeg) en de bewoners van de nieuwe wijk de Verlengde Run meld je dan vandaag nog aan als lid voor € 40,00 per jaar per gezin (kinderen tot 18 jaar). En je kan meedoen aan de volgende activiteiten: iedere maandagavond (tot eind april) biljarten in het Oude Klooster 9 december Kerststukjes maken voor volwassenen 12 december Kerststukjes maken voor kinderen 14 december Kerstkaarten voor volwassenen met mooie prijzen (wild, Kerststollen, flessen wijn etc) 16 januari bowlen voor volwassenen er wordt gestreden om de jaarlijkse wisseltrofee voor dames en heren 13 maart jaarfeest voor volwassenen met muziek, loterij (veel prijzen),drank, warm/ koud buffet en de feestavond is geheel gratis voor alle leden 24 maart Paasstukjes maken voor volwassenen 19 april algemene ledenvergadering 3 mei tot eind augustus jeu de boule voor alle leden 24

30 mei gezinsactiviteit voor groot en klein medio juni MOV fietstocht, wij als buurtvereniging ondersteunen dit goede doel 11 juli familiefietstocht met aansluitend een gezellige barbecue Zoals je ziet een leuk gevarieerd programma voor nog € 40,00 per jaar per gezin. Woon je in één van bovenstaande straten meld je vandaag nog aan bij Rob Valke 073 - 5324627. Natuurlijk ook voor vragen over de buurtvereniging. Tot ziens op één van onze gezellige activiteiten. RobValke Voorzitter buurtvereniging de Molenhoek

ZUMBA@ LAURADANS Wat is Zumba? Zumba is een dance-fitness workout waarbij voornamelijk muziek wordt gebruikt uit Zuid Amerika. Tijdens de workout ben je niet alleen lekker aan het dansen, maar gebruik je ook nog eens al je spieren! Het is een feestje om op deze heerlijke zomerse muziek te dansen! Bij LauraDans gaan er extra lessen Zumba van start! Neem contact op met Laura Strik: Laura@lauradans.nl en JOIN THE PARTY!!

UITGAVE KAARTEN SERIE "GEFFEN IN DE WINTER" Mist U ze ook; de authentieke fotokaarten van ons eigen Geffen en verkiest U het versturen van een "echte" kaart boven het zenden van een kale e-mail kaart? Dan bestaat er nu de mogelijkheid om een serie van 10 prachtige kaarten van Geffen in de winter te bemachtigen. Deze kaarten zijn bij kaartenfabrikant "Cardeau" uitgegeven en exclusief voor de reguliere prijs in Geffen te verkrijgen bij Dolce Vita, Wilma's Slijterij en Kadoshop en Bosch van Erp. Het thema "Geffen in de winter" heeft zich door mij afgelopen winter prachtig laten fotograferen en de kaarten lenen zich daardoor uitstekend voor Kerst en Nieuwjaar wenskaart. Bij afname van alle 10 de kaarten krijgt U een leuke korting! U kunt de kaarten ook bestellen via ingridrenders@gmail. com of bel 06 1459 7654. Ingrid Renders

e

GUIOUU

.ULl.lliïi


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

"VERF

*TUIN- EN LANDBOUW.2,ADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 - 532 15 20

oefen en fauteuils

~

er 2

Leiweg 2a

21

5386 KR

a.nl

Geffen

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 53212 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

C1000. Van alle markten thuis.

Bruiloften partijen vergaderingen

VAN GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

c, OOO

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 Cl Geffen

Gebr. van Erp

Openingstijden: Ma urn do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag

8.00-18.00 uur

Oss 0412- 622213

Geffen 073-5321995


KBO AFDELING GEFFEN, NULAND, VINKEL De voorbereidingen en organisatie van het uitstapje naar de Hermitage, aan de Herengracht in Amsterdam waren in handen van de reiscommissies van Vinkel (Piet van de Ven), Nuland (Riet van Schaijk) en Geffen (Ton Jonkers en Christien Ceelen). Ongeveer 100 KBO-ers uit Maasdonk hebben deelgenomen aan een bezoek van een diamantenslijperij vlakbij de Hermitage. De stemming zat er meteen goed in, onze chauffeur (bus 1) vertelde heel veel, wat een spreker was die man! Hij vertelde over de veranderingen aan de grote weg, richting Amsterdam, ook wees hij ons op de reeks verscbillede wegafscheidingen langs de grote wegen, deze waren van steen, glas of beton. Ook vertelde hij over onze Nederlandse economie, o.a. over de vele autobedrijven, de aan en toevoer bedrijven, die samen steeds proberen hun producten te verbeteren. Het bezoek aan de diamantenslijperij gaf ons een beeld hoe diamanten worden vervaardigd. Ondergetekende beeft ijverig meegeluisterd naar de eigenaresse van de diamantenslijperij, die maar liefst 6 ringen aan haar vingers bad met veel diamantjes erin. Zij vertelde dat er in de vroegere adellijke families veel diamanten werden gekocht en de edellieden gaven diamanten aan hun geliefden. Hoe meer diamanten ze weggaven, hoe groter hun liefde voor hun geliefde was. Ondergetekende kon het niet nalaten om aan de eigenaresse van de slijperij te vragen hoeveel diamantjes er in haar ringen zaten en wat die wel niet kosten! Haar antwoord was ontwijkend! Ondertussen had ik mijn ringetje met steentje afgedaan en gevraagd wat het voor een steentje was, een diamantje of niet? Het vergrootglas kwam er aan te pas en die mevrouw kon niet zeggen of mijn steentje een diamantje was! Zo'n 40 jaar geleden heb ik van Toon geld gekregen om een ringetje te kopen (100 gulden) van zijn geld. Door de twijfel van de mevrouw van de diamantenslijperij of het nu wel of geen diamantje is, en ik nog blijer met dat aandenken aan Toon. Het heeft voor mij nog meer emotionele waarde gekregen. (Sorry, soms zijn persoonlijke noten onmisbaar, om dingen te verduidelijken).

Bezoek aan de Hermitage Wat een rijkdom aan kostuums, aan wijde, lange vrouwenkleding en hoeden. Onvoorstelbaar! Ook de vele schilderijen van de Russische Sjah en zijn vrouw Alexandra zijn talrijk. Het...regiem overheerste. Ook waren er vele religieuze voorwerpen uit de kerken van het Russische Volk. Ook enorm veel verschillende onderscheidingen die er waren in die tijd, waren daar te zien. Een stukje Russische geschiedenis van... Nicolaas II en zijn vrouw Alexandra (1847-1917). Er kwam opstand 26

vanuit de Russische bevolking, er zijn ontzettend veel slachtoffers gevallen in de bloedige opstanden. Begrijpelijk dat de adellijke familie op tragische wijze aan hun einde kwamen. Dit is een tentoonstelling die veel laat zien en horen (doordat we een koptelefoon aangereikt hebben gekregen). Een tentoonstelling die vragen oproept onder andere over: Hoe is de adellijke Russische familie aan al die rijkdom gekomen? Hebben ze het gestolen, afgepakt, geroofd?? Het gewone Russische volk krijgt onvoldoende geld om het broodnodige te kopen. Deze tentoonstelling had zeker 2 kanten als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Het Russische volk heeft veel smart gekend. Een gewoon mensenleven telde niet mee! De Russische adel wilde steeds meer en meer en had nooit genoeg! Logisch dat dan de bevolking in opstand kwam. Na een gezamenlijk diner kwamen we toch met veel bagage over de cultuur van Rusland terug in Nuland, Vinkel en Geffen. Sjaantje van Zandvoort-Ketelaars

Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.nooitgedachtgeffen.nl

Nooit Gedacht en hoofdsponsor Van Wanrooij bouwen verder op vertrouwen Onlangs hebben voetbalvereniging Nooit Gedacht en baar hoofdsponsor Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling een nieuw sponsorcontract ondertekend. Met het nieuwe tweejarige contract bouwen beide partijen verder op de prettige samenwerking in de afgelopen voetbaljaren. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is namelijk sinds jaar en dag hoofdsponsor van Nooit Gedacht. Het Geffense bedrijf ziet haar naam graag verbonden aan Nooit Gedacht, omdat de vereniging maatschappelijk actief is en veel betekent in de Geffense samenlevmg. Meer informatie over Nooit Gedacht en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling op www.nooitgedachtgeffen.nl en www.vanwanrooij.nl.


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

"

verzorgd! drukkerijwihabo

~i)Y ~ 1a - ~386 KT

Geffen T (073, 532 26 84 • F (073) 532 47 95 e ~ i h a b o.nl • 1www.wihabo.nl

.-www.schoonheidssalonanne.nl

• Met een cadeau bon kom 1• p•s

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • fxclusieve_.s.ierad van Beal,.\21ll en Bella Ragazza • Make-Up workshops

SCHOONHEIDSSALON

.,ANNE Moo /$ fPSCHOENet,

• Dagarrangementen

-

-

MARi

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwi_jdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen"

Ma: 13.00 Di t/m Do: 09.30 Vrij: 09 .30 Zo: 09 .30 -

ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@uitvaartverzorgi ngva n Iith. n 1

Gebr. van de Wetering

""iW ---4.0. W~~~

c:,

-

Dommelstraat 47

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf

Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Ç)

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

17.30 uur 17.30 uur 20.00 uur 17.00 uur

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

i;;·•iannemode:.,.

+ Gera's Bloemdesign Voor al uw bloemwerk! Opening slijden · Ma: Di:

INDIVIDUELE TRAINING • NautlJustraining • Cardlotralning

• Ccmbintstle Nauti(U!i•Ulrdlo

Wo: Do: Vr: Za:

GROEPSTRAINING • Total Ftt • Indoor Cycling • Streetdance • §wltchlng • Seniorentraining

ME015[HE FITNE55

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 toi 18.00 9.00.lot lUO 9.00 lot 20.00 9.00 lol !6.00

• fyQiotrainin9 • Oe Rugtiehnol • Revalidatietraining • Re.ïntegrntletr-aining

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

Kloosterstraal 5c, Geffen Papendljk 12 • 5386 EC Geffen Tel. 10731 532 74 72 • Fux (073) 532 65 75

Tel. 073 5321681 · Fat . 013 ~3l5l50


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoed.nummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor berhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VlE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bemhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u.

Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 28

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. 0. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 U. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURfBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hem.mie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13

E-mail adres:

torenklanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachteobezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.