Torenklanken 2008 - nr 06

Page 1

46e jaargang I nummer 6 1april 2008

redaktieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

en en

Veld straat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 WiHaBo drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

30 APRIL 2008 KONINGINNEDAG IN GEFFEN KINDERFIETSOPTOCHT Kinderen die meedoen aan de optocht met versierde fietsen worden om uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. Het thema van de fietstocht is dit jaar "Beatrix 70 jaar". MELD JE DAN EERST BIJ DE JURY, die je versierde fiets, skelter of bolderwagen zal beoordelen. Er zijn 5 categorieën nl. a) 2 en 3 jaar b) 4 en 5 jaar c) 6 en 7 jaar d) 8 jaar en ouder e) groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets of skelter hebt versierd. De route van de optocht is als volgt: Dorpsplein - Dorpstraat - Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertsstraat Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. (vader en/of moeder mogen best wel een handje helpen bij het versieren) VOOR DE KINDEREN VAN DE ONDERBOUW Alle kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 kunnen meedoen met de spelletjes die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13 .15 uur. Vooraf melden bij de infokraam waar een stempelkaart voor jou klaar ligt. (Tip voor de ouders: Breng je fototoestel mee) VOOR DE KINDEREN VAN DE BOVENBOUW We hebben ook aan de oudere kinderen gedacht. Onder begeleiding van Laura Dans kun je je uitleven op de dansvloer. VRIJMARKT Dit onderdeel is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed of zelfgemaakte artikelen verkopen.

Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam betaal je € 3,- en voor een hele kraam betaal je € 6,huur. Dit jaar is het ook mogelijk om een plek voor een bolderkar of kleed te reserveren. Dit is gratis. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij CREATIVOS, waar deze ook ingeleverd moeten worden. UITERLIJK 23 APRIL. Voor meer informatie neemt uw contact op met Patrick Grim tel. 06-53849964. OPEN PODIUM EN MUZIEK OP DE KIOSK EN TERRAS Op het Dorpsplein zal een gezellig terras worden ingericht. We hebben dan een open podium d.w.z. heeft iemand iets leuks zoals bv zelf muziek maken, zingen of dansen dan kunje dat doen op de kiosk. Meld je dan wel even van te voren aan bij Gerrit v.d. Helm tel. 5324311. Kom dus naar het dorpsplein waar het elk jaar gezelliger wordt. OPROEP Telkens weer moeten wij als bestuur ons in bochten wringen om alle spellen te begeleiden, naast de organisatie op de dag zelf. Het is bijna niet te doen om een dergelijk evenement te laten slagen als er niet voldoende begeleiding bij de spelletjes aanwezig is. Daarom meld je aub aan als begeleider. Als iedereen een uurtje helpt zijn we al uit de problemen. Wij kunnen het niet alleen. AANMELDEN Inschrijfformulieren worden uitgereikt op de scholen en moeten UITERLIJK 23 APRJL worden ingeleverd bij CREATIVOS. Na deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrijven. 1

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


a, dat doen Verzekeringen

we allemaal! 1'"\

Makelaardij Aan-/ verkoop

ypoth SNS Regio ,__-==

Financieringen

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

verhuur

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

~

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schtjnd<lt Bouwgroep bouwt

al 80 Jaar wlnkolcent'ra, scholon,

RoyRomme Mgr. Zwijsenstraat 18 5386 CJ Geffen Nederland

®

A~:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]IEIN ~eu-~~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen,Fax:(073) 5326381

Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

distributiocentre, woningen en

bedrijfsgebouwen. Bouwen Is onzo pB!i,sie, U herkent dat In ;.1lle

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

racotten van onç werk u de kwantolt van do Uitvoering.

"Kwalltelt wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

·

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

van Schljndel Bouwgroep Bre<leweg13 5$116 KM Geffen

tel: 073•5322961 fax: 073-5322232 mall@van&<:hlJndel-bouwgroep.nl www.vanschijndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen <fel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen .nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

vr. 11 apr. 19.00 u. * avondmis za. 12 apr. 19.00 u. H.Mis met volkszang (+kinderkerk) zo. 13 apr. 09.30 u. +H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 14 apr. 19.00 u. * avondmis vr. 18 apr. 19.00 u. * avondmis za. 19 apr. 19.00 u. H.Mis mmv Studieorkest (+ kinderkerk) zo. 20 apr. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor (Gildemis St. Jorisdag) ma. 21 apr. 19.00 u. * avondmis met aanbidding tot 20.00 u. MOOIE PAASVIERINGEN We kunnen terugkijken op mooie Goede Week- en Paasvieringen. Een "Hosanna"-viering op Palmzondag en op zaterdag veel kinderen met palmpaasstokken. Witte Donderdag, met de nadruk op de Eucharistie, lijkt een beetje "een vergeten" dag. De vormelingen en de acolieten beeldden een stemmige kruisweg uit op Goede Vrijdag_ Stille Paaszaterdag bracht nieuw licht en water, en het Alleluja klonk helder op Paaszondag! Een gezellige Paasgezinsviering op Tweede Paasdag met de doop van Pleun en op Beloken Pasen hadden we het jeugdkoor uit Heeswijk-Dinther op bezoek dat vrolijke liederen ten gehore bracht. Dank je wel aan kapelaan Geelen die in alle diensten voorging en aan alle parochiemedewerkers die een bjj-

drage hebben geleverd aan deze vieringen en dat zijn er heel wat Gerard Gerrits die de paaskaars beschilderde, versierders, schoonmakers, acolieten, lektoren, communie-uitdelers, collectanten, kosters, pastoraatsgroep, werkgroepleden en koren. Bij het Gemengd Koor klinkt weer een "Prinselijke Stem", met dank aan Diny van Wanrooij, die tijdelijk de boneurs heeft waaargenomen bij afwezigheid van de dirigent. Bij Passe Partout gaat Jacco Stam uit Heesch - oud-koorzanger/leider bij het Jongerenkoor Heesch-Geffen - vanaf 28 april het dirigentschap op zich nemen. Met dank aan Carlo van Dinther die tijdelijk vanachter het orgel de zang in goede banen leidde. Het kinderkoor zingt op volle toeren onder leiding van Evelien en Rianca, de Bandola's laten "hun gevoelige snaren" klinken van boven en we mogen regelmatig genieten van het Studieorkest van WIK o.l.v. Jo Delnoye! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op vrijdag 25 april is het Vormsel in Vinkel en dus geen viering in de kapel DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20_00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: 1 april 2008 in Geffen, 13 mei in Vinkel, 3 juni in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: maart 2008: Pleun van Veghel PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: 1 t/m 22 april: Communiemap thuis: hoofdstuk 12 door3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN TUYL

LEEVVIKA

~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager. nl

13 .00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

s .RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie Omdat hetwerkt. ............ . WILT UAFSLAN~~ ee gezonde en natuurlijke·manier??? Maak dan een afspraak vlor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

ERNIS - ~ schilderwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past. * Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44

5386 AT

GEFFEN

TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Bel voor afspraak :

Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


lezen en opdrachten maken maandag 14 april van 08.45 - 12.00 uur: alle kinderen van beide scholen brengen een bezoek aan de St. Jan in 's-Hertogenbosch; dit wordt georganiseerd door de werkgroep Eerste Communie. Woensdag 23 april: 6e bijeenkomst: we maken versieringen voor de Communieviering. KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. PROGRAMMA VORMSEL Woensdag 9 april: Bijeenkomst rond hfdst. 6: 20.00 21.00 u . Donderdag 17 april: Bijeenkomst rond hfdst. 7 en 8: 20.00 - 21 .00 u. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 maart 2008: Toon Wijgers, 83 jr 25 maart 2008: Marie van denAkker-Nederkoorn, 73 jr 29 maart 2008: Toos van Grunsven, 87 jr 30 maart 2008: Piet van den Bosch, 59 jr ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008. Meld foutief geadresseerde enveloppen of anderszins via e-mail jo@parochiegeffen.nl of via een briefje met de opmerkingen, in de bus van de pastorie t.a.v. ledenadministratie parochie Geffen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 ZOMERWEKENOPZWANENHOF De Zwanenhof is een bezinnings- en conferentiecentrum in de traditie van de redemptoristen in Twente. Zoekt u een aangename plek voor: vakantie, ontmoeting, ontspanning, op verhaal komen? Samen met leeftijdgenoten, voor wie verre reizen niet meer hoeven? Met mogelijk subsidie voor minder draagkrachtigen! Voor inlichtingen en/of een folder: Bezinningscentrum de Zwanenhoftel. 074-2659525. E-mailadres: info@zwanenhof.nl Website: www. zwanenhof.nl

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

·

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 5


\;~~~~-:?.-~

VOOR AL VW: • boeketten • bloemstukken • rouwarrangementen • bedrijfsabonnement • speciale versieringen • verrassende cadeau/cadeaubon

OPENINGSTIJDEN:

bolti~VrttiÀ BLOEMBINDERIJ & WOON DECORATIE

Dorpstraat 20A Geffen

Tel.: - Fax: 073 - 532 49 57

NAS

Mob.: 06-15161973

Maandag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag Zaterdag

13.00 - 18.00 uur 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 -

18.00 uur 18.00 uur 18.00 uur 19.00 uur 17.00 uur

Wij pauzeren van 12.15 - 13.15 uur

E-niail:·· dolce-vita@home.nl

NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

,/4

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

arhou

w WW.ria~

W.r/ /

• Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~~

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

RetYc/11!.i~,.~;,

~z

t·i1ii•Mt·ii4iii·♦l§tft

♦\iki•fUSifü!IS➔

Levix Automottserlng Oronjepa»age 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

~V!X

♦ i'iMNiOI@..

Levlx Automotise~ng Dorpstroot 46

5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortoloctro@hetnet.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

~V!X

9ef-f-en

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

RI"WIELEN

~V!X

TANKSTATION

ti'ii:i&fifibitfü levlx Automatisering Wolstroot 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

Kerkstraat -. '1

Geffen (073) 532 ... 3 ... 3


EFKES BUURTE MÈ ... Marie van Griensven - van Vugt (93 j.)

Ze zit helemaal klaar voor een praatje, in kamer l van zorgcentrum De Heegt... "Ik heb speciaal aan de zuster gevraagd om me iets eerder wakker te maken... !" Marie van Griensven verblijft sinds drie jaar in het zorgcentrum en is één van de oudste bewoners. "Er zijn een paar bewoners ouder dan ik; ik kan zelf niet geloven dat ik zo oud ben, maar ik ben 't!" Ze heeft overigens nog een zus van 92 jaar. Marie werd geboren in Schaijk, maar toen ze nog klein was, verhuisden haar ouders al naar Oss; het gezin telde negen kinderen. "Ik ben altijd thuis geweest," vertelt Marie, "omdat mijn moeder hartpatiënt was, had ik geen werkhuizen elders, maar deed thuis het huishoudelijk werk." Ze spreekt van een fijne jeugd: met z'n allen thuis, samen gezellig kaarten of breien op de breimachine. "Met vriendinnen mocht ik op zondagavond wel eens een keer naar een uitvoering, maar niet naar de film, want die was te laat afgelopen, we moesten om tien uur thuis zijn!' "Ik ben katholiek opgevoed, dus op zondagmorgen naar de kerk voor de H.Mis en ' s middags naar de Congregatie, waar ik graag in meezong. Dat geloof heb ik altijd gehouden." Zolang ze kon, woonde Marie wekeJijks de mis bij in de kerk of in de kapel, maar dat kan ze nu niet meer volhouden. "Daarom ben ik zo blij met de kapel bier in het huis, daar ga ik altijd een kaarsje opsteken... !"

Marie leerde Ard van Griensven - ook wel 'Strik' genoemd, zijn moeders achternaam of 'van Hermes Juppen' , zijn vaders bijnaam - kennen.

Ze troffen elkaar op de bruiloft van haar broer, die met de zus van Ard trouwde. "Hij was wel zeven jaar ouder dan ik, maar ik had wel kijk op hem; ik dacht als hij me vraagt, zeg ik ja: het was echte liefde!" lacht Marie. Het gezin van Ard woonde aan de Papendijk in Geffen; hij had een broer Piet, en drie zussen Nelly, Lina en Anna. De jongste werd grootgebracht bij twee tantes. Marie en Ard trouwden op 25 mei 1940, de Tweede Wereldoorlog was begonnen. Net op bun trouwdag werden alle verloven ingetrokken, met het gevolg dat er niemand bij kon zijn. "Daarnaast was moeder ernstig ziek en kon eveneens niet mee naar de kerk. We waren met z'n vieren: wij en de twee getuigen..." Marie en Ard konden een woning huren voor f 2,50 per week in de Past. van de Kampstraat. "Driek en Cornelia van Dijk waren fijne buren, maar helaas is Cornelia veel te jong gestorven" memoreert Marie. "Onze pap" - zoals ze steeds haar echtgenoot noemt "handelde en dat betekende de ene week wat meer inkomsten dan de andere. Hij was geen echte handelaar, want als hij zijn weekloon bij elkaar had, vond hij het genoeg. Ik kreeg mjjn huishoudgeld en daar moest je dan zuinig mee omspringen. Maar het is allemaal goed gegaan," zegt Marie. Ze kregen vijf kinderen Willy, Piet, Arnold, Marianne en een nakomertje Diny, alle vijf 'gehaald' door zuster Ida van Kreij! "De naamgeving lag voor de hand: ze werden vernoemd naar onze ouders en grootouders! Daarbij heb ik ze allemaal nog de naam Maria gegeven, want ik ben een echte Maria-vereerster," zegt Marie. Op het eind van de oorlog zijn ze drie weken in Oss geëvacueerd geweest. Zoon Willy van toen 3 1/2 jaar herrinert zich nog altijd de Engelse wagen, die bij terugkomst naast hun huis stond... hij kreeg chololade en dat was toen een ongekende luxe ... ! Op de hoek van de Dorpstraat en de Past. v.d Kampstraat stond in die tijd de boerderij van Toon en Kaat van Dijk, die later de café wat verderop zouden gaan runnen. Ze hadden een klein winkeltje aan huis en tegenover bad Kees Leijten een wat grotere kruidenierswinkel. Marie herinnert zich de puntzakken waarin alles werd verkocht, nog heel goed. In de Dorpstraat was ook nog 'de supermarkt' van Nelly van der Doelen. Wim van Nuland, die op 'het secretarie' werkte en de huur kwam ophalen deed de suggestie om naar een wat grotere woning te verhuizen ' om de hoek' in de Dorpstraat. "Daar waren we blij mee; Driek van Dijk maakte een opening in zijn heg en we konden samen met de kinderen, achterdoor de huisraad verhuizen! De gezinnen van Bert van Kreij en Dorus Steenbergen werden onze nieuwe buren." Marie deed het huishouden en zorgde voor de kinderen. "Ard deed altijd de boodschappen, dat wilde hij graag! Alles verliep bij ons heel gewoon!" vindt Marie. 7


evenals nicht Riet Schwiebbe, die haar tante in Geffen nog niet vergeten is. "De zusters van het huis hier, zorgen geweldig goed voor me: "Ik hoef maar op de bel te drukken!" Marie begint haar dag met het zelf koken van een bordje pap ... loopt bij goed weer met de rollator een rondje om De Heegt of anders door de gangen... ze leest een streekroman of kijkt t.v.: naar het nieuws of een spelprogramma: "Nee, verder is er niks op... !" ''lk ga gewoon met de tijd mee... ben dankbaar dat ik er nog ben en hoop dat er niets met de kinderen of kleinkinderen gebeurt en dat de kerk blijft bestaan... !" Vroeger of nu ... ? "Ik weet nog nie wè ik zou kiezen... is alles wel zo beter vandaag de dag... ?"

De kinderen trouwden en inmiddels zijn er tien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen bij gekomen. Ard en Marie mochten nog hun gouden bruiloft vieren; op 90-jarige leeftijd is Ard gestorven. Marie is niet eenzaam; een heel tevreden en dankbaar mens en ze is het liefste thuis op haar kamer. "Natuurlijk maak je vanalles mee, als je ·o ud wordt, maar gelukkig zijn we allemaal nog bij elkaar; ook daarvoor branden kaarsjes bij Maria..." Ze krijgt regelmatig bezoek van de kinderen en de kleinkinderen; Arnold heeft zijn vaste dag en Marianne komt wel drie keer in de week binnenlopen. Piet doet altijd trouw de boodschappen (heeft-ie van zijn vader!) en Mieke doet de was. Ook goede bekenden zoals Anneke Verkuijlen en Riet van Santvoort zijn vaste bezoeksters

!Yc"::'::o ~~~1~~ wüüe VAA Ber3m De w ~ 15 1 5384 HD ~ck T: 0412 - 455835 M: 06 -27311207 E: vtJ.,H,/m,!Jm 15@h.6uu.11l

~ VAN SCHIJNDEL KEUKENS

Uw voeten verdienen professionele verzorging ! ~~lf!f!! Molenstraat 28 a Geffen

5386 AB Tel. 073 - 532 54 19

info: ·w ww.pedicure -geffen.nl e-mail: contact@pedicure-geffen.nl

- Pedicure behandeling - Voetreflexmassage • Cosmetische voetverzorging - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat ..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt 1

1 ;i

Il

Bouwbodrljf

G.M. van Roolj b .v. Geffen

r: 013-5321 9&1 F: 013.532 4933

NIEUWBOUW PLANNEN? Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner. Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met + 40 occasions

Murdn.11 .10 jmruw

Onze openingstijden zijn:

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

\Yrlti'IM\'Jl M-,-.1, .:JI

Alii srijlm i)JIINf'(f1t d,.1J..J

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9 :00 - 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 - 20:00 uur 10:00 - 16:00 uur

CBW&IITT,ill

Van Schijndel Keukens b.v. CBW•trhnd Bredeweg 11 . 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.garagedortmans.nl

-IC&lE::

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN///

a/ t / f / e/ i /

8

coppensdijk 24 5382 jt vinkel 073 5322246 073 5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl www.vangenugtenarchitecten.nl

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tofonze specialiteiten.


A.

St

~

ROND DE DORPSPOMP

.

De stamtafel keurde de vorige Dorpspomp als zijnde "hartstikke" goed. De Prins mocht weer aan de slag. Vooruit dan maar... Een bijzondere gast werd ontvangen: burgemeester P. Boelens met een WELKOM door de voorzitter, die hem daartoe hartelijk had uitgenodigd. De agenda duidde op de gemeente Maasdonk aangaande onderwerpen. Waarom heeft Geffen geen Dorpsraad, zoals Vinkel??? De Dorpsraad Vinkel bestond al voor de herindeling, die 15 jaren geleden tot stand kwam, omdat Vinkel destijds over 5 dorpen was verdeeld in "De 5 gehuchten". Op die manier wist Vinkel zich te handhaven en zelfs prioriteit af te dwingen bij diverse zaken. De Dorpsraad is er actief gebleven, heeft een eigen bestuur, wordt door de gemeente gesubsidieerd en geeft gevraagd en ongevraagd advies, o.a. rond bouwplannen, kavelverdeling, jeugdwerk, ouderenzorg, verkeer enz. Ook voor Geffen kan het een goede zaak zijn om een eigen Dorpsraad te hebben zeker als de toekomst onzeker wordt. De vraag: Kan Maasdonk samen met Lith een gemeente vormen en heeft deze nieuwe gemeente bestaansgronden en zekerheden? Als de Provincie dit proces begeleidt en financiële waarborgen biedt, omdat die nieuwe gemeente de grens tussen Oss en Den Bosch moet waarborgen, is er kans. Maar daarin geloven , kunnen wij niet. Maar het wordt wel een moment van bezinning, als wij ons afvragen. "Hoe het verder moet met Maasdonk. "Een Dorpsraad" kan functioneren bij die vraagstelling. Voorlopig houden wij vast aan ZELFSTANDIG blijven. Er is veel onduidelijk over de noodzakelijke/gewenste grootte van een gemeente b.v: vanaf 20.000.-inwoners. Maasdonk kan nog lang op eigen benen staan, heeft goede plannen en vooruitzichten, kan de voorliggende problemen aan al vraagt het om grote inzet van het ambtelijk apparaat. Maar de vraag: "WAT WILLEN WE IN DE TOEKOMST", dient beantwoord te worden. Als ooit Waalboss doorgaat is dan herindeling nodig? Ook kan het provinciaal bestuur Maasdonk steunen om zelfstandigheid te behouden omwille van een groen gebied tussen Oss en Den Bosch. Het is een goede zaak om vooruit te kijken. Dat is ook gebeurt bij de 1e indeling. Gemeenten Nuland en Geffen werden samen Maasdonk. We herinneren ons het gevecht om de Kruisstraat tegen het opdringerige gedrag van Rosmalen en het gevecht om Heesch-Vinkel (Rosmalen is intussen vergane glorie, "uitgeBurgerd"! !!) De groei naar grotere agglomeraten is niet tegen te houden, vrezen wij .

Het zou te gek zijn, als Maasdonk weer verdeeld wordt met Nuland naar Den Bosch, Vinkel naar Bernheze en Geffen bij Oss. Samen uit, samen thuis. Maasdonk en Lith samen bij Bernheze zou een keuze kunoen zijn. Dan krijgen we een groot landelijk gebied, waarin o.a scholen en Rabobanken samenwerken. Maar voorlopig houdt Maasdonk stand. De vooruitzichten zijn gunstig, het college van B. en W is weer volledig en functioneert goed. Er is veel voorbereid, dat eerst moet worden afgemaakt. Maar een goede eigen DORPSRAAD voor Geffen kan van groot belang worden. Ons stamtafellid J. v. Vucht, ging uit wandelen met zijn club niet, zoals NORMAAL?? in de Ardennen, nee maar in de voor-de-hand-liggende SAHARA te Afrika. Even per vliegtuig naar Casablanca in Marokko en dan met een binnenlandse vlucht naar Quarzarate in Algerije en dan per auto naar de vertrekplek, waar de dromedarissen wachtten op hun lasten. Zo trok men met 8 lastdieren, die de tenten droegen en het noodzakelijke dagelijkse voedsel de woestijn in. Daar werden in 6 dagen 150 km te voet afgelegd over nauwelijks zichtbare wegen, over zand- en rotspartijen. leder had zijn eigen tentje om te overnachten. Het was vroeg donker, dan je eigen tentje in, slapen en vroeg weer op. Een paar keer hadden ze last van zandstormen. Er was een centrale tent voor de 11 Nederlanders. De groep had een Marokkaanse begeleider en 4 kameeldrijvers voor de 8 dromedarissen. Ze bezochten slechts 1 oase en genoten daar van lauwe Cola. Het was dus echt primitief met weinig drinken, beperkt voedsel; meestal vegetarisch. Slechts af en toe genoot men van de meegesmokkelde whisky. Het toilet was meestal een uitholling in de woestijn, zogenaamd "de openbare ruimte". Maar zegt Jan: als het moet dan kun je met een klein beetje volstaan. Jan had al een echte woestijnkleur. Deze week gaat ' Het Bergje' open op het Dorpsplein en er komt een kantoor, waar voorheen 'van Erp' zat. Reserveer 9 augustus 2008, want dan gaat het feest worden rond, 'De Zeldenrust' dan is de Molen weer herbouwd, en wordt er rogge gemaaid. Op 22 april kunnen we genieten van de successen van de Maasdonkse Musicalopleiding in de Linck te Oss. En op 12 april gaan we luisteren naar muziekvereniging WI.K. en waar??? In de Geer!!! Het Geerhuis wil zich opnieuw en alsnog aanbieden als cultureel centrum. Kom dat beleven op zaterdagavond 12 april. Er is een nieuwe kioskcommissie in oprichting. Binnenkort kent Geffen een eigen Big-Band (De rijmerick???) Ons trouwe lid Gilbert zwaaien we uit met alle goede wensen. Hij wordt op 11 april behandeld in het ziekenhuis te Geldrop. De bouwkavels in de verlengde Run kunnen niet worden uitgegeven volgens bestaand Rooster. Het wordt één 9


grote loterij, waardoor Kavel/verkoop mogelijk is. Het bezoek van de burgemeester was ons bijzonder welkom. Hij bleef zeer loyaal aan Maasdonk en aan de wensen van de gemeenteraad. Hij gaf er blijk van zeer gehecht te zijn aan de gemeente Maasdonk. Wij wensen hem nog een goede tijd toe in en voor Maasdonk. Voor op- en of aanmerkingen: De Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op 13 april, weer in café Gevers om 10.30 uur.

MLZIEKVERENIGING .,\Villen Is Kunnen"' 'effen

Een avondje vol muzikaal vermaak bij fanfare WIK! Heeft u zin om te komen luisteren en kijken naar mooie muziek, knaUende drums en dansende majoretten? Kom dan allemaal naar het vernieuwde donateursconcert van fanfare WIK!! Dit jaar hebben we het heel anders aangepakt dan voorgaande jaren. Allereerst is het concert niet op zondagmiddag maar op zaterdagavond. Vervolgens is het ook niet in de Gouden Leeuw, maar in de sporthal. Op een groot podium zullen de geledingen van de fanfare hun kunsten vertonen, apart maar ook samen. De muziek leent zich hier heel goed voor. Zo zullen de majoretten en het orkest onder andere samen 'Rood' van Marco Borsato ten gehore brengen. Ook een basgitarist en een pianist zullen hen hierbij helpen om de sfeer er nog beter in te krijgen. Er is een bar die zorgt voor de nodige hapjes en drankjes. Vele muziekstijlen komen aan bod, musical- en filmmuziek, Top 40, Klezmer en niet te vergeten een mooie mars. Kortom voor ieder wat wils!!!

Kom allemaal kijken en luisteren op een avond vol muzikaal vermaak in Sporthal de Geer te Geffen. Zaterdagavond 12 april Aanvang: 20.00 uur. De entree is gratis!

MISSIC ONTW1XXEU/G \'U0f GDTVI

VRAAG EN AANBOD 2008 De stichting Vraag en Aanbod Internationaal heeft als doelstelling om in Nederland jonge, langdurig werklozen te begeleiden naar werk of verdere scholing. In diverse werkplaatsen verspreid over ons land krijgen zij professionele begeleiding die ben in staat stelt te reïntegreren op de arbeidsmarkt. Met het opknappen van o.a. naai- en breimachines, computers, fietsen, rolstoelen en gereedschap ontdekken z~j hun capaciteiten en leren zij omgaan met een arbeidsproces. En de gereviseerde spullen worden weer gestuurd naar landen in de derde wereld, die hiervoor een aanvraag moeten indienen bij de stichting.

Gooi uw oude materialen tij dens de voorjaarsschoonmaak dus niet weg. Goederen die wij inzamelen zijn: * Naaimachines (hand, elektrisch, trap), echter geen schuitjesroachines. * Breimachines, compleet. * Eenvoudig handgereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur. * Eenvoudig landbouwgereedschap (spade, hark, hak, schoffel, zeis enz.) * Nog werkend professioneel elektrisch handgereedschap (bijv, Makita, Hitachi; geen DHZ-gereedschap). * Generatoren en compressors (draagbaar), elektrisch lasgereedschap, waterpompen (mechanisch). * Rolstoelen (indien inklapbaar), krukken, schoon beddengoed (eenpersoons lakens en dekens) * brillen Goederen die wij niet kunnen gebruiken: Fietsen, meubilair, keukenapparatuur en wasmachines, beeld en geluidsapparatuur, huisraad en kleding. Indien u twijfelt of iets bruikbaar is, of niet neem dan contact op met het inzameladres.Vraag en Aanbod zamelt graag spullen in voor hergebruik in de Derde Wereld, maar kan helaas niet alles accepteren.

Zaterdag 17 mei inzameling tussen 10.00 en 13.00 uur bij fam. KreutzerVinkelsestraat 163, tel 5321854. Indien u niet in de gelegenheid bent de spullen naar Vinkel te brengen kunt u ze vóór 17 mei ook inleveren bij Henk van Dijk, Heegterstraat 27, Geffen. Tel. 5327708 Hartelijk dank voor uw medewerking. M.O.V groepen Vinkel Nuland Geffen 10


EEN ZILVEREN SOLIST! De Maasdonkse muziekverenigingen kennen een jaarlijks onderling solistenconcours. Op 15 maart jl. werd dit concours voor de 25e keer gehouden met een trouwe, zilveren WIK-solist: Willie van Erp (47 j.). Hij werd gehuldigd samen met Henk Smits, een onvermoeibaar muzikant en organisator van Union! Willie van Erp is een doorzetter en volhouder; muziek is zijn leven en zijn leven is muziek, met tussendoor wat duivenmelken ... ! Zijn solo-carrière begon met een cassettebandje met bugelmuziek, dat hij kreeg van Jan Willemse, opgenomen op een onderling concours tussen Geffen en Heesch. "Dat muziekstuk vond ik prachtig!" vertelt Willie. Daarna ging hij zelf stukken bestellen en deed in 1982 voor het eerst mee aan een Bondsconcours; later volgden moeilijkere muziekstukken. Hij werd o.a. kampioen in de Bossche Bond, deed mee aan de Nederlandse Kampioenschappen en kreeg op een concours eens de titel van beste koperblazer! Bart Willemse nam vanuit WIK indertijd het initiatief om te komen tot een onderling solistenconcours van Union (Nuland), WIK ( Geffen) en Odio (Vinkel). In maart 1984 werd gestart in Vinkel en Willie behaalde de 3e prijs. Het solistenconcours kende diverse ontwikkelingen. De eerste jaren namen alleen blazers en slagwerkers deel, later werden de majorettes daaraan toegevoegd. Ook werden afdelingen en divisies ingesteld, zodat iedereen op eigen niveau kon deelnemen. Er zijn prijzen per afdeling en daarnaast groepsprijzen van meerdere afdelingen bij elkaar. Wie het hoogst aantal punten heeft behaald van alle deelnemers, wint de wisselbeker. De muzikanten in de hoogste afdelingen, met uiteraard moeilijkere werken, hadden vaak het meest kans op het winnen van de wisselbeker. In die hoogste klassen wisselden enkele winnaars elkaar regelmatig af: Willie van Erp (bugel), Coen Smits (trompet), Rens van Wanrooij (saxofoon). Daarom namen deze "uitmuntenden" zelf het initiatief om een ere-galerij te starten van diegenen die de wisselbeker hebben gewonnen en hem daarna nog een keer hebben mogen verdedigen. De deelnemers in de ere-galerij doen dan mee buiten mededinging. Een stimulans voor jong talent! In de achterliggende 25 jaar was Willie steeds paraat. Hij werd acht keer eerste en mocht een wisselbeker behouden. Bijna had hij eenjaar over moeten slaan, want zijn dochter J anine werd geboren op de dag van het solistenconcours in het jaar 2000. Henk Smits regelde het zo, dat hij op een zelf gekozen tijdstip, toch kon deelnemen. "Ik zag wel groen en geel op het podium toen, van te

weinig slaap!" lacht Willie. Met verve verdedigt Willie het belang van het Maasdonks solistenconcours. "Dat moet zeker behouden blijven; het is van groot belang voor de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen. Er wordt extra geoefend, ze treden op voor publiek en ieder kan op zijn eigen niveau spelen. Maar ook volwassen leden moeten zich laten horen, die hebben een voorbeeldfunctie!" Onze WIK-leraren Jo Delnoye en Rens van Wanrooij spelen daar een grote rol in, zij stimuleren hun leerlingen om mee te doen als solist, in een duo of met een groepje muzikanten. En Willie kan het weten, want zoon Arnout is zo'n leerling. De besturen moeten zich blijven inzetten voor dit evenement binnen de verenigingen. Het is ook een belangrijk stukje samenwerking tussen de Maasdonkse muziekverenigingen. "Het zilveren solistenconcours was een feest voor ons hele gezin," vertelt de jubilaris. "Ik speelde voor het eerst in het openbaar op de bugel, die geschonken is aan de solobugelist van WIK, door de familie Heijmans uit het nalatenschap van Bijs. En... al onze gezinsleden deden dit jaar allemaal mee!" Arnout behaalde op de saxofoon de le prijs in de 3e afdeling en was tevens groepswinnaar; Janine zat bij de winnende groep van de majorettes C en Rianca begeleidde Willie op de piano (in de ere-galerij is eigen begeleiding toegestaan). WiJlie is een fanatiek, enthousiast muzikant, die blijft deelnemen met solostuk:ken. "Ook al vindt men mijn muziekkeuze niet altijd een succes, het gaat erom hoe je het stuk brengt! Ik heb er plezier in en kan er mijn ei in kwijt! Muziek is nooit af" aldus Willie. Op zaterdag 12 april houdt WIK haar donateursconcert om 20.00 uur in sporthal De Geer. Van harte aanbevolen, want er worden nieuwe muziekwerken uitgevoerd. Willie speelt ook dan een solo in één van de muziekstukken, met een lange, ingewikkelde titel. Voor 't gemak is dat muziekwerk omgedoopt tot "Corrie-stuk... !"

11


HUISWERKBEGELEIDING VOOR LEERLINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Middels dit schrijven wil ik onderzoeken of er in Maasdonk behoefte bestaat aan huiswerkbegeleiding voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ik bied aan: - Intensieve individuele begeleiding -Leren plannen van het huiswerk; dag- en weekplanning - Eigen werkplek om het huiswerk te maken - Huiswerkcontrole en indien mogelijk overhoren - Computerondersteuning: internet, opdrachten etc. - Extra ondersteuning bij het talenonderwijs - Regelmatig contact met de ouders Naast de huiswerkbegeleiding is er ook mogelijkheid tot bijles Duits. Periodes: Aanmelding is altijd voor een vaste periode: I. Van start schooljaar tot aan de herfstvakantie IL Van eind oktober tot aan de kerstvakantie III. Van januari tot en met maart (met uitzondering van de krokusvakantie) IV. Van april tot en met juni (met uitzondering van de meivakantie)

ZATERDAG 19 APRIL IS ER CRAZY SATURDAY BIJ JONG GEFFE! De jeugd heeft gratis entree en krijgen een gratis consumptie tijdens de Crazy Saturday. Dit is aangeboden door Erik van de Ven, eigenaar Eetcafé Oud Geffe. Hij is namelijk deze dagjarig en wil daarom de jeugd hierop trakteren. Er worden toegangkaartjes uitgedeeld. Deze kaartjes gelden ook voor de gratis consumptie en worden dus aan de bar ingeleverd. Dit is één goede reden om zaterdag 19 april een avondje op stap te gaan. Maar behalve dat zullen er ook weer gave activiteiten worden bedacht. Niemand zal zich dus vervelen op deze avond. Voor meer informatie betreft de activiteiten kun je terecht op de website: www.jong-geffe.nl.

GRATIS ENTREE & CONSUMPTIE

Kosten De kosten voor huiswerkbegeleiding bedragen: - 1 dagdeel per week: € 20,- per week - 2 dagdelen per week:€ 35,- per week - 3 dagdelen per week: € 50,- per week - 4 dagdelen per week: € 60,- per week De dagdelen gelden voor de gekozen vaste periode. Op vrijdag vindt er geen huiswerkbegeleiding plaats (repetitieweken uitgezonderd). Een dagdeel start om 14.30 uur en eindigt om 17.30 uur. Gemiddeld hebben leerlingen 2 tot 21/2 uur nodig om hun huiswerk goed te maken. Er wordt uitgegaan van een minimale aanwezigheid van 2 uur.

Extra bijles Duits kost€ 32,50 per urn. (Niet tijdens de huiswerkbegeleiding). Mijn opleiding/diploma's Lerarenopleiding Duits/Nederlands Advanced English: University of Cambridge Cursussen Alliance Française

Bij voldoende belangstelling start ik vanaf het nieuwe schooljaar met groepjes van maximaal 5 leerlingen. Als u geïnteresseerd bent, mail dan naar: trudywijgers@orange.nl of bel 5323190. Trudy Wijgers Papendijk 1, 5386 EA Geffen 12

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen. De trouwakte en het mooie beeldje van de burgemeester. De buren voor de versiering, familie, vrienden en kennissen. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. Jo en Diny Vos-Romme Kinderen en kleinkinderen


1

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/rn donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur.

@ GEMEENTE

:$.•

GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingst(jden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder M.JM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder E.JM de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder ing. J T.M van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21

-~•• ~~

MAASDONK

~~

~

:!€

t~

1fee.mkunáewerfgroep

,,'Vfaáerack ':

Geffen

Sinds enige tijd zijn wij gestart met een nieuwe rubriek in torenklanken. "WIE KENT ZE NOG" Met enige regelmaat worden die geplaatst en vragen wij om namen bij de foto's. Het is heel belangrijk voor ons fotoarchief om zoveel mogelijk namen en data's bij de foto's te hebben .Wij hebben echter nog niet een reactie gekregen en toch zijn er mensen die alle namen weten. Denk niet dat zullen de anderen wel doen maar reageer. Liever 10 keer de zelfde naam dan geen naam. Voor reacties kunt u mailen naar: heemkundegroep@gmail.com of bellen naar: 0735323033.

Tekst foto, Miss modinette Tricobest Geffen. De miss is Mej Sommers uit Nuland. Wij vragen dus de namen van de dames en heer.

00 00 00

• GRONDWERKEN

00

• BEREGENINGSINSTALLATIES

• MINIGRAVER VANAF 75 CM • RIOOLRENOVATIE

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. 13


Je hebt je plek gevonden in het groene Bernheze Maasland. En wat is er mooier dan al fietsend door je dorp te 'cruisen'? Wanneer je nu een hypotheek afsluit* bij de Rabobank ontvang je een trendy Rabo Cruiser. Deze sportieve fiets is ideaal om op je gemak te genieten van het groen in je omgeving. Kortom: een fiets waarmee je gezien mag worden!

*vraag naar de actievoorwaarden bij uw Rabobank of kijk op www.Rabobank.nl/BernhezeMaasland

Rabobank


ROOFVISTEAM PLAATST ZICH VOORNK Zo zoon, zo vader... Konden we onlangs in Torenklanken nog lezen over de visprestaties van de 11-jarige Bjorn Verstappen, die Koning en vijverkampioen werd in zijn favoriete vissport... nu is het de beurt aan zijn vader! Perry Verstappen en zijn vismaat Cor van Wanrooij, van het fishingdirect roofvisteam, plaatsten zich op zondag 9 maart jl. voor de finale van de Nederlandse Kampioenschappen Snoekbaarsvissen. In acht selectiewedstrijden moet je proberen een ticket voor het NK te bemachtigen. Het gaat erom, zoveel mogelijk snoekbaarzen te vangen, groter dan 42 cm. Voor een vis van 42 cm. krijg je 17 punten en zo wordt per cm. verder geteld. Is de vis groter dan 65 cm., dan krijg je voor elke cm. boven de 65 een extra punt. Wie aan het eind van de dag de meeste punten heeft behaald is de winnaar. Er worden finale tickets uitgegeven aan 10% van de deelnemende boten. De wedstrijd op 9 maart was weer een wedstrijd voor het NKS en deze werd gehouden op 'een heel lastig water', namelijk op de Andelse Maas, gelegen in het Land van Maas en Waal. Perry en Cor hadden vooraf h1.m tactiek, hoe en waar te beginnen, goed besproken. De meeste vissers vissen vertikaal met kunstaas; je laat

Ze zochten een ander stekje op; er werd nog wel af en toe een vis gevangen, maar dat was niet erg veel. Om drie uur was de wedstrijd ten einde. "En dan wordt het spannend" weet Perry, "want je moet een top tien klassering vissen. Het wedstrijdveld wordt steeds sterker met ook veel teams uit België en Duitsland." Om half zes werd, na lang wachten, de prijsuitreiking gehouden. "Met zes vissen van 45, 47, 49, 50, 55 en 58 cm hadden we het goed gedaan en met een 6e plaats waren we zeker van een ticket, dat recht geeft op deelname aan het Nederlands Kampioenschap op 22 september 2008! Enkele dagen voor de finale horen we pas naar welk water we mogen; dat kan in heel Nederland zijn; dit is wel zo eerlijk, omdat er dan niemand kan en mag voorv1ssen. De komende drie wedstrijden, op de Oude Maas in Barendrecht, het Gooimeer bij Almere en het Hollands diep bij Willemstad, zullen we proberen om nog wat plaatsen te stijgen in het overall klassement, maar de druk is er nu afl We kunnen nu lekker trainen en zullen er zeker staan op de finale in september!" aldus Perry en Cor.

de shad - dit is een immitatie van een visje gemonteerd op een loodkop - rustig naar de bodem zakken en tikt het visje telkens een 10 cm omhoog en laat het dan weer rustig zakken. Een snoekbaars zal het kunstaas meestal bard aanvallen; je vist met een korte hengel met molen of rail en hierop een gevlochten lijn; daar zit geen rek in, zoals bij nylon, je voelt dan ook elke beweging en de kleinste aanbeet. Tijdens de wedstrijd op de Andelse Maas werden in de ochtend om negen uur de gashendels opengedraaid en zochten de vissers naar de beoogde stekken. Perry en Cor begonnen op een kruising van de Andelse Maas en het Heusdens kanaal Het was meteen raak: Perry wist een snoekbaars te landen, echter enkele centimeters te klein! Hierna was het Cor die twee mooie, maatse snoekbaarzen aan boord bracht! De vissen werden gemeten door de controle boot. "Door de andere vissers werd bijna geen vis gevangen, dus al snel lagen er een tiental boten om ons heen," vertelt Perry. "maar ik hield de boot mooi boven een gat van 7 m. diep, door telkens opnieuw aan te varen." In een kwartier tijd vingen zowel Cor als Perry nog twee mooie vissen en om half elf hadden ze in totaal al 12 snoekbaarzen; even de binnenkant van de boot bekeken: zes vissen konden ze ter meting aanbieden. Hierna viel het echter helemaal stil omdat het water erg ging verkleuren (werd bruin).

OPBRENGST KLEDINGINZAMELING De kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 18 maart 2008 in Geffen is gehouden, heeft 1000 kilo kleding opgebracht. Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. De vrijwilligers zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container of depotadressen bellen naar 073-687 10 60 ofkijken op www.samskledingactie.nl. 15


01 KU nstkrlng

Beste Geffenaren, Lezing Lucian Freud Op maandag 14 april zal de kunsthistorica drs. Marie Christine Walraven op uitnodiging van onze Kunstkring een lezing geven over Lucian Freud. Aanvang van de lezing is om 20.00 uur in de kleine zaal van de Gouden Leeuw. De eerste overzichtstentoonstelling in Nederland van deze eigenzinnige kunstenaar is te zien in het Gemeente museum in Den Haag t/m 8 juni 2008. Wereldberoemd zijn zijn indringende en niets verhullende portretten en naakten. Met zijn scherpe, persoonlijke blik legt de Duits/Britse schilder Lucian Freud ( 1922) de verborgen gevoelens en gedachten bloot van degene die voor hem zit. Het gaat hem niet om oppervlakkige schoonheid of gelijkenis, maar juist om het eigenlijke wezen, om wat zich onder die oppervlakte afspeelt. Dit resulteert in indrukwekkende en zeer persoonlijke portretten van kwetsbare individuen. Omdat we graag ons ledenaantal willen uitbreiden no- digen we iedereen, die belangstelling heeft voor kunst, uit om deze lezing met beeldmateriaal bij te wonen. U kunt vrijblijvend kennismaken met de Kunstkring en kijken of het mogelijk iets voor u is. Onze Kunstkring bestaat uit creatieve leden die zelf kunst maken, maar ook uit leden die geen kunst maken, maar wel geïnteresseerd zijn in kunst. U bent van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden.

band hebben. Dat is niet zo verwonderlijk wanneer duidelijk wordt, dat zij alle drie onder leiding staan van gerenommeerde slagwerkinstructeurs vanuit de regionaal en zelfs landelijk bekende studio Rhythm Impact uit Berlicum. Tonn van de Veerdonk, Patrick van den Heuvel en Coen Blokx kunnen het natuurlijk niet laten om hun groepen door een beetje gezonde competitie uit te dagen zo goed mogelijk te presteren. Dat belooft wat bij dit Drieluikconcert. Het wordt spektakel met als doel het dak van 'de Meent' de lucht in te slaan! Of dat gaat lukken? Kom en laat u verrassen. De jongens van de 'grote slagwerkgroepen' van de drie verenigingen kunnen die ochtend het kunstje vast een beetje afkijken. Want zij mogen tijdens hun eigen Drieluikconcert later deze maand in Rosmalen ook flink aan de bak. Over dat concert gaat u ongetwijfeld binnenkort nog meer horen.

DANKBETUIGING Dank u voor het medeleven, belangstelling en de vele kaarten bij het overlij den van Toon Wijgers. Speciaal woord van dank aan familie, vrienden, de buurt, dokter Berkelaar en de Thuiszorg. Annie Wijgers-Verstappen Kinderen en kleinkinderen

Bestuur Kunstkring Geffen

SPECTACULAIR DRIELUIKCONCERT IN NULAND J eugdslagwerkgroepen gaan ervoor: het dak moet erafl l Op zondagmorgen 13 april a.s. vindt in 'de Meent' in Nuland een bijzonder Drieluikconcert plaats van de jeugdslagwerkgroepen uit Nuland, Rosmalen en Gemonde. Aanvang: 10.30 uur. Jeugdslagwerkgroepen? Die moeten het dus nog een beetje leren zal menigeen denken. Niets is echter minder waar! De jeugdslagwerkgroepen van Harmonie Union uit Nuland, St. Cecilia uit Rosmalen en St. Lambertus uit Gemonde laten al jaren op een heel verdienstelijk niveau van zich horen met eigentijdse swingende muziek. Het is al sinds lang niet meer uitsluitend op een trommel slaan, integendeel er wordt van alles uit de kast gehaald met natuurlijk een bijzondere plaats voor wat zo mooi heet het melodisch slagwerk. Drie jeugdslagwerkgroepen die onderling een hele goede 16

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhu isdemeulen reek. n1

Alle Modellen fietsen 2007 tot 30% korting.


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

'rtipfe A A çcvunUng Vof

o..,,,_,,

triple A

Heeft u al korting op uw CZ polis?

>l86Q. "-u,,n."-'-1 POJtbut I◄ S)86 ZG C~tra.,

""'~--

W.M. (Dln,) van 1H P ut

7"'

; 01J.$J41 -406-

f.o-t

; OTJ • .iJ<fhlO

~- '","@-........, lo~t •...._.~~i!"

Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

✓I

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

~atie-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhouds-

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belas tingadviseurs

-z ~& IDES!GN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 • 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

@ Houten poorten @ Hekwerken © Kastanjehout

De ~

~-

Eiken haik.en Meubilair ©! Buitenkeukens

Natuurlijke afscheidingen Prieeltjes @ Terrasoverkapping

,0,

@

@

@

Kastaan Kast anjehouten b~kwerken en puorte.n

R. v.d. Doelen - Nulandsestraal 5a - 5391 KC Nuland T. 073 5324917 - F. 073 5324601 - M. 06 54977281 info@dekastaan.u1 - www.dekastaau.nl


VOLLEYBALCLUB G'68 - MAASDONK

Ook in haar jubileumjaar, de volleybalclub 0'68 Maasdonk bestaat dit jaar 40 jaar, zal G'68 Maasdonk wederom haar unieke buiten volleybaltoernooi organiseren. Al vrij snel na de oprichting is 0'68 Maasdonk begonnen met dit toernooi: inmiddels is dit al de 33e versie. Dit jaar zal deze traditionele afsluiting van het volleybal seizoen plaatsvinden op zondag 25 mei. Het gezellige grastoernooi staat ieder jaar weer garant voor mooi weer zodat tijdens de pauzes uitgerust kan worden onder een lekker zonnetje. De opzet van het toernooi is gelijk aan voorgaande jaren. Het toernooi staat open voor zowel teams met volleybal ervaring (2e/3e klasse), waar naast de gezelligheid ook het competitie element belangrijk is, als wel voor teams waar het recreatieve element overheerst. Aan de laatstgenoemde categorie kunnen teams van buurtverenigingen, andere sportverenigingen, familieteams en straatteams deelnemen. Bij de indeling van de poules wordt hiermee vanzelfsprekend rekening gehouden. Dat de deelnemers over een creatieve geest beschikken, blijkt wel uit de kleurrijke namen van de ingeschreven teams in de voorgaande jaren, wat te denken van "Arie's Harem", "De Moestopjes" en "Eenteamdadrnixvankan". Naast dit toernooi voor volwassenen, wordt er op deze dag ook een toernooi gehouden voor jeugdteams van de bovenbouw van de basisscholen in Maasdonk. Wij hopen dat de deelname en het enthousiasme net zo groot zal zijn als op het indoor scholen toernooi. Na een goed onthaal afgelopen jaar bij voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland, is besloten het toernooi ook dit jaar hier te houden. De medewerkers van de kantine zullen ervoor zorgen dat de deelnemers en supporters van een hapje en een drankje worden voorzien. Hebt u zin om mee te doen, kijk dan op de website www.g68maasdonk.nl voor het aanmeldingsformulier. Hebt u vragen, stuur een mail naar: G68maasdonk@hotmail.com met vermelding van "Buitentoernooi" ofneem telefonisch contact op met Piet Mulder (073-6448073) ofArie Heijstek (073-5327774).

FEEST!!!

FEEST!!!

FEEST!!!

Jeugdvakantiewerk bestaat 25 jaar Dus zet maar vast in je agenda: van 11 t/m 15 augustus groot feest! We willen nog niet veel verklappen, maar wel dat het dit jaar extra feestelijk gaat worden, en ook dat het thema iets te maken heeft met film! Voor deze bijzondere week zijn wij dringend op zoek naar leiding!! Vanaf 16 jaar mag je al meehelpen als leiding, ben je jonger, dan word je ingezet als hulpleiding! De inschrijving voor deze feestweek is op woensdag 21 mei en donderdag 22 mei van 19.00 tot 20.30 u bij café Boetje voor de kinderen en de leiding! Om deze week extra speciaal te maken zijn wij natuurlijk ook op zoek naar sponsors! Wij zullen als bestuur U de komende weken persoonlijk benaderen. Het kan natuurlijk zijn dat we ü vergeten, laat het ons dan even weten! Inschrijving voor alleen de leiding kan ook per e-mail: famverhagen@home.nl

Bestuur jeugdvakantiewerk Geffen.

• Bezorgen bij u in de buurt • Flexibele werktijden • Zelfstandig werken • Aantrekkelijke bijverdienst

SELEKTMAIL 1"EJlERbfiND_

Da's andere post www.selektmall.nl

18


. .,Hanegraaf Geffen B.V.

f A..

MarkRomme

Bedrl)venweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen Telefoon 06 16610622

E-mail: markromme@home.nl

~-

"Verbouw of Nieuwbouw"

a,,/8 de Kiuderenv!':.a Jl J,~ Geff'!if..7' Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

.......

BOUVV

,....

GARANT ~

Een NVOB initiatief

A

/;tm Bouw

Buro

Van der Sangen Tuinhout

✓ Speeltoestellen ✓

Schuttingen wilgentenen matten

✓ Rieten- en ✓Vlonders

✓ Tuinhuisjes

Ontwerp en I of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenst raat 6 5386 GL Geffen

✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓

Prieëlen Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten ✓

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92

E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

DE KOSTEN VOOR. DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5,-RUBRIEK GEVONDE N EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen

Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,-

HELE PAGINA € 6S,-


JO STEENBERGEN BILJARTKAMPIOEN

J.B.C. Geffen heeft de winterjas weer uitgedaan en bereidt zich voor op de zomercompetities. Tijdens de jaarvergadering werd er volop gepraat over het komende seizoen. Wij beginnen met een strandtoernooi in Zoutelande. En daarna komen de wedstrijdzondagen en avonden weer in Geffen voor de Mariaschool. Zo gauw het weer het toelaat zijn we weer te vinden op de banen. De winterkampioenen zijn ook in het zonnetje gezet. Tot de laatste wedstrijd was het spannend. 1e is TOON SCHUURMANS 2e is GERARD SCHUURMANS 3e is RIEN DE VEER De poedelprijs is voor MAY VAN LINDER

HIPP-OSS Eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen! Zondag 30 maart stond voltigevereniging Hipp-Oss aan de start in Weesp. Voltige is zoiets als turnen op een galopperend paard. Hipp-Oss voltigeerd onder leiding van Miranda van Bergen op het Friese paard Lola. In Weesp kwam het team uit in de klasse D. Zij lieten wat punten liggen tijdens de verplichte oefeningen, maar maakte dit goed tijdens de kür op muziek. Het team werd tweede met een winstpunt! De winst ging naar de thuisvereniging uit Weesp .

l

STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openin~stijden: maarda~ - vrijdaçi: 15.00 - 21.00 uur zaterda~ - zond~: 14.00 - 21.00 uur

telefeon: 073 532 18 27 stervidsotheeknu la rd@h0net nl www.stervideotheek.nl

20

Door de finale te winnen van Theo van Uden, deze kwam 3 caramboles tekort, is Jo verdiend kampioen geworden van biljartvereniging 't Haasje. Voor deze biljarter in hart en nieren kraaide de haan al vijfmaal victorie, in 2002 was onze Jo ook al eens algemeen kampioen, en stond al driemaal op het hoogste ereschavot in de jaarlijkse nacompetitie. Jo is al sinds 1992 lid bij "'t Haasje" en speelt al jarenlang in de dinsdagavond poule waar hij het geweldig naar zijn zin heeft, we hebben daar al jarenlang 'n hèèl gezellig clubje. Ook in de jaren '60 is Jo zo'n jaar of 12 lid geweest van deze zelfde biljartclub, ben er dus wel enige jaren tussenuit geweest, doch biljarten, dat verleer je niet. Met 23 had onze kampioen ook de hoogste serie en met 10 Beurten de kortste partij. Op 72jarige leeftijd maakte Jo onlangs nog zijn debuut bij de KNBB, bij Touche in Oss waar een gerenommeerde biljartvereniging huist liet hij z'n tegenstander in het biljartlaken bijten,ja in de sport is Jo keihard en zonder aanzien des persoons. In de vrijdagpoule behaalde outsider Theo van Uden ook weer eens de eerste plaats, terwijl Arie Gloudemans hier de hoogste serie en ook tekende voor de kortste partij. Hier was het ook tot de laatste dag spannend, Tinie van Schijndel en Peter Megens kwamen maar 2 winstpunten tekort. Inmiddels zijn we alweer gestart met 26 deelnemers aan de nacompetitie, in 2 poules van 13 deelnemers hopen we er wederom een spannende strijd van te maken. De eindstand seizoen 2007/2008; resp. Pnt. Gem. H.S . Dinsdagpoule; 140 1.66 23 1. Jo Steenbergen 2. Broer Damen 134 1.61 15 3. Adriaan de Haas 133 0.76 7 4. Hans Reuvers 131 0.78 6 5. Jan van Bergen 131 0.94 9 6. Jo v. d. Heijden 127 1.19 10 7. Emy de Haas 123 1.68 12 7 8. Henry v. Schijndel 116 0.90 9. Chris v. Zuijlen 115 0.88 6 VrijdagpouJe; 137 1.33 1. Theo van Uden 9 2. Tinie v. Schijndel 135 2.30 19 3. Peter Megens 135 1.00 7 4. Arie Gloudemans 131 2.50 32 5. Tonny v.d. Heijden 130 1.04 9 6. Gertjan Nouwens 129 0.98 7 11 7. Frank Gloudemans 129 1.75 8. Joop van Dijk 119 3.68 26 9. Edwin Hendriks 106 0.63 7 Afz. @pestaartje.


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal

Hepa

't Haasje

Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 -'I:: 532 15 20

oefen en fauteuils

Leiweg Za 5386 KR Geffen

www.cafezaalhethaasje.nl

Zaaivoor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen .nl

Bruiloften parlijen vergaderingen IPJJ/11\

\

C1000. Van alle markten

1f> 11

,

vcm;vanroo[;: nl

,

Bouwen op vertrouwen

thuis.

l«lcrccn 1icc de tOc"°nut :andere, m;u,r zonder \'Cl"l'.rouwen biedt deze wnnig paspecttd. ¼nuir die beginsel 1.ijn door ons in ruim 37 ju, àjd mee Lnmiddd1 mttr <bn 280 ~.. wakc:rs honderden projecten 1,·an allerlei aard en omvang

g,rcilistt.J.

Als vcdz.i;cüge onderneming met een :actieve: project• Ol'ttwikkdingsu.k worden wij betrokken bij de: m«u

uit,cenlopendc: bouwpb.nn,eo,. O:wna.uc bcsehikkcn wij O\"c r «n moderne: machin:.tlc timroccbbrii:k in Gdfrn én « n ioon;w,gc,·codc, 2.500 m~ tcllc~ sl''IOWl'00((1

11\,,,r Gebr. van Waorooif Bouwbedrij1r·cn

i.o lid: V3Jl W3nrooij keuken- en

badkamcr.$p«ialisren.

Dc:u acciviu=.ittn, Qnt.e d'\';t.ring m gtmo1i,•«rdc, \':>.kbekwa,nc mtd~k~~ m2ktt1 OIU !Ol ten ~rouwbarc p:1nner ,'OOr nu e:n in de toekomst.

B,~kstrut 2 • Pwtbus 4 • 5386" ZC Gdf'cn T,kfooo, 073 • 5340400 • F.x, 073 • 53404?9 Internet: www.vanwanrooij.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

c, OOO van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.0o-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Oss 0412 - 622213

Geffen 073-5321995


MAASDONKS CONCERT 2008 EEN GROOT SUCCES De drie Maasdonkse muziekverenigingen Union uit Nuland, Odio uit Vinkel en WIK uit Geffen mogen terugkijken op een bijzonder geslaagd muzikaal weekend met na het gezamenlijk georganiseerde solistenconcours op zaterdag 15 maart jl. het Maasdonks Concert de zondag daarop in 'de Meent' in Nuland. Voor het eerst sinds jaren een bomvolle zaal. De belangstelling was groot en gevarieerd van jong tot oud. Of de keuze van de drie verenigingen voor het centrale thema 'Musical' hiertoe heeft bijgedragen is natuurlijk de vraag, maar dat het in de smaak viel was zeker. In de zaal grote posters van de uit te voeren werken Miss Saigon, Evita, Elisabeth, The Chronicles of Narnia, Grease en Tarzan. Aan variatie en muzikale uitdaging geen gebrek. Stuk voor stuk wisten de drie orkesten onder de bezielende leiding van hun dirigenten Hans van Leeuwen, Robert Voss en Willem van de Laar het beste van zichzelf naar boven te brengen. Dit tot grote waardering van het publiek. De gezamenlijke afsluiting met de vlotte mars 'The Outsider' van Wim Laseroms was meer dan een verplicht nummertje. Het was overduidelijk, dat de drie verenigingen het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden, muzikaal maar ook na afloop aan de bar waar nog lang over het concert werd nagepraat.

ZELDEN ZO'N LANGE RUST Een onmisbaar onderdeel van de molen vormen de vier wieken, samen het wiekenkruis geheten. Dit bestaat uit twee elkaar kruisende balken: de roeden. Ze worden afzonderlijk achter elkaar door de kop van de bovenas gestoken, waarbij ze vaak door een tussenschot van elkaar gescheiden zijn. Ze worden met wiggen vastgezet en met houten klossen, de keerklossen, verder geborgd. De roede het dichtst bij de molen is de binnenroede, de andere de buitenroede. De twee roeden vormen zo vier wieken, door de molenaar ook wel enden genoemd. Vroeger waren de roeden van hout. Onze Zeldenrust kreeg in de tweede helft van de 19e eeuw geklonken, plaatijzeren roeden de zgn. "potroeden" omdat ze vervaardigd werden door de firma Gebr. B. Pot te Elshout bij de Kinderdijk. De potroeden liggen nog op het terrein bij molen "De Zeldenrust". Nu worden gelaste roeden gebruikt. Door de storm is de binnenroede voor 2/3 deel vernield, zoals u wellicht weet, de grond in geboord en nu als monument behouden. De binnenroede wordt dus vernieuwd en de buitemoede is met succes uitgelijnd in een constructiebedrijf in Afferden. De "thuiskomst" van onze Zeldenrust komt dichterbij. Wij houden u op de hoogte! Site: www.standerdmolen.spaces.live.com 22

Wanneer het stil is en niet waait en de molen niet meer draait, dan ziet men hier en daar bij hopen allemaal boeren en bakkers lopen, roepende met veel misbaar: "Waar duivel blijfje, molenaar?" De mulders

CÎJHartstichting

Nederlandse vrienden

van

de hartst i c htin g

De Nederlandse Hartstichting zet zich actief in voor de bestrijding van hart- en vaatziekten door geld in te zamelen voorwetenschappelijk onderzoek, preventie, voorlichting en patiëntenzorg. Zij wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers in ruim 1.500 plaatsen in Nederland: de Vrienden van de Hartstichting. Ieder jaar spannen de Vrienden zich in voor de collecte tijdens de Hartweek, dit jaar van 13 t/m 19 april. Ook in Geffen zijn de Vrienden van de Hartstichting actief. Mensen die willen collecteren zijn van harte welkom om zich aan te melden. Voor dit jaar zoeken wij een collectant die de Bedrijvencollecte voor zijn of haar rekening wil nemen. Nieuwe collectanten kunnen zich melden bij Rini van den Berg, tel.m. 532 1204 of Kees Jongeneelen tel.nr. 532 1146. Vrienden van de Hartstichting Comité Geffen

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeu~e, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo b iedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

"

verzorgd!

drukkerijw l habobv Heeste,seweg 13 ~ 5386 KT G9ffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blend.therapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten handen voeten) • Exclusieve sierade ' · van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEI DSSAL ON

drukkerijwihabo

E drvkkerii0v-lihabo.n1 • 1www.wihabo.nl

('.\~NNE Moo~ fJ1SCHOEN9t

• Make-Up workshops

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDI.J"'IIG

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen"

Ma: 13.00 Di t/m Do: 09.30 Vrij: 09 .30 Zo: 09 .30 -

ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel: 0412-6231 73

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging VA N LITH B.V. 0ocfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgi ngvanl ith. 111 contact@u itvaartverzorgingvan I ith. n 1

Gebr. van de Wetering ~-"·o. w~.,..~ $ =:::::== \ . (!J

.,.,lannemode:.,. 1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

• G)

Dommelstraat 47

17.30 uur 17.30 uur 20.00 uur 17.00 uur

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openingsl i jden:

Ma: Di: Wo: Do: lr:

INDIVIDUELE TRAINING • Neutilu5trelnlng • Cardiotrtlllnlng • Comblnntle Nautllu!i•C.ardlo

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor [ydlng • 5treetdancl:! • Swltching • Senlorentr-e ining

Za:

13.00 lot 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 lot 16.00

• Fusiotraining • De Rugs;choal • Rl:!!vtdldttt.letr-alning

• Reïnt.egratfetr a lnlng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangement.en Dp màat

Papendijk 12 • 5386 EC lieffen

Tel. 10731 53c 74 72 • Fax (0731 53c 65 75

Klooslerslraal Se - Geffen Tel. 073 53216 83 · Fax . 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen.

Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do.

Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken.

Kinderspreekuur 15.30 - 16.00uur(alle dagen, met uitzondering van woe). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine

Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur.

Visites 11.00-13.00 uur.

Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl

Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11 .45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 A. Bolat ma. 9.00 - 10.00 uur/vrij 9.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeJing lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland -Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss- Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17 .49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en rnantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Bloedafnamedienst/trombosedienst

VAN DE REDACTIE

Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen.

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13

E-mail adres:

torenklanken@home.nl

APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 -17.30uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur

Welke apotheek beeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.