Torenklanken 2008 - nr 12

Page 1

46e jaargang I nummer 12 1 juli 2008

redaktieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 WiHaBo drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

ROGGEMAAIEN EN "HER" OPENING MOLEN ZELDENRUST IN GEFFEN Het traditionele roggemaaien in Geffen wordt op zaterdag 9 augustus aanstaande gehouden. Dan zal het officiële startschot gegeven wor.___ _ _ _._,..._ _;_______,.._.- den voor de aanloop naar Effe noar Geffe, de boeremèrt die dit jaar op zondag 7 september voor de 32ste keer wordt gehouden. De gemaaide rogge wordt tijdens Effe noar Geffe ondermeer gebruikt tijdens demonstraties "vlegelen". Tevens is er de "her'' opening van molen Zeldenrust, die geheel in oude stijl gerestaureerd is. Het programma ziet er als volgt uit: -14.00 uur Officiële "her"opening Molen Zeldenrust. -15.30 uur Openluchtmis bij molen Zeldenrust aan de Elzendreef in Geffen. - 16.30 uur Vertrek met paard en kar en met platte kar achter de tractor naar het Roggeveld aan de Bredeweg, naast huisnummer 26. Er wordt een borrel geschonken en roggebrood met spek geserveerd aan de in klederdracht gestoken deelnemers. Verder geven het Sint Jorisgilde, dansgroep De Vlijt, de Boerenbruidsparen en boerenkapel De Pompzwengels acte de présence. - 18. 00 uur Bij molen Zeldenrust, Oudhollands molenspel, (dat destijds is geschreven voor de opening van de molen in 1981) wordt volledig opgevoerd met talent van eigen bodem. In Oudhollandse taal voeren een speelman (Hans van Rosmalen) en een boer (Frans Langens) dialogen met elkaar,-terwijl tussen door diverse groepen optredens verzorgen. Ook de dorpsomroeper (Henk van Dijk) laat zich horen. En natuurlijk is er een taak weg-

gelegd voor de laatste molenknecht van de Zeldenrust, Tiny van der Doelen. Er zal een groep kinderen optreden in het spel, De Pompzwengels, het Gemengd koor, Passe Partout, volksdansgroep De Vlijt, het St. Jorisgilde en de K.PJ. zijn ook van de partij. Na afloop wordt er een borrel geschonken bij molen Zeldenrust te Geffen.

De redaetie van Torenklanken wenst al haar lezers en adverteerders een pretti~e vakantie.

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

7

~

.--'-

we allemaal!

1~~J t~r

ypotheken SNS Regio Bank

~

Aan-/ verkoop

1:

(J

Financieringen Kromstraat 172 Oss '@ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Makelaardij

\

verhuur

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Von Schijndel Bouwgroep bouwt

RoyRomme Mgr. Zwijsenstraat 18 5386 CJ Geffen Nederland

® A~~~N@ MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl]IEIN ,i,(Wl,eu,~,u~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

al 60 jaar wlnkelçentra, scholen, dlatributlecentra, woningen en

bodr1)fsgel>Ouwtn. !louwen Is

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

oru:e paoslu, U herkent dat fn alle facetten van ons werl< en de

kwalllelt van de ullVoering,

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers utt eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schljndêl BouwgrOAp

Bredeweg13 5386KM Geffen tel: 073-5322981 i.x1 073-5322232 mall@llanschljndel-bouwgroep.nl

www.vanschljndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen ""(el.073-5321216

emêlil: info@pë1rochiegeffen.nl

vr. 29 aug. 19.00 u. * avondmis za. 30 aug. 19.00 u. H .Mis met volkszang zo. 31 aug. 09.30 u. + H.mis mmv Gemengd Koor ma.01 sept.19.00 u . * avondmis

In de vakantie is het geen kinderkerk, die begint weer na Effe noar Geffe.

www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt do. 17 juli 15.00 u. Gouden huwelijksviering van Toon en Miet van Nistelrooij Nuijen mmv Dameskoor vr. 18 juli 19.00 u. * avondmis za. 19 j uli 19.00 u. geen viering zo. 20 juli 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 21 juli * geen viering vr. 25 juli * geen viering za. 26 juli geen v1enng zo. 27 juli 09.30 u . + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 28 juli * geen viering vr. 01 aug. * geen viering za. 02 aug. geen viering zo. 03 aug. 09.30 u. + H .Mis met orgelspel ma. 04 aug. * geen viering vr. 08 aug. * geen viering za. 09 aug. 15 .30 u. H.Mis bij molen De Zeldenrust mmv De Pompzwengels zo. 10 aug. 09.30 u. + Gildemis mmv Gemengd Koor ma.11 aug. 19.00 u. * avondmis vr. 15 aug. 19.00 u. * avondmis za. 16 aug. 19.00 u. Gildemis mmv Bandola's zo. 17 aug. 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma.18 aug. 19.00 u. * avondmis met aanbidding tot 20.00 u. vr. 22 aug. 19.00 u. * avondmis za. 23 aug. 19.00 u. H.Mis mmv Bandola's zo. 24 aug. 09.30 u. + H .mis mmv Gemengd Koor ma.25 aug. 19.00 u. * avondmis do. 28 aug. 15.00 u. huwelijksviering Lisette van Zantvoort en Sonny

KORENOVERLEG op dinsdag 2 sept. om 19.00 uur op de pastorie. KINDERKOOR Ben je een Vrolijke noot? Zing je een vrolijke noot? Of speel je een vrolijke noot? Kom dan bij het kinderkoor! De repetities zijn op maandag, de ene week van 16.00 uur tot 17.00 uur en de andere week van 19. 00 tot 20.00 uur. Het koor wordt geleid door Evelien van de Put en Rianca van Erp - Donders. De contributie is€ 7,50 voor het hele jaar! Hiervan krijg je elke week een lekkere traktatie en we gaan er ook nog andere leuke dingen van doen. Op maandag 1 september gaan we beginnen van 19.00 tot 20.00 uur in het parochiecentrum (bovenzaal van het Oude Klooster). De tweede repetitie is dan op 8 september van 16.00 tot 17.00 uur en zo wisselt het om. Kom kijken en meezingen of -spelen! Bel voor informatie en/of opgave naar Evelien (5341004) of Rianca (5323032). MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Zie liturgische kalender. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeen3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B

M aandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leew ika.nl www.leewika .nl

Keurslagerij VAN TUYI

LEEVVIKA

t~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl .keurslager. nl

13.00 - 18.00 uur Gesloten

13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

RBESLAG Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie j

Omdat he1 werkt. ............. WILT UAFSLANKEN,o~ee~gezonde en natuurlijke maniet??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring mei de modernst e

Joy of perfection

technieken en p roducten. Ernis staat voor kwaliteit In alle facetten.

I ERNIS

Ernis schilderwerken Veldstraat 31 c 5386 AW Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

,.Î schilderwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past.

* Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


komsten zijn: 30 september in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10. 30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helrna Tijs: 5325328.

KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008.

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

VOORINSCHRIJVEN KAN NOG! Binnenkort wordt het boek '60 jaar georganiseerde duivensport in Maasdonk' gedrukt. Vele boeken zijn al gereserveerd. Omdat de druk eenmalig is rijst de vraag hoeveel exemplaren er gedrukt moeten worden. Bij deze een oproep om tijdig te reserveren, zodat u straks verzekerd bent van een uniek stukje (duivensport)geschiedems. U kunt uw boek, ruim 120 pagina's voor de prijs van € 15,- per stuk, reserveren bij: Willie van Erp, Van Coothstraat 6 in Geffen.

Feestje thuis? Laat 't caterenl

DDRSVtEGEL P

ARTY

CENTRUM

5


NAS

NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

fl+b~

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1a~afbouw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~om:leM

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

0

,tfv

SCHOENEN & SPORT

/50SPIERINGS Dorpstraat Sa 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Re'±!!!!!.iuY.EDRUF

~

~

'%"~·Dl!~{I

ejeffen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

~V!X E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl

Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

ü!V!X

f1UUl5PULfrHJtt Levîx Automatisering Oranjepassage 2

5401 HW Uden Tel. (0413) 331 53ó

ü!V!X

RI.JVVIELEN o.a. Gazelle _ _ _ _ _ _ _ __

Lev1x

CJIIUl!Ai0i1tlttt

•MM&fiiGUWII

Levix Automatisering Dorpstraat 4ó 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

Levlx Aulomottsering Walstraot 6ó 5341 CK Oss Tel. (0412) ó9 2090

TANKSTATION

Kerkstraat 11

Geffen

{073} 532 13 13


L

EFKES BUURTE MÈ ...

pauken en een xylofoon zijn hard nodig voor WIK. .. !" gooit Robbert een balletje op! Er zit 'crescendo' in fanfare WIK. "Binnen de (vierde) De vlag hangt uit en aan de stok bengelt een muziekin- divisie zijn we gestegen," vindt Robbert, "de individuele strumentje ... Het is duidelijk... voor een praatje met muzikanten zijn langzaam beter aan het worden. Maar Robbert Vos, ben ik op het goede adres ... !· ze moeten er wel allemaal voor gaan: thuis oefenen en De dirigent van WIK studeerde af aan het conservato- de repetities freguent bezoeken! In 2006 hebben we de rium van Tilburg als "Bachelor of Music". Brabant Wonen Cup al mee naar huis genomen. Hij volgde twee HBO-studies naast elkaar en rondde Voor 29 oktober a.s. - wanneer die onderlinge wedstrijd daarvan in februari en mei jl. het leen 2e deel van de tussen fanfares en harmonieorkesten weer gehouden studie Euphonium af en slaagde op 27 juni jl. voor wordt - hebben we een mooi stuk op niveau gekozen. Ha(rmonie)Fa(nfare)Bra(ssband)-directie. Eindcijfer van Hoewel het aanvankelijk niet zo lag, verwacht ik er veel beide studies was een 9! van; dat werk is nog niet vaak uitgevoerd. Het gaat niet Euphonium is een ander woord voor de tenor-tuba. Het alleen om het winnen, maar het is belangrijk dat we de nog grotere exemplaar is de bas-tuba en de bugel is ei- marge tussen de winnaar en onze club proberen te vergenlijk de sopraan-tuba. beteren. Zo kunnen we zien of het niveau van het orkest Robbert is op 8-jarige leeftijd begonnen met bugel spe- aan het stijgen is. Het toewerken naar een wedstrijd is len, hij kreeg les van Jo Delnoye. Hij stapte later over op dan ook vaak een goed leerproces voor het orkest. euphonium en toen ging zijn speelniveau heel snel om- In 2009 volgt dan het concours, een moment om te laten hoog. horen wat we kunnen!" Het contact met de leden is goed, Je zou denken: een goed muzikant wil vooral spelen; ook al 'speelt en denkt ieder op eigen-wijze'! "We wewaarom (ook) een orkest dirigeren? ten inmiddels wat we aan elkaar hebben!" "Het liefste doe ik het allebei," vindt Robbert. "Als mu- Robbert wil ook graag met WIK vooruitkijken: een sicus kun je het beste zoveel mogelijk diploma's halen. ledenwervingsactie staat op stapel. Ik wil me graag zo breed mogelijk specialiseren." Het imago van Ha(rmonie)Fa(nfare)Bra(ssband)-orkesDerhalve zijn Robberts dagen gevuld met musiceren, ten als zijnde "oudbollige muzikanten in een apenpakje" dirigeren en doceren en behalve dat, wil hij zich de ko- moet uit de wereld! Evi Savelkouls (vriendin van mende jaren nog toeleggen op het componeren en ar- Robbert) schreef er in haar examenwerkstuk al over. rangeren. "Deze muzikanten worden echt ondergewaardeerd," Momenteel speelt hij euphonium in Brassband Schoon- vindt Robbert "er wordt op een zeer hoog niveau muhoven en Brassband De Hoekpunten, op projectbasis in ziek gemaakt, maar daarmee wordt nauwelijks de mehet Nationaal Jeugd Fanfareorkest en is gastspeler bij dia gehaald! diverse orkesten o.a. in het orkest van de Koninklijke Het laatste donateursconcert van WIK in de sporthal was Luchtmacht. al een goed voorbeeld van blaasmuziek presenteren in Robbert is daarnaast dirigent van WIK, maar ook van een vernieuwd jasje, hetgeen alle lof kreeg. Harmonie Moyenne uit Drunen en gastdirigent op uit- Verder is er een heel leuk lespakket voor de basisschoolnodiging. Sinds 2006 is hij docent groot koper bij Drum- leerlingen, dat de leerkrachten van de Geffense scholen fanfare Exempel in Empel en koperdocent bij fanfare jammer genoeg dit jaar nog niet hebben aangeboden. de Volharding in Kerkwijk. Hopelijk gaan ze daarvoor tijd inruimen in het nieuwe "Dirigeren is de kunst van het weglaten," zo zegt Robbert. schooljaar, want muziek maken is een hobby voor je hele "Je moet niet alles willen aangeven; het simpel houden, leven, maar je moet er jong mee beginnen! maar ' er staan' op het moment dat het nodig is! Dat deed Robbert Vos ook en zie hoe veelzijdig hij op Dat is lastig, want bij arnateursorkestenkun jonge leeftijd als musicus al is! jede muzikanten niet helemaal 'loslaten' !" In de Voorste Vennen in Drunen stond hij 1 De partituur van de dirigent is heel overaJ-:':.-ilf=~ ~ ~ voor Brassband Schoonhoven, waarvan hij zichtelijk van boven naar beneden: groep zelf lid is, om muziekwerken van Philip l zijn de saxen, die de kleur aan het muSparke, Gaston Brenta en Paul-Lovatt ziekstuk geven; met deze instrumenten kun Cooper te dirigeren, aangevuld met een je mooi mixen. Groep2 (bugels), 3 (hoorns, composititie van hemzelf, om uiteindelijk trompetten en trombones), en 4 een 9 te scoren voor zijn HaFaBra-direc( euphoniums en bassen) vormen de basis tie-examen... ! van een fanfare-orkest. In september gaat Robbert verder studeGroep 5 is het slagwerk, dat tegenwoordig ren in Utrecht, met als hoofdvak directie steeds uitgebreider wordt, waar overigens en bijvak euphonium, om de titel "Master wel een kostenplaatje aan hangt. "Enkele -=-=.__.. of Music" te behalen! Proficiat! Robbert Vos (22 j.)

•~•-=-..:. . J

7


A. ~ ROND DE DORPSPOMP ~

die kon lezen en schrijven, het le schooltje; dan noemen we: "De wel", daar lag de Ie bron, de waterput om de kerk te beveiligen, "de Maatstaf", er worden daar veel zaken doorgelicht en ook nog wat wat namen van "vruuger", o.a. de griffel, de lat, de stulp, de hugt, het krijt, onderweeges... en van elk kind dat gezond is, zeggen we: " 't Spult", en de harmonie spult en het toneel spult. Laat ons eerst maar eens druk maken over het bouwtempo. Alles gaat te traag. Nu zijn de ambtenaren aan het rekenen en herrekenen, hoeveel geld erin mag, erin moet, erbij kan; je ziet de ambtenaren maar op en neer lopen van het ene potje naar het andere. Er zijn kennelijk veel vraagtekens. Heel Geffen schreeuwt wethouders, raadsleden en ambtenaren toe om zo snel mogelijk de weg te effenen.

De vakantietijd is aangebroken. In Geffen is de nieuwe apotheek geopend, maar de officiële opening wacht tot na de vakantie. De stamtafel noemt nog wat mogelijke namen op voor de nieuwe school en Het Multifunctioneel Centrum: te beginnen met "de Heuvel", (want zo heette die plek in vroegere tijden), daar stond wellicht de eerste herberg, daar woonde de 1e bovenmeester, tevens de 1e koster, oftewel "het manusje van alles", de enigste Geffenaar,

Uw voeten verdienen professionele verzorging ! Molenstraat 28 a Geffen

5386AB Tel. 073 • 532 54 19

Info: w,vw:pedîcure-geffen.nl e-mail: contact@pedicure-geffen.nl

· Pedicure behandeling

wi/ii.e 11Mt. Ber3m De w ~ 1S

I

S384 HD H=ck

• Voetreflexmassage - Cosmetische voetverzorging • Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

T: 0412 - 4SS83S M: 06 -27311207 E: vMdte:r3m1s@/wme.,d

Wist u dat ..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt 1

/)

NIEUWBOUW PLANNEN?

l::#1 VAN SCHIJNDEL KEUKENS (/'

Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale bouwpartner. Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met+ 40 occasions Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

Onze openlfll)slijden zijn:

Allt Jtijl'1.wdtrmidnkl

K(uk.-,u,,p1ttt10d

www.garagedortmans.nl

Maandag Dinsdag Woensdag

9:00. 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur Donderdag 9:00 • 17:30 uur Vrijdag 9:00 . 20:00 uur Zaterdag 10:00-16:00 uur

----ll&l\--

c"BWfrkmdl

Van Schijndel Keukens b.v. Bredeweg 11, 5386 KM Geffen

ADMINISTRATIEKANT □□ R

tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

De beste partner voor uw financiële administratie

www. vanschijndelkeukens.n 1 VAN GENUGTEN /ARCHITECTEN ///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel

t / 073 5322246 f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


Intussen weten we dat het oude pakhuis of boter-ontvangst-station blijft bestaan in de Kloosterstraat, als ook de grote boerderij. We horen van een zekere bouwdruk aan de Bredeweg enBergstraat. Wie verwerft de grond??? Er blijft maar weinig over van het agrarisch gebied. Er duiken steeds meer Geffense beroemdheden op. Naast Ruud van Nistelrooij, tellen we een bijzonder muzikaal talent: Jasper van Roosmalen: Hij slaagde CUM LAUDE aan het conservatorium te Tilburg, begeleidde Marco Borsato, Guus Meeuwis, Anne van Veen en andere beroemdheden en speelt in diverse orkesten als SOLOVIOLIST en gaat als topviolist heel de wereld door. We zien Geffenaar Henk van der Doelen met zijn formule "Jij bent bijzonder" heel Brabant veroveren onder de naam O'chelle (oogvlek). Ook hebben we weer een bijzondere Sportkampioen, nl. de scouts van scouting Geffen, die we hier van harte feliciteren met de behaalde resultaten; de top uit de regio en no 8 van de 103 deelnemende patrouilles. De zo mooi geportretteerde burgemeester en wethouder moesten helaas het daaraan verbonden drankgelag overslaan vanwege alle drukte; De schop voor de 1e paal moest nog worden aangescherpt. Er wachten grote feesten: op 9 augustus: de opening van de herbouw van molen ''De zelden-rust" en in hetzelfde weekend de Geffense kermis vol met verrassingen. Op 16 augustus wordt de 4e en laatste Broelliepop gehouden aan de Kerkepad, het straatje vanaf de Weverstraat naar de Heegterseweg met de ingang via het" 't Kempke" onder de naam "VUUR", na water, lucht en aarde is de cirkel rond. Men blijft nog wel ijveren voor een openlucht theater op het Geffense bij de grote plas. De "Effe noar Geffe"- krant kan weer gedrukt worden: de Geffense bedrijven en middenstanders blijven er voor zorgen, dat er 200.000 exemplaren gedrukt en verspreid worden door Brabant. De voorbereidingen zijn afgerond. We roepen allen op om ook dat feestelijke gebeuren, dat Geffen beroemd maakt in heel Nederland en heel ver daarbuiten te blijven ondersteunen. Volleybal vereniging G 68 vierde haar 40-jarig bestaan en is op een geheimzinnige wijze omgetoverd tot Volleybalvereniging Maasdonk Het feestelijk Beachvolley-bal op het Dorpsplein werd druk bezocht en tot een echt bal verklaard. Proficiat!!! De K.P.J. hield weer een 6-kamp met 18 groepen uit de regio en de jeugd genoot weer met volle teugen van de Jeugd-brandweerdag met veel water en vuur. Elk jaar toch weer een groot succes. Het oranje is weer voor even opgeborgen, maar wat zien we: De kapelaan is aan het verduitsen;" Er hatte erst die schweine ge"mend" und ist dann etwas geSchweinsteigert und hat sich da nach in die farben geïrt." Mogelijk had hij last van de Spaanse furie. Het zij hem vergeven. Wij voelen ons wel thuis bij een 2e Don Camillo. Elke dag kan er toch een wonder gebeuren.

De stamtafel gaat met U op vakantie naar Haus- en Thausland, naar Vinkelre want daar treedt de muziekschool op, naar Indonesië, Ierland, Oostemijk, Kreta, Italië, Turkije, Oerol. Er valt straks veel te vertellen. Wij wensen U een goede vakantie met een herboren levenszin. Volgende stamtafel is bij de Broelliepop. Voor op- en ofaanmerkingen, de Prins tel. 0412-640982. Hauw Doe. Wij besluiten met een moment van stilte rond de berichtgeving van het sterven van Judith Strik. Wij leven intens mee met haar man, familie, vrienden en kennissen. Zo jong (28 jaar) moest zij afscheid nemen van alles wat haar dierbaar is. Zij is voor ons een toonbeeld van levensvreugde, levensmoed, creativiteit, gemeenschapszin, en betrokkenheid o.a. bij Nooit Gedacht, het Carnaval, de Middenstand, en dan uiteindelijk de onbegrijpelijke overgave aan wat haar overkwam. Met grote bewondering en diep respect sluiten we ons aan bij het afscheid. Rust in vrede. De stamtafel

Vind jij het leuk om kleding te maken naar eigen ontwerp of idee, dan is naailes en/of patroontekenles precies wat je zoekt

Voor inlichtingen bel of mail: FLO-S@live.nl

0735323917

Groetjes en tot ziens :

Beppie van Orsouw Runrotstraat 1 A 5386 CT Geffen

9


~-::_z~----r --~ ----'--""

- ~____, _ ! _ . , _ . / ' ~ ___;/jtr7J..,t,· ;...-

---

~

...,j

00 ~nu

Restauratie commissies Heilige Maria Magdalena kerk Geffen

__......

_ _ _...-- , i:..---~ .-.-,.,:---

SCOUTS VAN SCOUTING GEFFEN, SPORTKAMPIOENVAN MAASDONK

B~M:2¾53S6KLG«'fori

...,

E~!'Mll:(3.J}/.~ ~ - : = - ~ Aabobar!IC nat ..,Ull2nd rv- \ , .54 15 23G

Van een leien dakje?! Het is alweer een hele tijd geleden dat u iets van ons gehoord hebt. Dat wil echter niet zeggen dat de restauratiecommissie heeft stilgezeten. Zoals u weet is de restauratie van onze H. Maria Magdalena kerk voortvarend te hand genomen. De buitenkant van de kerk zag er, nadat er heel veel werk verzet is door de firma Van Dinther, weer prachtig uit. Deze fase van de restauratie is dankzij veel goede bijdragen van o.a. betrokken Ge:ffenaren gerealiseerd. Met de volgende twee fases, het interieur van de kerk en de restauratie van de pastorie, wilden we graag net zo voortvarend van start gaan. Maar helaas, nadat we bij de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten (voorheen Rijksdienst voor de Monumentenzorg) onze begroting hadden ingediend en de Rijksdienst het subsidiebedrag had vastgesteld, werd ons medegedeeld dat de subsidiepot leeg is. Dit was een zware teleurstelling voor iedereen die bij de restauratie betrokken is, want geen geld betekent geen bouwactiviteit en dus geen voortgang van de restauratie. Het gaat even niet van een leien dakje. Er staan in Nederland op dit moment honderden monumenten op de lijst voor restauratie. Elk jaar stelt het Rijk een bepaald bedrag beschikbaar voor subsidie en al die monumenten loten mee om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. In 2007 zijn we uitgeloot. Over 2008 is nog niets bekend. Zodra we echter bericht krijgen dat de subsidie er aan komt, gaan wij als restauratiecommissie direct weer activiteiten ontplooien en acties opzetten. De bouwactiviteiten moeten dan weer op gang gebracht worden en er zullen veel acties nodig zijn om het resterende benodigde geld bij elkaar te krijgen (de subsidie alleen is niet genoeg). Wij hopen dan uiteraard weer op veel medewerking van alle Geffenaren, want behalve de subsidie is ook uw morele en financiële ondersteuning hard nodig. In de volgende Torenklank.en hoort u meer van ons! Harry Peters, voorzitter STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openinqstijden: rneardaq • vrijdaq: 15:00 · 21.00 uur zaterdaq - zondaq: 14 .00 - 21 .00 uur

Donderdag 26 juni jl. zijn de scouts van Scouting Geffen uitgeroepen tot sportkampioen 2007/2008 van Maasdonk. Deze eer hadden zij te danken aan hun grootse prestatie op de Landelijke Scouting Wedstrijden, kortweg LSW genoemd. Tijdens het pinksterweekend in mei waren de beste patrouilles van Scouting Nederland bijeen in Baarn. Een patrouille bestaat uit zo'n 6 scouts in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De patrouille bestond uit Daan v. Dinther, Jan v. Hintum, Hein v.d. Doelen, Tim v. Niftrik, Koen v. Dinther en David Stadhouders. Op de LSW werd deze patrouille van Scouting Geffen, 8ste op de ranglijst. In totaal deden er 103 patrouilles mee. Dus 8ste van zo velen is dan een hele beste prestatie. Zo goed zelfs dat er nog geen Scouting groep in de regio dit heeft behaald. Dat een patrouille van Scouting Geffen door de regio werd afgevaardigd, hadden zij te danken aan hun 2ste plaats op de Regionale Scouting Wedstrijden die een paar weken ervoor werden gehouden. Deze RSW worden elk jaar gehouden onder de Scouting groepen uit de regio. Hier komen scouts, bij elkaar om hun krachten en behendigheid te meten op het gebied van spel, kaart en kompas, sport, pionieren, orde en netheid en koken. Kortom alles wat je nodig hebt om een goed kamp te draaien. Dit weekend duurt van vrijdagavond tot zondagmiddag. Maar op de RSW heb je nog hulp van je eigen leiding, en je weet ongeveer wel wat de prestaties zijn van de andere groepen, want je ziet ze nog wel eens. Maar hoe anders is het op de LSW Daar mag de leiding je afkomen zetten aan de slagboom en houdoe en bedankt. De aanhanger met spullen mogen ze mee het kampterrein op nemen en dat was het dan. Je krijgt vreemde leiding toegewezen en bivakkeert in een subkamp. Alle moetje nu zelf doen. Alles komt aan, op samenwerken, elkaar helpen en doorzetten. Alles wat je hebt geleerd in de voorgaande jaren bij Scouting word van je verwacht. Je draait mee in de top van scouting Nederland. En als je dan 8ste wordt is het voor ons van scouting Geffen het net hetzelfde als 1ste. Wij zijn ontzettend trots op onze jongens. En dan nu ook nog eens de prijs van sportkampioen 200712008 van Maasdonk. Mooier kunnen we het seizoen niet afsluiten. Of toch wel. Natuurlijk krijgen we nog het zomerkamp, het sluitstuk van een heel seizoen hard werken en veel plezier.

telefoon: 073532 18 27 sterv id eotheeknu la rd @hetnet. n 1

www.stérvideotheek.nl

10

Daan, Jan, Hein, Tim, Koen en David proficiat en een heel gezellig en leuk zomerkamp en dat geld voor heel Scouting Geffen.


KONINGSCIDETEN BIJ SINT-JORISGILDE GEFFEN SINf JORIS GILDE

Op zondag 10 augustus a.s. zal het in 1999 heringerichte en in 2000 geïnstaUeerde Sint-Jorisgilde Geffen, weer een nieuwe koning(-in) hebben. De negende! Het was op 7 september 1860 dat het toenmalige SintJorisgilde insliep en haar bezittingen, waaronder de koningsvogel, overdroeg aan Pastoor Piggen die het te gelde zou maken ten bate van de armen en werklozen. Het zal de negende koning(-in) zijn in deze eeuw en dit millennium. Er wordt daarom druk gespeculeerd wie deze eer zal toekomen om als nieuwe koning(-in) geïnstalleerd te worden. De laatste maanden is er bijna iedere zondag, ondanks de benauwde situatie op het 'gildeterrein', geoefend met de kruisbogen en is er veelvuldig "op de wip" geschoten. Het gilde gaat om 8.40 uur de huidige koning, Piet van Erp, thuis ophalen. Om 9.10 uur vertrekt het Sint-Jorisgilde Geffen "met slaande trom en vliegend vaandel" naar de R.K. kerk voor het bijwonen van de H.Mis met gilde-eer. Na deze dienst vertrekt het gilde naar het gildehuis 'Ons Doel' aan de Papendijk, voor de koffie en een aantal gildezaken. Hier zal de nieuwe vogel worden aangeboden en wordt het oude - en nieuwe reglement voorgelezen, waarna de schietgrage kandidaten zich kunnen inschrijven. Daarna zal door de Deken Wapenmeester, volgens het lot, de schietvolgorde worden bepaald. Na het nuttigen van de gildemaaltijd, zal om 13.00 uur het gilde "met slaande trom en vliegend vaandel" vertrekken naar het molenveld van de vernieuwde standerdmolen "Zeldenrust", waar een schutsveld bij de molen is ingericht. Bij aankomst zal het gilde volgens aloude traditie 3 maal om de molen lopen. Een ongeschreven Gildewet zegt dat iedereen, op straffe van uitsluiting van het koningschieten, daaraan mee moet doen. Om 14.00 uur zal de vogel worden "vrij gemaakt" en voor dit "vrijen van de vogel" zal Beschermheer, burgemeester P. Boelens, het eerste schot lossen. Vervolgens is de eer aan de Gildeheer, kapelaan Paul Geelen en koning Piet. Daarna zal de koning van zijn eretekenen (koningsvogel en zilvervest) worden ontdaan en kan het koningschieten beginnen. Alle schutters die zich hiervoor hebben aangemeld, schieten nu net zolang tot het laatste deel van de vogel van de wiek is geschoten. Hij, of zij, mag zich dan 9e koning of koningin van het Sint-Jorisgilde Geffen noemen, overigens nadat de Overheid (het bestuur) in be-

raad heeft besloten dat hij/zij de eretitel waardig is. De koning(-in) zal dan gevraagd worden of hij/zij ook daadwerkelijk Koning(-in) wil worden en alle daarbij behorende taken en plichten wil vervullen. Bij een positief antwoord wast de nieuwe koning(-in) de handen en wordt hem/haar, door de Hoofdman, de koningsvogel omgehangen en brengt de vaandrig hem/haar vervolgens een "koningsgroet" door hem/haar met het gildevaandel in te vendelen. Onmiddellijk daarna schrijdt hij/zij over het op de grond uitgestreken gildevaandel. Het waardig over het gildevaandel te mogen lopen is een koninklijke eer en een tek~n van onschendbaarheid. Tot slot brengen de vendeliers, begeleid door de tamboers, een vendelgroet. Om 18.00 uur trekt het Sint-Jorisgilde Geffen, met "de nieuwe koning(-in) achter het vaandel', in een optocht over de kennis, naar gildehuis 'Ons Doel', waar de Erewijn zal worden geschonken en waar het gilde een heildronk zal uitbrengen op de nieuwe koning. De nieuwe koning(-in) zal vervolgens het vat koningsbier aanbieden, waarna hij/zij zich nogmaals zal laten feliciteren door de aanwezige gildebroeders en -zusters. Het gilde zal deze historische dag besluiten met haar traditionele "Teeravond". Op zaterdag 16 augustus zal de nieuwe koning(in) om 19.00 uur in een speciale "koningsmis" kerkelijk worden geïnstalleerd.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 11


OPENING SPEELTUIN BUURTVER. DE MOLENHOEK

EEN RONDWANDELING DOOR GEFFEN

De afgelopen maanden is namens het bestuur hard gewerkt door Ad Romme en Léon v.d. Berg om de speeltuin gelegen aan de Rosmolen en de Karn te vernieuwen. Na overleg met de gemeente Maasdonk kon in mei begonnen worden aan het leeghalen van de speeltuin. Door een groot aantal vrijwilligers uit de buurt zijn de speeltoestellen opnieuw geverfd en waar nodig voorzien van nieuwe materialen. De speeltoestellen zijn weer teruggeplaatst en de komende weken zal er aan de kant van de Rosmolen een hek geplaatst worden waardoor de kinderen veilig kunnen spelen. Op zondagmiddag 24 augustus rond 15 .30 uur wordt de speeltuin officieel geopend. Deze opening zal heel feestelijk verzorgd gaan worden met een hapje, drankje, snoepje, muziekje en nog veel meer leuke dingen.

Op vrijdag 27 juni hebben we met 2 groepen in Geffen gewandeld. Om 13.15 uur vertrokken we bij de Mariaschool, groep 1 ging rechtsaf en groep 2 ging de Veldstraat in. Jo van Wanrooij en Rien van Zantvoort van de heemkundewerkgroep 'Vladerack' hebben ons heel veel verteld over: De kakschool die aan de Veldstraat heeft gestaan. Het Mariakapelleke uit 1953. Molen de Zeldenrust. Een heel klein stukje Ivo van Dintherpad. Over het spoor zagen we huizen die hoger staan dan de weg omdat de Maas vroeger overstroomde. Bij juffrouw Tonny hebben we samen wat gedronken en gespeeld en toen zijn we weer een stukje door Geffen gelopen. We weten nu dat veel oude gebouwen in krwsverband gemetseld zijn. We hebben verhalen over de oorlog gehoord. We hebben dus veel over Geffen geleerd en waren om 15.00 uur weer terug op school. Rien en Jo bedankt.

Maar we hebben nog geen naam voor de speeltuin en we willen de kinderen die in de Past.v.d.Kampstraat, de Wisboom, de Wan, de Kam en de Rosmolen wonen vragen om een leuke naam te bedenken. Alle bewoners van deze straten krijgen binnenkort een brief in de bus met hierin informatie over de opening en een invulstrookje voor de naam van de speeltuin. Tijdens de opening zal de nieuwe naam onthuld worden en krijgt de bedenker van de naam een leuke prijs.

Groetjes van groep 5A, Mariaschool Tijn en Yara

Rob Valke Voorzitter Buurtvereniging de Molenhoek

JEUGDBRANDWEERDAG MAASDONK 28 JUNI 2008 's Morgens water, 's middags ook water zo zal de vrijwillige brandweer van Maasdonk gedacht hebben. Samen met een aantal andere vrijwilligers uit alle kernen organiseerden zij een geweldige middag voor onze jeugd. Met allerlei spelletjes, gebaseerd op water en vuur, hebben onze mannen en vrouwen onze kinderen/kleinkinderen een geweldige middag bezorgd. Iedereen was even enthousiast en deed mee aan alle opdrachten. Ik zag ook onze Wethouder Rini van der Ven (actief) in de wagen van de wedstrijdleiding. Ook Dr Berkelaar speelde de spelletjes mee. Meer water op de kinderen dan in de bekers. Hulde aan het corps, dat naast de zorg voor onze veiligheid, ook nog de tijd vindt om ook dit te organiseren. Ik meen, namens alle ouders/grootouders, onze dank te moeten overbrengen voor deze spetterende mjddag. De opa en Oma van Sanne van Bergen. 12

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2007 tot 30% korting.


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van l 7.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland.

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. SPREEKUUR MEE Op woensdag is er eenspreekuurvanl3.30tot 14.30uur.

BOEKENKRAAM BIJ EFFE NOAR GEFFE Dit jaar ben ikal weer voor de 1 lekeer met mijn boekenkraam aanwezig tijdens Effe naor Geffe. Waarschijnlijk weer op dezelfde plaats als de voorgaande jaren d.w.z. in de Harrie Schoutenstraat. Als u een boek wilt bestellen dan kunt u onderstaand strookje invullen. Kijkt u ook eens op www.boekwinkeltjes.nl bij boekzolder peter. U kunt boeken bij mij thuis op komen halen of ik breng ze mee naar Effe noar Geffe.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

Naam: Adres: Postcode en plaats: Tel.:

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

Titel van het boek: Schrijver: Bijzonderheden:

SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder MJ.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.M. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder ing. J.TM van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

Stuur dit formulier naar: PG.M. Lammers Molenstraat 75, 5341 GC Oss

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 13


(

~Qnl IP

Rabobank Bernheze Maasland is betrokken, dichtbij en toonaangevend. Maar wil ook partner zijn en mensen samen brengen om uw leefomgeving aangenamer te maken en bij te dragen aan welvaart en welzijn. Daarom ondersteunen we lokale projecten en initiatieven met het Coöperatief Dividend. Heeft u een innovatief idee dat een meerwaarde heeft voor ons werkgebied? Laat het ons weten! Samen bereik je meer dan alleen!

Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland

Vul het aanmeldingsformulier in op www.Rabobank.nl/BernhezeMaasland of bel met ons telefonisch adviesteam, (0412) 45 77 77

Rabobank


1.

BEVER DOE DAG Scouting Geffen heeft het de laatste tijd erg druk. Nog voor alle groepen op kamp gaan binnenkort, worden er nog diverse weekende en regio dagen gehouden. Zo ook de Bever doe dag voor alle bevers uit de regio. Bevers zijn de jongste leden van Scouting Geffen. Dit zijn jongen en meisjes van 5 tot 7 jaar. Zij spelen het gehele jaar het spel in huize Hotsjietonia. De kleine jongens en meisjes gingen dus naar de Bever Doe Dag die dit jaar werd gehouden in Schaijk. Het was mooi weer en vanaf de Bonkelaar werden de Bevers met auto's van enkele ouders naar Schaijk gereden. Daar aangekomen werd het thema uitgelegd en de spelletjes. De bedoeling was om diverse spelletjes te gaan doen en daarmee diverse puzzelstukken van een foto bij elkaar te zoeken. Deze moesten dan op een vel papier geplakt worden. Lange Doener was namelijk de stukjes kwijt geraakt en had de hulp gevraagd van de Bevers. Behalve spelletjes waren er ook opdrachten waar je een heuse slagroom gebakje moest maken, en dat was wel erg lekker. - - -- - -~-, Het was een geslaagde ochtend voor de kleinste van scouting. Binnenkort staat het kamp voor de deur. Gezellig met zijn allen in een blokhut logeren. Natuurlijk met o.a. Lange doener en nog meer van zijn vrienden. De Bevers gaan dit jaar naar Arnhem. 3 nachten zonder pappa en Mamma. Zij hebben hiervoor wel al geoefend. Door het jaar heen worden er namelijk al logeer partijtjes georganiseerd, en het gezamenlijk groepsweekend, dat onlang plaats vond op kampeerterrein 't Vosje in de geffense bosjes. In het spel van huize Hotsjietonia staat het spelen en knutselen centraal. Wedstijden komen in deze speltak, zoals dit in scouting termen heet, niet vaak voor. De kinderen leren op een speelse manier met elkaar te spelen en leren de grond beginselen van scouting. En deze hebben o.a. te maken met respect voor elkaar en de natuur. In huize Hotsjietonia speel je met de volgende vrienden: * Met Hippe Springveer zit je nooit stil! Hippe houdt namelijk veel van spelletjes! * Frederik Scheuremaar is je ondeugendste vriendje, hij maakt altijd grappen! * Je kunt ook de tuin in met Pompedomp. Ze is altijd vrolijk en houdt van zingen en mooie bloemen! * Ben je moe geworden van het spelen en wil je gewoon even ..____..,EOI

niets doen? Dan kun je lekker uitrusten bij Ssst * Help jij Lappezak met een tent opzetten? * Lange Doener is altijd naar iets op zoek, help je hem bij het zoeken? Hou jij van spanning en avontuur, en wil jij wel bij scouting spelen, geef je dan op bij scouting Geffen en kom vrijblijvend een aantal keer kijken. Vind je het dan nog leuk dan doe je gewoon een seizoen met ons mee. Opgeven kun je doen bij Frank Draad, Wilgenstraat 11 5386 GL Geffen, telefoon: 0735325742 Wij zien je graag volgend jaar bij ons, De Bevers

IS TENNIS IETS VOOR JOU? Wil je dat weten, kom dan op zondag 31 augustus 2008 naar Tennisvereniging de Vlijmd aan de Vlijmdstraat 12 in Geffen. Op deze dag wordt er een tennisles georganiseerd door echte tennisleraren voor iedereen uit Geffen. Een proefles is de ideale manier om er achter te komen of je tennis leuk vindt en of deze sport iets voor jou is. Iedereen uit Geffen is op deze dag welkom. Junioren (vanaf 6jaar) van 11.00 tot ca 12.30 uur en senioren van 13.00 tot 14.30 uur. Er zullen een aantal echte tennisleraren aanwezig zijn omje kennis te laten maken met tennis door middel van leuke oefeningen. Wij zorgen voor rackets en ballen. Trek wel makkelijk zittende kleding en sportschoenen aan (geen noppen). Deelname aan deze tennisles is gratis. Je kunt je inschrijven bij: * Nathalie van Bergen (073 53 21 655) koen-nathalie. vanbergen@home.nl * Anita Groenewoud (073 53 25 744) anitagroenewoud@hotmail.com Gratis les voor leden Gelijktijdig is er voor alle leden van tennisvereniging de Vlijmd ook de mogelijkl1eid om een gratis les te volgen. Hier wordt natuurlijk iets bijzonders van gemaakt. Ook leden kunnen zich dus opgeven bij bovenstaande personen voor een gratis les op 31 augustus. De tijdstippen zijn gelijktijdig met de proeflessen, maar de inhoud is natuurlijk anders en op niveau aangepast. Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met Nathalie van Bergen en/ of Anita Groenewoud (voor contactgegevens zie hierboven). Kijk ook eens op onze website: http://www.tvdevlijmd.nl/ TV de Vlijrnd Vlijmdstraat 12 te Geffen 15


7e André en Henk vd Biezen 8e Ton Broeksteeg en Wim Nelissen 9e Toon en Christian Schuurmans 10e Marietje vd Doelen en Ine Loeffen Het 9e Jeu de Boules toernooi van J.B.C. Geffen op 29juni, zit er weer op. Op onze prachtige lokatie voor de Mariaschool in Geffen werd flink gestreden. 38 koppels gingen ervoor en zorgden voor een mooie bouledag. Om half elf gaf onze scheidsrechter, Henk Lepoutre, het startsein. 5 spannende wedstrijden volgden. Van begin tot eind was het een gezellige boel. Tijdens hetboulenkonje de concentratie van de gezichten aflezen. Gezien het de bedoeling is om beter te komen liggen als het tegen koppel, was er gejuich om en om. Zelfs als het ene koppel 6 punten in een keer maakten, gingen de andere niet bij de pakken neerzitten, maar gingen er voor om dan punt voor punt uiteindelijk toch nog in de buurt te komen of zelfs te winnen. De uiteindelijke winnaars waren: 1e 2e 3e 4e 5e 6e

Sponsor Antoon Lepoutre, bedankt voor de bekers. En alle helpers van J.B.C. Geffen, bij de op en afbouw en catering, bedankt. Alle deelnemers bedankt voor jullie komst zonder jullie zou dit evenement er niet zijn. We hopen iedereen volgend jaar, 28 juni, weer te zien. Bedankt namens het bestuur en onze clubleden

plaats Tiny vd Doelen en Mat de Kleyn. plaats Ton v Schadewijk en Michel v Lieshout plaats Edgar en Gerard Schuurmans werden Corne vd Doelen en Michel v Zutphen Kees vd Doelen en Huub Lamers Wil v Dijk en van Berlo

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE VAl<ANTIE

DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

B. de Kinderen v .o.i.

o·n Ham 1, Geffen Telefoon 073-5325551 Openingstijden: ma t/m vr 13.00 tot 19.00 u. za 8.30 tot 17 .00 u.

week 30:

dinsdag 22 juli gesloten

week 31:

maandag 28 & dinsdag 29 juli gesloten donderdag 3 1 juli & vrijdag 1 augustus gesloten woensdag 30 juli & zaterdag 2 augustus open

week 32:

maandag 4 & dinsdag 5 augustus gesloten donderdag 7 & vrijdag 8 augustus gesloten woensdag 6 & zaterdag 9 augustus open

week 33:

dinsdag 12 augustus gesloten

Wij wensen U een prettige vakantie!!! Niki, Anita en Bart. 16


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

TPlplo A Acc;Ovt'ltln, wot

o.,,,.,...,,,

S3"6 C,. G.ftc, r,..._ ...._.,

triple A

SJ86ZG C....

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

1V::> C._.._________

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

P'o$dMaJl<f

- -~ t«

~01J~5.141 4()8

In

;f?J . s,~l 4JO

.......~

/.llltt~:~u~,..

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

~

Installatie- en Adviesbureau bv

Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhouds-

Van Soest

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z 2& ._____ IDESIIGN ONTWERP~MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

Houten poorten @ Hekwerken @ Kastanjehout @

Eiken balken @ Meubilair @ Buitenkeukens @

De ©) Kastaan ~..

Ka&tanjchouten hclnverken en poorten

© N atuul'lijke afscheidingen @ Prieeltjes @ Terrasoverkapping

R. v.d. Doeleu - .Nulandsestraat Sa - 5391 KC Nuland T. 073 5324917 - F. 073 5324601 ~ M. 06 54977281 info@dekastaau.nl - www.dekastaau.nl


HET AFTELLEN NAAR HET GEFFENSE OPEN TOERNOOI IS BEGONNEN! Effe noar Geffe ... ? Ja, om te tennissen! Want tennisvereniging de Vlijmd organiseert haar welbekende en drukbezochte Open Toernooi van 4 tot en met 14 september 2008. De wedstrijden worden gespeeld op de tennisbanen van TV de Vlijmd, sportpark 'De Biescamp' in Geffen. De kantine heeft afgelopen jaar een metamorfose ondergaan, de verlichting wordt vernieuwd. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om ook dit jaar weer te genieten van prachtig tennisspel in Geffen. Dus, schrijf u nu in als deelnemer via www.toernooi.nl. Dit kan nog tot 22 augustus 2008.

UNION SLUIT SEIZOEN AF MET GESLAAGD WIJKCONCERT Harmonie Union heeft het seizoen 2007/2008 afgesloten met een meer dan geslaagd concert in de wijk Heiduinen. Muzikanten tussen de wipkippen en naast de zandbak, het publiek op het klimrek, op de schommels en overal waar in de speeltuin op Heiduinen waar maar plaats was. Zie hier de entourage van het jaarlijkse wijkconcert van Harmonie Union in - u hebt het al begrepen - de wijk Heiduinen. Moest het concert vorig jaar vanwege slechte weersomstandigheden worden afgelast, dit keer zat echt alles mee. Prachtig weer en bijzonder veel en enthousiast publiek. De wijkvereniging had de organisatie van dit muzikale evenement prima voor elkaar, de catering voor jong en oud was uitstekend geregeld en vooral voor het oudere publiek waren er voldoende stoelen beschikbaar. Al met a] werd het een gezellig wijkfeest waar de vele belangstellenden en ook de muzikanten van Union bijzonder van hebben genoten. Muzikaal werd door Union een luchtig programma geboden met swingende slagwerkmuziek, als vanouds onder leiding van Tonn van de Veerdonk. Voor de derde keer binnen korte tijd liet ook het jeugdorkest onder leiding van Ginette Timmer weer van zich horen, de majorettes waren natuurlijk ook present en tenslotte was er uiteraard het grote orkest, dit keer onder leiding van plaatsvervangend dirigent Sylvie de Lyon. Het was voor haar het eerste optreden met ons orkest in Nuland. Zo'n eerste keer is altijd spannend, vooral bij een buitenconcert waarbij muzikanten elkaar door de omstandigheden niet altijd even goed kunnen horen. Het ging echter allemaal erg goed en het publiek heeft genoten van Les Miserables, Fame, Songs ofthe Wizz en nog vele andere mooie num18

mers. Samen met het jeugdorkest werd als verrassing ook nog Brabant van Guus Meeuwis ten gehore gebracht. Tussendoor ontvingen de leerlingen die dit seizoen weer een stukje van hun opleiding hebben afgerond van voorzitter Jan van Nistelrooij hun welverdiende diploma. Kortom, Union ziet terug op een geslaagd wijkconcert en bedankt langs deze weg de organisatie voor de betoonde gastvrijheid. Rond de tafeltennistafel bleef het nog lang gezellig! Foto's van het wijkconcert op Heiduinen vindt u op de website van Harmonie Union: www.harmonieunion.nl

VEILIG VRIJEN OP VAKANTIE: slechts 56% neemt condooms mee

In vakantiestemming voelen mensen zich vrijer en losser. Nogal wat jongeren worden verliefd en hebben dan seks. Bijna de helft van de jongeren zonder relatie, neemt géén pakje condooms mee op vakantie. Sneller seks op vakantie Jongeren gaan graag op vakantie om er even 'tussenuit' te zijn, avontuur te zoeken en te genieten van zelfstandigheid en vrijheid. Niet om seks te hebben. Maar eenmaal op de vakantiebestemming, hebben een andere omgeving, de zon, een losse sfeer en het ontmoeten van allerlei nieuwe mensen hierop invloed. Jongeren hebben op vakantie sneller seks dan thuis onder normale omstandigheden. Condooms meenemen Jongeren, die vooraf een pakje condooms in hun koffer hebben gedaan, vrijen veiliger dan leeftijdgenoten, die zonder condooms op zak zijn vertrokken. Het kunnen laten zien van een condoom, maakt het meteen gemakkelijker om over veilig vrijen te beginnen. Ongeveer 40% van de jongeren vanaf 14 jaar heeft wel eens een condoom nodig, maar heeft er geen bij de hand. De helft gaat door en vrijt vervolgens onveilig. Praten over veilig vrijen Onveilige seks komt bij goed voorbereide jongeren minder voor. Het gaat dan niet alleen om het kopen en meenemen van condooms, maar ook om de vraag hoe en wanneer bespreken ze condoomgebruik met hun vakantieliefde. Eigenlijk zou dit onderdeel van de vakantievoorbereiding moeten zijn. Veel ouders worstelen met de vraag: "Hoe begin ik over de pil en condooms? En hoe zorg ik ervoor dat het er veilig aan toe gaat?". Lees de praktische tips 'Wat kunt u als ouders doen?' op www.goedvoorbereid.nl of kijk eens op www.seksualiteit.nl. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GGD Hart voor Brabant, via telefoonnummer 0900-4636443 (lokaal tarief). Of kijk eens op onze website: www.ggdhvb.nl.


A. _Hanegraaf Geffen B.V. f A.

8edriivenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwol 10 5386 GM Geffen M'-deKindlln!llv.!P 1, 5386 JA Geff~f..1l Telefoon 06 16610622 Tt DJ,~ Ham tel. 073-5325551 t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: morkromme@home.nl maandag zaterdag 8.30 - 17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

...........

BC>UW

GARANT

......

.,,,.,

~,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

EenNVOB ~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531 1

Bouw

Buro

-

;;1-

Cl)

~ "3

(0

Ontwerp en I of uitvoering Wij maken het voor u!

E

s

:::s

-

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

et,

s...

0

t

~

1

ii'iii == --

Van der Sangen Tuinhout

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen ✓ Vlonders

matten

✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓

Decoratieve boerderijdieren blokhutten

✓ Showmodellen

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8 .30 tot 16.00 uur

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN. PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN Zl)N € 5.-RUBRJEK GEVONDEN EN VER.LORE N IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 · 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGlNA 1/4 PAGlNA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


ZELDENRUST 'IN DE VREUGD'! Zoals bekend, hebben de verschillende wiekstanden van de molen een speciale betekenis. De molenaar kan daarmee bepaalde omstandigheden op de molen duidelijk maken, seinen doorgeven of uiting geven aan bepaalde gemoedstoestanden. Iedereen kan de taal der wieken goed aflezen, omdat molens van alle kanten zichtbaar zijn. De meeste bekende standen zijn de korte en lange rust, de rouw- en vreugdestand. De Zeldenrust kan nu in de vreugdestand, het werk is gedaan! Hoe ziet die stand eruit: als men voor de molen staat, beweegt een wiek op het hoogste punt altijd van rechts naar links. Hoewel het niet door het hele land hetzelfde is, geeft in het algemeen de molenaar 'vreugde' aan, door een wiek te doen stoppen, even voordat deze de hoogste (verticale) stand heeft bereikt; dit is de 'komende' stand. Ook de wiek die naar beneden wijst, moet in dit geval de verticale stand nog bereiken en staat 'komend'. De opgang die de wiekbeweging dan nog kan maken, drukt als het ware vreugde uit. En zoals het bij belangrijke feestelijke aangelegenheden gebruikelijk is, zullen de Zeldenrustwieken bij de heropening, extra versierd worden met mooimakersgoed! Henk Lepoutre heeft de rood-blauwe ronde en driehoekige borden weer fleurig opgeschilderd en er zullen opgerolde zeilen door de bekkens heengevlochten worden. De zusje Bosch (zie foto) zijn druk doende om rode, witte en blauwe vlaggetjes te maken die straks de wieken met elkaar verbinden en dus zal de molen gepavoiseerd (met rijen vlaggen versierd) draaien! Het feest kan beginnen...

UITSLAG VAN DEJEUGDBRANDWEERDAG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

Zaterdag 9 augustus is de officiële openingshandeling om 14.00 uur. Om 15.30 uur is er een H.Mis en zal de kapelaan de molen inzegenen. Daarna gaan de aanwezigen naar het roggeveld, want het Rogge Maaien wordt gevierd in combinatie met de heropening van de molen. Om 18. 00 uur wordt iedereen weer verwacht op de molenberg om het molenspel te aanschouwen. U bent van harte welkom! 20

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

fireboys (team 15) Spetters De blus Boys Spettergirlz TbeAteam Nulandse Brandweertreffers De kruisstraatse wuppies Vuurvreters Fireboys 5B ok Watergirls De toppers van 4 B 1 Blussers De brandweergirls 2 Snelle Jelles Hete brandweerwijven Schaduwploeg The Hot Ladys De water-ratjes Nulandse waterspetters Waterspetjes De Welpies De waterspetters Waterkanonnen Regenboogmeiden Spuitende hollanders Woater Mannekes Woatergirls Bengels Spetters uit Vinkel Sirene Watermeiden Blussende meiden Kleine waterratten Feestvarkens Waterpistooltjes Brandweergirls De spetterhoogakkertjes Waterbommen De kanjers van 4B2 Waterwelpies El Grande Brandweerbevers De spettertjes Ploppertjes Vuur(d)rovers Brandweerkids Blusteam 3 A Schaduwploeg 2 Twee plussers

Alle teams bedankt en tot volgend jaar.


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*VERF

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

"TUIN- EN LANDBOUWzt,.DEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07 · ~\ 53215 20

Comfortabele s oefen en fauteuils

S 073 53250 2

Leiweg Za 5386 KR Geffen

El. 073 5320 -2 1 a

lnfo@he a. nl

~

-c-~~ -

-

--2:..._

www .cafezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen -\.-~~--~

1: -

C1000.

r""')

---- ,-

/

]

Q

~~\

.

..

.

i~

--~.

---:-c

-

leè"reco zi~r de toekomn :anders. mur tonder \'l"ruou~n biédt dcrc w""injg ptr.specr;irf. Vanuir dir bcgin~J zijn door om in ruilll 37 Ja.ar lijd mc:t inmi<ldd.s m«r dm 280 mede• w-crkcrs hoDderdc:11 projecti:11 \•an ~ltrlti ~rd <n omV'2n_g

Als \'tiebijdigc onderneming mee een :ICfÎcvt. pMjccr• ontwikkdingslak worden wij betrokken bij d<: meest uiccenlopcndc bouwpl:mni:n. Da.a.rnaa.rt be$chil:.ke1"1

gcr~i.socr<I.

GelT~ ~ Ct.Jl toonaat1gt\'Cn<I.<:~ 2.500 m' tdlendc zhowroorn in Tid: van Wtnrooij keuken• t-0 1»d.k.ammpcci.illsccn.

""

Gebr. van Wa.nrooij Bouwbedrijven

~

=--==----l- r - ~ -

Bouwen op vertrouwen

.

~

C.

OU ·' P1

thuis. ,•· l .:,

..

!1:.,1-' C- f!f!JlttnÎ:o}f/;·1 / - =~ -::J .. - ,:)?11:' -

.'.: -:

Van alle markten

..

.

-.~:' :

wij ovtr «n mode.me m:1chin3le. timme.rf.1:bridt in

Dt-u: uiivir~lt~, on:te trvving én gcmocivccrdc,

v.kbckwa.rne med.c-wcrkcrs m.aktn ons tOI een betrouwbare panru:r \'OOr nu en in de toc.komir.

8~1..-.ur 2 • P<mbus 4 • ~386 ZG Geffen Td,foon, 07J - )340400 • r-.,, 073 - )34049? l nt<:m<:c www.,·:1,nw:i.nrooij.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

♦. .,°"'~'"

C1000

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Ma t/m do a.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Oss 0412 - 622213

Geffen 073-5321995


CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TVDEVLIJMD De jaarlijkse clubkampioenschappen voor jeugd en seniorleden van TV de Vlijmd zijn gehouden van 9 t/m 22 juni onder zeer goede weersomstandigheden. Dit jaar hebben veel nieuwe leden aan de kampioenschappen deelgenomen waardoor we een volwaardig kampioenschap konden organiseren. Nieuw onderdeel bij de jeugd was het onderdeel miniveld waarop de allerkleinste hun tenniservaring die ze tijdens de trainingen geleerd hadden konden laten zien. Zondag 22 juni was de afsluitende dag waar bijna alle finales gespeeld zijn. Veel finales waren van een hoogstaand niveau waar de vele toeschouwers van konden genieten. Na de finales werd het geheel afgesloten in onze geheel verbouwde en vernieuwde kantine met de prijsuitreiking en loterij met als hoofdprijs een luchtballonvaart. De winnaars van de clubkampioenschappen 2008 zijn: Jeugd Miniveld 1e Cato Braakhuis 2e Emma Bijveld 3e Mees van Bergen ME t/m 10 jaar le Merle de Kinderen 2e Sophie Groenewoud 3e Evelij n Ruijs JE t/m 12 jaar 1e Teun Ruijs 2e Job van Benthem JD t/m 12 jaar le Job van Benthem 2e Robin Sauvaitre ME t/m 14 jaar 1e Fleur Hendriks 2e Elise Jonkers MD t/m 14 jaar le Fleur Hendriks en Liselot Schuurmans 2e Margot v.d. Hurk en Laure van Rijn JE t/m 17 jaar le Kay v.d. Kraan 2e Ivo v.d. Ekker 3e Sam van Schaijk GD t/m 17 jaar le Carmen Wijgers en Ivo v.d. Ekker 2e Danique Pennings en Kay v.d. Kraan Senioren DES 1e Sofie van Uijtert 2e Danique Pennings 3e Astrid Bemelmans 22

HE 8/9 le Charles van Herpen 2e Michel v.d. Kraan 3e Hans Heinemann HD8/9 le John Pennings en Michel v.d. Kraan 2e Ton Ruijs en Edwin Krijnen HE7 le Kay v.d. Kraan 2e Wim Roerdinkholder 3e John Vos HD7 le Wim van Gaal en John v.d. Kerkhof 2e Rien van Erp en Rutger van Boekel GD7 1e Margot van Zutphen en Rutger van Boekel 2e Frasia en Toon Loeffen DD7/8 1e Corry Ceelen en Frasia Loeffen 2e Nell van Herpen en Cintha Hulsen 3e Sofie van Uijtert en Gerla van Benthem HE6 1e Theo van Kilsdonk 2e Harold van Schaijk 3e Wiel v.d. Ekker HD6 le Paul van Rijn en Edo Meijs 2e Hans van Roosmalen en Theo van Kilsdonk GD6 1e Ester van Dijk en Joost Coppens 2e Anita Groenewoud en Alex van Zutphen 3e Danique Pennings en Kay v.d. Kraan

TOREN"KLANKJE" Vakantie: Zet de t.v. af en het leven aan ... !

• GRONDWERKEN

• MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juîste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. "

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwlhaboov Heesterseweg 13 • 5385 KT Geffen T (073) 632 26 84 • F (073) 532 47 95 E cfrukkerij@wihabo.nl • • www.w1habo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

• •

Met een cadeaubon kom JC pas echt moOl voor de dag.

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute licliaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten handen voeten) • Exclusieve slerad ' · van BeauzHI en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSS ALO N

drukkerijwihabo

._,ANNE Moo~ e11SCHOENe,,

• Make-Up workshops

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Ma: 13.00 - 17 .30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur

Bel: 041 2-623 1 73

Vrij: Zo:

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuariurn Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgingyanlith.nl contact@uitvaartverzorgi ngvan I ith. n 1

,.

Gebr. van de Wetering

1

"·O- W~,-~

tJJ'~·

\.

C, •

Dommelstraat 47

09 .30 - 20.00 uur 09.30 - 17.00 uur

,;;·•iannemode:.,. 1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

C)

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openingsli j den:

Ma: Di:

INDIVIDUELE TRAINING • Nautllust:ralnlng • Ceirdlotmlnlng • Comblmrt.le l\lnutllt..1§- Cardio

Wo: Do: Yr: Za:

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cycllng • 5treetdance • 5witching • Seniorentraining

MEDl5CHE FITNE55

13.00 tol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 lol 16.00

• Fyililotralnlng • Oli!! R u gliChOOI

• ReVl.tlldetietralnlng

• Reîntegrnt.i etnJin ing

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

Pi,pendtik 12 • 53B6 EC Geffen Tel. (073) 532 74 72 • Fnx 1073] 532 65 75

Kloosterstraat 5"C - GeHeo Tel. 073 5321683 · Fat. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak:. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak: maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11. 00-13. 00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 ofin Veghel 0413-3 8163 7, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00- 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek beeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting M aatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 A. Bolat ma. 9.00 - 10.00 uur/vrij 9.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss- Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat.in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.