Torenklanken 2007 - nr 03

Page 1

45e jaargang I nummer 3 I Februari 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

l

n n

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij , Geffen 1750 exemplaren

RAVAGE

HALLO ROTTENRIJKERS,

's Maandags op een koude ochtend, fietste ik naar school. Ik was laat, dus moest haasten. De brigadiers floten en ik stak over. Eenmaal in de klas, moesten we de jassen . weer aantrekken. We gingen weer naar buiten. Toen zag ik het pas; voor in de tuin van de school, stonden drie kunstzuilen. Helemaal kapot. Onze klas(groep 8b) heeft ze gemaakt in groep 5. Het was die week een projectweek. Iedere klas mocht een kunstwerk maken. Wij mochten uit betonblokken, een tekening hakken. Ik weet nog hoe dat ging; eerst moesten we een tekening met potlood op het betonblok tekenen. Daarna uithakken en schaven. Er kwamen hele mooie resultaten uit. Er zijn al meerdere dingen vernielt, zoals het handenschilderij, het schoenenbeeld, sommige betonblokken verschoven op het schoolplein en tegenwoordig worden er steeds meer prullenbakken opgeblazen. Het handenschilderij hing aan een muur van de school, het is er vanaf het dak kapot getrapt. Het schoenenbeeld is ook kapot geslagen. En de betonblokken die wij als bankjes gebruiken zijn ook al omgegooid. Iedereen vindt het verschrikkelijk wat er tegenwoordig gebeurt in Geffen. Maar het ergste vind ikzelf dat als wij met onze klas van school af gaan en dan misschien wel geen herinnering achter kunnen laten. Ik hoop dat de daders snel gepakt worden.

Wij hàn in ons gedachte, urn <lees joar mi de carnaval de bluumkes is flink buite te zette! En wel vur de cliniclowns! Vurrigjoar hen we da gedoan vur stichting KIKA! Gullie snapt ok wel da wij da nie alleen kunne, ullie hulp hen we dan ok heel hard noddig! We zien ullie heel gère tijdens den geffense optocht op zondag 18 februari 2007! We hen van alles bè wa ge kunt kope: snoep, balonne en neuze, dus vergit oew kleingeld nie! !

Van Femke Vos

Groetjes Joyce, Marieke, Susan en Esther 0 ja, as wij ullie nie zien, roept ons dan efkes !

~ICZIEKVERENIG ING .. \\li llen Is Kunnen"

Wij Jeugdleden van WIK zijn bij U aan de deur geweest en U heeft ons zeker niet in de kou laten staan. Dankzij u hebben wij maar liefst 700 vogelvoeder pakketten verkocht. Hartelijk bedankt allemaal. Speciaal willen wij Bart de Kinderen bedanken voor het tegen geringe prijs leveren van de vogelvoeder pakketten. Bedankt! Jeugdleden WIK

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 februari (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

akelaard

we allemaal!

l~~~J ~~~r

)!(,

c;

1:

egio Ba • • anc1er1ng ,....._..........._,__

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2r- -&- - - - - ID ES Il GN

ONTWERP-AANLEG O NDERHO UD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A-.;~~iN@

MOTOR RIJSCHOOL

P. DE KmEIN 't'oo,ieu,~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381

Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

www.woonkrant.nl

~atle-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32

WWW.JA-RE.NL

Van Schijndel BQuwgrot,p lll>!Mt· al et jaar wtnkelcantra, scholen, dl9trlbutiecentra. woningen 811 llêdrljfsgebct!wen. Bouwen is onze passie, U herkent dat In ~Il" facetten van ons werk en de Ir._ _ van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands -

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van S<ibijndel 8ouwQl"oep Bred.eweg13 5386 KM Geffen tel: 073-5322961 fax: 0'7U322232 mail@vanschljndel-bouwgroep.nl www.vanschljndel-l)ouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen - Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GE ELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 16 febr. 19.00 u * avondmis za. 17 febr. 19 .00 u H.Mis rnmv Pompzwengels (+kinderkerk) zo. 18 febr. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor geen avondmis ma. 19 febr. Aswoensdagviering rnmv wo. 21 febr. 19.30 u Gemengd koor vr. 23 febr. 19.00 u * avondmis za. 24 febr. 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) zo. 25 febr. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 26 febr. 19.00 u * avondmis mmv Passe Partout vr. 02 mrt. 19 .00 u * H.Mis 1e vrijdag v.d. maand + koorzang za. 03 mrt. 19. 00 u. Gezinsviering mmv Kinderkoor zo. 04 mrt. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 05 mrt. 19.00 u * avondmis mmv Passe Partout GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 6 maart a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond

tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Ma. 19 febr. geen H.Mis in de kapel i.v.m. Carnaval Woe. 21 febr. is om 19.30 uur deAswoensdagviering Vr. 24 april geen H.Mis in de kapel i.v.m. Vormseltoediening in Vinkel Vr. 25 mei geen H.Mis in de kapel i.v.m. Vormseltoediening in Geffen DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 6 maart in Geffen - 3 april in Vinkel 1 mei in Geffen - 5 juni in Vinkel - in juli geen bijeenkomst - 7 augustus in Geffen - 4 september in Vinkel - 2 oktober in Geffen - 6 november in Vinkel - 4 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Januari 2007: Jens Hulshof - Veerle van Berlo. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 7 maart: 5e bijeenkomst: communicanten gaan samen met de ouders de versiering maken: groep 1 van 13.30 - 14.30 uur; groep 2 van 14.30 - 15.30 uur. PROGRAMMA VORMSEL De vormelingen gaan werken aan het proj eet G 3: deel 1: God, Jezus, de Bijbel; deel 2: De Geest; deel 3: GEVORMD. Di. 27 februari: gezamenlijke maaltijd+ le hoofdstuk HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Le iweg 2B

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika .nl

LEEVVIKA

~~

Keurslagerij VAN TUYI Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13 .00 - 18.00 uur Gesloten

13.00 13.00 1 0.00 10.00

- 18.00 - 20.00 - 18.00 - 16.00

uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen , huisnrs . enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KU NT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel. : 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag. nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Omdat het werkt. ............ . WILT UAFSLANKENJ=or een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak v@or een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfect ion

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken

ERNIS

- - He- t G-eff-e-ns-Ve- ld_ 8_ _ - F - . -0-73- 532 6-5-10_ _ _ _ 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

~

schilderwerken

-'

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke be.g eleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aafl de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie . ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 is van start gegaan onder het motto: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! We hopen dat er veel Geffenaren meedoen met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.0014.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro -ongedierte.nl

OPTOCHT 2007 Traditiegetrouw is de Geffense carnavalsoptocht op zondag tijdens de carnaval. Ook dit jaar, op zondag 18 februari , zullen maar liefst 34 gezelschappen hun carnavaleske creativiteit tonen met grote wagens en flink uitgedoste loopgroepen. Maar liefst vijftien groepen zijn reeds een aantal maanden bezig met de bouw van hun grote wagen. Tien volwassen gezelschappen doen mee in de categorie 'loopgroepen' en ook de categorie 'individuen' wordt bij de volwassenen vertegenwoordigd. Bij de jeugd wordt sinds dit jaar onderscheid maakt in de grootte van de wagens: ongeveer tien wagens doen mee voor de prijzen in de categorieën 'kleine wagens jeugd' en 'grote wagens jeugd' . Nieuw dit jaar is de route die de carnavalsoptocht aflegt door het dorp. Een gedeelte van de 'oude' route is dit jaar wegens bouwwerkzaamheden namelijk niet mogelijk. Dit jaar is de Pastoor van de Kampstraat het startpunt. Vanuit het voetbalveld wordt het dorp benaderd. Aan het einde van de Pastoor van de Kampstraat gaat men linksaf de Dorpstraat in. De optocht rijdt vervolgens de Kloosterstraat in en slaat bij de Mariaschool rechtsaf, de Veldstraat in. Via de Heegterstraat en later de Runrotstraat zal als vanouds de optocht eindigen bij De Gouden Leeuw in de Dorpstraat. Hier zal aansluitend, zodra alle punten zijn geteld, de prijsuitreiking plaatsvinden.

Richtlijnen van de jury De jury heeft de zware taak om alle deelnemers te beoordelen op een tweetal punten. In eerste instantie wordt gekeken naar de originaliteit. Het carnavaleske idee is van belang, maar voor het gebruik van een specifiek thema worden geen extra punten gegeven. Wel wordt extra gelet op bijzondere kleding en grime. Het andere punt dat meetelt in de beoordeling, is de presentatie van het geheel. Hierin wegen de afwerking van de wagen en de kleding mee en wordt bekeken of de gebruikte techniek naar behoren werkt. Bovendien zijn extra punten te verdienen als de groep actief is en het publiek betrekt in haar activiteit. Bij een gelijk aantal punten op de jury-eindlijst geldt dat de punten voor originaliteit het belangrijkst zijn. 5


NAS AFBOUW BV

NAS

Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

A-.fbqldW.

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

• Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

r:iJandeJis

Donders Uitvaartverzorging

~

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch. ~' f N

0

SCHOENEN & SPORT

bninie ~v

:@

~o,:r_

STUKADOORS- EN AFBOUWBEDRIJF

[50SPIERINGS Dorpstraat Sa 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

"'

(N

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~z

U!V!X Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

RI.JWIELEN

o. a . G a ::l:elle _ _ _ _ _ _ _ __

Lev1x

♦·Mi

JWHhHi'B

Levix Automatisering Oranjepassage 2

5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

I

AfoG

Levix Automatisering Dorpslraat 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

tUl i•Pfii0#·ii8ft levix Automatise ring Walslraat 66 5341 CK Oss

Tel. (0412) 69 2090

TANKSTATION TAXI = ~~;;J~e r voo..- z l e K enroncts

~]►'• Kerkstraat 11

(073) S32

Geffen

13

13


EFKES BUURTE MÈ ... de molenmaker Direct na het vaststellen van de schade door de verzekeringsconsulent, is molenmaker Beijk uit Afferden (L) begonnen met de ontmanteling van molen "De Zeldenrust" . FamiliebedrijfBeijk zet zich al sinds jaar en dag in voor de wederopbouw en renovatie van "Hollands Glorie". Harrie Beijk heeft het vak in de praktijk geleerd van zijn vader Bèr (Hubertus) Beijk. Die ging in zijn tijd het hele land door en was dan vaak in de kost. Harrie ( 50 j.) wilde aanvankelijk niet het molenmakersvak in. "Omdat ik na de HAVO niet verder wilde studeren, ging ik - zolang ik nog geen baan had - met mijn vader mee en zodoende ben ik in het bedrijfblijven hangen," zegt hij. In 1982 nam hij het bedrijf over. Momenteel zijn er naast Harrie drie medewerkers en zij vertegenwoordigen de tweede generatie molenbouwers. Het ziet ernaar uit, dat Harrie's zoon Max het bedrijf op termijn gaat voortzetten en dus is de derde generatie gewaarborgd. Peter Verstraten (47 j.) al 22 jaar bij Beijk in dienst en Mark Verbruggen (39 j.) zijn de vakmensen die de Zeldenrust-klus gaan klaren. Beiden zijn ze als timmerman / meubelmaker overgestapt naar dit ambachtelijke vak. "Het is een gevarieerd vak en je bent vaak buiten bezig. We hebben alles in de praktijk geleerd, want er is geen opleidingsschool voor molenmaker. Van Harrie en Bart van de Ven (î) hebben we veel geleerd. Goed kij ken en handen uit de mouwen!" zeggen Peter en Mark. Ik ben getuige van een fascinerend schouwspel, waarbij vakkundig wordt opgetreden en goed wordt samengewerkt met de kraanmachinisten Erwin en Pieter van de fa. Jenniskens. Het bovenwiel met de bovenas steekt in de grond en het gevlucht moet uit de askop worden verwijderd. Peter klimt in de wiek om kettingen te bevestigen. De buitenroede moet gehalveerd worden, omdat er een helft verbogen is. Dat gebeurt met een snijbrander, 'gevoed' door een mengsel van gas en zuurstof; de kraan zorgt ervoor dat de halve wiek perfect wordt neergelegd, op de plek waar ze hem hebben willen.

Voordat de andere roede kan worden weggenomen, moet het stormbint (!)(=voorkant van de kast) worden verwijderd. Na veel gekraak, w(r)ikken en wegen, zwiert de kastwand door de lucht en wordt het gevaarte op de molenberg neergevleid ... een eenzaam velletje foto's nog aan de binnenkant vastgeprikt ... een wolkje tarwemeel stuift op ... ! De binnenroede (25 m. lang) moet in zijn geheel uit de askop worden getrokken: wiggen eruit... touw om de roede om te kunnen manoevreren ... de kraan schuift uit... kan zover reikend het gewicht niet aan ... dichterbij rijden dan maar, zodat de afstand overbrugd kan worden ... de roede komt vrij ... De Jongens van Jenniskens en de Boys van Beijk "verstaan" elkander met een enkele vingerwijzing en handomdraai! Ze kennen de krachten en de zwaartepunten en de techniek helpt hen een handje mee! Knap werk van de kraanmachinist, want de kolossen moeten eerst de lucht in en daarna veilig landen ... ! De bezoekers aanschouwen "de operatie' verkleumd van de kou ... de werkers werken zich warm! Acht dagen zijn ze in touw geweest. Molenstenen, balken, rondsel, vangtrommel, gaffel- en varkenswiel, luiwerk en bovenwiel... alle onderdelen moeten worden afgevoerd. Mark en Peter zorgen ervoor dat de molenrestanten zodanig uit elkaar zijn gehaald, dat ze vervoerd kunnen worden naar de werkplaats, waar het echte werk dan kan aanvangen. Diverse delen zullen opnieuw gebruikt worden, want Beijk prefereert behoud boven vernieuwing! Met de jarenlange ervaring en vakkennis van deze molenmaker zijn we ervan overtuigd, dat we weer een prima . molen terug krijgen. Overigens was het voor Harrie Beijk en zijn medewerkers een heel bijzondere 'val van de molen', want zoiets hadden ze in hun loopbaan nog nooit meegemaakt. De stenen onderbouw wordt nu provisorisch ingericht, zodat de molenaars op zaterdagmorgen niet hoog, maar wel droog staan. Ze zijn present, al is het maar om niet uitgesproken te raken over hun Zeldenrust, die neergehaald is door de wind! Een in de grond geboord roede-eind, zal ons, als stille getuige, blijvend herinneren aan die fikse storm van 18 januari 2007 ... STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openinqstijden: rnaandaq - vrijdaq: 15.00 - 21 .00 uur :zaterdaq -:zondaq: 14.00-21.00 uur telef0on: 07:3 532 18 27 sterv id.eoiheekn u land @hetnetn 1 vw,Mf.sterv id eotheek. n 1

7


A.

1-t

~

ROND DE DORPSPOMP

De Raopaovend 2007. Het was een lange zit, maar wel met veel kostelijkheden. De ontvangst door de boerenbruidsparen met koffie en krentenbol, de leuke tafeldecoraties, de placemats, de heerlijke muziek van het weer fantastische raoporkest, de lekkere hapjes van horeca Geffen, de aankleding van de "GOUDEN LEEUW" het bloemetjesdecor enz. Het maakt elke raopaovond weer uniek. De presentatie was weer in vertrouwde handen van GeertJan van Nistelrooy. Hij verraste ons met een mooi Geffes lied. "Het is hier zö gruun". Een kort welkomst- en dankwoordje van de Prins en de presentatie van de schitterende nieuwe vlag van "het Rottenrijk", die de Geffense etalages en de horeca tijdens het Carnaval zal sieren met de leus: "Koop hier met plezier en nog kans op een dikke prijs dizze kier." en dele Artiest trad aan:

•••••••••

••• •• • •• •• 1\IKO • •• • • •

VAN SCHIJNDEL KEUKENS Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.n l www.vanschijndelkeukens.nl _ __

RELAXED OP WEG ?? -

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www. rijschool-vinkel. n1

schüller. KUCHEN ,,,. 0

Arclinea

Of be l 06 - 51 64 82 78

tecnalagia creativ'1

Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

&1E:

ADMINISTRATIEKANT □□ R

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag

van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau C:::~pp~r1~c.l ij I< 24-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

De Dorpsomroeper. Voor de Se keer in de persoon van Hans van Rosmalen. "Hoort, zegt 't voort", klonk het weer. Heel de buut spetterde van de voltreffers. Onderwerpen, als het verregende "Effe noar Geffe", en de natte Broelliepop, "De Vinkelse Haon" en de gemeentegarantie passeerden de revue. Het was een voortreffelijke, heerlijke opening van de "RAOP". Bravo!! De zaal kon even bekomen tijdens het dynamische optreden van dansgroep Demo-Chape, de 4 zusjes Emons. De house-pop-punk denderde door de zaal. Een ingespeelde groep, met een perfecte timing. Daarna de vanouds bekende D'n Inne en d'n Andere (Boet en Jos) met de traditionele opkomst: "Waor blèft ie", kozen als Thema: Krantenjongens. Daarin bespraken ze de tijdschriften van bekende Geffenaren, vooral de optocht-route werd humoristisch beschouwd, het leste rijbewijs, en ut gu vals. We merken op, dat het thema beter uitgediept had kunnen worden en daardoor werd de leuk voortkabbelende BUUT wat lang. Al vroeg in de oavond mochten we genieten van het ____Raoplied .. Het.refrein .bleek.een echte .meezingeL over___ _

De beste panne, voor uw financiële administratie

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

-

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 . 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


"vandaag, gisteren en mergen" Maar 't is altijd.vandaag!! De presentatie en aankleding van de winnende zang- en dans-groep van de Kruipers was zeer carnavalesk en zeer attractief. Daarna weer een buut van BEA en THEA, Mariette en Mirjam met een eigentijds onderwerp: · "De zelfreinigende, spirituele en rustgevende helings voert de mens tot innerlijke vervoering en een letterlijk zwevend wezen", waarbij "het ijsklontje" in samenspel met de kapelaan tot redelijke proporties werd teruggebracht. Het kan nu in de IJSKAST terug!! De hele zaal moest zich bevrijden van alle bekommernissen en staande oefeningen doen en letterlijk de hand in eigen boezem steken. Het werd daardoor een dolle pretboel. Met doktertje speulen en veugelkeszoad wandelden ze dicht langs het randje. "De bluumkes te veul waoter geven is ok nie goed". Een verrassend, lekker ontspannende act. 0, daar kwamen "de Weeuwkes" de 7 kinderen van Marietjes uit de van Coothstraat en daarvan waren de verwachtingen weer hoog. "Ze wilden de mensen weer verenigen, een levende gemeenschap oprichten en begonnen zo met gebed in de lege Kerk. De holle klanken weerkaatsten tegen de gewelven. Maar de inspiratie bracht nieuw leven. Heel de kerk was gevuld met zang en dans van een wervelend, wervend gospelkoor. Halleluja, Amen, Halleluja, Amen!!! De voorganger wist met spitse humor heel de communiteit in de Gouden Leeuw in de ban te krijgen en mee te slepen. Ook de plaatselijk heiligen Aloysius en Maria moesten zich verenigen. Aloysius wist geen raad met door een Duif zwanger geworden vrouw, Maria genaamd. Jozef was de verzoening brengende en zo werd de moeizaam tot-standgenomen eenwording van de Basisscholen op de korrel genomen .. Ook de Raad moest zich verenigen tot het uitvoeren van een groots plan. In een koddig, kostelijk bewegingspel werd het tot een "plannetje". Ook moest de vreemdelingen, de allochtonen, in de personen van Achmed en z'n vrouw opgenomen worden. Op kostelijke wijze werd de cultuur waarin de man de baas is over de lat gelegd. Maar Achmed wist terug te slaan in de tien geboden, waarin hij de roddelcultuur aan de kaak stelde. "Sta op en laat ons samen één zijn", zong het opzwepende dansende gospelkoor. Allen rezen spontaan op en heel de zaal werd een zingende familie . In een zeer gemeenschappelijke, eensgezinde sfeer werd afgesloten met: "We never walk alone". De pauze was echt nodig om je een beetje te ontladen. De Weeuwkes, dat is toptalent in voordracht, zang en aankleding. De KAA-PEE-JEE ging LEIF optreden met Sjefke gelijk Sint Jozef en Marietje gelijk Maria. Sjefke met de elektrische zaak had weinig succes met de bouw, terwijl zijn vrouw hoogst zwanger was. Ze moest naar Bed-met-hem. Ze moest naar Bed-met-hem.

Unne ezel bracht uitkomst. Krisje trok overal flink aan de bij-Bel en kreeg uiteindelijk gehoor. Unne schonne zoon wier geboren. Ze belde met Jansen om vervoer naar een Geffens hotel. Deze echte Kerst -slapstick eindigde met op de achtergrond "Stille nacht". We vonden het gedoe met de ezel nog wel het beste. Mogelijke dat technische storingen oorzaak waren, dat een en ander te traag verliep. Ook de BUURTJES waren weer present: De bekakte dame en het "dorpswijf, Trui". De Dorpsvrouw bleek intussen opgeklommen tot gemeentewerker. De dame bleek uiteindelijk met een "GAT" in de weg te zitten. Ambtenaren kregen al gauw "Un bluumke". Er was wat teveel van het voorspelbare. We misten de echte spetters. Teveel erbij slepen, maakt het dan te lang. Die twee kunnen beslist nog beter!!! Toen verscheen een hippe Dansgroep "de SPUNK", dat bleken de knappe serveersters van die avond te zijn. Op de te kleine dansvloer sloegen toch alle stoppen door. Ze bleken te worden opgezweept door het angstaanjagend ritme van HOUSE, RAG, D.J. style in dynamic styling. Het publiek was toe aan wat meer romantiek. Ja van deze tijd! Wel vol raffinement en perfectie. Ook zagen we weer Koje Oijem: Een welgevulde, hieperflow geklede John als SHAAR en met Loes ( als Riet-friet). Shaar, uit de hemel vallend kroop achter de glazen bol met: "Ik zie, 'k-zie 'k-zie .. . en HIJ/ZIJ zaag in den BOL "Kees d'n Bekker, als blondine en Antoon Romme als de kapelaan, enz. en dat alles gevuld met een beetje de tand-des-tijds-doorstane mopjes en grollen. Het Idee is erg goed. Ook het slot was een echte klapper. Het afsluitend liedje was wat teveel van het goede. De Pompzwengels verrasten ons al vanaf de opkomst. Een deel van het Romeinse legioen onder leiding van keizer Julius de Corry stapte onder een luide triomfmars door de zaal het toneel op. Parallel met de muziek zagen we op een groot scherm de strijd van het legioen om de verovering van Geffen ten koste van Vinkel en Nuland. Bekende figuren uit het dorp werden met strijdkreten vanaf het witte doek tot aanvoerders der Romeinse heerscharen. Het geheel werd opgeluisterd met contrasterende "Romeinse" muziek? o.a.: 0 sole mio, het Chiantilied, Silensio. Zo werd Geffen veroverd en onze harten gewonnen door de verrassend mooie muziek. Een heerlijke onderbreking Men ging er nog eens voor zitten: Voor de lle keer de Weetwotsjers. "Goeie aovond, allemaol," hoorden en zagen we 10 keer in 10 stijlen in 32 seconden. Want ze wotsjen snel, springen van de hakop-den-tak, vliegen eroverheen. De eerste avond haperde helaas het een en ander en dan mis je even die karakteristieke snelheid. Hun nieuwe kleding verdient alle lof. In ijltempo werden nootjes gekraakt zonder de tijd om ze op te peuzelen. 9


Het was weer lekker vlot uitpakken en wegwezen. Hun slappe klets is onmisbaar. Demo Chape liet opnieuw de perfectie zien. Maar die hippe, hitsige muziek??? "Door moeten die auw lui mar aon wennen"!!! Toch!! en niet zeuren over Romantiek of zo. Het was verrie hai en verrie verrie koel. Tot slot de Toapen: Op gehuurde Solexen deze keer. Ja snorrend het toneel op en de boel meteen op stelten. De solexen hadden het onder de zware druk (het voorwiel soms de hoogte in) hard te verduren. Er volgde een dolkomische trip over de A59 naar "weit-van-huis" om via rode lampjes weer in Nuland te belanden. De politie zat hen steeds maar op de hielen. Het spookte er. De solexen raakten total-loss. DeToapengingen weer eens aan het "Schansen" en waar bleef Jansen?? Op huwelijksreis??? De Toapen verwarren telkens hun personen en daarmee de tekst maar weten dat vakkundig en tot grote hilariteit op te vangen. Het blijft een hoogst vermakelijke welgevulde, meidengroep, die tot het laatst blijft boeien. Ze sloten af met een bijzonder geinig Solexlied. Er was ook nog een bijzonder fraai, door alle artiesten gezongen afsluitend Raop-aovond-lied. Complimenten voor de perfecte organisatie. De muziek van het Raoporkest. Een voortreffelijk Raop. Maar sommige stukken moeten korter, immers ons zitvlees en nek- en lachspieren raakten overmoeid. De STAANDE!!! ovatie duurde daarom erg lang. De zilveren Zeldenrust werd alzijdig besproken in de diverse buuts, met o.a. "rust hier effe" en "kannie weer met effe naor Geffe??" Gelukkig wordt er voortvarend gewerkt door molenmaker fa. Beijk i.s.m. de gemeente. In 8 dagen is de molen ontmanteld. De bruikbare delen zijn ter reparatie afgevoerd naar de werkplaats. De roeden worden gerepareerd. De stenen onderbouw wordt gedicht. Er komen foto's in van de ramp. De molenaars zijn weer elke zaterdag present van 9.30 tot 12.00 u. Er komt een blijvend herinneringsmoment, waar de roede zich 2 m de grond inboorde. De stamtafel schonk al de nieuwe windvaan, Jo v. Dinther levert roestvrij staal, en Dolce Vita (Bennie Romme) verkoopt zakdoekjes met molenklompjes voor demolen. We genieten nog na van de heerlijke STAMPTAFEL. "De Prins krig dizze keer un bluumke vur zun verslag". De ontwerpers van het Multifunctioneel centrum, school en woningen (plan noord) zijn zich te buiten gegaan aan te veel verfraaiingen, zodat het geheel onbetaalbaar werd. De architect, die het plan van eisen hielp opstellen en een budget beraamde, heeft nu de opdracht aanvaard om het hele plan verder uit te werken binnen dat budget. Verwacht wordt dat een groot deel van Carbone/confectie leeg komt zodat de gebruikers van de Bonkelaar onder10

dak hebben. Het gemeentebestuur zet de plannen met grote voortvarendheid door. Daarvoor complimenten!!!! "De Canavalskrant vur 't Rottenrijk" ziet er weer keurig verzorgd uit. Het programma is duidelijk vermeld. De foto's zijn boeiend. Hier en daar echte zoekplaatjes. Helaas moeten we nog even stilstaan bij het vandalisme. De zuilen van de Mariaschool, kapotte brievenbussen en vuilnisbakken. De jeugdsoos laat hier en daar een spoor van vernieling achter. De ouders weten van niks. De tolerantie gaat te ver. Reden: Men kent geen mijn en dijn meer, men kan de weelde niet aan of pure verveling en er is geen toezicht, sociale controle noch politie. We horen alleen: "d'n onze duu dà nie". Het wordt tijd dà dàjong volk van 12 jaor en auwer beter in de gaten gehauwen wurd ! ! Alle instanties, alle betrokkenen moeten hiertegen in de weer komen en niet de kop in het zand steken. Opsporen die deugnieten en strenge maatregelen nemen, punt uit!!! Van stamtafel 255, voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting weer in café Govers op 25 febr. a.s van 10.30 tot 12.00 u met napraat tot 12.30 u. met o.a. nabespreking Carnaval 2007. Hou Doe!!

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wit hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl lnternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.J.M. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder MJ.M van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

LIEVE LUISTERAARS VAN RADIO SANTIAGO Ik had nooit gedacht dat ik op zo'n vervelende manier afscheid van jullie allen moest nemen. Maar helaas, door een conflict met de redacteur is er echt een einde aan gekomen. Nooit geen "mijn naam is haas" meer door de ether en geen quizjes. Toch wil ik u allen bedanken voor de hartelijkheid en vele reacties die mijn vrouw Roosje en ik van u mochten ontvangen. Ook de sponsors van het eerste uur, Tribe uit Nuland en Bakkerij Brands uit Geffen, bedankt. Dat geldt natuurlijk ook voor onze nieuwe sponsors, Relax specialist uit Oss en Dolce Vita uit Geffen. Zonder jullie steun aan ons programma waren al die mooie uren in de studio van Radio Vladeracken niet mogelijk geweest. We hadden graag nog vele jaren met jullie doorgegaan maar het werken bij de lokale omroep werd ons onmogelijk gemaakt. En dan moet je knopen doorhakken hoe pijnlijk die ook zijn. Lieve mensen, nogmaals bedankt maar helaas niet meer tot horens! Herman en Karin (Roosje) de Haas Abelenstraat 23, Geffen E-mail: karenenherman@home.nl, Tel. (073) 532 46 69

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 15 Ophalen oud papier 15 KVO, spel en quiz avond 17 t/m 20 Carnaval 19 t/m 23 Voorjaarsvakantie 22 KVO, informatieavond over de huisartsenpost 23 Ophalen oud papier 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 06 KVO, eetcafé 14 KVO, bezoek Hepa bv Stoffeerderij 14 Kleding inzameling Mensen in Nood, in Bonkelaar 15 Ophalen oud papier 17 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 21 KVO, toneelavond 24 Buurtvereniging "De Molenhoek", Feestavond 27 KVO, volksdansfestijn 30 Ophalen oud papier 31 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 02 Buurtvereniging "De Molenhoek", Paasstukjes maken 08 1e Paasdag 09 2e Paasdag 11


Rabobank


EET EEN "DOL-FIJNE" BOTERHAM! Tim zit TeleTubbies te kijken, lekker weggedoken temidden van heel veel knuffels ... Nikki vertelt honderuit over de vakantie naar Curaçao ... Mama Mariëlle informeert me over de Dolfijntherapie, waarvoor ze Tim hebben ingeschreven... De kinderen Nikki (8 j.) en Tim (6 j.) van Mariëlle en Jan-Willem van Druenen hebben beiden een vorm van autisme.

Nikki zit op "De Sterrenkijker", een school voor speciaal basisonderwijs, in cluster 4. "Op deze school zijn de klasjes klein en krijgt Nikki veel extra ondersteuning van logopedist, Remedial Teacher e.a. Tegenwoordig zitten zulke kinderen soms ook met "een rugzakje"(= zorgbudget) op de reguliere basisschool; dat idee is goed, maar in de praktijk komt het geld niet altijd ten goede aan het kind" vindt Mariëlle. Nikki is bij de majorettes, behaalde al haar A en B zwemdiploma, kan een beetje schaatsen en houdt van knutselen. Ze heeft een brede interesse en is vooral geïnteresseerd in het sterrenstelsel; ze is goed in rekenen en heeft een sterk geheugen: "Ik kan me zelfs dingen herinneren die mama niet meer weet!" Ze heeft ook een oplossing voor de molenaars van De Zeldenrust, waar ze zo vlakbij wonen: "Die kunnen nu het beste naar de Vlijt gaan!" Nikki vertelt graag en bedenkt met heel veel fantasie, spannende verhalen met haar Winx-poppen; die hebben niet alleen namen, maar ook leeftijden en ze vieren dus ook hun verjaardag! Tim zit op "De Korf", locatie "De Horizonschool" in Oss. Hij is overactief, heel behendig, zwemt (bijna) altijd onder water en houdt van dieren; thuis hebben ze vissen en drie cavia's. Hij praat nog niet, maar kan wel zingen! Hij zit op paardentherapie d.w.z. dat hij door middel van paarden, vaardigheden aanleert. "Het is moeilijk voor Tim om op een gewone club te gaan, omdat hij dan teveel energie van de leiding zou opeisen" zegt Mariëlle. "Op school hebben de kinderen 'structuur', maar thuis

ga ik op m'n gevoel af" zegt Mariëlle. Zoveel mogelijk leuke dingen met ze doen, zorgen dat ze plezier hebben en als het niet goed loopt, als ik elders ben met mijn kinderen, dan ga ik naar huis. Aan de buitenkant kun je hun beperkingen niet kunt zien en daardoor krijg je vaak vreemde reacties zoals b.v. "wat een lastige kinderen ..." van buitenstaanders. Via de Cliëntenraad van "De Korf", waar Mariëlle zitting in heeft, hoorde zij van de Stichting Dol Fijne Therapie. Autistische kinderen, maar ook kinderen met het Downsyndroom of niet-aangeboren hersenletsel na vroeggeboorte of hersentrauma, kunnen in aanmerking komen voor dolfijnondersteunende therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC). Mariëlle en Jan-Willem meldden hun kinderen hiervoor aan en ze kwamen op de wachtlijst. Omdat Tim nog niet praat besloten ze om nu al, zelf actie te ondernemen en met name voor hem, op eigen kosten de reis, het verblijf en de training te regelen. Via de Stichting kunnen ze daarop een korting ontvangen. Van 26 april t/m 13 mei a.s. verblijven ze met het hele gezin, plus oma van de Ven (hun trouwe oppas van het begin af aan), in Curaçao. Nikki verheugt er zich al op, want ook zij heeft daar een speciaal programma voor broertjes en zusjes van 5 t/m 12 jaar; ze gaat o.a. iets leren over zeedieren! Bij de Dolfijntherapie van 2 x keer 5 dagen (het weekend is vrij) staat de interactie met speciaal daarvoor getrainde dolfijnen centraal. Tim krijgt na een voorbereiding, opdrachten in spelvorm om zijn taalspraak, fijne/ grove motoriek, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociaal-emotionele houding te ontwikkelen. Ieder kind heeft een vaste dolfijn en hij is "de beloning" en de stimulans om telkens weer nieuwe opdrachtjes te proberen. Bevindingen en aanbevelingen worden door de therapeut en zijn assistent vastgelegd, zodat - eenmaal terug in Nederland - de ouders en (school)begeleiders voorzien worden van nieuwe inzichten bij de verdere behandeling van het kind. Hoewel (nog) niet medisch bewezen, is de vooruitgang - variërend per kind - zichtbaar: met name betere concentratie en zelfredzaamheid, vooruitgang in taalontwikkeling en samenspel en meer rust in het kind zelf. De Dolfijntherapie is een kostbare zaak, die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Daarom zien Mariëlle en Jan-Willem het als hun morele plicht om gelden in te zamelen, zodat gezinnen, die het niet zelf kunnen betalen, ook de kans krijgen om deel te nemen. De sponsoring is niet mogelijk voor een speciaal kind, het geld is bedoeld voor alle kinderen die op de wachtlijst geplaatst worden. Met name Mariëlle is met veel enthousiasme aan sponsorwerving begonnen en als zij iets van plan is, dan gaat ze er helemaal voor! 13


In "Op de koffie bij ..." deden ze al een oproep in De Streekwijzer. Sindsdien heeft Mariëlle veel vrienden, bekenden, collega's en bedrijven benaderd om mee te doen. Ze bedankt nu reeds voor de gedane toezeggingen: er is geld gestort, er staan spaarpotjes bij "De Gouden Leeuw" en in Kapsalon "Koppig" en bij bakker Brands vindt u een speciaal dolfijnbrood in de winkel. Het is een heerlijk wit brood met alle eigenschappen van bruin. Van elk brood gaat er € 0,20 naar de Stichting. De etalage is voor deze gelegenheid speciaal gestyleerd door "Dit's Styling" van etaleur - en tevens peettante van Tim Mirjan van de Ven! De actie loopt dus goed en Geffen zou Geffen niet zijn, als ook voor dit goede doel niet een mooi bedrag kan worden ingezameld. Wil je een kleurig - door Mariëlle zelf vervaardigd spaarpotje thuis, in de winkel of op het bedrijf...? Heb je een idee voor een sponsoractie met je club of vriendengroep (St. Jorisgilde - vormelingen - wandelvierdaagse - carnavalsactie door horecaondernemers) ... ? Schroom niet om Mariëlle te mailen of te bellen: jwvandruenen@home.nl of tel.nr. 06 - 48013994. Eet in ieder geval een dol-fijne boterham!

MIX-TOERNOOI KPJ GEFFEN Op zondag 28 januari j.1 organiseerde KPJ Geffen een Mix-toernooi voor alle spiranten van de club. Ook al was het weer niet al te best, het fanatisme was er niet minder om. Alle teams moesten tegen elkaar spelen met als laatste de finales. Vele ouders kwamen even een kijkje nemen op het veld oflekker warm achter het glas. Vanaf 11 :00u werd er gestart met de wedstrijden. In de kantine was er de gelegenheid om weer even op te warmen met een lekker glaasje warme chocolade melk. De eerste wedstrijd was voor vele nog even wennen aangezien het leeftijd verschil erg groot was. Ondanks dat werd er goed samen gespeeld en waren er veel hele mooie doelpunten te zien met acties van jong samen met oud. Verschillende ouders vonden het opvallend dat jong en oud zo goed samen speelde. Er hing een goed sfeer en het was daarom ook niet erg om met dit weer te moeten spelen. Uitslag:

le plaats 2e plaats 3e plaats 4e plaats

Aspiranten 2 Aspiranten 4 Aspiranten 3 Aspiranten 1

Omdat iedereen het zo naar zijn zin heeft gehad zal er zeker nog een vervolg op komen met misschien wat beter weer. We wi11en graag iedereen bedanken. 14

Meer foto's van deze dag zien? Kijk ook op: http://kpjgeffen.magix.net/ Groetjes KPJ Geffen

EEN OPSTEKERTJE! Door een herseninfarct moest ik twee weken in het ziekenhuis verblijven en daarna twee maanden revalideren in verzorgingstehuis Vita Nova. Graag wil ik de verpleegkundigen, therapeuten, stagiaires, huishoudelijke hulp, vrijwilligers en overige medewerkers daar, een opstekertje geven. Na de negatieve publiciteit die zij kregen, wil ik me positief uitspreken over de genoten verzorging. Je kijkt er als buitenstaander altijd anders tegenaan, maar als je zelf verzorgd moet worden, weet je pas wat er allemaal gedaan moet worden. Vanwege een uitval aan mijn rechterkant en een beperking die ik links al had door botontkalking, kon ik echt helemaal niets zelf, behalve praten gelukkig! Er zijn zoveel dagelijks handelingen, die iedereen vanzelfsprekend doet, maar als je daarbij geholpen moet worden, zijn dat vele uurtjes. En ik was uiteraard niet de enige! Ik noemde de verzorgers en vrijwilligers in onze huiskamer "de keukenprinsesjes". Ik ben vriendelijk benaderd en ze hadden alle geduld! Natuurlijk heeft het ook te maken hoe je emotie en je situatie op dat moment is, maar ik heb ervaren dat het personeel haar best doet, om het de cliënten naar hun zin te maken. Nu ben ik weer thuis en heb nog drie dagen therapie in Berghem. Als thuiszorg zijn we heel blij met de verzorgenden van huize De Heegt. Die zijn voor ons bekend, komen van dichtbij en zijn al om 8 uur 's morgens bij mij (dan hebben ze al vijf anderen gehad!). Tevens wil ik in dit stukje iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling. Ik heb heel veel kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoek gekregen van familie, vrienden en de verenigingen waar ik lid van ben. Heel hartelijk dank daarvoor, dat heeft me goed gedaan. Nu is het aan mij om door te zetten en veel te oefenen; misschien kan ik binnenkort op een scootmobiel weer door Geffen rijden! Bertha van der Rijt - van de Kamp


~,Hanegraaf Geffen B.V.

f& MarkRomme

Bedrijve nweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 1 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen .;.deKimlerenv.~ Jl Bd'~ Hatel.m 073-5325551 1, 5386 JA Geff~f.Jl Telefoon 06 16610622 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@hom·e.nl zaterdag 8.30 - 17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Bouw

Cafétaria / Eetcafé

van der Sangen Tuinhout

Buro

-

Tuinhuisjes - Schuttingen Speeltoestellen - Vlonders Tuinmeubelen Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur -~'ll::S•

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN , PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRlEK GEVONDEN EN VERLOREN 1S GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel. : 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


DE PAROCHIE TOT 2020 De stamtafel constateert een afbrokkeling van de onderlinge band: Het samen-parochie-zijn. De verplichting om te "kerken" is afgeschud. Andere vanuit de Kerk opgelegde verplichtingen zijn volledig vergeten/afgeschaft. Er zijn nog een aantal traditionele kerkgangers. Bijzondere diensten o.a. rond de Kerst worden nog druk bezocht alsook kinderkerk. De meeste huwelijken ( 15 in 2006) worden in de kerk bezegeld. Er wordt begraven vanuit de kerk met een misviering (22 overledenen). Bij een naderend levensafscheid, wordt het Oliesel toegediend. De meeste kinderen worden nog gedoopt: 3 7 kinderen afgelopen jaar en 24 kinderen werden gevormd, 49 kinderen ontvingen de le H. Communie. Alleen diverse werkgroepen, zoals Avondwake, Diaconie, Liturgie zijn actief en betrokken. Toch blijkt de mens op zoek naar een onderlinge band. We kennen nog een vereniging, die een duidelijke band heeft met de kerk; dat is het opbloeiend Gilde Sint Joris. We kennen nog de kerkkoren, waarbij we de vragen stellen: Zijn die leden echt kerks of zingen de leden van de koren graag, of is de onderlinge band tussen de leden sterk, of zijn er andere bindende krachten? Mensen blijken toch op zoek naar geborgenheid, naar zingeving, en zijn op zoek naar antwoorden omtrent invulling van hun bestaan. Mensen ervaren behoefte aan gebondenheid maar dan wel liefst zonder al te veel verplichtingen. Ze vinden dat niet meer of veel minder in buurtschap ofwijkgebondenheid. Wel bij verenigingen, toneel, carnaval, sport, vriendenclubs. De boerenmèrt begint nog altijd met een bijzondere Misviering, ook de carnavalsvierders beginnen met een Misviering. Jubilea worden steeds minder kerkelijk gevierd. Mensen hebben moeite met Heilig, bij Heilige Mis of Heilig Oliesel enz. zoals ook de wens Zalige Kerst. Zalig Pasen minder wordt uitgesproken. Toch zijn veel mensen van GOEDE W_IL en dienstbaar aan anderen, doen met veel toewijding vrijwilligerswerk, dragen zorg voor elkaar, steunen goede doelen enz. Wij vragen ons af is dat Christelijke naastenliefde of Humaniteit? Het is jammer, dat de aanbevelingen van het 23e Vaticaans concilie niet tot uitvoering zijn gekomen. De revolutie is voorbij, de 8 mei beweging verstomd. De Paus bleek niet erg welkom in ons land. We hebben moeite met de inhoud en de vorm die de Kath. Kerk sindsdien heeft uitgedragen. Wat de kerk te geloven voorhoudt, wordt niet meer aanvaard. Het uitzicht op vernieuwing is weggenomen. De kop ingedrukt. De schuld- en geloofsbelijdenis worden klakkeloos gebeden, zonder innerlijke overtuiging. Er wordt herinnerd aan de tijd van de Bisschoppen Bekkers en Bluyssen en het Nederlands Concilie. De tijd van de strijd tussen conservatieven en vooruitstrevenden is voorbij.

Er blijkt wel verschil tussen parochies en bisdommen. We zien in ons bisdom priesters uit de Sint Jans-opleiding, die problemen hebben met parochiële besturen en werkgroepen. We begrijpen niets van een conflict (de kloof) tussen Abt Baeten van het klooster in Heeswijk en Bisschop Hurkmans. Ook wordt manifest, dat priesters problemen hebben met hun celibaatgelofte. We kennen de uittredingen. De tijd van openlijke discussie over geloof in alle openbare gelegenheden is voorbij. De kerk is "dood", alleen rest de begrafenis nog. De gelovigen zijn passief geworden op een zeer beperkte groep behoudenden na. Het heeft geen zin, de parochieherders de schuld te geven. Samen moeten we vaststellen, dat onverschilligheid tegenover de zich als de enig ware kerk voordoende Katholieke kerk de boventoon voert. Komt er nog een opleving, opstanding, verrijzenis?? De stamtafel vreest, dat de terugval doorgaat. Dat er nog enkele parochies overblijven, die desondanks tegen alle richtlijnen in samen met de geloofsgemeenschap een nieuwe weg inslaan, waarbij Christelijke humaniteit de boventoon voert, de aandacht voor de medemens de 1e prioriteit heeft en men Spiritualiteit vindt in een echtsamen-op-weg-kerk-zijn kerk en het sacrale in de kerk een meer menselijke gezicht krijgt en er een hechte communicerende gemeenschap ontstaat. In onze omgeving kennen wij nu zo'n geloofsgemeenschap, die ontstaan is en gevoed wordt vanuit de abdij van Heeswijk. Na 2020 zal er nog af en toe een kerkdienst zijn in Geffen, waarbij optreden b.v. een gospelkoor, zanggroepen, die van kerk naar kerk trekken samen met een voorganger. Er zal een ontvangst zijn voor de viering met samenspraak/overleg met de voorganger en onderlinge groepsgesprekken, van daaruit ontstaat dan de dienst/viering en daarna zal er weer een bijeenkomst zijn met onderlinge contacten en ervaringen. Doop, begrafenis, huwelijk worden geleid door een diaken, een pastoraal medewerker en vanuit een mogelijk hernieuwd Kloosterleven zal er mogelijk nog wel een opbloei komen. Een bijdrage tot discussie. Theo Prinssen, 0412-640982, theopri@hotmail.com.

BEDANKT Na een vervelende periode van ziekte en onzekerheid ben ik eindelijk weer wat aan de betere hand en verblijf ik weer op mijn oude vertrouwde stekkie op de Wiel 2. Ik heb ten.. tijde van mijn ziek zijn veel hulp en steun gekregen. Ik wil hiervoor met name mijn familie, mijn buurtgenoten en kennissen en dokter van der Heijden ontzettend bedanken. Mien Witlox

16 - --

-

-

- -

-

-


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUW~DEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haaaje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 . - 532 15 20

Comfortabele s oefen en fauteuils

\

H. van Dint er 2 073 5325032 ~. 073 5320 , 21 l5?J info@he , a.nl

Leiweg 2a 5386 l<R Geffen

www.cafezaalhethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 i 2 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen ,

C1000. Van alle markten

ll

0'

Bouwen op

thuis.

V

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

"""

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Broek.straat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet:www.vanwan roo i·.nl

c,ooo

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

Openingstijden:

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Oss

Geffen

0412- 622213

073- 5321995


RUITERSPORTVERENIGING

0

o;D[ ZILVERHOEf

Amazones van De Zilverhoef Geffen zeer succesvol In het weekend van 27 en 28 januari organiseerde ruitersportvereniging De Zilverhoefuit Geffen een tweedaagse dressuurwedstrijd in Manege Van Dinther te Nistelrode. Mede dankzij de sponsoring door Bouwbedrijf van Schijndel, Ernis Schilders en de Rabobank, en de inzet van alle vrijwilligers werd het een zeer succesvol evenement. Ook de eigen leden van de Zilverhoef namen diverse prijzen mee naar huis: Pony's: Klasse B-AB 1e Marlie van de Wetering met Fideo Klasse B-C 2e Bo Staal met Belinda Klasse Klasse B-D 7e Imke Schuurmans met Luna Klasse Ll-A 1e Jolanda van Lith met Sita Paarden: Klasse Z2 2e Berdi Tielemans met Maigret Klasse Ll 3e Barbara van Wanrooij met Paarl 3e Maudy Hoevenaars met Unique 6e Karin Vullings met Nannie

COMPUTERHOEK GEFFEN Digitaal bankieren en de geldautomaat hebben geleid tot een ware revolutie in het betalingsverkeer, zo blijkt uit cijfers van NVB. Ook dat meer dan acht miljoen Nederlanders hun bankzaken via internet regelen. Doch recent heeft u ook in de krant kunnen lezen, dat ouderen bang zijn voor de digitale nota's en ook dat zij alleen via internet hun betalingen kunnen doen. Het Nat. Fonds Ouderenhulp, de Ouderenbond en de Consumentenbond spreken hun bezorgdheid hierover uit. Wij van Computerhoek Geffen zeggen tegen u, de 55plusser, regel zelf, waar en wanneer u wilt bankieren, maar wel met Internetbankieren. Eten, slapen, enz. allemaal de gewoonste zaken van de dag. Met Rabobank Internetbankieren regelt u al bankzaken vanuit huis en op de tijd die zelf wilt. Want Internetbankieren is niet aan tijd en niet aan een kantoor gebonden. De Computerhoek heeft in samenwerking met Rabobank de mogelijkheid om de 55-plussers op een gemakkelijke wijze te leren omgaan met Internetbankieren. Hiermede kan de angst van ouderen volledig worden weggenomen en is uw kans voor de toekomst hierin nog niet gemist. In de Computerhoek leert u inloggen en alles wat met uw bankzaken te maken kan hebben. 18

- het actuele saldo van al uw rekeningen inzien, - direct overboekingen doen tussen uw eigen betaalrekening en de spaarrekeningen, - binnen enkele seconden betalingen doen aan anderen, ook van kleinere bedragen, - direct alle bij- of afschrijvingen inzien, - betaalopdrachten klaarzetten voor latere datum, - opdrachten die nog niet zijn uitgevoerd wijzigen, - uw hypotheek, lening of verzekeringen inzien, Dit alles is voor u gegarandeerd veilig. Thuis bent u de enige die bij uw gegevens kan, omdat u inlogt met de pincode, waarmee u dan een soort elektronische handtekening zet. Volg nu gratis een cursus Internetbankieren bij de Computerhoek, zodat u na enige ervaring thuis al uw bankzaken geheel rustig en veilig kunt afwerken. Voor vrijblijvende info, bel dan: Jo Wolf, tel. 53 23 091 of tel. 53 22 141 Albert v. Santvoort,

AFSCHEID PEUTERSPEELZAAL Graag wil ik iedereen bedanken die bij mijn afscheidsfeest op de peuterspeelzaal aanwezig waren. Allereerst de peuters en ouders, familie, vrienden en genodigden, oud bestuursleden en oud leidsters, maar in het bijzonder, bestuur en leidsters, die mij enorm verrast hebben. Het is voor mij een onvergetelijke dag geworden. Bedankt voor al jullie inzet. Ook wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kado 's, kaarten en andere attenties. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor mijn fijne en mooie peuterspeelzaaltijd en geweldige afscheidsfeest. Groetjes Mieke Zeeuwen

TOREN"KLANKJE" Er stond een (Bels) paard in de gang (van Paul Hoan) ...


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeure, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend.

"

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwihabobv

Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeau -

Oespecialiseerd in:

bon kom Je pas • Exclusieve gezichts- en • Blendtherap,eute echt moOI voor de dag. lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten handen voeten) • Exclusieve si.erad ' ' -van Beauzilt en Bella Ragazza • Permanente Make-Up , • •,

SCHOONHEIDSSALON

,.~

• Make-Up workshops

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wilsbesch i kki ng.

VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www. u itvaartverzorgi ngvanl ith. nl contact@u itvaa rtverzorgi ngvan I ith. n 1

Gebr. van de Wetering C7 -

-:;:-s-

IN □ IVl □ LJELE

Di t/m Do: Yr:

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Za:

09.30 tot 16.00

~.riannemode.: _.

+

*

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedri!f Container Transport en Verhuur - Houtrecychng

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

Q

Dommelstraat 47

Maat 36 tot en met 64

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging

'\..

DAMESMODE

Ma:

Bel: 0412-6231 73

_--i.o_:_ W~,-~

tl\ANNE Moo~

BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

J!<l-

drukkerijwihabo

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openingstij 13.00 9.00 9.0 9.

TRAINING

• Nautllustraining • Cardiot.raining • Combinatie Nautllus-Cardia

GR □ EPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cydlng • Str-eetdance • Switching • Seniorentraining

ME □ ISC::HE

FITNESS

• Fy!iiotraining • De Rugschool

• Revalldatietrainlng • Reïntegratietrainlng

IN □ IVl □ LJELE

TRAINING

• Arrangementen op maat

Papendijk 12 •

5386 EC Geffen

Tel. (073) 74 Ti!. • Fax (073) 531! 65 75

Kloosterst Tel. 073 53216


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13 .00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur . 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur: Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631 , spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15-17.30uur 12.00 - 13 .00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 20

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Ge:. meente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland -Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,1 2.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hernmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 ! E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel afv2:,n censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.