Torenklanken 2007 - nr 05

Page 1

45e jaargang I nummer s l Maart 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

OPROEP VOOR ALLE (OUD)ELSHOFBEWONERS! !! Wij zijn op zoek naar foto's die betrekking hebben op buurtvereniging de Elshof. Zeker ook vanaf de begintijd, o.a. de oprichting, het mogen ook krantenknipsels zijn, maar zeker ook van de activiteiten die geweest zijn. De foto's worden gebruikt voor de fototentoonstelling die door de Heemkundekring wordt verzorgd tijdens Effe noar Geffe 2007. Heb je bruikbaar materiaal, neem dan contact op met: Marianne Draad, secretaris buurtvereniging de Elshof Tel. nr. 5325742. Je krijgt al het materiaal weer ongeschonden terug. Het wordt ingescand door de Heemkundekring van Geffen. Voor 3 april dien ik het materiaal aan te leveren aan Heernkundegroep Vladeracken.

OPEN DAGEN BASISSCHOLEN IN GEFFEN Op 3 en 5 april a.s. organiseren beide basisscholen in Geffen hun jaarlijkse open dag. Een uitstekende gelegenheid om kennis te komen maken met beide onderwijsorganisaties. Hoewel ouders via peuterspeelzaal en kinderdagverblijf schriftelijke informatie ontvangen over beide scholen, is deze beslist onvoldoende om een goede indruk te krijgen van het onderwijs. Wij raden dan ook betrokken ouders aan om een kijkje te komen nemen op beide scholen. Kennismaking voor nieuwe ouders zal plaats vinden in de ochtend. De middagen zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij de huidige leerlingpopulatie om de kans te benutten de school 'in bedrijf' te zien.

19

20

OPEN DAG ALOYSIUSSCHOOL Dinsdag 3 april 2007 (directeur: Ton van Zuilen. Tel. 073 - 5341008. Mail: primair@bsaloysius.nl) OPEN DAG MARIASCHOOL Donderdag 5 april 2007 (interim - directeur: Johan Ronday. Tel. 073 - 5341005. Mail: primair@bsmaria-geffen.nl )

Meer gedetailleerde informatie ontvangen 'nieuwe' ouders/verzorgers via peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, voorafgaand aan bovengenoemde data. Huidige ouders/verzorgers ontvangen deze informatie via de school van hun kind(eren). Mocht u onverhoopt geen informatie ontvangen hebben, wendt u zich dan tot de directie van de school. Wij hopen velen van u te mogen begroeten op en tijdens deze open dagen. Met vriendelijke groet, Johan Ronday Ton van Zuilen

KOPY INLEVEREN VOOR: 31 maart (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

Makelaardij Aan-/ verkoop

Regio Bank •

Huur/ verhuur

anc1er1ng Kromstraat 172 Oss 'ê'? (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z :J

f=

www.woonkrant.nl

~atie-en Adviesbureau bv

&

----

1DIES I GN

ONTWERP-AANLEG ONDERH O UD~RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel. : 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~:-EN@

MOTOR RIJSCHOOL

P. DE K~EIN ,Voo,iee,,e,~,u~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Autotel.:(06) 53184263

~

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het

Energie certificaat

voor woningen

Van Schijndel Bouwgroep bouwt

Papendijk 14b 5386 EG Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

distributiecentra, woningen en

al 60 jaar winkelcentra, scholen, bedrijfsgebouwen. Bouwen is

onze passie1 U herkent dat in alle facetten van ons werk en de kwaliteit van de uitvoerîng.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands ,

Dorpstraat 31 5386 AL Ge.ffèn tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep Bredeweg13 5386 KM Geffen tel: 073-5322961 fax: 073-5322232 mail@vanschijndel-bouwgroep.nl www.vanschijndel-bouwgroep.nl


vr. 30 mrt. 19.00 u * avondmis za. 31 m1i. 19. 00 u Gezinsviering (Palmpasen) mmv KK + Studieorkest zo. 01 apr. 09.30 u + H.Mis (Palmzondag) mmv Gemengd Koor ma. 02 apr. 19. 00 u * boeteviering met de diaken mmv Dameskoor do. 05 apr. 19.30 u Witte Donderdagviering mmv Gemengd Koor vr. 06 apr. 15.00 u Kruisweg door acolieten mmv Fluitekruid 19.00 u Goede Vrijdagviering mmv Gemengd Koor 21.00 u Viering "GoedeVrijdagNu" in Vinkel za. 07 apr. 21. 00 u Paaswake mmv Passe Partout zo. 08 apr. 09.30 u + PaasvieringmmvGemengdKoor ma. 09 apr. 19.00 u Gezinspaasviering mmv Kinderkoor

tekent God voor mij nu het kwaad mij treft. Iedere lijdensweg kent aspecten als verlatenheid, pijn, twijfel aan jezelf en aan God. We volgen Jezus in zijn laatste levensweek om te ontdekken hoe wij, zoals Hij, goed met ons eigen lijdensverhaal kunnen omgaan. De kinderen mogen een palmpaasstok maken om die na de gezinsviering iemand aan te bieden tot teken van medeleven. In de vieringen van zaterdag en zondag worden er palmtakjes uitgedeeld. Dan volgen de heilige drie dagen (het Triduum Sacrum) die één geheel vormen. In deze dagen gedenken we dat de wereld door Jezus verlost werd, maar ook werd de Kerk geboren "doe dit tot mijn gedachtenis". Witte Donderdag: Jezus gaat naar Jeruzalem om er het Joodse paasmaal te vieren en het te maken tot een nieuw verbond. Mensgeworden dienstbaarheid van God. De voetwassing als instelling van de naastenliefde, maar ook dat Hij zijn leven geeft uit liefde voor de mensen. Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag): van ouds een dag van bezinning en inkeer. Om stil te staan bij de Gekruisigde, bij alles wat moeilijk is in het leven. Het leed dat ons overkomt, maar ook het lijden en de dood die mensen elkaar aandoen. Om drie uur in de middag spelen kinderen Jezus' kruisweg na. Alle kinderen mogen bloemen neerleggen bij het kruis. Stille Zaterdag: Jezus is afgedaald in de dood om alles wat levensloos is aan te raken. Door de duister van de nacht straalt het licht: sprankelend licht, nieuw leven! Na het invallen van de duisternis, komen we bij elkaar in de paaswake voor de meest verheven liturgische viering van het jaar. We vieren dat we verlost worden tot nieuw en eeuwig leven in vier delen: 1) in de Lichtritus ontsteken we aan het gewijde Paasvuur de Paaskaars; 2) in de Lezingen waken en wachten wij, luisterend, zingend en biddend op de verrijzenis van Christus. We horen het Scheppings- en Bevrijdingsverhaal en de klokken gaan luiden bij de Paashymne; 3) het Water staat centraal als symbool van leven, de doopbelofte wordt hernieuwd; 4) de Eucharistie: het feest van de Heer en het feest van Pasen wordt gevierd. U kunt het gewijde water halen in het portaal van de kerk. Wilt u zelf een flesje of anderszins meebrengen om het water in te doen? Met Pasen is er een feestlijke hoogmis op Eerste Paasdag en een vrolijke gezinsviering op Tweede Paasdag. Zalig Pasen!

DE GOEDE WEEK EN PASEN De Goede Week begint met Palmzondag /Palmpasen, waarbij het lijdensverhaal wordt gelezen: ieder mensenleven is een verhaal van lief en leed. Sinds mensenheugenis roept lijden de vraag op naar het waarom. Wat be-

GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 3 april a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven).

Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur

uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Keurslagerij VAN TUY•

tlsJ

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager. nl

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail : info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag .nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie j

Omdat hef werk: ....... ...... . WILT UAFSLANKENiî~ e ogezonde en natuurlijke,manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ern is sc hilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

t echnieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken_ _ _ _ _ _ _ _ Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ER NIS

--.# schilderwerken

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven.

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298 . Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vrijdag 6 april (Goede Vrijdag) is de viering van 19.00 uur in de kerk i.p.v. de kapel Vrijdag 24 april geen H.Mis in de kapel i.v.m. Vormseltoediening in Vinkel Vrijdag 25 mei geen H.Mis in de kapel i.v.m. Vormseltoediening in Geffen DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 3 april in Vinkel - 1 mei in Geffen - 5 juni in Vinkel - in juli geen bijeenkomst - 7 augustus in Geffen - 4 september in Vinkel - 2 oktober in Geffen - 6 november in Vinkel - 4 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: februari 2007: Hanne van der Doelen - Kiara Wagemans - Ruben van Zandvoort PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zaterdag 31 maart: 19 .00 uur Palmpaasviering in de kerk Goede Vrijdag 6 april om 15 .00 uur Kruisweguitbeelding door kinderen. Tweede Paasdag 9 april om 09.30 uur Paasgezinsviering mmv Kinderkoor PROGRAMMA VORMSEL Do. 29 maart: 18.30 - 20.00 uur hoofdstuk 3 + kruisweg Wo. 11 april 18.30 - 19.30 uur hoofdstuk 4 EERSTE VORMELINGEN BIJEENKOMST We moesten verzamelen op dinsdag 27 februari bij het bejaardenhuis om zes uur.

Om zes uur moest iedereen er zijn anders had je geen friet (op tijd zijn dus ... !!) we hebben toen met alle vormelingen gegeten (dat was heel gezellig) daarna hadden we een spel dat er een envelop was waar allemaal de betekenissen van de namen van de vormelingen op stonden. Zo leerde je ook meteen iedereen kennen. Dat duurde ong. 15 min. Daarna had de kapelaan met ons hoofdstuk 1 van het projecten boekje doorgenomen. En na die uitleg kregen we nog een vastendoosje waar je geld in kunt sparen, daar had de kapelaan ook nog wat uitleg over gegeven. En toen waren we rond half 8 klaar. De volgende keer moeten we ons huiswerk af hebben en bespreken we dat op woensdag 14 maart. Een vormeling.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073 -5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie . WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 13 maart 2007: Jo van de Akker, 74 jaar 18 maart 2007: Wim van Loon, 60 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 heeft het volgende motto: "Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor!" We ontvingen reeds een mooi bedrag:€ 14.403,00. Hartelijk dank! Doe mee met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! 5


NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1as-afb()uw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

~

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. i ~ E~

0

SCHOENEN & SPORT

/Jii)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

RetYlt1tl!ouY.rn.,J,

'î,0

~

(I,'

-fT· ENA~•

~z

t·Hll•L'f'·ilfiäaiUft Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

tMM'tiUiimffü

~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~V!X

~V!X

'=

2

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnel.nl

Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

TANKSTATION

Levix Automatisering

tUintiiifiHWft Levix Automatisering

Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Dorpslraal 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

CUiniSfi1ffi"Ud➔

Levix Automatisering

TAXI

- Vervoe r v-oor z ieke nfo nd,s

- bu s j e

Walslraal 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090 Kerkstraat 11 Geffen {073) 532 13 13


U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.0014.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

RADIOUITZENDING KRO-RKK Op zondagmiddag 15 april a.s. tussen 12.00 en 14.00 uur wordt op Radio 5 in het programma "Het Klooster" een interview uitgezonden van Kitty Mul met oudGeffenaar Marinus van Nistelrooij. Ze praten over de pelgrimage naar Betlehem. Meer info op: www.katholieknederland.nl

EFKES BUURTE MÈ ... Wim van der Doelen (59 j.)

We - d.w.z. 43% van de Maasdonkse kiesgerechtigden hebben weer gestemd: voor ons Brabants Bestuur dit keer. Als nummer 17 geplaatst op de kandidatenlijst van het CDA, werd - uit Maasdonks "nest" - oud-Geffenaar Wim van der Doelen net gekozen als lid van de Provinciale Staten. (We hebben verder nog alleen Lambert van Nistelrooij uit Nuland als Europarlementariër, want ons aller Erik van Lith heeft de Tweede Kamer verlaten en runt nu een adviesbureau Water en Overheid). Wim wil zich graag weer inzetten voor de komende vier jaar; hij zit in de Commissie Ruimte en Milieu en behartigt vooral de "waterthema's". Wim van der Doelen volgde na de Lagere School de Landbouwschool en wilde niet verder leren. Op 15-jarige leeftijd ging hij werken op de melkfabriek in Oss als hulpje op het lab. Hij volgde de 4-jarige opleiding voor laborant op de zuivelschool in Breda en werd al snel melkwinningsadviseur voor de boeren. Dat was in de tijd van de overstap van melkbus naar melktank. Wim trouwde met Ida van Griensven en zij woonden geruime tijd in de Kloosterstraat. Zij kregen twee dochters Wendy en Simone. De ruilverkaveling bracht met zich mee, dat Wim samen met zijn broer Jan het ouderlijk boerenbedrijf in een maatschap gingen voortzetten in de polder in Maren-Kessel. Na een vijftal jaren werd het bedrijf gesplitst: Wim hield melkvee en Jan melkvee en varkens. Omdat Ida meehielp in het boerenbedrijf, kon Wim intussen meerdere bestuursfuncties aanvaarden: hij zat in het afdelings-, het kring- en het hoofdbestuur van de

NCB, later ZLTO. Hij was lid van de Landinrichtingscommissie en lid van het college van het Waterschap Maaskant en Aa & Maas en tevens loco-dijkgraaf. "Een boeiende periode" vindt Wim. "Het Waterschap beheert de infrastructuur op het gebied van de kwantiteit en de kwaliteit van het water. Spannende tijden waren de hoogwatersituaties in 1993 en 1995. Omdat Wim en Ida geen opvolgers hadden voor hun boerenbedrijf, bouwden ze het af en verkochten de boerderij in 2001. "Toen ben ik ook gestopt in het hoofdbestuur van de ZLTO, omdat ik vind, dat je zelf als boer aan bedrijfsvoering moet doen, wil je diens belangen behartigen." Daarop volgde de vraag tot kandidaatstelling voor de Provinciale Staten. Is dat leuk werk? Is het geen suf, onbelangrijk middenstation tussen gemeenten en rijk, waarvoor we weinig stemmers naar de stemmachine krijgen ... ? Wim lacht: "Het was voor mij inderdaad ook wennen aan 'de andere kant van de tafel'. Je bent in een belangenorganisatie gewend om functioneel te werk te gaan. Maar in de politiek ligt dat anders: er zijn afspraken en er liggen coalitieprogramma's. Je wint niet altijd, ook al heb je de beste kaarten! Echter, naar gelang van tijd, voel je je een speler in de politieke wedstrijd en dan wordt het spel interessanter. De provincie speelt een belangrijke rol als middenbestuur tussen rijk en gemeenten. De meest in het oog springende beleidsterreinen zijn Ruimtelijke Ordening, Natuur en Landschap, Milieu, Openbaar Vervoer, Cultuur, Zorg en Welzijn, Veiligheid en Economie. Daarbij pakt de provincie bovenlokale zaken op, coördineert en bemiddelt, pleit voor de Brabantse zaak in Den Haag en Brussel en probeert ervoor te zorgen, dat het leven in het Brabantse land, goed is," aldus Wim. Wim vindt het van groot belang dat er goed wordt samengewerkt. "Jouw ideeën moeten ook die van de anderen worden. Geen tegenstellingen creëren. Goede ideeën moet je steunen, ook al komen die "uit een andere koker" en dat is voor sommigen moeilijk. Een algemene stelregel is om te kijken hoe dingen wél kunnen en daarbij procedures versimpelen en overbodige regels afschaffen. Daar is de laatste 4 jaar echt aan gewerkt, maar het gaat niet van: grote stappen - snel thuis, veranderingen kosten tijd! Wim moet het provinciale (landschaps)beleid soms verdedigen "in het hol van de leeuw": de land- en tuinbouwers die worstelen met economisch bedrijfsvoeren met daarnaast aandacht voor milieu, natuurbeheer, landschapsinrichting en waterhuishouding. "Het gaat in Brabant goed" vindt Wim en hij draagt de slogan van zijn partij: "Trots op Brabant" dan ook van harte uit! 7


Ik pols nog even of het industrieterrein Waalboss wel echt nodig is, omdat dat' dicht bij mijn deur komt'. "Oude bedrijventerreinen herstructureren zou een goede optie zijn, maar daar heb je niet altijd grip op. Waalboss moet op de lange termijn economische zekerheid bieden" is het antwoord ... jammer genoeg! Wim is gemiddeld zo'n 3 dagen bezig met het Statenwerk: 1,5 dag op het Provinciehuis, met daarnaast werkbezoeken, contacten onderhouden met gemeenten, doelgroepen en netwerken. Ze zijn o.a. druk doende met de Europese wetgeving rond de Kaderrichtlijn Water (2006-2027) waarbij gestreefd wordt naar een optimale kwaliteitstoestand van het oppervlaktewater. Wim zijn volksvertegenwoordigende rol is nooit één op één, dat kan niet met een middenbestuur als de Provinciale Staten.

•••••••••

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

•• • •• •• •• • •

■ CITY LINE~ K

E

u

K

E

N

s

- -- - --

-

n~2St1~s~..

_...,-

~

RELAXED OP WEG ??

i:::':::iiî;.li

auto rij les gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

schü/ler ••. KOCHEN"

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

■ ■

&lE::

ADMINISTRATIEKANTOOR Openingstijden van onze showroom zijn :

Maandag 1/m Donderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau C::: C> p p

EH""I S

c::I Î j I< .2 4-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

-

î

............... _,,,,,,,,.,

Iljschool vinkel

■ ■ ■ ■

"De mensen weten hoe ik erover denk: Ik probeer m'n best te doen, maar ik houd ze geen worst voor, die er niet is. Je moet keuzes maken. Het is zeer boeiend om met mensen bezig te zijn en daarbij moet je kritisch op jezelf blijven. Belangrijk is ook om jongeren ruimte te geven. Ze zijn geïnteresseerd en ze weten veel; accepteer hen en geef ze verantwoordelijkheid. Brabant Breed ... !" Wim zal in zijn nieuwe Brabantse periode zijn naam eer aan doen, want je bent ondergeschikt aan het belang van de mensen, de "doelen" staan voorop. Die houding zal hij proberen uit te stralen. Daarnaast genieten Wim en Ida van hun kinderen en vier kleinkinderen. Wim heeft nog tijd om te knutselen voor hen en Ida is de spil in en om het huis. Veel succes 'op het provinciale pluche'!

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren töt onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 . 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


A.

~ ROND DE DORPSPOMP ~ -

Maasdonk stemde weer traditioneel voor de Provinciale Staten. Alleen de S.P. wint duidelijk. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezing zou wel eens de S.P. kunnen binnensluipen. In Vinkel hield het C.D.A. royaal stand. Onze oud-dorspsgenoot, Geffenaar Wim van der Doelen, kreeg wat minder voorkeurstemmen. Hij behoudt zijn zetel in de Staten en daarmee feliciteren wij hem. De Stamtafel was en is zeer positief over de Carnaval in 2007, maar helaas moeten wij toch aandacht besteden aan de klacht van een Papendijker (zie Torenklanken no 4 pag.10). Vanaf dele Carnavalviering op zaterdag werd er her en der van alles vernield: Planten uit tuinen getrokken en meegesleurd, heggen, reclameborden, verkeersmarkeringen, tuinornamenten, fietsrouteborden etc. vernield en weggesleept. Als je nuchter wordt, ga je toch de aangerichte schade vergoeden/herstellen; wij vrezen echter dat dát terroristisch vandalisme te maken heeft met drugs en drankgebruik van te jonge lieden, die het besef van het "MIJN en DIJN", hebben verloren. Opnieuw vragen we ouders van deze verdwaasde pubers attent te zijn i.p.v. te denken "D'n onze kan dà nie gedaan hebbe! !!". Deze vieze nasmaak na zo'n mooi feest doet PIJN!!! Wat jammer!! We geven dan maar gauw de schuld aan de politie of gemeente, gebrek aan accommodatie voor deze jongeren, en de bronnen waar drank wordt opgepompt. Welvaart, teveel geld, te veel vrijheid, te weinig controle, het ontbreken van normen en waardebesef vormen de basis van dit crimineel groepsgedrag. Het thuisfront is de eerst geroepene om dit onheil te stoppen. "Het geheugen van Maasdonk", riep ons op mee te werken aan het bewaren en vastleggen van de historie van Geffen, Nuland en Vinkel in een samenkomst in "De Meent" met deskundigen. De stamtafel praat later na over de oogst. Zeer verheugend is de opening van het nieuwe POSTDUIVENHUIS met de passende naam "DE SPOETNIK", waar alle Geffense postduivenhouders eensgezind verenigd zijn en de oude strijdbijl, concurrentie definitief is begraven en zo die ene CLUB een grote eensgezindheid uitstraalt. Het is tevens een eerbetoon aan Wim van Wanrooy, zaliger gedachtenis, die zich hiervoor persoonlijk met hart en ziel heeft ingezet. (Spoetnik was het le Russische ruimtevaartuig, kunstmaan, of satelliet). Veel oudleerlingen van de Aloysiusschool zullen echter de naam "SPOETNIK" nog vereenzelvigen met mèster Prinssen. (de leerlingen vonden het een heerlijke spotnaam!!) Hij vindt het achteraf een eretitel en

had eigenlijk bij de opening van "DE SPOETNIK" die spotnaam, nu eretitel, moeten inleveren. Dorspbelangen heeft haar tijdelijke voorzitter Jan Voermans een plaats gegeven in de Raad, waarvan hij door zijn deskundigheid (grote dossierkennis, ervaring) een belangrijk en verdienstelijk lid is. De Raad is weer compleet, maar het bestuur van Dorpsbelangen heeft daardoor vacatures, die niet zo gemakkelijk in te vullen zijn. Ook Jan van Ravenstein is niet langer meer beschikbaar als de man die de P.R. (public relations) verzorgt, de contactman met zorg voor zakelijke en ambtelijke betrekkingen. Te hopen dat een en ander snel wordt gerepareerd, immers de draagkracht voor het gemeentebestuur steunt op 2 coalitiepartijen, waarvan Dorpsbelangen deel uitmaakt. De stamtafel kijkt bezorgd naar de kalender als het gaat om uitvoering van beleid t.a.v. het scholenplan en het centrumplan. De planning moet meer in overeenstemming zijn met de werkelijke realisatie, al ligt er al wel weer een nieuwe bouwschets klaar voor en rond de nieuwe Basisschool. De stamtafel heeft duidelijk aangegeven, dat er maar een plek is voor de noodscholen: Rond, achter en naast de "ZELDENRUST". De Basisscholen hebben al plannen om afscheid te nemen. Een werkgroep rond de Aloysiusschool zet een grootse reünie op met alle oud-leerlingen en bereidt een historisch document voor, rond 50 jaar Aloysiusschool (de bouw begon in 1957 de opening was op 13 jan. 1958. Wij vrezen, dat de nieuwe Aloysiusschool beslist de 50 jaar gaat halen. Voor oude klassenfoto's en eventueel andere documenten bent U zeer welkom bij Juffrouw Diny, Diny van Wanrooy- Romme tel 0735324386) en de Mariaschool werkt aan een culturele feestweek rond historisch en bedrijvig Geffen. Er wordt vanuit gegaan, dat in het komend schooljaar in noodklassen wordt gewerkt. De website van de gemeente Maasdonk is al lang niet meer up-to-date en volledig. De gemeente scoorde slecht bij een landelijk onderzoek: PLAATS 530! !! Foei, foei!! Ter vergelijking, Lith staat op no 66 van alle gemeenten. Het voorstel om nieuwe apparatuur à 30.000 Euro aan te schaffen en voor 15. 000 aan programma's te kopen en voor 10.000 Euro ambtelijke werkuren beschikbaar te stellen werd helaas af gewezen. Men wist geen Raad, waar het geld vandaan te halen. De burgemeester moet met een nieuw rapport komen. De O.Z.B. mag niet verhoogd worden, dat is immers een vaststaand besluit! Mogelijk kan men bij vergelijkbare gemeenten "het licht" op gaan steken. Alle afdelingen van de gemeente moeten beter met elkaar functioneren om te komen tot goede informatie naar buiten!!! De ondernemersvereniging Geffen kent een ernstig probleem. De werkgroep ondernemers, die betrokken was bij het Centrumplan is abrupt uit elkaar gevallen. De overkoepelende organisatie zal de zaak weer snel en 9


vakkundig moeten lijmen. Geffen is toch niet alleen bedrijvig, gastvrij en gezellig, maar ook en vooral EENSGEZIND. En dat laatste heeft vooral bijgedragen tot bloei van Geffen. Daarom onze oproep "KOM EFFE TOT EENSGEZIND GEFFEN!!!" Excuus en Vergeving in de goei WEEK!!! De molen 'de Vlijt' is geschouwd. Er dreigt geen gevaar. Het is wel jammer, dat molenaar Paul Wagemakers geen assistentie krijgt en dat de molenaars van onze 2 kostbare molens nauwelijks samenwerken is onbegrijpelijk. Het blijft toch allemaal mensenwerk "De Vlijt" verdient meer aandacht. We nodigen de molenaars maar eens aan de stamtafel; We hopen/verwachten, dat ze spontaan reageren. Wij vonden het nieuw aangekondigde Maasdonkse evenement "WIE IS THE BEST OF MAASDONK" op zoek naar het beste zangtalent een schitterend idee. Op 30 maart was er al een voorronde in Nuland en op 14 april a.s. in café Govers in Geffen om 20.30 uur. Op 27 april kun je nog naar Vinkel. Je moet je wel vooraf aanmelden. Gezelligheid staat hierbij voorop. Op 11 Mei is de FINALE!!! Ook Geffen werd opgeschrikt door vals Sirenegeloei. Dan sta je toch weer stil bij de gevaren, die ons bedreigen. De gemeente weet wel wat en wanneer er gevaarlijke wagonladingen over het spoor rijden, maar heeft nauwelijks weet van wat er aan gevaarlijk spul over de A59 gaat. De vraag: "Waar woon je veilig?", blijft moeilijk te beantwoorden. Toch maar vertrouwen, dat het allemaal goed gaat, maar intussen wel alert blijven en hopen dat de gemeente in samenhang met alle mogelijke instanties een goed Rampenplan heeft. Bij Sirenegeloei toch maar op je hoede zijn en hopen dat het vals alarm is. We wensen U een goede "GOEDE WEEK" toe en "unne Zaolige Paosse". "Ër wurd dur alleman opaon gewerkt". Van stamtafel 257. Volgende stamtafel met gratis drankjes en koffie en hartigheid op 1 april a.s., weer in Café Govers van 10.30 tot 12.00 uurr met napraat tot 12.30 uur. U bent zeer WELKOM. Er staan stoelen leeg. Dus grijp je kans. Het deelnemerschap is immers altijd gratis, ook na 1 april. Voor op- of aanmerkingen de Prins tel.0412-640982. Hou Doe.

I

ERNIS ~

schilderwerken

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00 10

F. 073 532 6510 E. info@ernis .nl 1. www.ernis.nl

SCHOLENVOLLEYBALTOERNOOI G'68 MAASDONK GROOT SUCCES!! Op vrijdag 9 maart 2007 is er door onze volleybalvereniging G'68 Maasdonk opnieuw een scholenvolleybaltoernooi georganiseerd. Dit toernooi is wederom uitgelopen tot een groot succes! De opzet van het toernooi is de jeugd in aamaking te laten komen met de sport volleybal op zich en zo dus ook de bekendheid van de vereniging te vergroten. Ruim 100 kinderen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen uit de gemeente Maasdonk vertoonden op vrijdag 9 maart vol enthousiasme bun vaardigheden, zodat ze tegen leeftijdsgenootj es konden strijden om' de eer van de school'.

Kijk voor foto's van dit scholenvolleybaltoernooi op www.g68maasdonk.nl Einduitslag van de groepen 7: le Rood-wit-blauw 2e The Jumpers De Hoogakkertjes 4e EVVC De bende van vijf 6e The pink ladies The Troubles De Boschenaren 9e Vinkelse Power Girls l0e STEEY The Campions The Volleystars Einduitslag van de groepen 8: 1e Jumpsty Ie Nuland 2e FC de Kluners 3e FC de Dropjes 4e Playboy Konijnen 6e 7e 9e

The Jump Masters De Kikkers

~i:e:,rnrls Naamloos Froebies

~

e ~)],~ ~ "'~ ~9_ _ _ \ 'êipc!~ ~ ~ '""

'-~

Wij hopen natuurlijk van harte dat wij deze aspirantvolleyballertjes binnenkort bij onze club mogen verwelkomen! Jullie zijn dan ook van harte uitgenodigd om een keer bij een training te komen kijken, of natuurlijk al meteen mee te komen doen!! Onze jeugd traint op zaterdagochtend in de Geer te Geffen van 9 .30 tot 11 .00 uur. Voor vragen of voor meer informatie kun u altijd contact opnemen met de Suzan School, coördinator jeugdzaken (g68maasdonk@hotmail.com of06 - 10 12 10 26)


DE UITDAGING ... ! We willen allemaal onszelf wel eens overstijgen... ... Zo ook Danny Bens (34 j. ), getrouwd met Sandra van der Heijden en vader van Daisy (7 j .) en Mike (5 j.). Danny gaat een fikse uitdaging aan: op 20 maart is hij , met zijn fietsmaat Emo van Dongen naar Knysna (Zuid Afrika) vertrokken, om deel te nemen aan de mountainbike marathon De Cape Epic , "een magische en ongetemde mountainbikerace .. ." zo kopt de aankondigingsflyer! Danny's sport was aanvankelijk motorcross. Vijftien jaar lang was hij een verdienstelijk crosser op Europees niveau. "Ik finishte altijd net achter de beste!" Vanwege een rugblessure moest hij een vervangende sport zoeken en dat werd mountainbiken. Inmiddels is Sibo-Beti opgericht, een eigen (vrienden)mountainbikeclub, vernoemd naar de sponsors. Zij rijden wedstrijden op een goed niveau in de fundklasse. "Het gaat ons om het bosje bloemen en de schik" zegt Danny, "en soms krijgen we een onderdeel voor onze fiets." Erno van Dongen maakte hem warm om de grote wereldbekerwedstrijd in Zuid Afrika - waar b.v. ook Bart Brentjens aan deelneemt - te gaan rijden. Erno deed al een keer mee, maar fietste toen vooral 'om de eindstreep te halen'! Nu gaan Erno en Danny als team voor 'iets meer dan de wedstrijd uitfietsen', ze streven naar een plaats bij de eerste 50! (Er nemen 500 teams deel, waarvan 8 uit Nederland). Omdat Danny in ploegendienst werkt (hij is voorman op de kartonnageafdeling bij drukkerij Acket) had hij overdag mogelijkheden om zich goed voor te bereiden op deze marathon. Hij trainde 5 x per week 4 uur en op zaterdag en zondag 3 tot 5 uur. Ze zochten de "klimmen" op in bestaande mountainbikeroutes en de "rotsen en de bergen" moesten worden genomen in Berg en Dal en in Limburg! "We hebben goed en gezond getraind" vindt Danny, "je moet gedreven zijn, maar toch rustig blijven; je bent gauw geneigd om te veel te doen. Ik heb veel opgestoken van de adviezen van Asse Bruinenberg en Sandra zorgde daarnaast voor de nodige koolhydraten in de maaltijden!" "Extra krachttrainingen zijn niet nodig, alles moet van nature gaan. Naast de fysieke training moetje jezelf ook mentaal goed voorbereiden; goed weten waarmee je bezig bent. Emo is hierbij mijn coach, hij weet tenslotte wat je kunt verwachten." De Cape Epic wordt voor de 4e keer georganiseerd en is de zwaarste meerdaagse marathon. In 8 dagen moeten 900 km. worden overbrugd en 16.000 hoogtemeters worden getrotseerd. Ter vergelijking: over 2000 h.m. stijgen per dag, doe je in de Ardennen 4 dagen!

Ze starten in Knysna aan de kust en de finish is in Kaapstad. De Tafelberg, bijna op het einde, is het hoogste punt. Erno en Danny moeten bij elkaar blijven. Goed drinken is een vereiste en er zijn dagelijks 3 pauzeplaatsen om bij te tanken. De ijlheid van de lucht kan een bijkomend probleem zijn, maar het moet zonder extra zuurstof kunnen. Bij pech moeten ze zelf de schade herstellen en als ze niet op tijd binnen zijn, is het einde oefening. De organisatie is zeer goed, weten de bikers: de verzorging, het vervoer van de spullen, de slaaptenten (iedere persoon heeft een eigen tentje): alles is optimaal geregeld. Om wat te wennen aan de temperatuur aldaar, zijn ze 4 dagen voor de race aanwezig op de plaats van bestemming. Danny en Erno fietsen niet alleen voor eigen plezier, maar zamelen sponsorgeld in voor de Stichting IMBA Children's Home. Danny was bekend met deze organisatie, omdat Marijke Acket (de dochter van zijn baas) zich samen met Ronald van der Laan en Enid Mauluka actief inzet voor 60 weeskinderen in Zimbabwe. Er zijn al heel wat gelden binnengekomen en de Wilde Ganzen en NCDO zullen het bedrag verdubbelen. Als u de jongens wilt steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 1080. 75.397 t.n.v. IMBA Children's Home, Uden. "Het begint nu heel spannend te worden; 's nachts droom ik ervan" zegt Danny. Trots toont hij zijn nieuwe outfit met sponsorprints: 5 sets speciaal in Italië vervaardigd. Sandra zal blij zijn, als de race gereden is en alles weer zijn gewone gangetje gaat. "Alles draait momenteel om "Danny en zijn fiets!" Daisy en Mike blijven er vrolijk onder: "We gaan papa mee wegbrengen naar Schiphol en dan gaat hij fietsen in Afrika en een shirt winnen ... !" Ze gaan in ieder geval papa elke dag even bellen. En Mike heeft zijn eigen uitdaging: hij mag dan op zwemles ... Wij kunnen de wedstrijd dagelijks op Eurosport volgen en via de website www.sibo-beti.nl wordt u op de hoogte gehouden van de ervaringen van Danny en Erno. We hopen op een goed resultaat voor deze twee doortrappers en wensen hen veel succes toe! STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nula nd openin1=istijden: maardaq -vrijdaq: 15.00 - 21.00 uur zaterdaq -zondaq: 14.00 - 21.00 uur telefoon: 073 532 18 27 ster,1 id eotheekn u la rd @hetnet. n 1 w,,w,.t.sterv id eotheek. n 1

11


geeft een goed gevoel als je kunt delen en tevreden kunt zijn met wat minder geld en luxe. Je wordt er echt niet armer door, het is juist verrijkend voor ons leven. De wereld groeit als we delen!

MISSIZ OMWIICKEIMG v.mt GE/7rN

Vastenactie voor Suriname Vasten is echt nog niet uit de mode. Integendeel, we zijn er ons allemaal terdege van bewust dat matigen en iets minder luxe heel goed is voor onze gezondheid en ons welzijn. Dat wil nog niet meteen zeggen dat het gemakkelijk is om te vasten. Het kost even wat moeite maar je hebt dan ook een zeer voldaan gevoel daarna. Het vasten in de vorm van minder en gezonder eten geeft je fysiek een fitter en vitaler gevoel. Het vasten in de vorm van financieel of materieel iets afstaan geeft mentaal een goed gevoel van samen delen en mensen die het minder hebben ook iets gunnen. U hebt deze week volop de kans hieraan iets te doen. Collecte met vastenzakjes Deze week komen onze collectanten bij u aan de deur met het vastenzakje. Voorheen plakten we de zakjes in Torenklanken maar omdat bij veel mensen het zakje zoek raakte nemen onze collectanten het nu voor u mee. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor Suriname. Een speciaal land want tussen de Nederlanders en de Surinamers is een historische band. De officiële taal is nog altijd Nederlands in Suriname. De economische situatie in Suriname is niet best. 70 % van de mensen leeft onder de armoedegrens . Vastenactie wil met uw geld projecten steunen van de NVB de Nationale Vrouwen Beweging. Veel vrouwen staan er alleen voor en de NVB helpt vrouwen om een bedrijfje te beginnen zodat ze in hun eigen bestaan en dat van hun familie kunnen voorzien. Ook de zorg voor ouderen, gehandicapten en de opvang van kinderen uit probleemgezinnen wordt gesteund met het geld van Vastenactie. Ook de kinderen doen mee Op de twee Geffense basisscholen werken de kinderen aan een project over Suriname. Ook zij doen mee met het vastenactieproject. Het vastendoosje dat op school aan de kinderen is uitgereikt gaan ze vullen met geld. Geld waarvoor ze moeite hebben gedaan. Verdiend door het uitvoeren van klusjes, taken en karweitjes. Misschien hebben ze van hun zakgeld of uit de eigen spaarpot iets in het doosje gestopt. Het is goed wanneer kinderen al jong leren om te delen en iets over te hebben voor mensen die het minder goed getroffen hebben dan wij. Het

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. En mocht u de collectant aan de deur missen dan vindt u in uw brievenbus het collectezakje. U kunt dat dan alsnog bij de pastorie in leveren met uw bijdrage. M.O.V groep Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

1 JUNI REÜNIE ALOYSIUSSCHOOL De datum van de reünie komt nu langzaam in zicht. De reünie zal op vrijdag 1 juni 2007 zijn v an 19.00 tot ongeveer 23 .00 uur. Bij binnenkomst krijgt U een kop koffie of thee. Daarnaast krijgt U nog een consumptiebon. De rest van de drankjes moet zelf betaald worden, maar we houden een zo schappelijk mogelijke prijs aan. Er zijn al een aantal mensen die zich bij Ellen of mij heeft aangemeld. Bedankt daarvoor. Binnenkort moet U zich op www.bsaloysius.nl aanmelden. Er wordt aan gewerkt dat U zich daar kunt opgeven. Houd de website in de gaten!!!!!! De mensen die zich al bij ons aangemeld hebben, zullen door ons op de schoolwebsite worden gezet. Mensen die nog niet gemeld hebben dat ze komen, moeten dat zo snel mogelijk doen op bovenstaand emailadres. Het leuke van dit adres is, dat je meteen kunt zien wie er nog meer komt. We horen in de wandelgangen dat veel mensen van plan zijn om te komen, maar daar is bij ons niets van bekend. Geef je op, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er genoeg besteld wordt. Alvast bedankt. Ineke Gerrits

PS LAATSTE NIEUWS 50 JAAR ALOYSIUS Sinds deze week kan je terecht op de website. Bovenaan staat 50 jaar Aloysius klik hier voor de reünie. Als je dat doet komt de rest vanzelf. Er staan al een aantal mensen op. Kijk eens of er oude bekenden bij zij . Tevens melden we dat er een jubileumboek komt. Daar staat 50 jaar geschiedenis in met foto's . Het boekje wordt geschreven door Diny en Leny Romme. Het boekje zal tijdens de.reünie verkocht worden. Tevens vragen wij jullie om nog eens goed te zoeken naar foto 's uitje schooltijd. We hebben er nooit genoeg. Zet j e naam en adres erop, dan gebruiken wij hem voor de reünie. Als de reünie is afgelopen, krijg je de foto weer mee naar huis.

12 ----

-

--


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

t

l

SPREEKUREN Burgemeester: P C.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder MJM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19 .00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17. 00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

MAG IK EVEN EEN MAATJE METENINUWTUIN? Deze vraag kan de komende tijd aan u gesteld worden als u in de gemeente Maasdonk woont. In deze en enkele omringende gemeenten vindt een bijhoudingsronde plaats voor de GBKN. De Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) is de meest gedetailleerde topografische basiskaart van heel Nederland. De eerste aanzet voor deze kaart is vastgelegd in een Koninklijk Besluit in 1975. Het idee erachter is dat er één basiskaart beschikbaar is die door meerdere partijen gebruikt wordt om hun eigen beheerszaken op uit te voeren (leidingen, grenzen, uitbreidingsplannen, enz.). Dit kunnen nutsbedrijven, kadaster, waterschappen en gemeenten zijn. In Noord-Brabant en Limburg wordt deze kaart gemaakt en bijgehouden door de Stichting GBKN-Zuid. Op dit moment vindt een bijhoudingsronde plaats in onze gemeente. Dit betekent dat door middel van landmetingen informatie aan de kaart wordt toegevoegd. Deze metingen zijn uitbesteed aan een Ingenieursbureau. In onze gemeente is dat het bureau: Arcadis Ruimtelijke Informatie. De metingen kunnen niet altijd op openbaar terrein plaatsvinden en soms is het nodig om metingen te doen op uw terrein. De medewerker van het Ingenieursbureau zal aan u toestemming vragen wanneer een meting in uw tuin gewenst is. Graag wil de Stichting GBKN-Zuid uw medewerking hiervoor vragen. De medewerkers van het Ingenieursbureau kunnen zich desgewenst aan u legitimeren. De bijhoudingsronde vindt plaats in 2007 maar ook daarna zal het bureau de veranderingen blijven opmeten. Wilt u meer informatie over de GBKN dan kunt u via Internet de site van het Landelijke Samenwerkings Verband GBKN raadplegen. Het adres is: www.GBKN.nl. In de rubriek "regionale organisatie" kunt u kiezen voor informatie over de Stichting GBKN-Zuid.

ROMMELMARKT TE NULAND De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag 31 maart weer een grote rommelmarkt in Gemeenschap "De Meent" te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. De markt is geopend op zaterdag 31 maart van 09.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 31 maart. 13


Het is belangrijk om een hypotheek af te sluiten die goed past bij uw persoonlij ke situatie. Zeker zo belangrijk is ook om daarna de hypotheek up-to-date te houden. Veel d ingen hebben invloed op uw financ iële situatie. Persoo nlijke gebeurten issen zoals trouwen, scheiden, erven of het krij gen van een kind. Maar ook fiscale rege ls of economische ontwikkeli ngen. Wij denken graag mee met de verande ri ngen in uw én onze omgeving.

Wanneer u nu een hypotheek afsluit, ontvangt u gratis een passend interieuradvies!

Doe de Rabobank Hypotheek Update op www.rabobank.nl of bel voor een afspraak (0412) 45 76 30

Rabobank


HEEMKUNDEWERKGROEP 'VLADERACK' ORGANISEERT LEZING 'BIJGELOOF IN BRABANT' De lezing wordt gegeven door Paul Spapens, hij is journalist bij het Brabants Dagblad en pubhceerde tientallen boeken over Brabantse onderwerpen. Paul Spapens baseert zijn lezing deels op zijn boek 'Bijgeloof van alledag'. Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het afkloppen op (blank hout), niet onder een ladder doorlopen, 'gezondheid wensen' als iemand niest en het fenomeen van het gelukbrengend hoefijzer. Tijdens delezing worden achtergronden, herkomst en dergelijke beschreven, en getoond met talrijke mooie foto's. Bijzonder aan deze lezing is dat hij 'interactief' is. Voortdurend nodigt Paul de bezoekers uit om zelf met voorbeelden te komen van bijgelovige praktijken. Paul Spapens staat garant voor een plezierige avond. De lezing is op dinsdag 10 april om 20.00 uur in de Jagerzaal van de Gouden Leeuw te Geffen. Leden en niet leden zijn van harte welkom, de toegang is gratis.

COLLECTE JANTJE BETON Buurtvereniging de Elshof heeft dit jaar de collecte mogen verzorgen voor het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton, een organisatie met de slogan 'samen spelen is leren samenleven'. We hebben in Geffen maar liefst€ 884,- opgehaald. Zoals gebruikelijk krijgt de collecterende vereniging de helft van de opbrengst welke vervolgens besteed moet worden aan kinder/jeugdzaken. Het bedrag zal te zijner tijd besteed worden voor een (deel van een) speel- ofklimtoestel voor de (wat oudere) kinderen in de Buitelhof. Ik wil hierbij alle Geffenaren, die financieel hun steentje bijgedragen hebben, hartelijk bedanken voor hun gift én uiteraard alle collectanten die hier hun tijd aan gegeven hebben en Jan van Gogh, de coördinator van Jantje Beton voor Geffen, die de buurtvereniging deze mogelijkheid heeft gegeven. Marianne Draad Secr. Buurtvereniging de Elshof

WIE WAT WANNEER

02 Buurtvereniging "De Molenhoek", Paasstukjes maken 08 1e Paasdag 09 2e Paasdag 10 KVB/KVO, thema avond apotheek 19 Ophalen oud papier 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 22 Regiowedstrijd FCC Nuland 2 7 Ophalen oud papier 30 Koninginnedag MEI 02 KVB/KVO, fietsen naar de St. Jan 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 06 Eerste communie 07 t/m 18 Mei vakantie 10 KVB, moederdag viering 17 Hemelvaart 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 20 Buurtvereniging "De Molenhoek", Gezinsfietstocht 24 Ophalen oud papier (verzet 17 mei) 25 Vormsel 25 Ophalen oud papier 27 Ie Pinksterdag 28 2e Pinksterdag 29 t/m 01 juni Wandel 4 daagse JUNI 05 KVB, fietstocht 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) 21 Ophalen oud papier 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) 23 Jeugdbrandweerdag 24 Buurtvereniging "De Molenhoek", Sport en spelmiddag 29 Ophalen oud papier 29 KVB, avond speurtocht JULI 02 begin zomervakantie 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 19 Ophalen oud papier 27 Ophalen oud papier Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

MAART 30 Ophalen oud papier 31 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 01 Regiowedstrijd FCC Nuland

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 15


Geffen, Leiweg 6 Units vanaf 300 m2 Huurprijs bedrijfsruimte vanaf €40,00 per m2 / jaar Huurprijs kantoorruimte vanaf €70,00 per m2 / jaar

Royale bedrijfsruimten met inpandige kantoorruimte en buitenterrein gelegen aan de rand van Geffen, industrieterrein Leiweg/Bredeweg. Het object is uitermate goed geschikt ten behoeve van productie en/of opslag. Het object is tevens gedeeltelijk te huur.

Vloeroppervlakte Bedrijfsruimten: 1812 m2 Kantoorruimte: 115 m2 Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

16


ASPIRANTEN 2 KPJ GEFFEN IN HET NIEUW! Zondag 4 maart j.1. ontvingen de aspiranten van KPJ Geffen hun nieuwe shirts gesponsord door: Café/zaal het Haasje en stratenmakersbedrijf Dapp"ers v/d Loop uit Geffen. Dankzij jullie staan onze aspiranten er weer goed bij op het veld. BEDANKT!! hiervoor.

Hl KPJ GEFFEN IN HET NIEUW! Zondag 11 maartj .1. ontvingen Heren 1 van KPJ Geffen hun nieuwe shirts gesponsord door: van Doorn lnfra uit Schijndel. Dankzij jullie staan we er weer netjes op. BEDANKT!! hiervoor.

resultaat nog goed: een derde plaats en een kwalificatiepunt voor het Nederlands Kampioenschap . Team 2 had hun nieuwe paard Beau voor de eerste keer meegenomen op wedstrijd. Zij startten daarom buiten mededinging. Het ging allemaal prima: ze haalden een winstpunt (wat dus helaas niet telt) en ook Beau kreeg een goede beoordeling van de jury. Vanwege de H.C. start zijn ze niet in het klassement opgenomen. Team 3 is een team dat nog niet zoveel wedstrijdervaring heeft en dat ook nog 2 nieuwe leden heeft gekregen. Zij verwachtten dan ook niet om winstpunten te halen of in de prijzen te vallen. De verrassing was dus erg groot toen ze vierde werden en ook nog een winstpunt behaald hadden! Het vierde team van De Opsprong start in de basis, maar wel al in galop. De basis is een klasse voor beginnende voltigeurs van 6 tot 12 jaar. In de basis mag je er ook voor kiezen om alle oefeningen is stap te doen. Voor Kim en Daniek van Lith was dit hun allereerste wedstrijd en even leken de zenuwen de overhand te krijgen. Gelukkig hadden ze steun aan hun al wat meer ervaren teamgenootjes: Kim van Herpen en Kelly van de Haterd. Eenmaal in de ring viel de spanning helemaal weg. Hun pony May.one galoppeerde netjes door en alle voltigeurtjes konden hun verplichte oefeningen goed uitvoeren. Voor de kür hadden ze maar 2 minuten de tijd, dus dat was flink doorwerken geblazen, maar ook die ging goed. Uiteindelijk gingen ze supertrots naar huis met een eerste prijs!

Nederlandse©Hartstichting vrienden

van

de

hartstichting

NATIONALE HARTWEEK (15 t/m 21 april 2007)

DE OPSPRONG Op 18 maart hebben de vier teams van Voltigevereniging De Opsprong uit Geffen meegedaan aan de landelijke wedstrijd in Weesp. Na een zenuwslopende start (problemen met de vrachtwagen waardoor we bijna te laat aankwamen) werd het toch een erg geslaagde wedstrijddag. De Opsprong 1 moest als eerste starten en zij hadden dan ook de meeste last van het hectische begin van de dag. Hun paard Bayar was nog niet echt op zijn gemak toen hij de ring in moest. Het liep daarom allemaal wat minder gesmeerd dan normaal gesproken. Toch was het

Collectanten nodig voor de Nationale Hartweek Het Comité Vrienden van de Hartstichting in Geffen is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste mensen voor de collecte in Geffen. Omdat een aantal collectanten zijn gestopt met collecteren, zoeken wij mensen die ons mee willen helpen. We zoeken 4 collectanten voor de volgende straten: • De Wisboom en De Rosmolen • De Stoof, De Karn en De Wan • Molenstraat, Kerkstraat en Van Coothstraat • Bergstraat. Als u de Hartstichting een warm Hart toedraagt en u bent bereid om 1 of 2 avonden te collecteren, meldt u zich dan bij: Rinie van den Berg, tel. 532 -1204 Kees Jongeneelen, tel. 532-1146

Denk er eens over na en laat wat van u horen. Comité Vrienden van de Hartstichting Geffen 17


IN ÉÉN KLAP POPULAIR! Lieke ligt in bed, het is al half 4 's nachts. Ze denkt aan Yasmien, aan al die leuke dingen die ze met haar heeft beleefd de jongens de leuke logeerpartijtjes wat moet ze zonder Yasmien, zonder Yasmien ben ik niemand ... Lieke zucht. Hoe moet ze maandag dan naar school komen, alleen? Iedereen zal haar aankijken en vragen waar Yasmien is en dan zal zij weer als een huilebalk in elkaar storten ... weer zucht ze. Ze gaat voor het raam zitten en denkt weer na. Dan loopt ze naar beneden en pakt een glas melk. Opeens staat haar moeder onderaan de trap naar haar te kijken. 'Wat doe jij hier zolaat?' Vraagt Lieke geschrokken. 'Dat kan ik beter aan jou vragen!' zegt haar moeder. 'Ik dacht na.' zegt Lieke zuchtend. Lieke het is niet het einde van de wereld, ik weet dat het erg voor je is maar je zal toch verder moeten, Yasmien zal op haar nieuwe school ook wel weer nieuwe vriendinnen maken en dat moet jij dus ook doen, zegt haar moeder. Lieke zucht. 'Kom op Liek ga maar lekker slapen morgen praten we verder.' Lieke zet haar glas weg en loopt sjokkend naar boven. Haar moeder doet de lampen uit en zet haar glas in de vaatwasser. Lieke ligt weer terug in bed, nu is het 5 uur. 'Yasmien is over een halfuur bij haar nieuwe huis', fluistert Lieke tegen zichzelf. Dan beseft ze ineens da ze dom doet waarom gaat ze gewoon niet naar haar vriendin toe, ze zijn toch niets voor niets beste vriendinnen. Ze trekt haar kledingkast open pakt een broek en een dikke trui. Ze gaat vanmiddag, als haar vader en moeder zijn werken, weg! Weg ... naar Yasmien ... Gevaarlijk plan, maar het moét. .. ze moet Yasmien weer zien. Als ze 's morgens om 9 uur wakker wordt is het eerste wat ze doet een pen pakken en opschrijven dat ze Yasmien is opzoeken. Ze pakt haar schoenen en haar jas en natuurlijk haar portemonnee. Dan pakt ze het adres van Yasmien en loopt naar buiten. Na een tijdje zit ze in de trein weer denkt ze na dadelijk is ze niet op tijd en wat dan, nee zo moet ik niet denken en ze pakt de foto van haar en Yasrnien uit haar zak. Zo heeft ze wel een uur gezeten. De trein stopt, nu is het half 12. Liêke pakt het blaadje waar het adres op staat van Yasmien. Waar is dat in hemelsnaam!? Ze spreekt een meneer aan en vraagt stotterend: 'Meneer weet u misschien waar de Krokus la Cynthia straat is?' De meneer antwoord verbaast: 'haha ja dat weet ik, bij het speeltuintje ga je rechts, meteen weer links, dan rechts, hele tijd rechtdoor tot de kruising en dan linksaf en dan zie je het zelf op een bordje staan.' Lieke kijkt een beetje beduusd. 'Oh, oké.' antwoord ze. De man loopt weer door. Lieke zegt in zichzelf: 'Ik weet het nou al niet meer.' Maar toch loopt ze aan. Het eerste wist ze nog wel, ze 18

moet eerst bij het speeltuintje rechts en dan meteen links maar de rest is ze vergeten! Maar dat vraagt ze dan wel weer aan iemand anders. Even later ziet ze zes lachende meisjes lopen. Lieke glimlacht. Zo waren Yasmien en zij vroeger ook altijd! Meteen wordt ze weer minder vrolijk, maar als ze er aan denkt dat ze Yasmien dadelijk ziet wordt ze weer vrolijk. Als de meisjes dichterbij komen bedenkt Lieke ineens dat ze het wel aan dat groepje kan vragen! Zij zullen wel normaal antwoord geven, want ze zijn zo leuk met elkaar bezig! Net als ze er heen wil lopen om de weg te vragen, stokt haar keel. Het. .. daar... middenin het groepje ... dat meisje ... dat het hoogste woord voert... dat. .. Dat is Yasmien !! Temmie van Uden (13 jaar), Lisa van Erp (12 jaar)

HIPP-OSS Eerste wedstrijd van een nieuw seizoen Na een winter fanatiek te hebben getraind was het zondag 18 maart weer zover; de eerste wedstrijd van 2007. Met een goed gevoel ging Hipp-Oss op weg naar Weesp waar deze wedstrijd gehouden werd. De weersvoorspelling was niet erg goed dus waren de voltigeurs op veel regen ingesteld. Hipp-Oss startte als vierde van de tien deelnemende teams in de klasse E6-tallen. Tatjana longeerde het paard Lola en tijdens het loswerken buiten liep Lola lekker ontspannen. Net voordat we in de binnenbak de ring in moesten stond de muziek behoorlijk hard, waardoor Lola wel wat gespannen werd. Maar tijdens de verplichte oefeningen in galop werden nagenoeg geen fouten gemaakt en werd netjes gevoltigeerd. De kür begon erg sterk. Noor en Imke lieten een mooi eerste deel zien, waarna ook Simone en Suzanne in hun deel geen steken lieten vallen. Helaas begon het op de helft van de kür ontzettend hard te hagelen. (lees: het hagelde door het dak naar binnen!) Lola was hierdoor even uit haar doen waardoor een groot gedeelte van de moeilijkere oefeningen niet uitgevoerd kon worden. Een beetje lacherig door deze pech kwam het team de ring uit:' Dit kan écht alleen ons overkomen' riep het door elkaar. Omdat er aan zo'n situatie niets gedaan kan worden, was het team tevreden over zichzelf, de longeur en Lola. Na afloop reageerde iedereen toch erg positief over het optreden van Hipp-Oss, wat hun erg goed deed. Van de prijsuitreiking werd niets verwacht, maar het werd nog spannend. Alle zenuwen waren voor niets, Hipp-Oss was tweede geworden met een winstpunt! Met deze plaats hadden ze negen andere teams achter zich gelaten. Verbaasd en blij met het resultaat ging iedereen op weg naar huis waar Lola werd verwend en iedereen al weer zin had in de volgende wedstrijd!


At ,Ha neg raaf Geffen B.V. f& MarkRomme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen a,/-deKimlerenv.~ 8 Tl J,~ Ham 1, 5386 JA Geff«:;;f.Jl Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl zaterdag 8.30 - 17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Bouw

Buro

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Cafétaria / Eetcafé

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSO NEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5, -RUBRlEK GEVONDEN EN VERLOREN lS GRATlS!

Carbone B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen

Tel.: 073 - 532 l 397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


+

Bridgeclub

Geffens ' + Doublet ■

Dinsdag 27 februari werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de derde serie gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag. A-lijn 1. DD Boeijen-Schouten 2. DD Ceelen-van Grinsven 3. DD van Vilsteren-van Weert 4. DH de Veer-van de Ven 5. DD van Druenen-de Haas 6. HH Pronk-Vrolijk 7. DD Essenberg-van Hooij 8. Ep. van Druenen 9. Ep. Bijl 10. Ep. Luijben 11. DD van den Hurk-Noy 12. DD Droog-van Etten 13. Ep. Geling 14. Ep. vanAlebeek B-lijn 1. Ep. van der Meijden 2. DH Lucius-de Haas 3. DH Rouppe vd Voort-van Galen 4. DH Loohuijs-Christiaens 5. DH Uijlen-Wolf 6. DD van Dijke-Engels 7. HH van Bon-Goorsenberg 8. DD Berten-van de Wetering 9. Ep. van Zutphen 10. DD Bos-de Jong 11. DD van Beek-Szovan 12. DH Binos-van den Bergh 13. DD Raaijmakers-Wolkenfelt 14. DD van Meurs-van Zantvliet C-lijn 1. Ep. Sollewijn 2. Ep. Asselbergs 3. DD Jansen-Janssen 4. DD Baart-Lambregts 5. DD Molkenboer-Willems 6. HH Baart-Lambregts 7. DD van Houten-Stekelenburg 8. DD Jonker-invalster 9. DD Alkemade-Zeeuwen 10. Ep. de Rooij 11. DD van Lieverloo-de Bresser 12. Ep. Weijts 13 . DD van Dijk-van der Burgt 20

54.31 53.61 52.50 52.28 51.27 51.23 51.18 50.47 49.76 49.55 47.26 45 .80 D 45 .25 D 44.17 D 56.94 53.65 53.21 52.17 52.08 51.39 50.35 49.39 48.35 48.18 47.92 47.48 45.05 43.84

P P P

D-Lijn 1. Ep. Smit 2. Ep. Spoormans 3. DD Gribnau-van Noort 4. Ep. Vogels 5. DH van Dielen-de Kort 6. DH Ruijsink-van Hout 7. DD van Mil-Rothweiler 8. DD van de Akker-van den Hurk 9. Ep. de Vries 10. DD Blom-Willems 11. Ep. Verbeek 12. DD Bonnemaijers-van der Doef

58.02 P 57.34 P 55.70 P 55.44 51.98 49.65 48.40 48.37 47.27 44.89 40.00 39.97

EXPOSITIE Op zondag en maandag 8 en 9 april (eerste en tweede Paasdag) bent u welkom op onze "aan huis" expositie in de Meidoornstraat 14 te Geffen. Openingstijd van 11.00 tot 17.00 uur. Op deze expositie worden werken getoond van; Nel van den Akker - beelden in brons, steen, keramiek en schilderijen Cecile Venderbosch - werken met textiel Ank van Bergen - beelden in steen en brons Maria K.lijn - werken met textiel

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

D D D

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween

60.76 55.64 53.9 1 52.52 51.39 51.22 49.65 48.87 47.48 46.61 45.23 39.32 39.24

P P P

• Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij -hebben ook stoffen

D D D

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haaaje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Comfortabele stoelen en fauteuils

îel.: 0 7 ~ 15 20 j

2 073 53250 2

EJ,

Leiweg 2a 5386 l<R Geffen

073 5320 21 info@he a.nl

t::::1

.

-€ www.cafezaalhethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5

5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 î 2 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

l)E aolll)EN ~EEUW

1 - - - - - - - - - - - - - - - 1-

- ,·

·

,.--:- -- -

- ,

-.

www.vanwanrooz;.nt

~ B Bouwen op

C1000. Van alle markten

thuis.

v vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

"""

Gebr. van W a mooij Bou wbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen 1èlefoon : 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 In tem er: www.vanwanrooi ·. nl

C1OOO van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

073 - 5321995


BILJARTDUEL Het biljartduel tussen de bewoners van "het Veld" en de Kloosterlingen op 28 - 02 s-Weeks na de carnaval kwam buurtvereniging "het Geffens veld" op bezoek in het oude Klooster voor de jaarlijkse meeting op het groene laken. De einduitslag was na zo'n 18 wedstrijden 148 - 128 in het voordeel van DOK, hier was verder geen discussie over mogelijk volgens Piet van der Heijden, die erg sportief de wisselbeker aan ons uitreikte, met wel de kanttekening dat de Veldrakkers een volgend jaar 'n stuk sterker terug zullen komen. We zijn benieuwd!?, en wachten tegenover de kapel rustig af om eventueel op onze eigen manier op een andere keer weer meedogenloos toe te kunnen slaan. Frans van de Hurk en Gerrit Savelkouls van "het Veld" speelden iets boven de norm. Theo Cremers, Wim Heijmans en Harrie van Rijn van Dok speelden eveneens een goede partij in 20/21 beurten. Er waren in totaal zo'n 10 wedstrijden onder de 25 beurten dus was het nivo op deze biljartavond vrij redelijk, alleen de hoogste se1ie's vielen op deze avond wat tegen. De uitslagen; achtereenvolgens naam, caramboles, beurten, hoogste serie, gemiddelde en winstpunten. F. van de Hurk 68 20 13 3.40 10 K. van Wanrooij 7 88 20 21 4.40 P van Herpen 58 28 8 2.07 10 J. van Wanrooij 49 28 7 8 1.75 B. Damen 52 22 10 2.36 8 W van Druenen 63 22 11 2.86 10 J. van Erp 47 23 9 2.04 10 A. Kappen 43 23 10 1.86 7 G. Savelkouls 44 22 8 2.00 10 31 22 H. van Rijn 6 1.40 7 L. de Groot 29 20 6 1.45 6 Th. Cremers 47 20 9 2.35 10 R. van Erp 40 26 8 1.53 9 H. Gloudemans 45 26 9 1.73 10 P v.d. Heijden 23 21 6 1.09 6 W Heijmans 32 21 7 1.52 10 A. van Orsouw 26 26 5 1.00 6 J. van Venrooij 45 26 7 1.73 10 P. Schuurmans 18 22 4 0.81 5 W Schuurmans 30 22 4 1.36 10 T. van Erp 30 34 4 0.88 10 N. van der Donk 55 34 7 1.61 9 R. Jagers 27 37 0.72 3 9 A. Wolf 43 37 7 1.16 10 J. Voermans 28 28 5 1.00 10 G. van der Heijden 18 28 5 0.64 3 C. Schuurmans 9 22 3 0.40 3 G. Hermes 30 22 6 1.36 10 H. van Oort 10 40 4 2 0.25 22

L. Ruijs G. Savelkouls W Heurkens A. van Orsouw H. van Rijn P v.d. Heijden B.v.d. Heijden

40 7 1.07 10 4 22 3 0.95 63 22 11 2.86 10 26 21 4 1.23 7 40 21 7 1.90 10 38 26 4 1.46 10 56 26 14 2.15 8 43

21

Afz; @pestaartj e

muziekschool

Maasdonk Jeugdorkest Muziekschool Maasdonk In 2006 is Muziekschool Maasdonk van start te gegaan met een jeugdorkest. We hebben ongeveer een keer per maand gerepeteerd met een groep jonge muzikanten in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar onder leiding van Rob van Reijmersdal. Rob maakt arrangementen van allerlei muziekstukken speciaal op maat voor het jeugdorkest en studeert de stukken vervolgens in. Tijdens Effe noar Geffe heeft het jeugdorkest met groot enthousiasme voor het eerst gespeeld op de kinderspeulploats. Ook in 2007 willen we doorgaan met het jeugdorkest en we willen dan ook alle kinderen die interesse hebben om mee te doen met het orkest, uitnodigen om een keer te komen kijken bij een repetitie. We gaan de komende periode repeteren in de Aloysiusschool in Geffen van 15.00 - 16.00 uur en wel op de volgende zaterdagen: 7 april, 21 april, 26 mei en 23 juni. Na de zomervakantie plannen we de repetities voor de rest van het jaar. de kinderen goed noten kunnen lezen en in het bezit zijn van een eigen instrument. De kinderen hoeven dus NIET perse leerling te zijn van de muziekschool. Ze moeten wel in de gemeente Maasdonk wonen en tussen de 8 en 18 jaar oud zijn. Deelname aan het jeugdorkest is ook in 2007 gratis. Hebt je interesse of wilt je meer informatie, stuur dan een mailtje naar JanvanKreij@xs4all.nl. Jan van Kreij, Voorzitter stichting Muziekschool Maasdonk 0653212109 www.muziekschoolmaasdonk.nl

TOREN"KLANKJE" Een MaasdonkMaster begeeft zich in het (spinnen)web. .. !


Drukwerk draait om detail . Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes ·

verzorgd!

drukkerijwlhabobv

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeau bon kom Je pas

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor de dag. lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . _ . borsten handen voeten) • Exclusieve s1erad ' ' van Beauzill en Bella Ragazza , Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

• Make-Up workshops

""'ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vrage n "Stilstaa n bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wi lsbeschikking.

Ma: Di t/m Do:

Bel: 0412-623173

Vr: Za:

Gesloten

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V. Docfa laan 2, Staclsmortua rium Oss, tel: 0412-623173 www .u itvaa rtverzorgin gva nI ith .nl co ntact@u itvaartverzorgi ngvan I ith. n 1

Gebr. van de Wetering \l.o. W12,-1$:.

$~c:, .:.

--= ::..

- ~

Dommelstraat 47

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

0

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

• Nautilu5training • Cardiatraining • Combinatl E! Naut:llus-Can:lio

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance • 5witching • 5eniorentraîning

MEDISCHE FITNESS □e

Openingslijden :

Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

INDIVIDUELE TRAINING

• Fysiotraining •

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

13.00 tot 18.00 9.0 0 tot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lot 20 .00 9.00 lol 16.00

Rugschool

• Revalidatl etraining • Reïntegratletraining

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

PHpendijk 12 •

Tel.

(□ 73)

53B6 EC Geffen

74 7è • Fax

(□ 73)

53è 65 75

Kloosterstraal 5c - Geffen Tel. 07 3 5321683 - Fax. 07 3 5325 150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11. 00-13 .00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15-17.30uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 539 1 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07 .07, 08.07, 09 .07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Secretariaat: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Advertenties: Veldstraat 13 Redactieadres: E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van-censuur! Wat in ~e Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres . Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.