Torenklanken 2007 - nr 20

Page 1

45e jaargang I nummer 20 1december 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111BEDANKJE VAN DE REDACTIE. Het jaar 2007 is bijna ten einde. Na deze uitgave van Torenklanken beginnen we in 2008 aan de 46ste jaargang. We kunnen tevreden terugkijken op het afgelopen jaar. Er zijn twintig mooie edities verschenen, de opbrengst van de collecte was goed en er werd volop geadverteerd. We hopen dat deze trend zich zo mag voortzetten. In het bijzonder willen wij hierbij onze sponsors speciaal bedanken voor hun financiële bijdrage aan ons dorpsblad. Mede dankzij hun extra bijdrage kunnen we 2007 financieel goed afsluiten. Wij noemen hier met name: Drukkerij WiHaBo,

• •

drukkerijwihabo

www.wiha bo.nl • G effen

Rabobank Bernheze Maasland.

~

Rabobank

Hartelijk dank allemaal Redactie Torenklank.en

Gemeente Maasdonk,

~

GEMEENTE

MAASDONK Heemkunde werkgroep Vladerack,

••r., ·te1 ~x ~

ll€X 2-«

~eemkwufe.werkaroep 'Vfaáerack"1 ]J

Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklauken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

t:. a'BY~ ---1

thek

Aan-/ verkoop

Huur/

c1er1ngen

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

.

z

2& r-- ........_ _ __. IDIESIIGN ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD·RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A;,!:~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN "&'~ U i t , ~ JUfafzte«luu; Heegterst raat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

~atlMn Adviesbureau bv

.

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certificaat

voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 jaar wtnkele&ntra, scholen, diatrll>Utlecentra, woningen en bedrtJlsgebouwen. Bouwen 1$

onze passie, U herleant dat In alle facetten van ons werk en de kWalllett van de uitvoering

'"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers urr eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep lltedeweg13 5386 KM Geffun tel: 073-5322961 fax: 073-6322232 mall@vanschijndel-bouwgroep.nl www.vansohijnclel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen - Tel.073-5321 21 6 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Voor wijzigingen en/of aanvullingen ledenadministratie: j o@parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt wo.19 dec. 13.30 u Kerstviering "De Schakel" m.m.v. DK in het Oude Klooster. * vr. 21 dec. avondmis za. 22 dec. H.Mis m.m.v. studieorkest (+kinderkerk) + zo. 23 dec. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor

KERSTAVOND maandag 24 dec.: 17.30 u Kerstviering m.m.v. Bandola's (+kinderkerk) 20.30 u Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u Nachtmis m.m.v. Gemengd koor + EERSTE KERSTDAG dinsdag 25 dec. 09.30 u Kerstviering m.m.v. WI.K. 16.00 u Kindje wiegen

+ TWEEDE KERSTDAG woensdag 26 dec. 09.30 u Gezins-kerstviering m.m.v. Kinderkoor * vr. 28 dec. 19.00 u avondmis za. 29 dec. 19.00 u H.Mis m.m.v. Bandola's + zo. 30 dec. 09.30 u H.Mis m.m.v. Gemengd Koor

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op zaterdag 5 jan. is de Gezinsviering om 17.30 uur

KERSTMIS MET DE KINDEREN Eerste Kerstdag is het Kindje Wiegen om 16.00 uur in de kerk. De ouders met kleine kinderen zijn van harte welkom. We vertellen het kerstverhaal, we zingen liedjes en er is een majorettedansje. De kinderen mogen verkleed als herdertje of engel naar de kerk komen. Tweede Kerstdag is er om 09.30 uur een Kerstgezinsviering m.m.v. het Kinderkoor en in deze viering wordt Fien Sluiter gedoopt. Op zaterdag 5 januari is om 17.30 uur de viering van Driekoningen mmv het Kinderkoor. In deze viering is tevens de presentatie van de Communicantjes. De kinderen mogen verkleed als koning naar de kerk komen, we verzamelen in het portaal om met de grote Koningen in optocht naar binnen te gaan. Deze viering begint eerder dan we gewend zijn, zodat we onder begeleiding - na afloop van de viering naar de kerstboomverbranding kunnen gaan in de Elshof.

KERSTSTALLEN-ROUTE In GENUVI-verband ( de samenwerking tussen de parochies van Geffen, Nuland en Vinkel) is besloten om tot een Kerststallen-route te komen. Daarom zullen op Tweede Kerstdag de kerststallen van 14.00 tot 16.00 uur te bewonderen zijn in de 3 parochiekerken maar ook in de kapel van de Heegt te Geffen en in Nuland in het Martinushuis en in St Jozefoord. Een mooie gelegenheid om te wandelen (ongeveer 13 kilometer), te fietsen of met de auto. Maak van deze unieke gelegenheid gebruik.

DANKJEWEL Aan alle kinderen die meegedaan hebben aan de schoenendoosactie in de Sinterklaasviering. Er zijn 52 dozen ingezameld voor het weeshuis in Chennai in India! Piet Jans zal zorgen dat de spullen op de juiste plaats komen.

OUDJAAR maandag 31 dec. 19.00 u H.Mis m .m.v. Passe Partout (+kinderkerk)

+ Nieuwsjaarsdag dinsdag 1 jan. 2008: 09.30 u H.Mis m.m.v. Gemengd Koor * vr. 4 jan. 19.00 u avondmis + koorzang za. 5 jan. 17.30 u Gezinsviering Driekoningen m.m.v. Kinderkoor + zo. 6 jan. H.Mis m.m.v. Gemengd Koor * ma. 7 jan. avondmis * vr. 11 jan. avondmis za. 12 jan. 19.00 u H.Mis m.m.v. Bandola's + zo.13 jan. 09 .30 u H.Mis m.m. v. Gemengd Koor * ma.14 jan. 19.00 u viering met uitreiking doopschelpjes m.m. v. Kinderkoor

POSTZEGELS In het portaal van de kerk staat een doos waarin oude postzegels worden ingezameld. De opbrengst hiervan komt ten goede aan Stichting Switzar's Jeugdwerk Brasil. Annemie de Kort zorgt ervoor, dat de postzegels terecht komen bij het doorstuuradres in Amsterdam.

DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonach3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LE

~

Keurslagerij VAN TUYL Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager. nl

13 .00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

s .RBESLAG Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie J

Omdat herwerkt ............. . WILT UAFSLA,NKE~ ee~ gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Emis staal voor kwaliteit In alle facenen.

I ERNIS

Er nis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

--~~ 4" schilderwerke n

F. 073 532 6510 E. info@ernis.n! 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL.073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantlen.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


tig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er worden afwisselend in Vinkel en Geffen doopvoorbereidingsavonden gehouden van 20.00 tot 22.00 uur: 15 januari 2008 in Geffen, 4 maart 2008 in Vinkel, 1 april 2008 in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: November 2007: Lola Schoones, Djanique van de Moosdijk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 1 t/m 15 j an.: Communiemap thuis: hoofdstuk 5 en 6. Za. 5 jan. om 17.30 uur Driekoningenvieringen met presentatie Communicanten Na afloop - onder begeleiding - naar de kerstboomverbranding in de Elshof. Wo 16 jan. 13.30 uur rondleiding in kerk en toren.

PROGRAMMA VORMSEL Dinsdag 15 jan. 2008 om 19.30 uur informatieavond in de kerk voor de jongeren die in de brugklas zitten. Het Vormsel zal worden toegediend op vrijdag 9 mei 2008.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 30nov. 2007: Jannie van der Heijden - Huitema, 85 jaar. 9 dec. 2007: Jo Dekkers, 71 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, leunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 loopt ten einde. De stand is: € 23.450,00. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen! Mocht u de machtiging/actie zijn vergeten, dan is het nog niet te laat. U kunt uw bijdrage nog overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl KERSTWENS De klassieke kerstwens is natuurlijk zalig Kerstmis. Zalig ofgelukzalig zijn, volgens Katholieke Encyclopaedie, zij die God zien. Als we elkaar zalig Kerstmis toewensen, dan vragen we dat we God mogen zien met Kerstmis; dat we ervaren mogen dat God in ons leven aanwezig is. Niet enkel in de Kerk, maar in alles wat we doen en in alle mensen die we ontmoeten. De tweede betekenis van zalig, bijvoorbeeld ook in de wens zalige CommW1ie, is dat het vruchtbaar mag zijn. Dat het Kerstfeest geen twee dagen, maar het hele jaar door zijn vruchten mag opleveren. En wat die vruchten zijn zongen de engelen al op de eerste Kerstnacht: Vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft. Ik wens ons allen dan ook van ganser harte een zalig Kerstmis.

Kapelaan Geelen HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEV' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

Geachte klanten Wegens ziekte (ontstoken kniegewricht) ben ik komende tijd verhinderd om mijn beroep uit te oefenen. Na enige tijd rust hoop ik u weer van kaas en eieren te kunnen voorzien. Prettige Feestdagen Cees Bont, de Kaasboer 5


VOOR AL VW:

0 PEN I N GST IJ DE N:

·. -~ ... ··r l

_-

'.

• boeketten • bloemstukken

. ,·

;:

bolGe,~~v,+~

• rouwarrangementen • bedrijfsabonnement

• speciale versieringen • verrassende cadeau/cadeaubon

BLOEMBINDERIJ & WOONDE(ORATIE Dorpstraat 20A Geffen

Tel.: - Fax: 073 - 532 49 57

Mob.: 06 - 15_ 161973

M,1;.ndag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag Zaterdag

13.00 - 18.00 uur 9.00 - 18.00 uur 9.00, 18.00 uur 9.00 - 18.00 uur 9.00 - 19.00 uur 9.00 - 17.00 uur

Wij pauzeren van 12.15 - 13. 15 uur

E-r,:iail: dolce-vita@home.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.11as-afb()uw.11/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huls. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze ultvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • WIit u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

Ç1joncieM

Donders Uitvaartverzorging

~

Donder.. Uitvaartshowroom. Geffensestraat 1A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Tol. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

~e!!J/!!téY.EORUF

eje(-(-en

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl lnfo@rommeatbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E·mall: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.IVVIELEN

o.a.. Oaz.•U•- - - - - - - - -

IW!X

ti'Pei JPBHD levix Automattsering

U!V!X

CiW"IWPM♦

5401 HW Uden

l evi:x Automattserlng Dorpslraa1 46 5386 AN Geffen

Tel. (0413) 331 536

Tel. (073) 534 1325

Oranjepassoge 2

TANKSTATION iii!M ih!HS1

Levl:x Automatlser!ng Walstraat 66 5341 CK Ou Tel. (0412) 69 2090

~l-~4 ~ 1 KE>rkstraat 'I 'I Geffen (073) 532 '13 '13


EFKES BUURTE MÈ ... Ton van Tuijl

Geen koperslager, maar een koperen slager... Op 8 december jl. waren er heerlijke, luxe hapjes voor de klanten in de winkel van Keurslager Ton van Tuijl, ter gelegenheid van het 12 1/2 jaar bestaan van de zaak. Ik kijk met Ton terug en werp een blik in de toekomst. Ton volgde na de MAVO, de slagersvakschool, werkte bij een zelfslachtende slager en bij een keurslager, werd vervolgens chefslager in een supermarkt en begon daarna. zelfstandig in de slagerij aan de Dorpstraat, overgenomen van Jo van Linder. Jo werkt nog steeds mee, voornamelijk met worst maken. Slager van Tuijl heeft vaste mesters, wier dikbilstieren het beste kwaliteit vlees leveren. De varkens zijn de zogenoemde "dubbele A-tjes". De runderen komen uitgebeend aan en de varkens in z'n geheel. De slagerij bevat een complete worstmakerij en zouterij. Zelf bereidt Ton zijn boterhamworst, rookworst, gekookte ham, bacon, balkenbrij en zult. De kleinere producten komen van de grossier. Waarin onderscheidt zich een keurslager? "Wij zijn zelfstandig ondernemer, maar moeten aan een bepaalde kwaliteit voldoen. Dan 'mag' je aansluiten bij deze winkelketen. Zij stippelen het reclamebeleid uit, stellende prijzen vast over heel Nederland, van het Keurslager Koopje (de hoofdaanbieding van de week) en de special van de week (het nieuwe product van de week). Iedere keurslager heeft andere prijzen, omdat hij dingen zelf maakt," legt Ton uit. Alles wordt gekeurd en Ton heeft goede resultaten. Daarom houdt hij ook vast aan zijn eigen mesters, alleen uit Nederland afkomstig. Er komen ook producten uit het buitenland, want de klant heeft zo zijn wensen: b.v. Argentijnse ribeye! Ton beeft meerdere goudcertificaten verdiend na het keuren van ingestuurde artikelen bij vak.wedstrijden, die lx per 3 jaar gehouden worden. Drie jaar geleden had hij de lekkerste rauwkost van heel Nederland! Hoe vergaat het de slager in de tijd dat de kranten koppen, dat vlees eten slecht is voor de gezondheid en dat de Partij voor de Dieren in opkomst is en kritisch op al wat 'het dier wordt aangedaan' ...... !? "In de voedingsschijf hoort ook vlees thuis," merkt Ton op, "en het welzijn van de dieren staat ook voor ons hoog in het vaandel. Er zijn veel dingen op dat gebied verbeterd. Nederland loopt voorop met kwaliteitsproducten. Uiteindelijk zal de consument bepalen hoe het verder gaat: heeft die iets (meer) over voor b.v. scharrelvlees en ecoproducten. De onlangs gestarte maaltijdservice is een geslaagd (jubileum)product. Marianne, de vrouw van Ton, staat zeven dagen per week te koken! Voorheen bereidde Gerda, de moeder van Ton,

de maaltijden, maar sinds de kinderen Teun en Lotte wat groter zijn, heeft Marianne die taak overgenomen. Het oude varkensschuurtje is omgetoverd in een moderne uitbreiding van de winkel met een rookkast, een combi-steamer en een 6-pits gasfornuis. ''De maaltijdservice is een soort tafeltje-dek-je, vooral gemakkelijk voor zowel alleengaanden, als voor tweeverdieners die weinig (kook)tijd hebben en vaak worden deze maaltijden ook mee naar het werk genomen. Alles wordt vers gekookt en direct ingevroren. Er zijn 18 verschillende keuzemenu's en er wordt rekening gehouden met seizoensproducten. We koken en bakken op traditionele wijze en hebben dus geen "smaakvervlakking" zoals bij sommige andere kant-en-klaarmaaltijden" vertelt Ton. De slager is dus zo gek nog niet. .. "We bieden kwaliteit, service en iets wat anderen niet hebben en er is altijd het "vleesnodige" praatje met de klanten, want achter elk stukje vlees zit een verhaal!" De klanten mochten meefeesten en konden door aankoop van wekelijkse aanbiedingen, een vlucht in een luchtballon winnen. De gelukkigen zijn: Jos van Erp (Geffen), Ans van de Biezen (Nuland), Diana van Zoggel (Vinkel) en Maria van Venrooy (Geffen). De ballon - die nog vervaardigd moet worden(!) - zal in Geffen opstijgen met de winnaars, aangevuld met Ton, vader Antoon van Tuijl, zus Natascha en zwager Johan (voor het ieder jaar belangeloos meewerken met de Kerst en Effe noar Geffe en Jo van Linder voor bewezen diensten. Een behouden vaart toegewenst!

STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland ope.ningstijden: rm.ardaq - vrijdag: 15.00 - 21.00 uur zaterdag -zondag: 14.00 - 21.00 uur tefefeon: 073 532 18 27 stervideotheeknulard@hetnet.nl www,ster.,_id eotheek. nl

7


A. Îlt ROND DE DORPSPOMP ~

Aan de Stamtafel wordt goed geluisterd, deze keer. Naar twee gasten, die beiden met hun echtgenoten verschijnen en ook beiden een stukje geschiedenis van Maasdonk hebben geschreven. Uitgenodigd door de Stamtafel om zo mogelijk wat helderheid te brengen in de warrige mengeling van berichten die ons langs andere wegen over hun doen en laten bereikten. Hun verhalen zijn boeiend en leerzaam en vertonen hier en daar wat gelijkenissen. Het zijn Jan Meulepas en Wim van Herwijnen. Een toeval wil dat er aan Jan's aftreden als wethouder en aan allerlei problemen in en rondom de Geffense parochie, waaronder het terugtreden van Wim als diaken, daags voor onze ontmoeting in de regionale pers nogal wat aandacht is besteed. Maar dat heeft ons niet het gras voor de voeten weggemaaid. Want, zo blijkt alras, wij zitten hier met twee bewogen mensen aan tafel en niet

•••••••••

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

■ ■

Bredeweg 11 5386 KM Geffen lel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl ~;;;;;.i~ www.vanschijndelkeukens.nl ,._~.......,.=

• • • •• 1\IKO • •

■ Cl"TY LINE"'

■ ■

K

E

u

K

E

N

s

RELAXED OP WEG ?? -

ne2<..t1.~s~. 0

Arclinea

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

----IS&li&.,.. . . . ._ ADMINISTRATIEKANTOOR

Openingstijden van onze showroom zijn: Maandag Vm Donderdag van 9.00·17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste panner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau C:::e>ppEH""lSd ïj I< .24

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangen ugtenarch itecten. nl 8

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

schüller ••. KOCHl:N"

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

met twee onderwerpen van gesprek. Jan toont zich, zoals altijd, welbespraakt en zegt dat hij door de gang van zaken op politiek niveau is teleurgesteld. Politiek is nu eenmaal een bedrijfdat hard en hardvochtig kan worden gespeeld. Daar ontkom je niet aan. Is Jan nu verbitterd? Neen, zeker niet. Hij weet zich gesterkt door het plezier dat hij heeft gehad aan zijn deelname aan het college van B&W En ook door de goede verstandhouding binnen het college. Maar vooral ook door de vele resultaten die mede door zijn inzet zijn behaald. Het adviesbureau Contain heeft de gemeentelijke zaak doorgelicht. Maar het gaat aan zijn opdracht voorbij en plaatst het functioneren van personen in een 'afrekencultuur', een methode met een teneur die teveel voorbijgaat aan het vele positieve dat door deze personen is bereikt. Jan zegt dan: dit is niet wat ik van een rapport verwacht. Zo'n rapport moet er niet zijn om beschuldigingen te uiten, maar om iets van te leren. Over de kwaliteit van het rapport en over oorzaak en noodzaak van de noodzaak tot wisseling van de wacht zijn in de raad politieke meningsverschillen ontstaan. Het rapport van Contain brengt een ommekeer op gang. Jan vindt dat de positie van de leden van het college

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


daarin in een verkeerd daglicht zijn gesteld en bemoeit zich vanaf juli bewust niet meer met de politieke beraadslagingen die erover op gang komen. Maar zijn partij, Dorpsbelangen, wordt na veel gesteggel niet in de nieuwe coalitie opgenomen. Daarmee valt een beoogd wethouder van die partij dan ook buiten de nieuwe boot. Maar Jan toont zich trots op wat er in zijn anderhalfjaar wethouderschap is bereikt. De discussie over de al dan niet mogelijke bebouwing binnen het waterwingebied van Nuland is met een goed resultaat geëindigd. De aanvankelijke tegenstand van de provincie is overgegaan in medewerking, evenals die van de het waterbedrijf. De uitkoop van bedrijven binnen het gebied is weliswaar kostbaar geweest maar geslaagd. Nuland heeft er nu nieuwe mogelijkheden voor woningbouw bij. De reconstructie van de Brugstraat in Vink.el kan doorgaan; met meer dan 180 bezwaarden zijn in een zo persoonlijk mogelijk sfeer de eigen problemen besproken en zo goed mogelijk opgelost. Voor het vrachtverkeer naar en van het industriegebied van Nuland is men het nog net voor Jan's afscheid eens geworden over een betere ontsluiting door wegenaanleg. De Verlengde Run is 'gereed' voor bebouwing. Dat er zich problemen voordoen met voorkeuren bij kaveltoewijzing is nieuw. Diverse gemeenten in de regio kampen ineens met eenzelfde probleem en hebben de koppen bij elkaar gestoken. Het probleem is dat 'Europa' tegen voorkeuren is maar dat de Nederlandse Huisvestingswet daarop niet is aangepast en het niet verbiedt. En Europa schijnt voor te gaan... Er wordt voorlopig op een rechterlijke uitspraak gewacht in een kort geding, dat precies over deze tegenstrijdigheid gaat. We vragen naar de visie van Jan voor de naaste toekomst van Maasdonk:. Jan is daarover wat somber. Als kleinere gemeente die zich teweer stelt tegenover wensen van grotere nabuurgemeenten word je kwetsbaar, hoezeer je ook gelijk hebt. Neem de ontwikkeling van het industriegebied Heesch-West ofwel Waalboss. Weliswaar taant het enthousiasme om het inmiddels beruchte plan door te zetten, maar het gaat echt niet om een slapende hond. "Je moet in elkaar investeren" zegt Jan en zo blijft hij bij de les. Mede daarom wil hij een enthousiast lid zijn en blijven van Dorpsbelangen. Graag zal hij na zo'n halfjaar nogmaals terugzien op wat nu nog te verse emoties zijn. We zullen het graag horen want we bemerken dat Jan evenals het rapport van Contain dat zegt- "ombudsman"achtige kwaliteiten heeft die hem van pas komen om op een sympathieke manier over problemen te spreken. Dan komt onze volgende gast aan het woord: Wim van Herwijnen. Wim heeft zijn functie als diaken van de parochie met tegenzin beëindigd. Nieuwe ontwikkelingen in de parochie met een strakke kerkelijke aansturing bleken voor hem lastig om op de oude, vertrouwde voet door te kunnen gaan.

Dat is erg jammer, bemerken wij, want aan tafel zit een zeer gewetensvol en sympathiek mens. Wim weet nog niet hoe voortaan in zijn plaats kan worden voorzien in hulp bij geestelijke nood ofbehoeften aan bijstand in kerkelijke vieringen. Voorheen was hij hierin met hart en ziel betrokken, dicht bij huis en vertrouwd. De Stamtafel merkt op dat er rondom Den Bosch in de laatste jaren meer problemen met geestelijke zorg zijn ontstaan, nu de bisschop een nieuwe strakke lijn hanteert en alleen aan priesters betrekkelijke vrijheid van handelen gunt. Al eerder merkte de Stamtafel op dat ook de Geffense parochianen zich meer en meer verlaten voelen, wat in de parochie al vervelende sporen heeft achtergelaten. Wim is altijd vrijwilliger in de parochie geweest. Hij moet dit nu 'afbouwen', voor zover daar al sprake van kan zijn. Het bericht van de bisschop in Den Bosch kwam nogal abrupt en onverwacht. De problemen die Wim had gesignaleerd werden daarmee niet opgelost. Hoe leg je je vertrek uit aan jouw mensen die deze ontwikkelingen nooit konden vermoeden? En in de persoonlijke sfeer: een geestelijk verzorger is ook maar een mens. Maar Wim zit niet bij de pakken neer. Door de week is hij consulent bij de VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind). Deze vereniging stelt zich ten doel om bij ongewenste zwangerschappen en zwangerschapsverlies de direct betrokkenen te helpen bij het bepalen van een toekomst. Er zijn daarvoor zo'n 700 vrijwilligers in het land werkzaam en de vereniging heeft circa 100.000 leden en donateurs. Wim geeft voorlichting en cursussen. Daarnaast kan hij in andere parochies dienstverlenend zijn, maar dan wel op verzoek van de betreffende pastoor. Dat maar vele pastoors dit mogen weten... De Dorpspomper heeft al enkele malen geschreven over pastoor Mennen in Oss, die (formeel) de voorzitter is van het kerkbestuur. Voor de parochianen is deze voorzitter onzichtbaar. Waar is hij nu om de parochie te helpen ofwel uit het slop te halen? En welke creatieve ideeën heeft hij daarvoor? Of doemt het beeld op van de bekende kruik die net zo lang te water ligt tot hij ...? Wij horen niets. Geffen en zijn parochie verdienen toch wel beter. De beide gasten worden van harte bedankt voor hun komst en inbreng in de gesprekken. Beiden hebben hun best gedaan om zo goed mogelijk uitleg te geven waar die alsnog nodig mocht zijn. We zien ze graag weer eens terugkomen. Het moge duidelijk zijn dat het bovenstaande een mengeling is van dingen die zijn gezegd, opmerkingen van de Stamtafel en commentaar van schrijver dezes. Voor uw opmerkingen (nog steeds) niet naar de Prins, maar naar tel.nr: 5321700. De Stamtafel wenst u voortreffelijke Kerstdagen en een prettige jaarwisseling toe! In 2008 leest u weer van ons. 9


Heerliik dineren doet u bii De Schans! Iedere vriidag t/m zondag vanaf 17.00 uur:

EXCLUSIEF GRAND BUFFET Meer dan 120 gerechten voor maar € 19,50 pp Kinderen € 11,00 incl. verrassing en vermaak

1e en 2e Kerstdag GRANDIOOS KERSTBUFFET

KINDERENTERTAINMENT in de feestkelder U kunt reserveren van:

1e kerstdag 13.00 tot 15.30 uur VOL 16.00 tot 18.30 uur VOL 19.00 tot 21.30 uur VOL

2e kerstdag 13.00 tot 15.30 uur 16.00 tot 18.30 uur VOL 19.00 tot 21.30 uur

€ 34,95 pp incl. bier, wiin, fris koffie en thee € 17,50 kinderen tot 12 iaar incl. frisdrank,

verassing en kinderentertainment

NIEUWJAARSBUFFET Ziin wii open vanaf 16.00 uur Laatste binnenkomst 20.00 uur Superbuffet voor € 19,50 per persoon Kids € 11,- per persoon + verrassing Voor informatie en/of reserveringen: Kerkstraat 5a Geffen 073-5341320 www.deschansgeffen. n1 10


BRANDEND ZAND.... ! Hij gaat de woestijn in... onze bekende Geffense autocoureur Toon van de Haterd. Het stond allang op zijn verlanglijstje: ooit nog eens de Rally der Rally's rijden... ! Toon werd als truckrijder gevraagd door sponsor Techwork / Eurotech (alluminiumgieterij in Venlo) om samen met Wim Noorman (eigenaar van Eurotech) als navigator en met Marc van den Berg als monteur, het race-avontuur van de Dakar Rally aan te gaan. "Een project van drie jaar;' legt Toon uit. "Dit jaar gaan we om te leren; met deze truck (MAN 4x4 FIA homologatie T4 4044) kunnen we niet winnen, te weinig PK's en te zwaar, omdat we alle onderdelen zelfmeenemen. We gaan ervaring opdoen voor 2009 en 2010 ." Eind november is Toon in Tunesië geweest om te trainen in "het brandend zand"! "Je ziet er geen kip, alleen maar zand en nog eens zand. De duinen kunnen zo hoog zijn als een kerk," vertelt Toon. "Dat geeft een kick, met je truck door dat zand manoeuvreren." Ze reden overigens wel met een gids, anders is het niet te doen. Op 8 december kwamen alle deelnemers (truck-, motorenjeeprijders) uit Nederland bij elkaar in Valkenswaard om de Dakar Pre-Proloog te rijden en een beetje in de sfeer te geraken. Hans Stacey uit Best, de winnaar van Dakar 2006 was daar eveneens aanwezig. Het Eurotech Racing Team in totaal 7 mannen, inclusief de monteurs in de volgjeep gaan de uitdaging aan van de 30e Dakar Rally. Alles is voor hen nieuw, maar ze hebben zich zo goed mogelijk voorbereid met de benodigde informatie. Er wordt via een Roadbook gereden met kompas en GPS-systeem. Het sturen en het navigeren zal het moeilijkst zijn. Karakter en mentaliteit zullen belangrijk zijn! Een kastje in de truck geeft de "waitpoints" aan. "We kunnen wel vijfduizend kamelen tegenkomen!" denkt Toon. Als het echt niet meer gaat lukken, bedien je "dé knop", die met de sateliet is verbonden en ben je uit de race. Op 27 december vertrekken Toon, Wim en Marc met hun vrouwen naar Lissabon, de startplaats van de race. Op 5 jan. is de eerste racedag en gaan de echtgenotes naar huis, om weer terug te komen op 17 januari, waar ze enkele dagen een rondreis maken en op safari gaan (als hun mannen tenminste nog in de race zitten). De route die het racing team intussen af moet leggen gaat van Lissabon via Malaga, met een boottocht naar Nadar, door Marokko, de Westelijke Sahara en Mauritanië naar Dakar in Senegal, om daar op 20 j anuari te finishen. Elke dag zijn er de gewone verbindingswegen, maar ook zware beproevingen. Er moet gemiddeld 600 km. per dag worden afgelegd, waar je ongeveer 9 uren voor hebt. Het is spannend, wat hen allemaal te wachten staat, maar

ze gaan ervoor! Deze jongens zijn immers stoere bikkels! Via www.techworkgoesdakar.com kunnen we alles on line volgen. Dat zal in ieder geval gebeuren op Mariaoord, waar vader Sjaak van de Haterd de prestaties van zijn zoon zeker zal volgen, terwijl moeder Riek thuis in de Johan van der Slootstraat aan het scherm gekluisterd zal zijn... Het zal zeker gaan lukken met Toon in de truck, want die weet wat "zand rijden" is ... ! Veel succes toegewenst!

GEVRAAGD Huishoudelijke hulp voor 3 uur per 2 weken. Voor info: 073 532 4199

Donderdag 10 januari 2008 Start voorverkoop kaarten Recht vur zunne Raop 2008 (18 - 19 - 25 - 26 januari 2008)

~ ~ ,

Aanvang 19.00 uur

z®~i

(deur open 18.30uur)"

m.m.v. dweilorkest 'Ut Gu Vals'

U kunt maximaal 4 kaarten per persoon kopen. Prijs per kaart: € 9,00

Deze prijs is inclusiefeen kop koffie met een hapje en gratis garderobe

Café Zaal "De Gouden Leeuw" kijk ook eens op www.rottenrijk.nl 11


EEN WELVERDIENDE SERENADE!

J

Ze leerden elkaar kennen bij "de Wattenjood", oftewel Bergoss: hij - Piet Willemse - werkte er als onderhoudsmonteur en zij - Toos van Ballegooij - kwam elke dag, als ze naar de fabriek ging, langs zijn smederij ... Toos (70 j.) en Piet (79 j.) Willemse vierden hun gouden bruiloft op 9 november 2007. Als ik hen een bezoekje breng, is Piet te vinden in zijn eigen (hobby)bedrijfje! Ik lees op een bordje: P Willemse, senior, wielenmak:er... Sinds jaar en dag maakt hij volledige wielen voor marathonwagens. Hij is eraan begonnen omdat de vellingen uit Italië moesten komen, hetgeen heel tijdrovend was. "Die kan ik beter zelf gaan maken," was Piet zijn redenering. Hij maakte ook de benodigde machines zelf: een ijzerzaag- en een forceermachine en een wals om pijpen te kunnen krommen. "Het is heel precies werk en de maten zitten in mijn hoofd" zegt Piet. "Lassen zonder bril? Dat kan heus geen kwaad, ik 'laser' dan zelf mijn ogen," lacht hij, "maar dat moet je natuurlijk niet elke dag doen!" Ze maken me niks meer, zo zegt Piet, doelend op de vele ongelukjes dié hij al heeft gehad. Een gebroken been bij het voetballen; een gebroken been nadat hij van de berg afgereden was door een autocrosser, toen hij stond te vlaggen; een gebroken duim, die niet meer recht kan en daarnaast heeft hij een verlamde rechterarm, overgehouden na een kinderverlamming op 4-jarige leeftijd. Piet is de 3e in de rij van 16 kinderen van Dorus Willemse en Jans Fransen. Hij is dus wel wat gewend: niet zeuren en aanpakken! Na de Lagere School werkte hij op de Rijkswerkplaats in Den Bosch als smid, daarna 14 jaar bij Bergoss in het onderhoud van machines, vervolgens 8 jaar bij constructiebedrijf Baijens Oss en toen begon hij voor zichzelf aan de Bredeweg. Hij construeerde onder meer boten, caravanonderstellen en zelfs zeugenkooien voor de boeren. Toos van Ballegooij is geboren in Oss en was het enige meisje temidden van 5 broers. Verwend dus... ? ''Nee boor, je moest juist alles doen!" Bij Bergoss haalde ze garen uit e]kaar en rolde wol op voor de weefstoel. Het afbranden van hun huis aan de Bredeweg, heeft letterlijk en figuurlijk sporen achtergelaten. "We zijn een lange tijd "niet bekend" geweest" vertelt Toos, "het trouwboekje was verbrand en er kon om een of andere reden geen nieuw worden aangevraagd." Toos en Piet hebben twee zoons Peter en Mari. Peter heeft het constructiebedrijf van Piet voortgezet en dat is 12

onlangs van de Leiweg verhuisd naar het bedrijventerrein De Geer in Oss. De camping is een belangrijke plek voor het gouden paar. Toen de kinderen klein waren gingen ze elk jaar kamperen, van een tent via een travelsleeper naar een kleine en grote caravan. Nu zijn Piet en Toos nog steeds vaste campingasten op Parcival in Schaijk, d.w.z. dat Piet voor de middag in zijn schuurtje thuis gaat klussen en Toos zich op de camping vermaakt met vooral legpuzzels maken. Meerdere kartonnen met duizenden stukjes liggen ook op de tafel in huis. "Niemand mag er aan komen; ik zoek a1tijd op stukjes en op kleur en altijd met de puzzel op z'n kop!" zegt Toos. Muziek loopt ook als een rode draad door hun leven. Piet was lid van, aanvankelijk Eendracht en muziekvereniging Bergoss, de Mikkeldonkers en later WIK en de Geffense Boerenkapel. Hij weet nog van de tijd dat hij met zijn hoorn op de fiets naar het solistenconcours ging! En eveneens dat hij punten in mindering kreeg omdat hij met zijn linkerhand de ventielen van zijn bariton bespeelde! Piet wil zoetjesaan zijn "schuurtjeshobby" gaan afbouwen. Wellicht kan zijn neef, die hij het vak leerde, deze unieke ambacht overnemen! Toos en Piet zijn twee tevreden mensen, die niet veel wensen. Meestal zijn ze op de camping, want daar hebben ze goede aard, maar ook in hun huis aan de Leiweg is het gemoedelijk vertoeven, met veel aanloop. Ze hebben een gezellig gouden feestje gevierd met de kinderen en hun partners en de kleinkinderen. De burgemeester kwam met de inmiddels bekende trouwakte met attentie en uiteraard bracht de fanfare van WIK een welverdiende serenade! Proficiat!

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


@

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur.

GEMEENTE

NIEUWJAARSONTMOETING Het gemeentebestuur van Maasdonk nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op zondag 6 januari aanstaande van 12.00 - 14.00 uur in gemeenschapshuis 't Zijl te Vinkel. Om 12.30 uur zal burgemeester Boelens zijn nieuwjaarstoespraak houden. Bij deze zijn alle inwoners van Maasdonk van harte welkom om met ons en met elkaar "nieuwjaarswensen" te komen uitwisselen.

MAASDONK GEMEENTEHUIS MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl 1nternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. N.IBLDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder MJM. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak,tel. 073-534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

BESTE PATIËNTEN VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Het eerste volle kalenderjaar in onze nieuwe praktijk zit er bijna op. De behuizing is ons zeer goed bevallen. Wij blijven bezig met verbeteringen in de praktijk. Afgelopen jaar is daarom de receptenlijn geïntroduceerd. Dit lijkt goed te functioneren. Nu zijn wij bezig om de elektronische verwerking van de post uit de ziekenhuizen beter te regelen. Om dit "gestroomlijnder" te laten verlopen willen wij u vragen om er op te letten dat er op uw poskaartje van het ziekenhuis, de naam van de huisarts staat bij wie u meestal komt. Het volstaat niet als er huisartsenpraktijk Geffen op staat, een van onze namen is echt noodzakelijk. Met name aan diegene die naar specialisten in 's-Hertogenbosch gaan willen wij vragen om hier goed op te letten. Het voordeel voor u is dat op deze manier laboratoriumuitslagen en specialistenbrieven veel sneller in de praktijk aankomen en verwerkt kunnen worden. Rond de feestdagen gaan veel mensen op een korte vakantie. Ook bij ons in de praktijk. Wij willen u vragen om daarom al voor de kerstdagen uw herhaalrecepten aan te vragen. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2008 toe.

J. vd Heijden P Berkelaar "JW. Litjens

Helma Marielle

Machteld Hester

GEVONDEN een (trouw-)ring met de inscriptie JOS en 2 data: 1986 en 1988. Voor inlichtingen, L. van Erp 5323517.

TOREN''KLANKJE'' Komt alles nog op z'n (katten)pootjes terecht...? 13


Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

Rabobank


ANNELORE EN TOM BWIRE In juli zijn wij naar New Jersey, Amerika, verhuisd omdat mijn vader hier een baan heeft gekregen bij een pharmaceutisch bedrijf. In het begin was alles natuurlijk heel erg wennen, bijvoorbeeld het weer; toen wij hier aankwamen was het erg warm, dit bleef zo tot begin september. We begonnen met 1Oweken vakantie waardoor we (gelukkig) veel tijd hadden om van al1es te ontdekken. Zo zijn we bijvoorbeeld naar een heel leuk waterpretpark geweest, Mountain Creek Waterpark! Ook zijn we natuurlijk al een paar keer naar New York geweest waar heel veel te zien is! We wonen op ongeveer een uurtje van New York vandaan. Begin september moesten ook wij weer naar school. J?it was in het begin natuurlijk erg moeilijk. We gaan hier met de schoolbus naar school, en praten ook de hele dag Engels. Ik zit op de Middle School (vergelijkbaar met de eerste jaren van de middelbare school) in grade 7 (klas 1). Mijn broertje Tom, zit op de Elementary School in grade 4 (vergelijkbaar met de basisschool, groep 6). We krijgen erg veel huiswerk en de leerkrachten zijn erg streng. Wonen in een ander land is niet altijd even makkelijk maar het heeft ook zo zijn leuke kanten! Zoals de verschillende mogelijkheden hier; in een uurtje tijd zit je in New York en als je een uurtje de andere kant op rijdt kun je skiën. Eenmaal weer thuis heb je kans om een hert in je tuin te zien, of zelfs een zwarte beer! We hebben al een paar keer herten in onze tuin gezien, toen wij hier nog niet woonden is er zelfs wel eens een zwarte beer in onze tuin geweest! Een vervelende kant is dat je bier nergens met de fiets naar toe kunt. Je bent altijd afhankelijk van je ouders. Ze moeten je overal brengen en halen. Ook hebben we inmiddels al Nederlands bezoek gehad. We beginnen steeds meer te wennen maar missen Geffen nog wel. We hopen Geffen snel weer een keer te komen bezoeken! En allemaal fijne Kerstdagen gewenst! Groetjes uit Flanders, Annelore Bwire

Scouting

LEGE FLESSENACTIE 2008

Geffen Met het nieuwe jaar weer in zicht wil scouting geffen u een goed voornemen voorstellen: "denk aan de jeugd, denk aan de toekomst sponsor eens een jeugdvereniging". En wat toevallig: Donderdag 3 en Vrijdag 4 januari 2008, zal Scouting Geffen zoals elk jaar weer langs de deur komen om uw lege statiegeld flessen op te halen. Na de feestmaanden staat de berging of de hal natuurlijk helemaal vol en hebt u geen tijd of zin om ze allemaal weg te brengen. Scouting geffen komt ze graag voor u ophalen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de vereniging Scouting geffen. Dus als u in de avonduren van deze dagen een van onze leden aan de deur treft denk dan aao uw nieuwe goede voornemen en geef uw flessen. Tot ziens Scouting Geffen

Gordijnen Atelier "VeCia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 15


CANDLELIGHT CONCERT INNULAND Kom, luister, geniet en proef )

Harmonie Union en het koor Just Between, beide uit Nuland, hebben elkaar gevonden in een bijzonder muzikaal project. Voor het eerst organiseren ze gezamenlijk een groots opgezet Candlelight Concert in de monumentale kerk H. Johannes Onthoofding in Nuland. Datum: zaterdag 22 december 2007 Aanvang: 20.00 uur Entree: gratis Het aanwezige publiek wordt getrakteerd op een muzikaal Kerstmenu. De ingrediënten: traditionele en meer eigentijdse muziek op een bijzondere locatie. De kerk zal hiervoor sfeervol worden ingericht en zo een prachtig decor vormen voor een avond om heerlijk in de Kerstsfeer te raken. Just Between en Harmonie Union zorgen samen voor een verrassende smaakcombinatie! Mark van der Dussen voegt daar met zijn accordeon nog een bijzonder ingrediënt aan toe. Zowel Just Between als Harmonie Union hebben niet alleen lokaal binnen Nuland, maar ook daarbuiten de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd. Het publiek mag er dan ook van verzekerd zijn een muzi-

kaal meersterrenrestaurant te betreden. Een goede kok verklapt nooit het hele menu, kom, luister, geniet en proefl

COLLECTE VOOR DE NEDERLANSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND In de week van 12 t/m 17 november 2007 is er in Maasdonk gecollecteerd voor het gehandicapte kind. De opbrengst in Maasdonk bedroeg 1787,20 Euro. Namens alle gehandicapte kinderen heel veel dank voor uw gift. Speciaal dank aan alle collectanten. Zonder hun inzet was dit fantastische resultaat niet mogelijk geweest. Voor het volgend jaar ben ik op zoek naar nieuwe collectanten. Het NSGK houdt in November haar jaarlijkse collecte. Met één avond collecteren in het jaar brengt u al wat vreugde en geluk bij de gehandicapte kinderen. Bovendien zou ik het plezierig vinden als iemand de collecteorganisatie van één van de kernen Geffen -Nuland Vinkel van mij zou willen over nemen. Contact persoon Maasdonk H.G. Wagemans, Tel. 073 5322434

accountants en belastingadviseurs

Kent u, als ondernemer, deze loontechnische begrippen??? Ja: Mogelijk twijfelt u of u er wel genoeg van weet en hier goed mee omgaat. Dan adviseren wij u met ons contact op te nemen!

Neen: Neem dan zeker even contact met ons op!

Interesse? Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met één van onderstaande personen onder nummer: 0413 - 29 31 92: Camiel Stokkermans of Frank Hanegraaf.

16


PAVO EN COMMERSAULT In speeltuin de Buitelhof zijn twee nieuwe speeltoestellen geplaatst: Pavo en Commersault. Bij Pavo zijn de Jacob's Ladder en wiebelbak gecombineerd met een klimwand, touwnet en speelsculptuur. Hiermee kunnen de kinderen klimmen en schommelen. Onder de gebogen klimwand is plaats voor een gezellig praatje op de speelsculptuur. Daar is ruimte om even te pauzeren of met een vriendje/vriendinnetje te praten. De Commersault is de eigentijdse vertaling van het traditionele duikelrek. Het refereert aan de moderne "coole" wereld. Dit project is tot stand gekomen door samenwerking met de gemeente Maasdonk en buurtvereniging De Elshof. De speeltuin biedt nu ook speelplezier aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 12jaar.

Scouting Geffen Scouting Geffen wil iedereen bedanken die tijdens Effe noar Geffe of in oktober van onze leden loten heeft gekocht. De loten van de nationale scouting loterij zijn voor onze vereniging een succes geweest. Op 4 december jl. heeft de notaris de winnende lotnummers getrokken. Ook op de loten die door ons zijn verkocht zijn prijzen gevallen zie hiervoor www.scoutingloterij.nl. Ook in 2008 zullen onze leden de loten verkopen, wij houden u op de hoogte. Bestuur Scouting Geffen

Bedankt! Pierre Konings Voorzitter buurtvereniging De Elshof

DIERENARTSPRAKTIJK USSEN M.i.v. 1 januari 2008 vervallen de spreekuren op maandagmorgen en woensdagavond in Geffen. Voor behandeling van kleine huisdieren kunt U terecht in Oss. G. Jenniskens Dierenartspraktijk Ussen Mercuriusstraat 26, Oss, tel. 0412 634407

KOOR EXPRESZO ZOEKT VERSTERKING Het 23-koppig gemengd koor ExpresZo uit Maasdonk is op zoek naar een tenor, een bas en een alt. ExpresZo vierde onlangs haar 5-jarig bestaan met een wervelende show in het gemeentehuis te Geffen. Het repertoire varieert van ingetogen ballads tot swingende pop, soms a-capella, soms met pianobegeleiding gezongen . Heb je een goede stem, zangervaring in een meerstemmig koor en ben je bereid om naast de repetities op maandagavond, enige tijd te steken in oefenen thuis, en is je leeftijd 35+, neem dan telefonisch contact op met: Marion Meeuws 06-45624999 (voor Geffen) Ingrid v.d Heijden 073-5322722 (voor Nuland) Maria Leeyen 073-5323900 (voor Vinkel) of email naar expreszomaasdonk@live.nl

r~

Actief in Gezondheid

\ ~ Specialist in CZ zorgverzekeringen

Heeft u al korting op uw CZ polis? Bel en informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

/1

L...____~_

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk

theoveldverzekeringen@planet.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

17


J

SPIERINGS SCHOEN- EN SPORTMODE EN GEBR. VAN W ANROOIJ SPONSOREN SPORTTASSEN NOOIT GEDACHT D5M

is van Bilinga, een hardere houtsoort. De standerd wordt door steekbanden op zijn plaats gehouden. De mulders

Vanaf het begin van dit voetbalseizoen kunnen de meiden van Nooit Gedacht D5M beschikken over splinternieuwe sporttassen. De luxe tassen zijn beschikbaar gesteld door twee trouwe sponsors van Nooit Gedacht: Spierings Schoen- en Sportmode en Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven. Beide sponsors namens de speelsters en leiding van Nooit Gedacht D5M nogmaals van harte bedankt voor deze sponsoring!

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2008 Nr.

ZELDEN ZO'N LANGE RUST! Een passage uit een sinterklaasgedicht, dat een van de molenaars in zijn schoen kreeg: Een molenaar zonder molen, is als een schoen zonder zolen ofeen kachel zonder kolen ... ! Inderdaad, de molenaars zien uit naar hun nieuwe molen in het rueuwe jaar! Een bezoekje bij de molenmaker wees uit, dat daaraan gewerkt wordt. Het werkschema wordt omgegooid als een en ander niet volgens plan kan worden afgewerkt. Op de foto ziet u de nieuwe standerd, het hart van de molen; de stormpen moet er nog uitgezaagd worden. De oude standerd was in het kernhout vennolmd door bruinrot, dus in feite hadden we vóór de storm nog alleen een "koker" staan (geen wonder dus!). De standerd (men zegt ook wel standaard) is de zwaarste boom in de molen; hij is aan de onderkant vierkant met zijden van 90 cm en heeft een lengte van ongeveer 6.50 m. Vanafde zetel (het draaipunt van de molen), is de standerd rond met een diameter van ± 60 cm. V rocger werd de standerd van inlands eikenhout gemaakt, maar onze nieuwe standerd 18

Kopy voor 5 januari 1 2 19januari 3 weken 3 9 februari 4 23 februari 8 maart 5 3 weken 29 maart 6 12 april 7 3 weken 3 mei 8 17 mei 9 3 weken 7 juni 10 21 juni 11 5juli 12 vakantie 23 augustus 13 3 weken 13 september 14 27 september 15 11 oktober 16 3 weken l november 17 18 15 november 19 29 november 13 december 20

Verschijnt op 16 j anuari 30januari 20 februari 5 maart 19 maart 9 april 23 april 14mei 28 mei 18 juni 2 juli 16juli 3 september 24 september 8 oktober 22 oktober 12 november 26 november 10 december 24 december

Noteer de datums in uw agenda of hang ze op uw prikbord! Voor aanvraag van de digitale versie kunt u mailen naar: torenklankcn@home.nl Als u al datums in 2008 weet voor Wie Wat Wanneer geef deze door.


A,t_Hanegraaf Geffen B.V.

f A. MarkRomme

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN OIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen _.deKinilerenv.:l9 1, 5386 JA Geff~f.Jl Telefoon 06 16610622 Il Bd'~ Ham tel. 073-5325551 t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl maandag zaterdag 8.30 - 17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

Q:;:./,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

van der Sangen Tuinhout • Tuinhuisjes

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 • 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

• Schuttingen - Speeltoestellen • Vlonders • Tuinmeubelen • Dierenverblijven • Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- l 6.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5.-RUBR.IEK GEVONDEN EN VERLOREN [$ GRATfS!

Carbone B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 · 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,-

65,-


BILJARTEN DOK TEGEN SNACKBAR 'T BERGJE Op 28 november j.l. speelden we onze jaarlijkse wedstrijd in het oude klooster tegen de biljartvereniging 't Bergje. Na 19 wedstrijden die tussen de 17 en de 39 beurten uit waren wonnen de senioren minimaal met 8 Belgische winstpuntjes verschil. De beste partij van de avond werd gespeeld door Hans van Orsouw die evenals Bernard van der Heijden in 17 beurten uit was, Hans scoorde 2.05 en Bernard 4.23 gemiddeld. Ook Geert van Niftrik, Stefan Leijten en Piet van Herpen speelden niet onverdienstelijk door in 21 beurten de finish te bereiken, terwijl de drie hoogste series van de avond werden gescoord door de "bejaarden". Het meeste schrijfwerk op deze avond kwam uit handen van Truus Wolf. Het warm en koud buffet dat werd aangeboden door onze sponsor John van de Berg zag er feestelijk uit en eenieder liet het zich geweldig goed smaken, onze hartelijk dank. De uitslagen; resp. Naam, car. brt. h.s. en gemiddelde. 1. Harrie Swanenberg 43 31 5 1.38 A. Brondsema 47 31 5 1.51 2. Piet van Herpen 56 22 10 2.54 F. Jansen 59 22 8 2.68 3. Lambert Ruijs 24 17 6 1.41 H. van Orsouw 35 17 6 2.05 4. Wim Schuurmans 25 25 5 1.00 M. Ruijs 16 25 3 0.64 5. Broer Savelkouls 32 27 6 1.18 H. van Grinsven 22 26 7 0.84 47 26 8 1.80 6. Henk Gloudemans T. van Nistelrooij 31 26 4 1.19 7. Cees van Wanrooij 81 21 23 3.85 St. Leijten 65 21 14 3.09 8. Gerrit van de Rijt 39 21 9 1.85 G. van Niftrik 46 21 9 2.19 9. Bernard v.d. Heijden 72 17 19 4.23 H. van Schijndel 21 17 4 1.23 10. Jo van Rodijnen 40 22 6 1.81 B. v.d. Elzen 59 22 10 2.68 11. Wim Heurkens 59 23 17 2.56 J. van Griensven 40 23 6 1.73 12. Antoon Kappen 42 26 12 1.61 F. Jansen 65 26 15 2.50 13. Wim v. Druenen 48 25 6 1.92 St. Leijten 65 25 9 2.60 14. Gerrit v.d. Hcijden 48 27 5 1.77 H. Dappers 24 27 6 0.88 15. Harrie van Rijn 40 27 7 1.48 H. van Grinsven 23 27 4 0.85 16. Adriaan Wolf 40 23 8 1.73 A. Brondsema 46 23 9 2.00 20

17. Wim Heijmans H. van Orsouw 18. Gerrit Hermes M. Ruijs 19. Piet van Herpen T. van Nistelrooij Afz. @pestaartje

38 29 28 20 56 36

27 6 1.40 27 5 1.07 39 4 0.71 39 4 0.51 21 12 2.66 21 7 1.71

DANKBETUIGING Graag willen wij u bedanken voor de grote belangstelling en medeleven, bij het overlijden van mijn man ons pap en opa

Jo Schuurmans (van Pietjes) De vele kaarten, bloemen en hartverwarmende woorden hebben zeker geholpen ons verdriet te verzachten. Speciaal woord van dank aan: Huisartsenpraktijk Geffen, Familie/vrienden, Thuiszorg, T.T.M. zorg Maasland, Avondwake, en buurt de Papendijk die ons Pap tot het laatst hebben gesteund. Allen bedankt. Fam. Schuurmans v. Lieshout, kinderen en kleinkinderen

Hallo allemaal,

Begin volgend jaar ga ik starten met het geven van

naai en/of patroonteken lessen Vind jij het leuk om voor jezelf kleding te maken naar eigen ontwerp of idee dan is dit iets voor jou

Voor inlichtingen bel of mail: FLO-S@live.nl

0735323917

Groetjes en tot ziens :

Beppie van Orsouw Runrotstraat 1 A 5386 CT Geffen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUW~DEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partij en en vergaderingen

Tel.: 07 - 532 15 20

oefen en fauteuils

\;:

er

S (17'3 53250 2

as

Leiweg Za 5386 KR Geffen

073 5320 21 info@he a . nl

www.cafezaal hethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

1--------------

Bruiloften partijen vergaderingen

l)E aoltl)EN l,EEltW

ww111. v1mwttnrooy. ,zt

\BO.!t we

C1000. Van alle markten thuis.

4

" Houwen op ve trct.11 ,, n vertrouwen

,,.

■ ■ ■ ■ ■ ■

""'

Gebr. van Wan rooij Bouwbed rijven

Broek.maat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 • 5340400, Fax: 073 • 5340499 ln.ternet: www.vanwa nrooi·.nt

C1OOO

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412- 622213

073-5321995


BEWEGEN IS BELANGRIJK, OOK IN DE WINTER Bewegingsarmoede is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. )

Lichaamsbeweging heeft een groot aantal positieve effecten op de lichamelijke gezondheid. Zo heeft het een positieve invloed op het voorkomen en behandelen van ziekten en aandoeningen van hart en bloedvaten, uithoudingsvermogen, botten, spieren, gewrichten, zenuwstelsel, motoriek, spijsvertering en stofwisseling. Maar bijvoorbeeld ook op bepaalde vormen van kanker en overgewicht. Bewegen verbetert de kwaliteit van het leven en vermindert het ziekteverzuim. Daarnaast heeft bewegen een positieve invloed op het geestelijke welbevinden. Bewegen is niet alleen leuk en ontspannend, maar het verbetert ook de stemming, maakt je emotioneel stabieler, laat je beter slapen, bevordert sociale contacten en zorgt bij ouderen voor een langer behoud van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Beweging is van levensbelang. Gezond bewegen Gezond bewegen is op een plezierige manier lichamelijk actief zijn als een vast onderdeel van het dagelijkse leven. Voldoende bewegen is dus niet alleen sporten, maar vooral de dagelijkse activiteiten. Het is een optelsom van fietsen, wandelen, huishoudelijk werkzaamheden in en om het huis, boodschappen doen, traplopen e.d. Het gaat om keuzes maken. De auto vaker laten staan, vooral op korte afstanden bij het boodschappen doen of de kinderen naar school brengen. Maar ook vaker fietsen of wandelen. Dat is gezond, goedkoop, ontspannend en een makkelijke manier van bewegen. Bovendien is het in de stad vaak sneller, energiebesparend en beter voor het milieu.

Sporten in de winter In de winter zijn mensen meer binnen. Juist dan is het van belang om te zorgen dat u voldoende beweegt. Een actieve manier van vervoer zoals fietsen of wandelen, blijft ook in de winter mogelijk. Daarnaast kunt u deelnemen aan seizoensactiviteiten zoals schaatsen. Als uw dagelijkse hoeveelheid beweging in de winter toch vermindert, kunt u dit compenseren door te sporten. Samen met anderen sporten is leuker en beter vol te houden. Kies een sport die u leuk vindt en bij u past. Veel verenigingen en sportscholen geven proeflessen. In de winter is een buitensport vaak minder aantrekkelijk. Maar u kunt zich er ook goed op voorbereiden door het dragen van functionele kleding: warmte isolerend, winddicht, waterdicht en toch ademend (transpiratievocht). Hoeveel bewegen De vraag is dus niet zozeer óf beweging, maar eerder 22

hoeveel beweging gezond is. Hiervoor is de Nederlandse norm voor gezond bewegen ontwikkeld. Deze norm is voor jeugdigen (onder 18 jaar): dagelijks, in totaal minstens een uur actief bewegen. Voor volwassenen (van 18 tot 55 jaar) en senioren (vanaf 55 jaar): minimaal 5 dagen per week, in totaal minstens 30 minuten per dag actief bewegen. Voor mensen met een lichamelijke beperking is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen. Meer informatie Heeft u vragen over leefstijlonderwerpen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Centrum voor Publieksinformatie & Documentatie van de GGD Hart voor Brabant, via tel. 013 - 4643 311 of per mail: centrumpend@ggdhvb.nl. Kijk ook eens op de website: www.ggdhvb.nl

WIE WAT WANNEER DECEMBER 20 KVO, kerstviering 2008 JANUARI 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 1) 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2)

FEBRUARI 09 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 22 Geffes Volk, de verliezers 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 23 Geffes Volk, de verliezers 24 Geffes Volk, de verliezers MAART


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwlhabobv Hees terseweg 13 • 5386 KT Geffe n T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95

• •

E drukkerij@wihabo.nl • 1 www.wihabo.n1

www.schoonheidssalonanne.nl

Gespecialiseerd in:

Met een codeaubon kom Je pos • Blendtherapeute echt mooi voor de dag

• Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen. voeten) • Exclusieve_ sierade van Beau1;11! en Bella Ragazza • Permanente Make-Up • Make-Up workshops

S C HO Q N HEJDS S Al O N

drukkerijwihabo

t'-\ANNE Moo ~ fPSCHOENS,, DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERJE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij:

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi ng

VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 w ww.uitvaartverzorgingyanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvanl ith. n1

Gebr. van de Wetering ,:-i.o. We,-~ $~ ~ ~ c,

--

09 .30 - 20.00 uur 09 .30 - 17.00 uur

Zo:

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

- - ·i

Cl

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 • 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

INDIVIDUELE TRAINING

.,.,iannemode;,,,. 1~

Gera's Bloemdesign Voor al uw bloemwerk! Openingstijd en:

Ma: Di:

• NautJlustraining • CnrdiotrBlnlng

Wo: Do:

• Combinatie Nautllus-Cardlo

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cyc:llng • StreettJance • Switchfng • Seniorentraining

Vr:

Za:

MEDISCHE FITNESS

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 tol 20.00 9.00 lot 16.00

• fy5iotrolnlng • Oe Rugschaol

• Revalldatletralnlng • Re'i'ntegmt.letn:1lntn9

INDIVIDUELE TRAINING • AITilngemt?nten op ma.at

Papendijk 12 • 53B6 EC 6effen T"I. (073) 74 72 • Fax (073) 532 65 75

Kloosterstraal 5( - G'erren Tel. 073 5321683 - rax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30- 16.00 uur(alle dagen,met uitzondering van woe). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine Kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 ofin Veghel 0413-381637, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. 24

Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00- 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 A. Bolat ma. 9.00 - 10.00 uur/vrij 9.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt gesclu·even, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.