Torenklanken 2007 - nr 08

Page 1

I

45e jaargang nummer

l

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

al mei 2007

n n

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, tel efoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11 39113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exem plaren

BURGERS VAN GEFFEN SCHIETEN OM KONINGSTITEL SrNT JORIS GILDE

Op tweede Pinksterdag (maandag 28 mei a.s .) zal bij de molen 'Zeldenrust', voor de zevende keer, geschoten worden om de titel BURGERKONING. Deze gilde-activiteit is een van de tradities die het Sint-Jorisgilde Geffen weer probeert te laten herleven in het dorp. Alle burgers (ouder dan 16 jaar) worden uitgenodigd om die middag met de kruisboog "op de wip" te komen schieten. Vanaf 13 .30 uur is het mogelijk om in te schrijven. Inschrijfgeld 5 Euro. De opbrengst zal worden besteed aan een goed doel. Er zal worden geschoten op twee bomen en na een ruime voorronde zal er uiteindelijk tussen de beste schutters, in een barrage, gestreden worden om de titel. Aangezien dames uitdrukkelijk wordt verzocht om ook deel te nemen zou dat best eens een BURGERKONINGIN kunnen opleveren. Iets wat in het SintJorisgilde Geffen geen onbekend verschijnsel is! Tussen het schieten door is er ruimschoots de gelegenheid om onder het genot van een drankje te genieten van de prestaties van de andere schutters "onder de wieken van de molen". Gildeleden zijn die dag uitgesloten van deelname dus concurrentie hoeft u niet te vrezen. Rond 16.30 uur zal de winnaar wel bekend zijn en ontvangt de nieuwe BURGER-KONING(-IN) een vendelgroet. Hij/zij zal voor de duur van een jaar alle rechten en plichten hebben als die van "Vrienden van het gilde". De activiteit wordt om 18.00 uur afgesloten.

WANDEL-4-DAAGSE 2007 Beste wandelliefhebbers, De Geffense Wandel-4-Daagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni. Iedereen die graag mee wil lopen, kan zich op maandag 21 en dinsdag 22 mei van 19 .00 tot 21.00 uur inschrijven bij CaféZaal 't Haasje aan de Dorpstraat in Geffen. De inschrijfkosten zijn 3 euro voor volwassen en 2,50 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar. Vanaf vorig jaar wordt er niet meer onder auspiciën van de Nederlandse wandelbond gewandeld. Dit betekent dat er geen medailles meer uitgereikt zullen worden voor het aantal keer dat er meegelopen is. Voor iedereen die meeloopt is er een thema gerelateerde medaille. Dit jaar is het thema "hoofddeksels". Met dit thema kunnen wandelaars op de laatste wandeldag (vrijdag) de 'Dikke duim trofee' verdienen. Door iets moois te maken wat binnen dit thema past, is er zowel individueel als per groep, 'Dikke duim' te verdienen. Graag zien we iedereen 29 mei aan de start van de wandel 4 daagse. Voor vragen kan je contact opnemen met Edgar Schuurmans 06 - 512 809 09. Meer informatie over het Geffense carnaval kunt u vinden op www.rottemijk.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 19 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal!

anerkoo

hek • eg10

Huur/ verhuur

Financieringen Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2&

~ a t l e- en Adviesbureau bv Erkend installateur

i-- - - - - -

IDIESII GN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENO VATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel. : 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

www.woonkrant.nl

A~~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN ,i,00/i U # ~

'"~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het

Energie certificaat

voor woningen

Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 Jaar winkelcentra, scholen,

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

distributiecentra. woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen is onze passie. U herkent dat in alle facetten van ons werk en de kwaliteit van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

-

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 f ax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep Bredewegf3 5386 KM Geffen

tel: 073-5322961 fax: 073-5322232 mall@vanschijndel-bouwgroep.nl www,vanschijndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-53212 16 email: info@parochiegeffen.nl

www .parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Do. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt do. 17 mei 09 .30 u - H.Mis mmv Gemengd Koor (Hemelvaart) vr. 18 mei 19. 00 u * avondmis za. 19 mei 14.00 u huwelijksvieringPatrickDortmans en Tamara van Hoorn 19.00 u H.Mis mmv studieorkest (+ kinderkerk) zo. 20 mei09 .30 u + H.mis mmv Gemengd Koor ma.21 mei 19.00 u avondmis bij de grot in de pastorietuin mmv Dameskoor vr. 25 mei 14.00 u huwelijksvieringllonaKerkhofen Patrick v.d. Berg 19.00 u Toediening Vormsel mmv Passe Panout geen viering in de kapel za. 26 mei 19.00 u H. r1.i mmv Passe Partout (+ kinderkerk) (Pinksterzaterdag) zo. 27 mei09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor (Pinksterzondag) ma.28 mei09.30 u H .Mis bij de Veldkapel mmv Gemengd Koor (2e Pinksterdag) TWEEDE COLLECTE Met Pinksteren houden we een tweede schaalcollecte in de vieringen voor de Nederlandse Missionarissen. MARIAVIERINGEN BIJ DE PASTORIEGROT EN DE VELDKAPEL Op maandag 21 mei houden we bij goed weer de avondmis van 19.00 uur in de pastorietuin bij de Lourdesgrot. Het Dameskoor zingt Marialiederen.

Iedereen is van harte welkom en na afloop is er koffie! Bij slecht weer is de viering zoals anders in de kapel met aansluitend aanbidding tot 20.00 uur. Op Tweede Pinksterdag (maandag 28 mei) is traditiegetrouw de H.Mis van 09 .30 uur bij goed weer, bij de Veldkapel in de Veldstraat. De communicantjes werken mee aan deze Mariaviering en het Gemengd Koor zingt Marialiederen. Alle kinderen mogen bloemen meebrengen om de kapel te sieren en Maria eer te brengen. De zusjes van Lee, die altijd het kapelletje zo mooi verzorgen, zullen extra vazen klaarzetten! Na de viering is er koffie bij 't Bergje. Iedereen is van harte welkom!

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vrijdag 25 mei geen H.Mis in de kapel i.v.m. Vormseltoediening in Geffen. In de maand juli is er i.v.m. de vakantieperiode, in Geffen alleen op zondag een H.Mis. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 5 juni in Vinkel - in juli geen bijeenkomst - 7 augustus in Geffen - 4 september in Vinkel - 2 oktober in Geffen - 6 november in Vinkel - 4 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOORDEDOOPWERDENINONZEPAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: April 2007: Ivana van der Ploeg, Lieke van Hoeij , Stef van der Heijden. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 23 mei: 20.00 -22.00 uur in het patronaat foto's en film bekijken en bijbestellen. Maandag 28 mei: 09.30 uur Mariaviering bij de Veld3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www. leewi ka. n 1

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10. 00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLU ITWERK

t!sJ

Keurslagerij VAN TUYl Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THU IS KUNT U MIJ ALTIJ D BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Omdat het werK1. ............ . WILT UAFSLANKE op1 ee 'gezonde en natuurlijke ma nie ??? Maak dan een afspraak v0or een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfect ion

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I ERNIS

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

j

F. 073 532 6510 E. info@ernis .nl 1. www.ernis.n l

schilderwerken

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van b eg in tot het e i nd.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


kapel; voor bloemen voor de communicanten wordt gezorgd.

chie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie .

PROFICIAT AAN ONZE COMMUNICANTJES Daisy Bens - Guido van de Berg - Mike van der Biezen - Ties Braakhuis - Iris Brands - Jordy van de Broek Kelly Cremers - Lincy Cremers - Cas van Dinther - Harm van Dinther - Veerle Draad - Lars van Erp - Willemijn van Erp - Nicole Gloudemans - Nina van Griensven Kelly van de Haterd - François van der Heijden - Yara Hendriks - Kim van Herpen - Lotte van Herpen - Jeremy Hoedemakers - Susanne van de Hurk - Romy van !peren - Luuk de Kinderen - Maike Langens - Anouk Leijten Danniek van Lith - Kim rnn Lith - Martijn van Lith Ursula de Muijnk - Julian ,·an de Oever - Jessica Romme - Sanne Romme - Jens Rovers - Vera Rovers - Cas van Schaik - Meike Schouten - aomy Schuurmans - Sem Schuurmans - Elise Timmermans - Lynn Tinnissen Wouter van Tuij l - Eva van Tuyl - Merle Vos - Tijn Vos Michelle de Wit - Lena van Zandvoort.

ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

PROGRAMMA VOR: ISEL Dinsdag 22 mei : 18. 0 - 20 .00 uur Hoofdstuk 9 + voorbereiding vormsel Vrijdag 25 mei 19.00 uur: Toediening Vormsel door Vicaris van Meijgaarden Op 14 april jl. ,varen onze vormelingen aanwezig op de Vormseldag van het Bisdom: POWER OF FI R E . Samen met ongeveer 1000 vormelingen was er een stemmige viering in de Sint Jan met aansluitend een spelmiddag. De jongens en meisjes waren heel enthousiast over deze dag. GELOOFSGESPREK Het is waardevol om bij lverhalen te vertalen naar deze tijd. Op 17 april om 0.00 uur in de pastorie van Vinkel, praten we weer samen o ·er het evangelie van de zondag die aankomt. Het thema i dan: "Volg mij". We nodigen belangstellenden van harte uit om mee te denken en te praten. Informatie: Annet van den Helm 073 - 5324311. Graag tot zien op dinsdag 17 april! HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERING EN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij : Patty van istelrooij , Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de paro-

KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 heeft het volgende motto: "Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor!" We ontvingen reeds een mooi bedrag: € 16.577,00. Hartelijk dank! Doe mee met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans .nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 OUD-PASTOORS VIEREN FEEST Oud-pastoor P. Scheepers viert op 24 mei a.s. zijn 10jarig priesterfeest. Adres: Willibrordusstraat 3, 5056 HS Berkel-Enschot. Oud-pastoor H. van Doorn viert op 15 juni zijn 50-jarig priesterfeest. Adres: Economenlaan 11, 5037 GGTilburg. DIAKENTIJDELIJKAFWEZIG INDE PAROCHIES Beste parochianen van Geffen en Vinkel, Zoals sommige onder u ongetwijfeld hebben geconstateerd ben ik momenteel in de vieringen minder aanwezig. Ik neem voor mijzelf een tijdelijke rustperiode om over sommige pastorale kwesties te kunnen nadenken. Deze tijd gebruik ik als bezinning om te bezien of ik mijn diaconale taken in deze parochies nog kan blijven uitvoeren. De huisbezoeken op vrijdag probeer ik zoveel mogelijk door te laten gaan.

Diaken van Herwijnen 5


~~.:. : :

VOOR AL VW: • boeketten • bloemstukken • rouwarrangementen • bedrijfsabonnement • speciale versieringen • verrassende cadeau/cadeaubon

0 PEN IN GST IJ DEN: Maandag 13.00 - 18.00 uur Dinsdag 9.00 - 18.00 uur 9.00 - 18.00 uur Woensdag· Donderdag 9.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00- 19.00 uur Zaterdag 9.00- 17.00 uur

bol6ê~ ,+tb\ BLOEMBINDERIJ & WOONDE(ORATIE

Dorpstraat 20A Geffen

Tel.: - Fax: 073 - 532 49 57

Mob.: 06 - 15161973

Wij pauzeren van 12.15 - 13.15 uur

_ .E-~ail: dolce-vita@home.hl

NAS AFBOUW BV

NAS

Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1aS"afbovw.r1/ • Begrafen issen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

§)~

~

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch. i H Nó

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

2

Ret!Jl!l!./tYs,oRIJF

~

I

'%'Pj· ENA~~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden.

Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~z

t.eV!X Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

H. VAN ZAN DVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

RI.JWIELEN

o_a.. Gazetle _ _ _ _ _ _ _ __

f UIHI 'dUiHI UI Levix Automatisering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

f.iiu i'hMHl'I➔ levix Automatisering

Dorpslraal 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

~V!X

♦ MM

TANKSTATION

fihá!M&

Levix Automatisering Wolsfroaf 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090 Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -- -


EFKES BUURTE MÈ ... Jan en Minke van Kreij

Viataal is een landelijk werkende organisatie, die zich inzet voor mensen, die als gevolg van een beperking, problemen ondervinden met hun communicatie. Dat kunnen kinderen, jongeren of volwassenen zijn die spraak-/taalmoeilijkheden hebben, die slechthorend, doof, of doofblind zijn, of zij die een vorm van autisme of een verstandelijke beperking hebben in combinatie met spraak-/taalproblemen. Viataal verzorgt voorlichting, diagnostiek en ondersteuning, onderwijs, behandeling en begeleiding op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Minke van Kreij (16 j.) woont sinds april 2007 full time in een woonunit op een van de Viataallocaties in St. Michielsgestel en volgt leeractiviteiten op de Rafaëlschool aldaar - voor kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar - waar Minke al een aantal jaren op zit. Bij haar geboorte heeft Minke een tekort aan zuurstof gehad en daarnaast werd geconstateerd dat chromosoom 18 beschadigd is. Ze heeft een gehoorbeperking en vanwege haar verstandelijke beperking, is niet te toetsen, wat ze aan beelden binnen krijgt, maar fysiek kan ze wel zien. Een Amerikaanse arts is op onderzoek naar deze chromosoombeschadiging, gepromoveerd. Hij heeft een netwerk opgezet, waarbij ouders over heel de wereld informatie kunnen inbrengen en ontvangen over deze zeldzame ziekte. Samen met Jan ·an Kreij , de vader van Minke, breng ik een bezoekje aan het immense gebouwencomplex in St. Michielsgestel, waar de diverse disciplines en stafdiensten van Viataal gevestigd zijn. In de kapel van het Oude Kloostergebouw zal de lenteviering gehouden worden, een jaarlijkse traditie op Witte Donderdag. We halen Minke in haar klas op en als ze Jan ziet, maa kt ze een __illl vreugdedansje. Ze weet immers dat ze, als hij komt, meestal mee mag in de auto en dat is haar favoriete activiteit. De jaarlijkse lenteviering is een schoolactiviteit waarbij elke cluster een onderdeel verzorgt. Het thema: "Na regen komt zonneschijn" komt in allerlei werkvormen voorbij: versierde bloempotMichae l le est via j es... brailleschrift zijn zelfgeschreven verhaal voor.. . een dansje... een lied ... de zelfgemaakte lentezonnen worden opgehangen .. . Koen

heeft een powerpoint presentatie gemaakt... paasversjes .. . het eieren schilderen ... een dvd-presentatie ... en samen zingen: "Ik ben vandaag zo vrolijk" ... Een gebarentolk, een spreekster en een beeldscherm ondersteunen de presentatie van deze activiteiten. Soms wordt iets live gebracht en op het beeldscherm zien we de activiteiten van de kinderen, die via geïntegreerd onderwijs in hun woongroep dingen hebben gemaakt of uitgebeeld. Een sfeervol en indrukwekkend gebeuren! Terug op school is er koffie, thee, melk en een broodje voor de leerlingen, ouders en begeleiders. We nemen een kijkje in de klas van Minke. De begeleiders Henny en Bernadette vertellen over de klasseactiviteiten van Minke en haar klasgenootjes Nancy, Lisanne en Maikel. De schooldag begint met het begroeten van de kinderen. In de klas staat een computer, een t.v., een bed om even te rusten als dat nodig is en een zgn. wachtstoel, om rustmomenten te leren nemen. Heel belangrijk is ook de kalenderkast. Daarin bevinden zich de "verwijzers", allerlei materialen die verwijzen naar een opdracht die de leerling wil, kan of moet doen. Als we de klas binnengaan neemt Minke direct uit die kast de autostoel: nu Jan er is, denkt ze een ritje te kunnen maken in de auto! Davy, de vaste begeleider van Minke, heeft vandaag een dagje vrij . "Hij is goed in zijn vak," vindt Jan. "Een begeleider die met hart en ziel de kinderen begeleidt. Hij weet Minke heel goed uit te dagen tot nieuwe 'scripts', voorgeschreven reeksen van handelen. Eerst moet de weg gevonden worden hoe met Minke te communiceren en pas daarna kunnen de stappen gezet worden om verder te komen. Soms kan het wel enkele jaren duren eer een taakje "zit". Dingen die Minke graag doet, kent ze eerder! Ze moet dingen leren aflezen. Het rondfietsen op de driewieler in het gebouw is een speerpunt dat goed gelukt is. , Het is onbegrijpelijk wat cliënten hier allemaal kunnen leren" aldus Jan. Minke zit in het cluster "welbevinden", waar vooral rustgevende activiteiten gedaan kunnen worden. Buiten het klaslokaal vinden we een snoezelruimte, een luchtkussen, een ballenbak, waar actie-reactie spelletjes gedaan kunnen worden en een beautysalon met voetbad en droogkap. Voor Minke zijn trilspeeltjes heel fijn om mee te werken. We kijken ook nog even in haar woonunit "De Uitblinker". Gezellige leef- en snoezelruimten met veel kleuren en leuke (spel)mate7


rialen, met ook weer de kalenderkast. Op het terrein van Viataal in St. Michielgestel gaat in de toekomst ook veel veranderen, vertelt Jan. De (oude) gebouwen zijn te duur in onderhoud en daarom is de (gemeente )grond herverdeeld en komt er op termijn nieuwbouw. Het is echt wel even wennen geweest voor Jan en Marjo van Kreij om Minke full time uit huis te plaatsen. "Als je hier komt en ze wil graag mee naar huis, is het best moeilijk om weg te gaan zonder haar," zegt Jan. "Toen ze nog thuis woonde, ging bijna alle aandacht naar Minke, omdat ze zich niet alleen kan bezighouden. Ook de andere kinderen van ons gezin, Laurens en Judith, hebben onze aandacht nodig." Jan is vol lof over Viataal: de nieuwe naam na de fusie van het Instituut voor Doven en de Mgr. Terwindtstichting. Deze naam is niet toevallig gekozen: het doel van de organisatie is om "via taal" (gesproken taal, gebarentaal of vingerspelling) mensen met een beperking tot communicatie te brengen. In de naam zit ook het woord vitaal verborgen, dat past bij een organisatie die volop in beweging is. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen en initiatieven op

het gebied van onderwijs, wonen, werken en vrijetijdsbesteding voor de cliënten. Speltherapieën om gevoelens beter te uiten; zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen door leerwerktrajecten, hulp bij beroepskeuze en arbeidsbemiddeling, een doehuis voor jongeren en in 's-Hertogenbosch is zelfs een gebarencafé. Voor de cliënten die intern verblijven zijn er goede recreatievoorzieningen. Een prachtig boek, getiteld "Doorbroken stilte", geeft een zeer uitgebreid beeld door de geschiedenis heen, over 175 jaar zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie. Minke, heeft een goede woon- en leerplek gevonden, waar ook haar ouders content mee zijn. "Efkes buurte" was dit keer heel bijzonder... ik heb met veel bewondering en verwondering kunnen constateren, hoe dat in zijn werk gaat, zonder gesproken taal...

TOREN''KLANKJE'' Waalboss krijgt er (De) Lucht van ... !

■■■■■■■■■

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

11 ■ Bredeweg 5386 KM Geffen ■ tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl ■ www.vanschijndelkeukens.nl ■ ■ CITY LINE~ u s ne~t!~5~ ., ■ ■ schüller ••. ■ KOCHEN" ■ 0 ■ Arclinea ■ 1\IKO ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

--=

K

E

K

E

N

RELAXED OP WEG ?? -

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op:

www. rijschool-vin kei. nl Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

-IC&lE:

ADMINISTRATIEKANTOOR

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau C::c::>ppE!r1~dijk 24-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tol onze specialiteiten.

-

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 . 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 • M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


DE BELEVING VAN "HET LINTJE"

.,

Als WIK uitrukt, zo vlak voor Koninginnedag, dan gaat bij velen het 'Oranjelichtje' branden: wie zal er dit keer een lintje opgespeld krijgen ... De majorettes, slagwerkgroep en fanfare vertrokken op vrijdag 27 april vanaf de Aloysiusschool en marcheerden de Raadhuisstraat in. Op nummer 14 hielden ze stand: Jo de Haas (66 j.)was de gelukkige, verrast door zijn politieke partij het CDA. Hij kreeg zijn Koninklijke onderscheiding voor vooral zijn inzet voor de plaatselijke politiek, in de bedrijvenvereniging, bij de Stichting Het Oude Klooster en de verankeringsgroep Ouderenproof Maasdonk. Financiën en Algemene Zaken zijn zijn specialiteiten. Bij zijn afscheid, na 40 jaar arbeid bij Desso, vond Jo een lintje niet nodig, maar nu aanvaardde hij graag de onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk. Tot op de laatste dag van uitreiking bleef het een verrassing voor hem. Toen zijn dochter Ingeborg en haar man Hermen in 'het goeie pak' thuis aankwamen, ging er een belletje rinkelen ... "Je rolt zonder moeite van de ene vrijwilligerstaak in de andere. Ik vind het fijn om iets om handen te hebben, nu ik met pensioen ben" zegt Jo, die ook graag ontspannend bezig is met tennissen, biljarten of bridgen. Samen met zijn vrouw Sjan heeft hij erg genoten van de toegekende waardering. Het muziekgezelschap zette haar "oranjeroute" voort naar De Run. Op Rosmolen 18 was de hulde voor de kersverse Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Noud Tiemissen (55 j.). Dochter Janneke nam het initiatief, gesteund door diverse geledingen waarin Noud participeert: de KvK Oost-Brabant, Waterschap Aa en Maas, KNJV, FNV Bondgenoten, de Postduivenverenigingen en de Gemeente Maasdonk. Noud is al vanaf zijn 17e jaar op velerlei terreinen, voor langere periodes actief in Geffen en de regio . Jeugd- en jongerenwerk, N-G , carnaval, duivensport, vakorganisatie, wildbeheer, bestuurlijke functies en diverse verenigingsactiviteiten. "Je kunt het beste vragen, wat hij niet doet" zegt zijn vrouw Gerrie. "Ik sta er wel achter, want iemand die ondernemend is, kun je toch niet aan de ketting leggen!" "Als je ouder wordt, dan is de waardering voor zulk een onderscheiding groter" vindt Noud, die er heel content mee is. Op naar de Van Coothstraat voor de derde serenade. Een dubbel eerbetoon aan Hans (56 j.) en Will (51 j.) van Leeuwen, waar zojuist het Gemengd Koor haar "Lang zullen ze leven" heeft uitgezongen! Hans en Will zijn alom bekend voor de perfectie en creativiteit van de filmbeelden en foto's van veel - zo niet alle - Geffense evenementen, (verenigings)activiteiten en festiviteiten. Zij hebben unieke plaatjes vastgelegd

die in de toekomst zeer waardevol zijn voor het nageslacht. Daarnaast participeren Hans en Will in meerdere verenigingen en zijn actief in de parochie. "Wij zijn mensen-mensen" zeggen ze desgevraagd. Zij hebben het dubbele lintje ervaren als verrassend, overweldigend, in blijheid en letterlijk en figuurlijk veel warmte ontvangen op die zonnige dagen rond Koninginnedag! "Het was bij ons thuis een Oranjehuis en vooral de vele kaarten met de warme woorden hebben ons geweldig goed gedaan! Uiteraard doen we onze dingen ook tot eigen vreugde, vanwege de leuke contacten." Hans en Will zijn trots op hun lintjes en op de waardering die ze voor hun inzet hebben gekregen. Proficiat aan deze Geffense edecoreerden!

IJNTAPPERI ,. Diverse wijnen van het vat; Afrika, chili, argentina, france, sherry, port, rose, chardonnay, merlot,rousillon.

kies uw eigen wijn en wij vullen de fles voor u!

liter vanaf € 4,95 loop eens vrijblijvend binnen.

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59

9


A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~

Er wordt nog terug gebladerd in Torenklanken: De Dorpspomper, die zo genoot van het prachtige optreden van Muziekvereniging W.I.K. heeft de daarbij gehuldigde jubilaris verkeerd geNAAMD. De hele familie heeft gebeld: het is HUUB Heijmans die verZILVERD werd. Huub nogmaals van harte gefeliciteerd; een voorbeeldig lid van een fantastische vereniging. Koninginnedag werd gevierd in een zomerse atmosfeer. Het Dorpsplein werd Koninginneplein met vlaggen en wimpels en feestelijke muziek met tentjes, kraampjes en terrasjes. De optocht door het dorp met honderden kinderen met rijk versierde fietsjes, karretjes, en andere voertuigen met voorop weer W.I.K. en afgesloten door het Sint-Jorisgilde, vulde later heel het Dorpsplein. In het gemeentehuis werden door de burgemeester alle oud gedecoreerden ontvangen en kregen de nieuwe Ridder en de nieuwe leden van de orde van Oranje Nassau een bijzondere ontvangst. De burgemeester prees hen om hun inzet, memoreerde de geboorte van jongste Oranje-telg en de warmte die heel het Koningshuis uitstraalt Er werd hartverwarmend een toast uitgebracht op de koningin en de nieuw gedecoreerden met jus d'ORANGE maar ook Oranjebitter. De nieuw gedecoreerden hadden, gelet op hun dienstbaarheid allemaal wel RIDDER mogen worden, maar ons aller Noud Tiemissen heeft ook daarenboven veel verdiensten in het belang van Waterschap, Jachtrecht, Dijkbeheer, de gemeente Maasdonk en de gemeenschap Geffen. Jo de Haas dankt de onderscheiding aan zijn inzet voor de gemeente, als Raadslid, partijbons en zijn grote inzet voor bejaardenzorg; dat laatste geeft toch de doorslag. Wil en Hans van Leeuwen zijn puur onderscheiden voor hun maatschappelijke betrokkenheid bij het Carnaval, Vladerack, foto - en filmwerk. Bij alle evenementen, huldigingen, alle baten van hun foto- en filmwerk gaan naar goede doelen in het bijzonder voor de door ernstige ziekte getroffen kinderen. Hans filmt de kerkdiensten en Wil zingt bij het Geffense Kerkkoor en is er al vele jaren de onmisbare secretaris. Terecht stond hun foto daarom ook op de voorpagina van het Brabants Dagblad. Wij feliciteren de onderscheidende van ganser harte. Om 12.00 uur werd op het KONINGINNEPLEIN de koningshulde gebracht. Het hoogedel gezelschap van genodigden begaf zich naar het plein. De fanfare speelde enthousiast enkele pittige marsen. Het Sint-Joris-Gilde bracht met slaande trommen en en een mooie groep jeugdige vendeliers de KONINGSGROET. De burgemeester straalde dankbaar10

heid uit voor al het goede van de Koningin. Onder de stimulerend en bezielde aanvoering van onze dorpszanger werd het WILHELMUS gezongen en klonk er een daverend "HOERA" met de "HIEP" van de burgemeester. Na de prijsuitreiking (allemaal met de vriendelijke lachende burgemeester op de foto) begonnen de Kinderspelen en de Vrijmarkt. De complimenten aan de ceremoniemeester Rien Oomens voor de perfecte leiding van de feestelijkheden en aan de goede organisatie door de Evenementen-Stichting Geffen!! HULDE!!! 4 Mei. DODENHERDENKING: Begonnen werd met een verstillende gebedsdienst met bezinnende gedichten en mooie, ontroerende koraalmuziek van de fanfare van W.I.K. "Wij volgen de doden, wier namen gegriefd in onze ziel en ons hart en beseffen de plicht: Vrede te scheppen in een oneindig lange mars". Hun namen klinken met alle droevige onuitwisbare herinneringen. "Duiven van vrede, sla wijd en zijd je vleugels uit en breng ,waar mensen wonen, gerechtigheid en vrede." "Gedenk hun strijd en ken daaruit Uw plicht". Daarna de stille mars. De beierende klokken. De Vendelgroet. De kranslegging door de burgemeester, kerkbestuur, verenigingen, een delegatie van de Mariaschool en de Aloysiusschool en familieleden. Koraalklanken. De 2 minuten stilte. De vredige saamhorigheid rond het monument "VRIJHEID". (Jammer dat de stilte schrijnend werd verstoord door vanuit de verte klinkende luidsprekers; (de gemeente heeft waarschijnlijk bij vergissing toestemming gegeven voor de Biescamploop of mogelijk niet aangegeven, dat er even stilte geboden was; er waren zelfs lopers die afzegden, omdat ze deze activiteit op dit uur niet gepast vonden). De gemeente Maasdonk gaat weer in de 3 kernen voorlichtingsavonden verzorgen met actuele thema's: o.a. In Nuland over de renovatie van de Hoogstr. , in Vinkel over woningbouw en in Geffen over woningtoewijzing met speciale aandacht voor de Verlengde Run en wat daarmee samenhangt. Tot onze verbazing lazen wij , dat het Volleybal-gezinsgroeps en familie-toernooi van "G-68" dit jaar moest uitwijken naar Nuland. "Nooit Gedacht" had kennelijk het hele terrein nodig om de ontsnapping aan degradatie uit de 3e klasse te ontlopen. In Nuland was wel de gastvrije ruimte. Volleybalclub G-68 voelde zich pijnlijk in de steek gelaten. Na zoveel jaren, was er onbegrijpelijkerwijs geen plaats meer. Er is vandaag nog een kwartiertje hoop voor Nooit Gedacht. Morgen wacht toch treurnis, vrezen wij. Jammer, hadden we nooit gedacht van "Nooit Gedacht". Radio "V.laderacken" heeft nog geen nieuw bestuur en 1 mei, de einddatum is ruim gepasseerd. We wachten op signalen. Er moeten oude "paarden" van stal worden gehaald voor de diverse programmaonderdelen op de rails te houden. Het was weer groot feest in de parochie: Eerste Com-


munie omstraald door mooi weer en onthaald door feestelijke klanken van W.I.K. Het gemengd Kerkkoor heeft op die dag de H.Mis opgeluisterd bij Pastoor Pieter Scheepens te Berkel-Enschot. Het werd een hartelijke ontvangst met een mooie viering en er waren veel complimenten voor de zang van ons Kerkkoor. Volgende stamtafel op 20 mei a.s, maar dan op de fiets naar de Zoete Moeder . Start om 7 uur bij de kerk. Wie fietst er mee??? Er worden lichtjes aangestoken. Op de terugweg wordt in diverse staties en stadia de STAMTAFEL gehouden. Onderwerpen: autocross, musical- zang- en dans- drama-class, initiatief van de muziekschool Maasdonk met Jan van Kreij, molen "de Zeldenrust" met aandacht voor de zilveren jubilarissen op 12 mei en wat ter tafel komt. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982 Volgende stamtafel weer in café Govers op 3 juni a.s. om 10.30 uur. U BENT WELKOM. Hauw Doe.

NOOIT GEDACHT Geffen 4 Mei 2007 Beschaamd en ontzet ben ik over de combinatie van Dodenherdenking en Biescamploop. Nooitgedacht dat gesneuvelde mede burgers door luidsprekers worden overtroeft. Nooitgedacht dat Geffen enerzijds twee minuten stilte in acht neemt en anderzijds door versterkte geluidsgolven wordt overspoeld. Nooitgedacht dat onze jeugd het stilstaan bij zinloos geweld wordt onthouden Nooitgedacht dat een ambtenaar juist op 4 mei een vergunning zou verstrekken voor een Biescamploop. Nooitgedacht dat bestuurlijk kader niet unaniem staat achter de nationale insteek van 4 mei. Nooitgedacht dat dit juist in Geffen kan gebeuren. Harry Peters

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp gezocht voor de woensdagochtend. Informatie: Familie Schoones, Dorpstraat 13, 5386 AK Geffen, T. 073 - 532 46 59 (slijterij D'n Malder)

HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK Het voorjaar is weer begonnen en velen van U zullen weer de kriebels krijgen om er wandelend offietsend op uit te trekken. Wij willen U daarbij graag helpen. Als eerste de "Historische wandelroute" in Geffen. Deze wandelroute voert U langs historische plekken in ons dorp en is zeer interessant om als groep te beleven. Enkele leden van onze werkgroep zijn graag bereid U hierbij te begeleiden en U te vertellen over ons Geffen van vroeger. Enkele jaren geleden hebben we een boekje uitgegeven over een Geffense fietsroute, lengte ongeveer 18 km. Al fietsend komt U langs de mooiste plekken in het buiten.__ gebied van Geffen en U komt langs historische plekken in de bebouwde kom. Het boekje is voorzien van mooie plaatjes en is voor Euro 1,- te verkrijgen in de Heemkundekelder onder het Gemeentehuis. Vorig jaar is het Ivo van Dintherpad geopend, een wandelpad door het Geffense Veld. Deze wandelroute start bij molen "Zeldenrust" en is ongeveer 5 km lang. Een routebeschrijving is gratis te verkrijgen in onze Heemkundekelder, op het Gemeentehuis en bij Bosch van Erp aan de Kerkstraat. Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met; Rien van Zantvoort, telefoon 073-5326002.

VERLOREN Ik ben op 19 april een sleutelbos verloren op het dorpsplein in Geffen. Er zaten 3 sleutels aan en een hanger in de vorm van een kroon. Voor reacties contact opnemen met: J. van Grinsven, Tel: (073) 532 11 32

Voor al Uw Boor-Zaag-Hak en Freeswerk

Jan Nederkoorn Pater v.d. Elsentraat 12 5386 CB Geffen T 073 - 532 73 6 1 M 06 - 50 848 446 E info@betonboringengeffen.nl 11


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.J.M. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M van de Ven Speek.uur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. 12

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur. MEE IN HET LOKAAL LOKET MAASDONK Per 1 januari 2007 is in de gemeente Maasdonk het lokaal loket van start gegaan. MEE is een samenwerkingspartner van de gemeente Maasdonk en houdt wekelijks op woensdag spreekuur in Maasdonk. Meer informatie vindt u in dit artikel. Allereerst stelt MEE zich graag aan u voor. De deskundigheid van MEE ligt op terrein van ondersteuning van mensen met een beperking en hun omgevmg. Voor wie is MEE? MEE is er voor iedereen met een beperking die behoefte heeft aan informatie, advies en/of ondersteuning. U kunt daarbij denken aan mensen met: • een chronische ziekte • een vorm van autisme • een lichamelijke beperking • een psychiatrische beperking • een verstandelijke beperking • een zintuiglij ke beperking (doof/ lechth orend of blind/slechtziend) • een beperking door ouderdom • een ontwikkelingsachterstand • Ook ouders en verzorgers, broers en zussen, hulpverleners en andere • belanghebbenden kunnen bij MEE terecht. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de diensten van MEE en u heeft geen verwijzing nodig. Wat biedt MEE? MEE biedt ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven. De cliënt staat bij ons centraal. Dat betekent dat onze diensten zijn afgestemd op uw wensen. Voorbeelden van zaken waarbij de consulent u kan helpen: • Vakantieadressen met aangepaste voorzieningen • Ondersteuning bij de opvoeding an uw kind • Tips en adviezen om het dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk in te richten • Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of van een persoonsgebonden budget • Ondersteuning bij juridische problemen • Vragen op gebied van arbeidsintegratie • Aanbod van diverse cursussen • Advies. bij persoonlijke problemen MEE werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en is daardoor alleen gericht op uw belang. Contact Wilt u meer weten over MEE of wilt u een gesprek met


een van onze consulenten? Neem dan contact op met ons op. • De medewerkers van MEE zijn aanwezig in het loket van Maasdonk op woensdagmiddag van 13 .30 tot 16.30 uur. Van 13.30 tot 14.30 uur is er een inloopspreekuur waar u zonder afspraak kunt binnen lopen. • MEE Noordoost Brabant heeft twee kantoren, in Uden en in Oss. Daarnaast zit MEE in diverse zorgloketten in de regio, waaronder dus Maasdonk. • Mocht het voor u lastig zijn om naar ons toe te komen, dan kunnen onze consulenten ook bij u thuis komen. MEE Noordoost Brabant www.mee-nob.nl Hoofdkantoor Uden: Volkelseweg 2 5405 NA Uden Postbus 447 5400 AK Uden T 0413 33 47 33 F 0413 25 48 18 info@mee-nob.nl Maasdonk: Het Lokaal loket Maasdonk is gevestigd in het gemeentehuis van Maasdonk Dorpsplein 9 in Geffen Spreekuur woensdag 13.30 tot 16.30 uur Inloopspreekuur (zonder afspraak) woensdag 13.30 tot 14.30 uur T 073-5342100 www.maasdonk.nl Voor adressen van andere MEE-organisaties, kijk op www.mee.nl

KONINGINNEDAG GEFFEN 2007 Een stralend zonnige, mooie en gezellige dag

r j

Met de majorettes en WIK voorop werd net als andere jaren vanaf het Dorpsplein gestart met een optocht door Geffen. Een grote groep kinderen van de lagere school liet in een stoet zien hoe druk ze bezig waren geweest met het versieren van hun fiets, bolderkar, skelter of ander voertuig. Toen iedereen weer op het plein aanwezig was, werden alle geridderde Geffenaren onder muzikale begeleiding van WIK geëerd door 5 jonge Vaandeliers van het Gilde. Ook ditjaarwas er weer jeugd van jong tot ietsjes ouder, die gebruik maakte van het open podium op de Kiosk, om hun muzikale kunsten aan de Geffenaren te laten horen. En er is heel wat talent aanwezig in Geffen!! Voordat om 13.00 uur de vrijmarkt en de spelletjes op het Dorpsplein startte, werd de uitslag van de optocht bekend gemaakt. De vakkundige jury van het gilde kwam tot de volgende uitslag.

Categorie 2 en 3 jarige Ie prijs Sil Schoones 2e prijs Suus Ketelaars

3e prijs StefVerstegen Categorie 4 en 5 jarige Ie prijs Levi Schuurmans 2e prijs Meike v Griensven 3e prijs Steven Heinemann Categorie 6 en 7 jarige Ie prijs Niels Bemelmans 2e prijs Luuk v Griensven 3e prijs Carlijn vd Heijden Categorie 8 jaar en ouder Ie prijs Mike vd Biezen Categorie groepen Ie prijs Pepijn en Carlijn v Uijtert 2e prijs Milan en Dion v Rijn 3e prijs Veerle, Jerome en Thije Draad Om 13.00 uur startte de spelletjes op het Dorpsplein en de vrijmarkt ernaast. Er waren weer veel Geffense kinderen die fanatiek aan de slag gingen bij de spelletjes. Bij alle spelletjes konden stempels verdiend worden voor traktaties. Bij de vrijmarkt werden weer heel wat waardevolle overbodige spulletjes op de kramen uitgestald voor de verkoop. Ondertussen zorgde live muziek van Ut gu vals en een discotheek voor een goede sfeer op het terras en het Dorpslein. Tussen al deze activiteiten door was er een grote groep kinderen die onder begeleiding van Laura Dans fanatiek meededen aan hun eerste Jumpingles. Om half vijf kwam er een einde aan de spelletjes en de vrijmarkt en kon iedereen terugkijken op een hele gezellige geslaagde dag. Op het terras was het daarna nog even lekker gezellig kletsen. De Evenementen Stichting Geffen wil alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp. We hopen dat jullie er volgend jaar ook weer bij zijn.

Gevonden: Een gouden armbandje. De rechtmatige eigenaar mag bellen naar 5325433 (Mary).

MEIVIERING , ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Woensdag 23 mei a.s. viert Ziekencomité De Schakel haar jaarlijkse meiviering in 't Oude Klooster te Geffen. De middag begint om 13 .30 uur met een eucharistieviering in de kapel van Huize De Heegt. Daarna volgt een gezellige middag in de zaal van het Oude Klooster met natuurlijk een voorjaarsverloting en een optreden van de Heer Krol uit Oss! Wij hopen dat U allen hierbij aanwezig kunt zijn. Tot ziens op 23 mei . Ziekencomité De Schakel 13


Vraag nu een persoonlijk hypotheekadvies aan bij Rabobank Bernheze Maasland en profiteer van het bijzondere hypotheekaanbod met onder andere:

• speciale projectrente • gratis helikoptervlucht boven uw nieuwe woning • handige tips en informatie over alles wat er bij de aankoop van uw huis komt kijken

IJ

Bel voor een afspraak of meer informatie: (D412) 45 76 30

Rabobank


MZS5IZ ONTWll{/CELING vaLDI"

GDHN

GEZINSFIETSTOCHT OP ZONDAG 3JUNI Fiets mee met het M.O.V. De Geffense MOV-groep heeft weer een schitterende fietstocht uitgezet in onze eigen omgeving. Een fiets tocht voor jong en oud van± 30 km. U fietst door een prachtige omgeving en onderweg zijn er een paar gezellige rustposten waarbij wij soep, broodjes, koffie, fris en versnaperingen te koop aanbieden. Fiets mee want door deelnam e steunt u tevens een goed doel.

Dus jongens en meisjes doe je best. Ga met je sponsorkaart langs de deur en fiets mee! Ook de Geffense ondernemers steunen ieder jaar onze fietstocht door een geldelijke bijdrage of door het beschikbaar stellen van prijzen. Ieder jaar weer hebben wij zo diverse prijzen te bieden want uw startkaart is tevens een lot. Na afloop van de fietstocht is om 15 .30 uur in de Bonkelaar de prijsuitreiking. Ook wordt dan de winnaar van de fiets voor de kinderen bekend gemaakt. Wij rekenen op uw deelname. Tot ziens op de fiets op zondag 3 juni. M.O.V groep Geffen

HET HEEFT HARE MAJESTEIT BEHAAGD ...

Datum: Starten: Inschrijven: Kosten: Prijzen:

zondag 3 juni 2007 Vanaf het Kerkplein in Geffen Tussen 10.30 en 12.00 uur Volwassenen { 2,50 Kinderen € 1,Uw startkaart is tevens een lot voor prachtige prijzen. Prijsuitreiking om 15 .30 uur in de Bonkelaar

Wat een verrassing voor ons beiden Wat een bloemen, brieven, kaarten Wat een aandacht van zoveel mensen Wat een warmte, sympathie en vriendschap Wat een waardering ... Wat heeft dit alles ons goed gedaan! Geweldig bedankt allemaal!

Fietsen v r het goede doel.

Hans en Will van Leeuwen

De MOV-fie ocht wordt jaarlijks georganiseerd om met de opbrengst een goed doel te steunen in de Derde Wereld. We kiezen altï d Yoor een project waarbij mensen uit onze naaste omge i.ng betrokken zijn zodat er een kort lijntje is en het _eld volledig terechtkomt bij de mensen die het nodig he en. Dit jaar is de opbreng voor een project van pater Toon van Kessel die werkzaam i in Zambia. Toon van Kessel, van oorsprong afkomstig · ~i telrode, werkt o.a. voor weeskinderen in Lundazi. Door de aidsproblematiek zijn er heel veel weeskinderen die door hun familie opgevangen moeten worden. Deze amilies, die zelf vaak ook al in armoede leven, hebben al helemaal geen geld voor het onderwijs voor de kinderen. Met ons geld kunnen wij deze m ensen steunen door het schoolgeld, schooluniformen en de boeken te betalen. De weeskinderen kunnen dan tenminste onderwijs volgen en hebben daardoor meer kansen op een beter bestaan. Sponsorfietstocht. De Geffense kinderen helpen mee om voor dit project extra geld binnen te halen door sponsoring. Ze kunnen bij u aan de deur komen met hun sponsorkaart. Doe mee, elke bijdrage is welkom. Zo kunt u toch uw steentje bijdragen als u zelf niet mee kunt fietsen. Onder de kinderen die meedoen met de sponsorfietstocht wordt een prachtige fiets verloot.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 15


Hallo Maasdonkse Kinderen, Op zaterdag 23 juni 2007 is er weer een grote

Jeugdbrandweerdag.

r

Voor de 1 keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd . Deze middag is bedoeld voor alle Maa sdonkse kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar en een Captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op "plaatselijke buien" Aan de deelname aan de jeugdbrandweerdag zijn geen kosten verbonden; je kunt je zo opgeven.

grasveld tegenover de brandweerkazerne aan de Groenstraat in Geffen. Het spektake l vindt plaats op het

Parkeren op het weiland ingang bij de benzinepomp Op deze middag moet je om 12:30 uur aanwezig zijn, want om 13:00 uur beginnen we. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie aangeboden voor deelname aan deze dag. (Aangeboden door Rabobank 'Het Maasland') Inschrijfformulier inleveren vóór 16 juni op school (Geffen, Nuland of Vinkel) of bij Betsie Hurkens, Willibrordusstraat 12 in Geffen. (Telefoon: 073 - 5323816) . Kinderen uit Maasdonk die buiten Maasdonk naar school gaan, moeten hun inschrijfformulier altijd bij Betsie Hurkens inleveren .

Je kunt je ook opgeven via internet. Stuur je groepsnaam, de namen van je groepsleden, de naam en het telefoonnummer van je Captain en jullie gemiddelde leeftijd vóór 16 juni naar jeugdbrandweerdag@hotmo il.com. Als we je e-mail ontvangen hebben, krijg je ter bevestiging een e-ma il van ons terug.

k====================================================

Inschrijfformulier Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen. Zet dan wel alle namen (ook van de Captain) op dit formulier. Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/namen: ............. ........... ......... .. ............... .... ... ......... ..................... ...................... .. .. ........ .............. .... .... ..... . .

···•• ···· ····· ··· ············· ··············· ··· ······ ···· ··· ·· ········· ·· ····· ····· ···· ·· ··· ···· ···· ············· ·········· ······ ·········· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·· ···· ·· ·· ·

Naam groep: ...... .. ......... .... .. ....... ....................... ... ................................... .... ... ....... ... ....... ..... Aantal: ....... . Leeftijd: .......... Naam en .Captain: ........................ .. ............................... ........................................ . 16


~

~~lf WEEKNEDERLANDSE MISSIONARIS

R fflliW V

M/Wl ONr'WfXIIIJl,tJ llllll>t cmv,

In de week van 19 t/m 28 mei is het de ·Week van de Nederlandse Missionaris. Missionarissen, die we tegenwoordig beter ontwikkelingswerkers kunnen noemen, zijn mensen met een missie . Ze hebben hun leven in dienst gesteld van de mensen in de Derde Wereld. Dit verdient zeer veel respect, want iedereen weet dat ontwikkelingswerkers afstand kunnen nemen van de luxe die wij hier in onze westerse wereld genieten. Ze leven tussen mensen die veelal onder de armoedegrens leven en zijn solidair met hen. Ze proberen hen een menswaardig bestaan te bieden. Nederland heeft wereldwijd nog ongeveer 800 missionarissen die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden. Deze mensen verdienen onze steun, zeker omdat zij vaak ook al op leeftij d zijn. Hun welzijn moet ons ter harte gaan. In onze kerk is de tweede collecte in de week van 19 t/m 28 mei bestemd voor de missionarissen. We kunnen hen door onze financiële bijdrage steunen in hun werk. Ook hun verlof naar Nederland dat zij nu en dan zo hard nodig hebben kan hierdoor bekostigd worden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op giro 676 Den Haag t.n.v. Week ederlandse Missionaris 2007 . Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Fietsen is gezond! Daarnaast bestrijdt fietsen de 'bewegingsarmoede' waar Nederland momenteel aan lijdt. Zestig procent van de bevolking doet te weinig aan lichaamsbeweging. Dat verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, overgewicht, ouderdomsdiabetes, stress en botontkalking. Fietsen maakt dus gezond en sterk en (bijna) iedereen kan het. Het is een manier van bewegen die minder belastend is voor je gewrichten dan bijvoorbeeld joggen. Met een half uurtje fietsen per dag, beweegt u al voldoende! Genoeg redenen dus om vaker de fiets te pakken en te werken aan uw gezondheid en die van anderen! Meer info Je kan onder andere in de wachtkamers van de GGD de fietskrant halen. Daarin staat de activiteitenkalender van de Brabantse Meimaand Fietsmaand. Kijk voor meer informatie over de Meimaand Fietsmaand op www.ggdhvb.nl of neem contact op met het Centrum voor Publieksinformatie & Documentatie van de GGD Hart voor Brabant via tel. (013) 464 33 11.

BEDANKT Voor de vele felicitaties,attenties en belangstelling welke ik bij gelegenheid van mijn Koninklijke onderscheiding op vrijdag 27 april j .1. mocht ontvangen wil ik eenieder die hiertoe heeft bijgedragen van harte bedanken. Jo de Haas

De M.O.V. groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

WIE WAT WANNEER PERSBERICHT Meimaand fietsmaand Fietsen is groen en gezond! Mei 2007 is extra aantrekkelijk om Brabant op de fiets te ontdekken. Het is dan namelijk 'Meimaand fiets maand'. Deze maand zijn er diverse routes in Brabant uitgestippeld, met daarbij leuke activiteiten. Fietst u mee? Fietsen is groen! Een fiets is een ideaal vervoersmiddel vanuit het oogpunt van energie, duurzaamheid, milieu én gezondheid. Het kost weinig grondstoffen en energie om een fiets te maken. Verder is er geen sprake van brandstofverbruik (behalve in uw eigen lijf) en uitstoot van schadelijke gassen. Elke autokilometer betekent onder meer een uitstoot van CO2, fijn stof en stikstofdioxide. Vooral fijn stof en stikstofdioxide kunnen tot gezondheidsklachten leiden. Om het milieu en onze gezondheid te sparen moeten we het autogebruik drastisch verminderen. Gebruik daarom de auto minder voor korte afstanden, gebruik hiervoor de fiets. Meer fietsen betekent minder uitlaatgassen, minder mensen met gezondheidsklachten en minder geluids- en verkeershinder.

MEI 17 Hemelvaart 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 20 Buurtvereniging "De Molenhoek", Gezinsfietstocht 23 meiviering Ziekencomité de Schakel, 't Oude Klooster 13.30 uur 24 Ophalen oud papier (verzet 17 mei) 25 Vormsel Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro -ongedierte.nl 17


.,

Bridgeclub

Geffens ' • • Doublet ■ Dinsdag 24 April werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de vierde serie gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag.

A-lijn 1. Ep.van Druenen 2. HH van Vilsteren-de Weert 3. Ep.van der Meijden 4. HH Pronk-Vrolijk 5. DD Essenberg-van Hooij 6. DH de Veer-van de Ven 7. DD Ceelen-van Grinsven 8. Ep.Luij ben 9. DD van Druenen-de Haas 10. Ep.Bijl 11. DH Lucius-de Haas 12. DD van den Hurk-Noy 13. DD Boeijen-Schouten 14. DH Rouppe vd Voort-van Galen

60.43 54.75 53.44 51.87 51.62 50.49 49.86 49.24 48 .95 48.06 47. 25 45.98 D 44.97 D 43.49 D

B-lijn 1. DD van Dijke-Engels 2. Ep.Asselbergs 3. Ep.Geling 4. Ep. van Alebeek 5. DD Bos-de Jong 6. DD Droog-van Etten 7. DH Loohuijs-Christiaens 8. DD van Beek-Szovan 9. DD Berten-van de Wetering 10. Ep.van Zutphen 11. DD Jansen-Janssen 12. Ep.Sollewijn 13. DH Uijlen-Wolf 14. HH van Bon-Goorsenberg

55.64 52.78 52.52 52.17 51.91 51.30 51.04 50.78 50.17 48.09 47.57 47.40 46.09 42.53

P P P

C-lijn 1. HH Baart-Lambregts 2. DD Molkenboer-Willems 3. DH Binos-van den Bergh 4. DD Raaijmakers-Wolkenfelt 5. Ep.Smit 6. DD van Meurs-van Zantvliet 7. DD Jonker-Hoogeveen 8. Ep.Spoormans 9. DD Baart-Lambregts 10. DD Alkemade-Zeeuwen 11. DD Gribnau-van Noort 12. DD van Houten-Stekelenburg 13. Ep.de Rooij

55.73 54.69 54.51 53 .39 53.13 52.60 52.52 48.44 47.48 45.49 43.84 43 .75 43.32

P P P

18

D D D

D-Lijn 1. Ep.Vogels 2. DH van Dielen-de Kort 3. DH Ruijsink-van Hout 4. Ep.Weijts 5. Ep.de Vries 6. DD van Lieverloo-de Bresser 7. DD van de Akker-van den Hurk 8. DD van Dijk-van den Burgt 9. Ep.Verbeek 10. DD van Mil-Rothweiler 11. DD Bonnemaijers-van der Doef 12. DD Blom-Willems

56.20 P 54.43 P 53 .37 P 52.03 5 1.22 5 1.04 50.47 49.57 48.33 47. 36 43. 86 41.69

CURSUS BEDIENING AED Er is de laatste tijd veel te doen over het AED gebeuren in Nederland en ook Maasdonk. Zoals u wellicht gehoord zult hebben is de AED een apparaat dat hulp kan bieden bij mensen met een hartstilstand of een hartinfarct. De Gemeente Maasdonk is reeds tot het plaatsen van een aantal ven deze apparaten op bepaalde locaties overgegaan. Voor het bedienen van dit apparaat is echter een cursus nodig van een avond van+/- 2,5 uur. De gemeente Maasdonk is in overleg gegaan met de 3 EHBO verenigingen in de Gemeente Maasdonk. Hieruit is de werkgroep AED Maasdonk voortgekomen. Deze werkgroep heeft zich tot doel om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om de cursus bediening AED te laten volgen. Tevens organiseren ze ook de herhalingslessen van deze cursus. Om iedereen (en met name (sport)verenigingen) kennis te laten maken met het hoe of wat van dit apparaat/deze cursus, wordt er op 23 Mei een info avond georganiseerd waarin uitleg wordt gege en over het een en ander, en er gelegenheid is tot het tellen van vragen over de cursus. Deze avond is bij Hotel ' de Gouden Leeuw" in Geffen. Aanvang van de avond is om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom op deze a ond. De koffie staat klaar! Voor vragen kunt u bellen naar 073 -5324200 De Werkgroep AED Geffen STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openinq stîjden : rraardaq - vrijdaq: 15.00 - 21.00 uur zate rdaq - zondaq : 14.00 - 21.00 uur

D D

telefoon: 073 532 18 27 ster,1id eotheekn u la rd @hetnet. n 1 www.steNideotheek. nl


A,t ,Hanegraaf Geffen B.V. f&

Mark Romme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10

.

5386 GM Geffen M"delûnderenv~

Telefoon 06 166 10622 E-mail: markromme@home.nl "Verbouw of Nieuwbouw"

Jl Bd'~

7'

Ham 1, 5386 JA Geff~f. tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

Q:..,/,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

van der Sangen Tuinhout

Buro

-

Tuinhuisjes - Schuttingen Speeltoestellen - Vlonders Tuinmeubelen - Dierenverblijven Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

,_!.""...,.

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5 ,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraa t 22 5386 AT Geffen

Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,-

38,65,-


BILJARTVERENIGING "'T HAASJE" VIERDE 40JARIG BESTAAN Op 21 april was de grote dag, met een stralende zon en een volle bus met uitgelaten enthousiaste biljarters plus aanhang, een penningmeester met een volle knip, zo togen we op pad voor een verrassingstocht. Via een "rondje" van de chauffeur over Nuland, togen we naar Apenheul in de omgeving van Apeldoorn waar we echter met een vaartje voorbij reden. Maar in de buurt van Zutphen kwam de aap uit de mouw want na de koffie kregen we op een heuse professionele golfbaan eerst tekst en uitleg over het slaan en putten van de bal. Nadat de dames met naaldhakken deze ingeruild hadden voor platte gympen, (want de greene's liggen erbij als biljartlakens), werden er voor het wedstrijdelement teams van 3 a 4 personen gevormd. Daarna togen we als echte "Tiger Woods" de golfbaan op, maar wat valt dat tegen om tussen de bomen struiken, zandbakken en waterpartijen door, de bal in die hole te krijgen. Neen, biljarten heeft totaal niets met golfen te maken... ;de eerste prijs was voor het team van Zus de Haas, tweede werd het team van Wendy Nouwens, terwijl het ploegje van Marjorie Griffioen derde werd. 's-Middags maakte we met z'n allen inclusief een gids een stadsvoettocht door het mooie en oude stadscentrum van Hanzenstad Deventer. Deze stad wordt omgeven door eeuwenoude bastions en de meeste huizen dateren uit de l 5e en l 6e eeuw, ze dreven toen al o.a. handel met Noorwegen en Engeland wat veel geld opbracht en die meteen geïnvesteerd werden in echt mooie pandjes, echt de moeite waard! De ingelaste pauze in de stadsherberg liep wat uit de hand door het gerstennat en de komst van een sergeantmajoor van het Leger des Heils. Deze beloofde ons erg overtuigend, (nadat zijn kas in die bruine kroeg flink was gespekt) allemaal minimaal de 7e hemel, en dat is altijd leuk meegenomen op zo'n dag. Het klapstuk van deze dag was echter de boottocht op de IJssel met prachtige uitzichten op de grillige oevers met zijn vissers en mooi gelegen campings. Met levende muziek, dans en niet te weinig drank cq warm en koud buffet, alsook artiesten van eigen bodem zat er de stemming goed in, zelfs bij de polonaise waar alle hoeken alsook het bovendek van de boot werden aangedaan sloeg er niemand overboord. Onze artiesten; Henri van Schijndel met rode rozen uit het repertoire van Jantje Koopmans, maar ook ons durpke klonk er langs de waterkant. De vlieger van André Hazes werd vertolkt door Ernie de Haas en Henri van Schijndel, terwijl Jo van Schijndel de Duitse Heuvelen ten gehore bracht. .. , ook Hans Mels bleek zo'n rasartiest. Al bij al een zèèr geslaagde jubileumdag die georgani20

seerd werd door Gertjan Nouwens en Anja en Ernie de Haas, de digitale fotografie was in handen van Hans Reuvers. Afz; @pestaartje

IN ÉÉN KLAP POPULAIR! 'Nee, mam ik heb geen zin.' Lieke's moeder vraagt al de hele tijd of Lieke mee naar de film wil. Ze zitten in de kamer op de bank, naast elkaar. 'Maar waarom nou niet? Yasmien komt echt niet meer terug hoor.' Lieke wordt boos. 'Wat is dat nou voor een stomme opmerking! ' Roept ze. 'Het is toch zo.' Lieke s moeder klinkt ook boos. Lieke schrikt er een beetje van. Zo heeft ze haar moeder nog nooit gezien. Het i eYen stil, maar dan vraagt Lieke: 'Mam, vertel het me.' Haar moeder kijkt haar verbaast aan. 'Ve1iellen?' vraagt ze. L ieke knikt. 'Er is iets met jou, anders doe j e niet zo raar tegen mij!' Zegt ze zachtjes. Ze ziet dat haar moeder zich ongemakkelijk voelt. 'Stel niet zulke rare vragen Lieke!' Roept Lieke 's moeder dan ineens geïrriteerd. Weer schrikt Lieke. 'Doe normaal mam! Je bent anders! Je bent mamma niet!' Het is weer stil. Dan staat haar moeder met een ruk op, en loopt de kamer kwaad uit. Lieke blijft verslagen achter, Yasmien. Denkt ze. Ik moet Yasmien hebben! Ze springt op van de bank, grist de telefoon van tafel, en rent naar haar kamer. Maar als ze op haar kamer is, en Yasmiens telefoonnummer bijna heeft in gedrukt, gooit ze de telefoon op haar bed. Wat is ze nou toch allemaal in hémelsnaam aan het doen!? Yasmien wil haar helemaal niet meer! Lisa van Erp (12 jaar) Temmie van Uden ( 13 jaar)

GEZOCHT Hallo, wij zijn een poezen paar op leeftijd (11 jaar), ik (rode kater) en mijn vriendinnetje (lapjespoes) zijn op zoek naar een nieuw huis. Wegens medische gronden moeten wij helaas afscheid nemen van ons huisje en de bewoners, wie o wie heeft er medelijden en wil zijn huis, erf met ons delen, we gaan goed met kids en ook van honden raken we niet echt overstuur, gezien we dat allemaal gewend zijn. Het zou zo fijn zijn als er een plekje gevonden kan worden voor ons! !! Als je nou denkt, nou vooruit die 2 kunnen er ook nog wel bij bel dan even met ons vrouwtje nr 073 -5320966 of 06-41572887.


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Tel.: 07 -\ 532 15 20

Comfortabele s oefen en fauteuils

H. van Dint er S 073 53250 2 JIJ, 073 5320 21

Leiweg 2a 5386 KR

info@he a.nl

Geffen

s

www.cafezaalhethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

------------.---,

Bruiloften partijen vergaderingen

~E aoll~EN ~EllW --

· -

_-

-_:: -

_ --: -

\

(1000. Van alle markten thuis.

11

- ~-

www.vanwanr001J.nL

Bouwen op vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

11\,,,.r Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooï.nl

C1000

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

..d . 0 pen mgst1J en: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-1 8.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412-622213 ·

Geffen 073-5321995


BILJARTWEDSTRIJDEN DOK TEGEN DE GEBR. VAN W ANROOIJ Het was dit jaar weer volle bak met het biljarten en kaarten in het Oude Klooster tegen de familie van Wanrooij . Zes tafels (voornamelijk vrouwvolk) met rikkers en jokeraars en heel veel mansvolk en één dame aan de drie biljarttafels. Het werd wederom een gezellig Bourgondisch avondje uit, met wel de nodige spanning. Vorig jaar werd het een remise, (130 om 130) en dit jaar was het weer een spannende aangelegenheid, na 17 wedstrijden was er maar één puntje verschil ... in het voordeel van de familie van Wanrooij inclusief de kouwe kant. Kees van Wanrooij scoorde de hoogste serie van 37, er waren trouwens 25 serie's van 10 en hoger aldus waren de wedstrijden van een behoorlijk niveau. Toos van Wanrooij kwam 4 carambole's tekort daar haar tegenstander, Gerrit Hermes, plotseling met een serie van 11 op de proppen kwam. Eindstand 146 voor de Senioren en 147 Belgische winstpunten voor de "Gebroeders van Wanrooij", tevens de sponsor van deze biljartavond. De uitslag, achtereenvolgens carambole's, beurten, hoogste serie, gemiddelde en punten. 28 27 4 1.03 7 Jan v. Venrooij Theo v. Wanrooij 63 27 14 2.33 10 Frans v.d. Hurk 52 19 7 2.73 8 88 19 26 4.63 10 Piet v. Hinthum Piet v. Herpen 52 28 6 1.85 10 Rob v. Wanrooij 65 28 7 2.32 9 27 23 11 1.17 10 GerritHermes Toos v. Wanrooij 18 23 3 0. 78 7 60 21 13 2.85 10 Bern v.d. Heijden Andre v.Wanrooij 50 21 15 2.38 6 5 1.22 6 Gerrit v.d. Heijden 27 22 Sjefv. Wanrooij 40 22 10 1.81 10 Gerrit v. d. Rijt 48 21 10 2.28 9 Rob v. Wanrooij 67 21 11 3.19 10 Wim v. Druenen 32 25 5 1.28 5 68 25 11 2. 72 10 Piet v. Wanrooij Toon Kappen 50 19 9 2.63 10 Jas v. Dijk 47 19 9 2.47 9 32 24 4 1.33 8 Lambert Ruijs Cor v. Wanrooij 23 24 6 0.95 10 Harrie v. Rijn 32 19 6 1.68 10 Toon v. Wanrooij 32 19 5 1.68 8 98 13 33 7.53 10 Joop v. Dijk Albert v. Wanrooij 74 13 21 5.69 7 28 27 4 1.03 10 Wim Schuurmans Johan Swanenberg 29 27 6 1.07 6 Vos 42 13 19 3.23 5 Jo 104 13 37 8.00 10 Kees v. Wanrooij Nico v.d. Donk 52 23 10 2.26 10 Martin v. Wanrooij 48 23 10 2.08 9 22

BroerDamen Piet v. Wanrooij Jo v.d. Elzen Jan v. Wanrooij

45

23 11 1.95 8 68 23 10 2.95 10 42 27 15 1.55 10 36 27 7 1.33 6

Afz; Bestuur DOK

CÎJHartstichting

Nederlandse vrienden

van

de

hartstichting

Opbrengst collecte Nederlandse Hartweek

In de week van 15 t/m 21 april hebben 36 collectanten het mooie bedrag van € 2.104, 10 opgehaald, inclusief de Bedrijvencollecte. Vorig jaar was de opbrengst€ 2156,43. Hartelijk dank daarvoor. We kunnen daarom terugzien op een geslaagde collecteweek. Dank aan al onze trouwe collectanten en vooral ook zij die dit jaar voor het eerst meededen. Hartelijk dank namens de Nederlandse Hartstichting. Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen Rinie van den Berg Kees Jongeneelen

KOM OOK VOETBALLEN BIJ NOOIT GEDACHT! Lijkt het je leuk om in teamverband te voetballen? Wil je graag lekker sportief bezig zijn? Word dan lid van voetbalvereniging Nooit Gedacht! Vanaf het komende seizoen kunnen ook 5-jarige kinderen zich aanmelden. Zij vormen de Mini-Fen spelen alleen wedstrijden op zaterdag. Ben je 6 jaar of ouder? Dan kun je zowel doordeweeks trainen als op zaterdag een wedstrijd spelen. In verband met de indelingen van de teams is opgave voor de zomervakantie zeer gewenst. Bel voor inschrijving of aanmelding naar Elly van Laarhoven, telefoon 073 - 532 1063 . Meer informatie over Nooit Gedacht op www.nooitgedachtgeffen.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren , een afgewogen materiaalkeuze, feeli ng voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

"

verzorgd!

..•

drukkerijwihabo bv Heeste rseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073 ) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E d ~ h a bo.nl • 1 www.wihabo .n l

www.schoonheidssalonanne.n l

Met een cadeaubon kom Je pas echt mom voor

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, _ _ borsten handen voeten) • Exclusieve sier-ad ' ' van Beauzilt en Bella Ragazza • Permanente Make -Up , •, • •

SCHOONHEIDSSA LON

drukkerijwihabo

"l'i

\11''-

• Make-Up workshops

~\ANNEMoo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of rouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afsch eid nemen" ons informatieboekje/wil sbeschikking.

Ma: Di t/m Do: Vr: Za:

Bel: 0412 -623173

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V. Docfal aan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412 -6231 73 ,•,' .uitvaartverzorgingvan lith .nl contact@ui tvaartverzorg in gvanlith.nl

Gebr. van de Wetering --i.o. W~-,.~ 4}>~· ~ \. C, i: G'>

Dommelstraat 47

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdwete ringtransport .nl

Openingst ij den: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

INDIVIDUELE TRAINING • Nautllu!itralnlng • Cardiotrai ning • C::ombinatie Nautilus-Cardio

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance • 5wltching • Senim-entraining

MEDISC:HE FITNESS

13.00 tot 18.00 9.00 to t 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9..00 lot 20.00 9.0 0 lol 16.00

• Fysiot.niining • De Rug5chool • Revelidatietraining • Reïntegrat.ietrainlng

INDIVIDUELE TRAINING • A.....-angementen op maat

Papemlijk 12 • 53B6 E[ Geffen Tel. (073) 74 72 • Fax (073) 532 65 75

Kloosterstraat re- Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09. 0010.30, 13 .00-13 .30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13 .00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A . van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13 .00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker ma. 9.00-10.00 uur/vrij 10.00 - 11.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16. 07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09 .49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13 .07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28 .

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13 , tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.