Torenklanken 2008 - nr 09

Page 1

46e jaargang I nummer 9 1 mei 2008

redaktieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage :

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 WiHaBo drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Geffen

29 JUNI 2008 9E GEFFENS OPEN JEU DE BOULES TOERNOOI Jeu de boules, het spel dat steeds meer mensen boeit. Ieder jaar komen er ook meer deelnemers. En ook u bent van harte welkom. Wij spelen het doubletten variant, wat wil zeggen 2 tegen 2, een koppel bestaat dus uit 2 personen. U wilt meedoen maar heeft geen jeu de boules ballen? Geef dit even door bij inschrijving dan wordt er voor gezorgd. Wij hebben wel een voorwaarde, van ieder koppel moet er minstens een persoon uit Maasdonk komen. U vind ons op de banen voor de Mariaschool in Geffen. Daar wordt u verwacht om 10.00 uur en het duurt tot± 16.30 uur. Een koppel mag niet uit 2 J.B.C. leden be-

staan. De inschrijfkosten zijn 6 euro per koppel, en u kunt inschrijven tot 25 juni 2008.

Zij kunnen zaterdag 7 juni deelnemen aan het arbeidsproces bij meer dan 80 bedrijven, instellingen en activiteiten bij verenigingen. Zo ervaren ze hoe dingen worden gedaan en worden gemaakt. Op deze manier nemen zij een kijkje in de grote mensenwereld. Afgelopen jaren deden meer dan 400 kinderen mee. Via de school ontvangt de jeugd inschrijfformulieren en een Roefelkrant. Wij rekenen op een grote opkomst. Plaatselijke coördinatoren Roefeldag Maasdonk, Stichting Jeugdbelangen

Nuland: Jos van Gameren Roggeakker 3, 5391 KX Nuland, Tel. 532 6024 Geffen: Ad v.d. Hurk Larnbertusstraat 20, 5386 BB Geffen, Tel. 532 3759 Vinkel: Ton van der Leest Jan Steenstraat 10, 5381 GH Vinkel, Tel. 532 3709

Bij: Tonnie Schuurmans tel.: 073-5322475 Henk Lepoutre tel.: 073-5322543 Per e-mail: tonnie.schuurmans@hetnet.nl

Il ROEFELEN IN MAASDONK St. Jeugdbelangen Geffen, Nuland en Vinkel organiseren de Jantje Beton Roefeldag in Maasdonk. Deze Roefeldag vindt in Geffen, Nuland en Vinkel plaats op zaterdagmorgen 7 juni tussen 9.30 en 12.30 uur. Roefelen is voor de jeugd van groep 4, 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. (In Nuland voor groep 6, 7 en 8)

10 jaar? 11

Ja, het is alweer 10 jaar geleden dat de kiosk op het plein door een groot aantal vrijwilligers gebouwd werd.

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 juni (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


a, dat doen we allemaal!

Verzekeringen

c.

Makelaardij Aan-/ verkoop

ypothek SNS Regio Bank Huur/

Financieringen F--=-..=..

Kromstraat 172 Oss '@'J (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

~

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schljnd~I Bouwgroep bouwt al 80 jaar winko1eentra, scholen,

RoyRomme Mgr. Zwijsenstraat 18

5386 CJ Geffen

distributiecentra, woning.en en

bedrijfsgebouwen. Bouwen Is

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Nederland

® A~:-ËN@ MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

~ " " ' ~ ttijdldeüfûu; Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

onzo passie 1 U herkent dat ln alto facctton van ons werk en dé

kwalllelt van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

~n 5chiJndel Bouwgroep

Bredeweg13 5386 KM Geiten

tel; -073-5322961 fax: 073-5322232 mall@vansclllJndel-bouwgroep.nl www.vanschljndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www .parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/ofaanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 30 mei 19.00 u. * avondmis za. 31 mei 19.00 u. H.Mis mrnv Derplu (Lourdesviering +kinderkerk) zo. 01 juni 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 02 juni 19.00 u. * avondmis vr. 06 juni * avondmis + koorzang za. 07 juni 19.00 u. H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) zo. 08 juni 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma.09 juni 19.00 u . * avondmis vr. 13 juni 19.00 u. * avondmis za. 14 juni 19.00 u. Gezinsviering rnmv kinderkoor zo. 15 juni 09 .30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma.16 juni 19.00 u. * avondmis met aanbidding tot 20.00 u. DANKJEWEL Het was mooi weer op Tweede Pinksterdag en dus hielden we een Mariaviering bij onze veldkapel. De

communicanten en hun ouders, speciaal uitgenodigd, waren present om Maria te eren met bloemen. Dank je wel aan de gildeleden, die ons assisteerden bij het brengen en klaarzetten van de stoelen. Henk Steenbergen maakte samen met Jan en Piet van Schijndel het baldakijn in orde, zodat we dat vaker in onze openluchtvieringen kunnen gebruiken. Dank aan cafetaria 't Bergje, die voor gratis cake en limonade zorgde.

FIETSTOCHT MOV MET "ZWENGELFEEST" Op zondag 8 juni kunt u na de H.Mis van 09.30 uur, nog tot 12.00 uur inschrijven voor de fietstocht van het MOV. Dit jaar fietsen we voor een nieuwe schoolbus en een tweede waterpomp in het dorpje Asuoso in Ghana. Fiets mee voor het goede doel! Een mooie tocht voor jong en oud van ongeveer 28 km. Het eindpunt van de route is de kiosk op het Dorpslein, waar dan diverse blaaskapellen hun vrolijke noten laten klinken, georganiseerd door blaaskapel "De Pompzwengels". MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonach:.. tig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 3 juni in Geffen, 1 juli in Vinkel, 2 september in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: mei 2008: Evi van Nistelrooij , Tygo Steenvoorden, Kaj van Lent COMMUNICANTEN 25 mei 2008: Mees v Bergen, Kevin v.d. Biezen, Emma Bijveld, Joey v.d. Camp, Jesper Dappers, Mitch Droomers, Daan v. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Keurslagerij VAN TUYL

~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13 .00 - 18.00 uur Gesloten

13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie j~

Omdat hef werl<t. ............ . WILT UAFSLANlfEN o~ •eeJ gezonde en natuurlijke maniet??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Emis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I ERNIS

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

~ schilderwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail înfo@vanderdoelenassurantien.nl Internetwww.vanderdoelenassurantièn.nl

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Erp, Inge v. Erp, Janine v. Erp, Stan v. Erp, Emelie Geurts, Rik v. Haaren, Jordy Hanegraaf, Carlijn v.d. Heijden, Floor v.d. Heijden, Mick v.d. Heijden, Jelle Heijmans, Noah Hendriks, Jordy v.d. Heyden, Marit Hoefnagel, Freek v.d. Hurk, Fleur Jagers, Jeske Jonkergouw, Ashlyn Kerkhof, Jessy Kerkhof, Ranneke Kieboom, Lianne v. Lith, Lieke Maas, Niels Megens, Rens Meys, Luuk v. Nistelrooy, Josje v. Orsouw, Ricky Pennings, Jan v. Rijn, Frank v.d. Rijt, Nikki Rovers, Eva Schuurmans, Janneke Schuurmans, Jeroen Spanjers, Stijn v.d. Steen, Bjorn Steenbergen, Thomas v. Tuijl, Stacey v. Uden, Pleun v. Veghel, Chiméne Vissers, Pim Vos, Demi v.d. Wetering, Stijn Wingens, Milan v. Zandvoort, Jens v. Zutphen. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Woensdag 11 juni: 20.00 - 22.00 u. foto's en dvd bekijken en bestellen in het patronaat. Zaterdag 14 juni: 19.00uur: Gezinsviering thema: vaderdag KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 5 mei 2008: Cis Leijten - van Erp, 82 jaar 14 mei 2008: Rie Willemse, 80 jaar

Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van bli,jvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008. KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

Jubileum?

Il

Il

Je zou het een jubileum kunnen noemen: het tweede lustrum. Maar daar ging het de kioskcommissie in eerste instantie niet om. Wij - en dat zijn de initiatiefnemers van het eerste uur samen met WI.K., Effe noar Geffe en de Evenementen Stichting Geffen willen wat meer doen met dat prachtig bouwwerk.

Vind jij het leuk om kleding te maken naar eigen ontwerp of idee, dan is naailes en/of patroontekenles precies wat je zoekt

Voor inlichtingen bel of mail: FLO-S@live.nl 0735323917

Groetjes en tot ziens : Beppie van Orsouw Runrotstraat 1 A 5386 CT Geffen

ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. 5


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

• Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicll zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • WIit u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. i

SCHOENEN & SPORT

0 /J§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix .nl www.jospierings.nl

Rtl!J!!f!.ltY.,.

"'§

/G

~ - (IA~~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~z

f!!ii•itf.SIH#;Jittft

Hardware - Software - Netwerken - supplles Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

f\OM OUiiOB levix Automatisering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

~

.,JF

~V!X

~V!X

2~

u~

LeV!X

fifiitiifHOPISft levix Autamatl,erlng Oarp,traal 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoorteloclro@hetnot.nl Hoosterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

RI.JWIELEN

~V!X

TANKSTATION

CUO-LtiifüiGB Levlx Autamoflse~ng Walstrool66 5341 CK Oss Tel. (0412) 6? 20?0

Kerks1:raa1: 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Teun van Herpen (28 j.) Als ( oud-)Geffenaren promoveren, mag dat aandacht krijgen... ! Teun van Herpen - zoon van Rien en Ria van Herpen - verdedigde op 23 mei jl. zijn· proefschrift "Coeliakie-veilige Gluten" ... ! Zijn oudere broer Maarten ging hem overigens in 2004 al voor met een promotieonderzoek naar 1aserdetectie: het zeer nauwkeurig meten van allerlei stofjes ... Teun volgde na het basisonderwijs op de Mariaschool, de MAVO en daarna de beroepsgerichte opleiding laboratoriumtechnieken (specialisatie biochemie) aan ROC de Leijgraaf in Oss. Als afstudeeropdracht deed hij toen onderzoek naar de effecten van voeding op darmkanker bij Numico Research in Wageningen. "Toen begon ik het studeren pas echt leuk te vinden!" vertelt Teun. Hij volgde in 3 jaar op het H.L.O. in Nijmegen twee studies tegelijkertijd: biochemie en biotechnologie. In zijn laatste stagejaar deed hij onderzoek bij Plant Research International, naar geurstoffen in planten: hoe "communiceert" de plant met de insecten! "Omdat ze me van dat onderzoek kenden, kon ik, in januari 2004, zonder masterstudie, als a.i.o.-er (assistent in opleiding) op de Universiteit van Wageningen aan mijn promotieonderzoek beginnen." De professor droeg het onderwerp aan: "Is het mogelijk een tarwe(ras) te ontwikkelen, dat minder problemen geeft bij mensen met Coeliakie en waarvan toch een mooi brood gebak.ken kan worden ... ?" Coeliakie (of glutenallergie) is wereldwijd één van de meest voorkomende voedselintoleranties. Ongeveer 1% van de Westerse bevolking heeft er last van. De ziekte wordt gekenmerkt door een chronische ontstekingsreactie in de dunne darm als gevolg van het eten van voedingsproducten waarin gluteneiwitten uit tarwe, gerst of rogge aanwezig zijn. De enige remedie is een levenslang glutenvrij dieet. Dit is in de dagelijkse praktijk erg lastig omdat gluteneiwitten niet alleen in brood, maar ook in zeer veel andere voedingsproducten verwerkt worden. "Het eerste half jaar heb ik vooral veel gelezen over de ziekte en over de tarweplant. De symptomen van Coeliakie zijn onder andere: chronische buikpijn, diarree en vermoeidheid. Kinderen kunnen een groeiachterstand hebben. Naar schatting is slechts 15% van de patiënten goed gediagnosticeerd. Er is ook veel verschil hoe mensen reageren op de stoffen. Het kan erfelijk zijn, maar je moet eerst de tarwe hebben gegeten, wil je er ziek van kunnen worden," legt Teun uit. Vervolgens heeft Teun gekeken naar het DNA van de eiwitten in de tarweplant (waarvan er honderden zijn), om te zien welke gluten de ziekte veroorzaken. In overleg met professoren van de universiteiten van Leiden en

Utrecht, waar men meer naar patiënten kijkt, werden de "ziekteveroorzakers" ontdekt. Vervolgens moest het tarwe DNA dus veranderd worden. Om deze genetische modificatie te bewerkstelligen werkte Teun negen maanden bij Rothamsted Research in Engeland. Hij vertelt hoe dat in zijn werk ging, populair gezegd: een stukje DNA wordt op een korreltje goud geplakt en in het embryo van de tarwekorrel 'geschoten' ... ! Met kleine deegjes kon 'het wonder' worden aanschouwd... van het tarwemeel kon een goed brood gebakken worden, weliswaar iets stugger, maar dat kan verbeterd worden door het met maïsmeel te mixen! Deze tarweplant kan ook preventief werken. "En nu zullen er vele jaren volgen om de plant op het veld te krijgen met voldoende opbrengst!" zegt Teun, die al diverse presentaties over zijn onderzoek heeft gegeven in de Ver. Staten, Japan, Ierland, Oostenrijk en Turkije. Tijdens zijn studie leerde Teun - in de kantine van de universiteit - zijn vriendin Anoma kennen, geboren in Nice, opgegroeid in Togo en die later weer in Frankrijk studeerde. Anoma zal over een tijd eveneens in Wageningen promoveren met een onderzoek naar aardappelziekten. Spannende dagen volgden voor Teun en Anoma: Op 23 mei behaalde Teun zijn bul, opgelucht toen "de pedel het verlossende einde liet klinken bij zijn presentatie... !" Op 29 mei vierde Teun zijn 28e verjaardag en is daarmee een jonge doctor! En dan op 12 juni a.s. vindt het kerkelijk huwelijk plaats van Teun en Anoma in Togo! "Ik ga volgens de traditie aldaar, 's morgens eerst officieel haar hand vragen..." lacht Teun. Na hun vakantie volgt het wettelijk huwelijk in Veghel, waar Teun zijn ouders wonen. Teun heeft de smaak van onderzoeken te pak.ken: gedurende 2 jaar gaat hij nu werken aan een nieuw anti-malaria medicijn, want de mug begint in sommige gebieden resistent te worden tegen de bestaande middelen! Eens werd dyslexie bij Teun geconstateerd, maar nu spreekt en schrijft hij een aardig eindje over de grens... PROFICIAT!

7


A.

De wandelvierdaagse bracht weer heel wat volk op de been. Het weer werd met de dag beter. Er waren weer mooie routes uitgezet. De versnaperingen van C 1000 en van Jo v. Druenen lieten ze zich goed smaken. De diensten van vele vrijwilligers en sponsoren, van cafés Govers, 't Boetje, 't Haasje en de Gouden Leeuw werden weer zeer gewaardeerd. "De dikke duim" ging naar Hans van Nistelrooy en de K.PJ. De Pompzwengels en Ut Gu Vals zorgden voor de muzikale begeleiding en de slotdag werd omlijst met optredens van muziekvereniging WI.K. Weer een geslaagd festijn; complimenten aan de organisatie door Carnavals stichting "Het Rottenrijk". Het bestemmingsplan buitengebied riep op tot het behoud van de polder en het gebied ten zuiden van de Rijles-

ROND DE DORPSPOMP 0

.

Het mooie weer met Pinksteren was voor velen aanleiding tot een keuze voor een bezoek aan de Sint Jan of een vroege fietstocht; het was immers wat minder druk in onze Kerk. Op 2e Pinksterdag was er een goed bezochte viering bij onze eigen Mariakapel. Wij sloten ons aan bij: "De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt". De Dorpspompen nr. 7 en nr. 8 jaargang 2008 werden nog eens uitdrukkelijk goedgekeurd, met goede aandacht voor de toe- en bijlagen.

Molenstraat 28 a Geffen

5386AB

Tel. 073 • 532 5419

info: www.pedicure-3effen.nl e-mail: contact@pedicure-gcffen.nl

• Pedicure behandeling

wüüe vaK Be-r3m De w ~ 1s S3$4 HD Hee-rdr.

I

T0412-4SS83S M:06-27311207 E: 11Mkrjm 1S@MUU.ni.

t-:X J VAN SCHIJNDEL KEUKENS <

- Voetreflexmassage - Cosmetische voetverzorging - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat ..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

NIEUWBOUW PLANNEN? Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner. Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met + 40 occasions

0 8 0 0

M,"11

J"r JJ) p.11 ,,w

Onze openingstijden zijn:

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

tff1"..'mlffl t1i;amf

Alltlrij1fn,v,J:, , ~ d.1"1

~lw,; •..,,,,,.,._,n

r.:'"I RVbl:nd

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zalerdag

9:00 . 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 - 20:00 uur 10:00 • 16:00 uur

4Y

Van Schijndel Keukens b.v. CBW-erhnd Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.garagedortmans.nl

-----1 l&ll=:

ADMINISTRATIEKANT □□ R

De beste partner voor uw financiële administratie www.vanschijndelkeukens.nl VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

1

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 . 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 • M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


weg als agrarisch areaal. Dicht bij de kernen kunnen aanverwante beroepen zich vestigen, als manegehouders, paardenfokkers, veeartsenbedrijven enz. Bestaande bedrijven in het buitengebied zullen worden weggestemd en niet meer kunnen uitbreiden. Zo wordt geleidelijk aan het totale plaatje van Maasdonk ingevuld. Het Centrumplan zal op 27 mei zijn goedkeuring vinden bij de gemeenteraad. De tijdelijke ruimten voor de diverse verenigingen in gebouwen van Carbone worden ingericht. De Mariaschool gaat nog voor de vakantie over naar de noodlokalen op het terrein bij de Bonkelaar. Wij zijn benieuwd naar de inschrijving; de aanbesteding rond het M.C.C en de scholenbouw. De scholen hebben al contact opgenomen met heemkunde werkgroep "Vladerack", om na te gaan wat voor de historie bewaard kan worden. "Maria" heeft al een bestemming gekregen, "Aloysius" heeft aan een klein plekje voldoende. Wel is er zorg over het "Glas-in-loodraam" van deAloysiusschool. Het is het kunstobject, dat gemaakt is bij de oplevering van de school in 1957/1958 en stelt voor een Kind omgeven door de natuur met vogels en vissen. "Geef het kind de ruimte tot ontwikkeling", zei het oude schoolhoofd. Burgemeester C. v. Zijl heeft er de hand in gehad. De gemeente Geffen liet toen de school bouwen en droeg die op 13 jan. 1958 over aan het schoolbestuur. Het blijft een mooi raam met een zinvolle betekenis. Is daar straks plaats voor? Het beheer van het raam in is handen van Glas-in-lood-centrale te Tilburg. De bouwplaats ten noorden van het nieuwe centrum voor scholen en verenigingen heeft al een mooie naam, naar een oude toponiem nl. "De Ing" De molen "Zeldenrust" krijgt veel bekijks. De opbouw verloopt zeer voorspoedig. Het voorfront wordt wat gewijzigd. De rest blijft hetzelfde, ook de kleuren komen weer terug. Er zijn twee compleet nieuwe molenstenen met de daarin de Tonnie Jansen- knikker. Van de oude vergane balk van 1621 is een deel bewaard met het opschrift " De mulder zal in het teken van God beginnen, wil hij de wind winnen." Getekend: R.W: 9 Augustus a.s. wordt de molen officieel geopend. Er is een nieuwe Kioskcommissie en de feesten komen eraan: 1 juni optreden van de eerste, echte Geffense Bigband o.l.v. Rob Reijmersdaal en het Geffens koor 'Expreszo', onder leiding van Antonie Brands aanvang 10.30 uur. U zult versteld staan van de prachtige muziekklanken en de schitterende uitvoering van het le Maasdonkse gemengd koor met zeer boeiende, onvergetelijke melodieën. Ook op 8 juni (zie Torenklanken nr. 8) is de Kiosk bezet voor het ZWENGELFEEST vanaf 13.00 uur met volop heerlijke blaasmuziek. Kijk naar het nieuws en wie er zullen optreden!!! Dat wordt dus twee keer MOOI weer en twee keer VOLOP genieten.

De nieuwbouw op de plek van G. van Erp, de oude smid Wim van Erp, nadert zijn voltooiing. De naam voor het plein lag voor de hand: "Smidse". Heemkundewerkgroep "Vladerack", heeft al gezorgd voor een mooi aanbeeld, dat op een verhoog komt met daarop de naam"SMIDSE"; het gebouw aan de Dorpstraat krijgt de naam "Silene". Het hemelwater, dakgootwater van de Smidse wordt apart opgevangen in een zinkput van gesteenten (onder de parkeerplaats) en gaat zo weer terug naar de natuur. Bij noodsituaties zorgt een pomp voor tijdige afvoer. We wachten in spanning op de officiële opening. In het geheim vullen we nog 3 namen in als voordracht voor de Geffenaar van het jaar 2008. Een van onze leden krijgt de taak haar/zijn bijzondere verdiensten nader te formuleren. Het lukt toch elk jaar weer om zeer verdienstelijke personen voor te dragen. Van stamtafel 281. Voor op- en ofaanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel weer in café Govers 8 juni a.s., maar we hopen elkaar en U te treffen op het Dorpsplein op 1 juni om 10.30 uur. Hauw Doe. (in Schoojik zegge ze nou emmaol "hauw doe", mi mier un aa-klank zak mar zegge, en de schrijver is unne oerechte Schoojikse, DURRUM!)

Gun uw voeten extra aandacht in de lente en zomer Pedicurebehandeling Standaard: ee l t verwijderen - likdoorns verwijde r en ingroeiende nagels behandelen - mycosenagels behandelen Cosmetische voetbehandeling Voetbadje Peeling - Voetmasker - Voetmassage Benen Harsen Nagelverzo rg ing: French Pedique twee kleuren - Permanente Nagelverzorging - Mooiere nagels voorzien van een laagje en een wit randje laagje gel en een wit randje Diabetische- en Reumatische voetbehandeling Indien u aanvullend verzekerd bent - zie u eigen polisvoorwaarden- komt behandeling voor vergoeding door ziektekostenverzekeraar in aanmerking. Voetverzorgingsmiddelen Professionele voetverzorgingsproducten voor ieder huidtype Cadeaubonnen voor Dames en Heren

Pedicurepraktijk Donnie van Gerven van Vugt Runrotstraat 16 b • 5386 CW Geffen telefoon 073 5322862 Email donnievanvugt@hotmail.com Lid van Provoet Landelijke organisatie voor de voetverzorger/pedicue. Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 171 822 08. Voor inlichtingen of het maken van een afspraak kunt u bellen 073 53 22862 9


DE NIEUWE AUW NEIJTS IS WEER UIT! Drie keer per jaar geeft de Geffense Heemkundcwerkgroep 'Vladerack' het blad "Auw Neijts" uit. Dit keer verhaalt het blad onder andere over Wimke Wolf, onder de Geffenaren bekend als de slijper van scharen, schaatsen en grasmachines. Wim werd op 25 augustus 1933 geboren aan de Rijksweg in het gezin van Adrianus Wolf en Johanna Helena van de Ven. Vader was al een keer getrouwd met Cornelia van Schijndel. De ouders van Corneha woonden aan de Rijksweg en na hun huwelijk, in 1925, kwam het paar daar ook te wonen. Adrianus en Cornelia kregen 3 kinderen: Mietje, Hein en Marie. In 1929 stierf Cornelia, 3 dagen later gevolgd door dochter Mientje. Adrianus hertrouwde met de uit Berghem afkomstige Johanna. Ook z ij had al een verleden en bracht een ' veurkeind' mee, Johan van de Ven (in Geffen beter bekend als Johan Wolf). Vader Adrianus en moeder Johanna kregen samen ook nogal wat kinderen, maar liefst 13. Vier kinderen stierven al op jonge leeftijd of werden levenloos geboren. Daardoor bestond het gezin jarenlang uit de volgende kinderen: Johan, Hein, Marie, Marinus, Corrie, Wim, Has, Wil, Adriaan, Ida, Jo en Jan. Thuis was het geen vetpot, vader verdiende zijn kost voornamelijk door met zijn varkensbeer 'de boeren afte gaan' . Hij kreeg f 0,50 per varken. 1n het begin liep hij overal naar toe, naar Engelenstede, naar Zoggel, enz. Later schafte hij een kar aan. Zijn 'beren' kocht hij vaak wat verder weg om te voorkomen dat er familieverbanden ontstonden. Daarnaast boerde hij er een beetje bij , hij hield 2 koeien en een paar varkens. Het gezin woonde aanvankelijk in een zeer oud, kwalitatief slecht, boerderijtje. Later werd er een nieuw huis 'gezet'. Het oude huis werd verhuurd aan Lee Damen. De jonge Wim bezocht de kleuterschool bij zuster Bertha en ging daarna naar de Lagere School aan de Dorpstraat. Maar hij bleek geen student te zijn. Zijn lagere schoolperiode werd dan ook geen succes. Hij zat bij meester Van Erp, meester Wijnen, meester Van den Heuvel en meester Velthuis in de klas, telkens twee jaar. "De vierde klas heb ik niet meer gehaald. Ik was veel ouder dan mijn klasgenoten, maar was nogal klein dus viel ik niet zo op. We zaten ook altijd op de achterste banken in de klas. Je was van arme afkomst dus kreeg je ook niet zoveel aandacht. Bovendien moest ik regelmatig thuisblijven om mee te helpen. Ik moest dan bijvoorbeeld rogbinden, aardappelen rooien, enz. Ik was 14 jaar toen ik van school ging en kon gaan werken bij bakker Wim van Hoorn. Hij zocht een knecht om vooral het brood rond te brengen. 's Morgens hielp ik eerst altijd in de bakkerij, deegbollen afwegen en afrollen. 's Middags fietste ik heel Geffen rond met de bakkersfiets. Vooraan in Oss bezocht ik ook wat klanten, familie 10

van de bakker. Afrekenen hoefde ik niet, dat deden de mensen altijd zelf in de winkel bij de bakkerij. Ik verdiende J12,- in de week" Toen Wim hoorde dat ze bij 'Fruco' (een groentenfabrie¾je) in Nuland f 17, - per week betaalden ging hij daar vragen ofze hem konden gebruiken. "Ik moest daar peren schillen en klokhuizen eruit halen. Die gingen daarna in glazen potten en dan moest je de peren zo draaien dat ze met de mooie buitenkant door het glas te zien waren. Al het spul ging naar Engeland. Ik werkte er onder andere met Tinus Schuurmans, Marinus Schuurmans en onze Marinus. Maar de zaak ging failliet." Omdat er bij Zwanenberg personeel werd gevraagd trok de toen 18-jarige Wim naar Oss. Eerst werd hij door een dokter gekeurd voordat hij werd aangenomen. Hij kwam in de slachterij te staan waar hij het gehoor, de ogen en het afval (de ingewanden) van de varkens sneed. "Ook deden we noodslachtingen van o.a. koeien met TB. Daarbij werden de longen en het longvlies eruit gehaald en werd het dier van binnen schoongebrand. Vaak was het beest dan weer geschikt voor consumptie. Meestal gingen ze dan de snijworst in. Ook werden er Ierse ossen geslacht. Dit was kwalitatiefgoed vlees en was bestemd voor het leger. Omdat het leger ze later niet meer nodig had, stopte men daarmee. Ook koeien die 'brul' waren (met gekke koeien ziekte, red.) werden er geslacht. Om de messen scherp te houden waren er bij Zwanenberg 2 slijpers, 1 voor de snijkamer en 1 voor de slachterij werkzaam. Zij kregen hulp van een hulpslijper. Toen Wim er net werkte ging de toenmalige slijper bij de marine. "Ik moest hem vervangen. Ik werkte gewoon in de slachterij, maar als ik tijd over had moest ik ze gaan helpen. Ook als ze het druk hadden moest ik daarheen. Dat was veel mooier werk. Je stond dan binnen, droog en niet in de rommel. Bij het afval afsnijden stond ik in het begin gewoon buiten onder een afdak. Soms was het zo koud dat als je de rekken vastpakte je handen er gewoon aan vast bleven plakken." Bent u benieuwd hoe het interview verder gaat? Koop dan de nieuwe Auw Neijts! Deze is, voor maar€ 2,50, los te verkrijgen bij: Bosch-Van Erp, Kerkstraat 7 en bij Steenbergen Lektuur en Tabakshop, Dorpstraat 51. In deze uitgave staan verder de volgende onderwerpen: * Gesprek met Bertus Rovers over de lange geschiedenis van 'P.H.V. De Trouwe Helper'. * Peter van Grinsven, een bekende Geffenaar uit de 16e eeuw hield zijn naam voortleven door het stichten van een studiebeurs. * Deel 2 van de geschiedenis van de polder, dit keer over de waterschappen en het beheer van de waterhuishouding. * Het gezin van Dorus 't Hort, een arm, meelijwekkend, gezlll.


* De sluiting van Philips Geffen. * De geschiedenis van een bijzonder Geffens rijksmonument, het Jodenkerkhof. * Henk Wagemans vertelt in het dialect over zijn jeugdjaren, waarin voetballen een zeer belangrijke plaats innam. * Het 25 jarige jubileum van biljartvereniging Nooit Gedacht. Wanneer U Auw Neijts 3 maal per jaar wilt ontvangen kunt U contact opnemen met Bert van den Akker, Meidoomstraat 14 in Geffen. Bent U geïnteresseerd in de geschiedenis van Geffen? Kom dan gerust eens langs in de Heemkundekelder onder het gemeentehuis. Open op maandagavond van 19.00 - 21.00 u. en op woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 u.

DANKBETUIGING

EINDE SEIZOENSOEFENING GEFFENSE EHBO De Geffense EHBOvereniging heeft het seizoen afgesloten met een jaarlijkse oefening in de Bonkelaar. Daar werkten de EHBO'ers en een team lotussen uit Heesch eendrachtig samen. Bij deze oefening werd een situatie nagebootst van een raadvergadering van de Maasdonkse gemeenteraad, welke werd verstoord door een groep extremisten. Er vielen bij deze confrontatie tal van gewonden. Deze gewonden nagespeeld door de lotusgroep uit Heesch, werden vakkundig verzorgd door de EHBO'ers en daarna afgevoerd naar ziekenhuizen in de buurt. Het was een geslaagde oefening. Tevens werden deze avond enkele EHBO' ers in het zonnetje gezet omdat ze 25jaar of langer lid zijn van onze EHBO vereniging.

Graag willen wij iedereen bedanken die na het overlijden van ons mam - oma Cis Leijten - van Erp hun medeleven en belangstelling hebben getoond. Onze dankbaarheid gaat uit naar allen die haar met zorg hebben bijgestaan; de buurtgenoten, dokter van der Heijden en de thuiszorg. Kinderen, kleinkinderen Clement, Vissers en Leijten.

. ~11,j•Wijnfitz ~\\,y't Heike~ MOLENSTRAAT 22 NULAND TEL:073-5322282

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 26 MEI T/M 14 JUNI

BOLS JONG C 11.75

BOSWANDELING CAFE C 10.95 MARAKESCH CB.45

SMEETS VIEVX WILLIAM LA WSON C9.85 WHISKY C 12. 75 11


MEDEDELINGEN VOOR DE PATIËNTEN VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK NULAND, Enige maanden geleden zijn alle patiënten middels een brief geïnformeerd over het vertrek van dokter Eduard Graat. De volgende aanvullende informatie willen wij graag via deze weg aan u melden. Allereerst een verzoek van de ziekenhuizen en prikdiensten: behoudens Uw verzekeringsgegevens dient U zich ten alle tijden te kunnen legitimeren middels een rijbewijs, paspoort of een identiteitskaart. Ook een ponsplaatje is vereist. Vergeet deze zaken dus niet mee te nemen naar een ziekenhuis maar ook naar de prikposten etc., etc. Dokter Eduard Graat stopt officieel per 1 juli a.s. Zijn laatste werkdag is 30 juni. Van 1 juli t/m 29 augustus zullen zijn werkzaamheden tijdelijk worden overgenomen door dokter Claudia Schreurs. Per 1 september zal dokter Wilfried de Jong de taken van Eduard Graat gaan overnemen. Hij kijkt er naar uit om hier in Nuland te komen werken. We hopen dat hij het hier naar zijn zin gaat krijgen. Zowel dokter Claudia als dokter Wilfried zullen op dezelfde dagen aanwezig zijn als dokter Eduard en wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dokter Mar:ike Huurman is zwanger en zal per 16 juni met zwangerschapsverlof gaan. Ze zal worden waargenomen door dokter Dagmar Klaassen t/m 14 augustus en daarna door dokter Leonie van der Graft die al eerder hier heeft gewerkt. Dokter Mar:ike Huurman komt weer terug op dinsdag 21 oktober. Helaas wordt het gedurende een aantal maanden een beetje rumoerig in de praktijk vanwege de wisseling van dokters. In dezelfde tijd hopen we ook de praktijk te kunnen verbouwen. Met totaal 7 personen komen we werkruimte tekort en zal er circa 23 m2 worden aangebouwd. Dit kan gelukkig zonder dat we daar veel last van gaan krijgen. We gaan ervan uit dat na 21 oktober de rust weer voiledig terug zal keren. Intussen heeft u vanaf begin april kunnen merken dat onze telefonische bereikbaarheid is verbeterd. Bij drukte kunnen via ons nummer 5321320 twee inkomende lijnen door de assistentes tegelijkertijd worden beantwoord. Pas de 3e beller krijgt een bezettoon. Als de drukte wat minder is of als 1 van de assistentes een patiënt aan het behandelen is wordt via een meldtekst aan u gevraagd of u een ogenblikje geduld heeft. Verder is het nummer van de spoedlijn (5325153) onveranderd. We verzoeken U vriendelijk dit nummer alleen te gebruiken voor de echte spoedgevallen. In ieder geval zullen zoveel mogelijk (behoudens tijdens onderstaande vakanties) 2 dokters aanwezig zijn. Dokter Eduard Graat heeft vakantie van 25 mei t/m 30 mei. Verder is hij afwezig op 19 en 20 juni. Dokter Inge 12

Coolen heeft vakantie van 8 september t/m 26 september. Tijdens deze (vakantie)dagen is er maar 1 dokter in de praktijk. Bij drukte nemen dan de dokters in Geffen en Vinkel waar. Probeer dus zo mogelijk op een andere dag een afspraak te maken om deze drukke dagen te vermijden. In ieder geval hopen we dat u begrip kunt opbrengen voor de wat rumoerige periode die op jullie en ons af gaat komen. Namens alle medewerkers vast heel erg dank. Jan Visschers, huisarts

Il

1 juni 11 wr

Il

Op 1 juni starten we met een concert rond het thema "Jazz". We mogen optredens verwachten van: de Mid West Band uit Tilburg, zangeres Marie-Louise van Deudekom, het koor ExpresZo, Carli Bongers en 4TheGirls. Dit alles onder leiding van Rob van Reijmersdal.

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata. www.wielerh uisdemeulenreek.nl

Al Ie Modellen fietsen 2007 tot 30% korting.


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

©

GEMEENTE

MAASDONK

!

GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl lnternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. Mil..IEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder MJM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder E.JM. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder ing. J TM. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21

00 00 00

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. SPREEKUUR MEE Op woensdag is er een spreekuur van13.30 tot 14.30 uur.

NATIONALE COLLECTE HANDICAP.NL VAN 2 TIM 7 JUNI Handicap.nl is de fondsenwervingorganisatie van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). Zij verzorgt ieder jaar de landelijke collecte ten behoeve van mensen met een lichamelijke beperking en/ of chronische ziekte. De bijna twee miljoen mensen met een handicap in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander. Maar dit wordt hen vaak bemoeilijkt omdat zij uit een klein inkomen, ten behoeve van hun handicap, buitengewone kosten moeten maken die door geen enkele instantie of regeling worden vergoed. Wij begrijpen het goed als u denkt: "Alweer een collecte", maar het is in deze tijden helaas een bittere noodzaak om ons goede werk te kunnen blijven voortzetten en te financieren. Wij vragen u daarom om een kleine bijdrage als de collectant van Handicap.n1 bij u aanbelt. Collectant gemist? Uw bijdrage kunt u ook overmaken op Postbankrekening 625000 t.n.v. Handicap.nl in Amersfoort onder vermelding van: collecte. Wilt u meer informatie over de Ango of Handicap.nl ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor in Amersfoort, tel. 033 4654343 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur, ma-di-do 13.30 - 15.30 uur), e-mail info@handicap.nl Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw bijdrage, ook namens uw medemens! Bezoek ook eens onze website www.ango.nl

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@ ~

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 13


Vraag nu een persoonlijk hypotheekadvies aan bij Rabobank Bernheze Maasland en profiteer van het bijzondere hypotheekaanbod met onder andere:

• speciale projectrente • gratis helikoptervlucht boven uw nieuw te bouwen woning op plan 'Verlengde De Run' • handige tips en informatie over a!les wat er bij de aankoop van uw huis komt kijken

Doe de Rabobank Hypotheek Update op www.Rabobank.nl of bel voor een afspraak (0412) 45 76 30

Rabobank


GESLAAGDE GEFFENSE WANDEL 4 DAAGSE,

,.

Geffen kan ondanks dat het 1 dag het weer niet echt meegewerkt heeft, weer terug kijken op een mooie wandel 4 daagse. Er waren voldoende enthousiastë wandelaars te vinden op, voor sommige, onbekende Geffense wegen en binnenpaden. De posten waren rijkelijk voorzien van een natje en een droogje, zelfs aan een warme hap tijdens een stortbui was gedacht. Onderweg werd het moreel opgekrikt door de muzikale ondersteuning van de Pompzwengels en Ut Gu Vals. De Dikke Duimen welke te winnen waren door je met name op de laatste dag uit te dossen in het thema "the 60's" zijn zeer terecht gewonnen door Fam. Hans van Nistelrooij (individueel) en de KPJ (groepen). Stichting Rortenrijk, wil iedereen die de afgelopen wandel 4 daagse van Geffen beeft meegeholpen, bedanken voor zijn of haar enthousiasme. Uit de vele reacties die we van onze wandelaars kregen, kunnen we er vanuit gaan dat onze aanpak en inzet goed gewaardeerd wordt. Graag willen wij iedereen die zichtbaar en onzichtbaar deze wandel 4 daagse mogelijk hebben gemaakt bedanken. In het bijzonder de cafés, Govers, Boetje, 't Haasje en de Gouden Leeuw waar we elke dag konden starten en eindigt::n. Muziekkapellen de Pompzwengels en Ut Gu Vals voor de muzikale ondersteuning onderweg en niet te vergeten WI.K. voor de begeleiding tijdens de intocht op de laatste dag. De winkeliers horeca vereniging Geffen, de C 1000 en Poelier Jo van Druenen voor hun heerlijke versnaperingen onderweg. Wij mogen onze vrijwilligers en sponsoren uiteraard niet vergeten, dat zijn er echter te veel om op te noemen. Iedereen hartelijk bedankt namens Stichting Rottenrijk en alle wandelaars van Geffen. Wij gaan ons best doen om voor volgend jaar weer een mooie wandel 4 daagse te organiseren. De foto 's van de wandel 4 daagse staan al op de site, kijk vlug op www.rottenrijk.nl. In het gastenboek kunt u ook eventuele reacties kwijt Op de site is ook alle informatie te vinden van alle andere activiteiten welke Stichting Rottenrijk door het jaar heen organiseert.

uit Vinkel en Nuland lid. Na een aantal jaren werd er in Nuland een eigen vereniging opgericht, 'P. V De Sproetkop', en namen de Nulandse leden afscheid van 'P.V. De Reisduif'. Vanaf 1967 was de eenheid in Geffen zoek en ontstonden er maar liefst 3 verschillende duivenclubs; ' De Reisduif> , 'De Postduif' en ' De Arkduif'. Ondanks de rivaliteit, afgunst en concurrentie kwam men jaren later toch weer nader tot elkaar. Dit leidde in 2006 tot de oprichting van een Maasdonkse vereniging; 'PV. Maasdonk' . Om het jubileum niet geruisloos voorbij te laten gaan is Ruud Verhagen, op verzoek van het bestuur van 'P.V. Maasdonk', in de archieven gedoken en heeft hij tal van interviews afgenomen. Het resultaat is een uniek boekwerk van ruim 120 pagina's, boordevol feiten, foto's, krantenartikelen, afbeeldingen van originele archiefstukken en opmerkelijke voorvallen. Het boek geeft een compleet beeld van de duivensportgeschiedenis in zowel Geffen, Vinkel en N uland. Omdat het een unieke uitgave betreft, is besloten om het geheel kwalitatief hoogwaardig uit te voeren. Naast een harde full color kaft wordt de tekst in meerdere kleuren opgemaakt. Dankzij sponsoring zijn de kosten beperkt, slechts € 15,00 per boek! Omdat er maar een beperkt aantal exemplaren wordt gedrukt, stellen wij U in de gelegenheid om alvast een exemplaar te reserveren. Vul het onderstaand intekenformulier in en U bent verzekerd van een of meerdere exemplaren!

Naam:_ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Woonplaats:_ _ _ _ _ __ __ _ __ _ _ _ Telefoonnr:_ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Bank/Giro rekeningnr:_ _ _ __ _ _ _ _ _ __

Tot de volgende keer. Wil graag _ __exemplaren reserveren. Stichting Rottenrijk

BOEK '60 JAAR GEORGANISEERDE DUIVENSPORT IN MAASDONK' In 1947 werd door een aantal duivensportliefuebbers een aanzet gegeven tot de oprichting van een plaatselijke duivensportvereniging. Ondanks dat ' De Reisduif' een Geffense vereniging was werden ook tal van liefhebbers

En geeft hierbij een eenmalige machtiging om het verschuldigde bedrag van vermelde rekeningnummer af te schrijven. Handtekening voor de machtiging: Bovenstaand strookje inleveren voor 1 juli a.s. bij Willie van Erp, Van Coothstraat 6, Geffen 15


~-~

~ 1( __,.--, ' t ~ ~

Lr-~

Peuterspeelzaal

.. DE PADDESTOEL.. Inschrijving Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter zult u wel merken dat ze het leuk vinden om contact te zoeken met andere peuters. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot ze naar de basisschool gaan twee ochtenden in de week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling; ook is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 3x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 6 maanden zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom om even te spelen en een eerste indruk op te doen. De vergoeding is€ 40,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijvingsdag op vrijdag 30 mei 2008 tussen 09.30 en 10.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 5,=. Voor een machtiging voor inhouding van de ouderbijdrage dient u uw ban.kof girorekening nummer mee te brengen!! Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel". Namens Bestuur en leidsters van de Peuterspeelzaal ''De Paddestoel". p .s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 5323659. STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openinqstijden: rraandaq - vrijdaq: 15.00- 21.00 uur zaterdaq-zonda,q: 14.00-21.00 uur telefoon: 073 532 18 27 stêrv ideotheeknu land @hetnet.n 1 www.s1ervideotheek.nl

16

ZELDENRUST IN ZICHT Op zaterdag 10 mei, de Nationale Molendag, werd "De Zeldenrust" goed bezocht, alle onderdelen van de molen in opbouw, konden prima 'aan de grond' bekeken worden. De week daarna was het de beurt aan de molenbouwers van fa. Beijk. Op 15 mei was er de gehele dag enorme bedrijvigheid, waarvan veel toeschouwers getuigen waren. In de ochtend werden de lange-, korte- en steenbalk op zijn plaats gehesen, met aansluitend de zijbinten, het storm- en het trapbint. Vervolgens werden de molenstenen boven op de steen(maal)zolder gelegd. De SBS6-filmer keert huiswaarts en zal waarschijnlijk net als op de heenweg - weer in een file terecht komen! De kap gaat geplaatst worden; dat moet met precisie. Een stalen constructie is reeds onder de kap geschoven en eenzelfde gevaarte komt erboven te hangen, zodat de kap getild kan worden door kraanmachinist "Goofy" ! Baas Beijk, Harrie himself, assisteert samen met zijn zoon Max, de molenbouwers Peter, Mark en Arjan bij deze actie. De kraan hij st. .. de nieuwe windvaan rij st. .. er wordt een kapgewicht (met vangstukken en gaffelwiel erin) gemeten van 10,9 ton... de kraan kan 14 ton hebben... Alles past in elkaar, slechts enkele hamertikken corrigeren... Harrie geeft het sein: "Zet 'm d'r maar op!".... de kerkklok slaat drie uur... Een bescheiden handgeklap klinkt van de omstanders, maar dit werk verdient een dik applaus! De wethouder en de verantwoordelijk ambtenaar komen een kijkje nemen... een dorpsmonument krijgt weer gestalte ... Vervolgens worden de roeden nog gestoken, want ook daarbij is de hijskraan nodig. Hoe kreeg men dit vroeger voor elkaar, vraagt menigeen zich af. De binnenroede wordt van rechts naar links in de askop gestoken en de buitenroede van boven naar beneden. Met kleine vingerwijzingen " communiceren" de molenbouwers met de kraanmachinist. De roeden worden vastgeslagen met wiggen, klossen en pitijzers. "De kikkers" (haken aan de roeden waar de zeilen aan gelust worden) zitten goed," zo hoor ik een molenaar zeggen... Het is indrukwekkend om te zien hoe de molen weer gestalte krijgt! De belangstellenden, maar zeker ook de Zeldenrustmolenaars, herkenbaar aan hun blauwe shirts, genieten ... de kinderen staanmet open mondjes omhoog te staren... de koeien van de buurman kijken toe, terwijl een paardje zich trappelend op z'n rug rolt...


Actief in Gezondheid

Specialist in

qz zorgverzekeringen

Trip,• o.,,,.....,,,

A Accountlnz "of

triple A

Heeft u al korting op uw CZ polis?

-··

JJNQ. ~ - . _ ,

llNZG ~ W.M. (Olm) VAn ~ Put

----...,

Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

I ::> C_....,/______

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10- 5374 PG Schaijk

~atlMn Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhouds-

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z-

~& DESIGN ONTWERP,MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

1) Houten

poorten l1Jl Hekwerken O Kastanjehout

~

Eiken balken @Meubilair 'Ij) Buiten.keukens

De~ Kastaan ~-

Kastnuj,•houten hekln•rkPn en poorten

O Natuurlijke afscheidingen Q Prieeltjes Q Terrasoverkapping

R. v.d. Dol"lcn - Nulandsestraat 5a - 5391 KC Nula1UI T. 073 532-1-917 - F. 073 5324601 - M. 06 54977281 info@dekastaan.nl - www.dckastaan.nl


BERT PETERS NIEUWE BURGERKONING SINT- JORISGILDE GEFFEN Tweede Pinksterdag organiseerde het Sint-Jorisgilde Geffen voor de 8e keer het schieten voor de titel van Burgerkoning. Stijn van der Heijden, de Burgerkoning van 2007 werd om 13.00 uur thuis opgehaald en door het gilde "met slaande trom en vliegend vaandel" naar het schietterrein bij de in aanbouw zijnde molen 'Zeldenrust' gebracht. Daar werd om 14.00 uur de boom door hem "gevrijd" en na hem schoten ook Koning Piet van Erp, Gildeheer kapelaan Paul Geelen en Beschermheer burgemeester Peter Boelens. Het laatste schot om de boom te "vrijen" werd gelost door de voorzitter van Scouting Geffen, Arnold van Sonsbeek. In zijn toespraak, na de opening van de middag door de gildehoofdman Ad van Zandvoort, zei Van Sonsbeek dat hij verheugd was met de keuze van het gilde om de opbrengst van het Burgerkoningschieten dit jaar te schenken aan Scouting Geffen. Hij memoreerde ook aan de inmiddels gegroeide band tussen het Gilde en Scouting en sprak de wens uit dat we zo spoedig mogelijk als "bewoners van een twee onder een kap gebouw" zouden worden verenigd. Om 14.15 uur begonnen de wedstrijden voor de inwoners van Geffen. In groepjes van 4 schutters schoten zij achtereenvolgens 3 x op de wip van de eerste boom en vervolgens nog drie keer op de tweede schietboom. Dit alles onder deskundige begeleiding van de schietmeesters Piet van Erp, Jos Coppes en Allbert van Orsouw en onder toezicht en leiding van Deken-wapenmeester Jan van der Heijden. Rond half vijf hadden alle 8 groepen hun programma afgewerkt en kon wapenmeester Jan de finale bekend maken. Er bleven uit eindelijk 4 schutters over die in de voorronde vier, vijf of zes treffers hadden laten registreren: Burgerkoning Stijn van der Heijden, Bert Peters en Theo van Uden schoten in de voorronde 4x de wip er af en nieuwkomer Eddy van Lokven scoorde maar liefst 100% = 6 X raak! In de barrage werd al snel duidelijk dat Bert Peters en Eddy van Lokven resp. eerste en tweede werden maar moesten Stijn van der Heijden en nieuwkomer Theo van Uden nog even wat extra schoten lossen om te bepalen wie de derde en vierde plaats zouden bezetten. Uiteindelijk toonde Stijn, als oud Burgerkoning, toch zijn klasse en werd derde. Eddy van Lokven, die voor het eerst mee schoot, nam de tweede plaats in. Voorwaar een knappe prestatie. Maar het was uiteindelijk Bert Peters die de titel van Burgerkoning 2008 veroverde. Hij ontving uit handen van koning Piet van Erp de daarbij behorende trofee en wordt de komende periode in het gildehuis 'Ons Doel' ontvangen als een "Vriend van het gilde". 18

Als eerste blijk van gilde-waardering nam Bert Peters een vendelgroet in ontvangst. Na de demonstratie van de jeugdvendeliers toonde hij meteen kennis van zaken door alle vendeliers persoonlijk te gaan bedanken. Het Sint-Jorisgilde kijkt terug op een fijne, warme dag die mede geslaagd is door de deelname van 32 schutters.

"WIE KENT ZE NOG" Het bertreft hier een foto gemaakt door Daan Scholten in 1959 over de Gouden bruiloft van Fam V. Dinther. Wij willen graag de namen weten die hier op de foto staan. Reacties graag mailen naar: heemkundegroep@gmail.com of mobiel nr. 06-28038732

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE


A. _Ha negraaf Geffen B.V. f. Bedrijvenweg4,

5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 66

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN OIERENSPECIAAI.ZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen _ .dP Kinderenv.!P 1, 5386 JA Geff!~f.Jl Telefoon 06 16610622 Il Bd'~ Ham tel. 073-5325551 E-mail: markromme@home.nf maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag

"Verbouw of Nieuwbouw"

8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

BOUW

GARANT Ee-i NVOB initiatief

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓

Schuttingen

✓ Rieten- en wilgentenen ✓ Vlonders

matten

✓ Tuinhuisjes

✓ Dierenverblijven

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

✓ ✓

Meubelen Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN [S GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979

1/8 PAGINA

info@carbone.nl www.carbone.nl

1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


BILJARTEN D.O.K. TEGEN BOUWBEDRIJF VAN W ANROOIJ Deze biljartwedstrijd speelde zich af net voor de eerste "hittegolf " in mei, dus over de weersomstandigheden kunnen de senioren zich deze keer niet verschuilen. Na 18 wedstrijden was de einduitslag 167 om 130 punten in het nadeel van de thuis spelende kloosterlingen/ monniken. Toos van Wanrooij behaalde ruimschoots de volle buit tegen Broer Savelkouls en dat bracht ons op het idee om volgend jaar ook eens wat vrouwvolk in te zetten, alzo de score eens in ons voordeel uit te laten werken. Heb onze mannen gewaarschuwd.. bij een volgende nederlaag gaan we op bedevaart; bij een kleine verliespartij volgt er een voettocht op en neer naar Handel, bij "unne grote jas" is de weg vrij om met 't fietske al biddend naar Kevelaer te peddelen. Afijn, de kortste partijen waren van Jan van Venrooij, Toon van Wanrooij en Antoon Kappen in 15 beurten, terwijl Albert van Wanrooij tekende voor het hoogste moyenne van 6.15 en de hoogste serie van 27. Ook waren op deze avond de rikkers en jokeraars voltallig aanwezig, terwijl de catering via de Firma van Wanrooij wederom uitstekend verzorgd was. Voor de vrouwen van de oprichters Corrie en Louisa, waren er bloemen. Ook hartelijke dank voor onze administratrice Truus Wolf alsmede het barpersoneel die z'n best te sjouwen hadden met natjes en droogjes ... , tot volgend jaar. De einduitslag; resp. naam, gemiddelde en punten. Hans Unterluggauer Theo van Uden Bernard v.d. Heijden Theo van Wanrooij Gerrit v. d. Rijt Jan van Wanrooij Jo Vos Piet van Hinthum Adriaan Wolf Lambert Ruijs Jan van Venrooij Martien van Wanrooij Wim Heijmans Sjef van Wanrooij Wim van Druenen Piet van Wanrooij Broer Savelkouls Toos van Wanrooij BroerDamen Jo van Wanrooij Theo Cremers Jas van Dijk 20

caramboles, hoogste serie, 5 1.32 9 45 5 1.45 10 69 15 2.76 8 63 11 2.52 10 40 7 1.53 10 34 7 1.30 10 38 7 2.11 4 99 18 5.50 10 23 4 1.00 6 40 6 1.73 10 42 13 2.80 10 30 15 2.00 5 29 7 1.07 8 42 8 1.55 10 55 9 2.89 10 68 20 3.57 10 17 5 0.60 4 18 3 0.64 10 59 6 1.90 10 36 6 1.16 6 56 12 2.00 10 50 6 1.78 10

Antoon Kappen André van Wanrooij Wim Heurkens Albert van Wanrooij Jo van de Elzen Toon van Wanrooij Gerrit v.d. Heijden Jan van Wanrooij Wim Scbuurmans Jan Swanenberg Joop van Dijk Cees van Wanrooij Harrie van Rijn Sjef van Wanrooij

53 11 3.53 10 53 10 3.53 6 26 9 1.36 4 117 27 6.15 10 15 3 1.00 3 31 17 2.06 10 18 3 1.22 4 54 6 2.45 10 31 7 1.40 9 45 13 2.04 10 88 21 3.52 8 135 18 7.50 10 12 2 0.70 3 42 8 2.47 10

Afz. @pestaartje

Il

~~""

4~1

nieuw begin? Il

Misschien zou je het een nieuw begin kunnen noemen, maar we mogen niet vergeten dat er door het jaar been toch wel het een en ander gebeurt op de kiosk, denk bijvoorbeeld maar aan koninginnedag, de concerten van W.I.K. en de Pompzwengels, Effe noar Geffe, Sinterklaas enz. Maar we willen meer en daarom kun je dit concert als een nieuw begin zien.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

41

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

"VERF

"TUIN- EN LANDBOUWiZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 i 338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruilo~en, partijen en vergaderingen

Comfortabele s oefen en fauteuils

S 073 53250 2

a

\;:

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

073 53zo 21 info@he a.nl

l':?i

Tel.: 07 - 532 15 20

www .cafezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpst raat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

Bouwen op vertrouwen

thuis.

• •

r"~

i~J'S~ , ----Á~~~

r,-~

e-,

i,:r

.

. ,

ltdtt«n zift <Ie coekornn <"rid.M. maar zond~r \'truouwe:n

bl«it ~ weinig pcrspe<:ric:t: V:1.nuit dit b,c:ginsd -zijn door ui~ in ruim 37 jar ri,id met inmiddels mccr tb.n "280 mede• w~.rkm hor.derden projmi!"n vm alkrki ;aard (f1 omvang

g,mfu«,d.

"'"'

~/~~

Gebr. van Wa nrooij Bouwbedrijven

Alt \'tthijdi&c o nderneming mee ~e:n .i«ic,·c proj«.'t• onrwikkclinptak womd'I wij bt.-trokken bij de met's.t ui1oenlopendt bouwplannen. Duriuast bcschikktn wij CJ\•ér «o modtt~ m:ichiruile 1imn\etfu.briek in Gcffc-n én een tooruangC'\~ndt. 2.500 m' rellende ~ow,oom in 1-tcl: ,-in \V:lnrooij l.:.eul.:.en. t:1\ b.Klhmc~p«.i.tlistcn.

De1.e aaivi1citcn. on-ic e.rv:uing én gemoc..ivou% vaklx-kw.a.mc mcd,.-,;-."trl«-rs maken ons: u'>r ttn de cockorns[.

l:,c-1·,ouwb.tr(' p-.nrne, voor nu tn in

Bro<kmu, 2 • Po,,bu, 4 • 5386 ZC GdT., lèl<foon, 073 - 5340400 • fu, 073 • 5340499 Incernet: WW\\~vanw·.anr<x>ij.nl

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3

5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma tlm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00·21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412- 622213

Geffen 073-5321995


KONINGINNEDAG GEFFEN 2008 Een hele gezellige dag Dit jaar was het meivakantie maar het was toch gezellig druk op het dorpsplein. Veel kinderen van de Aloysiusschool en de Mariaschool hadden bun best gedaan om met versierde fietsen aan de optocht te beginnen. Maar eerst was er natuurlijk de jury van het Gilde die kijkt hoe goed iedereen zijn best heeft gedaan. Met de majorettes en WIK voorop werd net als andere jaren vanaf het Dorpsplein gestart met een optocht door Geffen. Een grote groep kinderen van de Geffense scholen liet in een stoet zien hoe druk ze bezig zijn geweest met het versieren van hun fiets, bolderkar, skelter of ander voertuig. Toen iedereen weer op het plein aanwezig was werden alle geridderde Geffenaren onder muzikale begeleiding van WIK geëerd door de jonge Vaandeliers van het Gilde.

Om 13.00 uur startte de spelletjes op het Dorpsplein en de vrijmarkt ernaast. Er waren weer veel Geffense kinderen die fanatiek aan de slag gingen bij de spelletjes. Bij alle spelletjes konden stempels verdiend worden voor traktaties. Bij de vrijmarkt werden weer heel wat waardevolle overbodige spulletjes op de kramen uitgestald voor de verkoop. Twee groepen kinderen hebben op het plein laten zien wat ze van Laura Dans hebben geleerd. Zij hebben heerlijk staan te dansen en hebben er voor gezorgd dat ook andere kinderen mee hebben gedaan op de dansvloer. Dit jaar heeft Paul weer gezorgd voor een gezellige live act. Tegen het eind van deze geweldige middag zorgde Ut Gu Vals nog voor een leuk (half) uurtje live muziek. Om half vijf kwam er een einde aan de spelletjes en de vrijmarkt en kon iedereen terugkijken op een hele gezellige geslaagde dag. Op het terras was het daarna nog even lekker gezellig kletsen. De Evenementen Stichting Geffen wil alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp. We hopen dat jullie er volgend jaar ook weer bij zijn.

GEVONDEN Op 20 mei 2008 is er in de Veldstraat tegenover 't Bergje een wit k inderschoentje maat 35 gevonden. Terug te halen bij de redactie van Torenklanken, Veldstraat 13, Geffen. Ook dit jaar was er weer Geffense die gebruik maakte van het open podium op de Kiosk, om hun muzikale kunsten aan de Geffenaren te laten boren. En er is heel wat talent aanwezig in Geffen !! Voordat om half 2 de vrijmarkt en de spelletjes op het Dorpsplein start werd de uitslag van optocht bekend gemaakt. De vakkundige jury van het Gilde kwam tot de volgende uitslag. Categorie 2 en 3 jarige le prijs Luca van Oort 2e prijs Jilke van Nistelrooij 3e prijs Armin van Wanrooij Categorie 4 en 5 jarige Ie prijs Marit Bemelmans 2e prijs Thijs den Otter 3e prijs Anne Krijnen Categorie 6 en 7 jarige Ie prijs Kevin van Grinsven 2e prijs Tom van Dinther 3e prijs Djessy van Ballegooij Categorie 8 jaar en ouder le prijs Sam Schalks 2e prijs Kelly van Grinsven 3e prijs Cas van Dinther Categorie groepen Eva en Teun Van Woerkom 22

'leve in 't durp' Dit wordt het thema voor de toekomst. Als het aanslaat, en daar gaan we zondermeer van uit, gaan we volgend jaar hier een traditie van maken. We denken hierbij aan een drietal zondagen in de lente en zomer met diverse thema's zoals Musicals, Brabantse muziek, Concerten met allerlei muziekgezelschappen, koren, solisten etc. We hebben verschillende groepen al benaderd uit vooral Maasdonk en iedereen reageert enthousiast! Dus ... Wij gaar ervoor. U toch ook??? Tot ziens op 1 juni tussen 11 en 2 uur.

I

ERNIS ~

schilderwerken

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl


Drukwerk draalt om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

dn.Jkkert;wlhabobv

Gellen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 9S E dn.1kke'110wt>al>o,nl., www.wlhllbO.nl

Heeste<MWOg 13 - 5386 KT

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cJ.dcJ.u-

Gespecialiseerd in:

bon kom Jt" prts

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeu1e echt mooi voor de daq lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve sierad van Beauzlll en Bella Ragana • Permanente Make-Up

SCHOONHEI DSSALON

drukkerijwihabo

._,ANNE Moo~ f11SCHOEN9t

• Make-Up workshops , Dagarrangementen

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Mo: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij:

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 041 2-623173 www.uitvaartver10rgin~vanlith.nl contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl

Gebr. van de Wetering '\l.o. WE",-~

'2'q.• --==_ _<:J_

\.

,,.,lannemode:.J. 1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemw erk !

à :;-:- .ä _o__

-

Dommelstraat 47

09 .30 - 20.00 uur 09 .30 - 17.00 uur

Zo:

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl INDIVIDUELE TRAINING

Openinoslijden: Ma:

Di:

• NDUtJluwt.rolnlng • CnrtU0tr'blnlng • CO.mbfnatle Nautllus-Cllrdlo

Wo:

GROEPSTRAINING

Do: Yr: Za:

• Total F1t • Indoor Cyc;Ung • Streetdonce • 5\.'Wltchfng • Seniorentraining

MEDISCHE FITNE55

13.00 lot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 tol 16.00

• Fywlot.ralnlng • De RugKhool • Revelldet lQlrillnlng

• Relnt.egratletralnlng

INDIVIDUELE TRAINING • ArTlmjjernenten op mmrt.

Pnpendijk 12 • 5386 EC 6etrl!n Tel. 1073) 532 74 72 • Fnx (D73) 532 65 75

Klooslerslraal 5c · Gelfen Tel. 073 5321683 - fax . 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17 .00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09 .0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt l 0 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur(alle dagen, met uitzondering van woe). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00- 13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-3 8163 7, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. CA. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00- 16.30 u vrijdag van 8. 15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 A. Bolat ma. 9.00 - lû.00 uur/vrij 9.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag tim vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,1 2.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs i.n Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Toren.klanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.