Torenklanken 2007 - nr 14

Page 1

45e jaargang I nummer 14 1 september 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

DE NIEUWE AUW NEIJTS IS WEER UIT! Drie keer per jaar geeft de Geffense Heemkundewerkgroep 'Vladerack' het blad "Auw Neijts" uit. Dit keer verhaalt het blad onder andere over Mie Draad-Jagers. Mie, onder de Geffenaren Mie van Toon d'n Draod genoemd, was geen vooraanstaand persoon. Mie was geboren in 'de hei', armoede troef dus. Het verhaal van Mie gaat over de alledaagse dingen. Over haar jeugd, het voor eerst ongesteld worden, werken, trouwen, kinderen krijgen, de dood van haar man. Dit alles in diepe armoede. Na hun trouwen hadden nauwelijks geld om 'het hutje' in te richten. Er werd heel zuinig geleefd want het eerste kindje was op komst. Vlak voor de geboorte van het derde kindje sloeg het noodlot toe: het huisje brandde af... Kortom een en al ellende. Toch wist ze iets van haar leven te maken.

Verder in deze Auw Neijts: • Het dagboek van Riek van den Boom, dagboek van de bevrijding uit 1944. Riek was 1-l jaar toen Geffen werd bevrijd. Over hoe een j ong meisje de bevrijding ervaarde en opschreef in haar dagboek. • De Heuvel, het oude centrum van ons dorp staat op het punt te veranderen. In het centrumplan is er de bouw van een nieuwe school gepland. Een weergave van de plek in vroeger tijd en nu. • OZB in 1786. Er moest belasting betaald gaan worden, dus werd er een lijst opgesteld wie er toen in Geffen woonde. Een ver familielid te herkennen ? • Margriet Meubelen. Het derde en laatste deel over de geschiedenis van de plek waar nu Margriet meubelen staat. De nog jonge geschiedenis van 1991 tot nu.

De nieuwe "Auw Neijts" is voor€ 4,50 te koop bij: Bosch- van Erp, Kerkstraat 7 en Steenbergen Lektuur en Tabakshop, Dorpstraat 51.

MINIPLAYBACKMIDDAG BUURTVERENIGING "DE VIERWINDEN" TE GEFFEN Zondag 14 oktober wordt door buurtvereniging "De Vierwinden" een Miniplaybackshow georganiseerd. Dit jaarlijkse evenement word dit jaar alweer voor de elfde keer georganiseerd. Er zijn veel enthousiaste deelnemers die zullen strijden om de prijzen. De organisatie zal er dan ook alles aan doen om van deze middag wederom een geslaagd evenement te maken. De Miniplaybackshow wordt gehouden in Zaal "De Gouden Leeuw" te Geffen en zal beginnen om 13.30. De zaal is al om 13.00 open. U bent van harte welkom, en wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze Miniplaybackshow. De entree bedraagt€ 2,50 voor volwassenen. Kinderen onder begeleiding hebben gratis toegang.

. fr4i~ (?,

~\Ä

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 september (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal!

Aan-/ verkoop

Taxaties egio B

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

www.woonkrant.nl

Q@~Mn

-z

Adviesbureau bv

~ & DESIGN ONlWERP-MNLEG ONDERHOUIYRENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 • 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~:-;N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN 1'0Mu«-~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

·

~ VAN SCHIJNOEL BOUWGROEP GEFFEN

Erkend installateur

C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het

Energie certificaat

voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Van SchlJndel Bouwgroep bouwt al 60 jaar wlnkalcentra. scholen, distrlbuli.c.ntra, woningen en bedrijfsgebouwen. Bouwen Is onze pa11le, U herkent dat In alle facetten v•n ons werk •n de kwalltelt van de ultvoel1ng.

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Sd11Jndel Bouwgro.p

Bredoweg13 5388 KM Geffen tel: 073-li322981 fax: 073~322232 mal~Jndel-bouwgroep.nl

www.vanach1jndef.bouwvtoe1>.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN; Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vtije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

vr. 21 sept.13.00 u 19.00 u za. 22 sept. 19.00 u zo. 23 sept. 09.30 u ma. 24 sept.19.00 u vr. 28 sept. 19.00 u za. 29 sept.19.00 u zo. 30 sept. 09.30 u ma. 01 okt. 19.00 u

Huwelijksviering Jan van de Haterd en Suzan Romijnders * avondmis H.Mis met volkszang (+kinderkerk) + H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis * avondmis H.Mis rnmv studieorkest (+ kinderkerk) + H.Mis mmv Gemengd Koor geen avondmis

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op maandag 1 okt. en vrijdag 5 okt. vervallen de vieringen in de kapel i.v.m. met de noveenvieringen in Vinkel MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen

van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parocltiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 2 oktober in Vinkel - 6 november in Geffen - 4 december in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZEPAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: augustus 2007: Ties van Dinther, Elke van Schijndel PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Op maandag 8 okt. a.s. is de eerste informatie voor de ouders van de communicanten om 20.00 uur; verzamelen in de kerk. De Eerste Communie is op zondag 25 mei 2008 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileunwieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEK.ENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parocltie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 heeft het volgende motto: "Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor!" De stand is:€ 18.450,00. Hartelijk dank! Doe mee met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leew ika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13 .00 - 18.00 uur Gesloten 13 .00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Keurslagerij VAN TUYL

ti.sJ

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager. nl

RBESLAG Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie J

Omdat het werkt. ............ . WILT UAFSLANKEN oe een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernls schilders bundelt Jarenlange ervar,ng met de modernste

Joy of perfeclion

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Er nis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

.,,i; schilderwerke n-

F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of n iet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

1nternet www. vanderdoelenassurantien. nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 ofgiro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wamooij tel. 5322283 WEG\Y IJS ~ GELOVEN In het kader van het vormingsjaar in ons bisdom, wordt ook in onze parochie een geloofscursus aangeboden. Het is een basiscursus van vijf bijeenkomsten en is bedoeld voor volwassenen die (hernieuwd) kennis willen maken met de belangrijkste thema's van het katholieke geloof. De bijeenkomsten zijn altijd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 u. De onderwerpen zijn: Geloven (25 september), Bijbel (30 oktober), Jezus Christus (27 november), Kerk (29 januari) en Sacramenten (26 februari). De plaats van de eerste avond is de pastorie van Geffen, over de andere avonden beslissen de cursisten. Behalve dat we iets leren over het geloofis er elke avond ook ruimte voor het vertellen van eigen ervaringen en het maken van opdrachten. Om een goede interactie mogelijk te maken starten we met minimaal vijf deelnemers, en bij meer dan twaalf aanmeldingen houden we de cursus op een later tijdstip nog een keer. Het zou dus kunnen dat u dan op de wachtlijst komt. Er zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden, wel wordt van u verwacht dat u, behalve in heel dringende gevallen, bij alle vijf de bijeenkomsten aanwezig bent. De eerste twaalf binnengekomen aanmeldingen doen mee op de aangegeven data Voor opgave of meer informatie belt of mailt u met, kapelaan Geelen DANK JE WEL Henk Steenbergen heeft de biechtstoelen in de kerk vakkundig gerestaureerd. Hartelijk dank daarvoor.

GEVONDEN Er is een rode jack met witte kraag in de kerk gevonden, merk Human Nature. Te bevragen op de pastorie v.m. van 09.00 - 12.00 uur.

NIEUWE SPONSORS VOOR NOOIT GEDACHT 4 Het v ierde elftal van Nooit Gedacht speelt haar (competitie)wedstrijden voortaan in nieuwe tenues, gesponsord door Van der Doelen Assurantiën uit Geffen. Ook ontving Nooit Gedacht 4 splinternieuwe sporttassen van sponsor Van Keurslager Ton van Tuyl. Op zondag 9 september ging het elftal samen met beide sponsors op de foto. Namens het hele elftal nogmaals hartelijk bedankt voor deze gulle sponsoring! Nooit Gedacht 4 startte deze competitie met een ruime 0-5 uitoverwinning bij het derde elftal van NLC'03. De eerste thuiswedstrijd tegen het sterke TOP 4 eindigde in een 1-1 gelijkspel. Meer informatie over beide sponsors op www.vanderdoelenassurantien.nl en www.vantuyl.keurslager.nl.

NIEUWS VAN HET MOV Miva campagne 2007 Miva betekent Missie Verkeersmiddelen Actie. Miva is een jaarlijks terugkerende actie om missionarissen en ontwikkelingswerkers in derdewereldlanden te ondersteunen in hun werk door te zorgen voor goede vervoermiddelen. Deze pioniers werken vaak aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. Om de mensen die het zo hard nodig hebben te kunnen bereiken zijn goed vervoer en goede communicatiemogelijkheden van levensbelang. Miva helpt door auto's en computers voor de missionarissen en ontwikkelingswerkers beschikbaar te stellen. Voor ons is het ondenkbaar dat een hulpverlener niet zou kunnen beschikken over een auto en telefoon/ computer. Ook in de arme landen zijn deze hulpmiddelen onontbeerlijk om het werk te kunnen doen. In het weekend van 25 en 26 augustus is er in de kerk gecollecteerd voor de Miva. U kunt ook helpen door uw bijdrage te storten op gironummer 2950. Kijk ook voor meer informatie op internet www.miva.nl Miva brengt mensen in beweging. MOV groep Geffen (Missie-Ontwikke]jng-Vrede) 5


NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1as-afbouw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uilvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~on4eM

Donders Uitvaartverzorging

~

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 • 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch. iU~.,

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

2

R~'J1'!!!iY.EDRIJF

~

...

s

"'li'ti. mfi>(f

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNlEK B.V.

ti•ii•itP.Sl4iiiïiHlêt Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

E-maól: hvzandvoorteklct.-hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen

Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 532 39 86

RI.JVVIELEN o.a.

0-~••-----------

TANKSTATION tfüilhiP.

cnou•onnrm•

◄ !'IUhHfü'!"

levtx Automatisering

Levlx Aulomottserlng Dorpstraat 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

Levlx Automoflserlng Walstraot 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

♦ Ni-1

Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Kerkstraat 11 Geffen (073) S32 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Mathijs (17 j.) en Ruben (15 j.) van de Meulenreek Allebei tonen ze met trots een prachtig schilderij, waarin de scoutingblouse en -das, insignes, badges, naamkaartjes, buitenlands geld en folders zijn ingeJ-ijst... Mathijs en Ruben van de Meulenreek zijn een ervaring rijker: ze namen deel aan de 21 e World Scout Jamboree in Hylands Park in The United Kingdom. " Dat moet je als jeugddeelnemer van Scouting (tot de 18 jaar) één keer inje leven meemaken!" Een belevenis die ben nog lang zal heugen en waarmee ze hun voordeel hebben gedaan: "Op school praat ik nu gemakkelijker met anderen" aldus Ruben. Deze Jamboree was een jubileumfeest: het was de l O0e verjaardag van Scouting! Op 1 augustus 1907 bracht Robert Baden-Powell (een oorlogsheld en verdediger van Mafeking in Zuid-Afrika) een groep van 20 jongens bijeen op Brownsea Island In Poole Harbour aan de Zuidkust van Engeland. Sinds dat eerste kamp nemen 100 miljoen jongeren en volwassenen deel aan het avontuur van Scouting, uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie, die om de 4 jaar een Jamboree organiseert. Deze naam is ontleend aan de Swahilische groet "jambo" dat "hallo" betekent. De World Scout Jamboree brengt verschillende volkeren en landen bijeen die samenwerken in harmonie en culturen delen. Het voornaamste dat de Scouts verbindt, is een leefbare wereld proberen te creëren. Het is een plaats "waar de wereld in vrede bij elkaar komt, om hun verschillen te vieren... !" Mathijs en Ruben waren van 19 juli t/m l 0 augustus "op pad" waarvan een 10-daagse voorreis met allerlei activiteiten en de Jamboree van 12 dagen. Voor die tijd hadden ze in Nederland al 6 voorbereidingskampen gehad. Op één van de voorbereidingskampen moesten ze iets doen 'voor de wereld' en daarvoor hadden ze gekozen om de eendenkooi in Oirschot te restaureren. Echter, de Jamboree zelf - die een voorbereiding kende van maar liefst 10 jaar - maakte het meeste indruk. 40.000 scouts uit 153 landen waren aanwezig. Op een immens terrein kon je allerlei activiteiten doen. Met o.a De Arena als kern, waar de opening en sluiting plaats vond, alsmede Sunrise day (herinnering aan 1 augustus 1907, toen B-P als opening van het eerste kamp op zijn (kudu)hoorn blies bij zonsopgang!); de Global Development Boulevard waar je kon Ieren hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere wereld; One World Garden, een pas aangelegde 'vre- ,,• dige' tuin waarin delen vernoemd zijn naar leden van de Organisatie; de Hubs met winkels, de Plaza waar je voedsel uit de hele wereld kon nuttigen, souvenirs kon kopen en waar je de interna-

tionale Bagders'Club tent kon vinden; het World Scout Centre, met paviljoenen van de scouts uit alle landen en de Day Visitor Village waar activiteiten voor de vele bezoekers werden georganiseerd. Mathijs en Ruben hadden hun slaapplaats in "The Jungle". "Aan de opening- en sluiting van de Jamboree en Sunrise day moest je verplicht deelnemen, maar verder was je vrij omje programma in te delen," vertellen de Geffense Scouts. "In de 'Choice Time Zones' konden we b.v. de wereld van natuur en wetenschappen ontdekken in "Elements", wereldreligies en culturen beleven in "Faith en Beliefs". Je kon je energie kwijt in "Energise'', in "Splash" kon je wateractiviteiten doen zoals raften, kanoën en zeilen en in "Terraville" kon je cultuur 'snuiven' bij anderen. Ze gaven met de Nederlanders ook een presentatie van hun eigen contingent: een samenvatting van de activiteiten en festiviteiten die wij in onze maanden kennen. Maar vooral 'vrienden maken' was een doorlopende actie. We hadden in de voorbesprekingen geleerd, om geen vooroordelen te hebben en iedere cultuur te respecteren. Je komt elkaar gewoon tegen en in - voornamelijk de engelse taal - maak je snel vrienden. Dat is erg leuk, dat gebeurt in het echte leven nooit zo!" Ruben verdiende een Friendship Award omdat bij (een beetje samen met Mathijs) veel stickers en stempels verzamelde die je kreeg na het uitvoeren van een activiteit. Elke dag ontvingen ze een "One Word" krant, waarvan de titel gerelateerd is aan de slogan van de Jamboree: "One World - One Promise". Deze kranten zijn uniek om te hebben! Vele badges en artikelen werden "geswapped". De Meulenreekjes verspreidden over de hele wereld klompjes met de Geffen.se molen Zeldenrust erop .... ! De jongens zelf hebben een origineel Japans speeltje, een Braziliaanse jas en - pet en een Fillipijns hoedje in hun bezit! Mathijs msn-t nog met een vriendin uit Hongkong. Deze Jamboree hadden ze niet willen missen. Hun ouders Gilbert en Rianne hebben ook een glimp kunnen opvangen van het evenement, want ze zijn twee dagen op bezoek geweest. "Het is uniek hoe iedereen daar met elkaar omgaat, zonder enige politieke associaties," zegt Gilbert. In 2011 is de volgende Jamboree in Zweden. "Daar gaan we in ieder geval naar toe, maar het liefst als I.S.T.-er (lid van het International Ser' vice Team)," zeggen Ruben en Mathijs. Zo'n Jamboree: waar 102.000 kilo vlees wordt verwerkt, 1 rol toiletpapier en 17 liter water per minuut worden verbruikt, waar 170. 000 liter melk en jus d 'orange wordt gedronken en waar 12.000 vrijwilligers helpen om alles netjes te laten verlopen... ja, dat moet ook wel indrukwekkend zijn!! 7


A. ,llt

~

ROND DE DORPSPOMP

Onze vaste schrijver ontbreekt aan de Stamtafel. Want de echte Dorpspomper, alias Theo Prinssen, is in het ziekenhuis. De specialist zei weliswaar dat zijn hart nog op de goede plaats zat, maar dat er wel iets aan moest gebeuren. En dat is nu gebeurd, operatief. Het ging daarna niet helemaal van een leien dakje maar intussen gaat het goed met Theo. We wensen hem een spoedig herstel en zijn Marianne veel sterkte om hem op te knappen en in het gareel te houden. Rond het Dorpsplein is er ook wat nieuws. Youth Jeugdmode is gestopt. Het Chinese afhaalrestaurant heeft een nieuwe uitbater. Het smaakte meteen lekkerder, hoorden we zeggen. Wordt Youth Jeugdmode nu vervangen door een gezellig cafeetje met terras op het Dorpsplein? Eens moet het er toch van komen? Aan de Stamtafel schuift Marian Lepoutre aan. Marian leidt de Geffense majoretten en vertelt dat ze vertwij-

··••······ • ■

feld op zoek is naar een geschikte oefenruimte voor de meisjes van dit corps, die Geffen al tientallen jaren plezieren met hun optreden en met verve vertegenwoordigen bij concoursen. Door de afbraak van het schooltje Klavertje Vier is een goede oefenruimte verloren gegaan en sedertdien is het voortsukkelen. Op 23 september is er weer een nationaal concours en een goede voorbereiding dreigt uit te blijven omdat de ruimte ervoor niet beschikbaar is. De lokaliteit moet ruim en hoog zijn. De meisjes willen graag elke woensdagavond kunnen oefenen tussen 19.30 en 20.30 uur. U begrijpt wat dit wil zeggen. Bel Marian als u kunt helpen: tel: 532 2543 of 06 10294736. De politiek in Maasdonk lijkt wat te zijn bekomen van de erupties die het bestuur van de gemeente tot in zijn grondvesten deed schudden en de nodige onrust brachten. Tijd heelt vele wonden maar een reddende rol is nu aan het bureau " Contain" toebedeeld. Gouden handdrukken mogen niet, zo blijkt uit een provinciaal voorbeeld. Uitspraken van vroeger over absolute uitsluiting van samenwerking tussen partijen in coalitieverband moeten van de baan. Het moet anders en beter. We zijn benieuwd hoe het zal gaan en hopen er het beste van. De Maas-

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl ai::liii:Ïillll~ www.vanschijndelkeukens.nl

•• •• •• 1\11(0 •••

RELAXED OP WEG ??

■ CITY LINE. u s nel(.1g,s:... ■ ■ schüller • . KOCHEN'l,f K

E

K

E

-

N

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

Arrlinea0

Of bel 06 - 51 64 82 78

■ ■

Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

-ll&lE::

■ ■

ADMINISTRATIEKANTOOR

Openingstijden van onze showroom zijn: Maandag t/m Oonderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Architectenbureau c::;e>pp~r,sdïjk 2-4-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

1

-

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


donkse burger verdient dat. In elk geval is het gemeentehuis inmiddels een kunststof koe op ware grootte rijker, Bertha. Gekocht van de Kunstkring Geffen door de wethouder met portefeuille voor kunst op de veiling van Effe noar Geffe. Wij hadden verwacht dat niet de gemeente maar een willekeurig Geffens bedrijf het hoogste bod op haar zou uitbrengen. Bertha werd echter prompt na aankoop vermist. Zou Bertha nu alsnog bij dat bedrijf geluidloos staan te loeien? Dan valt ons het vertrek van Jenny Heesbeen, het 'gezicht' van het gemeentehuis. op. Jenny gaat 'met de vut'. We kennen haar als altijd hartelijk en behulpzaam. Jammer dat ze gaat, maar ze kan nu genieten van wat de wereld naast Maasdonk nog meer te bieden beeft. Dat is veel en dat gunnen we haar graag. De nieuwe Geffenaar van het jaar is Ida de Gouw-van Kreij. Vóór de officiële bekendmaking wist radio Vladeracken haar naam al te melden, want een V1aderackenspion had de uitverkorene met notabelen en muziek tijdens de optocht naar het Dorpsplein gezien. Ida is een terechte keuze. We herinneren ons haar vele werk voor onder meer Jeugdbelangen, Geffen 700 en de musical Maria Magdalena. Bij de uitreiking van de oorkonde misten we een gloedvolle presentatie van baar verdiensten. De stropoppen langs de rijksweg voor Effe noar Geffe en de brandstichting komen even ter sprake. Misselijk gedoe om zoiets te vernielen. Door de berichten daarover kwam overigens wel wat publiciteit voor Effe noar Geffe op gang. Laat dit een troost wezen. De zaterdagavond voor het echte Effe noar Geffc-spektakel lokte velen naar het Dorpsplein, vooral vanwege de veiling van de kunststofkoeien en de bekendmaking van de Geffenaar van het jaar. Het werd een genoeglijke avond. De kermisattracties waar de kinderen gratis toegang hadden waren een geweldig succes. Hulde aan de sponsors, die dit voor hun rekening namen! Je zag de kinderen en hun glunderende ouders genieten van een ouderwets gezellige avond voor de hele familie. Jammer dat de muziek later op de avond erg luid was. Gezelligheid houdt ook in dat je niet omkomt in de decibellen, maar elkaar kunt verstaan. Effe noar Geffe op de zondag mag ook zeer geslaagd worden genoemd. Pluvius verstoorde de openluchtrnjs, maakte het de kapelaan niet makkelijk en bracht verwarring over het optreden van de wachtende majorettes, maar trok zich daarna beschaamd terug. Er was heel veel te doen. De Stoomroute en het treintje waren een succes. We zagen boeren en boerinnen in hun fraaie, originele klederdracht. Het Brabants Dagblad beaamde dit de volgende dag met een fraaie foto op de voorpagina. De tentoongestelde dieren leken het goed naar hun zin te hebben door a1 die passanten te amuseren. Voor de kinderen was er veel te doen. Geffes Volk

liet mooi toneel zien, maar hun plek leek niet erg bevredigend. Het was een genot om de diverse muziekgroepen te horen en de zangkoren en dansgroepen werden terecht met veel applaus beloond. We hebben geen écbt nieuwe dingen gezien. De Stamtafel oppert dat we volgend jaar waarzegsters wi llen ontmoeten die ons via hun glazen bol bijvoorbeeld een rijker leven beloven of andere paranormaal begaafden die opmerkelijke magie in de aanbieding hebben. Een minpuntje: het parkeren door bezoekers. Auto's van elders werden naar de gratis parkeerweiden gedirigeerd. Prima voorziening. Maar we boorden een klacht: enkele weiden bleken niet zo geschikt te zijn, door teveel blubber en ruw terrein. En de loopafstanden soms erg groot. Maar in het algemeen toonden onze bezoekers zich gelukkig erg tevreden. Het boerderijtje naast De Heegt zou in december op het Dorpsplein als Kerststal moeten dienen, zo merkt een aanstaande Kerstman aan de Stamtafel op. We duizelen van de getallen van de bezoekersaantallen waarover we lazen. Dertigduizend betalende, maar ook dertienduizend? Wat klopt hier? De prijswinnaars van de presentaties voor de groep horeca: Eerste prijs: Café Boetje, tweede prijs Café Govers. Die voor de groep winkeliers: Eerste prijs: Creativos, tweede prijs: Tonny Jansen. Eén prijs voor de groep verenigingen: Carnavalstichting Rottenrijk. Een oorkonde en lof was hun deel. Proficiat allemaal! Een laatste bericht over het Centrumplan luidt dat de aanpassing van gebouwen van Carbonc voor de tijdelijke huisvesting van de scholen per 1 oktober zal beginnen. De plannenmakers zijn evenwel onverwacht geconfronteerd met een gasleiding die er door het terrein loopt, wat een nadere en kostbare aanpassing van dit planonderdeel vergt. Wordt opgelost. Van Stamtafel 266. Voor op- of aanmerkingen ditmaal niet bij de Prins, maar bij Jaap Bijleveld, tel. 5321700. Volgende maal: 23 september 2007, in café Govers, om 10.30 uur. Weest welkom en praat mee.

BETERSCHAP De medewerkers van de Torenklanken wensen Theo Prinssen beterschap en een spoedig herstel.

TOREN"KLANKJE" Het bestuur van de gemeente Maasdonk pakt de koe bij de horens... ! 9


■ ■ ■

Onder het motto: 'Bouwen op Vertrouwen' werkt Gebr. van Wanrooij uit Geffen ruim 35 jaar succesvol aan woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed. Korte communicatie- en beslissingslijnen en ruim 270 medewerkers kenmerken het bedrijf De onderneming kent drie kernactiviteiten: projectontwikkeling, realisatie van woningbouw- en utiliteitswerken en keuken en badkamerinterieurs. Tevens is Gebr. van Wanrooij sinds enkele jaren ISO- en VCA gecertificeerd Voor haar medewerkers is Gebr. van Wanrooij een echt familiebedrijf Niet alleen door de prettige werksfeer, maar ook door het onderlinge vertrouwen, dat tot uitdrukking komt in ontplooiingsruimte en een langdurige, zorgvuldige relatie. Een relatie waarin vakkundigheid, kwaliteit en plezier voorop staan.

Ervaren (ploeg) timmerlieden en metselaars Indien u over ruime ervaring beschikt in dergelijk werk en woonachtig bent in de regio Oss/'s-Hertogenbosch dan bieden wij u uitstekende salariëring en arbeidsvoorwaarden inclusief prestatietoeslag.

Geïnteresseerd? Neem dan telefonisch contact op met mevrouw Suzanne van der Steijn: op werkdagen bereikbaar op nummer 073-5340648. Of stuur een e-mail naar suzanne. van. der. steiin@vanwanrooi i. nl /

.,

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Broekstraat 2 • Postbus 4 • 5386 ZG Geffen, 1èlefoon: 073 - 5340400 • Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

10

■ ■


IK MOET BEZIG ZIJN... Met een blos op de wangen stond Ida de Gouw-van Kreij (73.j.) op de zaterdag voor Effe noar Geffe op het podium... zonder hoedje dit keer, zoals we van haar gewend zijn... zij was de uitverkorene Geffenaar van het Jaar 2007 ! Vooral vanwege de prachtige kleding die Ida maakte en ontwierp voor diverse verenigingen werd zij genomineerd. We praten nog even na ... nou ja, Ida praat voornamelijk ... Over haar jeugd en haar gezin, haar familie en vrienden, over haar actieve leven! Zij is een bruisend brok energie! Ida is het vierde kind (Gerrit, Wilhelmien (t), Nol (t), Ida, Trees) van Kees van Kreij en Marie Tboonen en ze woont in haar ouderlijk huis bij de pomp aan de Dorpstraat. "Ik ben geboren in de Molenstraat" vertelt Ida, "mijn vader kocht dit huis (dat over de 100 jaar oud is) van Doruske van Lith." Vader Kees van Kreij was in zijn tijd ook een druk baasje: koster, organist en voorzanger in de parochie, was zaakvoerder bij de NCB en vertegenwoordiger van de eierbond. Moeder hield zich meer op de achtergrond, deed het huishouden en wat kleine administratieve zaken voor Kees, maar was jammer genoeg vaak ziek. "In de Molenstraat hadden we de thuisnaaisters Rika Huismans en Bertha van den Hanenberg; toen is mijn liefde voor het naaldvak begonnen" legt Ida uit. "Als 9jarig meisje vroeg ik hen of ze voor mij een poppenjurkje wilden knippen en dat mocht ik dan in elkaar naaien. Zo kleedde ik 'mijn hele poppenkraam' aan!" Na de Lagere School werkte Ida enkele j aren bij een oom in de huishouding en in diens winkel. "Elke zondag kreeg ik één gulden! Na acht zondagen had ik genoeg gespaard om een paar nylons te kopen, die helaas meteen kapot waren..." Daarna volgde Ida haar zus Wilhelmien op, om haar moeder thuis te helpen. In die tijd haalde ze naailessen en leerde patroon tekenen. Via Mien Dekkers volgde ze tevens een cursus om les te mogen geven. 17 jaar lang gaf ze les in het schuurtje achter het huis; ze had wel 80 leerlingen in de week. Vele Geffense en buitendorpse meisjes leerden bij haar hun eigen kleding maken en patroon tekenen. Ze had ook veel nonnen op les, want in die tijd gingen de zusters over van religieuze kleding naar burgerkleding, die ze vaak zelf wilden maken. Toen Ida stopte met lesgeven, ging ze bij Manders in Schaijk werken en later, samen met Tiny van Rijn, in de winkel van de Binckhorst. Op 47-jarige leeftijd trouwde Ida met André de Gouw en kon ze genieten van zijn kinderen en kleinkinderen.

Ida heeft zich altijd ingezet voor anderen: thuis in haar gezin; ze was KMG-jeugdleidster; zat in Stichting Jeugdbelangen; zette samen met Sjoerd Homminga de eerste jeugdvakantieweek op; was leidster bij de Zonnebloem; organiseerde mede de actie Jantje Beton en herstelde in de 50er jaren samen met Dia van Zantvoort, de liturgische kleding van de parochie. In 1998, toen Geffen haar 700-jarig bestaan vierde, vroeg buurvrouw Trees aan Ida om een grote klus te klaren: het maken van de kinder- en soldatenkleding e.a. in het openluchtspel "Cis d'n Dove" en in 2006 maakte ze metMarietje Willemse de kleding voor "Magdalena de Musical". Het St. Jorisgilde kan eveneens altijd een beroep doen op Ida: ze vervaardigde het St. Joriskazuifel, dat buurvrouw José ontwierp, de kleding van de gildevrouwen, de sjerpen en blouses en voor de parochie maakte ze onlangs rode en zwarte togen voor de acolieten... "Ik moet bezig zijn" zegt Ida, "ik ben een praktijkmens". Naast haar vele bezigheden houdt Ida van reizen, voorheen met André en sinds zijn overlijden met familie en vrienden. Ze zingt in het vrijwilligerskoor van ziekenhuis Bernhoven, gaat wekelijks koersballen in het Oude Klooster en brengt maaltijden rond voor de ouderen. De uitverkiezing tot Geffenaar van het Jaar was voor Ida een grote verrassing! De buren regelden direct een ereboog aan haar huis. Ida wil graag iedereen bedanken, die haar heeft voorgedragen en de kaarten, bloemen en spontane reacties, die ze van velen ontving, vond ze heel erg leuk! Ida de Gouw heeft zich als 14e geschaard in de rij van Geffenaren, die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de dorpsgemeenschap!

DANKBETUIGING Wij, de genodigden van "de Geffenaar" van het Jaar 2007 Ida de Gouw-van Kreij, zijn u allen: Bestuur van Stichting Effe noar Geffe, Bedrijvenvereniging Geffen, Winkeliers en Horecavereniging, de KVO en allen die er aan meegewerkt hebben, dankbaar voor de mooie dagen. Van dichtbij konden wij uw activiteiten meemaken: De H.Mis, de koffie, de officiële opening en niet te vergeten de heerlijke koffietafel. Al het werk, dat vóór en tijdens de "Effe noar Geffe" dagen is verricht, uitte zich in een fijne sfeer. Deze dagen zullen ons altijd bij blijven. Hartelijk dank. Trees en Coby 11


EEN KOOR MET EEN MISSIE. Het Afrika-Engakoor bestaat 10 jaar en even zolang zijn Frasia en Toon Loeffen lid van dit koor. Petra Wingensde Kinderen uit Geffen is eveneens lid. De oorsprong van dit koor uit Nistelrode, ligt in het gezin van Frasia. Haar broer Toon van Kessel vi~rde in 1993 zijn zilveren priesterfeest in zijn geboortedorp Nistelrode. "We besloten met mijn broer en zussen en diens kinderen een familiekoor te formeren, om de jubileummis op te luisteren. Uniek was, om dat te doen met liederen uit Zambia, waar Toon als missionaris werkte. Dat werd een succes en een grote verrassing voor de "Witte Pater". Het zou een eenmalige uitvoering zijn, ware het niet dat in 1997 Toon en de eveneens uit Nistelrode afkomstige missiezuster Henrilena van de Laar tegelijkertijd op vakantie zouden komen in Nederland. Dat was nog nooit voorgekomen. Er werd een oproep geplaatst in het kerkblaadje om koorzangers te werven, die - in de stijl van het koor van de familie van Kessel - eenzelfde H. Mis konden verzorgen, met originele Afrikaanse liederen. Mayke Hendriks uit Nistelrode, muziekdocente, werd gevraagd het koor te leiden. Vijfentwintig geïnteresseerden gaven zich op en het Afrikakoor was een feit. Missionarissen en ontwikkelingswerkers verzamelden originele misgezangen en liederen en zongen ze in op een bandje; zij hielpen ook met de uitspraak van de inheemse talen. Het koor groeide uit en telt momenteel 95 leden op papier, waarvan gemiddeld 50 leden aanwezig zijn bij de uitvoeringen. Er zijn ook kinderen bijgekomen en de leeftijden van de koorleden variëren van 7 tot 83 jaar. Omdat er geen notatie is van de Afrikaanse liederen, zet dirigente Mayke alle liederen vier-stemmig op noten; de koorleden krijgen een ingezongen e.d. en kunnen thuis oefenen. Ze treden op in Afrikaanse kledij en worden begeleid op de accordeon, aangevuld met Afrikaanse trommen en handinstrumenten. "We zijn een koor met een missie," legt Frasia uit. "We zingen omdat we dat leuk vinden, maar niet voor eigen gewin. We zingen altijd voor een goed doel in kerkdiensten of op thematische bijeenkomsten. Ons eigen doel is het ondersteunen van het werk van drie Nistelrodese dorpsgenoten in de Derde Wereld: genoemde pater Toon van Kessel werkzaam in Zambia, zuster Henrilena van de Laar, die sinds 1964 in het Australische Papua New Guinea werkt in het Enga-gebied (vandaar dat de naam van het koor inmiddels Afrika-Engakoor is) en in 2003 aangevuld met Yolanda van den Broek, ontwikkelingswerkster in de Babungovallei in Kameroen. Diverse Stichtingen zijn opgericht om hen te steunen: Stichting Dorpsgenoten in de Derde Wereld, De Geerden 1, 5388 RL Nistelrode en het Lundazi-Adoptieplan van Toon van Kessel: "Help mij hen te helpen" om wees12

kinderen naar school te kunnen laten gaan (www.Lundazi-Adoptieplan.nl of e-mail: schijndelkantje@home.nJ). Verder is de Stichting "Steun Luangwa-Vallei" in het leven geroepen, waarbij het gaat om grotere projecten op langere termijn, om processen als educatie, economische ontwikkeling, gezondheid en bereikbaarheid, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, in gang te zetten. Frasia en Toon Loeffen beleven veel voldoening als lid van het Afrika-Engak:oor. "Wij lopen zingend de kerk binnen en ook weer uit en als we dan buiten staan, zien we alleen maar vrolijke gezichten!" Beiden hebben ze ook kerkdiensten in Zambia meegemaakt. "Toen ik mijn broer vroeg: Hoe laat begint de mis? antwoordde hij: Dat zien we wel, als ze er zijn! Sommigen moeten wel 10 km. lopen naar het kerkgebouwtje," zegt Frasia. "De eerste keer maakte zo'n dienst geweldige indruk, mede doordat ik onze Toon in de streektaal de gebeden hoorde doen! En de H.Mis duurt wel twee uur; de mensen blijven zingen, zonder muziekpapieren, heel spontaan en met veel emotie. Soms staat er zomaar iemand op en gaat dansen. Er zijn ook meisjes, de zgn. Stella's, die (nederig) dansen en neerknielen bij het altaar. We kregen ook een keer van de oudste inwoner, dieren aangeboden, een cadeau uit dankbaarheid omdat onze Toon daar is ... ! Op bijgevoegde foto ziet u Frasia en Toon in de Afrikaanse koorkledij. Frasia kreeg haar originele jurk cadeau van zuster Jeannette, in het midden op de foto. Zuster Jeannette werkt als onderwijzeres op de Lagere School in Lundazi, de parochie van Toon. Beiden overleefden ze een ernstig ongeluk met een truck in de Vallei. Toen moeder van Kessel 90 jaar werd, kwamen Toon en de zuster als verrassing naar N istelrode. Zuster Jeannette zag toen voor de eerste keer sneeuw... !

RECTIFICATIE: Chantal van Oort liep in Nijmegen de 50 km. i.p.v. de 40krn.!


@ GEMEENTE

MAASDONK

1 J

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: . Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mai1:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overiollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

l

SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder MJM van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur. WIJZIGING GLASCONTAINER PRINS BERNBARDPLEIN Een dezer dagen wordt gestart met het plaatsen van een ondergrondse glascontainer op het Prins Bernhardplein te Nuland. De ondergrondse container komt in de plaats van de huidige glasbak. De nieuwe container heeft een (blauw) bovengronds gedeelte met 3 inwerp-openingen. Het glasafval dient wederom op kleur gescheiden te worden. WIJZIGING KLEDINGCONTAINERS/ KLEDINGINZAMELING MAASDONK Aan het einde van het jaar (vóór de feestdagen) zullen de huidige kledingcontainers in Maasdonk plaats gaan maken voor nieuwe containers van Stichting "reik elkaar de hand". Vanaf 2008 zal per woonkern nog maar één kledingcontainer worden geplaatst. Voor Nuland wordt dit de gemeentewerf, voor Geffen wordt dit de locatie nabij de sporthal en voor Vinkel wordt dit de huidige locatie nabij de spar. De wat meer kwetsbare houten containers verdwijnen, evanals de huidige stalen containers van Humana verdwijnen. Stichting "reik elkaar de hand" gaat de inzameling van kleding "huis aan huis" intensiveren en verwacht hiermee het verminderen van het aantal kledingcontainers te kunnen compenseren. Over de inzameling vanaf2008 wordt u nog nader geïnformeerd.

A FAMOUS GEFFENAAR Surfop het net... zoek Wikipedia, the free encyclopedia... en kijk onder Geffen (Netherlands) op de engelse versie! Bij de famous Geffenaren vindt u behalve Simon van den Bergh, Peter van Grinsven en Ruud van Nistelrooij nog een beroemd Geffenaar: Tonny Jansen, met als toevoeging: cabdriver, bicycle repairman, en gasstation owner... !? Tonny zelf vindt het de gewoonste (fietsen)zaak van de wereld, maar wij twijfelen ofer behalve, Mabel en Friso, nog andere lieden "geprutst" hebben aan deze site ... ?? Overigens heeft men dan nog enkele kwaliteiten van Tonny vergeten: choirsinger, barsitter at Govers, friend of the Toaps, and the most attractive single of Geffen... 13


Mama, Kon \K \ldn 50 cent p\os 20 cent een \jsje Kopen< Alles 1eren over

geld, ter wij I je aan

Wil uw kind ook all Datiseenreke. nmgeswetenovergeld?O sp · pen dan

het spelen bent

opent, krijgt uw kind ecoaal voo, kinderen van 4 een Rabo TopKid Rekenin .. • een spaarpot om lfhet leerzame TopKid Pakk tot 7 jaar. En als u nu ee Rg b1J de Rabobank. ze te kle et cade n abo l K metspelen en lere uren en een geldsp Il . au. Bestaande uit e op id Rekening eginnen n over geld. Veel plezier! . e etJe. Zo kan uw k.,nd d"rrect en bstoere . rugzak'

www.raboban k.n1/kinderen

Rabobank


PRIK VAN DE OOIEVAAR ~

'

!}{et 6egin. van een nieuw Ceven, zo hee{ erg mooi en f:jein. !}{et is eigen{ijk_niet te omschrijven,

1 .

...... ~ ~ \ , ~ _, l _ s l ~ r

h.oe 6Cij wij met jou zijn.

Peuterspeelzaal

•• DE PADDESTOEL" INSCHRIJVING Aan alle ouders van peuters in Maasdonk. Als ouder van een peuter zult u wel merken dat ze het leuk vinden om contact te zoeken met andere peuters. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot ze naar de basisschool gaan twee ochtenden in de week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling; ook is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 3x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 6 maanden zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 3 3 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom om even te spelen en een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 40,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijvingsdag op maandag 1 oktober 2007 tussen 09.30 en 10.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 5,=. Voor een machtiging voor inhouding van de ouderbijdrage dient u uw bankof girorekening nummer mee te brengen!! Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel". Namens Bestuur en leidsters van de Peuterspeelzaal "De Paddestoel". p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien van de Haterd, tel. 5323659. STER VIDEOTHEEK

9-{oera, een áocfr.ter!

:f{eur

:.f{eur is ge6oren op 28 augustus 200 7 om 15.04 uur, zij weegt 3385gram en is 48 cm {ang.

Cliri.stian & :Jieiái Scliuurmans-'1Jaam Pink,:Ffoyá.straat 3 7, 6663 9iL Lent :f{eur is liet kfeinKjná van 'Toon en :Jienny Scftuurmans.

RIGOM ZOEKTVRIJWILLIGERS TUINHULP RJGOM is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van ouderen in de regio Maasland. De verschillende activiteiten worden voor een groot deel ondersteund door vrijwilligers. Een van de activiteiten is tuinonderhoud voor de mensen die dit veelal zelf niet meer kunnen. De klussenhulp van de RIGOM in Oss is op zoek naar vrijwilligers die wat tijd over hebben om onze ouderen te helpen. We zoeken iemand die graag in de tuin werkt en er plezier in heeft om de tuin netjes te houden. Het werk bestaat uit snoeien, onkruid weghalen, gras maaien enz. De mate van inzet en de tijden kunnen in overleg worden afgesproken. Voor meer info: Henk van Summeren tel 0412 653235

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL

pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openlnqstijden: rraardaq - vrijdaq: 15.00- 21.00 uur zaterdaq -zond~: 14.00 - 21.00 uur telefoon: 073 532 18 27 stervideolhääknuland@helnäl.nl www.s!eN id eotheek.n1

Bij deze bedankt Ziekencomité De Schakel alle inwoners van Geffen voor hun medewerking aan onze jaarlijkse collecte. Zonder Uw steun zou het voor ons onmogelijk zijn ons werk op dezelfde wijze voort te zetten. Nogmaals onze dank hiervoor. Ziekencomité De Schakel 15


Hotel Hoevoeloe gered van de ondergang tijdens Jeugdvakantieweek 2007 Het was een drukte vanjewelste op maandag 7 augustus j.l. om 10.00 uur op het terrein van Ad en Rita van Erp aan de Bredeweg. Zo'n 250 kinderen en hun ouders+ natuurt ijk de ongeveer 60 personen leiding voor de groepen waren verzameld om te beginnen aan de editie van 2007 van Jeugdvakantieweek. Het weer was prachtig zonnig. Er was in het weekend daarvoor weer een schitterend decor opgetrokken door verschillende creatievelingen, zodat we ons met z'n allen bij een vervallen en oud hotel waanden. Het befaamde hotel Hoevoeloe. Eigenaar Henk Hoevoeloe was ook aanwezig op het terrein en kwam ons vertellen dat hij gasten verwachtte. En al snel daarna kwam Adele van Adel het terrein op in een mooie auto met bodyguard. Zij was te gast in het hotel, maar het bleek al snel dat ze niet zo erg tevreden was over boe het hotel op dit moment gerund werd. Het was wat je noemt een lastige en bekakte tante. Maar nadat de groepen ingedeeld waren gingen we snel beginnen met het hutten bouwen, die deze keer in de vorm van hotelkamers waren natuurlijk. Er waren gelukkig ook weer veel vaders aanwezig om de hutten deskundig in elkaar te timmeren samen met de kinderen. 's Middags gingen de C-groepen op de fiets naar het golfslagbad in Oss en de A en B-groepen hebben zich vermaakt met oud hollandse spelen. Een van de leukste onderdelen van de dag vonden de kinderen waarschijnlijk, hun bandafdruk zetten met verf op de bus van Berry de Butler. Hij rijdt er nu nog steeds mee rond door Geffen. Op dinsdag kwam iedereen weer terug naar het terrein om aan de knutselopdracht of waterspelletjes te gaan beginnen. Er werd door de A-groepen gewerkt aan rokjes en giletjes versieren en de B-groepen maakten allemaal een mozaïek op een dienblad d.m.v. stukjes tegel. De oudste groepen maakten een lantaarntje van hout. Er werd heel enthousiast gewerkt door alle kinderen en ze maakten er allemaal iets moois van. Ook aan de waterspelletjes beleefde iedereen veel lol. De weergoden hadden ons ook mooi weer bezorgd die dag. Directeur Henk Hocvoeloe heeft ondertussen telefoon gekregen van de zakenman Dirk-Jan Diederhoven dat hij snel al zijn rekeningen aan hem moet betalen want anders zal hij het hotel af breken en op het terrein een golfbaan aan laten leggen. Ook is er nog een nieuwe gast gearriveerd, nl. Nicolien Niemandsverdriet. Ze is een mislukte muzikante, maar ze ziet gelukkig wel overal de zonnige kant van in en is heel vrolijk en loopt de hele tijd te zingen. Ook is er verder nog meer personeel wat 16

bij het hotel hoort. Dit zijn Karel Klus, de tuinman/klusjesman, Berry de Butler en Gore Gerrit de kok van het hotel. Adele van Adel vind het eten wat Gore Gerrit klaargemaakt beeft weer niet goed (het ziet er eigenlijk ook niet zo fris uit). En tot overmaat van ramp komt Adele ook nog met haar haar steil overeind het podium opgerent omdat ze een spook gezien heeft op haar kamer. De kinderen zijn alvast begonnen met de hotelkamers opknappen en hebben één van de kamers een verfje gegeven. Op woensdag is het tijd voor de C-groepen om de door alle kinderen zo begeerde C-dag te gaan houden, zij gaan op de fiets naar Vinkeloord om daar te survivalen. De A- en B-groepen vertrekken 1 voor 1, naar het dorp om via een levend ganzenbordspel de hele dag spelletjes te doen op verschillende plaatsen in het dorp. Het is best vermoeiend voor de kleintjes om de hele dag rond te sjouwen, maar ze hebben het allemaal toch erg leuk gevonden. Vooral de Mini moppentrommel op de kiosk vinden ze stuk voor stuk erg leuk en natuurlijk ook het ijsje wat ze spontaan aangeboden kregen van snackbar 't Bergje, gaat er bij iedereen goed in. Er wordt besloten om 's-avonds een gala/benefietavond te organiseren om het hotel te helpen uit de schulden te komen. 's-Avonds bij de ouderkijkavond zorgen de A-groepen voor een spectaculaire modeshow d.m.v. de zelf versierde rokjes, giletjes, maskers e.d. Het is een groot succes. De B-groepen mogen een cocktail aanbieden aan hun ouders op hun eigen gemaakte dienblad en de C-groepen doen casinospelen in de grote tent. Deze opbrengst is allemaal bedoeld om hotel Hoevoeloe te redden. Er wordt zoveel geld verdiend dat het zeker genoeg is om DirkJan Diederhoven te betalen. Het was een gezellige avond waarna de kinderen om 22.30 uur met de ouders weer mee naar huis gingen om weer uitgerust terug te kunnen komen op donderdagmorgen. 's-Morgens bleek helaas dat al het geld uit de kassa was verdwenen en er waren golfballetjes voor in de plaats gekomen. Nu was er natuurlijk paniek in de tent bij Henk Hoevoeloe, want zo kon hij nog niet zijn schulden afbetalen. Wie het gedaan had was niet duidelijk maar er liep wel al een paar dagen een zwerver over het veld van Jeugdvakantieweek. Voor die dag stonden eigenlijk bosspellctjes en wisselspelen op het programma, maar het weer was zo verschrikkelijk slecht dat we het hele programma hebben moeten omgooien. Boet van Dijk bood spontaan aan dat we bij hem in het café film konden komen kijken en met de andere helft van de kinderen konden we toch nog een spelprogramma afwerken in de grote tent en een gedeelte van de materialentent was ook leeggeruimd om daar ook nog wat te kunnen doen. Gelukkig waren en genoeg ouders aanwezig om de kinderen naar de film te brengen en weer op te halen, maar


ook zijn verschillende ouders nog de hele dag in de weer geweest om pam1ekoeken te bakken voor iedereen, de kinderen te schminken en bezig te houden met allerlei spellen. Ondanks het slechte weer is het toch voor de kinderen nog een leuke dag geworden en hebben ze de bossen niet al te veel gemist. Helaas hebben we het avondprogramma voor de oudste kinderen wel af moeten gelasten vanwege de aanhoudende regen. Op vrijdag kregen de kinderen de opdracht om geld te gaan zoeken om alsnog het hotel te kunnen redden. Er zat een briefachter het schilderij met het huilende kind waarin stond dat ze dit moesten doen. Er werd dan ook direct door veel kinderen enthousiast gezocht op het terrein. Gelukkig was er aan het einde van de dag genoeg geld om het hotel te redden. En Dirk-Jan Diederhoven moest een andere plek gaan zoeken voor zijn golfbaan. We hebben dan ook direct een vreugdesvuur aangelegd om het te vieren. De kleinste kinderen hebben die morgen nog lekker gespeeld in speeltuin de Elckerlyk in Oss en de B- en Cgroepen mochten om beurten hun hutten afbreken (incl. die van de A-groepen), een hotelspel spelen en op de opblaasbare hindernisbaan. Het afbreken van de hutten is nog nooit zo enthousiast gedaan, omdat ze nu veel van de pallets naar het kampvuur mochten brengen. Al met al \Vas het een zeer geslaagde week op een ge-

weldig mooie locatie. Wij zijn Ad en Rita van Erp dan ook erg dankbaar dat we van bun terrein gebruik hebben mogen maken. Het was fantastisch. We willen uiteraard nog de volgende sponsors van harte bedanken voor hun hulp in natura of gedane giften: Ad en Rita van Erp, Hanenberg tegelzetbedrijf, Bouwbedrijf van Schijndel, Electro H. van Zandvoort, BouwbedrijfGebr. van Wanrooij, Levix, NasAfbouw, Pennings PVC instal. mat., Zaal De Gouden Leeuw, W. Schuurmans regeninstallaties, Café Boetje, V.v. Nooit Gedacht, Snackbar ' t Bergje, Afbouwbedrijf A. van Orsouw, Bouwmaterialen W van Erp en zn., drukkerij Wihabo, Carbone Casual, Drukkerij de Iep, Henk, Greet en Randy, A.C.C. Geffen, Geffenaar van 't Jaar 2006, Tonny Jansen, Geffes Tussengas, Tonnie v.d. Heijden, KPJ Geffen, Kinderdagverblijf M. Lepoutre, Scouting Geffen, Gerrit van Erp, Brandweer Maasdonk, Wespro ongediertebestrijding, Borduurstudio Tosch, Kees v.d. Wouw, Containerbedrijf v.d. Wetering, Francien v.d. Meulengraaf, BouwbedrijfW van Erp, Govers Friture, Stichting Effe noar Geffe,Peter Verkuijlen, Gemeente Maasdonk, Anoniem, Muller Bouw, F.C.C. Nuland, Wim Gloudemans, Alle vrijwilligers en René Jagers. Alle foto's van de week zijn te bekijken en te downloaden op de site www.Boetje.nl Namens bestuur Jeugdvakantiewerk Geffen

Van Soest

~.-.. ~

Partners accountants en belastingadviseurs

Kent u, als ondernemer, deze loontechnische begrippen??? Ja: Mogelijk twijfelt u of u er wel genoe~ van weet en hier goed mee omgaat. Dan adviseren wij u met ons contact op te nemen! Neen: Neem dan zeker even contact met ons op!

Interesse? Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met één van onderstaande personen onder nummer: 0413 - 29 31 92: Camiel Stokkermans of Frank Hanegraaf.

17


Gymnastiek Vereniging Geffen Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Vóór de vakantie hebben we u er al op gewezen hoe belangrijk sporten/bewegen is. Voor zowel kinderen als voor volwassenen is er altijd plaats in de verschillende groepen. Op dinsdag sporten in de Geer: Kleuters, meisjes/jongens 6en7 jaar, meisjes/jongens van 8 jaar en ouder, dames en heren. Op woensdag in de Bonkelaar: Streetdance voor meisjes 6/7 jaar en meisjes 8 jaar en ouder en aerobic voor dames. Zoals u ziet zijn er mogelijkheden genoeg. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze zijn voor de jeugd vanaf€ 30,00 tot € 50,00 en voor de dames/ heren€ 60,00 waarvoor u ruim dertig lessen krijgt. Het is voor jong en oud goed om te sporten, dus twijfel niet en kom eens kijken in de Geer of de Bonkelaar en doe een keertje mee! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellie Savelkouls, tel. 073-5323083. Heel graag tot ziens bij Gymnastiek Vereniging Geffen

AAN ALLE OUDEREN VAN GEFFEN Samen uit eten De KBO afdelingen van Geffen, Nuland en Vinkel hebben het plan opgevat om voor alle 55+ ers een roulerend 'Samen uit eten' project te starten. Het is de bedoeling om 3 à 4x per jaar in een restaurant, wisselend over de drie dorpen, te gaan eten. Wij denken hierbij aan een doordeweekse dag beginnende om ongeveer 17.00 uur. In januari 2008 willen we starten met het eerste diner in Nuland. De volgende keer in Geffen en dan in Vinkel. T.z.t. kunnen belangstellenden zich hiervoor opgeven. Mensen die zelf geen vervoer hebben, of moeilijk ter been zijn, zullen worden opgehaald en natuurlijk ook weer worden thuisgebracht. Het is nog altijd veel gezelliger om met een aantal mensen samen te eten dan alleen. Dit plan is echter niet alleen bedoeld voor alleengaanden, maar ook echtparen zijn natuurlijk van harte welkom. Het is een project voor alle 55+ers van Maasdonk dus zeker ook voor niet leden van de KBO. Om dit uitstapje voor iedereen mogelijk te maken willen wij de kosten voor het diner zo laag mogelijk houden. Wij denken dit te kunnen bereiken door vooraf 18

met de restauranthouder een diner samen te stellen en hiervoor een scherpe groepsprijsafspraak te maken. Wij gaan ervan uit dat er veel belangstelling zal zijn om af en toe samen in een Maasdonk's restaurant te gaan eten. Om hierover een eerste indruk te krijgen willen de besturen van de drie KBO 's graag van u horen hoer hierover denkt. Neem eens contact op met een van de bestuursleden: Voor Geffen kan dat met Mw. Fransje Gorruners, tel. 073 533 3030 Voor Nuland met Dhr. Jos van Lokven, tel 073 532 2492 of voor Vinkel met Mw. Lenie Rutten, tel. 073 532 2174 Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

~RIGOM Ouderenwerk Maasland

~

~

Zorg mor Ouderen Maasland

liBBDill

Presentatie & Proeverij Maaltijdservice Graag noctigen wij u uit voor een Presentatie & Proeverij! Tijdens deze bijeenkomst willen wij u kennis laten maken met onze maaltijdservice. Een service voor ouderen, die steeds meer moeite krijgen met het bereiden van de warme maaltijd. Een (tijdelijke) oplossing voor u of wellicht voor iemand in uw naaste omgeving? Door middel van een presentatie en een gratis proeverij willen wij u graag laten weten wie wij zijn en hoe onze maaltijd smaakt! Wij nodigen u van harte uit om één van deze vier bijeenkomsten te komen bezoeken. Dinsdag 6 november van 15.00 tot 16.00 uur Zorgcentrum De Heegt, Veldstraat 1, Geffen. We hopen u tijdens deze bijeenkomst te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Harriette van Teeffelen Maaltijdservice RIGOM i.s.m. ZVOM

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


A.,Hanegraaf Geffen B.V. fA

MarkRomme

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen M'-deKimlerenv.!P 1, 5386 JA Geff!~f.11 Telefoon 06 16610622 Tt Bd'~ Ham tel. 073-5325551 E-mail: markromme@home.nl maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur zaterdag

"Verbouw of Nieuwbouw"

8.30 - 17.00 uur

Cafétaria / Eetcafé

~\

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mall: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Speeltoestellen - Tuinmeubelen

-

Schuttingen

-

Vlonders Dierenverblijven

- Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

,~-~1·~-,_,:.!'F,w ·"' Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinbout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN € 5,-RUBRlEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATLS!

Carbone 8.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,-

HELE PAGINA € 65,-


RUITERSPORTVERENIGING

0

OIDE lilVERHOEf

Op zondag 8 julij.l. hebben we weer onze jaarlijkse clubdag gehad. Alle leden van onze vereniging kregen de opdracht om een kuur te maken, en deze met z'n tweeën te rijden. Zogenaamd het pas de deux rijden. Maar ook nog onder het thema: Zomer. Iedereen ging enthousiast aan de gang en de resultaten waren verbluffend. Het ene stel kwam nog flitsender tevoorschijn als het andere. Natuurlijk werden alle proeven beoordeeld door een jury. Het duo Heidy en Mieke van Erp wonnen met hun paarden het pas de deux rijden. Jolanda van Lith en Berdie Tielemans wonnen de originaliteitsprijs. Zij zagen er het leukste uit. De middag werd gevuld met het rijden van een caprilliproef. Dat is een dressuurproef met wat springhindernissen. Karin Vullings won met haar Fries Nannie deze proef. De weergoden waren ons ook goedgezind, want het zonnetje heeft zich de hele dag laten zien. Ook werden aan alle ponyruiters namens dhr. Van de Wetering nieuwe rijjasjes overhandigd. Bij deze willen

wij dhr. v.d. Wetering nogmaals bedanken. Op 11 augustus j.l. zijn er twee ponyruiters naar de Brabantse kampioenschappen in Zeeland geweest. Op zaterdag werd er gestreden om de eerste 10 plaatsen. Als je bij de eerste tien zat, dan moest je op zondag 12 augustus nog een keer rijden. De winnaar daarvan werd Brabants Kampioen. Petra van Lith werd in de klasse B-B l 9e, en Imke Schuurmans werd in de klasse C-B l 4e. Een geweldige prestatie, maar helaas hoefden zij zondags niet terug.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B. de Kinderen v.o.î. D'n Ham 1, Geffen, Tel. 073 532 55 51 Openingstijden: Ma t/m Vr 13.00 - 19.00 u Zaterdag 8.30 - 17.00 u

DIERENDAG 2007 SPREEKUUR VOOR ALLE HUISDIEREN door Brigitte van den Broek consulente huisdierverzorging T!]dens het GRATIS spreekuur kunt U terecht met al Uw vragen over Uw dier: Onderwerpen: tandverzorging, goede voeding, hygiëne, ziekten, vachtproblemen en ongediertebestrijding. Ook is Uw dier welkom om nagels te laten knippen.

WOENSDAG 3 OKTOBER 14.00 - 19.00 u Tevens van 24 september t/m 4 oktober LEUKE ACTIES in onze winkel.

20


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. "BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Comfortabele s oelen en fauteuils

S 073 5325032

B

(':

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

073 5320B2 t info@he a. nl

s

Tel.: 07 - 532 15 20

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet. nl www.goudenleeuwgeffen.nl

1---------------.---

Bruiloften partijen vergaderingen

-PE aolt-PEN ~WW \

C1000.

J CP W

Van alle markten

Bouwen op

thuis.

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

"

Gebr. van \Vanrooij Bou,vbedrijvcn

Broeksrraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 • 5340400, Fax: 073 · 5340499 Internet: www.vanwanrooi".nl

C1000 van Herpen Dorpsplein 3 5386 Cl Geffen

. ..d 0 penmgstI1 en: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412- 622213

Geffen 073- 5321995


MISSIE. t::JH'r'WSKI.LHG llZl'.m GDTrN

Besteding gelden Vastenactie 2006 van de MOV's van Geffen en Vinkel In het begin van 2006 hebben de MOV's van Geffen en Vinkel besloten om gezamenlijk actie te voeren voor de bouw van een school in het dorpje Kanuma door de Vinkelse Stichting Hand to Hand. Er is destijds voor dit project gekozen omdat de mensen in The Gambia zo arm zijn dat er geen vrijwel geld is voor scholing. Ongeveer 65% van de Gambiaanse bevolking is analfabeet. Onder de slogan "geen scholing, geen werk, geen toekomst" ondersteunt de stichting Hand to Hand daarom dan ook scholen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Dankzij de inzet van de kinderen en de volwassen inwoners van Vinkel en Geffen en de verdubbehng van het NCDO is tijdens de Vastenactie 2006 het bedrag bijeen gebracht nodig voor de bouw van de school in Kanuma. Een geweldige prestatie! Hartelijk dank voor ieders inzet, in het bij zonder ook de collectanten van de Vastenaktie ! In november 2006 zijn Gras en Franka Mes van de Stichting Hand to Hand, op eigen kosten, naar Gambia gegaan om de bouw van de school te regelen. De school bestaande uit twee ruime klaslokalen, 6 toiletten en een klein kantoortje, is in april 2007 in gebruik genomen. Omdat ook veel jongeren en volwassenen nooit demogelijkheid hebben gehad om naar school te gaan wordt deze school ook voor hen opengesteld. De kinderen gaan van half negen tot half twee naar school en de jongeren en volwassenen kunnen er vanaf twee uur terecht. U zult begrijpen dat dit zowel voor deze kinderen, jongeren als volwassenen geweldige mogelijkheden geeft om aan hun eigen toekomst te werken. Op de website www.stichtinghandtohand.nl kunt u de foto's van deze nieuwe school bekijken. Mede namens de kinderen en ouders in Kanuma, heel erg bedankt!

Stichting Hand to Hand Coppensdijk 22, 5382 JT Vinkel, (073) 532 2778

Zoals beloofd, in deze Torenklanken de goede oplossing en de winnaar van de Spi-Spa-Speurtocht. Het goede woord is klein duimpje en de winnaar is: Sophie Groenewoud uit Geffen. Sophie, van harte proficiat! Laura Wingens uit Geffen behaalde de eerste prijs bij de deelnemende kraampjes. Laura, nogmaals gefeliciteerd! Tot volgend jaar allemaal!

DE OPSPRONG Het eerste team van Voltigevereniging De Opsprong heeft op zaterdag 1 september meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen Voltige. Van de acht teams die zich in de klasse D gekwalificeerd hadden, werd De Opsprong zesde. Hun paard, Bayar, was in eerste instantie nogal overdonderd door het enthousiaste publiek. In het begin van de verplichte oefeningen liep hij daardoor wat onrustig, maar bij de vrije kür ging het prima. Daar scoorde het team dan ook het beste op, ze kregen zelfs een 8,8 voor de moeilijkheidsgraad van hun kür. Het vele publiek dat was meegekomen genoot dan ook erg van het optreden van de voltigeurs en de voltigeurs zelf waren heel tevreden met dit resultaat.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien

EEN SPROOKJESACHTIGE KINDERSPEULPLOATS

• Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Tijdens Effe noar Geffe hebben heel veel kinderen op de kinderspeulploats bij Peuterspeelzaal De Paddestoel een kijkje genomen bij de mooie kraampjes en genoten van de optredens en van kindertheater Laviolou onder begeleiding van het jeugdorkest. 22

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

dNkkG<i,wll,abobv

• •

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wlhab0.t1I e l \AI\MN.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

Cespecialiseerd in: • Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik. borsten, banden. voeten) • Exclusieve sierade van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make- Up • Make-Up workshops

tl\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem!

Voor meer informatie en antwoord op uw vragen te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wi lsbeschikking.

Gratis aan

Bel: 0412-623 173

U itvaa rtverzorgi ng VAN LITH B.V.

Ma: Di t/m Do: Vr:

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Za:

09.30 tot 16.00

Gesloten

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen · ~ 3-5324221

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 WW\-\ .uit\ aartverzorgingvanlith.111 contact@uitvaartverzorgi ngvan I ith. n 1

Gebr. van de Wetering Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf /<?-__• ' Container Transport en Verhuur - Houtrecycling -- -1 - -. AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN _-,i.o. W€',-~

--- ---

--::.:

-r-

- -- -

Dommelstraat 47

EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl IN□IVIDIJELE

➔~

Gera's Bloemdesign Voor al uw bloemwerk! Opeoingsl ijdeo: Ma:

TRAINING

Di: Wo: Do:

• Nautllu!itralnlng • Cardlatratning

• Combinatie Nautilus-Cardio

GROEPSTRAINING • Totel At • Indoor Cyc:llng • Streetdance • 5wttchlng • 5eniorentraining

ME□l§C:HE

.,,óannemod~

Yr: Za:

FITNE§§

• Fy!iiOtrtllnlng • De Rug~chool

13.00 lot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 Lot 20.00 9.00 lol 16.00

• ReVblldatletmlnlng

• ReîntegraUetralnlng

INDIVIDUELE TRAINING • Arrangementen op mz,ot

PapendUk 11! • 5386 EC Geffen Tel. (0731 74 7ë • Fax (0731 531! 65 75

Klooslerslraal 5c • Geffen Tel. 073 5321683 · Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummcr 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00- 17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09. 0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631 , spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15-17.30uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 -11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11 .45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker ma. 9.00-10.00 uur/vrij 10.00- 1 l.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49. 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss- Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RJGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel. : (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenkJanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.