Torenklanken 2007 - nr 04

Page 1

45e jaargang I nummer 41 Maart 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

n n

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiH aBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

ALOYSIUSSCHOOL 50 JAAR AFSTUDEEROPDRACHT

l

Dag beste Geffenaren! Als vierdejaarsstudent Vrijetijdsmanagement aan de NHTV in Breda, wil ik u het volgende vragen: DOE MEE aan de ENQUETE die u in deze Torenklanken vindt. In het kader van mijn afstuderen doe ik een onderzoek rondom het evenement "Effe noar Geffe". Ik wil het draagvlak voor "Effe noar Geffe" in kaart brengen. Hiervoor neem ik interviews af bij ondernemers en verenigingen . Ook wil ik graag de mening van de Geffense bevolking weten. Deze enquête wordt van harte ondersteunt door het bestuur van Effe noar Geffe. Het invullen duurt slechts een paar minuten en u maakt kans op een dinerbon ter waarde van € 40,- te besteden bij Partycentrum Buffeterie de Schans. Ingevulde enquêtes kunt u deponeren in daarvoor bestemde emmers bij: Keurslager van Tuyl, ClO00, Bosch- van Erp, Rabobank en Huize de Heegt tot uiterlijk woensdag 21 maart 2007. Met de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor het evenement "Effe noar Geffe". Deze worden aangeboden aan de Stichting "Effe noar Geffe". Een goede respons is dus belangrijk! Mocht de enquête niet in de Torenklanken zitten of u wilt er één extra dan kunt u daarvoor bellen naar 0735323688. Indien u niet in de gelegenheid bent om de enquête weg te brengen kan deze bij u worden opgehaald. Da gè bedankt zet da witte!!! Jan van der Zande Raadhuisstraat 5, Geffen

Wie heeft er nog een namenlijst van zijn zesde klas / groep 8 van de Aloysiusschool? Het gaat met name om de periode: schooljaar 1957 1958 t/m schooljaar 1996 - 1997. Graag krijg ik die doorgemaild: vanwanrooijromme@hotmail.com of ik haal ze bij je op: tel. 5324386.

MAGDALENA, DE MUSICAL Vorig jaar maart werd deze musical opgevoerd in onze eigen parochiekerk. Een project van een jaar werd afgesloten met 4 weergaloze uitvoeringen. Martijn Egelmeer en alle medewerkers kregen veel lof toegezwaaid. Ruim 2 maanden later volgde nog 2 uitvoeringen in de Lievenkamp in Oss. Iedereen was enthousiast. Geffen was weer eens op de kaart gezet! Van deze uitvoeringen zijn toentertijd een tweetal DVD's gemaakt, alsmede een CD met alle liederen. In december werd deze box in de verkoop gedaan. En weer werd dat een succes. Zo grqot, dat nu nog maar enkele exemplaren over zijn. Dus, als u nog een onvergetelijke herinnering wilt bewaren hebt u nu nog de kans. Voor 15 Euro liggen ze nog te koop bij Steenbergen aan de Dorpstraat en bij Bosch van Erp aan de Kerkstraat. Let op: op is op! EN, zoals u weet, de opbrengst is voor de restauratie van onze prachtige kerk!

KOPY INLEVEREN VOOR: 17 maart (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal!

ff, r~~ -::::,..y

Aan-/ verkoop Taxaties

• eg10 • • 1nanc1er1

Kromstraat 172 Oss '&5 (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2r- _&_ _ __ IDIESIIGN ONTWER_P,AANLEG ONDERHOLJO,R_ENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~~~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN .Z,oo,iee,,,,~,u~ Heegt erstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Aûtotel.: (06) 53 184263

www.woonkrant.nl

~atie-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestel/en Ook voor het

Energie certificaat

va.or woningen

Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 jaar winkelcentra, s c ho len,

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

distributiecentra, woningen en

bedrijfsgebouwen. Bouwen is onze passie. U herkent dat in alle facetten van ons weri en de kwaliteit van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands .

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroop Bredeweg13 5386 KM Geffen lel: 073-5322961 fax: 073-5322232 mail@vanschljndel-bouwgroep.nl www.vanschijndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tei.073-5321216 email: info@parochiegeffen .nl

www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17 .30 uur; zondag 11.00 uur.

Danneels heeft tien regels geformuleerd die voor iedereen die serieus werk wil maken van de vasten vol te houden zijn: 1. Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond het Weesgegroet. 2. Zoek in het Evangelie van de zondag (kleine letters Torenplein) een zinnetje om heel de week aan te denken. 3. Als je iets koopt datje niet nodig hebt om te leven, leg dan ook iets apart voor de Vastenaktie. 4. Doe elke dag iets voor een ander. 5. Als iemand iets onaangenaams zegt, reageer dan niet meteen vals terug. 6. Als je een kwartier aan het zappen bent, zet dan de TV uit en neem een boek of ga in gesprek met een huisgenoot. 7. Eet elke maaltijd een beetje minder dan je op kunt. 8. Ver-geven is de mooiste vorm van geven. 9. Breng eindelijk eens dat bezoek, of pleeg dat telefoontje dat je al zo lang beloofd hebt. 10. Als je iets niet nodig hebt, heb je het ook niet nodig als het in de uitverkoop is. Als u deze regels probeert te volgen zult u merken dat de Veertigdagentijd ook voor u betekenis krijgt, en dat hoeft helemaal niet onaangenaam te zijn. Succes. kapelaan Geelen

LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 09 mrt. 19.00 u * avondmis za. 10 mrt. 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) zo . 11 mrt. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 12 mrt. 19.00 u * avondmis mmv Passe Partout vr. 16 mrt. 19. 00 u * avondmis za. 17 mrt. 19. 00 u H.Mis mmv studieorkest WIK (+ kinderkerk) zo. 18 mrt. 09.30 u + H.Mis mmv Mannenkoor (Gregoriaans) ma. 19 mrt. 19.00 u * avondmismmvDameskoormet aansluitend aanbidding tot 20.00 u vr. 23 mrt. 19.00 u * avondmis za. 24 mrt. 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (MOV-viering) zo . 25 mrt. 09.30 u + H.Mis rnmv Gemengd Koor ma. 26 mrt. 09.00 u * avondmis mmv dameskoor

VEERTIGDAGENTIJD De Vastentijd is eigenlijk een soort van trainingstijd om bewuster als Christengelovigen te leven en straks intenser Pasen te kunnen vieren. Maar omdat je een fitnesstraining niet lang volhoudt als de oefeningen te zwaar voor je zijn, moet je de vasten wel dragelijk houden wil je de veertig dagen kunnen volmaken. Kardinaal

HUISPAASKAARS U kunt een huispaaskaars bestellen. Er zijn vier soorten variërend in hoogte: A = 20 cm hoog: € 17 ,50. B = 30 cm hoog€ 20,00. C = 50 cm hoog: € 45,00. D = 60 cm hoog€ 50,00. Er ligt een intekenlijst achter in de kerk bij het Mariabeeld. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vrijdag 24 april geen H.Mis in de kapel i.v.m. Vormseltoediening in Vinkel Vrijdag 25 mei geen H.Mis in de kapel i.v.m. Vormseltoediening in Geffen DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN TUYL Dorpstraat 26

LEEVVIKA

~~

uur uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13.00 - 18.00 Gesloten 13 .00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen , brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06-10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Omdat het-werkt. ............ . WILT UAFSLANl(EN,op een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfect ion

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 3 april in Vinkel - 1 mei in Geffen - 5 juni in Vinkel - in juli geen bijeenkomst - 7 augustus in Geffen - 4 september in Vinkel - 2 oktober in Geffen - 6 november in Vinkel - 4 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk.

KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 is van start gegaan onder het motto: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! We hopen dat er veel Ge:ffenaren meedoen met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Maandag 12 maart 08.45 - 12.00 uur: bezoek aan de Sint Jan voor alle kinderen van groep 4 van beide basisscholen. Woensdag 28 maart: 6e bijeenkomst van 13 .30 - 15.15 uur: kapelaan Geelen vertelt over de Goede Week; video over het Paasverhaal; een palmpaasstok maken.

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel!

PROGRAMMA VORMSEL Wo. 14 maart: 18.30 - 20.00 uur: hoofdstuk 2 Do. 29 maart: 18.30 - 20.00 uur hoofdstuk 3 + kruisweg HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij , Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. TARIEVEN Conform de bisdomvoorschriften zijn de parochietarieven dit jaar verhoogd met uitzondering van de jubileumviering, waarvan het tarief verlaagd is. De misintenties zijn€ 10,00 geworden.

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13. 00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 BEDEVAART NAAR BEAURAING Jubileumbedevaart naar Beauraing, België, vanwege de 75-ste verjaardag van de verschijningen. N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing van 21 - 24 april 2007 met begeleiding van een priester, arts, verpleegkundige en het Nederlandse Rode Kruis. Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicapten, ouderen en hun familie en vrienden deelnemen. District Nijmegen, Den Bosch, en Tilburg gaan in april. De dagbedevaart voor district Nijmegen, Den Bosch, en Tilburg is op 22 april 2007. Broederschap van de zangers uit Mook en het Heilig Bloedsgilde uit Boxmeer werken mee aan de vieringen. Reissom voor de 4-daagse bedevaart is€ 199,- p.p. en voor de dagreis€ 26,- p.p. Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria 75 jaar geleden, 33 maal aan 5 kinderen. Maria vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. Op 19 augustus 2007 sluiten we ons aan bij het jaarlijkse internationale hoogfeest van het heiligdom. Men viert die dag Maria als Koningin van het heelal. Om 11. 00 uur is de plechtige hoogmis waarin de bisschop van Namen voor gaat en die door tientallen priesters geconcelebreerd wordt. Om 15.00 uur is de sacramentsprocessie en ziekenzegen. Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mevrouw R. Senders, tel: 0497-682296. 5


NAS AFBOUW BV

NAS

Telefoon

Fax

,4.Ç'b~.

Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1asafbouw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~~

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch. ~!EN,,

Re~' ! !!.22.,oruJF /Jii)SPIERINGS 0

SCHOENEN & SPORT

2

~ ~

':,

~ ~

"-ll'· Ell~~G

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden.

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~z

LeV!X

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl

Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.IVVIELEN

o.a. G a :.i:e lle _ _ _ _ _ _ _ __

lii ■ Hi&iii4i4 1 Wft

Levix Automatisering

Oranjepossoge 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

e•hi N00Hi&ft Levix Automatisering Dorpstroal 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

TANKSTATION TAXI = ~ ~ ; : e r voo r ziekenfo nds

Levlx Automatisering Walstraat 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

~1~• Kerkstraat 11 Geffen (073) S32 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... DemoChape

.'

Na Recht vur zunne Raop even "een pas op de plaats", om daarna in maart al weer op te gaan treden in Oss t.g.v. de Internationale Vrouwendag. Vier meiden ... vier zussen .. . vier karakters .. . die samen de eenheid DemoChape vormen ... Denise (20 j.), Merly (15 j.), Charina (13 j.) en Peurcy (11 j .) Emons leiden een "beweeglijk" leven! Het is begonnen op dansschool Cor van Rongen in Oss, waar de twee oudsten een korte cursus streetdance gingen volgen. Dat werkte aanstekelijk voor de andere twee meisjes en inmiddels zitten ze daar alle vier - ieder op eigen leeftijdsniveau - in wedstrijdteams, waarvoor ze middels audities geselecteerd werden. Daarnaast is de zussen groep ontstaan in 2001, toen Denise, Merly en Charina mee deden aan het open podium van Effe noar Geffe. Daar werden ze 'ontdekt' door Beppie van Zutphen, de toenmalige regisseuse van toneelvereniging "Geffes Volk". Ze werden gevraagd om te dansen bij de kindertoneeluitvoering. Beppie stond erop dat Peurcy (toen 5 j .) ook mee zou doen, omdat die heel spontaan de bewegingen van haar zusjes mee stond te doen. De naam DemoChape werd verzonnen: de eerste twee letters van hun namen bij elkaar gevoegd; Merly werd met goedvinden Morly, zodat Demo ontstond (voor demonstratie) en Chape voor Shape (vorm geven aan). Ze ontwierpen daarbij een logo, waarin een bliksemschicht flitst...! Sinds die tijd hoor je in huize Emons R&B (Rhythm en Blues) en Hiphop muziek schallen en bewegen de meiden door de huiskamer met body-rolls, pop-and-locks, bubbling moves en andere streetdance bewegingen. 'They shake their ass .. .' Voor de dansschool dansen ze wedstrijden en houden hun conditie op peil met buikspieroefeningen, opdrukken en zgn. "boompjes": alles eruit gooien wat je hebt met wisselende rustseconden ertussen! Het is een echte sport want er worden Nederlandse-, Europese- en Wereldkampioenschappen gehouden. Merly en Denise behaalden al eens een 3e en een 4e plaats op de NK HipHop en mochten afgevaardigd worden naar Los Angeles, maar helaas was dat een te dure aangelegenheid. "DemoChape is puur voor de lol," zeggen de meiden "gewoon een leuke hobby!" Ze zijn intussen BN-ertjes in eigen dorp en omgeving geworden. Ze treden op met Effe noar Geffe, Recht vur zunne Raop, prinsonthulling, boerenbruiloft, bij café Boetje, op kinder- en familiefeesten en andere partijtjes en ze waren zelfs met RPL present in de Beekse Bergen, waar ze voor en na het optreden van "Chipz" een workshop streetdance verzorgden en natuurlijk ook een optreden

gaven. Met het "Haasje Vangen" jl. verzorgden ze een workshop als cadeau voor het 33-jarige Rottenrijk. DemoChape is een gevarieerd kwartet. Denise - tweedejaars HBO-studente aan het Amsterdam Fashion lnstitute - was tot nu toe de initiatiefneemster van het stel, mede omdat ze de oudste is. Zij zoekt en mixt de muziek en bedenkt de dansen. "Ik probeer gevoelsmatig muziek en bewegingen te combineren en zo een bepaalde sfeer op te roepen met een dans." Merly zit in 4 VWO op het Maaslandcollege. Ze heeft naast haar danshobby, zangles en zit samen met Charina (2 HAVO Maaslandcollege) op de Musical Academy van de Muzelinck. "Die twee zijn de giebelaars van DemoChape" zegt Denise, "Merly is goed in de strakke bewegingen en Charina kan perfect shaken; zij verzorgen samen ook onze workshops ." Peurcy zit in groep 8, wil ook graag naar het Maaslandcollege en musical heeft eveneens haar interesse. Zij moet flink aanpoten om haar oudere zussen "bij te blijven!" Ze hebben nog twee broers: Nick (17 j . / HBO-student autotechniek) en Perry (9 j. / groep 6) die eveneens participeren in de danspassie van hun zussen. Nick is de man van de techniek en realiseerde na ontwerp van Denise recentelijk een mooie website (surf naar www.demochape.nl) en Perry.. ."die kijkt naar ons!" Moeder Ans "regisseert" het geheel, is verantwoordelijk voor het maken van de outfits van haar dochters, houdt zicht op alle schoolagenda's en managet de boekingen van optredens (5322626). Vader Rinie kijkt trots toe, maar zet af en toe de muziek wat zachter. Dit is dan echter van korte duur aangezien hij daar altijd meteen commentaar op krijgt van de meiden. We kennen in Geffen veel danshobbyisten: majorettes, show-, jazz-, country- en balletdanser(essen)s, maar DemoChape "springt eruit" ... in zwart-rood ... als een bliksemschicht. .. !

7


Á.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Molenaar Rien komt berichten, dat er voortgang zit in de "ZELDENRUST". Intussen zijn alle resten en molendelen geïnventariseerd. Verzekeringsexperts gaan er zich over buigen, zodat de definitieve schade kan worden vastgesteld en de opbouw kan beginnen. De gemeente wordt geprezen om haar daadkracht. We mogen een nieuwe deelnemer aan de stamtafel verwelkomen: Ans van Marienuske van Erp uit den Berg en zijn heel blij met die aanwinst. Het artikel "Parochie tot 2020", wordt gewaardeerd; er zijn helaas geen reacties, die leiden tot actie. De Vastenbrief van de Bisschoppen geeft ook geen vernieuwende prikkels; alleen weten we weer eens nadrukkelijk, dat het Christendom heeft gefaald in het nabij brengen van eenheid in de wereld en onvoldoende heeft bijgedragen aan een betere verdeling van de RIJKDOM van de aarde. Er wordt herinnerd aan de programma's ter zake 40 jaar

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

••••••••

VAN SCHIJNDEL KEUKENS Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel : 073-5325055 info@vansch ijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

RELAXED OP WEG ??

ë:;=-';::.

-

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

schüller.

KUCHEN ,,,.,

0

Arcl inea

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

-ll&lE:

ADMINISTRATIEKANT □□ R

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag Urn Donderdag Vrijdag Zaterdag

van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau <:::;c:>pp~nsc:lijk .24-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

geleden bij het 23e concilie. Ook de belofte in de VN., dat in 2015 er niemand meer mag sterven door gebrek aan water, voeding en geneesmiddelen wordt hieraan gekoppeld. Het leidt tot de oproep om in de Vastentijd meer te geven voor het boven omschreven doel. De parochiële werkgroep" Missie en Ontwikkelingswerk M.O.V" ondersteunt de actie met de "Zakjesactie" . Onder het motto: "GEEF DE MOED NIET OP". Al het geld, dat we aan de Carnaval besteden, zouden we minstens aan dit doel moeten besteden. De pessimisten willen het woord (het helpt toch 11.ie!); de voorzitter hame11 af en stelt het onderwerp Carnaval 2007 aan de orde. De middag voor de senioren in "de Gouden Leeuw", was één groot feest. De optocht op vrijdag 16 febr. van de 2 Basisscholen was een ware getuigenis van SAMENGAAN. De groepen van de scholen ritsten feestelijk in elkaar. We genoten van de creativiteit en de Carnavaleske sfeer. Alle Geffense muzikanten, die vrij waren hadden zich verenigd in een fantastisch kapel. Een zeer geslaagd evenement; een belofte voor de toekomst. Op zaterdag 17 febr. werden de aangemelde zieken be-

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren töt onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 . 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl . info@ba-administratie.nl


zocht en kregen de door "de Flierefluiters" georganiseerde gehandicaptenmiddag in de Jagerzaal van de Gouden Leeuw", een uitbundige feestelijke ondersteuning door Prins, Raad en Hofkapel. Met een door het 33-jarig Rottenrijk aangeboden buffet werd het een fantastische Carnavalsviering. Op naar de Openingsmis met een fraai programmabuukske. De Pompzwengelende hofkapel speelde aangepaste muziek in de schitterende nieuwe carnavaleske outfit. Na de mis werd door de burgemeester de SLEUTEL overhandigd en kon Prins Hans de 1e over het Rottemijk gaan regeren. De proclamatie beloofde, dat het een geweldig feest ging worden. Eerst werd de jeugd bezocht in de BONKERBURCHT. Helaas was er dit jaar geen jeugdprins(es), noch jeugdraad. De pret was er niet minder om. De kwartjesbals werden ook dit jaar weer goed bezocht en uitstekend georganiseerd. Alle lof voor de vrijwilligers!! ! Daarna een bezoek van het HOOGEDEL gezelschap aan "De Heegt". Er werden onderscheidingen uitgereikt aan de meest Carnavaleske personen. De knusse sfeer in de huiskamer, werd tot een levende feesttempel. Ook het Raoplied werd ten gehore gebracht door de "Kruipers". Er werd afgesloten in de Gouden Leeuw, waar het bij binnenkomst meteen een dolle avond werd. De blaoskappellen hadden er grif zin in. Het hoogtepunt ligt toch op zondag; op tijd weer op: DUN OPTOCHT!!! roept. Het terrein bij de Biescamp raakte overvol. Her en der stonden wagens te wachten om aan te sluiten. Het duurde dan ook even voor de stoet van start ging. Van alle kanten straalden en lachten allerlei soortige, kunstige, vliegende, hangende, wandelende en zingende bloemen je toe. Een en al fleur en kleur. De loopgroepen waren dit jaar het meest carnavalesk met onderwerpen, als de x-factor, de Afrikaantjes, minister Verdonk, takkewijven; de bloemetjes werden echt buiten gezet. Ook waren er fantastische wagens, die de uitbundige feestelijkheid, het mateloze plezier rond carnaval verbeeldden. Er waren 37 onderdelen te beoordelen. Een van de beste optochten van Rottenrijk. We misten de uitbeelding van het jubileumjaar. De mooie wagens werden omgeven door keurige uitgedoste loopgroepen. Kijk nog maar eens op www.Rottenrijk.nl. Jammer dat niet al die groepen acteren om daarmee het beeld en de ver- en uitbeelding van de wagens te versterken. Ook de tractie (geen tractoren of ronkende auto's) kan verbeterd worden. De Prins met hofhouding gaf het goede voorbeeld. Vorig jaar trok de Raad met eigen handen beenkracht nog de Jeugdraad. Nu werd voor paardentractie gekozen. Rottenrijk mag vooral trots en blij zijn om zoveel jeugdwagens en jeugdgroepen, die er voortreffelijk verzorgd uitzagen. Langs de weg stonden veel "genietenden" en

ook dat is belangrijk. Het hele dorp leek uitgelopen. De uitslag was voorspelbaar met wagens en groepen, die zich duidelijk kwalificeerden. Iedereen was dan ook tevreden met de uitslag van de jury. (zie elders in dit blad) Zondagavond was het "dweilen". In alle etablissementen van het Rijk van Prins Hans de 1e heerste een ware carnavalssfeer en waar de Prins met gevolg binnenkwam steeg de vreugde tot grote hoogte. Bij de "SCHANS" ging men tussendoor aan de schrans. Maandag weer naar het "Kwartjesbal" en na de middag op de Burgerborrel, Maasdonkdronk in de Dorsvlegel deze keer. De Kaflanders, "t Waotervolk en 't Rottenrijk namen elkaar op de korrel en vanzelfsprekend sprak de burgemeester en ook de Kapelaan en het werd weer een geschrans in "De Schans". Op Maandagavond is het de traditionele vrijgezellenavond met huwelijksaanzoek; deze keer middels een huwelijksbootje, want Annie vouwt boten en Jan bouwt boten, De boel werd stevig verankerd, zodat de bruiloft door kon gaan. Het was een hele tocht met het zeewaardige BRUIDSPAAR Annie en Jan van der Leest vanaf de oude dokterswoning aan de oude Rijksweg. De vele gasten waren dan ook blij, dat ze in de huifkar, achter de erdkar met het Bruidspaar konden plaats nemen. Om goed 12.00 uur begon het grote feest. De voorzitter opende kloek. Het hele feestprogramma werd vakkundig en luimig geleid door ceremoniemeester d'n Bart De ordinaris, huwelijksverstrengelaar, was niet Johannes der Scheunste maar Jan uit d'n Berg. ''Nou, die wis zo veul over dà bruidspaar te vertellen, dàtter mar gin eind aon kwaam." Gelukkig hield Prins Hans de 1e ut kort. De boerenbruidsparen zongen un schon liedje, de dansgroep "De Vlijt" zette hun beste bintje vort en terug en op en neer vur ut bruidspaar. "Demochape" laaide met een vlammende dans het feestvuurtje nog us flink op. Dun hille raod van elluf bezong het bruidspaar; gort en ok dun Burger en de Kapelaan in de ton. Ge wiertur ijskoud af. Ze gingen bekant aont katten, smeten mi ijskluntjes in plaots van bluurnkes naar de veranderingen in de kerk, het stoute raadslid, het kerkkoor en pastoor Mennen wier ondergesneuwd en de ambtenaren van het raom gejaagd. De kapelaan incognito mi de anti-ijs-bril zong nog un Limburgs liedeke, woor nimmis iets af verston. Twaar wel moi, dà wel!!! Dun AIDEI..:' ja briljant mi dun ik:sfaktor! ! Het bruidspaar zaat intussen mar te resipijeren en vieten alle kadoos mi beij de haand aon. Er wier getrakteerd op Chinese èrtesoep, krentemik, en botterhamme mi spek. En de muziekskes van "ut gu vals" en de "pompzwengels" waren gruwelijk moi. Wan fest! !, wan fest! ! Onbeschrijffeluk! !" Het gezelschap was toch weer om 22.00 uur bij de Bonkerburcht om samen met de jeugd het carnaval af te sluiten mi de verbranding van "Mi Roddel". Het feest 9


werd waardig afgesloten door de 2e Hans de 1e en de burgemeester kreeg de sleutel weer in handen. Het was een groots jubileumcamaval in de nieuwe kleuren, de 200 Rottenrijkse dassen en de 50 vlaggen. "De bluumkes zijn echt buiten gezet". Op aswoensdag ontving iedereen nederig het askruisje begeleid door passend gezang van het gemengd kerkkoor. "De voerman van het bruidspaor belde nog, dat ie liever geld zaag as un kattebelleke. Hi krig alsnog ut goei envelupke. De ambtenaren zurgde vur alle vergunningen. Ja ze brengen, as ge belt, alles dezelfde dag nog thuis. We bespraken nog dà ut dol fijn waar, da die keinder van Mariëlle en Jan-Willem naor de dolfijnen konnen" En we vragen tot slot aandacht voor het KI- THÉ-GÉ, het kinder Theater Geffen o.l.v. Martijn Egelmeer. Van stamtafel 256. Volgende stamtafel weer in café Govers op 18 maart a.s. van 10.30 tot 12.00 u met napraat tot 12.30 u. Voor open of aanmerkingen de Prins tel. 0412 -640982 of theopri@hotmail.com. Ge bent ook zeer WELKOM aan de stamtafel, altijd actueel, gezellig, puntig en discutabelig. Hauw Doe!!

rotonde aan de Papendijk ook weer aan de beurt; dit zal wel een traditie zijn. Snap ook niet dat de gemeente Maasdonk hier een bord neer zet; eigen schuld toch; een wateromament in een voortuin aan de Papendijk moest het ook ontgelden (tweede keer overigens); deze keer echt kapot. Maar ja, wie zet zo'n ding dan ook in de voortuin; die zie je vanaf de straat toch goed staan! Dus om dat ding!; het bord met de fietsroute aan de rotonde staat toch wel stevig; is wel geprobeerd maar zit waarschijnlijk toch goed in de grond verankerd; eigenlijk jammer dat deze er niet uitgehaald kon worden; dan maak je het plaatje toch wel compleet. Dat ding hoort toch niet op de openbare weg. En nu moet de laatste avond nog plaatsvinden. Oh, ik ben zo benieuwd wat er deze nacht aan de beurt is. Zijn er nog spullen van anderen die het moeten ontgelden. Ik vind het zo spannend allemaal. Ik kan niet wachten in de ochtend om te gaan kijken; en wat denk je; ja, het fietsroutebord heeft het toch moeten ontgelden; gehavend en kapot ligt deze nu in de sloot te kijken; jongens, jongens wat een feest in Geffen; prachtig zo ' n carnaval. Ik kan bijna niet wachten tot volgend jaar. Maar jongelui, als je niet tegen drank kunt en je toch een grote jongen wilt voelen ga dan iets anders doen. Want het is natuurlijk zo, je kunt j e een hele kerel voelen, maar eigenlijk ben je een watje.

CARNAVAL IS TOPPIE! Bewoner Papendijk Gezelligheid kent geen tijd. Ja, het was weer zover. De carnavalswagens worden uit de schuren getrokken voor de traditionele optochten in stad en dorp; wederom vier dagen volop feest; de horeca viert hoogtij en het bier stroomt door de tap en vult menig maag. Echter niet iedereen kan goed tegen de drank en één en ander uit zich wederom in wat vervelende zaken. Zeker de bewoners aan de Papendijk en verder richting Vinkel weten dat het feest is. In de vroege uurtjes trekken de feestvierders lallend richting huis. Vanaf de grotere horecagelegenheden vangt men in de vroege uurtjes de rit naar huis aan. Veelal op de fiets dan wel te voet. De bewoners van de Papendijk horen de boys en girls van verre al aankomen. En uiteraard gaat niet alles zonder slag of stoot; als snel vangt de baldadigheid aan en regelmatig komt het uit op vernieling van andermans eigendommen. Vanaf de eerste carnavalsdag op zaterdagnacht werden de eerste vernielingen al zichtbaar. Uiteraard was het zondag- en maandagnacht weer het zelfde. Of het nu ging op vernielingen van planten in de tuinen; meenemen van planten uit de tuinen die dan door de bewoners teruggehaald konden worden onder het viaduct D'n Haon. Prachtig geknipte hagen blijken een prachtig object om met je volle lijf in te duiken; och, zo'n heg is toch al jaren oud; reclameborden van makelaars; verkeersmarkeringen, etc. verdwijnen als sneeuw voor de zon; uiteraard was het verkiezingsbord op de 10

A.E.D. DEMONSTRATIE Gemeente Maasdonk heeft pasgeleden een aantal A.E.D. apparaten opgehangen in Nuland, Geffen en Vinkel. Deze apparaten kunnen levensreddend zijn bij een hartstilstand, mits er direct en kordaat opgetreden wordt en het apparaat deskundig bediend wordt. Om het publiek vertrouwd te laten worden met deze apparaten, zal Cor van de Wetering, instructeur van E.H.B.O. vereniging Anthos te Vinkel, een demonstratie geven in het bedienen van dit A.E.D. apparaat. Blijkt dat er bij deze demonstratie voldoende animo is om verder te gaan om kennis in deze op te doen, kunnen er altijd enkele avonden aan besteed gaan worden om deze kennis bij te brengen. De avond is voor iedereen toegankelijk en is gratis. Ook mensen uit Nuland en Geffen zijn van harte welkom. Cor zal de demonstratie geven op maandag 26 maart om 20.00 .uur in de grote zaal van dorpshuis 't Zijl te Vinkel.

TOREN"KLANKJE" Radio "Hakketakken" ...


Op zoek naar Maasdonks zangtalent

WIE IS 'THE BEST OF MAASDONK'? Het heeft misschien wel wat overeenkomsten, maar het concept van 'The Best of Maasdonk' is ge~n kopie van populaire televisieprogramma's als Idols, Popstars The Rival of the The X-Factor. "Het idee voor The Best of Maasdonk is juist spontaan geboren", vertelt Jeroen van der Aa. Samen met Janneke Hanegraaf en Aniek van Santvoort is hij één van de initiatiefnemers van dit project. "We wilden graag iets leuks organiseren voor de mensen in Maasdonk. Er worden namelijk erg weinig activiteiten georganiseerd die voor inwoners van alle drie de kernen bedoeld zijn." De opzet van The Best of Maasdonk is eenvoudig. Er zijn drie voorrondes in de drie verschillende kernen en de beste deelnemers per kern kwalificeren zich voor de grote finale op vrijdag 11 mei. De winnaar van deze finale mag zich uiteindelijk 'The Best of Maasdonk' noemen. In principe is het concept in verschillende varianten toe te passen. "Dit jaar hebben we ervoor gekozen om op zoek te gaan naar het beste zangtalent van Maasdonk", vertelt Aniek. "Maar het kan ook zijn dat we volgend jaar op zoek gaan naar de beste tonprater van de gemeente."

Zangtalent Iedereen in de leeftijd vanaf vijftien jaar of ouder kan zich gratis inschrijven voor de talentenjacht. Janneke: "Je kunt je inschrijven als individu, maar je mag ook met twee, drie of vier personen meedoen. De enige voorwaarde is dan wel dat minimaal één van de deelnemers uit Maasdonk afkomstig is. Je mag zelf een bestaand "liedje· uîtkTezeri~ Dat -·kan ·dus ·een· liedje Rob bie Williams zijn, maar ook een carnavalskraker van André van Duin is toegestaan. Je zingt op een podium voor het publiek vanaf een CD. Als je de instrumentale versie van het lied niet zelf in huis hebt, is dat helemaal geen probleem. Deze wordt door ons verzorgd. Zelf hoef je, behalve de tekst van het liedje uit je hoofd te leren, dus niets meer te doen dan de jury en het publiek te overtuigen van je talent." De organisatie hoopt veel Maasdonkse deelnemers terug te zien op het podium. Aniek: "Zangtalent is absoluut geen voorwaarde om mee te doen. We hopen op drie gezellige voorrondes en een leuke, spannende finale." De eerste voorronde vindt plaats op vrijdag 30 maart aanstaande, in Café Zaal Kerkzicht in Nuland. De tweede voorronde is op zaterdag 14 april in Café Govers in Geffen en de laatste voorronde vindt op vrijdag 27 april plaats in Vinkel. Aanvangstijdstip van de avonden is 20.30 uur. Jeroen: "Bij iedere voorronde worden de optredens beoordeeld door een deskundige jury. Bij de voorronde bestaat de jury uit lokale juryleden en de presentatie is iedere avond in handen van een lokale presentator." Om mee te doen, dien je je vooraf via de website van The Best of Maasdonk

(www.thebestofmaasdonk.nl.nu) of in één van de deelnemende cafés 's aan te melden.

Finale De grote finale van The Best of Maasdonk vindt plaats op vrijdag 11 mei en wordt gehouden in Café Zaal Kerkzicht in Nuland. De presentatie van de finale is in handen van Rogier van Oosterhout, onder andere bekend van Omroep Brabant waar hij programma's als Zinderend Zuiden, Drie Uurkes Vurraf en Brabant Party presenteert. "De opzet van The Best of Maasdonk is uiteraard serieus, we zijn op zoek naar de beste zanger(es) van Maasdonk. Maar het is natuurlijk ook een formule met een knipoog. Het allerbelangrijkste is dat zowel de deelnemers als het publiek een leuke avond hebben." De winnaar van de talentenjacht gaat bovendien niet met lege handen naar huis. "De winnaar mag zijn of haar lied in een echte studio op CD opnemen en krijgt van de organisatie een aantal exemplaren van deze CD. Naast de titel 'The Best of Maasdonk' moet dat alleen al een stimulans zijn om mee te doen."

Meer informatie over The Best of Maasdonk vindt u op www.thebestofmaasdonk.nl.nu. Ookkuntu terecht bij één van de deelnemende cafés: Café Zaal Kerkzicht Nuland (073-5321508), Café Zaal d'n Driehoek Vinkel (0735321863) of Café Govers Geffen (073-5325997).

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

vari

.,J

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 11


GEFFENAAR DANNY BENS TRAINT ZICH ONDERUIT VOOR CAPE EPIC! Danny Bens (Geffen) en Erno van Dongen (Zeeland) gaan van 24 maart t/m 31 maart deelnemen aan de unieke Cape Epic mountainbikemarathon in Zuid-Afrika. 900 Zware kilometers en 16.000 hoogtemeters in de hitte van Zuid-Afrika zullen zij in acht dagen moeten overwinnen! Het mountainbiketeam fietst met een goed doel voor ogen: IMBA Children's Home in Zimbabwe. Ook veel Geffense bedrijven staan als een blok achter deze mountainbikers en IMBA. De Cape Epic is een extreem spannende achtdaagse wedstrijd en gaat voor de vierde keer van start in Knysna. Meulemeek Tweewielers doet al het mogelijke om Danny en Erno te steunen. Voor dit geweldige Cape Epic avontuur zijn speciale shirts gemaakt. Veel Geffense bedrijven prijken op de shirts van deze avontuurlijke mountainbikers: Wielerhuis de Meulenreek; V.d. Haterd Bestratingen; Van der Heijden Meubelen; Bruinenberg Smulders Fysiotherapie; Carbone Kinderkleding B.V. en de werkgevers van Danny en zijn vrouw Sandra: Acket Drukkerij Kartonnage B.V. Oss en Trendline Haarmode Schijndel. Meer dan 900 rnountainbikers uit de hele wereld moeten in Zuid-Afrika 900 ruige kilometers overwinnen om op 31 maart aan de finish in Lourensford de eretitel 'Cape Epic Finisher' te bemachtigen. En dat via jeepsporen, grillige rotsen, machtige bergen en langs diepe ravijnen! Danny heeft in zijn motorcrossperiode al veel afgezien en ervaring opgedaan om eindeloos door te bijten om overwinningen te behalen. Elke zondag fietst hij nu met de Sibo-Beti-club en dit wordt zijn eerste Cape Epic op de mountainbike. Erno heeft in 2005 ook al de Cape Epic gereden, de mannen volgen dagelijks een zwaar trainingsprogramma. De mountainbikers zijn verplicht deze hele wedstrijd bij elkaar te blijven, rijders die meer dan twee minuten van hun teampartner gescheiden zijn krijgen een tijdstraf en kunnen gediskwalificeerd worden. Bens en van Dongen zijn fanatieke mountainbikeliefhebbers, zij rijden deze tocht echter niet alleen voor hun eigen plezier, maar zetten zich in voor IMBA Children's Home in Chitungwiza, Zimbabwe. Marijke Acket en Ronald van der Laan (beiden uit Heesch) geven 'hun' weeskinderen daar alles waar ieder kind recht op heeft: een thuis, eten en drinken, kleding en de kans om te studeren. Danny en Emo vragen u dit geweldige team via deze sponsortocht te steunen. Zii vragen een gift van één eurocent per fietskilometer, dus 9 euro, aan particulieren en 10 cent per kilometer, 90 euro, aan bedrijven. Er is al ruim 3000 euro voor IMBA binnengehaald en de actie blijft tot en met de finish in Lourensford doorgaan! Help Danny, Erno en dit geweldige team deze weeskinderen te helpen! Stort uw bijdrage op bankrekening 1080 75 397 t.n.v. IMBA Children's Home, Rabobank Uden. Wilde Ganzen en NCDO steunen 12

IMBA Children's Home. Als dank voor de sponsoring worden alle namen van de sponsors op de website van mountainbikeclub www.sibo-beti.nl vermeld. Daar kunt u alles over mountainbikeclub Sibo-Beti, deze zware Cape Epic, en het verloop van de sponsoring voor IMBA lezen. Voor bedrijven is het mogelijk een link naar hun bedrijf op deze goed bezochte website te plaatsen. We maken nog een praatje met Danny, voordat hij naar Afrika vertrekt en dat leest u in de volgende Torenklanken.

SINT-JORISGILDE GEFFEN HEROVERT WISSEL SCHILD SINT JORIS GILDE

Na een kort verblijf in Oss hebben de schutters van het Sint-Jorisgilde Geffen het "Harrie Verbruggen wisselschild" opnieuw in bezit genomen dankzij een uitstekende prestatie van de kruisboogschutters in zowel de A- als de 60+-klasse en de jeugdklasse. Vooral dat laatste belooft veel goeds voor de toekomst! Uit een veld van ongeveer 80 kruisboogschutters werd afgelopen zondag, na een strijd die op 21 november afgelopen jaar (2006) begon, door een aantal kruisboogschutters zodanig geschoten dat ze met 72 punten de andere 11 gilden achter zich lieten. Op een 5-tal zondagen strijden de ongeveer 80 schutters in vier klassen (A,B, 60+ en jeugd) om de hoogste individuele eer. Achtereenvolgens werd in Vorstenbosch (november); Oss (december); Heeswijk (januari); Veghel (februari) en Nuland (februari) geschoten door zo'n 80 kruisboogschutters. Tijdens 2 van de 5 wedstrijddagen regende het helaas. Vooral afgelopen zondag te Nuland. Dat kon Gerard Gerrits niet deren. Hij werd bijna 2e met 59 punten, maar verloor van zijn rivaal uit MarenKessel, met eveneens 59 punten, tijdens "het afkampen". Dat leverde hem een 3e plaats op in de A-klasse. Voor de statistieken: de winnaar, Tonnie Brands (Gilde Maren-Kessel) had een punt meer... Gildebroeder Jos Coppens werd hier 8e ! Ook een mooie prestatie in een veld van meer dan 25 boogschutters. Ferrie Verhoeven deed het in de 60+-klasse beter. Met 53 punten moest hij "afkampen" tegen nog twee andere gildebroeders. Hij won van dit drietal en werd daarmee 2e. Knap! Voor de eerste plaats waren, ter vergelijking, 55 punten genoeg. Maar het meest belovende was de prestatie van Rens van Orsoûw die met 51 punten in de klasse jeugd 14/15 jaar de eerste plaats veroverde en daarmee belangrijke punten voor het fel begeerde wisselschild binnenhaalde. In het nog maar korte bestaan van het Sint-Jorisgilde Geffen hebben de kruisboogschutters nu reeds aangetoond een geduchte tegenstander te kunnen zijn!


l

©

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.JM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

OPBRENGST COLLECTE AMNESTY INTERNATIONAL Op 14 en 16 februari hebben wij op de markt en bij de C-1000 met de collectebussen gestaan en u om een bijdrage gevraagd voor Amnesty International. Graag willen wij alle mensen die zo gul hebben meegedaan hartelijk danken. De opbrengst was maar liefst € 625,51 (in 2006 € 510,14). Een prachtig bedrag en maar liefst € 115 ,- meer dan vorig jaar. We zijn blij dat de Geffenaren het werk van Arnnesty willen steunen. Want het blijft nodig zolang op de wereld nog in zoveel landen de mensenrechten ernstig worden geschonden. Graag wil ik Johan van Herpen bedanken voor de gastvrijheid bij de C-1000 en de koffie die de collectanten kregen aangeboden. Ria, Gerla, Doortje, Joke, Trees, Marijke, Maria, Ans, Els, Marja, Hennie, Ans, Antoine, Gerda en Germa bedankt voor jullie enthousiaste medewerking. Namens de schrijfgroep voor Amnesty International, LenyRomme Het onderstaande gedicht komt uit "Vrijheid, hoe maak je het?" In een bos Het werd donker In zijn hol peinsde de leeuw Hoe, morgen, tij gerbuur te pakken. De tijger zon: Hoe, morgen, de vos te villen. De vos zon: Hoe, morgen, de tuin in te sluipen en de jonge duiven te verschalken. De duif zon: Hoe, morgen, de jager, de vogels en al de dieren van het bos bijeen te brengen. Hoe doe je dat, vroeg ze zich af. Sherko Bekas, Irak STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openinqstijden : rraardaq - vri jdaq : 15.00 - 21.00 uur zaterdaq -zondaq: 14.00-21.00 uur telefoon: 07353218 27 sterv id eotheekn u la rd @het net. n1 www.ste1"1dd eotheek.n1

13


Als lid van de Rabobank heeft u invloed op het coöperatiebeleid van uw lokale bank. Bijvoorbeeld over hoe het Coöperatief Dividend wordt besteed. Rabobank Bernheze Maasland steunt hiermee projecten zoals 'Mobiliteit voor Ouderen' bij Stichting Berne Zorg. Of het verharden van het Ivo van Dintherpad in Geffen en het ontwikkelen van een educatief centrum bij Stal Bertus in Loosbroek. Nieuwsgierig welke projecten mede door uw Rabobank gerealiseerd worden? Of zelf een idee7 Kijk op www.rabobank.nl/bernhezemaasland!

Kijk op raboba nk.nl

Rabobank


M/5511! OHTWIXICEllKi VUDIE anrH

"DE WERELD GROEIT ALS WE DELEN" VASTENAKTIE VOOR SURINAME

Na Carnaval begint de vastentijd als voorbereiding op Pasen. Vroeger lag de nadruk op niet snoepen voor de kinderen en minder eten en drinken voor de volwassenen. Maar tegenwoordig ligt de nadruk niet alleen op iets weglaten. Maar ook op iets toelaten. Je openstellen voor dingen, die anders zomaar voorbij gaan. Het motto van Vastenaktie 2007 is: doe sober, want dat maakt je bereid om te delen. En daarbij gaat het niet alleen om geld. Solidariteit, gemeenschapsgevoel, oog voor en medeleven met je naasten zijn minstens zo belangrijk ! Elke woensdag rond 17 .10 uur zendt de KRO op Nederland 2 het programma uit: Heb ik genoeg ... ? Karin de Groot en Liz de Kort brengen iedere week een ander onderwerp in de geest van het bovenstaande. De jaarlijkse Vastenaktie collecte is dit jaar bestemd voor het kindertehuis Suck Dhaam in het stadje Alkmaar in Suriname, provincie Commewijne. Hier worden kinderen opgevangen van alleenstaande of aan alcohol verslaafde ouders. De MOV 's van Geffen, Nuland en Vinkel willen samen via dit project in Maasdonk de verantwoordelijkheid gestalte geven, die Nederland heeft voor zijn vroegere kolonie. Zij willen een positief beeld geven van de Surinaamse cultuur als een "tegengif" tegen de negatieve vooroordelen, die er van dat land bestaan. Daarom is er op maandag 19 maart om 19.30 uur in 't Zijl in Vinkel een avond voor alle inwoners van Maasdonk met een korte toelichting op het project en een schitterend optreden van de Surinaamse verhalenvertelster en actrice Hellen Trustfull, die zal vertellen over haar mooie geboorteland. De collectanten en leerkrachten van de scholen en alle geïnteresseerden willen wij hier speciaal voor uitnodigen. Via de scholen krij gen de kinderen ook dit jaar weer een vastendoosje en in de lessen wordt over het project gesproken. In de parochiekerken van Maasdonk zal aandacht gevraagd worden voor het idee om in het gezin afspraken te maken om sober te leven en het uitgespaarde bedrag opzij te leggen voor de Vastenaktie. Dan komt er vanzelf ook iets in de vastendoosjes ! In het weekend van 24 en 25 maart staat de viering in de kerk in het teken van de Vastenactie. De gezamenlijke MOV-groepen van Nuland, Vinkel en Geffen willen dit jaar van de Vastenactie een succes maken. We gaan er samen voor en we rekenen daarbij

op de bereidwillige en gulle medewerking van alle inwoners van Maasdonk. In de volgende Torenklanken leest u meer over het Vastenactieproj eet. En ... noteer op de kalender maandag 19 maart. U bent van harte welkom. De MOV- groepen van Geffen, Nuland en Vinkel. (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

GEVONDEN IN WEEK 6 Damesfiets met versnelling en handremmen. Merk Giant met sticker Verhallen Rosmalen. Rechtmatige eigenaar kan zich, onder mededeling van specifieke kenmerken, melden bij 06 246 850 74.

VERWISSELDE JAS Wie heeft er na afloop van RECHT VUR ZUNNE RAOP (de eerste zaterdag) de verkeerde jas mee naar huis genomen?? Het gaat om een beige heren rib jas met een ritssluiting, soortgelijke jas is blijven hangen maar dan met knoopsluiting. Graag omruilen bij de Gouden Leeuw of een telefoontje naar 5323033.

15


Énd deezember wierre we ongespraoke dur énne van de boerenbruidsparen. Of dè wij zin han urn dijoar 't bruidspaar te zen. Ja, uurst natuurlijk us efkes aagter de orre krabbe. ... Wurrum wij, hoe komme ze doar nou bè? ... En wè houwt dè allemol in? ... En wè koast dè? (we zijn toch hollanders, wonne) Noa dè ze alles nog uns unne ker uitgeleejd han, doachte we; ja, wurrum ok nie. As uurste moeste de uitnodigingen verstuurd worre. Urn <lees op te stellen han we hulp van de "dichter des vaderlands"; Theo Prinssen. We hen zelf mar drie woorde hoeven te roepe, en hij makt ur al un schon verhaal van. De kleere vur diejen dag konne we veulal leehne, ok d'n poffer, woar toch gruweluk veul wèrk in zit. De ons hi er toch nog veul wèrk van gemakt urn de rest ok novennant on te kleeje. Ze hi me toch loowpe huuje. 's Zotterdags mi de mis en 's zondags mi dun optocht hen wed 'r nie bè kunne zijn. We han al wè verplichtinge. Noa d'n optocht zijn we wel ongeschoven bè 'de gouden leeuw'. 's mondagsoavonds han we onze vrijgezelle-oavond. Uitgedost in een matroze- en een piratepekske ginge we wir noar de Rom. We moesse doar nog loate zien dè we ut werd waarre urn Rottenrijker te worre. Mi un kwis werd onze kennis van Geffe getest. We hen't gehoald. Deins dag 's mergus ston urn half acht de uurste al op de stoep urn 't broehd vur de koffietafel te smeren. Ze han't nogal gauw kloar. Ze hen nou ok nie zoveui' gekletst as vurrugJoar, zmne ze. De hermonnie war d'r ok betij ds. Un bekske koffie ging er goewd in. Terwijl dè wij ons oan 't onkleeje waarre liep het lekker vol op d'n misse. Toen we vertrokke waare we mi zoan 80 man. Wij mochtte op de kar. D'r ston unne Belse knol vur. (Ik zal nou noit mer zeige dè die van ons een groohte kont hi.) De middag begon mi wè plechtighede. D'r werd 'teen en aander gezeed over ons (mar gelukkig wisse ze ok nie alles, of ze hen ut netjes wille houwe ). 16

Noa 'tja-woord moesse we de oorkonde teekenne en krege we onze paspoorten van 't Rottenrijk. Toen begon 't hendjes schudde en krege we zo veul kadoos dè we nou nog wel drie weehke kunne eete. Zelfs een geit kreege we. (Nog iemand zuuke die 'm slachte kan.) Noa alle officiële gedoe, hen we nog enkele uurre gefeest. D'n dag wàr vurbè vur dè we 'tin de gaatte han. 's Woensdags is alles afgesloten mi een askruske en samen haring happe. We hebben een clubke lierre kenne, woarbè we al vanaf 't begin heel hartelijk ontvangen zijn, en woar we ons meteen op ons gemak en thuis vuulde. Vur buitenstaanders hi een boerenbruiloft misschien een bietje een 'stoffig' imago. Mar komt ok 's unne ker kijke, dan witte vort beter. En worde nog oit gevroagd of ge boerenbruidspaar wilt worre, zeigt dan gerust JA. Het is de moeite werd. Boerenbruidsparen, en al die d'r oan meegewerkt hebben: Bedankt! Annie & Jan van der Leest

HEEMKUNDEWERKGROEP 'VLADERACK' BIDPRENTJES Wij, Heemkundewerkgroep 'Vladerack' hebben een zeer grote collectie bidprentjes in ons bezit, ongeveer 11.500 stuks. Om onze collectie nog verder aan te vullen kunnen wij altijd nog bidprentjes gebruiken. Het maakt niet uit of de personen die er op staan uit Geffen komen of uit andere plaatsen, alles is welkom. Dus als jullie kasten of laatjes op gaan ruimen gooi ze dan niet weg, wij zijn er erg blij mee. Heemkundewerkgroep 'Vladerack' Openingstijden: maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur of woensdagmiddag van 13 .30 tot 16.00 uur, tot ziens in de kelder.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies hi{HACCP en adres voor mollen bestrijding tel. 073 - 5320744

Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


CARNAVALSOPTOCHT BASISSCHOLEN GEFFEN Vrijdag 16 februari j .1., hebben we de carnavalsoptocht gehouden met allebei de basisscholen van Geffen. In november 2006 zijn we met de eerste voörbereidingen begonnen voor deze geweldige optocht. Vanwege het feit dat de Mariaschool en de Aloysiusschool gaan fuseren hebben de camavalswerkgroepen van beide scholen toen der tijd de koppen bij elkaar gestoken en gezegd; nu gaan we voor een gezamenlijke optocht en we zette de bluumkes buiten. Ons thema is naar onze mening goed tot zijn recht gekomen, kinderen en leerkrachten hadden alles uit de kast gehaald om er iets prachtigs van te maken. Het weer zat gelukkig mee, en we hadden veel belangstellende langs de route, dat doet ons erg goed! Ook dit jaar hadden we weer het geluk dat de fanfare W.I. K. ons muzikaal begeleide, want een optocht zonder muziek is geen optocht. Jongens hartelijk dank hiervoor dat jullie met zovele voor ons klaar wilde staan, en we hopen volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen. Om zo'n optocht tot stand te krijgen en om te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt zijn we natuurlijk afhankelijk van nog een heleboel mensen. Op de eerste plaats hebben we de leerkrachten en leerlingen nodig die zorgen voor de pracht en de praal, dan hebben we vrijwilligers nodig om de route in goede banen te laten leiden, daarvoor zijn maar liefst 12 ouders op een vroege zaterdagochtend op cursus geweest op het politiebureau te Oss. Gelukkig was iedereen geslaagd hiervoor. PROFICIAT! Dan hebben we nog de Prins en Adjudant en zijn gevolg, onze eigen school prins Nick en adjudant Luuk die zich ook die dag hebben ingezet om de optocht mee te lopen en op beide scholen zich hebben laten zien. Dank aan de Carnavalstichting van 't Rottenrijk. Verder hebben ontzettend veel ouders zich die dag ingezet zowel tijdens de optocht als wel op school. Zonder deze mensen lukt het niet om zo'n dag tot een goed einde te brengen. Ook dit jaar hebben we het voor elkaar gekregen om enkele sponsors bij elkaar te sprokkelen, om de kinderen toch van iets lekkers te kunnen voorzien, deze mensen willen we toch even met naam noemen en bedanken voor hun gulle gift; Bouwburo v.d. Dussen, Bakkerij v. Hoorn, Café-zaal ' t Haasje, Cafetaria 't Bergje, Veronique Yperen. Tijdens de optocht hadden beide scholen ook nog zelf gezorgd voor twee bolderwagens waar muziekinstallatie op was gebouwd door Anja v.d.Boogaard en Auto garage P. Strik, hiervoor onze dank. Om zo'n optocht bekendheid te kunnen geven heb je iemand nodig die goed reclame kan maken, en wie kan dat niet beter dan onze geffense petossieman Peter Kieboom, die enkele weken voor ons op donderdagavond bij Vladeracken een mooi woordje heeft gedaan. Peter bedankt, en tot volgend jaar.

Wij als camavalswerkgroepen hebben genoten zowel voor, tijdens als na de optocht. Erg blij waren we met de hartverwarmende reactie van mensen, en zelfs Kapelaan Geelen vond het leuk om zich spontaan in de route te mengen. Wat we ook nog even kwijt willen was de spontane reactie van de scholen zelf, die in de Raadhuisstraat zelf een boog van leerlingen maakte om zo de Mariaschool weer uit te zwaaien en afscheid te nemen, ook daar hebben we hele fijne reacties op gekregen. Als werkgroep vonden wij het fijn om de optocht te organiseren, wij hebben er erg van genoten en vele met ons, we hopen jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien. Het begin als fusie is gemaakt en hopen op een goede voortzetting. Samen een is beter dan alleen!! Iedereen hartelijk bedankt, en hopelijk tot volgend jaar! Carnavalswerkgroep Mariaschool Carnavalswerkgroep Aloysiusschool

HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN" Handwerkclub "De Nijvere Handen" houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 25 maart a.s. in 't Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Wij willen dit niet alleen laten zien, maar u kunt het ook kopen. En alles voor leuke prijzen. Zo vlak voor Pasen krijgt het voorjaar natuurlijk alle aandacht. Ook zullen de mooie sjaals, schorten, slofjes en sokken, kussens en kaarten niet ontbreken.

ZIEKENCOMITÉ "DE SCHAKEU' Ziekencomité "De Schakel" houdt op deze ochtend weer een boekenmarkt van 2e hands boeken. De opbrengst van deze markt is bestemd voor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen. Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het boek ofkadootje waarna u op zoek bent.

GELOVEN. HOE DOE JE DAT? Hoe kunnen bijbelverhalen een voorbeeld zijn in ons dagelijks leven? Al pratende met elkaar kunnen we proberen hieraan inhoud te geven. Gaarne nodigen wij dan ook iedereen, die hiervoor interesse heeft, uit voor een gespreksavond op donderdag 15 maart as. in de pastorie te Geffen om 20.00 uur. Informatie: Annet van den Helm, 0735324311. Hopelijk tot ziens op 15 maart as. Vriendelijke Groet 17


DUIVENSPORT IN MAASDONK DOOR DE JAREN HEEN Duivensport vroeger Voor de 2e wereldoorlog ( 1940) gingen de duivenmelkers uit Geffen, Nuland en Vinkel de duiven inmanden (voor de duivenvluchten) in Oss of Rosmalen. In de oorlogstijd moesten alle postduiven worden ingeleverd bij de Duitse bezetter. Op overtreding hiervan stonden toen zware straffen. Desondanks namen enkele waaghalzen het risico en wisten hiermee een paar duiven van de wisse dood te redden. Na de oorlogstijd werd met deze duiven de duivensport weer opgepakt. In die tijd (nu 60 jaar geleden) wilden de duivenliefhebbers uit Geffen in de eigen woonplaats duiven inmanden en daarom werd op 25 oktober 1947 de postduivenvereniging "de Reisduif"opgericht. In de periode die daarop volgt vormden zich in Geffen nog 2 postduivenverenigingen onder de naam "de Postduif"en "de Arkduif" In Nuland waren intussen ook voldoende duivenmelkers om een eigen vereniging op te richten ('de Sproetkop") en dat was op 15 oktober 1963. In de periode direct na de 2e Wereldoorlog waren er maar enkele duivenmelkers die in het bezit waren van een duivenklok. De overige duivenmelkers moesten dan lopend of met de fiets de gummiringen naar die centrale klok brengen om de teruggekomen duiven te constateren. Het is wel eens voorgekomen dar een duivenmelker tijdens het lopen de gummiring in zijn mond hield en door de haast per ongeluk inslikte. Toen die ring weer voor de dag kwam waren de prijzen al lang verdeeld. Duivensport nu De duivensport bloeide jarenlang in Maasdonk. 4 Grote verenigingen en vele duivenhokken. Maar de vergrijzing ging zijn intrede doen. Iemand die haarfijn dat gevaar inzag was Wim van Wanrooij, voorzitter van Postduivenvereniging "de Sproetkop" in Nuland. Hij zag wel dat de afzonderlijke verenigingen in Maasdonk in de toekomst weinig overlevingskansen hadden en dat er naar gestreefd moest worden om een grote vereniging op te richten. Binnen de eigen vereniging en daarbuiten wist hij al snel een aantal duivenmelkers warm te krijgen voor zijn idee. Samen met collega ondernemer Jo van Schijndel ging hij aan tafel zitten en samen spaarden zij kosten noch moeite om een centraal inkorflokaal in Maasdonk te realiseren. Op 17 december 2005 gingen de postduivenverenigingen in Nuland en Geffen op in een nieuwe grote "postduivenvereniging Maasdonk" Meteen daarna werd begonnen met de bouwwerkzaamheden.. Door vele leden werd flink de handen uit de mouwen gestoken. Het resultaat mag er zijn. Een prachtig clubgebouw werd gebouwd en was klaar in het voorjaar 2006. Duivensport in de toekomst Een jaar later kunnen we stellen dat het omgaan met 18

elkaar, de samenwerking, de sfeer, de mogelijkheden tot verbroedering van de sport alle verwachtingen heeft overtroffen. Het gebouw biedt voor de toekomst vele mogelijkheden voor de huidige duivenliefhebbers en uiteraard ook de aanstormende jeugd. De sport is op technisch gebied veel veranderd. Zo worden de binnengekomen duiven niet meer met de gummiringen geconstateerd maar elektronisch via een chipring. De uitslagen gaan via een computer en het inmanden van de duiven gaat ook elektronisch. Wat wel hetzelfde is gebleven is het genieten van de sport met prachtige gezonde postduiven en de sterke verhalen van de duivenmelkers als ze gezellig bij elkaar in het clubgebouw zitten na te "melken"over de behaalde resultaten.

MCZIEKVERENIGING ,.\Vilkn Is Kunnen ..

'effen Op 9 maart geeft fanfare WIK samen met het jeugdharmonieorkest Moyenne uit Drunen een concert. En niet zomaar een concert! Na maanden zwoegen presenteer ik, hoorniste bij WIK, mijn profielwerkstuk. Ik zit in 6 VWO op het Mondriaancollege in Oss, en bij een laatste jaar hoort natuurlijk een eindscriptie. Het onderwerp van mijn werkstuk is; Hoe heeft de Harmonie, Fanfare en Brassband zich ontwikkeld en hoe ziet de toekomst eruit? Na veel onderzoek heb ik die vraag eindelijk kunnen beantwoorden. En op vrijdagavond 9 maart, presenteer ik mijn resultaten. De meeste mensen horen een fanfare of harmonie alleen bij de verplichte straatoptredens, maar er is nog zoveel meer. Door middel van een concert hoop ik het publiek alle kanten van de blaasmuziek te laten horen. Zoals pop, musical, klassiek, film en een marsje mag natuurlijk ook niet ontbreken. Komt allen luisteren! Op 9 maart, om 20.00 uur, op het Mondriaancollege in Oss. Groetjes, Evi Savelkouls

WIE WAT WANNEER MAART 14 KVO, bezoek Hepa bv Stoffeerderij 14 Kleding inzameling Mensen in Nood, in Bonkelaar 15 Ophalen oud papier 17 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5)


At ,Hanegraaf Geffen B.V. f& MarkRomme

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen _,.deKinderenv.~ 8 Jt J,~ Ham 1, 5386 JA Geff~:f.J1 Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl zaterdag 8.30 - 17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

~\

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt . Ook-uw.adres voor al uw TUINHOUT .. maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Ac hter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJ N € 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN lS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 l 397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,€ 65,-


KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD WIJZIGING UITSLAG CARNAVALSOPIOCHf ROTTENRIJK 2007 Bij het vaststellen van de einduitslag van de Rottenrijkse carnavalsoptocht is de groep 'Wor vural nie muug' per ongeluk ingedeeld in de categorie volwassen loopgroepen, terwijl deze groep met een volwassen wagen aan de optocht meegedaan heeft. Door de organiserende commissie is de fout hersteld en is een nieuwe eindstand vastgesteld. Plaats één tot en met vier in de categorie 'volwassen wagens' blijven in de nieuwe eindstand ongewijzigd. Met 118,5 punten is de vijfde plaats nu voor 'CV Wor vural nie muug' . De overige deelnemers schuiven ieder één plaatsje op. In de categorie 'volwassen loopgroepen' heeft deze verandering tot gevolg dat CV Kloek Goed of Kloek Nie niet op de elfde maar op de tiende plaats geëindigd is. De volledig vernieuwde uitslag is te zien op www.rottenrijk.nl. Hier vindt u bovendien een zeer uitgebreid fotoverslag van carnaval 2007 in het Rottenrijk. Op de foto de wagen van 'CV Wor vural nie muug', die op de vijfde plek eindigde in de categorie volwassen wagens.

De landelijke voorjaarsinzameling van kledingsactie voor Mensen in Nood gaan weer beginnen. Ook in Geffen vindt een inzameling plaats. U kunt uw goede nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plasticzakken afgeven bij de Bonkelaar op woensdag 14 maart van half 2 tot half 4. Dit jaar zamelt Sams Kledingactie voor Mensen in Nood al 40 jaar kleding in. Hiermee zijn we de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sams Kledingactie ondersteund door honderden vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Mensen in Nood/Cordaid. Voor meer informatie over Sams kledingactie voor Mensen in Nood kunt u kijken opwww. samskledingsactie.nl of bellen naar 073 - 687 10 60 of 073 - 532 40 65 .

OVERZICHTSEXPOSITIE KUNSTKRING DE MEENT TE NULAND Op zaterdag 10 maart (van 14.00 - 17.00 uur) en zondag 11 maart (van 11.00 - 17.00 uur) a.s. vindt de jaarlijkse grote expositie van de Kunstkring De Meent plaats. Bij deze gelegenheid zullen 19 leden van deze Kunstkring hun beeldend creatief werk met verschillende onderwerpen en in diverse technieken laten zien. Deze expositie krijgt nog een bijzonder tintje: Tijdens de opening op zaterdag 10 maart (aanvang 15. 00 uur) zal de pianist en componist Fons van Gorp een door hem gecomponeerd stuk op de piano ten gehore brengen. Hierna zal hij gedurende een uur achtergrondmuziek spelen. De expositie vindt plaats in het gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 te Nuland. De toegang is gratis. De Kunstkring De Meent heet u van harte welkom.

UITNODIGING OPEN DAG "POSTDUIVENVERENIGING MAASDONK" Zondag 18 maart 2007 van 13.30 tot 18.00 uur. Ter gelegenheid van de opening van het CLUBGEBOUW "SPOETNIK" DE SCHOUW (achter de brandweerkazerne) Geffen. U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM

- Demonstraties duiven inmanden - Videobeelden over duiven houden - Toelichting over duivensport - De koffie staat klaar 20


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUW:èADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal

Hepa

't Haasje

Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 - 532 15 20

Comfortabele s oefen en fauteuils

2 073 53250~2 ~. 073 5320821 s info@he a.nl

\

Leiweg 2a 5386 /(R Geffen

www.cafezaalhethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 î 2 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

-PE aolt-PEN ~EEltW

Bruiloften partijen vergaderingen •

4

C1000. Van alle markten thuis.

+ I -

-

~

n

Bouwen op vertrouwen

~-.,

■ ■ ■ ■ ■ ■

.,...,. Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijve n

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Llternet: www.vanwanrooï.nl

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412 - 622213 ·

Geffen 073 - 5321995


Onderscheiding, de "Goeie Rottenrijker" 2007 voor Jan van Gogh Elk jaar reikt Carnavalsstichting Rottenrijk een "Goeie Rottemijker" uit. Een "Goeie Rottemijker" is een onderscheiding die de stichting uitreikt aan mensen die zich bijzonder inzetten voor het Geffense carnavalsleven. Nou is alleen het carnavalsleven niet genoeg om in aanmerking te komen voor de "Goeie Rottemijker". Ook dient een Goeie Rottemijker zich ook in het burgerleven verdienstelijk te maken voor de gemeenschap. De "Goeie Rottemijker" Jan van Gogh heeft dan ook zijn strepen verdiend in het maatschappelijke leven en niet alleen binnen het Rottemijk. Een maken van het vele vrijwilligerswerk waar Jan zijn diensten aan verleend: • al jaren FNV kaderlid 24 jaar vak groep raad schilders; • vanaf 1984 verbonden aan de opleiding voor jonge schilders bij het SPOS; • jaarlijkse stand bemanning bij het Fioretti College in Veghel vanaf 1984 bij het ROC; • oprichter van de stand van vogelvereniging tijdens Effe noar Geffe alweer ongeveer 20 jaar; •hand-en spandiensten bij Effe noar Geffe, ZLTO - KVO ongeveer al 15 jaar; • zo'n 17 jaar verbonden als coördinator van de collecte voor het Jantje Beton fonds; • zo'n 13 jaar medeorganisator van het zelfde Jantje Beton fond voor de Jaarlijkse Roefeldag; •hand-en spandiensten voor het Jeugd Vakantie Werk Geffen (alweer zo'n 24 jaar zelfs, waarvan enkele jaren in het bestuur); • voor dezelfde stichting heeft de goeie Rottemijker 2007 minstens 10 jaar routes uitgezet en 4 dagen per jaar op post gezeten tijdens de wandel 4 daagse; • en als laatste en dan ook het beste, al meer dan 20 jaren die hij heeft gegeven voor het jeugdcarnaval. Meestal alle dagen, maar zeker elke keer met het kwartjes bal; Je ziet wel dat Jan van Gogh nergens als voorzitter of vooraanstaand persoon staat vermeld en dan wordt je al gauw voorbij gekeken. Nou gaat het meestal ook niet om de erkenning maar om het plezier dat je eraan beleeft. Maar gelukkig valt het sommige mensen ook op dat je altijd voor hen of hun organisatie klaar staat. Vandaar dat we de "Goeie Rottemijker" 2007 terecht hebben uit22

gereikt aan Jan van Gogh. Aangedragen door de werkgroep Jeugdcarnaval de Bonkelaartjes en eigenlijk ook een beetje Stichting Jeugd Belangen die mede de Jeugd carnaval organiseert. Namens de Carnavals Stichting 't Rottenrijk en dus namens de Geffense gemeenschap wil ik dan Jan van Gogh hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij voor verschillende instanties verricht heeft en we hopen dat we nog jaren gebruik mogen maken van Jan zijn inzet. Onderscheiding voor verdienste Op zaterdag 10 februari 2007 heeft Carnavalsstichting Rottemijk Petra van Erp hartelijk bedankt en beloond met een medaille van verdienste voor haar vele jaren van inzet en betrokkenheid bij het jaarlijkse evenement Recht vur zune Raop. ~ Petra is al 30 jaar betrokken bij dit evenement. Zij is begonnen als artiest op de planken met de KPJ. Dit heeft zij vele jaren vol gehouden, maar toch vond bij haar de dracht plaats om het evenement mee te organiseren. Daarom is zij in 1989 overgestapt naar de Werkgroep van Recht vur zune Raop. En dat is al weer 18 jaar geleden ... In die 18 jaar heeft Petra zich ontpopt als een moederfiguur. Niet alleen binnen de werkgroep maar ook richting de artiesten. Zij heeft een luisterend oor voor een ieder en als zij ergens iemand kan ondersteunen of helpen, zal zij het zeker niet laten. Ook in de zaal zal ze als het kan de gasten helpen naar hun plek of van informatie voorzien. Petra staat in het artiesten wereldje van het Rottemijk ook bekend om haar ongezouten mening over de dingen die zich voordoen. Zij neemt geen blad voor de mond, tegen niemand. En dat wordt zowaar gewaardeerd. Dit komt dan ook omdat zij niet alleen kritiek spuit, maar ook met praktische oplossingen komt. En dat wordt door haar medecollega's dan ook zeer gewaardeerd. Veel mensen die komen kijken staan er niet 1, 2, 3, bij stil, hoeveel tijd dat er in de organisatie van zo'n evenement gaat zitten. Dat is misschien maar goed ook want anders kwam er nooit geen nieuwe aanwas. Vandaar dat wij van de Carnavalsstichting er op deze avond even bij stil wilde staan, bij het geen wat Petra op haar manier voor de Geffense gemeenschap doet. De artiesten laten de mensen lachen in de zaal, en Petra laat op haar beurt de artiesten en de organisatie glimlachen door haar tomeloze inzet.

Namens de Carnavalsstichting 't Rottenrijk, Jos van de Langenberg Vurzitter


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerljwihabobv

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerlj@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeaubon kom Je pas echt moOI voor de dag

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten handen voeten) • Exclusieve s1erad ' · van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up ,•

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

..

• Make-Up workshops

'

~\ANNEMoo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Ma: Di t/m Do:

Bel: 0412-623173

Vr: Za:

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi ng

VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-62 3173 www.u itvaartverzorg i ngva n Iith. nl contact@u itvaa rtverzorgi ngva n I ith. n 1

Gebr. van de Wetering '1.o. W1:1-~

$~- =

C,

....~

~

--

Dommelstraat 47

Gesloten

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

•- w.,öannemode4

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

(,)

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

INDIVIDUELE TRAININ6 • Nautllu!!itralnlng • C:ardiatrainlng

• Combinatie Nautilus-C:ardio

6ROEP5TRAININ6 • Total Fit • Indoor Cycling • 5t.-eetdance

• 5wltching • Seniorentraining

MEOIS[HE FITNESS

13.00 tot 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 lot 18.00 UO lot 18.00 9_GO lot 20.0 0 9.00 tol 16.00

• Fysiotraining • De Rugschool

• Revalldatletraining • Reïntegratietraining

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

Papemlijk lï! • 5386 EC: Geffen Tel. (073) 74 l l • Fax (073) 53<! 65 75

Klooslerslraat S'c Geffen Tel. 073 5321683 - Fa . 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaah-ecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08 .00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 -17.30uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13 .00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg · maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 K.lachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afvan,censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.