Torenklanken 2008 - nr 15

Page 1

46e jaargang I nummer 15 1 september 2008

n n _................._ .................. redaktieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: WiHaBo drukkerij, Geffen oplage: 1750 exemplaren

VAN DE REDACTIE

JAARLIJKSE COLLECTE TORENKLANKEN IN DE WEEK VAc1'i 12 TIM 18 OKTOBER 2008 Het is weer bijna zover. De jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad komt er weer aan. In de week van 12 t/m 18 oktober a.s. komen de dames van de KVO en KVB uit Geffen weer bij u aan de deur, om een bijdrage voor Torenklanken te vragen. Wij van de Redactie, hopen op een gulle gift, zodat ook volgend jaar ons dorpsblad in zijn huidige vorm kan verschijnen. Zoals u weet zijn we afhankelijk van de bereidwillige adverteerders, de subsidie van de gemeente, sponsors en de opbrengst van de collecte, om aJles financieel rond te krijgen. Wij hopen daarom, dat u ons van harte wilt ondersteunen met uw gift in de collectebus. Collectanten, wij wensen jullie veel succes met dit belangrijke werk voor Torenklanken.

idee om een sfeerbeeld van de Mariaschool te bewaren. Hoe kun je dit beter doen dan de school 'in volle actie' te fotograferen? Op dinsdag 10 juni 2008 waren de fotografen Henk Martens en Jo van Wanrooij gedurende de gehele dag op school aanwezig om zo veel mogelijk vast te leggen. Van alle genomen foto's werd een keuze gemaakt. Van de geselecteerde foto's is een boek samengesteld waarmee een zo compleet mogelijk overzicht van het dagprogramma is weergegeven. Bent u benieuwd naar het boek? Of vraagt u zich af of uw kind of kleinkind erin staat? Dan heeft u de mogelijkheid om dit te bekijken. De boeken zijn te bekijken, en à€ 10,- te koop, bij: Bosch-Van Erp, Kerkstraat 5 en Lektuur- en Tabakshop Steenbergen, Dorpstraat 51. Bent u geïnteresseerd, wacht dan niet te lang. De oplage is beperkt! MARIASCHOOL 'GERED' DINSOAG 10 JUNI 2008 • ZOMAAR EEN DAG

Namens de redactie van Torenklanken, Kees Jongeneelen, voorzitter

BOEK MARIASCHOOL 'GERED' TE KOOP Nu al heimwee naar de Mariaschool? De slopershamer zal een gapende opening slaan in het historische hart van Geffen. Weg het aanblik van de vertrouwde gevel. De kinderen zitten inmiddels in de noodunits, maar zullen ongetwijfeld talloze herinneringen hebben aan het oude gebouw. Door het bericht dat de Mariaschool gesloopt gaat worden ontstond bij heemkundewerkgroep 'Vladerack' het

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal! an-/ verkoop

u:. ''l8'B,jt' ~

~'i'I--/

.,.::.

Taxatie

,/

~

SNS Regio Bank Financieringen

~--...=,,.___

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

verhuur

\

J

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 jaar wfnkefcontra. scholen,

RoyRomme Mgr. Zwijsenstraat 18 5386 CJ Geffen Nederland

®

A~:-;N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]IEIN "i'~ee«-~,u~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

distributiecentra, woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen Is onze passie. U herl<ent-dat in alle facatten van ons werk en de kwaliteit van do uitvoering.

Mob.: 0611 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

·'Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers utt eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

_ Van Schljndel BoUWgrc~p Bredeweg13

-S386 KM Geff&n tal: 073-~2961 ra,. 073-5322.232 1l1ail@vanschljndel-bouwgroop.nl

w,tw.vanschljndel-lleuwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegcffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. l Ookt. * geen avondmis za. 11 okt. 19.00 u. H.Mis rnmv Passe Partout (+ kinderkerk) zo. 12 okt. 09 .30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 13 okt. 19.00 u. * avondmis vr. 17 okt. 19.00 u. * avondmis za. 18 okt. 19.00 u. H.Mis mmv Bandola's zo. 19 okt. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 20 okt. geen avondmis

EXTRA COLLECTE In de vieringen van het weekend 18 en 19 okt: wordt er een tweede collecte gehouden vanwege Wereldmissiedag. PAROCHlEAVOND op donderdag 23 oktober om 20.00 uur in zaal 't Haasje KINDERKOOR ma. 6 okt. repetitie van 16.00 - 17.00 uur ma. 13 okt. geen repetitie (herfstvakantie) ma. 20 okt. repetitie van 19.00 - 20.00 uur ma. 27 okt. repetitie van 16.00 - 17.00 uur De repetities zijn in de bovenzaal van het Oude Klooster. KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur(behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie /

thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders. Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat.

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vrijdag 10 okt. is er geen viering in de kapel i.v.m. de noveen in Vinkel. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 4 november in Geffen en 2 december in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Woensdag 22 okt. 20.00 uur: aanmeldingsavond voor de Communicanten in de grote zaal van het Oude Klooster (boven) HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Keurslagerij VAN TUYL

LEEVVIKA

~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13.00 - 18.00 uur Gesloten

13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbesfag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie J

Omdat he1 werkt. ............ . WILT UAFSLANKENro~een gezonde en natuurlijke manif?? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joyof perlection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

I ~ERNIS -_,. schilderwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het

beste bij uw persoonlijke situatie past.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOS T ERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www. vanderdoelenassurantien. nl

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 13 sept. 2008: Riek van Rooij - van der Ark, 78 jaar 24 sept. 2008: Henk Schuurmans, 62 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

,, t'

UIT HET GASTENBOEK VAN HET KERKMUSEUM Na negen jaar terug in Museum "De Peperbus". Alles is nog mooier en nog uitgebreider geworden. Jo van Wanrooij en zijn helper en helpsters, zijn dezelfde gebleven: nog even enthousiast als toen. Ik hoop dat dat nog lang zo blijft. Heel veel groeten van pastoor Leendert Spijkers, eerst van 1985 tot 2000 in Geffen en daarna in Oirschot en Spoordonk. Geffen is wel uit mijn oog, maar nog altijd in mijn hart. L. Spijkers

KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008. WIJ ZOEKEN WIJKCONTACTPERSONEN, een onmisbare schakel. .. Wij van de werkgroep"wijkcontactpersonen" zijn nog op zoek naar enkele personen die als wijkcontactpersoon willen fungeren. Wat houdt dat in? ... de contactpersoon van een bepaalde straat doet namens de parochie een kaartje in de bus bij geboorte, overlijden, of als er nieuwe bewoners in de straat zijn komen wonen. De kaarten krijg je van de parochie aangereikt met voorbeeld teksten. Een keer per jaar krijgen alle contactpersonen een gezellige avond aangeboden. Voor de volgende straten zijn wij op zoek, De Wisboom en De Stoof, Vlijmdstraat en de Wiel, Eikenwal, Rozelaar, Kruidnagel en Lavendel. Aanmelden kan bij Ans de Poot tel. nr. 5323308 ... of per e-mail: depoot@home.nl

DANKBETUIGING Wij vierden op 20 september ons 50 jarig Huwelijksfeest. Wij vonden het geweldig dit te mogen doen. Ook namens onze kinderen bedanken wij familie, vrienden, kennissen en buurt die deze dag voor ons onvergetelijk hebben gemaakt. Ook bedanken wij de goede verzorging bij Café-zaal 't Haasje. Ook danken wij de Burgemeester voor de mooie attenties, de dokters Praktijk, de vele kaarten, bloemen en cadeaus. Nogmaals hartelijk dank Theo en Tonnie van Dijk

GEVONDEN sleutelbos met 4 sleutels en sleutelhanger in de Pater v.d. Elsenstraat. Op de sleutelhanger staan sterretjes en op een sleutel zit een sticker met nummer 493 erop. De eigenaar kan contact op nemen met nummer: 0735324783.

Goed nieuws voor uw voeten ...........! Wilt u weten wat het probleem van die lelijke nagel is, en hoe kom ik er vanaf?

U kunt vanaf heden bij mij in de praktijk terecht voor het afnemen van een nagel/huid monster om een schimmelonderzoek uit te laten voeren in het laboratorium (LCPL) te Leiden. De kosten voor dit onderzoek worden volledig door uw ziektekostenverzekeraar vergoedt, wel wordt er een eigen bijdrage berekend. De uitslag van het onderzoek is binnen 14 dagen bekend, waarna we samen het behandeladvies bespreken om een optimaal resultaat te bereiken. Voor meer informatie kijk op de website of neem contact met mij op

Tel. 073 - 532 5419

5


NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.YJa~afbovw.YJ/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

0

SCHOENEN & SPORT

/J§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

f<,t'!Jof!J!Ai~ED~Jf

9effen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

RI.IWIELEN

o.a. Ge~qHe _ _ _ _ _ _ _ __

U!V!X

fjljj•@iiEUWt➔

Levlx Automatisering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Lev1x

tUthistH0Jid'UI levlx Automatisering 0orpsfraal 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

~V!X

l'\lilof?tHfü lidft le.vix Automatisering Walslraal óó

TANKSTATION TAXI

• V e rv<;u:,r voor ziekenf onds

- b'-••J•

5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090 Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


' ... EFKES BUURTE ME het KBO-bestuur Op 26 november 1957 richtte burgemeester van Zijl de bejaardensociëteit op in Geffen. Het bestuur van het eerste uur bestond uit de heren Janus Hopstaken (vz), Petrus van Schaik (penningmeester) en de bestuursleden Driekse Wijgers en Hasje van Tilburg (alias van Thijssen). Naast "de Soos" werd er later "een Bond" opgericht en was er dus een tweedeling. Er werden meerdere pogingen gedaan om tot één vereniging te komen, maar dat ging niet zonder (kaart)slag of (biljart)stoot... Met de verhuizing van de ouderenactiviteiten van de Bonkelaar naar het Oude Klooster in 1991 werd de hereniging een feit en werd de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) afdeling Geffen opgericht. Vandaar dat er op 20 sept. jl. een feestje gevierd kon worden: het gouden jubileum van het ouderenwerk in Geffen! De KBO telt momenteel 284 leden en naast het traditionele kaarten en biljarten worden er eigentijdse activiteiten georganiseerd. Behalve ontspanningsbijeenkomsten als de Nieuwjaarsborrel, carnaval, bingo en de kerstviering is men in groepsverband creatiefbezig met handwerken, tekenen, schilderen, bloemschikken, actief met fietsentochten, reizen, koersballen, gymnastiek, scootmobieltochten en educatief met computerondersteuning, lezingen, culturele activiteiten en actuele onderwerpen. Ik praat met het huidige bestuur (zie foto v.l.n.r.): Antoon van Zandvoort (70 j.), Sjan van Zantvoort ( 67 j.), An de Kinderen (81 j .), Siena van Erp (72 j.), Fransje Gommers (69 j.) Peter van Hout (59 j.).

Ze willen zich graag inzetten voor de senioren van Geffen. De bestuursleden An en Siena verrichten allerlei hand- en spandiensten binnen het bestuur, organiseren activiteiten en bezoeken de zieke leden. An vertegenwoordigt de "oudere ouderen". Ze weet veel van de voorbije jaren, want haar "harde schijf" werkt nog goed, zo zegt ze. Siena kijkt met een goed gevoel

terug op de scootmobieltocht, die ze begeleidde, waar de mensen veel plezier aan hebben beleefd. "De energie die je erin steekt, wordt dan echt beloond!" Sjan heeft naast haar bestuurslidmaatschap van de KBO eveneens zitting in de ROOM (Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en vertegenwoordigt Geffen in het KBO-kring, die uit 16 afdelingen bestaat. Fransje is sinds 2006 secretaris en naast het op orde houden van 'de papieren winkel' wil ze vooral iets betekenen voor de leden. "Ik heb al veel mensen leren kennen en er is een goede belangstelling voor de activiteiten die we organiseren. De KBO is een fijne club!" Antoon, "mister Oude Klooster himself" draagt behalve zijn voorzitterschap meerdere petten in diverse ouderenorganisaties. Lastig? ''Welnee, dat kan soms zelfs een voordeel zijn!" vindt hij. "Je bent op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en kent de rode draad die door ouderenland loopt. Natuurlijk zet je je in voor je afdeling, maar je kunt niet zonder de Belangenorganisaties en de gemeente. De realisatie van het Zuidelijk deel Centrumplan in Geffen laat te lang op zich wachten. Moderne voorzieningen op het gebied van wonen en welzijn voor ouderen, voor hen die verzorging nodig hebben en voor cliënten met een beperking zijn hier hard nodig," aldus Antoon. Peter is de kersverse penningmeester. Hij houdt van besturen en had in zijn vrije tijd nog een gaatje over. Hij wil graag de "jongere ouderen" aandacht geven en streeft een breder aanbod van de KBO-activiteiten na. "Er zijn nog veel mogelijkheden: b.v. bridgen, koken, activiteiten rond foto's maken en bewerken, schrijven en schaken" zegt Peter. Hij gaat eveneens een cursusdag volgen voor de KBO op het gebied van belastingservice voor ouderen. "De relatie bestuur-leden, moet hechter zijn dan de relatie bestuur-andere besturen". De KBO is vooral een ontmoetingsclub, met voor ieder wat wils. De activiteiten van alle verenigingen zouden meer op elkaar moeten worden afgestemd, vindt het bestuur, want er zijn overlappingen. De goudenjubileumdag was een zeer geslaagde dag: na een H.Mis uit dankbaarheid, was er een gezellig samenzijn met een koffietafel en een muzikaal optreden van het trio August de Laat uit Tilburg. Een keurig jubileumboekje, samengesteld door Sjan en Siena, toont historie en activiteiten. Wilt u als 55+ er leeftijdsgenoten ontmoeten en gezellige dingen ondernemen, laat u vrijblijvend informeren (tel. 073 - 5322030), of kom eens een kijkje nemen in het Oude Klooster. De contributie bedraagt€ 25,00 per Jaar. Aan het bestuur zal het niet liggen, zij dragen de senioren een warm hart toe en willen daar graag energie in steken! Proficiat! 7


A.

1

dubbele gevoelens: de samenhang, de onderlinge verbondenheid, het woekeren met de ruimte; het geeft toch een sterk gevoel van eenheid, anderzijds weet men: de nieuwe school is dringend nodig; de noodgebouwen voldoen al beter dan de oudbouw. De ouders moeten nog zoeken naar een goede weg om te parkeren en de fietsen te stallen. Er moet nog overleg komen, hoe een en ander beter op te lossen. Het levert nu veel gevaarlijke situaties op, omdat er ook vracht- en autoverkeer is dat naar Carbone en de kantoren gaat. De sloop kan beginnen. Het is toch effe wennen. "Dag Mariaschool". De K.B.O., de katholieke bond van ouderen, bestond 50 jaar, opgericht26 nov. 1957. De dag werd begonnen met een H.Mis met aangepaste gebeden uit Dankbaarheid; het parochieel gemengd koor verzorgde met veel allure

ROND DE DORPSPOMP

~

Een laatste bezoek aan de "oude" Mariascbool. Druk geloop van ouders om wat historie te veroveren. "De Mariaschool gered" zo heet het herinneringsboekje van het schoolleven. Het geeft een mooie kijk op het huidige onderwijswereldje. We denken nog terug aan de zusters, aan meester P. de Kort en de meisjesschool. Vanaf 1974 worden de scholen gemengd. Het Mariabeeld aan de voorgevel zal zeker ergens een plaats krijgen. Het schoolpersoneel neemt afscheid met

5386AB Tel. 073 • 532 5419

Mo!enstraat 28 .i Geffen

info, www.pedicur~effen.nl e-mall, contact@peöicure-geffen.nl

Pedicure behandeling

wüüe 11.ur, 8er3m De w ~ 15 1 5381 HD Hnrcl,, T: <M-12 • 155835 M: 06 • 27311207

- Voetreflexmassage - Cosmetische voetverzorging

• Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

E: 11wer3e11. 15@hMu.e.Hi

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt l

_

11

-.lliiltoili!'i''""il'---:------=--"'-,.---,i; 911

1 ■

Bouwb<drijf G M. van RoolJ b.v. ■■

Gett..,

NIEUWBOUW PLANNEN? Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

1

1■

Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor I■ zaterdag.

r: 013.5321991 ■ F: 013.532 4933

W

■■ www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met ± 40 occasions

0 f)

e e

~J.1n.~1j,1t.Wuw

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

Onze openin9s~Jden zijn:

\"'7t,itµM.t,ft\Ulf1.h

www.garagedortmans.nl

Maandag 9:00 • 17:30 uur Dinsdag 9:00 • 17:30 uur Woensdag 9:00 - 17:30 uur Donderdag 9:00 • 17:30 uur Vnjdag 9:00 • 20:00 uur Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

-ll&lE::

Van Schijndel Keukens b.v. Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie www.vanschijndelkeukens.nl VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel

t / 073 5322246

f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbela~ting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 • M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


de misgezangen. Men prees de mooie koorklank, de schitterende uitvoering en het veelzijdig repertoire. De feestdag werd voortgezet in de "Gouden Leeuw". Voorzitter Antoon van Zandvoort hield een korte inleiding over de geschiedenis van de Geffense bond. De oudste documenten waren helaas verdwenen. Men dacht terug aan de tijd van de SOOS, maar ook hier werd later de oproep verstaan om zich bij de BOND aan te sluiten om zo de gezamenlijke belangen te dienen. Dat werd toch wel even een gevecht. Burgemeester van Zijl had het er moeilijk mee. Willem Cremers en Adriaan van Lith gingen de strijd aan met oud-raadslid Piet van Herpen (Piet d'n Blekke) en mevr.v.d. Heuvel. De bond startte in het patronaat, daarna in de Bonkelaar en vanaf 1991 in het Oude Klooster. Dankzij de inzet van velen (we denken hierbij terug aan de trouwe medewerker Frans van Dijk) is het Oude Klooster een mooie accommodatie geworden voor de K.B.O. met nu bijna 300 leden en met velerlei activiteiten. De receptie werd druk bezocht. Er waren veel complimenten aan het adres van de voorzitter, Antoon van Zandvoort, die zich al vele jaren inzet voor de K.B.O. en betrokken is bij het W.M.O. (wet maatschappelijke ondersteuning), bij de zorg, koopkrachtbelangen, regeling eigen bijdragen, woningbouw senioren en beheer en organisatie van diverse ouderencentra middels de Kring K.B.O. Brabant De dochters van de oprichter, de 1e voorzitter en de le Penningmeester, de dames Van Zijl, van Schaijk en Hopstaken werden bij het feest betrokken, alsook werd herinnerd aan het Seniorenkoor van de K.B.O., dat in 1971 werd opgericht; Theo Prinssen was er 34 jaar koorleider, vanaf 1973. Helaas is op 22 november 2007 dat koor bij gebrek aan voldoende leden stilletjes opgeheven. Het feest werd gedurende de dag humorvol opgeluisterd door een Trio uit Tilburg. Iedereen kreeg een documentatie aangeboden rond 50 jaar K.B.O. Onze felicitaties gaan uit naar bestuur en leden van de Gouden Bond!!! Bladerend door het document "De schutskooi te Geffen", stellen we nog eens vast, dat hierin op uitstekende wijze is beschreven, hoe waardevol die inrichting was, wie er belang bij had, wat het per dag kostte, hoe Geffen er vroeger uitzag, met welk een zorg de restauratie had plaats gevonden en wie eraan tot-stand-koming had bijgedragen. Een prachtig document. De stichting Rottenrijk meldt zich weer. Er is samen met de Kartrekkers een nieuw thema vastgesteld voor het komend jaar. Er werd lang gewikt en gewogen over: "We strooien met poppen" en "We dweile mè de kroan ope". Toch werd het de laatste, omdat men tevens had afgesproken de optocht dit jaar i.p.v. alcohol-luw, alcoholvrij te maken. Dat is echte carnavalslogica. Op 8 nov. a.s. horen we van de nieuwe Prins en Adjudant. Het is wel boeiend om te weten, hoe belangrijk carnavalviering is, hoeveel jongeren er een goot deel van het jaar mee bezig zijn, wat er allemaal gebeurt rond carnaval. Daarom

gaan de drie vertegenwoordigers van Rottenrijk, de Zandhaozen en de Waoterlanders naar de gemeenteraad omdat eens duidelijk uit te leggen hoe onbelangrijk, belangrijk de carnavalsvieringen zijn!!! Toch blijft er helaas nog hangjeugd over in Maasdonk. Het zijn jongeren van 16 tot 23 jaar, die graag samenklonteren en nu hun hang hebben in de 3 Koningenstraat en daar is men kennelijk de rotzooi zat. Men schijnt zich te vermaken met overblijfselen van wiedplekken en aanhangende rommel. De namen zijn bekend, de ouders zijn op de hoogte. De mededeling: "Nie bè mèn dà gedonder, goa mar op un ander", maakt dat de ouders zich misschien onschuldig voelen. Toch moet men beseffen, dat er zich verregaande problemen voordoen rond drugsgebruik. De gemeente wil toch nog zorgen voor een "goede hangplek" o.a. bij het industrieterrein van Nuland. Met een eigen home is de situatie mogelijk controleerbaarder. De buurt wijst het nog af en wijst op de gevaren voor het fietscrossterrein. Een gezamenlijke zorg voor heel Maasdonk. Jammer, maar helaas ... De leden van de K.B.O.-bonden in Geffen, Nuland, Vinkel gaan weer "samen eten", dit keer bij de Schans te Geffen à 20 Euro per persoon inclusief drankjes met de bedoeling te komen tot integratiegesprekken. Het lijkt ons wel heel gezellig, maar "het gevaar" blijft dat bekenden elkaar opzoeken. Nou ja. Veel plezier, met nog dank aan de bijdrage van 1000 Euro van de Rabobank. We maakten middels de installatie en toespraken, kennis met de nieuwe burgemeester. Dat was effe schrikken: kort, krachtig, duidelijk, geen herhalingen. Laat ons samenwerken aan Maasdonk, anders wordt het samenvoegen. Daar zat partij Vinkel met de 2-slachtige opvattingen over Heesch-west, ofMaasdonk-oost. Leg dat nog maar eens uit. Alleen antwoorden op de vraag. Roel Augusteijn, de nieuwe burgemeester, hield die vraag nog maar eens voor: Wat willen we samen bereiken??? We zijn benieuwd en succes gewenst aan burgemeester Roel. Het ouderenwoonprobleem komt in gevaar. De stichtingen Brabant Zorg, Brabant Wonen en Mooiland zitten nog met fusiestress, de plannen blijven steken, het aantal ouderen wordt daarom nog maar eens overgeteld. Het ligt tussen de 12% en de 25%. Hoeveel woningen, zorgplaatsen zijn er nodig??? De verbouwingen, de aanbouwen rond Martinushuis en De Heegt worden steeds maar vertraagd. De gemeenteraad wil er toch druk opzetten. De concurrentie van Vivent rond Sint-Joseph-oord speelt ook een rol. Het wordt hoogste tijd, dat er stappen worden gezet. Er klinken tevreden geluiden rond het gebruik van de gebouwen van Carbone door WI.K. door Scouting, het Sint-Joris-Gilde. Geffen mazzelt daar toch maar mee!!! Van stamtafel 288. Voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel 12 oktober Om 10.30 uur. Hauw Doe! 9


AFSCHEID Na ruim 8 jaar met veel plezier te hebben gewerkt, neem ik afscheid van Vinkel. In 2000 ben ik bij RoelfLoeffen begonnen en vanaf het eerste moment voelde ik me hier thuis. Zowel in de praktijk als in het dorp Vinkel met zijn bewoners. Roelf Loeffen behoort tot een van de eersten die fysiotherapie combineerde met fitness. Dat was voor mij een belangrijke reden om bij Fysiotherapie Fitness Vinkel te gaan werken. Zo kon ik binnen mijn behandeling veel doen met sport, revalidatie en actieve trainingstherapie. In het eerste jaar dat Move 2B Fit gestart is, heb ik met veel plezier een aantal groepslessen in Geffen verzorgt. Maar na een jaar besloot ik toch om mijn arbeidstijd volledig in Vinkel aanwezig te zijn. Ik voelde me op mijn plek. Waar ik aanvankelijk nog een vreemde was, heb ik in de loop der jaren steeds meer gezinnen en families leren kennen. En dat heeft voor een wederzijdse betrokkenheid gezorgd. Ik werk niet bij Fysiotherapie Vinkel, maar ik bén Fysiotherapie Vinkel. Zo heb ik dat heel vaak gevoeld. De keuze om over te stappen was voor mij dan ook niet gemakkelijk. Mijn veranderde gezinssituatie en de veranderde praktijksituatie hebben mij aan het denken gezet over mijn ambities. Met mijn jonge gezinnetje heb ik op dit moment behoefte aan structuur. Maar toch ook de behoefte aan een nieuwe uitdaging. Er kwam een vacature op mijn pad in de praktijk waar ik destijds was gestopt om meer bij Roelf te gaan werken. Het was altijd prettig samenwerken met Roelf en Bert als collega's en later ook met de anderen collega's die bij Move 2B Fit werken. Samira Malki is de enthousiaste collega die mijn uren in Vinkel gaat invullen en ook het Nordic Walking gaat voort zetten. Ik blijf in contact met mijn collega's en wie weet zien wij elkaar ook nog eens. Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen als fysiotherapeut en als persoon. De jaren die ik in Vinkel heb gewerkt, zijn voor mij een periode waar ik met een warm en goed gevoel aan terug kan denken. Ik wens iedereen het allerbeste en een goede gezondheid. Ma1ie-Louise Smits

Nu de lange avonden er weer aan zitten te komen heeft iedereen de behoefte om de sfeer in huis gezellig te maken. Wij kunnen u daar dan ook zeer zeker mee helpen met onze uiteenlopende woonaccessoires. Ook onze bloembinderij heeft versterking gekregen. Nadat ze haar opleiding tot bloemiste in mei zeer succesvol had afgesloten heeft Sanne v/d Haterd zich in september bij ons team aangesloten. Ook hebben we een nieuwe bloemenleverancier gevonden omdat we een uitgebreider assortiment bloemen wilden, komt u eens een kijkje nemen zou ik zeggen. Wij staan garant voor verse bloemen en boeketten en graag verzorgen wij voor u : bruidswerk, rouwarrangementen, feestelijke decoratie voor bedrijven en particulieren en aankleding van recepties of jubilea. Verenigingen of clubs krijgen bij ons 10% korting op hun bestedingen en op de verkoop van losse bloemen krijgt u 25% korting.

Onze openingstijden: Maandag 13.00-18.00 uur Dinsdag t/m Donderdag 09.00 - 18.00 uur middagpauze 12.15 - 13.15 uur Vrijdag 09.00 - 19.30 uur Zaterdag 09.00 - 17.00 uur TOT ZIEN S I N ONZE WINKEL AAN DE D ORPSTRAAT IN GEFFEN !

DE N lEVWE Wl NTE R(OLLE(Tl E lS BINNEN.

KOM GERVST EENS BINNEN EN LAAT V VERRASSEN

DOLCE VITA Bloembinderij en woondecoratie winkel Onze winkel is inmiddels alweer 4 jaar gevestigd aan de Dorpstraat 20a te Geffen.Omdat we altijd volop in beweging zijn hebben dit najaar de opstelling weer veranderd en alles een fris nieuw kleurtje gegeven. Een gedeelte van de nieuwe wintercollectie is alweer binnen en de winkel is met de nieuwste trends in de herfstsfeer. 10

BLOEMBINDERIJ & WOON DECORATIE DORPSTRAAT 20A GEFFEN 073 · 5324957


DE ZÜNDAPPCLUB VAN "ROLLING HAS" "Ik hecht geen waarde aan mooie kasten of meubels, mijn verzamelingen krijgen een ereplaats in mijn huis!" zegt John van Grinsven (58 j .), 'roep'naam·Has, laatstelijk aangevuld met "Rolling Has". En daarom vinden we in het paars gekleurde "Has Home" een variëteit aan spullen: een heuse jukebox, twee benzinepompjes, een verzameling autootjes, diverse petten, caféborden, spreukenbordjes ("Wie gromt, heeft een hondenleven!"), Rolling Stones prenten en meer snuisterijen. "De originele explosiestamper die ik aan het opknappen ben, komt ook nog binnen te staan, dan moet de tafel er maar uit!" Maar een prominente plek wordt ingenomen door maar liefst vijf brommers, één Florette en vier Zündapps. Die kennen we nog wel uit de zestiger jaren: De Florette, de sierlijke 'nozembrommer', en de Zündapp, die bekend stond als de meer stevige brommer. "Die laatste past het meest bij mij," zegt Has. Hij kreeg in 1969, toen hij 19 jaar was, zijn eerste Zündapp van zijn moeder en de liefde voor dat mobiel is altijd gebleven. De Zündapp (er zijn brommers en motors van) kent meerdere typen en ze hebben allemaal een bijnaam. "De groene werd 'de boswachter' genoemd, de goudkleurige 'het goudhaantje' het gewone type was ' de waterkoeler' en die met een hoge tank werd in de volksmond 'de klotenstoter' genoemd", weet Has. "Mijn spul moet 100% in orde zijn". Has loopt allerlei beurzen en markten af om originele onderdelen te bemachtigen. maar de meeste zijn replica's. In China maken ze veel van die dingen na. Hij heeft na veel moeite een originele uitlaat aan kunnen komen voor een van zijn exemplaren en eveneens een origineel klaverblaadje aan een van de bellen. Has houdt zijn brommers netjes in orde; hij poets wat af en de beschadigde zadels worden opnieuw bekleed door stoffeerder Hennie van Dinther. De meeste schroeven zijn van roestvrij staal. "Dat is wel niet origineel, maar ik ben net een kraai, bij mij moet alles blinken!" Has z'n oudste Zündapp stamt uit 1964. De typen na 1972 staan allemaal geregistreerd. Ze mogen tussen de 45 en 50 km. per uur lopen. Zijn Zündapp-liefde heeft Has doen besluiten een club op te richten van Zündapprijders. Een aantal kameraden (zie bijgevoegde foto van Henk Zwanenberg) heeft al zijn lidmaatschap toegezegd: zijn zoon Richard en zijn broer Bijs. Frans Draad, de technische man, Theo en Henk Veld, Ad Peters, Tonnie Boeijen, Bert Hanegraaf, Mark van Lent en Ton van Gruijthuijzen; daarnaast zijn er nog enkele belangstellenden. Er zijn al truien en petten vervaardigd met het logo van Zundappclub Maas-

donk, gesponsord door Carbone Casual, Four Winds K9, 't Haasje, Riet "de Friet" en De Gouden Leeuw. Het voornemen is om gezellige toertochten te maken of een weekendje weg met de Zündapp. "We zijn echte "zondagsrijders". De Gouden Leeuw is het clubhuis. Heb je belangstelling voor deze nieuwe Maasdonkse club, meld je dan aan. Iedereen kan lid worden die een Zündapp rijdt of wil gaan rijden. Misschien vind je het ook leuk om een bestuursfunctie te bekleden. Je kunt mailen naar zundappclubmaasdonk:@live.nl. Linda Boeijen verzorgt de administratie en zal je mail beantwoorden! Je mag natuurlijk ook Has bellen: 06-43907511.

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2007 tot 30% korting. 11


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www. nooitgedachtgeffen. nl

Hoofdsponsor Van Wanrooij steekt v.v. Nooit Gedacht in het nieuw Zondag 28 september was een feestelijke dag voor Nooit Gedacht en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. Reden was het feit dat de Geffense voetbalvereniging, voorafgaande aan de thuiswedstrijd tegen Juliana Mill, de nieuwe tenues van Nooit Gedacht 1 en Nooit Gedacht A 1 mocht presenteren en in gebruik nemen. Op de fraaie nieuwe tenues prijkte het nieuwe logo van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. Ook werd voor de eerste keer na een grondige renovatie weer gevoetbald op het hoofdveld Sportpark de Biescamp. In de nieuwe tenues won Nooit Gedacht de wedstrijd met 3-1 van Juliana Mill en steeg door deze overwinning naar de tweede plaats in de Vierde Klasse H. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is sinds jaar en dag hoofdsponsor van Nooit Gedacht. Het Geffense bedrijf ziet haar naam graag verbonden aan Nooit Gedacht, omdat de vereniging maatschappelijk actief is en vee] betekent in de Geffense samenleving.

teerd; Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. In het verlengde daarvan werd ook het bedrijfslogo en de huisstijl aangepast. Dat had voor het bedrijf intern de nodige consequenties, alle zaken waar het oude bedrijfslogo op stond, van bedrijfsauto's tot briefpapier moesten worden vervangen. Maar ook extern moest het nodige worden veranderd. Als hoofdsponsor van v.v. Nooit Gedacht Geffen betekende dit dat o.a. shirts, broekjes, kousen, trainingspakken en tassen vervangen moesten worden. Een flinke investering dus voor de hoofdsponsor, die het belangrijk vindt dat het er ' op en top' uitziet. Het resultaat mag er zijn. Het nieuwe tenue van het vaandelteam, met het nieuwe Van Wanrooij logo in dezelfde kleur rood op de borst, ziet er prachtig uit. Ook de nieuwe lichtblauwe 'uitshirts' mogen beslist gezien worden. Voor Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling een representatieve verschijning op de regionale voetbalvelden.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Medio april dit jaar werd door het Geffense bouwbedrijf Gebr. Van Wanrooij een nieuwe naam gepresen-

(foto: Wiel m11 'ëlen F.Rke1)

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DDRSVtEGEL P

ARTYCE

N

TRUM


@

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15. 30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRIDSSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

SPREEKUREN Burgemeester drs R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 } Wethouder M.J.M. van de Ven ) Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder E.J.M. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 Wethouder ing. J.TM van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42

100 100 100 100

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag vanl3.30 tot 14.30 uur.

COLLECTE PRINSES BEATRIX FONDS Ook dit jaar gingen onze collectanten weer enthousiast op pad. Want zeg nou zelf, wat is er nu leuker dan collecteren... Dankzij onze gulle gevers hebben we een totaalbedrag opgehaald van€ 1076,92, waarvoor onze hartelijke dank. Mocht U zich geroepen voelen om volgend jaar ook voor mensen met spierziekte te willen collecteren, dan kunt u zich aanmelden. Al collecteert U b.v. alleen in de straat waar u woont, dit is al erg fijn want vele handen maken licht werk... en volle collectebussen! BEDANKT namens het plaatselijke comité Sjan van Nistelrooij

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 13


Kom naar de Rabo WoonWensWeken van 22 september tot en met 7 november. Wanneer u nu een hypotheek afsluit* bij de Rabobank ontvangt u een gratis Housewarming of Woningstyliste!

D *vraag naar de actievoorwaarden bij uw Rabobank Hypotheekadviseur l:.J of kijk voor meer informatie op www.Rabobank.nl/BernhezeMaasland

Raboban


EEN DAGJE OP DE BOERDERIJ!!!

f

1

De vakanties zijn voor de meeste al weer enige tijd voorbij, Effe noar Geffe is weer geweest en de herfst breekt aan. Dat is ook al weer enige jaren de tijd dat Carnavalsvereniging "De Nakomertjes" hun jaarlijkse quizavond organiseert, ook ditjaardoen we dat weer. De avond vindt plaats op maandag 27 oktober 2008 in de grote zaal van de Gouden Leeuw en vangt om 19.00 uur aan. Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. Het inschrijfgeld bedraagt per team, van max 5 personen, € 15,00. Uw inschrijving wordt graag tot en met maandag 20 oktober tegemoet gezien door: Harry van Erp, Papendijk 2a, 5386 EC Geffen, tel. (073) 532 43 71 of Maria Schuurmans, Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, tel. (073) 532 46 87 De onderwerpen zijn: aardrijkskunde en geschiedenis, actualiteit en allerlei, muziek, radio, tv en film, quiz het, sport, het raden van afbeeldingen (deze worden d.m.v. dia's getoond), iedere ronde start met een schriftelijk gedeelte met diverse opdrachten.

We hopen evenals andere jaren weer veel teams te mogen begroeten. Neemt u niet deel, dan bent u toch van harte welkom op deze quizavond, de toegang is gratis.

Een nieuwe lokatie 'De Smidse', kraampjes, spelletjes, de hooiberg, terras, activiteiten met de muziekschool, optredens van het jeugdorkest, enkele regendruppels, verklede gezinnen en heel veel kinderen. Het was een succesvolle Effe noar Geffe op de K.inderspeulploats! Zoals beloofd, in deze Torenklanken de goede oplossing en de winnaar van de Spi-Spa-Speurtocht. Het goede woord was krulstaartje en de winnaar is: Jadey Michelbrink uit Geffen. Van harte proficiat! De eerste prijs voor de deelnemende kraampjes werd gedeeld door: Anne Krijnen, Anna van Grinsven, Lot Sluiter en Maartje Meijs en Cato Braakhuis. Nogmaals gefeliciteerd! Wij willen via deze weg iedereen bedanken, tot volgend jaar allemaal! Groetjes van de kinderwerkgroep

OPROEP!!! Tijdens Effe noar Geffe is aan de thijmstraat op zaterdagavond ofzondagmorgen per abuis een tafel van stichting jeugdvakantiewerk meegenomen! Deze tafel willen wij graag terughebben! Onze tafels zijn te herkennen aan het ingebrande NW aan de onderkant. Weet iemand misschien waar deze tafel is gebleven, dan graag even een telefoontje naar 0615503570. Graag willen wij meteen van deze gelegenheid gebruik maken om de boerenbruidsparen te bedanken voor hun spontane gift! bestuur jeugdvakantiewerk

De quizcornmissie • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOlRENOVATIE

"Hier maken wij Geffen mooier". Met zo'n lelijk billboard? MOOI NIET! J. Bijleveld 15


SCOUTING GEFFEN OPENT HET 25STE SEIZOEN MET EEN NIEUW ONDERKOMEN Scouting Geffen heeft het nieuwe seizoen geopend met een nieuw tijdelijk onderkomen. Met alle leden bij elkaar, zijn we in de geffense bosjes begonnen aan hun 25ste seizoen, boordevol verassingen en uitdagingen. De openingsmiddag stond in het kader van veel geld verdienen in het bos. Alle kinderen deden mee aan het handelsspel, waarbij goederen werden gekocht en verkocht, om zoveel mogelijk winst te maken. Maar pas op, er waren ook controleurs die zo maar de goederen in beslag konden nemen, voordat je gecasht had. De groepjes waren door elkaar gehusseld zodat jong en oud van elkaar konden leren. De ouderen in het handelen en de kleinere om de onschuld te spelen bij de controleur, om die te laten geloven dat ze geen goederen bij zich hadden. Het was een leuk spel op een zon overgoten middag. Maar er stond nog meer op het programma. Na het spel zijn we naar ons nieuwe clubhuis gegaan. We hebben ons clubgebouw de Bonkelaar verlaten en zitten tijdelijk in een loods van kledingfabrikant Carbone, totdat ons nieuwe clubhuis klaar is. Natuurlijk hebben we de loods omgebouwd tot een waar scouting paradijs, door een groepje avontuurlijke vrijwilligers, zodat we meteen goed kunnen beginnen. Samen met het SintJorisgilde hebben we een prachtig onderkomen gerealiseerd. Maar voordat we die gingen openen gingen we eerst overvliegen. Overvliegen is een traditie, binnen scouting Geffen, en is bedoeld voor kinderen en leiding die van speltak gaan veranderen.

Ben jij nou ook zo nieuwsgierig, kom dan gerust eens kijken als we groep draaien. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen lid worden. Je mag natuurlijk eerst een aantal keer komen kijken en meedraaien. Ook leiding is van harte welkom, je kunt er zelfs studie punten mee verdien op de middelbare school. Lijkt het je wat bel dan naar Frank Draad, 073 5325742 adres, wilgenstraat 11 te Geffen, die weet er alles van, en helpt je graag verder. We gaan er een spannend jubileum jaar van maken, met als afsluiting het zomerkamp. Het word vast ontzettend leuk, en we zullen ook veel in het dorp te zien zijn, dus tot dan en houdoe, en onthoud: Scouting, Da's pas leven.

BEWONERS DE HEEGT EN AANLEUNWONINGEN UITGENODIGD VOOR DINER IN DE GOUDEN LEEUW Wat een verrassing was het voor de bewoners om zomaar te worden uitgenodigd om ouderwets te gaan eten in de Gouden Leeuw. Horeca nederland bestaat 125 jaar en dat was voor de horeca ondernemingen in Geffen en Nuland een reden om een diner cadeau te doen. We hebben ouderwets lekker gegeten en genoten van al het lekkers wat voor ons op tafel werd gezet. Wij willen via deze weg allen die dit mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken dat ze hun feest met ons hebben gedeeld. Namens alle bewoners en familie van De Heegt en Aanleunwoningen

Na het overvliegen stond het officiële gedeelte op de agenda. Scouting Geffen en het Gilde opende gezamenlijk hun nieuwe onderkomen, in aanwezigheid van wethouder Rini van de Ven, die vroeger ook bij scouting heeft gezeten. Na de toespraken van onze voorzitter Chrisjan van Dinther, het Gilde en de wethouder konden we gaan aanschouwen waar het seizoen zou plaats vinden. Eenieder was verbaasd over het behaalde resultaat. Door de inzet van vele vrijwilligers is er echt iets speciaals van gemaakt. We kunnen er echt van genieten dit seizoen. 16

l

STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openiAi:JStiiden: maandaq - vrijdaq: 15.00 - 21 .00 uur zaterda.q -zondai:i: 14.00- 21.00 uur telefoon: 073532 18 27. stervldeotheeknuland@hetnet.nl www.stervideotheek.nl


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

Triple A A<:Cautttfnt YOf

06r~1r1 2,

.trip . leA

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

✓ (

1v:;)

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

Sl86ctGcr,,,i.,........,"""il Po,;0~,. SJ8'ZG(idrM

w.11. (Ofm) van d• ~t

""@•-.........

'"«

.071..J) ,IJ,wa

l;i.~

·on. SJ ,, flO

t , , . . , , , . ~... hxc-me1 ;-.~'-OCl'1t.1.~

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

~

Installatie- en Adviesbureau bv

Erkend installateur

C. V. Gas - Water

theoveldverzekerin en@ lanet.nl / www.theoveldverzekerin en.nl

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z 2& r- - - - 1DIES Il GN

ONTWERP~MNLEG ONDERHOUD~RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

~ Houten poorten ©; Hekwerken © Kastanjehout

~ @

Eiken balken Meubilair

1Ji Buitenkeukens

De ~ Kastaan ~~ Ka,tanjehouh,u h11kwerkeo eni>oorum

Natuurlijke afscheidingen @ Prieeltjes @ Terrasoverkapping @

R. v.d. Doelen - Nulandsestraut 5a - 5391 KC Nuland T. 073 5324917 - F. 073 5324601 - M. 06 54977281

info@dekastaan.nl - www.dekastaan.nl


ROMMELMARKTTENULAND De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag 11 oktober weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap "De Meent" te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiett de ziekenactie haar activiteüen en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. De markt is geopend op zaterdag 11 oktober van 09.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 11 oktober.

De uitslag van de avondcompetitie is: 1e Gerard Schuurmans 2e Richard Schuurmaas 3e Rien de Veer

KAMPIOENSHULDIGING VAN J.B.C. GEFFEN

Zondag 28 september was het weer zover. De kampioenen van het afgelopen seizoen zijn letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Bij heel mooi weer werden nog vele boules geworpen en de wjnnaars bekend gemaakt. De uitslag van de zondagcompetitie is: 1e Richard Scbuurmans 2e Gerard vd Zanden 3e Wies v Lent

We maken ons weer op voor het komende winterseizoen en de wedstrijd in Maren Kessel met omliggende clubs. Deze vind plaats op 19 oktober. Wie weet komt er uit deze kampioenen dan weer een le plaats te voorschijn. Of dat gaat lukken leest u over een paar weken in de toren.klanken. Of ziet u op Vladeracken tv. Groeten van het bestuur van J.B.C. Geffen

Verzorging, ontspanning en een goed gevoel gaan samen

Schoonheidssalon "Irma" De Kouwe Noord 2, Geffen Tel: 073 - 532 36 33 Mob: 06 - 47 206 001 AIC t-lASKIN. HAIR & COlOl!S

18


A,. _Hanegraaf Geffen B.V.

f" MarkRomme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl "Verbouw of Nieuwbouw"

~deKludenm"~ 8 J' J,~ J1 Ham 1, 5386 JA Geff~f. tel. 073-5325551

maandag Vm vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

.............

BOUW

..............

GARANT Een NVOB initiatief

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

Speeltoestellen

✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen

matten

✓Vlonders ✓ Tuinhuisjes

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor ui Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓

Prieëlen Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showrnodellen blokhutten ✓

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 • 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZlJN € 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

16,27,€ 38,HELE PAGINA € 65,€ €


~ TENNISNIEUWS VAN

~ T V DE VLIJMD

Zondag 21 september zijn in Maasdonk de Maasdonk Masters gehouden. Vanuit Geffen deden de 16 best geplaatste tennissers en tennissters van de clubkampioenschappen mee. En ze hebben goed gepresteerd: Ivo van de Ekker is tweede geworden bij de jongens t/m 14 jaar Kay van de Kraan is tweede geworden bij de jongens t/ m 17 jaar En we hebben 2 Maasdonk Masters: Fleur Hendriks is kampioen bij de meisjes t/m 14 jaar Carmen Wijgers is kampioen bij de meisjes t/m 17 jaar Van harte gefeliciteerd met jullie goede prestatie. Wil je ook eens de Maasdonk master worden, kijk dan eens op de site van TV. De Vlijmd. Hier vindt je allerlei informatie over onze club. Als je dan nog vragen hebt kan je met ons contact opnemen. Namens de jeugdcommissie, Liesbeth Ruijs MadelonVos Nathalie van Bergen

Nieuw!!! Theorieles voor het bromfietsrijbewijs!!!

n oktober starten wij met de theorie opleiding voor het bromfietsrijbewijs. Meld je nu aan als je binnenkort 16 jaar wordt. 1

Aanmelden bij

Auto- en motorrijschool P. de Klein Telefoonnummer: 073-5324658 Of via e-mail: autorijschooldeklein@home.nl 20

PERSBERICHT Oktober borstkankermaand 2008 Beweeg! Geef borstkanker minder kans Borstkanker bij vrouwen is de meest voorkomende vorm van kanker. Per jaar komen er 12.500 nieuwe borstkankerpatiënten bij, 1 op de 8 vrouwen krijgt borstkanker. Bij maar 5% spelen erfelijke factoren een belangrijke rol. Risico's verminderen U kunt zelf iets doen om het risico op borstkanker te verminderen: volop bewegen! Vrouwen die lichamelijk actief zijn hebben 20 tot 40 procent minder kans op het krijgen van borstkanker. Dit heeft te maken met de positieve invloed van bewegen op de vrouwelijke hormonen in ons lichaam en het insulinegehalte in ons bloed. Meer informatie hierover vindt u op: www.pinkribbon.nl. Bewegen doe je zo Meer bewegen is heel gemakkelijk in te passen in uw dagelijks leven. - Neem de trap in plaats van de lift. - Doe zoveel mogelijk dingen lopend of op de fiets. -Maak een korte wandeling tijdens de lunchpauze ofna het avondeten. · - Sluit aan bij een wandel- ofloopgroepje. - Zoek een beweegmaatje, samen is gezelliger dan alleen. Het is nooit te laat om met bewegen te beginnen. Het advies voor volwassenen is om op minimaal 5 dagen in de week 30 minuten per dag matig intensief te bewegen. Bevolkingsonderzoek Borstkanker Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen om de twee jaar een oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Met dit onderzoek wordt borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord en is de kans op genezing groter. Op de website www.bobz.nl vindt u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker. Meer informatie Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel. 0900-4636443 (lokaal tarief), website www.ggdhvb.nl. Kijk ook eens op www.GezondBrabant.nl voor meer informatie over bewegen, borstkanker en andere gezondheidsonderwerpen.

VERSCIDJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2008 Nr. Kopyvoor 16 l l~oktober 17 25 oktober 3 weken 18 15 november 19 29 november 20 13 december

Verschijnt op 22 oktober 5 november

26 november 10 december 24 december


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZAOEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heestersew eg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Hepa

1

Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen

Comfortabele s oefen en fauteuils

H. van Dint er lil 073 53250 2

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

/!/,. 073 5320 21 15?1 infotlhe a .nl

Café - Zaal 't Haasje

îel.: 07~

15 20

~n ~-

www.caf ezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

Onze wereld

Onze werken

Onze woorden

De wereld van bout.ven en wonen

Met vele honderden woningen per jaar behoort Van WanrooiJ tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het be· drijf actief in 9ronde>cploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwlkkellngen. De fraaie werken die Van Wanrooij reatlseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Zowel klanten als de 300 medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. Oe mensen van Van Wanrooij kennen korte lij nen en trachten waar te maken wat ze beloven. ze gaan voortvarend tC?. werk, waarbij ze blijven waken voor de kwalitelt . Van

verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in bijna 40 Jaar tijd mee, mede In het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke bena • deling. Van Wanrooij is en blij~ een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht i n een veranderende wereld.

Wanrooij geeft waarde; economische waarde én waardering .

www.vanwanrooij.nl van wanrooij bouw & ontwikkeling broekstraat 2 5386 kd geffen tel 073 S3 40 400 www.vanwanrooij.nl

info@vanwanrooij.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

c,ooO

van der Sangen Dorpsplein 3 S386 CL Geffen

Gebr. van Erp

Openingstijden:

Ma t/m do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18,00 uur

Oss

Geffen

0412 -622213

073 -5321995


VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE WEER TERUG IN GEFFEN Vanaf september houden de verloskundigen van verloskundigenpraktijk Belle Vie weer spreekuur in Geffen, namelijk in het nieuwe gezondheidscentrum aan de Dorpstraat, Smidse 2-4. Ook het consultatiebureau en de GGD zullen zich daar vestigen. Naast het spreekuur op de maandagochtend is er nu ook een spreekuur op de donderdagochtend. Door deze uitbreiding van uren kunnen wij in de toekomst een kinderwensspreekuur houden. Dit is een spreekuur waar mensen met kinderwens informatie krijgen over o.a. een gezonde leefstijl, voeding, medicijngebruik, erfelijke aandoeningen etc. Hiermee kan een paar zich zo goed mogelijk op de aanstaande zwangerschap voorbereiden. Kijk voor meer informatie op onze website: www.bellevie.nl.

oefenen. Daarna kunt u dit wellicht in kleine groepjes of met de hele groep voortzetten. De stokken worden voor deze lessen gratis beschikbaar gesteld. De cursus bestaan uit 8 bijeenkomsten van 1 uur en vinden plaats op: - DINSDAG VAN 10.45 TOT 11.45 UUR De kosten bedragen€ 36,- voor de gehele cursus. De poles krijgt u in bruikleen en hoeft u dus met zelf aan te schaffen. Voor aanmelding en/of verdere informatie kunt u contact opnemen met RIGOM Ouderenwerk, afdeling cursussen en activiteiten: 0412 - 65 32 40.

Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor afspraak: 073-5210764 e-mail: info@belle-vie.nl

PERSBERICHT NORDIC WALKING voor 55-plussers in Vinkel Op dinsdag 25 november start de RIGOM weer met een cursus Nordic Walking in Vinkel. Iedereen heeft er inmiddels wel van gehoord. Wandelen met stokken, alleen of met elkaar. Voor iedereen toegankelijk, met of zonder basisconditie. Het grote verschil met het normale wandelen is dat gebruik gemaakt wordt van stokken, de zogenaamde poles. Dit heeft als voordeel dat ook het bovenlichaam functioneel wordt ingezet bij het lopen. Welke spiergroepen doen nu wel mee? De strek- en buigspieren van de onderarmen, schouder- borst- en grote rugspieren en de nek- en buikspieren. Het energie- en zuurstofverbruik stijgt met 40%, waardoor ook het calorieverbruik toeneemt. (toename van 46% t.o.v. normaal wandelen) Het is echter niet vermoeiender dan normaal wandelen.

Wat bereikt u ermee? • Beweging van alle lichaamsdelen. • Minder belasting van heupen, knieën enkels. • Vermindering van spanning in nek- en schouderregio. • Ontspanning in de buitenlucht. • Ontmoeting met mensen met dezelfde belangstelling.

Voldoende redenen om mee te doen met de RIGOM

Nordic Walking training! Gedurende 8 lessen van een uur wordt u geleerd om op een verantwoorde wijze deze sportieve activiteit te be22

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend.

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

dn.ikkerij wlhabobv Heesterseweg 13 ~ 5386 KT Geffen T (073) 532 2e 84 • F (073) 532 47 9~ E dn.,kl<erij @wihabo.nl • • www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

SC.H0ONHEID SSAl. 0N

drukkerijwihabo • Met een cadeaubon kom Je pas echt mooi voor

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten handen voeten) • Exdusieve sierad ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up ,,

._,ANNE Moo /! fPSCHOENf:lt

• Make-Up workshops

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen " Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekj e/wi lsbeschi kki ng.

Ma: 13.00 Di t/m Do: 09.30 Vrij: 09 .30 Za: 09 .30 -

Bel: 04 12-623173

17.30 uur 17.30 uur 20.00 uur 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaa rtverzorging

VA N LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuariurn O ss, tel: 0412-6231 73 W\vw.ui tvaartverzorgi ngva nl ith .n 1

.,.,lannemode:.,.

contact@u itvaartverzorgi ngvan I ith. n 1

1~

Gera's Bloemdesign AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

Voor al uw bloemwerk! Openingslijden:

• Swftc.hlng • Seniorentraining

Ma: Di: Wo: Do: Vr:

MEDISCHE FITNESS

Za:

IN□IVl□LJELE

TRAINING

• Nautilu,ilnslnlng • Cardlotralnlng • Combinatie Nautllus-Ca:r dfo

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cyding • Streetdance

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol 20.00 9.00 lot 16.00

• Fyslatrainlng • De Rugschool • Rsvalfda.tletrainlng

• ReïntegratJetrainlng

IN□IVl□LJELE

TRAINING

• Arrangementen op maat

Papendijk 12 • 5386 EC 6effen

Tel. 10731 53c 74 72 • Fbx 10731 53c 65 75

Klooslerslraal 5c · Geffen Tel. 073 5321683 · Pax. 073 53251 50


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednumrner 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten beeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00- 13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Bloedafnamedienst/trom bosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenka.mp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11 .45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00- 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk: Spreekuurpunt: Dorpsstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Asli Bolat, Ma. 9.00-10.00 uur en Wo. 9.00-1 0.00 uur Jos van de Berg, Maandag 9.00- 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.