Torenklanken 2009 - nr 17

Page 1

47e jaargang I nummer 171 november 2009

redactieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1750 exemplaren

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RECHTVURZUNNEROAP JUBILEERT Kaartverkoop 33e jubileumeditie gestart!

Op zaterdag 21 november aanstaande zetten Arie en Anouska de deuren van De Gouden Leeuw in Geffen vanaf 19.30 uur wijd open voor alle Rottenrijkers die de Roap een warm hart toe dragen. Aanleiding hiervoor is het 33-jarig jubileum van 'Recht vur zunne Roap'. Bezoekers kunnen genieten van de onvervalste artiesten van het eerste uur: de tonproaters Ras en Dorke en Janus en Peer, de langst pratende dorpso1moeper Henk van Dijk en de dames van de d'n andere kant. Maar ook de Showgirls, de showgroep van de KPJ en de Schauw Durskes staan opnieuw op de planken. Dit alles zal muzikaal worden begeleid door de Pompzwengels. 33 jaar Recht vur zunne Roap is een waardig carnavalsjubileum waar we in ons mooie dorp trots op kunnen op zijn! Kaartjes voor deze jubileumeditie zijn te koop bij Bosch van Erp aan de Kerkstraat, de kosten hiervoor zijn € 5,00.

UITNODIGING Intocht van Sinte.rklaas en zijn Pieten in Geffen op Zaterdag 21 november

Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 21 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij vast zijn verjaardag vieren. Hier kunnen jullie gezellig aan mee doen. Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen is er een rijtoer met WIK en de majorettes. Sinterklaas zit dan in een echte koets en vindt het altijd heel leuk als er veel kinderen met ouders langs de route van de rijtour staan. Als de stoet voorbij is kan iedereen aan-

sluiten achter de koets met Sinterklaas, zijn Pieten en de auto met cadeautjes. Zo gaan we dan met zijn allen 1 in een optocht naar het Dorpsplein. ~

Dit is het programma: 0~ 12.55 uur •c Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare WI.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! De route is: Past. v.d. Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - Dorpstraat - Dorpsplein. 13.15 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur Receptie in Café Zaal "Het Haasje". Hier kunnen de Geffense kinderen hun verlanglijstje en zelfgemaakte tekeningen af geven aan de hoofd Piet. De Sint vindt het leuk om anders dan andere jaren alle kinderen tegelijk te ontvangen. De Sint zal in de zaal rondlopen en met de kinderen een praatje maken. Er zijn natuurlijk altijd wel kinderen die op de foto willen als ze bij Sint op schoot zitten. Daarom zullen de sjouwpieten de zetel van de Sint meenemen naar de zaal. 15.30 uur Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit en zingen een mooi afscheidslied.

KOPY INLEVEREN VOOR: 14 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal!

o:. 111s~r~

~îi----1

Aan-/ verkoo Taxaties

SNS Regio Bank

/

Financieringen

Huur/ verhuur

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79

L

info@geldengezin.nl

I

\

Geld Gezin

i

LMV

www.lmv.nl

www.geldengezin.nl

~

VAN SCHIJNDEL

- Pedicure behandeling

BOUWGROEP GEFFEN

- Voetreflexmassage - Cosmetische voetverzorging - Veriorgîngsproducten Mine ral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 '""' w ï - . , scholen, distributiecentra, woningen an bedrlJf•gabouwen. -

Is

onze pn"le. U herkent dat In alla fa<:etten van ons ~ en de

ROMME HOVENIERS

kwaliteit van de ultvmrlng.

"Kwaliteit wint de strijd"

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

Van Schlndel Bouwgroep Br9deweg13

5386 KM Geffen t.1: 073-5322961 fax: 073-5322232 mall@vanschljndeMJouwgroep.nl

www.vanochijndel-bo~.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen · Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"OND R DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 06 nov. 19.00 u. * avondmis met koorzang za. 07 nov. 19.00 u. Gezinsviering mmv Kinderkoor (+ uitreiking com.map) zo. 08 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 09 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 13 nov. 19.00 u. * avondmis za. 14 nov. 19.00 u. H.Mis mmv Bandola's + kinderkerk zo. 15 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 16 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 20 nov. 19.00 u. * avondmis za. 21 nov. 19. 00 u. H.mis mmv Dameskoor + kinderkerk zo. 22 nov. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor (Caeciliafeest) ma. 23 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 27 nov. 19.00 u. Toediening Vormsel PAROCHIEAVOND Op de jaarlijkse dankavond voor onze vrijwilligers werd er een mooie video getoond over de restauratie van de kerk. Een aansporing om ons prachtig monument in ere te houden en de restauratie te ondersteunen. Zoals elk jaar werden weer enkele vrijwilligers extra in het zonnetje gezet: Kees (bestuurslid/ lektor) en Sjan van Alphen (diverse werkgroepen) - Tonny van Schijndel (ziekencomité / kerkversiering) - An Egel.meer (kerkschoonmaak / koperpoetsen) - Sophie van Uijtert (afscheid van de MOV-groep) en Gerrit van Zantvoort (onderhoud tuin en kerkhof). Ze ontvingen een origineel leitje van onze

kerk met daarop een mooie foto. Eveneens dank aan onze kapelaan voor zijn trouwe inzet van het afgelopen jaar en aan Toos en René van Lent die voor iets lekkers bij de koffie zorgden. De Bandola's sloten de avond af met gezellige liedjes. CONCERT IN DE VINKELSE KERK Op zondag 15 november is er een concert in Vinkel ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum kerkmuziek van Ada Maas. Alle koren die zij onder haar leiding heeft, geven acte de présence en het Gemengd Koor uit Geffen zal samenzingen met het Gemengd Koor van Vinkel. Ook zullen meerdere solisten een gezang ten hore brengen. U wordt van harte uitgenodigd op zondagmiddag 15 november van 14.30 uur tot 16.30 uur in de kerk van Vinkel. Ada verbindt een goed doel aan dit concert. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage van de aanwezigen wil ze bestemmen voor "De Maasdonkse Flierefluiters". CADEAUTIP VOOR DE FEESTDAGEN Net als vorig jaar wordt er weer een kerst dvd uitgegeven door de Stichting "Waarom Kerst". Het doel hiervan is om op eigentijdse manieren, aandacht te schenken aan de christelijke feestdagen en parochies en individuelen daarvoor middelen aan te reiken. Dit keer bieden zij een kinderfilm aan getiteld: "Het is een jongen". Drie vogels zijn getuige van de gebeurtenissen met Kerst. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u de dvd bestellen bij de parochie voor€ 2,50 p.st. (Telefoontje naar de pastorie v.m. 5321216) Een leuk cadeau voor uw (klein)kind met Sinterklaas, Kerst, Eerste Communie of Vormsel. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 - 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomst is op 8 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 7 nov. 19.00 uur Gezinsviering met uitreiking van de Eerste Communiemap 3


Tegel handel LEEWI KA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-ma il: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

~ VAN SCHIJNDEL KEUKENS

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

s.RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie J Mnr"'" 3" ;nar uw

wm,wimi 1ma1rll

,1/lt ,tQ/111 '"""'((//dol<!

K.n1l.-tt1Jo,, 11/0i1tf

Onze openîngstij0en zijn: Maandag Dinsdag Woensdag

9:00 - 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur Donderdag 9:00 - 17:30 uur Vrijdag 9:00 • 20:00 uur Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

CBWE,w,dl

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Van Schijndel Keukens b.v. CB\V-erl!end Bredeweg 11. 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl

Joy ofpertection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit ln alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

.JÎ schilderwerken-

F. 073 532 65 10

E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a/ t / f / eI i /

coppensdijk 24 5382 jt vinkel 073 5322246 073 5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl www.vangenugtenarchitecten.nl

~~

i

~<J-l'UWl,5

Delta Loyd

lnterpolis

Nationale Nederlanden Reaal

Fortis Centraal Beheer

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wi j kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10. fax 073 - 532 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

Showroom met ± 40 occasions Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


november: communiemap thuis: hfdst. 1 en 2 wo. 25 november: le bijeenkomst 12.30 uur adventskrans - scheppingsverhaal PROGRAMMA VORMSEL Ma. 9 nov. 19.30 - 20.30 u. inleiden deel III hfdst. 1-2. Kruisweg bekijken Do. 19 nov. 19.30 - 20.30 u. inleiden deel III hfdst. 3 Di. 24 nov. 19.30 - 20.30 u. oefenen in de kerk Vr. 27 nov. 19.00 uur Vormsel toediening door deken Th. Van Osch. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij : Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) ofvja e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op

verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2009 Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels- , eredienst- en energiekosten. De stand is:€ 17.162,00. Dank voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v bestuur H .M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commjgsie Geffen. De restauratie-thermometer staat op€ 335.000,00.

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DDRSVtEGEL P

ART

Y

C

ENT

R

U

M

5


Ópe,.-J~~r= Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur dinsdag Vm donderdag pauzeren wij van 12.15 - 13.15 uur vrijdag en zaterdag gehele dag open

Cc:;tdeettA-' ç & woohd.ecovettie vooY iedeve 3ele3eV\.heid Ve..r~i~i~~ ~ cllA-b:; 10% ll.orri~

NAS

ft.fb~.

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

0

SCHOENEN & SPORT

/J9JSPIERINGS

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

Rlt:JJ!!:!!.lt:t.,.~JF

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeatbouw.nl

Dorpstraat ga 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl

www.jospierings.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

LeV!X

C·i'll•t&ffiltiä;!O@

E-mail: hvzandvoortelectro@helnet.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

~!X

tfüi·i9ir0h@➔

Levlx Automaflserlng Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Lev1x

RI.JWIELEN

1MRiifi!lfilfa

U!V!X Ci'il·Mtii01

Levlx Automotl.serlng Dorpstraat 46 5386 AN G<!ffen T<!I. (073) 534 1325

levlx Automatisering Walstraat 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

ti1

i@n

TANKSTATION TAXI

-

V~rvoe r voo" zJdko,..(o,..,d:•

- t:>u•J,o

Kerkstraat -. -. Geffen (073) S32 '13 '13


EFKES BUURTE MÈ... zuster Marina Bijveld (91 jaar) Ik ben er altijd gelukkig geweest.. ....... ! Dat zegt Anna Bijveld oftewel zuster Marina Bijveld en ze doelt dan op de zeventig jaren dat ze in- het klooster, haar leven inhoud gaf. Anna is de oudste dochter van Marinus Bijveld en Maria (Mie) van Grinsven, Leiweg 5 (vroeger noemden ze dat 'hetVeld'). Ze heeft één broer Theo Bijveld (Vlijmdstraat) en drie zussen: Pieta (van Oorschot-Bijveld t), Riek, zuster Thea (t) en Marie (van Nistelrooij-Bijveld t). Anna ging al heel jong Geffen uit. Op haar 14e jaar ging ze 'in betrekking' in 's-Hertogenbosch. Daarna ging ze met haar zussen Marie en Riek naar St. Jacob, een nonnenklooster in Amsterdam, waar hun tante zuster Metrodora (Wilhelmina Bijveld, zus van haar vader) woonde. "Toen dacht ik: dat wil ik ook!" vertelt Anna Bijveld en ze trad op 30 oktober 1939 in bij de zusters van Liefde in Tilburg. Zij was toen één van de 59 meisjes die aan deze roeping gehoor gaven; daarvan zijn er nu nog 9 over. Haar zustemaam was gauw gevonden: "Marina is een combinatie van de namen van mijn vader en moeder." Ze weet ook dat haar zus Riek, die later eveneens intrad bij dezelfde zusterscongregatie, haar zusternaam Thea koos, omdat broer Theo in die tijd in het leger was en ben wel eens zou kunnen ontvallen; dat gebeurde gelukkig niet. Zuster Marina werd "uitgekozen" om in de verpleging te gaan werken en dat heeft ze altijd erg graag gedaan. Ze werkte in ziekenhuizen in Venlo (in de oorlogstijd), in Tilburg en Den Haag. Daarna volgde ze een opleiding tot wijkverpleegkundige en volbracht deze taak gedurende 18 jaar in Ridderkerk. Terugkijkend op 70 jaar "eerwaarde zuster" zegt Anna volmondig dat ze altijd gelukkig is geweest met haar keuze; geen moment van spijt. "We zijn wel met de tijd meegegaan met o.a. vanaf 1966 voortaan in leken.kleding in plaats van het dragen van een habijt. Nu geniet zuster Marina van een mooie oude dag in Ridderkerk, samenwonend met zuster An. De officiële jubileumdag was 30 oktober, maar in september heeft ze haar platina jubileum al gevierd met haar medezusters en familie. Broer Theo en huisgenoot Nico en alle "tante-zeggers" werden uitgenodigd. Nicht Mieke van Nistelrooij zegt desgevraagd: "Het

was een prachtig feest in het Moederhuis op de Oude Dijk in Tilburg, we hebben zeer uitgebreid en luxe gegeten en leuke dingen gedaan. We hadden nog een lied voor tante zuster ingestudeerd." Ze vindt dat haar tante best wat aandacht mag krijgen. "Zij is een goeie zuster, die - nog steeds - veel liefdewerk doet!" Wat zuster Marina betreft gaat nu haar leven gewoon weer door! Ook al denkt Anna Bijveld dat velen in Geffen haar niet meer kennen... wellicht zijn er dorpsgenoten onder u die haar een kaartje willen sturen; dat kan naar: Burgemeester de Zeeuwstraat 23, 2981 AE Ridderkerk. Proficiat!

DANKBETUIGING Het gemis, de lege plek van mijn vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma zal altijd blijven. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling en de fijne brieven en kaarten, die wij mochten ontvangen na het overlijden van Nellie Romme - Geurts Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk en het cremat01ium. Het is voor ons een fijne en troosttijke gedachte dat N ellie in haar leven voor velen zoveel heeft betekend. Ook een woord van dank aan Huisartsenpraktijk Geffen, Uitvaartverzorging Donders en het koor Passe Partout. Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen dank ik u daarvoor hartelijk. Martien Romme

:::::ec Colhof Kredieten

Zelfstandigen

€en

n,'euwe i,/,i( ,'n Uw Voordeel.'

Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T +31(0)73 5322135

F +31 (0)73 5325506

E info@colhof.nl

1 www.colhof.nl

7


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

Maasdonk controleert via wethouder Jan van Hoek de snelheden en de verkeersveiligheid en zal zich daarbij van uitvoerig deskundig advies voorzien. Maar als wij de resultaten bezien van de veranderingen in de Papendijk, dan puilen onze ogen uit en krullen onze oren. Niet te geloven. Een versmalling met paaltjes, die net genoeg ruimte laat voor twee personenauto's en waarbij de doorgang van het vrachtverkeer zodanig beperkt wordt, dat het een strijd van leven of dood wordt, wie er voorrang heeft, krijgt of opeist. Het is confüctuitlokkend. Er wordt bezien hoe in de Kloosterstraat, Dorpstraat en Kerkstraat van Geffen parkeerregels moeten worden uitgevaardigd. Laten we beginnen met een betere verkeerscontrole op de 30 en 50 km-regeling. Het moet mogelijk zijn om een overheidsdienaar controles te laten houden op de wegen in de 3 dorpen. Nu wordt vastgesteld, dat veel verkeer die grenzen niet respecteert. Zet daar een bevoegd persoon op, die verdient in korte tijd zijn geld terug. Het is de enige manier om handhaving af te dwingen; steeds maar blijven controleren en bonnen uitschrijven: de enige manier om de veiligheid te waarborgen. Als na enige weken de snelheden zijn aangepast is er wellicht ook geen parkeerprobleem meer. Het blijft lastig om het verkeer rond de Dorpspomp goed te regelen. Er dreigt soms een ongeval, maar dat wordt meer

®

<.}

A7;~~=~N

veroorzaakt door twijfelachtige verkeersdeelnemers. Het is natuurlijk belangrijk verkeer van vrachtwagens en grote bussen in het dorp te weren. De omleidingroutes kunnen worden aangegeven. Elke chauffeur zal zich wel hoeden en de drukte van het dorp meiden. Het verkeer richting de Maas (Lith enz.) zou men kunnen leiden via de parallelweg van A59 naar richting Loonsestraat enz. Het beste zou zijn om midden tussen Geffen en Nuland een verkeersweg aan te leggen (of bestaande beter wegen aan te sluiten en uit te breiden) en die weg duidelijk aan te geven bij de rotondes. Als de wethouder constateert, dat er te hard wordt gereden, dan moet hij maatregelen nemen en niet met halfbakken voorstellen komen. De nieuwe gemeenteraadsverkiezingen dienen zich aan. Komen andere partijen zich melden of blijven de oude structuren gehandhaafd. Het nieuwe geluid, zoals dat toch veelzijdig is gewenst, dringend nodig is geacht, zal dat gaan klinken. Dorpsbelangen blijft wel, maar met wie als dragende persoon, partij Maasdonk weer met E. Langens (heeft een oproep geplaatst in Torenklanken tel.: 06-29332037), het C.D.A. lijkt op zoek , partij Vinkel met de vertrouwde persoon en de VF.M. blijft onder leiding van H. Hendriks. We hopen, dat er toch wat wendingen komen, anders blijven we zitten met de club 7 voor 6 tegen. Meld je nog aan, als je wat wilt betekenen voor Maasdonk. De adressen vind je in de gemeentegids. Intussen is de Dorpsraad opgericht. Angela van Dinther, Antoon Bierings, Ans van Erp vormen de leden en Peter van Erp is secretaris en boe kon het anders Gilbert van de Meulenreek is de 1e voorzitter. Ze vergaderen voorlopig in het gemeentehuis. De Dorpsraad krijgt een startsubsi-

&ll=:

rt:\

\à,

MOTORRIJSCHOOL

ADMINISTRATIEKANTOOR

P. DE Kl!EIN

De beste partner voor uw financiële administratie

.-Z,~ee.,~~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAG D EN AANGEBODFN ZIJN € S.-RU6RIEK G EVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS! LOSSE ADVERTENTIES TIJSSEN DE TEKST 1/8 PAGINA 1/ 4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38.€ 65.-

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbe,asting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

-

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 • M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


die, maar geen eigen budget. De Dorpsraad houdt zich bezig met verkeer, leefbaarheid, monumentenbehoud, wonen enz. Men houdt zich o.a. bezig met toekomstige woningbouw en heeft al in de smiezen, dat de bekende sportparken nader moeten worden bekeken en dat naast de Biescamp ook plaats zou zijn voor Nulandia. Het samenvoegen van sportparken is een onderwerp, waarbij men ook denkt, dat de 3 bestaande kantines best wel samen kunnen worden gevoegd. Maar eerst gaat in Geffen alle aandacht uit naar de herbezetting van het M.F.C. en de daarvoor vereiste onderlinge samenwerking. In Nuland werd vastgesteld dat er grote belangstelling is voor doelgerichte bijeenkomsten, dat daarbij iedereen opmerkingen en wijzigingen kan aandragen, die mogelijk gehoor gaan vinden bij het gemeentebestuur. De 3 Dorpsraden uit de 3 kernen komen eens per jaar bijeen. Wij wensen de Dorpsraad veel succes toe met zinvolle en doordachte ideeën en voorstellen. De 33e zitting van "Recht vur zunne Roap", krijgt invulling. "De Weeuwkes" zullen ons zeker weer verrassen, Dorke is ijverig op zoek naar durre Has; ze grazen un bietje dur de geschiedenis heen van die 22 keer en nemen de gelukwensen aan van oude Geffenaren, de "wotsjers" die bewoaren veul vur de echte roapzittingen, wij noemen ze mar de Bliekers, en Janus en Peer, die kommen ok wer mi un neej idee in oude verpakking, d'n Boet zet zun eigen heel scherp, de Bruurtjes die buurten op eigen wijze en de Toapen kommen misschien wel mi "Blootgewoon". De le avond 20 nov. is vur genodigden en al wat ooit optrad, de sjouwers, toneelmeesters en de 2e avond 21 nov. is voor iedereen die belangstelling heeft en die auw ton-proaters nog us wil hurren. Intussen wordt ook de nieuwe Roap-aovond van 2010 voorbereid. Er hebben zich al nieuwe ton-proaters gemeld, "De Weeuwkes" zijn dan ook weer van de partij. Op 29 en 30 jan. 2010 en op 5 en 6 febr. 2010 wordt Geffen weer in en uit de tent gelokt en 31 jan. 2010 is er de keinderroap en 7 febr. 2010 de seniorenmiddag. Op 7 nov. a.s heeft de nieuwe Prins zich alweer gepresenteerd en de Kleurrijke Raad heeft zich weer de das omgedaan. De Broddel van Mie Roddel kunde telkens vort lezen op de computer en ander belangrijk carnavalsnieuws. De Buurtbus bestaat 5 jaar. De 18 chauffeurs van Maasdonk gaan een speldje krijgen van "Arriva" voor de zeer trouwe diensten. Er zijn al ruim 100.000 mensen mee vervoerd. De taken zijn onderling goed verdeeld en de circulatie van de chauffeurs verloopt voortreffelijk. Cor van Dinther v.d. Bredeweg inspecteert en controleert de bus, Rien van de Berg is de dienstleider. Er blijkt toch veel respect te zijn voor oudere passagiers. Er zijn 20 opstapplaatsen vanaf Motel Nuland tot het N.S.-station in Oss. Een telefoontje enje weet van tijd van vertrek en aankomst. Wij feliciteren de chauffeurs met hun voortreffelijk vrijwilligerswerk dat met overgave en grote

vriendelijkheid wordt uitgevoerd. De heemkundewerkgroep "Vladerack" hield op 18 oktober een mooie open dag. Er was heel veel belangstelling voor de foto-galarijen, de gezellige uitwisseling, en al die boekjes en tijdschriften, die door de jaren zijn uitgegeven; een echte belevenis. Het Geffes kerkkoor treedt voor het eerst samen op met het Vinkels kerkkoor. Onder leiding vanAda Maas wordt op zondag 15 november van 14.30 tot 16.30 uur een concert verzorgd in de parochiekerk van Vinkel, waarbij de twee koren samen optreden. Het wordt een mix van profane en kerkelijke gezangen. Dat mag uniek worden genoemd. Ook 4 andere koren en diverse solisten treden daarbij op. Het wordt daarom een VOLKOREN-middag genoemd. Wij zijn benieuwd. Er zijn nog 4 gezamenlijke repetities vastgesteld. Van stamtafel 311. Volgende bijeenkomst op 15 nov. a.s. na de hoogmis. Weer in café Govers. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Ook U bent van harte welkom. Ut gu oe goet. Hauw Doe

Bij deze willen wij U laten weten dat we onze winkel gaan herinrichten. Van zaterdag 7 t/m vrijdag 20 november verkopen we vanuit een noodwinkel met een wat beperkter assortiment. Dit gebeurt gewoon op het U bekende adres en met dezelfde openingstijden. Vanaf zaterdag 21 november willen we U graag uitnodigen om een kijkje te nemen in onze nieuwe ingerichte winkel.

We hebben van 21 t/m 28 november knallende acties voor U in petto!!!

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~ B. de Kinderen A,-a

Tt

Geffen

1l

D'n Ham 1 - Geffen - 073-5325551

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 u zaterdag 8.30 - 17.00 u

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl 9


BLOEMBINDERIJ & WOONDECORATI E

Rouwarrangementen

Bruidsarrangementen

TER GELEGENHEID VAN ONS JUBILEUM, EEN HELE MAAND 10% KORTING OP ONZE BLOEMEN EN WOONDECORATIE

RIVERDALE® Joy or Living


~ KBO INFORMATIE

• , AFDELING GEFFEN

'y

Op 21 oktober jl. vond er een extra Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling Geffen plaats in het Oude Klooster. Deze bijeenkomst had tot doel een aantal nieuwe bestuursleden te kiezen en te benoemen waaronder die van voorzitter. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen. De opkomst was overweldigend. Het is een teken van grote betrokkenheid van de leden bij HUN KBO. Tot voorzitter van de KBO afdeling Geffen werd gekozen Peter van Hout. Hij heeft na het overlijden van de heer A. van Zandvoort het voorzitterschap op ad interim basis op zich genomen. Tevens werden twee nieuwe bestuursleden gekozen te weten Christien Ceelen en Jos van Bergen. Christien is algemeen bestuurslid en Jos van Bergen zal de functie van penningmeester/ledenadrninistrateur op zich gaan nemen. De aankomende periode zal de overdracht van taken gaan plaats vinden. Tijdens deze vergadering is er aandacht besteed aan de activiteiten van de diverse groepen. Binnen de KBO kennen we onder andere koersbal, kaarten, biljarten, Jeu de Boules, wandelen en fietsen. Vrijwilligers hadden middels foto's en tekeningen de activiteiten op ludieke wijze in beeld gebracht. Tevens werd het programma tot maart 2010 gepresenteerd. Twee zaken willen we bier even nader aangeven. Ten eerste het wandelen. De start is steeds om 13.10 uur bij het Oude Klooster, met achteraf een kopje koffie. Op 18 november 2009 is er een uitstapje naar de Gaviolizaal te Helmond. Dit is een draaiorgelmuseum met eveneens de mogelijkheid om de orgelmuziek te beluisteren. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon. Omdat we met eigen auto gaan is er voorgesteld om de chauffeur € 2,00 per meereizende te geven voor brandstofverbruik. Dit bezoek vindt plaats in de middag van 14.00 tot 16.00 uur. Het vertrek zal zijn omstreeks 12.45 uur vanaf het kerkplein. KBO-ers die mee willen dienen zich even aan te melden bij Sjaantje van Zantvoort, Bredeweg 14C te Geffen of Henny Schuurmans, Veldstraat 13 te Geffen. Na de vergadering gaf de heer Tom Jonkers nog een toelichting op het reisgebeuren. Hij vond het jammer te constateren dat er soms wat minder positief op deze activiteit werd gereageerd en heeft vervolgens met volle overtuiging een gloedvol betoog gehouden over de mogelijkheden die er zijn om niet voor de oudere mens, niet voor de senior maar gewoon voor de 55-plusser aantrekkelijke reizen te organiseren, variërend van een halve dag tot 5 dagen. Er is zelfs een voorschot genomen op het organiseren

van mogelijk 8 of l O daagse reizen zodat je ook wat verder weg kunt en wat langer kunt genieten van datgene wat de wereld buiten Geffen te bieden heeft. Als voorbeeld werd genoemd een meerdaagse reis naar Wenen. Ook de reiscommissie behoeft uitbreiding. Via deze weg willen we leden van de KBO oproepen om zitting te nemen in deze commissie. Als iemand er iets meer over wil weten dan kan hij of zij contact opnemen met de beer Torn Jonkers, S.v.d. Bergstraat 8 te Geffen. De reizen zijn toegankelijk voor leden en niet-leden van deKBO. Tot slot een algemene oproep aan de 55-plusser. Bent u nog geen lid van de KBO, meldt u dan aan. De contributie bedraagt€ 25,00 per persoon per jaar. Aanmelden kan bij het secretariaat Veldstraat 13 te Geffen of voorlopig nog, bij Peter van Hout, De Wan 16 te Geffen. Bestuur KBO.

BESTE LEDEN KBO GEFFEN

Na een heerlijke zomer van mooi weer en vele :fietstochten, zijn we nu aan het einde van het seizoen gekomen. Om toch een beetje sportief en in de buitenlucht bezig te zijn gaan we tijdens de wintermaanden weer wandelen. We verzamelen om 13.10 uur bij het oude klooster. Na afloop drinken we nog ergens een kopje koffie. Wij hebben voor u de volgende data gepland: 11 november, 25 november, 9 december, 6 januari 2010, 20 januari, 3 februari, 17 februari, 3 maart, 17 maart en 31 maart. We hopen op een grote opkomst en wensen jullie veel wandelplezier. Jan en Christine Ceelen, Simon van den Berghstraat 48, 5386 CG Geffen Tel. 073-5322258, Email jceelen@hetnet.nl

Ratten Muizen

Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl 11


® MAASDONK G8v1EENTE

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail :postbus5@maasdonk.nl Intemet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder MJM. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder E.J.M de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J.T.M. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00-19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 12

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag vanl3.30 tot 14.30 uur

PUBLICATIES ALGEMEEN Plastic afvalinzameling succesvol van start Wethouder Jan van Hoek heeft op vrijdag 9 oktober het startsein gegeven voor het inzamelen van plastic afval. Enkele inwoners waren speciaal voor dit moment met hun afval naar de afvalbak achter het gemeentehuis in Geffen gekomen. Wethouder van Hoek heeft stilgestaan bij het belang van afvalscheiding en heeft toegelicht welk plastic afval er wel in mag en wat juist niet. De bedoeling is dat er alleen plastic verpakkingsafval in de afvalbak gegooid wordt. Hiervoor zijn geen speciale plastic tassen nodig. Extra inzameldag We kunnen nu al spreken van een groot succes. Vanwege de grote hoeveelheid aangeleverd plastic worden de bakken in plaats van twee keer in de week, drie keer in de week geleegd. De inzameldagen zijn maandag, woensdag en vrijdag. Locaties: Op zeven locaties zijn in de gemeente Maasdonk inzamelcontainers geplaatst voor het plastic verpakkingsafval. De containers zorgen ervoor dat in de toekomst kunststof verpakkingsafval wordt ingezet voor hergebruik, waardoor het milieu gespaard wordt. Meer informatie Voor meer informatie en een overzicht van de exacte locaties van de afvalcontainers kunt u terecht op www. maasdonk.nl. AED's in Maasdonk Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan .helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. Je herkent een AED aan het beeldmerk hierboven.


Hoe werkt een AED? Een AED is makkelijk te bedienen. Sterker nog: gesproken opdrachten helpen je om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen watje moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. In een groot aantal gevallen zal de AED opdragen om door te gaan met reanimeren. Waar hangt in Maasdonk een AED (Automatische Externe Defibrillator)? Geffen Gemeentehuis, Dorpsplein 3 (telefoon 073-5342100) Stichting Het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 (telefoon 073-5324032) Sporthal De Geer, Elzendreef 1 (telefoon 073-5323378) Nuland Martinushuis, Kloosterstraat 3 (telefoon 073-5340860) Gemeenschapshuis De Meent, Pr. Bernardplein 10 (telefoon 073-5321844 of 06-22989792) Vinkel De Groeiring, Zij !straat 7 Ook de gezamenlijke EHBO-verenigingen hebben een AED in hun bezit voor gebruik bij evenementen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Welzijn en Zorg van de gemeente Maasdonk via telefoonnummer 073 - 53 42 100 of via e-mail welzijn@maasdonk.nl.

JOS VAN SLEEUWEN

partij Nulandse Belangen en na de samenvoeging van de gemeentes Geffen en Nuland werd de naam weer veranderd in Partij Maasdonk. Sinds 1982 heeft hij bijna onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Zoals gezegd eerst voor de gemeente Nuland en later voor de gemeente Maasdonk. Hij heeft ook een aantal jaren als wethouder voor de gemeente Nuland gefunctioneerd en later ook nog eens voor een korte periode voor de gemeente Maasdonk. Jos was een markant politicus. Recht door zee, geen blad voor de mond nemend. Wat hij dacht of ervan vond sprak hij ook uit. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen maar riep ook bewondering op. Zijn motto luidde "eerlijkheid duurt het langst". Blijf de waarheid spreken dan hoefje nooit na te denken wat je moet zeggen bleef hij maar herhalen met name naar zijn collega raadsleden toe. Jos verstaat ook de kunst om zaken te kunnen scheiden. Tijdens de vergadering kon hij regelmatig ontvlammen en heftige discussies met mede raadsleden aangaan maar na de vergadering kon hij onder het genot van een flesje bier weer even vrolijk met de diverse personen aan tafel staan praten en was hij de hektiek van de vergadering alweer vergeten. Partij Maasdonk. is Jos veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet en de vele vrije uren die hij gedurende de jaren dat hij als raadslid actief is geweest in het raadswerk heeft gestoken. Jaren lang is hij het boegbeeld geweest voor onze partij. De laatste jaren iets minder op de voorgrond tredend. Het was Jos zijn wens om na 25 jaar raadswerk te stoppen mits we in zijn opvolging konden voorzien. In de persoon van Peter Roozen denken wij een waardig opvolger van Jos te hebben gevonden. Samen met Erik Langens en Henk Heijmans zal hij voor de belangen van onze kiezers in de raad opkomen.

neemt afscheid van de gemeenteraad van Maasdonk Na meer dan 25 jaar als raadslid actief te zijn geweest heeft Jos van Sleeuwen op 22 september 2009 officieel afscheid genomen van de gemeenteraad van de gemeente Maasdonk. Tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering zette burgemeester Roel Augusteijn Jos even in het middelpunt van de vergadering met als hoogtepunt het toekennen van de erepenning van de gemeente Maasdonk aan Jos. Daarmede is een einde gekomen aan de politieke loopbaan van Jos van Sleeuwen. Helemaal verloren voor de politiek is hij echter niet want Jos zal zeker zijn mondje blijven roeren tijdens de achterban vergaderingen van partij Maasdonk. Jos zijn politieke carrière startte in september 1982. Op 25 jarige leeftijd werd hij destijds als raadslid geinstalleerd voor de partij van Cees van Zantvoort in de gemeenteraad van Nuland. Later werd dit de politieke

Namens Partij Maasdonk E. Visschers, voorzitter

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 13


Rabobank My First Home Café. Ben jij van plan om een eerste huis te kopen, maar w il je wel goed geïnformeerd zij n? Maak het j ezelf dan gemakkelijk en kom naar het Rabobank My First Home Café op maandag 9 november. Tijdens het Rabobank My First Home Café krijg j ij uitgebreid de mogelij kheid om te speeddaten met verschillende spelers op de huizenmarkt. Denk hierbij aan makelaars, de notaris, maar uiteraard ook de Raboba nk zelf.Je bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in Café 't Tunneke aan 't Dorp 148 in Heesch.

Voor aanmelden en meer informatie kijk je op: www.rabobank.nl/bernhezemaasland

· -

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

-

Rabobank. Een bank met ideeën. ~

Rabobank


JEUGDIGE DEELNEMERS GEZOCHT! Nieuw in het Rottenrijk: Jeugdroap

De uitgebreide kalender van Carnavalsstichting Rottenrijk heeft er komend jaar weer een activiteit bij. Naast de traditionele en succesvolle avonden van Recht vur zunne Roap is er dit carnavalsseizoen ook een echte Roapmiddag speciaal voor kinderen. Deze 'Jeugdroap', die door middel van een prijsvraag nog een nieuwe naam moet krijgen, vindt plaats op de zondagmiddag tijdens het eerste Raap-weekend. De enthousiaste organisatie van de nieuwe Jeugdroap is op zoek naar 'jong spul' uit Geffen om deel te nemen aan deze nieuwe activiteit, die plaats zal vinden op zondag 31 januari 2010. Dit is de zondag eerste Roapweekend. Hiervoor zijn ze op zoek naar kinderen vanaf groep 6 van de basisschool tot jeugd in de leeftijd van ongeveer vijftien jaar. Vind je het leuk om op het podium leuke grappen te vertellen en andere kinderen aan het lachen te maken? Of wil je liever eerst wat meer informatie? Neem dan snel contact op met Bart Verhagen: telefoon 06-52228573 of mail: bartjegeffen@ hotrnail. com. Er is overigens nog geen officiële naam voor deze nieuwe Jeugdroap. Weet jij een leuke naam? Geef deze dan

zo snel moge] ijk door aan Bart Verhagen. De winnende inzending verdient een heuse VIP-behandeling tijdens de eerste editie van de Jeugdroap! Meer informatie over Carnavalsstichting Rottenrijk op www.rottenrijk.nl

STILSTAAN BIJ AFSCHEID NEMEN HERJNNERINGSHUIS VAN LITH De locatie voor een persoonlijke afscheidsdienst. OPEN DAG zondag 8 november 2009 van 11.00 tot 17.00 uur. Constantijn Huygensstraat 38 te Oss (voormalige Scheppingskerk in de Ruwaard) De koffie staat klaar. Aula voor diensten en 24-uurs opbaarkamer waar de familie dag en nacht terecht kan. Informatie over: • Invulling voor persoonlijke afscheidsviering • Film- en fotopresentatie • Grafverzorging (nieuw) • Uitvaartfiets • Live muziek door Ine v Huet en Monique v Orsouw • Nazorg: hulp voor nabestaanden/lezingen • Uitvaartverzekeringen • En nog veel meer Uitvaartverzorging van Lith - Docfalaan 2 - 5342 HZ Oss - Telefoon 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Gordijnen Atelier "VeCia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a. Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loek.ie, Merida en Sparta.

• Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

• Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2008 tot 20% korting. 15


DOKTEGEN FAMILIE VAN WANROOIJ De familie van Wanrooij was met 16 man uitgerukt, wel inclusief de kouwe kant om op het groene laken de Ouwetjes in het Oude Klooster weer eens te verschalken. Deze jaarlijks terugkerende biljarthappening werd deze keer toch nipt gewonnen door de " Ouwe Taaie " in hun eigen biljarthome, de eindstand was 162 om 159 punten. Onze eigen topspeler Lambert Ruijs die als gastspeler met van Wanrooij meespeelde, gooide bijna roet in ons eten, Lambert speelde de kortste partij in 11 beurten en maakte tevens een slotserie van 13 ! Andre van Wanrooij en Antoon Kappen waren beide in 14 beurten uiten behaalden resp. 5.00 en 3.21 gemiddeld, terwijl Cor van Lent met 36 de hoogste serie scoorde. Het werd een gezellig en druk biljartavondje en voor de dames kaartavondje. Bij de prijsuitreiking waren er als dank bloemen voor Louise van Wanrooij maar de roestvrijstalen wisselbeker en wederom een contract voor volgend jaar voor DOK. De uitslag, resp. Car. Brt. H.S. Gem. Pnt. Broer Damen 45 24 9 1.87 10 Piet van Wanrooij 49 24 9 2.04 9 Gerrit van de Rijt 45 17 14 2.64 10 Jan van Wanrooij 30 17 11 1.76 6 Bernard vd Heijden 19 14 5 1.35 3 Andre v. Wanrooij 70 14 14 5.00 10 Harrie van Rijn 28 26 9 1.07 10 Toos van Wanrooij 13 26 2 0.50 6 Jo Vos 52 20 9 2.60 10 Rob van Wanrooij 51 20 9 2.55 9 Antoon Kappen 45 14 17 3.21 10 Jas van Dijk 29 14 6 2.07 7 Jo van de Elzen 17 3 13 3 0.76 Johan Zwanenberg 35 17 7 2.05 10 Gerrit Hermes 3 8 11 2 0.28 Lambert Ruijs 10 30 11 13 2.73 Jan van Venrooij 1.34 7 31 23 6 Jo van Wanrooij 42 23 10 7 1.82 Joop van Dijk 19 3.54 10 85 24 Piet van Hintbum 8 67 24 20 2.79 9 Adriaan Wolf 36 27 6 1.33 10 Martien v Wanrooij 53 27 11 1.96 Nico van der Donk 43 32 7 1.34 9 32 1.25 10 Theo van Uden 40 9 Piet van Herpen 41 26 12 1.57 9 Theo van Wanrooij 12 2.07 10 54 26 Harrie Swanenberg 17 6 2.23 10 38 34 17 6 2.00 6 Piet van Wanrooij Wim van Druenen 44 24 9 1.83 9 Jan van Wanrooij 50 24 11 2.08 10 Cor van Lent 36 3.80 80 21 10 Bert van Wanrooij 12 2.85 7 60 21 Wim Heijmans 25 23 5 1.08 10 16

Sjef van Wanrooij Wim Schuurrnans Toon van Wanrooij Antoon Kappen Andre v. Wanrooij

23

30 21 45 70

23 26

26 23 23

3

6 6 11

11

1.00 1.15 0 .80 1.95 3.04

6 10

5 10 10

@pestaartj e

Dart- en feestavond buurtvereniging de Elshof Zaterdag 10 oktober j .1. werd er in de kantine van De Geer weer het jaarlijkse darttoernooi gespeeld. Dit werd georganiseerd door buurtvereniging "De Elshof". Er werd in 2 categorieën met steel darts gespeeld namelijk de beginners en de gevorderden. Het werd een spannende strijd, maar uiteindelijk mochten Dick van Pelt (beginners) en Eddy van Lokven (gevorderden) de bekers mee naar huis nemen. Proficiat heren!!! Na de prijsuitreiking werd de avond nog gezellig voortgezet met een hapje en een drankje. Yvonne

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE


Actief in Gezondheid

De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's

_,.

T,fpMAAc~"""avot 0..,,,...,,,

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis't Slotje WiVgele Kruisgebouw GemeenschapshuisDe Berchplaets Cultureelcentrum De Pas Gemeenschapshuis De Meent Gemeenschapshuis De Garf Gemeenschapshuis Nia Domo Gemeenschapakkomodatie De Wis Dorpshuis de Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

triple A

lla6 Q.

"°""'"""-~

s,..zc; ~

- ......._ Te!.

1-

01J.S.J◄, .,ot

011 .s,,.,~,,

..

,._,,,,,r .--.....,,.~fMf'llnf.lt/

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld Ver.,ekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak

c / 1V;;

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

Partners accountants en belastingadviseurs

~ati~~ Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het

Energie-label

voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon {073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA· RE.NL

z

~

:J& ~ DESIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-Rl:NOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Nulandsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl - - . ........- - T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl


Ponyrijden buurtvereniging de Elshof Zaterdagmiddag 17 oktober kregen de kinderen die lid zijn van Buurtvereniging De Elshof de kans om te gaan ponyrijden bij Manege de Wijsthoeve in Heesch. Aan dit populaire uitje van onze buurtvereniging deden 16 enthousiaste kinderen mee. Voor sommige kinderen was het geen onbekend terrein, omdat een bezoekje aan deze manege al enkele jaren op de agenda staat voor onze jeugd. Er worden verschillende jeugdactiviteiten gedurende het hele jaar georganiseerd, dus er is altijd wel iets voor je bij en natuurlijk nodigen we je van harte uit, jouw wensen aan ons kenbaar te maken! Ideetjes zijn zeer welkom en sterker nog; misschien wordt jouw idee wel opgepakt en doen we een volgende keer iets wat jij verzonnen hebt. .. Is dat niet leuk?! Nu even een kleine impressie van de middag. We kregen allereerst uitleg. We moesten een helm/cap op ons hoofd zetten, zodat we bij een val goed beschermd zouden zijn. Daarna mochten we ieder een pony uitkiezen of werd er eentje voor ons gekozen. We hebben allemaal onder begeleiding op de pony's mogen rondstappen in de binnenbak van de manege. Niet heel even zoals op een braderie, maar lekker lang natuurlijk en best veel rondjes achter elkaar. Voor sommige kinderen was dit al erg spannend om te doen. Er waren grote pony's en wat kleinere, dus keuze genoeg. De echte waaghalzen onder onze 'ruitertjes' mochten al met de pony in draf de manege rondzoeven. Wow wat knap was dat zeg!! Van dat paardrijden krijg je ook al snel dorst en honger. In de kleine, gezellige kantine hebben we lekker wat gedronken en friet met een snack gegeten. Natuurlijk kwamen daar de stoere verhalen over de leuke middag al snel los... Als leuke herinnering hebben we een groepsfoto van dit paardenavontuur opgehangen om ons informatiebord bij de speeltuin.

Zondag 18 oktober heeft onze club een regionale wedstrijd georganiseerd in manege Rust Roest in Maren-Kessel. Dit was een wedstrijd voor de omroeperstrofee en daar doen 6 clubs aan mee. Le Montagne uit Berghem - Le Jeteur uit Schaijk - Die Ie uit Nistelrode - Le sud uit Zeeland - De Torpedo's uit Uden en JBC Geffen uit Maasdonk. In totaal waren er 44 teams. Waarvan 12 teams uit Geffen. Een goede opkomst. Op de le plaats is geëindigd: Theo de Kleijn en Jan van Dongen van Le Sud-Zeeland. Op de 2e plaats Gerard vd Zanden en Gerard Schuurmans JBC Geffen. Op de 3e plaats Mary v Zutphen en Martien Dreesen van Le Montagne-Berghem. Geffen had 4 teams bij de eerste 20. Een goed resultaat. Op del Ie plaats Richard en Sjannie Schuurmans. Op de l 3e plaats Leo en Tonnie Renders en op del 7e plaats Hesmed Babaie en Ton Broeksteeg. Het was een fijne en sportieve dag.

Groetjes, Claudia

JE::ROE

STEENBRUGGEN DAKBFDEKKINGEN

o 18

K ds reat ,, 5386 BP Geffe 3 8 06 15 r obi 1 06 4- 33 48 36


r

A,._Hanegraaf Geffen B.V.

fA

Bedr1Jvenweg4, 5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 20 01

Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN

MarkRomme

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 E-mail: markromme@home.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

~-.......

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl

"Verbouw of Nieuwbouw"

...... ,,,.,.

Lunchroom / Cafétaria

BC>UVV

GARANT

~,

'T BERGJE

~

Een NVOB initiatief

onze kwaliteit is realiteit

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

~ . Van der Sangen Tuinhout

/tij Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓Vlonders

✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels

✓ Bloembakken

Maarten van der Dussen de Schouw 26 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Wi./1,i,e vr:ut Ber3e11. De w ~ 1s T: 0412 - 4SS83S

I S381- HD He:Mck M: 06 - 27311207

E: 11Mflnw3en. 1S@kl;me.n,/,

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

Kom gerust een kijkje nemen

\JESTiDéf' Dames-, heren- en kinderkleding Oorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094

~

OpeningstiJden: ma. gesloten, di t/m do. 9.30-17.30 u vr. 9.30-20.00u" za. 9.30-16.30 u


Bridgeclub

1

• • Geffens + Doublet ■

Dinsdag 25 Augustus werd bij het Geffens Doublet het seizoen 2009-2010 geopend met een instuifavond, en op Dinsdag 13 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie van het seizoen 2009-2010 gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag.

A-Iijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 60.94 2. Marijke Droog en Marianne van Etten 59.81 3. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 54.08 4. Nelleke Rouppe vdVoort en Piet v Galen 53.99 5. Gerard Vogel en Frans van Weert 52.52 6. Ria en Rien van Alebeek 52.43 7. Peter Luijben en Ad van de Wetering 50.52 8. Marlies van Dijke en Thea Engels 48.70 9. Gerda van den Hurk en Cis Noy 48.26 10. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 47.31 11. Vera Bos en Diny de Jong 43.66 12. Dick Pronk en Erik Vrolijk 43.58 13. Margriet van Beek en Idi Szovan 42.53 14. Thea en Johan Geling 41.67 B-lijn 1. Ria Essenberg en Nellie van Hooij 55.73 2. Doortje en Wim van Druenen 55.21 3. Ilse Ruland en Peter Wolf 55.03 4. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 54.43 5. Ria en Wim Bijl 54.08 6. Helma Loohuijs en Wim Christiaens 51.82 7. Margriet Baart en Ans Lambregts 49.91 8. Nelly Lucius en Jo de Haas 49.74 9. Toos de Haas en Conny Raaijmakers 49.31 10. Marion en Frits Sollewijn 47.48 11. Karine Molkenboer en Jet Willems 46.35 12. Jo de Haas en Peter van Hout 44.10 13. Sjan en Harry van Zutphen 43.49 14. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 43.32 C-lijn 1. Diny Arts en Ans van Uden 55.38

I

T. 073 532 34 00 2U

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

D D D P P P

van de Pol schilderwerken

glasservice

D D D P

Van de Pol schilderwerken glasservice Runrotstraat 25b 5386 CT Geffen

schilderwerken

Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen

P P

P P P

Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

ERNIS ~

D D D

2. led en Boet de Rooij 54.69 3. Antoine Jansen enAnky Janssen 53.47 4. Marga van Meurs en Vera van Zantvliet 53.13 5. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 53.04 6. Elly en Aart Smit 51.30 7. Marianne en Ed Asselbergs 50.69 8. Emmy vd Brink en Wil van Oostrum 50.61 9. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 49.39 10. Vera en Huub Spoormans 48.00 11. Christien en Lambert van den Berg 45.83 12. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 45.40 13. Corry Lansdaal en Henny Verheijke 45.23 14. Dorine en Bart Weijts 43.84 D-Lijn 1. Trudy en Jaap Lakeman 59.03 2. Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 56.34 3. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 55.90 4. Akke Prins en Ton de Wit 55.56 5. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 54.34 6. Marian Huis in't Veld en Wil Louwers 53.47 7. Gwen en René Vogels 52.78 8. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 52.69 9. Tini Jonker en Trude van Peer 44.97 10. Sefa van Dielen en Piet de Kort 44.79 11. Tonnie Blom en Thea Willems 43.58 12. Henny Bonnemaijers en Jaantje vd Doef 43.32 13. Gerry van den Hurk en Tilly Zeeuwen 42.80 14. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 40.45

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07 - 5:32 15 20

Comfortabele s oelen en fauteuils

H. van Dint er lil 073 53250 Z

a

"

Leiweg Za 5386 KR

073 s3zo 21 info@he a.nl

Geffen

www .caf ezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E- mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

c, OOO

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma ttm do a.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412- 622213

Geffen 073-5321995


MAASDONKSEZEEPKISTENRACE Zondag 27 september was het dan zover. Na maandenlange voorbereidingen organiseerde stichting K!KS wederom een heuse spectaculaire Zeepkistenrace. Op de snelle klinkers van het Pastoor Vogelsplein te Vinkel streed de basisschooljeugd om het Maasdonkse kampioenschap. Het was een waar spektakel, onder het genot van een heerlijk zonnetje. Aan de start verschenen maar liefst 21 teams afkomstig uit Nuland, Vinkel, Oss en Maren-Kessel. Uit Geffen hadden we dit jaar helaas geen deelnemers. Volgend jaar hopen we dat ook de Geffense jeugd het strijdtoneel zal betreden. Na de start vanaf een schans op het Pastoor Vogelsplein volgde een spannende race. Onderweg moesten nog een waterbak, een wip en een tunnel overwonnen worden. Na het luiden van de finishbel konden de teams hun toptijd bewonderen op de speciale finishklok. Op het tussenstandenbord konden de teams alle tijden goed bijhouden wat zorgde voor de nodige spanning. Uiteindelijk reden alle teams 3 manches. Tijdens de pauzes tussen de manches konden de deelnemers even bijkomen. De coaches was echter geen rust gegund. In plaatst van zittend in een zeepkist, mochten zij al rennend en zaklopend over het parcours zo snel mogelijk naar de finish. Voor de winnaars waren er belangrijke bonusseconden te vergaren voor hun team. Het speciale kinderplein bleek een groot succes. Alle kids hebben zich volop vermaakt op het springkussen, in de zweefmolen, in de mega-zandbak of werden geschminkt. De jury had uiteindelijk nog wel even tijd nodig om alle tijden bij elkaar op te tellen en om te bepalen wie de mooiste en origineelste zeepkist had gemaakt. Uiteindelijke werden de prijzen uitgereikt door de enig echte KIKSIE. De originaliteitprijs was voor het team 'De snelle slakken' van Glen vd Veerdonk, Niels van Griensven, Finn van Griensven en Quinten van Dijk met hun zeepkist 'Het Slakkenhuis'. Zij ontvingen niet alleen een prachtige beker maar ook 4 coole Philips MP3-spelers. In de categorie 4-7 jaar ging de le prijs naar het team 'De Osse Crossers' van Sven Loderus, Merle Ermers en Sjoerd van Loon. Naast de beker wonnen zij ook 8 toegangskaartjes voor Familiepark DippieDoe in Best. De overige uitslagen in deze categorie zijn als volgt: 2: Jeppertjes (Mery Steenbergen, Laurie Ketelaars en Maud vd Braak) 3: Ploegmakers (Niek Ploegmakers en Vera Ploegmakers) 4: Jeppertjes (Nard Steenbergen, Willem Steenbergen en Rens Ketelaars) 5: De Kleurenracers (Stan Pennings en Freek vd Lee) 6: Jeppertjes (Noud vd Ven, Koen vd Ven en Lars vd 22

Braak) 7: De snelle slakken (Glen vd Veerdonk, Niels van Griensven en Finn van Griensven) 8: De Toppertjes (Thijs van Ommeren en Cas van Ommeren) 9: De Monsterduwers (Thomas Hanegraaf, Robin Verhallen en Aron van Dijk) In de categorie 8-12 jaar ging de Ie prijs naar het team 'Guppies' van Lisanne vd Ven, Anica vd Berg en Irma de Kinderen. Ook zij ontvingen een mooie beker en daarnaast 4 toegangskaarten voor de Efteling. De overige uitslagen in deze categorie zijn als volgt: 2: De Snelheidsduivels (Luuk Kappen, Joost van Krieken en Daan Kerkhof) 3: Jeppertjes (Sven vd Braak, Teun Schoones en Thijs Dielissen) 4: Jeppertjes (Britta Schoones, Fleur Ketelaars en Femke Dielissen) 5: De Zeepmutsen (Megan vd Veerdonk en Meike Ruijs) 6: De Lieveheersbeestjes (Silke Pennings en Noa Schimmel) 7: De Ploppers (Rens Hermans en Bas Hermans) 8: Tovergirls 1 (Jelke Jaegers, Lindy Janssen en Zoë van Lokven) 9: De Zeepmeiden (Lynn Verstegen, Déna Verstegen, Celasta vd Nieuwendijk en Maartje vd Meulenreek) 10: De Vuurspugers (Nard Savelkouls en Giel Savelkouls) 11: The Race girls (Nina Kappen en Floor Kerkhof) 12: Voetbalfans (Luuk Schimmel en Tom vd Elzen) Op onze internet site www.stichtingkiks.nl zijn tal van leuke foto's te zien van deze dag. Graag willen wij iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Het was een geslaagde en spectaculaire wedstrijd. Volgend jaar komt er daarom zeker een vervolg en wel op zondag 26 september 2010. Graag tot dan! Stichting K!KS

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 14 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 18 KBO uitstapje Gaviolizaal Helmond 14.00-16.00 uur 18 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 19 Ophalen Oud papier, donderdagroute 21 Intocht Sinterklaas 27 Vormseltoediening, leerlingen groep 8 27 Ophalen Oud papier, vrijdagroute 28 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19)


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

dr\Jkke11,wlhabobv

Heest...._

• •

13 • 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95

www.schoonheidssalonanne.nl

,\\et een .~~cteat.:bon kom l"' pa,;

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor de dog lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sierad van Beauzlll en Bella Ragazza • Make-Up workshops

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

e drukkerijOwthabO.ra • 1 www.wlhabo.nl

t'-\ANNE Moo ~ f/l\SCHOENS,,

• Dagarrangementen

MARIA

'M

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kujtwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BKENMODE, LINGERJE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informalieboekje/wilsbeschi kki ng.

Ma: 13.00- 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Zo: 09.30- 17.00 uur

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi n g VAN LITH B.V. Dodalaan 2, Stadsrnortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzori;ingvanlith.nl contact@uitvaartvcrzorgingvanlith.nl

Gebr. van de Wetering _...i.O- WE,-.~

'2'~

=- '=;

~

-

Dommelstraat 47

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

-- 1-C,

,,.,lannemode;i.

0

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

INDIVIDUELE TRAINING • Nautllustratnlng • Cen.:lot:ralnlng • Combfnatle Neutilus-Canlio

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cyclfng • Streetdance

• 5,'\1tching • 5enJorentnslnlng

MEDISCHE FITNESS

Openingslijden;

Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 tol 16.00

• fy,ilotntlnlng • De Rugi;chool • R"'1alldatletralnlng

• R~fntegretlF.!trainlng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op mant

Papendljk 1i? • 5386 EC Geffen Tel. (073) 53,? 74 7?. • Fax 1073) 53.? 65 75

Klooslmlraat 5c • Gerren Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00- 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt l 0 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST lnfoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8 .15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. 0. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland -Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RJGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.