Torenklanken 2008 - nr 10

Page 1

46e jaargang I nummer 10 1 juni 2008

redaktieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11.58.03.009 druk: WiHaBo drukkerij, Geffen oplage: 1750 exemplaren

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI OP 6JULI! Volleybal vereniging G' 68 Maasdonk bestaat dit jaar 40 jaar. Om dit jubileum te vieren wordt er op 6 juli 2008 een groots beachvolleybaltoemooi georganiseerd! Het beachvolleybaltoernooi vindt plaats op een unieke locatie, namelijk het dorpsplein in Geffen. Op zondag 6 juli wordt het plein volgestort met zand zodat we het echte 'beach-gevoel' kunnen creëren. Er zal naast het volleyballen ook een grote factor gezelligheid aanwezig zijn; naast de velden is een bar met terras aanwezig waar men van een drankje kan genieten of even tot rust kan komen. Ook zullen onze eigen leden taarten bakken die tijdens het toernooi verkocht worden ten bate van de club. Verder kun je ook voor de grote honger een hapje gaan eten bij Eetcafé "Oud Geffe".

Barbecue Na afloop van het toernooi zullen we met de vrijwilligers en de verschillende deelnemers barbecueën en naborrelen. De barbecue vindt plaats bij de Gouden Leeuw, om de hoek van de toernooilocatie. Nadat je je hebt ingeschreven voor het toernooi kun je je ook inschrijven voor de barbecue. De kosten hiervoor zijn€ 12,50 per persoon. We hopen jullie 6 juli allemaal te zien!

Inschrijven Om het toernooi zo toegankelijk mogelijk te maken kan er per team worden ingeschreven in verschillende klasses en niveaus. Je kunt je met je team inschrijven voor de klasses mannen, vrouwen en mix. Vervolgens kan de keuze gemaakt worden uit niveau hoog en laag. Dit betekent dus dat iedereen mee kan doen en dat er geen volleybalervaring is vereist! Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar hebben we een aparte jeugdpoule. Er wordt in alle klasses 4 x 4 gespeeld. Het team moet dus op zijn minst uit 4 personen bestaan, maar meer mag natuurlijk ook. Inschrijven voor dit toernooi kan door middel van het downloaden van het inschrijfformulier op www.g68maasdonk.nl. Het inschrijfgeld bedaagt € 25,per team. Voor meer informatie kun je mailen naar g68maasdonk@hotmail.com

muziekschool

Maasdonk

MUZIEKCLUB 2008 / 2009

Op maandag 25 augustus is er een proefles van de Muziekclub voor de groepen 4 en 5.

In De Den in Vinkel is de proefles van 16.30 tot 17.00 uur, de proefles in Het Oude Klooster in Geffen is van 17.15 tot 17.45 uur en de proefles in De Meent in Nuland is van 18.00 tot 18.30 uur.

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 juni (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl


a, dat doen Verzekeringen

e allemaal!

Makelaardij Aan-/ verkoop

ypothek Taxaties ~

SNS Regio Bank Huur/

Financieringen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

~

VAN SCHIJNDEL BO UWGROEP GEFFEN

ROMME HOVENIERS VOOR AANLEG EN ONDERHOUD Van Schijnde Bouwgroep bouwt al 60 l.iat olcentrn. $cl>olen. dlstrib t .ecentra w0t1ingcm en bédriJ1sgebouwen Bouwen Is

RoyRomme Mgr. Zwijsenstraat 18 5386 CJ Geffen Nederland

®

A;!~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

1-'0M Uit, pe,ej«te ~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

onze paa~ c U heritcnt dat in affe

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

bccttcn van ons werk en do kwam van de uît\loe1ing.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands -

Dorpstraat 31 5386 AL G~ffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Sch,jndol lloOJwgro•p Bn,clewog13 'l386 KM Geffen tet· 073-532296'1 •.u: 073-5322232 all@sansch1jndftl-bou'Nll""'P·nl www.vansch,Jndol-bouwgrot'l).nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraa\_2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 20 juni 19.00 u. * avondmis za. 21 juni 19.00 u. H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 22 juni 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 23 juni 19.00 u. * avondmis vr. 27 juni 19.00 u. * avondmis za. 28 juni 19.00 u. Gezinsviering mmv Kinderkoor zo. 29 juni 09.30 u. + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 30 juni 19.00 u. * avondmis + koorzang MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vanaf 19 juli t/m 10 augustus is er in Geffen alleen op zondag een H.Mis om 09.30 uur. Alle andere vieringen vervallen m.u.v. uiteraard uitvaarten geplande jubileumdiensten en de viering op zaterdag 9 augustus t.g.v. de opening van de molen en het rogge maaien DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen

van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 1 juli in Vinkel, 2 september in Geffen en 30 september in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE: Zaterdag 28 juni: 19.00 uur: Dankviering in de kerk. Na afloop is er koffie/thee en limonade in de grote zaal van het Oude Klooster en tevens kunnen alle gemaakte projectwerkjes opgehaald worden. KINDERKERK: Elke zaterdagavond tijdens de viering van 19.00 uur (behalve als het Gezinsviering is) kunnen de kinderen, tijdens het woordgedeelte van de H.Mis, in "het Patronaat", een aangepast programma volgen over het Evangelie / thema van dat weekend onder begeleiding van gastouders.Neem uw kind(eren) dus gerust mee naar de kerk. Tijdens de andere vieringen kunnen de kinderen gebruik maken van de boeken uit de leeskist, die bij de doopvont staat. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 7 juni 2008: Toos Schuurmans - Janssen, 68 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de grote zaal van de pastorie. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN TUYL

LEEVVIKA

~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13 .00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK • deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

Gilbert Steenvoorden

Berghem

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie

~

Omdat helwerkt ............. .

.. WILT UAFSLANKENrop een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur

JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de moderriste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in al e facetten.

I

Ernis schilderwerken

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

ERNIS ~ ;childerwerken

VAN DER DOELEN

Hypotheek nodig? * Samen met u bekijken wij, welke hypotheek het

beste bij uw persoonlijke situatie past. * Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van het begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl 1nternet www. vanderdoelenassurantien.nl

Bel voor afspraak:

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKBALANS Steun actie Kerkbalans 2008: de kerk is van blijvende waarde! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 ofgiro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2008. KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 POSTZEGELS INZAMELEN In het portaal van de kerk vindt u een doos waarin postzegels worden ingezameld voor het goede doel. Hieraan wordt volop meegedaan. De opbrengst van de postzegels gaat naar de Stichting Switzar's Jeugdwerk Brasil. Annemie de Kort zorgt ervoor dat de postzegels via een postadres in Arnhem, daar terecht komen. Sinds januari 2008 zijn er postzegels waar helaas geen vergoeding meer voor wordt gegeven. Om het uitzoeken te vereenvoudigen willen wij u vragen om daarom niet meer aan te leveren: a) alle koninginnekopjes (Beatrix.zegels) b) alle cijferzegels (5-10-20-39-40-44-50100 eurocenten). Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

ZELDENRUST IN ZICHT Gedurende de laatste maanden was het Beijk-Busje een vertrouwd beeld op de molenberg. Langzaam maar zeker komt De Zeldenrust in zicht! Het stormbint (de kant van kast die altijd op de wind staat) wordt dubbel beplankt. Op de foto ziet u dat de molenmakers bezig zijn met de tweede laag, die in visgraatverband op de eerste wordt getimmerd.

Ook het hekwerk van de wieken moet nog aan de roeden worden gemaakt en binnen in de molen wordt het maalwerk nog afgewerkt. De vorderingen van de werkzaamheden kunt u zien op www.standerdmolen.spaces.live.com onder foto's. Op zaterdag 9 augustus a.s. zal alles gereed zijn. In de namiddag is er rond de opening een feestelijk programma in combinatie met het Rogge maaien. Kom dan naar de molenberg voor een gezellig molenfeestje!

De mulder en zijn molen, hoort in ons landschap thuis; de mulder wit bestoven, de zeilen op het kruis. God de Heer schenkt graan en wind, de landman oogst en zaait. Mulders blijft der boerenvrind, zolang de molen draait!

G'68 MAASDONK ZOEKT DRINGEND JONGENS OM HERENlAANTEVULLEN In het jaar dat dé volleybalclub voor Geffen en omgeving haar 40-jarige jubileum groots viert met onder andere een beachvolleybaltoernooi op 6 juli as. en een reünie voor alle oud-leden in november 2008, wordt er niet alleen maar gefeest. We maken ons ook zorgen om volgend jaar. Door een aantal verhuizingen en langdurige blessures zijn er voor het volgende seizoen, dat na de zomer begint, niet genoegjongens over om een herenteam te vullen. Er zijn zes enthousiaste jongens die graag blijven volleyballen, maar het is niet mogelijk om met een team zonder reservespelers aan de competitie te beginnen. Daarom zijn wij dringend op zoek naar een paar jongens (leeftijd 15-30 jaar) die het team (3e klasse) willen aanvullen. Als je al eerder hebt gevolleybald is dat fijn, zo niet dan is dat geen probleem. Een beetje balgevoel, flink wat sportiviteit en vooral enthousiasme zijn genoeg om te beginnen, de trainingen doen de rest. Dus als je ooit getwijfeld hebt (of je kent iemand die misschien (weer) zou willen volleyballen), meld je dan nu bij het team. Zelf wordt je lid van een gezellige volleybalclub en ben je tegelijk lekker aan het sporten, en de jongens in het team zijn erg blij dat ze ook volgend seizoen kunnen blijven spelen.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden: mail naar g68maasdonk@hotmail.com of bel met Yuri (06-4901 4131). Ook voor andere vragen over de club of het jubileumjaar kun je mailen naar dit adres of bellen met Ellen (065469 2345). 5


NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

• Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~~

Donders Uitvaartverzorging

~

Tel, 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch. i <E ~

SCHOENEN & SPORT

0 /Si)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.josplerings.nl

2

1?,e!Yool!!!.22EDRUF

,;\

~

f5

~"<l'. 1H .~~(#

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~z

~V!X

C·\iiHV,f·ilh=i;itf@

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

~V!X

tNitilSiMOS?,

tmM tsi0Uith

Levlx Aulomofiserlng Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Levtx Autom01Iserlng Dorpstraal 46

5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hv2andvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 88

RI.JWIELEN

Lev!X «mm

rmnM➔

Levlx Automottsering Walstraat 66 5341 CK Oss

TANKSTATION TAXI

- V♦ rvo~r voor zlokonfondD

- buaj@

Tel. (0412) 69 2090 Kerkstraat 1 1

Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE ME' ... Grad Schuurmans (80 j.) Hij is een man, die tellen kan... en benutte deze gave als vrijwillig parochiemedewerker in de financiële commissie! "Als je 80 jaar bent, is dat een mooie leeftijd om zo'n taak over te dragen op jongeren," zegt Grad Schuurmans. Grad was een goede leerling op de lagere school. "We kregen in die tijd een rangnummer op school en ik was samen met Theo Cremers afwisselend de eerste of de tweede van de klas," zegt Grad. Hij volgde de Lagere en de Middelbare Landbouw(winter)scbool en kon volgens een test op de Zuivelschool beginnen. "Dat ging echter niet door, ik moest thuis blijven om mee te helpen." Hij nam - naast het werk dat hij thuis op de boerderij deed - wel allerlei taken in maatschappelijke organisaties op zich en bekwaamde zich daarvoor met diverse cursussen. Hij weet alle bijbehorende vergoedingen nog exact te noemen! Tussen 1945 en 1976 was hij gedurende 12 jaar monstememer, oftewel "romschupper", bij de Fok- en Controlevereniging "Ons Belang" (j 1,50 per dag voor 's avonds en 's morgens anderhalf uur); 28 jaar secretaris/penningmeester van diezelfde vereniging (j 1,50 en later/ 2,00 per koe per jaar); hij deed 25 jaar melkonderzoek (j 0,04 tot f 0,06 per monster) en 25 jaar kalverschetsen (f 0,25 en later f 0,50 per kalf). Hij volgde een cursus voor inseminator. "Ik slaagde daarvoor met ]of, terwijl ik eigenlijk het echte examen niet eens had gedaan, ik kreeg als proef een vóórexamen," lacht Grad. Van 1957 tot 1988 werkte Grad bij Hypeco (Pluimveefokbedrijf) als foktechnisch administrateur en hij zat ook nog 4 jaar in de gemeenteraad. "Dat laatste lag me niet zo, nu praten ze vaak te veel, maar toen te weinig!" Grad was inmiddels getrouwd met Grada van Santvoort. Grada deed thuis het huishouden en zorgde voor hun twee dochters. "Ik ging in die tijd ook nog bij mijn moeder werken," zegt Grada, "tegenwoordig is het andersom!" Grad werd ook actief in de parochie. Hij zat 8 jaar in de parochieraad en was 16 jaar senior-acoliet. Gedurende ruim 22 jaar verzorgde hij tevens de financiële administratie van de parochie; hij betaalde en codeerde wekelijks alle rekeningen i.s.m. met de penningmeester. Keurig netjes heeft hij alles op orde in ordners, alles met de band geschreven... "Ik moest altijd veel tellen; ik had wel een telmachine, maar geen computer, daar ben ik toen niet meer mee begonnen en daar heb ik nu wel een beetje spijt van." Grad hield ook van tuinieren en volgde wel tien jaar tekenlessen bij het Rigom. Nu Grad 80 jaar oud is en vier parochieherders en vijf penningmeesters heeft meegemaakt, geeft hij in de pa-

rochie het stokje door aan Ine Peters. Ook bij de senioracolieten wil hij voortaan liever een plaatsje op de reserve lij st. Maar tellen blijft hij doen... al gedurende 12 jaar op donderdagmiddag bij het wedstrijdkaarten in Het Oude Klooster! Als zijn gezondheid en die van zijn vrouw het toelaat, blijven ze samen fietsen en familie bezoekjes afleggen. In ieder geval genieten ze vanuit de huiskamer op het zicht van molen De Zeldenrust, die er binnenkort weer in vol ornaat zal staan... !

GEVRAAGD HUISHOUDELIJKE HULP Wij kijken uit naar een nette en zelfstandige huishoudelijke hulp. Fam. Essing Kerkstraat 12, 5386 AC GEFFEN

Á..

JL .

n

ROND DE DORPSPOMP

Maasdonk leeft, Maasdonk juicht, Maasdonk presteert: De Raad der gemeente Maasdonk is immers met volledige instemming akkoord gegaan met de voorstellen rond de scholenbouw en het Multicultureel, Functioneel, Centrum. Er was nog wel wat "gemummel" rond de financiële afhandeling en men schoot met wat "losse flodders" op het ambtelijk apparaat. Voorzitter J. Voermans van Dorpsbelangen haalde er nog eens alle "hagel" uit en de grote man achter deze voorstellen R. v.d. Ven nam het terecht op voor zijn ambtenaren met de opmerking: dit soort aantijgingen hoort op mijn bord; ik ben aansprakelijk voor alle zaken rond School en het M.F.C. Maasdonk proficiat en nu de schop de grond in. 7


Daarom heeft het nu geen nut om Maasdonk te herindelen of op te delen. De enquête van Partij Maasdonk in Streekwijzer komt nu wel ongelegen. Maasdonk dendert voort onder goede leiding, zelfbewust, en moet en mag alle voorhanden liggende zaken afhandelen, zoals het Centrumplan met ouderen woningen, waarin ruimte is gecreëerd voor eventuele uitbreiding op het Geerterrein, de bouw op de Run, de behartiging van het te ontwikkelen Golfterrein, de bouw op 100 vrije kavels in het hele gebied ten oosten van de Papendijk en ten noorden van de Bergstraat en de bouwplannen in Nuland en Vinkel enz.. De burgemeesterspost komt wellicht per 19 jan. 2009 vacant. Dan neemt burgemeester P Doelens afscheid, na zijn 1ste ambtstermijn. Hierdoor kunnen mogelijk haarscheurtjes ontstaan,

Molenstraat 28a Geffen

maar Maasdonk gaat door met die grootse plannen en daar zijn we trots op en kunnen we nauwelijks het geduld opbrengen, dat nu eenmaal nodig is om de uitvoering te verwezenlijken. Dus RAAD der gemeente wees op je hoede. Er wordt opgemerkt, dat er maar Mini-Provincies moeten komen, waarvan Maasdonk dan een onderdeel is en blijft en daarmee houden we ons toch maar even afzijdig van alle perikelen rond herverdeling of herindeling. Per 1 juni j.l. kunnen ouderen zorg, verpleging en of begeleiding ontvangen op het Sint Josefoord in Nuland. Er wonen nu nog 30 zusters zelfstandig op kamers, en er zijn 50 zorgplaatsen en 60 verpleegplaatsen. Een vleugel staat intussen helemaal leeg. Het zal de druk op huize De Heegt in Geffen en het Martinushuis in Nuland doen

5386AB

info: www.pedicure-geffen.nl e-mail: cont~ct@pedicure-geffen.nl

Tel. 073 - 532 54 19

- Pedicure behandeling • Voetreflexmassage

Wûüe va11, 8er3m

- Cosmetische voetverzorging

I

De ww6wm 1S S384 HD He:e-rdi T: 0412 - 4S583S M: 06 - 27311207 E: 11~3en 1S@Mme.lU

• Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care

Wist u dat..... U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt !

1 NIEUWBOUW PLANNEN?

'# -l VAN SCHIJNDEL KEUKENS

■ Heeft u nieuwbouw plannen? Voor uw plan zijn wij de ideale

~--------------1!!!!■

Bouwbodr;jt

■I

■ G.M. ,on Rooij b.v. ■

1

Golfon

T: 073-532 1997

■ F: 073-532 4933

11

bouwpartner. Voor informatie zijn wij elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur geopend. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor zaterdag.

www.bouwbedrijfgmvanrooij.nl Showroom met± 40 occasions

0 8

Mm d,m -~' jaar 11w U'lhi.'t/U'r/1 htWr.fJ

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

Onze openingstijden zijn: Maandag 9:00. 17:30 uur Dinsdag 9:00 - 17:30 uur Woensdag 9:00 - 17:30 uur Donderdag 9:00 - 17:30 uur Vrijdag 9:00 - 20:00 uur Zaterdag 10:00 - 16:00 uur

e

www.garagedortmans.nl

---IS&lE:

0

Van Schijndel Keukens b.v. CBW-rr~•nd Bredeweg 11, 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl

1:,

•-=--,c.l ;,! ~;·~-

ADMINISTRATIEKANTOOR

.:.-~;;.=•,.·<~

De beste partner voor uw financiële administratie

:· 'll{~~-~an!c~i~'lte_lkeuk~ns.~11 l ""· ... ,.

- ~~ -

~-· __._, • -- --~-- -

-~

VAN GENUGTEN / ARCHITECTEN///

a / coppensdijk 24 5382 jt vinkel t / 073 5322246 f / 073 5322639 e / info@vangenugtenarchitecten.nl i / www.vangenugtenarchitecten.nl

8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


afnemen. De op handen zijnde verbouwingen in die tehuizen loopt wel parallel aan dit aanbod. In het Martinushuis komen straks maar 11 ruime kamers met 20 aanleunwoningen. Ook in Geffen zijn plannen klaar om bewoners meer ruimte te geven en komen er minder kamers. Er zal zich mogelijk een vorm van samenwerking ontwikkelen. Het Sint Josefoord staat nu onder bestuur van "Vivent", en "Ouderenzorg Maasland" beheert de verpleeghuizen in Geffen en Nuland, dat kan problemen oproepen. Het Sint Josefoord zou zich b.v. meer kunnen gaan richten op dementerenden; alle zorg-beboevenden zijn er nu al welkom. Het nieuwe kioskcomité in Geffen is rijk gezegend begonnen met 2 heerlijke, uitnodigende feesten met uitzonderlijk mooi weer!! le Op 1 juni met de MidwestBand uit Tilburg, bestaande uit hoofözakelijk "blauwe dienaren'' en een fantastische mooie zangeres, wat werd versterkt met onze eigen Carly Bongers en onze eigen Singing Four en dat onder leiding van onze eigen Rob v. Reijmerdal, in samenwerking met het Maasdonks Gemengd koor onder leiding van Antonie Brands, dat op hoog niveau een keur van moderne liederen zong, en dat alles werd begeleid door de Midwest-Band. Het werd een schitterend geheel. Met volle aandacht werd intens genoten door de vele toeschouwers. En het 2e feest op zondag 8 juni, georganiseerd door onze eigen Kapel "De Pompzwengels" in samenwerking met het M.O.V. Voor het goede doel, een nieuwe schoolbus en een 2e waterpomp voor het dorpje Asuoso in Ghana, werd maar liefst ruim 3000 Euro verzameld, waarvan 1300 Euro door de jeugd; wat een mooi resultaat!! ! met applaus voor de jongeren! !!, die dan ook zeer terecht de prijsjes kregen toebedeeld. De 300 deelnemers werden met vrolijke muziek onthaald op het Dorpsplein, waar reeds velen genoten van de schitterende blaaskapellenmuziek van "Tumami" uit Vught, "Da Capo" uit Berghem en tot slot "De Pompzwengels" die ons wederom verrasten met hun schitterende, rijk gevarieerde blaasmuziek, waarbij we genoten van het bijzondere en spetterende optreden van de dirigent van de fanfare, Robert Vos op Eufonium (Bariton), die onlangs Cum Laude slaagde voor het hoogst haalbare solistendiploma. Zijn optreden was adembenemend mooi van kleur, klank dynamiek en schakering en een hoera voor de Pompzwengels, die de moeilijke begeleiding van dit heftige muziekstuk klaarden. Ans Wagemakers nam definitief afscheid van de Pompzwengels, na 15 jaar trouwe dienst op velerlei gebied. Zij kreeg een fraai ingelijste foto van de POMPERS aangeboden met dank voor de liedjes, de teksten, voor bruiloften en partijen en kreeg daarbij zeer terecht de titel van "De moeder van de Pompzwengels". Het EURO-KAMPIOENSCHAP 2008 houdt ons bezig. Zal onze Ruud gaan stijgen, zal bij de 7 goaltjes, die wij

hem van harte toebedeelden, waarmaken, zal ORANJE triomferen. Op zondag 8 juni was onze hoop groot, op 29 juni is de finale, maar op zondag 22 juni zullen we meer weten en zeker van onze dappere ZOON RUUD. Wij gaan een wijk, een straat, een gebouw, een complex naar hem noemen. De toekomstige Jeugd van Geffen zal vernemen, wat Geffen heeft voortgebracht, een WERELD-SPITS, die wij tot eeuwige roem willen verheffen. Een "GROOT AVONTUUR" meldt de krant. Met enige verwondering lazen wij dat onze vroegere jeugdheld Toon van de Haterd (toen nog Tonnie) alle prijzen incasseerde bij motorcrosswedstrijden, maar sindsdien hebben wij zijn verdere motor- en autowedstrijden vergeten. Hij blijkt vele top-kampioenschappen gewonnen te hebben en onopgemerkt is hij hoog gestegen op de ladder der AUTO-RIJKUNSTEN. Hij had zich ingeschreven voor de Dakar-rally, die helaas niet doorging en nu is Antoon op weg naar Sint Petersburg in Rusland, waar hij deelneemt aan de "Transoriëntale", een tocht van Sint Petersburg naar Peking. Er is al volop getraind in Tsjechië en Tunesië. Hij accepteert de risico's die niet gering zijn "Ach met een vracht wagen , kan niet veel gebeuren", zegt hij vrolijk. Antoon sorry, maar je bent weer in beeld. We gaan je volgen, we willen van je horen en de nodige ROEM nog nageven. Deze keer zul je ons niet ontsnappen en veel succes. TOI-TOI-TOI !!! Er komt nog een oproep tot medewerking aan de stichting "WADUWA" die voor een echte timmerman in "Sri Lanka" een echt huis gaan bouwen. Echte Maasdonkers verzamelen het geld, nemen het mee naar Sri Lanka en gaan daar met eigen handen bouwen. Op 15 en 16 november a.s. zijn er echte hometrain-wedstrijden gepland. U gaat er meer van vernemen met als motto: "Als elk dorp een huis bouwt, gebeurt er echt iets concreets", een MAASDONK-HOME in Sri Lanka, mooi toch. Op 20 juni gaat "de Smidse" open. Op 22 juni gaan we kijken onder leiding van Gilbert. Na de volgende stamtafel, weer in Café Govers om 10.30 uur. Ook U bent WELKOM. Voor op- en of- aanmerkingen de prins tel. 0412-640982. U mag deze keer schrijven of bellen naar Columnist De Prins, die deze titel kreeg hij toebedeeld. Hauw Doe!!

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS Van 26 t/m 31 mei 2008 is er in Geffen voor het Epilepsie Fonds gecollecteerd, er is een bedrag van€ 372,47 opgehaald, hiervoor willen wij iedereen bedanken voor hun gift, ook willen wij de collectanten bedanken die hun tijd hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Namens het Nationaal Epilepsie Fonds hartelijk dank. 9


DE LAATSTE DOET HET LICHT UIT... ! De 'raadshamer• heeft beslist dat de 'sloophamer• gehanteerd kan worden van het veelbesproken gemeenschapsgebouw De Bonkelaar... ! De laatste doet het licht uit... Dat is beheerder Tiny van Herpen, hij zal de deur sluiten... ! En daarmee komt wellicht een einde aan een warrige periode van wel of (nog) niet sluiten en slopen. De meeste gebruikers hebben hun biezen al gepakt: opgeheven of elders een ruimte gezocht. Een van de laatste volhouders zijn "De Klunzen" (ze bedachten zelf die naam!), een gymgroep onder leiding van Karin van Erp."Wij zijn de klunzen van de sport, mè zo'n volk ès wellie, kunde nog es vort; we snappen nie, weur 'm dè in zit, mar gin club wil ons ès lid..." zingen ze in hun lijflied! Is er voor hen nog leven na de Bonkelaar...? Waarschijnlijk zullen ze voorlopig onderdak vinden bij Carbone. Tiny van Herpen, moet het beamen: de Bonkelaar 'stierf een langzame dood'. De laatste acht jaar zorgde hij er in zijn eentje voor, dat alles in de Bonkelaar goed verliep. Voor die tijd, vanaf 1986, werkte hij samen met collega's. Tiny was voorheen metselaar van beroep tot een hernia aan de binnenkant van zijn ruggenwervels hem in de WAO deed belanden. Hij was acht jaar thuis en werd daarna via IBN als medewerker op de Rusheuvel geplaatst. Als er een plaatsje was, zou hij graag naar Geffen komen. Toen Gerrit Hermes gemeentcbode werd, kon Tiny diens plaats op de Bonkelaar innemen. Hij werkte daar door de jaren heen samen met Lambert Ruijs, Jan van der Linden en Jan Rovers. Tiny spreekt over de "glorietijd" van de Bonkelaar. De tijd van schilderen, tekenen, en kaarten in de centrale ruimte... de tijd dat OuderenBond en -Soos nog niet samen waren en er (naast discussie!) veel gezelligheid was tijdens het biljarten van de bejaarden! Veel (gelegenheids)clubs vonden 'speel'- of vergaderruimte in De Bonkelaar: KVO, KVB, KBO, volksdansgroepen, EHBO, gym- dans- en volleygroepen, jeugdsoos en jeugdcarnaval, Effe noar Geffe, er werden typecursussen en nederlandse lessen gegeven en er stond een tijd een kopieerapparaat voor algemeen gebruik. De Scouting en de KPJ beheerden aparte gedeelten. Daarna kwam de tijd van het verval: het gebouw verloederde, kapotte toiletten, lekke daken en de clubs verdwenen zoetjesaan. "Ik heb altijd gezegd, dat ik zolang blijf werken tot De Bonkelaar wordt afgebroken en dat is ook zo uitgekomen," zegt Tiny. Op 30 mei heeft Tiny officieel afscheid genomen. Geert van Boxtel, hoofd van de afdeling Inwoners van de gemeente Maasdonk sprak hem toe: "De Bonkelaar was 10

Tiny; hij was fanatiek, een allrounder en beeft vooral de laatste jaren het gebouw letterlijk en figuurlijk "toegankelijk" gehouden." Lonneke Abel, consulente van IBN, had ook Tiny's archief doorgespit, dat overigens niet helemaal correspondeerde met dat van de gemeente. "Ik heb het contact met Tiny als prettig ervaren, hij droeg in zijn eentje verantwoording voor de Bonkelaar, was flexibel en deed het broodnodige onderhoud." Na 22 jaar Bonkelaar is er nu tijd voor andere invullingen voor Tiny en zijn vrouw Noortje. Ze houden van fietsen en wandelen; Tiny zal ook zeker een helpende hand in de huishouding zijn en zijn paardenliefde kan hij nu uitbuiten. Tiny doet mee aan indoor paardrijwedstrijden, maar vooral voor zijn plezier en zijn gezondheid! En dan zijn er nog de twee kinderen van zoon John, die leven in de brouwerij brengen. Renzo en Youri zijn regelmatig te gast bij opa en oma van Herpen. Renzo is helemaal gek van de molen en die staat daar heerlijk dichtbij! "Nee, in een gat zal ik niet vallen, ik red me wel na de TOP-regeling!" aldus Tiny van Herpen.

SEIZOENSAFSLUITING FANFARE WIK; GEZELLIG INFORMEEL KIOSKCONCERT Het seizoen 2007/2008 loopt ten einde, en we willen dit natuurlijk niet stilletjes voorbij laten gaan. Het fanfareorkest van muziekvereniging WIK sluit op 25 juni baar seizoen af met een openbare informele repetitie in de muziekkiosk op het dorpsplein te Geffen. Daar brengt zij wat nieuwe en oudere werken te gehore. Dus: heeft u niets te doen op woensdagavond, is het mooi weer en heeft u zin om naar mooie muziek te komen luisteren? Neem de bond of de fiets en kom gezellig luisteren naar de laatste klanken van de WIK van het seizoen 2007 / 2008. Het promenadeconcertje begint rond 20.00 uur.


EEN GEWAARDEERD LID! Het was een geslaagde combinatie van activiteiten: de fietstocht van het MOV en het Zwengelfeest! Op een zonovergoten en heel gezellig Dorpsplein vroeg Antoon van Lith, voorzitter van De Pompzwengels een moment onze aandacht, om afscheid te nemen van een gewaardeerd lid van de blaaskapel: Ans Wagemakers. "Wij hadden in onze kapel iemand, die zo'n beetje het cement was, dat het geheel bij elkaar hield en dat was ons aller Ans!" zo sprak de voorzitter. "Ans werd wel 'de moeder' van de kapel genoemd! Altijd even kijken of er geen knoopjes aan de blousen ontbraken, de dasjes goed gestrikt waren, de overhemden glad gestreken en de sokken zwart ! Ze had altijd naald en draad bij de hand voor losse naden ...!! Geen wonder ook: zij was de eerste vrouw die indertijd lid werd van de blaaskapel Als oppasoma met daarnaast veel zorg voor haar moeder, besloot Ans om haar tenorsaxofoon aan de wilgen te hangen en te stoppen met muziek maken bij zowel de blaaskapel, als de fanfare. In het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen werd ze in de bloemetjes gezet!

EHBO VERENIGING GEFFEN Onlangs mochten wij van Stichting Wit-Gele Kruisfonds een bedrag van€ 550,- ontvangen. Voor dit bedrag hebben wij 6 nieuwe EHBO tassen, kompleet met verbandmateriaal kunnen aanschaffen. Wij zijn hier erg blij mee en bedanken Stichting Wit-Gele Kruisfonds Geffen hartelijk voor dit mooie bedrag. Tevens willen wij Print Point uit Heesch bedanken voor het gratis bedrukken van de tassen. Het bestuur EHBO vereniging Geffen Secretaris, Jolanda Koch

TOREN"KLANKJE" Bonkelaar... Bonk.ernaar!

ESTiDéJ' EEN DROOM IN VERVULLING... !

"De Smidse" krijgt gestalte... er wordt volop gewerkt aan de afronding en verfraaiing van de appartementen, winkels, apotheek en de ruimten voor aanverwante instellingen. Josephine van der Heijden-Romme is een van de nieuwe ondernemers die aldaar een kledingzaak zal gaan runnen. "Een lang gekoesterde wens," zo zegt Josephine, "van kinds af aan wilde ik al een kledingwinkel beginnen." Haar kans lag nu in "De Silenenhof". Daar kocht Josephine met haar man Gerard een appartement en het onderliggende winkelpand kon ze huren van haar broer Bennie. Josephine heeft iets met kleding en kleuren. Ze heeft bij "Ot en Sien" gewerkt en de afgelopen zes jaren vervulde ze diverse taken bij Carbone. "Daar heb ik veel ervaring kunnen opdoen voor de uitdaging die ik nu aanga." "Vestido" gaat de kledingzaak heten, wat "gekleed" betekent in het Spaans. Dochter Anneke bedacht deze naam en het bijpassende logo werd mede door Creativos ontworpen. Bij "Vestido" kunnen we terecht voor dames-, heren- en kinderkleding in het middensegment, wat de prijsklasse betreft. Acht verschillende kledingmerken zullen we aantreffen, waaronder natuurlijk ook Carbone, in de maten 92 t/m 48. Iedere paar maanden is er een nieuwe collectie. Samen met Anja Ruijs gaat Josephine de weekuren invullen en Anneke vindt het leuk om in de weekenden mee te gaan helpen. "Het was mijn droom," zegt Josephine, "maar intussen is het de droom van het hele gezin geworden, zoon Paul ging ook al mee ' op inkoop' en Gerard ziet het ook helemaal zitten!" Er wordt nu hard gewerkt om op 14 augustus a.s. de deuren van "Vestido" feestelijk te openen. U bent op die dag van harte welkom om een kijkje te komen nemen! STER VIDEOTHEEK petgrimstraat 1- b 5391 BL Nuland openingstijden: rraar:daq - vlijda~:i: 15.00 - 21 .00 uur zaterda~ - zonda!'.i: 14.00 - 21.00 uur

telefoon: 073532 18 27 stervid eotheeknu land @hetnel nl www.sterv id e::>theek.nl

11


TOCH EEN RALLY DOOR HET BRANDEND ZAND! Direct na de teleurstellende afgelasting van Le Dakar 2008, sprak het Techwork Eurotech Racing Team (Toon van de Haterd, Wim Noorman en Marc van den Berg) zich al uit, over de wens om aan de Transoriëntale Rally mee te doen. Toon van de Haterd en zijn mannen zijn op 8 juni jl. vertrokken voor deze rally van 10.800 km, in etappes van gemiddeld 700 km., van St. Petersburg, via de grote steden Astana en Turfan naar Beijing (Peking)! De technische keuring vond plaats op 10 en 11 juni en de start was op 12 juni. Op 22 juni is er een rustdag en de finish van de rally is op 28 juni in Peking, enkele weken voordat daar de Olympische spelen geopend zullen worden. Toepasselijk middels de ene, geheel nieuwe, moderne gemotoriseerde marathon, in stijl en sportief naar de start van de aloude historische Olympische oer-marathon! ''Net als bij de Dakar Rally, weten we ook nu niet, hoe alles zal verlopen," zegt Toon. Ze moeten enorme zandduinen, hoge bergketens, uitgestrekte steppen, harde gravelwegen en verlaten gebieden trotseren; komen o.a. door de Gobi woestijn en in landen die honderden keren groter zijn dan Nederland (Rusland - Kazachstan - China). Elke etappe kent verbindingswegen, waar je je aan de snelheid moet houden met daarbinnen de zgn. specials van een bepaald aantal km., waarvan het de bedoeling is dat je dan zo snel mogelijk van de ene naar de andere kant moet zien te komen. Toon is de chauffeur, Wim de navigator en Marc de technisch monteur. "Er moet puur op de navigatie worden gereden," legt Toon uit. De Russiche taal is voor Toon geen probleem, want hij heeft een eigen bedrijf in Rusland. "Twee keer per maand ben ik daar wel, dus het is voor mij een beetje 'thuiskomen' nu," aldus Toon. Het gaat spannend worden voor het drietal, ze gaan niet om te winnen, want dat zit er niet in, maar hun doel is ervaring opdoen en uitrijden! Mocht dat gaan lukken, dan vliegen de echtgenotes Wilma, Angeline en Sonja op 26 juni naar Peking!

'---___;.---=-~------

Wij kunnen alles volgen via RTL7 GP: De Transoriëntale Rally wordt dagelijks verslagen vanaf donderdag 12 juni tussen 19.55 en 20.30 u. en op zaterdag en zondag tussen 20.00 en 20.30 u. Het Techwork Team komt so wie so in beeld, want de zendtijd is gekocht...! 12

WONING TE KOOP Onze woning Hoppad 12 is te koop. Ideaal voor zowel starter als senior. Het is een mooie tweekapper, op de rustige locatie in het centrum van Geffen aan een speelveldje. De tuin ligt op het zuiden en heeft een vrij uitzicht. Op de begane grond een lichte woonkamer met nieuwe moderne keuken en een tuin/werkkamer en garage. De woonkamer heeft mooie tuindeuren, die een sfeervolle toegang geven tot de tuin. Op de tweede verdieping drie slaapkamers en een badkamer. Op de derde verdieping is een mooi afgewerkte vierde slaapkamer, die met een vaste trap te bereiken is. Voor meer informatie kijk op Funda of loop even binnen. Jan en Anja van Vucht. tel 073 5323660; janvanvucht@xs4a1l.nl

Vind jij het leuk om kleding te maken naar eigen ontwerp of idee, dan is naailes en/of patroontekenles precies wat je zoekt

Voor inlichtingen bel of mail: FLO-S@live.nl

0735323917

Groetjes en tot ziens :

Beppie van Orsouw Runrotstraat 1 A 5386 CT Geffen

J


aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail: postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u ( deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder M.JM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder E.JM. de Jonge Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 Wethouder ing. JTM van Hoek Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21

00 00 00 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. SPREEKUUR MEE Op woensdag is er een spreekuurvan13.30tot 14.30uur.

REISADVISERING HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Voor de patiënten van huisartsenpraktijk Geffen is het voortaan mogelijk om advies t.a.v. vaccinaties en hygiënische maatregelen voor buitenlandse reizen, in onze huisartsenpraktijk te krijgen. Sinds mei 2008 ben ik gecertificeerd reizigersgeneeskundig (huis)arts. Voor reizen naar de (sub-)tropen is het dikwijls noodzakelijk om vaccinaties tegen hepatitis, tetanus en andere besmettel~jke ziekten te krijgen. Vaak is ook malariaprofylaxe (medicijnen ter voorkoming van deze ziekte) nodig. Maar soms vraagt een langer verblijfin het Zwarte Woud of bij de Grote Meren in de VS om een advies. Ook kunnen er vragen zijn over uw eigen gezondheid en een reis die u wilt maken. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met onze assistentes ofmet de apotheek. Bij onze assistentes krijgt u een vragenlijst die moet worden ingevuld. Aan de hand hiervan wordt een advies gegeven. Dit kan bestaan uit het geven van informatie, vaccinaties en medicijnen tot in het uiterste geval het advies een ander reisdoel te kiezen. Mn. bij zwangerschappen of chronische ziekten kan het wel eens zijn dat een reis onverwachte risico's oplevert. Daar ik op vakantie ben van 14 juni tot 7 juli gaat deze advisering pas begin juli echt van start. Indien u voordien al vaccinaties nodig heeft bent u, voor ingewikkeldere adviezen dan voor een strandvakantie naar Turkije, nog aangewezen op de GGD. Ik hoop met deze advisering uw reizen "gezonder" te maken zodat u later met leuke verhalen weer bij ons terugkomt. Namens alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Geffen A. Litjens, Huisarts

GEVONDEN in de Simon van de Berghstraat, een goud(kleurig) kinderringetje met steentje. Te bevragen: fam. van Lith, Mgr. Bek.kersstraat 2, tel. 5321141 13


Rabobank www.rabobank.nl


Voetbalvereniging Nooit Gedacht Geffen www.nooitgedachtgeffen.nl

Nooit Gedacht wint Jong Irene toernooi in Nistelrode Nooit Gedacht is zondag 25 mei winnaar geworden van het Jong Irene (onder 23 jaar) toernooi in Nistelrode. De Geffense talenten wonnen de grote finale met 1-0 van Nulandia, door een doelpunt van Koen Bongers in de eerste helft. Het is de eerste keer dat Nooit Gedacht het toernooi in Nistelrode wist te winnen. Nooit Gedacht onder 23 bereikte de halve finale als poulewinnaar na één overwinning (2-0 tegen WHV) en drie gelijke spelen (0-0 tegen NOAD, OSS'20 en Prinses Irene). In de halve finale stond na de reguliere speeltijd (2x 12,5 minuut) opnieuw een 0-0 eindstand op het scorebord. Nooit Gedacht was iets gelukkiger in het nemen van strafschoppen en mocht het hierdoor in de finale opnemen tegen Nulandia. De finale tegen de titelverdedigers uit Nuland was spannend en beide teams realiseerden zich dat één doelpunt genoeg kon zijn voor de eindoverwinning. Daarom was het groot feest bij Nooit Gedacht toen Koen Bongers halverwege de eerste helft de 1-0 op het scorebord zette. In het verdere verloop van de wedstrijd kwam de Nooit Gedacht verediging (die het hele toernooi geen doelpunt tegen kreeg) nauwelijks meer in gevaar en ging de titel voor de eerste keer naar Nooit Gedacht.

groep te vormen via de buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon met een stel vrienden. Heb je zin om mee te doen meld je dan via het invulstrookje hieronder aan.

De groep mag bestaan uit: • Een coach, 4 dames, 4 heren en reservespelers • Een coach, 3 dames, 5 heren en reservespelers • Een coach, 5 dames, 3 heren en reservespelers Krijgje het alleen voor elkaar om bijvoorbeeld een groep van alleen dames of heren te vormen doe dan toch voor de gezelligheid mee. Je maakt dan helaas geen kans op de prijzen. Bestaat je groep uit leden met een leeftijd vanaf 6 tot en met 15 jaar dan val je onder de jeugdgroepen. Deze groep probeert de organisatie nog op te splitsen in een groep vanaf 6 tot 11 jaar en vanaf 11 t/m 15 jaar. Een groep met leden vanaf 16 jaar valt onder de volwassenen. Het inschrijfgeld voor de jeugd bedraagt J 5 euro en voor de volwassenen 20 euro en dient bij de zeskamp vergadering te worden afgegeven. Plaats, tijd en datum van deze vergadering krijg je te horen na aanmelding. Het invulstrookje dient uiterlijk voor zondag 29 juni 2008 te worden ingeleverd. Dit kan bij Gert Kappen, Veldstraat 19, Geffen, 073-5323212.

~--- -- - -- - -- - - -- - - - Team naam: _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ Contactpersoon: _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ Adres contactpersoon: _ _ _ _ __ _ __ _ __ Tel nr. contactpersoon: _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 0 Jeugdteam 6 tot 11 0 Jeugdteam 11 t/m 15

0 Volwassenenteam

• GRONDWERKEN

Een fotoverslag van de kampioenen is te zien op www.nooitgedachtgeffen.nl

• MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

ZESKAMP GEFFEN 2008 Ook dit jaar zal er weer een zeskamp worden georganiseerd door KPJ-Geffen. Een kleine verandering is dat dit jaar de jeugdgroepen van de volwassenen worden gesplitst. De jeugd speelt op zaterdag en de volwassenen op zondag. De zeskamp zal 5 en 6 juli 2008 plaatsvinden op het KPJ-terrein bij sportpark de Biescamp. Bij deze hopen wij jullie te motiveren om een gezellige 15


BRILLEN EN GEHOORAPPARATEN INZAMELEN

EyeClarify.com is een organisatie die zich bezighoudt met het inzamelen van oude en gebruikte brillen en gehoorapparaten voor mensen over de héle wereld. Het gaat hierbij om minderbedeelden uit o.a. landen als Mozambique, Ghana, Zimbabwe, Roemenië, Polen, Rusland, Congo, Suriname, Sri Lanka en Brazilië. In de toekomst zullen er waarschijnlijk ook kinderbrillen naar Zuid-Afrika gaan. Inzameladressen: Zus Langenhuijsen, Kwikzee1 14, 5258 JK Berlicum Jet Vogels, Rozelaar 23, 5386 ER Geffen. Tel. 073 5321900.

• •

muziekschool

Maasdonk Denk eens aan muziekonderwijs voor uw kind! Waarom? Probeer de wereld maar eens zonder mU2iek voor te stellen... En om die muziek mogelijk te maken moet je ergens beginnen met muziekonderwijs. Door middel van muzieklessen kunnen kinderen zich ontwikkelen in allerlei facetten van muziek. Het actief bezig zijn met muziek biedt kmderen een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding waar ze vaak hun hele leven nog plezier aan beleven. Omdat jonge kinderen makkelijk leren, is het goed om op jeugdige leeftijd te beginnen met muziekonderwijs. En... onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die regelmatig muziekles hebben zich beter ontwikkelen op intellectueel en sociaal vlak. Hoe? Muziekschool Maasdonk geeft, waar mogelijk, in een goede locatie en in de eigen dorpskern muziekles onder leiding van vakkundige leraren met veel ervaring. Algemene Muzikale Vorming - Muziekclub Ook in onze eigen dorpskernen wordt de cursus AMV (Algemene Muzikale Vorming) gegeven voor de kinderen die schooljaar 2008 - 2009 in de groepen 4 en 5 zitten. Proefles Muziekclub: Vóór de Zomervakantie op maandag 23 Juni van 17.00- 17.45 uur in de Meent in Nuland. Op maandag 25 Augustus 2008, De Den in Vinkel van 16.30- 17.00 uur, Het Oude Klooster in Geffen van 17.15 - 17.45 uur en in de Meent in Nuland van 18.00 - 18.30 uur. Opgeven Muziekclub vóór 25 Augustus. 16

Informatie? Voor de mogelijkheden op muziekgebied kunt u terecht op onze website: www.muziekschoolmaasdonk.nl Maar u kunt ook met uw vragen terecht bij één van de contactpersonen in uw eigen dorpskern: Germa Martens, Berkenboog 5, Geffen, 073-5327033, germamaiiens@hotmail.com Jan van Nuland, Vlasakker 6, Nuland, 073-5324208, jan.vannuland@gmail.com Maria Leeyen, Jer.Boschstr. 15, Vinkel, 073-5323900, miepleeyen@hotmail.com

WIE WAT WANNEER JUNI 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 28 jeugdbrandweerdag 29 Geffens open Jeu de Boulestoemooi, voor info Henk Lepoutre tel. 5322543 of Tonnie Scbuurmans tel 5322475 29 Buurtver. De Molenhoek, sport en spel van 14.00 19.00 uur in speeltuin De Speulhof

JULI 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 09 Opening molen + Rogge maaien

Gordijnen Atelier "Ve<ia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Actief in Gezondheid

Specialist in CZ zorgverzekeringen

Tripte A Ac-cou-11ttni YOf

"""'- 21

trip/e A

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Sl"Q. Gt"""t,.m.~

Po-41.u '" Sl86ZG GtfJen W ..... (D!m) v.an d • Ptit.

M

-&73-$J.41,40tt

rw-

. 011. s141,.,0

~C(l(,~,J

f-

~.~...

lflttmtt

""'w-t,,pt~-d

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

~<ilie-en Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhouds-

Van Soest

Frank Banegraaf Accountantadministratieconsulent

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie-label voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Partners accountants en belastingadviseurs

-z ~& DIESIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD·R.ENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

1)·

Houten poorten

© Hekwerken @

Kastanjehout

@ Eiken balken @ Meubilair © Buiten.keukens

De ~ Kastaan ~..

Kastanjehout(>u hekwerke n en poortén

~ @ @

Natuurlijke afscheidingen Prieeltjes Terrasoverkapping

R. v.ci. Do"len - Nulandsf>1,lt•aat 5a - 5391 KC Nuland T. 073 5324917 - F. 073 5324601 - M. 06 54977281 info@dekastaan.ul - www.dekastaan.nl


G'68-MAASDONK BUITENVOLLEYBALTOERNOOI Het traditionele buitenvolleybaltoernooi van O'68Maasdonk werd op zondag 25 mei voor de 33ste keer georganiseerd. Voor de tweede keer werd dit toernooi, in het jubileumjaar van G'68 Maasdonk bij FCNulandia gespeeld. Op de prachtige sportaccommodatie "Duyn en Dael" speelden 13 senioren- en 12 jeugdteams een sportiefen bovenal recreatief toernooi. Ondanks de zeer matige weersvoorspelling was het weer prima. Een klein regenbuitje kon de pret niet drukken. In de Heren 2e/3e klasse waren de uitslagen als volgt: CN BAYON veroverde na enkele jaren weer de wisseltrofee en eindigde op de eerste plaats. Het DREAMTEAM werd tweede en GOUD VAN OUD eindigde op de derde plaats. In de klasse buurt/straat ging, na een spannende strijd, de RABO wisseltrofee naar VAN ALLES WAT. WILLEM 1 werd tweede en STRAK BLAUW bezette uiteindelijk de derde plaats. Het was zeer positief dat er dit jaar weer enkele nieuwe teams aan het toernooi deelnamen. En dat een van die teams direct in de prijzen viel. STRAK BLAUW gaf na afloop al aan dat zij volgend jaar voor de hoogste eer willen gaan. De opkomst bij de jeugd was het dubbele van de twee voorgaande jaren en met 6 teams in beide categorieën kon er de hele morgen lekker gespeeld worden. De jeugd is afkomstig van de groepen 5 t/m 8 van de Maasdonkse basisscholen. Ondanks dat volleybal een moeilijk spelletje is, pikte de jeugd het snel op en was de spanning te snijden. Van de kinderen uit groep 5-6 deden DE SMASH BOYS hun naam eer aan en eindigden als eerste. De tweede plaats was voor "DE VINKELSE VOLLEYGIRLS en de VOLLEY HOOGAKKERTJES veroverden de derde plaats. Van de kinderen uit groep 7-8 werd de eerste plaats gewonnen door VVK, de tweede plaats kwam in handen van DE NULANDSE VOLLEYTREFFERS en de derde plaats was voor EVVC, dat in dit geval Eerste Vinkelse Volleybal Club moet betekenen! G' 68 Maasdonk onderscheidt zich van andere verenigingen in de regio door jaarlijks een toernooi van dergelijke omvang te organiseren. Ieder jaar zien we dezelfde teams terug en wordt er gespeeld in een uitstekende sfeer. Door de inzet van vele vrijwilligers en dankzij de bijdrage van een grote schare sponsors - sponsors nogmaals dank hiervoor- en ook dankzij de bereidwillige medewerking van "FC Nulandia" kunnen we ook dit jaar weer spreken van een zeer geslaagd toernooi! De taart na afloop was heerlijk. Vanwege bet40-jarigjubileum van G'68 Maasdonk, dat dit jaar gevierd wordt, zal er nog een buitentoernooi georganiseerd worden en wel een heus Beachvolleybal18

toernooi op zondag 6 juli. Daarvoor zal er een flink aantal kuubs zand gestort worden op het dorpsplein in Geffen. Er kan nog worden ingeschreven via de website van G'68 Maasdonk: http://www.g68maasdonk.nl/.

WIE KAN ONS HELPEN? Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor een halve dag in de week. Aanvang na de vakantieperiode. Voor info bel dan Tel.nr. 532 21 41.

Dealer voor Geffen en omgeving van o.a.Gazelle, Giant, Jan Janssen, Koga Miyata, Loekie, Merida en Sparta.

Ook leveren wij elektrische fietsen van o.a. Sparta, Gazelle, Giant en Koga Miyata.

www.wielerhuisdemeulenreek.nl

Alle Modellen fietsen 2007 tot 30% korting.


~,Hanegraaf Geffen B.V.

f. MarkRomme

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen M"deKiuderenv~ 1, 5386 JA Geff~f.11 Telefoon 06 16610622 Tt Bd'~ Ham tel. 073-5325551 t/m vrijdag 13.00 -19.00 uur E-mail: markromme@home.nl maandag zaterdag 8.30 - 17.00 uur

~-............

"Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

'T BERGJE V.O.F.

.....

BOUW

GARANT

~, onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Een NVOB initiatief

/'..._ Van der Sangen Tuinhout

/;tm Bouw

Buro

✓ Speeltoestellen

✓ Schuttingen

✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓

Ontwerp en I of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Dierenverblijven Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten ✓

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

DE KOSTEN VOOR. DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € S.-R.UBRJEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATlS!

Carbone

B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGlNA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


GROTEVOORSPEELAVOND

WIK!!!

Hou jij van vette drums, dansen ofdie coole sax, kortom: muziek? Bij WIK hebben we vast wel iets voor jou! Muziekvereniging WIK bestaat al sinds 1961. Het is een vriendenclub die bestaat uit verschillende onderdelen: De slagwerkgroep, fanfare, studieorkest en majorettes. In de fanfare kun je een blaasinstrument spelen of gaaf slagwerk (bijvoorbeeld grote trom!) Je maakt dan met zijn allen muziek (nee, niet alleen saaie muziek, maar ook pop- en filmmuziek) op woensdagavond. De slagwerkgroep (met verschillende soorten drums/trommels) repeteert op maandagavond. We treden vaak op bij bijvoorbeeld: Effe noar Geffe, Koninginnedag, het jaarlijkse donateursconcert, de Brabantwonencup in de Lievekamp (een wedstrijd waar veel fanfares uit de omgeving meedoen om te zien wie de beste is) en diverse andere concerten en serenades. Naast muziek maken doen wij ook nog andere gezellige dingen, zoals de jaarlijkse barbecue, een feestavond, speurtocht enzovoorts. Lijkt je dit wat, kom dan gewoon eens kijken. Je hoeft echt niet meteen al van alles te kunnen. We kunnen samen met jou een leuk instrument uitkiezen die bij jou past. Kom op woensdagavond 2 juli naar de voorspeelavond in de Raadzaal van het gemeentehuis in Geffen. Neem gerust een vriendje mee. Leerlingen van de drumband en fanfare laten horen wat ze kunnen, waarna een optreden van het studieorkest volgt. Zo zie je meteen hoe het gaat als je pas begint en kun je ook vragen stellen of misschien zelf eens een instrument proberen! De avond begint om 19.00 uur en is rond 21.00 uur afgelopen. Voor meer informatie kan je bellen naar: Elly Steenbergen: 073-5322440 Marieke Rombout: 073-5324665

Houdoe, en wel komen he!!! (Kom ook naar het informele kioskconcert op 25 juni! Lees hier verderop in deze Torenklanken meer over.)

PERSBERICHT Aantal Q-koortsmeldingen toegenomen Het aantal Q-koortsmeldingen is in 2007 en 2008 landelijk toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. In het voorjaar van 2007 vond de eerste geregistreerde Qkoortsuitbraak in Nederland plaats. Dit jaar kreeg de GGD Hart voor Brabant tot 28 mei 58 meldingen binnen, verspreid over het gehele werkgebied met een concentratie in het gedeelte ten oosten van 's-Hertogenbosch. De redenen voor deze toename zijn nog niet geheel dui20

<lelijk. Waarschijnlijk zijn er meer besmette beesten, maar ook bij vermoedens wordt nu eerder bloedonderzoek naar Q-koorts gedaan. Q-koorts is met antibiotica goed te behandelen. Hoe wordt u besmet? Q-koorts is een ziekte veroorzaakt door een bacterie. Dieren die de bacterie bij zich dragen, kunnen mensen besmetten. Schapen en geiten zijn de belangrijkste bron van de ziekte voor de mens. Als schapen of geiten besmet zijn komen de meeste bacteriën vrij tijdens en na de lammerperiode. Maar ook andere dieren zoals runderen, honden, katten, teken, konijnen, duiven en andere vogels kunnen besmet zijn. Een mens kan ook besmet worden door het inademen van in de lucht gekomen fijnstof, dat met de bacterie is besmet. of door het drinken van rauwe melk. Mensen kunnen elkaar onderling niet besmetten. Wat zijn de klachten? De meeste besmettingen verlopen zonder klachten of als een milde griepachtige ziekte. Bij een ernstiger verloop begint de ziekte meestal acuut met heftige hoofdpijn en hoge koorts. Andere klachten zijn: koude rillingen, spierpijn, misselijkheid en braken, een longontsteking met een droge hoest en pijn op de borst. Soms ,·eroorzaakt de bacterie een leverontsteking, die vaak \'erloopt zonder klachten of gepaard gaat met buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. De ziekteverschijnselen treden gemiddeld twee tot drie weken na besmetting op. Wat te doen? Meestal geneest Q-koorts vanzelf na één tot twee weken. Na het vaststellen van de ziekte via een bloedonderzoek is behandeling met een antibioricum nodig. Herkent u bovenstaande klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. De huisartsen en medisch specialisten in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant zijn geïnformeerd over de bestaande situatie en kunnen beslissen of nader onderzoek nodig is. Vragen of meer informatie? Kijk voor meer informatie en de meest gestelde vragen op www.ggdhvb.nl. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Bureau Infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant, via tel. (073) 6404074 op ma. t/mdo. van8.30-17.00uurenvrij. van8.30-16.00 uur. Kijk ook @ens op: * Ministerie LNV (folder voor bedrijven met de te nemen maatregelen bij verwerpen) * Voedsel en Waren Autoriteit * Gezondheidsdienst voor Dieren *RIVM


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 · - 532 15 20 '

Comfortabele s oefen en fauteuils

2 073 53250 2

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

,B 073 5320 21 s

(\

info@he a . nl

www .cafezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57

Bruiloften partijen vergaderingen

E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www. goudenleeuwgeffen.n1

C1000. Van alle markten

Bouwen op vertrouwen

thuis.

lcdc:r«n -ziet de tockoron -andCN, mur t()ndcr ,·cmóuw"Cr1 biedt dne weinig pcrspccdc.f. Varn.iit Ji, bc:glosd ûjil Joor ons in tuint 37 ja:1r tijd nlC't inmiddcb mi."t"r d.an 280 mcdt"•

wttlen honderden projrucn \'an 2lk,ki wd en omvJ..ng gtn;'.Ji~C<"rd.

''

"'"'

Geb r . Vàn Wanrooij

BouwbedriJven

Als \'\"Clzijdig(: OI\U<tnenting met ttn :teticve project•

01Hwikkcling.scak worden wij betrokken bij de m«st llÎt«nlopçndc bouwplannen. D~m~.s t bcs(.-hikktn \\'ij O\'ct Ct'n modcmc mac:hinalc rimmafabrick in

Cdrcn én. een to~;maangc,·e.nde, 2.}00 m1 1elk-ndc ~howroom iil Tiel: \ ",m W:mrooij keuken• ~n badkamct$pcçi2lmcn. OC?e .1aivitdu:n. om:c ~rv-.uing ét.1 gtmoti,·ctrde.

vaklx-kw;11ne medt->.~rkc:11 maken ons tot c-cn bc::troo\~•balc: p.utneJ' \'00[ nu cn in de tockonm.

Brocbtraar l • Postbus ◄ • 5366 ZG G,lî,n Telefoon: 073 - 53◄0◄00 • Fa,c 073 • 53◄04?9 lntcrr.«: WW'W.v;:u\v.·~irooij.111

Loonbedrijf en Grondverzet

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma tlm do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Gebr. van Erp Oss 0412- 622213

Geffen 073 -5321995


+

Bridgeclub

Geffens

f

• + Doublet

Dinsdag 6 mei werd bij bridgeclub Geffens Doublet het seizoen 2007-2008 afgesloten met een feestelijke slotdrive. Het was weer een zeer geslaagd seizoen en zoals gebruikelijk werden tijdens deze avond de diverse kampioenen gehuldigd en kregen de vrijwilligers een kleine attentie voor hun vele werk. Clubkampioen 2007-2008 Na een spannende strijd zijn Nelly Lucius en Jo de Haas voor de tweede keer clubkampioen geworden. De eerste tien van dit klassement zijn: 1. Nelly Lucius en Jo de Haas 23 pnt 2. Doortje en Wim vanDruenen 24.5pnt 3. Gerda van den Hurk en Cis Noy 25 pnt 4. Henk Roelofs en Frans Van Weert 26.5 pnt 5. Ria en Rien van Alebeek 27.5 pnt 6. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 28.5 pnt 7. Ria en Peter Luijben 31 pnt 7. Thea en Johan Geling 31 pnt 9. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 33 pnt 10. Helma Loohuijs en Wim Christiaens 33 pnt Kampioenen Slemklassement 2007-2008 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast, zijn de kansen voor alle paren van de club om dit kampioenschap te winnen nagenoeg gelijk. Verrassingen komen ieder jaar weer voor, en de strijd in de top van dit klassement was dan ook zeer spannend. De uiteindelijke winnaar werd het paar Dick Pronk en Erik Vrolijk. De eerste vijf van dit klassement zijn: 1. Dick Pronk en Erik Vrolijk 90 pnt 2. Agnes Giibnau en Marianne van Noort 56 pnt 3. Nellie Lucius en Jo de Haas 50pnt 3. Jo de Haas en Peter van Hout 48pnt 5. Connie Raaijmakers en Ank Wolkenfelt 48 pnt Instuif De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er instuif. Dat wil zeggen dat de paren bij binnenkomst ingedeeld worden, en "zwak en sterk" tegen elkaar spelen. Ook hiervan werd een klassement bijgehouden. De beste acht resultaten telden. De beste zes personen hier waren: 1. Ria Bijl 60.43 2. WimBijl 60.43 3. Helma Loohuijs 59.57 4. Wim Christiaens 59.57 5. Ria vanAlebeek 58.83 6. Rien van Alebeek 58.83 Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 2 september 22

start het nieuwe seizoen met een instuifavond en op dinsdag 9 september begint de competitie. In het seizoen 2008-2009 zullen 4 competitieronden van vier zittingen gespeeld worden afgewisseld met instuifavonden. Wim Bijl, wedstrijdleider

COMPUTERHOEK GEFFEN In de laatste week van April heeft de Computerhoek haar activiteiten van het winterseizoen afgesloten. Met deze afsluiting hebben we tevens afscheid genomen van drie vrijwilligers van het eerste uur; Bert Huismans, Siena v. Erp enîonnie Renders. In deze speciale bijeenkomst sprak Hr. Roex van het RIGOM zijn dank uit voor hun inzet die zij jarenlang belangeloos deden en hij overhandigde hen daarbij een bloemetje. Onderstaande foto is van de gehuldigden.

In de periode van September 2007 tot en met april 2008 werd zowel op de Maandag als op de Donderdagmiddag de computerhoek steeds druk benut voor de begeleiding bij introductie computergebruik,internetten, e-mailen en internetbankieren. Op deze 60 middagen hebben we aan 11 personen de begeleiding bij de introductie computergebruik kunnen geven. En aan 19 personen de begeleiding bij het leren internetten en e-mailen. Ook werd van de inloopmiddag gebruik gemaakt en wel voor meerdere onderwerpen, zoals internetbankieren, voor toelichting bij het versturen van beelden en bestanden per e-mail, het veranderen van instellingen op de computer of voor fotobewerking. Deze begeleidingen konden worden gedaan omdat zich hiervoor 9 vrijwilligers beschikbaar hadden gesteld. Al met al kan worden gezegd dat de computerhoek in dit seizoen erg actief is geweest. Ook nu al zijn er meerdere inschrijvingen voor de komende najaar gedaan. Mocht u ook interesse hebben, dan kunt u zich aarunelden bij: Jan Ceelen, tel. 5322258 of Albert van Santvoort, tel. 5322141.


1.

Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend .

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

.•

drukkenjwlhabobv Hoest81"Seweg 13 - 5386 KT Geffen T {073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerifawihabo.nl • I www.wihabO.n!

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadedu-

Cespecialiseerd in:

bon kom Je p<1s • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt rnoo, voor de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten handen voeten) • Exclusieve sierad ' · van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

S CH 0 O N H El DS S A L0 N

drukkerijwihabo

._,ANNE Mooi$ fPSCHOENg.,

• Make-Up workshops

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders?

Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LlNGERrE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen"

Ma: 13 .00- 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Za: 09.30- 17.00 uur

ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 WW\\ .u11vaartverzorgingvanlith.n l contact@u itvaartverzorgi ngvan I ith. nl

Gebr. van de Wetering _--.1.0- Wë".,..~ , :- -~ \ .

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Di:

Wo: Do: Vr: Za:

GRDEP5TRAINING • Yotel Fit • Indoor- Cycllng • St.reetdance • Swltchlng • 5enlorentraln1ng

MEDl5C:HE FITNE55 • Fysiatraining • De Rug.schoot • Rev"flda:tletralnlng • Reïntegratietrnlnlng

• Arrangementen op maat

Op en ingstijden:

Ma:

INDIVIDUELE TRAINING • Nautllu!Jt.raining • Cerdiotraining • Combinatie Nautllus.[Brdlo

INDIVIDUELE TRAINING

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

- ---

Dommelstraat 47

,,.,iannemode:.,.

13.00 lol 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol 20.00 9.00 lol 16.00

Klooslerslraat 5r - Gfffen Papendijk lè • 5386 EC Geffen

Tel. (07.31 532 74 72 • Fa" (07.31 532 65 75

Tel. 073 5321683 · Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 532 1252, Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 0735326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen behalve woe). Dit is een spreekuur voor kinderen met kleine klachten waarvoor 5 minuten wordt gepland. Dit spreekuur is alleen op afspraak Is uw kind erg ziek of is er een uitgebreidere klacht dan alstublieft een afspraak maken op het gewone spreekuur. Kwalen (S minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013 .30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites, 11.00-13. 00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoforrnatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnwnmer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00- 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 532 1990 A. Bolat ma. 9.00 - 10.00 uur/vrij 9.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss- Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verwórvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.