Torenklanken 2008 - nr 16

Page 1

46e jaargang I nummer 16 1 oktober 2008

redaktieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: WiHaBo drukkerij, Geffen oplage: 1750 exemplaren

~~~~~~-~~~~~~~~~~~ DOE MEE MET HET ROAPLIED!

Misschien al gehoord gelezen of een mailtje gehad, Maasdonk dingt mee naar het beste buurtplan 2008, je kunt 1 maal op het buurtplan stemmen en iedere week op de weekopd.racht. DUS MENSEN STEM. Ga naar www.hetbestebuurtplan.nl. Na 7 november is de kans dat we in de finale kunnen komen, en ja dan dient er weer gestemd te worden op het plan. Mensen houdt "thuis in het nieuws" en de plaatselijke media goed in de gaten en steun het beste buurtplan. Door te stemmen, maar zeker ook om te komen als er een oproep is. De winnaar heeft€ 25.000,00 te verdelen. Hiervan zullen vele verenigingen gebruik van kunnen maken. Stem. De ambassadeurs Roos van de Kallen, Nuland Henry Hubers, Vinkel Gilbert van de Meulenreek, Geffen

Het lijkt misschien nog ver weg, maar over een tijdje is het al weer zo ver. Zaterdag 17 januari 2009 wordt voor de 17e keer de Roapliedverkiezing gehouden. De eerste voorbereidingen voor deze gezellige avond zijn al van start gegaan. Natuurlijk willen we ook deze editie weer zo veel mogelijk deelnemers op het podium hebben. Dus heb je interesse om mee te doen, neem dan even contact op met: Gerard van der Heijden of Jan van der Zande 06-53371316 06-18178599 Email: aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl Je kunt als individu of met een groep deelnemen. Voor de gezelligheid meedoen ofje muzikaal talent naar buiten brengen, de Roapliedverkiezing is voor iedereen! Ook dit jaar bieden wij weer ondersteuning als je nog geen tekst/muziek schrijver hebt. We hopen van jullie te horen! Het Roaplied team

~'t)

i

~

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

fr .1

akelaard Aan-/ verkoop

ypotheke Taxaties SNS Regio Bank Financieringen ,____,.... ____ Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld www.woonkrant.cl

www.geldengezin.nl

~

VAN SCHIJNDE BOUWGROEP GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schl ndel Bouwgroep bouwt al 60 jaar wlnkelcentra. scholen.

RoyRornme Mgr. Zwijsenstraat 18 5386 CJ Geffen Nederland

®

A"iJ~~'."ËN

Mob.: 06 11 36 62 82

rommehoveniers@home.nl

distributiecentra, woningen en bedrl)fsg<lbouwen. Bouw.n is onzo panlo, U hark..,! dat in alle faC8!1an van ons work •n de kwallwlt van de uitva.ring.

uKwallteit wint de strijd"

@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!IEIN ~U#t,~~

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.: (06) 53184263

Alles vers utt eigen bakkerij Bakkerij Brands . Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Scltfjndel Bouwgroep

B.....-g13 5386 KM Geffen lel: 073-5322961 fax: 073-6322232

mall@vaMChljndel..bouwgro.p.nl -.vanachljndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Jel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

ALLERZIELEN Dit jaar valt Allerzielen op zondag. De herdenking van de overledenen vindt plaats in de viering van 09.30 uur m.m. v. WIK en het Gemengd Koor. Er is dan ook kinderkerk (de kinderkerk op zaterdag 1 november vervalt daarom). De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering.

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl

KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat.

LITURGISCHE KALENDE R * dienst in de kapeJ + t.v. - uitzending naar huize Heegt

DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 4 november in Geffen en 2 december in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk.

vr. 24 okt. 19.00 u. * avondmis za. 25 okt. 19.00 u . H .Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) zo. 26 okt. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 27 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 31 okt. 19.00 u . * avondmis + koorzang za. 01 nov. 19.00 u. H.Mis rnmv Bandola's (Allerheiligen) zo. 02 nov. 09.30 u. + H.Mis rnrnv WIK en Gemengd Koor (Allerzielen)+ kinderkerk ma. 03 nov. 19.00 u. avondmis GEEF EEN ZINVOL SINTERKLAAS- OF KERSTCADEAU! Elk jaar vieren we Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Veel mensen kennen de betekenis van de christelijke feestdagen niet of nauwelijks. Voor de komende Kerst is er daarom een toepasselijk geschenk geselecteerd: de prachtige Hollywoodfilm "The Nativity Story", het verhaal van de geboorte. Op de première in het Vaticaan noemde Kardinaal Bertone de film 'realistisch' en 'gemaakt met respect voor het mysterie van de geboorte'. De film vertelt het bijbelse kerstverhaal van de lange reis naar Bethlehem, het bezoek van de herders en de Wijzen uit het Oosten. De parochie heeft deze dvd, die slechts€ 2,50 kost, voorradig. Wilt u in het bezit van deze film komen, bel dan naar de pastorie 5321216 (v.m. is èr altijd iemand aanwezig). Een mooi geschenk voor jong en oud!

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN:

2 okt. 2008: Sjaantje van Schaijk-van der Heijden, 80 jr ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in 3


Tegel handel LEEWI KA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 7 4 63 E-mail : info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

~~

Keurslagerij VAN TUYI Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13 .00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie J

Omdat hetwerkt ............ . WILT UAFSLANKEN1Je een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak vöor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en p roducten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facenen

I ERNIS

Ernis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

~ - s; hildmverken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past. * Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Internetwww.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Eike 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro l 117393 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008. KATHOLIEKE JONGERENDAG 2008: "ZOUT" Wanneer: op zondag 2 november 2008 van 09 .30 uur tot 17.30 uur. Waar: Maaspoort, Marathonloop 1 in Den Bosch. Ken je dat? Dat je met een menukaart voor je neus in een leuk restaurantje zit en je toch niet kunt kiezen ofje die mak.reel met risotto wilt of toch liever die kip met patat? Het is allebei zo lekker! Nou, bereid je maar vast voor! Op de KID kun je ook je persoonlijke 'KID-menu' samenstellen. Een beetje meer verdiepende 'zoutinspiratie' hier, of een actief tussendoortje daar, de organisatie schoteltje een pittige dag voor.

Flavours Laat je inspireren door het levensverhaal van de jonge moeder overste Zr. Anima Christi, verwonder je over de bekering van ex-crimineel John Pridmore, of ga even lekker ontspannen bij cabaretier Ruurd Wallinga. Voorafgaande aan de KID komt op de site nog meer informatie over de inhoud van alle flavours, zodat je alvast jouw persoonlijke menukaart kunt samenstellen. En verder... Natuurlijk kun je de hele dag de informatiemarkt bezoeken en ook de speciale beursstands zullen een bijzondere mix aan activiteiten herbergen. Kom tot rust in de kapel, juich mee bij de worship met The Fruits, of bezoek een bijzonder labyrint, de keuze is aan jou! De dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een grootse eucharistieviering in het thema van Allerzielen. De aanmelding voor de Katholieke Jongerendag 2008 'Zout' is geopend! Dit jaar kun je toegangsbewijzen in de voorverkoop via internet kopen voor 8 euro. Als je aan de deur toegangsbewijzen koopt, betaal je 10 euro. Ga op de website www.jongkathoUek.nl/kjd naar het kopje aanmelden en meld jezelf énje groep aan. Heb je een vraag over de Katholieke Jongerendag? Mail naar kjd@jongkatholiek.nl. of bel 030-2326923.

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DDRSVtEGEL PARTYCENTRUM

5


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.11asafbovw.11/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk In huls. • Ultvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan k unnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~~

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

0

SCHOENEN & SPORT

/J§)SPIERINGS Dorps1raat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levlx.nl www.Jospierings.nl

~.,.,

Rettl'11!i.t.u,

~

~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden.

Spuitwerkzaamheden.

"'t

'îiqs,_ 111 ll'( f

Tel 073 532 34 69

www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeatbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

U!V!X E-mail: hvzandvoortelectro@hetne1.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) !;32 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplles Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

Lev!x

RI.JVVIELEN

ti 1UWSi0Hb1i

C1Hi·l'fii0i-OB

tiOllikiiLUJiM

levix Automatisering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Levlx Automotb:ering Oorpslroal 4ó 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

Levix Automatisering Walstroat óó

1

TANKSTATION TAXI : ;;~;r:-' voor ~l•k.en fona•

5341 CK Oss Tel. (0'112) ó9 2090 Kerks"t:raat "1 -W

Geffen

(073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Albert de Graaf (53 j.)

Misschien zegt deze naam u niet direct iets, maar Albert is onze vrijdag-visboer op het Dorpsplein! Aanstaande vrijdag (24 oktober) hangt de vlag uit, bij de viswagen, want dan wordt er een feestje gevierd: hij komt al 35 jaar in Geffen! Vader Peter de Graaf had een viszaak in Geldermalsen, moeder Jen runde deze zaak, terwijl Peter vis ging venten in de regio. Het gezin verhuisde naar Leerdam, waar een tweede zaak werd geopend. Als 14-jarige jongen werd Albert gevraagd mee te helpen in de zaak van zijn vader, omdat er een medewerker ziek was. "Ik dacht toen, dat dat een uitkomst was voor mij, geen benul hebbend, van wat voor mogelijkheden er wel niet waren, buiten de vis om!" lacht Albert. Het ging goed en Albert bleef; er konden meer markten bezocht worden. Op 15-jarige leeftijd kwam Albert met zijn vader op donderdag naar Geffen. "Ik had nog nooit van het plaatsje gehoord!". In die tijd was het nog huis aan huis vragen om de vis aan de man te brengen. Nadat Albert zijn rijbewijs had behaald, werd er voor hem een standplaats in Geffen aangevraagd. "De eerste vrijdag van oktober in 1973 ben ik toen begonnen met vis verkopen. Dat was op de plaats waar nu het kunstwerk voor de Rabobank staat. In de Dorpstraat, op de plaats waar nu winkels zijn, was toen nog een garage van een dikke man met altijd een sigaar in zijn mond... !" zo herinnert Albert zich. Ja, dat moet Toon Groos geweest zijn... Eerst was Albert alleen en in 1975 kwam zijn huidige vrouw Conie (toen zijn vriendin) hem assisteren en op het moment is dat weer zo! Albert en Corrie kregen twee zoons en twee dochters, waarvan de oudste zoon Peter de familietraditie voortzet. Hem zien we in de viskraam in Geffen, bij afwezigheid van zijn vader (op de foto: Peter, Corrie, Albert).

Albert de visboer, is verknocht aan Geffen: "Het is een deel van mijn leven geworden! Met veel passie en inzet

hebben wij met ons personeel de afgelopen 35 jaren in Geffen gewerkt, zelfs de vakanties door. We hebben veel vertrouwen gekregen van de Geffense bevolking. In zoveel jaren beleefje het lief en leed van het dorp ook een beetje mee. Veel klanten zijn ons in die jaren ontvallen, waarvan je niet eens altijd de naam wist. In geval van ziekte probeer je zo discreet mogelijk op de hoogte te blijven, maar het is onvermijdelijk dat je op een gegeven moment vraagt "hoe gaat het met. .." en dan te horen krijgt dat die persoon is overleden ..." zegt Albert. Wij kennen Albert als de immer vrolijke visverkoper! Altijd in voor een grapje.... met een gulle lach.... eentje die zijn klanten kent! Als je een tijdje aan de viswagen staat, proef je de gezelligheid, het vertrouwen, het ontspannende van het kopen van de wekelijkse vismaaltijd, of het verorberen van een harinkje ter plekke! Want vis eten is gezond, sinds de aandacht voor hart- en vaatziekten, gaat het de visboer goed afl Albert wil graag alle klanten bedanken voor de fijne contacten en wanneer er dingen zijn misgegaan, zijn excuus daarvoor aanbieden. Kom a.s. vrijdag naar de wagen, want Albert heeft enkele jubileumverrassingen in petto! Onze visspecialist heeft sinds kort ook een zegelkaart om te sparen voor leuke aanbiedingen. Voorlopig voelt Albert zich in Geffen 'als een vis in het water' en hij hoopt dat zijn zoon Peter over geruime tijd zijn plaats hier zal innemen! Proficiat!

Vis van Albert, gezond en lekker!!! 35 Jaar in Geffen en daarom een verrassing voor iedere klant om nog plezieriger vis te kopen ... Op vrijdag 24 oktober hebben we ook spetterende aanbiedingen zoals; 4 Hollandse nieuwe € 5,3 gebakken Panga's € 5,500 gr kibbeling + saus € 6,1 supermalse makreel € 2,Kom en geniet wat Albert U biedt. Elke vrijdag van 10.00 - 13.00 uur op het Dorpsplein in Geffen 7


A.

1-t

~

tionale bekendheid te krijgen. De N.C.R.V heeft via oproepen en diverse berichtgevingen gemeld, dat er kon worden meegedaan aan een landelijke actie om te strijden voor "Het beste buurtplan" en daar heeft zich de Maasdonkse stichting, die zich bezighield met de bouw van een buisje voor een Sri-Lankees voor aangemeld. Via email, internet, mondeling contacten, heeft zich een olievlekwerking voorgedaan en de 1e activiteit is al succesvol verlopen. Opeens waren via, via, honderden Maasdonkers op woensdag 8 oktober jl. bijeen om gezamenlijk een Maasdonks lied ten gehore te brengen. Uit Vinkel, Geffen en Nuland waren muziekgroepjes, zangers en allerlei muzikanten bijeengeroepen en werd het wonderwel een geslaagde uitvoering. Er is vanuit die initiatiefgroep een stichting ontstaan, die Maasdonk

ROND DE DORPSPOMP

De rechter heeft gesproken: vertederd door de mooie, warme, spijthebbende stropoppenbrandstichters zijn de schuldigen veroordeeld tot 180 Euro boete. "Effe noar Geffe" zal nog wel een rekening sturen voor de rest van de 4000 Euro-kostende stropoppen en er nog aan herinneren, dat ze de plicht hebben zich volgend jaar als medewerkende aan te sluiten. Dan moeten we een zeer verrassend wonderlijk gebeuren aankondigen om Maasdonk in het centrum van na-

Uw voeten verdienen professionele verzorging ! Molenstraat 28 a Geffen

5386A8 Tet. 073 • 532 54 19

Info: www.pedicure-geffen.nl e-mail: contact@pedicure~geffen.nl

• Pedicure behandeling · Voetreflexmassage

wi,l,üe vMt.. Ber_gm

• Cosmetische voetverzorging

I

Oe WIMmml 1S S38<f HO H=ck T: 0412 - 4SS83S M: 06 -27311207 E: 11Mrim-3Mt. 1S@Mme.nl.

· Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

bX·<;;. jVAN SCHIJNDEL KEUKENS Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met + 40 occasions

Mttr' d,m .fi' ;.w,

tni·

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

Onze openingstijden zijn:

lrlf/(!lftt\'lllltll.l!ÛJ

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

www.garagedortmans.n 1

9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00. 17:30 uur 9:00. 17:30 uur 9:00 • 20:00 uur 10:00 • 16:00 uur

-IC&lE::

CBWf.r~1iJI

Van Schijndel Keukens b.v.

ÄDMINISTRATIEKANT □□ R

CBW·nbnd

Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

De beste partner voor uw financiële administratie

www.vanschijndelkeukens.nl VAN GENUGTEN /ARCH ITECTEN ///

a / coppensdijk 24 5382 jt vink el

t / 073 5322246

f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl i I www.vangenugtenarchitecten.nl

8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbetasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZHGeffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


hechter wil maken. Kijk maar eens naar de foto (voorpag.) van een verkeersbord op afslag 51 van de A59. AFSLAG: MAASDONK. De stichting wil samenwerking van en door Maasdonk bevorderen. Het voornemen is er om jaarlijks een gezamenlijk evenement te ontwikkelen. Maar eerst moet gestreden worden voor de prijs van 25.000 Euro van de N.C.R.V. voor het Beste Buurtplan. Het 2e punt, waaraan moet worden voldaan is al klaar: een Promotiefilm over Maasdonk en goedgekeurd, het 3e onderwerp is een recordpoging. Op woensdag 22 oktober (vandaag dus! !!) zal geprobeerd worden de Maasdonkse jeugd bij elkaar te brengen met alle geïnteresseerden op het Dorpsplein te Geffen om 19.30 uur, waar dan, schrik niet, 3500 oplichtende Jojo's worden uitgedeeld, die het plein gaan verlichten. Het 3e onderwerp is: De schijnwerper zetten op een bekende Nederland. De gedachten gaan uit naar een groet aan de nieuwe burgemeester Roel Augesteijn. Omdat hij al gedeputeerde is geweest, wordt vermoed, dat dan aan die voorwaarde wordt voldaan. Er zijn 240 aanmeldingen binnengekomen bij de N.C.R.V. ,daaruit zijn er 35 doorgegaan naar de voorronde, intussen staat Maasdonk, dank zij een stel creatievellingen, op plaats nr 1. De eerste 12 blijven over en gaan dan strijden om bovenstaand bedrag. Het zou geweldig zijn dit bedrag te kunnen verdelen onder de Maasdonk.se verenigingen. In 4 weken tijd moeten al deze activiteiten hun beslag krijgen. De plotseling ontstane Maasdonkse stichting krijgt gelukkig alle medewerking van velerlei bedrijven, van Heineken, van de Rabo, van Geffense bedrijven en Middenstand, en assistentie van o.a. WIHABO. Dus Vinkel, Nuland, Geffen sta in de startblokken. Alle inwoners worden opgeroepen hun bijdrage te leveren. (zie oproepen via Radio T.V. Vladeracken) Het heeft onze grote bewondering dat een en ander in zo'n kort tijdsbestek zijn beslag krijgt. Wij wensen de initiatiefnemers veel SUCCES!! en gaan het proces met grote belangstelling volgen. Het geeft te raden naar het volgende onderwerp: MAASDONK hoe lang nog zelfstandig??? De nieuwe burgemeester riep op tot SAMENWERKING, maar stelde tegelijkertijd een commissie in, die moest adviseren over de toekomstmogelijkheden voor Maasdonk. De gemeenteraad reageerde nauwelijks. Voor 1 jan. 2009 moet die commissie uitsluitsel geven en een referendum ontwerpen voor de 3 kernen. Op 1 maart 2009 moet de gemeenteraad al een besluit nemen. Het lijkt wel of alles in een grote versnelling is geraakt. Geffen wees op je hoede. Gemeente Maasdonk let op. Alles heeft te maken met de aanleg van Industrieterrein Heesch-West of liever gezegd MAASDONK-OOST, immers de helft van dat gebied ligt in MAASDONK. Het wordt een gevecht om toch die af- en oprit te krijgen aan de A59. We zien nu veel ellende bij afslag Paalgraven

(Zevenbergen), de toekomstige weg naar het ziekenhuis met veel verkeersopstoppingen. Dus Maasdonk houdt je poot stijf bij de provincie, want die gaat beslissen. Dan moeten we helaas stilstaan bij het verraderlijke, onbegrijpelijke, onbeheerste reageren van Pastoor Cor Mennen, ja toch een beetje onze pastoor, op de aankondiging van een uitzending van Kruispunt op zondag 19 oktober over de door ons zeer gewaardeerde dichter en schrijver Huub Oosterhuis. In onze parochiebundel staan veel prachtige door de "Goede Geest" geïnspireerde liederen met teksten van deze schrijver. Als je leest welke beschuldigen, aanklachten, onder diverse dekmantels door Pastoor Cor Mennen worden geuit, dan schaam je je dood. Internet kan zomaar leiden tot ernstig misbruik. Pastoor Mennen maakt zich schuldig aan een van de hoofdzonden: GRAMSCHAP. Hij gaat meedogenloos tekeer, gebruikt teksten uit de Bijbel, 1 Kor. 5, 9-13, en past ze op hem toe en beschuldigt indirect Huub Oosterhuis van ontuchtig en hebzuchtig te zijn, een afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard, een oplichter, hij misleidt het volk, en zijn liedteksten zitten vol met baarlijke nonsens. Zo werd ook onze schrijver Theo Prinssen eens onderwerp van zijn GRAM en als "spuit elf" neergezet, als "moddergooier", nou ja enz... De stamtafel noch schrijver hebben destijds op die onzin gereageerd. Het wordt hoogste tijd dat Pastoor Cor Mennen een nieuw hart krijgt en nieuwe ogen om te zien naar de werkelijkheid. Hij is "verstikt" in de jaren 50. Jammer... en dan ook nog Jid van liturgische zaken en van het kathedraal kapittel van het bisdom. Beschamend!!! Naar een beter onderwerp: Afscheid van beheerder Rien van Wanrooij van Sporthal "De Geer". Het was ontroerend te zien, hoeveel mensen Rien kwamen bedanken voor de gastvrijheid, de behulpzaamheid en dienstverlening. De halve Geer was volledig gevuld. Er werd gemusiceerd door de Pompzwengels. Hij werd toegesproken door hoofdambtenaar G. van Boxtel en bedankt voor collegialiteit en samenwerking, geprezen om zijn inzet en het keurige onderhoud van gebouwen door wethouder Rien van de Ven, maar ook werd Rien op de korrel genomen door de Weeuwkes, die hem wezen op zijn directheid, zijn fraaie dialect, zijn omgang met toezichthouders, controleurs en andere vermeende gezagsdragers. Rien bleef altijd zichzelf. Rien werd tot... Dien, Dien, Dien, wat zijn echtgenoot Diny maar al te goed begreep. Rien werd nog bezongen door de natuurwerkgroep "Veldtjakker" en kreeg een fraaie onderscheiding. Rien bedankt voor het vele goede werk voor Maasdonk:. Rien betreurt het nog steeds, dat "De Geer" niet bestemd is, waarvoor het ooit is gebouwd,nl. als multifunctioneel centrum. Met een betere uitrusting en een toneelaanbouw was "De Geer", daarvoor toch zeer geschikt geweest. Rien kon het niet nalaten daarvan in zijn afscheidswoord aan familie en genodigden te getuigen. Nu maar afwachten, wat de toekomst brengt. De 9


genodigden werden gastvrij onthaald en de keurige verzorging was in goede handen. Rien trakteerde alle gasten op een prachtige TV registratie van het functioneren van alle verenigingen en optredens van W.I.K. en andere gezelschappen in "De Geer" met daarbij zeer fraaie muziekwerken gekozen uit het rijke repertoire van de gastheer; daarvoor grootse complimenten: Een mooi afscheidskado aan Geffen. Toch even aandacht voor de Kredietcrisis: Het wordt harder werken, minder luxe en zal nog duren tot 2012. Nog even rechtzetten, dat in Vinkel geen Zandhaozen maar Kaflanders wonen. "Mooiland" zal zich beter moeten presenteren, zie plakbord aan de Harrie-Schoutenstraat. Voor op- en af aanmerkingen De Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel 26 okt. a.s. Hauw Doe.

startvolgorde voor de finale, die begint dan met de langzaamste rijder). "Vanaf de training liep alles al lekker" vertelt Wilfred, "het parkoers was in het begin snel en op het eind zeer technisch en zeer stoffig. Mijn vele motorcrosstraining kwam hier zeer goed van pas. In de seeding run werd ik 3e waarmee ik gelijk bij de favorieten hoorde. In de finale was ik 4 seconde sneller dan de dag ervoor en dat was tevens de tijd om wereldkampioen te worden. De Amerikaan Lars Tribus was 1,7 seconde langzamer en daarmee 2e, Mark Milward uit England 3e. Deze twee heb ik nog nooit eerder kunnen verslaan!" Wilfred is trots zijn op deze prachtige overwinning en zijn ouders Wil en Joke niet minder! "Deze wereldtitel is de kroon op mijn loopbaan. Dit is echt de mooiste overwinning ooit! Het leukste is nog, dat ik nu van die mooie regenboogmouwen op mijn shirt mag dragen!" Proficiat!

WILFRED, EEN WAARDIG WERELDKAMPIOEN! Als kind zat hij al op de mountainbike ... nu op zijn 36e behaalde hij één van zijn mooiste overwinningen: het wereldkampioenschap Downhill... Wilfred van de Haterd woont samen met zijn vrouw Kerstin en zijn zoontje Kilian van 4 maanden, in Eisennach (Thüringen) in Duitsland. "Ik heb er geen moment spijt van gehad, dat ik daar ben gaan wonen, het bevalt me super. We wonen midden in het groene hart van Duitsland, waar je perfect kunt wandelen en mountainbiken natuurlijk!" zegt Wilfred desgevraagd. Via de fietscrossclub Junior- en Expertklasse en de mountainbike club, kwam Wilfred in de Downhill-selectie terecht. Hij reed verdienstelijk mee in de Eliteklasse, maar dit jaar is hij begonnen in de Masters klasse (30+). "Ik rijd voor de fun en sinds de geboorte van Kilian is het nog meer fun geworden" zegt Wilfred, "ik ben met de wedstrijden een stuk relaxter." "Downhill is net skiën: je start boven en legt in enkele minuten een parcours afdoor bossen, over stenen, boomwortels en met scherpe bochten. Je gaat vooraf het parcours verkennen en zoekt dan de ideale lijn uit, die je wilt fietsen. Er is een goede techniek en conditie en goed inzicht voor nodig," legt Wilfred uit. Waar hij nu woont, hoeft hij niet heel ver van huis om wedstrijden te rijden. Hij won zeven van de zes wedstrijden in Duitsland. Voor het WK kan iedereen zich inschrijven, die een Masters licentie heeft en in dat jaar niet bij de Elite een wedstrijd heeft gereden. Het WK werd gehouden in Pra Loup in de Franse Alpen, twee uur rijden onder Grenoble. In Wilfred zijn klasse kwamen er 130 rijders aan de start. Op woensdag mocht men het parkoers wandelend verkennen, op donderdag en vrijdag waren er officiële trainingen en op zaterdag een seeding run (die bepaalt de 10

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, voor de vele reacties, via mailtjes en kaarten, na het behalen van het Wereldkampioenschap Downhill. Allemaal hartstikke bedankt. Wij vonden het erg leuk! Groetjes van Wilfred van de Haterd en Kerstin Müller, Emst Thälmanstrasse 60, 99817 Eisenach. Duitsland.

I

ERNIS --------------1 .

~

schilderwerken

Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl


GEFFENSE ARTIESTEN IN THEATER DE EFTELING Op 28 september jl. ging The Sound of Music in première in Theater de Efteling. Geffens talent is daarbij te aanschouwen: Jasper van Rosmalen is reserve violist, Eefje Thomassen en Martijn Egelmeer hebben beiden roUen in deze productie. Theater de Efteling (sinds 2002) staat los van het park en is net als het Beatrix.theater in Utrecht en het Circustheater in Scheveningen een open eind theater, d.w.z. zonder vaste sluitingsdatum. The Sound of Music blijft net zo lang spelen, als dat er publiek op afkomt. De voorstelling is gebaseerd op de oorspronkelijke musicalversie uit 1959 en wijkt daardoor hier en daar een beetje af van de wereldberoemde verfilming. Het verhaal speelt zich af in Oostenrijk. In het Nonnbergklooster in Salzburg weten ze niet wat ze aan moeten met de levenslustige Maria Rainer. Ze gebruikt alle mogelijkheden om uit het klooster weg te vluchten, de bergen in, waar ze naar hartelust kan zingen. Moeder overste besluit Maria naar het huis van weduwnaar kapitein Von Trapp te sturen, als gouvernante van zijn zeven kinderen. Maria verovert snel de harten van de kinderen en dat van de kapitein met muziek, dans en zang. En zo lijkt alles als in een sprookje goed af te lopen, maar eerst moet de familie Von Trapp voor de naderende oorlog vluchten in een spannende, nachtelijke ontsnapping over de Oostenrijkse bergen... Eefje speelt in het ensemble de rol van non. Daarnaast is zij understudy van Barones Schraeder, d.w.z. als Ellis van Laarhoven, die de barones speelt, om een of andere reden haar rol niet kan spelen, dan zal Eefje deze overnemen. Martijn speelt eveneens in het ensemble enkele rollen met daarnaast twee understudies. De grootste (en bekendste) is die van Rolf. de postbode die verliefd is op de oudste dochter Liesl, maar blijkt later ook lid te zijn van De Hitlerjugend. Hij zingt en danst samen met haar het bekende nummer: "Sixteen, Going on Seventeen". Voor deze rol heeft Martijn, Albert Verlinde tijdens de contractbespreking zover gekregen om hem speelgarantie te geven, waardoor hij gegarandeerd drie keer in de maand Rolf gaat spelen ook al wordt Steven Colombeen ( die normaal Rolf speelt) nooit ziek. Martijn is ook understudy van Herr Zeller, een Oostenrijkse Naziesympathisant die in de tweede akte de Naziedreiging in het verhaal brengt en de kapitein het vuur aan de schenen legt. Ook deze rol gaat hij zeer regelmatig spelen. "Het zijn vooral deze twee understudies, die voor mij The Sound Of Music interessant maken" zegt Martijn, "omdat ik ongeveer een kwart van het totaal aantal voorstellingen één van deze twee rollen mag spelen. En dat vind ik best een eer, want The Sound Of Music is wereldwijd natuurlijk wel een van de grootste en bekendste musicals aller tijden!"

De tot nu toe bekende Rolf-data van Martijn zijn: zondag 2 november (matinee en avond), en de woensdagen 19 november, 3 december en 17 december (avonden). De data voor 2009 worden nog bekend gemaakt. Mensen die op de hoogte gehouden willen worden kunnen mailen naar martijnegelmeer@orange.nl Naast het spelen in The Sound of Music geeft Martijn thuis privé zanglessen en is hij actief in de Muzelinck in Oss. De Musicalklas die in Maasdonk helaas niet door kon gaan, heeft daar een doorstart kunnen maken. Martijn brengt de beginselen van het musicalvak bij, aan twee groepen van 11 kinderen tussen de 10 en 14 jaar en net als vorig.jaar zullen ze ook dit seizoen afsluiten in de Linck, met een voorstelling, die hij zelf gaat schrijven. Omdat je nooit uitgeleerd bent en de audities voor volgend seizoen nu alweer voor de deur staan, is Martijn ook druk bezig met zelf zangles nemen en studeren. Dit in de hoop, om volgend jaar natuurlijk weer in een leuke productie terecht te komen en misschien zelfs een rol te bemachtigen. Eefje doet momenteel verschillende dingen. Het werk in het theater is haar eerste passie: van zingen en dansen tot gitaar en piano spelen. Andere favoriete hobby's zijn reizen, lezen, en werken als Divemaster en illustratrice. Ze spelen gemiddeld zeven voorstellingen per week in Theater de Efteling: van woensdag t/m vrijdag om 19:00 uur en in het weekend om 14:00 en 19:00 uur. Het complete speelschema is te vinden op www.efteling.com/ thesoundofmusic, waar ook direct kaarten zijn te bestellen. Wij wensen de acteurs veel succes toe. Op de foto: Eefje 3e van links, Martijn 2e van rechts.

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

11


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK:

Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Intemet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09 .00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN

Burgemeester R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder MJM van de ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder E.JM de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. JTM van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 12

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag van13.30 tot 14.30 uur.

BENT U MANTELZORGER? Dan is deze uitnodiging speciaal voor u! Mantelzorgers zijn mensen, die zich dagelijks inzetten voor de verzorging van hun zieke of gehandicapte partner of kind. Of van een familielid, vriend of bekende. Onbetaald, uit liefde en persoonlijke betrokkenheid. En ook omdat die zorg 'gewoon' nodig is. Vaak zijn mensen zich er niet bewust van, dat ze mantelzorger zijn. Men vindt het heel normaal wat ze doen. Het hoort gewoon zo. Elke dag weer. Waardevol De gemeente Maasdonk waardeert de inzet van haar mantelzorgers. En de gemeente beseft ook dat als de zorg intensiever wordt, de persoonlijke ontspanning van de mantelzorger er steeds meer bij inschiet. Speciaal voor u! Juist daarom nodigt de gemeente alle Maasdonkse mantelzorgers uit voor een gezellige en informatieve bijeenkomst. Datum: vrijdag 21 november 2008 Plaats: gemeenschapshuis De Meent Prins Bernhardplein 10, Nuland Tijd: circa 9.30 tot circa 15.30 uur Noteer deze datum alvast in uw agenda. Het programma is nog niet bekend, maar we doen ons best er een fijne dag van te maken. Speciaal voor u! Binnenkort leest u meer over de invulling van de dag, over de exacte tijden, en hoe u zich kunt aanmelden. Bent u zelf geen mantelzorger, maar kent u een Maasdonk.se mantelz orger? Geef deze datum dan alstublieft even door.

~AMEN ZWERFAFVAL RUIMEN EN DE VERENIGINGSKAS SPEKKEN Vuil opruimen zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Toch ligt er zwerfvuil bij sportaccomodaties en speelvoorzieningen, op veldjes en in de straten. Ook in onze gemeente. Gemeente Maasdonk nodigt haar verenigingen uit de banden uit de mouwen te steken. Voor een schoner Maasdonk. En tegen beloning.


!

In het kader van het project 'Verbetering van de leefbaarheid' heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk besloten, om de Maasdonkse verenigingen ook dit jaar weer te betrekken bij dit gezamenlijke vuilprobleem. En wel door een bedrag van maximaal€ 5.000,= beschikbaar te stellen voör het ruimen van zwerfafval. Is uw vereniging gemotiveerd om aan deze actie mee te doen? Met daarbij de gelegenheid uw verenigingskas aan te vullen? Geefu dan nu op. Spelregels Het college heeft voor de deelnemende verenigingen de volgende spelregels opgesteld: - uw vereniging is bereid een ochtend of een middag vuil te ruimen , in de maand november of december 2008; - uw verenging doet mee met minimaal vijf en maximaal vijftien deelnemers; - de deelnemers van uw vereniging zijn ouder dan 16 jaar; kinderen mogen alleen onder begeleiding van hun ouders of verzorgers meedoen; - uw vereniging heeft een vaste contactpersoon, die de organisatie van de zwerfvuilactie in de wijk of rond de sportaccommodatie organiseert en begeleidt. Doe mee! Dit is uw kans. Om samen uw leefomgeving op te ruimen én uw verenigingskas spekken. U kunt zich aanmelden tot 7 november 2008. Geef daarbij de volgende informatie door aan de heer Mari van Venrooij, medewerker Civiel- en CultuurTechniek: - naam en rekeningnumrnt:r van uw vereniging; - naam, telefoonnummer en/of e-mailadres van de contactpersoon - datum en dagdeel van de zwerfvuilactie - de locatie (straten of omgeving) waar uw vereniging de handen uit de mouwen steekt; - het aantal personen ouder dan 16 jaar dat aan de actie meedoet; De gemeente zorgt voor de aan- en afvoer van huisvuilcontainers. Meer weten? Neem dan contact op met de actiecoördinator, de heer Mari van Venrooij, tel. 073 - 53 42 100, of e-mail mvvenrooij@maasdonk.nl

BUURTVERENIGING DE MOLENHOEK We zijn al meer dan 32 jaar actief als buurtvereniging en we zorgen ervoor dat we ieder jaar een leuk gevarieerd aanbod hebben aan activiteiten voor onze leden.

Gezien het grote aantal deelnemers vallen de activiteiten bij de leden goed in de smaak. Maar ook wij als buurtvereniging blijven natuurlijk op zoek naar nieuwe leden. Woon je in één van de volgende straten: Dorpstraat vanaf café Beetje tot aan de Papendijk, Papendijk, De Karn, De Wisboom, De Stoof, De Rosmolen, De wan, Sassendreef, Heikestraat, Bosschebaan, Weverstraat, Pastoor van de Kampstraat, Rozelaar, Magnolia, Kruidnagel, lavendel, Jasmijn, Rijksweg (t/mm. 24), Heesterseweg (vanaf rotonde tot Kerkesteeg) en de bewoners van de nieuwe wijk de Verlengde Run meidje dan vandaag nog aan als lid voor nog geen€ 3,00 per maand per gezin (kinderen tot 18 jaar). En je kan meedoen aan de volgende activiteiten: iedere maandagavond (tot eind april) biljarten in het Oude Klooster 9 december Kerststukjes maken voor volwassenen 13 december Kerststukjes maken voor kinderen 15 december Kerstkaarten voor volwassenen met mooie prijzen (wild, Kerststollen, flessen wijn etc) 24 januari bowlen voor volwassenen er wordt gestreden om de jaarlijkse wisseltrofee voor dames en heren 21 maart jaarfeest voor volwassenen met muziek, loterij (veel prijzen), drank, warm/koud buffet en de feestavond is geheel gratis voor alle leden 31 maart Paasstukjes maken voor volwassenen 20 april algemene ledenvergadering 4 mei tot eind augustus jeu de boule voor alle leden 17 mei gezinsactiviteit voor groot en klein Begin juni MOV fietstocht, wij als buurtvereniging ondersteunen dit goede doel 30 juni familiefietstocht met een gezellige barbecue

Zoals je ziet een leuk gevarieerd programma voor nog geen€ 3,00 per maand per gezin. Woon je in één van bovenstaande straten meld je vandaag nog aan bij Rob Valke 073 - 5324627. Natuurlijk ook voor vragen over de buurtvereniging. Tot zjens op één van onze gezellige activiteiten. Rob Valke, Voorzitter buurtvereniging de Molenhoek

r

srER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openingstijden: rraarda.q-vrijda.q: 15.00 - 21.00 uur zaterdag -zonda.q; 14.00 - 21.00 uur te!letoon: 073532 18 27 steNideotheeknulard@hetnet.nl www.sten1ideotheek.nl

13


Kom naar de Rabobank spaardag 2008. Op zaterdag 25 oktober ben je van harte welkom om je spaarpot te legen op de j aarlijkse spaardag. Deze spaardag, met het thema jungle, is speciaa l bedoeld voor alle jeugdige spaarders tot en met 12 j aar. Onze kantoren in Heesch, Nuland, Geffen, Heeswijk-Dinther, Lith, Nistelrode, Vinkel en Vorstenbosch gooien om 9.00 uur hun jungle deuren open. Tot 15.00 uur kun jij je spaarpot komen legen en een leuk cadeautje komen opha len! Neem jij je spaargeld mee, dan zorgen wij voor snoep, verrassingen, kleurplaten en ballonnen! Tot dan ...


G'68 MAASDONK JUBILEUMFEEST 15 NOVEMBER Uitnodiging G'68 Maasdonk bestaat 40 jaar. Dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Op zaterdag l5 november wordt er van alles georganiseerd om deze verjaardag te vieren. Wij vinden het leuk als alle oud-leden en oud-trainers er ook bij zijn! We zullen zoveel mogelijk mensen persoonlijk benaderen met een brief of e-mail, maar als je geen uimodiging hebt gehad, willen we je vragen dit bericht als persoonlijke uitnodiging te beschouwen. De dag zal er als volgt uitzien: Van 16.00 tot 18.00 uur wordt er in de sporthal een mixtoernooi georganiseerd. Hier kan iedereen een lekker potje volleyballen. Jong of oud, lang niet gedaan of nog elke week, maakt niet uit, gewoon lekker meedoen! Van 19.00 tot 20.30 uur zullen we smullen van een heerlijk buffet. Daarna zullen we tot in de late uurtjes een feest hebben. Muziekje, drankje, bitterballen ... Een ouderwets volleybalfeest dus. Het is mogelijk je voor de onderdelen apart in te schrijven, maar het is natuurlijk het leukst om aan alle drie mee te doen. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 7 november. Inschrijven gaat het gemakkelijkst via de website www.g68maasdonk.nl, maar kan ook telefonisch bij Ellen (06-5469 2345). Kijk voor meer informatie op de website www.g68maasdonk.nl en schrijfje snel in. Dan zien we j e graag op 15 november!

Ballonnen zij terecht gekomen in Doetinchem (83,4 km), Varsseveld (94,2 km), en drie ballonnen die het verste gekomen zijn: 3) Winterswijk (113,9 km) ballon van Laurie Ketelaars uit Vinkel 2) Stadtlohn Duitsland (131,2 km) ballon van Karlijn v.d. Heijden uit Geffen 1) Ahaus-Wessem Duitsland (140,3 km) ballon van Jadey Michelbrink uit Geffen Rob Valke, Voorzitter buurtvereniging de Molenhoek

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele bloemen, kaarten en bezoekjes, die Willy mocht ontvangen, tijdens zijn 5 maanden verblijf in het ziekenhuis. Ook het ziekencomité voor hun attenties en trouwe bezoekjes. Alle mensen, familie en kennissen, die ons in die tijd hielpen met het verhuizen en alle dagen meereden naar Nijmegen. Het was voor ons hartverwarmend! Allemaal bedankt. Willy en Joke van de Haterd

BIHES or THE FUTURE .

BALLONNENWEDSTRIJD

21 - 22 - 23 NOVEMBER 2008 Vrijdag 16.00 • 22.00 uur

Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Zondag: 12.00 - 17.00 uur

Ballonnenwedstrijd opening speeltuin de Molenhoek Tijdens de opening van speeltuin 't Speulhuukske is er een ballonnen wedstrijd gehouden waar alle aanwezigen aan deel konden nemen. Op de foto's staan de aanwezigen klaar om de ballonnen op te laten en dat de ballonnen de lucht ingaan. De ballonnen van de 3 kin-

Presentaties van de nieuwste (exclusieve) modellen door diverse topmerken: cervélo

~G~

ff!ii'~

t'JcoLNAGO F~l::fál

4'S~lfflRno

~

/3mc @ ~§33::in?

Teamfiet~ Rabob,rnk / TEAM M1ltam / Colombia aanwezig op deze dagen

Vrijdag 21 november: Presentatie Meulenreek / Rechtnet Cross Team Zondag 23 november: Presentatie Cape Epic Merida Team

ö . ev.-c'f..v.\S

~ tv1eulenreek deren die het verst gekomen zijn hebben onder tussen een kado gekregen. We hebben veel kaartjes teruggekregen van mensen die de ballonnen gevonden hebben.

Tolweg 1

• Geffen • Telefoon (073) 532 1506

Meer info: www.wielerhuisdemeulenreek.nl 15


DANK JULLIE WEL... !

VOLLEYBAL: IETS VOOR JOU?

Op zaterdag 4 oktober jl. was er flink wat "beweging" in sporthal De Geer. Bij mijn afscheid als beheerder van de sporthal heb ik zeer genoten van de enorme belangstelling. Graag wil ik via Torenklank.en, iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd, van harte bedanken. Familie, vrienden, collega's, gemeente Maasdonk, sportverenigingen, teams basisscholen, Pompzwengels en overige belangstellenden: fijn dat jullie er waren! De Veldtjakkers lieten als vanouds van zich horen, Saskia van Tuijl zorgde voor 'een sportieve receptie' voor de kinderen en met de Weuwkes Hans, Franca en Els was het lachen geblazen! Hartstikke bedankt! Dank voor de vele bloemen, kaarten en attenties die ik mocht ontvangen en voor de afscheidswoorden uitgesproken door Geert van Boxtel en wethouder Rini van de Ven. Dank je wel aan Arie en zijn personeel van sportcafé De Geer. Na een prachtige tijd in de sporthal ga ik volop genieten van hopelijk veel vrije tijd!

Je hoeft niet per se 6 jaar jong te zijn om met volleybal te beginnen. Dit kan ook nog prima als je 14, 25, 48 of 59 bent. Omdat volleybal een hele actieve, maar niet uitputtende sport is, kan vrijwel iedereen eraan deelnemen. G'68 Maasdonk heeft voor alle leeftijden wel iets te bieden. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen terecht bij de volleybalspeeltuin, waarna ze op 6-jarige leeftijd doorgroeien naar het circulatie- en minivolleybal. Dit is een aangepaste vorm van volleybal, die wat gemakkelijker en beweeglijker is dan het 'gewone' volleybal en zeker niet minder leuk. Vanaf 12 jaar spelen kinderen het 'gewone' volleybal. In zowel de heren- als de damescompetitie van de Nevobo komt G'68 Maasdonk met verschillende teams uit. De heren spelen in de 3e klasse, de dames in de 2e. Hier varieert de leeftijd van 14 jaar tot 48 jaar. Verder spelen op dinsdag en op vrijdag een groep met recreanten, waarvan de jongste rond de 20 jaar is en de oudste al boven de 60. Hier staat vooral het spelplezier voorop en natuurlijk het drankje achteraf in de kantine. Dus als je graag elke week actief en sportief bezig wilt zijn (goed voor lichaam en geest), kom eens een keer meedoen met een van de teams van G'68 Maasdonk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzan School (06-1012 1026 of g68maasdonk@hotmail.com).

Rien van Wanrooij

BEDANKT

VERLOREN Ik ben mijn armbandje verloren rond 26 sept. Heb je het gevonden bel mij dan. Groetjes Marleen Jansen 073 5323140.

Verzorging, ontspanning en een goed gevoel gaan samen

25 jaar buurtvereniging "de Elshof" Op de hele gezellige feestavond van het officiële bestaan van buurtvereniging "de Elshof". werd ik gehuldigd met een onderscheiding door wethouder R. v.d. Ven. Dit was voor mijn 25 jarig lidmaatschap en tevens oudste lid. Ook kreeg ik een cadeaubon. Graag wil ik het bestuur van de buurtvereniging bedanken voor deze leuke verrassing! Grada van Lieverloo-Wiigers

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Schoonheidssalon "Irma" De Kouwe Noord 2, Geffen Tel: 073 - 532 36 33 AiClNA SKIN, HAJ~ & COLORS

16

Mob: 06 - 47 206 001

Advies bij,HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


i

-

Actief in Gezondheid

Specialist in C? zorgverzekeringen

TNple A A«otmch,s \'Of

0........,11

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

w.,...(DPrn) van de Put: ~-,,~ ~"

..

C..w---,

... -··

triple A

S"6Q.

, ,..

~

---Ttl.

·01' J.Ji/"(JI.

,_

OJJ.SJ-ft ◄10

'-'

""Orrt>I,,

.....

...

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen ~~Mn

1V

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 (.....__ _ ___.~-- Munstraat 10- 5374 PG Schaijk

Adviesbureau bv

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhouds-

\ ' an Soest

Frank Banegraaf Accountant• administratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z-

~ & DESIGN ONTWERP·MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

~

Houten poorten @ Hekwerken © Kastanjehout

Eiken balken Meubilair '°-' Buitenkeukens

'01

f.i>

De ~ Kastaan 'Ç!"'.

Ka,tanj,•houtPn hel,.,,~rkrn

Pll

poorl~n

Natuurlijke afscheidingen Prieeltjes Q Terrasoverkapping rJ;

@

R. v.tl. Dot•lf'n - NuJandscsti-aat 5a • 539 l K.C Nulaud T. 073 532-19 I 7 - F. on 5324601 - '.\l. 06 5-1-977281 info@d ekastaan.ol - www.de k astaan.nl


OPENING SPEELTUIN BUURTVERENIGING DE MOLENHOEK Op zondag 24 augustus heeft buurtvereniging de Molenhoek na enkele maanden van voorbereidingen en veel zelfwerkzaamheden de speeltuin gelegen aan de Kam en de Rosmolen samen met wethouder mevrouw de Jonge heropend. In samenwerking met de Gemeente Maasdonk en veel vrijwilligers zijn de oude speeltoestellen opgeknapt en zijn er enkele nieuwe speeltoestellen geplaatst. Tijdens de opening werd er al direct veel gebruik gemaakt van de speeltoestellen. Tijdens de opening konden de kinderen zich laten schminken, cakejes versieren en er was een ballonnenwedstrijd. De ouders, opa's, oma's en vele andere aanwezigen hebben zich goed vermaakt met een hapje en een drankje. Er was een wedstrijd voor de kinderen uitgeschreven wie de leukste naam voor de vernieuwde speeltuin kon verzinnen. De kinderen van der Doelen hadden de leukste naam voor de speeltuin verzonnen 't speulbuukske. Op bijgaande foto's de opening door wethouder mevrouw de Jonge en de onthulling,......__ van de naam. Het bestuur wil iedereen bedanken die deze speeltuin en de opening hiervan_ mogelijk hebben gemaakt. Rob Valke, Voorzitter buurtvereniging de Molenhoek

OPBRENGST COLLECTE KWF De collecte t.b.v. het Koningin Wilhelmina Fonds

(KWF) heeft dit jaar€ 2760 opgebracht. Wij bedanken op de eerste plaats onze collectanten voor hun inzet maar op gelijke hoogte onze milde gevers voor het tot stand komen van dit mooie bedrag. Nogmaals allemaal bedankt namens de KWF. Annie en Jan Wildenberg, afd. Geffen KWF

OPROEP!!! Tussen schoolse opvangmedewerkers: De lunchpauze is voor de kinderen een moment om even rustig bij te komen van een drukke schoolochtend. De kinderen hebben de middag pauze nodig om hun boterham op te eten, maar ook om lekker te spelen. Voor het schooljaar 2008-2009 voor de Aloysius- en Mariaschool zijn wij op zoek naar tussen schoolse opvang medewerkers ouders, oma's, opa's, tantes of studenten. Bent u onze nieuwe tussen schoolse opvang medewerker die: 18

- Omgang met kinderen leuk vindt - Gezelligheid kan bieden aan de kinderen - Enthousiast,sociaal betrokken en hulpvaardig aangelegd is - Orde kan houden - In staat is de kinderen aan te spreken op hun gedrag Dan willen wij graag met u kennismaken en onze kinderen tussen de middag van 11.45 tot 13.00 uur aan uw zorg toevertrouwen. Wij bieden u: - vrijwilligersvergoeding - begeleiding en ondersteuning - de mogelijkheid mee te denken aan de invulling van de tussen schoolse opvang Uw inzet is belangrijk om de continuïteit van de tussen schoolse opvang te kunnen blijven waarborgen. Hebt u interesse of wenst u meer informatie te ontvangen dan kunt u contact opnemen met: Kinderopvang Het Beertje Mw. A. van der Stappen. Telefoon: 073-5325123, e-mail: kdvhetbeertje@live.nl

OPEN DEUR DAGEN Atelier "Marinus" Genebroek 110 Meerhout België Op 15-16 en 22-23 November 2008 van 11.00-18.00 u

Wat ik ga laten zien is een overzicht van mijn en diversiteit aan olieverfschilderijen waaronder portretten ontstaan in het Vlaamse land in deze nog 7,eer jonge 21 ste eeuw. Daarnaast pak ik uit met een nieuwe richting in warme kleurrijke en licht abstracte uitstraling, ze brengen mijn leven als Pelgrim-Kunstenaar in beeld. Ook zullen er weer een aantal houtskool en pentekeningen te zien zijn die rechtstreeks uit mijn "Onderwegboeken" tevoorschijn komen. De bezoekers zijn hartelijk welkom om lekker vrij rond te wandelen tussen mijn werken in de Galerie en langs kwasten verf en schildersezels doorheen mijn Atelier. Dan via de koffiedrinkruimte kunnen ze terecht komen bij onze in levende lijve Ezels, die met hun mooie grote oren gezellig in de wei staan en Lodewijck en Melchior noemen. Met Vlaamse Groeten, Hartelijk Welkom, Marinus Theodorus van Nistelrooij

\(.o'f<\ qe1u.st ,.:·\(;°\e ne'f<\e1\

een ...,,

'

'JESTiDd Dames~ heren- en kinderkleding

Dorpstraat 19 5386 AK Geffen Telefoon (073) 5327094

Openingstijden: ma. gesloten, di. t/m do. 9.30-17.30 u. vr. 9.30-20.00 u., ia. 9.30-16.30 u.


J,. _Hanegraaf Geffen B.V. f A.

MarkRomme

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073} 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl "Verbouw of Nieuwbouw"

............

.......

GARANT

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00- 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

~,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

,

Een NVOB initiatief

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531 1

1

ii§jj

Bouw

Ham 1, 5386 JA Geff~~f. tel. 073-5325551

Cafétaria / Eetcafé

BC>UVV ~

.;.deKinderenv.3-9 Jl Bd'~ Jl

-:-==.:

Buro

✓ Speeltoestellen

;t

"""G) ~ (0 (0

E 3: ::::,

Ontwerp en I of uitvoering Wij maken het voor u!

-

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

CtJ

'--

0

t

Van der Sangen Tuinhout

~

Schuttingen

✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓

Prieëlen Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten ✓

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 · 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. r / m vr. 8 .30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

DE KOSTEN VOOR DANK.BETUIGINGEN , PERSON EEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-R.UBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,-

38,65,-


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www. nooitgedachtgeffen. nl

Bart van Schijndel Afwerkvloeren sponsort Nooit Gedacht D2 Afgelopen zaterdag kreeg nooit Gedacht D2 in de stralende zon nieuwe tassen uitgereikt. Deze werden gesponsord door Bart van Schijndel Afwerkvloeren Geffen. Het jeugdbestuur van Nooit gedacht en spelers van de D2 willen Bart en Jolanda van Schijndel bedanken voor deze gulle gift.

DONATEURSACTIE MUZIEKVERENIGING WIK GEFFEN Het is weer oktober en dat is voor WIK de maand dat de donateursactie gehouden wordt. De leden van WIK bellen dan bij de bewoners van Geffen aan met het verzoek een bijdrage te doen om de muziekvereniging te steunen. Muziekvereniging Willen Is Kunnen (WIK) rukt elk jaar een behoorlijk aantal keren uit om de festiviteiten in Geffen muzikaal op te luisteren. Naast de vijftig- en zelfs zestigjarige bruiloften en verjaardagen van de inwoners van 100+ zijn ze ook van de partij bij jubilea van de Geffense bedrijven, de missen van de communicantjes, carnaval, koninginnedag, dodenherdenking, Effe noar Geffe, Allerzielen en Kerstmis. Gelukkig hebben ze tussen de bedrijven door ook nog tijd om een paar concerten te geven. De exploitatie van een vereniging als de muziekvereniging is behoorlijk kostbaar, de instrumenten zijn duur in aanschaf en onderhoud, zeker de wat grotere instrumenten. Bijvoorbeeld voor de prijs van een bastuba kun je een nieuwe gezinsauto kopen. Naast het instrumentarium vormen uniformen, bladmuziek, opleiding en huisvestiging ook behoorlijke kostenposten. Vandaar dat de opbrengst van de jaarlijkse donateursactie bij WIK een zeer welkome steun in de rug is. In de week van 19 oktober gaat de actie van start en worden de inwoners van Geffen om deze steun in de rug te realiseren. Iedere gave, klein of groot, is van harte welkom. Muziekvereniging WIK zegt u bij voorbaat hartelijk dank. 20

DE ZILVERHOEF GEFFEN SLAAGT 100% VOOR HET RUITERBEWIJS Het ruiterbewijs is voor ruiters wat het rijbewijs is voor automobilisten. 18 Leden van de Zilverhoef uit Geffen hebben zich de afgelopen maanden onder leiding van de verenigingsinstructeurs voorbereid op het examen voor het ruiterbewijs. De jongste deelnemer was 12 jaar en de oudste 63. Op zaterdag 27 september was het dan zover: om 9 .00 stond iedereen klaar voor het examen. De examinator waarschuwde vooraf dat landelijk gezien 50% van de kandidaten zakt voor het examen. Maar daar liet niemand zich door ontmoedigen. Er werd begonnen met een theorie-examen, daarna een praktijkgedeelte op een buitenterrein en tenslotte een verkeersrit op de openbare weg. Om 14.30 uur maakte de examinator bekend dat iedereen voor alle onderdelen was geslaagd. Hij was erg onder de indruk van de prestaties van ruiters en paarden en complimenteerde de vereniging met de organisatie van het geheel. De geslaagden zijn: Zoé Bruinenberg, Addie van der Doelen, Emmy van Erp, Sarah Hoeben, Maudy Hoevenaars, Joop van der Lee, Jolanda van Lith, Henny van Lith, Karen Ruys. Bo Staal, Loes Staal, Karin Vullings, Barbara van Wanrooij, Jan Westerlaken, GéAnne Wijgerse, Tiny van Herpen, Merianne Schuurmans en Berdi Tielemans. Tevens willen wij hierbij Stepha van Zandvoort bedanken voor alle goede adviezen.

BABYKINDERBEURS Op woensdag 5 november a.s. wordt er in Sportcentrum, Osseweg 38 te Berghem wederom een Grote Babykinderbeurs gehouden. Tijdens deze beurs worden tweedehands baby-kinderartikelen aangeboden zoals spelletjes, speelgoed, fietsstoeltjes, autostoeltjes, boxen, wandelwagens wat nog in goede staat is. De beurs is zeker een bezoek waard met de dure december maand in het voor uitzicht. Dus voor (a.s.) ouders/ opa's en oma's/ oppasmoeders etc., is er zeker nog iets te vinden, dus kom zeker gezellig kijken. De openingstijd van deze beurs is 19.30 tot 22.00 uur. De entree is€ 2,00. Voor informatie kun je mailen naar: babykinderbeurs@home.nl of bellen 0412-61117 5


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

"TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

"TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Hepa Care

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen

Comfortabele s oefen en fauteuils

en vergaderingen Tel.: 07 ~,, 532 15 20

H. van Dint S 073 53250 2

B s

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

073 5320 21 info®he a. nl

www .cafezaal hethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www,goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

(1000. Van alle markten

thuis.

Onze wereld

Onze werken

Onze waarden

De wereld van bouwen en wonen

Met vele honderden woningen per j aar

verandert snel. Innovaties, kostenre~ ducties, samenwerkîngsve.rbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Or1twikkellng veranderde in bijna 40 jaar tijd mee, mede In het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde

behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers In de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief In grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnens tedelijke h@rontwlk.ke1ingen. De rraale werken die Van WanrooiJ realiseert staan voor kwaliteit en duurz.aamheid.

Zowel klanten als d e 300 medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanroolj kennen korte lijnen en trachten waar te maken wat ze beloven. ze gaan voortvarend te werl<, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van wanroolJ geeft waarde; economische waarde én waardering.

klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een famlliebedrijf. Een vertrouwd gezicht In een veranderende wereld.

www.vanwanrooij.nl van wanrooij bouw & ontwikkeling broekstraat 2 5386 kd geffen tel 073 53 40 400 www.vanwanrooij.nl lnfo@vanwanrooJJ.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

C1OOO van der Sangen Dorpsplein 3

5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma urn do s .00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Oss 0412- 622213

Geffen 073-5321995


WWW.KUNSTPROJECTGEFFEN.NL

OORKONDE

Na de herfstvaka ntie gaan de kinderen van de Mariaschool, en ook de andere inwoners van Geffen e.o. kennismaken met zwerfkunst. Misschien heeft u het al gelezen in Torenklanken en op de kabelkrant: Kinderkunst wordt gratis weggegeven! Hoezo? Waar? Wanneer? Onze ouwe trouwe Mariaschool moet plaats maken voor een nieuw gebouw. Dat betekent veel verhuizen; alle ouders die ons zo geweldig geholpen hebben kunnen erover meepraten. Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 is een tastbare herinnering uit de school achtergehouden, (b.v. kastplankjes, dakpannen, gordijnen) waar ze samen met bijzonder creatieve vrijwilligers uit Geffen een kleinkunstwerkje van gaan maken. Deelnemers waar we heel vaak een beroep op mogen doen: Petra Wingens- de Kinderen, Antoine Jansen, Toos de Veer, Henk en Nelly Sleutjes, Kees van Dijk, Trees Lamers, Carien van de Haterd, Ans en Heidi van Erp en Angela Kieboom, Gwen Vogels, Anja van den Bogaard, Cissy van den Berg, Trees de Rijke, Joke Kappen. Als dat werkstuk klaar is, leggen ze dat te vondeling ergens in Geffen, zodat iedereen die het mooi vindt, mee naar huis kan nemen. Als je een zwertkunstwerk vindt mag je het ongeveer een maand houden en ervan genieten. Daarna moet het weer verder zwerven. Je kunt het dus doorgeven aan iemand anders of het ergens op een openbare plaats neerzetten, zodat iemand anders het kan meenemen. Misschien reist een werkstuk zo heel Nederland door! Erg belangrijk: als u een kunstwerk meeneemt, moet u aan de maker laten weten, wat u ervan vindt en wat u ermee gedaan hebt. Alle volgende eigenaren zullen hetzelfde doen.

Mevrouw Grada van Lieverloo ontving een oorkonde als oudste lid van buurtvereniging de Elshof uit handen van wethouder Rini van de Ven op de feestavond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van buurtvereniging de Elshof op 27 september jl. in de Geer. Mevrouw van Lieverloo is lid van de buurtvereniging vanaf het prille begin. Zij vertelde ons vele anekdotes over Geffen en de Elshof uit vroeger jaren. We hopen dat ze nog lang lid zal zijn van onze buurtvereniging. Het was een gezellige avond en er werd volop meegezongen met de Karaoke. Elly van Laarhoven wist de meeste vragen goed te beantwoorden van de buurtquiz. ' s Middags waren er tal van activiteiten voor de kinderen buiten. Het was gelukkig prachtig weer en de ijscokar met vers schepijs voor de Geer had het druk. Mat de Kleijn en zoon reden met paard en wagen door Geffen en zowel kinderen als volwassenen genoten hiervan met volle teugen. Het was een geslaagd buurtfeest waar we met veel plezier aan terug denken!

Marloes van Druenen heeft speciaal voor de kinderen van de Mariaschool en hun zwerfkunst een weblog gemaakt: www.kunstprojectgeffen.nl. U begrijpt, dat dit project pas echt slaagt, als u meedoet op internet!! Dit is Kinderzwerfkunst van de Mariaschool te Geffen. Neem het mee en geef het tijdelijk onderdak. Schrijf een stukje in het logboek over wat je ervan vindt, waar je het gevonden hebt en waar het naar toe gaat. Doe het zo: Ga naar: www.kunstprojectgeffen.nl klik op groep ... klik op naam ... 22

Pierre Konings, voorzitter buurtverenigign de Elshof

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukKerf]wlhabo!JV Hoe&tereewog 13 - 5386 KT Geffon

T (073) 532 25 84 • F (073) 532 47 95 E c::Sn.sl«:~.nl • I www.wlhabo.nl

www.schoonheidssatonanne.nl

SCH OOtiHEIDS SALON

drukkerijwihabo

Met een cadeaubon kom 1e pas

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten. handen. voeten) • Exclusieve sierad van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

.._,ANNE Moo1$ fPSCHOENe,

• Make-Up workshops • Dagarrangementen

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERJE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen"

Ma: 13.00- 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Za: 09.30- 17.00 uur

ons informatieboekje/wi lsbeschikking.

Bel: 0412-6231 73

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itv aa rtverz org i ng VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623 173 www.uitvélartverzorgin~vanlith.nl contact@u itvaartverzorgingvan Ii th .n 1

, ,.,iannemode:.J, 1~

Gebr. van de Wetering

~.\l.0- w~.,.~

tfj' c:,

_ \.

~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

~Q

- _ , . =-

Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

INDIVIDUELE TRAINING • Naut.ih.1stralning • Cardlotraining • Combinatie NautUus..(ardlo

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor (udlng • Streetdance • §wltchlng • Seniorentraining

MEDISCHE FITNE55 • fyslotralnlng • De Rugschool • Revallelatletralnlng • Reîntegratfetralnln9

INDIVIDUELE TRAINING • Arnmgementlm op maat

Openingsl ijden;

13.00 tol 18.00 9.00 to:1 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lot 20.00 9.00 tol 16.00

Kloosterstraal 5c Pape.ndljk 12 • S386 EC. Geffrn

Tel. [073) 532 7"1 72 • Fax (073) 532 65 75

Geffen

Tel. 073 5321683 · Fax . 073 5325 150


WETENSWAARDIGHEDEN

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld.

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Tandartsenpraktijk Geffen

Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoed.lijn bellen.

Telefoonnummer praktijk 073-5321491

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u

Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk: Spreckuurpunt:

Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr.

Dorpsstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Asli Belat, Ma. 9.00-10.00 uur en Wo. 9.00-10.00 uur Jos van de Berg, Maandag 9.00- 10.00 uur

A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr.

Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen

J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren

Maandag t/m vrijdag

Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken.

Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur.

Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00-13.00 uur.

Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@bellc-vie.nl.

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621 120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen.

APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15- 17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss l 1. 00-12.00 en 17.00-18.00 u.

Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07

Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag

Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07

Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen

Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RJGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hernmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13

E-mail adres:

torenklanken@home.nl

Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.