Torenklanken 2008 - nr 03

Page 1

46e jaargang ] nummer 3] februari 2008

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

n en

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

IIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIBIIIIJIP'IIIJWIDIIIIIEIRIEWlllllallfJIIEJIIIFIEa UITNODIGING OPEN DAG BASISSCHOLEN GEFFESVOLKSPEELT OP 22- 23 - 24 FEBRUARI: DE VERLIEZERS Dit jaar sluit de toneelgroep 'Geffes Volk' met het gekozen stuk dicht aan bij de actualiteit: in een realitysoap wordt u meegenomen naar een gezin, dat als gevolg van een achteraf noodlottige beslissing van de vrouw des huizes géén loten heeft van de Postcodeloterij, uitgerekend nu de straatprijs bij hen in de straat is gevallen. Daar kun je dan een advocaat op zetten om te kijken of er toch nog iets te halen is, maar ja...... die is er ook in eerste instantie op uit om zijn eigen zakken te vullen. En ondertussen pronken alle winnaars van grote en heel grote bedragen - ieder op zijn ofhaar eigen irritante manier met hunjaloers en verdrietig makende rijkdom, liefst frontaal voor het oog van de camera van RTL 4, die het allemaal onbarmhartig registreert. Maar wie zijn er in de hele winnende straat nou eigenlijk het gelukkigst? Als u op 22, 23 of 24 Februari komt kijken in De Gouden Leeuw zult u het zelf kunnen constateren. Een gegarandeerd vermakelijke en leerzame avond. Aanvang elke avond 20.15 uur. Kaarten verkrijgbaar a € 6,- bij Bosch v. Erp en op 2223-24 Februari aan de kassa. Tevens kunt bij Bosch v. Erp en aan de kassa uw oude kaarten omwisselen!! Met een toneelavond van het Geffes Volk heeft u niets te verliezen!!

Beste ouders van onze toekomstige leerlingen, Hierbij nodigen wij u uit om kennis te komen maken met de Geffense basisscholen. Dinsdag 4 maart en donderdag 6 maart zetten beide scholen de deuren wijd open om u de gelegenheid te geven kennis te komen maken met onze scholen. Een unieke kans voor u en uw kind(eren) om alvast eens een gedeelte van een gewone schooldag op de scholen mee te maken. Onder het genot van een kopje koffie zal de directeur u het een en ander over de school vertellen. Aansluitend kunt u dan in alle klassen een kijkje nemen. De Mariaschool zet haar deuren open op dinsdag 4 maart en deAloysiusschool opent haar deuren op donderdag 6 maart. We starten om 09.00 uur of 10.30 uur. Door de leden van de oudervereniging wordt er voor kinderopvang gezorgd zodat u ongestoord naar de uitleg kunt luisteren. Tot ziens! Namens beide teams, Hélène Peerdeman en Ineke Breur-Frieling

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


Makelaardij Aanverko Hypotheken Taxaties SNS Regio Bank Financieringen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

verhuur

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

-. VAN SCHIJND BOUWGROE GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schijndel Bouwgroep bouwt al EO jaar winkelcentra, scholen,

RoyRomme Mgr. Zwijsenstraat 18 5386 CJ Geffen Nederland

®

A~;-~-N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN 1'0tnu«,~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

distributiecentra. woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen fs ome passie, U herk81lt<lat In alle

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

facetten van ons werk en da kwaliteit van do uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd''

Alles vers uit eigen bakkerij ' Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van S<;hfjndel Bouwgroep Bn,doweg13 5386 KM Gefflin t~I: 073-$3229°61 fax: 073-S32223,

111all@vanschJJndeH,ouwgr<>ep.nl www.var,sçhlJndel•bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen ·Tel.073-532121 6 email: info@parochiegeffen.nl

www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrij dag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 532 1216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen .nl LITURGISCHE KALENl)ER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

vr. 22 febr.19.00 u. * avondmis za. 23 febr.19.00 u . Gezins\iering mmv Kinderkoor zo. 24 febr.09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma.25 febr.19.00 u. * avondmis mmv Passe Partout vr. 29 febr. 19.00 u . * avondmis za. 01 mrt.19.00 u. H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) zo. 02 mrt. 09 .30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma.03 mrt.19.00 u. *avondmis _,_ koorzang MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehou-

den van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op: 4 maart 2008 in Vinkel, 1 april 2008 in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Januari 2008: Indy Bekkers, Mirthe van Rooij. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Woensdag 20 febr. 4e bijeenkomst: 13.30 - 15.00 u.: thema Bidden en Vergeven - rozenkrans - video van Bernadette van Lourdes. KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. PROGRAMMA VORMSEL De Vormselvoorbereiding wordt gegeven rond drie thema's: God- Geest - Gevormd. Op de 1e bijeenkomst van 19 februari hebben de vormelingen gezamenlijk gegeten en kennis gemaakt met elkaar. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij : Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 29 jan. 2008: Lee Schuurmans, 78 jr 5 febr. 2008: Trientj e van Bakel-van der Kammen, 97jr 6 febr. 2008: Piet van der Heijden, 70 jr ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaan3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13 .00 - 18.00 uur 13 .00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Keurslagerij VAN TUYI

t!sJ

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie J

Omdat hetwerkt. ............ . WILT UAFSLANKENioi eed' gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaarns-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of pertection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS F. 073 532 6510 E. info@ernîs.nl 1. www.ernis.nl

~ schilderwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past. * Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN.

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

Hypotheek ®adviseur

PENSIOENEN

KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

VERZEKERINGEN


den zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Hel.ma Tijs: 5325328.

KERKBALANS Actie Kerkbalans 2008 is van start gegaan: u hebt de bekende envelop in de bus gekregen en we hopen dat u positief wiJt reageren op onze vraag om de parochie financieel te ondersteunen. Ieder bedrag is welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 ofgiro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008. Vanwege de omschakeling op ander software voor de ledenadministratie is het mogelijk, dat u, géén of een verkeerde envelop hebt gekregen. Graag zouden we die fouten uit het systeem halen en dat kan met uw medewerking. Meld foutief geadresseerde enveloppen of anderszins via e-mail jo@parochiegeffen.nl of via een briefje met de opmerkingen, in de bus van de pastorie t.a.v. ledenadministratie parochie Geffen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Jongeren 16 t/m 30 jaar (trein) jongerenhotel€ 579,00 Voor groepen vanaf 25 personen geldt een groepskorting van 5% (dan moet vóór 1 juni 2008 een groepsinschrijfformulier zijn aangevraagd). Allereerst zijn er regionale informatiebijeenkomsten; voor regio noord is dat op dinsdag 4 maart 2008 van 19.30 - 21.30 u. op Parade 11 in Den Bosch. Wellicht is het interessant als parochiële werkgroepen, koren, St. Jorisgilde en individuele parochianen uit Geffen in groepsverband gaan deelnemen! Dan kan er in onze parochie een informatiebijeenkomst worden belegd waarbij het bisdom een presentatie van de pelgrimage zal geven en vragen kan beantwoorden. Op de pastorie zijn informatiefolders aanwezig. Bel gerust (5321216 of 5324386) als u interesse heeft. Wij houden u op de hoogte.

GEVONDEN Sleutelbos gevonden met o.a. autosleutel, zondag met carnaval in de Dr. Poelsstraat. Terug te halen Dr. Poelsstraat 28.

KERK.MUSEUM

VERHUISD

Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

Het nieuwe adres van Woonmaatschappij Maasland Postbus 140, 5360 AC Grave

GEVONDEN VOORWERPEN Er blijven regelmatig spullen achter in de kerk. Mist u uw handschoenen, bril, das of paraplu, bel Jan de koster (5321086)!

ROMEREIS OKTOBER 2009 In 2009 bestaat het Bisdom van 's-Hertogenbosch 450 jaar. Zij grijpen dit jubileum aan om een diocesane pelgrimage naar Rome, het hart van de kerk, te maken. Van 25 tot 30 oktober 2009 hoopt de Bisschop vele parochianen, pastores, koren, schuttersgilden, jongeren, ouderen en gezinnen uit het bisdom in Rome te mogen ontmoeten. Programma-onderdelen zijn: kennismaking met Rome, bezoek aan Colosseum, algemene audiëntie op het St. Pietersplein, bezoek aan Vaticaanstad, vieringen in vier verschillende basilieken Voor deze reis zijn speciaal de parochies uitgenodigd. Er kan per bus (vertrek 23 okt. 2009), trein (vertrek 24 okt. 2009) of vliegtuig (vertrek 25 okt. 2009) worden gereisd. Er is een speciaal gezins- en jongerenprogramma. Prijzen: volwassenen (bus-trein-vliegtuig) met hotelklasse B € 879,00.

Vind jij het leuk om kleding te maken naar eigen ontwerp of idee, dan is naailes en/of patroontekenles precies wat je zoekt

Voor inlichtingen bel of mail: FLO-S@Iive.nl

0735323917

Groetjes en tot ziens : Beppie van Orsouw Runrotstraat 1 A 5386 CT Geffen

5


NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.11as-afbouw.11/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~o.ndelts

Donders Uitvaartverzorging

~

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospieriogs.nl

Rtlfltt:!.i~EDRIJF

9effen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

t1•ii•fot·IUiäMt§@

E-mail: hvzandvoorteloctro@hatnat.nl Haasterseweg 29 • 5386 KT Golfen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.IWIELEN

o.a.. 0~11<> _ _ _ _ _ _ _ __

~V!X

■ itf#•tSfiifü51lfüll

Levix Automatisering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

TANKSTATION

Lev1x

t\■iMSS ■ bi 11th

Levix Automatisering Dorpslraat 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

Levix Automatisering Wolstroot 66 5341 CK Oss

Tel. (0412) 69 2090 Kerkstraat "1 "1 Geffen (073) 532 "13 13


EFKES BUURTE MÈ ... "De Petösieman" Je ziet 'm niet, maar je hoort 'm des te beter... op donderdagavond live op Radio "Vladeracken» van negen tot elf en in de herhaling op zaterdagmiddàg van één tot drie ... Peter Kieboom (42 j.) - getrouwd met Jolanda en vader van Aaron en Daniek - presenteert dan zijn Nederlandstalige muziekprogramma. Als 15-jarige jongen luisterde hij al fanatiek naar talloze piraatzenders waaronder Armada, Izor en Biro en al gauw ging hij zelfzenden met vrienden, onder de naam Radio Life-Line. Zijn werk slurpte hem daarna teveel op, totdat het (piraten)bloed kroop waar het niet gaan kon en hij in 2000 weer twee avonden per week ging draaien bij Radio Palee. Het programma moest een muziekhutspot zijn, op z'n Brabants dus muziekpetösie en zo werd "Petersmuziekpetosie" een begrip. Toen Peter eens op een feestavond met: "Hé, doar hedde de Petösieman!" werd aangesproken, was zijn radio-naam geboren en die is inmiddels helemaal ingeburgerd. In 2005 werd Peter gevraagd voor de legale, lokale omroep Valderacken om daar een muziekprogramma te maken; hij stemde toe en daar heeft hij tot nu toe geen spijt van gehad! Integendeel: "Het is mijn topsport!" zo geeft hij aan. "Toppie-toppie muziek, die voorziet in een behoefte, met een vaste kern aanhangers. Een programma zonder poespas, zonder centen, zonder rangen en standen! We doen het samen met de luisteraars en proberen hen te geven wat ze op de grote zenders missen. Een saamhorigheid is het, te weten dat de man achter de knoppen ook een normale jongeman is, die de hele dag vloeren legt om zijn gezin draaiende te houden ... ! Een groetje en een verzoekje: het ons-kent-ons gevoel! We hebben trouwe bellers en de petösieluisteraars zitten overal verscholen: in de keuken, het tuinhuis, de garage, de serre of de slaapkamer. De niet luisterende huisgenoten zitten immers aan de t.v. gekluisterd...... ! Het is geweldig om te doen!" aldus Peer de Petósieman, die zijn enthousiasme niet genoeg kan ......._.. benadrukken. Direct wijst hij me op een - vet omcirkeld - stukje uit de Dorpspomp van de laatste Torenklanken. "Radio Vladeracken is heus niet in slaap gesukkeld! Onze bestuurders (gelukkig hebben we weer een nieuw bestuur) steken er veel werk in achter de schermen en de programmamakers houden de binding met het publiek."

Peter zit bij de lokale omroep als een vis in het water en kan er echt zijn ei kwijt! Het illegaal zenden is verleden tijd en wanneer je legaal wordt geregistreerd moet je voldoen aan regels en normen. De programma's moeten punten scoren op het gebied van sport, cultuur en educatie. "Mijn programma is cultuur," lacht Peter, "een laagdrempelig programma met Nederlandstalige muziek, in het dialect gepresenteerd!" Wat zijn nu echte Petösietoppers? Een beetje dom van me, dat ik ze niet ken; Jan en zijn Harry's, Toon en zijn Rioco's, Lucas en Gea, Jacob en Silvia... en tegen elf uur brengt hij "de tranentrekkers"! Het is tijd voor Peter om achter de knoppen te kruipen. Gewapend met twee koffers c.d.'s en USB-sticks vol favoriete nummers installeert de Petösieman zich achter de microfoon. Het is genieten... Zijn maat Hèin (Henry van Schijndel) zet zich achter de telefoon om niet alleen de belletjes op te nemen, maar ook om het bemoedigende en hartelijke woord te vertolken, dat de luisteraars (vaak alleenstaanden), soms nodig hebben. "Hèin is vur de psychologische kant... enen schonen mens, ès ie van hout war, dan gingen d'r veul klompe ût... !" Peter's koptelefoon gaat op ... hij draait op zijn stoel... hij kruipt in zijn rol... z'n adrenaline stijgt... hij lult er 'n pèpke oan ès 't noddig is... hij zingt en hij klapt mee ... hij laat een stukje van zichzelf 'zien' ... hij geniet met volle teugen... !! "Ik geef er 'een losse draai' aan en zal niemand beledigen. En het meest mooie hiervan is, dat niemand me ziet!" Peter bereidt zijn wekelijkse presentatie minimaal voor; enkele actuele items worden genoteerd. Het programma komt, zoals het komt; halverwege gaat de petösieman 'on tour' met regio tips. "Als je 's avonds radio maakt, dan moetje iets te bieden hebben tegenover de -tig tv.zenders". Peer en Hèin krijgen leuke reacties; behalve bedankjes worden er regelmatig versnaperingen - soms zelfs gebak - bij de studio afgeleverd! Zij nodigen iedereen uit om eens mee te luisteren: "Even de dagelijkse beslommeringen oan de kant en goit er poar uurkes petösie in..." En heb je nog vrije tijd over: Radio Vladeracken kan nog vrijwilligers gebruiken voor diverse functies. De Petösieman sluit zijn programma traditiegetrouw af met: "Gelukkig heb ik van vloeren meer verstand ... , houdoe wanne!" Het is wel gebleken dat hij ook presentatietalent heeft! 7


A.

L .

nog even geduld hebben; wij hebben het ook. De verkoop van de boerderij in de Kloosterstraat blijft de gemoederen bezig houden. Er zijn geen geluiden gehoord dat de vrees voor de uiteindelijke afbraak onterecht is, maar ook niet dat die wél terecht is. Iedereen deert het, niemand weet het. We hopen op een bedoeling van de nieuwe eigenaar om het unieke dorpsbeeld van Geffen daar zo goed mogelijk in stand te laten. In de buurt wordt node toch al zo veel veranderd; waarmee we bij het Centrumplan Geffen terecht komen. Hoe gaat het daarmee? 't Is al erg lang stil rondom dit plan, vinden we. De persoons- en portefeuillewisselingen in het gemeentebestuur zijn daarvan de oorzaak. Niettemin is er op het gemeentehuis hard doorgewerkt; alleen actieve informatie over de voortgang, die tot de zomer

ROND DE DORPSPOMP 0

Na alle carnavalsdrukte is het weer tijd voor een echte Stamtafel. We missen onze eigen Prins nog steeds. Een medische complicatie als gevolg van staar zou spelbreker zijn. We hopen voor Theo dat ook dit maar snel voorbij mag zijn! Ook omdat er weer eens een ouderwetse Dorpspomp moet worden geschreven: met Geffes nieuws, wel en niet over de kerk, met meningen, met sentimenten, met hartenkreten en over nog veel meer, wel of niet met HOOFDLETTERS aangedikt. U moet

Uw voeten verdienen professionele verzorging ! Molenstraat 28 a Geffen

5386AB Tel. 073- 532 54 19

info: www.pedicure•geffen.nl e•mail: contact@pedicure-geffen.nl

• Pedicure behandeling

Wi/1,i,e 11/Ut.

8er3en..

De w ~ 1s 1 5384 HD H=ci,, T: 0412 - 4SS83S M: 06 • 27311207 E: VPMf:f'jffl. 1S@luJme.Hi

• Voetreflexmassage • Cosmetische voetverzorging • Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt 1

/,

NIEUWBOUW PLANNEN?

~á ,J VAN SCHIJNDEL KEUKENS

~>

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

V

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met + 40 occasions

innt1tlWOI m:m.11

Aflt !Jij1t'1 brldtt HII d.1kl

KtrW'lts "P m,mtl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

Onze openingstijden zijn: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

www.garagedortmans.nl

9:00 • 9:00 • 9:00 • 9:00 •

17:30 uur 17:30 uur 17:30 uur 17:30 uur 9:00 . 20:00 uur 10:00 • 16:00 uur

-----1 C&lE:::

CBWElktndl

Van Schijndel Keukens b.v. CBW·Hhnd Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie

www.vanschijndelkeukens.nl VAN GENUGTEN /ARCH ITECTEN ///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel

t / 073 5322246 f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl

i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


van vorig jaar regelmatig werd verstrekt, is lang uitgebleven. Het laatste nieuws is dat de deadline van 1 april aanstaande, waarop de schop voor de bouw van het MFC in de grond moet zijn gegaan, met goedvinden van alle betrokkenen is verschoven naar 1 juni 2008. Geen 1 aprilgrap dus, hoewel we daaraan wel begonnen te denken. Vertraging is er dus wel. De Mariaschool zal binnenkort gehuisvest worden in een tijdelijk onderkomen op het terrein naast de Bonkelaar. DeAloysiusschool blijft dan nog even waar hij zit. De peuterspeelzalen van Nuland, Vinkel en Geffen zijn gefuseerd. Dat maakt een flexibele inzet van de medewerkers makkelijker en brengt professionalisering van de medewerkers binnen bereik. Er wordt ook al gewerkt aan een bestuursvorm die aansluit bij die van de basisscholen. Tja, de tijden veranderen! In de vorige Dorpspomp is melding gemaakt van een nieuwe radiozender, radio Maasdonk. Deze zender is in het weekend actief, maar zou niet over de nodige vergunningen beschikken; wat voor deze zendamateur thans de status van etherpiraat met zich brengt. Het programma is live en beoogt u met prettige muziek en babbels in een gepaste stemming te brengen. We horen het wel, behalve als een Osse concurrent, die ongeveer dezelfde etherfrequentie gebruikt, stoort. Dan: Carnaval 2008 in het Rottenrijk. Het was weer mooi maar niet aldoor mooi weer, dit jaar. Met een alcoholvrije optocht, zo was voorzien. Nou ja, enkele spelbrekers daargelaten. En met slechte verliezers, die tijdens de optocht in zijstraten luide protesten tegen het alcoholverbod lieten horen. Maar dat was dan ook het enige dat niet deugde. Prins Charles en Adjudant Hans hebben het uitstekend gedaan, zo hoor je alom. En alle anderen, die zich hebben ingezet voor een mooi en feestelijk carnaval in het Rottenrijk. Op de vrijdag is het carnaval op de Aloysiusschool en de Mariaschool losgebarsten. Prins Charles opent het feest samen met tijdelijk adjudant Peter op de Aloysiusschool door confettikanonnen af te schieten. Later bezoeken Prins, Adjudant, een gevolg van de Raad van Elf en het stichtingsbestuur de Mariaschool, waar Prins en Adjudant deel uitmaken van de jury voor de playback acts die die ochtend worden opgevoerd door klassen van de Mariaschool. Iedere klas heeft via voorrondes de winnaars geselecteerd die dan mogen optreden voor een volle zaal in de Bonkelaar. De uiteindelijke winnaars komen uit klas 3B met het liedje Bote Anne. Het Flierefluitersbal in het Waoterrijk blijkt ook al een doorslaand succes te zijn. Prins Charles, Adjudant Hans, de Raad van Elf, de Pompzwengels en bijna het gehele bestuur van de stichting zijn erbij. Prinses Imke van de Flierefluiters deelde aan de aanwezige prinsen, prinsessen, inclusiefjeugdprinsen en -prinsessen een leuke, zelf gemaakte onderscheiding uit.

Het jeugdcarnaval in de Bonkelaar wordt goed bezocht en is als vanouds sfeervol. Op zondag hebben we de optocht bewonderd. Minder deelnemers dan vorig jaar en ondanks het fraaie zonnige weer ook wat minder publiek op straat, maar de thuisblijvers hebben ongelijk want de kwaliteit is heel goed en zelfs weer iets beter dan vorig jaar. De verschillende categorieën deelnemers zijn nu bij elkaar, of -anders gezegd- achter elkaar geplaatst, wat een betere overzichtelijkheid oplevert. Het wilde vroeger nog wel eens voorkomen dat een 'kleinere' deelnemer teloorging tussen grotere. Dat is nu zeker niet het geval. Het thema van dit jaar wordt op diverse manieren fantasierijk uitgebeeld. Klassewerk, stuk voor stuk. De uitslag van de jurybeoordeling is voor de grote wagens een nek-aan-nek race bij de toekenning van eerste en tweede prijs. Met slechts een half puntje meer wint "Ut kumt wel goet" met de indianen het van "Goed zat", die ook zeer eervol de tweede prijs bemachtigt. Op de derde plaats eindigt "Bitter zat dan nuchter"; ook hier een mooi werk. De loopgroepen zijn zeer kleurrijk. De eerste prijs komt terecht bij een lange rups in Rottenrijkse kleuren, "Redde hullie wir" met als titel "3 kirre elluf", de andere prijzen bij "Ons verzetje" en "(Al)Tiet zat". Prachtige kledij en enthousiasme volop. Bij de individuelen is de prijs voor de poedelteefjes "Anita en Marieke" met de "Poedelprijs", een leuke vondst! De jeugd brengt grote wagens in waarvan de winnaar van de eerste prijs "Kreg nou wè" is, gevolgd door "Krek wè" en "Tis mar wa". Bij de kleine wagens van de jeugd is de eerste plaats voor dezelfde winnaar als die in 2007, nu met "De vleugelmoeren". Op de tweede plaats eindigt hier met slechts één puntje minder "Is da wa". Daarna komen "de Polderkids en "Wilde gullie nog wa". De prestaties en presentaties van deze jeugdigen zijn een belofte voor een zekere toekomst van het Rottenrijks carnaval! De Stichting Rottenrijk heeft tijdens de Burgerborrel in eigen residentie, de Gouden Leeuw, de 'zwaarste onderscheiding aller tijden' uitgereikt. Willy Bosch van Wihabo krijgt deze omgehangen(!) als een verdienste voor het vele dat hij en zijn bedrijfdoen voor het Geffense verenigingsleven. De onderscheiding bestaat uit een anker in de kleuren van het Rottenrijk en symboliseert het 'gemengde' hart van het bedrijf. Afkomst uit het Waoterrijk (anker) en werken in het Rottenrijk (rood geel groen). Willy is er trots op. Is de zwaarte van de onderscheiding tevens een Rottenrijkse gooi naar vermelding in het Guinness Book of Records? Nog twee andere personen hebben onderscheidingen van Rottenrijks formaat ontvangen. De "Goeie Rottenrijker 2008" gaat naar Huub Heijmans, voor diens inzet voor "Ut Gu Vals", als oprichter en 9


kapelmeester, maar ook naar de Rottemijkse dweilkapel zelf. Huub's lidmaatschap van WIK van meer dan 25 jaar en zijn werk voor de KPJ tellen hierbij mee. Proficiat! Een Gouden Raop is voor Roel Steijvers. Roel debuteert op zijn 16e jaar bij het Raoporkest en slaat sedertdien geen oefening en uitvoering over. De kwaliteit van het Raoporkest is mede door hem op uitzonderlijk goed niveau gekomen. Ook Roel: proficiat! De Burgerborrel is een besloten bijeenkomst maar loslippige tongen beweren dat ieder van de drie Maasdonkse prinsen er ongegeneerd over het rijk van een van de andere hebben geroddeld. Was dat even smullen! Het schijnt toch een geslaagde verbroederingsbijeenkomst te zijn geworden. De werkgroep voor de jeugd heeft deze keer nogal wat tegenslagen moeten overwinnen en dan ook veel werk moeten verzetten maar kan op een goed resultaat terugzien. De Bonkertburcht druist van de bals. Jeugdcamavalsbal en Kwartjesbal zijn een succes. Deze werkgroep verdient dan ook een compliment in het bijzonder. De Boerenbruiloft op dinsdag. De belangstelling is zo groot dat de erwtensoep te snel op is en er verse moet worden aangevoerd. Restaurant "De Leeuwerik" (u weet wel, die uit de polder) voert spontaan de nodige heerlijke soep aan. "De Schans" is gesloten. Het feest gaat onvermoeibaar door. Ceremoniemeester Bart en huwelijksverstrengelaar Jan leiden Peter Vos en Nellie Heijmans naar gelukzaliger momenten, in aanwezigheid van familie, Rottemijkse notabelen en heel veel andere Rottenrijkers. "Peer en Paul" (s)preken vanaf de ton en houden elkaar de spiegel voor. Het gaat om lachspiegels, zo blijkt uit de reacties. Horen wij dan iets over een 'zwamtafel'? Dan de verbranding van Annemieke Roddel. De fik gaat erin. Het slot is er. De sleutel wordt weer overgedragen. Betreurd hernemen de Rottenrijkers hun tocht naar huis en bereiden zich voor op Aswoensdag. De kerk blijkt dan redelijk druk te worden bezocht. De ommekeer is op tijd gekomen. De kapelaan is nu alleen nog op zoek naar Mie Roddel. Reacties op het bovenstaande?: Tel: 5321700 De volgende Stamtafel is op 24 februari. U bent welkom: Café Govers, om 10.30 uur.

GRANDIOZE OPENING VAN JONG GEFFE & DE VOLGENDE AVOND! Zaterdag 26 januari is er nieuw leven in de jeugdsoos geblazen. Het was een fantastische avond. Ongeveer 50 kids zijn deze avond helemaal uit hun dak gegaan. De nieuwe naam en logo werd bekend gemaakt, het graffiti doek werd geshowd en de nieuwe website werd gelanceerd. Vanaf nu gaan wij verder door het leven als Jeugdsoos Jong Geffe. Over het verloop van deze fantastische avond kun je meer terug lezen en zien op de nieuwe website: www.jonggeffe.nl. De volgende avond is al bijna. Zaterdag 23 februari is er namelijk een BlackLight party. De dresscode van deze avond is: wit of erg fel gekleurde kleding. De avond begint om 20.00u en eindigt om 23.00u. Houd je goed aan de dresscode want degene die het meeste licht geeft wint natuurlijk iets leuks. Je hebt natuurlijk niet voor niets al die moeite gedaan. Voor meer informatie kun je ook altijd terecht op de website. Voor ouders die vragen hebben over de soosavonden zij kunnen altijd contact opnemen met Rik Hoeben: 0652373196 of Rowena Clement: 06-50250025. Zij beantwoorden u vragen graag.

1 11 DG Is l!l!Iï D &1111111 nDemu

~"ODE ~ WTm E1/ FE1. <:El(f.E~ l(J.EPIIC

ER Zl-111.M.ffll A/IIWU/t;; tiE .OtAV /a.Eblll<: Uali ~

Il ffl lii1D iJ

STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openin~stijden: rraandaq - vrijdaq: 15.00 - 21.00 uur zaterdaq -zondaQ: 14.00 - 21 .00 uur telefoon: 073 532 18 27 st9rvideotheeknuland@hetnetnl www.stervideotheek.nl

IVll.

.Jf.J O? /:JE

/DOQ"E EPJ.l'r/E11 't/A1l DE A',l'Jf{pOC?'?

iWI KLN JE O? l1E AVONPEN î.fJ.F -A?LIV ~ 111/W.DJ. JE l<R!.J<;r (}All kE<zlJIA71t;; ml MA/LiJE /.Ei N/ElAVS.

Vaal MEER INFORMAnE KIJK OP JWIW.JON'f4FFE. Nl. 10


DEMALDER VERLAAT HAAR NEST... Het begon als een grap ... het was wel stoer om bier te gaan verkopen... Tanja van Erp (32 j .) was indertijd de jongste ondernemer in Geffen. Na elf jaar Slijterij D'n Malder te hebben gerund, gaat Tanja stoppen als ondernemer. Het gevoel is langzamerhand gegroeid: Wat wil ik graag? Met veel ' gezinshectiek' een mooie zaak runnen of (voorlopig) full-time moeder zijn? Ze koos voor het laatste. "Joost heeft met zijn broer een eigen bedrijf in Beek en Donk en we hebben inmiddels twee schatten van kinderen gekregen, Sil (3 j.) en Lola (6 mnd.)" zegt Tanja. "Zorgen voor je gezin en twee zaken runnen is erg moeilijk te combineren. Daarom heb ik besloten mijn baan op te geven, want ik wil graag lekker voor de kinderen zorgen, heerlijk met ze knutselen of buiten zijn. Sil zelf naar school brengen of koffie drinken bij oma! Het is eigenlijk gek, datje je in deze tijd bijna moet verantwoorden, als je thuis wilt blijven voor je gezin." Tanja zal de winkel zeker missen, want ze heeft altijd met veel plezier gewerkt. vaak gelachen met de klanten, maar soms ook hun leed gedeeld. Ze vindt het heel j ammer dat Geffen - na sluiting van haar zaak - geen slijterij meer zal hebben. Haar streven was, die voor Geffen te behouden en er een nieuwe on-

Ravenstein) zal verkocht worden, want Tanja, Joost en de kinderen hebben reeds een andere woning gekocht in de Heegterstraat. Tanja wil alle klanten heel erg bedanken voor hun vertrouwen en gezelligheid gedurende de afgelopen 11 jaar. "Dank zij hen hebben we een geweldige tijd gehad," zegt Tanja, die nu erg veel zin heeft in haar "nieuwe carrière"!

Tanja en Joost bedankt voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en het wederzijdse vertouwen. Wij wensen jullie veel succes en geluk toe met de nieuwe weg die jullie zijn ingeslagen. Namens "Van Vugt Verhuur" en Slijterij '"t Lithse Wijnhuis".

BEDANKT Graag willen wij iedereen bedanken die voor een onvergetelijke dag heeft gezorgd bij onze onechte bruiloft. Boerenbruidspaar 2008 Peter Vos en Nelly Heymans.

dernemer voor te zoeken, maar dat is niet gelukt. D'n Malder werkte al nauw samen met Wijnhuis van Vugt in Lith en alle verhuurmaterialen zijn dan ook aan hen verkocht. Alle reeds gedane reserveringen worden uiteraard nog netjes afgewerkt door de fam. van Vugt. Aan de Dorpstraat houdt Tanja een leegverkoop tot en met 22 maart 2008, (dat is de zaterdag vóór Pasen) wanneer de Slijterij voor het laatst open zal zijn. Tot die datum kunnen ook nog cadeaubonnen worden ingewisseld. Mocht u na 22 maart nog een cadeaubon hebben, dan kan die alsnog in Lith bij het Wijnhuis worden ingewisseld. Het pand, woonhuis en winkel (voorheen slagerij van

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2007 tot 30% korting. 11


@

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder MJ.M van de Jién Speek:uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder E.J.M de Jonge Speek:uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder ing. J. T.M van Hoek Speek:uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21

00 00 00

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

... - ...

E.J.M. Jonge (VPM) Wethouder Portefeuille • Welzijn •WMO • Jeugd- en jongerenbeleid • Onderwijs • Accommodatiebeleid • Sociale Zaken incl. taxihopper/CVV • Wijk- en buurtbeheer • Centrale balie/ dienstverlening • Automatisering • Personeelszaken • Communicatie

00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

12

PORTEFEUILLEVDERDELING COLLEGE M.J.M. van de Ven (CDA) wethouder Portefeuille • RO buitengebied in relatie tot reconstructie en diverse v1s1es • RO binnen bebouwde kom incl. huidige en nieuw aan te wijzen bouwlocaties en inbreidingslocaties • Volkshuisvesting/ toewijzingsbeleid • Bouw-/woningtoezicht • Vinkeloord • Grondzaken • Economische zaken • Deregulering • Financiën • Waterplan Projecten • Centrumplan Geffen • Uitwerkingsplan Waalboss

Ing. J.T.M. v Hoek(Dorp Vinkel) wethouder Portefeuille • Verkeer • Milieu / afval • Riolering / water • Monumenten • Openbare werken • Handhaving** Projecten • Bedrijventerrein Heesch-West P.C.J. Boelens, burgemeester Portefeuille • Openbare Orde en Veiligheid • Bestuurlijk juridische zaken


** Dossiers waaruit blijkt dat legalisatie niet mogelijk is betreft de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder handhaving. (Het legalisatie-onderzoek betreft de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder ROi Bouwzaken.)

HULDE AAN DE "WEBMASTERS" VAN HET ROTTENRIJK! Ze schreven dit jaar voor het eerst in voor de Carnavalswebstrij d: wie heeft de beste website van Brabant, dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door Omroep Brabant en UitinBrabant. Er waren 50 aanmeldingen en H et Rottenrijk eindigde bij de laatste vier! Vreugde alom! Het zou mooi zijn om bij de laatste drie te komen... jawel, zelfs bij de laatste twee! De spanning steeg: wordt het Boekel of Geffen... ? En als je dan uiteindelijk tweede wordt, is er de kleine teleursteJling van "nét niet"! Maar natuurlijk zijn ze apetrots: Stichting Rottenrijk én de makers van de site en de felicitaties gaan dan ook uit naar Creativos, reclame & events (Bram van Ravenstein en Judith Strik) en Digifactory, Webworks & Design (Maurice Bosch en Thijs van Schaijk). Surfnaar de site en zie het prachtige resultaat van deze samenwerking: steeds wisselende foto 's die in de kop verschijnen ... alles uitgevoerd in de drie Rottenrijkse kleuren rood, geel en groen ... overzichtelijke site met uitklapmenu's ... foto's van de eigen "paparazzi" ... zeer actueel ... een shop ... een duidelijk programma... stemmen met Polleke.... en ditjaar het draaiende logo in beeld! "Creativos (gevestigd in Geffen) en Digifactory (gevestigd in Vinkel), willen niet elkaars concurrent zijn, maar werken graag samen als een verlengstuk van elkaar'' zegt Maurice. Creativos was verantwoordelijk voor de visuele, grafische kant: 'hoe moet het plaatje er uit zien' , terwijl Digifactory het technische gedeelte verzorgde en het plaatje tot een werkende website maakte. "Onze digitale maatschappij kent geen grenzen; communicatie moet voortdurend sneller en beter. 75% van alle Nederlanders heeft tegenwoordig een snelle internetverbinding" weet Bram. "Samen met de Stichting gingen we voor een vernieuwde site, we zouden een goede basis leggen, die in de toekomst kon worden uitgebreid, want de ontwikkelingen gaan erg snel op dit gebied. De kracht van onze Carnavalsvereniging is dat ze buiten de carnavalsdagen nog meer activiteiten hebben en dat de site perfect wordt bijgehouden door m.n. Gilbert van de Meulenreek en Anton Bierings. De foto's die Gilbert overdag maakt, gaan 's avonds al op de site!" Gilbert, Grootvorst en spreekstalmeester van de Raad van Elf, had de nominatie (nog) niet verwacht. "We zouden dat 'een keer' willen bereiken, dus die 2e prijs was

er al heel snel. De nominatie is echt te danken aan onze "Streberige Webmasters", die zich op vrijwillige basis hebben ingezet voor deze website!" zegt Gilbert. "We krijgen veel bezoekers op de site, waarvan wel 60% uit het westen van Nederland, heel bijzonder!" Tweede van Brabant worden is een goede opsteker voor volgend jaar, want ze gaan voor een nog betere site in 2009. In ieder geval worden de verbeterpuntjes (die de jury natuurlijk had gevonden!) aangepakt! Proficiat!

ZELDEN ZO'N LANGE RUST Op bijgaande foto ziet u onderaan de houder van de oude windvaan van molen De Zeldenrust. De windvaan zelf (een pijl), is waarschijnlijk na de storm door iemand "in veiligheid gebracht"! De "vinder" hoeft hem echter niet meer terug te bezorgen, want een geheel nieuwe windvaan is in de maak. "Enco BV Constructiebedrijf" uit Oss zal deze windwijzer maken van roestvrij staal naar het ontwerp dat u b ovenaan op de foto ziet. Dat wordt deskundig uitgelaserd en het eindresultaat wordt voorzien van twee lagen coating. Herman de Haas vond een sponsor die de kosten zal dragen: www.thuisinhetnieuws.nl Onze dank daarvoor! Over een aantal maanden zal deze (standerdmolen)windvaan op het topje van de vernieuwde Zeldenrust prijken en draaien. Hij zal zo bevestigd worden dat er geen water meer in de houder kan lopen, zodat hij beter draait dan de oude windvaan. Kijk ook op: www.standerdmolen.spaces.live.com De mulders

13


Rabobank My First Home Café 21 februari, 19.30 uur: Partycentrum Dorsvlegel in Vinkel Ben je van plan om je eerste huis te kopen? En wil je op één avond van alles te weten komen wat daarbij komt kijken, van taxatie tot notaris? Dan is het My First Home Café iets voor jou! Meld je aan via e-mail: info@bernhezemaasland.rabobank.nl.

www.rabobank.nl/BernhezeMaasland

Rabobank


HET DANSJE VAN MICHEL ...

l.t.

Het Rottemijk was weer "rijk aan rotten in het vak" die er voor zorgden dat er veel leutige activiteiten plaatsvonden... Het gekozen Raoplied dat ook echt aansloeg... de Raop, die goed op niveau blijft, met goudenRaapjes voor René van Herpen en Roel Steijvers voor langdurig bewezen diensten t.a.v. RvzR. .. veul goei Rottenrijkers, met dit jaar een medaille voor Huub Heijmans ... d'n optocht bijna alcoholvrij en wat minder decibels - met een goed verloop ... een prachtig uitgevoerde "Rottenrijker" (jammer van het "gekat" van Mieje, ze moet humoristisch kritisch zijn!)... de gezellige Boerenbruiloft, toespraken mogen iets 'flitsender', zoals de stijl van Peer en Pol... een (bijna) winnende website... de z,.vaarste onderscheiding voor Willie Bosch (een anker in de Rottemijkkleuren!) ... en kinder- en jeugdfestiviteiten voor de laatste keer in de Bonkelaar (hoe-wel, je weet het maar nooit, hier met de gemeentelijke 'planning' ... !) Een kijkje op het kwartjesbal laat zien, hoeveel vrijwilligers zich hier inzetten voor onze kinderen en jeugd. Ad Zweers zit al 23 jaar in de organisatie van hetjeugdcamaval in Geffen en is voornamelijk belast met "de erwtensoep" voor de \Tijv.illigers gedurende de dolle dagen. Hij is de vriend van Michel Dekkers, die op 17 april 2007 plotseling overleed. Michel was letterlijk en figuurlijk jarenlang een draaiende kracht in de Bonkertburcht als DJ (het zou dit jaar voor de 30e keer geweest zijn). "Een dubbel gevoel voor mij. dit jaar" zo verwoordt Ad, "maar ik wilde toch mijn bijdrage aan hetjeugdcarnval weer leveren." Hij weet nog van de tijd dat de camavalsvierdertjes op "De Stoep" hosten en dansten. Ja, dat dansen daar zorgde Michel voor: een generatie jeugdigen leerden van hem met Carnaval zijn speciale dansje en zijn uitroep "Is everyboddy Happy?" klinkt nog door...... Gelukkig werden er drie jeugdige Geffense DJ-'s gevonden die dit jaar voor de muziek zorgden: Jan Verhagen, Rob van Boxtel en Jordy van Rosmalen afwisselend met Maarten Brinkrnan. Naast het draaien van gezellige plaatjes is er heel veel meer werk aan de winkel, gedurende vijf dagen jeugdcarnaval met 's ochtends de kinderen tot 8 j aar met hun ouders en 's avonds de jeugd t/m 15 jaar. Marianne en Henk Lepoutre - die eveneens al jaren in en om de Bonkelaar te vinden zijn met Carnaval - vertellen dat zij kunnen terugvallen op veel " exDeurdouwers en vaste vrijwilligers achter de muntenbar, limonadebar of de volwassenbar in de grote zaal; als toezichthouder, bonnenverkoper, schoonmaker, opbouwer of vervoerder van spullen; als verkoper van de worstjes, chips en slaatjes, glazenophaler of stempelend bij de entree ...

De scoutinggroep is elk jaar verantwoordelijk voor de opbouw en inrichting van de centrale ruimte. Het bestuur van het jeugdcamaval bestaat uit Ad van de Hurk, Ad Zweers, Leo Brands, Henk Lepoutre en Frank Draad. "Ieder heeft eigen zijn taak" vertelt Ad van de Hurk en omdat we het leuk vinden om voor de jeugd iets te betekenen, houden we het vol. Deze carnavalsactiviteit wordt enorm gewaardeerd door velen. Veel jonge ouders die 30 jaar geleden als kind hier kwamen, komen nu weer met hun kinderen. De naam "kwartjesbal" is een begrip; het is daar niet alleen gezellig voor de kinderen, maar ook voor de papa's en mama's!" aldus Ad. Hijzelf is verantwoordelijk 'van de vergunningen tot het toiletpapier.. .' l "Het kwartjesbal wordt goed bezocht en 's avonds zijn er gemiddeld 100 jongeren. We krijgen geen subsidie, maar de twee ochtenden kunnen de vier avonden financieren, zodat we het dan goedkoop kunnen houden voor de jeugd. Het is jammer dat veel kinderen uit groep 8 al buiten Geffen gaan carnavallen," vindt Ad. Hoe het jeugdcamaval wordt gehuisvest, als de Bonkelaar is afgebroken, weet de voorzitter nog niet, maar de wethouder heeft toegezegd, dat het moet kunnen blijven bestaan, wellicht in het MFC.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 15


Onderscheiding, de "Goeie Rottenrijker" 2008 voor Huub Heijmans Elk jaar reikt Carnavalsstichting Rottenrijk een "Goeie Rottenrijker'' uit. Een "Goeie Rottenrijker" is een onderscheiding die de stichting uitreikt aan mensen die zich bijzonder inzetten voor het Geffense carnavalsleven. Nou is alleen het carnavalsleven niet genoeg om in aanmerking te komen voor de "Goeie Rottenrijker". Ook dient een Goeie Rottenrijker zich ook in het burgerleven verdienstelijk te maken voor de gemeenschap. Op zaterdag 26 januari 2008 is de "Goeie Rottenrijker 2008" uitgereikt aan Huub Heijmans. Net als zijn echtgenote is Huub een carnavalsvierder bij uitstek. Huub was twaalf jaar geleden één van de grote initiatiefnemers van de oprichting van de enige echte Rottenrijkse dweilkapel Ut Gu Vals. Als kapelmeester heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de muzikale kwaliteiten. De gespeelde noten van Ut Gu Vals zijn tegenwoordig zelfs niet meer vals, maar zuiver van klank. Maatschappelijk gezien heeft Huub ook zijn sporen verdiend. Hij is onder andere al meer dan 25 jaar actief bij WIK en was ook actief lid van de KP J. Al met al kunnen wij dan ook niet anders dan constateren dat hij "unne goeie Rottenrijker" is. Het bestuur van de Carnavalsstichting Rottenrijk heeft dan ook besloten om Huub Heijmans en mede in de persoon van Huub ook alle leden van"Ut gu Vals" te benoemen als de Goeie Rottenrijker van het jaar 2008.

over. De laatste acht jaren kwam hij zelfs he:!&.'. ~""9~.31"'_.., lemaal vanuit Westervoort gereden, iets wat zijn betrokkenheid, fanatisme en inzet voor het Geffense carnaval toont. Roel hecht veel waarde aan muzikale kwaliteit en mede daardoor is het niveau van het Raoporkest gegroeid tot wat het nu is. Een uitstekend ingespeeld orkest waar de organisatie van Recht vur zunne Raop dolgelukkig mee is. Voor zijn langdurige inzet voor het Rottenrijks carnavalsgebeuren en met name in het Raoporkest voor Recht vur zunne Raop, heeft het stichtingsbestuur besloten Roel te onderscheiden met een Gouden Raop.

GESTOLEN Een draadloze LCD monitor t.b.v. een acbteruitrijdcamera. Op zaterdagmorgen 9 februari tussen O1.30 en 08.30uur is er in mijn auto die langs de weg geparkeerd stond aan de Veldstraat een zijruitje ingetikt en een LCD monitor voor een achteruitrijdcamera meegenomen inclusief de autoruithouder. De stroomkabel is achter de telefoonhouder blijven hangen. Waarschijnlijk dacht men dat dit een navigatiesysteem was.

Het gaat om een LCD monitor van het merk Comfortcam model CC-105. Mijn vermoeden is dat de dader erachter is gekomen dat hij iets meegenomen heeft waar hij niks aan heeft en deze ergens gedumpt heeft in een tuin of misschien vuilnisbak. Als iemand deze monitor is tegengekomen dan zou ik deze graag tegen een vergoeding terug willen hebben. Ik ben te bereiken op 073-5322356.

I

ERNIS ----

..,J1 schilderwerken

Gouden Raop voor Roel Steijvers Als 16-jarige jongen maakte Roel Steijvers zijn debuut bij het Raoporkest. Hij bleef 14 jaar trouw lid, sloeg geen enkele repetitie, extra repetitieavond ofRaopuitvoering 16

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

T"rf'11• A A«ount1111 vor

~,.

UU Cl Geffi:!,r, ~Mus4onk> Pol-ltlu1: 14

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

d1•--

c.«.n

S)86ZG

W ,M. (Dim) van de Put

Td

.011.s1.,, .,08

~

07J. ,5)-fi410

e- ·~~~ ltrà~

W°ll'lolq~-"

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

(

1

--------

~

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

~;me-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhouds-

Van Soest

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z :=)& I==

DESIGN ONTWERP"MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Houten poorten © Hekwerken @ Kastanjehout

1jl

Eiken balken @ Meubilair rtJ> Buitenkeukens

@

De ~ Kastaan ~..

Kastanjehouten b" kwerken eo poorten

N atuw·lijke afscheidingen Prieeltjes @ Terrasoverkapping @ @

R. v.d. Doelen - Nulandsest1·aat 5a - 5391 KC Nuland T. 073 5324917 - F. 073 5324601 - M. 06 54977281 info@dekastaan.nl - mvw,dekastaan.nl


v · r

o

d

i

o

VL DERACKEN

l) 0

Per 29 januari 2008

Maandag 19:00 - 20:00 : 20:00 - 21 :00 : 21 :00 - 22:00 : 22:00 - 23:00 :

PunT NL Sportlokaal Punî NL PunT NL NederPop Sportlokaal PunT NL (h.)

Dinsdag 19:00 - 20:00 : Griebelgrauw 20:00 - 21:00: 45 Toeren Woensdag 19:00 - 21:00: Midweek Magazine Donderdag 19:00 - 21:00 : Rock 'n Roll Greatest 21 :00 - 23:00 : Peter's Muziek Petossie Vrijdag 19:00- 21:00 : Radio Santiago 21:00 - 22:00: Sportlokaal PunT NL (h.) 22:00 - 00:00 : De Muziekzolder Zaterdag 00:00 - 08:00 : 08:00 - 10:00: 10:00 - 12:00 : 12:00 - 13:00 : 13:00 - 15:00 : 15:00 - 16:00: 16:00 - 18:00 : 18:00 - 19:00 : 19:00 - 22:00 : 22:00 - 00:00 : Zondag 00:00 - 02:00 : 02:00 - 04:00: 04:00 - 06:00 : 06.00- 07.00: 07:00 - 08:00 : 08:00 - 10:00 : 10:00-12:00: 12:00-13:00: 13:00 - 15:00 : 15.00 - 17:00 : 17:00-18:00: 18

18:00 - 19:00: Vladeracken Informatief (h.) 19:00 - 22:00 : Radio Santiago (h.) 22:00 - 00:00 : De Muziekzolder (h.) De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via. kabelfrequentie 87.5 MHZ, etherfrequentie 106.3 MHz en tekst-tv kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentieadres: Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel, Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen. Telefoon: radiostudio. 073 5325366, Fax: 073 5325835

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 22 23 23 23 24

Geffes Volk, de verliezers Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) Geffes Volk, de verliezers Jeugdsoos Jong Geffe, Black Light Geffes Volk, de verliezers

MAART 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 15 Jeugdsoos Jong Geffe, Ho1lywood 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6)

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

Non Stop De Nacht van Maasdonk Windkracht 8 tot 10 Windkracht 10 tot 12 Vladeracken Informatief Peter's Muziek Petossie (h.) PunT NL (h.) Rock 'n Roll Greatest (h.) Vladeracken Informatief Radio Santiago De Muziekzolder (h.)

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse

Midweek magazine (h.) Peter's MuziekPetossie (h.) Rock 'n Roll Greatest (h.) PunT NL (h.) Sportlokaal (h.) Tips voor Trips Windkracht 10 tot 12 (h.) Vladerackenlnformatief(h.) In De Schijnwerper (h.) Rock 'n Roll Greatest (h. Griebelgrauw (h.)

• Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • W ij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Alt

_Hanegraaf Geffen B.V.

f A. MarkRomme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl 1

" Verbouw of Nieuwbouw"

~deKimlen!llv.~ 8 Tl J,~ 7' Ham 1, 5386 JA Geff'!;;f. tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

......

BOUW

..............

GARANT

C:::.:./,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Een NVOB initiatiei

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

/'..._ Van der Sangen

/i;m Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen

;;1-

--

0)

i

(t) (0

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u!

E

s:

-

:::::J

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Ct1

:.... 0

t

Tuinhout

~

Rieten- en wilgentenen matten Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

DE KOSTEN VOOR

DANK13ETU1GlNGEN, PERSON EEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN V ERLOREN IS GRATlS !

Carbone

B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSS E ADVERTENTIES TUSSE N DE TEKST

1/8 PAG INA 1/4 PAGINA 1/2 PAG INA H ELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


REDACTIONEEL ARTIKEL Griep en verkoudheid slaan vaak na de carnaval toe De Carnaval doet sommige mensen de das om. Griep en verkoudheid slaan weer toe. Tijdens de herfst en winter lopen veel mensen een verkoudheid of griep op. De virussen die griep- en verkoudheid veroorzaken zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Ze worden door praten, hoesten of niezen verspreid. De kans op besmetting is vooral groot in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en slecht wordt geventileerd, zoals in een trein, bus of kroeg. Maar ook op school of een kinderdagverblijf. Virussen worden ook overgedragen via handen of voorwerpen zoals deurknoppen en speelgoed. Verschil griep en verkoudheid Griep begint vaak plotseling met koude rillingen, koorts, hoofdpijn en spierpijn. Kenmerkend voor griep is de koorts, die binnen 12 uur kan oplopen tot 39°C of hoger. Ook kunt u klachten krijgen als keelpijn en droge hoest. Verkoudheid begint vaak met keelpijn, gevolgd door hoofdpijn en een loopneus. Koorts komt vrijwel alleen voor bij verkouden kinderen. Volledig herstel van een verkoudheid of griep duurt één tot drie weken. Bij kinderen kan het wat langer duren. Tips om klachten te verlichten U kunt een aantal dingen doen om klachten bij griep en verkoudheid te verminderen. Neem bijvoorbeeld rust als u zich ziek voelt en voorkom dat uw lichaam afkoelt als u koorts heeft. Drink voldoende en onderdruk uw hoest niet. Hoesten houdt de luchtwegen schoon. Ook is het beter om uw neus op te halen dan te snuiten. Ophalen zuigt het slijm weg uit de bijholten en dat verkleint de kans op ontstekingen. Als u snuit, snuit dan de neusgaten één voor één. Verder is het beter om sigarettenrook te vermijden. Bij griep en verkoudheid zijn de slijmvliezen van de luchtwegen ontstoken. Rook irriteert de slijmvliezen en vertraagt de genezing. Griep voorkomen Griep en verkoudheid zijn erg besmetteUjk. Goede hygiëne kan verspreiding en besmetting voorkomen. Houd uw hand of een zakdoek voor uw mond als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. Was vaak uw handen, óók na hoesten, niezen of snuiten. Zorg bovendien voor ventilatie in huis en maak bepaalde voorwerpen, zoals deurknoppen en speelgoed, regelmatig schoon. Meer informatie Met vragen over griep en verkoudheid kunt u terecht bij uw GGD, huisarts, apotheek of drogist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 20

GGD Hart voor Brabant, via telefoonnummer 09004636443 (lokaal tarief). Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl

RUITERSPORTVERENIGING

0

OIDE ZILVEJUIOEF

Ook de ruiters van de Zilverhoef zijn in dit nieuwe jaar weer begonnen met het rijden van wedstrijden. Daarmee behaalden zij de volgende resultaten. Paarden: Karin Vullings behaalde met Nannie in de klasse Ml op 6 Januari in Zeeland 183 punten en werd 3e. Op 12 Januari ging Karin met Nannie naar Nistelrode en daar behaalde ze in de klasse M1 184 punten. Sarah Hoeben ging eveneens naar Nistelrode. Zij reed met haar paard Lola in de klasse B. Zij werd 2e met 184 punten. Pony's: Bo Staal reed op 6 Januari met haar haflinger Belinda een speciale haflingerwedstrijd in Berlicum. Ze werd daar 3e in de klasse C-Ll. In Someren op 20 j anuari, ook tijdens een haflingerwedstrijd werd zij met Belinda in de klasse C-Ll 4e. Petra van Lith ging met haar pony Lindy op 20 Januari en op 10 Februari naar Berghem. Zij werd daar beide keren in de klasse D-B Ie. Jolanda van Lith ging eveneens naar Berghem met haar pony Joyce. Zij reed in de klasse D-B en behaalde achtereenvolgens 165 en 162 ounten.

~·~--..._-,:....

b,;

I.

b_~

I ~

, ~

-

'L,

/'


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

"TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

"TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café -- Zaal 't Haa5je

Hepa Care

1

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Tel.: 07 - 532 15 20

oelen en fauteuils

~

er

z

21

Ot1VRJ11n1a. n J

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

www .cafezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

Bouwen op vertrouwen

thuis. lc<ktccn ii<t de rockomst andt!u, ma:i.r ronder ~nrouw<!n

biedt deze wcu:ug pt:npccuef Vamut dit bcgtnsel x11n door ons in. roun 31 t.aar rijd met lnmiddd-5 mw d.an 280 m«fe-wcrkm honcktdcn projmcn van :Ulr:ric-i :aard en om-..ang e,c-rcali.s«rd.

""'

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Als ,,N:lz.ijdlge onderneming ma een ijlCtÎcvc projc-«~ or1,,-.ikktli1it;Uak worden wij betrokken bij de mec:u uifccnlQp,:ndc bouwpl.~nncn, Oaarmtur beschildcn wij ovc, een nlodernc trnchin::ik rimmuF.tbriek in Geffen én «r. cooo.aan&n'tnd~. 2.500 ml tdknck showroom in Tiel: v.m \'7:i.ncooij keuken• en b.1dbmc11p«ialistc:n. Dc:ie :mivi(eircn. o nic Ct\?.ring én gcmoÜ\ttrdc.

\'llkbckw.une medewerkers nu.ken ons roc een bn.rouwba.rc partner voor nu c;n in de tod«>mn.

.Srodc.st·n:i.t 2 • Pos:tbus d • 5386 2G CeffeQ T, ldoo"' 073 . ~340400 • Fu, 07' - ~340499 lncc:rnc:t: www.Y.&nWlJlrooij.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

c,ooo

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma tlm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412- 622213

073- 5321995


PERSBERICHT Rode Kruis Nieuwjaars Bridgedrive brengt ruim 2000 euro op De Rode Kruis Nieuwjaars Bridgedrive van 18 januari heeft ruim 2000 euro netto opgebracht. Bijna 70 deelnemers uit Oss en omgeving namen deel aan de wedstrijd die gehouden werd in wijkcentrum De Rille te Ussen. Het dameskoppel Van Maarschalkerweerd en Van de Broek werden winnaar in groep A. In groep B werd het herenkoppel Catsburg en Van de Eerden winnaar. Het dameskoppel Willems en Van de Broek wonnen in groep C. Alle deelnemers werden om 18.30 uur ontvangen in wijkcentrum De Rille te Ussen in Oss. Bijna 70 deelnemers uit Oss en de omliggende dorpen zoals Berghem, Heesch, Herpen en Megen namen deel aan de wedstrijd. Na de officiële opening door Christine Hermens (voorzitster van het Rode Kruis Campagne Comité) werd het prachtig gesponsorde buffet van Van Gruijthuijsen Catering uit Heesch geopend door Corry Janssen. Om acht uur werd door Jan Buijtendijk, bridge-organisator, het startsein gegeven voor de bridgedrive. De deelnemers, opererend in koppels, startten in drie groepen. Het speelschema dat gekozen werd is 'paren per groep'. Naast de lekkere bonbons bij de koffie, die gretig aftrek vonden, konden de deelnemers tussen de ronden door genieten van diverse snacks. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de middenstand van Oss en omgevmg. Om 23 uur was het startsein voor de laatste ronde. In groep A, de gevorderden, werd uiteindelijk gewonnen door het dameskoppel Van Maarschalkerweerd en Van de Broek met 64,81 %. In groep B werd het herenkoppel Catsburg en Van de Eerden winnaar met 63,19 %. En met 55,42% wonnen het dameskoppel Willems en Van de Broek in groep C. De prijsuitreiking en uitslag van de loterij werd gehouden om 23.30 uur, waarbij Konrad Broekman organisator namens het Rode Kruis Campagne Comité, bekend maakte dat het toernooi ruim 2000 euro netto heeft opgebracht. Hij dankte namens het Rode Kruis Campagne Comité Afdeling Het Maasland alle sponsoren, deelnemers en vrijwilligers voor hun bijdrage. Rode Kruis Campagne Comité Afdeling Het Maasland Elk jaar wordt een Campagne Comité gevormd, wiens taak het is om specifiek voor het Maasland fondsen te werven door het organiseren van allerhande activiteiten. Hiermee kunnen de vrijwilligers van het Rode Kruis in de regio "Het Maasland" weer volop hulp bieden aan 22

mensen met een handicap en proberen de vereenzaming van onze maatschappij een beetje dragelijker te maken.

Voor meer informatie: Christine Hermens-van den Heuvel, voorzitster Rode Kruis Campagne Comité Konrad Broekman, lid Rode Kruis Campagne Comité, organisator bridgetoernooi Website ccoss2007 www.ccoss.nl Website wijkcentrum de Rille www.dehille.nl

PERSBERICHT Tentoonstelling schilderijen van Japanse haiku's in Bibliotheek Oss van 12 februari tot en met 22 maart. Van 12 februari tot en met 22 maart zullen cursisten van de Muzelinck in Bibliotheek Oss hun op haiku's geïnspireerde schilderijen tentoonstellen. Dit project is onder leiding van de Osse kunstenaar Anita de Baaij uitgewerkt. Er zijn 31 kunstwerken opgenomen in het door Anita de Baaij uitgegeven haikuboekje: 'Als het waaiert...' In deze, in beperkte oplage, gemaakte boekjes staan de kunstwerken afgedrukt met de bijbehorende haiku's die elke cursist zelf uitgezocht heeft. De boekjes zijn genummerd en verkrijgbaar bij Boekhandel Derijks, Bibliotheek Oss en Anita de Baaij. De verkoopprijs van het boekje is€ 25,-. De exposanten in Bibliotheek Oss zijn: Natalie Nelisse, Anneke van der Toorn, Ria Muijselaar, Marianne Hagendoorn, Rida Welten, Riti Lauterslager-Pater, Chris van Helvoirt, Toos Wingens, Marian van Wielink, Ans van den Oord, Marleen van den Berg, Nel Sleutjes en Lambert Ulijn. Het haikuboekje zal op dinsdag 12 februari om 17.00 uur gepresenteerd worden in Bibliotheek Oss wat tevens de opening van deze expositie inluidt. Haiku's zijn kleine gedichten die ontstaan zijn in Japan. Een haiku vormt in wezen één zin, die je in één adem leest. Deze dichtvorm hoeft niet te rijmen. Het bijzondere ervan is dat ze meestal slechts uit drie regels bestaan en in totaal zeventien lettergrepen bevatten. Een haiku gaat. niet over mensen. Het betreft vooral dingen die in de natuur te vinden zijn. Het zijn vaak kleine gebeurtenissen die veel emoties kunnen oproepen. De Schilderijen met Japanse haiku's zijn van 12 februari tot en met 22 maart gratis te bekijken tijdens de openingstijden van Bibliotheek Oss.


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerljw lhaboov Heesterseweg 13 - 5366 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukk~Nhabo.nl • t w-vw.wihabO.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Cespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeu_te lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve_ sierade van Beauz,11 en Bella Ragazza • Permanente Make- Up

SCHOONHEID SSA:..O N

drukkerijwihabo

tl\ANNE Moo ~ e11SCHOENe,,

• Make-Up workshops

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer ·nformatie en antwoord op uw vragen Craûs aan ·e vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen" ons inia...,..,..atieboekje/wilsbesch ikking.

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Za: 09 .30 - 17.00 uur

Bel: 0-4-1~-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U i tv aartver zorgi ng V AN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 ,. 1.\-w.uitvaa rtverzorgingvanlith.nl coritact@u itvaartverzorgi ngvan I ith.n 1

Gebr. van de Wetering

~.o.w~,-.

~-

~~

! _ -1■--\----.

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

_,

Dommelstraat 47

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

- --,

.,.,~nnemode;,i.

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

Ooeningsliiden : Ma: Di:

INDIVIDUELE TRAINING • Nautllustralnlng • cartllotralnlng • Combinatie Na.u t.ilU!i-Cardlo

Wo: Do: Vr: Za:

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cycling • Streetdnnce • 5wltching • Sen101-entratnlng

MEOISC:HE FITI\IESS

13.00 lol 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 lot 16.00

• Fyslotralnlng • De Rugschool

• Revelldatletre.lnlng • Reînte.grutletrnlnlng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangement.en op m aat

Papcndijk 1i! •

5386 EC 6effen

Tel. (0731 53i! 74 72 • Fax [0731 53i! 65 75

Kloosterstraal 5c · Gellen Te l. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


-

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30- 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woe). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst'? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

-

Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, din dag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11 .45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdi van 8.15 - 11.45 u, 13.00-16.30u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk G meente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 A. Bolat ma. 9 .00 - 10.00 uur/vrij 9 .00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321,1: J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur : Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.0 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.4 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.0 15.07, 16.07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11 .49, 12.49, 13.49, 14.4 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject v: de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Oud renwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informa1 en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en 1 nanciën terecht bij de ouderenadviseur. De oudere adviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (07 532 19 52 en H~lma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl ' Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 53223: Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 532154L De redactie wil onder de aandacht van lezers en schr vers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belan rijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom princ pieel afván censuur! Wat in de Toren.klanken wordt g schreven, valt onder de eigen verantwoording van , schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adrt Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij reken, op uw medewerking.