Torenklanken 2008 - nr 11

Page 1

46e jaargang I nummer 11 1juli 2008

redaktieadres: mailadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 WiHaBo drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

ZELDENRUST IN ZICHT Onze vernieuwde Zeldenrust - "een van de twee trotsen van ons dorp tussen twee molens" - komt nu echt in zicht! Op de foto ziet u de molenbouwers Peter, Mark en Arjan, de boys van Beijk, die de klus geklaard hebben. Ze zitten op de molentrap met de staartbalk (boven), de kandelaars (opzij) en de kruihaspel (onder) op de voorgrond. Maar ze hebben geduren de laatste maanden echt niet stilgezeten... ! Het timmerwerk van de kast is klaar en met veel precisie zijn de stenen afgesteld. Het rondsel (overbrenging van het grote wiel naar de molensteen, de loper) is uitgericht en uitgelijnd op het grote bovenwiel. Alles moet straks natuurlijk perfect werken. Voor de vakantie zal het werk gedaan zijn, zodat we op 9 augustus a.s. voldaan deze ambachtelijke arbeid kunnen aanschouwen! Zie ook: www. standerdmolen.spaces.live.com ... het dorp boven alle dorpen uit, met een molen in het midden, - die het graan naar de luizolder luit en een kerk om in te bidden...

HANDICAP.NL DANKT ALLE GULLE GEVERS IN NEDERLAND! Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie van de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) hield in de week van 2 t/m 7 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap ofchronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Geffen was € 787,43 Handicap.nl dankt haar 25.000 vrijwilligers die de tijd hebben genomen zich in te zetten voor de belangen van deze mensen. Wij kunnen niet zonder u! Ook nieuwe mensen die ons het komende jaar willen helpen door de collecte in hun eigen plaats of wijk op te zetten en te organiseren zijn van harte welkom. Niets voor niets is ons motto: Voor elkaar, door elkaar!

WIE WAT WANNEER JULI 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) uitgave voor de zomervakantie AUGUSTUS 09 Opening molen + Rogge maaien 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) SEPTEMBER 07 Effe naar Geffe 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr.14)

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 juli (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

,,

~' SNS Regio Bank Financieringen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

we allemaal!

r~»~d

ypothek

Makelaardij Aanverkoo

~ ~,,)'Y \; ~ c; \

J

Taxaties uur/ verhuur

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 Jaar winkelcentra, schoten,

RoyRomme Mgr. Zwijsenstraat 18 53'86 CJ Geffen Nederland

®

~~:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE KmEIN -i'~ee.~,u~ Heegterstraat 34, S386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 53246S8, Autotel.:(06) 53184263

diambotleeentra, woningen en

bedrljfsgebou-n. Bouwon Is onze passie, U ~ dal In alle

Mob.: 06 11 36 62 82

rommehoveniers@home.nl

ftlcalten van -

---"'.., dé

kwaliteit van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands •

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Vin Sc:hljn(lel Bouwgroep

Brelloweg13 5386 KM Geffen tal: 073-5322911

fax:013~2 ~ . n l -.vansch)Jndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen

.Te!.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: jo@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 04 juli 19.00 u. * avondmis+ koorzang za. 05 juli 19.00 u. H.Mis mmv Bandola's zo. 06 juli 09 .30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 07 juli 19.00 u. * avondmis vr. 11 juli 19.00 u. * avond.mis za. 12 juli 19.00 u. H. Mis mmv fam. v. Erp-Donders zo. 13 juli 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 14 juli 19.00 u. * avondmis do. 17 juli 15.00 u. Gouden huwelijksviering van Toon en Miet van NistelrooijNuijen mmv Dameskoor In de vakantie is het geen kinderkerk, die begint weer na Effe noar Geffe. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vanaf 19 juli t/m 10 augustus is er in Geffen alleen op zondag een H.Mis om 09.30 uur. Alle andere vieringen vervallen uiteraard m.u.v. uitvaart- en geplande jubileumdiensten en de viering op zaterdag 9 augustus t.g.v. de opening van de molen en het rogge maaien.

DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 2 september in Geffen en 30 september in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Juni 2008: Joyce van Erp, Fenna van Schijndel, lndra Heesakkers. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 10 juni 2008: Tonnie van der Heijden, 72 jaar 13 juni 2008: Nellie van Orsouw - van Bergen, 81 j aar. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 ofgiro 1117393 t.n.v. Bestuur M . Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 6 1 66 Fax: 073 532 74 63

E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Keurslagerij VAN TUYL

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donde rdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

~~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

uur uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

Gilbert Steenvoorden Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie J

Omdat her1erld ............. . WILT UAFSLAN~EN:-1i~ een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak v0or een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 1 0.00 - 1 6.00

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

~_ERN IS

Ernis schilderwerl<e_n_ _ _ _ _ _ Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

j

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past. * Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 GESLAAGDE MISDIENAARSDAG Op zaterdag 21 juni was er een gezellige Geffen-Vink.elmisdienaarsdag in en om de pastorie in Geffen, om de misdienaars van beide parochies te danken voor hun inzet tijdens de vieringen. Voor de middag werd er gejeudebould, opgezet door JBC Geffen. Er werd flink "gesmeten en gemeten!" Dank aan de begeleiders Henk en Marianne Lepoutre, Leo Renders en Annie Nesselaar. Na de middag werd er gespeeld ( ook gestreden tussen Geffen en Vinkel) in de tuin van de pastorie. Met dank aan kapelaan Geelen, Marga Smits, Arnold Savelkouls, Frans Langens, Henri van Schaijk, Henk Steenbergen, Diny en Rien van Wanrooij en Mien Gerrits. Na afloop konden we alle kinderen blij maken met leuke (oranje-)prijsjes, die ze gelukkig diezelfde avond nog net konden benutten! Deze artikelen en snoepgoed werden geschonken door Toos en René van Lent. Ook Ine Peters verzamelde spuUen om uit te delen. Dank je wel allemaal! Een fijne dag, met prachtig zonnig weer, maar vooral met een leuke groep, dankbare misdienaars! De groep misdienaars kan voor het nieuwe jaar weer uitgebreid worden! Kinderen, maar ook ouders mogen zich aanmelden. Doe mee en meld je aan bij de kapelaan: Tel. 5321216 of per e-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl

voor het Goede Doel. Een ongekend succes. Startkaarten die in allerijl werden bijgemaakt, alle koffie, soep en broodjes uitverkocht, alle enveloppen voor de loterij verkocht. Kortom een prachtige opbrengst voor het project van Marian Remmerswaal in Ghana. De schoolbus komt er, met daarop de namen van de Aloysiusschool en de Mariaschool. Dat maakte Elly Smit op het Dorpsplein bekend namens Marian die inmiddels al weer naar Ghana is vertrokken. In totaal heeft deze tocht ruim€ 3000 opgebracht waarvan € 1300 door de kinderen bijeen is gebracht. Een resultaat om trots op te zijn. De prijswinnaars van de sponsortocht door de kinderen zijn: Mikey Hartogs, Vera van Zantvoort en Bo van Tuyl. Van harte gefeliciteerd! Ook de combinatie fietstocht en Zwengelfeest is voor herhabng vatbaar. Het was een gezellige boel op het Dorpsplein. Alle kinderen, fietsers en de ondernemers die onze tocht hebben gesteund willen wij heel hartelijk bedanken. En de Pompzwengels natuurlijk voor de prettige samenwerking. Wat ons betreft klikte het prima en blijft het aan! Volgend jaar weer samen fietsen en zwengelen. Dank aan onze sponsors Zonder de medewerking en gulle giften van onze sponsors kunnen wij deze fietstocht niet organiseren. Dank zij hen blijven onze kosten laag en is de opbrengst voor het goede doel hoog. Wij noemen hen allen bij naam: Café Boetje; Cafétaria Govers; De Gouden Leeuw; Jo van Dinther; Drukkerij Wihabo; Garage van Heesch; Optiek Stefan; Poelier van Druenen; Wielerhuis vd Meulenreek; Levix; Gebr. van de Wetering; Leurning Delta; Jeugdvakantiewerk; Café Govers Paul v.d. Hanenberg; C 1000; RianneMode; Dolce Vita; Bakker Brands; Bakker van Hoorn; Bosch van Erp; Carbone; Tonny Jansen; Jo Spierings schoenen/sport; bouwbedrijfWillie van Erp; Move 2B fit; v Soest en Partners; de Haas Baaijens; Medac Bedrijfshulp; B de Kinderen; Bouwbureau v.d. Dussen; Gera bloemen; Holding van Wanrooy BV; Stukadoors en afbouwbedrijf Romme; Fam. Van Herpen-Peters; van der Doelen Assurantiën; Apotheek Maasdonk; Rabobank; van der Sanden Groenten en fruit; Hanex Tankstation; Garage Dortmans

En wie tijdens de fietstocht zijn/ haar leren riem ofleesbril is verloren kan deze ophalen bij Germa Martens, Berkenboog 5. Alle fietsers en bezoekers van het zwengelfeest danken wij hartelijk voor hun deelname en aanwezigheid. Tot volgend jaar. MISS/l OHTWIKKEJMG VKlDr GUTIH

Geslaagde MOV-fietstocht en Zwengelfeest Maar liefst 290 mensen stapten zondag 8 juni op de fiets

MOV groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede) 5


NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1as-afb()uw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent . • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

~

Tel. 073 • 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. ~<!~

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

Re'±~}!:!!.éJ.,.ruJF

2-;;

!!;

g

<p~-Ell~~{f

9e(-(-en

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 9 1 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

LeV!X E-mail: hvzandvoorteloctro@hetnet.nl

Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

diHHt 6Htfrmt➔ Levix Automatisering

Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Lev1x a.1•1wn 11"

t11

levlx Aulomafüering Dorpslroat 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

RI.IVVIELEN

Lev1x

U.f?ti!040IAA Levix Automatisering Wolstraat 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090 fi 1

TANKSTATION TAXI

- V <>rvoo" voe.- tt.l•k♦ n·fond• - bUPJO

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 "13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Hélène Peerdeman (50 j.)

Zij is van hetzelfde 'geboorte'jaar, als haar school (Aloysius) en doorliep daar het traject van kleuterjuf tot directeur... ! Hélène Peerdeman heeft iets met Geffen: "Hoewel ik in mijn woonplaats Oisterwijk tegenover twee basisscholen woon, ligt mijn hart bij de Geffense kinderen. Ik ken erg veel mensen in het dorp, heb met veel gezinnen contact en ik weet wat er zich hier afspeelt. De Geffenaren zijn warme mensen en recht door zee, en daar houd ik van! Bovendien is mijn zoon Maxime (bijnal5 j.) in Geffen opgegroeid!" Eenendertig jaar ( en bijna nooit ziek) stond Hélène voor de klas: de leerlingen van nu zijn kinderen van oud-leerlingen en de oma's en opa's, die ze ontmoet aan de schoolpoort, zijn de ouders van haar leerlingen van lang geleden... ! Hélène was door de jaren heen, naast leerkracht bij de kleuters, onderbouwcoördinator, stafmedewerker, adjunct, I(ntern) B(egeleid)er, waarnemend directeur en sinds 2007 is ze directeur van basisschool Aloysius. Naast het directeurschap is zij momenteel nog 1-Ber voor groep 1 t/m 4, maar dat zal langzamerhand een andere leerkracht gaan overnemen. "Ik wil een directeur zijn, die dicht bij de kinderen en de leerkrachten staat. Tijd maken om bij alle schoolactiviteiten te kunnen zijn," zo vertelt ze. "Ik wil niet dat het een 'papieren baan' wordt; de kinderen en hun ouders moeten weten, wie ik ben, ik wil ze aanspreken en op de hoogte blijven van hun wel en wee binnen de school." Dat vergt veel van haar, maar - hoewel de lap-top regelmatig mee naar huis gaat - kan ze het behappen. Mede dankzij een fantastisch team dat achter haar staat. "We zijn een eenheid, open, sociaal en betrokken naar elkaar toe. Ook stagiaires willen hier graag werken." Thuis vindt ze een luisterend oor bij haar partner en zoon

én haar ouders, die speciaal in haar woonplaats zijn gaan wonen. Van oud-directeur Jan Heijmans heeft ze ook supporting gekregen: "Hij is mijn 'back up' !"Via hem kreeg Hélène contact met de Nederlandse Schoolleiders Academie, waar ze in de registratiekamer deelnam, om de competenties die nodig zijn voor de beroepsgroep "schoolleiders in het basisonderwijs" te formuleren. "Heel interessant; je praat met directeuren van allerlei typen scholen over heel Nederland verdeeld." De beide Geffense basisscholen 'Maria en Aloysius' hebben momenteel een vrouwelijke directeur. "En dat klikt goed!" vindt Hélène. "Ik voer veel overleg met Ineke Breur met name over de fusie en de nieuwbouw. De teams komen steeds dichter bij elkaar. Er is allereerst een gezamenlijke visie op papier gezet en nu is men bezig met het uitwerken van de eerste zes 'domeinen': rekenen, taal, aanvankelijk lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en kleuteronderwijs. Er wordt o.a. bekeken waar men tevreden over is, wat we in de toekomst willen, welke nieuwe methodes er nodig zijn en wanneer die ingevoerd moeten worden, hoe het klassemanagement moet worden ingevuld en welke ondersteuning voor de leerkrachten noodzakelijk is. Ook de contacten met de Peuterspeelzaal zijn versterkt. Wij als directeuren stippelen samen met Ton van Cuijk het financieel beheer uit, bespreken het beleid eu de personele formatie, voeren overleg met Primair en de gemeente, en coördineren de nieuwbouw," aldus Hélène. Totdat de fusie een feit is en alle kinderen in één schoolgebouw gehuisvest zijn, blijven de beide vrouwen afzonderlijk directeur. Daarna wordt het directeurschap een 'mega-klus' met zo'n grote school. Hélène moet overigens toegeven dat jonge kinderen tegenwoordig erg veel met vrouwen te doen krijgen in hun opvoeding: de moeders hebben in de meeste gezinnen nog het grootste aandeel in de dagelijkse zorg en opvoeding... in de kinderopvangcentra werken vooral meisjes ... op de basisscholen zijn weinig of geen mannelijke leerkrachten en de Pabo-klassen zitten vol met meiden... ! We missen op dat vlak de mannen! Hoe dat komt...? Misschien toch het imago... ? Hélène, die als vanzelfsprekend een weldadige rust uitstraalt, vindt in ieder geval werken met kinderen het mooiste vak dat er is! En daarbij blijft ze een zwak voor kleuters houden ("Het is de jus van het vak. .. !") en voor die kinderen die interne begeleiding nodig hebben. Hoe moeilijk het soms ook is, om de meest geschikte 'leerweg' te vinden voor sommige kinderen, waarbij ook de ouders iqtens betrokken zijn. "Je weet nooit hoe een kind zich zal gaan ontwikkelen, ook al worden ze goed geobserveerd, regelmatig getoetst en getest. Luisteren naar de ouders is heel belangrijk; uitgangspunt blijft, dat zowel de ouders als de school, het beste 7


met het kind voor hebben. Er zullen weinig kinderen zijn, die zich juf Hélène niet herinneren als een lieve juf. .. Zijzelf kan in ieder geval al op twee hoogtepunten uit haar loopbaan teren: een zeer warm, emotioneel en fantastisch zilveren jubileum en de geweldige reünie van 2007. "Dat die grote lummels zich nog zulke kleine dingen herinneren, dat is prachtig," lacht Hélène. "Iemand vroeg me of ik het mannetje nog in mijn oor had... , waarvan ik jaren geleden verteld heb, dat die mij de verhaaltjes in mijn oor fluisterde ... !" Hélène blijft het meest genieten van kinderen die haar spontaan iets persoonlijks komen vertellen.... haar zomaar aanspreken ... of haar over straat goeiendag toeschreeuwen... !

DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk danken voor de belangstelling en het medeleven, na het overlijden van

JOHANNES (HASJE) ROMME Speciale dank aan kapelaan Geelen, het kerkkoor en de avondwakegroep, de familie en de buurt. Ook dank aan de huisartsen dr. Litjens en dr. Van der Heijden en de Thuiszorg. Het was fijn om te ervaren, dat zovelen met ons meeleefden. Bedankt voor uw aanwezigheid, brief, kaart, telefoontje, bloemen ofhanddruk. We hebben hier veel steun aan gehad. Nogmaals hartelijk dank. Fam. Romme - Rovers

Uw voeten verdienen professionele verzorging ! Molenstraat 28 a Gellen

5386A8 Tel. 073 • 532 5419

info: www.pedlcure-geflen.nl e-mail: contact.@pedlcure-geflen.nl

- Pedicure behandeling

wi./,üe 11a11, De w ~ 1S T: 0412 - 4SS83S

I

Ber3en

S384 HD H~ck M : 06 - 27311207

- Voet reflexmassage - Cosmetische voetverzorging - Vcriorgingsproducten M ineral Care/ Suda Care

E: Vwe-Yjffl 1S@M#f.e.fU

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

Showroom met + 40 occasions

Mm·da1J .~' ~,ar 1.111• wrln.,.nn?1 1,u.i,dJ

liiJ.• Slij/m 1,11,Ju till &.Jid

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

Onze openingstijden ~ijn: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

www.garagedortmans.nl

9:00 - 17:30 uur 9:00 - 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 • 17:30 uur 9:00 - 20:00 uur 10:00 • 16:00 uur

-IC&lE::

C8Wfrk,tdl

Van Schijndel Keukens b.v. CBW·trhnd Bredeweg 11 , 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie

www.vanschijndelkeukens.nl VAN GENUGTEN / ARCHITECTEN ///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.n l

i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


A.

1 .

ROND DE DORPSPOMP . . ynil

Waar post Geffen nog haar brieven, de dagelijkse post??? T.N.T.-post, zo heet dat servicebedrijf, laat ons in de steek. Er kwamen geen meldingen vooraf. De brievenbussen verdwenen zomaar, zonder een boodschap. Zelfs die op het Dorpsplein verdween. Er bleven er slechts twee. De 1e bij de lectuurshop v. Steenbergen en de 2e in de Elzendreef bij boerderij Cremers. T.N.T. heeft uitgerekend, dat de Geffen.se post gemakkelijk in twee postzakken kan. Geffen heeft minder dan 5000 inwoners en dan zijn 2 postbussen genoeg. Iedereen loopt nog naar het Dorpsplein met de post. Geffen eist de brievenbus daar terug; zoniet dan gaan we over naar STADSPOST. De ambtelijke post gaat wel eens traag en nou wordt de afstand gemeten tussen Dorpstr. 51 en Elzen.dreef 3 om de snelste postweg te vinden. Maar er komt wel een andere Bus; DE SNELBUS!!! En die brengt ons snel vanaf motel Nuland te Maasdonk naar hartje Den Bosch. Er komt een grote carpoolplaats en een halte voor de SNELBUS bij het motel, dan mag de TOEKAN omhoog klimmen, zodat alle verkeer op deA59 nog beter weet van "DE VALK". Onze wethouder R. v.d. Ven moet maar meteen regelen, dat de bus vertrekt vanaf ons Dorpsplein en dan via de Carpoolplaats rechtstreeks naar Den Bosch gaat en niet via het Transferium van Den Bosch. Zo wordt de A59 verlost van teveel verkeer. Het kan verkeren!!! De Mariaschool kan nog niet verhuizen naar de noodbouw. Essent is nog niet klaar. Er is nog geen stroom, geen gas. Hoe kan dat? Had de gemeente dit moeten aanvragen? Essent laat lang op zich wachten. Ook bij Silenenhof/Smidse bleek alles vertraagd. Dan moet alles weer opengebroken worden met alle ellende van dien. WI.K. wacht ook nog op een vergunning om in Carbone te gaan oefenen. De Bonkelaar is bijna leeg. We zijn benieuwd naar alle angels en klemmen die nog wachten. Maar na de vakantie, dan is het zover. OVERHUIZEN en als het kan maar EFKES !! ! Wie is er al op zoek naar een nieuwe naam voor het scholencomplex met Multi-Functioneel-Centrum? De "Wir-War", van alle wir-war, die er was, "Mallemolen", "De Uitkijk", "Tamtam", "Litanie", "Contact", "Leerstoel", "Combinatie" of gewoon "Eenheid". De zoektocht naar dat ene goede, eenvoudig verstaanbare, veelzeggende woord is moeilijk; er komt misschien een enquête, maar dan nog is de uitkomst, een vraagteken??? Laten we eerst maar eens wachten op de aanbesteding en ons de tijd gunnen. We hopen op een snelbouwer! !!

De stamtafel bracht een bezoek aan "Silenenhof" en de "Smidse". Het dorp is verrijkt, dat zeker. Een schitterend bouwgeheel, met voortreffelijke voorzieningen en gemaakt van het beste materiaal. Je moet echt van de dijk(Dorpstraat) af, wil je op de parkeerplaats komen, echt de diepte in; het lijkt wel wat te steil, maar ja dat hebben deskundigen toch goed uitgerekend. De Stichter kan met trots op het aambeeld slaan. Toch nog even bijpraten over de toekomst van Maasdonk. Die goede zoektocht via Partij Maasdonk maakt ons bewust, dat de gemeente Maasdonk zich moet voorbereiden op wat eventueel komen gaat. "De oriëntatie op de toekomst''. Simultaan voorbereiden, want je weet maar nooit. Maasdonk moet zich staande houden zolang het kan. Zelf een keuze maken is beter, dan afwachten. Maasdonk: is niet bereid, maar wel voorbereid!!! Het Oranje-elftal was kennelijk niet voldoende voorbereid en moest onderdoen voor de Russen. Onze Ruud heeft zich staande gehouden en zorgde nog voor de laatste tegentreffer in dit toernooi, maar scoorde zelf slechts 2 maal i.p.v. de door ons voorspelde 7. We zijn uit de droom, voorbij alle illusies; maar Ruud, toch zal je naam verbonden worden aan Geffen en eeuwige roem zal je deel zijn. Toch heeft ORANJE ons verrast met mooi voetbal. Dat willen we vasthouden!!! Dank voor de vele onvergetelijke momenten. Nog opgemerkt wordt: De lampen op het gemeentehuis blijven 's-nacbts helaas nog branden. Mooiland is een onbegrijpelijke fusienaam, want waar mooi land is, daar staan immers geen huizen, daar is de natuur nog ongerept. Vestido is "gekleed" en "Desvestido" is uitgekleed. VESTIDO is de nieuwste kledingzaak in Silenenhof, waar je aangekleed wordt na 14 aug. 2008. Het Bonkemaar op de Bonkelaar is begonnen. Volgende stamtafel op 6 juli a.s, weer in café Govers, nade hoogmis om 10.30 uur. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Hauw Doe. Ge bent bar WELKOM! !!

9


Rabobank Bernheze Maasland is betrokken, dichtbij en toonaangevend. Maar wil ook partner zijn en mensen samen brengen om uw leefomgeving aangenamer te maken en bij te dragen aan welvaart en welzijn. Daarom ondersteunen we lokale projecten en initiatieven met het Coöperatief Dividend. Heeft u een innovatief idee dat een meerwaarde heeft voor ons werkgebied? Laat het ons weten! Samen bereik je meer dan alleen!

,00

1

Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland

Vul het aanmeldingsformulier in op www.Rabobank.nl/BernhezeMaasland of bel met ons telefonisch adviesteam, (0412) 45 77 77

Rabobank


l

1 "

aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder MJM. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder E.JM de Jonge Speekum na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder ing. J TM van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21

00 00 00 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. SPREEKUUR MEE Op woensdag is er een spreekuurvan13.30 tot 14.30uur.

OPPERMACHTIG TIJDENS KRINGGILDEDAG TE DRUNEN SINT JORIS G!LDE

Het bijna 10 jarige gilde Sint Joris uit Geffen speelde een duidelijke rol tijdens de wedstrijden tussen de 45 gilden van Kring Maasland, een gildekring die loopt van Oss tot Waalwijk. Deze keer waren alle 45 gilden te gast bij het 50-jarige gilde Sint Hubertus uit Drunen. Na een prachtige H.Mis met gilde-eer en een warme optocht konden om 14.30 uur, op het wedstrijdterrein, de diverse onderdelen beginnen. Aan het einde van de dag gingen de jeugdvendeliers er met de eerste prijs vandoor; een knappe prestatie van Rens, Paola, Dennis, Florence en Lorenzo. Het leverde weer een mooi zilveren schild op voor het jeugd-zilvervest. Een knappe individuele prestatie leverde Florence van der Dussen: derde bij de vendelklasse jeugd tot 12 jaar! Ook haar zus Paola van der Dussen werd in de klasse jeugd tot 16 jaar beloond met een ere-plaats. Bij het "kruisboogschieten op de wip" deed Rens van Orsouw het in de jeugdklasse ook voortreffelijk: een eerste plaats! De mannen schoten ieder individueel best goed maar konden geen ereplaats verwerven. Echter hun gezamenlijke prestatie leverde een eerste plaats op in de klasse Korps-schieten. Ook dat leverde weer een zilveren schild op voor het zilvervest! De jeu-de-boulers werden tweede en gingen met de titel "pachter" naar huis. We kijken terug op een mooie, warme en geslaagde gildedag in Drunen.


MAASDONK HELPT WADUWA SRI-LANKA Enige tijd geleden kwamen wij in contact met Geert Hanegraaf en Ad van Lokven en waren diep onder de indruk van het goede werk dat deze twee in Sri-Lanka verrichten. Zij vertelden ons het verhaal van de familie Peiris. Het gezin bestaat uit vader 43 jaar oud en moeder 39 jaar oud en hun twee studerende kinderen Sujane geboren 16 maart 1991 en haar broer Sudeera geboren 2 maart 1994. Vader is timmerman en verdient ongeveer (als er werk is) 800 rupees per dag en dat lijkt heel veel maar is omgerekend in euro's maar 5 euro per dag. Nu is door hevige storm en regen hun huis ingestort. Dit huis was niet meer dan een hut, want je begrijpt dat je van 5 euro per dag maar heel moeilijk rond kunt komen, laat staan sparen voor een nieuw huis. Vader is dan ook bezig met oude materialen een nieuw huis te bouwen. Zij zijn hier nu al een hele tijd mee bezig maar door het geldgebrek schiet het niet op en zitten ze in erbarmelijke omstandigheden te wonen. Het huisje bestaat op het ogenblik uit twee ruimtes en een "aangebouwde" keuken waar ze op hout koken. De keuken is ook open en van hout gemaakt dat was het restant van de oude hut. De muren en de vloeren zijn niet afgesmeerd, er staan 3 stoelen en een zelfgemaakte tafel in de woonkamer. In het 2e vertrek ligt een stuk plastic op de grond en dat is hun bed voor 4 personen. Verder is er alleen een kastje voor wat kleding. Er is geen waterleiding en geen elektriciteit en de ramen zijn dichtgespijkerd. Er zijn ook geen kozijnen. De deur kan wel dicht maar er zit geen slot op. Het dak is voor de helft dicht met asbest platen die ze geleend hebben, deze moeten dus nog betaald worden en de rest van het huis is opgetrokken met oud materiaal en oud plastic. Jullie begrijpen dat het heel moeilijk is om toe te zien hoe deze mensen wonen en niet te kunnen helpen. Ad en Geert doen wat ze kunnen maar ze hebben nog meer projecten zoals een weeshuis en nog vele andere dingen Daarom hebben wij besloten om te gaan proberen om voor deze mensen te gaan zorgen dat ze hun huis af kunnen bouwen met goede materialen zodat voor hun de toekomst er weer wat rooskleuriger uit gaat zien. Het

ERNIS ~ schilderwerken 12

.L

Alvast bedankt voor jullie steun: Ria Lunenburg, Roelf Loeffen, Gilbert van de Meulenreek en Roos van de Kallen i.s.m. met de stichting help Wadduwa Sri Lanka

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperi e

I

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

gaat hier echt niet om honderden euro's maar voor een paar duizend euro kunnen wij met zijn allen deze mensen helpen. Ad en Geert zorgen dat alle geld wat binnenkomt rechtstreeks bij de mensen terechtkomt. Er blijft dus nergens iets aan de strijkstok hangen. Wat gaan wij voor deze mensen doen? Wij gaan in november hometrain wedstrijden houden voor dit doel. Hier horen jullie binnenkort meer over. U begrijpt november en de hometrainwedstrijden zijn nog ver weg en er moet nog veel voor geregeld worden. Tijdens de jaarmark van een Rondje Nuland hebben we met een kraam gestaan waar we de eerste gelden al op hebben gehaald. We weten dat effe noar Geffe voor Ge.ffense vereniging en bedrijven is, maar we zullen contact leggen ofwe daar ook met een kraam mogen staan, De hometrain avonden zijn tenslotte een Maasdonks initiatief. We houden u op de hoogte van het wel en wee van deze familie via de Torenklanken. En als u denkt ik wil wel meehelpen met deze hometrainwedstrijden dan graag even aanmelden bij Roos van der Kallen kalle114@home.nl. uiteraard is het mogelijk om nu al een financiële bijdrage te doen, :..... je ook terecht via kalle114@home.nl.

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

• Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

'l"rlpr• A Aceountln,r ..,o, Oo"Pl~ll

triple A

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

'l86ct G<l!on(p,,,_....._I Po.nbtJs ,. Sl86ZG ~

W,M. (Dhn) w,1.n d• Put

lb.

fJ7J-Sl.f/.fOI

1-

: D1J.,s1 #14/(}

"'"@'"Pk--,,.

._,..,~........ ...

.......

---........

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

/1

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

~atie-en Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhouds-

Van Soest

Fra.n k Haoegraaf Accountantadministratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

z

2& r- .__ __ IDESiGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOLJD,RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

© Houten poorten @ Hekwerken @ Kastanjehout

il) Eiken

© Natuurlijke afscheidingen @ Prieeltjes 0 Terrasoverkapping

De ~ Kastaan

R. v.d. Doelen - Nulaudset,traat 5a - 5391 KC Nolnnd T. 073 5324917 - F. 073 5324601 - M. 06 54977281

~..

balken ©i Meubilair © Buitenkeukens

Kastanjeh outen h e kwerke n en poorte n

info@dekastaan.nl - www.tlekastaan.nl


GROTE GEZINNEN ZIJN GEZELLIGE GEZINNEN... ! Doortje Cremers (77 j.) en Wim van Druenen (77 j .) vierden hun gouden bruiloftsfeest! Beiden komen ze uit een groot gezin: hij, zoon van Has van Druenen en Gon van Ravenstein, is er één van de twaalfen zij: dochter van Wim Cremers en Hanneke Artsvan der Zanden, is er eentje van de dertien! "Grote gezinnen waren altijd gezellige gezinnen," zo vinden ze allebei. "Je was gek met mekaar en je kwam voor elkaar op!" De bevrijdingsfeesten, de kermis en de dansmatinees liggen nog vers in het geheugen. "Mijn moeder was bezorgd, maar mijn vader was altijd speels en vrolijk," vertelt Doortje. "Hij deed zelfs hardloopwedstrijdjes met ons." Doortje en Wim vormen een spontaan stel: hij, nuchter en met droge humor en zij: hartelijk, blijmoedig en haar verbalen onderstrepend met een schaterende lach! Huize van Druenen lééft: binnen en buiten staan prachtige kunstwerken in steen of klei van Doortjes hand en buiten veel bloemen en keurig groen, verzorgd en gekoesterd door Wim. Jawel, het gouden paar heeft ze iets met B-hobby's: boetseren, beeldhouden, bridgen, biljarten en buxus kweken! Wim en Doortje kijken dankbaar terug op de jaren die achter hen liggen. "We hebben het overal gezellig druk mee en zijn gezond zonder pillen; dat is geluk hebben! Dat komt waarschijnlijk omdat we van huis uit 'de boodschap' meekregen, wanneer je niet helemaal fit was: Goa mar iets doen, dan geugut vanèiges over... !" Wim, geboren op de grens Nuland-Geffen, metselaar van beroep, bouwde zijn eigen huis, eerst aan de Molengraaf, later in de Past. van de Kampstraat. ''Nu woon ik weer op de grens van Geffen-Nuland." Doortje, kraamverpleegster in gezinnen, die ook de wijk in ging als zuster Ida van Kreij vakantie had. Ze bezit nog een boek met gedichtjes, verhalen, tekstjes en foto's van de baby's die ze verzorgde. Doortje en Wim zijn geweldig trots en blij met hun kinderen en diens partners: Jan Willem en Mariëlle, Rob en Annelies, Annemarie en Angelo en Mark. Ze maken het allemaal goed en muziek loopt als een rode draad door hun leven. Jan Willem is lid van WIK en Annemarie en Mark zijn oudleden van WIK; Rob speelt basgitaar in een orkestje. "Die muzikaliteit hebben ze van mij," lacht Wim, "want meester van Pinx.teren zei in de 7e klas tegen mij: "Je zingt als een nachtegaal. .." maar hij voegde er direct aan toe: ... "en die moet overdag stilhouden... !" De kleinkinderen Nikki (10 j .), Tim (7 j.) en Douwe (5 j .) hebben een speciaal plekje in hun hart: "Hun geboortekaartjes hebben een blijvend ereplaatsje!" Het gouden huwelijkspaar kijkt terug op een prachtig 14

feest. Fijne gasten, veel plezier en gezelligheid, mooie redevoeringen en liederen door de kinderen en lieflijke en spontane gedichtjes door de kleinkinderen. En natuurlijk was er de serenade van WIK met schattige maj orettes en het lied door het mu ziekclubje waar Doortje bij is: "Koffie Verkeerd"! Veel bloemen en kaarten en de attentie van de burgemeester sieren de woonkamer. Bij het weggaan mag ik nog een prachtige dolfijn bewonderen, die Doortje houwde uit natuursteen. "Die is voor het gezin van Jan Willem, omdat zij zich inzetten voor de Stichting Dolfijntherapie." Terecht kregen Doortj e en Wim van Druenen in het feestlied van hun kinderen de eretitel "Vrolijke Vutters"... Proficiat!

• GRONDWERKEN

• MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES

• RIOOLRENOVATIE


At _Hanegraaf Geffen B.V. f. Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 2001 Fax (073) 532 50 68

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen M'"dPKimlereirn~ 1, 5386 JA Geff~f.11 Telefoon 06 16610622 Jl BJ,~ Ham tel. 073-5325551 E-mail: markromme@home.nl maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag

"Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

'T BERGJE V.O.F.

Alt .......

Bc»UW

..............

GARANT

~, onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Een NVOB initiatief

1

1

,.gij

Bouw

8.30 - 17.00 uur

Buro

-

;J-

Q)

~ (0 (0

Ontwerp en I of uitvoering Wij maken het voor u!

E

s

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓

Tuinhuisjes

✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires

re

✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

"'--

0

t

✓ Speeltoestellen

:::J

-

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

~ =-:

Van der Sangen Tuinhout

~

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstîjdc-n: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

DE KOSTEN VOOR DANKBETULGINGEN. PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5.-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN lS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

€ 16,€ 27,€

38,-

HELE PAGINA € 65,-


SPELEN: HET RECHT VAN ELK KIND... Anneke van Druenen (23 j .), 3e-jaars studente pedagogiek op het Fontyscollege in Tilburg, is begaan met kinderen. In het bijzonder met hen die speciale begeleiding nodig hebben, zoals kinderen met gedragsstoornissen of die met een verstandelijke oflichamelijke beperking. Haar vakantie wil ze dit jaar zinvol invullen. Op 15 juli a.s. gaat ze met twee medestudenten Janne van Sambeeck en Rosalie Schweizer naar Ghana, Zuid-Afrika, om de weeskinderen in het "Redemption Children's home" in Damongo liefdevolle aandacht te geven. "We willen de kinderen spelvormen aanleren en spelmateriaal aanbieden, maar hen ook spelletjes leren, die niets hoeven te kosten." vertelt Anneke. Via een docente van het Fontyscollege, die in een ziekenhuis in Ghana had gewerkt, werd evangelist Abraham Saaka Lermu uitgenodigd op hun school voor een gastcollege over het wel en wee van de weeskinderen die in het tehuis werden opgevangen. En Abraham kan het weten: eens was hijzelf zo'n weeskind, waarover een religieuze zich liefdevol ontfermde. Daarom ziet hij het als zijn 'roeping' om kinderen - wees, arm, misbruikt, aidsslachtoffertjes of te vondeling gelegd - ook een eerlijke levenskans te bieden! Hij begon met het opvangen van 5 kinderen en dat aantal is inmiddels gestegen tot 47! Hij dwingt een groot respect af bij de kinderen en ze noemen hem derhalve ook "daddy"! Zijn zus Hawa is "de moeder" van het weeshuis. Abraham en zijn medewerkers willen ook activiteiten ontwikkelen om in eigen behoeften te voorzien. Ze gaan maïs telen en kippen houden voor de eieren voor eigen gebruik, maar ook om te gaan verkopen. Nu het weeshuis steeds bekender wordt, worden er ook vaker kinderen 'bij de poort gelegd' door alleenstaande moeders of ouders die geldgebrek hebben. De Fontysstudenten verblijven zes weken in Ghana en aangezien de regering het weeshuis niet subsidieert kinderen zonder een vader tellen niet mee! - willen Anneke, Janne en Rosalie een kleine, spontane geldinzameling houden. Met het geld willen ze daar allereerst kijken wat er nodig is en dan ook in die streek de spelmaterialen kopen. Er zijn al enkele studenten geweest en ook na het bezoek van deze drie meiden wordt het contact met het weeshuis behouden. Laat Anneke, Janne en Rosalie niet met lege handen gaan ... ! Stort een vrijwillige bijdrage op rek. nr. 1162.62.893 t.n.v. A.J.M. van Sambeeck o.v.v. weeshuis Damongo. Alle kleine beetjes helpen! Bij Poelierderij Jo van Druenen staat ook een spaarpotje op de toonbank! Van harte aanbevolen! 16

Na de vakantie wil Anneke graag verslag doen van haar verblijf in Damongo! Zie ook de website: redemptionchildrenshome.com

GEVRAAGD Wij zijn op zoek naar een hulp in de huishouding, voor 3 uur per week. Aanvang liefst zo snel mogelijk, maar kan uiteraard ook na het einde van de (school-)vakantie (dit is half augustus). Voor nadere informatie kunt u bellen; 5322042.

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerh uisdemeu len reek. n1

Alle Modellen fietsen 2007 tot 30°/o korting.


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 -\ 532 15 20

Comfonabele stoelen en fauteuils

H.

van

Dint er

073 5325082 aa• infollhe 073 s32 21 a.nl

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

__,.......

. -:: r.,,....,, - -

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 î 2 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000. Van alle markten

Ol

1

n

Bouwen op I é vertrouwen

thuis.

lcdacm ziet de tOWXIUt aodm. m.w- roodc-r vcruoowm. bi«lt c!,,, ....;,.g pmpca..C v..,.;, di, bcpntd ""' doo< ON in ruim 37 ja.at tijd me. iruniddds mttT dan 280 mo:lcv.-nkm honderden prc:,i«•m ,-:m allerld 22rd cl\ Offl\'Vlf; gc-mlikC'rtl.

Als wd:zÏJ<hp! ondtmtm1ng mN ftrt aaitw f>"Ot«l-.. on.-.ül;;dà,pak •-o<dea wij bcm,ll,n b,1 cl<,_.. uit«nlopcndr bouwpt2nntn. 0aa.'lU.Ui buchikkcn wij ovt, ttn moderne rruchinalc 1immc=1(~brick in Ce-fft:n 1fo. t<!n toon.untt,cvcndt', 2.~ m' ,dlc:mlc dmwroom in Ttt:I: w.n \'(/.inrooij ki:u.kc.n~ c::n

badkamc~1J1t:n

"

Gebr. van Wan rooij Bou,-l)edrlJ,·=

lxu- aan;idttn. 01U:< crvuing é'tl g,cmotivtfflk, va1:bdcwmw mNlnr.~ QW'.dl on,, tCM «n bc-tn>u""bi..re pumt:, '\'OOr nu en in ck tO<'kom-.1.

Bto,clc.tHUt 2 • Pl)(1h11)" • $386 ZG c~tît:n

Tekfoon, 073 • S:140400 • F.,, 073 • 534049') lnftrntt: wv.'1.•.,·.1t1w.intooi1.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

(1000

van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Gebr. van Erp

0 pemngst1 . ..d 1 en:

Ma vm do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00·21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Oss

Geffen

0412- 622213

073-5321995


KBO REIS 2008 Hier een bericht van de KBO reis 5 dagen Friesland (Wolvega) Zo kwam mijn schoondochter me ophalen en naar de Heegt brengen want daar stond de bus. Om 09.00 uur waren ze er allemaal en zo kon de bus gaan rijden richting Hoenderloo, en om 10.00 uur hadden we even koffie pauze in Apeldoorn, en beentjes strekken, ook zagen we daar 'n paar ooievaars dat is altijd een mooi gezicht en reden we weer verder richting de weerribben een natuurreservaat daar hebben we nog een rondvaart gehad met heel goede uitleg. Ja de man kon het smakelijk vertellen, zo wist hij te vertellen dat er snoeken zwemmen van een dikke 1,5 meter lang, en om 17. 00 uur reden we richting Wolvega, we zouden daar om 19.00 uur bij het hotel zijn door het diner. Dit was al een fijne dag en toen we bij het hotel aankwamen zijden een paar vrouwen het lijkt wel een bejaardenhuis, en om 19.00 uur zaten we aan tafel, deze dag was al heel goed geslaagd wel vermoeiend toch lang in de bus. De 2e dag dinsdag, Goed weer eigenlijk te warm (benauwt). Sommige vakantiegangers hadden slecht geslapen omdat er een vijver bij het hotel was en daar zaten van die brulkikkers in. De bus zou om 09. 00 uur vertrekken naar Sneek om toch nog even te winkelen maar het was zo'n slecht weer, ik was thuis gebleven ik was moe van de eerste dag, onweer en nog eens onweer, bij het hotel vlogen alle telefoons uit, echt noodweer. En om 12.00 uur kwam de bus alweer terug om te lunchen, maar 'smiddags reden we weer naar Bolsward, hadden we een excursie van drank Sonnema Berenburg, ik vond het niet lekker, maar om te zien hoe de voorbereiding is dan sta je er van te kijken hoeveel werk eraan is. En zo waren we weer rond de klok van 18.00 uur bij het hotel, even wat opfrissen en om 19.00 uur aan tafel. 's Avonds kregen we nog een zang meisjes te zien, ook deden die nog wat schetsjes dan is zo'n avond toch kort en rond de klok van 22.00 uur gingen we allemaal de rust in. De personen die last hadden van brulkikkers hadden een slaappilletje ingenomen, ook dat was opgelost. Friesland is een heel mooi vakantie plaats met van alles wat. De 3e dag alweer, Vandaag zouden we een dag Texel gaan Goed geslapen en tussen 08.00 en 09.00 uur ontbijt, we waren allemaal weer present, en rond 10.00 uur richting de overtocht van de boot we hebben heel Texel gehad, ik ken het nog want wij hebben daar een week gefiets kei mooi. We hebben veel schaapjes gezien, ja Texel is toch heel mooi, we hebben heel veel gezien de natuur is geweldig Nederland is een heel mooi land om vakantie te vieren, en om 18.00 uur waren we thuis, even opfrissen en aan tafel, ook hadden we voor de avond nog een verrassing echte mensen uit Geffen treden op en wel onze 18

eigen zanger Tinnie van Fonsen en hij had er veel dames meegebracht en wel Ton Steenbakkers - Corrie Ruis Ans van Bergen - Stiena v.d. Doelen en als en zeker niet de minste Doortje Bek.kers Willemse, dat was nauw echte Brabantse humor daar hadden we allemaal van genoten geweldig mensen een pluim verdiend. Wat had ik toch graag meegedaan??? 0 ja het liedje Vakantie in Friesland, Dat is me een feest Je hebt wat gemist als je er niet bent geweest varen en stappen en soms aan de zwier. Ja heel veel gezien en ook heel veel plezier. Geweldig dames en heer. De 4e dag, Wat gaat de tijd toch snel??? Vandaag hadden we het druk 2maal naar museum Workum. Orchideeënhoeve. 's Morgens naar Jopie Huismans een oude ijzerboer en daarna kunstschilder geworden. Zo zie je maar weer wat is een mens toch veranderlijk. Na het museum nog even koffie met gebak en dan weer naar het hotel voor de lunch, en 's middags om 14.00 uur naar de bloemen, de echte Orchideeënhoeve, dat zijn nog eens bloemen, kunnen wel 20 jaar worden, maar je moet er veel tegen praten en niet te veel water geven en om 17. 00 uur weer naar het hotel, het was weer een mooie dag. Ik had vandaag de rollater van de vrouw van Ton gekregen, dat was toch wat gemakkelijker lopen, nog bedankt. De 5e dag, Vrijdag alweer richting Brabant. Wat gaat toch alles snel 5 dagen zijn we kuis verwend, en zijn we nog op de afsluitdijk gereden die is toch ongeveer 30 km lang, en alles water en maar water nee geef mij dan maar Brabant en toen zijn we naar Hoornaar in Brabant lekker gegeten en met een volle maag naar huis, toen heeft de dochter van Toos van Tuil mij naar huis gebracht, bedankt ik was toch wel moe. Ik wil langs deze weg onze reisleiders Christin, Ton en Ben bedanken voor de hele goede zorgen, o ja de echte Friese buschauffeur, 't was weer geweldig allemaal bedankt. Ik hoop dat dit wel bij mensen aanslaat. Marinus van Dinther STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5B91 BL Nuland openinqstijden:

rraardaq- vrijda~r 15.00 - 21.00 uur zaterdai:i - zond~~ 14.00 - 21.00 uur

telefoon: 073532 18 27 stervideotheeknulard@hetnet.nl www.stervideotheek.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij W ihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

"

puntjes

verzorgd!

drukk.en1wlhabobv Heestet'SOWeg 13 - 5386 KT Cleflen T (073) 532 2& 84 • F (073) 532 47 9 5 E drukkertjOwlh abo.nl • 1 www.wlhabo.n l

www_schoonheidssalonanne.nl

SCHOONHEIDSSALON

Gespecialiseerd in:

drukkerijwihabo

Met een C'rl<i.P,wbon kom jP pas echt mooi voor

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute de daq lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . borsten, handen, voeten) • Exclusieve_s1erad van Beauz11l en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

.,ANNE Moo~ fPSCHOENS,,

• Make-Up workshops • Dagarrangementen

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Ma: 13.00 - 17 .30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Za: 09 .30 - 17.00 uur

Gratis aan te vragen "Sti lstaan b ij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtve rzorgi ng VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 041 2-623173 www.uitvaartverzorsingvanlith.nl contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf JJ>~ -=- '\ Container Transport en Verhuur - Houtrecycling .~ .0- Wt:,-~

__"_¼. --:- - Ç)

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl INDIVIDUELE TRAINING • Nautllwtnllnlng • Cenliotn,lning • Combinatie Naut.llus-Ce rdlo

,.;;w.rlannemode~

1~

Gera's Bloemdesign Voor al uwbloemwerk! Openin9slijden: Ma: Di:

Wo:

liR□EP5TRAININ6

Do: Vr: Za:

• Total Fit • Indoor Cycllno • 5treetdllnca

• 5wft.chlng • 5cniorent.ralnlng

MEDISCHE FITNESS

13.00 tol 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol 20.00 9.00 tol 16.00

• fy§lotralnlng • De Rug,;ct,ool • Revalldetletrainlng • Rc;1întegrntlgtratnln9

INDIVIDUELE TRAINING • Arnlngementen op maat

Kloosterstraal 5c, - Geffen Pnp,mdijk 1i! • 5386 EC 6crl'f"n Tel- (073] 532 74 72 • Fax !073) 53<! 65 75

Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13 .00-17 .00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08. 00-09. 00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00-13. 00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of inVeghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK l\iIAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 20

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 -11.45 u, 13.00 -16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 A. Bolat ma. 9.00 - 10.00 uur/vrij 9.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemrnie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13. tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 , De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.