Torenklanken 2008 - nr 13

Page 1

46e jaargang I nummer 13 1 september 2008

redaktieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bar!<· dru, · op1~-

LAAT '·A

Veldstraa, 13 torenkla11 ,'.e"'';s;~e n MagN>L.a •::: 'E ew~ (073) 532 28 75 Velcs!raë.i • 3 :e.efoon (073) 532 23 56 Qa.:JOGar-• ~, • 1 58.03.009 , -.aoc dnikkerî1, Geffen ; 75C ~nplaren

f\'' 1'1EIJTS" BESTAAN!

Oproep aan iedere Geffenaar. One Áeer per jaar geeft Heemkundewerkgroep Vladerack eer:. tijdschrift uit over de geschiedenis van Geffen. Het boekje, "Auw Neijts" genaamd, bestaat al 15 jaar en kent vele trouwe lezers. Al jaren waren enkele personen verantwoordelijk voor de samenstelling. Helaas hebben zij aangegeven dat ze willen stoppen. Daarmee zou een uniek stukje Geffense geschiedschrijving verloren gaan. Daarom via deze weg een oproep aan u om ons te helpen. We zijn op zoek naar personen die het leuk vinden om artikelen te schrijven, interviews te maken en eventueel in de archieven te duiken op zoek naar interessante onderwerpen. De onderwerpen van de artikelen worden door de schrijvers zelf bepaald, maar moeten wel serieus en historiscb verantwoord zijn. De personen die wij zoeken zullen in het begin ondersteund worden, maar nemen later zitting in de redactie van het blad. Ben jij degene die ons kan helpen? Meld je bij Heemkundewerkgroep Vladerack of bel naar Clasine van Venrooij, tel 5323033

1

Laat "Auw Neijts" bestaan!

n n Het thema van 2008 is EMIGRANTEN UIT GEFFEN. Verschillende mensen geboren in Geffen en soms al vele jaren wonende in het buitenland gunnen ons een kijkje in hun leven daar in den vreemde. We hebben medewerking van mensen die wonen in o.a. Engeland, Amerika, België, Canada Australië en Indonesië. Ze laten ons mooie foto's zien van hoe ze daar wonen, de omgeving en van hun kinderen etc. Zeer de moeite waard om te bekijken. We vullen de tentoonstelling aan met prachtige foto's uit het GEMEENTELIJKARCIITEF. Zo kunt u kijken naar schitterende luchtfoto's uit 1977 gemaakt van ons mooie Geffen. Ook hebben wij mooie foto's van flinke wateroverlast in de straten van Geffen in 1997, en heel recentelijk van juli 2008. Ook laten wij zien hoe Geffen er kort geleden nog uitzag. Tevens tonen wij mooie zwart wit foto's van onze Maria Magdalena kerk en van Effe noar Geffe, en nog veel meer foto's die het bekijken waard zijn. Kortom een prachtige fototentoonstelling die u beslist niet mag missen. U bent welkom op zaterdagavond vanaf 19.30 uur m.m.v. van de BANDOLA'S en op zondag tijdens Effe noar Geffe in de hal van de Aloysiusschool. Tevens presenteert postduiven vereniging Maasdonk een schitterend boek over duivensport in Maasdonk geschreven door Ruud Verhagen. Het boek ligt ter inzage bij onze tentoonstelling en wordt tijdens ENG te koop aangeboden.

1-leemKunáewerKgroep ,,'Vfaáerack ';

Geffen TENTOONSTELLING Wij zijn alweer maanden bezig om de tentoonstelling voor te bereiden die wij willen presenteren tijdens Effe noar Geffe.

heemkundegroep@gmail.com

KOPY INLEVEREN VOOR:

13 september (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Ja, Verzekeringen

~ dat doen

we allemaal!

;;-JJ:,

Makelaardij Aan-/ verkoop

8'B.r \;

theken

Taxaties ~

SNS Regio Bank Huur/

Financieringen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin www.woonkrant.nl

www.geldengezin.nl

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Vul SaNJndll auuagaoep buuwt

al 80 ,larwlnllelc:ecllra scholen, dlelrtllullecentnt. woningen en bldlllflo,,bouw-L Bauw" - ........ u lwlMlt dat In •!Ie facelllnVIIII-Mrkende . . . . . - · ultvowlng.

"Kwalltelt wint de strijd"

®

A~~:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE KmEIN

~U#~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

.....-....,

,,.

~

5388ICIIGl!llla

t■I: 07Mmll1 fltlCI.O?J-6U22Sa ~ d i l bo~I ..-.◄• D1 1 1huuwgnNl(t,III


,,.

Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@paroehiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Bij afwezigheid van de kapelaan helpt het antwoordapparaat u verder voor spoedgevallen. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALEI\-OER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 05 sept. 19.00 u. * avondmis za. 06 sept.19.00 u. geen v1enng zo. 07 sept. 09.30 u. + Openluchtmis in de tuin van de Heegt mmv WIK (bij slecht weer in de kerk) ma.08 sept.19.00 u. * avondmis vr. 12 sept. 19.00 u. * avondmis za. 13 sept.19.00 u. H.Mis mmv studieorkest (+ kinderkerk) zo. 14 sept. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma.15 sept.19.00 u . * avondmis met aanbidding tot 20.00 u. vr. 19 sept.14.00 u. huwelijksviering Hennie van de Kamp en Anja Nelissen 19.00 u. avondmis za. 20 sept. 09.30 u. Jubileumviering 50 jaar KBO mmv Gem. Koor 19.00 u. H.Mis mmv Bandola's (+ kinderkerk) zo. 21 sept. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma.22 sept. 19.00 u. * avondmis KINDERKOOR Repetities kinderkoor (wisselende tijden!), Ma. 1 sept. van 19.00 - 20.00 uur ma. 8 sept. van 16.00 - 17.00 uur ma. 15 sept. van 19.00 - 20.00 uur ma. 22 sept. van 16.00- 17.00 uur ma. 29 sept. van 19.00 - 20.00 uur De repetities zijn in de bovenzaal van het Oude Klooster.

MISDIENAAR/ ACOLIET Graag willen we onze groep van misdienaars en misdinettes uitbreiden. Kinderen uit groep 5 of hoger en middelbare scholieren mogen zich aanmelden. Het misdienen is afwisselend op zaterdag en zondag of in de kapel. Je komt ongeveer een keer in de maand aan de beurt. Aan het eind van het jaar houden we gezellige misdienaarsdag. Bel de kapelaan om informatie 5321216. p.s. Ook volwassenen kunnen zich aanmelden! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Zaterdag 6 sept. is er geen viering in de kerk DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 30 september in Vinkel en 4 november in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Juli 2008: Sander van Dinther Augustus 2008: Fenna van der Doelen, Jan van Dinther, Donna van Wanrooij. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis ofin het ziekenhuis, bezoek ontvan3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mai l: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN TUYL

LEEVVIKA

t~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13 .00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

Gilbert Steenvoorden

Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog 'Joor detail en gevoe voor perfectie j

Omdat hel werkt. ............. WILT UAFSLANKEN'6Î eeff gezonde en natuurlijkêmanief??? Maak dan een afspraak v0or een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bunde'· 1aren;ange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten Erms siaat voor kwaliteit in alle lacetten.

I

Ernis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS F. 073 532 65 10 E. info@emis.nl 1. www.ernis.nl

.Î schilderwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? *

Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN.

Bel voor afspraak:

Hypotheek

®adviseur

KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL . 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


gen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: Op de begraafplaats is ter ruste gelegd: Judith Strik~ 28 Jaar 29 juli 2008: Driek Mels, 84 jaar 6 augustus 2008: Sjaan van Rooij - van de Meulenreek, 80 jaar.

ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008.

KERKMUSELI Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve '3:!llleer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. "C kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 53::'.2:83

KATTEBELLETJE De scholen zijn weer begonnen en dan is het voor de meesten echt afgelopen met de zomervakantie. Een zomer die niet de geschiedenisboeken in zal gaan als een prachtige zomer, maar die toch ook zijn mooie dagen gekend heeft. Ik hoop dat u er van heeft kunnen genieten en weer voldoende kracht heeft op kunnen doen, om er weer een werkjaar tegenaan te kunnen. Maar vakantie is niet de enige tijd van het jaar waarvan we moeten genieten. Iemand die het hele jaar alleen maar jakkert en jaagt en alleen maar oog voor zijn omgeving heeft als hij vakantie heeft, zelfs al is dat twee of drie keer per jaar, is eigenlijk maar arm van geest. Wil je geestelijk gezond blijven en genietbaar voor je omgeving, dan moet je liefst elke dag zo nu en dan stil staan bij de mooie dingen die ons gegeven zijn, en bij de behoeftes van onze naasten. Als je dat regelmatig doet word je vanzelf een dankbaar en meevoelend mens. Dit is dan ook de reden waarom al vanaf het begin de mens de opdracht beeft gekregen één dag in de week

rust te houden. De zondagrust is er niet om de mens in zijn doen en laten te beperken, maar om hem vrij te maken voor de dingen die er werkelijk toe doen. Aandacht voor het gezin en de mensen om ons heen, voor de natuur en de mooie dingen om ons heen. En bovenal aandacht voor de Gever van dat alles. Ik wens ons allen dit jaar veel mooie, rustgevende zondagen toe. Kapelaan Geelen

~

4E GRASHANDBALTOERNOOI ,-." -E:j-er, ., . ZONDAG 14 SEPTEMBER

.........~

Poules: Tijden:

Aspiranten, Dames, Heren, Recreanten en Veteranen. 09.00 - 12.00 u. aspiranten 13.00 - 17.00 u. volwassenen

Handbal mee bij de K.P.J. Opgeven kan nog via: miriam.3 7@home.nl tel. 073-5324592 - mob. 06-18909683. Let op!! dit jaar bij Wim v.d. Linden, Nulandsestraat 19.

·5

~ ielertlLI'

~ ~,~u.!-1~~'.;3~2~6 Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Al Ie Modellen fietsen 2007 tot 30% korting. 5


VOOR AL VW:

OPENINGSTIJDEN:

~•~;~~ -~~:}

• boeketten • bloemstukken • rouwarrangementen • bedrijfsabonnement • speciale versieringen • verrassende cadeau/cadeaubon

Maandag

bok~á~o,+~

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Zaterdag

BLOEMBINDERIJ & WOONDE(ORATIE

Dorpstraat 20A Geffen

Tel.: - Fax: 073 - 532 49 57

1300 - 18.00 uur 9.00 - 18.00 uur 9.00, 18.00 uur 9.00 - 18.00 uur 9.00 - 19.00 uur 9.00 - 17.00 uur

Wij pauzeren van 12.15 - 13.15 uur

Mob.: 06 - 15161973

E-mail: dolce-vita@home.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

• Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij d it voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch.

0

SCHOENEN & SPORT

/5§JSPIERINGS

~ <! ,i' b

T<lrl!:l~~.PouY.EDRIJF

i"'

"'

~

~'Il'. fH Al"~'J'

9effen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tcl 073 532 34 69 Alle voorkomende lîjstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@ro m meafbouw.nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

H. VAN ZANDVOORT EUCTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortalactro@hetnet.nl Heesterseweg 29 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

L0V!X levix Automatisering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

RI.IWIELEN

~V!X

- Cî■iMSP\ifüdiWII Levix Automatisering Dorpstraol 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 5341325

U!V!X,w,

t\ifi·AfiiAJ Levlx Automatisering Walstraal 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 6? 2070

TANKSTATION TAXI

- V •....,<>o.- v oo.- z l ake t'\tonda

• b u • jo

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Tien Westerlaken (78 j.) We kunnen hem wel een "Nulandse Geffenaar" noemen, want hij is regelmatig present bij Geffense evenementen en activiteiten... Ik ben te gast (net "over de grens") op Groenstraat 3 bij Tien Westerlaken, efkes buurte, maar vooral efkes kijke... Ge moet "Effe noar Nuland" om zijn grote verzameling van werktuigen en gebruiksartikelen uit het verleden te bewonderen: waardevol oud ijzer! "Er ligt onderweges zoveul grèij, mar ge moet het wete te lége!" zegt Tien. Tien is geboren op de plaats waar hij nu nog steeds woont. Na het overlijden van zijn ouders, woonde hij in, bij het gezin van zijn broer Jos, die de boerderij runde. "Dat is altijd heel goed gegaan: we vormden één huishouden". Na het werken op de boerderij, was Tien nog meer dan 25 jaar tuinman op de Binckhorst. Tien is een positief mens, ondanks dat er veel verdriet op zijn pad kwam, door verlies van dierbaren. " Je moet zelf je leven weer op de rails zetten, hoe moeilijk het soms ook is" . De verzamelhobby van Tien is begonnen in 1992. "Toen we geen vee meer hielden, "vilde ik een hoekje vrij maken op stal om wat b oerengereedscbappen van vroeger te bewaren. Anderen hadden ·ook nog wel wat liggen' en zo is mijn ,·er:zameling uitgegroeid. Ik heb van enkele voorwerpen meerdere exemplaren, dat wordt je zo aangeboden." Zowel de woning, het erf als de schuur ademen de sfeer van vroegere tij den uit. De hal is gesierd met beeldjes, pijpen en nostalgische h uisraad. Ook zijn daar , de biljartbekers uitgestald, d ie Tien gewonnen heeft! In de huiskamer vind je de tijdschriften en clubblaadjes in de teems (beter bekend als de ' zèèg') op een melktuit! Op ' de misse' staan wat grotere werktuigen, waarbij het zink overheerst. Aangekomen in de schuur kijk je j e ogen uit! Duizende gereedschappen van de rietdekker, de slachter, de metselaar, de timmerman, de klompenmaker, de schoenmaker, de stratenmaker, de fietsenmaker, de bakker, de sigarenmaker, de smid en de electriciën. "Allemaal handarbeiders," zegt Tien, "tijd speelde vroeger geen rol, nu hebben we allemaal haast!" Zo nu en dan staat hij stil bij zijn favoriete spullen: de hoepelpers voor het buigen van karrepen, de 'linkse' zicht is uniek, het lasapparaat op carbid, een oude bankschroef, de wolkam, de scheidingspaal van het kadaster uit België en de fiets met de carbidlamp en de 'moffen' aan het stuur. Oude straatnaambordjes kon hij nog van de stort redden! Tien kreeg ook materialen van Ad van Zantvoort, eveneens verzamelaar van werktuigen en Ida de Gouw bracht de imposante elektrische breimachine van haar overle-

den man André. Speciaal voor Tien is ook de vrachtfiets van zijn vader Jan Westerlaken, compleet met "zèèg' en tuiten en de geruite melkdoek er nog op. "Hij heeft ook een dubbele stang en er zit altijd nog wat smeer aan de ketting. Alleen de banden zijn vergaan. Hiermee ging mijn vader 70 jaar geleden melken!" Er is een klein klasje ingericht en een huiskamer van vroeger met "De vlucht naar Egypte" aan de muur. Om te drogen de mangel en om te wassen 'Castella' - parels voor de was, bij twee pakken een emmer voor 5 cent! Tien heeft aan zijn verzameling - waarvoor de nieuwe schuur alweer bijna te klein is - een mooi tijdverdrijf: "Ik ben hier vaak te vinden om iets te repareren, te verzetten of schoon te maken." En als hij niet in zijn schuur is, dan is hij bezig voor Nuland: de Klepel in elkaar zetten of in actie bij Heemkundewerkgroep Nuwelant. In het verleden was hij 35 jaar lid van de Oranjevereniging, secreataris van e.v. De Biervaten, meer dan 25 jaar lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank en 15 jaar secretaris-penningmeester van biljartvereniging Kerkzicht. Hij werd niet voor niets in 1994 koninklijk onderscheiden en in 2002 Nulander van het Jaar. Een prachtmens met prachtspullen... !

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

7


... Het terrein was keurig geëgaliseerd en met een aarden wal omringd. De medewerking van de gemeente was perfect en wat bijzonder opviel was de aandacht en behulpzaamheid van de bewoners aan de Kerkesteeg en de hele buurt. Men is erg blij met dit initiatief op dit braakliggend en verwaarloosd perceel van 1 ha. De aandacht is er nu op gevestigd. Er werd ondiep gegraven, toch kwam er nog een oude wasmachine te voorschijn. Het terrein is onderzocht en blijkt veilig. Er ontwikkelen zich plannen om hier een wandelgebied van te m aken en de oude KERKESTEEG weer volledig te herstellen. Broelliepop werd door diverse bands ingevuld met als hoogtepunt, het optreden van Broelliepop Big-Band o.l.v. Ron Reijmersdaal op zondagmiddag 17 augustus.

Á.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

Op locatie bij de laatste Broelliepop in de Kerkesteeg. Een zeer sfeervol popfeest rond het thema "VUUR", dat ook op zaterdagavond 16 augustus feestelijk brandde, terwijl men danste op het zand. Het werd druk bezocht en iedereen vond "de Kerkesteeg". We werden begroet met brandende liefde en vurige spijzen. Vol trots toonde men de vernieuwde aanblik op wat eens de vuilnisbelt van Geffen was, waar al dikwijls het oude papier en rommel -in de fik ging.

Molenstraat 28 a Geffen

5386 AB Tel. 073 •5325419

-nfo: www.pedicure•geffen.nl HrG"

oontact@pedicure-geffen.nl

· Pedicure behandeling

wüüe vttK Berjen. Oe w ~ 1s I S384 HO Heerck T: 0412 - 4SS83S M: 06, 27311207 E: v~3m1s@lumu.Ml

~ VAN SCHIJNDEL KEUKENS

• Voetreflexmassage • Cosmetische voetverzorging • Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoeo krijgt

!

NIEUWBOUW PLANNEN? ■

1

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner.

■ Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met+ 40 occasions

M(t'f' dau Ji'par 11w

Onze openlngsUjden zijn:

Garage Dortmans \/Of Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-532'08-! Fax 073-5320873

H'f'f WlllllYl' Y.IXN.fl

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 20:00 uur 10:00 • 16:00 uur

C6W ErkmR

Van Schijndel Keukens b.v. Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

www.vanschijndelkeukens.nl VAN GENU,GTEN /ARCHITECTEN///

á/

coppensdijk 24 5382 jt vinkel

t / 073 5322246 f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

www.garagedortmans.nl

--IC&

ÄDMINISTRATIEKANT □□ R

De beste partner voor uw financiële administratie

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbe~asting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

1

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


1.

Er was een bijzonder samenwerking WNF en de Bamboeclub met aandacht voor kinderen voor kinderen. Zeer veel waardering is er voor de Broelliepop groep. Er was weer sprake van een perfecte organisatie met aandacht voor elk detail. Maar na aarde, lucht, water en VUUR is de broelliewarmte op. De groep wil nog wel de organisatie op zich nemen van een nog te kiezen EVENEMENT per jaar en men blijft aandacht houden voor de ontwikkeling van een natuurtheater bij de Geffense plas. Er is al contact geweest met de eigenaar. Er is door hen knap werk en initiatiefrijk werk verricht. Onze COMPLIMENTEN! !! De 32e Editie van "Effe noar Geffe" op 7 september a.s. krijgt aandacht. Er is grote aandacht besteed aan reclame voor deze jaormert in velerlei Brabantse persorganen, ook de "Effe noar Geffe"-krant rolt in 200.000 exemplaren weer van de persen. De Silenenhof wordt als kinderspeeltuin toegevoegd. Een Clown nodigt de kinderen uit. Er komen interessante werktuigen van de K.L.V. (klassieke landbouwwerktuigen vereniging) o.a. een Brandweerstoomwagen met paardentraktie. Alle soortig vee is weer welkom op de mert: De Belze knollen weer op het Dorpsplein, de Friese Paarden op het Geerplein, de koeien langs de Lambertusstr., de geiten, de schapen, de showdieren het kleinvee enz" Er zijn weer andere muziekgroepen gecontracteerd. De kiosk wordt uitgebreid want daar trefje de Koninklijke Harmonie rut Den Bosch met: "Wat een feest"!!! Langs de A2 en de A59 komen weer groteske POPPEN, die uitnodigen om te ~kommen". Er is een nieuw vennakelijk spel nl. Strobalen-werpen. Het weer blijft een rol spelen. Gelukkig weet de organisatie zich gesteund door ·•Vrienden van Effe noar Geffe" en kan zij bij bijzondere calamiteiten een beroep doen op de Bedrijvenvereniging, zodat de toekomst veilig gesteld is. Het is toch fantastisch um van Geffe te zèn of nie soms. En durrum betaolde tog ok mar entree, want alle bietjes bellepe. Vast veul schik gewenst mi de 32e jaormert. Wateroverlast in Geffen: Silenenhof in rep en roer, de parkeergarage ondergelopen, de afroer werkte niet; er was een onverwachte niet vermoede verstopping ontstaan. Dat werd dweilen; gelukkig is alles hersteld. Ook motel Nuland had veel last. De sloten mogen niet meer gebruikt worden voor tijdelijke lozing. De schade wordt vereffend. Molen "DE ZELDENRUST" werd luisterrijk in gebruik genomen op 9 augustus. De feestelijkheden werden goed begeleid door ceremoniemeesterwethouder R. v.d.Ven. De burgemeester vertelt over de geschiedenis en de gebeurtenissen rond de molen, aangevuld door medemolenaarTon v.d. Boom; hetmolensspel van 1981 werd vernieuwd op de planken gezet en het gemengd kerkkoor zong toepasselijke liederen. Een zeer geslaagd fan-

tastisch spektakel, bewonderd door meer dan 250 bezoekers. Er was veel waardering voor de inzet van de molenaars en daarbij viel vooral de aandacht op Rien van Wanrooij. Het werd dan ook HET MOMENT van deze viering, toen de burgemeester zijn ambtsketting omhing om Rien te benoemen tot lid van de orde van Oranje Nassau. Dankzij Rien heeft de stamtafel het hele bouwproces kunnen volgen. Steeds weer wist Rien de juiste personen aan te spreken en aan te moedigen. Het resultaat is een totaal vernieuwde oude molen. Het is de moeite waard om opnieuw dat wondertje te bekijken. Er is prachtwerk verricht. Wij feliciteren Rien van harte omwille van de molen, maar ook om alles wat Rien doet voor het Geffense. De kindervakantieweek aan de oude Bredeweg is weer geslaagd. 260 Kinderen namen eraan deel. Een zeer geslaagde kijkavond met veel tevreden ouders en dank aan alle sponsoren. Complimenten opnieuw aan de voortreffelijke organisatie. De Geffense kermis was weer succesvol met tevreden kermisklanten en tevreden kermispersoneel. Er heerste in de cafés een gezellige animositeit. Er blijken te weinig toiletten te zijn bij het Dorpsplein. Om de hoek bij het gemeentehuis en bij Spierings heeft men last van plassers. Waarom geen extra toilet geplaatst, vragen wij ons af. Wat ook opvalt is, dat er in Geffen zoveel jeugd rondloopt op de kermis met drank in de hand. Dat past toch niet bij Geffen. Foei!!! Jammer, jammer!! De burgemeester gaat vertrekken en per 15 september a.s. komt er al een vervanger: Roel Augestein. Dat betekent: behoud van de gemeente Maasdonk, onderschrijven van de huidige politieke situatie: Geen samenvoeging maar wel samenwerking met andere gemeenten. Mag Maasdonk de groene buffer blijven, of worden we een Osse woonwijk? Of wacht ons opdeling over Bernheze, Oss en Den Bosch. De discussie laait weer op. We hopen, dat er voorwaarden worden geschapen, dat Maasdonk haar eigen beleid kan blijven voeren en haar eigen identiteit kan behouden. Intussen blijkt het Multifunctioneel Centrum met de scholenbouw aanbesteed te zijn; naar het hoe en wat blijft nog even gissen. Helaas geen Geffense aannemer!!! Tot slot: de stamtafel betreurt het dat onze kapelaan P Geelen op zeer onheuse wijze is bejegend in de kolom "Klaas van Bette" in de Streekwijzer. De gemaakte excuses op pag. 5 van 22 aug. van Streekwijzer, vinden wij beslist onvoldoende. Wij hopen dat de schrijver, de heer Swanenberg zich rechtstreeks meldt bij onze kapelaan en zich niet verbergt achter flauwe onbenullige opmerkingen. Van stamtafel 286. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel 31 aug. weer in Café Govers vanaf 10.30 uur. Hauw Doe. 9


25-JARIG JUBILEUM DE ELSHOF Op zaterdag 27 september a.s. viert buurtvereniging de Elshof in Geffen haar 25-jarigjubileum. Dus leden, noteer de datum vast inje agenda! Ook oud-leden zijn van harte welkom. Overdag zijn er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen rondom de Geer zoals o.a. rijden in de huifkar van Mat de Klein. In de Geer is er een fototentoonstelling van 25 jaar de Elshof. 's Avonds om acht uur begint de feestavond. De officiële opening van de feestavond volgt om half negen door de voorzitter samen met de wethouder Rini van de Ven (onder voorbehoud). Er is muziek, Karaoke, en een kleine buurtquiz. Voor leden volgt er nog een aparte uitnodiging. Na 25 jaar is buurt de Elshof nog steeds springlevend. Voor de kleintjes en oudere jeugd zijn er volop speelmogelijkheden. In de nabije toekomst zal hoogstwaarschijnlijk Scouting een nieuw gebouw krijgen in onze buurt. Wij staan hier als buurtvereniging positief tegenover omdat de jeugd de toekomst heeft en daar is natuurlijk plaats voor in onze buurt. Buurtvereniging de Elshof zet zich samen met buurtbewoners en gemeente in om de leefbaarheid in onze buurt zo optimaal mogelijk te maken. Buurtvereniging de Elshof is een gezellige vereniging die tal van activiteiten organiseert voor jong en oud op het gebied van sport (paardrijden, zwemmen, darten) cultuur (varen op de

Binnendieze, beklimmen van de kerktoren in Geffen, kraam Effe noar Geffe), en wetenschap (quiz op internet). Kortom, de moeite waard om lid van te zijn of te worden! Bestuur buurtvereniging de Elshof

Bestuur de Elshof: Van links naar rechts (boven): Pierre Konings, Vidonique van Pelt, Eegje van Venrooij; (onder): Marianne Draad, Jolanda van de Oever. Lisette Verstappen, Marianne Strik, Yvonne van den Hurk (niet op foto).

. rij•Wijnliq

~\\-~ Heike~ MOLENSTRAAT 22 NULAND TEL:073-5322282

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 25 AUGUSTUS TIM 13 SEPTEMBER

GOBLET JONG e 10. 75 COEBERGH ESBJERG BESSEN C 8. 95 WODKA€ 10.95 10

DUJARDIN VIEUX e 10. 75 GLEN TALLOCH WHISKY L € 11. 75

1


Beleef het op zondag 7 september! Effe noar Geffe weer groots opgezet Op 7 september is het weer zover! Dan vindt de 32ste editie van Effe noar Geffe plaats. Een festijn voor de gehelefamilie. Ditjaar is hetpar.cours uitgebreid, vooral de keinderspeulploats, en heeft het een lengte van ongeveer drie kilometer. Ook ditjaar wordt.de eerste zondag van september een fantastische dag! Als u op 7 september Geffen binnemijdt zult u versteld staan van wat er allemaal te beleven valt. Met vaste elementen zoals live-muziek, een uitgebreid kinderprogramma, meerdere theatershows en een diversiteit aan dieren kan Effe noar Geffe met recht een van de grootste boerenmarkten van Brabant worden beschouwd. Oude ambachten In de straten van Geffen vindt u meer dan honderd oude ambachten en hobbyisten. Wat dacht u van een tinnegieter, een koperslager, boekdrukkunst of rakustoken. Ambachten die worden beoefend door gepassioneerde mensen die u graag te woord staan bij vragen en daad bij het woord voegen om u te laten zien hoe in vroegere tijden de ambachten werden uitgeoefend! Klassieke landbouwwerktuigen Voor het eerst zal de vereniging .Klassieke Landbouw Werktuigen hun machines en gereedschappen tentoonstellen, zoals oude trekkers, dorskasten en zaaimachines. Het ouderwetse boerenleYen uit vervlogen tijden komt helemaal tot leven! Kinderattracties en activiteiten Ook voor de kinderen wordt dit jaar flink uitgepakt. Zij krijgen dit jaar een nieuwe grotere locatie (waar?). Er worden spelletjes gedaan, gepuzzeld en zelfgemaakte spulletjes verkocht. Tevens zijn er diverse gratis attracties zoals de draaimolen. stoomtreintje, ponyrijden, een kindertreintje, zweefmolen. luchtschommels en nog veel meer! Samen met Muziekschool Maasdonk kan muziek worden gemaakt. Er kan op schilderezels geschilderd worden en er is een heuse hooiberg om in te ravotten. Verder zijn er tal van boerenspelletjes zoals kruiwagenracen, kippeneieren tellen en ranja melken. Diversiteit aan dieren Dieren zijn onlosmakelijk verbonden met het boerenleven. Op Effe noar Geffe mogen dieren dan ook niet ontbreken. Bij elkaar opgeteld komen er in totaal ongeveer zes- tot zevenhonderd dieren. Zo'n 50 tot 75 Nederlandse trekpaarden worden gekeurd. Een prachtig schouwspel om te zien! Ook zullen er 250 kippen en pluimvee zijn waaronder de bijzondere kippensoorten als de Orpington en de Brahma. Tevens zullen diverse demonstraties gegeven worden in schapendrijven en ganzendrijven met Border Collies. Uiteraard ontbreken de Belgische dikbil koeien en de statige Friese paarden niet op de Geffense markt! Bezienswaardigheden Begin 2007 is molen de Zeldemust tijdens een flinke

storm omgewaaid. Dit jaar is hard gewerkt om de molen weer te laten draaien met Effe noar Geffe. U kunt dan ook de Zeldenrust en molen de Vlijt bezichtigen tijdens de markt. En u kunt zien hoe een ouderwetse molenaar zijn werk doet. Een leuke bijkomstigheid is dat u per huifkar naar de molen vervoerd kunt worden! Stoomstraat Wegens groot succes is wederom de stoomstraat ingericht! Stoommachines, groot en klein, uit Nederland, België en zelfs Duitsland zullen te bewonderen zijn op de Geffense mèrt. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de brandweerspuit uit Gorinchem. Deze brandweerspuit wordt voortgetrokken door twee paarden en zal op het parcours rondrijden. Om het stoomverhaal compleet te maken zijn er machines die schaal 1 op 3 zijn nagebouwd, en kramen met miniatuur stoommachines. Muziek en straattheater Livemuziek op een groot aantal podia door het dorp, dat is een van de pijlers van Effe noar Geffe. Zo spelen de Cactus Cowboys en de Revuo's op het kerkplein en zorgen voor een sterk staaltje entertainment. Bij de dorpspomp kunnen de liefhebbers van de wat serieuzere, hoewel ook vaak frivole, böbmische en egelländermuziek hun hart ophalen bij de Pompzwengels en de Accordeoniers. Bij de veemarkt zullen Nieuwe Wind en 't Kurnt van eiges optreden. Zij zorgen voor heerlijke volksmuziek die uitstekend past bij de sfeer van Effe noar Geffe. Voor wat stevigere muziek kunt u terecht bij de Gouden Leeuw waar Teun, Toon en August spelen. Zij brengen nummers van onder andere de Rolling Stones en ZZ-Top ten gehore. Op de Kiosk treedt de Koninklijke Harmonie uit Den Bosch op. Zij spelen enthousiast een mengeling van harmonie en big band. Tot slotte treedt het C-Manskoor op bij het boerderijtje. Dit gelegenheidskoor heeft een repertoire bestaande uit zeemansliederen die de sfeer tijdens Effe noar Geffe alleen maar kan verhogen. Genieten voor iedereen! U ziet, er is volop te beleven tijdens Effe noar Geffe. Ben erbij, kijk, luister, doe mee, en geniet! Kom Effe noar Geffe! Meer informatie: Entreeprijs volw. € 4,00 Kinderen t/m 12 jaar gratis entree. Alle attracties, voorstellingen en bezienswaardigheden op het parcours zijn gratis toegankelijk. Bovendien ook gratis parkeren! Natuurlijk kunt u ook een digitaal bezoek brengen aan onze website www.effenoargeffe.nl voor meer informatie.

11


ZELDENRUST FEESTELIJK HEROPEND! 9 augustus 2008 staat genoteerd in Geffens historie. In de vroege morgen werd de laatste handeling aan de vernieuwde molen "De Zeldenrust" nog verricht door zeilenmaker Marc Crins (32 j.) uit Kessel (L). Met zijn maatje Tom hing hij de nieuwe zeilen in de vier wieken. Van kleins af aan is Marc "bezeten" van molens. Toen hij oud genoeg was, volgde hij de opleiding voor vrijwillig molenaar. Daar leerde hij zijn vriendin kennen en beiden slaagden ze als molenaar! Vervolgens volgde hij een korte praktische opleiding voor zeilenmaker en sinds 2001 runt hij nu zijn eigen zeilmakerij en maakt voornamelijk molenzeilen. Er is voldoende werk, want er worden veel molens gerestaureerd in Nederland, maar ook in België en incidenteel in Frankrijk en Duitsland. Allereerst worden de zeilen ter plekke opgemeten, want elke molen is anders. Het doek wordt op maat gemaakt met een industriële stikmachine en er worden verstevigingsstukken aangebracht. Dan komt het handwerk: het zogenoemde "lijkentouw" wordt in de zoom genaaid en bevestigingstouwen (kikkerlussen), hoektouwen en zwichtlijnen worden bevestigd. Het zeildoek is tegenwoordig van kunststof, dat is duurzamer dan het vroegere katoen en hoeft dan ook niet ingevet worden om het weerbestendig te maken.

sers en sporters. Een gezellig geslaagd festijn, met als voornaamste gegeven: een prachtige nieuwe Zeldenrust en een bekroonde molenaar! Het had hare Majesteit behaagd om Rien van Wanrooij te benoemen als lid in de Orde van Oranj e Nassau. Er kwam overigens ook nog een felicitatietelegram voor de vernieuwde Zeldenrust van prins Johan Friso, beschermheer van de molens! Behalve de molenbouwers van fa. Beijk hebben - zoals we dat in Geffen gewend zijn - meerdere Geffenaren hun steentje bijgedragen aan de realisatie van De Zeldenrust Dank aan de gemeente Maasdonk, de molenaars, de sponsors, de vlaggenmaaksters, diegenen die zo nu een dan een versnapering brachten en zij die hand- en spandiensten verleenden! Een kroon op ieders werk!

AAN ALLE INWO:NERS VAN GEFFEN KBO-AFDELING GEFFEN VIERT 50-JARIG JUBILEUM Op zaterdag 20 september bestaat de Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Geffen 50 jaar. Voor de KBO-leden wordt een feestdag georganiseerd. We beginnen met een H.Mis om 09 .30 uur in de Parochiekerk en de receptie wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in de Gouden Leeuw, Dorpsstraat 5 te Geffen. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd!

Het Bestuur van KBO-afdeling Geffen de Voorzitter A. van Zandvoort.

STREETDANCE

En toen kon het feest beginnen! Je krijgt het weer dat je verdiend ... zo ook de molenliefhebbers ... geen wind, maar een prachtige zonnige dag met feestelijke momenten. Om 14.00 uur werd de molen officieel in gang gezet door burgemeester Boelens en oud-molenaarsknecht Tiny van der Doelen door de vang (=rem) los te gooien! Het roggefeest werd geopend met een oogstdankviering in de open lucht, waarbij kapelaan Geelen de molen inzegende. Op het roggeveld aan de Bredeweg, werd vervolgens gemaaid, gebonden, gedronken en gegeten. Terug op de molenberg konden we genieten van een samenspraak tussen de boer (Frans Langens) en de speelman (Hans van Rosmalen), gecompleteerd door de omroeper (Henk van Dijk) en door muizen, zangers, dan12

Hallo!! Houd jij ook zo van dansen!? Of ken je iemand die dat leuk vind?! Kom dan eens kijken bij Laura Dans, want het streetdance seizoen is weer begonnen! Op vrijdagavond en zaterdagochtend wordt er door dansers en danseressen van 4 t/m 23 jaar getraind! Na maanden oefenen en trainen sluiten we het seizoen af met een echte show, zodat je jouw ouders, opa's en oma's kunt laten zien wat je hebt geleerd! Lijkt het je wat? Kijk dan op www.lauradans.nl, bel naar Laura Strik (T:06 2719 6748) of mail naar laura@lauradans.nl voor meer informatie. Tot dans! •0

'r-~ .-

,g:

J,~


I•

ESTiDéJ' GEFFEN AAN"GEKLEED"MET EEN NIEUWE ZAAK!

We zijn in Geffen een prachtige kledingzaak rijker geworden: "VESTIDO" (=gekleed) is de naam, met de klemtoon op dei. Ook met de puntjes op dei, want de inrichting ziet er stijlvol en uitnodigend uit. In de rekken treffen we dames-, heren- en kinderkleding aan, in de modieuze kleuren antracie4 zwart, paars en fucsia! Ook vind je riemen en accessoires die de aankoop kunnen verfraaien. Een speelhoekje accentueert de fleurige kinderkledinghoek! Voordat we dit alles mochten aanschouwen, werden de genodigden buiten ontvangen voor de officiële opening op 14 augustus j l. ingeleid door ceremoniemeester Antoon Romme. "Het heeft er van jongs af aan aJ ingezeten: een eigen winkel was de grote droom van ons Josephine. Laat die droom maar uitkomen! Van ons krijgt ze een grote klok cadeau, want onze jongste zus zal elke dag de klok wel rond werken!" Wim van Herwijnen sprak namens de bewoners van de Smidse. "Deze zaak zal een ontmoetingsplaats voor mensen zijn en dat is een belangrijk gegeven in een dorpswinkel: aandacht hebben voor elkaar. Het mag een sociaal gebeuren zijn, ieder moet met een goed gevoel hier naar buiten gaan." Daarna verrichtten Anneke en Paul van der Heijden de openingshandeling door de elektronische deur te openen en met een hartelijk "KOM" door Josephine, kon eenieder binnentreden. Josephine van der Heijden, dochter Anneke en medewerkster Anja Ruijs hebben er zin in. "Iedereen is wel-

kom, om rond te kijken en/of te kopen. We houden het graag laagdrempelig en vrijblijvend." De kleding is van de merken Garcia, lts Noize, Il dolce, Carbone Women en Carbone kids en Vingino, alles casual en de prijzen liggen in het middensegment. De winkeltijden zijn: maandag gesloten; dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 09.30 tot 17.30 u., vrijdags (koopavond) van 09.30 tot 20.00 u. en zaterdags van 09.30 tot 16.30 u. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen!

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK IN UW GEMEENTE Vanaf 1 september is er 2 x per week spreekuur voor de inwoners van Nuland en Geffen op het adres Dorpsstraat 60 in Geffen. Het spreekuur in Nuland dat eens per twee weken plaatsvond komt hiermee te vervallen. Het Algemeen maatschappelijk werk biedt hulp en begeleiding bij psycho-sociale problemen. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met tegenslagen. Verdriet om een overledene, moeilijkheden bij de opvoeding, relatieproblemen, geldzorgen, problemen op het werk. Bij het algemeen maatschappelijk werk vindt u deskundige hulpverleners waarbij u uw verhaal kunt doen. Maar het blijft niet bij praten. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. Daar zetten wij ons voor in. Op een professionele en vriendelijke manier. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. Onze begeleiding duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Hebt u een steuntje in de rug nodig? De maatschappelijk werkers helpen u weer op weg. Inloopspreekuur Maasdonk: maandag en woensdag van 9.00 tot 10.00 uur aan de Dorpsstraat 60 in Geffen. U kunt ook bellen voor een afspraak 073-5321990 of via email contact met ons opnemen info@maatschappelijkwerkoss.nl Zie ook onze website www.maatschappelijkwerkoss.nl Ratten Muizen

Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding tel. 073 - 5320744

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl 13


COMPUTERHOEK GEFFEN "Digibeet doet zichzelf tekort met inkomen" In dit artikel in Brabants Dagblad van 9 junij.l. wordt geschreven dat ons land 1,6 miljoen mensen telt die niet met de computer kunnen omgaan en dat zij zichzelf daarmede tekort doen. De helft van hen verricht betaald werk en deze mensen zouden al gauw zo'n € 250,- of meer verdienen als ze de eenvoudigste vaardigheden op de computer onder de knie krijgen. Maar ook de andere helft kan zijn voordeel doen met wat meer computervaardigheid. Als consument kan al een aardig bedrag per jaar verdient worden door bij beslissingen over de aankoop van spullen de computer te raadplegen. In een actieprogramma van staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken, waarmee het kabinet heeft ingestemd, staat ook dat diverse groepen moeite hebben met het bijbenen van de digitalisering van de samenleving en zij dreigen zich daarvan buiten te sluiten. Het gaat dan vooral om mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, Iaagopgeleiden, allochtonen en mensen van boven de vijftig. Gelukkig toch voor de 55-plussers in onze omgeving, zij kunnen bij Computerhoek Geffen geheel gratis begeleiding krijgen om te leren omgaan met de computer. Door deze introductie leert men dan reeds enige bewer-

kingen op de computer te doen, zelfs leert men internetten, e-mailen en internetbankieren. Vanaf medio september zijn er in onze Computerhoek nog enkele plaatsen vrij voor een dergelijke begeleiding. Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden bij: Jan Ceelen, tel. 53 22 258 of Albert van Santvoort, tel. 53 22 141.

K.B.O.AFD. GEFFEN Scootmobieltocht 6 september 2008 Evenals vorige jaren zijn wij als K.B.O. van plan een scootmobieltocht te organiseren voor alle Maasdonkse inwoners, die gebruik maken van een scootmobiel. Het is de bedoeling dat wij een passende route rijden door de mooie omgeving van Maasdonk, zeker niet langer dan 25 km. Wij willen speciaal voor deze mensen een leuke dag samen stellen. Wij willen in groepjes rijden met daarbij enkele fietsers om te helpen bij het oversteken. Ook hebben wij een auto met aanhanger ter beschikking voor scootmobiele die onderweg pech krijgen. Mensen die met deze tocht mee willen }.__runnen bellen naar: Vinkel: De Heer Christ van Leijden tel. 532 2095 Geffen: Mevrouw Siena van Erp tel. 532 1954 Nuland: De Heer Wim van der Linden tel. 532 1588

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DDRSVtEGEL PARTYCE

14

N

TRUM


EEN POSITIEF GOUDEN PAAR! Toon (81 j.) en Miet (79 j .) van Nistelrooij zijn bijgeschreven in de lijst van Geffense gouden paren... Ondanks beperkingen bekijken ze het leven positief! Miet is geboren in Nistelrode en komt uit een gezin van acht kinderen. "Mijn moeder stierf op 54-jarige leeftijd en daarom moesten wij als kinderen al om beurten het huishouden nnmen" vertelt Miet, "dan leer je al jong aanpakken en verantwoordelijkheid dragen". Miet bekwaamde zich in het naaivak. "Ik maakte alle kledingstukken, van jurken en broeken tot mantels, mantelpakjes en trouwjurken; ook mijn eigen trouwjurk. Het kwam wel eens voor, dat ik 's morgens op de dag van het huwelijk nog een trouwjurk moest innemen!" vertelt Miet. Later had Miet een mooie hobby aan het kunstbreien, waarvan diverse 'kunstwerkjes' bij de KVO en op Effe noar Geffe werden tentoongesteld. "Dat is heel fijn werk, met soms wel 1300 steken op de naald. Dan moetje op het laatst een dopje op de breinaald zetten, want dan mag je geen steken laten vallen! " Toon is geboren en getogen Geffenaar, zoon van Piet van Nistelrooij en Josina Heesakkers. Zijn oudere zussen Nel (91 j .), Josien (90 j.) en Doortje (83 j .) zijn nog in leven, zijn broer Frans is overleden. Toon woont nog altijd op zijn geboortepiek in de Bergstraat en vertelt enthousiast over vroegere tijden. In zijn jeugd was de Bergstraat nog onverhard, de verharde weg begon bij d'n Boerenbond (punt Spoorpad - Bredeweg Kloosterstraat). "We liepen over de zomerdijk naar school, die zou ikzo nog na kunnen lopen," zegt Toon. "Bij van Gogh ging hij omhoog en bij Piet van Dinther (Ossepad) maakte hij een draai; dan liep hij in de richting, waar nu zo ongeveer het nieuwe huis van Sjaan van Zantvoort staat; vervolgens via de achterkant van de wiel (Bredeweg) weer omhoog en bij het spoorhuisje werden de dijk en de spoorlijn één geheel. Na de oorlog werd de zomerdijk geslecht". Wat ging Toon leren na de Lagere School? "Niks" is zijn directe antwoord. "Je moest meteen d'n boer op en 'd'n dieje' binnen brengen," duidt Toon aan met het bekende gebaar. Toon deed alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Daarna moest hij twee jaar in dienst, waar h.ij geen spijt van heeft. Hij behaalde daar zijn rijbewijzen in een (Amerikaanse) wagen met het stuur aan de rechterzijde. ("Is eigenlijk handiger, want dan zie je de fietsers beter!")

Toon bestuurde allerlei typen wagens, van jeeps tot zestonners. "Mijn taak was (geheime) berichten over te brengen; ik hoefde geen veldwerk te doen". Na diensttijd ging Toon bij Heijmans werken, maar moest elke dag met de fiets naar Ammerzoden. Daarom wilde hij werk dichter bij huis. Hij kon bij Zwanenberg beginnen op de Pakkerij Binnenland, waar bestellingen werden klaargemaakt voor winkels en slagerij en. Hij maakte de 40 dienstjaren vol! Miet en Toon trouwden op 17 juli 1958 en kregen drie dochters: Antoinette, Jozé en Petra. Via een planken huisje en de verbouwde ouderlijke boerderij, kwamen ze te wonen in de woongarage vlakbij de woningen van Petra en Antoinette. Jammer genoeg moest Miet twee jaar geleden haar thuis verruilen met Mariaoord. Ze heeft zwaar suiker en is door een herseninfarct gedeeltelijk verlamd geraakt. " Maar ik ben niet ziek!" zegt ze kordaat. Vooral Toon is haar steun en toeverlaat. In zijn auto kan hij een rolstoel vervoeren en haalt Miet driemaal per week op, zodat Miet regelmatig het thuisgevoel aan de Bergstraat mag ervaren. "We moeten de situatie aanvaarden, zoals die is", vinden beiden. Miet heeft nu aan lezen een nieuwe hobby. Ze verslindt met name de kleine (goed hanteerbare) doktersromannetjes van de serie "Favoriet". (Mocht u nog zulke boekjes op de zolder hebben liggen, dan dienen ze op Bergstraat l Oeen goed doel!) Toon heeft zijn vaste kaartmiddag in het Oude Klooster. Ben prachtig fotoboek toont mooie plaatjes van een gezellig, gouden huwelijksfeest, dat Toon en Miet mochten vieren met hun gezin, familie, buren en vrienden. Daar kijken ze met veel plezier op terug! Proficiat!

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling, die wij mochten ontvangen bij ons gouden huwelijk. Toon en Miet van Nistelrooij - Nuijen

I

ERNIS

-6 schilderwerken

Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E.info@ernis.nl 1. www.ernis.nl 15


@ GEMEENTE

MMSDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl lnternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30uur (alleen publiekszaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.JM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.M. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wéthouder ing. J.T.M. van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent 16

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. SPREEKUUR MEE Op woensdag is er een spreekuurvanl3.30 tot 14.30 uur. SMS-ALERT NU OOK IN DE REGIO BRABANTNOORD De gemeente en de politie zijn er om de veiligheid te waarborgen. Dat doen ze graag in samenwerking met burgers. De politie Brabant-Noord en de regiogemeenten starten daarom met een nieuwe service: SMS-Alert. Burgers hebben zo de mogelijkheid om via SMS geïnformeerd te worden over onveilige situaties in de buurt. Ook kan de politie via SMS vragen extra alert te zijn op bijzondere situaties. Verschillende politieregio's en gemeenten zijn al met dit systeem gestart. Wegens het succes in de gemeenten Uden en Veghel is SMS-Alert nu ook beschikbaar in de overige gemeenten van de regio Brabant-Noord. Wat is SMS-Alert? SMS-Alert is een service waarmee de politie in staat is bewoners zeer snel te informeren over incidenten die zich in de nabije omgeving voordoen. De politie kan bijvoorbeeld informeren bij de vermissing van een kind, of over overvallers naar aanleiding van een gepleegde overval en burgers vragen hier naar uit te kijken. Ook kan er bij ernstige incidenten een SMS-bericht gestuurd worden, zoals bij een grote brand met veel rookontwikkeling. Kortom, alle informatie die de veiligheid in wijken vergroot, komt voor SMS-Alert in aanmerking. Berichten worden verstuurd aan de hand van postcodes. Burgers krijgen dus informatie over de directe omgeving. Men kan hierop telefonisch reageren via een nummer dat in het SMS-bericht vermeld wordt. Na ieder SMS-Alert informeen de politie de burgers over de afloop.

Aanmelden S::vIS-AJert Inwoners van de regio Brabant-Noord kunnen zich op de volgende wijze aanmelden: Maak het volgende SMS-bericht met uw mobiele telefoon: 'PBN' gevolgd door uw postcode en uw huisnummer (bijvoorbeeld: PBN5211VL41). Uw gegevens worden alleen gebruikt voor SMS-Alert. Stuur dit bericht naar nummer 8844. Voor het aanmeldingsbericht betaalt u de standaardkosten van een SMS aan uw telecomoperator. De SMS-berichten die


naar u verzonden worden, ontvangt u kosteloos. U ontvangt kort daarna een welkom-SMS, met het bericht dat u bent aangemeld. In hetzelfde bericht staat een wachtwoord. Met uw eigen mobiele telefoonnummer en dit wachtwoord kunt u via de website van de politie Brabant-Noord (www.politie.nl/ Brabant-Noord) uw gegevens raadplegen en wijzigen. Zo kunt u aangeven in welke periode u géén berichten van SMS-A lert wilt ontvangen (bijvoorbeeld als u op vakantie bent).

Afmelden Maak een SMS-bericht met de tekst PBNSTOP. Stuur dit bericht naar nummer 8844. Zodra u dit bericht heeft verzonden, krijgt u een ontvangstbevestiging en ontvangt u geen berichten meer. Hebt u vragen? Meer informatie over SMS-Alert is te vinden op www.politie.nl/Brabant-Noord. Oftelefonisch via 0900 - 8844.

BLIJF BIJ JEZELF...... !

l

Met deze lijfspreuk kijkt burgemeester Boelens terug op zijn Maasdonkse termijn dat in jan. 2009 zou aflopen. Hij besloot om eerder (per 1 sept. 2008) de gemeente Maasdonk te verlaten. Weemoedig? "Nee. ik kijk liever naar de positieve punten! ....Als burgemeester ben je op meerdere terreinen actief: in het College van B & W, als baas van de gemeente en verantwoordelijk voor de burgers, op regionaal, provinciaal en landelijk niveau en 'last but not least' in de Gemeenteraad. In het laatst genoemde werkveld is het anders gelopen dan verwacht en gehoopt. Ik ben minder goed in 'oorlog voeren' en dat gebeurde soms in de raadsvergaderingen en -besprekingen. Je moet bij je eigen normen en waarden blijven en ik ben me - ook na kritiek - niet anders gaan gedragen en heb bewust niet met modder gegooid. Ik ben een mensen-burgemeester geweest, laagdrempelig; heb hard gewerkt en me met hart en ziel met Maasdonk verbonden gevoeld. Rationeel is het besluit van vertrek gemakkelijk genomen, maar emotioneel ligt dat moeilijker," aldus de scheidende burgervader. Met enkel steekwoorden blikt Peter Boelens terug: Hij is er trots op, dat hij een bijdrage heeft mogen leveren aan een veiliger Maasdonk. Vooral de kwetsbare mensen moeten goed beschermd worden. Ook de dienstverlening is op een hoger plan gekomen. Hij is blij met de gemoedelijkheid die hij in Brabant heeft mogen ondervinden, hij heeft zich hier snel thuis gevoeld.

Hoogtepunten zijn het bezoek van mevrouw Maij - de commissaris van de koningin - aan Effe naar Geffe, de ontmoetingen met enkele 100-jarigen en de gouden paren, waarvoor hij het cadeau van de ingelijste trouwakten bedacht. De heropening van De Zeldenrust die onlangs plaats vond en de grote projecten die zijn gerealiseerd in zijn tijd. Hij ziet het ook als een persoonlijk hoogtepunt dat hij zich dienstbaar heeft opgesteld in het College, om samen met de wethouders iets te kunnen bereiken. Een dieptepunt vindt hij, dat hij de affaires die in Maasdonk speelden niet heeft kunnen voorkomen. Boelens zal de contacten met de burgers missen, evenals de verscheidenheid in functies. Mooi momenten waren de concerten en evenementen als Effe noar Geffe. Van zijn burgers vond hij de Geffenaren het meest fel en kritisch! Hij heeft bewondering voor de "kracht van het Brabantse": de vele vriendenclubs die hechte en ook helpende groepen vormen en voor de vele vrijwilligers in de dorpskernen die het verenigingsleven bloeiend houden. De jeugd (van tegenwoordig) is ook een onderwerp waar Peter Boelens mee te maken kreeg. De jongelui niet wegjagen, maar ermee in gesprek gaan, regels stel- - -.... fen en hen helderheid en duidelijkheid geven, is zijn oordeel. Hangjongeren die overlast veroorzaken, zijn niet het probleem voor de politie alleen. ...,:.~L.te.:!I Met elkaar praten en alternatie-t.,,1111,~ :r.:n..'L'l'l'""rJ ven aandragen. Men is bezig de -••-·-.:=jongelui in Maasdonk "een plek 1 ~'."'.iä' ~ te geven"! Peter Boelens ziet de toekomst positief tegemoet. Hij ziet uit naar zijn baan bij P & 0 Service Groep in Hedel en hij zal zeker ook meer gaan genieten van het wel en wee van zijn kinderen en zijn kleinkinderen Tess, Iris en Floor. En ... we zien hem zeker terug op Effe naar Geffe 2009! Wij wensen hem en zijn gezin veel gezondheid en geluk toe!

STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openinqstijden: maardaq - vrijdaq: 15.00 - 21.00 uur zaterdaq -zondag: 14.00- 21.00 uur telefoon: 07353218 27 sterv ideotheeknulard @hetnet.nl www.stervideotheek.nl

17


Jouw carrière start bij Rabobank Bernheze Maasland! Wil j ij werken in een innovatieve en professionele omgeving? Wil j ij een bijdrage leveren aan jouw leef- en woonomgeving? Zoek je een baan bij de meest favoriete w erkgever van Neaer,and, waar volop ruimte is voor jouw beroepsmatige- en persoonlijke ontwikkeling? Dan is het t ijd voor Rabobank Bernheze Maasland! Voor meer informatie over onze vacatures, kijk op www.Rabobank.r /BernhezeMaasland. Zit jouw vacature er niet bij, dan zien we je open sollicitatie en CV graag tegemoet!

www.Rabobank.nl/BernhezeMaasland 18

Rabobank


KERMISZONDAG... Een nieuwe koningsvogel wordt op een nieuwe molenwiek bevestigd... ! Elf kruisboogschutters van het St. Jorisgilde strijden om de eretitel van gildekoning. De schietlijst laat achteraf zien dat Piet van Erp, Gerard Gerrits, Ferrie Verhoeven en Huub Lamers, de meest rake schoten hebben gelost. Maar het laatste stuk van de vogel telt... dat viel naar beneden bij het 100ste schot, gelost door Ferrie Verhoeven en hiermee werd bij gildekoning 2008! Ferrie won bijna nooit wedstrijden en is ook vaak heel gespannen. "Dit keer viel dat mee" zegt een zichtbaar blije gildekoning. "Ik heb acht keer serieus meegeschoten om de eretitel te bemachtigen en de 9e keer is het dus gelukt, keileuk!" Ferrie en zijn vrouw Hetty zijn vanaf de heroprichting betrokken bij het St. Jorisgilde en hebben daar intussen hun sporen al verdiend. Zij: deken-schrijver (secretaris), fotografe van de club en bedenkster en maakster van de nieuwsbrief '"t Draakje", waarvan de naam doelt op de draak die door St. Joris bedwongen werd. Hij: hoofdtamboer, instructeur van de jeugdtamboer(s), altijd bereid tot het uitvoeren van technische werkzaamheden, fanatiek schutter in competities kruisboog- en geweerschieten en archivaris van de club. Dat laatste onderdeel is in goede handen: fotomateriaal en geschreven ani.kelen worden vakkundig gerubriceerd en bewaard voor het nageslacht. Een keurig naslagwerk van het eerste lustrum komt ook van de handen van Ferrie en Hetty. Volgend jaar bestaat het gilde 10 jaar, \\-ellicht een goed idee er weer een te maken. ''Een knappe prestatie van het (relatief kleine) St. Jorisgilde is dat het goed stand heeft kunnen houden en dat we langzaam groeien," vinden Ferrie en Hetty. "De sfeer binnen het gilde is prima en de onderlinge vriendschappen en de plezierige omgang met elkaar zijn heel belangrijk. We hebben geluk gehad dat de club klikt!". Ferrie wil in ieder geval zijn koningschap waardig uitdragen! Alleen: koning en tegelijk hoofdtamboer zijn, gaat niet, dus dat moet in de groep nog geregeld worden. Dat gildekoning een echte eretitel is werden we, na het gouden schot, op de molenberg al gewaar. Allereerst moet de geluksschutter "aanvaard" worden als koning. De eerste handeling voor de nieuwbakken koning is dan zijn handen "rein" wassen. Daarna krijgt hij het koningsvest omgehangen en wordt hij ingevendeld door vaandrig Henk Steenbergen. Deze legt vervolgens het vaandel op de grond en dan mag de gildekoning op de punt van de vlag gaan staan. Overigens, op het vaandel staan oflopen mag alleen door de gildekoning, de koningin (Beatrix) en de paus. Het is dus de hoogste eer die het gilde iemand kan betonen.

Tot slot brengen de vendeliers eer aan de gildekoning: "Vendeliers, presenteer uw vendel... neig uw vendel... zwaai uw vendel voor God, Koningin en Vaderland..." En dan wordt er met koningswijn een toast uitgebracht: Proficiat!

DANKBETUIGING COLLECTE Via deze weg wil Ziekencomité De Schakel iedereen bedanken voor de medewerking aan onze collecte welke 1521,73 euro opgebracht heeft. Mede hierdoor zijn wij in staat onze activiteiten voort te zetten. Nogmaals onze dank hiervoor. Ziekencomité De Schakel

Gordijnen Atelier "VeCia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 19


Gymnastiek Vereniging Geffen OP ZOEK NAAR ONZE MATJES Gymvereniging Geffen is± 10 matjes kwijt die gebruikt worden tijdens onze lessen in de Bonkelaar. Deze matjes lagen na onze laatste les voor de vakantie in de doucheruimte van de kleedkamers bij de gymzaal van de Bonkelaar en zijn nu weg. De matjes zijn groen/ zwart en ongeveer 2 meter lang en 70 cm. breed. Weet iemand waar onze matjes zijn gebleven? Als je hier meer van weet dan graag contact opnemen met Ellie Savelkouls, tel. 073-5323083. Wij willen ze graag terug! l

COLLECTE RODE-KRUIS GEFFEN De collectanten van het Rode Kruis afdeling Het Maasland hebben een drukke periode achter de rug. Dit jaar mochten zij twee weken met de bus rondgaan. En dat was zeer de moeite waard. Voor de vele nieuwe steunpunten was het dit jaar even wennen. Maar ze hebben het uitstekend gedaan. Ook de steunpunten die al jaren

meedraaien hebben geweldig werk verricht. Zij kunnen dit echter niet zonder voldoende en gemotiveerde collectanten. En gezien de opbrengst, hebben zich ook in 2008 enorm veel collectanten ingezet. Want de opbrengst is geweldig. De organisatoren van de twee collecteweken bedanken alle collectanten nog eens extra voor hun geweldige inzet. Zij hopen ook in 2009 weer op hun steun en medewerking te kunnen rekenen. De opbrengst in Geffen was dit jaar € 1.218,24 Namens het Rode Kruis afdeling Het Maasland bedankt, bedankt en nogmaals bedankt. "Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct"

DANKBETUIGING Het is voor ons onmogelijk om iedereGn te bedanken voor het medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn man, ons pap en ons opa Tonnie van der Heijden Uw aanwezigheid, de mooie bloemen en de talloze kaarten zijn en blijven voor ons een groet steun. Dank hiervoor. Betsie van der Heijden van Hoorn, kinderen en kleinkinderen.

TAXI-BEDRIJF TONNY JANSEN VERVOER VOOR ZORGVERZEKERAARS:

OA.VGZ& cz INFORMATIE GEHEEL VRIJBLIJVEND TEL: 073 5321313 20


THE BLUE MOON ROCKERS STICHTING A.L.S. NEDERLAND BLIJ MET INITIATIEF THE BLUE MOON ROCKERS Woensdagavond werd door Loed Verhagen, zanger van The Blue Moon Rockers, het eindresultaat bekend gemaakt van hun actie t.b.v. de Stichting A.L.S. Nederland. Op 6 juli j.l. vond een benefiet Rock & Roll-concert plaats in zaal 't Tunneke in Heesch, waarbij slaggitarist Ben van Helvoirt centraal stond. Tijdens dit evenement werd de ~ederlandstalige CD met de toepasselijke titel IK BEWONDER JOU gepresenteerd en op voordracht van Ben werden entreegelden en de nettoopbrengst van de CD beschikbaar gesteld aan de Stichting A.L.S" Dokter Jurgen Schelhaas, als neuroloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Radboud te Nijmegen, mocht uit handen van Ben de cheque in ontvangst nemen en onder luid applaus maakte Schelhaas het bedrag van € 4450,- voor de bandleden en de organisatie zichtbaar. In zijn dankwoord haalde de neuroloog aan dat het hem frappeerde dat juist een dergelijk concert zo'n enorm bedrag heeft opgebracht ten behoeve van de verdere ontwikkeling van medicijnen voor de spierziekte A.L.S" Rock & Roll is van alle tijden, zo vervolgde hij, en sprak re,·ens de hoop uit dat die stelling niet zal opgaan \oor deze aandoening. Tot slot bracht hij een toast uir met de aanwezige gasten en bedankte hen nogmaals , oor de spontane actie.

,,,-:-~

~ 1( __,--,':~~ GJ--e>ir-

Peuterspeelzaa.l

"DE PADDESTOEL.. INSCHRIJVING Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen. Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal in uw dorp. Ook uw peuter is dan van harte welkom om even te spelen en een eerste indruk op te doen. De vergoeding is€ 40,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 8 tot en met 12 september. Op alle geopende dagdelen van 11.30 tot 12.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 10,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal.

Bestuur, coördinator en leidsters van SPM

NATIONALE ZIEKENDAG Woensdagmiddag 10 september a.s organiseert Ziekencomité De Schakel weer een gezellige feestmiddag in 't Oude Klooster. Dit i.v.m. Nationale Ziekendag. De middag begint om 14.00 uur en degenen die geen vervoer hebben kunnen zich opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160. Graag tot ziens op 10 september. Ziekencomité De Schakel

p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lieke Wingens, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal "De Paddestoel" Lambertusstraat, Geffen Maandag t/m vrijdagmorgen: Van 9.00 -12.00 u Dinsdagmiddag: Van 13.15 -15.30 u 21


NIET-KLOOSTERGEBONDEN BEWONERS WELKOM IN SINT JOZEFOORD In de Torenklanken van juni jl. lazen wij over de laatste ontwikkelingen van Sint Jozefoord. Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een korte aanvulling te geven op de geplaatste informatie. Sint Jozefoord bevindt zich midden in een dynamisch vernieuwingsproces met veel aandacht voor verbetering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Tot voor kort was Sint Jozefoord een kloosterverzorgings- en verpleeghuis voor vrouwelijke religieuzen. Inmiddels staat de deur ook open voor niet-kloostergebonden bewoners met een indicatie voor verpleeg- ofverzorgingshuiszorg. Het recente besluit om niet-kloostergebonden bewoners toe te laten, vormt een nieuwe uitdaging. Medio juli wonen er al tien niet-kloostergebonden bewoners. Toekomstige bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis, die rust en ruimte waarderen, zullen zich in Sint Jozefoord zeker thuis voelen. Sint Jozefoord is een zelfstandige stichting die beschikt over zestig verzorgingshuisplaatsen, vijftig verpleeghuisplaatsen en dertig kloosterplaatsen waar geen indicatie voor nodig is. Sint Jozefoord werkt nauw samen met Vivent. Zo leveren gespecialiseerde medewerkers van Vivent o.a. medische en para medische zorg in Sint Jozefoord. Op die manier zijn de bewoners verzekerd van de juiste zorg. Sint Jozefoord is dus niét gefuseerd met Mariaoord zoals onlangs in een artikel in de Torenklanken werd geschreven. Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland Tel. (073) 5 342 342

REDACTIONEEL ARTIKEL Tips om op gewicht te blijven, ook in de vakantie Wat kunt u doen om tijdens de vakantie niet aan te komen en toch lekker te eten? Het antwoord is simpel: u komt aan als u meer energie eet dan u verbruikt. Om op gewicht te blijven zou u dus wat minder moeten eten en wat meer moeten bewegen. U heeft dit zelf in de hand, want alleen u bepaalt hoeveel u eet en hoe actief u bent. Balansdag Natuurlijk hoeftu niet alle lekkere dingen te laten staan, maar bewuste keuzes maken is wel belangrijk. Probeer extra kilo's te voorkomen door een dag waarop u te veel eet, direct af te wisselen met een dagje minder eten en meer bewegen: een balansdag. Luister goed naar uw lichaam en geniet van het eten. Proef wat u eet en luister naar uw gevoel van honger en verzadiging. Zo voelt u 22

beter of u genoeg heeft gegeten. U gaat vanzelf minder eten. Lekker eten, maar ook gezond? Denk dan ook tijdens de vakantie en in een restaurant aan de volgende tips: - Sla geen maaltijden over; hierdoor gaat u vaak meer (calorierijke) tussendoortjes eten. - Drink veel water en minder alcohol. Ook alcohol maakt dik. - Neem kleine porties; kies een voorgerecht als hoofdgerecht of deel samen een dessert. - Eet volop groenten en fruit, deze geven een vol gevoel en leveren weinig calorieën. - Neem vaker vis in plaats van vlees. De meeste vis bevat weinig en gezonder vet dan vlees. - Ga nooit met een lege maag boodschappen doen, zodat u niet meer koopt dan u van plan was. - Neem een ijsje als nagerecht en niet als extraatje. Of haal een hoorntje op de boulevard dan heeft u meteen wat beweging. Nog beter: een waterijsje! - Kies ook eens een salade als maaltijd. - Gekookte aardappelen ofrijst leveren minder calorieën · dan patat, gebakken aardappelen, aardappelkroketjes en gebakken rijst. - Gepaneerde producten nemen extra vet op in het korstje en leveren daardoor meer energie. - Maak keuzes. Kies bij een calorierijk nagerecht een vetarm voor- of hoofdgerecht en andersom. - Ook een heerlijke kop koffie is zeer geschikt als nagerecht.

Meer informatie Wilt u meer weten over de energiebalans? Kijk dan eens op www.voedingscentrurn.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel. 0900-4636443 (lokaal tarief). Kijk ook eens op de website www.ggdhvb.nl voor andere informatie over uw gezondheid.

DANKBETUIGING Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken tijdens het ziekbed en het overlijden van mijn vrouw, ons mam en super Oma Toos Schuurmans - Janssen Zoveel kaarten, belangstelling en troostende woorden, in het bijzonder willen wij bedanken, Dr. v.d. Heijden, thuiszorg, avondwake, familie, kennissen, vrienden, de buurt, terminale zorg en uitvaartcentrum v. Lith, het verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Bernard Schuurmans, kinderen en kleinkinderen


MEDAILLE VOOR DE MULDER! Het had niet mooier gekund: op de dag waar hij zo naar toegewerkt had, werd zijn inzet beloond: vrijwillig molenaar Rien van Wanrooij ontving de koninklijke medaille uit handen van burgemeester Boelens. Dagelijks was Rien het afgelopen jaar in en rond de molen, die langzamerhand weer gestalte kreeg. Om foto's te maken, om zaken te coördineren tussen de molenmaker en de gemeente, om technische werkzaamheden te Yerrichten en om samen met de collega molenaars, de molen bemand en vooral gezellig te houden, ook in de tijd dat er alleen de voet nog maar stond. Rien zet zich in bij rondleidingen, schoolprojecten, fam iliefeesten, het Koningschieten, de wandelvierdaagse, het roggemaaien waarbij een bezoek aan de molen wordt gebracht en op Effe noar Geffe met een demonstratie van zijn eigen boerenmolentje. Hij maakte over De Zeldenrust een website en een prachtige dvd over de molen na de storm, de opbouw en de openingsfestiviteiten. Ook jarenlange, praktische inzet voor de parochie en in het verleden voor Nooit-Gedacht en de KPJ behoren tot de verdiensten van Rien Yoor de Geffense gemeenschap. Kortom: hij beeft al veel ·'licht" onder de mensen gebracht! Hoewel Rien liever wat op de achtergrond opereert, heeft hij erg genoten van deze hulde! Hij dankt de gemeente Maasdonk en iedereen voor de hartelijke wensen op kaarten, in e-mails, mondeling of per telefoon, voor de bloemen en de attenties!

KASTELEIN ZELF KAMPIOEN BIJ 'T HAASJE Na afloop van onze regulaire competitie, zijn we meteen gestart met twee poule's in de nacompetitie, deze waren met 26 deelnemers wederom goed bezet. In beide groepen was het tot de laatste wedstrijd spannend wie er met de grootste eer zou gaan strijken, dit werden uiteindelijk Emy de Haas en Henk van Os. De finale werd gewonnen door Emy met een nipt verschil van 4 caramboles, neen ze hebben me zeker niet laten winnen, dit was wel nadat hij telefonisch door de tegenstander onder druk was gezet met de woorden "jij gaat eraan". Heeft toen zelf per telefoon wat dreigementen terug geplaatst en dat schoot letterlijk en figuurlijk toch in het verkeerde keelsgat. Het was bijna gepiept met onze Henkie, en zo kwam boontje om zijn loontje. Emy is al sinds zijn l 8e jaar lid van de biljartclub ( al 22

jaar) heeft al meerdere prij zen uit het vuur gesleept, alsook enige keren clubkampioen geworden. Ook de dartsport mag onze kampioen graag beoefenen, doe dat erg graag, ben daarmee vaker in de prijzen gevallen dan met het biljarten, maar ja, je kunt natuurlijk niet overal even goed in zijn. Bij het biljarten oefen ik iets te weinig op het groene laken om echt een hoger moyenne te behalen, het blijft echter wel een zeer leuke hobby. Aankomend sporttalent in onze familie is m'n neefje OlafWildenberg, deze werd dit jaar in Heesch bij HVCH sportman van het jaar, daar zijn wc best wel trots op. Deze nacompetitie werd afgesloten met een super gezellige feestavond, alwaar onze voorzitter Tonnie aan de poulewinnaars de bekers overhandigde. Meteen na "Effe noar Geffe" gaan we dan weer van start met de nieuwe competitie. De einduitslag; resp. Punten, Gemiddelde en de hoogste sene. 1.Erny de Haas 105 1.81 13 2.Tonnie v.d. Heijden 102 1.01 10 3. Gertwin Savelkouls 99 0.85 8 4. Chris van Zuijlen 98 0.92 7 5. Broer Damen 96 1.54 12 6. Henry van Schijndel 95 0.95 10 7. Tiny van Nistelrooij 95 1.19 12 8. Jo Steenbergen 93 1.46 12 9. Hans van Schijndel 92 1.09 9 10. Jo van der Heijden 90 1.26 9 11 . Adriaan de Haas 88 0.66 4 12. Jan van Bergen 87 0.88 8 13. Henk van de Wouw 80 0.86 8

1. Henk van Os 2. Gerard van Bergen 3. Gijs van de Wouw 4. Hans Schalks 5. Edwin Hendriks 6. Theo van Uden 7. Frank Gloudemans 8. Joop van Dijk 9. Jan van de Moosdijk 10. Frans van Bergen 11. Arie Gloudemans 12. Peter Megens 13. Wim v.d Hanenberg @staartje.

109 105 101 100 98 97 96 91 89 87 85 80 76

2.12 2.11 1.82 0.76 0.92 1.36 1.67 3.51 1.12 2.59 2.15 0.79 1.27

14 10

17 7 8 7 14 39 22 27 16 6 15

-

:::::r1

GESLOTEN I.V.M. RENOVATIE De speeltuin van 't Heike in Nuland is tussen 29 sept. en 9 nov. gesloten i.v.m. een grote renovatie. 23


OOK IN ZAND KUN JE VERDRINKEN... Ze mogen spreken van een succesvolle race: de jongens van het Techwork Eurotech Racing Team, die op de 10e plaats eindigden in de Transoriëntale Rally. Eén van hen was onze eigen Toon van de Haterd! "Deze rally heeft veel indruk op me gemaakt, maar eigenlijk moet ik het allemaal nog echt beseffen," zegt Toon. "We zijn letterlijk en figuurlijk veel tegengekomen op onze weg: een race met loodzware etappes die twee doden betreurde, emotionele afknappers kende, uitputting en weinig slaap veroorzaakte bij de deelnemers en veel materiele schade met zich meebracht. .. maar een geweldige ervaring om beleefd te hebben!" Onmenselijk. ..? "Voor mij niet, morgen zou ik het weer doen!" De Transoriëntale Rally van 10.800 km. liep van St. Petersburg, via Kazachstan naar Peking door bossen, eindeloze steppen en woestijnzand, over enorme zandduinen, bergpassen, rotsen en harde gravelwegen. Veel hete dagen, waarbij je toch de sneeuwrand op de bergen ziet en veel liters water drinken... ! Ze zagen duizenden schorpioenen en Toon keek zelfs bij het repareren van zijn truck- een varaan (grote hagedis) van dichtbij in de ogen! Een bijzonder moment was dat ze collega Hans Bekx redden 'van de ondergang'. Hij was in een zgn. shot gerecht gekomen, dat is los zand, dat eigenlijk een oud meer is. Enja... in zulk zand kun je "verdrinken"! In vergelijking met de topteams, met betere trucks, lag het Techwork Eurotech Racing Team vanaf het begin goed in de race. Met 3,5 tot 4 ton onderdelen bij zich en een topteam van drie mannen in de truck en vijf in de volgwagens. Dat waren Toon va□ de Haterd, chauffeur van de MAN truck, Wim Noorman als navigator en Marc van den Berg als mecanicien. Het assistentie team bestond uit Philippe Heynderycx, teammanager, Hans Fortuin, mecanicien, John van Ratingen, massage en voeding en Frank Reijnen, publiciteit. Alexei Stolyarov ondersteunde bij de Russische communicatie, ook in Kazachstan. Ze eindigden in alle etappes gemiddeld bij de eerste 10. In de stad Vladimir, waar Toon een bedrijfrunt, stonden z'n maatjes langs de weg om hem aan te moedigen. In de voorlaatste ( l 5e) etappe, kwam het team voor de keuze te staan, of doorgaan, en het risico nemen de truck achter te moeten laten, of, hoe pijnlijk ook, de deelname te stoppen. Er werd besloten met pijn in het hart om terug te rijden naar het begin van de special. Langzaam werd duidelijk dat deze special voor vrachtwagens geneutraliseerd was. Dit is regel wanneer minder dan de · helft van de deelnemers de special volbrengt. Daardoor zaten ze weer in de race en konden met succes finishen op de lOe plaats! "Alle leden van het team zijn even belangrijk om dit resultaat te behalen," vindt Toon. 24

Wilma, Angelien • ~ 9 E en Sonja waren inmiddels naar Peking afgereisd en ontvingen hun stoere echtgenoten bij de Chinese Muur! Ze bezochten de verboden stad, verblijfplaats van de laatste keizers, inclusief zijn 9.000 concubines, typische markten en uiteraard het Olym- i,...;..i:n.,__ pisch dorp, want een maand later zouden de Olympische spelen aanvangen. "Ik neem mijn petje af voor de sporters," zegt Wilma, "want er hing daar echt een benauwde lucht. Je zweet de hele dag enje ziet geen zon!" Deze Ral1y zit erop en de kilo's die Toon verloor, zitten er inmiddels weer aan. Toch is dit niet het einde, Toon kreeg al een aanbieding van directeur Fred van Putten van MAN Trucks om voor hen te gaan rijden. Hij gaat alles eens goed op een rijtje zetten en we horen wel weer van hem!

GEFFENSE DOORTRAPPERS! Ook dit jaar zetten weer verschillende Geffenaren "hun beste beentje voor" om de kilometers van Nijmegen en omgeving te bedwingen... !

30 km. - lopers: Tineke van Rijn, Betsie van Heesch, Gerrit van Heesch, Jo Spierings, Patricia v.d. Kruysen, Romy v.d. Kruysen. 40-km. -lopers: Thea van Oort, Anny van der Heijden, Corrie Hondong, Ans Peters, Christel de Lange, Ad de Lange, Arina Romme, Ans de Poot, Gerald de Poot, Luuk Staal, Antoine Jansen, Marijke van Galen, Gerda van de Akker, José Doodkorte, Thomas Doodkorte, Hans van Leeuwen, André van Wanrooij, Louisa van Wanrooij, José van de Kamp, Annemarie van Erp. 50 km.-lopers: Marco van de Elzen, Hans Schuurmans, Eddie van Osch, Jan van Bergen. Proficiat met het begeerde "kruisje"! (mocht je naam hier niet vermeld zijn, meld je bij de redactie)


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

T'Hple-A AccountJ,rg VOf

°"'>spl,;" ,,

tr ipl eA f

C •

,1

,

'Il

SJ'6CJ.G_<,,,,,._do"">

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

✓ (

1V

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 "-;) Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

I◄

5186 ZG Gdfen

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

PORht;q

C

--~ ra

:07J -n ,,.,408

F~

, OlJ . S)41 410

~

;"""'W.t , r ~ . , . , , . .

.......~

Administratie & belastingen • A nalyse • Advisering

~

Installatie- en Adviesbureau bv

Erkend installateur C. V. Gas - Water

theoveldverzekerin en@ lanet.nl / www.theoveldverzekerin en.nl

Van Soest

Frank Banegraar Accountantadministratieconsulent

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z= ~& DESIGN ONTWERP,AANLEG ONDER.HOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

O Houten poorten @ Hekwerken @ Kastanjehout

Q Eik.en balken @ Meubilair @ Buitenkeukens

De~Kastaan ~..

Kastanjehouten liekwcrkcn el) poorteu

©. Natuurlijke afscheidingen

Prieeltjes @ Terrasoverkapping @

R. v.d. Doelen - Nulandsestraat 5a - 5391 KC Nuland T. 073 5324917 - F. 073 5324601 - lU. 06 54977281 info@dekastaan.nl - www.dekastaan.nl


JEUGDVAKANTIEWEEK 2008 Movie world geffe

Ondanks het wisselende weer mogen we wel spreken van weer een geslaagde jeugdvakantieweek! Op maandagmorgen om 10.00u kwamen de ruim 250 kinderen met hun ouders het terrein op. Na de opening van het verhaal, wat zich dit jaar afspeelde op een filmset, werden de groepen voorgelezen zoals ze ingedeeld waren. Hierna werd er driftig aan de hutten getimmerd met natuurlijk de nodige hulp van verschillende ouders. Omdat dit jaar alles in het teken van film stond, kreeg elke groep ook zijn eigen film toegewezen, en dus ook de hut in dit thema aangekleed werd. Dit zorgde voor prachtige hutten, die uiteraard ook door onze hoofdrolspelers beoordeeld werden. Smiddags gingen de oudste kinderen volgens traditie weer zwemmen in het golfslagbad, en de jongere kinderen deden spelletjes op het terrein. Het verhaal kreeg tegen 4 uur een dramatische wending, want de filmster werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dinsdag bleek dat onze filmster was vergiftigd en dus nog wel even in het ziekenhuis zou moeten verblijven De regisseur zat met zijn handen in het haar, en mister X werd ingeschakeld om de zaak haarfijn uit te zoeken. De kinderen hebben de hele dag door spelletjes gedaan, en tegen het einde van de middag werden er ook nog twee boeven gesignaleerd die de oscar weggehaald hadden en het geld waarmee de film gemaakt zou moeten worden. Op woensdag bleek ook nog de regisseur ontvoerd te zijn! Hiervoor werd nogal wat losgeld gevraagd! Er werd toch maar aan het progarnma van die dag begonnen, en gelukkig waren er twee hulpregisseurs die de kinderen goed hebben kunnen helpen in voorbereiding van de playback-act voor dezelfde avond. Onze filmster en haar personal assistent was er gelukkig ook weer bij die dag, maar wie had er nu voor gezorgt dat ze zo ziek was geworden? De ouderkijkavond was een groot sucses! Elke groep had z'n eigen filmliedje om te playbacken. Ze hadden ook zelf een decor gemaakt en ook de aankleding hadden ze zelf helemaal verzorgd. Op donderdag bleek dat mister X wel al iets op het spoor was, maar dit nog nader wilde onderzoeken. De A-groepen gingen deze dag naar de speeltuin, de B-groepen naar een maisdoolhof, en de C-groepen zijn de hele dag wezen steppen met de nodige opdrachten tussendoor. Ondertussen bleek op de beveiligingscamera dat de cameraman en mister X samen in het complot zaten. Op naar de volgende dag. Deze morgen startten we allemaal op het dorpsplein om vandaaruit te gaan zoeken naar alle filmfiguren uit de desbetreffende films en natuurlijk naar mister X en de cameraman! Doornroosje kreeg heel veel bekijks, maar de meeste kinderen durfden haar(hem) niet wakker te kussen! Terug naar het terrein werden ook de boeven gevonden en geboeid terugge26

voerd naar het terrein alwaar ze later door een echte politieman werden meegenomen. Tot slot was er voor ieder nog friet met een snack. Dus eind goed, al goed! Rest ons nog alle vrijwilligers, hoofdrolspelers, hulpouders en sponsors heel hartelijk te bedanken, en we hopen volgend jaar weer op jullie steun te mogen rekenen! Ook Ad en Rita hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid, want zonder jullie hadden we geen jeugdvakantieweek gehad!! Ook willen wij Mieke en José bedanken die na jaren van trouwe dienst afscheid hebben genomen als bestuursleden! De ruim 1000 foto's die tijdens de week gemaakt zijn, zijn te bekijken op www.boetje.nl. Voor de verloren spullen kunt U contact opnemen met 0652047851 of0622520912 OPROEP: aangezien er twee mensen afscheid hebben genomen van ons bestuur zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden! Lijkt dit U wel iets neem dan contact op met ons! Bestuur jeugdvakantiewerk.

DANKBETUIGING Wij vierden ons Gouden Huwelijksfeest. Het was geweldig om dit te mogen doen. Daarom willen wij, ook mede namens onze kinderen, iedereen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie dag. Met name: familie, vrienden en bekenden, De Gouden Leeuw en personeel voor de keurige en prettige verzorging van ons feest, Fanfare W.I.K. en majorettes, fantastisch. Ook de attentie van Burgemeester P. Boelens hebben wij zeer gewaardeerd. De buren voor de mooie gouden boog. En dan de mooie bloemen, vele kaarten en cadeau's, heeft ons echt verrast, lieve mensen: nogmaals heel hartelijk bedankt. Wim en Doortje v. Druenen

Verzorging, ontspanning en een goed gevoel gaan samen

WiLt u~? .iLONA ~,ON_ HAii! & COlORS

Schoonheidssalon "Irma" De Kouwe Noord 2, Geffen

Tel: 073 - 532 36 33 Mob: 06 - 47 206 001


A. _Hanegraaf Geffen B.V. f A. MarkRomme

Bedr1Jvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen a,/-d..,JKinderenv.!P Il BJ,~Hamtel. 073-5325551 1, 5386 JA Geff~f. Telefoon 06 166 10622 t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl maandag zaterdag 8.30 - 17.00 uur

n

"Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

.............

BOUW

............

GARANT Een NVOBiniti,tief

Van der Sangen Tuinhout ✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen ✓ Vlonders

matten

✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

✓ ✓

Meubelen Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Tel.: 073 • 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

DE KOSTE N VOOR DANKBETUI G ING EN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5,-RUBRI EK GEVONDEN EN VERLOREN IS G RAT IS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE A DVERT ENTIES TUSSEN D E T E KST

1/ 8 PAG INA 1/4 PAG JNA 1/ 2 PAG lNA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


/., PARTIJ•--•

MAASDONK

meente Maasdonk goed aansluit bij de partijgedachte, en dat we de discussie omtrent de toekomst en de zelfstandighejd van de gemeente Maasdonk op de politieke agenda willen plaatsen.

ZELFSTANDIGHEID GEMEENTE MAASDONK.

REDACTIONEEL ARTIKEL

Partij Maasdonk heeft de inwoners van de gemeente Maasdonk opgeroepen om hun merung met betreklcing tot de zelfstandigheid van de gemeente kenbaar te maken. De redenen van partij Maasdonk hiervoor waren dat er vanuit hogere overheden steeds duidelijkere signalen naar buiten komen om gemeentes met minder dan 20.000 inwoners op te heffen. Verder hebben de buurgemeentes van Maasdonk hun mening omtrent de positie van Maasdonk al diverse keren in de publiciteit gebracht. Derhalve was partij Maasdonk benieuwd naar de mening van de eigen inwoners over dit onderwerp. Tot en met 30 Juni konden de inwoners van Maasdonk een kleine opiniepeiling hierover invullen. Op maandagavond, 7 juli, heeft partij Maasdonk de resultaten van deze peiling geëvalueerd. De uitkomsten van de opiniepeiling waren als volgt. Er zijn in totaal 139 reacties ontvangen. Op het eerste oog lijkt dit een teleurstellend aantal maar in vergelijking met het landelijk opkomstpercentage bij dit soort peilingen scoren we hiermee op het gemiddelde percentage. Bijna 75 procent van degenen die de opiniepeiling hebben ingevuld, is van mening dat de gemeente Maasdonk in zijn huidige vorm niet zelfstandig kan blijven functioneren. Slechts 14 procent wil met de gemeente Maasdonk in zijn geheel aansluiting zoeken bij een andere gemeente. Van de groep inwoners die voor opheffing van de gemeente Maasdonk zijn, is 77,5 procent voor opsplitsing van de huidige gemeente in de kernen Geffen, Nuland en Vinkel. De uitgesproken voorkeuren zijn om Geffen aan Oss te koppelen, Nuland bij den Bosch en Vinkel aan Bernheze waarbij de meeste inzenders uit Geffen voor Oss kiezen, uit Nuland het merendeel voor den Bosch kiest en uit Vinkel voor Bernheze. De inwoners waren ook gevraagd om hun keuzes eventueel toe te lichten. De meest vermelde reacties waren o.a.: dat er onvoldoende vertrouwen aanwezig was in het huidige bestuur en het ambtelijk apparaat en dat er onvoldoende kenrus en deskundigheid in huis aanwezig was. Dat de onderling bestaande rivaliteit, tussen de 3 kernen, een goede samenwerking in de weg staat en dat er teveel aan dorpspolitiek wordt gedaan. De conclusies die wij als partij Maasdonk uit deze opiniepeiling trekken zijn onder andere: dat we een grotere respons hadden verwacht gelet op de huidige actualiteit van het onderwerp wat niet wegneemt dat de uitkomst van deze peiling betreffende de toekomst van de ge-

Meedoen is van levensbelang: Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Van de vrouwen die baarmoederhalskanker hebben, heeft maar ongeveer de helft een uitstrijkje laten doen. Schokkern:l, want daarmee kan het voorkomen worden. Ongeveer 600 vrouwen per jaar in Nederland krijgen baarmoederhalskanker. Per jaar overlijden 200 vrouwen in Nederland aan deze ziekte. Het overgrote deel van de vrouwen is tussen de 30 en 60 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van die leeftijd eens per vijf jaar een uitnodiging voor een uitstrijkje, ook wel het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker genoemd. Uitstrijkje Baarmoederhalskanker ontstaat meestal in het slijmvlies op de grens van de baarmoederhals en de baarmoedermond. Dat gebeurt doorgaans heel langzaam. Omdat het zo langzaam gaat, is het mogelijk om afwijkingen, die tot kanker kunnen leiden, via het uitstrijkje op te sporen. Eén uitstrijkje per vijf jaar is voldoende om afwijkingen op tijd te ontdekken. Wat houdt het onderzoek in? Het onderzoek vindt plaats bij de huisarts. Op verzoek kan het uitstrijkje door een vrouwelijke arts of praktijkassistente worden gemaakt. Het uitstrijkje maken duurt ongeveer 10 minuten. Vervolgens onderzoekt het laboratorium het uitstrijkje. De huisarts spreekt met u af wanneer en op welke manier u de uitslag te horen krijgt. Klachten tussendoor De uitslag van het uitstrijkje is een momentopname. Het is geen garantie dat alles tot het volgende uitstrijkje goed blijft gaan. Ga naar uw huisarts als u tussentijds last.krijgt van hinderlijke afscheiding, bloedverlies bij of vlak na geslachtsgemeenschap, bloedverlies buiten de menstruatie of bloedverlies als u een jaar of langer geen menstruatie meer heeft gehad. Wanneer krijgt u een uitnodiging? In 2008 ontvangen vrouwen met de geboortejaren 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978eenuitnodigingvoor dit onderzoek. Bel na ontvangst zelf de huisarts voor een afspraak. Meer informatie Voor vragen over het bevolkingsonderzoek kunt u terecht bij het informatiepunt Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker van de GGD Hart voor Brabant, via tel: (073) 640 40 75 (dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur) of per mail: bmhk@ggdhvb.nl. Kijk ook eens op de website: www.ggdhvb.nl.

, 28


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. •BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Hepa Care omfortabele s oefen en fauteuils

leiweg 2a 5386 KR Geffen

•073-5

J!i. 0135 s

info•

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partij en en vergaderingen Tel.: 07 - 532 15 20 ~

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E- mail: anouskaenarîe@het net.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

(1000. Van alle markten

thuis.

Onze wereld

Onze werken

Onze waarden

Oe wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Vlanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde In b•Jna 40 Joor tijd mee, mede In het belang van de klant. TegcliJkert1jd vraagt diezelfde klant wel om et-en persoonlijke benadering. Van wanrooiJ Is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht In een veranderende wereld .

Met vele honderden woningen per Jaar behoort Van WanroolJ tot de grotere spelers In de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van WonrooiJ bedrijfsmatig onroerend goed. Ooamaast is het beOrlJf actief in grondexploitaties, com• plete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwlkkellngen. Oe fraaie werken die Van WenrooiJ realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Zowel klanten als de 300 medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van van WanroolJ kennen korte lijnen en trachten waar te maken wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. van wanroolJ geeft waarde; economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl van wanroolj bouw & ontwikkeling broekstraat 2 5386 kd geffen tel 073 53 40 400 www.vanwanrooij.nl info@vanwanrooij.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

c, OOO

van der Sangen Dorpsplein 3

5386 CL Geffen

Gebr. van Erp

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur

Vrijdag

8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-18.00 uur

Oss

Geffen

0412 - 622213

073-5321995


REDACTIONEEL ARTIKEL Hoofdluis heb je nooit alleen Luis in je haar? Kammen maar! Deze boodschap geeft de GGD Hart voor Brabant mee aan ouders en kinderen. Want hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Vaak controleren is dus belangrijk. Ontdekt u hoofdluis? Dan is kammen met een netenkam de beste remedie. Maar maak ook huis, klas en knuffels grondig schoon en meldt het de omgeving. Na de zomervakantie lijkt het vaak alsof er een epidemie is van hoofdluis. Niet zozeer omdat hoofdluis dan meer voorkomt, maar omdat veel scholen dan luizencontroles houden. Kinderen hebben vaak hoofdluis zonder dat het meteen wordt opgemerkt. Ze besmetten snel andere kinderen, hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo. Het is goed om uw kind vaak op hoofdluis te (laten) controleren. Hoe sneller u erbij bent, hoe beter u de hoofdluis kunt bestrijden. Dat maakt de kans op verspreiding een stuk kleiner. Goed controleren Luizen zijn parasieten, ze leven van bloed. Het zijn grijsblauwe beestjes van een paar millimeter groot. Als ze bloed hebben opgezogen zijn ze roodbruin. Ze zitten vaak op warme plekjes; in het haar in de nek, achter de oren of onder de pony. Hun eitjes (neten) zijn grijs-witte stipjes die hardnekkig aan de haren plakken. Vaak zitten neten dicht bij de hoofdhuid. Met het blote oog zijn ze lang niet altijd te zien. Signalen als jeuk en krabben op het hoofd wijzen soms op hoofdluis, maar vaak merkt iemand er helemaal niets van. Hoe minder luizen in het haar zitten, hoe makkelijker ze weer weg te krijgen zijn. Inspecteer het haar van uw kind dus regelmatig met een luizenkam. Kam het haar vanaf de wortel, boven een wit vel papier. De luizen vallen op het papier en zijn dan gemakkelijk te zien. Verwijderen Vindt u hoofdluis? Dan zijn twee dingen belangrijk; bestrijden én voorkomen dat ze terugkomen. De beste manier om hoofdluis te bestrijden is de ' kammethode' ; gedurende twee weken het haar elke dag grondig kammen met een netenkam. Pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Om de luis weg te houden, moet u ook de omgeving aanpakken. Beddengoed, knuffels en kleren wassen, het huis en de auto grondig stofzuigen. Ontsmet ook alle borstels en kammen. Verder is het belangrijk dat alle huisgenoten worden gecontroleerd. En dat u school, clubjes en vriendjes laat weten dat u hoofdluis hebt gevonden. Voorkomen Hoofdluis is nooit 100% te voorkomen. De hoofdluis kan op elk hoofd gaan zitten, met hygiëne beeft dat niets te maken. Het helpt wel als u ervoor zorgt dat kinderen geen kammen, mutsen, hoofddoekjes ofhaarspeldjes met elkaar delen. Verder zorgt een luizencape of een plastic 30

tas over de jas aan de kapstok (bijvoorbeeld op scholen) ervoor dat luizen niet kunnen overlopen. Meer informatie Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant, via tel. 0900-4636443 (lokaal tarief), website www.ggdhvb.nl. Ook op www.gezondbrabant.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp en andere gezondheidsonderwerpen.

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 06 KBO, scootmobieltocht 07 Effe noar Geffe 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 14 K.P.J., grashandbaltoernooi 20 KBO feestdag i.v.m. 50 j arig bestaan afd. Geffen 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) 27 25-jarig jubileum buurtvereniging de Elshof OKTOBER 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) NOVEMBER 01 Kopij inleveren Torenklanken (nr.1 7) 15 Kopij inleveren Torenklanken (nr.18) 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr.19) DECEMBER 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20)


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de Juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

"

verzorgd!

--weg

df"UkkenJWlhabobv 13 • 5386 KT Geffen T (073) 532 28 84 • F (073) &32 47 95 E ckukl<erijOw'hnbo.nl • I www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.ni

Met een c.1deau-

Gespecialiseerd in:

bon kom 1e pas

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute ech I muoi voor '1t- cc1.9 lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen. buik, . . borsten. handen, voeten) • Exclusieve s1erad van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

._,ANNE Moo~ fPSCHOEN9t

• Make-Up workshops • Dagarrangementen

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer nfonnatie en antwoord op uw vragen Gratis aar> te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons ·nformatieboekje/wi lsbeschikking.

Ma: 13.00 - 17 .30 uur Di t/m Do: 09.30-17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Zo: 09 .30 - 17.00 uur

Bel: 0412-623 173

Dorpsplein 13 5386 Cl Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging

VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvan I ith. n1

Gebr. van de Wetering ~...i.0- We-,-.~

4Ji

'--

C, -

0

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl INDIVIDUELE TRAINING

Openingstijden:

Ma: 0i: Wo: Do: Yr: Za:

• NautJlu.-trelnlng • Cerdiotr"elnfng

• Combfnntle Nnutlh.11&•Cordio

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor (ucllng • §treetlfance • §iwltthlng • 5enlorent.mlnfng

MEDISCHE FITNE55 • Fyslcn:r11lnlng • De RUO!iChDDI • RevalJdatlonralnlng • Ae.inb!grlltiotralnlng

• Arnm9ementen op m ant

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91

INDIVIDUELE TRAINING

,,.rionnemode;,,.

Papendljk 12 • 5386 EC Geffen Tal. 10731 53i! 74 72 • Fox ID73J 53i! 65 75

13.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 lol 18.00 .9.00 tot 20.00 9.00 lot 16.00

Klooslerstraat Se · Gelfen Tel. 073 5321681 · Fax. 073 532~_150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00- 17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 ofin Veghel 0413 -381 637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 32

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 A. Bolat ma. 9.00 - 10.00 uur/vrij 9.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 1 l.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RlGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, \\-elzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemrnie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs. tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: \'eldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klacbtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke ve1worvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.