Torenklanken 2008 - nr 20

Page 1

46e jaargang I nummer 20 1december 2008

redaktieadres: mailadres: advertenties: sekr etariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, t elefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 WiHaBo dr ukkerij, Geffen 1750 exemplaren

11111111111111111111-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIII BEDANKJE VAN DE REDACTIE. Aan het einde van het jaar maken we vaak de balans op. Zo ook de redactie van Torenklanken. We kunnen met tevredenheid terugkijken op het jaar 2008. Wederom verschenen twintig fraaie uitgaven van ons dorpsblad. Dat we Torenklanken in deze vorm huis aan huis kunnen bezorgen, is mede te danken aan onze adverteerders en de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Daarnaast mogen we ook onze sponsors niet vergeten, zonder hen zouden we het financieel niet redden. In het bijzonder willen wij hierbij onze sponsors bedanken voor hun financiële bijdrage aan ons dorpsblad. Wij noemen hier met name:

«.....;..J

.... ~ ....

Drukkerij Wihabo

OUD PAPIER GEFFEN (VRIJDAGROUTE) Even een berichtje voor de vrijdag-route i.v.m. 2e KERSTDAG wordt het oud papier NIET op vrijdag 26 december opgehaald, maar op MAANDAG 29 DECEMBER. Wilt u zorgen dat het oud papier om 17.30 uur buiten staat. Bedankt KPJ Geffen

De ret,actie vatt Torettklattkett wettst al l1aar lezers

drukkerijwihabo www.wihabo.nl • Geffen

Gemeente Maasdonk

00 ~

GEMEENTE

MAASDONK Rabobank Bernheze Maasland

~

Rabobank

Hartelijk dank allemaal. Redactie Torenklanken

KOPY INLEVEREN VOOR: 3 januari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


a, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

~~:.

Hypothek ...,1.

Makelaardij

SNS Regio Bank Financieringen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 jaar winkelcentra, •cholon, distributiecentra, woningen en bedrljf9ge-n. Bouwen i. onze paule. U h - n t dat n alle

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Mgr. Zwijsenstraat 18 5386 CJ Geffen Nederland

®

-2........

facetten \fan on& werk on de kwaliteit ,,.., da unw.rtng.

" Kwaliteit wint de strijd"

l'i' Alles vers uit eigen bakkerij

AUTO-EN ~ MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN ~U#t,~~

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Te l.:(073) 5324658, Autote l.:(06) 53184263

Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schl)ndel Bouwgroep B<edeweg13

5386 KM Geffen

tel 073-53229t1 fax: 073-5322232 mal~hl)ndef.bouwgroep.nl www.vanach J m l e l ~ n l


.........VAN EEN LEIEN DAKJE ........ . Proficiat, kan ik u allen nu met een gerust hart wensen. De Provincie heeft de Geffense Kerk ruim 700. 000 Euro subsidie toegekend. Het belang van onze uit 1450 daterende kerk is nu nog eens onderschreven. Dank zij de Provincie Noord Brabant! Al in 1992 werd een eerste restauratie gestart, met name de toren en in 2004 zijn wij voortvarend gestart met de restauratie van de buitenzijde van de rest van onze kerk. Daarmee hebben wij de natuurlijke werking van temperatuur en vocht invloeden van buiten af, zoveel mogelijk voor de komende generaties onder controle. Deze eerste fases werden mede mogelijk gemaakt door uw bijdragen en nu voor de volgende fase doen wij weer een beroep op u. Middels de thermometer aan de toren van de kerk houden wij u op de hoogte van de gesponsorde bedragen en hoever we nog hebben te gaan. Deze thermometer staat nu op een totaal bedrag van 310.000 Euro, ons streef bedrag is nog steeds 450.000 Euro. Dus dat betekent nog 140.000 Euro aan sponsor acties te verwerven. Dat is nog een groot bedrag, maar ik heb er vertrouwen in dat wij samen met U dit prachtige gebouw kunnen behouden. De huidige stand van de thermometer is inclusief de toezeggingen van sponsoren die gekozen hebben voor een sponsoring over vijf jaren. Deze mensen zijn binnenkort toe aan hun vierde termijn. Het geld dat binnenkomt op de rekening 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie, Geffen, gaat rechtstreeks naar de restauratie en kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Wat gaat er nu in deze fase gebeuren? Er komt een steiger in de kerk. Het plafond, stucwerk en het schilderwerk worden hersteld. Dat lijkt nogal eenvoudig en simpel, echter gedegen en gespecialiseerd vakmanschap zal noodzakelijk zijn om de restauratie kwalitatief goed te laten verlopen. De gewelven en de gewelfribben zijn gescheurd, u kunt dat boven in de kerk zien, ze zijn in de loop van de tijd uit elkaar gaan staan, waardoor stukken hiervan naar beneden (kunnen) vallen. Het oude schilderwerk en de afbeeldingen zijn door de ontstane scheuren, voormalige vocht inwerkingen, verkeerde materialen en door ouderdom slecht geworden. De restauratie houdt dus in dat het verval constructief en kwalitatief moet worden gekeerd en zal dan ook voor

de komende generaties weer behoud van dit prachtige monument betekenen. Wij gaan u weer regelmatig op de hoogte houden over de voortgang van dit gigantische project. Dat wordt een grote verscheidenheid aan informatie. De planning en uitvoering van de werkzaamheden, de financiën, de activiteiten, de sponsoren, de commissies en ga maar door. Onze eerste concrete stappen zijn weer gezet, we zullen verschillende mensen vragen om met ons samen deze kar te trekken en samen naar een wel verdient einde te brengen. Ook gaan de eerste sponsor activiteiten nog voor de Kerst van start. En waar kunnen we beter starten dan bij de lokale overheid. Voor nu zo tegen het einde van 2008, als U naar de veelheid aan mogelijkheden van sponsoren of schenkingen kijkt , dan hebt u met ons prachtige monument wel een tastbare manier om u bijdrage aan deze wereld bij te dragen. Onze commissie staat baar borg voor en weet zich gesteund door een veelheid van prominenten.0 Voor nu een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwj aar waar alles van een leien dakje mag gaan. Geffen Proficiat Harry Peters Voorzitter restauratie commissie

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Al Ie Modellen fietsen 2007 tot 30% korting. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN TUYL

LEE\NIKA

~~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl.keurslager.nl

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.} • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

RBESLAG Gilbert St eenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor periectie J

Omdat het wer~ ............. . WILT UAFSLANKEtrov een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak ior een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of pertection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken

-

- - - -- - --

Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

ERNIS -- - __,.......,=-=-=-~ schilderwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past. * Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN.

Bel voor afspraak:

Hypotheek " adviseur

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

KLOOS T ERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

VERZEKERINGEN


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 53212 16 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nJ e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl website parochie: www.parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl ZIEKENCOMMUNIE MET KERSTMIS Mensen die door ziekte of ouderdom niet naar de kerk kunnen komen om de Eucharistie te vieren, kunnen de H. Communie thuis ontvangen. Een berichtje naar de kapelaan (tel. 5321216) is voldoende. Degenen die al regelmatig de Communie ontvangen hoeven zich niet aan te melden. KERSTSTALLENROUTE in Geffen, Nuland en Vinkel In GENUVI-verband (de samenwerking tussen de parochies van Geffen, Nuland en Vinkel) is besloten om ook dit jaar weer de Kerststallen-route te organiseren. Daarom zullen op Tweede Kerstdag de kerststallen van 14.00 tot 17.00 uur te bewonderen zijn in de 3 parochiekerken maar ook in de kapel van de Heegt te Geffen en in Nuland in het Martinushuis en in St Jozefoord. De kerk van Geffen is zoals altijd open tot 16.00 uur. Een mooie gelegenheid om te wandelen (ongeveer 13 kilometer), te fietsen of met de auto. Maak van deze unieke gelegenheid gebruik. LITURGISCHE KALENDER: * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize H eegt KERSTVIERINGEN KERSTAVOND woensdag 24 dec.: 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Bandola's (+ kinderkerk) 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd koor EERSTE KERSTDAG donderdag 25 dec. 09.30 u. + Kerstviering m.m.v. WI.K. 16.00 u. Kindje Wiegen, bedoeld voor de allerkleinsten en hun ouders. De kinderen mogen als herder en herderinnetje verkleed naar de kerk komen. Er wordt een

kerstverhaal verteld en de majorettes dansen. TWEEDE KERSTDAG vrijdag 26 dec. 09.30 u. + Gezinskerstviering m.m.v. Kinderkoor za 27 dec.19.00 u. m.m.v. de Bandola's (+ kinderkerk) zo 28 dec. 09.30 u. m.m.v. Gem. Koor+ instrumentale muziek ma 29 dec.19.00 u. * avondmis OUDJAAR woensdag 31 dec. 19.00 u. H.Mis m.m.v. Passe Partout(+ kinderkerk) NIEUWJAAR donderdag 01 jan. 2008: 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor vr 02 jan. 19.00 u. * avondmis met koorzang DRIEKONINGEN zaterdag 03 jan. 17.30 u. Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor. In deze vieringen is tevens de presentatie van de communicanten. Alle kinderen mogen verkleed als koning of herder met een lampion naar de kerk komen. We verzamelen ons voor de mis in het portaal en gaan in optocht de kerk binnen. Daar horen we het verhaal van de "drie wijzen uit het oosten". Na afloop van de H.Mis gaan we in optocht (onder begeleiding) achter de DRIE KONINGEN van het St. Jorisgilde naar de kerstboomverbranding in De Elshof, op het terrein voor molen "De Zeldenrust". zo 04 jan. 09.30 u. + H .Mis m.m.v. Gemengd Koor ma 05 jan. 19.00 u. avondmis in de kapel vr 09 jan. 19.00 u. * avondmis in de kapel za 10 jan. 19.00 u. H.Mis m.m.v. Bandola's zo 11 jan. 09.30 u. + H .Mis m.m.v. Gemengd Koor ma 12 jan. 19.00 u. Uitreiking DOOPSCHELPJES m.m.v. Kinderkoor. INFORMATIEBIJEENKOMST ROMEREIS Op zondag 11 januari 2009, houden we een informatiebijeenkomst over de Romereis die in oktober 2009 wordt gehouden. De aangemelde leden van de groep "Stad Oss en omgeving" en andere belangstellenden zijn van harte welkom in Het Oude Klooster om 13.30 uur. Contactpersoon voor Geffen is Ine Peters, tel. 06 - 10944579. VORMSELVOORBEREIDING VAN START De kinderen die van de reguliere basisscholen komen en in de brugklas zitten, hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen met het Vormsel. We vragen de kinderen van het speciaal onderwijs, wanneer ze aan het Vormsel willen meedoen, om zich te melden bij Sjaan van Dinther, tel 5322881 of sj aanvandinther@hetnet.nl Op maandag 12 januari 2009 wordt de eerste informatieavond gehouden voor ouders en kinderen, om 20.00 uur in de kerk en duurt ongeveer een half uur. Na die bijeenkomst krijgt iedereen een mapje mee met de nodige info en een inschrijfformulier, dat voor 1 februari moet zijn ingeleverd. 5


NAS AFBOUW BV

NAS

1---r aouw_

Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1asafbovw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen ultvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uîtvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dît kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~OJIUU'A,5

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 • 522 42 86 Tel. 073 • 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat , A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

i tE ,f b

Rt~~!.iJ..ORUF

2 ~

~~-lll~i'

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail josplerings@levix.nl www.jospierings.nl

~z Hardware - Software - Netwerken - supplles Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

Lev1x

levlx Au1oma11serlng OronJepo•soge 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

fih\jlf" levlx Automotlserlng Dorpstroat 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325 • jjjQ

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortolectro@hetnet.nl Hoostorseweg 29 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

RI.IWIELEN o • ·

CiH:I tfoif ,Pi"

"' g

Lev1x

Oazoll•---------

TANKSTATION

îi«iltfiBiîM

Levix AutomoHserlng

Wolstraat 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

Kerkstraat 1 1 Geffen (073) 532 13 13


ZEEUWSE KOORSCHOOL Op zondag 25 januari 2009 komt de bekende Zeeuwse Koorschool uit Goes, de H.Mis muzikaal opluisteren: Zij zingen in de viering van 09.30 uur in Geffen en om 11.30 uur (een half uur later dan normaal) in Vinkel. Zeer de moeite waard om naar hen te komen luisteren! U bent van harte welkom!

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 2 december 2008: Stif Leijten, 80 jaar.

DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt ternggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 2 december in Vinkel en op 6 januari in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: November 2008: SuzeVerstegen, Mike Plaisier, Iris Versteegen, Bram Heesakkers, Vera van Uden.

ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Hel.ma Tijs: 5325328. KERKBALANS Dank u wel voor uw bijdrage, de stand is€ 23.750,00 Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. l l 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. MagdalenaGeffen o.v.v. Kerkbalans 2008. Kijk ook op www.kerkbalans.nl RESTAURATIE KERK Zoals bekend is geworden gaan de restauratiewerkzaamheden van het kerkgebouw weer van start. De Provincie heeft subsidie toegezegd, maar ook uw giften zijn van harte welkom. Het geld dat binnenkomt op de rekening 11.58.15.236 ten name van de restauratie commissie, Geffen, zal voor de restauratie worden gebruikt.

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Communiemap thuis: januari hfdst. 5-6 Gezinskerstviering op Tweede kerstdag om 09.30 uur met Kinderkoor. Driekoningenviering op za. 3 jan. om 17.30 um, tevens presentatieviering van de communicanten, met aansluitend kerstboomverbranding. Woensdag 14 jan. 13 .30 uur rondleiding door de kerk en de toren. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

\(.om getus\ ,.~•kie nemen een"''' '

'JESTiDÖ' Dames/ heren- en kinderkleding

Oorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094

Openingstij en: ma. gesloten, di. t/m do. 9.30-17.30 u. vr. 9.30-20.00 u., za. 9.30-16.30 u.

7


kerstbomen, de kerstmarkten, kerstpakketten, de tuincentra vol met kerststukjes en allerlei rariteiten, de reclamefolders, de culinaire hoogstandjes, de zich aanbiedende restaurants en cateringbedrijven. Het Kerststalletje zou je bijna vergeten. "Het Kindje mag er nog niet in. Nee, nee pas op Kerstmorgen". "Unne zaolige Kerst", moet er toch klinken. De kerk zal telkens wel weer vol zitten, 3 missen op kerstavond, 2 missen op 1e Kerst. In de Nachtmis middernacht om 12.00 uur zijn er geen extra stoelen nodig." We kijken nog eens goed rond in de kerk. Het provinciebestuur schonk meer dan 700.000 Euro om de binnenkant te renoveren. Het gaat meer dan een miljoen kosten om alles op te knappen. We zijn trots op onze kerk met een toren gebouwd rond 1450, een schip met zij-

Á.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Kerstmis 2008 nadert. Na de hoogmis van 3e zondag van de advent blijft het even stil. De rust van de zondag is weer voelbaar. Het mannenkoor zong de Gregoriaanse mis zo mooi, dat mensen dachten: "Er klinkt een C.D. in de kerk." Achter pilaar 5, zie je echter af en toe het uitnodigende gebaar van de dirigent. De kerkgangers zingen de vertrouwde 17e mis, het Credo en de Pater Noster mee. Oude tijden herleven. Maar al gauw verdwijn je in het rumoer rond de Kerst. Mensen, die slepen met

'1:tt::D r:e~1~:!

5386AB

info: www.pedicure-geffen.nl e-mail: contact@pedicure-geffen.nl

Tel. 073 - 532 54 19

- Pedicure behandeling - Voetreflexmassage

wüüe 11AA 8w3en De wh6-ouut 1S T: 0412 - 4S583S

Molenstraat 28 a Geffen

I S384 HD Hresclt.

• Cosmetische voetverzorging • Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

M: 06 • 27311207

E: 11Mtlm-3e11. 1s@!wuu.Mi

Wist u dat.. ... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt 1

,•

'" ,,

~ 1VAN SCHIJNDEL KEUKENS

_ !IJ

"<

M.

1

■ 1■ ■ b.v. ■1

Bouwb•d<l)f

v~::e°:ij

I■ ■■

NIEUWBOUW PLANNEN? Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner. Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

Il t'ill 11 www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl

: 013. s321991 : 01J-sa24933

Showroom met + 40 occasions

0 9 9 0

M«rlh111 jt1 fora, uw ll'rtll'l'i\n'U

ffl}c'Jldl

K.t11/.:/rr1op1tM11/

Onze openingstijde n zijn:

Maandag 9:00 • 17:30 uur Dinsdag 9:00 - 17:30 uur Woensdag 9:00 • 17 :30 uur Donderdag 9:00 • 17:30 uur Vrijdag 9:00 • 20:00 uur Zaterdao 10:00 • 16:00 uur

CBIVEdund1

Van Schijndel Keukens b.v.

CBW•ethnd

Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax073-5320873

www.garagedortmans.nl

--------1 S&lE:::

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie VAN GENUGTEN / ARCHITECTEN ///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f / 073 5322639 e / info@vang enugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tof onze specialiteiten.


beuken van 1620 en een priesterkoor rond 1900. In 2009 wordt alles gerestaureerd, mits we zelf een steentje bijdragen. We wensen het restauratiecomité veel succes toe en feliciteren comité en kerkbestuur met de door veel inzet verkregen subsidie. Ook 2008 bracht weer veel hoogtepunten met zich mee: De uitwerking van het Centrumplan heeft uiteindelijk vorm gekregen, met woonblokken rond het Klavertje Vier-terrein, patiobungalows in de H.Schoutenstraat, een groot parkeerterrein op de Aloysiusschoolplek met daaromheen o.a. een vergrote C-1000, gekoppeld aan 25 Koopappartementen en een ondergrondse garage en bovengronds een groot parkeerterrein met 140 parkeergelegenheden, met daarnaast nog eens 39 huurwoningen, Maasdonk nam afscheid van burgemeester Boelens en kreeg een nieuwe burgemeester, het Maasdonks Buurtplan is succesvol afgerond, Nooit Gedacht promoveerde en kreeg een nieuwe voorzitter (Han v. Duren), de opening van Silenenhof en de Smidse, de realisering van plan de Run, het herstel van Molen "De Zeldenrust" de arnovering van de Mariaschool en de Bonkelaar, "Effe noar Geffe" kreeg een regenbui te verdragen, de K.B.O. bestond 50 jaar, 068 vierde het 4e lustrum, het Bergje kwam op het Dorpsplein, er vestigden zich nieuwe bedrijven o.a. Vestido, Wilrna's kadoshop en slijterij en de apotheek kreeg een nieuw onderkomen. 2009 Belooft een jaar te worden met de nodige zorgen. De economisch zwakken zullen het ergst getroffen worden. De kleine zelfstandigen komen onder druk, de concurrentie wordt groter o.a. door inzet van buitenlanders. Onze gast komt binnen, burgemeester R. Augustein, en daarmee gaat het gesprek over de toekomst van Maasdonk van start. Als we de aandacht vragen voor de suggestie van de burgemeester van Bernheze, dan krijgen we duidelijk te horen, dat de combinatie Landerd, Bernheze en Maasdonk mogelijk wel eens aan de orde kan komen, als we denken over de geografische toekomst, maar dat voorlopig. Het functioneren van Maasdonk de volle aandacht en inzet krijgt. Mogelijk willen de 3 kernen hun kleinschaligheid beter beleven en zo verworden tot "aanhangsel" van de naastgelegen gemeente, anderzijds zijn er tekenen van groei naar meer eenheid in Maasdonk. Het huidige gemeentebestuur, de gemeenteraad is nog te veel gekoppend aan de 3 kernen, heeft geen goede toekomstgerichte visie op Maasdonk. Men denkt vanuit het Vinkelse, Geffense, en Nulandse; ieder zijn eigen hagje; er zit kennelijk nog oud zeer en het hele gedoe komt warrig over. Het gaat over de kwaliteit van besturen, de intensieve gerichtheid op de toekomst, de gezamenlijke betrokkenheid. Dat is en blijft de eerste keus. Ook het ambtelijk apparaat zal hieraan volledige invulling moeten geven. De vraag, hoe verder?? ... is eenvoudiger gesteld, als het antwoord gegeven. Er moet een beweging ingang worden gezet, die leidt tot herziening van de gemeenteraad

(immers innerlijke vernieuwing, of bezinning leidt, zo blijkt, tot niets). Er is nu eenmaal een gekozen gemeenteraad Dan is het in de komende tijd mede aan hen om antwoorden te vinden op voorliggende en komende vragen uit de club van 100 en geïnteresseerden. Samenwerking met andere gemeenten geeft problemen, waar het elders in den lande goed mogelijk blijkt. Oss heeft genoeg aan eigen zaken en hervormingen, Den Bosch gedraagt zich tot heden zeer afstandelijk en de overige randgemeenten worstelen ook met vragen. Er wordt met argusogen gekeken naar de groeiende samenwerking tussen Oss, Uden en Veghel. Het provinciaal bestuur heeft wel aandacht voor het wel en wee van de gemeenten, maar tast de autonoomheid van de gemeenten niet aan en let vooral op de financiële aspecten en verantwoording. De verzelfstandiging van gemeenten is in de laatste perioden toegenomen; dat dwingt tot effectiviteit. Laat eerst Maasdonk maar eens op eigen benen staan, dat is en blijft ons primaire streven. Het blijkt voor onze burgemeester een zeer bewuste keuze deze opdracht te klaren. Zo lang zal hij Maasdonk blijven dienen. Met veel dank, wensen wij onze burgemeester veel succes bij de komende beraadslagingen. Wij vragen nog even aandacht voor economisch zwakkeren in onze gemeente. Er is geen voedselbank, geen extra uitkering, toch zijn er duidelijk behoeftige. Als we kijken naar sociale zaken, dan komt maar 2 % van Maasdonk in aanmerking voor bijzondere hulp uit de regio Oss. (Maasdonk werkt hierin samen met Oss). Dat getal zet je wel aan het denken. Er zijn Maasdonkers die beslist hulp nodig hebben. Hoe die te vinden? De parochies hebben daarin misschien een taak, immers de meeste inwoners zijn nog kerkgebonden. Men wijst ook al naar "Maasdonk helpt". Die stichting is echter nog in oprichting en heeft voorlopig andere doelstellingen al heeft een bijdrage aan minderbedeelden meer waarde als een of ander evenement. Wij kunnen niet anders dan verwijzen naar parochies om zo die mensen een naam te geven en zo hulpbronnen aan te boren. Als voorbeeld stellen wij: degene die alleen maar A.O.W. heeft, komt duidelijk tekort. Van stamtafel 294. De volgende stamtafel is in 2009 op 4 januari, weer in café Govers om 10.30 uur. We vragen aandacht voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Maasdonk in de Meent om 12.00 uur en van "Vladerack" om 10.30 uur. Maar eerst wensen wij U allen: een Goede Kerst en een heilzaam 2009. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412640982. Hauw Doe.

«1

~ n ~--::::::----..'

~ ~~~~.

~~ ~~---''"" .

'

'"'---

~

~

---~~ --------

." ....,.~~ ~~

..........__~.

9


EFKES BUURTE MÈ ... Marinus van Nistelrooij (57 j.) Nadat hij jarenlang werkte als timmerman en vervolgens uitbater was van dorpscafé-restaurant-hotel Moira, liep het leven van Marinus van Nistelrooij over een ander pad: "het kunstenaars-pelgrimspad..... . Pelgrim er is geen weg, de weg baant gij zelf met uw schreden..... . In 1996 werd Marinus aangenomen op de "Academie der Schone Kunsten" in het Belgische Arendonk en ontplooide zich verder in de teken- en schilderkunst. Daarnaast maakte hij meerdere pelgrimstochten : op moederdag 1997 vertrok hij te voet vanuit Maastricht met zijn hond Guus om op 9 september in Santiago de Compostela aan te komen. In 1999 - dochter Femke was al uitgevlogen - emigreerde hij samen met zijn vrouw Tonnie en dochter Inge vanuit Lith naar Meerhout in het Vlaamse land. "We betrokken er op d'n boerenbuiten een oud Kempisch hoeveke, om er te doen wat mijn hart al heel mijn leven vroeg. Op de Deel bouwden we een schildersatelier met Noorderlicht en op de stal waar vroeger de Vlaamse koeien stonden openden we in 2002 een tentoonstellingsruimte genaamd "Galerie Marinus" die iedere zondag is geopend en waar 'ons Tonnie' de gasten ontvangt en 'n bakske koffie zet!" Op moederdag 1999 ging Marinus wederom op pad met Guus, (dan Auguust genoemd) vanaf het kerkplein te Geffen te voet naar Rome. Na het overlijden van zijn trouwe hond pelgrimeerde hij met zijn ezels Lodewijck en Melchior (een cadeau op zijn vijftigste verjaardag) naar de abdijen van Tongerlo, Averbode, Postel en Scherpenheuvel en een uitgezet "ezelkespad" werd naar hen vernoemd. In 2004 liep hij vanaf Meerhout met zijn ezel naar het graf van zijn moeder op de Geffense begraafplaats. Telkens illustreerde hij zijn tochten met "tekenende beelden"! Behalve dat hij zijn belevenissen prachtig in tekeningen kan weergeven, kan Marinus van Nistelrooij er ook gepassioneerd over vertellen. Zijn laatste ervaringen liggen in het Heilig Land, in de plaatsen waar zich het kerstverhaal afspeelt en waar hij onlangs een "kroontje" op zijn werk mocht ontvangen. "In december 2006 maakte ik met Pax Cbristi een solidariteitspelgrimage naar Bethlehem," vertelt Marinus. "Ik vierde Kerstmis bij gastgezinnen in Bethlehem en bezocht de nachtmis Ï11 de geboortekerk. 10

Het drukke en confronterende pelgrimageprogramma, dat Pax Christi opzette i.s.m. Arab Educational Institute (AEI) was heftig en naast vele indrukken bracht ik ook een dik boek vol met pentekeningen mee naar huis. Deze pentekeningen bleven niet ongezien en waren aanleiding tot een deelname van mij aan een project in Bethlehem, de "Summerschool", georganiseerd naar aanleiding van de 40-jarige bezetting van Palestina. Voor deze Surnmerschool was ik in juni 2007 drie weken in Bethlehem als vrijwilliger in de weer, om de Palestijnse jeugd enige artistieke vaardigheden bij te brengen, opdat ze de wereld kunnen laten zien, dat ze meer kunnen, dan dat clie wereld denkt dat ze kunnen! Door mijn ervaringen met de bezetting van Palestijnse gebieden, ben ik begaan geraakt met het lot van de onderdrukking van de Palestijnse bevolking," aldus Marinus. Voor dit vrijwilligerswerk werd Marinus door AEI beloond met een ereopdracht, die bestond uit het maken van een veertigtal pentekeningen, die gaan over de ziel van Bethlehem en zijn omgeving. Tekeningen die wat van haar culturele waarde laten zien, maar ook een historische referentie hebben zoals het geboorteverhaal en iets over de huidige actuele zaken: "werkjes met een boodschap!" In mei 2008 bracht Marinus samen m et zijn dochters Femke en Inge voor de derde keer een bezoek aan het Heilig Land. Ze waren te gast bij de Carmelieten in Bethlehem... bezochten Jeruzalem... beleefden de Via Dolorosa, waarvan de laatste drie staties zich bevinden in de Kerk van het Heilig Graf. .. deden indrukken op van Jericho, de oudste stad van de wereld... trotseerden de hitte in bergdorpen en woestijnen ... genoten van een modderbad... dreven op het zoute water in de Dode Zee.... maar bovenal was er een hartelijke ontvangst in the Youth House, Surnmerschool of Communication of the AEI. De directie en medewerkers Fuad, Elias, Anton, Milad en Toine van Teeffelen namen dankbaar de 120 meegebrachte pentekeningen in ontvangst waaruit een selectie zou worden gemaakt voor een uit te geven boekje. Vanaf Kerstmis 2008 zal dit boekje met tekeninge - dat als titel kreeg: "On a donkey to Bethlehem" - als relatiegeschenk van IKV Pax-Christi en als pelgrim-toerist souvernir vanuit Bethlehem de wereld in gaan. (Heeft u belangstelling voor het boekje dan kunt u daarvoor Marinus benaderen: tel. 0032-14302439 of via zijn e-mailadres: marinusth@telenet.be) De tekeningen zijn verdeeld in vijf rubrieken: Peace (vrede) - Hospitality (gastvrijheid) -A land denied (een verstoten land) -Traveling (reizend) - Sumud (standvastigheid); de begeleidende teksten zijn in het engels. "Ik ben blij dat mijn tekeningen een betekenis hebben in de situatie van mensen, die zo'n hoge prijs betalen voor het feit dat ze daar wonen" vindt Marinus. "Zonder verder echt een politieke kant te kiezen ben ik toch zeer


onder de indruk geraakt van de levenssituatie van de Palestijnse bevolking. Een trots en ijverig volk, dat ik bewonder voor hun Kracht, Sumud. "Het is heel bijzonder dat er op mijn verzoek, ook tekeningetjes van ezels in het boekje zijn opgenomen," zegt Marinus, "want ezels tellen daar njet mee; hebben geen enkele waarde... Marinus schreef er een kerstgedicht over:

Daar stond nu ons Ezeltje en 't keek naar 't kind. 0, vreugde van mijn leven, zei 't Ezeltje ontroerd. Niks had ik te geven... maar ik heb Jezus vervoerd.

Er was eens een Ezelke, en ' t diende voor nul 't stond in een kotteke, werd er verweten voor sul. 't Zag scheel en het mankte, het leek nogal oud

maar 't had een zoet karakter, mensen zegden: ' t heeft 'n hart van goud. Nooit kreeg dat beestje het hoog in zijn bol... Hoe zou ik, zei 't beestj e, 'k heb niets, alleen vacht, zelfs geen wol. 0, nederig beestje..., dat zei toen een man. Wij hebben je nodig voor iets wat jij alleen kan. I-A ! balkte de Ezel. Heb ik dat goed gehoord? Kan ik helpen, 'k ga dadelijk akkoord. We moeten nog zo ver reizen, Maria en ik. Wil jij Maria vervoeren. Dan heb ik geen schrik. Zo reed Maria naar een stalletje, midden in 't veld. Daar is geboren, hij die werd voorspeld.

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DORSVLEGEL PARTYCENTRUM

11


HET MAG WEL EENS GEZEGD WORDEN... Bertha en Wim van de Rijt hebben beiden, vanwege gezondsheidsbeperkingen dagelijkse zorg nodig. Deze thuiszorg krijgen ze vanuit zorgcentrum De Heegt. Zeven dagen per week is de verpleegkundige 's morgens en 's avonds present om hen te helpen met aankleden, wassen, douchen en de stoma te verzorgen. Al twee jaar is er zorg voor Bertha en sinds een jaar ook voor Wim. Ze zijn erg tevreden over deze hulp en vinden dat dat weleens gezegd én geschreven mag worden! Naast de thuiszorg bieden hun zeven kinderen ook ieder een dag in de week hulp aan: boodschappen doen1 voor vervoer zorgen en huishoudelijk werk verrichten. Eten koken kunnen Bertha en Wim zelf; samen houden ze de pruttelende pannetjes in de gaten! "Het is niet gemakkelijk om dingen uit handen te geven", vinden ze, "het duurt lang voordat je dat aan anderen overlaat, tot het niet meer anders kan." En zo kunnen ze fijn op hun vertrouwde plek blijven wonen en dat is heel wat waard voor hen. Ze zijn positief ingesteld en kijken naar wat ze nog wel kunnen. "Een dankwoordje zo op het eind van het jaar is hier op zijn plaats," zeggen twee dankbare cliënten!

Nieuw!!! Theorieles voor het bromfietsrijbewijs!!!

Binnenkort starten wij met de theorie opleiding voor het bromfietsrijbewijs. Meld je nu aan als je binnenkort 16 jaar wordt.

Aanmelden bij Auto- en motorrijschool P. de Klein Telefoonnummer: 073-5324658 Of via e-mail: autorijschooldeklein@home.nl 12

lfUG~V~K ~N1/tWER K

1._--¾.~ JEUGDVAKANTIE WEEK 2009 is van 24 t/m 28 augustus.

Wij hopen juJlie allemaal weer te zien en wensen iedereen PRETTIGE KERSTDAGEN EN GELU KKIG

NIEUWJAAR.

HULP GEZOCHT Wij zijn op zoek naar iemand die ons een paar uur in de week kan helpen met huishoudelijke schoonmaak werkzaamheden. De dag en tijdstip kunnen in overleg bepaald worden. Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met Fam. Heinemann 06-44 990231

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2009 Nr. 01

Kopy voor 03januari 3 weken 02 24januari 03 07 februari 3 weken 04 28 februari ]4 maart 05 28 maart 06 3 weken 07 18 april 02mei 08 3 weken 23 mei 09 10 06 juni 11 20 juni 12 04 juli vakantie 13 22 augustus 3 weken 14 12 september 15 26 september 10 oktober 16 17 24 oktober 3 weken 18 14 november 28 november 19 20 12 december

Verschijnt op 14 januari

04 februari 18 februari 11 maart 25 maart 08 april 29 april 13 mei 03 juni 17 juni ] juli 15juli 02 september 23 september 07 oktober 21 oktober 04 november 25 november 09 december 23 december


@ GErvlEENTE

MAASDONK

l l

i J

GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: ~ Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet: www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtoll ig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder MJ.M van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder E.JM: de Jonge Speek:uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. J TM. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag vanl3.30 tot 14.30 um.

Veranderingen inzameling huishoudelijk afval in Maasdonk Vanaf 1 januari 2009 gaat er iets veranderen in de wijze van afval inzamelen in de gemeente Maasdonk. Vanaf die datum wordt het afval in onze gemeente ingezameld door de Afvalstoffendienst van de gemeente 's-Hertogenbosch. Dit betekent dat er met een ander type vuilnisauto, een zogenaamde zijlader uw huisvuil wordt opgehaald. Deze zijlader heeft een gescheiden afvalinzamelingsysteem. Hierdoor is het mogelijk om tegelijkertijd, en toch gescheiden, zowel restafval als GFTafval in te zamelen. Vanaf 1 januari 2009 kunt u dus wekelijks kiezen welke container u aan straat zet. Inmiddels is de afvalwijzer huis aan buis verspreid. Hierin staan de belangrijkste wijzigingen en andere nuttige informatie voor u op een rij. Omdat de nieuwe vuilnisauto per 1 januari 2009 ingaat, willen we alle mogelijkheden benutten u te wijzen op eventuele veranderingen voor u. Vandaar dat we hier ingaan op de routewijzigingen die voor een aantal straten gelden. Routewijzigingen De 3 bestaande inzameldagen (woensdag, donderdag en vrijdag) blijven gehandhaafd. In grote lijnen blijven de huidige routes bestaan. Voor enkele straten vindt er een wijziging van de inzameldag plaats. Een van de voordelen van de nieuwe routeverdeling is dat alledrie de dorpen voortaan een eigen inzameldag hebben. Let op! De straten worden mogelijk in een andere volgorde gereden, zet de containers daarom bijtijds (07 .30 uur) aan de weg. Hieronder ziet u een overzicht van de straten die naar een andere dag verhuizen met ingang van 1januari 2008.

Geffen, van vrijdag naar donderdag: Rijksweg, Molenstraat, Kerkstraat, Molenberg, Van Coothstraat, Vlijmdstraat, De Wiel en Groenstraat De overige niet genoemde straten blijven dus op dezelfde inzameldag. Heeft u onverhoopt geen afvalwijzer ontvangen, dan kunt u er een opvragen bij de gemeente Maasdonk, telefoon 073 - 53 42 100. 13


Het is tijd voor de Feestdagen! Rabobank Bernheze Maasland wenst u fijne feestdagen en een gel ukkig nieuwjaar. Ook t ijdens de feestdagen regelt u uw dagelij kse bankzaken 24 uur per dag via: - www.rabobank.nl/bernhezemaasland. - Rabofoon 0900 0909 (€0, 10/min): saldo, overboeken, betalen. - Rabolijn 0900 0907 (lokaal tarief): advies, direct afsluiten.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank


AUWNEIJTS Leuk cadeautje voor de feestadagen? De nieuweAuw Neijts is weer uit !

Gaat u tijdens de feestdagen op bezoek bjj uw ouders of familie? Misschien gaat u wel eten bij vrtenden en wilt u niet met lege handen komen. Dan is er een origineel cadeau... de nieuwe Auw Neijts! In de nieuwste uitgave staan verder de volgende onderwerpen: Interview met Piet (Stuc) van der Heijden. Over zijn jeugd, zijn diensttijd en de opbouw van zijn bedrijf. Het onderwijs in Geffen gaat veranderen. Een duik in het verleden van het onderwijs in Geffen. Als de bliksem je raakt. Jan Willemse in de jaren '30 bijna slachtoffer van een blikseminslag. De krant brengt leugens in 't land. Over een krantenartikel uit 1950 met een opmerkelijke gebeurtenis, die nooit plaatsvond. De geschiedenis van de polder (deel 4). Het vervolg van het leven in en om de polder. Dit keer over koeien in de polder, de hooiverpachting en de hooi.verbouw. Twee verbaal tj es uit de krant van lang geleden. Over blikseminslagen in gemeentehuis ( 1857) en pastorie ( 1901) en een inbraak in de kerk van Geffen (1856). Doruske Willemse. In het Geffens dialect een herinnering over het leven van Doruske Willemse, die zijn huis, evenals die van zijn buurtgenoten, in 1940 tot de grond toe zag afbranden bij een grote brand aan de Kouwe Noord. Witte dè nog? Een foto van Daan Scholte van een boerderijbrand in de Heegterstraat (1965). Voor slechts€ 4,50 kunt u Auw Neijts kopen bij BoschVan Erp, Tabak en Lektuurshop Steenbergen of op woensdagmiddag in de Heemkundekelder onder het gemeentehuis.

COMITÉ "BOMENKAP? NEE!" In deze met groene letters gedrukte Kersteditie van Torenklanken ons 3e en voorlopig laatste artikel. Naar aanleiding van onze publicatie in de vorige Torenklanken ontvingen wij opnieuw vele reacties; de meesten waren positief. Jammer, dat geen enkele plaatselijke politieke partij de moeite neemt om te reageren op onze stelling "Voor elke boom die om gaat, gaan er 3 nieuwe de grond in!" Mevrouw Sharon van Grinsven woont al 7 jaar in de Kloosterstraat (Torenklanken nr. 19). Zij houdt er een afwijkend standpunt op na en dat is haar goed recht. Mevrouw ondervindt overlast van de lindebomen in haar straat en ziet de monumentale bomen voor baar huis het liefst gerooid. Hoewel ik niet bestrijdt, dat luizen die in lindebomen huizen, soms voor veel overlast zorgen (kleverige substantie), wijs ik mevrouw Sharon van Grinsven erop, dat de bomen al 70 jaar in haar straat staan. Op de basisschool al leren wij kinderen dat bomen ontzettend belangrijk zijn; bomen zetten kooldioxide om in zuurstof. Tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag verdringen politici zich om samen met de jeugd boompjes te mogen planten. Ons comité "Bomenkap? Nee!" heeft als doel om het Bomenbeleid van de gemeente Maasdonk aan de kaak te stellen en op de politieke agenda te krijgen. Wij willen, dat gekapte bomen worden gecompenseerd! Reageer op onze stelling "Voor elke boom die om gaat, gaan er 3 nieuwe de 9111,:t,,,J grond in!" door ons te bellen, aan te spreken of te mailen. Fijne feestdagen en een groen, gezond en gelukkig 2009! Comité "Bomenkap? Nee!" p/a Charles van Herpen, Doctor Poelsstraat 26, 5386 BW Geffen. tel: 073 - 532 46528 / charlesvanherpen@home.nl

MvR

Automatiseri ng MvR-automatisering

OPROEP Wij zijn op zoek naar 2 dames die gezellig een maal in de week met ons willen rikken. Inlichtingen: Meidoornstraat 11 in Geffen

Lambertusstraat 21 5386 BA Geffen Tel:0612693563 Mail: info@mvr-automatisering.nl Hardware & Software Reparatie/Installatie Ook levering van Hardware & Software Meer informatie op MvR-automarisering.nl! 15


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.nooitgedachtgeffen.nl

Margriet Meubelen sponsort Nooit Gedacht E6M Nooit Gedacht E6M werd onlangs in het nieuw gestoken door Margriet Meubelen / Meubelstoffeerderij uit Geffen. De meiden bedankten de sponsor en gingen samen op de foto. In de najaarscompetitie behaalden de meiden in totaal 9 punten. Een bijzonder detail: maarliefst 8 van de 9 punten werden behaald sinds ze in hun nieuwe shirts spelen. Dat kan dus geen toeval zijn!

Via deze weg willen we Margriet Meubelen / Meubelstoffeerderij mede namens Nooit Gedacht E6M heel hartelijk bedanken.

is gratis en vrijblijvend. - Oss en Tilburg: maandag 5 januari - Boxtel: maandag 12 januari - Den Bosch, Waalwijk en Cuijk: dinsdag 13 januari Groepstraining Stoppen met roken Pakje Kans! Na afloop van de informatiebijeenkomst kunt u zich aanmelden voor de groepstraining Pakje Kans! Deze bestaat uit negen bijeenkomsten van anderhalf uur en is verspreid over drie maanden. De groepstrainingen starten vanaf 19 januari. De kosten van de training zijn € 135,-. Vaak worden deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Meer informatie of aanmelden? Voor de informatiebijeenkomst kunt u zich aanmelden via het Informatiepunt stoppen met roken, via tel. 073 640 40 70 (werkdagen van 9.00 - 12.00 uur), stoppenmetroken@ggdhvb.nl of via de website www.ggdhvb.nl/roken. Hier vindt u ook meer informatie over de training en de data van de trainingsbijeenkomsten.

WIE WAT WANNEER DECEMBER 28 Kerstconcert WIK en Passé Partout in de Gouden leeuw

2009 JANUARI

GEVONDEN Op woensdagmorgen 10 december is er in de Johan van der Slootstraat een sleutelbos gevonden. Er hangt een geel eendje en nog wat andere dingen aan de bos. Tel. 5320996

PERSBERICHT Stoppen met roken in januari? Pakje Kans! Januari is de maand van goede voornemens. Voor veel rokers hét moment om te stoppen met roken. Daarom organiseert de GGD Hart voor Brabant in januari in 'sHertogenbosch, Oss, Tilburg, Waalwijk, Boxtel en Cuijk de groepstraining stoppen met roken 'Pakje Kans!'. Deze training helpt deelnemers in 9 bijeenkomsten goed voorbereid te stoppen met roken.

02 03 03 22

scouting Geffen, statiegeldactie Kopij inleveren Torenklanken (nr. 1) scouting Geffen, statiegeldactie KBO Bingoavond KBO in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2) FEBRUARI 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 19 KBO Bingoavond KBO in het Oude Klooster van 19.00 tot 21.30 uur

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Gratis informatiebijeenkomst In januari organiseert de GGD gratis informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de trainer over de opbouw en werkwijze van de training en is er uitgebreid tijd voor vragen. De informatiebijeenkomst 16

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

Tripte A Accou-"'ttng YOt

~ll

triple A

Heeft u al korting op uw CZ polis?

..

Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

V IV

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 :;) Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

(

5J86 CL Gtlltn (lt!l'II. MuJdo.nlc) f'bitbtis l ◄

-~..

Sl8&z<; G....,

W,M. (Dtrn) van dt Pt,t:

rd

fi?J.11 .. ,.wB

To.t,

•Dn ...JJ 41410

,_ ~,,..........,.,,, lt-..!i.tmrr_..,.~Jlt'

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

~

Installatie- en Adviesbureau bv

Erkend installateur C. V. Gas - Water

theoveldverzekerin en@ lanet.nl / www.theoveldverzekerin en.nl

Van Soest

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z =

~& DIESIGN ONTWERP-MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

'V· Houten poorten ~

Hekwerken 1Ji Kastanjehout

Eiken balken ig Meubilair ~ Buitenkeukens

'lj•

De !P) Kastaan ~~ Knstanj<:bout.cn hekwerken en poorten

Q Natuurlijke afscheidingen ©> Priee1tjes 'D Terrasoverkapping

R. ,,.d. Doelf'n - NulandHestruat 5a - !->391 KC Nuland T. 073 53:H9l 7 - F. 073 5324601 - '\1. 06 54977281 info@dekastaan.nl - www.dekastaan.nl


~-~

~-~ 1 (.

__.ru~~ Peuterspeelzaal .. DE PADDESTOEL..

INSCHRIJVING Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen. Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal in uw dorp. Ook uw peuter is dan van harte welkom om even te spelen en een eerste indruk op te doen. De vergoeding is€ 40,- per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 12 tot en met 16 januari. Op alle geopende dagdelen van 11.30 tot 12.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 1O,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingcns, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22.

Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal "De Paddestoel" Lambertusstraat, Geffen Maandag t/m vrijdagmorgen: Van 9.00 - 12.00 u Dinsdagmiddag: Van 13.15 - 15.30 u 18

COMPUTERHOEK GEFFEN Vanaf medio januari start Cornputerhoek Geffen weer met de introductie om te leren omgaan met de computer. Er zijn nog enkele plaatsten vrij . Met deze introductie is het al mogelijk om met de computer te werken, e-mails te ontvangen en te versturen, via internet gegevens over je hobby te zoeken, of om even wat informatie over een artikel op te zoeken of het saldo van je bankrekening op te vragen. Deze introductie is bijzonder geschikt om je alsnog te bekwamen op computergebied en daardoor niet altijd meer afhankelijk hoeft te zijn van jongeren of anderen. Dus door het omgaan met de computer is het mogelijk je zelfredzaamheid te vergroten en in zekere mate het voorkomen of het verminderen van een sociaal isolement. De begeleiding bij deze introductie is voor de 55+ers geheel gratis. Voor info, bel dan: Jan Ceelen, tel. 53 22 258 Albert van Santvoort, tel. 53 22 141

Wij gaan sluiten!! 25% korting op koopdvd's, cartridges en pokémon Vanaf 28 december leegverkoop huur-dvd's Openingstijden: Maandag-vrijdag: 15.00 - 21.00 uur Zaterdag- Londag: 14.00 - 21.00 uur Ic kerstdag gesloten, 2c kerstdag open: 18.00-21.00 1 januari gesloten 2 t/m 4 januari: 14.00- 21.00 uur

vanaf maanda2 5 ianuari eesloten.


At,Hanegraaf Geffen B.V.

f A.

MarkRomme

Bedrl)venweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN OIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl

...

"Verbouw of Nieuwbouw"

~,

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Een NV08 ,nitiatîtf

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

A

/im; Bouw

Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

Cafétaria / Eetcafé

BOUW

GARANT

aif-deKimlerenv.l9 Tt Bd'~ Geff~f.11

Buro

;J,. ~

ï

~

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 • 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb,dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

co E ~

-

~

ctJ

~

0

t ;g

Van der Sangen Tuinhout

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en ✓ Vlonders

wilgentenen matten

✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓

Meubelen Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten ✓

www.vandersangentuinhout.nl Bossche baan 53 Heesch, tel. 073 • 532 12 3 5

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingsti jden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8 .30 tot 16.00 uur

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN. PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5.-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397

Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,-

HELE PAGINA € 65,-


ALZHEIMER CAFÉ Programma Voorjaar 2009

Maandag 12 januari Nieuwjaarsborrel + kennismaking met de website van Alzheimer Nederland. Op groot scherm wordt de website van Alzheimer Nederland gepresenteerd. U kunt kennismaken met de organisatie, activiteiten en programma's, zowel landelijk als regionaal. Maandag 9 februari Medicatie bij dementie De heer Rob Huisman, apotheker in Berghem en in Oss. Maandag 9 maart De gcheugenpoli in Oss De heer Henk Kruithof, klinisch geriater en de heer William Gremmen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Oss Maandag 20 april Mentorschap, bewindvoering, onder curatele Prof. Mr. M.J.A. van Mourik, bekend van radio en TV Maandag 11 mei Mogelijkheden van dagbehandeling (Ons Stekkie en de zorgboerderijen) en Verpleeghuiszorg Thuis Mevrouw Astrid van Gaal, teammanager van 'Ons Stekkie' en mevrouw Renske Leenders, dementieconsulent, beiden werkzaam bij BrabantZorg. Maandag 8 juni Hoe is het om mantelzorger te zijn van iemand met dementie? Deze avond komen mantelzorgers zelf aan het woord om hun ervaringen te delen en om te vertellen aan welke zorg en hulp zij behoefte hebben. In juli is het Alzheimer Café gesloten.

Het Alzheimer Café Oss-Maasland is in ontmoetingscentrum ' de Binnenstad', St. Barbaraplein 6 in 5341 LKOss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOYATIE

en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. De toegang en de koffie zijn gratis. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimer afdeling Oss-Maasland en RIGOM in samenwerking met GGZ en BrabantZorg. Voor meer informatie EefRubbcns tel. (0412) 65 32 33 e-mail: erubbens@rigom.nl

DANKBETIDGING Bij deze willen we iedereen bedanken met de getoonde belangstelling en medeleven tijdens deze moeilijke dagen, met het overlijden van mijn lieve man en onze vader, "StifLeijten" Mien leijten en Kinderen

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37

20


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWl.ADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Hepa Care

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en

Comfortabele s oefen en fauteuils

vergaderingen

Tel.: 07 - 532 15 20

"

H. van Dint

a• B

Leiweg Za 5386 KR Geffen

073 53250 2 073 s320 21 info@he a . nl

www .cafezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

Onze wereld

Onze werken

Onze woorden

De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en

Met vele honderden woningen per Jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwlkkelt van wanroolj bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief In grondexploitaties, com-

Zowel klanten als de 300 medewerkers merken dat ie te maken hebben met e~n familîebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en trachten waar te maken wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze

plete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

bU}ven waken voor de kwaliteit. Van Wanroolj geeft waarde; economische waarde én waardering,

ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in bijna 40

Jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wet om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij Is en blijft: een familiebedrijf. Een vertrouwd ge-zicht in een veranderende were.fd.

www.vanwanrooij.nl van wanrooij bouw & ontwikkeling broekstraat 2 5386- kd geffen tel 073 53 40 400 www.vanwanrooij.nl info@vanwanmoij.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

(1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

.

0penmgst1J en: Ma ttm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag

Gebr. van Erp

..d

8.00-18.00 uur

Oss 0412 - 622213

Geffen 073-5321995


PERSBERICHT ''Mam, met Oud en Nieuw mag ik toch ook champagne?" De feestdagen zijn in aantocht. De tijd van gezelligheid rnet vrienden, familie en het gezin. Dit kan een lastig obstakel vormen bij de opvoeding van uw kind en alcoholgebruik. Denk maar eens aan het kerstdiner als opa zegt: "Ach, laat dat kind toch. Vroeg of laat komt het er toch van." Of als je kind zegt: "Mam, doe niet zo flauw. Met Oud en Nieuw drink ik ook champagne hoor!" De gedachte "ééntje moet toch wel kunnen?" is verleidelijk. Maar het advies voor ouders is: wees duidelijk en blijfregels stellen. Geen alcohol tot tenminste 16 jaar. Ook tijdens de feestdagen thuis en buitenshuis. Wist u dat kinderen meestal thuis beginnen met drinken? En dat ouders vaak het eerste drankje aanreiken? Meestal tijdens feestdagen of vakantie. En wist u dat kinderen van ouders die alcohol verbieden, later ook minder drinken? Ouders die hun kind een duidelijke regel stellen, maken het ook andere ouders makkelijker om een alcoholverbod in te stellen. Het grote voordeel? Je verkleint als ouders met elkaar de groepsdruk op kinderen. Kies ervoor om uw kind onder de 16 jaar ook tijdens de feestdagen geen alcohol te laten drinken. Maar hoe doe je dit als ouder? Om consequent te blijven, kunt u de volgende tips gebruiken. Tips voor de feestdagen Bereid u voor op kwetsbare situaties tijdens de feestdagen. Bedenk van tevoren hoe u wilt omgaan met de regel geen alcohol tot 16 jaar. Realiseert u zich dat uw handelswijze ook consequenties heeft voor de toekomst. U kunt ervoor zorgen dat alle volwassenen op één lijn zitten. Zo bent u goed voorbereid op onverwachte situaties. U weet wat u gaat zeggen als uw kind zelf om alcohol vraagt of in een onbewaakt moment van anderen krijgt. En u voelt zich gesteund door andere volwassenen. Besteed aandacht aan de drankjes van de kinderen Aan eten en drinken tijdens de feestdagen besteedt iedereen veel aandacht. Die aandacht verdienen de alcoholvrije drankjes voor de kinderen ook. Kies bijvoorbeeld voor alcoholvrije cocktails van vruchtensappen, frisdrank en s iroop. Op www.alcoholinfo.nl vindt u leuke recepten. Geef zelf het goede voorbeeld Het goede voorbeeld geven werkt. Ook in de opvoeding. Maak ook afspraken met oudere kinderen die al drinken Regels stellen over hoe vaak en hoeveel ze drinken werkt ook bij oudere kinderen. Voor argumenten kunt u kijken op www.alcoholinfo.nl. Bereid uw oudere kinderen voor op situaties die ze ook buitenshuis kunnen tegenkomen. Denk aan een gezamenlijke vriendentocht langs allerlei feesten. Of een gezamenlijke pot maken voor drank. De ervaring leert dat ze daardoor vaak meer drinken dan ze van tevoren van plan waren. 22

Meer informatie Voor meer informatie gaat u naar www.alcoholinfo.nl. Voor een gesprek over alcohol en opvoeden: de Alcohol Infolijn 0900 - 500 20 21 (€ 0, 10 p/m). U kunt ook contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel: 0900 - 463 64 43 (lokaal tarief), website: www.ggdhvb.nl. Kijk ook eens op www.GezondBrabant.nl voor meer informatie over alcohol, een gezonde leefstijl of een ander gezondheidsthem a.

PERSBERICHT Directeur GGD Hart voor Brabant vertrekt Paul van der Velpen verlaat per 1 m aart 2009 de GGD Hart voor Brabant om directeur te worden van de GGD Amsterdam. De gemeente Amsterdam benaderde Van der Velpen voor deze functie. Het bestuur van de GGD Hart voor Brabant vindt het jammer dat de heer Van der Velpen vertrekt, maar feliciteert hem tegelijkertijd van harte met deze nieuwe uitdaging. Van der Velpen is al vanaf 1995 directeur van de GGD regio ' s-Hertogenbosch en sinds 1998 ook van de GGD Brabant-Noordoost. Hij werkte aan de fusie van die twee GGD'en met de GGD Midden-Brabant in 2001 tot de GGD Hart voor Brabant. Deze GGD werkt voor de gezondheid van ruim 1.000.000 inwoners in 29 gemeenten, van zeer klein (Lith) tot zeer groot (Tilburg). Het is daarmee één van de grootste GGD'en van Nederland. De GGD Amsterdam werkt met 1.250 medewerkers voor 900.000 inwoners van 7 gemeenten. Anders dan de GGD Hart voor Brabant verzorgt deze GGD ook de drugshulpverlening en de consultatiebureaus voor de 0-4 jarigen.

rJfl'A

\7

Actief in Gcondheid

De beste persoonlijke service Deskundig advies - Inn(l,ne nota '.î

Vanaf I november inloopspreek1111r Zorgver;,ekering bij U i11 de buurt Herpen Dorpshuis 1 Slo1Je 09.00 tot 10.00 uur Ravenstein WiVgele Kruisgebouw 10.30 tot 11.00 uur Berghem Gemeenschapshuis De Berchplaets13.00 tot 14.00 uur Heesch Cultureelcentn1m De Pas 14.30 tot 15.30 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Bke woensdag: Zeeland Gemeenschapshuis De Garf 10.30 tot 11.30 uur Boekel Gemeenschapshuis N,a Domo 12.00 tot 13.00 uur Langenboom Gemeenschapakkomodatie De Wis 13.30 tot 14.30 uur Elke donderdag: Schaijk Dorpshuis de Phoenix 18.00 tot 19.00 uur

Bke dinsdag:

Theo Veld 1'érr.ekeri11ge11 is al 30jaar specialist i11 CZ Zorgver:ekeringe11.

Bezoek ann huj~op afs-praak

---.--Cv 1 /

~

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 4 4713


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalketize, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkcrl)wlhabob v Hoectorsoweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drvkkerijc-wlh8:b0.nl • t www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een

Oespecialiseerd in:

cadeau-

bon kom Je pas ech1 mooi voor de d•g

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, \loeten) • Exclusieve sjerad van Beauz.ill en. Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEI D SSALON

drukkerijwihabo

.,ANNE Moo~ fPSCHOENlrlf

• Make-Up workshops

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LlNGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen"

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

ons informatieboekje/w i lsbesch ikki ng.

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13

U itvaa rtverzorgi ng VA N LITH B.V.

5386 CL Geffen

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 WW\\ .uitvaartverzorgingvanlith.n l contact@u itvaartverzorgi ngvan I ith. n1

Gebr. van de Wetering ~-~.0 - W~J-~

4Ji

'\,

C, -

Dommelstraat 47

. ,.,iannemode:.,. 073-5324221

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

G'I

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openingstijden:

Ma: Di: Wo: ]o:

INDIVIDUELE TRAINING • NautUu1iitrainlng • Cardlotralnlng • Combinatie Nautllus-Cardlo

GROEPSTRAINING • Totel Fit. • Indoor Cydlng • Streetdcme&

îr: Za:

• 5wltchtng • Senlorcmtralnlng

MEDISCHE FITNESS • Fy5Jc,trainlng • De Rug!lchool

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol f8.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 tol 16.00

• RIE!Vtllldûtletrolnlng

• Reînt.egr-atletralntng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrengementfi!n op maat

Klooslerslraat 5c · Geffen PapendUk 1~ • 53B6 EC Geffen Tel. 10731 532 74 72 • Fax (073) 532 65 75

Tel. 073 5321683 · Fax 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig beeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53 548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u : 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 ofin Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00- 13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00en 17.00-18.00u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11 .45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 -11.45 u, 13.00 - 16.30u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk: Spreekuurpunt: Dorpsstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Asli Bolat, Ma. 9.00-10.00 uur en Wo. 9.00-10.00 uur , Jos van de Berg, Maandag 9.00- 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, I 1.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hem.mie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.