Torenklanken 2007 - nr 16

Page 1

45e jaargang I nummer 16 1 oktober 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

GEEN POSTCODE LOT? BENT U EEN VERLIEZER?

GEFFESVOLK

Geffes Volk speelt op 2 - 3- 4 november "De Verliezers"

minder kans hebt op blessureleed en allerlei ziekten beelden. Bij move 2b Fit worden de Pilatus lessen gegeven door een speciaal daarvoor opgeleide instructice. Dus Perfect Pilates voor: Verbetering Houding Verbetering Lenigheids training Verbetering Rug en nek Training Verbetering Buiktraining De lessen worden gegeven op: Maandagochtend: 09.00-10.00 Donderdagochtend: 09.00-10.00

Met een toneelavond van het Ge/fes Volk heeft u niets te verliezen! I

PERFECT PILATES BIJ MOVE2BFIT IN GEFFEN Pilates is een methode om de spieren te versterken en in conditie te houden, en gaat uit van een combinatie van lichamelijke en geestelijke inspanning. Deze "body and mind"-lessen bestaan o.a. uit rek en strek oefeningen en zijn geschikt voor iedereen die zijn lichaam in vorm wil krijgen en houden. De lessen zorgen voor sterke spieren, een betere houding, souplesse en balans. Het verenigt lichaam en geest en creëert een meer gestroomlijnd uiterlijk. Perfect P ilates is de perfecte manier om je lijf weer te leren kennen. Je gaat leren om elk spiertje in je lijf bewust aan te spannen. Niet alleen de oppervlakkig gelegen spieren maar ook de dieper gelegen spieren. Het resultaat is dat je lichaam meer in evenwicht komt en daarmee ook je weerstandsvermogen toeneemt zodat je

VAN DE REDACTIE Denkt u aan de bijdrage voor onze jaarlijkse collecte! Deze week komen de dames bij u langs de deur. Alvast bedankt voor uw gift.

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 oktober (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home_nl


a, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal! n

theke

\:

gio Bank Financieringen

.-.-~a.:c

Krornstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

verhuur

I

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

z=

~Mie-en

~&

Erkend installateur

Adviesbureau bv

DIESIIGN

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen

ONTWERP,AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE

Ook voor het

Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 o1

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

® A;;!-;N@ MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN 1'04K«Ae~~

Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

Energie certificaat

voor woningen

Van Soh!Jndel Bouwgroep bouwt al 60 jaar winkelcentra, scholen, distributiecentra, woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen Is onza passie, U herkent dat in allo facetten van ons werk en de kwaliteit van de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

_

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep

Bredeweg'l3 5386 KM Geffen tol: 073-5322961

fax: 073-5322232 11U1il@vanscnijnclel-bouwgroep.nl www.vanschlJndel-bouWgrOCp.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen ' Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

Op vrijdag 2 november om 19.30 uur herdenken we in de viering van Allerzielen alle overledenen, in het bijzonder hen, die het afgelopen jaar gestorven zijn. De nabestaanden van deze overleden parochianen krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de viering, die zal worden opgeluisterd door fanfare WIK en het GemengdKoor. De werkgroep avondwake verleent hierbij baar medewerking en de kinderen z~n welkom. in de kinderkerk.

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan beeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt v r. 19 okt. 19.00 u * avondmis za. 20 okt. 19.00 u H.Mis met Bandola's (+kinderkerk) zo. 21 okt. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 22 okt. 19.00 u * avondmis vr. 26 okt. 19.00 u * avondmis za. 27 okt. 19.00 u H.mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 28 okt. 09.30 u + H.Mis rnmv Gemengd Koor ma. 29 okt. 19.00 u * avondmis do. 01 nov.19.00 u H.Mis mmv Dameskoor (Allerheiligen) vr. 02 nov. 19.30 u H.Mis mmv WIK en Gemengd Koor (Allerzielen)+ kinderkerk za. 03 nov.19.00 u H.Mis mmv Bandola's (+kinderkerk) zo. 04 nov. 09 .30 u H.Mis mrnv Gemengd Koor ma. 05 nov. 19.00 u * avondmis PAROCHIEAVOND Op donderdag 18 oktober wordt vanaf 20.00 uur de jaarlijkse ontmoetingsavond voor al onze vrijwilligers gehouden in zaal De Gouden Leeuw. We maken er een buurt- en zingavond van!

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op vrijdag 2 nov. vervalt de viering in de kapel. De Allerzielen viering wordt dan gehouden in de kerk. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ l 0,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 - 5321216. Uw naam wordt genoteerd en uwordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 6 november in Geffen en 4 december in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOORDE DOOPWERDENIN ONZEPAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September 2007: Senna Lautenschlager, Merle Schuurmans, Nine Pepers, Britt Savelkouls. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 17 oktober kinderen aanmelden voor de Eerste Communie bij kapelaan Geelen in de Grote Zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster, boven).

EXTRA COLLECTE

In de vieringen van het weekend 20 en 21 okt. wordt er een tweede collecte gehouden vanwege Wereldmissiedag.

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN Op donderdag 1 november vieren we het feest van Allerheiligen met een viering in de kerk om 19.00 uur, met zang door het Dameskoor.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@bome.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Keurslagerij VAN ruv,

LEEVVI

~~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager. nl

13.00 - 18.00 uur Gesloten

13 .00 - 18.00 uur 13 .00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (NS, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN!

Tel.: 06- 10069440

E-mail: info@gs-sierbeslag.nl

www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie

L~

Omdat het werkt............. . WILT UAFSLANKEN o~ een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joyof perfection

technieken en p roduc1en. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Er nis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

-# schilderwerke n

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen .

*

Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 5 oktober 2007: Mien Witlox - Kappen, 76 jaar 6 oktober 2007: Nonja Raaijmakers, 68 jaar

van diaken van Herwijnen in de parochies Vinkel en Geffen. Na de viering van zaterdag 27 oktober 19.00 uur m.m.v. Passe Partout, bent u in de gelegenheid om hem de hand te drukken in de grote zaal (boven) van het Oude Klooster. Op zondag 28 oktober kan dat na de viering van 11 .00 uur in het parochiecentrum van Vinkel. U bent van harte welkom, om de diaken te bedanken voor het vele (vrijwillige) werk in onze parochies!

SCHILDERIJEN EXPOSITIE

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 heeft het volgende motto: "Een kerk is vao blijvende waarde, daar geef je voor!" De stand is: € 18.450,00. Hartelijk dank! Doe mee met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel!

.

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 - 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

1

NIEUWE SITE VOOR GEZINNEN Een nieuwe webportal voor gezinnen, met actueel nieuws, agenda, boeken, praktische tips en actergronden rond huwelijk en opvoeding. Je kunt ook jouw eigen vragen stellen rond huwelijk, gezin en opvoeding! Interactief: reageer op de site, geef je eigen tips en uitspraken van kinderen door. Bij plaatsing van jouw tip of uitspraak, ontvang je een leuke attentie! Ga naar: www.katholiekgezin.nl en doe mee! AFSCHEID DIAKEN In het weekend van 27 - 28 oktober nemen we afscheid

Oud-Geffenaar Marinus van Nistelrooij nodigt u uit op zijn schilderijen expositie in het Vlaamse! In de weekenden 10 - 11 november en 17 - 18 november bent u welkom in het Mols-pierement, van 11.00 tot 18.00 uur. De vernissage van deze manifestatie is op vrijdag 9 november om 20.00 uur in het Mols-pierement, verzorgd door de Heer Jan Melis, schepen van cultuur in Meerhout, ingeleid door voorzitter Vivian Vandeweyer. Dit alles op de akoestische gitaar begeleid door Tinne Lommelen en Karin Delespaul. Marinus heeft aan zijn tentoonstelling de naam gegeven: INTIEM met KUNST, NATUUR en RELIGIE. "Dat zijn de drie dingen die mijn leven rijk maken" zegt hij. Vorig jaar met Kerstmis was hij op solidariteitspel-grimage in Palestina met Pax Cbristi en tekende en schilderde (olieverfschilderijen en pentekeningen) het leven aldaar. Aansluitend daarop bracht hij, afgelopen zomer in de ''Summerscbool", de jeugd artistieke vaardigheden bij, zodat ook zij konden laten zien, dat ze meer kunnen dan men denkt. "Got out over the line" zo leerde ik hen, in tegenstelling tot "het binnen de lijntjes kleuren", met als doel figuurlijk buiten hun grenzen te gaan, omdat ze dat letterlijk niet kunnen" zegt Marinus. In bovengenoemde weekenden op dezelfde tijden, is ook zijn eigen atelier aan huis geopend: OPEN DEUR aan Genebroek 110, in Meerhout. Een van de woonruimten van Marinus en Tonnie is inmiddels ingericht als een ware galerie. U bent van harte welkom, de Belgische koffie en thee staat klaar! 5


,~~

VOOR AL VW: • boeketten • bloemstukken • rouwarrangementen • • bedrijfsabonnement . • speciale versieringen • yerras~ende ~adeau/cadeaubon

OPE N INGSTIJDEN:

bolófio,+~

B LOEMB IN DE RIJ & WOON DE(ORATI E

·oorpstraat 20A Geffen .

-

.-i:._·_·.

• ,

-

,,,- , .-

Tel.: - Fax: 073 - 532 49 57

N.AS

Mob.: 06-15161973

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

13.00 • 18.00 uur 9 .00 - 18.00 uur 9.00 - 18.00 uur 9.00 - 18.00 uur 9 00 -19.00 uur 9.00 - 17.00 uur

Wij pauzeren van 12.15-13.15 uur

E-mail: dolce-vita@home:nl

NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl lnfo@nasafbouw.nl

Telefoon

A-fb_!dW.

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1asafb()vw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodlcil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huls. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

S1)ondeJts

Donders Uitvaartverzorging

~

0

..

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

/J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Tel. 073 • 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

,. ~,,

Re!!J!!:!i1. ., ,

2 ~

'5

g

-q;'+s.rui~

Maatvoeren en bouwen separatie glpswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

LeV!X

CiUC•tl.P.iUi#iO~@

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplles Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

t.eV!X

CfüM'iihiiif:Ut levlx Automoflsering Oronjepossoge 2 5401 HW Ude n Tel. (0413) 331 536

RI.JVVIELEN TANKSTATION

CM4i'tiifü tRt+ Levix Automoflsering Dorps1root4ó 5386 AN Geffen Tel. (073) S34 1325

fUAAiiiOtflft➔

Levix Automolberlng Wolstroot66 5341 CK Oss

Tel. (0412) 69 2090 Ker k s traat 11 Geffen (073) 5 32 13 13


EFKES BUURTE MÈ... de Wagemannetjes

Ze hadden al iets met "overzee", want ze trouwden indertijd (zonder medeweten van familie en vrienden) in de romantische ambiance van een Schots kasteel... Robbert (40 j.) en Inge (34 j .) Wagemans raakten verknocht aan het vakantieland Ierland en emigreerden in februari 2005 met hun zoons Bono (14 j.) en Ian (12 j .) naar het dorp Rathvilly (ongeveer 1700 inwoners, maar met een groter oppervlakte dan Geffen) in county Carlow, in het zuidoosten van Ierland; één tot anderhalf uur rijden, verwijderd van Dublin. Ze kennen in het buitengebied geen straatnamen, huisnummers en postcodes. De postbode weet dat de fam. Wagemans in het gebiedje Monavothe woont. (Toen ze vertrokken hadden bun vrienden bij het vliegveld gernformeerd ofze toch wel echt in het vliegtuig zaten en daarna nog een paar keer langs hun oude adres gereden... !) Om te weten hoe ze het maken, 'buurt ik dit keer digitaal' en krijg aanvullende informatie van Robberts moeder, evenals van zijn vrienden Theo de Moor, Eric van den Hanenberg, Bart Schutjens en Geert-Jan van Nistelrooij, die net terug zijn van een weekendje logeren bij de Wagemannetjes! "Toen we besloten hadden om te gaan wonen en werken, en dus te gaan leven in Ierland, hebben we de emigratiebeurs bezocht, op internet gesurft, naar een huis uitgekeken en met z'n allen afgesproken dat - als een van ons het echt niet leuk vond, we zouden terugkeren naar Nederland" vertelt Robbert. "Vast werk voor Inge of mij, was ook een van de voorwaarden, om te kunnen gaan. ''Dat lukte, want Inge vond een baan bij UPS (Internationaal Koeriersbedrijf) in Tallaght (Zuid-Dublin), op de Nederlandse afdeling en zij is daar inmiddels al gepromoveerd tot 'a teamleader' ! Robbert is huisman en dat bevalt hem prima. Bono zit in Tullow in de 2e klas van de secondary (middelbare) school, waar kinderen van alle niveaus bij elkaar zitten; te vergelijken met de Highschool in Amerika. Ian zit in de 6e klas van de primary (basis) school, in het dorp waar ze wonen. Ze waren snel gewend, hebben

het goed naar hun zin en scoren goede punten op hun rapporten. De boys spreken al vloeiend Engels met een Iers accent. Soms moeten ze wel wat lachen om 'de Engelse tongval' vanDad! Het schooluniform vinden Robbert en Inge een uitkomst! Alle kinderen zijn gelijk gekleed; geen gezeur over 'wat aan te doen' of over welke merkkleding dan ook! Robberts moeder beaamt dat: "Ook met het Vormsel droegen alle kinderen eenzelfde koorkleed over hun kleding, heel mooi!" Sport staat hoog in het vaandel van het gezin Wagemans. lnge is sinds een paar maanden aan het hardlopen op de weg en dat is niet eenvoudig, want het is daar bepaald niet vlak. Ze vindt het echter zo leuk, dat ze over een jaar een marathon wil gaan lopen! Bono doet veel sport op school: atletiek, basketbal en golfen. Hij is pas nog 4e geworden op de 100 m. sprint tijdens de county Carlow kampioenschappen. Ian voetbalt bij Parkville United in Tullow (vorig jaar kampioen en beker gewonnen) en daarnaast ook nog in het selectie elftal van county Carlow. Hij kon dit jaar bij Shamrock Rovers in Dublin gaan voetballen (Eredivisie club in Ierland), maar besloot nog even in de buurt te blijven voetballen. "Als ik 14 ben, dan kan ik zelf met de bus naar Dublin" aldus Ian. Hij heeft talent, volgens de kenners! Ook Robberts bloed kruipt waar het niet gaan kan: de huisman is ook nog druk met het trainen/coachen van diverse voetbal-elftallen: Parkville United (12-jarigen), selectie-elftal county Carlow (12-jarigen), aangevuld met sinds kort een nieuwe uitdaging: hulptrainer van South East Football Club (17- 18 jarigen), een pas opgericht voetbalteam in Carlow, gesponsord door een miljonair! Het weekendje Ierland was voor het vriendenclubje heel gezellig: ze hebben gegolft en gewandeld; fietsen is daar best wel gevaarlijk vanwege de vele smalle, slingerende weggetjes. Ze bezochten een Gealic football match: een combinatie van rugby en voetbal. Het is een typisch Ierse sport, waarbij nogal eens een keer "wat wordt uitgedeeld!" Deze sport staat in hoog aanzien, wordt financieel ondersteund door de kerk en kent een goede accommodatie. In tegenstelling tot de voetbalclubs in de dorp met slechte velden ("Soms moet je er de schapen nog afjagen!") en geen goede kleedgelegenheid. En natuurlijk werden ook "de pubs" in Dublin bezocht! Het sociale leven speelt zich in de pub of op straat af! Op visite bij elkaar kennen ze niet! "Er zijn nog meer verschillen met Nederland, zowel positief als negatief' zegt Robbert. "Op de scholen is meer discipline en de kinderen hebben respect voor de leraar of lerares. De mensen zijn meer relaxed, hoewel je kunt merken dat, sinds de economie beter draait, "de 7


tijd=geld mentaliteit" er aan het insluipen is! De infrastructuur is een drama: slechte wegen, weinig ziekenhuizen. Nu gaat alles eigenlijk een beetje te snel met de welvaart: er worden volop huizen gebouwd, maar de rest blijft achter. Zo zijn dorpen b.v. gegroeid van 1000 tot 5000 inwoners, maar hebben nog steeds dat ene schooltje en dat ene winkeltje! Op tijd zijn, kennen ze niet, maar daar leer je mee omgaan! In de regionale kranten worden rechtzaken en kleine vergrijpen uitgebreid vermeld met naam, adres en leeftijd van de daders! Er zijn weinig regeltjes, alles is eenvoudiger en gemakkelijker!" Robbert, Inge en de kinderen hebben nog geen moment spijt gehad van hun vertrek naar Ierland. Ze hebben werk, huren een ruim huis met een grote tuin, waar paarden lopen die ze kunnen verzorgen en de hond (een pointer) Lucy is hun trouwe huisdier. De konijntjes werden weliswaar opgevreten door de hond van de buren ... ! Ierland is ook een land van tradities, met o.a veel festivals, hetgeen ze heel mooi vinden; het landschap waar ze wonen is prachtig! Dat beaamt Robberts moeder, die er erg veel moeite mee had, toen ze vertrokken. "Ik heb altijd op Bono en lan

•• ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

• •

gepast, toen ze klein waren en dan moet je ze zomaar "loslaten"! zegt Bep. Nu ze echter ziet, dat ze het zo goed naar hun zin hebben, kan ze er meer vrede mee hebben. De reis erheen is goedkoop en gemakkelijk te doen vanaf Eindhoven en via de computer wordt er gemaild, ge-msn'd en getelefoneerd! Aan het eind van het gesprekje stelde (Eric) "D'n Hoan" vast, dat "De Kip" (een naam die Robbert heeft overgehouden uit de periode dat hij bij Jo van Druenen werkte) ... hier niet meer terug komt...!

••••••

VAN SCHIJNDEL KEUKENS Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 lnfo@vanschijndelkeukens.nl ;..,;..;;;_.~ www.vanschijndelkeukens.nl

CITY LINF IÇ

e

U

K

e

N

S

next125 ..................

RELAXED OP WEG ?? -

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

,

schüller. KUCHEN'##

1\ll<O

1\rclinea

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KO Vinkel

■ ■ ■

-ll&lE::

■ ■

ADMINISTRATIEKANTOOR

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag 1/m Donderdag van 9.()()..17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

VAN GENUGTEN -ARCHITECTEN

Architectenbureau c;c,pp~ras.c.:lijk .24

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangen ugtenarchitecten. nl

8

De beste partner voor uw financiële administratie

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 . 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl - info@ba-administratie.nl


A.

L •

ROND DE DORPSPOMP

Stamtafel 269, nummer 3 zonder Theo Prinssen. Z'n afwezigheid begint voelbaar te worden. De discussie is nog steeds prikkelend en uitdagend, maar de verslaglegging staat onder druk. Niemand heeft tijd en ruimte om even rustig al die verschillende meningen te vangen in fraaie volzinnen. Drukke agenda's, gezellige feesten, vakantie, van alles wat... geen tijd. Misschien volgend keer. Het hoofdonderwerp deze dag is ons nieuwe multifunctionele centrum (MFC in kromtaal) dat er aan komt. We gaan er vanuit dat er geen problemen meer zijn en denken met het platform van de verenigingen mee over hoe we er een succes van kunnen maken. De "piazza" is straks het stralend middelpunt van Geffen. Maar krijgen we het wel rendabel? Kunnen we er gezamenlijk de schouders onder zetten, zodat het gebouw écht het bruisend hart van onze gemeenschap wordt? Daar is nogal wat voor nodig, we doen een greep: • Alle verenigingen trekken ook daadwerkelijk naar het nieuwe gebouw. Recht vur zunne Raop, raoplied, alle vergaderingen en tentoonstellingen: leve het MFC. • Scholen, peuterspeelzalen en verenigingen werken ook echt samen. Ondersteunende diensten worden gedeeld, alle uren worden zo goed mogelijk benut, gebruik wordt goed afgestemd. • De gemeente garandeert vijf jaar lang de tekorten om de verenigingen te laten wennen. Maar dan moeten we wel elk jaar een stukje afbouwen; niet ineens, maar heel geleidelijk. • Verenigingen willen er ook echt iets moois van maken. Niet het onderste uit de kan schrapen, maar samen investeren. Voorzieningen kosten nu eenmaal geld. • Nieuwe dingen ontwikkelen: met alleen de bestaande activiteiten zullen we het niet redden, we moeten nadenken aan nieuwe bestemmingen. Publieksvoorstel-lingen zoals in de Pas in Heesch? Kunnen onze ondernemingen stimuleren dat er nieuwe activiteiten in het MFC gebeuren? Het platform van verenigingen steekt er veel energie in. Het is moeilijk, maar ook boeiend en de verwachtingen zijn dat ze er wel uit zullen komen. Alle suggesties van anderen zijn van harte welkom. Het platform wordt volgend jaar Geffenaar van het jaar!! En de gemeente Maasdonk? De lopende zaken gaan goed, maar de coalitievorming lijkt een drama te worden. Wie neemt het initiatief? Wie wil niet met wie? En wie vooral wel? Wie veiwerpt de resultaten van het contain-onderzoek en wie is het er wel mee eens? Kunnen we het ons wel veroorloven afstand te nemen van de conclusies? Maasdonk zit in een bijzondere spagaat:

de coalitievonning zit in een impasse, maar het werk gaat gewoon door. Op sommige onderdelen hebben onze politici helemaal niks geleerd, op andere terreinen lijken ze toch ook wel de positieve spirit gevonden te hebben. We snappen er niks meer van, maar misschien zijn we wel te simpel voor hoogpolitieke logica. Misschien moeten we de fusiegesprekken met Bernheze maar eens gaan voeren. Benoem wat wijze mensen uit de gemeenschap, die gaan praten met onze soortgenoten in die gemeente. Want met Oss en Den Bosch zien we het helemaal niet zitten. Nog wat zaken in de rondvraag: - De tijdelijke huisvesting van de scholen lijkt nog voor hoofdbrekens te zorgen. Lukt het wel in de hallen van Carbone of moeten we alsnog uitwijken? - Positief is Geffen over de nieuwe directrices van de twee scholen. Ze zijn enthousiast aan de slag. Ze hebben een goeie pers en dat doet ons goed. Het gebrek aan Geffens verleden blijkt een groot voordeel. Ga zo door lneke en Hélène, gesteund door Ton op de achtergrond!!! - De Rabobank zoekt naar een nieuwe bestemming; wie stapt er in om dit mooie gebouw voor Geffen te behouden? - In Nuland maken ze steeds meer Wadi's waarin water en zuiverend riet het milieu vooruit helpen. - In het kader van ruimte voor ruimte is er wel erg veel mogelijk in ons buitengebied. Let dan niemand op schoonheid in onze groene ruimte? - Steeds meer mensen storen zich over al die vrachtwagens in de Leiweg. Dat is toch geen agrarische bestemming meer? Hoe is het mogelijk? We zien u weer over twee weken: 21 oktober bij Café Govers. Bel voor commentaar naar 06-25051797. Tot ziens bij stamtafel 270.

GEVONDEN: Op vrijdagmiddag 28 september in de Vlijmdstraat, witte Prenatal knuffel met daaraan een speen bevestigd. Afte halen op Vlijmdstraat 10.

srER VIDEOTHEEK petgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openingstijden: rraardag- vrijdaq: 15.00 • 21.00 uur zaterdag • zondaçi: 14 .00 · 21 .00 uur telefoon: 073 532 18 27 sterv id eotheeknulard @hetnet.nl www.sterv ideotheek. nl

9


RUITERSPORTVERENIGING

MET DE MUZIEK MEE We hebben niet veel mooi weer gehad, maar de zomer zit er toch echt weer op. Op naar de winter en het hoogtepunt van dit seizoen, carnaval. De mannen en vrouwen van Ut gu Vals halen na Effe noar Geffe traditiegetrouw de instrumenten uit het vet en slaan aan 't repeteren. Afgelopen seizoen werd de club al versterkt met twee nieuwe leden. Maar er is nog steeds plek voor blazers. Wie interesse heeft om Geffens eerste echte dweilkapel te versterken is van ha1te welkom. Bel met Huub Heijmans (5325182) of mail naar: utguvals@hotmail.com

LEUKE MANNEN GEZOCHT! Het nieuwe Theaterkoor Tot&Met! zoekt mannelijke versterking. Zo'n 50 mannen en vrouwen zijn in september gestart en voor het (muzikale) evenwicht kunnen daar nog wel enkele mannen bij. Zin in een theaterkoor dat anders dan anders is? Kom dan vrijblijvend eens kijken of meedoen! Tot&Met! is een wervelend Theaterkoor dat vorige maand in Den Bosch is gestart. Jaarlijks ontwikkelt dit koor zelf een voorstelling rond een thema. Muziek, film, theater, beweging en poëzie combineren we met onze hoofdact: zingen. De muziek die Tot&Met! gebruikt kan variëren van Bach, via Abba en De Dijk tot Nirvana en Tom Waits. Optredens vinden bij voorkeur plaats op venassende plekken. Bij dit alles laat Tot&Metl zich begeleiden door twee professionals: Philippe Reuser (muzikaal leider) en Jolanda de Jong (regisseuse). Ben je enthousiast en nieuwsgierig? Kom dan vrijblijvend eens kijken of meedoen. Infonnatie: info@theaterkoortotenmet.nl, of neem ('s avonds tussen 20.00 en 22.00 uur) contact op met M. van den Heuvel: 06-21856459. Wie we zijn kunje ook zien op www.tbeaterkoortotenmet.nl 0 ja, het nieuwe Tot&Met! is ook leuk omdat niets vaststaat. De opzet is dat je het koor volledig mee vmmgeeft.

VIND JE GITAARSPELEN LEUK! Onze gitaarvereniging is opzoek naar enthousiaste gitaristen om onze club te versterken. Kunjenog geen gitaar spelen maar wil je dit wel graag leren, ook dit hoort tot de mogelijkheden binnen onze vereniging. Voor informatie (liefst in de avonduren): 0412-454007 of 0412-403439. www.helodies-gitaar.nl 10

~

I ZILVERHOIF

Onlangs hebben Jan en Leida, van ponyclub de Zilverhoef meegedaan met de Bixie-dag in Vinkel. Ze reden allebei de begeleidingsproef. Daarin moesten ze hun vaardigheden tonen wat betreft het op-en afstijgen, de pony door een poortje leiden terwijl je ernaast loopt, en de pony allerlei figuren laten lopen terwijl je erop zit. Er - - ~ - - - - - - - - - zijn onderdelen in draf en in stap. En aan het einde is er nog een theorievraag. Het was een erg leuke dag, zeker de moeite waard, voor beginnende ruiters, om volgend jaar aan deel te nemen. Verder zijn er enkele ruiters van de Zilverhoef op concours geweest. Berdi Tielemans werd met baar paard Maigret in de klasse Z2 tweede met 207 punten. Afgelopen Zaterdag zijn Bo Staal en Jolanda van Lith naar Vorstenbosch geweest. Zij hebben daar twee proeven gereden. Jolanda van Lith werd met haar pony Sita in de klasse A - L2 twee keer eerste met 201 en l 89 punten. Bo Staal werd met haar pony Belinda in de klasse C - Ll eerste en tweede met 188 en 181 punten.

KENNISMAl(INGSAVOND BRUNO GRONING In deze hectische tijd is het belangrijk regelmatig een moment te creëren voor jezelf, voor je gezondheid alsook om je energie weer op te laden. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leer van Bruno Gröning en tevens deel nemen aan onze bijeenkomst om zelf te ervaren hoe het voelt om de genezende energie op te nemen. Een moment voor jezelf waarin je ook lichamelijk en geestelijk tot rust komt. Ons groepje is niet zo groot en het zou fijn zijn nieuwe mensen uit Nuland en 9mgeving te mogen verwelkomen. Voor meer infonnatie: tel. nr. 073 5322057 of internet: www.levensprincipes.org Data van samenkomst op dinsdagavond om 19.30 uur: 23 okt., 13 nov. en4 dec. Lokatie: Martinushuis Nuland (Bovenzaal), Kloosterstraat 3


Mtwt ONTWIX.ml«J YUDf Gl111H

Naar school in Zambia Voor kinderen in Zambia is het niet zo vanzelfsprekend om naar school te gaan als voor onze Geffense kinderen . Tijdens "Effe noar Geffe" wilde wij met onze MOV stand daarom aandacht vragen voor het Adoptieplan Luodazi van pater Toon van Kessel uit Nistelrode. Toon van Kesse] is inmiddels een goede bekende van ons. Zijn project voor de opvang van aidsweeskinderen in Zambia dwingt veel respect af. Toon van Kessel streeft er naar de weeskinderen zoveel mogelijk onder te brengen bij bun fami lieledeo zodat ze in een gezin op kunnen groeien. Deze families hebben dan weer onze steun nodig om de opvoeding en met name het onderwijs voor de kinderen te bekostigen. Tijdens Effe noar Geffe hadden wij in onze stand twee poppen staan, een Geffens kind en een kind uit Lundazi, hand in hand om de verbondenheid tot uitdrukking te brengen. We verkochten potloden voor 50 cent en verzamelden zo het schoolgeld voor de weeskinderen in Lundazi in Zambia. Wij _d anken iedereen voor de goede reacties en de gulle giften. Ook veel jongeren stonden stil bij onze stand en deden mee met de actie. In totaal hebben we € 320,- verdiend met onze potlodenactie. Dit betekent dat 8 kinderen uit Lundazi in Zambia een jaar lang naar school kunnen. Het zal je kind maar wezen. Ieder kind is de moeite waard! Voor 8 kinderen ziet de toekomst er zo al weer wat rooskleuriger uit. De MOV groep Missie-Ontwikkeling-Vrede

KBO AFDELINGEN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Samen uit eten voor alle 55 plussers in Maasdonk Samen uü eten is een nieuwe activiteit welke is opgezet in een samenwerkingsverband tussen de 3 KBO afdelingen Geffen, Nuland en Vinkel. Iedereen vanaf 55 jaar mag deelnemen dus ook niet KBO leden. De nadruk hierbij ligt op het gezellig samen zijn tijdens het nuttigen van een heerlijk diner. Om iedereen in de gelegenheid te stellen aan het diner deel te nemen wordt voor mensen met vervoersproblemen voor vervoer gezorgd. De organisatie van het eerste uitstapje ligt in handen van de KBO afd. Nuland en de volgenden zullen door Geffen en Vinkel worden georganiseerd. Als locatie is gekozen voor Hotel Nuland en als eerste datum is vrijdag 25 januari 2008 vastgelegd. Dat lijkt nog ver weg maar we

willen al vroeg weten hoe groot de groep gaat worden. Hoe ziet de avond eruü? We beginnen om 16.30 uur met een welkomstdrankje wat u gratis wordt aangeboden door de 3 KBO afdelingen. Alle overige consumpties zijn voor eigen rekening. Vanaf ca. 17.15 uur zal het 3 gangen diner worden geserveerd. In onderstaand aanmeldingsformulier kuntu uw keuze van het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert aangeven. Om alle gelegenheid te geven lekker met elkaar te kletsen is er met de kok afgesproken rustig aan te doen. Rond 20.00 uur zal het diner ten einde zijn. De kosten van het 3 gangen diner bedragen€ 14,50 per persoon incl. het welkomstdrankje.

Aanmeldingsformulier 'Samen uit eten' op vrijdag 25 januari 2008. Naam: ............................................................................ Telefoonnummer: ......................................................... . Volledig adres: Ik / wij nemen deel met ........... personen

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. o Ik maak het bedrag van € 14,50 over op rekeningnum-

o o o o

mer 1375.13.976 t.n.v. K.BO afd. Nuland te Nuland onder vermelding van "Samen uit eten". Ik betaal contant bij inlevering van deze antwoordstrook. Ik heb eigen vervoer en kan nog ....... personen meenemen. Ik heb eigen vervoer maar kan njemand meenemen. Ik heb geen eigen vervoer en moet worden opgehaald. (Er wordt contact met u opgenomen.)

Menukeuze, doorstrepen wat niet van toepassing is. • Voorgerecht, groentesoep met gehaktballetjes of champignonsoep met een vleugje room en vers gehakte peterselie. • Hoofdgerecht, varkensoesters met champignonroomsaus of gebakken witvisfilet met heerlijke witte wijn saus • Dessert, mango mousse of aardbeienijs ofkopje koffie Mijn evt. dieetwensen zijn:

Deze antwoordstrook inleveren uiterUjk op 23 november 2007 bij of opsturen naar: Fransje Gomrners, De Kam 15, 5386 EE Geffen Lenie Rutten, Kastanjelaan 13, 5382 KC Vinkel Jos van Lokven, Schoolstraat 13, 5391 AX Nuland 11


DE STAP NAAR DE MARATHON IN NEW YORK... ! Johan en Piet van Herpen bereiden zich voor op de marathon in New York. Johan vertelt over de verschillende "stappen" die moeten worden gezet, voor het zover 1s ... Het hardlopen is bij mijn broer en mij uit noodzaak geboren, nl. zo'n 7 jaar geleden wogen we allebei tegen de 100 kilo. Met een drukke baan en veel stress was dit - en met het oog op dat we tegen de 50 liepen - nou niet bepaalde een gezonde basis voor de 2e helft van ons leven. Ieder op zijn eigen manier zijn we aan het sporten gegaan. Piet vanaf het le moment met hardlopen en mountainbiken. Na een jaar combineerde ik het mountainbiken met crossloopjes in de Geffense bosjes. Van lieverlee werd het lopen leuker dan het mountainbiken en ben ik zodoende overgestapt naar het hardlopen. Dit ging met vallen(blessures) en opstaan. Na een jaar liep ik al 5 kilometer aan een stuk. Dus dat smaak.te naar meer. Ik kreeg hier en daar goede raad en ging het maandblad Runnersworld lezen dat we in de winkel verkochten. Zodoende werden de 5 km na weer een jaar flink trainen zelfs 10 km. En mijn eerste wedstrijd liep ik hier in Geffen tijdens de Biescamploop in mei van 2001. Het was een afschuwelijke ervaring, want ik was de hele wedstrijd de laatste loper. Op zich niet zo erg maar ik hoorde ruim een uur de ronkende dieselmotor van de bezemwagen in mijn oren. Dit mocht nooit meer gebeuren, had ik me zelf beloofd. Dus volop ertegen aan en het werd steeds leuker. Na wat meer wedstrijdervaring liep ik mijn snelste tijd na 3 jaar ooit: de 10 km in 42.15 min. bij de tribuneloop in Oss als onderdeel van de "Maasland Run Classic" die toen al bijna allemaal door Peter Witlox, een dorpsgenoot van ons, werden gewonnen waar ik erg trots op was. Een voorbeeld voor mij! Zo gebeurde het dat de 10 km werd uitgebreid met loopjes van 15 km. en zo verder. Toen dat allemaal naar meer smaakte dacht ik, ik wil wel eens een halve marathon gaan lopen en zo gezegd zo gedaan. Ondertussen had ik een gezellig loopmaatje ontmoet uit ons dorp nl Henk van Ballegooij. Dat hij bij de Rabobank werkt was mooi meegenomen want hij nodigde mij iedere keer uit voor de halve marathons die werden gesponsord door de Rabobank (moest wel alles zelf betalen maar het omkleden en parkeren was goed geregeld). Deze afstanden heb ik inmiddels al weer zo'n 10 keer gedaan waarvan de mooiste was: de halve marathon van Egmond aan Zee! Dit op de 2e zondag van januari. Bar en bar slecht weer langs het strand en door de duinen ruim 21 km lang. Echt kicken! Toen dacht ik, het moet er een keer van komen om één keer in mijn leven een héle marathon te gaan lopen. En als het kan voor mijn 50ste. Daar heb ik vele km. voor 12

getraind, wel 4 maanden lang dwars door de winteravonden heen, want deze Marathon van Rotterdam wordt altijd op de le zondag van april gelopen. Deze eerste marathon zal ik nooit meer vergeten. Helemaal alleen aan de start op de Coolsingel en dan zingt Lee Towers het lied van "You never walk alone" en daarna dat kanonsschot en go! 42 km en 195 meter met ongeveer 15000 enthousiaste andere loper uit heel Europa, niet normaal! Deze marathon liep ik in 3 uur en 57 minuten voor mij een wereldrecord! Nu ruim 2 jaar later staan we samen: onze Piet en ik met nog 13 mensen uit de regio voor één van de volgende uitdagingen in mijn leven nl. het lopen van de marathon van NEW YORK! Het is de ultieme droom van elke hardloper om ooit in je leven daar op de 5th AVENU van start te gaan, met lopers uit alle windstreken van de wereld en na ruim 42 km te eindigen in het CENTRAL PARK waar we hopelijk worden opgevangen door Els en Mimi. Daarnaast lopen we ook nog voor een goed doel nl. het bijeen sponsoren van geld voor het stichten van een school in Dwaraka te India, zie voor meer informatie de site van Rabobank Bernheze. De trainingen zijn in volle gang en zoals men dat zegt in loperstaal: we zitten goed op schema en kijken er naar uit om op 4 november a.s. om 11 uur 's morgens aan de start te staan van de beroemdste marathon ter wereld, samen met mijn broeitje Piet...

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen

van

uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


(i\

"~

GEMEENTE

MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Intemet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P C.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 Wethouder JJM Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 Wethouder M.JM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30uur. BLADVAL HERFST De gemeente wordt elk najaar geconfronteerd met vele verzoeken om het bladafval van de gemeentelijke bomen af te voeren. In samenhang met de invoering van Diftar is gekozen voor het neerzetten van bladk:orven op centrale plaatsen in de bebouwde kom waar altijd veel blad wordt verzameld. Het hierin verzamelde blad waait minder snel weg en het blad kan dan op vaste plaatsen worden verzameld. Omdat er een beperkt aantal bladkorven beschikbaar is, wordt van u gevraagd om in sommige gevallen een stukje te lopen naar de dichtstbijzijnde bladkorf. Het bladafval in de bladkorven hoeft u niet te melden, de gemeente ledigt deze korven regelmatig. Het bladafval op de wegen en bermen wordt in opdracht van de gemeente in de bebouwde kom wekelijks op donderdag machinaal opgeruimd. Hiermee wordt dit jaar gestart in week 43 De bewoners wordt gevraagd om het blad op hopen te leggen, waarna een machine het blad makkelijker op kan zuigen. Buiten de bebouwde kom wordt bladafval alleen opgeruimd, waar dit echt noodzakelijk is. Op de website www.maasdonk.nl staat een overzicht van de straten waarin één of meer bladkorven worden geplaats. Enkele richtlijnen: • De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladafval van gemeentelijke bomen! • Ander (groen)afval mag niet in de bladkorven worden gedeponeerd. Dit kan namelijk ook niet worden opgezogen door de machine. • Bladkorven die regelmatig verkeerd afval bevatten zullen door de gemeente worden verwijderd. Wij vragen dan ook in uw eigen voordeel een goede discipline, met andere woorden: alleen bladafval.

Al<tie: Bij Schoonheidssalon Jeanne Nikkels

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

Waarom zou u ë t ver gaan zoeken, als u dichtbij uw zonnekuur kan doen!!! Op de nieuwe Lumina bank Per keer 20 min . € 9,00 1Ox 20 min. normaal€ 90,00 Nu€ 75,00 Maak tijdig uw afspraak 073 532 2685 Sjan Nikkels Veldstraat 2 6A, Geffen 13


Op maandag 1S oktober organiseert Rabobank Bernheze Maasland een speciale avond voor startende ondernemers. Een fiscalist en een 'jonge' ondernemer geven hun visie rondom de hectiek van het opzetten van een eigen bedrijf. Interesse? U bent van harte welkom! De avond begint om 19.30 uur in het Financieel Adviescentrum aan de Cereslaan in Heesch. Er zijn diverse adviseurs aanwezig om uw vragen te beantwoorden en daarnaast is er de mogelijkheid om te netwerken met andere ondernemers.

Aanmelden kan via de antwoordkaart uit ons Ledenmagazine Dichterbij of via TeamBedrijvenAdvies@BernhezeMaasland.rabobank.nl. Voor vragen, bel (0412) 45 77 77.

Rabobank


\01 TIOl \ l ll'.I 1'1<i1"-Ci

is dan ook 'Een goede rijopleiding is de basis voor een veilige toekomst op de weg'. Voor meer informatie over Autorijschool de Klein kunt u terecht op www.autorijschooldeklein.nl of bel naar 073-5324658. 1 •

1

Drie eerste prijzen voor De Opsprong! Op zondag 30 oktober zijn de vier team van voltigevereniging De Opsprong naar Zeewolde gegaan voor een nationale voltigewedstrijd. Het was een lange dag, maar hij was wel de moeite waard! Team 3 was als eerste aan de beurt. Zij misten 2 van hun vaste voltigeurs maar redden zich uitstekend. Ze werden uiteindelijk 7e van de tien deelnemende teams in de klasse E. Team 2 startte ook in de klasse E. Voor hun jongste teamgenootje was dit de eerste keer dat ze de verplichte oefeningen in galop liet zijn. Het hele team draaide een prima verplichte ronde en de vrije kür ging zelfs nog beter. Team 2 werd hiermee eerste in de klasse E, met een winstpunt. Team 4 was daarna aan de beurt. Ze waren al aan het loswerken toen ineens bleek dat hun vaste pony niet zuiver liep. Op het allerlaatste moment hebben ze toen op Lady mogen starten, maar dat is een groot paard! Voor de kleine voltigeurs was dit wel even slikken, maar ze sloegen zich er kranig doorheen. Uiteindelijk deden ze het zelfs zo goed, dat ze eerste werden bij de basiszestallen! Met de pony bleek het gelukkig allemaal erg mee te vallen, die liep weer helemaal zuiver voor we naar huis gingen. Team 1 was als laatste aan de beurt. Zij moesten ook 2 van hun teamgenoten missen en hadden er bovendien al een inspannende dag op z itten voor ze begonnen. Toch lukte het hen om een prima prestatie neer te zetten. Zij werden eerste van de vijf deelnemende teams in de klasse D. Na dit resultaat gaat dit team promoveren naar de klasse C. Voor de vereniging was dit een bijzondere dag. Van de jury kregen we een compliment over de leuke teams die we bij ons hadden en natuurlijk is het geweldig om met 3 overwinningen naar huis te gaan.

i ~ f~b

SANDER VAN LENT SCIDLDERWERKEN SPONSORT NOOIT GEDACHT MAl Vanaf het begin van dit voetbalseizoen spelen de meiden van Nooit Gedacht MA 1 in splinternieuwe tenues. De rood-wit gestreepte shirts zijn beschikbaar gesteld door Sander van Lent Schilderwerken uit Geffen. Onder toeziend oog van de sponsor won Nooit Gedacht MA 1 onlangs op eigen veld met 5-1 van Ulysses MAI uit Megen. Sander van Lent Schilderwerken, nogmaals van harte bedankt voor deze sponsoring!

DANKBETUIGING AUTORIJSCHOOL DE KLEIN SPONSORT MINI F-JES NOOIT GEDACHT

Na een kort ziekbed is overleden mijn man, ons vader en opa Jo van der Doelen

Ook de allerkleinste Nooit Gedacht talentjes spelen vanaf nu in splinternieuwe tenues. De 5-jarige jongens en meisjes van de Mini-F, die alleen op zaterdag wedstrijden spelen, gingen onlangs samen op de foto met hun sponsor Autorijschool de Klein. Autorijschool de Klein staat al jarenlang bekend om haar hoge slagingspercentage en de goede service. Het motto

Graag willen wij iedereen via deze weg hartelijk bedanken voor de warme belangstelling, vele kaarten en het medeleven in welke vorm dan ook. Uw steun doet ons goed in deze moeilijke tijd. Dank je wel Familie van der Doelen Past.van de Kampstraat 15


Op Brands Brooddagen betekent 4 witte of bruine broden halen, 3 betalen!

Da's 4 broden voor de prijs van 3 ! Actie geldt alleen voor 'gewoon' witbrood en bruinbrood. Andere en ook halve broden vallen niet binnen de actie.

16


De uitslag in de zomercompetitie is: Je Gerard v.d. Zanden 2c Dries van Nistelrooy 3e Rien de Veer de poedelprijs ging naar Lambert Schuurmans Zondag 23 september had J.B.C. Geffèn de jaarlijkse feestdag. Het weer zat mee en er werden weer vele boules gegooid tussen de barbecue door. Ook werden onze kampioenen in het zonnetje gezet zoals op de foto's te zien is. De uitslag in de avondcompetitie is: 1e Rien de Veer 2e Annie Nesselaar 3e Wies van Lent de poedelprijs ging naar Tonnie Schuurrnans

We kijken nu al weer uit naar 21 oktober. Onze wedstrijddag met andere clubs in Maren-Kessel. In november beginnen we weer aan de wintercompetitie en voor 2008 staat het strandtoernooi al weer gepland. Volop actie dus in onze club waar gezelligheid voorop staat. We gaan er weer voor. Groeten van het bestuur van J.B.C. Geffen .,!J ..., ~§

Van Soest

~~

"

Partners accountants en belastingadviseurs

tl

~ ~-

"!tl

I ..~

~, , g . " , ~" I '

'

:.$ç

·

LO,

~

·

LO,

~

Ltl~•

.-1tç

s~ o

~

~

.._o /'

~

!tl

I

~;!

~~

J ~

--..

"'~$

i' ~ ff I

!tl..

'10

ä

~

,..--f

~

"~,§ "I $,1"

111."

o ...... ~,,

~"' , ;/'tl ,~ e {§, o~

!tl

,,$

...

$ ~ç

~ ~'lf

"'

G~

!

~

C,

"

~

~

Kent u, als ondernemer, deze loontechnische begrippen??? Zoja: Mogelijk twijfelt u of u er wel genoeg van weet en hier goed mee omgaat. Dan adviseren wij u met ons contact op te nemen! Zo nee: Neem dan zeker even contact met ons op! Interesse? Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met één van onderstaande personen onder nummer: 0413 - 29 31 92; Camiel Stokkermans of Frank Hanegraaf.

17


JAARLIJKSE BILJARTWEDSTRIJD Café de Gouden Leeuw meedogenloos De jaarlijkse biljartwedstrijd tegen de senioren van het Oude Klooster werd onlangs een flink pak slaag voor de 55plussers... Van de 16 partijen werden er door de Gouden Leeuw tien in winst omgezet, eenmaal remise en slechts vijfmaal mochten ook de oudjes het zoet van de overwinning smaken. De kortste partij kwam van de hand van Jo Venrooij die in 21 beurten uit was, terwijl Wim van Herpen ook zeer verdienstelijk, een beurt meer nodig bad. De eindstand via de Belgische puntentelling was 144 voor DGL en 126 voor DOK (De Ouwe Knoken), die inmiddels hunkeren naar een revanche. Ook de Rikkers en Jokeraars waren deze avond goed van de partij, ze speelden niet met het mes maar met wat kleingeld op tafel. Ze lieten zich evenals de biijarters het warm en koud buffet dat werd aangeboden door Arie en Anouska Jagers zeer goed smaken. Nogmaals onze hartelijk dank voor deze keurig verzorgde avond. Voor Anouska en het barpersoneel waren er bloemen. Hier volgt de einduitslag; Resp. Naam, Caramboles, Beurten, Hoogste serie en Gemiddelde. Bernard v.d. Heijden 62 25 15 2.48 Wim van Herpen 50 25 7 2.00 Gerrit Hermes 9 25 2 0.36 Jan van de Braak 38 25 6 1.52 Wim Schuurmans 29 33 4 0.87 Hans Savelkouls 31 33 4 0.93 Wim van Druenen 39 21 6 1.85 Jo van Venrooij 50 21 11 2.38 Wim Heurkens 63 25 10 2.52 Stefan Leijten 53 25 6 2.12 Adriaan Wolf 33 30 5 1.10 Cor Romme 12 2.30 53 23 Lambert Ruij s 25 23 7 1.08 Gerard Savelkouls 4 1.34 31 23 Gerrit van de Rijt 42 22 7 1.90 Wim van Herpen 50 22 13 2.27 Jan van Venrooij 33 26 9 1.26 Gerard Clement 35 26 11 1.34 Bernard v.d. Heijden 57 24 9 2.37 Arie Jagers 65 24 18 2.70 Piet van Herpen 56 24 10 2.33 Frans Draad 46 24 8 1.91 Broer Damen 58 23 8 2.52 Jan van de Braak 33 23 11 1.43 Wim Heijmans 42 28 6 1.50 Hans Savelkouls 12 28 3 0.42 Harrie Swanenberg 48 25 8 1.92 Jo van Venrooij 50 25 8 2 .00 18

Wim van Druenen Stefan Leijten Joop van Dijk Arie Jagers

44

31

8

1.41 65 31 7 2.09 117 23 24 5.08 47 23 9 2.04

Afz. @pestaartje

De collecte ten bate van de kankerbestrijding (KWF) heeft dit jaar€ 2540,- opgebracht. Onze dank gaat uit naar onze collectanten voor hun inzet en naar onze milde gevers die er samen hebben voor gezorgd voor dit mooie bedrag. Heel veel dank namens de KWF Annie en Jan Wildenberg, KWF afd. Geffen

PRINSES BEATRIX FONDS COLLECTE 2007 - "Is het jaar nu al om" - of - "Een jaar is tegenwoordig ok nix meer"- ! Dit soort goed bedoelde opmerkingen worden gemaakt als je de collectebus komt afgeven bij je collectanten. Fijn is het dan ook om te merken dat zij weer enthousiast op pad zijn gegaan om de collecte te doen slagen. Dit heeft dan ook als resultaat gehad dat we samen een mooi bedrag van€ 1205,86 hebben opgehaald. Geweldig toch! Dit was natuurlijk onmogelijk zonder uw gulle gift! HARTELIJK DANK ALLEMAAL. Namens het Prinses Beatrix Fonds Sjan van Nistelrooij Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij, HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


At,Hanegraaf Geffen B.v. f. Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen Telefoon 06 16610622 E-mail: markromme@home.nl "Verbouw of Nieuwbouw"

~deKimlerenv~ Bd'~ Ham 1, 5386 JA Geff~f.11

Il

tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

C:::::../,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 Gl Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uu.r

, .n...___ Bosschebaan 53, Heesch ~:~'3~[ji (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETU!GlNGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZLJN € 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRAT JS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel. : 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


GEFFES VOLK: DE VERLIEZERS

Dit jaar sluit de toneelgroep 'Geffes Volk' met het gekozen stuk dicht aan bij de actualiteit: in een realitysoap wordt u meegenomen naar een gezin, dat als gevolg van een achterafnoodlottige beslissing van de vrouw des huizes géén loten beeft van de Postcodeloterij, uitgerekend nu de straatprijs bij hen in de straat is gevallen. Daar kun je dan een advocaat op zetten om te kijken ofer toch nog iets te halen is, maar ja... die is er ook in eerste instantie op uit om zijn eigen zakken te vullen. En onde1tussen pronken alle winnaars van grote en heel grote bedragen - ieder op zijn of haar eigen irritante manier met hun jaloers en verdrietig makende rijkdom, liefst frontaal voor het oog van de camera van RTL 4, die het allemaal onbarmhartig registreert. Maar wie zijn er in de hele winnende straat nou eigenlijk het gelukkigst? Als u op 2, 3 of 4 november komt kijken in De Gouden Leeuw zult u het zelf kunnen constateren. Een gegarandeerd vermakelijke en leerzame avond. Aanvang elke avond 20.15 uur. Kaarten verkrijgbaar à €6,- bij Bosch v. Erp en op 2-3-4 november aan de kassa. Met een toneelavond van het Ge/fes Volk heeft u niets te verliezen!!

HONDENROOSTER In wijk De Elshof is een hondenrooster geplaatst bij de ingang van een omheind speelveldje. Het speelveld is gelegen tussen de Veldstraat, Eikenwal, Kastanjehof en Elzendreef. Een hondenrooster is een soort wildrooster maar dan voor honden. Het rooster bestaat uit een

20

metalen raster met daaronder een open ruimte. Het hondenrooster weert honden van het omheinde speelveld. Kinderen daarentegen kunnen ongehinderd over het rooster lopen of fietsen. Voor de honden is er naast het speelveld een speciaal omheind honden uitlaatterrein gemaakt waar de honden los kunnen lopen. Het terrein is geëgaliseerd en waar nodig met graszaad ingezaaid. Tevens zijn de paden schoongemaakt. Een en ander is tot stand gekomen uit initiatiefvan buurtvereniging De Elshof in samenwerking met de gemeente Maasdonk en vrijwilligers. Hartelijk dank! Pierre Konings Voorzitter buurtvereniging De Elshof

GEZOND WONEN Het is belangrijk dat de omgeving waarin we binnenshuis leven, het binnenmilieu, schoon ;s. We denken vaak dat het binnenmilieu schoner is dan het buitenmilieu. Maar de lucht in huis is meestal minder schoon dan de buitenlucht. De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door: * de woning (bouwmaterialen en de bouwtechnische voorzieningen) * bewonersgedrag (ventileren, verwarmen) Wat is een ongezond binnenmilieu? We spreken van een ongezond binnenmilieu wanneer er in huis bronnen van verontreiniging zijn. Denk hierbij aan vocht, schimmels, roken, koken op gas, geisers zonder afvoer, houtkachels en open haarden, huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen, hobby en doehet-zelfmaterialen. Bij een ongezond binnenmilieu hebben de bewoners vaker last van gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, luchtwegklachten, hoofdpijn en allergieën. Vocht/schimmels In het huis van een gezin van vier personen komt dagelijks 12 liter water vrij, bijvoorbeeld door koken, schoonmaken, douchen, afwassen, was drogen en ademhaling. Wanneer dit vocht onvoldoende wordt afgevoerd, kunnen er vocht- en schimmelproblemen ontstaan. Bij een hoge luchtvochtigheid (> 70%) gedijen huisstofmijten en schimmels uitstekend. Deze mijten en schimmels produceren stoffen (allergenen) die astmatische klachten kunnen veroorzaken. Advies: Ventileren en luchten Roken De grootste vervuiler in het binnenmilieu is roken. Hierdoor komen er veel schadelijke stoffen en fijne stofdeeltjes in de lucht. Advies: Niet roken in huis Koken op gas Tijdens het koken komen vocht en verbrandingsgassen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haaaje

Hepa o

Care

voor bruiloften, partijen en vergaàeringen Tel.: 07 - 532 15 20

Comfortabele stoelen en fauteuils

~

'

H. van Dinther S/1 073 5325032 i&.. 073 5320821 EI

Leiweg Za 5386 KR Geffen

info@hepa.nl

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Oorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen ,.-

----:-

--,.--~ v

~ .--ar-

·

'"

C1000. Van alle markten

thuis.

--

"wwu•.I11f111uttmvoI1-m ,

Bouwen op vertrouwen

·

••

■ ■ ■ ■ ■ ■

"

Gebr. v,in Wanrooij Bouwbedrijven

Broc:kstraat 2, Po,tbus 4, 5386 21:; Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 lncernec: www.vanwanrooi·.nl

(1000 van Herpen

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

. ..d 0 pen1ngst1J en:

Dorpsplein 3

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00·21.00 uur

5386 CL Geffen

Zaterdag 8.00-18.00 uur

Oss

0412 -622213

Geffen 073-5321995


vrij. Sommige van deze gassen zijn schadelijk. Advies: Gebruik de afzuigkap en zet een raam open tot een kwartier na het koken. Geisers zonder afvoer Als een bad- ofkeukengeiser geen afvoer heeft, komen er bij gebruik verbrandingsgassen in de ruimte waar deze hangt. Advies: Lucht extra bij het gebruik van de geiser en laat deze regelmatig onderhouden door een erkend installateur. Houtkachels en open haarden Bij het stoken van houtkachels en open haarden kunnen schadelijke verbrandingsproducten zoals rook en roet vrijkomen. Vooral mensen met luchtwegproblemen kunnen hierdoor extra klachten krijgen. Advies: Stook uitsluitend droog onbehandeld hout. Stook niet als het windstil of mistig is. Laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen . Ventileer oflucht extra tijdens het stoken. Huisdieren Sommige mensen zijn allergisch voor de haren of huidschilfers van huisdieren. Advies: Neem in dit geval geen huisdieren, ook niet bij een vermoeden van allergie. Leg een gladde vloerbedekking en zorg voor een goede hygiëne. Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, hobby en doe-het-zelfmaterialen Bij gelijktijdig gebruik van verschillende schoonmaakmiddelen kunnen stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Verven, lijmen en bestrijdingsmiddelen bevatten oplosmiddelen die de ogen en luchtwegen kunnen irriteren. Bij boren, zagen en schuren komt veel stof vrij . Bij het verwerken van isolatiemateriaal kunnen vezels vrijkomen die de ogen en luchtwegen kunnen irriteren. In oude bouwmaterialen en zeil kan asbest zitten. Als asbestvezels vrijkomen, kunnen deze schadelijk zijn voor de gezondheid. Advies: Gebruik geen schoonmaakmiddelen samen. Vervang chloor, geurblokjes en bestrijdingsmiddelen door minder schadelijke producten. Wanneer u gaat boren, zagen of schuren doe dit dan zoveel mogelijk buiten of maak het te bewerken materiaal nat voor u begint. Gaat u binnen aan de slag, ventileer dan goed. Ventileren en luchten Door goed te ventileren kunt u veel problemen voorkomen. Normaal gesproken is de buitenlucht schoner en droger dan de lucht binnenshuis. Door te ventileren wordt schone, droge lucht aangevoerd en de schadelijke stoffen en vochtige lucht binnenshuis afgevoerd. Als u onvoldoende ventileert blijven de schadelijke stoffen binnenshuis en wordt uw huis vochtig. Dit is niet goed voor uw gezondheid en om een vochtig huis wann te stoken kost extra energje. Ventileren en luchten zorgen voor een gezond binnenklimaat. Hoe te ventileren? Om goed te ventileren moet u dag en nacht de ventilatieroosters en/of (kiep)raampjes op kierstand open laten 22

staan. De kiergrootte kunt u aanpassen aan de windkracht en de buitentemperatuur. Daarnaast kunt u mechanische ventilatievoorzieningen gebruiken om te ventileren. Maak de roosters regelmatig schoon. Dwarsventilatie is het meest effectief. Bij dwarsventilatie staan twee of meer roosters en/ofraampjes tegenover elkaar open. Hoe te luchten? Als u een raam of deur meer dan 8 centimeter openzet, spreken we van luchten. Het is voldoende als u dagelijks alle woonvertrekken een half uur lucht. U kunt dit doen op de momenten dat het u schikt. Vergeet tijdens het luchten niet de thermostaat op 15°C te zetten. Tijdens het koken en douchen moet u extra luchten. Hoe gebruikt u mechanische ventilatie? Zorg dat de mechanische ventilatie in uw huis altijd aanstaat. Tijdens het koken en douchen zet u de ventilatie in de hoogste stand. Deze laat u zo staan tot 15 minuten na de bezigheid. Conclusie Met eenvoudige maatregelen is de verontreiniging van de lucht in uw woning te beperken. Door goed te ventileren en te luchten kunt u vocht en schadelijke stoffen afvoeren en leeft u in een gezonder binnenmilieu. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met een medewerker van het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid, GGD'en Brabant/Zeeland tel. 0900-3686868

WIE WAT WANNEER OKTOBER 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17)

NOVEMBER 08 KVB/KVO, uitwisseling 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 20 KVB, algemene ledenvergadering 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr.19) 24 Intocht sinterklaas 29 KVB, sinterklaas viering

DECEMBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 13 KVB, kerstviering NIEVWE WINTER<OLLE(TIE

RIVERDALE EN PTMD IS BINNEN! PS. WE HEBBEN WEER BES(HERMENGELTJES

bolv~

v,+~

WOONDE<ORATIE & BLOEMEN l>O:lPSTRAAT 20A GEFFEN 073 · 5324957


Drukwerk draalt om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeu~e. feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht z ijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukketijwihabobv Heesterneweg 13 - 5386 KT O.lfan

T (073) S32 26 80 • F (073) S32 47 95

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een Cd Jt'dU

Cespecialiseerd in:

bop ku1,1

J..

µds

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor <le dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . borsten handen voeten) • Exclusieve slerad ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SC.HOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

E drukken,Owihabo.nl • 1www.wlhabo.nl

"-'ANNE Moo ~ r4J'SCHOEN9,

• Make-Up workshops • Dagarrangementen

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Ma: 13.00- 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09 .30 - 20.00 uur Zo: 09.30 - 17.00 uur

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V . Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 'A'\VV.. . u itv,Mrtverzorgi ngvanl ith .n 1 contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl

Gebr. van de Wetering -J.O. W~,-~

/ ~ ~ - .\

--- -

.

~

1~

Nationaal en Int Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

-- ---

Dommelstraat 47

.,.,lannemode+

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl

Openingslij den:

• Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance • 5wftch1ng • Senionmtraln1ng

lh: Di: Wo: Do: Vr:

MEDISCHE FITNESS

Za:

INDIVIDUELE TRAINING • Naut.llO!lltnllnlng • Can:Hntrnining • Combinatie Nï!11.rtihJS•CBrdlO

GROEPSTRAINING

• Fyslotnllnlng • De Rugschool • Revell<l<1tll!tralnlng • R@i'ntegratlflitralnlng

INDIVIDUELE TRAININli • .Arrange.rnenum op maat

13.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 lol 16.00

Klooslerslraal Pl'JPl!nd!JK 1i! • 5386 EC liaffon T"I. (073) 74 l l • Fex (073) ~ 65 75

5c - Geffen

Tel. 073 5321683 · Fax . 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een a11s nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt l 0 min. Als u meerdere klachten beeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of13.00-13.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker ma. 9.00- 10.00 uur/vrij 10.00 - 11.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland -Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur'' is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers eo mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073) 5322320 K.lachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworven~eid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Toren.klanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonde1· afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.