Torenklanken 2008 - nr 14

Page 1

46e jaargang I nummer 14 1 september 2008

redaktieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 1o, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 WiHaBo drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Effe noar Geffe 2008, Op 7 septemberjl. hebben we de 32 editie van Effe noar Gejfe weer gehad, eentje om nooit meer te vergeten. Drie zaken liepen als een rode draad door de organisatie. Stropoppen, regen en parkeren. Over de stropoppen is al zoveel gezegd daar laat ik het maar bij. Aan de regen kunnen we niets veranderen, maar dat had wel tot gevolg dat er nog geen 8.000 betalende bezoekers geweest zijn. We hebben ongeveer 11.000 betalende nodig om uit de kosten te komen. Van alle kanten ontvangen we hulpsignalen, met de gemeente voorop en dat geeft de burger moet. Geweldig bedankt hiervoor. Het derde punt was het parkeren dat niet goed ging en daar kunnen we wel wat aan doen. Omdat er de afgelopen jaren een aantal kleine ongevallen en bijna ongevallen plaatsvonden, hebben we samen met de politie en een aantal andere deskundigen gekeken naar een oplossing. Die leek te zitten in het "autovrij" houden van de rotonde op de papenclijk. Door een aantal misverstanden heeft men geprobeerd heel Geffen autovrij te houden. Als organisatie hadden wij voorgesteld naar de postcode te vragen en bij 5386 door te laten. Dit is niet gebeurd. Hierdoor werd het voor de meeste Geffenaren onmogelijk hun eigen huis per auto te bereiken. Rond 1 half twee bereikte ons de eerste berichten dat er iets goed fout zat en zijn we ter plaatse gaan kijken. In overleg met politie hebben we nog geprobeerd e.e.a. aan te passen maar het kwaad was toen al geschied. Nogmaals sorry hiervoor. Voor de verkeersregelaars is het ook een hele zware dag geweest want als je de hele dag in het "herfstweer" buiten moet staan en naar steeds bozer worden mensen moet luisteren, wordt het lontje steeds kor-

ter. Dit is niet goed, maar ik wil toch wat begrip vragen voor deze mensen, die een bijna onmogelijk taak moesten uitvoeren. Volgend jaar hebben we de kans om het beter te toen en dat gaan we ook zeker doen want een ding is zeker Effe noar Geffe zal doorgaan want uit alle reactie blijkt dat het overgrote deel van de Geffenaren enorm geniet en trots is op deze geweldige dag. En die paar mensen die er moeite mee hebben zou ik willen oproepen zich bij ons te melden dan kunnen we samen kijken hoe we de overlast kunnen beperken. Namens Bestuur Effe noar Geffe Bert van Laarhoven 06-51 .56.63 .74 of info@effenoargeffe.nl

NIEUWE GYMLEDEN GEZOCHT Voor de gymclub in de huiskamer van de Heegt op donderdagochtend van 10.30-11.15 uur zijn wij op zoek naar nieuw clubleden. Helaas zijn er nu te weinig leden om de club nog veel langer door te laten gaan. De kosten zijn 18,- euro per halfjaar. U kunt zich op donderdagochtend om 10.30 uur melden in de huiskamer van de Heegt. De club is voor iedereen toegankelijk die het wat rustiger aan moet doen. Het zou jammer zijn als de gymclub weggaat, want wat weg is is niet zo makkelijk weer terug.

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal! 1 ''

ypotheke ~

t:~

e~r~

\f\--/

Taxaties

SNS Regio Bank Financieringen

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

~

N SCHIJNDEL

OUWGROEP GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van SchlJndll Bouwgrotp bouwt aieo.i-llllablcenlra. scholen.

dlstrlbulllc:el, woningen ... becl,tjflglbo-. eo- Is onzt pa■ti., ll htrllwnt dit In alle ~ van 01111 wlll'lten de kwalllialtYlft de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

®

~~T~:-EN

@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!IEIN "Zlcwz,eu,~,et~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen,Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerii Brands

.

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Vaa9dil),älllouwgloep 8riMINtg13

98'KIIOetfan ■

!All• 073-832.2081 fax: 07M322232 _ _ _,._. . bo,..groep.nl

......_..dol

loou■groeiu,1


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat,2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl

oktober t/m zondag 12 oktober. Een half uur voor aanvang van de vieringen (op zaterdag om 17.30 uur en op zondag om 11.00 uur en door de week om 19.00 uur) is er een rozenkransgebed. Op zondag 12 oktober is er geen rozenkransgebed vooraf, maar na de H.Mis van 11.00 uur aansluitend een lof. Medewerking wordt verleend door meerdere celebranten en door de koren Derplu, Gemengd Koor Vinkel, KVOkoor Oss, Jongerenkoor Vinkel en Passe Partout. U bent van harte welkom.

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

LITURGISCHE KALENDER

* dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 26 sept. 19.00 u. * avondmis za. 27 sept.19.00 u. Il.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) zo. 28 sept. 09.30 u . + Il.Mis mmv Gemengd Koor ma. 29 sept. 19.00 u. * avondmis vr. 03 okt. 19.00 u. * avondmis met koorzang za. 04 okt. 19.00 u . GezinsvieringmmvKinderkoor zo. 05 okt. 09.30 u. + Il.Mis mmv Gemengd Koor ma. 06 okt. * geen avondmis

2009: Eerste Communie op zondag 26 april en Vormsel op vrijdag 29 mei. PAROCHIEAVOND Noteer alvast in uw agenda: de parochieavond voor vrijwilligers wordt gehouden op: donderdag 23 oktober om 20.00 uur in zaal 't Haasje. VERTRAGING INNING KERKBALANSBIJDRAGEN Door de invoering van een nieuw administratiesysteem voor het registreren en innen van giften kerkbalans, is het innen van bijdragen kerkbalans vertraagd. Binnenkort wordt uw bijdrage afgeschreven. Het kan daardoor voorkomen dat wanneer u periodiek aflaat schrijven, de periodes kort na elkaar afgeschreven worden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Werkgroep kerkbalans

NOVEEN IN DE KERK VAN VINKEL Negen dagen bidden voor onze intenties van zaterdag 4

AFWIJK.ENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Maandag 6 okt. en vrijdag 10 okt. zijn er geen vieringen in de kapel i.v.m. de noveen in Vinkel. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 30 september in Vinkel en 4 november in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Keurslagerij VAN TUYL

~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13 .00 - 18.00 uur Gesloten

13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.} • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen. huisnrs. enz.}

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTlJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie Omdat het werkt..... ... .. .... WILT UAFSLANKEN:op een gezonde en natuurlijke ma'nier??? Maak dan een afspraak vóor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundell jarenlange ervaring met de modernste

Joy or perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I ERNIS

Ernls schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

~ schilderwerken

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl

1. www.emis.nl

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle al leengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 11173 93 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008.

KERKMUSEUM Ons museum is een kinderaltaartje rijker geworden. Met dank aan oud-pastoor Scheepers. Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 - 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

lEGEFFENSE GOLF KAMPIOENSCHAPEN

kampioenschappen organiseren. Volgens de berichten van de Stichting Golfsport zijn er in Geffen 45 golfers woonachtig. Als er van die 45 golfers tenminste de helft mee wil doen aan de wedstrijd kunnen we met 8 of 9 flights van drie personen een leuke wedstrijd organiseren op een leuke baan in de buurt van Geffen. Dit zou nog kunnen (afhankelijk van beschikbaarheid baan) in 2008 maar anders in het voorjaar van 2009. In eerste instantie willen we dus inventariseren wie er in Geffen golft (tenminste in bezit van GVB) en of je mee wilt doen om de eerste geffense golfkampioen te worden. Bij voldoende interesse willen wij een poging wagen om dit te organiseren. Graag vernemen we van de golfers in Geffen (per mail) ofje mee zou willen doen aan zo'n wedstrijd. Kortom mail j e naam, (rnail)adres naar paulenmanita@hetnet.nl of pt.vdvloet@hetnet.nl en laat weten ofje mee wilt strijden om le Geffense Golf Kampioen te worden. Met vriendelijke golfgroeten, Organisatie GGK Peter van de Vloet Raymond Braakhuis Paul van Rijn

Wij willen met een aantal golfers de 1e geffense golf

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DDRSVtEGEL P A R T Y C E N T R U M

5


NAS A-.fb~.

NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1a~afb()uw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

~

Tel. 073 • 522 42 86 Tel. 073 • 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. \l!k

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail josplerings@levix.nl www.jospierings.nl

ä

~t'!i'!l!.l!uY.EDRIJF

'5

\

! 'ti.(11.~~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden In nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortclectro@hctnet.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tol: (073) 532 60 18 - Fex.: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplles Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

•NM

1 9\iiil!B

levlx Automatisering Oronjepossogo 2 5401 HW Uden Tel. {0413) 331 536

Giiiei PSMM3 Levix Automatl:iering Dorp11Toot 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

RI.IWIELEN

~V!Xjj"

♦ flt-Fifüii

TANKSTATION TAXI : ~:;;:-,. VOOf' Lliekenrona•

levlX Automatisering Wolstroot 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

Kerkstraat "1 "1 Geffen (073) 532 "13 "13


EFKES BUURTE MÈ ... Maria en Wim de Veer

De fanfare bracht een serenade, de majorettes dansten en het St. Jorisgilde feliciteerde met een vendelgroet... zeer terecht voor een diamanten paar! Er zijn veel herinneringen voor Maria (87 j.) en Wim (89 j .) de Veer, die samen het leven reeds zestig jaar delen. Maria is geboren in Beek en Donk. Vader Frans van Vijfeijken had een timmerbedrijf en moeder Drieka van Lieshout runde behalve haar gezin ook nog een kruidenierswinkeltje. Wim is Geffenaar van geboorte, zoon van Quirinus de Veer en Maria van Veghel. Ook zijn vader had een timmerbedrijf... en dat was 'de schakel' die de echtelieden samenbracht! Op bezoek bij de familie de Veer, via een kennis, toonde Maria interesse voor het timmerbedrijf. Wim was op dat moment niet thuis, maar werd later door zijn vader op de hoogte gebracht van die 'vlotte meid' ! Daarom ging Wim op een 'goeie dag' op de fiets naar Beek en Donk op zoek naar "het meisje van Vijfeijken" ... Hij vond haar en het klikte! Vanwege de afstand - dat was een heel eind trappen in die tijd! - besloten ze de verkeringstijd niet al te lang te maken en ze trouwden op 25 augustus 1948. "Ik wist in Eindhoven een flinke keet te staan," vertelt Wim "met een kamer, keukentje douche, toilet en twee slaapkamers, 'een ware villa' voor ons, die geplaatst werd in de Elst bij ons ouderlijk huis. Daarin woonden we negen jaar en werden onze drie zoons Eustachio, Quirin en Frank geboren". Later trokken ze in de woning van Wim z'n ouders en woonden daar tot 1981. Sinds die tijd wonen Wim en Maria in de Thijmstraat. Welke periode springt eruit van die zestig jaren? "Natuurlijk de tijd met de kinderen,'' is het directe antwoord! De tijd dat de jongens opgroeiden en gingen studeren (alle drie bouwkundigen); dat ze elk jaar met z'n allen met de caravan op vakantie gingen; dat de partners van hun zoons: Willeke, Hennie en Chantal hun intrede deden; dat de kinderen trouwden en dat de kleinkinderen Ingrid, Iris, Alexander en Bart het gezin verrijkten. Inmiddels zijn ze ook de trotse overgrootouders van Sophie en Isa! Maria was altijd de spil in het gezin en behalve dat, was ze gastvrouw voor het zakelijk bezoek en het personeel van Wim zijn aannemersbedrijf. Dat runde hij jarenlang met zijn broer Jo en later alleen. Ze bouwden weliswaar de kerken in Heesch en Vinkel en de toren van Nuland, maar in Geffen hebben ze de bouw van het gemeentehuis, het bejaardenhuis en de scholen op hun naam! Wim zette zich naast zijn werk in voor de gemeenschap: hij was lid van de Vincentiusvereniging, richtte de ver-

kenners/padvindersbeweging en de EHBO-vereniging op, was 40 jaar actief in het jeugdwerk en deed parochiewerkzaamheden. Zeer verdiend ontving Wim hiervoor een koninklijke onderscheiding. Er was nóg een zeer bijzondere huldiging binnen de familie. Pater Eustachius van Lieshout - een oom van Maria - werd op 15 juni 2006 in Belo Horizonte in Brazilië, zalig verklaard! Maria was nog de enig overgebleven nicht, maar zij kon helaas zelf in verband met een operatie, niet naar de plechtigheid. Zoon Eustachio (naar de pater vernoemd) en zijn vrouw, vertegenwoordigden moeder. Maria kon later de indrukwekkende beelden op meerdere dvd's bekijken. Zij is een vereerster van de pater, die veel goed werk deed en honderde zieken beter maakte, maar zelf in 1943 op 58-jarige leeftijd stierf door een insectenbeet... "Voor mij persoonlijk heeft mijn oom voor enkele "medische wondertjes" gezorgd," zegt Maria. Voor Wim viel alles rond pater Eustachius ook 'op zijn plek': "de pater was gek met de H.Jozef, onze zoon Eustachio werd op 19 maart geboren, de feestdag van de H.Jozef en bovendien is Jozef de patroonheilige van de timmerlieden... voilà!" Jawel, de religieuze rode draad loopt door de beide families: Maria had behalve haar zalig verklaarde oom, nog drie tantes die kloosterlingen waren en in het gezin van Wim, waren er twee fraters, een pater en een non! Het diamanten paar... twee krasse mensen, hoewel de rollator en de traplift voor Maria noodzakelijke hulpmiddelen zijn. Ze vierden een fijn diamanten feest, waarbij vooral het elkaar ontmoeten van veel neven en nichten, het hoogtepunt was. Op de uitnodiging prijkte een foto van een kunstwerkje in keramiek, dat ze cadeau kregen bij hun zilveren huwelijk, met daarop: twee tortelduifjes, vijf eiken blaadjes, timmergereedschappen en twee ringen met elkaar verbonden... een prachtig symbool, ook nog bij gelegenheid van zestig jaren lief en leed! Proficat!

7


Hij sprak namens alle Maasdonkers, hij vond het werk zeer dynamisch. Hij was intens bezig met behartiging van alle zaken in onze gemeente. Hij wist wel, dat de taak zwaar was in een periode van dualisme en taakverlegging voor raad en wethouders en met een ambtenarencorps dat streefde naar eenheid en eenduidigheid. Dat alles vroeg om een goede aansturing. De burgemeester bleef daarin de hechte verbindingspersoon. Ilet knaagde aan hem, als er iets misging. De gemeenteraad bleef steeds teveel op de man spelen. Een dure commissie probeerde dat te veranderen. Het gevolg: het ontslag van een trouwe burgemeester en later het ontslag van een goede wethouder. De directe oorzaak lag in de uitvoering van de portefeuille handhaving. Daar zou toch iedereen op gestruikeld zijn? Onbe-

À.

Bt

~

ROND DE DORPSPOMP

De stamtafel staat stil bij het afscheid van Burgemeester P Boelens. Het blijft een situatie met veel vraagtekens. De burgemeester biedt zijn ontslag aan, terwijl hij zich met volle overgave en overtuiging bleef inzetten voor Maasdonk. Hij weet zich het hoofd van de gemeente, is betrokken bij alle gebeurtenissen in de 3 kernen. Het overkomt Maasdonk afscheid te moeten nemen van een zeer gemotiveerde burgemeester.

Molenstraat 28 a Geffen

5386A8

Tel. 073 · 532 5419

Info; www.pedicure-gellen.nl e-mail: con1act@pedlcure-geffen.nl

• Pedicure behandeling

wüüe vM 8er3m

I S38'1 T: 0412 - 45583S M : 06 - 27311207 Oe w ~ 1S

HO Heerck

E: 11Ml.btrj ffl. 1S@4-u.nl,

VANSCHijNDEL KEUKENS

• Voetreflexmassage • Cosmetische voetverzorging • Verzorgingsproducten M ineral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

1-

NIEUWBOUW PLANNEN?

■■

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

li

Bouwbod'1Jf

G_M.

•;;;:.,,ooi) b • · ■ Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur

r, 013-532 1997

■■ , 013.532 4933 ■1

geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met + 40 occasions

0 8 f)

Onze openingsUjden zijn:

11/r ~,p,n ondn ,m,l.,kf

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 • 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 8:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 20:00 uur 10:00 - 16:00 uur

0 Van Schijndel Keukens b.v. Bredeweg 11 . 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 lnfo@vanschijndelkeukens.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl

-ll~lE:::

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie www.vanschijndelkeukens.nl VAN GENUGTEN / ARCHITECTEN///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel

t / 073 5322246

f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 . 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl . info@ba-administratie.nl


grepen, misleid, opgejaagd nam Peter Boelens het besluit tot ontslag. Er zijn vele zaken goed door de burgemeester afgehandeld. We noemen de veiligheid, de aandacht voor de jeugdzaken, de groeiende eenheid onder de ambtenaren, de verzorging van netwerken up-to-date gemaakt en hij heeft de naam Maasdonk op alle terreinen zeer positief behartigd. Het was in feite een "te goede" burgemeester die we van harte danken voor zijn trouw aan Maasdonk en waarvan we met enige verlegenheid afscheid nemen. Wij wensen burgemeester P. Boelens veel succes in zijn nieuwe loopbaan en blijven hem graag begroeten bij het MAASDONK.SE. De vraag: Hoe verder met Maasdonk komt op tafel. Maasdonk kent drie kernen met veel vrijwilligers en een groot en hecht verenigingsleven. Er is belangstelling voor elkaar en her en der samenwerking o.a. bij de muziekverenigingen, de muziekschool, de busdiensten, de brandweer. Er heerst een gezonde rivaliteit. Men kan niet spreken van een echt Maasdonks gevoel. Ook in de politiek zien we nog partijen, die dorpsgebonden zijn: o.a. Dorpsbelangen te Geffen, Partij Maasdonk te Nuland en Partij Vinkel. Het C.D.A. en de VP.M. zijn meer Maasdonks te noemen. Voorlopig zien we nog geen heil in ontbinding/opheffing. Ons telefoonnet begint met 073, dat zou verwijzen naar Den Bosch. Maar... "Dat gaat naar Den Bosch toe", zingen we allang niet meer. We hebben trouwens ook nog wat af te rekenen met diens burgemeester. Dat we zo snel een vervangend burgemeester kregen toegewezen, duidt erop, dat eigen krachten versterking behoeven, dat de gemeenteraad met strakke hand moet worden aangestuurd en dat er nog belangrijke items zijn, die afgehandeld dienen te worden o.a. het industriegebied rond de A59 en de diverse bouwzaken in de drie kernen. Het is daarom goed een doelgerichte toekomstvisie te ontwikkelen. Dat kan inhouden, dat er ooit een VOLKSSRAADPLEGING komt. Maar vooreerst is de politiek gehouden Maasdonk te dienen en te ontwikkelen. We hopen dat onze politieke partijen een nieuw, vernieuwd Maasdonks vuur krijgen. Het blijkt 10 jaar geleden te zijn, dat Geffen zi.chzelf opwaaràeerde met de uitvoering van 'CIS D'N DOVE' als hoogtepunt van het 700-jarig bestaan van de nederzetting GEFFEN. We zijn nog trots op de fantastische samenwerking van alle geledingen in Geffen. Sommigen spreken zelfs van een hergeboorte der gemeenschap Geffen. Zangers leerden dansen, de acteurs leerden zingen, de spelleiders, projectleiders, regisseurs waanden zich in een nieuwe wereld. Het statische Geffen werd herboren tot een dynamische gemeenschap. Ineens werd alles mogelijk. In dat voetspoor volgden optredens van het Geffens Volk, in 'Scrooge', daarna de Musical 'Maria Magdalena', de oprichting van het Gilde, de musicalclass, 50 jaar Carnaval in Geffen en de ter hand genomen restauratie van

de Kerk. De gemeenschappelijkheid blijkt toegenomen. Er stroomt een bedrag van 300.000 Euro richting behoud Kerk. We herinneren ons weer het kerkraam als gezamenlijk cadeau. De basis voor deze ontwikkelingen lijken gelegd bij de restauratie van onze Windmolens. Bij een goed aanbod, goede presentatie is de Geffenaar bereid ten volle mee te werken. Het blijft belangrijk die collectiviteit aan te spreken. Het bestaan van onderlinge clubs, verbanden moet worden versterkt. Er groeit een traditie een hernieuwd gemeenschapsgevoel. Zijn er nog nieuwe mogelijkheden? We wachten op het 25-jarig bestaan van "Geffes Volk". Op de opening van het M.F.C./centrum met de nieuwe school. Ook dit jaar is weer die goede samenwerking ondervonden bij "Effe noar Geffe": alles is weer mogelijk, iedereen weer bereid. Helaas speelt het weer niet mee en dat kost geld, teveel geld. Men telde maar 8.000 betalende bezoekers, terwijl op 11.000 is gerekend. De gemeente Maasdonk verkleind gelukkig het gapende gat; er zijn spontane bijdragen, de bedrijven steunen, de eigen gelden worden ingezet. "Effe noar Geffe" blijft daarom en daarom ... overeind!!! Er is zoveel begrip. Zo'n markt kost, dat mag en moet U weten 90.000 Ellfo. Maar het is ook uniek, heeft een enorme uitstraling en het maakt deel uit van de beleving van samen-dit-maken-dit-beleven. Volgend jaar wordt de entree prijs verhoogd, maar zal het parkeren gratis blijven. "Het waar wer un hil mooi mèrt di jaor, mi unne hoop livvend en dooi greij, mi van alles durrup en durraon,; ge wetniewage ziet, zoveul: Werunhielmoi-kindermèrt op de Silenenhof wèr unne hoop auw spullen en traktors en dan dieje brandweerwage en al dà op stoom gu. Och en veul moie muziek en veul te smullen. Er waar ok stikwà jong volk di jaor, dà gift hoop vur de toek-0mst. Onder de mis vlogen er al hosties in het rond, da waar gen goei teeke; tis uitgekomme , mar we hauwe hoop. Volgend jaor ... Ja volgend jaor nog beter al zulle we zuinig aon moeten doen. Het komrnieteej is al wer bè bekoare gewist.". Het comité had van een ding veel spijt: de parkeeITegeling was onjuist, de correspondentie met politie en verkeersregelaars klopte niet. Er bleken mensen en zaken buiten het directe parcours onbereikbaar. Er kregen mensen een verbaal omdat ze er toch door wilden of via een fietspad een weg zochten. Alle verbalen zijn ingetrokken, behalve van die twee, die groot misbaar maakten tegen de politie. Alle inwoners kregen een brief met: "SORRY" van het comité. Het zal nooit meer gebeuren!!! De Geffenaar van het jaar was weer een zeer terechte keus, Marianne Lepoutre, het kon niet beter!!! Het volgestroomde Dorpsplein genoot met volle teugen. Proficiat klonk het tot middernacht. Ook de feestavond was in goede handen met diverse optredens en de Vinkelse muziek-makers. 9


De restauratie van de kerk kwam ook onder de aandacht. Men jaagt op subsidie van het Rijk, de Provincie en Rijksmonumentenfonds. Er is overleg met de hoogste instanties. Er is nog 1.200.000 Euro nodig om het restauratiewerk te voltooien. Men vraagt subsidie voor de Pastorie en de Kerk. 15 oktober doet de provincie uitspraak. Men heeft goede hoop. Pas als die subsidies vaststaan gaat het kerkbehoudcomité verder met een beroep te doen op alle Geffenaren. Men hoopt in 2012 alles afgerond te hebben. De kerk is zeer waardevol. In 1400, is men al met de bouw begonnen; we kunnen trots zijn. Ook de bejaardenoorden staan onder druk. De herbouw, bijbouw is in gevaar. Deze week vergadert de gemeenteraad erover. De invloed van Sint Joseph-oord maakt een en ander kwetsbaar. De SCHUTSKOOI die Gerardus Steenbergen voor f 129,50 bouwde is weer in oude glorie hersteld en verplaatst naar een aangelegen plek aan de Elst. Er is een prachtige documentatie van gemaakt met foto's van verleden en heden. Het is weer een zeer waardevol monument geworden, waar Geffen trots op kan zijn. Bij heemkundewerkgroep "Vladerack" is die prachtige uitgave verkrijgbaar. Van stamtafel 287. Voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982. Volgende bijeenkomst op 28 september, weer in Café Govers om 10.30 uur. Hauw Doe

ADERLATING VOOR UTGUVALS Ut gu Vals heeft bij de start van het nieuwe seizoen een flinke Veer moeten laten. Letterlijk. Harm de Veer, steunpilaar en voortrekker in het 'zwaar koper', heeft afscheid genomen van Geffens enige dweilkapel. Harm gaat een nieuw avontuur tegemoet op Curacao en is op 19 september vertrokken naar zonniger oorden. De leden van Ut gu Vals hebben hem zaterdag 13 september uitgezwaaid en wensen hem het allerbeste aan de andere kant van de oceaan, hoe jammer het ook is voor de kapel. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Voor de overige leden van Ut gu Vals is het vertrek van Harm eens te meer een reden om uit te kijken naar nieuw bloed. De kapel is op zoek naar blazers in alle geledingen, dus niet alleen in het zwaar koper. Wie (enigszins) een instrument beheerst en zin heeft om een paar keer per jaar het dak van deze of gene horecagelegenheid te blazen, die is van harte welkom om eens een vrijblijvend kijkje te komen nemen tijdens een van de repetitieavonden van Ut gu Vals. Bel voor meer informatie of aanmelding naar voorzitter Huub Heijmans (0 7 3- 5325182) of mail naar utguvals@hotmail.com. De deur staat open.

DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

B. de Kinderen v.o.f. D'n Ham 1, Geffen Telefoon 07 3-5325551

ZATERDAG 4 Ol<TOBER WERELDDIERENDAG!!! GRATIS LEUl<E ATTENTIE!!! (bij besteding vanaf€ 10,00)

Verder vele acties in onze winkel op vrijdag 3 en zaterdag 4 ol<tober. Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 13.00 tot 19.00 uur Zaterdag 8.30 tot 17 .00 uur 10


MUZIEK, DANS EN KINDEREN... ... dat is de rode draad door het leven van de Geffenaar van het Jaar 2008: Marianne Lepoutre (55 j .). Volkomen verrast werd ze: gevraagd als inva1tamboermaître van WIK, om de nieuwe Geffenaar afte gaan halen... aangekomen op het Dorpsplein bleek ze zelf de uitverkorene te zijn! Ze moet het nog tot zich laten doordringen, want het verliep op de zaterdag allemaal als een flits: de jongste majorettes brachten een huldedans, dochter Evelyn droeg op haar zwangere buik de tekst: mijn oma is Geffenaar van het Jaar, veel feliciterende mensen en thuisgekomen een versierd huis! "Henk mag delen in de hulde aan mij, want zonder hem had ik Geffen niet gekend!" zegt Marianne. Zij is geboren in Oss en als 4 jarig meisje ging ze al op balletles, aangespoord door haar moeder. Ze was dansmarieke bij de Ossekoppen, toen ze via haar buurman Henk van der Doelen, Henk Lepoutre leerde kennen. Henk was lid van de Geffense carnavalsgroep De Deurdouwers, die nog geen dansmariekes hadden en de oprichting van zo'n groep werd op het bordje van Marianne gelegd. De vriendinnen van de Deurdouwers vormden de eerste dansmariekesgroep. Dat kreeg bekendheid en al snel gaf Marianne les aan groepen uit omliggende dorpen. "Op een gegeven moment had ik wel acht clubs!" Daarna ging het in een sneltreinvaart met het vrijwilligerswerk van Marianne, ze had Geffen in haar hart gesloten, terwijl ze aanvankelijk nog in Oss woonden. De dansmariekes werden later de showgirls op Recht vur zunne Raop. Ze richtte een majorettegroep op voor WIK, waar ze eveneens bestuurslid was en tamboermaître. Om het Hanenfestijn een nieuwe impuls te geven, organiseerde ze jarenlang playbackwedstrijden. Jeugdvakantiewerk en jeugdcarnaval stonden op haar lijstje en bij de KVO was ze penningmeester, ontspanningsleidster en volksdansleidster in de Kring. Ze gaf gymlessen bij Stichting "De Sportclub" in Oss voor kinderen met een verstandelijke beperking en was een van de oprichtsters van de Jeu des boulesclub. "Ik moet bezig zijn," vindt Marianne "en Henk is mijn rustgevende achterban. Judith Strik schreef het treffend in haar interview met mij: de drukke Marianne en de rustige Henk vullen elkaar goed aan!" Als ze zo terugkijkt, snapt Marianne niet, dat ze het allemaal kon doen, overal naar toe met een oud autootje, zonder mobieltje en vaak met slecht weer in de wintertijden. Terecht kreeg ze de Geffense eretitel met name voor haar inzet en geduld bij de dansmariekes en rnaj orettegroepen, gedurende 36 jaar! In de huidige groepen zitten al weer

kinderen van de eerste majorettes. Ze is er trots op dat de oudsten al doorgestroomd zijn naar majorettegroepen op hoger niveau; Laurie geeft al les aan de B -groep en Annika begeleidt samen met Marianne de Geffense groepen. Bij solistenconcoursen maken de oudste majorettes de dansen voor de kleintjes. Het zou voor Marianne een mooie mijlpaal zij n om de 40 jaar vol te maken om dan de leiding volledig over te dragen op de jongeren! Haar liefde voor kinderen heeft ze sinds 2001 ook gestalte kunnen geven in haar eigen gastouderopvang en ook daar wordt uiteraard gezongen en gedanst. .. ! Proficiat aan de l 5e Geffenaar van het Jaar!

Verzorging, ontspanning en een goed gevoel gaan samen

Schoonheidssalon "1 rma" De Kouwe Noord 2, Geffen Tel: 073 - 532 36 33 Mob: 06 - 47 206 001 A!. 1NA SKIN, HAil! & COlORS

11


PIRATEN IN GEFFEN! Op zaterdag 13 september 2008 waren er heel wat piraten in Geffen. Van kwart voor 10 tot kwart voor 11 hadden we de volleybalspeeltuin in sporthal de Geer in Geffen, deze keer met thema Piraten! We deden veel spellen, om de kinderen op te leiden tot échte piraten. We begonnen met de dukatenestafette. We klauterden over een parcours om zo veel mogelijk dukaten te verzamelen. Hieruit kwam geen winnaar, alle deelnemers waren even goed! Vervolgens gingen we oefenen met het bombarderen van schepen: met ballen moesten pionnen worden omgegooid. Daarna was het tijd voor het echte werk: slingeren in de touwen, springen door hoepels en balanceren over banken. Om kwart voor 11 gingen alle blije piraten weer met de ouders mee naar huis. Kortom een beweeglijk uurtje waarin zowel de fijne als de grove motoriek wordt gestimuleerd, maar waar ook het balgevoel, de ontwikkeling van de teamgeest en de sociale vaardigheden van de kinderen aan bod komen. Natuurlijk staat voorop dat de kinderen plezier hebben in onze volleybalspeeltuin! Volleybalclub G'68 Maasdonk organiseert 10 tot 12 keer per jaar deze volleybalspeeltuin. De volgende speeltuin

staat gepland op 11 oktober 2008. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar zijn van harte welkom van kwart voor 10 tot kwart voor 11 in sporthal de Geer in Geffen. U leest er binnenkort meer over!! Tot dan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzan School (06-101210 26 ofg68maasdonk@hotmail.com)

TOREN"KLANKJE" Wouter "ter baat"

TAXI-BEDRIJF TONNY JANSEN VERVOER VOOR ZORGVERZEKERAARS:

OA.VGZ & cz INFORMATIE GEHEEL VRIJBLIJVEND TEL: 073 5321313 12


GEER GEDOAN! Na 28 jaar maakt Rien van Wanrooij gebruik van de FPUregeling en neemt afscheid als beheerder van sporthal De Geer. Hij was daar werkzaam, net zolang als de sporthal bestaat en had als accommodatiebehéerder voor de gemeente Maasdonk, ook jeugdhuis de Bonkelaar en de gymzaal in Nuland 'in zijn pakket'. Met veel plezier kijkt Rien terug op zijn werk in met name sporthal De Geer. "We hebben goed onderhouden sportaccommodaties in Geffen en Nuland met veel mogelijkheden," zegt Rien, "zelfs voor concerten en tentoonstellingen. Het is jammer dat het idee van een aantal jaren geleden, om de sporthal uit te breiden tot een multicultureel centrum, het niet heeft gehaald. Dat had veel tijd, geld én discussie bespaard... !" Maar allereerst is de sporthal natuurlijk bestemd voor de Maasdonk.se binnensporten "Petje af voor de besturen, trainers, coaches en (jeugd)leiders van al die verenigingen die de clubs draaiende houden, vaak met eigen, enthousiaste leden. Jongeren zouden allemaal op z'n minst een aantal jaren lid moeten zijn van een sportclub; dat is goed voor lichaam en geest én goed voor het behoud van de sportverenigingen!" vindt Rien. Heel plezierig waren de contacten met de diverse clubs. Er moest best wel eens met tijden geschoven en geruild worden, maar dat ging altijd in goede overeenstemming. En Rien moest ook vaak uitleggen dat die "koude" sporthal (voor de bezoekers) toch de beste "sporttemperatuur" had... ! Ook was er een fijne werksfeer met de collega's door de jaren heen. Een dieptepunt was het overlijden van collega Theo Jagers, op te jonge leeftijd. Van jongs af aan heeft Rien zelf aan sport gedaan. Hij voetbalde bij N-G; stond in het 'beroemde' Ie elftal dat de tweede klasse behaalde, werd daar Sportman van het Jaar in 1972 en werd verkozen in het elftal van de eeuw. Bij de KPJ was hij jarenlang keeper in het handbalteam en hij tenniste bij De Vlijmd. Totdat zijn beide heupen moesten worden vervangen! Sinds die tijd blijft hij in beweging met fietsen en wandelen! Behalve sport, staan muziek en natuur bij hem hoog in het vaandel. Muziek vooral beluisteren en ontspanning en rust beleven met natuurwandelingen. "Als je die drie dingen op je levensprogramma zet, ben je een gelukkig mens!" Daarom wil Rien bij zijn afscheid op 4 oktober a.s. een muzikale hulde brengen aan de clubs, vanwege de prettige samenwerking. Hij wenst daarbij eveneens zijn huidige collega's veel succes toe. Een eigen dvd-presentatie (met dank aan Michel van Nistelrooij) getiteld "Geer gedoan", laat beelden zien van de activiteiten van de verenigingen, afgewisseld met favoriete muziek van Rien. En die muziekkeuze is heel

divers: Johhny Cash, Mary Black, U2, Rowwen Hèze, Gé Reinders, de Rolling Stones, Adamo en de Pompzwengels zullen o.a. voorbijkomen ... En Guus Meeuwis zal zingen: .. .Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden het licht uit gedaan... !

PIRATEN-HAAK Op 13 september j .1. vond er en volleybalspeeltuin plaats, in sporthal De Geer, met als thema "piraten". Waarschijnlijk heeft iemand per ongeluk onze "piraten-haak" mee naar huis genomen. Wij willen deze graag terug. Groetjes Floor van Duren en Marja van Kreij Molenstraat 16 Geffen.

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata. www.wielerh uisdemeulenreek. nl

Alle Modellen fietsen 2007 tot 30% korting. 13


MAASDONK HELPT WADDUWA SRI LANKA Tijdens Effe noar Geffe heeft de stichting Maasdonk helpt Wadduwa Sri Lanka geassisteerd met het strooibalen gooien. De opbrengst was voor het gezin Peiris dat door een storm haar hele hebben en houden is kwijtgeraakt. De opbrengst was € 100,- euro. Voor ons niet veel voor een hele dag werken met zijn allen, maar de sfeer was gezellig en gemoedelijk en we hebben volop plezier gehad. Ja, wat Wouter ter Haar ook in het Brabants Dagblad mag schrijven, ik ben gewoon een Nulandse, stond voor de stichting Maasdonk (dus Geffen, Nuland, en Vinkel) en heb gewoon volop plezier gehad in Geffen! Maar wat belangrijker is: we hebben de familie Peiris weer aan materialen geholpen om hun huis weer op te bouwen. Maasdonk helpt Wadduwa Sri Lanka bestaat uit mensen uit Geffen Nuland en Vinkel. Hoe is deze club ontstaan? Vorig jaar op de Kerstmarkt in Nuland werden we gebeld door Ad van Lokven en Geert Hanegraaf uit Vinkel. Of ze met een kraam met spulletjes uit Sri Lanka op de Kerstmarkt in Nuland mochten staan. Nou dat mocht. We waren onder de indruk van wat Geert en Ad allemaal deden. Ze werken afwisselend twee maanden in Nederland en twee maanden in Sri Lanka. Hier in Nederland leven ze zo sober mogelijk en al het geld wat ze hier verdienen gaat naar Sri Lanka. Zo blijft er ook niets aan de strijkstok hangen. En vooral dat laatste sprak ons wel aan. Ze vertelden ons van een scholingsproject waar ze mee bezig waren. Ze laten daar kinderen op hun kosten studeren. Er zijn er al een paar afgestudeerd en die hebben een goede baan gekregen. Ze vertelden ons ook dat ze niet iedereen konden helpen en met name het gezin Peiris waar ze goede banden mee hadden. Het lijkt voor ons onvoorstelbaar: ze hebben maar een paar duizend euro nodig om hun huis weer op te bouwen en krijgen het niet voor elkaar zo arm zijn ze. Toen zeiden wij wat stelt een paar duizend euro hier nou voor. Als wij ze nou eens gingen helpen met een mooie aktie. Toen zijn we in mei weer bij elkaar gekomen en omdat we met mensen uit Vinkel en Nuland waren zeiden we als we er nou eens een echt Maasdonk's geheel van maken en we vragen ook mensen uit Geffen hun medewerking. Toen hebben we Gilbert van de Meulenreek gebeld en die was meteen zo enthousiast dat we hem meteen maar hebben gebombardeerd als voorzitter. We hebben toen besloten dat we op 15 en 16 november hometrainwedstrijden gaan organiseren voor het gezin Peiris. We hebben dan drie fietsen en de bedoeling is dat mensen uit alledrie de kernen tegen elkaar gaan strijden. Verscheidene mensen hebben hun medewerking al toegezegd. Ik heb afgelopen week ook Wouter ter Haar van het Brabants Dagblad uitgenodigd om te komen kijken, en hij heeft beloofd dat hij zal komen! Wij zijn be14

nieuwd! Bert van Laarhoven en de voorzitter van Rondje Nuland Harrie van Loon hebben al beloofd dat ze tegen elkaar zullen fietsen, we gaan van de week de voorzitter van de Vinkelse spullenmert ook nog benaderen dus dat gaat helemaal goed komen. Zo gaan we de komende tijd verscheidene prominenten benaderen! We hopen dat jullie allemaal mee zult willen doen! Verder hebben we dan ook nog virtual spinningwedstrijden. Roelf Loeffen van Move 2b Fit doet ook mee met onze club en zorgt voor de fietsen. Je waant je op de Cauberg met je fiets heeft hij beloofd. Wij hopen dat jullie allemaal in zult schrij ven voor deze avond voor het home trainen of voor het virtual spinning. Het is voor het gezin Peiris. Bedenk maar eens hoe gezellig en comfortabel wij het hier hebben in Maasdonk, en bedenk dan dat we met zijn allen kunnen zorgen dat ook het gezin Peiris het door ons ook zo kan hebben. Dat gaat ons met zijn allen lukken! Namens Maasdonk helpt Wadduwa Sri Lanka Roos van der Kallen Maasdonk

DE NIEUWE WINTERMODE VAN EURO MODE IN ZORGCENTRUM DEHEEGT Nog even na-zomeren .. . maar dan staan het najaar en de winter weer voor de deur. We verdiepen ons in onze garderobe en kijken naar het modebeeld. Grijs met aubergine en paars, zwart in combinatie met felle kleuren .. . de nieuwe najaars- en wintermode biedt weer vele keuzemogelijkheden. Daarom ook dit seizoen volop modenieuws in zorgcentrum De Heegt. De dames van EURO MODE zijn er woensdag 5 november a.s. en laten u graag de nieuwe mode zien. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen .. . De koffie staat voor u klaar, u bent van harte welkom. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres.Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mai1:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kmisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester drs R.H Augusteijn Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder M.J..M van de ~n Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder E.JM de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 Wethouder ing. JTM. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 53 42 100 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op woensdag vanl3.30 tot 14.30 uur. MAASDONK NEEMT ZWERFAFVAL SERIEUS Onderzoek toont 'schoon' resultaat Om inzicht te krijgen ia de problemen rondom zwerfafval heeft de gemeente Maasdonk het Bureau Milieu & Werk in 2007 opdracht gegeven voor het uitvoeren van het 'Basisproject zwerfafval'. Met daarin mime aandacht voor de mening van haar inwoners. De resultaten van het proj eet zijn iruniddels bekend. En Maasdonk scoort 'goed en schoon', met als rapportcijfer gemiddeld een 7,5. Onder zwerfafval verstaan we rommel op straat, in het groen of water. Denk bijvoorbeeld aan papier, blikjes en verpakkingsmateriaal. Illegale dumpingen, hondenpoep, onkruid in verharding en in het groen, graffiti, wildplakken, bladeren, kauwgomplak en overvolle prullenbakken zijn buiten beschouwing gelaten. Enquête Van oktober 2007 tot en met april 2008 heeft het Tilburgse Bureau Milieu & Werk het 'Basisproject zwerfafval' uitgevoerd. Om de mening van de Maasdonkse inwoners te peilen zijn 1.000 enquêteformulieren uitgezet. De respons bleek hoog. Maar liefst 50% van de formulieren kwam ingevuld retour. De resultaten van de enquête zijn daardoor betrouwbaar. Binnen de gemeente zijn 47 locaties onderzocht. Hiervan zijn er 30 als schoon beoordeeld. Één locatie werd gezien als zeer vuil. De gemeente Maasdonk scoort als rapportcijfer gemiddeld een 7,5. En dat is een hoge score. Maasdonk neemt zwerfafval serieus en treft waar nodig maatregelen. Want uiteraard kan het altijd nog schoner en beter. De genoemde verbeterpunten uit de enquête worden dan ook zeker serieus genomen. Eén ervan is het beboeten van vervuilers. Meer weten? Op de gemeentelijke website www.maasdonk.nl leest u de resultaten van het project in het 'Inventarisatierapport zwerrafval gemeente Maasdonk'. Hebt u nog vragen over het rapport, dan kunt u contact opnemen met de heer Umut Köroglu, beleidsmedewerker Milieu, gemeente Maasdonk, tel. 073 53 42 100. 15


Scholenproject Rabobank Bernheze Maasland Jaarlijks brengen ruim 1.700 leerlingen uit ons marktgebied op kosten van Rabobank een leerzaam bezoek aan bijvoorbeeld de Museumboerderij, Kasteel Heeswijk, Sterrenwacht Halley en Stichting de Eijnderic. Voor de kinderen uit groep 8 wordt er jaarlijks een heuse BankBattle georganiseerd. Het gaat daarbij om méér dan geld geven. Het gaat om samenwerken, de maatschappij in beweging zetten, kennis uitwisselen en faciliteiten beschikbaar stellen voor de gemeenschap.

www.Rabobank.nl/BernhezeMaasland

Rabobank


MARIASCHOOL Er gaat er iets nieuws gebeuren in Geffen: Kunst wordt gratis weggegeven! De Mariaschool gaat onder de sloophamer, maar ze gaat echt niet verloren. Op het hout van haar oude vloer, op de dakpan van haar oude dak, op de planken van haar oude kasten gaan alle kinderen hun Mariaschool een tweede leven geven in de vorm van een kunstwerk. Met al die werkjes wordt in samenwerking met plaatselijke kunstenaars van de Kunstkring te Geffen een project over zwerfkunst opgezet. Wat is zwerfkunst? Zwerfkunst is een stukje kunst dat via het openbaar vervoer, een terras of een andere openbare gelegenheid steeds een ander plekje krijgt. Zwerfkunst herken je doordat het opvalt, vooral omdat het zich op een plek bevindt waar het eigenlijk niet hoort. Zwerfkunst wil meegenomen worden, het wil dat iemand zich erover ontfermt, maar niet te lang want dan benauwt het. Daarom wil het ook weer losgelaten worden. Liefhebbers kunnen het stukje Zwerfkunst mee naar huis nemen, voor een dag, een week of een maand, maar niet langer want dan kwijnt het weg. Zwerfkunst wil verhalen kunnen vertellen, waar het geweest is, hoe het gereisd heeft, bij wie het in huis geweest is en wat het meegemaakt heeft. Deze verhalen kunnen verteld worden op een weblog, al dan niet met foto 's. Je herkent onze zwerfkunst verder aan het logo van de Mariaschool en het internetadres dat aan de onder- of achterkant vermeld staat.

Na de herfstvakantie is het zover, dan gaat het project Zwerfkunst van start. Om de beurt zullen groep 1 tot en met 8 hun kunstwerken over het dorp verspreiden: op zelfgekozen plekken leggen de kinderen hun werkstukjes te vondeling. Op die manier verspreidt onze ouwe trouwe Mariaschool zich stukje voor stukje over Geffen of nog verder, liefhebbers kunnen een werkstuk een poosje in huis nemen, - - - - - - - . om er na een paar dagen, een paar weken of een maand echt afscheid van te nemen. Daarna moet het werkstuk weer opnieuw in een winkel, bij een schutting, in een bushalte of op welke andere openbare plek dan ook te vondeling worden gelegd, zodat de volgende liefhebber het kan meenemen.

Het kan gebeuren dat een werkstuk naar drie of meer adressen mag zwerven; het staat een poosje in de keuken, het mag even boven een bed hangen of zelfs een tijdje een etalage opfleuren!! De maker krijgt van alle tijdelijke eigenaars een reactie op internet. We zijn erg trots op onze oud-leerlinge Marloes van Druenen die druk bezig is met het regelen van het ctigitale deel van dit project. Wie een te vondeling gelegd kunstwerk vindt, kan daarop een label vinden met alle gegevens. Belangrijk hierbij is, dat u op internet op zoek gaat naar de schoo1, de groep en het nummer op dit label. Op het weblog laat u de makers van de gevonden werkstukken weten wat u ervan vindt en wat u ermee gedaan hebt. Misschien reist een kunstwerk verder dan de grenzen van Maasdonk; ook dan komt de reactie toch bij de maker terecht: internet is wereldwijd! U begrijpt, dat het contact tussen vinder en maker dit project zo interessant maakt!!! We hopen dat er zo een levendige communicatie zal ontstaan tussen makers en vinders, en het leuke is, dat men zelf kan reageren op gevonden kunst van bekende en minder bekende kinderen, maar ook de reacties van anderen op de zwerfkunst van je eigen kind kan lezen. Misschien vindt oma een werkstuk van haar eigen kleinkind achter het tuinhek? De vinder van het kunstwerk van je zoontje, was vroeger je k lasgenoot op de basisschool. Wie het lastig vindt om met de computer contact te leggen, heeft vast wel iemand in zijn familie- ofkennissenkring om te helpen: volg de instructies op het label aan de achter- of onderkant van het kunstwerk. Maar hoe dan ook: Iedereen MOET reageren: desnoods schrijft u een brief of ansichtkaart omdat de vinder zicb altijd moet houden aan de 7 ijzeren wetten: 1. Zwerfkunstheeft geen prijs, het mag niet verhandeld worden. 2. Zwerfkunst heeft geen vaste eigenaar, slechts toeschouwers. 3. Zwertkunst hoort te zwerven, na 1 maand vast verblijf hoort het wederom te zwerven. 4. Zwerfkunst is niet verbonden aan één participerende kunstenaar, slechts aan kunst. 5. De wegen die Zwerfkunst aflegt dienen te allen tijde op internet te worden vastgelegd, dit proces wordt het product. 6. Zwerfkunst is autonoom, laat zich niet kwalificeren door de conventies van de hedendaagse kunstwereld. 7. Het belang van een zwerfkunstwerk wordt bepaald door de wegen die het heeft bewandeld. www.zwerfkunst.com 17


0! Kunstkring

Na het succesvolle Kunstkoeienproject heeft de Kunstkring Geffen gezocht naar een nieuwe kunstactiviteit. Tijdens de jaarvergadering werd het idee geopperd om de kassahuisjes van Effe noar Geffe te beschilderen. De voorzitter van Effe noar Geffe Bert van Laarhoven vond dat een uitstekend initiatief. Zaterdagavond 6 september heeft u daar de eerste resultaten al van kunnen bewonderen. Twee fraai beschilderde kassahuisjes werden toen onthuld.

De Kunstkring beeft als doel; 1 het in contact brengen van Geffense kunstenaars met elkaar 2 het in contact brengen van Geffen met kunst Heeft u belangstelling voor kunst dan nodigen we u van harte uit om lid te worden van de Kunstkring. U hoeft zelf geen kunst te maken. Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met de onze voorzitter Marianne Willemse, mjwillemse@home.nl tel: 5322262

HOEVEEL VOLLEYBALLEN DACHTU? Op zondag 7 september was volleybalclub G'68 Maasdonk weer aanwezig op Effe noar Geffe. Deze keer met een knalpaarse auto van 'd 'n Bart' gevuld met... béél veel volleyballen. Aan de voorbijgangers de vraag hoeveel er nu precies in zaten, met een mooi boodschappenpakket van ClOOO als prijs. Dat men het er nog niet over eens was bleek wel uit de genoemde aantallen. De een dacht 30, de ander 300 en alles ertussen in. Om u niet langer in spanning te houden: het waren er 101. De prijs ging naar Karlijn van de Uijtert uit Geffen, die precies het juiste aantal had geraden.

Verder waren er steeds jeugdleden van G'68 Maasdonk aan het volleyballen, zodat iedereen kon zien hoe leuk dat is. Voor iedereen tussen de 4 en 60 jaar oud heeft G'68 Maasdonk wel wat te bieden. Is het misschien wat voor u? Neem dan voor informatie contact op met Suzan School (g68maasdonk@hotmail.com of06-1012 1026) en kom een keer langs op de training.

BEDANKT! Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn vriendin, onze dochter, zus, schoonzus en schoondochter Judith Strik. Graag willen we iedereen bedanken voor de wanne belangstelling die we tijdens haar ziekte en na haar overlijden mochten ontvangen. Bedankt, we zullen deze steun nooit vergeten. Bram Peter en Annie Inge en Maarten Anke en Rick Peter en Marieke Laura en Niels Jan en Marijke Jeske en Tom

Vind jij het leuk om kleding te maken naar eigen ontwerp of idee, dan is naailes en/of patroontekenles precies wat je zoekt

Voor inlichtingen bel of mail: FLO-S@live.nl

0735323917

Groetjes en tot ziens :

Beppie van Orsouw Runrotstraat 1 A 5386 CT Geffen

18


HEEMKUNDEWERGROEP "VLADERACK" ZET DE KELDERDEUR OPEN OP ZONDAG 5 OKTOBER Tijdens Effe noar Geffe wisten al velen de weg te vinden naar de Aloysiusschool om de tentoonstelling over de Geffense emigranten en foto's uit het gemeentearchief te bekijken. Was u toen niet in de gelegenheid of wilt u alles nog een rustig bekijken? Dan kan dat op zondag 5 oktober, want dan zetten wij onze kelderdeur onder het gemeentehuis open vooru. U bent welkom van 10.30 tot 15.00 uur om een kijkje te komen nemen in de heemkunde kelder waar wij nog duizenden andere foto's bewaren. Ook hebben wij een grote collectie bidprentjes, of misschien bent u geïnteresseerd in ons krantenarchief of wilt u het bevolkingsregister inzien, het kan allemaal bij ons. Ook zal er een grote collectie oude ambachten en gereedschappen te zien zijn kortom teveel om op te noemen. Dus noteer zondag 5 oktober in uw agenda. De koffie staat klaar. heemkundegroep@gmail.com

SAMEN UIT ETEN Dit project is opgezet in een samenwerkingsverband tussen de 3 KBO's uit Maasdonk. Iedereen vanaf 55 jaar mag deelnemen dus ook NIET KBO-leden. Wij willen 3 á 4 keer per jaar in een restaurant, wisselend over de drie dorpen, samen gaan eten. Om dit uitstapje voor iedereen mogelijk te maken willen wij de kosten zo laag mogelijk houden.Wij proberen dit te bereiken door vooraf met de restauranthouder een diner of buffet samen te stellen en hiervoor een scherpe groepsafspraak te maken. Voor mensen met vervoersproblemen zal voor vervoer gezorgd worden. Het eerste "Samen uit Eten diner op 25 januari 2008 in Nuland in Hotel Nuland is een groot succes geworden. De tweede keer "Samen uit Eten" is gehouden op vrijdag 30 mei in de Dorsvlegel te Vinkel. Een gezellige bijeenkomst en zeker succesvol. De derde keer-als afsluiting van dit jaar 2008- hebben wij in GEFFEN afspraken gemaakt met Restaurant "DE SCHANS" Kerkstraat SA (schuin tegenover de kerk) en wel op WOENSDAG 12 NOVEMBER 2008. De afgesproken prijs is inclusief drank (wijn, bier, frisdrank, koffie, thee etc.) en bedraagt 20 EURO per persoon. Het betreft hier een uitgebreid buffet (naar eigen keuze) met diverse soepen, diverse soorten vlees, vis, groenten en zo meer.Men kan laten wokken, op een bakplaat laten bakken en braden en voor dit alles is voldoende per-

soneel aanwezig. Vooraf wordt er door het bedrijf enige uitleg gegeven over de gang van zaken zodat het voor eenieder eenvoudig wordt gemaakt om gezellig en voldoende te eten en te drinken. Als nagerecht is er een ijsen bavaroisbuffet. Het is de bedoeling dat we rond 16.30 uur aanwezig zijn en om 17.00 uurbeginnen.Rond 19.00uur(opeenhalf uurtje wordt niet gekeken is ons verzekerd) is het "festijn" afgelopen. Wij hopen op een fijne en gezellige avond en met veel deelnemers!!

AANMELDFORMULIER "SAMEN UIT ETEN" OP WOENSDAG 12 NOVEMBER 2008. NAAM: VOLLEDIG ADRES: IK/WIJ NEMEN DEEL MET ............. PERSONEN SVP AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS: 0 Ik maak een bedrag van 20 EURO per persoon over op rekeningnummer 13 7 5 .13. 976 t.o. v. KBO.afdeling Nuland, te Nuland onder vermelding van "Samen uit Eten" 0 Ik betaal contant bij jnlevering van deze antwoordstrook. 0 Ik heb eigen vervoer en kan nog ....... personen meenemen. 0 Ik heb eigen vervoer maar kan niemand meenemen. 0 Ik heb geen eigen vervoer en moet worden opgehaald (hierover wordt contact met U opgenomen)

DIT AANMELDFORMULIER INLEVEREN UITERLIJK 11 OKTOBER 2008 BIJ: Lenie Rutten Kastanjelaan 13, 5382 KC Vinkel Fransje Gommers, De Karn 15, 5386 EE Geffen Jos van Lokven, Schoolstraat 13, 5391 AX Nuland

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

19


kerk zal tijdens de vieringen in het weekend van 18 en 19 oktober de tweede collecte bestemd zijn voor de kinderen in Oeganda.

Ml5SIZ ONtWtKKZUIG VJUDt GEl7tH

NIEUWS VAN DE WERKGROEP MOV

Een schoolbus voor Ghana De gezinsfietstocht r - - - - - -----,.._..._ van de MOV in juni, ~ samen met het Zwengelfeest van de Pompzwengels was een groot succes. Het goede doel waarvoor we fietsten was een project in het dorpje ....._.;,,K.._ _ _ _ _ _ _ _ _ ____. Asuoso in Ghana, een schoolbus voor de kinderen zodat zij vanuit de wijde omtrek naar school kunnen gaan. Zonder deze bus kunnen de kinderen niet naar school. De bus is er inmiddels en Marian Remmerswaal stuurde ons de bijgevoegde foto toe vanuit Ghana. Kijk maar eens goed, op de bus staan de namen van de twee Geffense basisscholen Aloysius en Maria. Een leuk gebaar naar de kinderen van onze scholen omdat ze zo geweldig hun best hebben gedaan voor de sponsorfietstocht Een groot deel van de opbrengst van de fietstocht kwam namelijk van de kinderen. Bedankt jongens en meisjes, jullie waren geweldig. Een grote foto van deze bus en de schoolkinderen uit Asuoso krijgt een plaatsje in de Aloysiusschool en de Mariaschool. Daarvoor heeft Ellie Smit gezorgd, namens baar nicht Marian Remmerswaal, de contactpersoon van dit project. Prachtig toch dat er daarginds in het verre Ghana een schoolbus FOnd rijdt met daarop de namen van de twee Geffense scholen. Kinderen voor kinderen, een band tussen Ghana en Geffen.

Werkgroep MOV (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

NIEUWE E.H.B.O. CURSUS De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2008/2009 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 16 lessen van 2 uur. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten. De kosten bedragen all-in € 150,Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 1 oktober bij; Jolanda Koch in Geffen tel. 073-532 2990 Ivonne van Ieperen te Nuland tel. 073-532 2048 06-53959344 Albert van den Elzen te Vinkel t~l. 073-532 1809

Gordijnen Atelier "VeCia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen Wereldmissiedag voor Oeganda Ook het project van wereldmissiedag is bestemd voor kinderen, de kinderen uit Noord-Oeganda. De bevolking van Oeganda is jarenlang geterroriseerd door guerrillastrijders. Miljoenen mensen moesten vluchten en zijn ondergebracht in vluchtelingenkampen. De guerrila's dringen de kampen binnen en kidnappen kinderen die ze vervolgens dwingen als kindsoldaat tot onvoorstelbare gruwelijkheden. De kerk probeert de exkindsoldaten die zijn ontsnapt op te vangen en veiligheid te bieden. D eze kinderen verdienen onze steun, ze zijn voor hun leven getekend en hebben alle recht op bescherming en begeleiding. Tijdens de wereldmissiemaand in oktober kunt u ook uw bijdrage storten op Giro 1566 Den Haag. In onze 20

• Vitrage • lnbetw:een • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen

• Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

Triple ~ A«ount1,-. vol

Dw"PJp,1,1-. 21

triple A

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

-

""a,.~-~ ....... S:1 -ZG~

W.M. (Djm) van da Put

..

~

01J.$.J 41 q

"'O ;-~......, .. iu

-~

f1J.J14,

--...r,oj,'~l'flf"'

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 1O - 5374 PG Schaijk

~alle-en Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhouds-

Van Soest

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z

-=

~ & DESIGN ONlWERP,MNLEG ONDERHOUD,RENOVATIE Corné van Dinther

Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

'01 Houten poorten Q Hekwerken Q Kastanjehout

0 Eiken balken

n, Natuurlijke afscheidingen

Meubilair 1) Buitenkeukens

Q Prieeltjes '/".il Terrasovel'kapping

1)

De ~ Kastaan ~~

Kastunjchoutt-n h ekwerkl'n en pom·b•n

R. ,-.d. 00f•len- l\ulandi1estraat 5u - 5391 KC Nuland T. 073 5321917 -1'~ 073 5:324.601 - ..\1. 06 54977281 info@dekustaan.nl - www.dekastaan.nl


Ml~,1_EKVERENIGl~G .,\'\ ,lkn Is Kunnen

NIEUWS VANUIT DE WIK

~effen

Geffen gaat over een tijdje lijken op een grote bouwput: de scholen gaan plat en een groots nieuw cultureel centrum komt van de grond. Dus ook onze voormalige repetitieruimte, de Aloysiusschool, gaat op korte termijn verdwijnen. Gelukkig was daar onze redder in nood die onze muziekvereniging nieuw onderdak gaf. Benny Romme zorgde voor een nieuw onderkomen voor ons en een aantal andere Geffense verenigingen in zijn Carbone. De ruimte voor WIK is zo aangepast dat de akoestiek en de klank van het orkest perfect is, de (kleine) majorettes genoeg ruimte hebben om te kunnen dansen en de slagwerkgroep zijn spullen goed kwijt kan. We hebben eindelijk weer ons eigen plekje en voelen ons helemaal thuis. En dat komt natuurlijk niet alleen doordat onze oude vertrouwde bar weer terug is! Kortom, we willen Benny hartelijk bedanken dat hij ons een ruimte heeft geschonken waar WIK weer helemaal WIK kan zijn. Benny Bedankt!!!

ker geworden en na enkele weken mocht zij als een van de eerste niet-kloostergebonden bewoner het Sint Jozefoord als revalidatiecentrum betreden. Riek vecht er hard voor om weer naar haar eigen woning aan de Papendijk te mogen, maar daarvoor moet zij opnieuw leren lopen. Ik denk dat zij het erg op prijs zou stellen als we de Geffenoare oproepen een Beterschap kaartje te sturen naar het adres van Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC te Nuland. Met de steun van haar dorpelingen zal zij zeker de extra kracht kunnen vinden om terug naar haar geliefde huis te keren. Met vriendelijke groeten, Astrid Brouwer, Papendijk 13

KOM AFSCHEID NEMEN VAN DE MARIASCHOOL! Binnenkort valt het doek voor de Mariaschool, dus kom nu nog één keer sfeer proeven, herinneringen ophalen, foto's bekijken, oud-klasgenoten en leerkrachten ontmoeten en natuurlijk een aandenken kopen. GROTE LEEGVERKOOP 27 september, 10.00 tot 14.00 uur Mariaschool in Geffen met om 10.30 uur veiling van de topstukken.

DANKBETUIGING Dank, U, Wel! Bij ons diamanten huwelijksfeest werden wij verrast door een onverwachte hoeveelheid aan felicitaties in de vorm van cadeaus, bloemen en kaarten, onze dank gaat dan ook uit naar allen die dit hebben opgebracht. In het bijzonder naar W.I.K. en majorettes en het St. Joris gilde, de gemeentelijke belangstelling! Onze dank betreft ook de zorg en bediening van de Gouden Leeuw! Alles was fantastisch, hartelijk bedankt, om nooit te vergeten.

FIETS GELEEND???

Maria en Wim de Veer - van Vijfeyken

Wie heeft er mijn fiets geleend? Hij stond bij de sporthal De Geer, het is een damesfiets met kinderstoeltje achterop. Graag terug bezorgen in de Veldstraat 14. Bij voorbaat dank.

5391 BL Nuland

GEACHTE DAMES/HEREN,

openinqstijden: rreardaçi - vrijdaçi: 15.00- 21 .00 uur zaterdaq -zondaq: 14.00- 21.00 uur

Enige tijd geleden is mijn buurvrouw Riek vd Hanenberg, echtgenote van Harrie vd Hanenberg, van de Papendijk l lA in coma geraakt. Na 21 dagen is zij weerwak22

STER VIDEOTHEEK pegrimstraat 1-b

telefoon: 073532 18-27 stervidwtheeknula rd @h9tnet.nl WW'.W,stervid wtheek. n1


A. _Hanegraaf Geffen B.V. f A.

MarkRomme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geften Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen M"deKinderenv.:P Jl Bd'~ Hamtel. 073-5325551 1, 5386 JA Geff~f.7' Telefoon 06 16610622 t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl maandag zaterdag 8.30 - 17.00 uur

-~......

"Verbouw of Nieuwbouw"

'T BERGJE V.O.F.

aouvv

GARANT ~

Cafétaria / Eetcafé

~, onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Een NVOB initiatief

Van der Sangen Tuinhout

Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen

✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓Vlonders

✓ Tuinhuisjes

Ontwerp en I of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓

Bloembakken

✓ Accessoires ✓

Decoratieve boerderijdieren blokhutten

✓ Showmodellen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN.

PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZLJN € 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22

5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,-

HELE PAGINA

65.-


VERLOREN Tijdens Effe noar Geffe, op zondag 7 september, ben ik om ongeveer 12.00.u een gouden halskettinkje met twee gouden staafjes met diamantjes verloren. Ik ben ze kwijt geraakt in de Runrotstraat, ongeveer bij nr 29. We hebben het derde gouden staafje en een deel van het slotje daar teruggevonden. Ik hoop op deze manier in contact met de vinder te komen. Gidie van Iersel Tel 073-5321858, Mob 06- 13943394

MINIPLAYBACKMIDDAG Buurtvereniging "De Vierwinden" te Geffen Zondag 5 Oktober wordt door buurtvereniging "De Vierwinden" een Miniplaybackshow georganiseerd. Dit jaarlijkse evenement word dit jaar alweer voor de twaalfde keer georganiseerd. Er zijn veel enthousiaste deelnemers die zullen strijden om de prijzen. De organisatie zal er dan ook alles aan doen om van deze middag wederom een geslaagd evenement te maken. De Miniplaybackshow wordt gehouden in Zaal "De Gouden Leeuw" te Geffen en zal beginnen om 13.30 uur. De zaal is al om 13.00 uur open. U bent van harte welkom, en wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze Miniplaybackshow. De entree bedraagt € 2,50 voor volwassenen. Kinderen onder begeleiding hebben gratis toegang.

PERSBERICHT Huijbregts Notarissen verhuist en introduceert DéWoonnotaris.nJ Klantgerichtheid en produkten op maat. Dat is hetgeen waar Huijbregts Notarissen met vestigingen te 'sHertogenbosch, Rosmalen en Vlijmen al vele jaren voor staat. Persoonlijkheid en een professionele advisering staan daarbij hoog in het vaandel. De huidige klantenkring is dat gewend en Huijbregts Notarissen wenst deze 24

servicegerichte dienstverlening graag te behouden. Het leveren van de beste kwaliteit en maatwerk is de werkwijze die Huijbregts Notarissen ambieert. Huijbregts Notarissen voldoet ook graag aan de nieuwe behoeften van de moderne consument: een gemakkelijk, snel en voordelig produkt. Vandaar de introductie van een innovatief concept: DéWoonnotaris.nl. DéWoonnotaris.nl is dé digitale notaris voor woonprodukten. De Vlijmense vestiging van Huijbregts Notarissen aan de Achterstraat verhuist weer terug naar de Julianastraat en wordt vanaf 4 september a.s. voortgezet onder de naam "DéWoonnotaris.nl". De consument kan bij DéWoonnotaris.nl terecht voor de notariële afwikkeling van de aankoop van een woning en/of hypotheek. Laagdrempeligheid en transparantie spelen hierbij een grote rol. DéWoonnotaris.nl is een gemaksnotaris; de communicatie verloopt via e-mail en een digitaal dossiervolgsysteem. Hiermee kan de cliënt zijn eigen dossier "24/ 7" online bekijken. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van het Internet wordt de afstand tussen notaris en cliënt verkleind. Een ontwikkeling die te vergelijken is met Internetbankieren. DéWoonnotaris.nl staat voor duidelijke taal & heldere tarieven. Speciaal voor startende samenwoners op de woningmarkt heeft DéWoom1otaris.nl een voordelig pakket ontwikkeld: "het starterspakket". Startende stellen zonder kinderen regelen met dit pakket gemakkelijk, snel en bijna geheel online de aankoop van hun eerste woning en samenlevingsovereenkomst. Dankzij een hoge mate van efficiency, snelle communicatie, slimme kostenbesparingen en ervaren medewerkers, biedt DéWoonnotaris.nl haar diensten aan tegen een voordelig tarief Offertes kunnen 24 uur per dag online worden aangevraagd. De aanvrager ontvangt de offerte binnen 5 minuten in zijn mailbox. De offerte is duidelijk geformuleerd. Na de digitale acceptatie van de offerte ontvangt de cliënt een persoonlijke inlogcode, waarmee de voortgang van het eigen dossier kan worden gevolgd. Ook de intermediair heeft toegang tot dit digitale dossiervolgsysteem. Voor meer informatie en offertes: www.dewoonnotaris.nl. Het nieuwe pand van DéWoonnotaris.nl ligt aan de Julianastraat 19 te Vlijmen. Dit adres blijft ook de toegang tot de overige notariële diensten, welke via Huijbregts Notarissen worden verleend.

VERMIST Zwarte Gazelle oma fiets. Was opslot geparkeerd bij de Rabobank op zondag tijdens Effe noar Geffe. Dylan van Grinsven 06 21397876


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

~HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Hepa Care

Café - Zaal 't Haae;je voor bruiloften, partijen en vereaderineen

Comfortabele s oelen en fauteuils

îel.: 07

~

532 15 20

H. van Dint er Leiweg 2a 5386 KR Geffen

• 073 5325032 B, 073 5320821 info@he a . nl

~

www .caf ezaal hethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@het net.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

thuis.

Onze wereld

Onze werken

De wereld van bouwen en wonen

Met vele honderden woningen per Jaar behoort Van WanroolJ tot de grotere spelers In de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt van WanroolJ bedriJfsmatlg onroerend goed. Daamaast is het be· dnJf actief in grondexploitaties, com• plete bestemmingsplannen en binnen• stedelijke heronlwlkkellngen. De fraaie werken die Van Wanroolj realiseert staan voor kwalltelt en duurzaamheid.

verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van WanroolJ Bouw &. Ontwikkeling veranderde In bijna 40 jaar tijd m..,, mede In het belang van de klant. TegelrJkertljd vraagt diezelfde

~·-

klant wE"-1 om een persoonlijke bene~

. ,r;~~ 1{' -.......,

Á~\~ .

.

~

;;c.è. .

.

derlng. van wanroolJ Is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht 1n

Onze woorden zowel klanten als de 300 medewerlcors merken dat ze te maken hebben mat een famlllebedrijf. De mensen van Van Wanroolj kennen korte lijnen en trach· ten waar te maken wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werlc, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van wanroolJ geert waarde; economische waarde én waardering.

een veranderende wereld.

.

www.vanwanrooij.nl

~

van wanrooij bouw & ontwikkeling broekstraat 2 5386 kd geffen tel 073 53 40 400 www.vanwanrooiJ.nl info@vanwanrooij.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

c, OOO

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 Cl Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Oss

0412- 622213

Geffen 073-5321995


WORKSHOPS INTRODUCTIE ENNEAGRAM EnneaVisie in Ravenstein start weer met de workshops "Introductie Enneagram": workshop 1 op zaterdag 27 september en workshop 2 op 11 oktober. De workshops worden gegeven van 09.30 tot 16.30 uur. Het is mogelijk voor één of beide workshops in te schrijven. In workshop! maak je kennis met de negen verschillende persoonlijkheidstypen van het enneagram en ga je ontdekken wat jouw type is. Als je jezelf eenmaal in een type herkent, kan het je zeer verhelderende inzichten geven in je persoonlijkheid, die je direct in je werk en leven kunt toepassen. Je ontdekt nieuwe aspecten van jezelf en krijgt duidelijker voor ogen wat wérkelijk belangrijk voor je is in het leven. In workshop 2 wordt dieper ingegaan op de innerlijke drijfveren van de negen typen. Je ontdekt welke automatische patronen ons diep van binnen drijven om de dingen te doen die we doen. Hiervan zijn de meesten van ons zich niet bewust, met als gevolg dat we onszelf beperken en soms zelfs dingen doen die schadelijk voor onszelf of onze relaties zijn. Kennis van je enneagramtype geeft je een helder inzicht in je drijfveren en hoe je je van je automatismen kunt bevrijden. Pas als je deze kunt loslaten, ben je werkelijk vrij omje eigen keuzes te maken! Voor meer informatie en inschrijving kun je contact opnemen met EnneaVisie, tel. 0486-412597. Je kunt ook op de website kijken: www.enneavisie.nl.

PERSBERICHT Gratis spreekuur tijdens Week van de Borstvoeding Veel misverstanden over borstvoeding 'Ik had wel melk, maar er zat niets in ', 'van borstvoeding krijg je hangborsten '; over borstvoeding bestaan nog veel misverstanden. Om daarin verandering te brengen, bieden de thuiszorgorganisaties dit jaar tijdens de Week van de Borstvoeding (week 40) gratis spreekuren bij lactatiekundigen aan. Het grootste misverstand is misschien nog wel dat kunstvoeding even goed is als borstvoeding. "Borstvoeding is de beste voeding voor een baby en het is gezond voor de moeder", stellen de lactatiekundigen van de Brabantse thuiszorgorganisaties. "Borstvoeding verhoogt de weerstand van de baby, waardoor deze tegen heel veel ziektes wordt beschermd. Ook beschermt borstvoeding tegen overgewicht." Beïnvloed Je kunt je afvragen waarom dan niet alle vrouwen hun baby borstvoeding geven. "Er kunnen soms medische redenen zijn waarom borstvoeding niet mogelijk is, maar 26

gelukkig komt dat zelden voor. Vaker komt het voor dat vrouwen zich niet zo verdiepen in borstvoeding, of worden ze beïnvloed door de negatieve verhalen die ze horen." Een van de doelstellingen van de Week van de Borstvoeding is deze kenniskloof te overbruggen. Dit jaar gebeurt dat onder het motto 'Tijd voor elkaar' . De themaweek rond borstvoeding werd een aantal jaren geleden ingesteld door Unicef om het gebruik van borstvoeding wereldwijd te stimuleren. Dit jaar staat de themaweek traditiegetrouw in week 40 - in meer dan 200 landen op de kalender. Cultuur en traditie Wereldwijd zijn er grote verschillen in het gebruik van borstvoeding. Vaak spelen cultuur en traditie daarbij een grote rol. Zelfs binnen ederland zijn de verschillen groot. In Brabant wordt bijvoorbeeld minder vaak en minder lang borstvoeding gegeven dan in de rest van Nederland. Ook Limburg scoort laag. Aan een gebrek aan informatie hoeft het niet te liggen. Er staan de jonge vaders en moeders talloze boeken en internetsites ter beschikking. Daarnaast kan men terecht bij de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, La Leche League, de verloskundigen, de kraamzorg en het consultatiebureau. Meer en meer is er ook een rol weggelegd voor de lactatiekundigen. Zij worden erbij geroepen als de reguliere zorg geen uitkomst biedt. Hun consulten worden steeds vaker vergoed door de zorgverzekeraars. Lekker en goedkoop Wat de lactatiekundigen betreft, hoeven er weinig redenen te zijn om de baby geen borstvoeding te geven. "Het is de lekkerste babymelk, het is goedkoop en gemakkelijk. Een vrouw heeft het immers altijd bij de hand." Voor meer informatie over de gratis spreekuren kunt u contact opnemen met uw thuiszorgorganisatie. Meer informatie over de Week van de Borstvoeding vindt u op www.borstvoeding.nl of www.borstvoeding.com.


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend .

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

dru k• nJW'lhabobv

• •

Heeetorseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 8-4 • F (073) 532 47 95 I! dNkkerijOw1habo.nl • 1 www.wlhabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met f>PO r-a Jli:!clll ~

Cespecialiseerd in:

hnn ~ um J? pds

• Exclusieve gezichts· en • Blendtherapeute echt mooi voor rit' ddg lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten handen voeten) • Exclusieve s1erade ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

._,ANNE Moo 1$ f/J\SCHOENe,

• Make-Up workshops

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdtc

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen " Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur

Dorpsplein 13

U itvaa rtverzorgi ng

5386 Cl Geffen 073-5324221

VAN LITH B.V. D ocfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 \\\\'\\ .uil\ aartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvan Iith. n 1

Gebr. van de Wetering ...i.o. "1~--

-

w~.,.~

~

-

C,

.,.riannemode:.,. 1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

(;)

- ---

Dommelstraat 47

09 .30 - 17.00 uur

Zo:

Bel: 0412-623 1 73

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 • 63 72 06

INDIVIDUELE TRAINING • NoutllU:tJtnti.nlng • CanHotn,inlng

• Combtna~ Neulllu••Ci:Wtlo

GROEP5TRAIN1Nli • Total Fit • Indoor Cycllng • Streetdance • 5"1tchlng • Senlotentrnlnlng

Openingstijden:

Ma: Di: Wo: Do:

Yr: Za:

MEDl5C:HE FITNE55

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lol 18.00 too 101 20.00 9.00 tol 16.00

• Fuslotraining • Do Aug&ehool • Revolldatlctralnlng

• Ruïntegratletralnlng

INDIVIOUELE TRAINING • Arnmgemenmn op maat

P_,..,.Jk 1e • 5386 EC Geffen Tel. (073) S3e 74 7e • Fax 10731 53e 65 75

Klooslerslraal 5r - Gellen Tel. 073 5321683 · Fat 013 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednurnmer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09. 00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17 .00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreeku ur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11. 00- Ó.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen vo~r afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bemhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Ra<>t 1leegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 28

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11 .45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00- 16.30 u vrijdag van 8. I5 - 11 .45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk: Spreekuurpunt: Dorpsstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990 Asli Bolat, Ma. 9.00-10.00 uur en Wo. 9.00-10.00 uur Jos van de Berg, Maandag 9.00- 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss- Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helrna Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenkJanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.