Torenklanken 2007 - nr 02

Page 1

45e jaargang I nummer 2 I Januari 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: d ru k: oplage:

n en

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MOLEN "DE ZELDENRUST" GEVELD ... Geffen schreef weer historie: na een neergestorte F 16 en een ontspoorde trein, dit keer een omgewaaide molen ! We hebben allemaal de foto's en t.v. beelden kunnen zien en de radio-opnames kunnen horen. Onwaarschijnlijk leek het, dat de stoere - door de windkracht aangedreven - standerdmolen, door diezelfde windkracht werd neergehaald! De vrijwillige molenaars Ton, Hemmie, Rien, Leny, Frans en Gerard stonden verslagen toe te kijken naar een gebroken trap, een kapotte kast, een gebogen roede, een in de grond geboorde wiek... de zetel zat nog ... ! De burgers leven mee ... collega-molenaars komen van heinde en ver... de kinderen uit de klas van juf Will, die nog maar pas een bezoekje brachten aan de molen, beloven om 'houtjes te sparen' ... burgemeester Boelens verzekert ons, dat dit Geffense monument goed verzekerd is ... wethouder Meule(!)pas belooft haast te maken met de opbouw... Immers: het Jaar van de Molens is zojuist aangevangen ... op de nationale molendag van 12 mei 2007 is er een zilveren feestje ... met Effe noar Geffe moet de huifkar het bekende ritje toch weer kunnen maken ... de bruidsparen willen hun trouwkiekjes bij de molen laten schieten, want daar vermoeden ze "de wind in de zeilen" ... het Sint Jorisgilde moet zijn vogel weer aan de wiek kunnen bevestigen, om de Gilde- en Burgerkoning van 2007 te kunnen huldigen ... !! De molenmaker zal zijn werk doen ... de molenaars zullen in de sténen onderbouw op zaterdag present zijn ... De Zeldenrust zal even uitrusten, maar spoedig weer stoer aan de horizon verrijzen ...

50 JAAR ALOYSIUS Hallo Geffenaren die op de Aloysiusschool gezeten hebben. Op 1 juni 2007 houden wij een reünie voor de leerlingen die op de Aloysiusschool gezeten hebben. Dat zijn er zo verschrikkelijk veel en we hebben lang niet alle adressen. Het is haast niet te doen om iedereen aan te schrijven. Daarom alvast via Torenklanken deze oproep. ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT. We zouden het leuk vinden om zoveel mogelijk oudleerlingen terug te zien, te weten wat er van geworden is en te kijken hoe het gaat. Ben je van plan om te komen, stuur dan even een mailtje aan een van de onderstaande leerkrachten. Zo kunnen we inschatten hoeveel mensen hun oude school waarschijnlijk voor het laatst terug willen zien. Mail naar: ellen@bsaloysiusof Ineke@bsaloysius

KOPY INLEVEREN VOOR: 3 februari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


a, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

e allemaal! 8/h

Regio Bank Financieringen P-.=;;;;;;;

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Huur/ I

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2& r- - - - - -

IDIESIIGN

ONTWERP~AAN LEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~:;~~~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN 1'~U#~,U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.: (06) 53184263

www.woonkrant.nl

~<rtie-en Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het

Energie cerlificaat

voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Van Schijndel Bouwgroep bouwt al 60 jaar winkelcentra, scholen, distributiecentra, wonîngen en

bedrijfsgebouwen. Bouwen is onze passie, U herkent dat in alle facetten van ons werk en de

kwaliteit van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands -

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax : (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep Bredeweg13 5386 KM Geffen tel: 073-5322961 fax: 073-5322232 mail@vanschijndel-bouwgroep.nl www.vanschlJndel-bo\lWgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 ema il: in fo@parochiegeffen .nl

www.paroch iegeffen. nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17 .30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

vr. 02 febr. 19. 00 u za. 03 febr. 19.00 u

* avondmis + koorzang

H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 04 febr. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 05 febr. 19.00 u * avondmis vr. 09 febr. 19.00 u * avondmis za. 10 febr. 19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) zo. 11 febr. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 12 febr. 19.00 u * avondmis EXTRA COLLECTE In het weekend van 3-4 febr. wordt er naast de collecte t.b.v. de parochie een 2e collecte gehouden voor Memisa, de medische missie actie. GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 6 februari a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). MISINTENTIES Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12

tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopyieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 uur tot ____________ ongeveer 22.00 uur doop-

voorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 6 februari in Vinkel - 6 maart in Geffen - 3 april in Vinkel - 1 mei in Geffen - 5 juni in Vinkel - in juli geen bijeenkomst - 7 augustus in Geffen - 4 september in Vinkel - 2 oktober in Geffen - 6 november in Vinkel - 4 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 14 febr. 13.30 uur- 15.00 uur: 4e communiebijeenkomst. Kapelaan Geelen bespreekt hfdst. Bidden en Vergeven. Bezoekje kapel en uitleg rozenkrans . HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www. leewi ka. n 1

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN TUY1.

LEEVVIKA

~~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager. nl

13.00 - 18.00 Ges loten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur

uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing , brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www. gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Omdat het werkt. ............ . WILT UAFSLANK-E~o~ ee gezonde en natuurlijke manie ??? Maak dan een afspraak v0or een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS _ F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ern is.nl

_,. schilderwerken

VAN DER DOELEN

Wi.l t u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Internet www.vanderdoelenassurantien.nJ

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 17 januari: Mien van Schijndel - van Gogh, 103 jaar. 19 januari: Han van Lith, 92 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 is van start gegaan onder het motto: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! We hopen dat er veel Geffenaren meedoen met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl PRIJSWINNAARS KLEUR-/TEKENWEDSTRIJD KERKBALANS Lars van de Hatercl, Gagel 14, 4 jaar - Tim Bissels, Kloosterstraat 36, 5 jaar - Nikki Rovers, Dr. Poelsstraat 7, 6 jaar - Sem Schuurmans, Het Geffens Veld 8a, 7 jaar - Merle Vos, De Wis boom 4, 8 jaar - Eva Heijmans, Gagel 24, 9 jaar - Margot van de Hurk, v. Coothstraat 27, 10 jaar - Laura Wingens, Abelenstraat 20, 11 jaar. Proficiat! DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 STER VIDEOTHEEK

CARNAVALSOPTOCHT BASISSCHOLEN GEFFEN Het is weer bijna zover, de carnaval staat weer voor de deur. Vanwege het feit dat de basisscholen van Geffen binnen nu en een paar jaar samen een worden, leek het ons als werkgroep van de carnaval eens tijd worden om de koppen bij elkaar te steken om samen met alle leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers een optocht te organiseren door Geffen. Dit idee lag bij beide scholen samen op een lijn. De optocht zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari a.s. omstreeks 11.00 uur zal er vanaf de Aloysiusschool worden gestart en zijn weg vervolgen naar de Mariaschool en dan de ronde door Geffen zal gaan. De kinderen zijn al volop bezig om er iets prachtigs van te maken. Wij hopen natuurlijk op veel bekijks langs de route van papa's, mama's, opa's en oma's en iedereen die belangstelling heeft om naar alle kinderen te komen kijken. Het thema van deze optocht zal in het teken staan van "De bluurnkes buiten zetten". Hieronder ziet u een plattegrond waar de optocht zal beginnen en zijn route zal vervolgen zodat u zelf kunt bepalen waar u gaat staan. Verder zal de route worden uitgehangen in de winkels van Geffen, en zal er ook nog een route in de streekwijzer komen ter zijner tijd. Noteer al vast de datum in uw agenda zodat u deze zeker niet vergeet!!! De leerlingen rekenen op u. Tot dan! Carnavalswerkgroepen basisscholen Geffen ,-;

~ \

=----· ,_, !

jq:i~. ,_, , .

C

1t

petgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openingstijden: ITTl.ardaq - vrijdaq: 15.0U - 21.00 uur zaia rdaq - zondaq : 14.00 - 21 .00 uur

-

telefoon: 073532 18 27 stQrvidrothQeknulard@hetnQt.nl www.stervideotheQk.nl

5


NAS bqyw. ,4

NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1as-afbouw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

<!PJondeJis

Donders Uitvaartverzorging

~

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch. 'i- U

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

// b

"'

"';;; "''Il'. Ell ,\">~11'

Re!!l'!.!t,lt"J,

c=· ~

~

C,

"'

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info @rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

~V!X E-mail: hvzandvoortelectro@hetn et.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.JWIELEN

o . a. Ga.z e ll e _ _ _ _ _ _ _ __

tiiiM \UfüHI '1ft Levix Automatisering

Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

~V!X

tMM&tiiM·!iit➔

Levix Automafüerlng Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Tel . (073) 534 1325

~V!X

t MM\fiifü !61" Levix Automatisering Walstraat 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

TANKSTATION TAXI : ~:::;;;: o• voo, z >e k e n,onds

llii71i!fl1=i ~ 1 Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 1 3 13


EFKES BUURTE MÈ ... zes zussen Met z'n allen hebben we weer veel kerst- en nieuwjaarskaarten verstuurd. De sms'jes, mails en e-cards hebben vooralsnog onze 'ambachtelijk' geschreven wensen niet verdreven .. . Deze wensen worden vaak neergepend op zelf gemaakte kaarten. De zes zussen Sjaan, Anny, Ria, Tiny, Jet en Zus, met de geboortenaam Bosch (Jet woont in Geffen, Ria in Vinkel en de anderen in Berlicum) zitten wekelijks bij elkaar om kaarten te maken, niet alleen omdat ze het leuk vinden om creatief bezig te zijn, maar ook omdat ze er een goed doel mee kunnen steunen . "Een uit de hand gelopen hobby" vertellen de zussen. De jongste in de rij Zus, werkte gedurende 25 jaar bij Rien van Zoggel in Berlicum die in 2003 is overleden. Via hem hoorde Zus over het werk van diens broer Theo (71 jaar), pater van de H .Harten en 43 jaar geleden priester gewijd, die 20 jaar in Brazilië werkzaam was en momenteel al 18 jaar in Mozambique zijn levenstaak verricht. Mevrouw Jo van de Akker maakte het begin om het werk van pater Theo financieel te ondersteunen en verzamelde jarenlang postzegels, die per kilo verkocht worden en ze maakte kaarten om te verkopen. Toen zij 80 jaar werd, stopte ze met het kaarten maken; de postzegels inzamelen doet ze nog wel. Zus Langenhuijsen - Bosch nam het kaarten maken van haar over en omdat de zusjes een hechte band hebben, zijn ze samen een "klein kaartenfabriekje" begonnen. Op de woensdagavond ligt de grote tafel bij Zus vol met kleurig papier (met dank aan WIHABO, die hen sponsort), gebruikte kaarten en gebruikt inpakplastic, plakstiften, scharen, linialen, potloden, borduurmaterialen en de sealmachine. Er wordt naar hartelust geknipt, gesneden, uitgelijnd, geplakt en geseald. Van de 'tweedehands' kaarten worden prachtige nieuwe creaties geproduceerd: allerlei soorten wenskaarten, condoleancekaarten, boekenleggers van de resterende stroken papier, cadeaulabeltjes en heel originele envelopjes, als men een cadeau onder couvert wil schenken.

Sinds kort snort ook de naaimachine, waarop Anny lange slingers van vrolijk gekleurde vlaggetjes maakt, die gebruikt kunnen worden bij verjaardagen, geboorten en andere festiviteiten. Elke kaart, label, envelopje of boekenlegger kost € 0,25 en een feestslinger koop je voor€ 5,00. Als finishing touch wordt elk product voorzien van de stempel die aangeeft dat de opbrengst van de kaart bestemd is voor de (aids)weeskinderen in Mozambique. Daar doen ze het uiteindelijk voor. En de kaartenverkoop loopt als een trein, mede doordat Gerda - de schoonzus van Zus - vele kaarten verkoopt in het wm1:<-e1tje van Coudewater. Ze moeten direct weer aan de slag met de kerstkaarten, want die waren niet aan te slepen op het eind van het afgelopen j aar. Zus heeft ook met eigen ogen kunnen aanschouwen, hoe "goed hun doel" wel niet is. Samen met haar man Hans bracht ze na het overlijden van Rien van Zoggel, een bezoek aan pater Theo van Zoggel en diens werkgebied. Hij woont in het dorpje Inhaminga, 200 km. van Beira. Hij doet daar net als alle andere missionarissen allerlei werkzaamheden en zijn zorg gaat vooral uit naar kinderen en ouderen, die (nog) niet voor zichzelf kunnen zorgen. Mozambique - vroeger een Portugese kolonie - is een van de vijf armste landen van Afrika. Het was een rijk land, maar de vele oorlogen hebben alles verwoest en de bevolking is niet aan opbouwen toegekomen;je ziet treinstellen die al 25 jaar naast de rails liggen! Aids en drugs brengen dood en verderfenis. Pater Theo en zijn medebroeders proberen samen met de plaatselijke bevolking bestaansmiddelen te creëren. Er is een internaat voor blinde jongens, die daar een opleiding kunnen volgen en er loopt een project voor weduwen om een kippenfokkerij op te zetten. Ter plekke geven Zus en Hans en hun medereizigers geld om het hutje van een alleenwonende vrouw te voorzien van een dak en een deur met slot, want anders is ze in haar huisje niet veilig! De leeftijdsgroep die kan werken, moet er iets voor doen om geld te ontvangen. Zus vertelt in haar bijgehouden dagboek dat ze met eigen ogen ziet "dat pater Theo in zijn rimboe-gebied niet gemist kan worden! De zieken, stervenden, kinderen, jonge moeders, ouderen doen dagelijks een beroep op zijn aanwezigheid en deskundigheid ..." Dat te weten, maakt het wekelijks avondje knutselen des te waardevoller voor de zusjes Bosch. Ze willen daarom graag uw gebruikte kaarten om hiermee door te kunnen gaan: niet weggooien dus, want ze kunnen een tweede doel (recycling) én een derde doel ( een waardig leven voor de ( aids )weeskinderen in Mozambique) dienen! 7


In Geffen kunt u gebruikte kaarten afgeven bij Jet Vogels - Bosch, Rozelaar 23, tel. 5321900. Uiteraard kunt u de nieuwe kaarten ook bij haar kopen en de actie steunen! Een t-shirt met een toepasselijke tekst ging mee naar Nederland, toen Zus en Hans huiswaarts keerden van een zeer indrukwekkende reis naar Mozambique: Viver E Ajuda Viver: Leven en help te leven!

Á.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

Het onderwerp: Onze Parochie tot 2020 en verder, werd kort besproken. Theo Prinssen zal dat nader uitwerken en onder eigen naam publiceren. Zal de parochie overleven is de vraag? Samen moeten we er "De Geest" of "Het Vuur" inhouden. Het antwoord op oorzaken van terugval in de kerk is vrij ingewikkeld. De schuldvraag beantwoorden is nog moeilijker.

• • •• ••• • • • ■

•••••••••

VAN SCHIJNDEL KEUKENS Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens. nl www.vanschijndelkeukens.nl - - ~ -

RELAXED OP WEG ??

■ ■ CITY LINE~ u s ne-~11~s: . .~ ■ K

E

K

E

-

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

schüller. KOCHENr 0

Arclinea

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

■ ■

-ll&lE::

ADMINISTRATIEKANTOOR

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag Urn Donderdag van 9.00-17 .30 uur Vrijdag van 9.00-20 .00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau ~~ppEH7Sc:lïjl<. .24

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

N

■ ■ ■

Het is wel goed om de discussie op gang te brengen. Je kunt emailen naar theopri@hotmail.com ofLeerlooierstr. 25 5345 PJ Oss, of 0412-640982. We gaan Carnavallen om de zorgen even te vergeten. Het is blij makend, dat de beide Basisscholen op vrijdag 16 febr. een gezamenlijke optocht houden vanaf 11.00 uur. SAMEN de bluumkes buiten zette!!! De geplande Playback-Show voor de jeugd is helaas niet doorgegaan bij gebrek aan deelnemers. "Het Haasje vangen: in "'t Haasje" zal zeker wel succesvol zijn verlopen. De optocht kan dit jaar niet door de Van Cootstr. De route wordt verlegd. Er zijn al 34 aanmeldingen voor de optocht op zondag 18 febr. a.s. Het Thema van de BLOEMETJES buiten zetten, zal veelzijdig beleefd worden. Men wil ook laten zien, dat je daarvoor geen drankwagen of drankorgel hoeft te zijn. Uit veiligheidsoverwegingen tracht men het drankgebruik te ontmoedigen. Trouwens in het openbaar is het nuttigen van alcohol verboden, al zal ieder weldenkend mens rond de Carnaval een oogje dicht knijpen. Het jubileum jaar, "33 jaar stichting Rottenrijk", krijgt nog bijzondere aandacht door de nieuwe outfit, een

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

-

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 • M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl . info@ba-administratie.nl


nieuw logo en nieuwe kleuren GEEL-GROEN-ROOD. Je zult het meemaken: Heel Geffen raakt in Rottenrijkse sferen. De Winkels en Horecabedrijven worden versierd met slingers, vlaggen en ballonnen in de nieuwe kleuren, en overal ziet men het schitterende LOGO. De Raopliedverkiezing is weer fantastisch verlopen. De vergrote zaal van de "GOUDEN LEEUW" was gezellig gevuld. Een groep van zes van "De Kruipers" haalde terecht de 1e prijs. De perfecte organisatie van heel het CARNAVAL wordt door veel vrijwilligers mogelijk. We bewonderen de inzet om er een mooi en "BLOEMRIJK" feest van te maken voor heel Geffen. Het centrum-plan en het Noord-plan wil men versneld uitvoeren. Beide scholen moeten op het einde van het schooljaar "plat". Men wil beide scholen samen onderbrengen op een plek met noodlokalen en speelruimtes. Het moet ook dichtbij de sporthal zijn, daarom ligt het voor de hand, dat alle ruimten rond De Geer bemeten wordt en ook rond de nu slapende ZELDENRUST en alle daarbij gelegen gronden ten oosten van de Elzendreef en ten Noorden van de Berkenboog. De stamtafel denkt aan een ontsluitingsweg van Elzendreef naar de Leiweg. Men moet immers rekening houden met verkeer en de veiligheid. Bij plaatsing op de VERLENGDE RUN komt het gymonderwijs in het gedrang. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de Biescamp en de Vlijmd te "bezetten"!! Mogelijk zijn er tijdelijk speelvelden vrij te maken in overleg met "Nooit Gedacht"en tennisclub "De Vlijmd" en "De K.P.J." (de scholen zijn op gebruikerstijden, 's avonds en op zaterdag en zondag immers vrij). De stamtafel is verontrust over de rare "bokkensprongen" waartoe Dorpsbelangen wordt gedwongen, nl. het officieel afstand nemen van de handelwijze van de af- en uitgetreden. Voorzitter. Is dit politiek steekspel, onkunde, machteloosheid, onwil?? Wij hopen, dat de intussen afgelegde verklaring van de nieuwe voorzitter Jan Voermans tot "vrede" zal leiden, immers de groteske plannen voor Geffen moeten zo snel en zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en dat vraagt om een eendrachtig en sterk beleid. De molenramp !!! Geffen was op 18, 19 en 20 jan. 2007 wel erg in het nieuws. T.V:-stations en alle kranten spuwden het nieuws uit omtrent de ramp, die Geffen trof: "Standerd-molen "De Zeldenrust" ging door de storm tegen de vlakte. Onze molenaars, Rien van Wanrooy, Hemmie Berendsen, Ton v.d. Boom en Lenie Romme kwamen allemaal in beeld om hun verhaal te vertellen. Huilende mensen legden verklaringen af. Nu in het molenjaar, nu de gerestaureerde "Zeldenrust" er 25 jaar staat, nu er 2 molenaars (Hemmie en Ton) hun zilveren feest gaan vieren op 12 mei a.s. (nationale molendag) is het dubbel zwaar

dat de molen door een zware windvlaag geteisterd werd. De oorzaak lijkt een afgebroken stormpen. "De zwarte doos is helaas niet gevonden". De stormpen zit boven op de standerd en die stormpen verankert de grote steenbalk, waarop de molensteen rust. De stormpen is eigenlijk de spil waardoor de molen draaibaar is en op de wind gezet kan worden. De molen is helaas niet dubbel geborgen met een extra stormbeugel of stormring. De "Zeldenrust" kon daardoor op de standerd gaan schuiven. De molenaars hadden gezorgd, dat de molen goed op de wind stond en de wieken waren met zware kettingen verankerd. Helaas is de wind gaan draaien yan zuidwest naar noordwest. De wind kreeg daardoor meer greep op de zijkant, zodat de verankering van de wieken wat speling kreeg. Met een ongekend zware winddruk is de molen gaan schuiven op de standaard en is de molenkast met een donderklap gaan kantelen. De molenaars treft geen schuld. Wel zijn ze met de molenbouwers erg onthutst en teneer geslagen en hebben ze slapeloze nachten gehad met de vraag, hoe dit toch kon gebeuren. Er is ook geen sprake van achterstallig onderhoud en ook meutel en boktor worden tijdig bestreden. Bij een eerste voorlopig onderzoek is gebleken, dat vele onderdelen van de molen heel zijn gebleven o.a. demolensteen, 't rondsel, 't varkenswiel, de vangtrommel enz. ook het geldpotje is terug gevonden. Op maandag 21 jan. j .1. is de inspecteur van de verzekeringsmaatschappij de schade komen opnemen en hebben de molenaars met de molenbouwer al een ontmantelingsplan opgesteld. De molenkast en de trap en het gevlucht (de wieken) moeten grotendeels vernieuwd worden. Er zijn 3000 manuren nodig om "De Zeldenrust" in oude glorie te herstellen. Er is berekend, dat voor "Effe noar Geffe" de molen weer maalt, maar dan moeten er wel 3 vaklui steeds aan werken. Er is alles aangelegen, dat met voortvarendheid wordt gewerkt. Binnen 14 dagen hoopt men de onderbouw weer gereed te hebben voor de verkoop van diverse meelsoorten, gist en dergelijke. Vurig wordt gehoopt, dat indien nodig deze keer de ambtelijke molens snel gaan draaien. De stamtafel biedt een nieuwe mooie windvaan aan, want ook die blijkt de vlucht te hebben genomen. Rien van Wanrooy blijft de stamtafel informeren. Er doen veel verhaaltjes de ronde: o.a, dat Rien samen met Lenie werd uitgenodigd om bij T.V. S.B.S. mee te doen aan "Sterren dansen op het ijs", ze oefenen bij het schemervuur al op de Dubbele Rietberger. Ha-ha-ha!! Van stamtafel 253. voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op zondag 4 febr. weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. U bent zeer WELKOM. Houdoe! 9


-----

-

Restauratie commissies Heilige Maria Magdalena kerk

-_

Geffen

........ ~~

-----.

f

-

Bergstraat 24 , 53B6 KL Geffen

~ .

Tel. 073-5323244 E•mall: GJM.Vert1ceven@12move.nl

R.a.bobank tiet Maasl

--

nr. 11 58 15 236

Van een leien dakje ...

Wellicht hebt u allemaal het stukje in de Torenklanken van december 2006 gelezen van de voorzitter van de Restauratiecommissie Harry Peters. Graag wil de commissie u verder op de hoogte blijven houden middels het regelmatig plaatsen van stukjes betreffende vorderingen in het verkrijgen van voldoende financiën voor het restaureren van onze mooie kerk en pastorie. De Restauratiecommissie blijft positief en achter de schermen hard werken, want zij is er van overtuigd - en zij hoopt met alle Geffenaren - dat de restauratie hoe dan ook moet gebeuren. Het gaat alleen misschien wat langer duren. Fase I van de Restauratie: de buitenkant van de kerk, de ramen en andere belangrijke bouwkundige zaken, is inmiddels afgerond. Zowel de bouw als het financiële gedeelte is volgens plan succesvol verlopen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Voor Fase II: het binnenschilderwerk van de kerk en de restauratie van de pastorie, zijn door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de subsidiabele kosten vastgelegd. Dat betekent dat we volgens het rijk in aanmerking komen voor de subsidie zoals die in hun regels is vastgelegd. Zoals u in de vorige publicatie heeft kunnen lezen, zijn de beschikbare gelden bij de rijksdienst beperkt, dus het blijft de vraag wanneer de subsidie beschikbaar komt. De Restauratiecommissie blijft echter aandacht vragen bij de rijksdienst om op die manier hoog op de prioriteitenlijst te komen. Daarnaast probeert de Restauratiecommissie natuurlijk ook op andere manieren aan financiën te komen. Eén van die manieren is het aanschrijven van charitatieve instellingen en fondsen. Gelukkig zijn er vele die onze kerk de moeite waard vinden om subsidie aan te besteden.

vensbeschouwelijke en politieke geledingen uit de Nederlandse samenleving. Prins Bernhard bleef tot zijn dood regent. Om de aanvragen voor financiële ondersteuning met een regionaal of plaatselijk karakter te beoordelen, werden in 194 7 in alle provincies en in de drie grote steden dochterfondsen opgericht. De commissarissen van de koningin werden voorzitter van de provinciale afdelingen. Deze structuur bestaat tot op de dag van vandaag. Het fonds kreeg vroeger haar inkomsten uit de Anjeractie. Nu is hun voornaamste bron van inkomsten een aandeel uit de opbrengsten van de voetbaltoto, de Giroloterij, de Bank.Giro Loterij en de Lotto. En men kan als particulier donateur worden van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Door deze sterke groei van inkomsten kan men veel activiteiten ondersteunen. Zij geven subsidies aan o.a. culturele activiteiten, monumentenzorg, natuurbehoud en wetenschap. En dus aan de restauratie van de H. Maria Magdalenakerk te Geffen. Wij hopen dan ook dat we eveneens kunnen blijven rekenen op sponsors en donateurs uit onze eigen Geffense gemeenschap. Hiervoor bij voorbaat onze dank. De Restauratiecommissie

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween

Mn,Bemha~

uu,fond,

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van hen. Zij hebben ons gesteund met een fors bedrag. Het Prins Bernhard Fonds, sinds 1 oktober 1999, Prins Bernhard Cultuurfonds, is op 10 augustus 1940 in Londen opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van oorlogsmaterieel. Prins Bernhard was vanaf de oprichting regent. Na de oorlog kreeg het fonds een andere doelstelling: "de bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid". Er kwam een algemeen bestuur met vertegenwoordigers van alle le10

• Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij- hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


MET DE TIJD MEEGEGAAN... An (73 j.) en Wim (85 j.) Heijmans vierden hun gouden huwelijksfeest... met gemengde gevoelens, want de gezondheidstoestand van An is niet optimaal. "Vreugde en verdriet, beide levenservaringen komen veel ouderparen tegen op hun levenspad" zeggen An en Wim. An van Grinsven - oudste dochter van Harrie van Grinsven (Kleingeld) en Annemarie van Herpen - is geboren en getogen in Geffen, aan de Kloosterstraat. Haar ouders hadden een boerderij, dus meewerken en alles aanpakken was heel gewoon, zowel in de eigen huishouding als bij anderen en daarnaast ook nog boerenwerk verrichten. "Ik was een echte boerin" vertelt An, "ik moest melken en werken op het land. Zoals de meeste andere meisjes ging ik na de lagere school ook naar de naaischool om kleding te leren maken." Wim Heijmans is geboren aan de Rijksweg in Geffen, maar opgegroeid in Vinkel op Kaathoven. Hij was nummer elf uit het gezin van 14 kinderen van Willem Heijmans en Mijntje van Vlijmen. In zijn jeugd is het oorlogstijd en dat was niet zo'n leuke tijd. Onderduiken, om niet naar de Kruppfabrieken in Duitsland te worden gestuurd; slapen in de sloot of in het hooi. "Het gebeurde wel eens dat de Duitsers met hun bajonet in het hooi kwamen prikken om jongens op te sporen." Wim hoefde uiteindelijk niet weg, want zijn moeder 'regelde' een vals ausweis voor hem, waarop zijn leeftijd jonger werd genoteerd. Op het netvlies staat nog een ongeluk op Kaathoven, waarbij twee vliegtuigen neerstortten. "Daar was ik dichtbij, dat vergeet je nooit meer." Als boerenzoon werd van Wim verwacht dat hij boerenwerk deed of ging helpen bij andere boeren. "Dat vond ik maar niks: altijd heel vroeg opstaan en als je de potstal moest legen stond je tot je knieën in de stront. Ik had liever een vak geleerd," aldus Wim. Toch kwam dat vak later nog op zijn pad. Wim ging werken bij de Gruyter en daarna bij de wegenbouwbedrijven van Kreij-van Hoek en (de grote) Jan Heijmans. Bij Grad Schell en van Rooij begon Wim als opperman, maar mocht op eigen verzoek voor hetzelfde geld, het vak van stratenmaker leren. Dat had hij snel onder de knie en verdiende daarmee 60 gulden in de week. Bij van Dalen maakte hij carrière, want 80 m_ stenen wegleggen in een week, was voor hem een makkie en de 100 gulden in de week dus snel verdiend. In 1961 begon Wim een eigen bedrijf. "Ik had geen papieren nodig, want ik maakte al veel werk voor gemeentes en kloosters en kreeg dus een 'hoog nummer' bij de

-------~---~

Kamer van Koophandel. An beaamt dat je samen 'de kleintjes' bij elkaar probeerde te schrapen in die tijd. "Ik bracht elke week een rijksdaalder naar de bank om te sparen. Dat klinkt wereldvreemd in de oren van onze kinderen en kleinkinderen!" An werkte thuis en in zaal/café Govers; haar gezin stond voorop en jarenlang zorgde ze tevens voor haar ouders; vader van Grinsven werd 91 jaar. Wim was een verdienstelijk stratenmaker en legde heel wat stenen weg om de kost te verdienen. "Ik was heel secuur: uitbreken, als het niet goed was! Dat heeft veel inspanning gekost, hoewel ik nooit rug- en/of knieklachten heb gekend." Slechts korte tijd geleden "ging Wim nog op de knieën" voor de parochie, om - met een beste opperman Bert van Erp - het straatwerk te maken op de afscheidsplaats op het kerkhof. "En daar heb ik heel wat zevenduimertjes neergelegd, want er gaan er 70 in een m 2 ••• !" Met de dochters Anja en Willian vormen An en Wim een hecht gezin. De meiden zijn eveneens ondernemend: Anja runt met haar man Jo van Druenen de Geffense poelierderij en Willian en Erik Ploegmakers hebben een autospuiterij. Het gouden paar is zeer betrokken bij het wel en wee van de kleinkinderen Marloes, Anneke, Inge, Ilse, Chiel en Elien. "We kunnen goed met de tijd mee" vinden An en Wim, die na het trouwen hun eigen gebouwd huis aan de Kloosterstraat bewoonden, later verhuisden naar de Papendijk en sinds 14 jaar in de Molenberg wonen. Ze hebben daar hun wekelijks kaartavondje met de buren en Wim gaat graag biljarten in Het Oude Klooster. "We hebben een vrolijke, opgeruimde (schoon)vader en opa en een zeer belangstellende, zorgzame (schoon)moeder en oma" zegt Anja desgevraagd, over haar ouders. Van harte proficiat toegewenst aan zo'n gouden paar!

HALLO ROTTENRIJKERS, Wij hàn in ons gedachte, urn <lees joar mi de carnaval de bluumkes is flink buite te zette! En wel vur de cliniclowns! Vurrig jaar hen we da gedoan vur stichting KIKA! Gullie snapt ok wel da wij da nie alleen kunne, ullie hulp hen we dan ok heel hard noddig! We zien ullie heel gère tijdens den geffense optocht op zondag 18 februari 2007 ! We hen van alles bè wa ge kunt kope: snoep, balonne en neuze, dus vergit oew kleingeld nie! ! Groetjes Joyce, Marieke, Susan en Esther

0 ja, as wij ullie nie zien, roept ons dan efkes! 11


•••P-üeat~ J~ ~

J;r

*

(

Deze kleurwedstrijd is van

e.v. De Kruipers

Naam: .. . Adres: .... Plaats: ... Leeftijd: Vul hier je persoonlijke gegevens in en lever deze kleurplaat in voor vrijdag 16 februari bij: Café-Zaal De Gouden Leeuw. Dorpstraat 15 in Geffen en maak kans op een mooie prijs! De bekendmaking van de mooiste kleurplaat zal zijn op zondag 18 februari na de prijsuitreiking van de optocht in de Gouden Leeuw. 12


®

GEMEENTE

MAASDONK

l

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

1

SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.JM. van de ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

PROJECTSUBSIDIES 2007 Ook voor 2007 kunt u weer projectsubsidie aanvragen. Voor 2007 is gekozen voor het speerpunt "samenwerking tussen verschillende organisaties, binnen een Maasdonkse kern of tussen de Maasdonkse kernen". U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van een toernooi, het samen organiseren van een vrijwilligerspoule etc. Het gaat erom dat er samenwerking plaatsvindt tussen verschillende organisaties binnen een kern of tussen de kernen. Het gaat dan om nieuwe samenwerkingsverbanden. In totaal is voor 2007 een budget beschikbaar van € 15.800,=. U kunt een aanvraagformulier telefonisch opvragen bij de gemeente onder telefoonnummer 0735342100 of downloaden via de website: www.maasdonk.nl. Op deze website staan ook de beleidsregels 2007, die van toepassing zijn op de projectsubsidies. De beleidsregels zijn op enkele onderdelen aangepast ten opzichte van de beleidsregels van 2006. De belangrijkste wijzigingen zijn: Er is expliciet vermeld dat aanvragen tot het verkrijgen van projectsubsidie of tot vaststelling van de projectsubsidie moeten zijn voorzien van een originele handtekening van de aanvrager. In de praktijk is gebleken dat de handtekening wel eens ontbrak. Vanwege de rechtmatigheid is deze echter wel nodig. Om de behandeltermijn niet onnodig lang te laten duren is dit aandachtspunt nog eens duidelijk aangegeven; De aanvraag tot projectsubsidie kan -net als voorheentot uiterlijk 2 weken voor aanvang van het project worden ingediend. Aanvragen, die korter vantevoren worden ingediend of zelfs na afloop van het project, worden op voorhand afgewezen. Deze bepaling is opgenomen om mogelijke teleurstelling bij de aanvrager te voorkomen; Na afloop van het project moet de aanvrager binnen 8 weken de verantwoording indienen. Indien deze niet wordt ingestuurd en na rappèl nog steeds niet is ontvangen zonder opgaaf van reden, dan kan het projectsubsidie lager worden vastgesteld. Dit kan leiden lol (gedeeltelijke) terugvordering van het subsidiebedrag. Met de bijstelling van de beleidsregels hopen wij de spelregels nog transparanter te hebben gemaakt waardoor een aanvraag tot projectsubsidie en behandeling ervan zo soepel mogelijk kan verlopen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij mevrouw I. Tiemersma, telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag (hele dag) of vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur of via e-mail: itiemersma@maasdonk.nl.

TOREN"KLANKJE" Zeldenrust. .. Evenrust 13


.-

-

-

Het is tijd voor de Rabobank. -~- ~~ ~

www.rabobank.nl/lenen

-

~ ,1. -::-;

Rabobank


Mtf

MlSSIZ ONTWIKIWIKJ VUDf GUf1.H

Steun blinde kinderen in Bangladesh In het weekend van 3 en 4 februari zal in onze Maria Magdalena kerk aandacht worden besteed aan de actie van MEMISA voor blinde kinderen in Bangladesh. MEMISA staat voor Medische Missie Actie. De MOVgroep wil de collecte van MEMISA van harte bij u aanbevelen. Al jarenlang steunt deze organisatie lokale gezondheidsprojecten in derdewereldlanden. Bangladesh is een land waarmee wij ons verwant kunnen voelen. Net als Nederland is het een land dat grotendeels in een delta is gelegen. De grote tegenstelling is dat het een bijzonder arm land is. Er leven naar schatting 13 miljoen mensen met een handicap op een totale bevolking van 147 miljoen. Er leven in Bangladesh veel mensen met een visuele beperking. Dit komt met name door chronische ondervoeding en een gebrek aan vitamine A, dat maakt mensen kwetsbaar voor ooginfecties. De actie van MEMISA is bedoeld om geld in te zamelen voor een oogheelkundig programma dat jaarlijks 25.000 mensen behandeld. Daarbij hoort de oprichting van een rehabilitatiecentrum voor blinde en slechtziende kinderen en jongeren. Jongeren kunnen daar een vakopleiding volgen en in een speciale school krijgen ze les in braille, muziek en persoonlijke verzorging. MEMISA steunt het rehabilitatieprogramma van de school en ook het uitvoeren van oogoperaties. Met onze hulp kunnen we iets betekenen voor de blinde en slechtziende kinderen in Bangladesh. We rekenen op uw steun. Uw kunt deelnemen aan de collecte hiervoor in de kerk of u kunt uw gift in een enveloppe op de pastorie bezorgen. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun.

M.O.V groep Geffen (Missie Ontwikkeling Vrede)

HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK Nog maar pas geleden vierden we ons 30-jarig bestaan. Ieder jaar hebben we enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen. Tijdens onze laatste bestuursvergadering vertelde onze penningmeester ons, dat we inmiddels meer dan 90 leden hebben. De aanmelding van het 100e lid zal een mijlpaal zijn in de historie van onze vereniging. Meldt U aan bij onze penningmeester, de Heer Bert van

den Akker, telefoonnummer 5326059 en U zult feestelijk onthaald worden als we U als I00e lid kunnen verwelkomen. Onze activiteiten worden beschreven op de website www.SteunpuntMaasdonk.nl onder Heemkundewerkgroep Vladerack. De inlooptijden zijn op maandagavond van 19 .00 - 21.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur in de kelder van het Gemeentehuis. namens het bestuur, Ad van Zandvoort

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 02 Raopavond 03 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 03 Raopavond 09 Raopavond 10 Raopavond 15 Ophalen oud papier 17 t/m 20 Carnaval 19 t/m 23 Voorjaars vakantie 23 Ophalen oud papier 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) MAART 15 Ophalen oud papier 17 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 24 Buurtvereniging "De Molenhoek", Feestavond 30 Ophalen oud papier 31 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) APRIL 02 Buurtvereniging "De Molenhoek", Paasstukjes maken 08 1e Paasdag 09 2e Paasdag 19 Ophalen oud papier 21 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 27 Ophalen oud papier 30 Koninginnedag MEI 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 06 Eerste communie 07 t/m 18 Mei vakantie 17 Hemelvaart 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 20 Buurtvereniging "De Molenhoek", Gezinsfietstocht 24 Ophalen oud papier (verzet 17 mei) 25 Vormsel 25 Ophalen oud papier 27 le Pinksterdag 28 2e Pinksterdag 29 t/m 0 1 juni Wandel 4 daagse 15


9~

Ook met de Carnaval staat De Schans op z'n kop!

Stamppottenbuffet elke dag vanaf 17.00 uur Onbeperkt eten € 10,00 p.p. !!!


COMPUTERHOEK GEFFEN

BILJARTVERENIGING 'T HAASJE

Gezien de huidige snelle ontwikkeling in elektronisch apparatuur en in de digitale wereld is het ook voor 55plusser van deze tijd bijna een must om over enige computerkennis te beschikken. Wanneer dit niet zo is, dan moet deze 55-plusser zich daarbij bedenken dat "stilstand achteruitgang" is. Maar de kans is nog niet gemist!! Bij Computerhoek Geffen in het Oude Klooster kan iedere 55-plusser op een gemakkelijke en rustige wijze met gratis begeleiding van vrijwillig(st)ers leren omgaan met de computer. De cursussen geschieden geheel op ieders eigen tempo en met zoveel tijd en keren als men behoefte heeft om het eigen te maken. Op deze manier kan ' n oudere toch nog bij blijven met de ontwikkelingen van deze moderne tijd en kan zelfs leren te werken met Internet, E-mail en het chatten met de kinderen, kleinkinderen en kennissen waar ook ter wereld, zelfs tegen geringe kosten. Beginnerscursus: Vanaf 5 februari a.s. kan op elke maandag van 13.30 tot 16.00 uur gestart worden met de beginnerscursus voor computergebruik, of een cursus voor het gebruik van Email of Internet. Internetbankieren: Na de beginnerscursus kun je ook gemakkelijk leren Internetbankieren. Hiermee kan de 55-plusser duidelijk zijn voordeel behalen. Met behulp van een rekeningensysteem bij de Rabobank kan men oefenen met het maken van betaalopdrachten, het doen van overboekingen en het opvragen van rekeningoverzichten. Zo leert je gemakkelijk om al je bankzaken op een veilige manier af te wikkelen. De 55-plusser moet zich zeker bedenken: "Nooit begonnen= nooit gewonnen" Voor vrijblijvende info, bel dan; Jo Wolf, tel. 53 23 091 of Albert v. Santvoort, tel. 53 22 141

Ook dit jaar was er in de winterstop (zo'n 6 weekjes) in café 't Haasje wederom een Kersttoernooi, deze "rommeltoernooien" verschillen nogal eens van karakter. Bij onze biljartvereniging spelen we b.v. voor een modale speler, 9 driebanders 15 ineens en 15 minimaal eenbanders ... , dit aantal kan dan naar boven en naar beneden bijgesteld worden naargelang men een bepaald gemiddelde speelt. Wel is het belangrijk dat men van tevoren aan de arbiter aangeeft in welke categorie de volgende carambole gemaakt zal gaan worden. Dit jaar speelden we met 3 poule's van 5 deelnemers, het totaal aantal te maken caramboles varieerde van 16 tot 51. De eindstand was zeer spannend, zie maar eens de minimale verschillen tussen de verschillende nummers 1 en 2. Poule 1 Poule 2 Adriaan de Haas 38 Jo v.d. Heijden 39 Peter Megens 37 Gertjan Nouwens 38 Tinie v. Schijndel 35 Tonnie v.d. Heijden 38 Piet v. Koolwijk 33 Christ v. Zuijlen 36 Jan van Bergen 33 29 Edwin Hendriks Poule 3 Erny de Haas 38 Arie Gloudemans 37 BroerDamen 35 Gijs v.d. Wouw 34 Theo van Uden 29

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

In de kruisfinale 's vielen helaas Peter Megens en Adriaan de Haas af. In de finale kwam Jo van der Heijden 2 driebanders tekort tegen Erny de Haas, terwij 1in de halve finale Gertjan Nouwens 3 driebanders te weinig scoorde. De kampioensbokaal die werd geschonken door Emy de Haas kwam dit jaar aldus bij zichzelf terecht..., 2e werd Jo van der Heijden 3e Arie gloudemans en 4e Gertjan Nouwens. Nieuwe leden zijn er voor het volgende seizoen van harte welkom, er kan ook ten alle tijde aan uw biljartkwaliteiten gewerkt worden naar een hoger niveau, enige ervaren en deskundige leden onzer vereniging staan u dan terzijde.

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 17


RAOPLIEDFESTIVAL 2007 Zaterdag 13 januari was het weer zover; De strijd om het mooiste raoplied was weer losgebarsten. Om ca. 20.30 uur stak onze altijd gezellige presentator Hans van Rosmalen van wal. De artiesten waren al maanden druk bezig geweest om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Dit jaar hadden we naast de "vaste"deelnemers zoals UT GU VALS, ROCKATANSKY, SUPERGROOVERS, DE KRUIPERS, DE VROLIJKE STOOTJES en na één jaar verstek te hebben laten gaan ook weer STRAK UR TUSSE ook 4 gloednieuwe deelnemers. THE YOUNG ONES brachten, op initiatief van het gelijknamige radio Vladeracken programma, met zanger Rogier Meeuws een mooi "bluumkes" lied ten gehore. Bart verhagen had wat vrienden/collega's zo gek gekregen om onder de artiesten naam SCROEPIE hun "stamp"lied te laten horen. De dames Regina en Antoinette noemden zichzelf die avond DOAR REDDE ZE WIR en brachten het aanstekelijke "Frieten" lied. DE RAAD VAN 11 deed dit jaar ook voor het eerst mee en omdat zij buiten mededinging meededen mochten zij het spits afbijten. Na een spannende strijd, want het gaat de artiesten toch om in de "finale"te komen, mochten de 5 beste nog een keer hun kunnen tonen. Zowel het publiek als de vakjury waren het er overeens dat het dit jaar moeilijk was om te kiezen; alle optredens waren dan ook allemaal heel goed. De vakjury bestond dit jaar uit Rob Reymersdal, Jolanda Mels, Kapelaan Geelen, Jaime van Grienseven en Wim van Herpen. Uiteindelijk mochten Strak ur tusse, De vrolijke stootjes, De kruipers, Daor hedde ze wir en Scroepie nogmaals aan de slag. De sfeer was weer heel gezellig dus het wachten op de uitslag was geen enkele moeite. Rond middernacht kwam de vakjury dan toch met een defenitieve uitslag: Eerste werden de KRUIPERS met hun liedje UN KOOIE DAG

18

Tweede STRAK UR TUSSE met OPTOCHT NIE DAN APRES SKI Derde DAOR REDDE ZE WIR met hun FRIETENLIED De zaaljury koos voor SCROEPIE en wonnen daarmee de publieksprijs. Al met al een zeer geslaagde avond en we hopen dit volgend jaar weer te herhalen. Mocht je interesse hebben om ook een keer mee te doen dan kun je ons altijd bellen of gewoon aanspreken, want de artiesten maken deze avond. Daarom willen wij alle artiesten en begeleidende muzikanten van harte bedanken en hopenlijk zijn jullie volgend jaar er ook weer bij. Groetjes RAOPLIEDBESTUUR Gerard vd. Heijden Chrisjan v. Dinther Claudia Verhoeven Mariette Vos

073 073 073 073

5323076 5320755 5321162 5325411

DRIEKONINGEN SINT JORIS GILDE

Als u denkt dat het Sint-Jorisgilde slecht één gildekoning, één dagkoning en één burgerkoning te heeft (en dat is al veel), dan denkt u verkeerd! Wij hebben namelijk sinds een aantal jaren ook nog drie andere koningen, zie foto. Zij brengen het kind Jezus wierook, mirre en goud. Echter als zij voorop lopen om, na een sfeervolle kerkdienst, naar de kerstboomverbranding aan de molen te gaan met een stoet kinderen achter zich aan, brengen zij alleen het slijk der aarde mee. Dit alles gebeurde op zaterdag 6 januari jl. door een goede samenwerking tussen parochie, Scouting, Buurtverenigingen en het Sint-Jorisgilde. Ondanks de vele regen, was het een geslaagd gebeuren.


A,t ,Hanegraaf Geffen B.V. f& MarkRomme

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl "Verbouw of Nieuwbouw"

. , ; .deKinderenv.~ Tt Bei,~ Jl Ham 1, 5386 JA Geff~f. tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

Q:../,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

van der Sangen Tuinhout

Buro

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

_.-.~~lf:dl

Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 1/4 1/2

PAGINA PAGINA PAGINA HELE PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,€ 65,-


VERVOLG SOLIDARITEITS-PELGRIMAGE Een en ander in zijn uiteenzetting was ons al herkenbaar duidelijk geworden bij een bezoek aan de burgemeester van Beit Ommar, die ons een aantal pijnlijke dingen uit ervaring en dagelijkse praktijk, al of niet in antwoord op vragen, aan ons mededeelde. Beide Heren lieten een duidelijke handgeshreven boodschap na in mijn dagboek. Je ontkomt bijna nergens aan de indruk dat de mensen lijden en onder hun uitzichtloze situatie gebukt gaan; heel moeilijk en zwaar te verteren vind ik de bedelende jongetjes op straten en pleinen. Spannende momenten vond ik als er jonge Israelische soldaten (Meisjes en Jongens snotapen van 'n jaar of 18 à 20) met de hand aan van die grote machinegeweren stoer in die checkpoints stonden, of in onze bus met veel machtsvertoon wild door het gangpad kwamen gestaaid, vernederend voor de Palestijnen die nagenoeg geen wapens bezitten. (wa moet da worre !!) En toen ik in oost Jeruzalem, even los van de groep, voor een dikke anderhalf uur in een checkpoint werd vastgehouden met m'n Palestijnse sjaal, m'n souverniers (free Palestina), m'n dagboek dat er niet om liegt, m'n paspoort met inhoud, en m'n gezicht niet mee ... Met wat liefde voor nostalgie en wat Fantasie zijn die fraaie Bijbelse geschiedenisbeelden uit mijn schooljeugd nog wel terug te vinden, heel veel is er nog, en in het boerenbuiten, op het platteland, en in 't schamele toerisme spelen ezelkes nog altijd een belangrijke rol, ook heb ik echte schaapherders met kudde 's gezien, en ook bedoeinen (enorm van genoten). Maar ik heb moeten constateren dat de mens er kwa sfeer en inrichting toch wel een en ander beschamend aan heeft weten te wijzigen, en dan druk ik me zacht uit (beter is verknoeid, bedorven en versodemieterd). En het grote slijk der aarde mist hier zijn rol niet. Vooral de kennismaking met het huidige (betonharde) politieke gezicht van Palestina en Israel laat aan beide zijden veel bange spanning voelen. (kom je nie omheen). Met Kerst had een kind ernstige brandwonden opgelopen door gloeiend heet water over haar heen, ze moest voor verzorging naar een Hospitaal in Jeruzalem, ze kwamen niet door het checkpoint in de muur; na veel over en weer kon het kind, met al haar pijn, uiteindelijk toch doch zonder ouders voor verzorging mee, waar moet dat naar toe, over 'n kind met pijn!?! Een gezellig laatste avond met alle gastgezinnen, AEI, met Fuad, Elias en Toine drie actieve mannen met een ideaal, en fantastische gastheren, samen met alle PaxChristi mensen in een grote feestzaal met eten, drinken, lachen en een 'nie te doen' afscheid, en na het voor eenieder in ontvangst nemen van een lief afscheidsouvenire "Handmade in Betlehem" voorstellend 'n lief klein 20

Jezuke in olijvenhouten kribbeke ... volgt een lange weg naar huis. Aan de brede diepe en verteruggaande problematiek heb ik geen oplossing kunnen bieden, die pretentie heb ik ook niet gehad, nog nie bekant, wel heeft deze pelgrimage mij inzicht verworven en weet ik dat mijn aanwezigheid en bezoek hier een heel klein ietsje van een klein bietje voor heeft kunnen verleggen. Wat mij voor altijd zal bijblijven is de kennismaking met en de genoten ontvangst bij de dagelijks lijdende en onderdrukte Palestijnse bevolking. Gastvrijheid, zuiver en echt van het allerhoogste soort, het weinige wat ze bezitten (geen verwarming, geen warm water) wordt met jouw gedeeld, de blijdschap en dankbaarheid dat er mensen zijn die hun in hun huidige positie komen bezoeken is tot diep in hun donkere ogen te vinden, ik heb met ze getreurd en gedeeld maar veel gelachen, mijn tranen kunnen er alsnog de vrije loop nemen. Mijn pennetjes waren leeg op schiphol, mijn dagboek was vol op schiphol, mijn Inspiratie liet mij los op schiphol. Heel blij ben ik weer thuis te zijn, en heel erg blij en dankbaar dat ik daar was. Mijn medesolidariteitspelgrims, komende uit allerlei hoeken, ik ben ze intens dankbaar voor het prettig en krachtig samemeizen, bidden, zingen en beleven, dank ook voor de met mij gedeelde inspiratie en de persoonlijke deelname in mijn Vredesbijbel. En begaan met het lot, verbonden met en namens de Palestijnse en Israelische bevolking, zeer speciaal voor Mevrouw Claire Anastas en haar Familie, die hun hele hebben, huis en houwen, leven en welzijn door de muur als door een slang gewurgd zien gaan worden, verblijf ik, met voor iedereen de meeste hoogachting en de allerbeste wensen voor 2007. En uit mijn dagboek citeer ik, "Vrijheid in is ons allerhoogste goed". Met veel dank aan mijn lieve echtgenoot en onze twee lieve dochters, ... ... zij lieten mij gaan ...... met Kerst ! Aldus Marinus Theodorus van Nistelrooij .. .... pelgrim voor altijd. Blijvend is de hoop en stijgend het verlangen in mij dat ik ooit samen met mijn Ezel Lodewij ck via De *Poorten van Damascus Jeruzalem zal binnentreden, waar we dan samen de Via Dolorosa zullen doen en dan weer omdraaien en terug kuieren want, wereldvrede lijkt mij een illusie, maar is ook hier niet de bestemming, ... maar de weg het doel! p.s. Een en ander uit deze terugblik op mijn "Solidariteitspelgrirnage 2006" is Hartelijk Welkom en uitgebreid te vinden in mijn meer getekend dan geschreven dagboek door mijn medepelgrims genoemd "De Vredes-


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 i 338

Hepa Care Comfortabele s oefen en fauteuils

2 073 53250 , 2 ,/ZJ. 073 5320 , 21 f5?J info@he a.nl

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07 - 532 15 20 \

www .caf ezaal hethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

(1000. Van alle markten thuis.

u verfrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooi·.nl

♦peoiogsdjdeo

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

c1ooo

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Oss 0412- 622213 -

Geffen 073-5321995


bijbel" en die via mijn pennetjes en penseeltjes voor zich spreekt. p.s Na mijn incident in het checkpoint, had ik toch nog iets om over te klagen bij de muur. p.s. Mijn favoriete maaltijd is altijd Kip geweest en liefst met rijst, het is mij op deze reis bijna dagelijks in allerlei smakelijke variaties voorgeschoteld, met de lekkerste aan mijn Christmasdinner bij Familie Murra uit de keuken van Moeder Marie. Hier kan mijn Moeder die ook Marie heette wel eens de hand in hebben gehad. p.s. Vanuit Palestina heb ik kaarten met kerst en nieuwjaarswens gestuurd, maar die kunnen wel 2 a 3 maanden onderweg zijn aldus de uitleg van de dienstdoende postbeambte. (tevens Zalig Pasen dan maar) p.s. Gelukkig spreken zowel het Israelische als het Palestijnse volk, "english very wel" (better than me hut anyway) waardoor er telkens en overal een goede communicatie kon onstaan, de in mijn dagboek geschreven boodschappen in het Arabische alfabet vind ik derhalve echte kunstwerken, en zij die ze kunnen schrijven, lezen en verstaan daarmee echte Kunstenaars. p.s. Heerlijke zonneschijn, kouwe regen en natte sneeuw, was ons deel in bovengenoemde dagen, mijn echtgenote Tonnie zei nog tegen me, neem nou een extra trui mee, ik heb dat niet gedaan en heb daar spijt van, ik heb het soms koud gehad, eigenzinnigheid kan goed lastig zijn, en nare en vervelende gevolgen hebben, tot in het heilige land toe .... .. p.s. Wat zin heeft blijft, en Marinus, hij groet U. Beginjanuari 2007 Genebroek 110 B.2450 Meerhout Belgie marinusth@telenet.be

KINDEREN OP WINTERSPORT IN DE SPORTHAL! Zaterdag 13 januari 2007 was het weer zover: Opnieuw heeft volleybalclub G'68 Maasdonk een volleybalspeeltuin georganiseerd. Van kwart voor 10 tot kwart voor 11 werd de sporthal omgebouwd tot een waar wintersportgebied! Deze zaterdag stond dus het thema "wintersport" centraal. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar verzamelden zich opnieuw in sporthal de Geer voor een uurtje klimmen, springen, rennen, klauteren, gooien en natuurlijk ook lekker ravotten met of zonder bal! Allereerst hebben we de kids leren schansspringen. Op een door ons opgezet parcours konden de kinderen een aanloop nemen om vervolgens van de schans (een kast) te springen en een zo mooi en moeilijk mogelijke sprong te maken in de sneeuw (een dikke mat). Na het schansspringen was het tijd voor een beetje ontspanning, deze ontspanning bestond uit het gooien van 22

sneeuwballen. We maakten twee teams en ieder team stond aan één kant. In het midden bevond zich een zware bal. Door middel van het gooien van (sneeuw)ballen kon de bal in beweging worden gebracht en zo over de lijn bij een van de teams rollen, dit was natuurlijk een punt voor het andere team! Tot slot hebben we een heuse sneeuwbalrace gehouden in de vorm van een estafette. Twee teams streden tegen elkaar door het afleggen van een parcours, bestaande uit hoepels waar ze doorheen moesten kruipen, paaltjes om tussendoor te slalommen, koprollen maken en een pion met een stok waar ze rondjes om moesten draaien om vervolgens met een sneeuwbal de toren om te gooien die aan het einde van het parcours stond. Zodra de toren omgevallen was, was dit een punt voor dat team. Kortom een beweeglijk uurtje waarin zowel de fijne als de grove motoriek wordt gestimuleerd, maar waar ook het balgevoel, de ontwikkeling van de teamgeest en de sociale vaardigheden aan bod komen. Maar natuurlijk staat voorop dat de kinderen vooral lol hebben in onze volleybalspeeltuin! Op onze website (www.g68maasdonk.nl) zijn al een aantal foto's te vinden van voorgaande volleybalspeeltuinen. Vanuit volleybalclub G'68 Maasdonk organiseren we 12 keer per jaar deze volleybalspeeltuin, dit komt neer op gemiddeld 1 keer per de drie weken. De volgende speeltuin staat gepland op 10 februari 2007. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar zijn van harte welkom van kwart voor 10 tot kwart voor 11 in sporthal de Geer in Geffen. Het thema wat deze keer centraal staat is "carnaval". Tot dan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzan School, coördinator jeugdzaken (06 - 10 12 10 26 of g68maasdonk@hotmail.com)


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkewze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend.

"

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukker1j@wihabo.nl • 1 www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

• •

Met een cadeau-

Oespecialiseerd in:

bon kom Je pas • Exclusieve gezichts - en • Blendtherapeute echt mo01 voor de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute . . Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve_s1erad van Beauz1II en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

• Make-Up workshops

~\ANNEMoo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen"

Ma:

Gesloten

ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Di t/m Do: Vr:

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Za:

09.30 tot 16.00

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V.

073-5324221

Docfalaa n 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith .nl contact@u itvaa rtverzorg i ngva n l ith. n 1

Gebr. van de Wetering '11,o. Wt-,.~

$~· -=-- '-

__"_ä.-=-.

---

Dommelstraat 47

1~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

0

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

INDIVIDUELE TRAINING • Nautllust.raining • Cardiatraining

• Combinatie Nautilus-Car-dio

EiR □ EP5TRAININEi • Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance • 5wltchlng • Seniorentraining

MEDISC:HE FITNESS

Openingslijden ; Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 lol 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 tot 20 •00 9.00 lol 16.00

• Fysiotraining • De Rugschool • Revalidatlet.-aining

Klooslerstraat 5c - Geffen

• Reïntegratletralning

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op maat

Papendijk 12 •

53B6 EC Geffen

Tel. (073) 74 7i! • Fax (073) 53i! 65 75

Tel. 073 5321683 - Fax.. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednumrner 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08 .00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13 .30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13 .00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00- 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 -16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur '· Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen [· Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13. 07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28. J

VAN DE REDACTIE Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Secretariaat: Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 53228îi5 Veldstraat 13 f Redactieadres: E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af v3.t1 censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.