Torenklanken 2007 - nr 15

Page 1

45e jaargang I nummer 15 1 oktober 2007

n n

redaktieadres: Veldstraat 13 advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 sekretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 bank: Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 druk: WiHaBo Drukkerij, Geffen oplage: 1750 exemplaren

. . . . . . . . . . . . . . . . . .VAN DE REDACTIE JAARLIJKSE COLLECTE TORENKLANKEN IN DE WEEK VAN 14 T/M 20 OKTOBER 2007

Het is weer bijna zover. De jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad komt er weer aan. In de week van 14 t/m 20 oktober a.s. komen de dames van de KVO en KVB uit Geffen weer bij u aan de deur, om een bijdrage voor Torenklanken te vragen. Wij van de Redactie, hopen op een gulle gift. Twintig maal per jaar valt er een mooie uitgave van Torenklanken gratis bij u in de brievenbus. Dankzij de vele adverteerders, de subsidie van de gemeente en de opbrengst van de collecte, kunnen we Toren.klanken in de huidige vorm en frequentie op deze manier laten verschijnen. Wij hopen daarom, dat u ons van harte wilt ondersteunen met uw gift in de collectebus. Collectanten, succes met jullie belangrijke werk voor Torenklanken. Namens de redactie van Torenklank.en, Kees Jongeneelen, voorzitter

. . . .-lmlllf.llEJIIFIEI Dat is ook al weer enige jaren de tijd dat Carnavalsvereniging "De Nakomertjes" haar jaarlijkse quizavond organiseert zo ook dit jaar. Deze avond vindt plaats op maandag 29 oktober 2007 in de grote zaal van de Gouden Leeuw en vangt om 19:00 uur aan. Er kan ingeschreven worden door; verenigingen, clubs, vrienden, families etc. met een team van vier personen en een reserve speler. Het inschrijfgeld bedraagt per team€ 15,00. Uw inschrijving wordt graag tot en met donderdag 18 oktober tegemoet gezien door: Harry van Erp, Papendijk 2a, 5386 EC Geffen, tel. (073) 532 43 71 of Maria Schuurmans, Berkenboog 35, 5386 GB Geffen, tel. (073) 532 46 87 De onderwerpen zijn: sport, woorden (een soort lingo), actualiteit muziek, radio, tv en film, wie, waar, wanneer, wat allerlei en er wordt gestart met een schriftelijk gedeelte. We hopen evenals andere jaren weer veel teams te mogen begroeten. De q uizcommissie

QUIZAVOND

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 oktober (geldt ook voor e-mail kopy)

De vakanties zijn alweer enige tijd voorbij, Effe noar Geffe is ook weer geweest en de herfst breekt weer aan.

redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nJ

0'$

,

c;' .e '11~korne~"-'


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal! an-/ erkoo

l~~~.d

he

!-<.,

t,"yT " (J

egio Ban •

Huur/ verhuur

anc1er1ngen

-

Krornstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

~

~atie-en Adviesbureau bv

VAN SCHIJNDE BOUWGROEP GEFFEN

Erkend installateur

C. V Gas - Water Service en onderhouds-

ONTWERP·MNLEG ONDERHO UD-RENO VAT IE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 53216 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~:-;N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN

1'~ ~ ~ ~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

abonnementen gastoestellen Ook voor het Energie voor woningen

certificaat

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Van Schijndel Bouwgroep bOuwt al 60 jaar w!nkolcentra. scholen. distributiecentra. wonlngen en

bedrijfsgel>ouwen. Bouwen is onze passie, U hOTkont dat In allo 'facetten van onà werk en de kwaliteit van do uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers utt eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep Bredaweg13

5386 KM Geffen tel: 073-5322961 fax: 073-5322232 mall@vanschljndel-bouwgroop.nl www.vanschlJnllel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • T el.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www .parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 e-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

vr. 05 okt. 19.00 u za. 06 okt. 19.00 u zo. 07 okt. ma. 08 okt. vr. 12 okt. za. 13 okt.

zo. 14 okt. ma. 15 okt.

geen avondmis H.Mis met Passe Partout (+kinderkerk) 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor 19.00 u * avondmis 19.00 u * avondmis met koorzang 12.30 u Huwelijksviering Joyce van Bruggen en Ramon van der Doelen 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor 19.00 u * avondmis+aanbiddingtot20.00u

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op vrijdag 5 okt. vervalt de viering in de kapel i.v.m. met de noveenviering in Vinkel PAROCHIEAVOND Op donderdag 18 oktober vanaf20.00 uur wordt de jaarlijkse ontmoetingsavond voor al onze vrijwilligers gehouden. Houd deze datum dus alvast vrij; iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging. Aan de contactpersonen van onze werkgroepen vragen wij met nadruk hun ledenlijst te actualiseren, zodat we niemand vergeten uit te nodigen. Nieuwe leden en zij die zich afgemeld hebben voor een bepaalde werkgroep, kunnen worden doorgegeven middels een briefje op de pastorie of via e-mail: info@parochiegeffen.nl ofjo@lepoutre.nl MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond

tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 6 november in Geffen en 4 december in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Op maandag 8 okt. a.s. is de eerste informatie voor de ouders van de communicanten om 20.00 uur; verzamelen in de kerk. De Eerste Communie is op zondag 25 mei 2008 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHA.KEU' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 10 september 2007: Jo van der Doelen, 81 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN TUYL

LEE\NIKA

~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13 .00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.; 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie ld .

Omdat het werkt ............ . WILT UAFSLANKEN,oe een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en p roducten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Er nis schilderwerken

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

~ schilderwerke

n

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven .

*

Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN.

Bel

voor

KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


KERK.BALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 heeft het volgende motto: ''Een kerk is van blijvende waarde, daar geefje voor!" De stand is:€ 18.450,00. Hartelijk dank! Doe mee met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 ofgiro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

De medewerkers van de kinderkerk (op dit moment zoeken wij uitbreiding) vertellen tijdens de woorddienst het evangelie van die zondag aan de kinderen op een voor de kinderen begrijpelijke wijze. Soms maken de kinderen een bijpassende tekening of wordt er een gesprekje gehouden. Na de woorddienst gaan de kinderen weer terug naar de kerk om de eucharistie te vieren. Vaak wordt er bij terugkomst in de kerk door de kinderen verteld wat wij gedaan hebben in de kinderkerk. Naast de wekelijkse bijeen.komsten van de kinderkerk zijn wij ook actief tijdens de Vonnselviering, met Allerzielen en op Kerstavond. Wij beschikken over een mooie ruimte voor onze bijeenkomsten: het patronaat. In het patronaat worden twee maal per jaar onze vergaderingen gehouden en bereiden wij in kleinere groepjes de bijeenkomsten voor. Voor verdere informatie: Helma Maas, J. v.d. Slootstraat 13, tel 5321336

KLEURPLAAT SLUIT JE AAN... BIJ DE KINDERKERK Iedere zaterdagavond tijdens de H. Mis van 19.00 uur, met uitzondering van de zaterdagen wanneer er een gezinsviering plaats vindt en tijdens de zomervakantie, is er voor de kinderen gelegenheid de kinderkerk te bezoeken.

Deze kleurplaat kunnen de kinderen inleveren tijdens de kinderkerk in het patronaat op zaterdagavond of tijdens de gezinsviering op 13 oktober of 10 november. De drie kinderen welke het mooist gekleurd hebben verdienen een prijsje.

Jezus houdt van aUe klnd'ren, alle kind',en ~Ier op eard. 5


NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website

Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

• Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~andeM

~

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. i

0

SCHOENEN & SPORT

/S§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

Re!!i'!:téY."'"'

u~

z ~

~

LI

"'IS.EN~\'!>~<$'

9effen

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

~V!X

f4Hi•Mt·ilfii;HU&

E-mail: hvzandvoartelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 . 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

t\uhl&fiMOi i3 Levix Automatisering

Oronjepossage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

♦ MMtiihY.UM

levix Automatisering Darpstraat 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

RI.IVVIELEN

~V!X

TANKSTATION

ii'iM&Hfülmi> Levlx Automatisering Walstraat 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Peter Witlox (48 j.)

i

Je ziet hem regelmatig lopen, door het dorp of daarbuiten, met een gebruind gezicht, een gespierd lichaam en een soepele loopstij 1... Peter Witlox, 1.88 m. lang, met een lichaamsgewicht van 80 kg. is een langeafstandsloper in hart en nieren! Hij noemt zelf deze hobby: "een gezonde verslaving"! Als jongen beoefende Peter de judo- en de voetbalsport. Om conditie op te bouwen, werd er aan looptraining gedaan. Dat lopen beviel hem zo goed dat hij vanaf zijn 20e jaar bewust koos voor het lange afstandslopen. De meeste lopers beginnen overigens pas zo rond hun 30e, als ze stoppen met hun sport. Peter werd lid van de Atletiekvereniging AVOss '78. De Geffenaren Chris van Summeren, Bart van Venrooij, Mark van Wanrooij en Piet van der Heijden zijn eveneens lid van deze club. Zelfs de kleinzoon van Bart loopt al 'een aardig kilometertje' mee ... ! Het gaat bij lopers maar om één ding, laat ik me vertellen: de tijden, in het bijzonder de seconden! "Mijn p(ersoonlijk) r(ecord) op de 10 km. is 32 min. 33 sec., "vertelt Peter, maar dat kan ik nu niet meer verbeteren. Ik kom nu uit rond 35 min." Marathons (42 km.) lopen doet Peter niet, dat vindt hij te zwaar met een full time werkweek. Chris en Mark ]jepen in het verleden wel marathons, hun snelste tijden waren resp. 2 uur 28 min. en 2 uur 49 min. Piet van der Heijden loopt voor zijn leeftijd van 65 j. heel goed. Peter traint twee keer per week bij de atletiekvereniging. "Daar train je in een groep op speciale banen. Om snelheid te krijgen zijn er de intervaltrainingen, series van 4x 800 m. en 5 x l 000 m." legt Peter uit. Daarnaast loopt hij - bij thuiskomst van zijn werk als afbouwer bij de NAS - elke dag nog voor het eten een rondje van 15 km. Op zaterdag traint Peter met de hartslagmeter, die hij instelt op een rustig tempo. AVOss kent 4 leeftijdscategorieën: junioren tot 21 jaar, senioren van 21 -35 jaar, veteranen 40+ en veteranen 50+. Jaarlijks wordt de Maasland Run Classic gelopen: een serie van 10 wedstrijden van ieder 10 km. "Het is leuk om daaraan mee te doen" vindt Peter, "het is gezellig en de wedstrijden zijn allemaal in de omgeving. De Biescamploop van N-G is er b.v. één van. Per wedstrijd krijgt iedere loper punten in zijn eigen categorie, al naar gelang hij binnenkomt. De punten van de acht best gelopen tijden worden opgeteld, voor een eindklassement; je moet dus minimaal aan 8 wedstrijden meedoen." Peter is in de Run Classic een goeie, want de laatste 5 jaar heeft hij die steeds gewonnen! Zo ook in 2007: op 12 sept. jl. werd hij winnaar bij de 40+-ers! Peter blijft er rustig onder: "Het lopen is puur voor de fun, voor mij; geen personal manager of een speciaal

dieet. Lekker genieten van het buiten zijn, vooral de tochtjes door de Geffense Bosjes of Herperduin zijn heerlijk om te doen." Peter heeft behalve een ontstoken achillespees, nog nooit blessures gehad. "Hij denkt, dat hij gewoon elke dag moet gaan lopen" zegt Ingrid, zijn vrouw, die ook loopt, maar niet samen met haar echtgenoot, want dan zou die moeten 'wandelen' ... ! Eenmaal - het was Peters eerste halve marathon bij N -G - stond Ingrid met een bloemetje bij de finish. Peter werd winnaar, maar zag zijn geliefde niet staan... Sindsdien start en finisht Peter in zijn eentje, hetgeen hij wel prima vindt. .. ! Zijn dochters sporten ook, want dat wordt in het gezin Witlox gestimuleerd: "Het maakt niet uit wat ze doen, als ze er maar achter staan". Loes zit op turnen en doet aan streetdance en Sacha turnt en tennist. Op 18 november a.s staat nog een pittige loop van 15 km. in Berg en Dal op de agenda van Peter over o.a. De Zevenheuvelenweg. De winter komt hij vervolgens door met een crossloopcompetitie van 5 wedstrijden. Van de vele gewonnen bekers heeft Peter er inmiddels een aantal aan Marinus van Dinther gegeven, om nieuwe bekers van te maken voor de F-jes van N-G en de overigen staan bij de dochters op de kamer. Zij zijn best trots op papa, die zelfs op vakantie in Spanje, voor dag en dauw zijn kilometers aflegde... et maakt niet uit waHe

7


A.

llt

~

ROND DE DORPSPOMP

Stamtafel 267 of: nummer 2 zonder Theo Prinssen. Theo herstelt thuis van z'n operatie en het gaat gestaag de goede kant op. Geffen went langzaam aan het thé-loos tijdperk dat naar verwachting zo' n drie maanden gaat duren. De verslagen van de stamtafel gaan bij toerbeurt en de vorige verslaggever kreeg te horen dat hij nauwelijks van de echte was te onderscheiden. Het gemengd koor komt dit tijdperk door onder de tijdelijke leiding van Diny van Wanrooij. Het koor concentreert zich geconcentreerd op het huidig repertoire en brengt dit op rustige, "beschaafde" wijze over het voetlicht. Daarbij geholpen door een nieuwe tenor uit Zaltbommel, die gekozen heeft voor het "beste koor uit de omgeving". Dus Theo hoeft zich nergens zorgen over te maken. Nog een correctie op de vorige Dorpspomp: Geffes Volk was uitermate tevreden over locaties en optredens tij-

••••••••

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl È::::::~-www.vanschijndelkeukens.nl

•• •

dens Effe noar Ge:ffe. Rustige, maar opvallende plekken, die hadden ze bewust gekozen voor "klein spel". Mooi toch? De carnavalsstichting begint langzaam warm te draaien voor een geconcentreerd seizoen: Doordat carnaval al in het eerste weekend van februari valt, zit heel januari vol met activiteiten zoals Roaplied en Recht vur zunne Roap. We hadden verwacht dat ze voor een thema als "pieken in januari 'zouden kiezen, maar het nieuwe motto is "gift'r unne dreij oan". Na een zeer democratisch en interactief proces waarbij veel mensen betrokken waren is er dit uiteindelijk boven komen draaien. Geïnspireerd door de rondjes in het getal 8 kwam de fantasie snel tot stand. Mogelijkheden voor wagenbouwers en liedjesschrijvers zien we onder andere voor: draaikonten, er omheen draaien, omdraaien, verdraaien, terugdraaien. Kortom mooie richting zonder te beperkend te zijn. Nog drie nieuwtjes uit carnavalsland. Noud Tiemissen is de nieuwe voorzitter van de stichting. Hoera!! Leo van de Elzen treedt toe tot de raad van 11. Een ouwe Oeteldonker geeft nieuwe impulsen. Hoera!! Er tijdens 11-11 wordt er een nieuwe aanmoedigingsprijs voor wagenbouwers ingesteld; de Willy Hanegraafprijs. Car-

RELAXED OP WEG ??

■ CITY LINF t ■ ne_K . .gs~.. ■ schüller ... ■ KOCHEN~ ■ 0 ■ Arclinea

Ofbel06-51648278

■ ■

Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KO Vinkel

-

KEUKENS

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kij k dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

• ■ ■ ■ ■

■ Openingstijden van onze showroom zijn: Maandag Vm Donderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau ~<:>pp~nsc:I ïj k

24-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl 8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tof onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


naval bruist als nooit te voren!! De politiek geeft aanleiding tot wisselende opinies. Zorgelijk is dat onze bestuurders duidelijk nog niet wéten wat ze met het kritische rapport van contain moeten doen. Ze houden elkaar in een houdgreep, zodat er weinig beweging komt in de richting van een nieuwe bestuurscultuur. Ze draaien ouderwetse coalitierondjes en laten daarmee zien dat ze weinig leren. Dorpsbelangen ligt niet goed omdat ze te veel afstand neemt van het containrapport. Bovendien wijzen ze wel erg resoluut andere partijen af. Partij maasdonk kiest nog steeds niet duidelijk en verschuilt zich achter vragen over waarom ze nu wel mee mogen doen en vroeger niet. Zo komen we ook geen steek verder. CDA heeft veel mogelijkheden, maar lijken ook te twijfelen of ze durven niet door te pakken op hun favoriete voorkeur. Kortom: zorgen genoeg. We bespreken nog even de toekomstmogelijkheden, maar alom is het "gewoon doorgaan"voor Maasdonk de beste optie. Samen met een andere gemeente levert weinig meerwaarde op. De enige kandidaat zou Bernheze zijn, verder is grootstedelijke samenwerking uit den boze!! Overnemen van de failliete boedel van Lith zien we helemaal niet zitten. Dan gaat we echt terng in de tijd. Positief is dat de huidige wethouders gewoon doorwerken en het lijkt alsof er niks aan de hand is. Jan Meulenpas bouwt aan de verlengde Run, Rini van de Ven aan het nieuwe dorpshart en het nieuwe multifunctionele centrum. Onze grote waardering daarvoor!! Ook met de andere groepen die belang hebben bij het nieuwe verenigingengebouw gaat het goed. Alom wordt de samenwerking tussen het platform verenigingen, de peuterspeelzaal en scholenstichting Primair geprezen. Een voorbeeldig staaltje samenwerking. We zien wel ontwikkelingen die grote invloed op ons kunnen hebben. De Groote Wielen, het bouwgebied boven Rosmalen groeit steeds verder en de eerste signalen zijn er dat ze zelfs de grenzen van Maasdonk in de polder willen overschrijden. Laten we de sloten uitdiepen, de bruggen ophalen en pal staan voor onze groene polders met hun mooie vergezichten. Genoeg is genoeg. Ook al strijken de projectontwikkelaars al neer in de Nulandse uiterwaarden. Aan de andere kant is het verdacht stil tussen Oss en Geffen. Van de grootscheepse vernieuwing via de golfbaan wordt weinig meer vernomen. Da's jammer want het kan best mooi worden. Veel nieuwe natuur gecombineerd met een openbare golfbaan en woningbouw aan de grenzen. Cultureel gaan we nog steeds vooruit in Geffen. Onze nieuwe loot, de musicalklas van Maasdonk draait als een speer. 30 enthousiaste jongeren die vanuit de Hoogakkerschool in Nuland fanantiek bezig zijn met dans, drama en zang. De presentatie is op 22 april in de kleine zaal van de Lievekamp. Chapeau!!

Nog meer goed nieuws, nu vanuit Nooit Gedacht. Maar liefst vier Geffense meiden zijn uitverkoren om mee te doen aan het zuid-2 elftal. De beste van Brabant gaan de strijd aan met de rest van Nederland. Veel complimenten voor de trainers, begeleiders en de meiden zelf natumUjk. Ook over de kapelaan bereiken ons positief berichten. Hij draait steeds beter en heeft steeds meer aandacht voor de mensen. Mooi! Jammer dat pastor van Herwijnen stillekens van het podium dreigt te verdwijnen; we behouden hem graag voor onze gemeenschap. Alles bij elkaar opgeteld zijn we wel erg positief deze dag. Zemen zit in onze ziel en we staan versteld van onszelf! Maar ja we proberen toch ook aansluiting te vinden bij wat er leeft in het dorp en blijkbaar draait Geffen lekker. Thema van de carnaval is waarschijnlijk geen toeval. We zien u graag tijdens de volgende stamtafel in café Gevers op 7 oktober. Brengt ons NOG meer goed nieuws!!

BOLLEBOZEN Geslaagd John van Bergen, Past v/d kK.ampstraat 19. Aan de TU te Eindhoven voor de studie richting bouwkunde.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 9


IS 5386 DE WINNENDE POSTCODE?

UniGar Autocenter Peter Strik (gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van nieuwe en gebruikte personenauto's, lichte bedrijfswagens, APK-keuringen en schadereparaties) is gevestigd aan de Veldstraat op nummer 41 in Geffen. Meer informatie telefoon (073) 532 3692 en internet: www.autocenterpeterstrik.nl.

GeffesVolk

2-3-4 November speelt Geffes Volk "De Verliezers"

AUTOCENTER PETER STRIK BV SPONSORT NOOIT GEDACHT 2 Het tweede elftal van Nooit Gedacht speelt haar wedstrijden vanaf nu in splinternieuwe tenues, gesponsord door Autocenter Peter Strik BV uit Geffen. Om deze trouwe Nooit Gedacht sponsor te bedanken gingen ze afgelopen zondag samen op de foto, voorafgaand aan het met 1-0 gewonnen duel tegen Heeswijk 2. Dit was alweer de vierde overwinning op rij voor Nooit Gedacht 2, dat de competitie dus ontzettend goed begonnen is.

GEVRAAGD Wij zijn op zoek naar een huishoudelijke hulp voor 1 ochtend van 4 uur per week. De dag kan in overleg ingepland worden. Goede verdienste. Voor meer info bel 06 41572887 of 073 5320966. Groetjes Fam. Nederkoorn.

Van Soest

~~

~ Partners accountants en belastingadviseurs

J a: Mogelijk twijfelt u of u er wel genoeg van weet en hier goed mee omgaat. Dan adviseren wij u met ons contact op te nemen!

Neen: Neem dan even contact met ons op!

Wij be schikken ook over e en agrarisc h team. Int ere sse? Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Frank Hanegraaf onder nummer: 0413 - 29 31 92,

10


EEN WARE PRESTATIE! In het artikel "Kilometervreter" (Torenklanken juni 2002), konden we lezen dat Teun Lamers nog een grote wens had: het fietsen van de bekende tocht Parijs-BrestParijs. Een soort Elfstedentocht voor wielèrfanaten, die een keer in de 4 jaar georganiseerd wordt, waarbij wel 1500 vrijwilligers in de verschillende dorpen in touw

ZlJn... Onlangs ging deze wens in vervulling: Teun (25 j.) legde tussen 20 en 24 augustus jl. de afstand van 1225 km. af in 76 uur, een ware prestatie! Hij is vooral zijn begeleider, vader Huub Lamers, dankbaar dat die hem bijstond op de controleposten, al was het maar om droge kleding aan te reiken... het was een tocht met heel veel regen! Teun was een van 'de jonkies' temidden van de 5300 deelnemers met 44 nationaliteiten, waarvan de gemiddelde leeftijd 49 jaar was; de oudste fietser was 80 jaar! Hij had zich goed voorbereid: allereerst moet je in het jaar voorafgaand aan deze supertoer, een brevet halen door een tocht van 200 km., 300 km., 400 km. én 600 km. te rijden. Deze licentie was in juni binnen. Als extraatje schreefTeun zich in juli nog in, voor een tocht in Rusland van 1000 km., die hij weliswaar na 650 km. moest afbreken, maar waarmee hij veel ervaring opdeed voor Parijs! Met het behaalde brevet en een recente medische verklaring ging Teun van start op maandagavond 20 augustus om 21.50 uur; de gepeilde route moest binnen maximaal 90 uur worden afgelegd. Er waren controleposten, waar je moest stempelen, kon douchen, wat kon eten of een paar uurtjes slapen. Je badge kon door de scanner worden gehaald zodat het thuisfront je fietstijden kon volgen via internet. Op die posten mocht Huub aanwezig zijn, het is streng verboden dat begeleiders op het parcours komen, in verband met de veiligheid van de 'randonneurs'. Via Guyencourt - Mortagne au Perche - Villaines Fougeres - Tinteniac - Loudeac - Carhaix ging de route naar Brest en vandaar weer terug naar Parijs. In zijn reisverslag vertelt Teun zijn ervaringen: over de duistere nachten en de aanhoudende regen... over het verkeerd rijden en de aanmoedigingen... over de ideale cadans, het klimmen en de afdalingen... over het breeden het verstralende zo belangrijke fietslampje ... over het bananenbrood en het roggebrood door moeder Trees gebakken... over de noodzaak van de overschoenen en het lichtgevende hesje ... over de dipjes en de fietsmaatjes... over de luxe van droge kleding die pa voorhanden had en die zelfs zijn eigen wieleroutfit daarvoor beschikbaar stelde ... over "het hoofd en de benen"... met op vrijdag 24 augustus om O1.25 uur in de nachtelijke uurtjes, een emotionele ontmoeting met zijn vader, moeder en zus bij de finish in Parijs en een fantastische er-

varing van: "l did it!" De lauwerkrans (van een fietsband gemaakt door Trees) werd omgehangen, en met een fles champagne werd een klein feestje gevierd met een welverdiend biertje voor randonneur Teun... ! "Ik ben mijn vader dankbaar voor de begeleiding, want met zulk weer is dat van essentieel belang, "zegt Teun. "Ik heb moeilijke momenten gehad, maar toch niet zodanig dat ik er helemaal doorheen zat. Het is een mentaal spel en je moet het einddoel voor ogen houden. Ook de contacten met de andere renners is een verrijking!" Teun wil eveneens in zijn dank betrekken zijn Windmolens-clubgenoten van weleer, Gerard Rasing (t) en Lei Wolters, die beiden ook eens deze tocht reden en waarvan Teun indertijd veel heeft geleerd. En nu moeten de voetjes van de pedalen weer gewoon op de grond ... Teun werkt als archiefmedewerker op het hoofdbureau van politie in Nijmegen en volgt één dag een deeltijdstudie informatiemanagement in Amsterdam. Toch ligt er weer een uitdaging klaar voor hem: de tocht Londen-Edinburg-Londen over twee jaar...

DE OPSPRONG Op zondag 16 september werd er door voltigevereniging De Wittgbeit een voltigewedstrijd georganiseerd in Odiliapeel. Voor de voltigeurs van De Opsprong was dit bijna een thuiswedstrijd! Er waren veel fans gekomen om de vier teams aan te moedigen en dat was erg bijzonder. De resultaten waren, vast ook dankzij alle aanmoedigingen, heel erg goed. De drie eerste teams behaalden allemaal een winstpunt en team 4 werd tweede in hun klasse. Team 1 en 2 hebben nu voldoende punten om te mogen promoveren naar een hogere klasse. De Opsprong 1: 4e pl. in de klasse D, 5,13 pnt De Opsprong 2: 2e pl. in de klasse E, 5,51 pnt De Opsprong 3: 4e pl. in de klasse E, 5,36 pnt De Opsprong 4: 2e pl. in de klasse Basis-galop, 4,13 pnt 11


TOERCLUB DE WINDMOLENS Gevraagd chauffeur, vrijwilliger voor onze service wagen. Toerclub de Windmolens uit Geffen is voor het nieuwe toerseizoen 2008 op zoek naar een chauffeur (vrijwilliger) die op onze zondagsritten onze servicewagen wil besturen. De servicewagen begeleid onze toerritten en verleent assistentie bij calamiteiten onderweg. De servicewagen vervoert reserve materiaal en bagage van onze toerrijders. Dit reserve materiaal wordt ingezet bij lekke banden en of andere defecten aan de fietsen van onze deelnemers, alsmede bij vervoer van achterblijvers. De chauffeur wordt lid van onze vereniging en is verzekert volgens de bepalingen van onze verenigingsaansprakelijkheidsverzekering. Hij/zij ontvangt per rit een kleine onkostenvergoeding. Welke enthousiaste toerfiets liefhebber(ster) wil ons assisteren bij de beoefening van onze toeifietssport. U dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B. Bezit van een EHBO-diploma is een pré.

Voor inlichtingen en/of afspraak kunt u terecht op telefoonnummer: Bij de heer Henk Vonk Tel: 0412-648477. ,,, ~ . ,~

c::,.,

Informatie over onze toerclub en ons fietsprogramma (toerkalender) kunt u terecht op onze website: www.dewindrnolens.nl

VERMIST Op 13 september 2007 is onze hond bij ons thuis weggelopen. Het gaat om een West Highland White Terrier (ook wel bekend als een Ceasar hondje). Kenmerken: klein, wit en lange staart. Naam: Doggy Heeft u deze hond gezien of gevonden, bel dan telefoon: 073-5323376 of 06-20355714 (er is een vindersloon).

ROMMELMARKT TE NULAND De ziekenactie "Het Open Venster" houdt op zaterdag 6 oktober weer een groet rommelmarkt in Gemeenschap 'De Meent' te Nuland. Met de opbrengst van de markt financiert de ziekenactie haar activiteiten en attenties voor zieken en gehandicapten van de parochie. Er is een groot aanbod aan spullen waardoor ieder wel iets van hem of haar gading kan vinden. Ook doen we weer een beroep op onze bakkers en baksters die ons iedere keer weer verrassen met allerlei heerlijkheden, die we dan 12

verkopen, en een belangrijk deel vormt van de totaalopbrengst. De markt is geopend op zaterdag 6 oktober van 09.00 tot 14.00 uur. Graag tot ziens op 6 oktober.

KUNSTEXPOSITIE IN 'T ZIJL IN VINKEL Nellie Geurden uit Nistelrode, Francien Balvers, Els van Loosbroek en Marion den Blanken uit Heesch vormen samen een schildersgroep. Na een jaren lange opleiding op de Eynderic in Heesch onder leiding van Jopy Jansen en Kathy Jooling, zijn zij samen een groep gaan vormen. Elkaar inspireren en elkaar op een hoger peil brengen is hun motto. Zij maken kunstwerken in allerlei soorten thema's in diverse technieken. Een veertigtal stukken worden nu geëxposeerd in dorpshuis 't Zijl in Vinkel. Op werkdagen, tijdens de openingsuren van 't Zijl zijn de schilderijen te bezichtigen. Bovendien houden de dames een open dag die gepland is op zondag 28 oktober van 14.00 tot 17.00 uur. De expositie eindigt half januari 2008 .

STREETDANCE Hallo!! Houd jij ook zo van dansen!? Of ken je iemand die dat leuk vind?! Kom dan eens kijken bij Laura Dans, want het streetdance seizoen is weer begonnen! Op vrijdagavond en zaterdagochtend wordt er door dansers en danseressen van 4 t/m 23 jaar getraind in de gymzaal van de Aloysiusschool. Na maanden oefenen en trainen sluiten we het seizoen af met een echte show, zodat je jouw ouders, opa's en oma's kunt laten zien watje hebt geleerd! Lijkt het je wat? Kijk dan opwww.lauradans.nl, bel naar Laura Strik (T:06 2719 6748) of mail naar laura@lauradans.nl voor meer informatie. Tot dans! Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


ri

r

@

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoeka,dres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mai1:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.JM. van de fén Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 2 1 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

DIACONACTION SAMEN DOEN Een landelijke aktie die overal in hetzelfde weekend plaatsvindt, en wel in het derde weekend van november, 17- 18 en 19 november a.s. Het doel is om SAMEN in aktie te komen voor mensen in onze eigen Geffense omgeving, mensen die best een beetje extra aandacht verdienen. We willen SAMEN MET JULLIE bepalen WAT en VOOR WIE we iets gaan doen. Dit is een prachtige kans voor jullie, Geffense tieners (plm. 12-16 jr.) om je positief te presenteren door aandacht te schenken aan je medemens. DUS, grijp j e kans en meld je aan voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 9 oktober om 19.30 uur op de pastorie... We gaan 't SAMEN DOEN!! Aanmelden bij: Ine Peters, tel. 5324574, e-mail: bertpeters@planet.nl

EUROMODE VERKOOP De nieuwe wintermode in Zorgcentrum De Heegt De modebeelden spreken voor zich. Bruin, grijs, zwart en paars spelen een belangrijke rol in het modebeeld van deze winter. Wie actueel wil zijn, combineert het altijd met een opvallende accentkleur. Daarom ook nu weer volop modenieuws in Zorgcentrum "De Heegt". De dames van Euromode zijn er weer op woensdag 17 oktober a.s. en laten u graag de nieuwe combinatie-mogelijkheden zien. De modeshow begint om 14.30 uur en er is voldoende gelegenheid om vooraf, maar ook na de modeshow zelf te kijken en te passen. De koffie staat voor u klaar, u bent van harte welkom

I

ERNIS ~

schilderwerken

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl 13


Op maandag 15 oktober organiseert Rabobank Bernheze Maasland een speciale avond voor startende ondernemers. Een fiscalist en een 1onge' ondernemer geven hun visie rondom de hectiek van het opzetten van een eigen bedrijf. Interesse? U bent van harte welkom! De avond begint om 19.30 uur in het Financieel Adviescentrum aan de Cereslaan in Heesch. Er zijn diverse adviseurs aanwezig om uw vragen te beantwoorden en daarnaast is er de mogelijkheid om te netwerken met andere ondernemers.

Aanmelden kan via de antwoordkaart uit ons Ledenmagazine Dichterbij of via TeamBedrijvenAdvies@BernhezeMaasland.rabobank.nl. Voor vragen, bel (0412) 45 77 77.

Rabobank


unicefG Nooit meer bang Help kinderen in conflictgebieden. In de najaarscampagne van Unicef is dit Jaar gekozen voor kinderen in conflictgebieden. Waar was u als kind vroeger bang voor?Waar zijn onze kinderen bang voor? Kinderen in conflictgebieden of voormalige conflictgebieden leven voortdurend met de angst voor geweld. Het beïnvloedt hen iedere dag. Helaas kan Unicef het geweld in hun land niet stoppen. Wat wel kan, is kinderen in conflictgebieden van kennis voorzien, zodat ze bijvoorbeeld niet op een mijn stappen of gerekruteerd worden als kindsoldaat. Als kinderen slachtoffer zijn van het conflict, dan helpt Unicef ze om te revalideren en om de draad van hun leven weer op te pakken. Unjcef is actief in alle conflict gebieden in de wereld. Door kaarten of cadeaus van Unicef te kopen investeert u in de toekomst van deze kinderen die zonder uw bijdrage kansloos zijn. Door uw aankoop krijgt u iets moois terug. Een kaart of cadeau waarmee u familie of vrienden blij kunt maken. Voor uw Unicef aankopen kunt u terecht bij: Fam. Lamers Dorpstraat 6, Geffen (tel: 5324368)

LOURDES COMITÉ GEFFEN VINKEL Voor aanstaande zaterdagavond 6 oktober willen wij graag onder uw aandacht brengen, dat dit weer volop in het teken zal staan van het lokale Lourdes comité GeffenVinkel. Op zaterdagavond zal de avondmis in Geffen ook dit jaar een speciale afsluiting krijgen want iedereen zal van harte worden uitgenodigd om na afloop van de mis gezamenlijk in processie te gaan (net als in Lourdes maar dan in het klein), door de tuin van de pastorie, en wel naar de grot welke achter in tuin ligt. Misschien wordt de sfeer, zoals deze bij de echte processie in Lourdes steeds wordt beleefd, wel met zijn allen gevoeld! Vorig jaar was het in ieder geval een beslist inhoudsvolle processie. Ook in Vinkel zal de mjs in het teken van het Lourdes comité staan. Ook zal er in beide missen aan u worden verzocht om een financiële bijdrage te doen, voor al het goede wat het Lourdes comité ieder jaar doet voor sommige Geffenaren en Vinkel naren. Dit vooral om ook voor deze mensen het mogelijk te maken om een keer een bezoek te brengen aan Lourdes. Niet alleen zal er deze collecte worden gehouden, maar ook zullen speciale

kaarsen van Lourdes na afloop van de Heilige Mis worden verkocht waarvan de opbrengst tevens voor het comité zal zijn. Lourdes Comité Geffen Vinkel

HEEMKUNDE "VLADERACK" PRESENTEERT OP ZONDAG 14 OKTOBERA.S. OPEN KELDER Tijdens Effe noar Geffe hebbenjullie massaal de weg weten te vinden naar de Aloysiusschool om onze tentoonstelling Verenigingen en 50 jaar Aloysiusschool te bekijken. Die tentoonstelling is slechts een klein onderdeel van wat wij allemaal in huis hebben. Daarom nodigen wij jullie en alle mensen die gewerkt hebben tijdens Effe noar Geffe uit om een kijkje te komen nemen in de heemkunde kelder waar wij nog duizenden andere foto's bewaren. Wij hebben ook een grote collectie bidprentjes, of misschien bent u geïnteresseerd in ons krantenarchief ofwilt u het bevolkingsregister inzien het kan allemaal bij ons. Ook zal er een grote collectie oude ambachten en gereedschappen te zien zijn kortom te veel om op te noemen, U moet het zelf zien. Dus op zondag 14 oktober van 10.30 tot 15.00 uur in de heemkundekelder onder het gemeentehuis. De koffie staat klaar.

NATIONALE COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING In de week van 7 tot en met 13 oktober gaan weer ruim 50.000 vrijwilligers van de brandwondenstichting op pad om te collecteren. De collectanten gaan huis aan huis en vragen een vrijwillige bijdrage voor de Brandwondenstichting. Dit jaar combineert de Brandwondenstichting haar jaarlijkse collecte met een preventiecampagne. Collectanten geven bij ieder huishouden dat ze bezoeken een informatiekaart over rookmelders af. Al meer dan dertig jaar voert de Nederlandse Brandwondenstichting haar strijd tegen littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. De collecte is voor de Brandwondenstichting de belangrijkste inkomstenbron voor deze strijd tegen de littekens. Daarom gaan de vrijwilligers van de stichting in de collecteweek langs de deuren. Wie de collecte heeft gemist, kan ook geld storten op giro 20 21 22, Nederlandse Stichting Beverwijk. 15


VOLLEYBALINSTUIF G'68 MAASDONK Op vrijdag 14 september j .1. vond in sporthal de Geer in Geffen een volleybalinstuif plaats. Volleybalclub G'68 Maasdonk organiseerde deze instuif voor alle kinderen die het misschien leuk lijkt om te gaan volleyballen als sport. Voor de leeftijd van 6 tot 11 jaar heeft de volleybalbond een aparte vorm van volleyballen ontwikkeld; het circulatievolleybal. Deze groep is ingedeeld in 6 verschillende niveaus, waarbij het eerste niveau het makkelijkst is (er wordt gegooid en gevangen en veel gerend) en het laatste vrijwel dezelfde regels kent als het "gewone" volleybal. Wedstrijden worden 4 tegen 4 gespeelci, om voor veel beweging en balcontact te zorgen. Kinderen krijgen op een speelse en beweeglijke manier een beeld van het volleybalspel. De oudere kinderen (9-11 jaar) hebben tijdens de instuif met onze eigen leden meegedaan en zo goed laten zien wat ze konden. Na wat oefeningen om de volleybaltechniek onder de knie te krijgen hebben ze een echte wedstrijd gespeeld. De kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar hebben de eerste volleybalbeginselen geleerd; zij hebben onder andere gegooid en gevangen maar ook ballon-tikkertje gedaan! En ook zij hebben deze instuiftraining afgeslo-

ten met een écht partijtje! Al met al een geslaagde instuif! We hopen deze én andere kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar op de trainingen van vrijdagavond weer terug te zien. Jullie zijn welkom van 18:00 tot 19:00 uur in sporthal de Geer om te laten zien wat jullie kunnen! Tot dan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzan School; 06 - 10 12 10 26 ofg68maasdonk@hotmail.com

DANKBETUIGING Het heeft ons goed gedaan zoveel hartverwarmende reacties van u te mogen ontvangen. De grote belangstelling bij de avondwake en uitvaart, de bloemen, de brieven, de kaarten en de troostende woorden hebben het afscheid van mijn lieve Elly, ons mam en de liefste oma Elly van Dinther - van Zantvoort tot een indrukwekkende gebeurtenis gemaakt. Het doet ons goed dat zij voor zovelen veel heeft betekend. Wij danken u oprecht voor uw betrokkenheid. Cor Corné en Marie-José, Marijn, Rhona Anniek en Rutger, Chloë, Indy

Haal een wit voetje!!! Pedicurepraktijk Donnie van Gerven van Vugt Pedicurebeltandeli11g

Ook Diabetische- en Reumatische voet Indien u aanvullend verzekerd bent (zie uw eigen polisvoonvaarden ziektekosten verzekering) komt behandeling voor vergoeding in aanmerking

Een voetbehandeling bestaat uit • nagels knippen/fraisen • eelt verwijderen/fraisen • likdoorns verwijderen • ingroeiende nagels behandelen • schimmelnagels behandelen

Cosmetische voetbehandeling Heel erg geschikt voor droge huid en/of kloven Voetbad • Peeling • Masker • Voetmassage

Voetreflexmassage

Onderbenen harsen

Voetverzorgingsmiddelen U kunt bij mij ook diverse professionele middelen verkrijgen voor voetschimmel, schimmelnagels, transpiratievoeten, kloven en voetencrème.

Cadeaubon Op zoek naar een origineel cadeau zowel voor heren als voor dames

De Pedicure Cadeaubun Pedicurepraktijk Donnie van Gerven van Vugt Runrotstraat 16 b, 5386 CW Geffen, Telefoon 073 5322862 Lid van Provoet Landelijke organisatie voor de voetverzo,ger I pedicure. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 171 822 08. Voor inlichtingen ofhet maken van een afspraak kunt u bellen 073 5322862

16


3E GRASHANDBALTOERNOOI KPJGEFFEN

lj

'r

l

Op zondag 9 sept. j .L organiseerde KPJ Geffen weer een grashandbaltoernooi voor alle leeftijden met en zonder handbal ervaring. Al vroeg kwamen de eerste aspirantenteams de slaap uit de ogen wrijvend het terrein op. Drie velden waren in gereedheid gebracht om de bezoekers op gepaste wij ze te ontvangen. Na een enkele af- maar gelukkig ook aanmeldingen en het aanpassen van de wedstrijdlijst kon het toernooi om 9 .10 uur van start. Er werden mooie wedstrijden gespeeld waar het er fanatiek aan toeging. Rond 12 uur werd het toernooi van de aspiranten afgesloten met een prijsuitreiking: Poule A Poule B le Olympia ,89 Ie DOS '80 2e Boxtel 1 2e K.PJ Geffen 1 3e KPJ Geffen 2 3e Olympia '89 4e KPJ Geffen 3 4e K.PJ Megen

Al met al kan KPJ Geffen terug zien op alweer een geslaagd toernooi. Tot volgend jaar, Toernooi commissie KPJ Geffen

HEEMKUNDEWERKGROEP VLADERACK

Om 12.30 uur was het dan aan de senioren, veteranen en recreanten om zich te melden bij de jurywagen. Ook hier een af- en aanmelding maar dat kon ook worden ingepast en zo werden er in 2 poules een aantal mooie wedstrijden gespeeld. Voor de dames die eigenlijk maar met 3 teams waren koos de organisatie ervoor om hen meerdere wedstrijden te laten spelen maar dan ook tegen (gemengde) recreanten hierdoor werd de moeilijkheidsgraad flink op geschroefd maar ook werden er dit jaar dus meer partijen gespeeld dan voorgaande jaren. Zo moet je als - organtsatie toch altijd keuzes maken die voor de één prima, maar voor de ander wat minder uitvalt. Voor het ouw uurste (versterkt met wat minder ouw) viel alles op z'n plaats wat resulteerde in: fuu~A P~~B Ie KPJ Geffen Hl le 'touw Uurste 2e Biekruiers 2e Super g(r)overs 3e Vetoss 3e Dik vur Mekoar 4e We goan dur vur 4e 't kurnt wel Goed 5e Kumt wel goed heren Se Schaijk 6e Zeg mar niks 6e Krek gek 7e KPJ Geffen H2 7e KPJ Heesch 7e KPJ Geffen dames

Oproep aan alle mensen met een familielid of vriend geboren of getogen in Geffen en wonende in het buitenland. Wij van HEEMKUNDEWERKGROEPVLADERACK hebben al weer na zitten denken over het tentoonstellings thema van volgend jaar. Een onderdeel van de tentoonstelling wordt EMIGRANTEN, geboren in Geffen. Wij vragen daarvoor uw medewerking, wilt u contact persoon zijn voor uw familie b.v oom, tante, broer, zus of vrienden zijn laat het ons dan even weten. Wij willen dan materiaal verzamelen zoals, foto's van b.v de heenreis, het wonen toen ze daar aankwamen het wonen nu, de kinderen het bedrijf, brieven, verhalen enz enz... Neem contact met ons op via e-mail of telefoon, dan gaan wij weer proberen om er iets moois van te maken. Clasine van Venrooy E-mail: clasine@home.nl, Tel. 06-28038732 Adriaan van Zandvoort E-mail: adr.zandvoort@planet.nl, Tel. 06-21555115. SfERVIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland

openinqstijden: rraardaq - vrtjdaçi: 15.00 - 21 .00 uur zaterdag -zondaq: 14.00- 21.00 uur telefoon: 073532 18 27 stervideoth99knulard@hetnet.nl www,sterv id eoth9ek.n 1

17


Heerliik dineren doet u bii De Schans! Iedere vriidag t/m zondag vanaf 17.00 uur:

EXCLUSIEF GRAND BUFFET Meer dan 120 gerechten voor maar € 19,50 pp Kinderen € 10,00 incl. verrassing en vermaak

1e en 2e Kerstdag GRANDIOOS KERSTBUFFET

KINDERENTERTAINMENT in de feestkelder U kunt reserveren van: 13.00 tot 15.30 uur 16.00 tot 18.30 uur 19.00 tot 21.30 uur

€ 34,95 pp incl. bier, wiin, fris koffie en thee € 17,50 kinderen tot 12 iaar incl. frisdrank,

verassing en kinderentertainment

Personeelsuitie, vriigezellenfeest of een dagie uit? www.outdoor-brabant.nl voor solexarrangementen en nog veel meer! Voor informatie en/of reserveringen: Kerkstraat 5a Geffen 073-5341320 www.deschansgeffen.nl 18


At,Hanegraaf Geffen B.V.

fA MarkRomme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geiten Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen _8.W'Kinderenv.:P 1, 5386 JA Geff'!~f.Jl Telefoon 06 16610622 1{ ci,~ Ham tel. 073-5325551 E-mail: markromme@home.nl maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag

"Verbouw of Nieuwbouw"

8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

'T BERGJE V.O.F.

~, onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 53412 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes · Schuttingen - Speeltoestellen • Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") rel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRJEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax. : 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAG INA

€ € € €

16,27.38,65,-


PERSBERICHT Jongerenenquête 2007: ruim 60.000 jongeren onder de loep Begin oktober valt bij ruim 60.000 jongeren uit Brabant in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar een brief van de GGD in de bus. De jongeren worden uitgenodigd om de Jongerenenquête 2007 in te vullen, via internet of schriftelijk. De vragenlijst is een vervolg op de Jongerenenquête 2003 en wordt om de vier jaar herhaald. Met de Jongerenenquête wil de GGD de gezondheid en het welzijn van jongeren in kaart brengen en trends hierin op het spoor komen. De vragenlijst gaat over onderwerpen als gezondheid en leefgewoonten, school, relatie met de ouders, psychische problemen, vrijetijdsbesteding en voorzieningen. De Jongerenenquête 2007 is een onderdeel van de Brabantse Jeugdmonitor en wordt uitgevoerd door de GGD'en in Brabant samen met gemeenten en provincie. De GGD'en gebruiken de gegevens om de gemeenten en de provincie te adviseren over gezondheids- en jeugdbeleid. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten en de provincie beslissingen beter onderbouwen en indien nodig bestaande activiteiten en voorzieningen verbeteren. De brief is gericht aan de ouders (of verzorgers) van willekeurig gekozen jongeren. Ouders van jongeren onder de 16 jaar moeten toestemming geven voor het invullen van de enquête door bun kind. Jongeren maken bij deelname kans op een beloning van € 15,- aan downloads (muziek of ringtones). De GGD hoopt dat veel jongeren de vragenlijst via internet invullen, daarom maakt deze groep twee keer zoveel kans op de beloning. De resultaten van de Jongerenenquête 2007 worden in het najaar van 2008 gepubliceerd.

PERSBERICHT KLUSSENHULP van de RIGOM OSS KlussenhuJp maakt het leven comfortabeler en veiliger Rigom Oss biedt hulp in de regio maasland met het project Klussenhulp thuis. Ook dit is een van de vele diensten die Rigom te bieden heeft, met als doel om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het gaat hierbij om bewoner(s) die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, maar ook minder valide die jonger zijn dan 55 jaar kunnen gebruik maken van de klussenhuJp. Het gaat om eenvoudige klussen waarvoor een vakman niet ofmoeilijk kan komen zoals bijvoorbeeld: het plaatsing van badgrepen, doucheglijstangen, buitenlampen aanbrengen en het gratis plaatsen van rookmelders, reparatie van lekkende kranen of toiletten, verstoppingen tot aan de sifon verhelpen, cv bijvullen, draadloze bel 20

aanbrengen, tweede telefoon aansluiting maken en het ophangen van allerlei dingetjes zoals schilderijen e.d. Op onderstaand telefoonnummer kunt u vrijblijvend en deskundige informatie krijgen, maar ook voor het maken van een afspraak kunt u op dit telefoonnr terecht. Tarieven die we bij de RIGOM hanteren zijn zeer laag, voor de eerste halve uur€ 5,00 en voor ieder kwartier daaropvolgend€ 2,50. Voorrijkosten brengen we niet in rekening. Klussenhulp Thuis van de Rigom is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en v1ijdag van 09:00 tot 10:30 uw- onder telefoonnr (0412) 65 32 35.

PERSBERICHT LEZING JAN DE WAAL OVER SECOND LIFE Op maandag 15 oktober geeft Jan de Waal, bibliothecaris en architect van de Amsterdamse Second Life bibliotheek, in Bibliotheek Oss een lezing over Second Life. De lezing begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd door Bibliotheek Oss en boekhandel Derijks. Toegangsp1ijs is € 5,00. De avond maakt deel uit van de serie BLIKOPENER waarin bibliotheken uit het Maasland gezamenlijk hun lezingen presenteren. Wat is Second Life? Is dit dan meer dan een computerspel? Wilt u meer te weten komen over deze nieuwe virtuele wereld? Dan moet u zeker naar deze lezing komen zodat u na afloop weer helemaal kunt meepraten over avatars en Linden Dollars. De lezing bestaat uit twee delen, het eerste deel is een praktische uitleg over wat Second Life nu precies inhoudt en wat voor plaats deze virtuele wereld inneemt in onze maatschappij. Het tweede deel van deze lezing gaan we met drie personen tegelijkertijd op reis binnen Second Life en leren onder andere hoe je een avatar maakt en worden er andere nuttige tips gegeven. Verder gaat Jan de Waal in op de actuele verwikkelingen binnen de wereld van Second Life. De lezing wordt ondersteund door twee beamers om het geheel van verschillende kanten digitaal in beeld te brengen. Toegangskaarten voor de avond á € 5,00 zijn verkrijgbaar in Bibliotheek Oss en boekhandel Derijks in Oss. Reserveren is mogelijk in alle andere vestigingen van Basisbibliotheek Maasland. De avond begint om 20.00 uur.

WIE WAT WANNEER OKTOBER 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 09 KVB/KVO, thema avond stichting hulphond 14 Regiowedstrijd FCC Nuland 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17) NOVEMBER 08 KVB/KVO, uitwisseling


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen îel.: 07 - 532 15 20

Comfortabele s oefen en fauteuils

Leiweg 2a 5386 /(R Geffen

S 073 532~0 2 5.320 , z t

B o7 3

info@he a.nl

121

"·

www .caf ezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E- mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen ■

C1000. Van alle markten

thuis.

l7

0.'

1.A

Bouwen op

vèrtrouwen

■ ■ ■ ■ ■

--...,. Gebr. van \V:mrooij Bouwbedrijven

Broeksrraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooï.nl

C1OOO van Herpen

Dorpsplein 3

5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412- 622213 ·

Geffen 073-5321995


VEILIG OMGAAN MET DIGITALE MEDIA Wat doet mijn kind eigenlijk op Internet ofmet zijn mobiele telefoon en videogames? Kan het daarbij niet het slachtoffer worden van pesten, pedofielen en criminelen? Vragen die de moderne ouder bezighouden. Als u de krant leest ofnaar actualiteitenprogramma s luistert, schrikt u behoorlijk van al die gevaren. Niet ongevaarlijk Natuurlijk is Internet, mobiel telefoneren en het spelen van videogames niet ongevaarlijk. Maar de gevaren verschillen in wezen niet van andere bedreigingen voor uw kind. Een pedofiel in Second Life? Zij lopen ook op straat en werken zich soms in bij jeugdorganisaties. Pesten via Internet neemt gigantische vormen aan. Het is een nieuwe manier die net zo vervelend en gemeen is als andere vormen van pesten. Is het geweld in games of de verslaving daarvan nu zo anders dan bijvoorbeeld bij langdurig tv-kijken? Anders Toch zijn er weldegelijk verschillen met vroeger. Zo kunt u inmiddels niet meer om de moderne, digitale media heen. Zij zijn alt1jd en overal. Zet u thuis de computer uit? Dan gaan ze wel Internetten via hun telefoon of bij een vriendje. Daarnaast weten kinderen vaak n iet dat het gebruik van Internet veel sporen achterlaat en dat anderen gegevens kunnen stelen ofmisbruiken. Wat doet het vriendje met foto's? Wie neust er allemaal in die profielsites? In hoeverre is het geweld in games fantasie? Hoe betrouwbaar is die actie met gratis ringtones voor de mobiele telefoon? Daar hebben kinderen vaak geen goed zicht op. Geen digitale barrière maar opvoeden Ouders denken vaak dat zij toch niet begrijpen wat hun kinderen allemaal met Internet, hun mobieltje of games doen. Maar kinderen mogen dan technisch gezien een stuk handiger zijn met de muis en menu's, van het juiste informatiegebruik hebben zij veel minder kaas gegeten. En dat is waar u elkaar juist kunt vinden. Toon belangstelling voor wat uw kind met digitale media doet. Zij leren u hoe het gaat en u kunt hen helpen om de gewenste informatie te vinden. Stel samen normen en regels op; hoe lang achter Internet of bellen, welke gegevens wel of niet aan anderen geven, hoe om te gaan met seks en racisme. Kinderen willen dat zelf ook graag weten. Vergelijk het met leren fietsen. U stuurt uw kind toch ook niet zomaar met een nieuwe fiets de straat op, terwijl u roept: "Kijk maar of je geen ongeluk krijgt". Echt veilig omgaan met digitale media is gewoon een kwestie van opvoeden. Meer informatie Regelmatig worden er ouderavonden georganiseerd over 'hoe veilig om te gaan met Internet en digitale media'. Dan leert u samen met andere ouders wat de gevaren 22

zijn en hoe u uw kind kunt helpen. Scholen spelen daarbij een belangrijke rol. Niet alleen bij het gebruik van digitale informatie maar ook bij het opstellen van regels, normen, waarden en een veilige webomgeving. Heeft u meer vragen over dit onderwerp of andere gezondheids- en/of leefstijlonderwerpen? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Publieksinformatie en Documentatie (Centrum P&D) van de GGD Hart voor Brabant via centrumpend@ggdhvb.nl. Ofkijk op www.ggdhvb.nl en www.opvoedeninbrabant.nl.

PERSBERICHT Alzheimer Café Op maandag 8 oktober organiseert de Alzheimer afdeling Oss-Maasland het Alzheimer Café in ontmoetingscentrum 'De Binnenstad', St. Barbaraplein 6 in Oss. Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café is bedoeld voor patiënten, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Iedereen is van harte welkom. Deze avond is het thema: Wonen en Zorg bij dementie Stichting Zorg Voor Ouderen Maasland (ZVOM) biedt aan meer dan 700 mensen met dementie gespecialiseerde zorg. Dit gebeurt in zorgcentra en verpleeghuizen maar ook steeds meer thuis. Thuis kunnen blijven wonen is belangrijk en daarom biedt ZVOM ook ondersteuning thuis aan mantelzorgers in de vorm van casemanagement en door verpleeghuiszorg thuis, dagactiviteiten of kortdurend logeren aan te bieden. Doelstelling is cliënten, indien gewenst zo lang als mogelijk is in de eigen woonsituatie te laten wonen. Maar als thuis wonen niet meer kan biedt ZVOM op verschillende locaties woonmogelijkheden met gespecialiseerde zorg voor dementie. Mevrouw Mini Horsman zal hier uitleg over geven en u informeren over welke zorg er op iedere locatie van ZVOM geboden kan worden. Mevrouw Horsrnan is divisiemanager divisie Zorg en Welzijn Expertise, Stichting Zorg Voor Ouderen Maasland. Na de pauze zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. En ook deze keer is er weer alle ruimte om elkaar als bezoeker van het Alzheimer Café te ontmoeten; bijpraten bij een kop koffie of een drankje. Let op: het Alzheimer Café zit op een nieuwe locatie, namelijk in ontmoetingscentrum ' de Binnenstad', St. Barbaraplein 6 in Oss. Er is op de maandagavond voldoende en gratis parkeergelegenheid bij ontmoetingscentrum 'de Binnenstad' (bijv. in de Kruisstraat/achter de HEMA/bij de Aldi). Het programma voor het najaar kunt u opvragen bij EefRubbens tel. (0412) 65 32 33.


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeu-ze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. -

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerfwlh■bobv

Heesl"""8We9 13 - 5386 KT Golfen T (073) 1532 26 84 e F (073) 532 47 95 E drukkerijOwihabo.nl e I www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

• •

Met e,,.n c ,,de,\ u bon kom ie pJ.s echt mooi voor

Oespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute df> dd<) lichaamsbehandelingen , Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . borsten handen voeten) • Exclusieve sterad ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

• Make-up workshops

drukkerijwihabo

t'\~NNE MOO~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Ma: Di t/m Do: Vr: Za:

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Bel : 0412-6231 73

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 WW\\ .uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@uitvaartverzorgi ngvanl ith. n1

Gebr. van de Wetering '1.o . Wl:r,~

,:,~·

-

C,

---

~

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Opening slijden: Ma:

INDIVIDUELE TRAINING

Di: Wo: Do:

• NautllU!ltntlnlng • Cardlotrblnlng

• ComblnDtle NbUtllu!i•CMdlo

GROEPSTRAINING • Total Ftt • Indoor Cyéllno • 5t.-eetdonCR • s,~1tc.t1Jng • Senl~nt:relnlng

îr:

Za:

MEDISCHE FITNESS • fy!ilotrftlnlng • Do Rugfid,ool • Revellrtnt.latralnlng • Reînt~gratletreJnlng

• Ar1"Brlgrnnenten op mmrt

1~

Gera's Bloemdesign

- ---

INDIVIDUELE TRAINING

'w ww.,iannemod•;,,.

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

• G'>

Dommelstraat 47

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Pi,pendUk 1i!! •

5386 EC

6P.ffan

Te l. (073) 74 72 • f<lx (073) 53i! 65 75

13.00 tol 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lo.l 20.00 9.00 lol 16.00

Kloosterstraat 5c • Geffeo Tel. 073 532 1683 - Fai. 073 .532 515 0


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig beeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet die7.elfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00-12.00en 17.00-18.00uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag_ van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - l 6.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnak:ker ma. 9.00-10.00 uur/vrij 10.00 - 11.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen 1 Maandag t/m vrijdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss- Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 1 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.