Torenklanken 2009 - nr 14

Page 1

47e jaargang I nummer 141 september 2009

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

GROTEBABYKINDERBEURS BERGHEM Op zondag 27 september a.s. wordt er in Sportcentrum, Osseweg 38 te Berghem wederom een Grote Babykinderbeurs gehouden. Tijdens deze beurs worden tweedehands baby-kinderartikelen aangeboden zoals spelletjes, speelgoed, fietsstoeltjes, autostoeltjes, boxen, wandelwagens wat nog in goede staat is. De beurs is zeker een bezoek waard. Dus voor (a.s.) ouders/opa's en oma's/oppasmoeders etc., is er zeker nog iets te vinden, dus kom zeker gezellig kijken. De openingstijd van deze beurs is van 11.00 tot 14.30 uur. De entree is€ 2,00. Voor informatie: babykinderbeurs@ home.nl of 0412-61 1175.

HEEMKUNDEWERGROEP "VLADERACK" ZET DE KELDERDEUR OPEN OP ZONDAG 4 OKTOBER Tijdens Effe noar Geffe wisten al velen de weg te vinden naar de Aloysiusschoo1 om de tentoonstelling over volksfeesten te bekijken. Was u toen niet in de gelegenheid of wilt u alles nog eens rustig bekijken? Dan kan dat op zondag 4 oktober, want dan houden we: "Open dag" U bent welkom van 10.30 tot 15.00 uur om een kijkje te komen nemen in de heemk:undekelder waar wij daarnaast nog duizenden andere foto's bewaren. We hebben een grote collectie bidprentjes, ofmisschlen bent u geïnteresseerd in ons krantenarchief of wilt u het bevolkingsregister inzien, het kan allemaal. We laten u zien wat een kwartierstaat is met al uw voor-

ouders en hoe we mensen kunnen ondersteunen in hun zoektocht in de genealogie. Er zijn speciale uitgaven te koop over gebouwen en gebeurtenissen uit het Geffense verleden. Ook zal er een grote collectie oude ambachten en gereedschappen te zien zijn; kortom teveel om op te noemen. Dus noteer zondag 4 oktober in uw agenda. De koffie staat klaar. heemkundegroep@gmail.com

ROMMELMARKT TE NULAND De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag op 3 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap 'De Meent' te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en bakster die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. DE MARKT IS GEOPEND OP ZATERDAG 3 oktober van 9.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 3 oktober.

KOPY INLEVEREN VOOR: 26 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

;;;-1):,

Aan-/ verkoop

6 "Y \;

ypotheken ~

Makelaardij

SNS Regio Bank •

Huur/ verhuur

nc1er1nge Krornstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

i

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

LMV www.lmv.nl

~

VAN SCHIJNOEL BOUWGROEP GEFFEN

- Voetreflexmassage

- Cosmetische voetverzorging - Verzorgingsproducten M ineral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

Van Sch1jndol Bouwgroop bouwt a1 60 jaar winkclcantra, sch olen,

di'stributieeentra1 woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen is onze passie, U herkent dat in alle

ROMME HOVENIERS

facetten van ons werk en de kwaliteit van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

\

Roy:Romme

Van Schijndel Bouwgroep Brodoweg13

Den0ven$5

Mob.: 06 11 36 62 82

538$ EW Geffen Nederland

rommehovenlers@home.nl

5386 KM Geffen tel: 073-.5322961 fax: 073-5322232 mail@vanschijndel"bouwgrocp.nl

www.vanschijndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073•5321 216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"0 BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 532 12 16. Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de \.TÎje dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER: *dienst in de kapel +t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 25 sept. 19.00 u. * avondmis za. 26 sept. 19.00 u. H.Mis met Passe Partout (Vredesweek) +kinderkerk zo. 27 sept. 09.30 u . + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 28 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 02 okt. 19.00 u. * avondmis za. 03 okt. 19. 00 u. Gezinsviering mmv Kinderkoor zo. 04 okt. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor ma. 05 okt. 19.00 u. * avondmis KINDERKOOR Op 21 september zijn "De Vrolijke Nootjes" weer begonnen met repeteren o.l.v. Evelien van de Put en Rianca van Erp en ze zingen op 3 oktober in de gezinsviering De repeties worden gehouden op maandag, de ene week meteen na schooltijd van 15.45 u. tot 16.45 u . en de andere week 's avonds van 19.00 u. tot 20.00 u. in de bovenzaal van Het Oude Klooster. (Let op: deze regel kan afwijken). Het kinderkoor zingt in de Gezinsvieringen en in de Eerste Communievieringen. Lijkt het je le~ om mee te komen zingen, kom gerust een keertje kijken en luisteren ofbel Evelien (5341004) ofRianca (5323032). Repetieschema: 28 september van 15.45 - 16.45 uur 5 oktober van 15.45 - 16.45 uur 12 oktober van 19.00 - 20.00 uur 19 oktober van }j.45 - 16.45 uur 26 oktober vrij i.v.m. de herfstvakantie MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298.

Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 - 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten is op 27 oktober in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Augustus 2009: Vince van Teeffelen PROGRAMMA VORMSEL Maandag 5 okt. 19.30 u. - 20.30 u: bespreken Deel 1: hfdst. 3 en Deel 2: hfdst. I inleiden Deel 2: hfdst. 2 en 3. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WlJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 aug. 2009: Fien van der Doelen-Smits, 76 jaar 30 aug. 2009: Lambert van Schaijk, 84 jaar 05 sept. 2009: Nellie Romme - Geurts, 68 jaar 12 sept. 2009: Toon Willemse, 79 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mai l: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

~ VAN SCHIJNDEL KEUKENS

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, hulsnrs. enz.)

\,.•·

s.RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor aetail en gevoel voor perfectie J Mm-tkm 3i1> fr,or 11w n-rhlJUtwn m,01111

Allr 51Qlnr ,11,drrrm d..1k/

Onze openingslijden zijn: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

-

:f

9:00 - 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 -17:30 uur 9:00 • 20:00 uur 10:00 • 16:00 uur

'~

CBWE,kmd/

Van Schijndel Keukens b.v.

w~

Emis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

CBW•er1'end

Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl

I

Emis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

-6 schilderwerken

F. 073 532 6510

E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN ///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f / 073 5322639 e I info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

Delta Loyd

lnterpolis

Nationale Nederlanden Reaal

Fortis Centraal Beheer

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wij u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454 Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.n 1

HYPOTHEKEN

P E NSIOENEN

VERZEKERING E N

Showroom met ± 40 occasions Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKBALANS 2009 Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels- , eredienst- en energiekosten. De stand is: € 17.162,00. Dank voor uw bijdrage! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11.58.07.292 t.n.v bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11. 5 8.15 .23 6 ten name van de restauratie commissie Geffen.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. Dank voor uw vrijwillige bijdragen; de opbrengst is bestemd voor de restauratie van de kerk.

Rcstaurati~ commi,;sie6

Heilige Maria M3gdafona kerk Geffim 8'<!)straa: 2". 53Se KL Ce'!on Tol C>7.:J-6:.t:32"1

R&tobank her '"'~;\5J~~nr:11 ~ ,s~

Van een leien dakje?! Voor veel mensen die onze kraam bezochten en daar de hoogte van de toren probeerden te raden, ging het niet van 'een leien dakj e'. 97 Personen hebben meegeraden en de geschatte hoogten liepen uiteen van 400 m via 300 m en 250 m tot 21,5 m. De meeste mensen hebben geraden tussen de 35 en 50 m, maar al deze mensen moeten we teleurstellen. De toren is met de laser opgemeten en men kwam uit op een hoogte van 30,242 m. De prijzen zijn als volgt gevallen: Ie prijs, een VVV irischeque van € 15,00: Martijn v.d. Boogaard uit Uden met 30.10 m 2e prijs, een VVV irischeque van€ 10,00: L. v.d. Elzen, Pater v.d. Elzenstraat 25, Geffen met 30 m 3e prijs, een VVV irischeque van€ 7,50: P van Hirtum, Mgr. Zwijsenstraat 16, Geffen29,5 m De prijzen zijn inmiddels thuisbezorgd met een felicitatie van de Restauratiecommissie. Verder willen wij nog attent maken op het volgende: Heeft u in onze kraam de mooie oude dakleien van de kerk gezien, maar vond u het te veel sjouwen om ze mee te nemen? Ze zijn natuurlijk nog altijd te koop voor€ 10,00 per stuk. Even een telefoontje naar de se-

cretaresse van de commissie, nr. 5323244, en ze worden thuisbezorgd. Ook kunt u zich nog altijd inschrijven voor een gratis rondleiding in de kerk op de steigers op elke maandag en donderdag van september en oktober. Het opgavenformulier hiervoor zit staat achterop de nieuwsbrief die u beeft thuisbezorgd gekregen. De Restauratiecommissie

DANKBETUIGING Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden van Fien v.d. Doelen Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij zo velen geliefd was. In het speciaal willen wij bedanken; Thuiszorg Pantein, Huisartsenpraktijk Geffen en Maria-oord. Tevens bedanken wij alle mensen die een gift hebben gedaan tijdens de avondwake voor de activiteitenbegeleiding van Maria-oord.

Wim v.d. Doelen Betty, Gerard, Sharon •, Erwin, Britt Debbie Iwan,Ave

GEVONDEN in de nabijheid van de van Coothstraat: Gouden hangertje. De rechtmatige eigenaar kan dit kostbare hangertje ophalen bij Hans en Will van Leeuwen, Van Coothstraat 14, Geffen. Tel: 073-5323044.

Col hof =~=:~en Kredieten

Zelfstandigen

Een nieuwe bl,'i;: in Uw Voordeel/ Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T + 31 (0)73 5322135 E info@colhof.nl

1 www.colhof.nl

F +31(0)73 5325506

5


ópe,i,J~c;F: Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18 .00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur dinsdag t/m donderdag pauzeren wij van 12.15 - 13.15 uur vrijdag en zaterdag gehele dag open

c{À,deCA,1,/ç

& woohd.ecov{À,tie voov

ied.eve 3 ele3ehheid.

Vere.-JBi~~ ~ ci1,4,b<; 10% k:.orli"'fl NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Ï<i!!J/1!!.i~EDruJF

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info @rommeafbouw.nl

~z

~V!X Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

. f jijj

UMhU M i'I

Levlx Automatisering Oronjepo ssoge 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

~V!X

tumt8filbih fil?-

levix Automatisertng Dorpslroot 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

RI.IWIELEN

Lev1x

TANKSTATION

fSiiM'fiiAi UH Levix Automolisering Wol1troot 66 5341 CK Oss Tel. (041 2) 69 2090 Kerks1:raa1: "1, Geffen (073) S32 "13 , 3


EFKES BUURTE MÈ... Jan en Liesbeth van Lokven Hadden ze voorheen veel belangstelling en bezoek van scholen, verenigingen en ouderenorganisaties op hun geitenfarm... tegenwoordig fietsen mensen voorbij de boerderij, terwijl ze hun neus en mond met de hand bedekken... ! Jan (56 j .) en Liesbeth (53 j .) van Lokven, wonend op de grens van Geffen en Vinkel, runnen een geitenhouderij van 500 melkgeiten en 150 stuks jonge opfokgeiten. De Q-koorts houdt hen 'koortsachtig' bezig, de geiten worden gezien als de veroorzakers van deze ziekte en dat is heel ingrijpend voor de geitenhouders. "We worden er op aangekeken en mensen blijven soms letterlijk uit onze buurt!" Jan is landelijk voorzitter van de Geitenfokvereniging en als zodanig aangewezen als woordvoerder, vandaar dat we hem en zijn geiten regelmatig in de media zien. "Het is nog steeds de grote Q van Question rond de gevreesde ziekte," legt Jan uit. "Drie jaar geleden werd de bacterie het eerst in Herpen gesignaleerd en tegelijkertijd werden daar 170 mensen ziek. Wie had wie besmet? Er werd een onderzoek gehouden op melkschapen en -geiten, omdat die op stro gehouden worden. In stro zit stof, de bacterie in de lucht vermengd zich met het stof, dat wordt ingeaclemd en je wordt ziek. Het is bewezen dat de geit het meest gevoelige dier is om de ziekte te krijgen. Omdat ze massaal aflammeren en één geit verwerpt (krijgt een dode boreling), kan dat betekenen dat 50% besmet wordt, en de bacterie zich snel verspreid. De geiten zelf zijn niet ziek. maar verspreiden de ziekte wel. In Zuid-Limburg was een uitbraak en er werden in de omgeving 200 mensen ziek. Maasdonk, Bernheze en Oss hebben nog nooit een uitbraak gehad, maar er zijn wel zieken. In Nistelrode zijn 80 mensen ziek en daar zijn geen geitenbedrijven. De essentiële vraag is, waarom er in de provincies Brabant, Limburg en een stukje van Gelderland alleen zieken zijn en het aantal oploopt: in 2007: 170 zieken, in 2008: 1000 en in 2009: 2000 !. Vreemd, want vanuit deze provincies gaat toch 60% van de mest naar akkerbouwgebieden en bollentelers in het de noordelijke provincies, waar niemand ziek is. Intussen zijn alle geiten ingeënt, dat betekent dat de geit de ziekte niet meer kan krijgen, maar hij kan nog wel drager zijn. Jan pleit voor een breder onderzoek, er moet iets anders zijn. Men is vanalles aan het onderzoeken, er worden miljoenen in geïnvesteerd. De geiten zijn één van de brotmen,

maar hoe worden ze besmet? Waarom is de bacterie van de geiten gevaarlijker? Alle zoogdieren met haren kunnen in principe verspreiders zijn, maar dat kan men nog niet hard maken. Waarom zijn er meer mannen ziek (60% is tussen de 40 en 5 5 jaar) dan vrouwen en naar verhouding minder jongeren? Waarom worden rokers eerder ziek? "Wij hebben er in ieder geval alles aan gedaan, de regels en maatregelen in acht genomen. Alle boeren doen mee om te voorkomen dat mensen ziek worden. Er worden geen mensen in de stal toegelaten, want ook zij kunnen smetstoffen meebrengen!" aldus Jan. Een van de maatregelen is de melktest: de gezondheidsdienst kan aan de melk zien of er dragers tussen de geiten zitten. Men spreekt ook nog over een bloedonderzoek van iedere geit, maar dat is heel kostbaar voor de geitenhouders. Een mogelijkheid is om de melktest in groepen af te nemen en als je dan weet in welke groep het zit, dan kunnen die geiten verder onderzocht worden en zijn de kosten lager. Al 23 jaar melken Jan en Liesbeth geiten; er is een goede afzet, die nog steeds groeit. Per geit wordt er 1000 liter melk geproduceerd die verwerkt wordt in geitenkaas, -melk en versproducten. Het zilveren feestje zullen ze net niet kunnen vieren, want vanwege het nieuwe bedrijventerrein Heesch-West is hun bedrijf verkocht aan de gemeente. "We zullen dat dan zeker gaan missen, want geiten zijn leuke dieren!" Dat beaamt stagiaire Rafaela uit Rosmalen, afgestudeerd aan de MAS, die tijdelijk een handje komt helpen op de geitenboerderij. "Geiten zijn grappige, nieuwsgierige, maar ook eigenwijze dieren; ze willen altijd aan dezelfde kant in de schuur gemolken worden!" Terwijl Liesbeth thuis de melkster is, is Jan op pad voor zijn vakgroep waarbij 360 geitenboeren zijn aangesloten. Hij is regionaal voorzitter van ZLTO en al 18 jaar landelijk voorzitter van LTO, voor de geitenhouderij. Hij rijdt wel zo'n 10.000 km. per jaar om 70 vergaderingen bij te wonen. Eens vond men, dat een HBO-er het landelijk voorzitterschap van hem over zou moeten nemen, maar kandidaat nummer twee Jan van Lokven, werd wederom gekozen door zijn collega's... ! In zijn overige vrije tijd zingt Jan bij het koor Derplu of speelt hij op de bas bij harmonie Odio. Ondanks het feit dat de geit vroeger het bezit was van 'de arme boer' en dat Jan zijn moeder het indertijd niet zag zitten, dat hij geiten ging houden ("Alles wat keutels heeft moete afblijven!"), hebben Jan en Liesbeth goed "geboerd" en de sector "hoog" gehouden! 7


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

Wat een Feest: "EFFE NOAR GEFFE" 2009. Toch wordt weer gedacht aan: Hoe kan het nog beter! De secretaris heeft er alweer 4 A-viertjes over volgeschreven. Er is grote dank voor alle medewerking en elke bijdrage en de inzet van heel velen. Er is sprake van een puike organisatie, een perfecte takenverdeling en een hechte onderlinge band van de 7 leden van het "Effe noar Geffe" - comité. Wat in 1976 begon als Molenfeest is intussen uitgegroeid tot een grandioos spektakel. Al gauw kreeg het de namen: Molenfeest en Effe noar Geffe tot het later alleen :"Effe noar Geffe" werd. De 33e keer blijft in onze herinnering:'n topfestijn. Allemaal lachende vrolijke gezichten. Hoe is het toch mogelijk dat dit in Geffen kan?: De alzijdigheid van het feest; aan alle facetten worden aandacht besteed, de kinderen krijgen volop aandacht, met een echte kinderkermis op "De Smidse", twee poppenkasten, de jeugd kan zich uitleven in de diverse activiteiten en de schommels, en voor iedereen is er muziek en spektakel,de veelzijdige dierenshows, de merkwaardige figuranten op straat, de rijke stoomattracties, de nostalgie bij de bakker, het dorsen,malen, het erfhuis, de jury, de aankleding enz. etc. enz. enz .... Gelukkig zijn de intussen beroemde RECLAMEPOPPEN blijven staan, al is de bewaking af en toe op verdachte nachtelijke omstanders gestuit.

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

®

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

1

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

B

G.M. van Roolj b.v. Geffen

T: 073,s321991 • 013.s32 4933

1

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

-------1 S&~-......_

A~:-EN@

MOTORRIJSCHOOL

ÄDMINISTRATIEKANT□□ R

P. DE K~EIN

U# ~ ~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

"i'IIM

De beste partner voor uw financiële administratie

DENNIS GLOUDEMANst:Tip

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

i=F/7 /

SCHILDERWERKEN GERANIUM 88 5382 JM VINKEL M'OSIEL: 06 ~ 33 79 55 18

onderhou ·

8

NIEUWBOUW PLANNEN?

1 liiiiiîii• I■ Bouwbedrijr

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

De gemeente Maasdonk blijft gelukkig ook haar bijdrage leveren o.a. bij de Peerdenmèrt en hoeft dit jaar niet bij te dragen aan de directe kosten. Er waren toch maar net genoeg betalende bezoekers. De muziekkeuze op de mèrt krijgt enige aandacht omdat de mèrt ook voor jongeren aantrekkelijk moet zijn en de Horecagelegenheden mogen hun eigen muziek bepalen. Maar ieder kan zijn keus bepalen er is voldoende informatie voorhanden. De dorpspomper heeft het meest genoten van onze eigen Pompzwengels, de monicaspeulders, de dansgroepen,het zeemanskoor en het Effe-ooar-Geffe-koor-"Ho-la-la". Ook het verkeer vanaf de A59 baarde echt zorgen, toen bleek, dat de doorgang vanaf Heesch-West afgesloten leek. Alle zij len moesten worden bijgezet om de doorgang te bevorderen. De voorzitter kon nog net alle zeer beminde gelovigen rond de feestelijke openingsmis toespreken en de hemel dank zeggen voor het voortreffelijke mèrtweer. Alles klopte verder deze dag. Het blijft wel jammer dat Geffen nog geen echte middenstandcultuur bezit, anderzijds zijn de middenstanders toch de dragers van dit feest. Gelukkig zijn er een aantal onder hen te noemen als echte voortrekkers en initiatiefuemers, als echte deurdouwers met de oproep: Maak het nog AANTREKKELIJKER. Mogelijk inspireren de winnaars de achterblijvers. Op 1e plaats feliciteren wij Tonny Jansen, de grote inspirator met zijn muziekske, demonstraties en belevende acties, en op de 2e plaats Wil.ma's Kadoshop met de heerlijke, betoverende uitstalling en aankleding. Bij de Horeca viel als le Boetje in de prijzen met als 2e de Dochters van Jo van Druenen. Een eervolle vermelding verdienden: De

,

,

I

'

'ticulier schilderwerk

1

■· Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


K.i.nderwerkgroep, Scouting Geffen en het springlevende Rottenrijk. We vragen aandacht voor de "Vrienden van Effe Noar Geffe", die voor noppis bijdragen aan dit "wonderlijk" gebeuren. (zie de Site) Wat een feest weer dit jaar, onvergetelijk. Het is daarom geen wonder dat dit jaar, Bert van Laarhoven, de grote voorzitter van "Effe Noar Geffe", is uitverkozen als Geffenaar van het jaar 2009. Al 9 jaren de Grote drijfveer achter de Jaormèrt, al vanaf 1984 lid van het bestuur, vanaf 1991 penningmeester en vanaf2001 de dragende functie. Bert is ook betrokken bij de verenigingengroep rond het M.F.C. het kioskbeheer en diverse activiteiten en evenementen te Geffen. Met deze Keuze kan iedereen instemmen, wij waarderen zijn enorme inzet en overtuigingskracht en zijn glimlach verraadt niet alleen grote verwondering maar ook grote blijdschap om de medewerking,die ook hem telkens weer verrast. Bert onze dank namens heel Geffen, gefeliciteerd namens heel Geffen, en ook van de hele stamtafel,waarbij je vandaag aanzit. Het was voor jou ook een heerlijk moment toch die waardering te krijgen. die je dik-en-dik verdient, al wijs je in al je bescheidenheid toch weer naar al je medebestuurders en medewerkers. Je bent een echt bindende persoon Iijkheid. Hij geeft ook blijk van de goede wil om door te gaan en voorlopig ziet hij veel samenbinding rond hem en is daar dankbaar voor. Hij zegt: Je hoeft maar een beroep te doen en "ZE'' staan klaar. Proficiat!!! Jammer, dat we schrikken van alle geluiden over onze parochie en dat heeft zijn naweeën richting kerkgebouw. De restauratiecommissie schrikt van alle commentaar, die er klinkt rond de pastorale leiding van Pastoor Mennen. Samenwerking blijkt schier onmogelijk. Niemand is nog bereid deel uit te maken van het kerkbestuur, dat nu beheerd wordt door C. v. Alphen als administrateur en F. Rovers als beheerder en verder loopt iedereen haastig weg, uit de buurt van die dominerende man en och,... onze kapelaan, die kruipt maar in een hoekje en leest dan maar van "Jip en Janneke" en hoe kan ik de kat de bel aanbinden. We vernemen, dat onze oudpastoor P. Schepens moest vluchten naar Lithoijen voor een doopfeest, dat parochianen gaan trouwen in Nuland en Heesch en dat begrafenissen zich verplaatsen naar elders. De censuur vanuit Oss wordt ondraaglijk en onaanvaardbaar. Wij kunnen dat onze kapelaan niet aanrekenen en zien, dat er steeds meer mensen kerken en dat de kapelaan er alles doet om Geffen binnenboord te houden. We kunnen onze bisschop vragen om pastoor C. Mennen een zeer hoge functie te geven heel ver weg, bv. bisschop Gijsen achterna en om onze Kapelaan te benoemen tot pastoor. Pastoor C. Mennen geeft te kennen bezet te zijn, als wij de gerestaureerde kerk weer mogen inwijden en met grote verwondering gaan kijken naar het rijk beschilderde interieur en het grote vakmanschap aanschouwen

in januari 20 l 0, dat heeft ook weer te maken met een conflict met de restauratiecommissie. De grens tussen Oss en Geffen moet tot nader datum worden afgesloten, dat kan geen prins meer tegenhouden. Als één trotse gemeenschap willen wij staan achter de kerk en de parochie. Toch. Toch. Desondanks. Toch. Toch!!! ... We gaan Geffen opfleuren, de bloemetjes buiten zetten. Het initiatiefvanuit de Bredeweg verdient meer aandacht. We moeten op zoek naar een bloem die rond de 1e zondag van september in volle bloei staat. Bloemisten van Geffen moeten daar zorg voor gaan dragen. De gemeente gaat zorgen voor een passende versiering bij de ingang van de Bredeweg en aan de Papendijk. Langzaam groeit het uit tot bloemdorp Geffen ... Wie neemt het initiatief, is de vraag!!! Het M.F. C. heeft op donderdag 17 september haar hoogtepunt bereikt. De schoolkinderen, personeel, aannemers, medewerkers, hebben Vlaggenfeest. In 2010 gaan de kinderen naar hun nieuwe school en staat de naam (de namen) te schitteren. De 1e steen wordt ook dit jaar nog plechtig gelegd. Wethouder R. v.d. Ven heeft met overtuiging een motie van afkeuring overleefd. De kostenpost werd wel steeds hoger, die dijen immers altijd uit. Als we 10 jaar geleden begonnen waren met de bouw had het geheel rond de miljoen gekost en nu rond de 6 miljoen. Maar zegt de wethouder: We hebben altijd,eerlijk en oprecht, alle financiële kosten opgebiecht en alles opnieuw berekend enz. Het is telkens weer een nieuwe keus. Over 5 jaar is iedereen dankbaar en tevreden. De volgende keer aandacht voor "Mooi Land" en de Raop 0 reünie 2009 op zoek noar de kleer van Has en Dorke en over het echte "Geffus" en Tonpraoters. *, 't neej Bord. Van stamtafel 308.Volgende stamtafel op 27 sept. na de hoogmis weer in café Govers. Voor op en of aanmerkingen de prins tel 0412-640982. Hauw Doe.

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

9


,,~-~

~ 1 (_ _r---.~~~ U--vi.r-

Peuterspeelzaal

•• DE PADDESTOEL.. INSCHRIJVING Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen. Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan I jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuter-

speelzaal in uw dorp. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 48,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 28 september tot en met 1 oktober. Op alle geopende dagdelen van 11.45 tot 12.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal "De Paddestoel" Lambertusstraat, Geffen Maandag t/m donderdagmorgen: van 8.45u -l l .45u

~~

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata. www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2008 tot 20% korting. 10

Keurslagerij VAN TUYL Spaar nu bonnen voor gratis specialiteiten.

Bij iedere 5 euro krijgt u een specialiteitenbon deze kunt u inleveren tegen gratis specialiteiten! Bij inlevering van: 10 bonnen 150 gram filet americain 15 bonnen 500 gram balkenbrij 25 bonnen 500 gram gekruid gehakt + 4 saucijzen 35 bonnen 1 kilo geffense ribkes + saus 50 bonnen 2 liter erwtensoep + 2 rookworsten Deze actie loopt van ma. 21 september t/m za. 24 oktober.

Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel.: (073) 5325891 • www.vantuyl.keurslager.nl


~

KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN

KBO REIZEN GEFFEN OPROEP! Op woensdag 21 oktober a.s. houdt onze KBO-Afdeling een extra-ledenvergadering, in het Oude Klooster te Geffen om 10 uur. In overleg met de interim-voorzitter vervolgen wij die bijeenkomst voor overleg en inspraak betreffende REIZEN EN lTISTAPJES. Wij vragen U dringend om met ons samen te komen voor het volgende. Aanvulling en verjonging deelnemersgroep en reiscommissie. Onze reizen en uistapjes staan o.a. open voor alle 50-plussers van Geffen. Er bestaat bij velen de indruk dat e.e.a. georganiseerd wordt voor alleen heel oude mensen. Dat is niet juist, al zou daar ons inziens ook niet veel tegen kunnen zijn! Want ook oudere mensen zijn bijzonder aardig en gezellig! Bij ons bent U vanaf 50 jaar welkom, dat is toch niet oud? Het is zo dat door verhuizing en overlijden onze reisgroep steeds kleiner wordt en wij graag aanvulling van de groep zouden willen hebben. Wij zouden alle 50-plussers van Geffen willen oproepen deze leeg gevallen plaatsen mee op te vullen. Om het mede hierdoor mogelijk te blijven maken om door te gaan met onze Activiteit reizen en uistapjes!

Wij zijn er van overtuigd dat ook U hieraan veel plezier zult beleven. Daarom nodigen wij U gaarne uit op 21 oktober a.s. om 11 uur kennis te komen maken met ons. Wij bespreken en overleggen dan onze reisplannen voor het komende jaar. Ook Uw inbreng en ideeën zijn erg welkom! Denk hier eens over, U bent van harte welkom. U kunt dan informatie krijgen en of Uw aanmelding doorgeven. Ook behoeven wij uitbreiding van onze commissie. Misschien iets voor U om zitting te nemen in onze commissie voor het organiseren van reizen en uitstapjes? Wij vragen wel enige ervaring op administratief en organisatorisch gebied. Kom, kom, kom en laat van U horen! Reiscommissie KBO Geffen, Christine Ceelen en Ton Jonkers

NIEUWE E.H.B.O. CURSUS De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen, Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2009/2010 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 16 lessen van 2 uur. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het

aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten. De kosten bedragen all-in€ 150,00. Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 10 Oktober bij; Jolanda Koch te Geffen, tel. 073-532 2990 Ivonne van Ieperen te Nuland, e-mail: yvonnevandervoort@home.nl, tel. 073-532 2048 Albert van den Elzen te Vinkel, e-mail: albertelzen@ bome.nl, tel. 073-532 1809

BATAVUS GESTOLEN Op zondag 7 sept. in het weekend van Effe noar Geffe is mijn blauwe heren batavus fiets gestolen, hij stond op de parkeerplaats langs de oud maria-scbool (Geffen), ook tegenover de solo moto (motorzaak), mijn heren batavus fiets mist aan de rechter kant de jas beschermer en is een vrij nieuwe uitvoering, heeft u iets gezien, of wilt u meer informatie kunt u mij bellen! tel; 06-46368422. Alvast bedankt voor de moeite.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~ - de Kinderen v.o~ D'n Ham 1 - Geffen - 073-5325551 www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl Openingstijden: Ma t/m Vr 13.00 - 19.00 uur. Za 8.30 t/m 17.00 uur.

Graag nodigen wij u en uw huisdier uit voor het: GRATIS DIERENSPREEKUUR in het kader van DIERENDAG. Er wordt aandacht besteed aan: Vachtproblemen, gebitsverzorging, voeding, vlooien- en wormbestrijding, ziekten, nagelverzorging etc. etc.

Dierenspreekuur: vrijdag 2 oktober 2009 van 13.00 tot 18.00 uur. Tevens leuke acties en aanbiedingen in de winkel. Graag tot dan! 11


EEN EFFE-NOAR-GEFFENAAR! De verkiezing van de Geffenaar van het Jaar is bedacht door het comité Effe noar Geffe i.s.m. de ondernemersvereniging. "Ik weet dus wel een beetje hoe het werkt," zegt de kersverse Geffenaar van 2009, voorzitter van Effe noar Geffe, Bert van Laarhoven (54 j.). "Maar ik had het dit jaar helemaal niet in mijn hoofd; er is binnen onze club niet over gesproken. Op de zaterdagavond wilde ik het parkeerplan nog doornemen, na de verkiezing van de Geffenaar van het Jaar, maar mijn medebestuursleden maakten me met klem duidelijk dat dat eerder moest gebeuren. Die wisten toen al van wanten. Het lichtje ging bij mij pas branden, toen ik mijn enige broer Henk, op het Dorpsplein signaleerde ... !" Bert is er trots op om deze titel te mogen dragen: "Ik vind het een eer!" De bloemen die hem op de zaterdagavond werden aangereikt, gingen direct naar schoonmoeder Gabriëls (89 j.). "Ik heb enorme bewondering voor haar, een vrouw die na het vroege overlijden van haar echtgenoot, alleen tien kinderen grootbracht, waarvan de jongste nog maar één jaar was (Ons El)," zegt Bert. We praten over Effe noar Geffe, uiteraard, daar zit het hoofd en het hart van Bert, vol van! Toch wil ik wat weten over de persoon Bert. Wat is hij voor iemand? Dochter Nadieh antwoordt meteen: "Druk, altijd bezig, sociaal!" "Waarschijnlijk van huis uit meegekregen", vult Bert aan, die geboren en getogen is in Vught. "Mijn ouders waren eenvoudige, hardwerkende mensen die vooruit probeerden te komen." Hoe hou je het vol om altijd maar weer voor een project, een gemeenschap in de weer te zijn? "Umdè ge d'r lol in het" weet Bert. Ook met de sores en het geweeklaag rond het evenement. ..? En zo komen we toch weer op Effe noar Geffe. Via buurtvereniging D'n Elshof kwam Bert (verkoop- en projectcontroller van beroep bij GEA Grenco B. V) in 1984 in contact metEnG. In 1991 kwam hij in het bestuur als penningmeester en met de 25e editie werd hij voorzitter. Het jaar dat hij verkozen werd als Geffenaar van het Jaar, kan in de boeken genoteerd worden als een zeldzaam goed EnG-j aar. "Alles wat v01ig jaar mis ging (de poppen, Wouter ter Haar, het parkeren, het weer) was nu perfect! "Effe noar Geffe is iets raars, altijd een golfbeweging van ups en downs" vertelt Bert. "Maar ik ben er enorm trots op, dat het op de kaart staat en dat 95% van de Geffenaren het een mooi feest vindt!" De sceptici nodig ik graag uit, om bij ons in de boeken te komen kijken. 12

We hebben momenteel een mooie mix in het bestuur van ondernemers en niet-ondernemers. Het "bedrijvige" hoort erbij. De kick op zo'n dag is voor mij altijd, als ik een woordje doe in het gemeentehuis bij de opening en weet dat het "buiten goed zit"! Proficiat!

DANKBETUIGING Wij danken alle mensen die ons op welke manier dan ook gesteund hebben bij het overlijden en het afscheid van mijn man en onze vader

Frank Verbruggen. Hartverwarmend zoals U allemaal meeleeft. Dit kan ons helpen om samen het leven weer op te pakken. Giny, Niels en Sanne Verbruggen

OP DE KOFFIE Op de eerste plaats wil ik alle mensen bedanken die mij 'n berichtje stuurde en ook op de koffie zijn geweest maar ik ben alweer 3 weken thuis (Geffen). Ook wil ik Bert van Laarhoven nog van harte feliciteren met het behalen van de Geffenaar van 't jaar. Het was weer reuze gezellig op Effe noar Geffe alles was heel goed geregeld Bert ook met alle vrijwilligers bedankgoed geregeld. Beste mensen kom 'n keer naar de Pepeldreef 22 nu ik weer thuis ben, de koffie is lekker warm ... Nu ik nog geen auto mag rijden ben bijna altijd thuis. Groeten Marinus van Dinther.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30tot 15.30uur(alleenpubliekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder M.JM. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 Wethouder E.J.M de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J. T.M van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag van13 .30 tot 14.30 uur

VOLLEYBALSPEELTUINVAN G'68 MAASDONK Op zaterdag 12 september is G'68 Maasdonk weer afgetrapt met de volleybalspeeltuin. Met een heuse pyjama-party is de eerste volleybalspeeltuin van alweer het vierde seizoen gestart. Ook dit jaar worden er weer 12 volleybalspeeltuinen georganiseerd op de zaterdagochtend om 9.45 uur. Alle kinderen van 4 tot en met 6 jaar zijn welkom om mee te doen. Een uur lang rennen, klauteren, rollen, slingeren en ballen gooien: op een spelende wijs wordt de grove en fijne motoriek en het balgevoel van de kinderen gestimuleerd. Voor alle data en informatie kunt u terecht op de website www.g68maasdonk.nl. Ook foto's van vorige volleybalspeeltuinen vindt u op de website. De volgende keer zullen we gaan oefenen voor het circus. Dit zal zijn op zaterdag 10 oktober. Je kan gewoon binnenlopen en meedoen, lid worden is niet nodig.(€ 2,50 per keer) Ook zijn nog steeds kinderen van 6 en 7 jaar welkom om in het nieuwe team van het circulatievolleybal te komen spelen. Dit team is begin september opgestart en kan nog wel wat uitbreiding gebruiken. De kinderen worden in het circulatievolleybal langzaam klaargemaakt om over een aantal jaar het échte volleybal te gaan spelen. Wel zijn er ook nu al wedstrijden en toernooien, omdat circulatievolleybal ook een échte sport is. Voor meer informatie over jeugdvolleybal kunt u terecht bij Laura (06-18360264), volwassenen kunnen contact opnemen met Ellen (06-54692345). Ook een mail sturen is mogelijk (g68maasdonk@hotmail.com) afreageren via de website (www.g68maasdonk.nl).

UPDATE STOERE STAPPERS! BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00uur, in het gemeentehuis van Maasdonk.

De Vierdaagse van Nijmegen door: (50-k.m. lopers) Chiel van den berg. Proficiat!

EEN LANGE STRAAT... POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

Hans van Leeuwen en Eddy van Os liepen de 80 km. van De Langstraat uit! Proficiat! 13


Neem de bank altijd met je mee.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/mobiel

Rabobank


NIEUWE RIJSCHOOL IN GEFFEN Je waant je (een tijdje) de trotse bezitter van een Mercedes B 180 CDL. als je rij lessen gaat halen1-.iit---:~ ~ bij onze kersverse Geffense rijschoolhouder Hans van Nistelrooy uit de Kouwe Noord! "Ik heb deze auto-met-ietsmeer-klasse, aangeschaft, omdat hij meer uitstraling ,, heeft," legt Hans uit. "Maar zeker ook om praktische redenen, gezien zijn hogere instap; ook voor mezelf, want ik moet er dikwijls in en uit!" Hans, 46 jaar, was supermarktmanager en door omstandigheden werd zijn contract niet verlengd. "Dan ga je eerst nadenken over hoe het verder moet," zegt Hans. "Wil ik dit nog wel, de kans is er dat je een tweede keer ontslagen wordt". En dus besloot Hans om iets voor zichzelf te beginnen. Hoe kom je dan op een autorijschool? "Ik heb in de krant gekeken en er bleek veel vraag te zijn naar rij-instructeurs en waarom dan niet zelf met een autorijschool beginnen! De organisatie eromheen is niet al te ingewikkeld en ik begin voorlopig alleen zonder personeel. Bovendien zijn er in Maasdonk slechts drie rijscholen, in elke kern één. Hans volgde gedurende een half jaar de opleiding om de benodigde papieren in zijn bezit te krijgen. "Het is en pittige cursus: behalve de verkeersregels, moet je b.v. ook de wetten kennen die gehandhaafd worden rond het kentekenbewijs. Je moet zelf opnieuw examen doen, theorie en praktijk. Daarbij wordt vooral gelet op het "netjes" rijden, want je hebt immers als instructeur een voorbeeldfunctie en je krijgt instucties over hoe je zelf les moet geven. Het rijlesaanbod voor het praktijkexamen bij autorijschool van Nistelrooy is divers: je kunt losse lessen nemen van 60 of 90 minuten. Je kunt ook een pakket van 20, 30, of 40 lessen kiezen. Tijdens de Ie les geeft Hans advies over het te kiezen pakket, dus een extra toets (met kosten) is niet nodig. Het pakket kan ook nog tussentijds worden aangepast. Een voordeel is dat je altijd dezelfde instructeur hebt. Op een instructiekaart houdt Hans de vorderingen bij, zodat er op tij d kan worden 1 "bijgestuurd". Het lessen met een navigatiesysteem kan wel, maar is niet verplicht. "Ik vind het zelfs beter dat de kandidaten in het begin zonder navigatie rijden, dan kijken ze beter op de weg. Theorie lessen geeft Hans niet, omdat veel jongeren zelf theorie leren via internet of een theorieboek. Hans is voorstander van het boek, omdat je dat kunt inkijken op de plaats waar het je schikt (in de trein of buitenshuis). Hans geeft desgevraagd wel ondersteuning en advies en evt. een extra theorieles voor het examen. In het "nieuwe rijden" wordt op meerdere dingen de aandacht gevestigd: het zelfstandig een route rijden, milieubewust rijden (zuinig rijden, motor afzetten bij

f

langere wachttijden), bijzondere manoeuvres, toetsing van gevaarherkenning en zelfreflexie ( waar ben ik goed of slecht in). Wat zijn de kwaliteiten en aandachtspunten van onze nieuwe rij-instructeur? "Veiligheid staat bij mij voorop! Het huidige verkeer is erg druk, maar het voornaamste is rustig blijven! Ik wil mijn klanten een veilig gevoel geven, als ze wat zenuwachtig zijn. Autorijden moet leuk zijn! Het inschatten van mensen is eveneens een kwaliteit die je moet hebben, maar door mijn voormalige werk en als KPJ - bestuurslid heb ik daar wel ervaring mee," vindt Hans. Hij wil er helemaal voor gaan! Wil je binnenkort rijles gaan halen of ben je toe aan een opfriscursus rijvaardigheid, kijk op de website: www.autorijschoolvannistelrooy.nl. Daar vind je gegevens, tarieven en een inschrijfformulier. Voor meer informatie kun je via de website ook een mailtje sturen (info@autorijschoolvannistelrooy) of Hans bellen 06 23239592.

ONZE BILJARTVAKANTIE In de vakantieperiode waarin het Oude Klooster gesloten was en door de hitte de mussen van het dak vielen, hebben de biljartsenioren van Geffen toch de nodige wedstrijden onder elkaar gespeeld. Heb het altijd al wel geweten, biljarten is net als coke, zeer verslavend. Onze twee vaste locaties waren bij Frans van de Hurk en Piet van Herpen, beiden zijn in het bezit zijn van een bar alsmede 'n origineel 2.30 meter wedstrijdbiljart. Daar er veel ouderen zijn die in het voor en/of najaar gebruik maken van de speciale aanbiedingen van diverse reisbureaus, zorgen die er in elk geval voor om in het echte vakantieseizoen, toch nog het een ander onder de kurk te hebben. Jo Vos scoorde in 6 beurten (38) en Gerrit van de Rijt (30) maakte samen met Harrie van Rijn (19) de partij in 7 beurten uit, hierbij moet vermeld worden dat we allemaal halve wedstrijdjes speelden i.v.m. een vlotte doorstroming. Een korte samenvatting van eenieder zijn beste partij; Achtereenvolgens de Naam, Beurten, Car. en Gem. Bernard v.d. Doelen 13 21 1.61 Wim van Druenen 13 30 2.30 Joop van Dijk 10 65 6.50 Piet van Herpen 9 30 3.33 Bernard v.d. Heijden 10 42 4.20 Frans van de Hurk 13 34 2.61 Antoon Kappen 13 30 2.30 Harrie van Rijn 7 19 2.71 Gerrit van de Rijt 7 30 4.28 Wim Schuurmans 12 18 1.50 Harrie Swanenberg 12 24 2.00 Hans Unterluggauer 13 23 1.76 Jo Vos 6 38 6.33 Cees van Wanrooij 11 90 8.18 Uw@pestaartje 15


We hebben een leuke Effe noar Geffe middag gehad bij onze kraam (en natuurlijk ook daarbuiten), met mooi weer, dus 'wa wilde nog meer'! Het katapult schieten is - -... ...,,.,,.__..,..,.,,... altijd erg in trek bij de jeugd en "gooi ut perd in Bert" (van Laarhoven), was nu natuurlijk helemaal een topper als Geffenaar van het jaar. We hadden bezoek van een strooien boerenjungske en -mèske dit jaar, Haike en Geesje. Niemand wist echter de naam te raden. Connie bedankt voor het beschikbaar stellen van de 2 jongelui. Alle bezoekers bedankt voor deelname en gezelligheid en wellicht tot de volgende Effe noar Geffe. Als je eerder wilt kennismaken met onze activiteiten en je woont in of rondom de wijk de Elshof kun je lid worden van onze buurtvereniging. Onze website: www.de-elshof.nl Groetjes Marianne Draad, secretaris buurtvereniging de Elshof.

~

, Scouting Geffen

Scouting begint weer aan een nieuw seizoen. Eindelijk was het dan weet zover. Scouting Geffen heeft het afgelopen weekend weer een aftrap gedaan voor het 26ste seizoen. Na een mooie zomer en een prachtig jubileum zomerkamp, hebben we, traditioneel het weekend na "Effe noar Geffe", het seizoen geopend met een openingsdag. Op deze dag openen we niet alleen, maar praten we natuurlijk na over het afgelopen zomerkamp, onze vakanties en, niet te vergeten, sommige van ons gaan een vliegreis maken naar de volgende speltak. Wanneer je namelijk te oud wordt voor de huidige speltak, vlieg je over naar de volgende. En dat overvliegen gebeurd dan letterlijk. Met alle leden van onze groep helpen we "overvliegers" met hun spannende vlucht, op onze armen. Bij de kleintjes, natuurlijk rustig, het is voor hen de eerste keer, maar bij de grotere, kan deze vlucht nogal wat schommelingen met zich meebrengen. Gelukkig zijn de "overvliegers" veilig geland, en staat er voor hen een extra spannend seizoen voor de deur. 16

Net als de hele zomer al, hadden we het weer mee, en konden we lekker bakken en braden op ons kampvuur. Ook hebben we diverse spelen gehouden, om de opening met zijn allen te vieren. Dat we een heel leuk zomerkamp achter de rug hebben, blijkt wel uit het feit dat de meeste kinderen weer voor een nieuw seizoen hebben gekozen. Nieuwe leden doen bij ons namelijk nog niet mee aan de opening van het seizoen. We beginnen namelijk altijd met de samenstelling van de speltak van het seizoen ervoor. Nieuwe leden willen we graag in een rustigere omgeving ontvangen, zodat we alles goed kunnen uitleggen. Uiteraard mogen nieuwe leden eerst een paar keer komen kijken, voordat zij definitief met het scouting virus worden besmet. Dus als je zin hebt in actie, avontuur, kamperen en gezamenlijk leuke dingen doen, dan ben je altijd welkom bij onze club. Meer informatie kan Frank Draad 073-5325742 je wel geven als je hem belt. Mocht je al wat ouder zijn en je ook aangetrokken voelen voor spanning en sensatie, dan kunnen we je ook als leiding gebruiken. Bel dan ook met Frank. Hebben jullie afgelopen week naar "Vladeracken TV" gekeken? Daar had je een indruk van ons zomerkamp kunnen zien. Het was helemaal te gek, daar in Best. Dit jaar gaan we weer met elke speltak apart, maar we kijken graag weer uit naar een nieuw gezamenlijk zomerkamp. Tot de volgende keer maar weer, Houdoe

WEER EEN GEZELLIGE KINDERSPEULPLOATS! Tijdens Effe noar Geffe hebben heel veel kinderen op kinderspeulploats 'de Smidse' een kijkje genomen bij de mooie kraampjes, gespeeld, gelachen, in het hooi gelegen, "op de markt" spelletjes gedaan, genoten van de muziek van WOU en nog veel meer. Zoals beloofd, in deze Torenklanken de goede oplossing en de winnaar van de Spi-Spa-Speurtocht. Het woord was 'groenteboer'. Vele kinderen puzzelden het woord 'boerengroet'. Ook leuk gevonden! Beide oplossingen zijn goedgekeurd. De winnaar is: Merle Vos uit Geffen. Van harte proficiat! Lot, Han en Fiene Sluiter, Anna en Tom van Griensven en Anne, Bart en Koen Krijnen uit Geffen behaalde de eerste prijs bij de deelnemende Uil..-1o11 kraampjes! Nogmaals ....,. ,.-,..... gefeliciteerd! Bedankt en tot volgend jaar allemaal!


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

"VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07 ·>; 53215 20

H. van Dint er 2 073 53250 2

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

a

073 53.,ZO 21 EJ info@he a.nl

www .cafezaal hethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

( 1 OOO van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

Openingstijden:

Ma urn do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Oss 0412- 622213

Geffen 073 -5321995


HIPP-OSS WORDT RESERVEKAMPIOEN OP HET NK VOLTIGE

BESTE OUDERS, (OUD)LEERLINGEN EN COLLEGA'S,

Op de Nederlandse kampioenschappen voltige is team I van voltigevereniging Hipp-Oss uit Oss afgelopen zaterdag reservekampioen geworden in de klasse Dzestallen. Het team, onder leiding van Miranda van Bergen bestaande uit: Suzanne Jans, Simone Smolders, Kirstin Steenbergen, Imke van Lith, Noor Vrolijk, Nanneke van den Hurk en Esmee Bosman, behaalde een zeer hoge score van 5,898 gemiddeld met het paard Lola. Na een zeer goede plicht stond het team op de tweede plek met maar een tiende verschil van de nummer een. Het werd daardoor erg spannend in het tweede onderdeel de kur, want daarin mochten geen fouten gemaakt worden. Helaas was Lola tijdens de kur even afgeleid door het publiek, waardoor de kur niet helemaal perfect ging. Het team uit Odiliapeel dat na de plicht op de eerste plek stond, ging er daardoor met de winst vandoor. Alhoewel bet team van Hipp-Oss dus net naast de kampioenstitel greep, zijn zij toch zeer blij met het behalen van deze titel en is het een mooie afsluiting van de klasse D. Zij willen graag Harrie Willemse uit Geffen bedanken voor de inzet van zijn paard Lola voor het team en Manege de Hoef voor het gebruik van de trainingsaccommodatie! Zonder hen waren zij niet zover gekomen. Over een aantal weken zullen zij weer aan de start verschijnen in Odiliapeel, maar nu in de klasse C.

Na ruim 19 jaar werkzaam te zijn geweest op de Mariaschool, is het nu tijd om eens buiten Geffen te gaan kijken. Per 01-09-'09 ga ik beginnen als groepsleerkracht op de SBO St. Jansschool in Schijndel in groep 5/6. Een baan waar ik met veel plezier en zin aan ga beginnen. Graag wil ik middels dit berichtje alle (oud)leerlingen, ouders en collega's, bedanken voor de fijne tijd, die ik in Geffen gehad heb. Een periode die ik zeker nooit zal vergeten. Ik kan terugkijken op 19 heel afwisselende jaren. Leuke jaren, waarin we o.a. een uitwisseling met een school in Amsterdam hebben gehad, het 75-jatig bestaan van de Mariaschool hebben gevierd en samen met de Aloysiusschool carnavalsoptochten hebben gehouden. Daarnaast ook spannende tijden, denkend aan het conflict dat we hadden met het schoolbestuur, het wel of niet fuseren en de strubbelingen rondom het MFC. Om de 19 jaar die ik dagelijks in Geffen doorgebracht heb te beschrijven zou deze hele editie van Torenklanken nog te klein zijn. Daarom volsta ik met het volgende: Iedereen heel erg bedankt voor al die mooie jaren, de teams van de Mariaen Aloysiusschool heel veel succes voor de toekomst en zeker nog een keer tot ziens in Geffen! (Meester) Christian

RUITERSPORTVERENIGING

0

o;DE ZILVERHOEF

Op 16 augustus j 1. is Petra van Lith met haar pony Lindy naar de Brabantse kampioenschappen in Sint Anthonis geweest. Petra heeft daar een geweldige prestatie neergezet. Samen met Lindy is zij in de klasse C-L l vierde geworden van . - - - - - - - - - . Brabant. Zij behaal de 200 en 192 punten. Er waren 20 deelnemers. Wij willen Petra en Lindy ~~;lii,i feliciteren met deze prestatie.

JEROEN STEENBRUGGEN DAKBEDEKKINGEN K&pelstraat 3 538~ BP Geffén

T•foo 07.3 85 06 715 18

Mob e 06 - 48 33 48 36


,.,

DrukWerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuz~, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwlhabobv Hêestcrseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073 ) 532 47 95

• •

E drukkerifatwlhabO.nl • 1 www.wlnabO.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeaubon kom 1e pas echt mooi voor

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten handen voeten) • Exclusieve sierade ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Make-Up workshops

SCHOONHEIDSSALON

• Dagarrangementen

drukkerijwihabo

•.

MARIA

M

._,ANNEMoo~ f/l\SCHOENe,,

V

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Ma:

13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Za: 09 .30 - 17.00 uur

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitv aartverzorging

VAN LITH B.V. Dodalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412 -623173

._;-•lonnemode~

wwv-. .uitvaartverzorgingvan lith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvan I ith. n1

,.o/-

Gebr. van de Wetering

~_--t.0- Wë,-~

- -"- -

-:: ~

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

• _o__

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl INDIVl□LJELE

TRAINING

• Nautllu5trainlng • Cardiot.raining • Combinatie Nautilus•Cardio

6ROEP5TRAINING • Total Fit. • lndaar Cyclfng • 5t.n!etdance • 5wltching • Senlorentnsinlng

MEDISCHE FITNESS • Fyslotralnlng • De Rugschoot • Hevalld"tletmlnlng • Hl>Intf!gratletralnlng

INDIVl□LIELE

TRAINING

• Arrangement~n op maat

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecyclins

PapendUk li!. • 53B6 EC Geffen

Tel. (0731 53i!. 74 7i!. • Fax 10731 53i!. 65 75

Openingstijden; Ma: Di: Wo: Do: Yr: Za:

13.00 tor 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 tol 1po 9.00 lol 20.00 9.00 tot 16.00

~

\\

Klooslmlraat !fc Ge[fen îel. 073 532168'3 · Fax. 073 5325150


JEUGDVAKANTIEWEEK 2009 Trossen los met kapitein Flos We mogen wel weer spreken van een geslaagde j eugdvakantieweek met stralend weer. Alle kinderen hebben de avonturen van kapitein Flos, Kala Kwakzalver, Johnny Rasta, Terry Talisman, Peter Pruts, Bol Holland, Chi Nees en brrr Koud met veel enthousiasme meebeleefd! Op maandag zijn er spelletjes gedaan met als thema Amerika en zijn de oudsten wezen zwemmen in het golfslagbad. Op dinsdag begon de dag erg regenachtig en hebben we tussen de buien door geprobeerd om toch het programma af te werken. Uiteindelijk is er besloten om een noodprogramma in te lassen. De oudsten gingen een foilm kijken bij café Boetje, de B-groepen zijn naar de kampeerboerderij gegaan voor casinospelen, en de A-groepen bleven op het terein om in de tent spelletjes te doen. Maar de w2eergoden waren ons 'smiddags wel goed gezind en onze kleinste deelnemertjes hebben toch nog de waterspelletjes kunnen doen. Op woensdag was er een workshopdag die bestond uit voorbereidingen treffen voor de ouderkijkavond. Voor afwisseling was ook gezorgd in de vorm van levend tafelvoetbal, reuzen-mikado, kaasdarten en nog veel meer. Op donderdag zijn de A-groepen naar de speeltuin geweest en de B en C groepen naar de atletiekbaan in Oss voor de olympische spelen. Op vrijdag was er het eier-ruilspel. Elke groep kreeg een ei en moest met een zo groot mogelijk eetbaar iets om 12.30u terug op het terrein zijn. Grote dank aan alle mensen in Geffen voor de medewerking!! Tegen de middag haden wij op het terrein: een paard, een pony, twee geiten, een kip en tassen en winkelwagentjes vol met boodschappen! De winnaar van dit spel en tevens de weekwinnaar was groep 16 met een hele groete pannenkoek die ze zelf hadden gebakken in een grote koekepan bij Ton van Tuyl achter op de plaats en zelf helemaal mee naar het terrein gesjouwd hadden! Als afsluiting was er een ballonnenwedstrijd waarvan de uitslag ondertussen al bekend is gemaakt op zaterdagavond tijdens effe noar Geffe. De uitslag is: 1. Daisy Bens Eutin(duitsland) 437 km 2. Marco Vissers Elmshom (duitsland) 361 km 2. Demi van Erp Elmshorn (duitsland) 361 km De overige teruggezonden kaarten kunt U nakijken op www.boetje.nl waar tevens ook alle foto's opstaan die tidens de week zijn gemaakt, en het zijn er heeeel erg veel! Rest ons alleen nog alle groepsleiders, hoofdrolspelers en vrijwilligers heel hartelijk te bedanken voor hun inzet! Ook alle sponsors bedankt en we hopen volgend jaar weer op iedereen te kunnen rekenen! Bestuur jeugdvakantiewerk Geffen Bart de kinderen Dierenspeciaalzaak en Veevoeders, A.C.C. Geffen, T. Jansen Rijwielhandel en Taxibedrijf, 20

Brandweer Maasdonk, Wielerbuis vd Meulenreek, Bouwmaterialenhandel W v Erp + Zn., Afbouwbedrijf A van Orsouw B.V., Lunchroom 't Bergje, Keurslager Ton van Tuijl, Evenementenstichting Geffen, Autobedrijf D' n Bart, Scouting Geffen, Geffes Tussegas, Rabobank Het Maasland, Cafe Boetje, Cafe Zaal de Gouden Leeuw, Autogarage van Heesch, V d Doelen assurantiën, Poelierderij Jo van Druenen, P v Zandvoort Timmerwerken, Schuurmans Metselwerken, Bouwbedrijf W van Erp, Jo Spierings Schoenen en Sport, Bosch van Erp, Ad en Rita van Erp, Matras Direct, Ernis Schilderwerken, Stichting Effe noar Geffe, Transportbedrijf Joost Vos, Containerbedrijf Gebr. Vd Wetering, Lektuur en Tabak Steenbergen, Gemeente Maasdonk, Vestido Mode, Levix Automatisering. Eetcafe Oud Geffe, Bouwbedrijf v Wanrooy, Hepa Care, Nooit Gedacht Geffen, Rien - Grad - Theo, Baas van Randy v Dijk, Ome Gerrit, V d Rijt Eierhandel, Betonboring Geffen, Kampeerboerderij De Geffense Berg, Berkel Bouwservice, WJ Schuurmans Regeninstallaties, Bouwburo vd Dussen en Kees de Wouw.

GEBOREN: 24 augustus 2009 Jaimy Lautenschlager, dochter en zusje van Sebastiaan Chantal en Senna LautenschagerKerkhof, Geffen.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen

• Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien

• Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij. hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's Tr,pl11 A Ac;cou.nung Vof

,,,,,,._,,

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt

triple A

5186 CL """'" !t<m. Mw4o.l<)

Ant!M/,f Sl86 .lc Celit'1

Elke dinsdag:

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis 't Slotje Wit/gele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas Gemeenschapshuis De Meent Gemeenschapshuis De Gart Gemeenschapshuis Nia Domo Gemeenschapakkomodatie De Wis Dorpshuisde Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

W.M. (OftT!) ~;:all de Put

Tel

·01J.,S'J -fl4Q!9'

,~

CITJ • .SJ fJ .fJO

""'G•--.i

,_ ',ofo@~-.., ~nH

MM°l~~d

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

Partners accountants en belastingadviseurs

~atl~en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

z 2& r- - - - - IDESIIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

--'---=--

Nulandsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl


TALENT VOOR HANDEL Jan van Nistelrooij 1917-2009

Op tienjarige leeftijd werd Jan van Nistelrooij, als oudste van dertien kinderen, van school gehaald om mee te werken op de boerderij van zijn ouders in het Brabantse Nuland. Zijn vader ontdekte al snel zijn talent voor handelen. Als jongen kocht Jan regelmatig 'een bisje', zoals een koe werd genoemd. Zoon Tiny (59): "Hij betaalde er tien gulden voor en diezelfde dag had hij het alweer voor twaalf gulden verkocht. Die handelsgeest heeft hij behouden". De handel in vee was de kern van Jans leven. Een paar keer per week stapte hij met andere boeren in de auto naar de veemarkt in Den Bosch, Doetinchem of Zwolle. Van zes uur 's ochtends tot de lunch werd er gehandeld en daarna werden de geldzaken geregeld onder het genot van een jenevertje. 'Ambities om rijk te worden had papa niet', stelt Jans dochter Mieke (48). 'Als de familie maar genoeg te eten had. In 1948 trouwde Jan met Marie Bijveld, dochter van een paardenkoopman. Samen met hun acht kinderen vormden ze een traditioneel gezin: Jan zorgde voor het geld, Marie voor het huishouden. Hij viel dan ook in een zwart gat toen zijn echtgenote in 2004 kwam te overlijden. Ze had hem altijd met veel liefde verzorgd. Een opvolger voor zijn eigen boerderij in Geffen heeft hij nooit gevonden. 'Van vijf zonen had hij er best eentje boer kunnen maken, maar we moesten van hem een vak leren. Hij voorzag dat door automatisering de veehandel onpersoonlijk werd. Aan vernieuwing heeft hij niet meegedaan. Hij wilde in harmonie met de natuur leven. Zo liep hij zelf altijd achter de ploeg. Hij en zijn paard konden dan op tijd rusten, aldus Tiny. Op 65-jarige leeftijd is hij gestopt met boeren. In de stallen kwamen schommels voor zijn kleinkinderen. Bij kinderen voelde Jan zich het meest op zijn gemak. Op familiefoto's heeft het hoofd van het gezin ook steevast het handje van een van zijn kinderen of kleinkinderen vast. Mike: 'Het was een gevoelsmens met weinig woorRatten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

. Wespro Ongediertebestrijding Geffen

den, daarom kon hij beter met kinderen overweg'. Jans vader zei vroeger weleens: 'Voetballen is voor mensen van laag allooi. Van jongens die voetballen, komt niks terecht. Werken op het land moeten ze'. Wat dat betreft heeft Jan nooit geluisterd naar zijn vader. Zelf heeft hij weinig met de bal gespeeld, maar toen zijn eigen zoons wilden voetballen, stelde Jan een deel van zijn kostbare boerengrond beschikbaar om daar een voetbalveldje van te maken. 'Kinderen uit de buurt kwamen vaak bij ons een balletje trappen', zegt Mieke. 'Vaak werd er dan een stalruitje aan diggelen geschopt. Niemand had ooit iets gedaan en zo kon vader weer aan de slag met stopverf en glas. Kinderen en kleinkinderen leerden voetballen in zijn weiland, onder wie ook kleinzoon Ruud. Natuurlijk was hij apetrots op de huidige spits van Real Madrid, alleen liep hij daar niet mee te koop. Hij volgde al zijn wedstrijden op televisie, maar had net zoveel aandacht voor zijn andere kleinkinderen. Regelmatig kon hij zeggen: 'Ik heb acbttiend kleinkinderen en voor mij zijn ze allemaal gelijk'. Over de knieblessure van Ruud zei hij ooit: 'Hij heeft een lieve mooie vrouw, dus over hem hoef je je geen zorgen te maken'. Jan overleed maandag 8 juni 2009 in zijn woonplaats Geffen. Bronvermelding: door Maike de Vocht, Elsevier nummer 25, 20 juni 2009.

van de Pol schilderwerken

glasservice Van de Pol schilderwerken glasservice Runrotstraat 25b 5386 CT Geffen Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl 22

Zie ook onze website:

www.vandepol'§las.nl


A,.,Hanegraaf Geffen B.V.

fa

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 166 10622 tel. 073-5325551 Vm .00 E-mail: markromme@home.nl www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag zaterdag

~-........

"Verbouw of Nieuwbouw"

....

,.....

~,

'T BERGJE onze kwaliteit is realiteit

~

Een NVOBinitiatief

13.00 • 19.00 uur 8.30 • 17 uur

Lunchroom / Cafétaria

BC>UW

GARANT

vrijdag

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen

Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

Dierenverblijven

✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken

Maarten van der Dussen de Schouw26 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

wi/1,ie 11M 'De Wiwwm 1S T: 0412 • 4SSB3S

Ber3en

I S384 HO Heerclt. M : 06 • 27311207

E:v~3en1S@!umte.id

Carbone B.V.

Kom gerust een kijkje nemen

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen

Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

'JESTiDd' Dames-., heren- en kinderkleding Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094

~

Openingstijden. ma. gesloten, d1. t/m do. 9.30-17.30 u. vr. 9.30-20.00u" za. 9.30-16.30 u.


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11. 00-13.00 uur. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE V1E verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/mdo 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-3 8163 7, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11 .45 u, 13.00-16.30u vrvan 8.15-11.45 u Dhr. 0. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.0017.00 u. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland -Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen OUDERENADVISEUR "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemrnie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklank.en wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.