Torenklanken 2008 - nr 04

Page 1

46e jaargang I nummer 4 1maart 2008

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 WiHaBo drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

, HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN" Handwerkclub "De Nijvere Handen" houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 9 maart a.s. in 't Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Wij willen dit niet alleen laten zien, maar u kunt het ook kopen. En alles voor leuke prijzen. Zo vlak voor Pasen krijgt het voorjaar natuurlijk alle aandacht. Ook zullen de mooie sjaals, schorten, slofjes en sokken, kussens en kaarten niet ontbreken.

ZIEKENCOMITÉ "DE SCHAKEL" Ziekencomité "De Schakel" houdt op deze ochtend weer een boekenmarkt van 2e hands boeken. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het boek ofkadootje waarna u op zoek bent.

KLEDINGINZAMELING IN GEFFEN

Afgelopen jaar vierde Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood haar 40-jarig bestaan! Wij zijn één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam 's Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Ook in 2008 gaat het grootste deel van de opbrengst naar een voedselzekerheidsprogramma in Oost-Congo. Enerzijds helpt onze lokale partnerorganisatie mensen die door oorlog een nieuw bestaan moeten opbouwen om zelf voedsel te genereren. Anderzijds wordt binnen dit programma de ondervoeding, met name bij kinderen, structureel aangepakt. Met circa 15 zakken kleding kan een ondervoed kind worden geholpen en ontvangt de familie een maand lang eten! Daarnaast steunen we momenteel ook projecten dichter bij huis. Het project "Mode met een Missie" helpt daken thuisloze vrouwen in Nederland. Binnen dit project wordt met tweedehands kleding een eigen modelijn gecreëerd en op de markt gebracht. De vrouwen krijgen zo een zinvolle dagbesteding en hun gevoel voor eigenwaarde wordt gestimuleerd. Voor meer informatie over Sam's K.Jedingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 1060.

Op 18 maart aanstaande vindt in Geffen de kleding-

inzamelingsactie van Sam 's Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. U kunt dan van 13 .30 tot 15 .30 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen: De Bonkelaar, Kloosterstraat 18 Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


a, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal! "l

~~r~C.li-t'vi/

ypotheke SNS Regio Bank Financieringen

verhuur

~~=--=>,,_

Krornstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schljndel Bouwgroep bouwt ■

RoyRomme Mgr. Zwijsenstraat 18 5386 CJ Geffen Nederland

®

A~:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN 'VOMU#t,~lft~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

al 80 jaar winkelcentra, scholen. dhdributiacentra1 woningen en bedrtjfsgebouwen. Bouwen is onz.e passie. U herkent dat in afle facétteh van ons werk en de kwaltteJt van de. u(tvoering.

"Kwallteit wint de strijd"

Alles vers utt eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgro,p 8redeweg13

5386 KM Geffen

tel: 073-6322961 fax: 073-6322232 mall@vansch1jndal-bouwgro•p.nl www.vanschlJndol-bouwgroop.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen 'Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 07 mrt. 19.00 u. * avondmis za. 08 mrt. 19.00 u. H .Mis mmv Studieorkest (+kinderkerk) zo. 09 mrt. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma.10 mrt. 19.00 u. * avondmis mmv Dameskoor vr. 14 mrt. l 9.00 u. * avondmis za. 15 mrt. 19.00 u. Gezinsviering Palmpasen mmv kinderkoor zo. 16 mrt. 09.30 u . + Palrnzondagviering mmv Gemengd Koor ma.17 mrt. 19.00 u . * avondmis mmv Dameskoor+ aanbidding tot 20.00 u. PALMPASEN Op zaterdag 15 maart is er om 19.00 uur een Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor. Alle kinderen mogen met een palmpaasstok naar de kerk komen omdat we Palmpasen vieren. De palmpaasstok heeft de vorm van een kruis, dat duidt op het lijden van Jezus. De stok wordt versierd met groene takken: de intocht in Jeruzalem en het broodhaantje bovenop verwijst naar het kraaien van de haan uit het Lijdensverhaal: Petrus durft zijn band met Jezus ruet te bekennen. Er komen ook lekkernijen aan de stok, die we weggeven om andere mensen blij te maken! We kunnen ook kinderen in Bangladesh blij maken met de inhoud van ons vastendoosje. De MOV zal zorgen dat het geld goed terecht komt. Breng je vastendoosje mee naar de gezinsviering. Kinderen en ouders zijn van harte welkom! In dit weekend worden er palmtakjes uitgedeeld.

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomst is op: 1 april 2008 in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Woensdag 12 maart: 5e bijeenkomst: 13.30 - 15.15 u.: thema Goede Week; video Paasverhaal en we maken een Palmpaasstok. Zaterdag 15 maart: 19.00 uur Gezinsviering Palmpasen KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 11 maart 19.30-21.00u. Hfdst. 3 + voorbereiden kruisweg HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHA.KEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvan3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Keurslagerij VAN TUYL

D.sJ

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager. nl

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie Omdat hefwerkt ............ . WILT UAFSLANKEN1'0~ een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak vóor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt Jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernls staat voor kwaliteit In alle facetten.

I ERNIS

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

.JÎ schilderwerken

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het

beste bij uw persoonlijke situatie past. * Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERS T RAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl 1nternet www. vanderdoelenassu rantien. nl

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


gen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008.

Vanwege de omschakeling op andere software voor de ledenadministratie is het mogelijk, dat u, géén of een verkeerde envelop hebt gekregen. Graag zouden we die fouten uit het systeem halen en dat kan met uw medewerking. Meld foutief geadresseerde enveloppen of anderszins via e-mail jo@parochiegeffen.nl of via een briefje met de opmerkingen, in de bus van de pastorie t.a.v. ledenadministratie parochie Geffen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2008 zal in Ravenstein voor de tweede maal het Nederlands Gregoriaans Festival worden georganiseerd. Tijdens dit festival staat het Gregoriaans in a1 zijn verschijningsvormen centraal. Het festival biedt concerten op topniveau, workshops, lezingen, een doorlopende presentatie van scholae en gregoriaanse koren, een tentoonstelling, en veel informatie over het Gregoriaans in Nederland. (informatie op: www.gregoriaansfestival.nl) Het festival is een must voor iedereen die zich interesseert voor en zich geïnspireerd voelt door het Gregoriaans, maar ook voor hen die het 'gewoon mooi' vinden. Het Festival wil het Gregoriaans zo breed mogelijk presenteren, met als doel het wekken van interesse voor de

mogelijkheden en diversiteit van dit culturele en spirituele erfgoed. Het festival richt zich op liefhebbers die zowel actief als passief willen deelnemen, op mensen die beroepsmatig met het Gregoriaans bezig zijn én op amateurs. Op een doorlopend podium zullen Nederlandse gregoriaanse koren en scholae zich presenteren: mannen en vrouwen, jong en oud, (semi)professioneel - amateur, kerkkoren en onafhankelijke ensembles. Er is veel ruimte voor samenzang en voor de veelzijdigheid van het Gregoriaans. Ook is er aandacht voor de aantrekkingskracht die het Gregoriaans uitoefent op andere kunstdisciplines. Dit keer is het motto van het festival: Gregoriaans, verrassend jong!

Aan het festival werken diverse Nederlandse kwaliteitskoren mee: waaronder het Roder jongensrkoor; het projectkoorCantus Puellarum (samengesteld vanuit kathedrale koren), Capella Breda. De internationale top wordt vertegenwoordigd door het Belgische Ensemble Psallentes, dat op zoek gaat naar de bronnen van het Gregoriaans. De lezingen en workshops hebben onderwerpen die voor zowel beginners als voor gevorderden boeiend zijn. De KRO/RKK zal uitvoerig verslag doen van het festival. Een feestelijke, inspirerende ontmoeting, een leerzame tweedaagse (één dag mag natuurlijk ook) en een gezellig weekend, dat is wat dit festival wil zijn voor iedereen die het Gregoriaans een warm hart toedraagt. Wij hopen u op 31 mei en/of 1 juni 2008 in grote getale in het oude vestingstadje Ravenstein te mogen verwelkomen. Namens de Stichting Nederlands Gregoriaans Festival, Paul Horbach Voor informatie: Boshovensestraat 16, 5561 AR Riethoven info@gregeoriaansfestival.nl www.gregoriaansfestival.nl STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openi nqsti jde n: rraarda~ -vrijda~: 15.00 - 21.00 uur z-aterdaq -zondaq: 14.00 - 21.00 uur telefoon: 073 532 18 27 stervidrotheeknu la rd @hetnet.nl www.sterv id sotheek.n1

5


NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cel lenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1asafb()vw.11/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

CffJantWts

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 • 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

0 /f?JSPIERINGS Oorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (ü73) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

,.u.,,

Ret!Jl!!!.iY..

2

i

=

/J

"~ll/A~cyS'

ruJF

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

~V!X E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet nl Heesterseweg 29 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware • Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.IWIELEN o.a .

G 1;17AIIQ _ _ _ _ _ _ _ __

Lev1x

l'il'il•llfiMl\19Levix Automatisering Oronjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

TANKSTATION •mw,,1mrn2➔

levix Automatisering Dorpstroot 46

5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

tUmiltsibii il

1➔

Levix Avtomatlserlng Walstraat 66 5341 CK O,s Tel. (0412) 69 2090 Kerkstraat "1 "1

Geffen

(073) 532 '13 '13


~

EFKES BUURTE ME ... twee zilveren juffen!

je ziet ze van 'net peuter af' opbloeien tot volwaardige basisschoolleerlingen!" vinden de jubilarissen. De laatste jaren zijn er, naast het runnen van de klas, verschillende activiteiten bijgekomen. Er moet structureel geobserveerd worden en alle bijzonderheden moeten worden vastgelegd in leerlingendossiers. "Een duidelijke verbetering voor het kleuteronderwijs is dat we gebruik kunnen maken van materialen uit groep drie," vindt Gerrie. "Ook met AVI-lezen kunnen kleuters die al kunnen lezen meedoen met groep drie. Daarnaast hoeven ze zich in de kleuterklas echt niet te vervelen, want er is een groot assortiment ontwikkelingsmaterialen op diverse niveaus. Er zit een doordachte ontwikkelingslijn in die spelmaterialen, waar soms de huidige stagiaires geen weet meer van hebben, omdat ze slechts een half jaar stage lopen bij de kleuters. Lesgeven in groep 3 t/m 8 is wezenlijk anders dan in groep 1/

Loepkijker had ze ook al opgemerkt: juf Margje (46 j.) en juf Gerrie (45 j.) van de Mariaschool, die hun zilveren onderwijsjubileum vierden. Allebei geboren en getogen in Geffen, buurmeisjes, beiden moeder van drie kinderen en 25 jaar collega's. Geen wonder dat Margje ( officieel al in mei 2007 zilveren juf) wilde wachten op Gerrie om dit jubileum te vieren... ! Margje wist het al van kinds af aan: ze wilde juffrouw worden. Niet vreemd, want haar pa (hoofdonderwijzer van de Lagere School) en haar ma (leerkracht handvaardigheid) waren haar voorbeeld. De rode 'onderwijsdraad' liep door: twee van haar broers gingen ook het onderwijs in en echtgenoot Marcel werkt momenteel op De Bongerd in het VS.O. 2." Margje begon na de PA (Pedagogische Academie), met De moderne tijd is ook de tijd van zovele stoornissen bij een jaar invallen op diverse scholen. Na invalwerk op de kinderen, aangeduid met de zo vaak gebezigde afkorMariaschool kreeg ze aldaar een vaste baan. tingen. "Een moeilijk punt: soms willen ouders een "Mijn werk is altijd leuk gebleven, want werken met kin- "naam" voor "het plaatje", maar anderzijds moeten we deren blijft immers interessant" vindt Margje, die voor kinderen ook soms met rust laten. de klas stond in de boven-, midden- en onderbouw. De maatschappij is min of meer gericht op het Gerrie volgde de toenmalige KLOS (KleuterLeidsters- (door)studeren van leerlingen, maar grote groepen kinOpleidingsSchool) en begon als kleuterleidster op Kla- deren zijn gebaat met 'handwerk' in plaats van 'hoofdvertje Vier. In 1985 werd Lager- en Kleuteronderwijs werk'!" vinden de juffen. samengevoegd tot het Basisonderwijs voor 4 t/m 12-ja- Margje en Gerrie hebben het beiden heel goed naar hun ngen. zin op de Mariaschool, waar ze eens zelf op zaten! De Gerrie heeft niet altijd bij de kleuters les gegeven, maar diverse projecten die ze met alle groepen hielden, zijn ook de groepen 3 en 4 onder haar hoede gehad en ze had hoogtepunten. En het mag gezegd worden: bij alle bijtwee van haar eigen kinderen in de klas. zondere schoolactiviteiten kunnen zij rekenen op gewel"Dat leverde geen probleem op: ze vertelden even zo dig veel steun van de ouders van hun leerlingen! vrolijk - voor mij bekende verhaaltjes - in de klas!" zegt De nieuwe school komt dichterbij, niet alleen het geGerrie. bouw, maar ook de samenwerking tussen de teams van "De 25 jaar zijn erg snel gegaan en dat is een teken dat de beide Geffense basisscholen. het goed is geweest. De kinderen wijzen je er wel op, De donkere wolken zijn voorbij gedreven... de lucht is dat je intussen ouder wordt! Met een luizencontrole in geklaard... een voorzichtig zonnetje schijnt aan de horide klas, wilde een van de kinderen mij ook wel eens zon... ! 'We gaan steeds meer kijken bij elkaar en controleren met de uitspraak: "Je n=---=---~~~~=""' wordt al blond, juf!" sommige zaken worden al op elkaar afgeUiteraard zijn er in de voorbije vijfenstemd. Er zijn werkgroepen opgestart die twintig jaar diverse onderwijsontonderzoeken, hoe we willen gaan werken wikkelingen de revue gepasseerd. De op elk vakgebied, met de kleuters, met juffen weten nog van de tijd dat ze zorgleerlingen e.a." slechts één keer per week een vergaGerrie en Margje mochten genieten van dering hadden, een eigen klas om een heerlijk ontspannen feestdag, samen voor te zorgen, nog geen kopieerapmet hun echtgenoten en kinderen. Ontparaat of computers. "Je was er echt vangst door de hele school, een feestvoor je klas!" programma in de Bonkelaar en een onMargje (part-time leerkracht) en vergetelijke middag voor vooral de kleuGerrie (full-time leerkracht) hebben ters van de zilveren juffen in Avonturenbeiden een kleuterklas. "Een groot land! voordeel daarvan is dat je de kinderen twee jaar 'onder je hoede hebt' en ------~-.-....;_'--' Proficiat! 7


A_ ~ ROND DE DORPSPOMP ~

kan worden. Voor de drie verenigingen is dat erg belangrijk. Scouting moet uit de Bonkelaar, omdat die moet wijken voor het multifunctioneel centrum. Maar ook het gilde heeft problemen, want door het oprukken van de Verlengde Run raken zij de schietpalen kwijt en kunnen ze hun activiteiten niet meer op het eigen terrein uitvoeren. De drie clubs willen graag samen in een gebouw, omdat ze de voordelen van samenwerking inzien. Opslag van materiaal, wat vaak ook door de partners gebruikt wordt; een vaste uitvalsbasis voor het jeugdvakantiewerk, een clubhuis voor scouting dat aan alle scoutingeisen voldoet en waar je ook kunt blijven overnachten. In de schaduw van allerlei andere plannen bloeit er hier iets heel moois.

Stamtafel 277; een beetje rustig met de vaste klanten, maar veel bruisende gasten zijn aangeschoven. Scouting Geffen, het gilde en de jeugdvakantieweek komen enthousiast vertellen over de vorderingen rondom de nieuwe huisvesting bij Molen Zeldenrust. In het gemeentehuis, maar buiten de windcirkel, ligt nu het gewijzigde bestemmingsplan te wachten op de insprekers.

Een nieuw verenigingsgebouw Nog zes weken en dan weten we zeker of er doorgezet

Uw voeten verdienen professionele verzorging ! Molenstraat 28 a Geffen

S386AB

info; \VINW.pedicure-geffen.nl e-•mail: contact@pedicure•geffen.nl

Tel. 073 • 532 54 19

• Pedicure behandeling • Voetreflexmassage

wüüe vtut. Ber3m De

• Cosmetische voetverzorging

w ~ 1s I S384 HD Heerdt

T: 0412 - 4SS83S

• Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

M: 06 - 27311207

E: 111MUJeY3e-n. 1S@lumu. lti

'j VAN SCHIJNDEL KEUKENS

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

1lil 11~e~~n~~~p?an~?~,:w=~j~~e:e~? 1

,__....,...,,.___________-.1!!!.

Bouwb•dSjf

bouwpartner.

■ G.M. •~::::nolj b.v. ■■

1r, ■

Il

on-s321991 ■■ F: 013.s32 4933 ■■

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met + 40 occasions

0 fJ 8 0

Mm-dn,t .li' {oof uw

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

Onze openingsll/den zijn:

l rrlh'Ul\\'11 lltlllftR

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag CilWttJ:mdl

9:00. 17:30 uur 9:00 . 17:30 uur 9:00. 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 20:00 uur 10:00 • 16:00 utJr

www.garagedortmans.nl

~1 l&lE::

4Y

Van Schijndel Keukens b.v. CBW-erll:end Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie

www. vanschijndelkeukens.n 1 VAN GENUGTEN / ARCHITECTEN ///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f / 073 5322639 e I info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


Als de bouwvergunning er is, komt het echte werk pas in beeld. Want hoe bouw je een betaalbare huisvesting met de bescheiden bijdrage van de gemeente? "In ieder geval niet door je ambities te verminderen" zegt Arnold van Sonsbeek. "We gaan uit van de ideale situatie, we hebben een prachtig plan, we benutten de mogelijkheden van de gemeente en gaan dan creatief aan de slag met de organisatiekracht van de drie clubs" sluit Huub Lamers van het gilde bij hem aan. Ze verwachten veel van het nieuwe college; alle wethouders hebben een Scouting-verleden en weten hoe het werkt. Jan van Hoek heeft de Den in Vinkel gerealiseerd en daagt de clubs uit het in Geffen op dezelfde manier te doen. Er moet nog veel geregeld worden en de exploitatie is nog lang niet rond, maar de drie verenigingen gaan er ECHT voor. Samen willen ze in de zomer van 2009 in het nieuwe clubgebouw zitten. De Bolero (de naam van het allereerste clubgebouw in de oude Josephschool) blijft een begrip in het scouting deel. Bonkei aar We worden een beetje dol van alle rondjes en cirkels in de uitvoering van de plannen. Wettelijk vastgelegde windcirkels in het kader van de molenbiotoop; veiligheidscirkels voor de schietpalen van het gilde. We wensen de clubs veel plezier en sterkte en hopen van harte dat het ervan komt; want ze doen veel goed werk. Dat brengt ons ook bij het einde van de Bonkelaar; die is vele jaren lang ons eigen multiculti-centrum en huisvesting van veel verenigingen geweest. Veel jeugd en heel veel jongeren hebben er hun eerste stappen gezet in de liefde tijdens de soosavonden. We willen een stijlvol afscheid van dit boeiende en historierijke gebouw; dat beeft het wel verdiend. Het aller aller allerlaatste hanenfestijn organiseren lijkt ons wel een passende afronding. Met tentoonstelling over het verleden natuurlijk. Voorstellingen Geffes Volk Dit weekend is spannend voor toneelgroep Geffes Volk. Het uitgestelde stuk van het najaar kwam drie keer op de planken van de Gouden Leeuw. Het liep geweldig. In het stuk, dat gaat over het gemiste lot in de loterij wisselen lachten en huilen elkaar af en geeft de spelers veel energie. Veranderend toewijzingsbeleid De tafelaars die hun toekomst gezet hebben op het realiseren van hun woondroom in de verlengde Run zijn zwaar teleurgesteld omdat de gemeente de toewijzingsregels heeft moeten veranderen. Tien jaar op de wachtlijst heeft geen enkel effect gehad en van het ene moment op het andere zijn zorgvuldig opgebouwde posities van tafel gedonderd. Ook juridisch zitten er wel haken en ogen aan, want kun je zomaar het systeem veranderen? Moet je niet gewoon als bestuurder je beloften en gewekte verwachtingen nakomen? We zien het somber in nu er nauwelijks nog beleid gevoerd kan worden op dit punt.

En verder... De drinkers onder ons betreuren het vertrek van de Malder en verwachten niet dat er een nieuwe slijterij voor terug komt. We zien de gemeenten met al hun plannen nog steeds erg op "groei" in zetten, terwijl de krimp in de bevolking eraan zit te komen, Tijd om de bakens te verzetten!! We spreken uitgebreid over het fenomeen van het groeiend aantal ZZP'ers en eenmansbedrijfjes. Op zich een goeie ontwikkeling, maar wat gebeurt er als het minder gaat met de economie. Zijn de ondernemers van nu dan de dagloners van morgen? Op 22 april is de eindpresentatie van de eerste musicalklas. De spelers en het speciaal geformeerde jeugdorkest treden dan op in de Linck, bij de Lievekamp. Dat belooft spanning en spektakel. Veel jubileums staan volgend jaar op stapel. Geffes Volk 25 jaar levert waarschijnlijk een nieuw openluchtspel op. 25 jaar Scouting gaat ook niet onopgemerkt voorbij. En de stichting Rottenrijk haalde de achtste plaats met haar "bloaike", onze mooie carnavalscourant. Bij de Brabantse verkiezingen dus. Bij molen Zeldenrust is het nog steeds heel rustig. Er is dit jaar al weer veel wind verprutst. Voor een nieuwe bijeenkomst zien we jullie graag op 9 maart In Café Govers. Wie niet kan wachten met commentaar kan bellen naar 06 25051797.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 9


VANAFNU TOTALE LEEGVERKOOP! KIES UW EIGEN KORTING BIi UW AANKOOP! ♦

• ♦

donderdag 20 maart 20% korting

vrijdag ~~ 1 21 maart 30% korting ......."'"--.......-.i••

zaterdag 22 maart 40% korting

J

I( Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 Elke werkdag geopend. 0


EEN STRALEND PAAR! Op 12 februari jl. vierden Jo Vos en Diny Romme hun gouden huwelijk. Een zonnige dag ... in tegenstelling tot 50 jaar geleden, toen er een pak sneeuw lag! "Het huwelijksfeest werd bij ons thuis gevierd en ik herinner me nog dat pastoor van de Pas, die op de receptie wilde komen, vast reed in de toen nog onverharde Weverstraat'' weet Diny. Diny is een Geffense van geboorte: de oudste dochter van Piet Romme en Jaan Langens. Na de lagere School werkte ze in gezinnen en fa een Sparwinkel in Oss. Jo is geboren in Oss en zoon van Jas Vos en Marietje Reynders. Hij ging al werken vanaf zijn 14ejaar: bij Hartog 'in de soep', op een Bandenweverij in Schaijk en vervolgens 40 jaar lang bij Organon. Aanvankelijk als chauffeur op de wagen van "Moeders voor Moeders" en later als heftruckchauffeur. Naast zijn werk was muziek maken één van zijn grote hobby's. Hij had het niet van vreemden, want vader Jas was een goed drummer. Vanaf zijn 1 le jaar kreeg Jo trompetles, en daarnaast bespeelt hij ook de tenor- en de altsaxofoon. Hij speelde in orkesten van Bergoss, Hartog en Organon en in diverse bandjes. "Toen ik nog maar 16 was, speelde onze band al in café's, maar daarvoor moest je eigenlijk 18 zijn. Als er dan gecontroleerd werd, had ik "hoge nood" en zocht snel het toilet op!" lacht Jo. Na hun huwelijk woonden Jo en Diny aanvankelijk bij de ouders van Jo in en daarna in de Krinkelhoek. Janny, Marijke, John en André werden geboren. "Ik wilde echter heel graag weer naar 'mijn thuishaven' Geffen," vertelt Diny. In 1976 gebeurde dat: ze gingen wonen in het ouderlijk huis van Diny samen met hun (schoon)ouders. De "gouden draad" door hun huwelijk was er een van werken, zorgen, muziek en duiven! "Op feesten en partijen en in de weekenden - met de kermis wel vijf dagen achter elkaar - maakte Jo muziek met zijn band. "Ik kon wel vaak meegaan" zegt Diny, "want ik had goede oppassers aan mijn jongere zusjes." Momenteel speelt Jo nog in de band "Constellations Plus". "Het liefst zo enkele uurtjes op een braderie of soortgelijke gelegenheid." "In tegenstelling tot deze tijd, waarbij man en vrouw allebei een baan hebben, was het in onze tijd gewoon dat de vrouw de zorg voor het huishouden op zich nam en de man ging bijverdienen." Zorgen is Diny wel toevertrouwd. Naast de zorg voor haar gezin, verzorgde ze ook lange tijd de moeder van

Jo. "Als ik had mogen doorleren, dan zou dat zeker in de verzorgende sector zijn geweest, " zegt Diny. Ze is nu lid van het Ziekencomité "De Schakel" en bezoekt samen met Marietje van Rosmalen regelmatig de mensen in de omliggende verpleeghuizen. Jo en Diny Vos "stralen geluk uit"! Ze zijn zeer betrokken bij het wel en wee van hun kinderen en de acht kleinkinderen: Jody, Joyce, Twan, Roy, Raoul, Ralph, Femke en Tijn. Daar zit in ieder geval ook muziek in en sport staat eveneens hoog op de agenda: dansen, blazen, drummen en zingen, duiven melken, fietsen, crossen en trailen ! Het gouden paar heeft genoten van een prachtige, gouden feestdag. "Eén van de mooiste dagen uit ons huwelijk!" In de vroege morgen een gezamenlijk ontbijt, verrassende cadeaus - waaronder een reis naar Turkije met kinderen, kleinkinderen en aanhang - en een gezellig afsluitend feest met familie, vrienden en bekenden. Enkele dagen later kregen ze nog een bijzonder "toetje": twee boeken vol met prachtige herinneringen aan het gouden paar van alle feestgasten! "Dat is een waardevol boek, waar we steeds weer in terugkijken, met dank aan allen die eraan hebben meegewerkt!" zeggen Jo en Diny. Proficiat!

JUBILEUMEXPOSITIE "KUNSTKRING DE MEENT" TE NULAND Op zaterdag 8 maart van 14.00-17.00 uur en zondag 9 maart van l 1.00-17.00 uur vindt een grote en grootse overzichtsexpositie van de "Kunstkring De Meent" plaats ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van deze kunstkring. Tijdens dit feestelijk gebeuren zullen 28 creatieve leden hun beeldend creatief werk met verschillende onderwerpen en in diverse technieken laten zien. Bovendien zal op beide dagen door Rachel Centen een demonstratie "Glaskralen maken" worden verzorgd. Vervolgens kunt u de gelukkige bezitter worden van een kunstwerk via het kopen van een KunstKansKaart, een loterij waarvan de trekking plaatsvindt op zondag 9 maart om 17.15 uur. Ook kunt u een setje prentbriefkaarten met werk van onze leden kopen. De expositie vindt plaats in het gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 te Nuland. De toegang is gratis. De "Kunstkring De Meent" heet u van harte welkom. 11


WINNEN OF VERLIEZEN... ...daar draait alles om als je meedoet met een loterij. Bij de postcodeloterij ligt een en ander nog wat gevoeliger, vooral als jij de enige in de straat bent, die geen lot heeft... daar kun je behoorlijk depressief van worden... ! Een actueel, zeer herkenbaar thema, dat Geffes Volk op de planken bracht. Na een uitstel van enkele maanden hebben de spelers zich weer goed kunnen concentreren op hun rollen. Wat bijzonder is het, als je je "eigen ik" even opzij kunt schuiven en in de persoon kunt kruipen die jou is toebedeeld! De leden van Geffes Volk zaten stuk voor stuk prima in hun rol: Hoofdrolspelers Fred (Willie Egelmeer) en zijn echtgenote Trees (Jeanette Groeneveld) stalen de show. Fred met een natuurlijk overwicht en zijn diverse stemverheffingen tegenover zijn Trees, die vooral uitblonk in "haar stille spel zonder tekst"! De dochters Sophie (Marloes Hendriks) en Nienke (Moniek Schuurmans) deden niet onder en zetten een duidelijke vertolking neer van een vlotte en een 'zweverige' meid! De advocaat was op het lijf geschreven voor Pierre Konings en de winnende buren Vera (Petra van Dijk), Odette (Regina Jonker), Mees (Rien Oomens) en Marlein (Annika de Poot) lieten perfect hun karaktertrekken spreken, zoals die boven komen, wanneer jij toch maar lekker gewonnen hebt enje buurvrouw niet...! Voor Marjo van Dongen is er altijd wel een hilarisch rolletje weggelegd; dat is haar wel toevertrouwd, want er werd door de kijkers flink gelachen! De RTL-televisiemakers Roos (Antoinet van Schaik) en Pien (Marja Coppens) zorgden voor een goede rode draad met beeld en geluid en een ware opname bij huize de Heegt! Na de pauze steeg het lachgehalte en konden we genieten van het gezellige spel van Vera en Trees met hun "hutje op de hei" en de blije doos. De poppenkastpoppen brachten een leuke variatie en het stuk boeide tot het eind. De verliezers bleken toch "winnaars" te zijn..... .

Geffes volk kiest bijna altijd voor een humoristisch stuk, want de mensen komen voor een avondje plezier en daarin zijn ze ook deze keer weer geslaagd. Complimenten aan regisseur Rémy Albers, de spelers, de dames van de grime Ellen Spermon, Henriëtte van Bergen, Petra van Erp, Ingrid van Rosmalen, kapper Susan Loeffen, décorbouwers Geert van Schaik en Harrie van den Hanenberg, licht- en geluidsman Bram Hendriks; de filmshots werden gemaakt door Wouter en Martijn van Summeren en Stefan Schellings ontwierp de posters en het programmaboekje. Het zilverenjubileum van toneelvereniging Geffes Volk in 2009 staat voor de deur. De regisseur werkt aan een "buiten-toneelstuk" en daar zien we graag naar uit!

RIGOM ZOEKT VRIJWILLIGERS TUINHULP RIGOM is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van ouderen in de regio Maasland. De verschillende activiteiten worden voor een groot deel ondersteund door vrijwilligers. Een van de activiteiten is tuinonderhoud voor de mensen die dit veelal zelf nauwelijks of helemaal niet meer kunnen. De klussenhulp van de RIGOM is in de regio Maasland op zoek naar vrijwilligers die wat tijd over hebben om onze ouderen te helpen. We zoeken iemand die graag in de tuin werkt en er plezier in heeft om de tuin netjes te houden. Het werk bestaat uit licht tuinonderh oud o.a. snoeien, onkruid verwijderen, gras maaien e.d. De mate van inzet en de tijden kunnen in overleg worden afgesproken. Voor meer informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.30 uur kontact opnemen met Henk van Summeren telefoonnummer 0412 653235.

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • IUOOLRENOVAJIE

12


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

©

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuw- MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet: www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder M.J.M van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder E.J.M de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder ing. JT.M van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21

00 00 00 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

WIE WAT WANNEER MAART 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 15 Jeugdsoos Jong Geffe, Hollywood 18 Kledinginzameling Mensen in Nood, 13.30-15.30 uur 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 05 Jeugdsoos Jong Geffe, Disco 12 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) MEI 03 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 17 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) JUNI 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 28 jeugdbrandweerdag

JULI 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) AUGUSTUS 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr.13) SEPTEMBER 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) OKTOBER 11 Kopij inleveren Torenklanken (m~ 16) NOVEMBER 01 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) 15 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20)

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 13


Rabobank

·. :~ Sshrijf nu inl ..

.

-

- --


Mllla. ONTWIICaJ.MO VUOlr GIHrN

OP DE BRES VOOR BANGLADESH De opbrengst van de Vastenactie is dit jaar bestemd voor Bangladesh. Het gaat om een gebied in het zuidoosten van Bangladesh in de provincie Chittagong. Een heuvelachtig gebied waar de bevolking sinds 1945 verzesvoudigd is. De bergstammen die daar van oorsprong een nomadisch bestaan leidden kunnen nu niet langer rondtrekken en moeten het doen met een stuk land dat bij hun dorp ligt. De Marma's, een van deze bergvolkeren, worden door de regering niet of nauwelijks erkend en hebben daardoor geen landrechten. Dat maakt hen zeer kwetsbaar want hun land kan zomaar worden ingenomen door anderen. Om op te komen voor de rechten van deze mensen werkt Vastenactie samen met Caritas, een Bengaalse partnerorganisatie. De volgende projecten voor hulp krijgen nu aandacht: • Het onderwijs. Meer scholen en meer lesboeken in de eigen taal het Marma. • Gezondheidszorg en hygiëne. Betere watervoorziening en meer latrines. • Aandacht voor het verwerven van een eigen inkomen, o.a. met behulp van spaargroepen. • Opkomen voor de eigen rechten van de Marma's. Geffen, Nuland en Vinkel werken samen De gezamenlijk MOV-groepen van de drie kernen van Maasdonk werken samen aan dit project. Op 6 maart is er in de Bonkelaar een avond voor alle collectanten en belangstellenden waarbij een medewerkster van Vastenactie, Mariet Mulders komt vertellen over Bangladesh. Ook op alle scholen in Maasdonk wordt aan dit Vastenactieproject gewerkt waardoor alle Maasdonkse kinderen weten waarover het gaat. De kinderen worden gestimuleerd om in hun vastendoosjes mee te sparen voor Bangladesh. Het snoeptrommeltje van weleer heeft plaats gemaakt voor een vastendoosje waarin kinderen

bun zelfverdiende geld kunnen sparen of het geld waar ze anders snoep of lekkers voor hadden gekocht. Wat kinderen kunnen, mag je ook van volwassenen verwachten. In de week van 17 maart, de Goede Week, komen onze collectanten bij u aan de deur. In het vastenzakje wat ze u zullen aanreiken kunt ook u uw bijdrage stoppen voor de mensen in Bangladesh. Door in die week de luxe artikelen in de winkelwagen achterwege te laten kunt u mee doen met deze eigentijdse manier van vasten. We komen er niets door te kort, integendeel, we worden er rijker van door iets over te hebben voor een ander. Wij hopen op uw gulle bijdrage tijdens de collecte. Wanneer de collectant u niet thuis treft zult u het vastenzakje in uw brievenbus vinden. Gooi het niet bij het oud papier maar vul het met uw bijdrage en u kunt het in de brievenbus van de pastorie deponeren. Een kleine moeite voor een groot gebaar. Graag willen wij u hartelijk danken voor uw medewerking. MOV-groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

WIE KENT ZE NOG De foto bertreft hier het priesterfeest van Pater Frans Groos. Wij willen graag de namen weten die hier op de foto staan (het gaat hoofdzakelijk om de bruidjes) en het jaartal wanneer de foto is gemaakt. Reacties graag mailen naar: heemkundegroep@gmail.com

15


1leemkwufewerkgroep ,,<Vfaáerack 1 :

Geffen We keken er a1 enige tijd naar uit, en tijdens onze jaarvergadering op 18 februari j .l konden wij ons lO0ste lid verwelkomen. Het was voor iedereen, behalve onze penningmeester, een verrassing wie het zou zijn. Dhr. Henk Wagemans wonende op de grens Geffen Nuland (geb. in Geffen) was de gelukkige. Door onze voorzitter werd hem een oorkonde overhandigd met de tekst 10üste lid Heemkundewerkgroep "Vladerack", vergezelt van een fles wijn en een mooie bos bloemen. Onder luid applaus werd hij verwelkomd in onze veremgmg. Voor hij besloot om lid te worden was hij al enige tijd actief in onze kelder. Nieuwe leden zijn van harte welkom, op naar de 150.

In de week van 11 februari werd de landelijke collecte gehouden voor Amnesty International. Amnesty is een organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten van de mens. Wij leven gelukkig in een land waaruit je niet hoeft te vluchten omdat je een duidelijke mening verkondigt. Er is hier gelukkig ook geen sprake van een dictatuur waardoor je bang moet zijn om verraden te worden of vervolgd omje godsdienst of je politieke overtuiging. Helaas zijn er nog veel landen waar dit de dagelijkse realiteit is en waar mensen gevangen worden genomen zonder een eerlijk proces en waar ze zelfs gemarteld worden. Daarom blijft het werk van Amnesty nog steeds hard nodig. In ons dorp dragen veel mensen Amnesty een warm hart toe. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage toen wij in de collecteweek op woensdag en zaterdag op de markt en bij de C-1000 stonden met onze collectebussen. De opbrengst was maar liefst € 595,85 Ook de collectanten die weer spontaan hun medewerking toezegden hartelijk dank: Ria, Toos, Joke, Doortje, Marijke, Ina, Ine, Ans, Lyda, Maria, Henny, Ingrid, Germa, Gerda en Trees. Namens de schrijfgroep voor Amnesty International Geffen, LenyRornme

AMNESTY INTERNATIONAL Een nieuwe dag Een lwpje gezelligheid een lepeltje liefde twee klontjes vriendschap en een gevuld geluk. Vandaag heb ik zin. Vandaag begin ik met de grote schoonmaak en gooi ik alle wreedheid, verdriet en angst weg. Bij de bakker zal ik een warme dag kopen, bij de kapper mijn oudheid laten knippen en vanavond uitgaan. Vandaag heb ik zin. NafzssNia 16

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loek.ie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2007 tot 30% korting.


Actief in Gezondheid

Specialist in C~ zorgverzekeringen

Trtple A Aceounune vM

o..p._2, Sled, Ct Cetr~ (&cm..~ .Po.,ttH,_. 11

Heeft u al korting op uw CZ polis?

r

Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

SJ:f6ZG C ~ W.M. (Dfm) v :u, cfe Put:

da>@---..,.,,

,_ ·--....,., ,., , T('l

()lJ.SJ(l,f(Jf

Fw

;011.s,.,,_,.,o

MCl!l'J»t •. . . _ ~ 1111

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

C_....,____:;:;

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

~3"e-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhouds-

Van Soest

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z :::J

f=

& IDESII GN

O N1WERP-MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Houten poorten © Hekwerken @ Kastanjehout @

© Eiken balken © Meubilair © Buitenkeukens

De ~ Kastaan ~~ Kastanjehout" ll hek werken en poor ten

Natuurlijke afscheidingen Prieeltjes ©; Terrasoverkapping

@

@

R. v.d. Doelen - Nulaudscstraat 5a - 5391 KC Nuland T. 073 5324917 - F. 073 5324601 - M. 06 54977281 info@dekastaan.nl - www.dekastaau.nl


ZELDEN ZO'N LANGE RUST Bij de val van molen De Zeldenrust zijn de molenstenen beschadigd en gescheurd. Dat betekent dat er twee nieuwe molenstenen worden vervaardigd. De "ligger" is de onderste steen, die ligt en draait niet. De bovenste steen heet de "loper'' die draait en wordt aangedreven door ''het rondsel" in "het grote bovenwiel". Molenstenen kunnen gemaakt worden van natuursteen of kunststeen. De Zeldenrust had kunststenen en dat zullen de nieuwe ook weer worden, want natuursteen is te kostbaar. De grondstoffen voor het vervaardigen van kunststenen zijn de steensoorten: grint voor de bal1astlaag, kwarts uit Duitsland en Frankrijk, flint uit Noorwegen en amaril uit Turkije. Als bindmiddel wordt magnesiet (een speciale gipssoort) en de vloeistof magnesiumchloride gebruikt. Van belang is welke graansoort er met de stenen gemalen gaat worden en hoe fijn het product gemalen moet zijn. We hebben gekozen voor een steen met een zachte uitslag; het voordeel hiervan is dat het scherpen van de steen (billen) dan gemakkelijker gaat. Uit de oude loper en de ligger is "de rijn" en "de bus" verwijderd om deze weer in de nieuwe molenstenen te plaatsen. Deze klus gaat Molensteenmaker Hans Titulaer klaren! Zie ook: www.standerdmo1en.spaces.live.com De mulders

ben of familie die ver weg woont, kan de Oase een zogenaamd bijna thuis huis zijn. De bewoner behoudt zijn eigen autonomie en getracht wordt de nadruk zoveel mogelijk op kwaliteit van leven te leggen. De thuiszorg en eigen huisarts bestrijden zoveel mogelijk lichamelijk ongemak en pijn. Een hecht team van vrijwilligers zorgt voor aandacht, een luisterend oor en de dagelijkse dingen van en huishouden. Er zijn te allen tijde twee vrijwilligers aanwezig. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team mee willen komen versterken. Wij nodigen U graag uit voor een INFORMATIEAVOND Onder het motto: "vrijwilligers zoeken collega's" op dinsdag 11 maart om 20.00 uur in D'n Iemhof Sociaal Cultureel Centrum, Sterrebos 50, 5344 AR Oss Kijk voor meer informatie over de Oase op www.hospicedeoase.nl

PERSBERICHT Wacht niet tot het verplicht wordt: stop nu met roken Vanaf 1 juli 2008 mag nergens in de horeca meer worden gerookt. Voor veel rokers is dit een aanleiding om nu al met roken te stoppen. De GGD Hart voor Brabant biedt daarom zijn stoppen met roken groepstraining Pakje Kans! extra aan in 's-Hertogenbosch en Oss. Training Pakje Kans! De training Pakje Kans! helpt deelnemers in 9 bijeenkomsten, in drie maanden tijd, goed voorbereid te stoppen met roken. Maar ze leren ook hoe ze dit kunnen volhouden. Na afloop van de training is ongeveer 70% van de deelnemers succesvol gestopt.

PERSBERICHT Sinds ruim een jaar kent Oss hospice de Oase, een plek waar mensen in hun laatste levensfase kunnen wonen en sterven. Om goed en waardig afscheid te kunnen nemen van dierbaren en het leven is ruimte, veel tijd en zorg nodig. Voor mensen die klein behuisd zijn, weinig familie heb18

Het rookverbod voor zijn Rokers die het rookverbod voor willen zijn, kunnen zich tot 14 maart aanmelden bij het Informatiepunt stoppen met roken van de GGD Hart voor Brabant, via tel. (073) 640 40 70 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur) of via het digitale aanmeldingsformulier op www.ggdbvb.nl/roken onder Pakje Kans!

Bij 12 ofmeer aanmeldingen zal de training op 25 maart van start gaan. De laatste bijeenkomst is in dat geval op 10 juni. Nog mooi op tijd dus, om het rookverbod in de horeca voor te zijn. Rookverbod in de horeca? Pakje Kans! om nu al rookvrij te zijn!


A ,Hanegraaf Geffen B.V. f A. MarkRomme

Bedrljvenweg 4, 5386 KA Geiten Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen .,,.deKirulerenv~ 8 Tt J,~ Ham 1, 5386 JA Geff!;f.J1 Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl maandag zaterdag 8.30 - 17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

...........

BOUW

,,,,.

GARANT

~,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Een NVOS inniatief

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

A /tij Bouw

Buro

Van der Sangen Tuinhout

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓

Picknicktafels

✓ Bloembakken

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

✓ Accessoires

✓ Decoratieve boerderijdieren

✓ Showmodellen blokhutten

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92

E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN. PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRLEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTlES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,€ 65,-


REDACTIONEEL ARTIKEL Hoe praat je kind? Taal speelt een belangrijke rol in ons leven. We gebruiken taal in ons contact met anderen. Taal maakt het mogelijk onze gedachten en wensen te uiten en die van anderen te begrijpen. Thuis, op school en later in het werk speelt taalvaardigheid een grote rol. Geen wonder dat er belang wordt gehecht aan een goede spraak- en taalontwikkeling bij kinderen. Spraak en taal komen niet vanzelf. Dit moet iemand leren, met name in de eerste vijf levensjaren. Hoe spreekt een kleuter? Als vierjarige kinderen naar de basisschool gaan hebben zij meestal de basisregels van de taal onder de knie. Ze gebruiken woorden en begrippen die te maken hebben met het wereldje van alledag. Eenmaal op school zal hun woordenschat zich snel uitbreiden. Zij komen in contact met andere kinderen, volwassenen, allerlei nieuwe onderwerpen en activiteiten: hun leefwereld wordt groter. Het kind kan steeds beter vertellen over dingen die gebeurd zijn. Hierbij worden soms nog 'foutjes' gemaakt, Bijvoorbeeld: 'Mam, ik heb lekker gezwemd.' Een normaal verschijnsel van de kindertaal op die leeftijd. De zinnen van vierjarigen zijn kort (4 à 5 woorden). De klanken s, w, r en I zijn soms nog moeilijk. Een vijfjarig kind beheerst in grote lijnen zijn moedertaal. De zinnen worden langer en volledig. Het kind kan bijna alle klanken goed uitspreken. De -r- en de -schzijn soms nog moeilijk. Rond het zesde levensjaar begint het kind na te denken over taal, bijvoorbeeld: Juf: 'Goedemorgen'. Kind: 'Waarom zeg je goedemorgen, het is toch vandaag?' Het kind kan nu ook spelen met taal door zelf rijmpjes, grapjes en versjes te maken. Tips: Hoe kunt u zelf de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind stimuleren? - Zorg voor spreeksituaties. Praat over wat uw kind doet, praat over wat u zelf doet, praat over wat u samen ziet. - Voorlezen en vertellen. - Samen spelletjes doen. - Geef het goede voorbeeld. Verbeter uw kind niet maar geef het goede voorbeeld: * Kind: 'Mam, ik heb vandaag onder water gezwemd!' * Moeder: 'Wat knap, heb je onder water gezwommen?' - Spreek in een rustig tempo zodat uw kind geen moeite hoeft te doen u te verstaan. Heeft u meer vragen over dit onderwerp of andere gezondheids- en/of leefstijlonderwerpen, dan kunt u 20

contact opnemen met het Centrum voor Publieksinformatie en Documentatie (Centrum P&D) van de GGD Hart voor Brabant via centrumpend@ggdhvb.nl. Kijk ook op onze websites www.ggdhvb.nl en www.opvoedeninbrabant.nl.

PERSBERICHT Alzheimer Café Oss-Maasland Op maandag 10 maart is er weer een Alzheimer Café in ontmoetingscentrum 'de Binnenstad', St. Barbaraplein 6 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang en koffie zijn gratis. HetAlzheimer Café is iedere tweede maandagavond van de maand geopend en is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Deze avond is het thema: De geheugenpoli in Oss Sinds een jaar draait in Oss de geheugenpoli in een samenwerkings-verband tussen GGZ Oost-Brabant en de neurologen van ziekenhuis Bernhoven. Deze avond wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: Hoe en wanneer kun je terecht komen bij de geheugenpoli? Wat voor onderzoeken vinden er plaats? Hoe verlopen die onderzoeken? Wordt er dan een diagnose gesteld? Hoe gaat het daarna verder? Is er behandeling of nazorg? De presentatie wordt verzorgd door een drietal deskundigen werkzaam bij de GGZ Oss: de heer W. Grernm.en, SPV-er (sociaalpsychiatrisch verpleeg-kundige), de heer P. Smits, psycholoog en de heer H. Kruithof, klinisch geriater. Na de pauze is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. En ook deze keer weer alle ruimte orn elkaar als bezoeker van het Alzheimer Café te ontmoeten; bij te praten bij een kop koffie of een drankje. Het Alzheimer Café Oss-Maasland wordt georganiseerd door de Alzheimer afdeling Oss-Maasland in samenwerking met de GGZ, Stichting Zorg voor Ouderen Maasland en RIGOM.

Voor meer informatie: EefRubbens RIGOM Tel. (0412)-65 32 33


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

~EGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWèADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 - 532 15 20

Comfortabele stoelen en fauteuils

11:

H" van Dint er S 073 532~0 Z

l!J, 073 5320 t:::?J

Z1

info@he a.nl

Leiweg Za 5386 KR Geffen

~ ~t

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen .nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

r

thuis.

Bouwen op vertrouwen

lc:dcrcrn tiet de toekomst andeD.. maar tonde( Ycmouwtn biedt dC"lC wdnig pcn;p,cctxf. Vanuil dit lxgin~ I zijn door QU) i.n ruim 37 jaar tijd nx.t inmicldc-:Ls meer dan 280 nitdcweclcc.rs hondtrden projectet'l \'211 al~lei :u,d en o m,~.mg gcrcui:s«rd.

"

Gebr. \..,.an \'<'anrooij

Bouwb<?drij<eo

Ab v«tiijdigc onderneming met C'('n acltcve project• ontwiltkdin~cak wmc!cn wij bcuokkcu bij d~ me-est uit«.nlopcadc bouwpl:mnel'L Dum::w1 bc$chi1Jccn wij O\'e r een moderne: mxhin:llc cimmerf.ibrid, in Cdl"cn tn «n ioon~ngt,·c nJc, 2.500 m:: tellende: showroom in lid: v.a.n Wanrooij kc:ukc:11• en bad.ka.wt:TSpteia.llSten. Dac ;i.crivhei,cn, onu crvarin.g In gcmorh·eerdc, Y,t kbd,....vam .; m~ewctkcrl maken oni tot ocn bctrouwb.m~ p;arrncr voor uu en in de toekomst.

Brod:strut J: • Postbus 4 • 1'86 ZG GcR"tn Tcl,fooo, 073 • 5340400 • F.u; 073 - 53404,-) l 1itCr1ict:

www.,•;a.nw;m.rooij.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

C1OOO van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Gebr. van Erp

Opening,tijden:

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Oss

Geffen

0412- 622213

073-5321995


PERSBERICHT

INGELASTE LEZING OVER VLIEGERAAR EN DUIZEND SCHITTERENDE ZONNEN:

Oppasdienst Armslag organiseert een n ieuwe ontmoetingsactiviteit: 'Schilderen met Armslag'

LEZING JUDITH KOELEMEIJER VERVALT WEGENS ZIEKTE Op woensdag 19 maart geeft Laurieke de Koning een lezing over De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen van Kbaled Hosseini. De lezing wordt tijdens de Boekenweek georganiseerd door Basisbibliotheek Maasland in samenwerking met boekhandel Derijks en vindt plaats in de Groene Engel in Oss. Op deze datum zou eigenlijk de schrijfster Judith Koelemeijer te gast zijn, maar wegens ziekte is zij verhinderd. De lezing over De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen begint om 20.00 uur, de toegangsprijs is 7 euro. Kaarten zijn te koop in de Bibliotheek Oss. Reserveren is mogelijk in alle vestingen van Basisbibljotheek Maasland en boekhandel Derijks. Heeft u genoten van de bestsellers De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen en bent u geïnteresseerd in Afghanistan? Kom dan naar de lezing van Laurieke de Koning. Aan de hand van indrukwekkende beelden van Afghanistan geeft zij een inleiding over historie en actualiteit van het door oorlog geteisterde land. Vanzelfsprekend komen de rol van de islam en herkomst van de Taliban aan de orde. Daarna vertelt zij over de roman De vliegeraar. Welk doel had de schrijver Khaled Hosseini voor ogen met zijn boek en welke betekenis heeft het opmerkelijke slot van zijn verhaal? Structuur, personages en de thema's schuld en boete worden uitgebreid besproken. Na de pauze staat de roman Duizend schitterende zonnen centraal. Ook dit boek belicht het leven en lijden in Afghanistan maar nu gezien door de ogen van twee vrouwen. Laurieke de Koning besluit haar lezing met een vergelijking tussen beide romans en daarna is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen. Laurieke de Koning studeerde Nederlands en geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij schreef twee delen "Wereldliteratuur nader bekeken", speciaal voor leeskringen en voor de bovenbouw van havo en vwo. Voor uitgeverij Biblion werkt zij mee aan de digitale uittrekselbank. Informatie Toegangskaarten voor de lezing op woensdag 19 maart over De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen kosten € 7, - en zijn verkrijgbaar in de Bibliotheek Oss. Reserveren is mogelijk in aLle andere vestigingen van Basisbibliotheek Maasland en boekhandel Derijks. De avond die om 20.00 begint, maakt deel van de serie BLIKOPENER waarin bibliotheken uit het Maasland gezamenlijk hun lez ingen presenteren.

wt

22

Waarom schilderen? Deze activiteit is bedoeld voor mensen met dementie die het leuk vinden om te tekenen ofte schilderen; ervaring is niet nodig. Schilderen is een ontspannende activiteit waar iedereen aan mee kan doen; veiligheid en ontmoeting staan centraal. De groep wordt begeleidt door Beppie Lotterman; een ervaren docent schilderen met affiniteit voor mensen met dementie. Zij wordt geholpen door twee deskundige vrijwilligers. De groep bestaat uit maximaal 6 deelnemers en het schilderen vindt plaats in een aparte ruimte. Daarnaast is op deze vrijdagmiddagen altijd een van de consulenten van Armslag aanwezig. Want ook mantelzorgers kunnen tijdens de schilderuren terecht in de ontmoetingsruimte van 'de Binnenstad'. Er is dan gelegenheid voor mantelzorgers om elkaar te ontmoeten of om informatie te verkrijgen. Men kan hier gebruik maken van de bar voor koffie, de leestafel of daarnaast even rustig de stad in voor een boodschap. Schilderen met Armslag Op vrijdagmiddag van 14.00-16. 00 uur in ontmoetingscentrum 'de Binnenstad', St. Barbaraplein 6 in Oss Data: 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni 2008 Kosten: € 36,-

Voor informatie en aanmelding: RIGOM Gemma Mombarg of Eef Rubbens Ouderenconsulenten Armslag Tel. (0412) 65 32 33 e-mail: gmombarg@rigom.nl of erubbens@rigom.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

druk.ketijwJhabobv Heesterseweg 13 • 5386 KT Oeffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wlhabo.nl • 1 www.wihabO.nl

www.schoonheidssalonar:ine.nl

Mei een Códeau bon kom 1• pas echt moo, voor de dag

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten ) • Exclusieve sierad van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up • Make-Up workshops

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

• Dagarrangementen

""'~NNE Moo1$ f111SCHOEN9t DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders?

Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Ma: 13.00 - 17 .30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Bel: 041 2-6231 73

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Ui tv aa rtverzorg i ng

VAN LI TH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgi ngvanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith. n 1

Gebr. van de Wetering ~·"·o. W€',-~

4J> --==- \.. __c_:,. -;- ~ .:. ~

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

Op ening s1i j de o:

Ma: Di: Wo: Dil: Vr: Za:

INDIVIDUELE TRAINING • Nt1utlh.1,tr atntng • Cal"dlatraln:lng

• Combinatie Nautllus-Cnn:Uo

GROEP5TRAINING • Total Fit • Indoor Cycllnq • Streetdance • 5wltchlng • 5eniorentrëliniog

ME□l5CHE

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

- -

Dommelstraat 47

,_;-riannemode:.J.

FITNE55

13.0 0 lilt 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lilt 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 tol 20.00 9.00 tot 16.00

• Fy!:.lotra.inlng • D e Rugschool • ReVblidatletralning

• Re\'ntegf'Btletrtsining

INDIVIDUELE TRAINING • Ar-rangementen op m nat

Klllosterstraal 5c · Geffe n P a pendijk 12 • 5386 EC 6effe.n Tel. (073) 532. 74 72. • Fax (0731 532. 65 75

Tel. 073 532 1683 - Fax. 073 5315 150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00- 13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30- 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woe). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedieost Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11 .45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - l 1.45 u, 13 .00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 A. Bolat ma. 9.00 - 10.00 uur/vrij 9.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RlGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Toren.klanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.