Torenklanken 2009 - nr 10

Page 1

47e jaargang I nummer 10 1 juni 2009

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1750 exemplaren

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TONPROATAVOND GEFFEN 17 OKTOBER 2009 Geffen krijgt dit jaar een nieuw evenement, ... een Tonproatavond. Die vindt plaats op 17 oktober 2009 in zaal 'de Gouden Leeuw'. Diverse toppers van het Tonproaten zullen hun beste beentje voorzetten, te weten: - Mathie van Hoof - Rob van Elst - Hans Eijkemans - Andy Marcelissen - Rien Bekkers - Rob Scheepers (uit Sterksel) De presentatie is in handen van Peter van der Maas, zelf ook een verdienstelijke Tonproater. Allen hebben hun sporen verdiend op de Bühne, kijk maar eens op www.tonproaten.nl. Na het optreden van de professionals besluiten we met de "after-party", waar we naar elkaars slap geklets kunnen luisteren. Kaarten á € 11,- zijn vanaf heden te koop bij de organisatoren ('s avonds na 18:00 uur): Tonnie van der Heijden (073-) 5325541 Rien van Erp (073-) 5321180 Jan van der Leest (073-) 5322325 U kunt een en ander ook nog bekijken op onze website: www.tonproatengeffen.nl Interesse? Neem a.u.b. zo spoedig mogelijk contact op, want vol is vol.

8TOT1SJAAR & 16 JAAR EN OUDER G E E F J E S.._.EL C>P! BIJ : GERT KAPPEN VELDSTRAAT 19 GEFFEN TELNR. 073- 532 3212

KOPY INLEVEREN VOOR: 17 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

l~~;;;-JJJ ~

akelaard Aan-/ verkoop

~,,)'Y \: (J

Taxaties Huur/

c1er1n Kromstraat 172 Oss ~

(0412) 65 06 79

info@geldengezin.nl

I

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

i

LMV www.lmv.nl

Uw voeten verdienen professionele verzorging! Molenstraat 28 a

5386 AB

Geffen

Tel. 073 • 532 &4 19

- Pedicure behandeling - Voetreflexmassage - Cosmetische voetverzorging - Verzorgingsproducten Mine ral Care/ Suda C.ire Wist u dat ..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt

!

Van Sdlljndel Bouwgroep bouwt at 60 jaar winkelcentra. scholen, distributiecentra. woningen en bedrlfbgeboUWOl'I. Bouwon Is

onze passio, u hef1<ent dat In alle van Ofl& work on da kwalltelt van de uitvoering.

t~11

ROMME HOVENIERS

"Kwaliteit wint de strijd"

VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

Van Schfjndel Bouwgroep

Bredeweg13

113662 82

1Veliiers@höme.nt

53B6 KM Geffvn

tel: 073-5322961 fax: 073-5322232 mall@vanschljndel-l>ouwgrosp.nl www.vanschiJndef.bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij af'wezigbeid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER:

* dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 19 juni 19.00 u . * avondmis za. 20 juni 19.00 u. H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 21 juni 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 22 juni 19.00 u. * avondmis vr. 26 juni 19.00 u. * avondmis za. 27 juni 19.00 u. H.Mis (+kinderkerk) zo. 28juni09.30u. + H.MismmvGemengdKoor ma. 29 juni geen avondmis DANKJEWEL.... Aan Gera's Bloemdesign voor de bloemen die zij steeds beschikbaar stelt aan de parochie, voor de kerk en het kapelletje! Aan de trouwe ploeg van poetsers die wekelijks de kerk poetsen. Vanwege de restauratie moet er extra gestoft, geveegd en gedweild worden! We zijn blij met jullie hulp! Als er mensen zijn die een handje willen meehelpen: meld je bij Diny van Bergen 5321143. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te ve1melden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN/ VAKANTIETIJDEN Op maandag 29 juni en vrijdag 3 1 juli is er geen viering in de kapel. In de maand augustus is er één weekendviering in Geffen op zaterdag om 19. 00 uur. m.u.v. zaterdag 8 augustus, dan is de Rogge maaien viering om 17. 3 0 uur. (De zondagviering wordt in augustus gehouden in Vinkel om 09.30 uur) In augustus vervallen ook de vieringen op maandag en vrijdag in de kapel. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: 23 juni in Geffen, 4 augustus in Vinkel, 15 september in Geffen, 27 oktober in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. EERSTE COMMUNIE IN 2010! De Eerste Communievieringen zijn volgend jaar op zondag 2mei. KINDERKERK: Elke zaterdagavond tij <lens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de paro3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

~ VAN SCHIJNDEL KEUKENS

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, rnesssing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkarneraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor delail en gevoel voor pe~ectie j M«r clm 3,, fatat' mv n11u.vmr11 1m111dl

Jt..r11Mlt$'7'1t10,.lll

Onze openingsUjden zijn: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 - 20:00 uur 10:00 - 16:00 uur

CBWE,l;n,d/

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Van Schijndel Keukens b.v.

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

CBW-erkend

Bredeweg 11 , 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl

I

Ernis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

~ schilderwerken

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

VAN GENUGTEN / ARCHITECTEN ///

Wie heeft voor u de voordeligste autoverzekering? a/ t / f / e/ i /

coppensdijk 24 5382 jt vinkel 073 5322246 073 5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl www.vangenugtenarchitecten.nl

~0Á .

~OM.elus

Delta Loyd

Interpolis

Nationale Nederlanden Reaal

Fortis Centraal Beheer

Aegon

Univé

In Nederland kunt u kiezen uit tientallen autoverzekeraars. Als onafhankeli jk adviseur kunnen wij kiezen uit bijna alle autoverzekeringen Welke voor u de beste en voordeligste is vertellen wi j u graag. Kloosterstraat 44, 5386 AT Geffen Tel 073 -532 55 10, Fax 073 - 532 55 60

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454 Dag en nacht bereikbaar.

info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

Showroom met ± 40 occasions Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


chie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van I 0.30 - 12.00 uur; voorafaanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen" . Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2009 Steun actie Kerkbalans 2009: de kerk is van blijvende waarde! De gelden zijn nodig voor het onderhoud van kerk en pastorie, voor personeels- , eredienst- en energiekosten. U kunt de ontvangen kaart ingevuld inleveren ofuw bijdrage rechtstreeks overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur H.M.Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2009. Kijk ook op www.kerkbalans.nl RESTAURATIE KERK Giften voor de restauratie van het kerkgebouw kunt u storten op rekening nr. 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie Geffen.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283.

NATIONALE COLLECTE HANDICAP.NL 22 TIM 27 JUNI 2009 Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). Zij verzorgt ieder jaar de landelijke collecte ten behoeve van mensen met Een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. De bijna twee miljoen mensen met een handicap in Neder-

land hebben recht op een leven als ieder ander. Maar dit wordt vaak bemoeilijkt omdat zij uit een klein inkomen, ten behoeve van hun handicap, buitengewone kosten moeten maken die door geen enkele instantie of regeling worden vergoed. De Ango is de grootste (17.500 leden) Nederlandse organisatie van, voor en door mensen met een functiebeperking of een chronische ziekte. Voor het uitvoeren van activiteiten zijn wij afhankelijk van contributies van leden, giften en de jaarlijkse nationale collecte. Nu de overheid zich meer en meer terugtrekt, krijgen steeds meer mensen met een ziekte of handicap financiële problemen. Vanuit de opbrengst van de collecte helpthetAngo Fonds bijvoorbeeld door de aanschaf van een elektrisch hoog-laag bed of een aangepast vervoermiddel. HetAngo fonds geeft individuele financiële hulp aan mensen met een handicap - hiervoor hoeft men geen lid te zijn. De Ango geeft daarnaast juridisch advies en bijstand aan leden. Ango maak(t) beter leven mogelijk! Wij begrijpen het goed als u denkt: "Alweer een collecte", maar het is in deze tijden helaas een bittere noodzaak om ons goede werk te kunnen blijven voortzetten en te financieren. Wij vragen u daarom om een kleine bijdrage als de collectant van Handicap.nl bij u aanbelt. Collectant gemist? Uw bijdrage kunt u ook overmaken op Postbankrekening 625000 t.n.v. Handicap.nl in Amersfoort onder vermelding van: collecte. Wilt u meer informatie over de Ango ofhandicap.nl ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor in Amersfoort, tel. 033 465 4343 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur, ma-di-do 13.30 - 15.30 uur), e-mail info@handicap.nl Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw bijdrage ook namens uw medemens!

COLLECTE EPILEPSIE FONDS De opbrengst van de collecte is van€ 372,00 in 2008 gestegen naar € 1.174 ,30 in 2009. Alle collectanten en inwoners van Geffen hartelijk bedankt.

C 01 hof

r

Pater van den Elsenstraat 12 5386 CB Geffen Tel.: +31 (0)73-5327361 Fax.: +31 (0)73-5327362 www.betonboringengeffen.nl info@betonboringengeffen.nl

Een n;eawe

i,/,'J:: ,'n

Hypotheken ::::~:~~~en Kredieten Zelfstandigen

aw Voo,-.dee/J

Dorpsplein 19, 5386 CL Geffen,

Postbus 48, 5386 ZG Geffen

T +31(0)73 5322135 E info@colhof.nl

F +3 1(0)73 5325506 1 www.colhof.nl

5


Voice, VH·ia.

o~hfl~~:

Dorpstraat 20A 5386 AM Geffen Tel.: 073 532 49 57 Fax: 073 - 532 49 57 Mob.: 06 - 15161973 E-mail: dolce-vita@home.nl

Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur Woensdag 9.00 - 18.00 uur Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 19.30 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur dinsdag t/m donderdag pauzeren

wij van 12.15-13.15 uur vrijdag en zaterdag gehele dag open

& wooV\.Jecor-0-tie voor- ied.er-e 3ele3eV\.heiJ Veren.iBi~en. en. cltAbc; 10%k:.oni~

c0-Je0-l,\,'ç

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1asafbovw.r1/ 0

~

SCHOENEN & SPORT

/J§JSPIERINGS Dorpstraat ga 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierlngs@levix.nl www.jospierings.nl

R~!!i~!lt~JF

l E .V

;l a; '1,

"' l§ /l:'

'l'i.nu\\w·

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswer kzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

U!V!X

C·SUC-Jift·ilfi!äH@

E•mall: hvzandvoortelectro@hetnet.nl

Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen

Hardware • Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

RI.IVVIELEN

o,a, Gt!IZOHo _ _ _ _ _ _ __

~V!X

TANKSTATION

CViMMllfii@ft

tJIO-Uf11FD*tall

levix Automotlserlng Oranjepassage 2 5401 HW Uden

levlx Automatisering Oorpstraat 46 5386 AN Geffen

Levlx AutomaNs&ring Walstraal 66 5341 CK Oss

Tel. (0413) 331 536

Tel. (073) 534 1325

Tel. (0412) 69 2090

TAXI

- VUr"YOOI' voor :.i::lokonrondG - 0UBJ8

Kerkstraat -i -i Geffen (073) S32 -'13 -'1 3


EFKES BUURTE MÈ ... twee voetbaltalentjes Zij is 12 jaar en zit in groep 8 van de Mariaschool... Hij is 12 jaar en zit in de eerste klas van Het Hooghuis, locatie Heesch.... Zij houdt van voetballen, het liefst tussen de jongens... Hij voetbalt en slaat tevens nog een balletje tennis ... Zij is rechtsback en heeft technisch inzicht... Hij is keeper en heeft zijn lengte mee... Zij vindt het leuk om de bal van iemand af te pakken, het liefst van een jongen... Hij is trots als bij een bal mooi uit het doel kan houden... Ze kwamen elkaar tegen in de F7 en de F 1 van v.v. NooitGedacht. .. Ze gingen allebei over naar Margriet... Ze zijn beiden geselecteerd door de KNVB... Ze kunnen het goed samen vinden... Michelle Hendriks en Ralph Vos hebben voetbaltalent en daarom een druk speel- en trainingsprogramma. Michelle speelde haar eerste wedstrijd een dag voor haar 6e verjaardag in de F7 van N-G. Ze ging naar de FS en F 1, kwam in het schaduwelftal van de E4, werd gescout in de El en daarna uitgenodigd voor het regioteam meisjes van de KNVB, onder de 13 jaar. In het seizoen 20082009 begon Michelle bij v.v. Margriet Oss. Vervolgens werd ze geselecteerd voor het interregioteam (de besten van enkele regio's) en last but not least mocht ze ook meespelen in het regioteam voor jongens en dat is uitzonderlijk! Op maandag traint ze voor de KNVB (regio of interregio) of voor Margriet of ze speelt een wedstrijd; op dinsdag traint ze bij Margriet; op woensdag is ze vrij, maar soms is er een oefenwedstrijd; op donderdag is er training bij Margriet; op vrijdag is ze vrij en gaat ze vroeg naar bed en op zaterdag zijn de wedstrijden. Soms zijn er door de week nog talentendagen. Ralph begon eveneens in de F7 bij N-G, ging over naar de F4, Fl, E2, El en de D van N-G. Vandaaruit ging bij over naar de D van Margriet. Ook hij is geselecteerd voor het KNVB-voetbal in de regio, interregio en het district onder de 13 jaar. Het nieuwe seizoen ziet er voor Ralph spannend uit. RKC Waalwijk en Willem II Tilburg hebben een gezamenlijke jeugdopleiding, waarvoor Ralph is geselecteerd. Derhalve gaat Ralph nu studeren op het Koning Willem II College in Tilburg (VMBO-T), waarbij hij in de gelegenheid is om te trainen. Zijn week ziet er dan als volgt uit: maandag en donderdag tot 13.30 uur naar school, daarna trainen, dan huiswerk maken en vervolgens weer trainen tot ongeveer 17.00 uur. Dinsdag en vrijdag tot 15.00 uurnaarschoolendan trainen. Woensdag tot 15.00 uur naar school en dan is er geen training. Ralph vindt het wel leuk om tegen "profs" te voetballen.

Als alles goed blijft gaan, kan hij over 2 jaar naar het Nederlands Elftal onder de 15 jaar, 16 jaar en zo verder. Michelle heeft het wat moeilijker omdat ze een meisje is. Het hangt van de club af hoe lang ze tussen de jongens kan blijven voetballen en het meisjes- en damesvoetbal heeft nu eenmaal minder aandacht. In Engeland, Canada en Amerika is de kans voor meisjes om door te gaan aanzienlijk groter. Michelle ging in de afgelopen carnavalsvakantie met haar vader naar Arsenal kijken. Ze vroegen of ze mocht komen kijken bij de training en dat resulteerde zelfs in het meetrainen met de meisjes onder de 14 jaar! Miche11e gaat na de vakantie naar Hooghuis, locatie Zuid naar de sportklas, waar ze rekening houden met trainingen en wedstrijden. Ralph en Michelle zijn evenwel nuchter voor wat de toekomst betreft. "We moeten onszelf ieder jaar weer waarmaken en als er bij de KNVB iemand beter is, dan ben je weg... ! De kans om echt door te stromen tot de top is zeer klein," zeggen ze. Het weggaan bij Nooit-Gedacht is altijd een moeilijke beslissing. Vriendjes en vriendinnetjes, maar ook volwassenen reageren soms negatief, maar je kunt het ook zien als een vorm van reclame dat de basis goed gelegd is. Ralph en Michelle willen hun leiders en trainers bij Nooit-Gedacht dan ook bedanken voor wat ze hen geleerd hebben, in het bijzonder Wilbert Laros. Ton van Tuyl, Paul van Tuyl en Bart Hoeben. Wat was hun mooiste sportmoment het afgelopen seizoen? Lachend geven Michelle en Ralph direct antwoord: ''De overwinning van Margriet in de uitwedstrijd tegen NAC met 0-1, want dat was de enige overwinning van het seizoen... !! Margriet is dan ook gedegradeerd, maar ze spelen ook op een hoog niveau. Het voetbaltalent hebben Michelle en Ralph ... nu nog de wil en de kracht om door te gaan! Als er nog meer kinderen zijn, die graag iets vertellen over hun (sport)talent: meld je dan bij de redactie: torenklanken@home.nl

7


A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

De vorige Dorpspomp werd weer zeer positief beoordeeld. Het is goed te weten dat de stamtafel elke keer begint met aandacht voor het geschrevene in de Dorpspomp, immers meteen na het stamtafel-beraad, gaat de schrijver aan de slag en is er geen tijd meer voor aanvulling of correctie. Vandaar dat we na die goedkeuring weer met veel plezier de "pen" ter hand nemen. We staan vandaag stil bij enkele zieke deelnemers van onze stamtafel. Elke afwezige is altijd weer merkbaar. Een groepje dat met elkaar vertrouwd is, rekent op die aanwezigheid. De stamtafel blijkt kwetsbaar. Het is echt nodig dat nieuwe deelnemers instromen. Geffen wil toch zeker de stamtafel met de Dorpspomp behouden. De stamtafel kent geen leden, geen verplichting, de deelname is altijd vrijblijvend: Je kunt alleen maar aanzitten, je kunt je promoties voorleggen, je emoties kwijt, je hart luchten, je vereniging, je organisatie, je bestuur een dienst bewijzen. Wij roepen steeds: Ook U bent welkom. Nu zeggen wij erbij, dat wij U nodig hebben. Daarom... Tot zondag 21 juni a.s. na de Hoogmis in café Govers. De wandel-4-daagse is weer geslaagd met ruim 300 deelnemers; de muziek van de Pompzwengels, Ut Gu Vals en WI.K. was weer moedgevend en uitdagend; het royale gebaar van de Horeca stemde tot grote dankbaarheid;

Alles vers u~ eigen bakkerij

®

de organisatie was weer in goede handen; het parcours had mogelijk wat meer gevarieerd kunnen zijn. Rotttenrijk bedankt!!! Europa vraagt onze aandacht. Maasdonk heeft weer gestemd. De opkomst bedroeg hier slechts 30,4% bij een landelijke opkomst van 36,5% en in Brabant van 33%. En Maasdonk wil zich zo graag laten zien. Het C.D.A. wist zich te handhaven, maar de P.V.V. kreeg 16,4% bijna het landelijk gemiddelde van 17%. 75% van de stemmen van Maasdonk was toch duidelijk voor Europa en de Europese Unie na het verdrag van Lissabon, maar de SP blijft terughoudend en kreeg 9% en de P.V.V. komt met een onbegrijpelijk standpunt en veroordeelt het verdrag en wijst Europa en alles wat hier regeert zomaar af zonder daar een invulling aan te geven. Dat wordt de partij van "Het Niets". Het aantal P.V.V.-stemmers bevreesd ons. We herinneren ons de S.P., die kwamen destijds met de leus: Stem tegen!! Er zijn veel ontevreden mensen, dat snappen we. De crises brengt veel onrust op de arbeidsmarkt. De regering heeft moeite met het voorrekenen van de echte winst. Nederland is gebaat met een stabiel en eensgezind Europa. Het is een vaststaand economische belang. Zou de geschiedenis van Essent in Brabant en in Maasdonk meespelen! Het milieu is met de overgang naar het Duitse bedrijf zeker niet verbeterd. Maar kijken we eens goed rond in ons eigen landje, dan zien we overal computers, mobiele telefoons, mensen gestoken in de laatste mode, winkels puilen uit, nieuwe scholen verrijzen, een toenemend wagenpark met uitbreiding van wegen enz.; een het-kan-niet-op-mentaliteit. Er komen wel meer inwoners in de verdrukking. De

NIEUWBOUW PLANNEN?

Bakkerij Brands

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

A;,!:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

-15&1E::

ADMINISTRATIEKANT □□ R

~U#~~,

De beste partner voor uw financiële administratie

DENNIS GLOUDEMANS

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax; (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

SCHILDERWERKEN GERANIUM 88 5382 JM V MOBIEL, 06 • 33 79 55 1

8


Bouwwereld staat onder druk, er worden te gemakkelijk mensen ontslagen; de personeelschefkijkt te nadrukkelijk naar het aantal mensen dat gemist kan worden. Het Nederlandse asielbeleid kan beter. Van Chinezen of Cambodjanen bv. hebben we nooit last gehad. Die gaan gewoon aan de slag. Maar als we vreemdelingen plaatsen in centra, geen mogelijkheid bieden tot werken of scholing, maar hen nutteloos maken dan heeft dat zijn uitwerking. Die afwegingen, procedures moeten beter, sneller en productiever. Instroom van Europeanen uit Polen, Bulgarije, Roemenië geven hier en daar zeker problemen al geven we bepaald werk graag uit handen. Hoe gaat het met Maasdonk!! Zeker niet slecht, al kan er hier ook heel veel beter en zijn er inwoners met grote zorgen, maar of een tegenstem helpt, lijkt ons een grote vergissing. We gaan ons voorbereiden op de toekomst, werken aan een vernieuwing, verbetering:" Weet mensen te stimuleren om deel te nemen aan bestuur en gemeenschapsopbouw. Werk mee aan de weg van de toekomst." Er was deze week toch een verademing: We zagen de Dalai Lama in ons land met een rijkdom aan visie voor iedereen. Heel open naar elke gezindheid met een levende hoop en vertrouwen, die van zijn hart geen moordkuil maakt en eerlijk en afgewogen kritisch kon zijn. Onze Hoogste zielenleider, onze Paus, is niet in ballingschap, maar zijn uitspraken in politieke zin blijven te voorzichtig en zijn uitspraken omtrent zeden, dood en leven laten vreemde sporen na. In de 2e wereld oorlog heeft die voorzichtigheid grote, fatale gevolgen gehad, al zal daarover nog lang gediscussieerd worden. Maar wij houden hoop, we bouwen letterlijk aan de kerk, dat moet toch gevolgen hebben tot herwaardering en vernieuwing in de komende tijden. Laat ouderen maar eens echt vertellen, hoe het vroeger was en welke troosteloze vooruitzichten mensen toen hadden. U bent nodig, dat lees je hierbij, dus op naar de volgende stamtafel op 21 juni a.s. na de Hoogmis in café Govers. Voor op- en of aanmerkingen de Prins 0412-640982. "Effe noar Geffe" heeft zich al gemeld. Hauw Doe.

accepteer je het gemakkelijker.' (Frans Clarijs, coach ambulante dagbesteding bij Dichterbij regio Oss). Op dinsdagavond 23 juni a.s. organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk in Oss een cursus 'Omgaan met autisme'. Deze cursus staat open voor iedere vrijwilligerscoördinator of vrijwilliger die advies wil over hoe je het beste om kunt gaan met vrijwilligers die autisme hebben. De cursus biedt informatie over wat het autismespectrum inhoudt en wat het betekent voor de mensen die autisme hebben. Aan de hand van vragen van de cursisten wordt ook ingegaan op de ondersteuning of begeleiding die deze mensen nodig hebben De docent is Ad van den Broek, die als gezondheidszorgpsycholoog werkt bij Dichterbij en Kleur (K.inder- en Jeugdzorg; onderdee] van Dichterbij). Hij heeft zich in de loop van de tijd gespecialiseerd in het autismespectrum, sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatie. De cursus is gratis en wordt gehouden op 23 juni van 19.30 tot 22.00 uur in Oss, locatie Dienstencentrum Sterrebos (BrabantZorg). Bent u als vrijwilligerscoördinator of vrijwilliger werkzaam bij een (vrijwilligers)organisatie in Oss, Bernheze of Maasdonk en heeft u ook belangstelling voor deze (gratis) cursus? Bel dan naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk: 0412-692080 of mail naar info@steunpuntoss.nl.

•s

DAKBEDEKKll\lliiEN

PERSBERICHT Cursus: omgaan met autisme 'Niet iedereen weet wat autisme is en wat het inhoudt. Door er informatie over te geven, bereik je dat mensen meer inzicht krijgen in het soms vreemde gedrag dat bij autisme hoort en dat gedrag ook beter kunnen begrijpen. Als je iets begrijpt, kun je het een plek geven en 9


GESLAAGDE GEFFENSE WANDEL 4 DAAGSE, Geffen kan weer terug kijken op een geslaagde wandel 4 daagse. Met bijna 400 deelnemers was het bij de startplaatsen en onderweg gezellig druk. De posten waren rijkelijk voorzien van een natje en een droogje, waarbij wederom aan een warme hap was gedacht. Onderweg werd het moreel hoog gehouden door de muzikale ondersteuning van de Pompzwengels en Ut Gu Vals. Uit de vele reacties die we van onze wandelaars kregen, kunnen we er vanuit gaan dat onze aanpak en inzet goed gewaardeerd wordt. De Dikke Duimen welke te winnen waren door je met name op de laatste dag uit te dossen in het thema "Zwart - wit met een rood tintje" zijn zeer terecht gewonnen door de KP J bij de groepen en de Familie van Nistelrooij als individu. Stichting Rottenrijk, wil iedereen die de afgelopen wandel 4 daagse van Geffen heeft meegeholpen op wat voor manier dan ook, bedanken voor zijn of haar enthousiasme. In het bijzonder de cafés, Govers, Boetje, 't Haasje en de Gouden Leeuw waar we konden starten en eindigen met een bakje koffie of thee. Muziekkapellen de Pompzwengels en Ut Gu Vals voor de muzikale ondersteuning onderweg en niet te vergeten WI.K. voor de

begeleiding van de intocht op de laatste dag. De winkeliers horeca vereniging Geffen, Nooit Gedacht, de Cl 000 en Poelier Jo van Drunen voor hun heerlijke versnaperingen onderweg. Wij mogen onze vrijwilligers en sponsoren uiteraard niet vergeten, dat zijn er echter te veel om op te noemen. Iedereen heel hartelijk bedankt namens Stichting Rottenrijk en alle wandelaars van Geffen. Wij gaan ons best doen om voor volgend jaar weer een mooie wandel 4 daagse te organiseren. Het hele jaar zijn de foto's van de wandel 4 daagse nog te bekijken op www.rottenrijk.nl. Hier is ook alle informatie te vinden van alle andere activiteiten welke Stichting Rottenrijk door het jaar heen organiseert.

Stichting Rottenrijk, Team wandel 4 daagse

Keurslagerij VAN TUYL

t!J

DIEPVRIES VOORDEEL PAKKET

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata. www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2008 tot 20% korting. 10

Maand Juni (geldig van maandag 1 juni t/m dinsdag 30 juni)

4 gemarineerde speklapjes 4 gehaktballen 4 Italiaanse spiesjes 4 filetlapjes 500 gram gekruid gehakt 1 liter tomatensoep 100 gram rookvlees(uit eigen keuken) Normaal+/- 32.00 euro

Nu 25.00 euro (ruin. 1 dag van tevoren bestellen dan maken wij uw pakket diepvriesklaar)

Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel.: (073) 532 58 91 • www.vantuyl.keurslager.nl


HET LEVEN TOELACHEN... ! Als ik op de koffie kom, zijn ze net terug van een prachtige reis naar Oostenrijk. Ze hebben genoten van de mooie natuur én van hun favoriete muziek van o.a. Andy Borg en Hansi Hinterseeer! Theo (71 j.) en Marietje (72 j.) van Lith waren 50 jaar getrouwd en kregen de reis aangeboden door hun kinderen. Vijftig jaar samen geeft stof genoeg om over te praten. Marietje van Hout, geboren in Boekel, is de jongste uit een gezin van twaalf kinderen, dochter van Hubertus (Bertje) van Hout en Martina van Weert. Ze volgde de huishoudschool en ging werken op het Pensionaat van de Zusters van Liefde in Aarle Rixtel. Daarna leerde ze het 'mannenwerk' : ze ging samen met haar broer 'd'n boer op voor dag en nacht'! "Ik moest melken, werken op de boerderij en op het land; je pakte gewoon alles aan!" zegt Marietje. Theo is 'unnen echte Geffenaar' , zoon van Jan van Lith en Tonia Gielis, broer van Annie, Gerrit, Jan, Riet en Lea. Zijn ouderlijk huis was de, nu verbouwde, boerderij in de Veldstraat tegenover Zorgcentrum De Heegt. Theo volgde de Lagere Landbouwschool, want hij had een boerenhart meegekregen: "Ik ben eenpoldermens!" Daarna ging hij intern op de Tuinbouwschool in Venlo, waar hij gedurende 5 jaar als volontair verhuurd werd op glastuinbouwbedrijven. "Ik werkte wel 70 tot 80 uur in de week en verdiende 28 gulden in de maand. Thuis was er ook altijd boerenwerk te doen, of je werd voor 'burenhulp' weggestuurd. In die tijd woonden er nog meerdere boeren in het dorp, in zijn buurt waren dat Mies van den Hanenberg, Harrie van der Doelen, Wim Cremers, Adriaan van Lith, Harrie van Grinsven. "Van Wim "de Corrie" (van Erp) aan de Spoorpad, heb ik 'het hoaren van de zèssie' (het scherpen van de zeis) geleerd," vertelt Theo. "De hele winter was je doende met ' de strontkar', het mest uitrijden van de stallen. Je werd overal ingezet; elkaar belangeloos helpen was heel gewoon." Theo weet nog dat hij eens van Mies van den Hanenberg vijf gulden kreeg ' voor de kermis, maar toen hij dat thuis vertelde moest hij het geld terug gaan brengen! "Toch was het een mooie tijd" memoreert Theo, "we leden er niks mee!" Theo en Marietje leerden elkaar

kennen in Boekel in de danszaal. Theo ging daar met Geffense vrienden heen, op uitnodiging van Nelly van der Doelen, die op de pastorie in Boekel werkte. Marietje en Theo trouwden vrij jong omdat Theo op "De Bieskèmpkes" (in de Molenstraat langs de spoorlijn) een tuinderij kon beginnen en daar kon hij de hulp van Marietje heel goed gebruiken. Ze herinneren zich de eerste twee jaren nog heel goed: 1959 was een hete zomer en alles verdroogde. Ze kochten een regeninstallatie en het tweede jaar verregende alles... "We hebben daar samen hard gewerkt," vertelt het gouden paar. "Overdag op het land en vaak nog 's nachts de groenten sorteren en inpakken, zodat alles 's morgens vroeg naar de veiling kon. We kregen goeie hulp van Wim Schutjens en de postbodes Hasje van Osch en Jos vanAlebeek, die na de middag vrij waren om mee te helpen. Soms had je een goeie prijs voor de sla (f 0,15), maar het was ook wel eens maar f 0,03, als alles doorgedraaid werd. De inkomsten waren heel wisselvallig." Het gouden paar kreeg vier kinderen: John, Irma, Robert en Annemarie. Jammer genoeg moesten Theo en Marietje stoppen met de tuinderij, vanwege de gezondheid van Theo. "Alles werd met de hand gedaan en je zat altijd in vochtige grond; dat was niet goed voor mij." Ze verhuisden naar bun huidige woning in de WiUibrordusstraat. Theo werd gedeeltelijk afgekeurd en ging werken in de Peugeot garage en deed nog 17 jaar onderhoudswerkzaamheden in het wijkcentrum D 'n Iemhof. Maar het groene hart bleef en als hobby bracht Theo kerstdennen aan de man en tot heden verkoopt hij een aantal weken per jaar, eenjarig perkgoed. Marietje is altijd bezig met poetsen en werken, maar houdt ook van fietsen en puzzelen. Ze klagen niet over

'::.. .iil~:::~~:f f~{:f17"'{1= ~~ lf:;f:, de gezondheidsbeperkingen die het : : :.: leven met zich meebrengt.

1

.;...~=--,.-• In hun mooie bloementuin genieten =-~-~~~ Theo enMarietje van alle fijne din-

gen van het leven; het wel en wee van hun kinderen en van de kleinkinderen Colin, Jeffrey, Kimberley en Maikel. Maar gedurende hun gouden periode was er ook verdriet. "In een bepaald jaar lagen drie van onze kinderen in het ziekenhuis, maar vooral het verlies van schoonzoon John op jonge leeftijd is een wond die nooit heelt." · Theo en Marietje van Lith: twee vrolijke, gezellig verhalende mensen die het leven toelachen en volgens dochter Annemarie "nooit stil zitten!" Proficiat!

.~~L"--"~=--t

11


SVMO Sinds een aantal jaren is de Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof (SVMO) nauw betrokken bij het wel en wee van de ouderen, vooral daar waar het gaat over beleidsmatige aangelegenheden. SVMO kent een aantal werkgroepen waaronder één die zich nadrukkelijk bezighoudt met wonen en woonvoorzieningen. In het kader van een actiepunt uit het manifest Maasdonk Ouderenproof ( nov. '04) hebben de werkgroepen Participatie en Wonen binnen onze stichting een structureel overleg opgebouwd met de gemeente in de persoon van de wethouder Ruimtelijke Ordening evenals met vertegenwoordigers van Woningbouwstichting Mooiland/ Maasland, de zorginstellingen binnen onze gemeente en de stichting Brabant Zorg. Recentelijk heeft een overleg plaatsgevonden met bovenstaande gesprekspartners. Nadrukkelijk kwam hier aan de orde de voortgang van de woningbouw o.m. voor de senioren in het Centrum Plan Zuid en de uitbreiding van Zorgcentrum De Heegt. Tot grote teleurstelling van het SVMO werd zowel van de zijde van de gemeente (wethouder Ruimtelijke Ordening) als van de Woningbouwstichting Maasland/Mooiland medegedeeld dat ten aanzien van dit project weinig tot geen voortgang is gemaakt. Zo bestaat er nog steeds geen definitieve overeenstemming tussen de gemeente en overige participanten in dit bestemmingsplan, te weten: -Mooiland/Maasland -de eigenaar van het pand C-1000 en -de RABO bank. De SVMO is van mening dat vooraf de zaken geregeld moeten zijn als je met een dergelijk project van start gaat en niet dat tijdens het proces nog van alles geregeld moet worden. Het wordt steeds triester. De vertegenwoordiger van Maasland/Mooiland wist te melden dat in het kader van een algehele heroriëntatie, alle lopende projecten nader onder de loupe werden genomen waarbij te Centrumplan Maasdonk Zuid weliswaar niet wordt afgevoerd, maar zeker vertraging heeft opgelopen. Ook de voorgenomen plannen van Brabant Zorg met betrekking tot de zorginstelling De Heegt worden naar achteren geschoven. Het gaat hier met name over de aankoop door Brabant Zorg van de huidige aanleunwoningen, thans eigendom van Maasland/Mooiland en de eventuele aankoop van het Oude Klooster, thans eigendom van de gemeente en in beheer van de gelijknamige stichting. De doelstelling van de aankoop was om een aparte vleugel te realiseren voor licht dementerende en een eventuele restaurantvoorziening voor alle senioren in de kern Geffen. Deze onzekere manier van handelen door de eerder ge12

noemde partijen baart de SVMO grote zorg. De resultaten zijn teleurstellend en leiden er toe dat op korte termijn niet veel te verwachten is. De bestaande seniorenwoningen in de Veldstraat, Lambertusstraat en Herman Schoutenstraat zijn inmiddels ontruimd en verkeren thans in een desolate toestand. Verkrotting is het juiste woord. Ingegooide ruiten en niet meer onderhouden tuinen maken dat daar een Geffenonwaardige situatie is ontstaan. Er zou gebouwd worden in 2009. Dat zal niet meer gebeuren. Wanneer wel is nog maar de r raag. Gezien de reacties van de wethouder en Mooiland/Maasland is het nog maar de vraag of dat in 2010 gaat lukken. Plannen moeten nog vastgesteld worden. Prijzen van koop- en huurwoningen zijn niet bekend en procedures moet nog doorlopen worden. Kortom teleurstellend zoals de verantwoordelijken hiermee omgaan. Aan de vraag om seniorenwoningen kan voorlopig niet voldaan worden. In het plan "de Verlengde Run" is in de eerste fase niet voorzien in specifieke seniorenwoningen. Het is aan het gemeentebestuur de politiek en de woningbouwcorporaties om met de meeste spoed alles in het werk te stellen om plannen en uitvoering van de woningbouw in het Centrumplan Zuid te bespoedigen. Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof SVMO Werkgroepen: wonen en woonvoorzieningen Participatie

van de Pol schilderwerken glasservice Van de Pol schilderwerken glas service Runrotstraat 25b 5386 CT Geffen Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl


l

J

®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoeka.dres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13 .3 0 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder MJM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder E .JM. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. JTM. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk.

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag van13.30 tot 14.30 uur

KPJGEFFEN Dorpszeskamp Geffen 5 juli 2009 KPJ Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp, er kan door zowel jeugdteams als volwassen worden deelgenomen. De zeskamp zal plaatsvinden op zondag 5 juli 2009 op het KPJ terrein op sportpark "de Biescamp". Vind j e het leuk om een dag sportief, ontspannend en natuurlijk gezellig bezig te zijn en kun je als buurtverenging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon als een stel vrienden een groep vormen? MELD JE DAN AAN. Een zeskamp team moet bestaan uit 8 personen. Van deze 8 moeten er minimaal 3 dames zijn, dus vanzelfsprekend 5 heren. (meer dames mag natuurlijk altijd). Om de strijd eerlijk te houden worden de teams verdeeld over 2 leeftijdpools: POULE 1: Jeugd vanaf 8 jaar tot en met 15 jaar POULE 2: Jeugd/volwassenen vanaf 15 jaar en ouder... Voor dit jaar hebben wij de volgende inschrijfgelden bepaald: POULE 1: 15 euro POULE 2: 20 euro Het inschrijfgeld dient bij het opgeven betaald te worden. Opgave: uiterlijk voor 26 juni 2009 Op 30 juni is er een vergadering over het verloop van de zeskamp, aanwezigheid hierbij is verplicht voor minimaal 1 persoon uit het team. Bericht over de tijd en plaats van deze vergadering volgt. Inschrijfstrookje en inschrijfgeld inleveren bij: Gert Kappen Veldstraat 19 Geffen Tel.nr. 073-5323212

Naam team: ..................................................................... . Naamcontactpersoon: ....................................................... . Telefoon contactpersoon: ................................................... Adres contactpersoon: ....................................................... .

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

Email adres: ....................................................................... . POULE l / POULE 2 (omcirkel wat van toepassing is). 13


Vermogensadvies met beide benen op de grond. Een realistisch advies op het gebied van vermogen of sparen gaat uit van uw persoon lijke situatie en doel. Dat levert u namelijk vaak meer op dan het blind najagen van buitenkansjes. Gelukkig staat de Rabobank van huis uit met beide benen op de grond. En (J

daar komt u uiteindelijk verder mee!

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank


BJORN VERSTAPPEN BRABANTS KAMPIOEN VISSEN Op zaterdag 6 juni 2009 werden er weer de Brabantse kampioenschappen vissen gehouden, als wedstrijd water is het altijd de wetering in Berlicum echter dit jaar lag heel de wetering dicht met eendekroos zodat er hier niet gevist kon worden en er uit geweken werd naar de zandvang in Berlicum. Visvereniging de Bleeken uit Vinkel was vertegenwoordigd met een deelnemer in de c-categorie, een in de bcategorie en drie deelnemers in de a-categorie. Bij aanvang van de wedstrijd bleek al snel dat het moeilijk zou worden omdat er nauwlijks een visje werd gevangen toch waren het de allerkleinste die als eerste vis wisten te vangen waaronder enkele mooie vissen van formaat zo ook Pim van Berkel die aan het einde van de dag de tweede prijs in ontvangst mocht nemen, bij de acategorie was het echt heel moeilijk om een vis te vangen hier werd door slechts diie deelnemers vis gevangen en hier wist Daan van Berkel een keurige tweede plaats te vissen en verzekerde zich hiermee voor deelname aan het Nederlands kampioenschap. Dan hadden we in de b-categorie nog een deelnemer dit was Bjorn Verstappen die vorig jaar ook de titel in de wacht sleepte, heel geconcentreerd wist Bjorn al snel twee kleine visjes te vangen maar ook de concurrentie ving een enkel visje na een goed uur vissen kreeg Bjorn weer een aanbeet en al snel bleek dat dit een serieuze vis was, heel beheerst liet Bjorn een dikke brasem in het schepnet glijden dit is een goeie zei Bj orn tegen zijn vader want er wordt gevist op gewicht. Hierna bleef het overal heel erg stil en werd er nergens meer een visje gevangen, Bjorn schoof zijn dobber iets omhoog en na een klein kwartier was het wederom Bjorn die een prachtige vis aansloeg die zeker niet van plan was om richting Bjom te komen maar deze visser liet de vis rustig zijn gang en na enkele minuten moest de vis zijn meerdere erkennen in Bjorn die een prachtige zeelt in zijn leefnet mocht laten glijden. Ratten Muizen

Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Na drie uur vissen was de wedstrijd ten einde en mocht Bjom Verstappen zich opmaken om de titel in ontvangst te nemen met 2740 gram was Bjom de terechte Brabants kampioen ook wist Bjorn zich hiermee te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap dat vervist zal worden in september aan de Arkervaart in Nijkerk, ook hier zal Bjorn weer zijn best gaan doen om een goed resultaat te behalen.

• GRONDWER«EN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES ~

RIOOLRENOVATIE

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl 15


HALLO BESTE MENSEN VAN GEFFEN Even een briefje voor alle mensen die mij een briefje of een kaartje hebben gestuurd, dat heb ik heel fijn gevonden. Zo ben je redelijk, maar ook heb je snelt iets gekregen en dat is mij nu overkomen. Gelukkig kom ik nog vaak thuis om iets te doen, want de dag in Oijen duurt lang, maar ik houd het wel bij in Geffen, Ik hoop weer snel naar Geffen te kunnen, dan kan ik weer met de auto rond rijden. Wat heb ik het toch erg gevonden om het eindejaarskamp niet mee te kunnen maken, ja het voetballen zit in me, het is mijn grootste hobby dat heb ik bijna 25 jaar gedaan, dus ik wist waar ze het over hadden, dus lieve mensen kom gerust naar de Pepelstraat 22 wel altijd even bellen 5321877 wat hebben jullie toch machtig weer gehad. Dit was zo even het nieuws van mij, dus ik hoop vele 'n keer te kunnen ontmoeten. Doei Marinus van Dinther

aal te sponsoren die helemaal alleen 6000 km in 90 dagen tijd te voet en per fiets ging afleggen. Annika de Poot ging naar aanleiding van een oproep per e-mail meteen tot actie over! Onze majoretten waren goed voor een totaalbedrag van € 354,00 het hoogste bedrag en de meeste deelnemers op de organiserende vereniging na, dus om trots op te zijn! Het totaalbedrag van de marathon inclusiefverkoop en evenementjes daar was € 1.650,00 deze werden samen met het bij elkaar gefietste bedrag van€ 20.000,00 aangeboden aan KIKA. Het was een geslaagde en ook leerzame dag met dank aan Annika de Poot voor haar initiatiefl Met WIK groeten Marianne Lepoutre Zie hier onze leuke afscheidsfoto van die dag.

MAJORETTEN W.I.K. NAAR RUCPHEN VOOR KIKA KINDEREN KANKERVRIJ Afgelopen 24 mei gingen wij met 20 majoretten om 07 .30 uur vanaf Carbone naar Rucphen. Daar werd een twirrnarathon gehouden om Sierd Nutma uit Roosend-

Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost heet nu Thuiszorg Pantein

Thuiszorg nodig? Met één telefoontje is uw zorg geregeld. U kunt op ons rekenen: - Persoonlijke verzorging en verpleging

dichtbij. - Betrokken en goed opgeleide medewerkers. - Aanvragen voor indicatie wordt voor u geregeld. · 24 uur per dag, 7 dagen per week specialistische en acute hulp.

Kijk ook op www.thuiszorgpantein.nl

thuiszorg

Pant~in 16


Actief in Gezondheid

De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inname nota's

.,.,_~,,

Tf'ipJe A Ac;coMntJns \'of

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag:

"

Herpen Ravenstein Berghem Heesch Nuland Elke woensdag: Zeeland Boekel Langenboom Elke donderdag: Schaijk

Dorpshuis 't Slotje Wit/gele Kruisgebouw Gemeenschapshuis De Berchplaets Cultureelcentrum De Pas Gemeenschapshuis De Meent Gemeenschapshuis De Garf Gemeenschapshuis Nia Domo Gemeenschapakkomodatie De Wis Dorpshuisde Phoenix

09.00 tot 10.00 uur 10.30 tot 11.00 uur 13.00 tot 14.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 10.30 tot 11.30 uur 12.00 tot 13.00 uur 13.30 tot 14.30 uur 18.00 tot 19.00 uur

.triple .. A

5 "6 Cl G.Jr,o i,,m .....donk)

-•◄

__

538&2:C G~

'Qt

,_ f.o,

:C>lJ.SJ-fl.fOI

,..,,.

013-SJ'flffO

~rl'IIIN : ~ ~ ~

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in Cl Zorgverzekeringen. Bezoek aan huis op afspraak

, ✓ I V;;

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

Partners accountants en belastingadviseurs

~atle-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

z= ~& IDESIIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHO UD -RENOVATIE

,,

Corné van Dinther

1

Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Nu landsestraat sa • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl


Hallo Maasdonkse Kinderen, Op zaterdag 11 juli is er weer een grote

2009

Jeugd bra ndweerdag. Voor de 1ge keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Deze middag is bedoeld voor alle Maasdonkse kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar en een Captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op "plaatselijke buien" Aan de deelname aan de jeugdbrandweerdag zijn geen kosten verbonden; je kunt je zo opgeven. Het spektakel vindt plaats op het grasveld tegenover de brandweerkazerne aan de Groenstraat in Geffen.

Parkeren op het weiland ingang bij de benzinepomp Op deze middag moet je om 12:30 uur aanwezig zij n, want om 13:00 uur beginnen we. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie aangeboden voor deelname aan deze dag. (Aangeboden door Rabobank 'Het Maasland') Inschrijfformulier inleveren vóór 3 juli op school (Geffen, Nuland of Vinkel) of bij Betsie Hurkens, Willibrordusstraat 12 in Geffen. (Telefoon: 073-5323816). Kinderen uit Maasdonk d ie buiten Maasdonk naar school gaan, moeten hun inschrijfformulier altijd bij Betsie Hurkens inleveren. Je kunt je ook opgeven via internet. Stuur je groepsnaam, de namen van je groepsleden, de naam en het telefoonnummer van je Captain en j ullie gemiddelde leeftijd vóór 3 juli naar jeugdbrandweerdag@hotmail.com. Als we je e-mail ontvangen hebben, krijg je ter bevestiging een e-mail van ons t erug.

k======================== == ==========================

Inschrijfformulier Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen . Zet dan wel alle namen (ook van de Captain) op dit formulier. Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/namen: ................................................................................................................................................... .

·································································· ············································································································· . ····· ········································································································································································ ··············································································································································································· ·······................................................................... ......................................... . ,

Naam groep: ........................................................................................................................Aantal: ....... . Leeftijd: .......... Naam en f'JJcaptain: ............................................................................................... .. .


A,. _Hanegraaf Geffen B.V. f A. MarkRomme

Bedrijvenweg4,

5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwol 70 5386 GM Geffen ~ - de Kindere~ d'n Ham 1, 5386 JA Geffen Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 E-mail: morkromme@home.nl www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag 1/m vrijdag zaterdag

"Verbouw of Nieuwbouw"

Lunchroom/ Cafétaria

.........

'T BERGJE

BOUW

..............

GARANT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen

cÇ./,

Een NVOB in~iatief

Dorpsplein 25 5386 CL Geffen Tel.: 073-5322531 Mob.: 06-46320422

A /;blj Bouw

Buro

Van der Sangen Tuinhout

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓

Bloembakken

Maarten van der Dussen de Schouw 26 5386 EV Geffen

'Tel.: 073 - 53412 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Wüûe 1/Ml Be:r3m De whbwm 1S 1 5384 HD ~clt,

T.· 0112 - 4S583S M: 06-27311207 E: 11M1berjffl. 1S@Mm-e.ni.

Carbone B.V.

Kom gerust een kijkje nemen

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen

Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

'JESTiD<f Dames"j heren- en kinderkleding Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094

~

Openingstijden: ma. gesloten, d1. t/m do. 9.30-17.30 u vr. 9.30-20.00u., za. 9.30-16.30 u.


WIE WAT WANNEER JUNI 18 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 24 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur JULI 04 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 04 workshop 'Zeepkist bouwen', De Den Vinkel 11 Jeugdbrandweerdag 15 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur 16 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 29 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur AUGUSTUS 12 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 26 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur SEPTEMBER 02 KBO fietsen vanafkerkplein, verzamelen 12.50 uur 09 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 17 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 23 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr.15) 27 Zeepkistenrace Maasdonk OKTOBER 07 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16)

sneller moe bij sporten of traplopen. Teer is ook een schadelijk bestanddeel. Het bevat kankerverwekkende stoffen en veroorzaakt de rokershoest. Meeroken is ook schadelijk De ongezonde en schadelijke stoffen die u met de tabaksrook uitblaast, zijn ook slecht voor mensen in uw omgeving die niet roken. Thuis roken de kinderen met u mee. Daar krijgen ze last van! Hoofdpijn, prikkende ogen, pijn aan neus en keel. Meeroken kan astma en andere longziekten erger maken. En van meeroken kun je op den duur ook longkanker krijgen ofhartproblemen. Meeroken tijdens zwangerschap is slecht voor de baby. Stoppen kun je leren Bewijs uzelf en uw omgeving dus een dienst en stop met roken. Dat is moeilijk, maar u heeft het prettige vooruitzicht dat uw gezondheid verbetert en u flink geld bespaart. U moet stevig in de schoenen staan om echt van het roken af te komen en er niet weer aan beginnen. Zoek daarom hulp. De GGD organiseert in Noord-Brabant verschillende groepstrainingen om te stoppen met roken. Want samen lukt het beter. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.ggdhvb.nl/roken of neem contact op met het Informatiepunt Stoppen met Roken van de GGD Hart voor Brabant via tel. (073) 640 40 70. Kijk voor algemene informatie over stoppen met roken op www.stivoro.nl.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

PERSBERICHT Stop met roken: beter voor u en uw omgeving! U steekt graag een sigaretje op, maar net als iedere roker kent u ook de nadelen. Roken is verslavend en heel ongezond. Voor uzelf, maar ook voor uw gezin, vrienden en collega's. Zij roken ongevraagd mee. Stoppen met roken is daarom echt de moeite waard, voor u en uw omgeving. Ongezond en duur Een sigaret bevat schadelijke stoffen en als u rookt krijgt u deze stoffen binnen. Eén van die stoffen is nicotine. Bij het inhaleren nemen de hersenen de nicotine snel op en dat geeft u een plezierig gevoel. Daardoor heeft u steeds weer zin in roken. U gaat méér roken en krijgt dus meer schadelijke stoffen binnen. Uw rookverslaving beheerst ook uw portemonnee. Als u 20 sigaretten per dag rookt, dan kost u dat op jaarbasis meer dan €1 .500,! Schadelijke stoffen De nicotine maakt u verslaafd en bezorgt u ook een hoge bloeddruk. De koolmonoxide in tabaksrook zorgt ervoor dat uw lichaam minder zuurstof kan opnemen. U bent 20

• Gordij nen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij ·hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon : 0412 47 59 37


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. "BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUW~DEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderin~en Tel.: 07 - 532 15 20

Comfortabele s oelen en fauteuils

8 073 53250 Z S. 073 5320 21 15?1

Leiweg Za 5386 KR Geffen

infoflhe a. nl

~

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

VAN GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW.VANWANROOIJ.NL

Loonbedrijf en Grondverzet

C1000

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do a.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Q 'SS

0412-622213 .

Geffen 073-5321995


KPJ GEFFEN BEHAALD "DE DUBBELE DUBBEL''

2e Aspiranten 1 KPJ Nuland 2e Heren 1 KP J Vinkel 3e Junioren 1 KPJ Geffen 3e Heren 1 KPJ Berlicum 4e Aspiranten 1 KPJ Megen 4e Heren 1 KPJ Nuland

Op zondag 24 mei werden de laatste wedstrijden gespeeld in het bekertoernooi handbal voor de KPJ divisie Noordoost-Brabant. Op sportpark de Biescamp werd er gespeeld om de plaatsen 1 t/m 4 voor de junioren maar ook voor de senioren. Junioren: Om 11:45u werd de finale gepeeld bij de Jeugd KPJ Geffen junioren 2 tegen Nuland aspiranten 1. Een wedstrijd die al vroeg beslist werd door Geffen. Het niveau verschil bleek te groot. Geffen kwam al snel op een voorsprong die niet meer in te halen was door Nuland. Nuland wist nog wel een aantal malen te scoren maar dit was niet voldoende. Langs de lijn werd het feestje dan ook maar vast gevierd. Met een eind uitslag van 19-4 in het voordeel van Geffen behaalde de junioren de dubbel, een aantal weken geleden werd het kampioenschap van de competitie al behaald en gevierd. Heren 1: Om 14:30u was het de beurt aan de heren 1 van KPJ Geffen. Ook zij begonnen de wedstrijd met de competitie titel op zak. Dit keer moesten ze het opnemen tegen KPJ Vinkel Heren 1. Het publiek werd getrakteerd op een prachtige wedstrijd. De heren van Vinkel maakte een flitsende start waardoor Geffen moeite had om bij te blijven met de rust was het verschil maar 1 punt. Na de rust werd de strijd feller er werd aan beide zijde "hard" gespeeld. In de laatste 10 minuten van de wedstrijd wist Geffen dan eindelijk op voorsprong te komen. Onder luid gejuich van het met grote getale aanwezige publiek wisten de heren van Geffen de voorsprong te behouden. Met een eindstand van 15-13 in het voordeel van Geffen mogen ook Heren 1 zich bekerkampioen 2009 noemen. Trainers: Frank Ruijs (trainer van de junioren) en Huub van Nistelrooij (trainer Heren 1) waren uiteraard trots op hun team. Het is uitzonderlijk te noemen dat twee teams binnen een vereniging de dubbel behalen in een seizoen. Tros zijn ook de spelers op hun trainers Huub werd na het behalen van de beker nog op de schouders genomen en toegezongen. Beide trainers hebben aangegeven voor een jaartje bij te tekenen zodat KPJ Geffen ook het volgende seizoen weer op hun kan rekenen. KP J Geffen feliciteert trainers, begeleiders en spelers met het behalen van deze uitzonderlijke prestatie. Uitslagen bekertoernooi 2008/2009 Junioren: Senioren: Ie Junioren 2 KPJ Geffen Ie Heren 1 KPJ Geffen 22

(Junioren 2 Achterste rij vlnr: Thijn v Bergen, Jan v Hinthum, Karen Ruijs, Gondie Leeijen, Stef v Bergen, Thomas v/d Berg Voorste rij vlnr: Jorg Visser, Karel van Erp en Tonnie van Erp)

(Heren 1 Achterste rij vlnr: Gert Kappen, Ronny Langens, Henk v Erp, Rien Rornme, Toine Verstegen Voorste rij vlnr: Huub v Nistelrooij (trainer), Johan v Bergen, Rien v Wanrooij, Johan Egelmeer, Roy v Heesch en Jochem v Bergen)

VERVOLG WIE WAT WANNEER 15 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 21 KBO fietsen vanaf kerkplein, verzamelen 12.50 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 14 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 18 KBO op de koffie, voorlichting in het Oude Klooster 18 KBO Bingoavond in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 28 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19)


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleure!'l, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verz orgd!

dnJkker'ijWlhabobv Hê8StGt98Wêg 13 - 538 6 KT Geffen T (073) 532 2 6 84 • F (073) 532 47 95

www.schoon eidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen. buik, . . borsten. handen. voeten) • fxclus1eve s1erade _ van Beauzill en Bella Ragazza • Make-Up workshops • Dagarrangementen

SCHOONHEIDSSAL O N

drukkerijwihabo

E drukkerijCwlhabo.n l • 1 www.wlhàbO.nl

La Co.llirïeD MARIA ,.... ..........,, ,........ GAL,!::.(>-ND

"-'ANNE Moo ~

_.scHOENe, DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer i nformatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Ma: 13.00- 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: Zo:

Bel: 0412-623173

09.30 - 20.00 uur 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173

~ww.rlannemode-:.J.

w ww.uitvaartverzorgi n~vanlith .nl

contact@u itvaartverzorgingvan Iith. n 1

Gebr. van de Wetering ~ -._i.o. WE")-~

tf?

--~- =-

==. '- 7

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

- ~

Dommelstraat 47

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openingstijden ~ Ma:

INDIVIDUELE TRAINING

Di: W ,o:

• N8utllustralnlng • Cardiotraining • ComblmnJe NautJlus-Cnrdio

GRDEP5TRAININ1i

Do:

• Total Fit • Indoor Cycllng • Streetdance • 5wltchtng • Seniorentraining

Vr:

Za:

MEDl5C:HE FITNE55

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol 18.00 9.'00 tol 18.00 9.Q0 lo- 20.00 9.00 toU6.00

• Fy5iotraining • De Rug§chool

• Revalidatletralning • Re'integnstletnslnlng

INDIVIDUELE TRAININli • Arrangementen op maat

Papendijk Ti! •

53B6 EC Geffen

T"I. (07.31 532 74 72 • Fax (073) 532 65 75

Kloosterst raat 5c - Geffen Te 1. 073 53216 83 - Fa . 07H i 3l 5l 50


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00-13. 00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iederemaendo, Smidse2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss www.verloskundigenridderhof.nl Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Bloedafnamedienst/trombosedienst lnfoformatie openingstijden prikpost via internet www.hernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 ofin Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 24

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11 .45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O.Bromm(mondhygiënist)werktop do 13.00-17.00u. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss- Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RJGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.

~