Torenklanken 2007 - nr 13

Page 1

45e jaargang I nummer 13 augustus 2007

redaktieadres: advertenties:

sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

19

20

BOERENKINDERKLEDING EFFE NOAR GEFFE

GEFFENSE KUNSTKOEIEN GAAN IN DE VEILING

Graag zien we ook dit jaar weer zoveel mogelijk kinderen uit ons eigen dorp verkleed in boerenkleding tijdens Effe noar Geffe. Alle kinderen die verkleed zijn en zich melden bij de kinderjury op de kinderspeulploats krijgen een traktatie! Vanaf dit jaar wordt de boerenkleding, die gratis geleend kan worden, niet meer via de scholen verspreid. De kleding kan op zaterdagavond 1 september 2007 tussen 19.00 en 20.00 uur worden opgehaald op het gemeenteplein bij het kraampje van de kinderwerkgroep. Alle kinderen die boerenkleding huren bij onze kraam, krijgen ook dan al een traktatie!

Na 6 inspiratievolle jaren, zal dit jaar de laatste presentatie van de kunstkoeien plaatsvinden tijdens het weekend Effe noar Geffe. De vraag om een koe te mogen beschilderen was nog enorm, maar besloten is deze keer de eer aan de leden van de kunstkring zelf te gunnen. Omdat de koeien niet meer molest bestendig geplaatst kunnen worden in de openbare ruimte heeft het bestuur van de Kunstkring Geffen besloten er definitief een punt achter te zetten. Geheel in lijn met de activiteiten tijdens Effe noar Geffe worden de koeien geveild. Omdat de kunstkoeien nog wel gebruikt kunnen worden in de eigen tuin is besloten de koeien te verkopen. Met de opbrengt hoopt de Kunstkring weer een nieuwe activiteit te kunnen bekostigen. Op zaterdagavond 1 september rond de klok van 20.30 uur zal er een veiling plaatsvinden van de kunstkoeien op het plein voor het gemeente huis. De veiling zal onder de bezielende leiding van Jan van Ravenstein gebeuren. \!Il Natuurlijk wordt gehoopt op grote ~-

Voor Effe noar Getîe 2008 zoeken wij 2 vrijwilligers die de infokiosk willen bemensen. In de kiosk wordt gedurende de zondag van Effe naar Geffe informatie aan de deelnemers en bezoekers gegeven over de markt. Als je van omgaan met mensen houdt, Effe noar Geffe een warm hart toedraagt en een heel leuke dag wilt hebben, is dit een prachtige uitdaging. Effe noar Geffe 2007 is een mooie gelegenheid een kijkje te nemen om te weten of dit iets voor je is. Belangstellende wil ik vragen even te bellen met 0651566374 of 5321063. Alvast hartelijk dank voor jullie reactie.

belangstelling onder de Geffenaren, daar de ko~ien toch een begrip zijn l" " ~ geworden m het dorp. ;1r,;; ~1 Het bestuur wil langs deze weg ~ ~~ iedereen heel hartelijk danken voor ~~l'J. de overweldigende belangstelling, ' crea~~eve mtspattmgen e~ grote liln~~ zet tJ.Jdens de afgelopen Jaren. --· ~

Bert van Laarhoven

«w

,iJI'1

•"

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 september (geldt ook voor e--mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklankeo@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

Makelaardij

we allemaal!

Aan-/ verkoo

egio B • • anc1er1ng

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

verhuur

Geld

ez1n www.woonkrant.nl

www.geldengezin.nl

z

~ a u e- en Adviesbureau bv

2& r-----

DESIGN ONTWERP·MNLEG ONDERHOUD-RENOVATIE

®

_ ..... <.)

Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certificaat voor woningen Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

~

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

Van Schllndcl B""""!IN>OP bouwt 11 80 jaar winulc-.., sc:holen, distributiecenlra, woningen en bedrfjfagebcuwen Bouwen is onze pnsle U t,erftent dat in allo

facetten vao ona wcirk en de kwaUMll ftn de uitvoering.

"Kwaliteit wint de strijd"

@ Alles vers uit eigen bakkerij ~

AUTO-EN O MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN

Bakkerij Brands

Dorpstraat 3 J

,i,""U#,~/ft~

5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612

Heegterstraat 34,5386CP Geffen,Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouworoep Bredeweg13 5386 KM Geffen tel: 073-5322961 fax: 073-5322232

mall@vanschijndel-bouwgroep.nl www.vansc:hljndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@ hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - 11itzending naar huize Heegt vr. 31 aug. 13.30 u Geert Platenburg 19.00 u za. 01 sept. zo. 02 sept. 09.30 u Geffe mmv WI.K. ma.03 sept. 19.00 u vr. 07 sept. 19.00 u za. 08 sept. 19.00 u zo. 09 sept. 09.30 u ma. 10 sept. 19.00 u vr. 14 sept. 13.30 u 19.00 u za. 15 sept. 19.00 u zo. 16 sept. 09 .30 u ma. 17 sept. 19. 00 u

Huwelijksviering Linda Strik en

NATIONALE ZIEKENDAG krijgt aandacht in het weekend van 7-8-9 september. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 4 september in Geffen - 2 oktober in Vinkel - 6 november in Geffen - 4 december in Vinkel. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk.

* avondmis

geen v1enng +Openluchtviering i.v.m. Effenoar * avondmis *avondmis+ koorzang H.Mis mmv Bandola's (+ kinderkerk) + H .Mis mmv Gemengd Koor * avondmis Huwelijksviering Chantal Verstegen en Pim Teurlings * avondmis H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) + H.Mis mrnv Gemengd Koor , avondmis met aanbidding tot 20.00 u

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij , Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencornité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 augustus: Thé van den Heuvel, 84 jaar ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. 3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 0 73 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: i nfo@leewika.nl w ww.leewika.n l

Maandag: D insdag: W oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN TUYL

LEEVVIKA

~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./ fax : (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager.nl

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13.00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uu r uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesolres (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO O F EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog / 80r detail en gevoel voor perfectie \.i:.- .

Omdat hel werkt ...... ....... . WILT UAFSLANKEN op een gezondeen natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernls schilders bundelt Jarenlange ervar ng r,-,et da modernste

Joy of perfect/on

technieken en producten. Ernis staat voer kwa teil in alle facetten.

Ernis schllderwerlcen Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

sch, derwerken

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpasse n.

*

Zeer scherpe rentetariev en.

*

Intensieve persoon lij ke begeleiding va n begi n tot het eind.

WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KL OOST ERSTRAAT 44 5 3 86 AT GEFFEN T EL .073 - 5325510 FA X 07 3 - 5325560

Bel voor af s praak:

E-mail info @vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 heeft het volgende motto: "Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor!" De stand is:€ 18.450,00. Hartelijk dank! Doe mee met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

ons werkgebied, het Maasland, en zal uit ca. 10 personen bestaan. Zij wordt begeleid door 2 maatschappelijk werkers, een man en een vrouw. Het gaat om 12 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Ze vinden plaats in een ruimte van ons hoofdkantoor in het Anton Jurgenshuis te Oss, Schadewijkstraat 6, tel 0412-623880. Op dit telefoonnummer kunt u zich aanmelden voor deelname. Voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar: Jos v.d. Berg 0412-625036 of Sjanny Bongers 0412-646051. Stichting Maatschappelijk Werk Oss

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel!

DANKBETUIGING KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

Liefdevol, warm en intens was het afscheid van Jes, ons mam, schoonmoeder en oma. Velen deelden samen met ons de dierbare herinnering. De vele kaarten, brieven, bloemen en persoonlijke woorden die we mochten ontvangen gaf ons heel veel troost in deze moeilijke dagen.

ZIEKEN COMITÉ DE SCHAKEL Enorm bedankt hiervoor. Woensdagmiddag 5 sept. a.s organiseert Ziekencomité De Schakel weer een gezellige feestmiddag in 't Oude Klooster. Dit i.v.m. Nationale Ziekendag. De middag begint om 14.00 uur en er zal een optreden verzorgd worden door Dhr. Biemans, bekend van Omroep Brabant! Degenen die graag bij deze middag aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anj a\ îngens te. 5324160. Ziekencomité De Schakel

ROUWVERWERKINGGROEP BIJ HET MAATSCILt\PPELIJK WERK IN OSS

Familie van Ravenstein Carel van Engelen

Op zoek naar een leuk baantie?! GEZOCHT: MEDEWERK(ST)ERS BEDIENING

Het maatschappelijk werk start een groep voor mensen, die hun partner verloren hebben door de dood. De ervaring leert dat praten met lotgenoten onder deskundige begeleiding heel positief kan werken voor rouwende mensen. Het overlijden van een partner is erg ingrijpend. Degene die achterblijft kan te maken krijgen met heel verschillende gevoelens, zoals: verdriet, eenzaamheid, hulpeloosheid, schuldgevoel, boosheid, lichamelijk klachten, enz. Wij willen deze mensen de gelegenheid bieden om, in groepsverband, deze emoties rondom het verlies een plek te geven. De groep staat open voor zowel mannen als vrouwen uit

VANAF 18 JAAR

AFWASHULPEN VANAF 15 JAAR

KEUKENHULP VANAF 16 JAAR

VOOR MEER INFO BEL: 073-5341 320 Kerkstraat 5a • www.deschansgeffen.nl 5


NAS AFBOUW BV Telefoon Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.t1aSafbQUw.t1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te v ragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~~

~

0

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Gaffensestraat 1A te Heesch.

SCHOENEN & SPORT

/Ji)SPIERINGS

R~!J:f/J:f~.iY.,o~JF

~"

q

=

2

~ ~

~

(I'

~ - ffH~ij

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

LeV!X

t·i*iHVif.iiLii·Jfä@

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties . Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.IWIELEN

LeV!X

fi'li•i•tiffüdllift levix Automatisering

Levlx AulomaHserlng

Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

Dorpslraot 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

■ l'li'Wii&IO!->

Levix Aulomclisering Wclstrcol 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090

TANKSTATION TAXI : :;',:;r;er voor .r!l•H•f'lf O '"'d •

~ 4~ 1 Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Jenny Heesbeen (59 j.) Ze stamt nog uit de tijd van gemeentesecretaris Antoon Wingens en gemeentebode Vonck. .. Na bijna 32 jaar neemt Jenny Heesbeen-van den Hurk afscheid van haar vertrouwde plek aan de balie op het gemeentehuis. Jenny is geboren in Oss ("met papieren'' zo zegt ze), maar haar ouders emigreerden n aar Australië toen ze 3 jaar was; haar enige broer was toen 10. Haar vader, die in Nederland bij Organon werkte, heeft daar gewerkt op een schapenboerderij en op diverse fabrieken; ze woonden op meerdere plekken, maar de langste tijd in Melbourne. Net als in Nederland in die tijd v olgde Jenny in Australië de Lagere School bij de nonnen, met aansluitend een opleiding vergelijkbaar met onze MULO. "Mijn ouders spraken N ederlands tegen me, maar ik antwoordde in het Engels. Daarom werkte ik enige tijd in een Nederlands gezin, om ook mijn moerstaal te blijven beheersen. Toen mijn vader overleed, wilde mijn moeder weer terug naar Nederland, ik was toen 16 jaar," vertelt Jenny. Aanvankelijk vond ze dat jammer, want ze had daar immers haar vrienden en vriendinnen. Een goede vriendin bezoekt ze nog regelmatig. 'Weer terug in Oss ging ik werken op kantoor bij Zwanenbergen daar was ik ' het zevende wereldwonder'. Iedereen kwam kijken hoe ' dat Australische meisje' er uitzag!" lacht Jenny. Ze solliciteerde in december 1975 bij de gemeente Geffen en volgde daar Annet van den Helm op, op de afdeling Bevolking. Ze was receptioniste, telefoniste en typiste. "We hadden toen nog maar een kleine groep van ongeveer 15 medewerkers; enkele collega's uit die tijd waren: Piet van Santvoort, Willibrord de Veer, Jeroen Veltman, Kees Tol, Harrie van Zutphen, Gerrit Strik, Martha Verharen, Harrie Verhoeven, Will van Tongeren. Behalve de telefoon aannemen en - het toen nog - naar buiten bellen voor de collega's, deed Jenny alle voorkomende werkzaamheden. "Ik was een manusje van alles: raadsstukken, begrotingen en brieven moesten nog worden uitgetypt door mij, op de gewone typemachine. Ik deed stencilwerk in de kelder, met de stofjas aan, om niet onder de inkt te komen zitten; zette koffie, bracht die rond en waste af!" De nieuwe tijd brak aan: ze maakte de fusie tot gemeente Maasdonk mee - de typemachine werd p .c. - de telefoon met 3 knoppen werd een centrale met nummers en namen op een scherm, waarbij je direct kunt zien wie er in

l

gesprek is - het aantal coliega·s steeg rot 100 (na- burgemeesters 'kwamen voorbij') - de schui:floketten \, ·erden vervangen door de front- en backoffice, waarbij aan de balie zoveel mogelijk mensen direct geholpen worden met b.v. bouw-, evenementen- en milieuvergunningen, kwijtscheldingen, invalideparkeerkaarten e .a" Jenny volgde cursussen om allrounder te worden; bij specifieke vragen wordt de afdeling ingeschakeld. De paspoorten en rijbewijzen worden tegenwoordig gemaakt door SDU en komen dan weer terug op het gemeentehuis. "Er waren veel nieuwe ontwikkelingen door de jaren heen, maar je groeit mee en ik heb het werk altijd graag gedaan, anders had ik het niet zo lang volgehouden!" zegt Jenny. Een dieptepunt was het overlijden van haar man Leo op 50-jarige leeftijd moktober 1995. "We ondernamen altijd alles samen en als je dan alleen komt te staan, zijn je collega's erg belangrijk. Petje af voor de medewerking die ik kreeg van het college, de hoofden en de collega's, tijdens de ziekte en het overlijden van Leo. Ook het verlies van haar collega's Will van Tongeren en Yvonne Moed, waar ze respectievelijk 22 en 12 1/2 jaar mee samengewerkt had, kwam hard aan. Jenny gaat nu Geffen verlaten. Zij kende iedereen en de mensen kenden haar! Voor de inwoners van Maasdonk was Jenny "het gezicht" van de gemeente! Het officiële afscheid voor collega's en genodigden vindt plaats op 13 september a.s., maar haar laatste werkdag is donderdag 30 augustus! Wie zich als Geffenaar geroepen voelt, mag Jenny gerust een handje komen geven: ze zit op baar bekende (wellicht versierde) plek! Ze zal dat zeer op prijs stellen, want ze heeft velen van u mogen aanspreken en verwijzen. Als zij er niet was, werd vaak gevraagd: "Waar is Jenny?" Jenny kijkt terug op een heel gezellige arbeidstijd en zal - na allereerst " een vakantiegevoel" - gaan genieten van veel leuke dingen: familie- en vriendenbezoekjes, zwemmen, wandelen, tennissen en reizen! We wensen Jenny een fijne vrije tijd toe en danken haar voor die vriendelijke uitstraling bij de entree van het gemeentehuis ... !

BEDANKT Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen met wie ik in de afgelopen 32 jaar contact heb mogen hebben hartelijk te bedanken voor het vertrouwen en vooral ook voor de gezelligheid die ik heb mogen ervaren. Van harte wens ik iedereen het allerbeste en wie weet tot ziens. Jenny Heesbeen

7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

~

De stamtafel was te gast bij Broellie-pop in de Geffense bosjes. De stamgasten werden zeer hartelijk verwelkomd en werden getrakteerd op voortreffelijk openingsmuziek van Twice a Lady. De Broellie-groep had voor POPFEEST "TERRA" een zeer sfeervolle en feestelijke omgeving gecreëerd. Een groots, stevig podium met daarnaast een Bastoren, waar de bouwkunst en degelijkheid van W v. Erp uit sprak. Aan de linkerzijde de oude zandberg met nog een enkele zwaluwnest, rechts zandhopen met een uitdaging voor de kinderen om er kastelen, torens en andere fantasiewerken te bouwen en aan de achterzijde een ruime bar, de ingang en gelegenheid voor een hapje tussendoor. Langs de toegangsweg kon men kolie gedichten lezen, die de wonderen der natuur en de eenheid van mens en natuur omschreven. (Pracht-idee!!!) Broellievoorzitter Paul Wagemakers had er al zijn energie en

■.

•• ••• •• •• •• •• •• •• •• ■

••••••••

_....,.

mschool vinkel - - - - ------

VAN SCHIJNDEL KEUKENS Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073•5325055 info@vanschijndelkeukens.nl ~~~ www.vanschijndelkeukens.nl

CITY LINE" K

E

u K

E

M

s

ne_>s..tgs:...

schüller.,.. KOCHEN" O A.rdinea

...tllllllllr

RELAXED OP WEG ?? -

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

&lE:::

Openingstijden van onze showroom zijn: Maandag Urn Donderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00·16.00 uur

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau ~ C> p

p E H"'H 3c:I ij

I< .24-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

fantasie ingelegd. 14 Dagen lang heeft hij er gebivakkeerd. Heel de omgeving was keurig opgeruimd. Het leverde twee containers vuil op. BroelliePop 2007 werd zo niet alleen een fantastisch muzikaal-, show- en cabaret- gebeuren. Het werd tevens een moment van bezinning op de creatieve functie van het mooie gebied rond de "Geffense Bosjes". In deze periode werd duidelijk, dat dit gebied misbruikt wordt door crossers, met zware en lichte motoren. Dat er nachtelijke drankfeestjes zijn met openvuurtjes(vuren), luide muziek en nachtbrakerij en gedoe met spuit en pil. Ja "al wat God verboden heeft", blijkt daar plaats te vinden tot diep in de nacht!!! De politie van Maasdonk gedoogt dat alles, met het idee van: "ze moeten toch ergens kunnen rotzooien". Het is treurig, als men ziet hoeveel rommel en vuile troep hier en daar wordt achtergelaten. Daarom luiden we met de Broellie-hoop. de omwonenden, de echte recreanten, en natuurbeheer hier de NOODKLOK. In samenwerking met de gemeente Oss, (het Ivovan-Dinther-pad aan de westkant van de plas geeft de grens aan tussen Oss en Maasdonk), moet er echt hard aan gewerkt worden, dat het vuil van recreanten in de

ADMINISTRATIEKANTOOR

De beste partner voor uw financiële administratie

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


aanwezige vuilnisbakken terecht komt. Dat het een veilig oord is voor recreanten. Dat het gebied even na zonsondergang verboden terrein is en er geen plaats is voor lawaaimakers, vuurtjesstokers en ander gespuis. Broelliehoop wil dan ook initiatieven gaan nemen om op het Geffense deel en wel op de plek, · waar nu het festival is gehouden, een natuurtheater te ontwikkelen met beheer, zodat er in die kwetsbare omgeving rust komt en meer controle wordt uitgeoefend. In Geffen groeit en bloeit de toneel- en musicalcultuur. Dan is daarvoor meteen een schitterend decor in de openlucht en kunnen er jaarlijks meerdere openluchtactiviteiten plaats vinden. Want Broelliepop houdt er na nog een jaar mee op, dan is de CIRKEL rond en zijn de 4 elementen: lucht (wind) aarde, water en vuur aan de orde geweest. In het begeleidend programma van alle optredens, staan interessante gegevens vermeld over het dierenleven in en rond de plas en de geschiedenis van de heide, haar bewoners en de sprookjes en huiververhalen. Het was voor ons een ware beleving te ervaren met hoeveel inzet en idealisme aan deze optredens wordt gewerkt door die enthousiaste Broelliehoop, die wij graag willen onderscheiden met: .TOP- SUPER-TOP!!! Regelaar Geertjan v. Nistelrooy danken wij hartelijke voor het warm onthaal. Wij hopen, dat de iniatieven tot bescherming van het gebied en de oprichting van een natuurtheater van alle kanten steun krijgt. De fa. Heijmans, eigenaar van dit stuk zandgebied kan er eer en roem mee vergaren. Mogelijk kan het ook een grensoverschrijdend project worden van Maasdonk in samenwerking met Oss: de naam kennen we al: Natuurtheater "DE GEFFENSE BOSJES". De Geffense kermis had gunstig weer. De organisatie verliep vlotjes, dank zij het door de gemeente ingehuurde organisatiebureau. En zo was er een mooie attractie bij gekomen. Vinkel en Nuland zullen nu ook wel meer vermaak krijgen. En de ambtenaar van dienst kan zich met ernstige zaken bezig houden. De Dorspstr. rond Gouden Leeuw en Akkertje werd één Feestplein. Jammer, dat de samenwerking tussen Akkertje en de Leeuw niet echt zichtbaar was. Het lijkt op afbakening van zaken. Maak er toch één feesttent van!!! Wellicht op "Effe noar Geffe"!! ! Foei, foei, de gemeente MAASDONK, toch al een kwetsbare gemeente, kwam weer eens in het nieuws met coalitieperikelen. Het belang van Maasdonk lijkt hen EEN WORST te wezen. Het kraakt en krukt en tobt en pruttelt maar voort: "Ik wil •niet met die en ik niet met die ander". We zouden toch opnieuw beginnen en het "oud zeer" vergeten. We willen toch allemaal het belang van Maasdonk dienen. Daar is de RAAD toch voor gekozen. De VP.M. wordt uitgesloten, de partij Maasdonk voelt zich afgewezen, misprezen. Dat dure, door iedereen on-

derscbreven RAPPORT lijkt in de la te liggen. Maasdonk bereidt je maar voor op een herindeling en richt wat schandpalen op. Jan van Erp (de smid) doemt weer op achter het aambeeld, slaand op krom onwillig ijzer. Er rest: Een burgemeester met onbekende bestemming, waarvan de goedblijfdatum is verlopen, een secretaris en griffier, waarvan je maar niets verneemt dan het uitschrijven van dwangsommen voor wat nu!feloze zaken. De wethouders blijven nog actief, maar het moet toch verlammend en frustrerend werken. Het !.ijkt ons duidelijk, dat Dorpsbelangen en C.D.A. verder moeten met een derde partij erbij. Dorpsbelangen heeft de RAAD in een wurggreep gehouden. Laat die partij de enig juiste weg inslaan!!! Een 3e wethouder van buiten aantrekken, maar dan een met een sterke persoonlijkheid, een echte krachtpatser, die uitvoering geeft aan de aanbevelingen in het rapport. En verder de raad onder curatele stellen; een evaluatiecommissie benoemen, op internet een bombardement loslaten op geklungel. Hoe verder??? Wij weten er geen RAAD meer mee en kunnen er geen touw aan vastknopen. Er is nog goed nieuws te melden: De Zeldenrust is op "Effe noar Geffe" 2008 weer compleet in gebruik.; de garantie is afgegeven en door alle partijen ondertekend. Piet van Erp feliciteren wij met het verwonnen Koningschap. Van stamtafel 265. Voor op- en of aanmerkingen, de Prins tel, 0412-640982 met een nieuw e-mail adres theopri@live.nl. Volgende stamtafel 9 september weer in café Govers bij HELMA en PAUL na de HOOGMIS. Hauw doe.

EEN MAND VOL GOEDE WENSEN... ! Samen genieten ze nog na, van een perfect gouden bruiloftsfeest. De 50 rode rozen laten weliswaar hun blaadjes al bijna allemaal vallen, maar een mand vol wenskaarten, een fotoalbum, een reischeque en een prachtig jubileumboek met indrukwekkende verhalen, gedichten, foto's en knipsels gemaakt door de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, zullen blijvend herinneren aan het gouden huwelijksjubileum van Tien en Mien van Bergen! We praten na over toen en nu. Tien (74 j .) is een geboren en getogen Geffenaar en woont al vanaf zijn geboorte aan de Bredeweg. Daarom wil hij daar voorlopig nog niet weg! Hij is de zoon van Johanna van den Akker en Johan van Bergen. Zijn oudere zus Klaar leeft nog en zijn jongere broer Piet is overleden. Tien z'n vader - bij de ouderen onder ons bekend als de man met het stijve been - was sigarenmaker. ''In de 9


'vurkamer' werd thuis de tabak verwerkt" weet Tien. ''Wim.lee, Bart en Huub van Linder en Jantje Diks waren vaders helpers". Tien moest als kind ook wel eens tabak 'striepen': de harde stengel uit de plant halen. In en na de oorlog was het afgelopen met het sigaren maken, want er kwam geen tabak meer uit Indonesië. Vader van Bergen verwerkte toen nog wat teelt uit eigen land. Tien heeft een fijne jeugd gehad, zo zegt hij . "We moesten thuis wel meehelpen, maar mochten daarna gaan spelen." Dat 'spelen' pakte een keer helemaal verkeerd uit. "Met vrienden vonden we wel eens handgranaten en die werden dan vaak 'leeggepulkt' . Dat kunstje wilde Tien ook wel eens nadoen met een knopspeld; de ontsteking ging af en hij verloor daarbij een stuk van zijn duim! Met een nog lang niet genezen duim liep Tien ook nog vanuit het ziekenhuis te voet naar huis, want hij bad daar geen goede aard! "Ja, ik was een beetje een aparte!" Tien leerde het vak timmeren op de ambachtschool, maar in die tijd kon je moeilijk aan werk komen. "Ik fietste rond en keek waar ze aan het bouwen waren. In Vught bood ik me aan en werd meteen aangenomen!" zegt Tien. Hij werkte bij meerdere bouwbedrijven; zijn laatste werknemer was bouwbedrijf van de Werff, dat later werd overgenomen door van Oss, waar hij als uitvoerder werkzaam was. Hij maakte de 40 jaar vol! Zijn vakmanschap is na zijn pensioen niet verloren gegaan, want Tien timmert fanatiek mee in de Effe-noarGeffe-bouwploeg, die onlangs i.s.m. Carbone manegestallen opknapte in Rosmalen. Mien Korsten, geboren in Nuland, is de dochter van Jan Korsten en Drieka van Venrooij en komt uit een gezin van zeven kinderen. Ze is de 3e in de rij en herinnert zich nog heel goed de droeve dood van haar broertje Ad, door een verkeersongeval. "Zulke levensmomenten vergeet je niet meer." Mien volgde aansluitend op de lagere School, de 8e klas voor de huishoudelijke vakken en werd daarna 'verhuurd' op Coudewater. "Als 13-jarig meisje moest ik daar best hard werken. Zo'n grote keuken schoonhouden en de vloeren schrobben was toen heel anders dan nu, want je had geen goede materialen." Na nog een werkhuis, kwam Mien bij slagerij van Ravenstein in Geffen terecht en deed daar gedurende 5 jaar het huishoudelijk werk. Wassen, strijken, het huis schoonhouden en na sluitingstijd de winkel schoonmaken. "De slagersjassen moesten nog door het stijfsel gehaald worden in die tijd." In die periode werd ze 'ontdekt' door Tien. "Harrie van Ravenstein heeft het vaak gezegd: Als er iemand zijn schoenen versleten heeft voor zijn meisje, is Tien het wel. Hij heeft nogal eens op en neer gewandeld langs de winkel!" lacht Mien. 10

Vader Korsten ging uit op informatie, wie de Geffense jongen wel was ... Tien bouwde zelf een stuk aan het ouderlijk huis en ze trouwden op 8 augustus 1957. De trouwjurk voor Mien, was geen probleem: die mocht ze lenen van haar mevrouw Ras - van den Eerenbeemt, waar ze toen werkte. Een prachtige jurk, waar ze niets aan hoefde te vermaken! Mien en Tien kregen vier dochters: Henny, Anja, Jacqueline en Jolanda. "Het gezin komt op de eerste plaats! We hebben er vier heel fijne schoonzoons Ad, Ramend, John en Richard bij gekregen en inmiddels hebben we negen kleinkinderen: Angela en Marc, Dimphy, Danique en Dany, Raoul en Ralph en Iris en Tom. Ze komen altijd graag naar opa en oma, om te logeren of te kaarten. Elke zondag komt iedereen thuis." "Als het zondag is geworden..." zo vertolkten de kleinkinderen de zondagacitiviteiten in het feestliedje voor opa en oma! De duiven zijn de grote hobby van Tien. Zijn eerste duiven kocht hij van Harrie van Grunsven. Hij was nog te jong om lid te worden van de duivenvereniging en daarom werd zijn vader lid in Oss, omdat Geffen nog geen club had. Tien weet spannende duivenverhalen te vertellen. Die zijn ook al opgetekend door Ruud Verhagen, die bezig is met een boekje over 60 jaar duivensport in Geffen, dat volgend jaar uitkomt. Daarin zult u 1ezen over de Ark van Noë, die Tien en Tiny van Lee samen bouwden namens de duivenclub voor de carnavalsoptocht. Ze hadden alles aan boord: schapen, geiten, kippen en natuurlijk duiven, maar ook de fles ' snevel' ontbrak niet.. .! "Tegenwoordig moet de duivensport het in huize van Bergen echter afleggen tegen de voetbalsport"' merkt Tien op. De kleinkinderen Angela, Marc, Dimphy, Danique, Dany en Ralph zijn talentvolle voetballers en enkelen trainen er zelfs bij de KNVB. ''Als ze alle zes thuis spelen, zijn we de hele zaterdag onder de pannen!" zeggen opa en oma van Bergen. Raoul houdt het nog bij opa's duivensport: hij verzorgt computeiwerk bij de kersverse gefuseerde duivenclub "De Spoetnik"! Mien en Tien van Bergen kijken terug op 50 mooie jaren, met natuurlijk ups en downs. Beiden zijn ze positief ingesteld en genieten vooral van de leuke activiteiten met de kinderen en kleinkinderen, de familiebezoeken en fietstochtjes en natuurlijk van de duiven achter in de tuin. Als cadeau mochten ze van de kinderen een reis naar keuze uitzoeken, maar het liefst gaan ze met het hele gezin! Proficiat!


WHV GEFFEN IN ACTIE VOOR EFFE NOAR GEFFE Nog even en het is weer Effe noar Geffe-tijd! Het evenement is natuurlijk voor Geffen en haar omgeving de traditionele afsluiter van het zomerseizoen met haar geheel eigen sfeer en gezelligheid. Al voordat deze eerste zondag van september aanbreekt, is het mogelijk om de Effe noar Geffe sfeer op te snuiven. Gezien het tegenvallende financiële jaar in 2006 vond de Geffense Winkeliers Horeca vereniging het namelijk tijd voor actie. Men heeft een activiteit in het leven geroepen die het mogelijk maakt om Effe noar Geffe te steunen en hier ook nog eens uw eigen voordeel mee te doen: Vanaf dit moment zijn namelijk unieke Effe noar Geffe gadgets te koop. De opbrengst van de verkoop van de producten komt geheel ten goede aan het evenement. Door die unieke 'wannahaves' in huis te halen, haalt u niet alleen een nuttig, authentiek of gewoon leuk Effe noar Geffeproduct in huis, u helpt hierbij ook de toekomst van Effe noar Geffe veilig te stellen. En wie wil dat nou niet? Dus gauw naar de winkel om die vlag, das, mok, pet of zakdoek te halen! Tot Effe noar Geffe! De volgende winkeliers doen mee aan deze Effe noar Geffe actie en verkopen dus die erg leuke Effe noar Geffe producten: Bakkerij Brands, Bosch van Erp, De Gouden Leeuw, Creativos Reclame & Events, Dieren-

keld om de problemen die zich vorig jaar voordeden, te voorkomen. Dit keer waren er echter geen oververhitte, maar onderkoelde wandelaars ... De Geffenaren zetten weer hun beste beentjes voor! Enkelen hadden al een "traininkje" van 80 km. achter de rug in de Kennedymars van Someren. Behalve de reeds vermelde (ongetrainden) Frank van Krieken, Martijn van den Hoogen en Wouter van den Hoogen, werd die lange afstand eveneens met succes overbrugd door Hans Schuurmans, Hans Heesakkers en Lambert van Schijndel! De kenners vinden weliswaar de vier dagen lopen, toch zwaarder! De kilometervreters waren (voor zover bij ons bekend): 30 kin.: Bets van Heesch-Tineke van Rijn - Jo Spierings. 40 km. : Gerda van de Akker - Annemarie van Erp Marijke van Galen - Annie van der Heijden - Corry Hondong - Antoine Jansen - Ad de Lange - Christel de Lange - Hans van Leeuwen - Anita van Lith - Chantal van Oort - Thea van Oort - Ans Peters - Annika de Poot - Gerald de Poot - Arina Romme Jolanda Staal - Luuk Staal - André van Wanrooij - Louisa van I" Wanrooij. , 50 km .: Lambert van Schijndel - Hans Schuurmans. Proficiat!

~_!~~~~ ~ _

~~

_

speciaalzaak De Kinderen, Gera's Bloemdesign, Govers Friture, Spierings Mode & Sport, Kapsalon Koppig, Keurslagerij Van Tuijl, De Schans, Poelierderij Jo van Druenen en Rianne Mode.

WANDELEN TEMIDDEN VAN VELEN! Na de Eéndaagse van Nijmegen van vorig jaar, was er dit jaar weer een Vierdaagse! Naast een gewijzigde startprocedure voor de 40 km. individuelen en parkoersaanpassingen ( over de brede Waalkade i.p.v. de smalle ringstraten in de binnenstad) waren sportpsychologeu en weerdeskundigen ingescha-

JONGERENDAG VOORDE BRUGKLASSERS UIT MAASDONK De parochies van Nuland en Vinkel, geven de vrijwilligers uit Geffen, Nuland en Vinkel de gelegenheid om voor de 9de keer voor de brugklassers uit Maasdonk de jongerendag te organiseren. Op zaterdag 22 september in "de Den" in Vinkel beginnen we om 15.30 uur met het programma, rond half 6 soep en broodjes eten en daarna een gezellige disco, om 22.00 uur kunnen jullie weer opgehaald worden. Jullie krijgen nog een uitnodiging om je op te geven, heb je die rond 10 september nog niet gehad bel dan naar Annie Heesakkers 06-42989277. 0 ja, alles is gratis dus laat je portemonnee maar thuis. Tot ziens de vrijwilligers

VERLOREN een gouden slavenarmband, hopelijk heeft iemand de armband gevonden. Tegen beloning terug te bezorgen aan: Mevr. van Erp Papendijk 32 Geffen, tel: (073) 5321940 11


@ GBv1EENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.JM. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073-534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. 12

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur. INVOERING KWALIFICATIEPLICHT IN LEERPLICHTWET PER 01-08-2007 Er vallen nog steeds te veel leerlingen uit in het onderwijs. De bestrijding van voortijdig schoolverlaten is een speerpunt van het huidige kabinet. Daarom wordt per 1 augustus 2007 de kwalificatieplicht tot achttien jaar ingevoerd. Wat verandert er voor de leerling? voor 01-08-2007: -Leerlingen waren volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 werden. -Daarna waren ze partieel (gedeeltelijk) leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 17 jaar worden. Die gedeeltelijke leerplicht was moeilijk te handhaven en veel zestien- en zeventien jarigen verlaten dan ook vo01tijdig het onderwijs. na 01-08-2007 -Om schooluitval te bestrijden wordt in de Leerplichtwet 1969 daarom de partiële (gedeeltelijke) leerplicht vervangen door de kwalificatieplicht tot de l 8e verjaardag. -Leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Alle jongeren die dan nog geen startkwalificatie hebben zijn daarna tot hun 18e - of tot het moment waarop zij een startkwalificatie hebben behaald -kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO of MBO diploma op niveau 2 . Ze moeten een volledig onderwijsprogramma volgen dat is gericht op het halen van de startkwalificatie. Dit kan volledig dagonderwijs zijn, maar ook een combinatie van leren en werken via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO. Overgangsregeling Voor de 17-jarige die in het schooljaar 2006-2007 onder de gedeeltelijke leerplicht vallen, geldt dat zij per 1 augustus 2007 niet kwalificatieplichtig zijn. Voor deze jongeren is het gezien de korte invoeringstijd van de regeling een uitzondering gemaakt. Toch is het voor deze j ongeren ook belangrijk om alsnog hun startkwalificatie te halen. Zij zullen dus bij schooluitval worden gemeld bij Way-2-go. Way2go is bedoeld voor voortijdige schoolverlaters tot 23 jaar. Een voortijdige schoolverlater heeft in de toekomst minder kansen op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk te kijken naar mogelijkheden en perspectief voor de toekomst. Way2go geeft mogelijkheid om uit te zoeken wat mogelijkheden en kansen zijn voor verdere scholing en arbeidsbemiddeling. Bezoek de site www.way2go.nl voor meer informatie Uitzonderingen Sonunige jongeren missen het verstandelijk vermogen


l

'

om -een startkwalificatie te halen. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudige gehandicapte kinderen zijn daarom vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Verder kent de Leerplichtwet in artikel 5 een vrijstellingregeling voor individuele gevallen waarin in sprake iswvan lichamelijke of psychische gronden die een jongere ongeschikt maken om tot een school of instelling te worden toegelaten. Deze bepaling is ook van toepassing op de kwalificatieplicht. Omdat de wijziging in de wet voor veel jongeren grote gevolgen heeft, start er half augustus een landelijke publiekscampagne.

Er wordt met kruisboogwedstrijden goed gescoord door de volwassen schutters. In de jeugdklasse schieten Rens van Orsouw en Dennis Coppens mee. Na de plensbui werd de heilsdronk met de koningswijn gehouden in het clubhuis "Ons Doel". Op de foto ziet u in het midden de kersverse gildekoning Piet van Erp, met links van hem, die van vorigjaar Jan van der Heijden en rechts van hem hoofdman Ad van Zandvoort. De zilveren beker, waar Piet uit drinkt, is door hem en Tonny aan het gilde geschonken toen hij de vorige keer koning werd in 2003.

PIET VAN ERP WEDEROM GILDEKONING Bij de aftocht van het Sint Jorisgilde na het Koningschieten, op kermiszondag, stortte er nog net een fikse "zegening" over de gildes toet. .. de dag zelf was zonnig verlopen ... dit keer bij molen "De Vlijt"! Voor de tweede keer werd Piet van Erp gildekoning en daarnaast schoot hij twee van de drie prijzen bij het aansluitende prijsschieten! De achterdochtigen spraken van een familiecomplot... immers: vorig jaar werd zwager Jan van der Heijden, gildekoning en neef Stijn burgerkoning en voor die tijd werd schoonzoon Erwin reeds tweemaal burgerkoning... ! De geleerden stonden niet verbaasd: "Piet is een van onze beste schutters!" Piet zelf laat iedereen in zijn waarde en vertelt rustig, dat hij maar weinig tijd heeft om extra te oefenen! Antoon Rom.me kondigde de schietactiviteiten met veel verve aan, zoals we dat van hem gewend zijn, aangevuld met gilde-anekdotes, technische uitleg en molenspreekwoorden. Tussendoor kwamen ook de bezoekers aan het woord. Antoon stimuleerde persoonlijk de jeugdleden die meededen met het prijsschieten, door een prijsje uit te loven voor hen die de vogel zouden raken! Een mooie rijm van de hand van Gwen en René Vogels over de vogel die Gwen weer had gemaakt, werd voorgedragen. Gwen maakt jaarlijks 3 vogels voor het koningsschieten en de versiering van de vogel verwees dit keer naar het jaar van de molens. Enkele leden van het Lambertusgilde uit Maren-Kessel gaven acte de presence: "We komen elk jaar naar Geffen toe!" Ook zij zullen, volgens de kenners, zeer waarschijnlijk eenmaal vrouwen toelaten in hun vereniging ... Het Sint Jorisgilde profileert zich goed. In haar relatief korte bestaan hebben de leden zich ingezet om zich te ontwikkelen tot een volwaardige vereniging: een mooie jeugdgroep is actief met vendelen, schieten, en recent met bazuinblazen door Dennis Coppens en Lorenzo van der Dussen!

Piet schaart zich voor de 2e keer in de rij van gildekoning(inn)en en "mag" dus weer een nieuw zilveren schild bedenken en schenken voor op het bekende rode gildevest. Daaraanhangen al zilveren plaquettes met verschillende persoonlijke symbolen van hobby's en werk van de gildekoning(inn)en tot nu toe: een zilveren hart (Conny van der Dussen), molen de Zeldenrust (Gerard Gerrits), het gezin (Conny van der Dussen), graafmachine (Piet van Erp), paard - vrachtwagen (Piet van de Wetering), boek - motor - afbouw (Albert van Orsouw), plafond/ wanden - een 7 van de 7e koning (Jan van der Heijden). En dan is er nog de zogenoemde "Leugenvogel". Dat is de reservevogel die gemaakt wordt, voor het geval de vogel te snel wordt afgeschoten, zodat nog niet iedereen de kans heeft gehad. Deze leugenvogel wordt bewaard tot volgend jaar, om daarop te oefenen voor het koningschieten in 2008. Kees van der Doelen zegt daarbij zijn 'beste kruisboogje' weer te willen voorzetten, want eenmaal denkt hij gildekoning te worden. "De tiende koning (2009) lijkt me wel wat" zegt Kees. Dat is toch net iets leuker dan alleen maar steeds Landjonker te worden...

TOREN"KLANKJE" Openluchttheater of (open)luchtkasteel. ..? 13


U bent zwanger? Van harte gefeliciteerd! Voorspelt u de juiste geboortedatum van uw kind? Dan storten wij€ 100,- op een RABO Rendemix Rekening op naam van uw kind* Regel

nu al uw financiële zaken en geef uw kindje de best mogelijke st art dan

hoeft u na de geboorte alleen nog maar te genieten van uw kind!

*vraag naar de actievoorwaarden bij een van onze bankwinkels of maak een afspraak met een adviseur. Tel.nr. (0412) 45 77 77 www.rabobank.nl/bernhezemaasland

Rabobank


SCOOTMOBIELTOCHT OP 8 SEPTEMBER

AFSLANKEN? DAN IS DE E.G.A. IETS VOOR U!

Geachte dames/heren, Evenals vorige jaren zijn wij van plan een scootmobieltocht te organiseren voor alle Maasdonkse gebruikers van een scootmobiel op zaterdag 8 september 2007. Het is de bedoeling dat wij een passende route rijden door de mooie omgeving van Maasdonk, zeker niet langer dan 25 km. Wij willen speciaal voor deze groep mensen een leuke dag samenstellen. Wij willen dan in groepjes van 5 deelnemers rijden met daarbij enkele fietsers om te helpen bij het oversteken en bij andere dingen, mochten die onverhoopt gebeuren onderweg. Wij zullen ook een auto met aanhanger ter beschikking hebben voor scooters die onderweg pech krijgen.

Misschien kent u E.G.A. Nederland al. Van vrienden, familie, kennissen ofmisschien bent uzelf(oud)cursist. .. Voor de mensen die ons nog niet kennen maar ook voor hen die ons wel kennen, stellen wij ons zelf graag nader voor. E.G.A. Nederland, voorheen de Eerste Goudse Afslankclub, is een internationale club voor betere voedingsgewoonten. En die betere voedingsgewoonten, gezondere samenstellingen en hoeveelheden van de dagelijkse maaltijden, hebben als voordeel dat onze cursisten gemiddeld 2 tot 3 pond per week afvallen. Maar ook voor die mensen die graag in gewicht willen toenemen, biedt de gezonde aanpak van E.G.A. Nederland uitkomst. E.G.A . Nederland heeft een eigen eetwijzer, eigen receptenboeken en een breed assortiment eigen 'gezonde' produkten. De Cursus Goed Gewicht is betaalbaar voor iedereen. Nu€ 5,- inschrijfgeld en€ 5,50 cursusgeld per week. Snel gewicht verliezen kan iedereen. He1aas zit dat gewicht er meestal nóg sneller aan. Het is de kunst die pondjes er ook afte houden. Een kunst die E.G.A. Nederland verstaat. Onze cursisten leren op basis van gezonde voeding mét 3 vo11e maaltijden per dag, om te gaan met voedingswaarden. Geen dure liflafjes maar gewoon met de pot mee-eten. Dat houdt het betaalbaar, daardoor houden zij èn het gezin het vol. Een unieke, gezonde aanpak waarmee zij gemiddeld 2 tot 3 pond per week afvallen. En die pondjes, mits men 'gezond' blijft eten, blijven er ook af? Kiezen voor de Cursus Goed Gewicht van E.G.A. Nederland resulteert niet alleen in gewichtsverlies. Dat resulteert ook in een gezondere levenswijze. Info: Tel. 073-532 1749 of 06-309 807 98

De mensen die voor deze tocht in aanmerking komen kunnen zich tot 7 september 2007 melden bij: Voor Geffen: Mevr. Siena van Erp, tel. 532 1954 Voor Nuland: Dhr. Wim van der Linden, tel. 532 1588 Voor Vinkel: Dhr. Christ van Leijden, tel. 532 2095 Met vriendelijke groeten, namens de 3 KBO 's in Maasdonk, Wim van der Linden

Gymnastiek Vereniging

Beste ouders, verzorgers, In september 2007 willen wij weer, bij voldoende belangstelling, starten met een nieuwe serie peutergym. Onder leiding van Cissy en Hena, onze enthousiaste leidsters, kan uw peuter zich lekker uitleven. De tien lessen worden gegeven in De Bonkelaar wekelijks op maandagochtend van 09.00 tot 09.45 uur. Bij voldoende belangstelling zal er een tweede les zijn van 10.00 tot 10.45 uur. We starten op maandag 10 september 2007; de laatste les is op maandag 19 november 2007. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud dan mag hij of zij mee komen doen. De kosten bedragen slechts € 22,00 voor 10 lessen. Als u belangstelling hebt voor deze peutergym, kunt u uw kind aanmelden bij Hena Schouten, tel. 5341171. Wacht niet te lang, want vol = vol ! Met vriendelijke groeten, Gymnastiek Vereniging Geffen

GEVONDEN Trainingsjack van PS.V maat 140/152, bij de molen de Elshof gevonden. Inlichtingen Tel. 532 2823.

I

ERNIS ~

schilderwerken

Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www. ernis.n l 15


3E GRASHANDBALTOERNOOI KPJGEFFEN Het 3e grashandbaltoernooi staat alweer voor de deur. De uitnodigingen zijn de deur uit voor het grashandbaltoernooi op zondag 9 september. Alle handbalteams in de regio kunnen zich vóór l september aanmelden voor dit toernooi. Aspiranten, dames, heren, jeugd, gemengde en recreanten teams zijn welkom. De organisatie heeft als uitgangspunt gekozen om zoveel mogelijk teams de gelegenheid te geven om deel te nemen. Dankzij de medewerking van voetbalvereniging Nooit Gedacht kan KPJ Geffen gebruik maken van het eigen terrein aan de Vlijmdstraat uitgebreid met de trainingsvelden van Nooit Gedacht. Hierdoor zal het maximum van 24 teams per dagdeel kunnen starten aan de wedstrijden die voor de aspiranten steeds 2x 7 minuten en voor de senioren 2x l O minuten zullen duren. De voormiddag zal worden gevuld met asprranten en jeugdteams zodat zij volledig tot hun recht komen. Daarna kan het publiek na een korte pauze 's middags nog eens genieten van de senioren en recreantenteams. Evenals vorig jaar zijn er natuurlijk prijzen te verdienen en niet vergeten de eer en de gezelligheid die bij de KPJ Geffen altijd ruim voldoende aanwezig is. Dus ... roep je vrienden, collega's, familie of verenigingen bij elkaar en vorm een team, minimaal 1 keeper en 6 veldspelers

enje kunt aan de slag. Meld je vóór 1 september a.s. aan bij Miriam Bouwens, Simon v.d. Berghstraat 42, 5386 CE GEFFEN, Tel: 073 - 532 45 92 / 06- 3415 88 13 of per e-mail: miriam.37@home.nl. Geef de naam van je team door, de gemiddelde leeftijd en eventueel je ervaring met handbal. Graag tot ziens op 9 september.

BEDANKT! Wij willen iedereen bedanken voor onze onvergetelijke dag die we mede namens jullie hebben gehad op 8 augustus jongstleden. Ons 50 jarig huwelijksfeest werd een geweldig leuke dag mede namens de kinderen, kleinkinderen, de Gouden Leeuw, burgemeester, WIK en een ieder die heeft mee gefeest op deze dag! Tevens willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten die wij hebben mogen ontvangen. Groetjes Tien en Mien van Bergen - Korsten

GEVRAAGD Nette, betrouwbare hulp in de huishouding voor 1 halve dag per week. Werktijden in overleg. Goede verdiensten. Voor informatie kunt u bellen met 06-51341028 Graag na 18.00 uur bellen.

Van Soest

~~

~ Partners accountants en be!ast;ngadviseurs

Kent u, als ondernemer, deze loontechnische begrippen??? Zoja: Mogelijk twijfelt u or u er wel genoeg van weet en hier goed mee omgaat. Dan adviseren wij u met ons contact op te nemen!

Zo nee: Neem dan zeker even contact met ons op! Interesse? Neem voor een vrijblijvend kennjsmakingsgesprek contact op met eén van onderstaande personen onder nummer: 0413 - 29 31 92: Camiel Stokkennans of Frank Hanegraaf.

16


COLLECTE RODE KRUIS GEFFEN

COMPUTERHOEK GEFFEN

In de week van 24 t/m 30 juni 2007 is er in Geffen

Bij de Computerhoek Geffen in het Oude Klooster wordt, met hulp van gratis begeleiding van vrijwilligers, aan iedere 55-plusser de mogelijkheid geboden om te leren omgaan met de computer. De lessen geschieden geheel op ieders eigen tempo en met zoveel tijd en keren als men behoefte heeft om het een en ander eigen te maken. Introductie: Vanaf maandagmiddag, 10 september a.s. starten er weer lessen beginnersinstructie voor het computer-gebruik, voor Internet en E-mail. In deze lessen kun je kennismaken met de verschillende mogelijkheden van de computer. Een aantal basisbegrippen worden uitgelegd en er wordt geoefend met de muis en het toetsenbord. Tevens maak je kennis met E-mail, met o.a. het ontvangen en verzenden van berichten. Ook het kijken op internet, het opvragen van informatie over allerlei onderwerpen, dit alles komt aan de orde. Internetbankieren: Vanaf 13 september wordt er op elke donderdag begeleiding gegeven bij alle zaken die te maken hebben met internetbankieren. Zo leer je dan gemakkelijk om al je bankzaken op een veilige manier af te wikkelen. Vrije inloop: Op deze middagen kan men vrij binnenlopen voor informatie of om gezellig met elkaar ervaringen uit wisselen en daardoor van elkaar te leren. Ook is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij de navolgende aktiviteiten. Digitale fotobewerking: Hierbij kan men dan ervaring opdoen met het opslaan van foto 's vanaf de digitale fotocamera naar de computer, deze foto's te bewerken, ze te archiveren of af te drukken. Kaarten maken: Hierbij wordt uitleg gegeven en er kan geoefend worden hoe allerlei kaarten, al of niet foto's, worden samengesteld en afgedrukt. Dergelijke kaarten kunnen voor allerlei gelegenheden en doeleinden worden gebruikt, zoals met Kerstmis en Nieuwjaar, verjaardagen of als uitnodiging voor familiefeestjes, enz. Heb je interesse? Voor informatie kun je terecht bij: Jo Wolf, tel. 53 23 091 of Albert v. Santvoort, tel. 53 22 141

gecollecteerd voor het Rode Kruis. De opbrengst bedroeg 1101,61 Euro. Namens het Rode Kruis heel veel dank voor u w gift. Maar zeker ook heel veel dank aan alle collectanten, zonder hun inzet was dit mooie resultaat niet mogelijk geweest.

Een speciaal woord van dank aan de Hr. Geurts die al 10 jaar heeft gecollecteerd voor het Rode Kruis. Door de Hr. Megens van het Rode Kruis te Oss is hem hiervoor een zilveren Rode Kruis speld uitgereikt. H.G. Wagemans Contactpersoon Rode Kruis collecte Geffen

Ciordijnen Atelier "VeCia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van

MARIASCHOOL 1980/81

uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37

Wie zat er toen in de 6de klas van de rnariaschool? Veel van jullie hebben al gereageerd maar nog niet iedereen. Jullie kunnen je (email-) adres achterlaten bij Helma. hrnmaas69@hotmail.com of 06-28991148. Viarnarktplaats.nl kunnenjullie de foto's zien. onder de rubriek reünies. 17


TENTOONSTELLING HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" Het is weer bijna zover, tijdens EFFE NOAR GEFFE presenteren wij weer onze jaarlijkse (foto) tentoonstelling. Eind vorig jaar deden wij in Torenklanken een oproep aan clubs en verenigingen om zich aan te melden voor onze tentoonstelling. Maar liefst 17 verenigingen en clubs gaven daar gehoor aan en daarmee zijn wij aan de slag gegaan. Al het benodigde materiaal verzamelen valt niet mee, foto's scannen, namen en jaartallen er bij zoeken, krantenknipsels verslagen uitzoeken enz... enz ... Maar ook dit jaar is het ons weer gelukt om een gevarieerde tentoonstelling neer te zetten. 17 VERENIGINGEN EN CLUBS die ons een kijkje gunnen in hun (foto) archief. Dit jaar besteden wij ook uitgebreid aandacht aan de Aloysiusschool die 50 jaar bestaat, met prachtige foto's en archief materiaal. Nieuw dit jaar is een doorlopende foto presentatie op een groot scherm van o.a. de Aloysiusschool waar u even rustig van kunt gaan zitten genieten. Ook zijn er tijdens de tentoonstelling boeken te koop van o.a. de Aloysius en de Mariaschool, Geffen een dag in beeld 20-02-2002, Geffense gezichten, Geffen beeld van een veranderd dorp, en natuurlijk AUW NEITS. Wij hopen u ook dit jaar weer te mogen begroeten in de hal van deAloysiusschool. Zaterdagavondmetmuzikale medewerking van DE BANDOLA'S en op zondag tijdens EFFE NOAR GEFFE. Op weg naar de ingang van de school staat de kraam met een gedeelte uit de collectie oude gereedschappen van Ad van Zandvoort, ook zeer de moeite waard om te bekijken. HEEMKUNDEWERKGROEP"VLADERACK"

INFORMATIE VOOR ALLE VROUWEN IN GEFFEN Ik wil jullie graag wat vertellen over onze vrouwenvereniging en waarom het zo fijn is om daar lid van te zijn. De KVO is een vereniging voor alle vrouwen, het doel is elkaar te ontmoeten en samen iets te ondernemen, soms om er iets van te leren en soms ook alleen voor de gezelligheid. Ons seizoen loopt van september tot juli, er worden iedere maand activiteiten georganiseerd, waarbij je zelf kunt kiezen, waar je aan deel wilt nemen. Deze keuzevrijheid is heel fijn, want niet iedere vrouw vindt hetzelfde leuk en het komt natuurlijk ook niet altijd uit inje gezinsleven om van huis te gaan. Wij zouden onze vereniging graag willen zien groeien met een aantal nieuwe leden, want hoe meer zielen, hoe meer 18

vreugd. Daarom houden wij een inloopavond op donderdag 6 september a.s. in de zaal van "De Gouden Leeuw", aanvang 20.00 uur. Ik zal een opsomming geven van de activiteiten vanaf september 2006 tot heden, zodat jullie weten, wat we zo al doen. De leden kunnen ook zelf nieuwe activiteiten aandragen bij het bestuur, ideeën zijn altijd welkom. Ons seizoen begint altijd met "Effe noar Geffe", dan verzorgen wij het terras op het gras naast de "Heegt", dit is altijd een heel gezellige dag en het zorgt voor geld in de kas, zodat er weer leuke activiteiten kunnen worden georganiseerd, zoals een prachtige fietstocht naar het Fruitcorso in Tiel, een gezellige middag voor moeders met hun kinderen en oma's met hun kleinkinderen, echt zo'n middag waar iedereen van geniet, verder nog een informatieve avond over paragnostiek, een bezoek aan de Kerst CreatiefBeurs in Den Bosch, een proeverij van diepvriesmaaltijden, een Sinterklaasviering, een stekjesruilbeurs, de kerstviering, kaaiiavonden,jaarvergadering, bezoek aan het mortuarium in Oss, workshop sieraden maken, Casino-avond, informatieavond over de huisartsenpost, uit eten in ons eigen Eetcafé, bezoek aan stoffeerderij HEPA, toneelavond, volksdansfestijn, workshop paasstuk maken, informatieavond door onze apotheker, Jeanne d' Are-viering (dit is onze patrones) en we hebben ook nogjaarlijks een reisje, omdat een dagje uit goed voor je is, ook is er ieder jaar een dagfietstocht met aansluitend een barbeque-avond. Jullie zien dus wel, dat onze vereniging volop in beweging is en veel te bieden heeft voor iedere vrouw. Is je interesse gewekt, kom dan eens kijken op donderdag 6 september 2007 in de zaal van "De Gouden Leeuw" in de Dorpstraat in Geffen, breng je vriendinnen mee en kom kijken of deze vereniging ook wat voor jou is, de koffie staat in ieder geval klaar. Kijk ook eens op onze website www.kvo.nu. Je klikt op organisatie, dan op alle afdelingen, daarna op kring Oss en dan op Geffen.

GEVONDEN!!! Dameshorloge merk: Q en Q. Op de tolweg, op vrijdag 10 augutus. Terug te halen bij: Ans Peters. 073-5323530 SfER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openin~stijden: rre.arda~ - vrijdaQ: 15.00 - 21.00 uur zaterda~ -zondafl: 14.00 - 21.00 uur telefoon: 073 532 18 27 stervidootheeknulard@hetnet.n 1 \"l\'Wl!.sterv ideotheek.n 1


~

-Hanegraaf Geffen B.V.

f A. MarkRomme

Bed11Ivenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen M"deKlnderenv.~ 1, 5386 JA Geff~~f.J1 Telefoon 06 16610622 Tt Bei,~ Ham tel. 073-5325551 t/rn vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl maandag zaterdag 8.30 -17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

~

\

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes • Speeltoestellen

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 • 534 12 92 E-mail: bb.dussen@pianet.nl www.bouwburovddussen.nl

-

Tuinmeubelen

-

Schuttingen Vlonders Dierenverblijven

- Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30- l8.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur

, ,......,_._ Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANK.BETUIGINGEN, PE RSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBOD EN ZlJ N € 5.-RUBRIIK GEVON DEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax,: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSS E ADVERTE NT IES TUSS EN DE T EKST

1/ 8 PAGI NA 1/ 4 PAG INA 1/ 2 PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,HELE PAGl NA € 65,-


RIGOM ZOEKT VRIJWILLIGERS TUINHULP RIGOM is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van ouderen in de regio Maasland. De verschillende activiteiten worden voor een groot deel ondersteund door vrijwilligers. Een van de activiteiten is tuinonderhoud voor de mensen die dit veelal zelf niet meer kunnen. De klussenhulp van de RIGOM in Oss is op zoek naar vrijwilligers die wat tijd over hebben om onze ouderen te helpen. We zoeken iemand die graag in de tuin werkt en er plezier in heeft om de tuin netjes te houden. Het werk bestaat uit snoeien, onkruid weghalen, gras maaien enz. De mate van inzet en de tijden kunnen in overleg worden afgesproken. Voor meer informatie tel. 0412-653235 Henk van Summeren (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-10.30 uur).

DE NIJVERE HANDEN Handwerkclub De Nijvere Handen beeft elke maandag een gezellige middag in Het Oude Klooster. Van 13.30 tot 15.30 uur zijn we allemaal druk bezig met verschillende activiteiten. Vanaf 55 jaar is iedereen welkom. De bijdrage is slechts € 8.50 per halfjaar. Met Effe noar Geffe zijn we dit keer niet aanwezig met een kraam, maar op maandagmiddag tijdens bovengenoemde tijd kunt u bij ons terecht voor o.a. onze mooie sokken, sloffen en het prachtige bardanger-handwerk. Is uw maat er niet bij, wordt de bestelling zo vlug mogelijk uitgevoerd. Dus, schroom niet en bezoek onze "winkel". Tot ziens. De Nijvere Handen

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

K.P.J. KAMP 2007 We gingen dit jaar weer op kamp. Het was een verrassing dat we op de fiets gingen maar dat was wel leuk. We moesten naar Heeswijk fietsen want daar was de kampeerboerderij . Toen we daar aankwamen gingen we meteen plaatsen zoeken, ik lag eerst langs Sanne en Renate maar de 2e nacht was het weer anders toen sliep ik langs Loes en Maud. Daarna toen we klaar waren met plaatsen zoeken gingen we op avontuur uit. We hadden een aanhanger gevonden en gingen daar mee spelen, 4 mensen moesten de kar trekken en 2 gingen op de kar zitten. Toen de leiding dat had gezien mochten we daar niet meer komen. Ook hebben we nog veel bosspellen gedaan en een spooktocht. Die vond ik wel een beetje eng maar wel weer leuk. Ook het kan1pvuur was erg gezellig maar we gingen al snel naar bed omdat we erg moe waren. We hebben ook een spelletjes middag gedaan waar we gingen sjoelen, stenen tillen, touw trekken en skippyballen. Ook waren we wezen zwemmen dat was natuurlijk ook kei leuk! ! Het was een kei gezellig kamp!!! Leiding bedankt en tot volgend jaar!! Lotte van de Haterd

NIEUWE E.H.B.O. CURSUS De gezamenlijke EHBO verenigingen van Geffen Nuland en Vinkel zijn voornemens om in het seizoen 2007/2008 een EHBO cursus te gaan geven voor beginnelingen. Een EHBO cursus beslaat ongeveer 16 lessen van 2 uur. Waar de cursus gegeven wordt is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per kern. Daar waar de meeste aanmeldingen zijn, zal waarschijnlijk de cursus gegeven worden. Op welke dag de cursus gegeven wordt is afhankelijk van de voorkeur van de cursisten. De kosten bedragen all-in€ 150,-. Voor deze cursus kan men zich aanmelden tot 1 oktober bij; Jolanda Koch in Geffen tel. 073-532 2990 Ivonne van Ieperen te Nuland tel. 073-532 2048 06-53959344 Albert van den Elzen te Vinkel tel. 073-532 1809

HULP GEZOCHT

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Veldstraat 33 fax 073 - 5320745 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 20

Wil je een keer per week bij ons komen poetsen (ca 3 uur), bel dan het volgende nummer 5324779. Rien en Francinette Oomens Elzendreef 17, Geffen


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

'TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

•GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Hepa Care Comfortabele s oefen en fauteuils

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen

Tel.: 07 - 532 15 20 ~

H. van Dint er S 073 53250_.,32 a

Leiweg 2a 5386 J<H

073 532os2 1 info@he a. nl

a

Geffen

www.cafezaalhethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen ■

C1000.

Van alle markten

thuis.

vertrouwen

i

•• • ■

""'

Gebr. ,·a n W:Jnroo ij Bo mvbcd rijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 • 5340400, Fax: 073 • 5340499 lncerner: wwvv.vanwanrooi· .nJ

( 1000 van Herpen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

. ..d 0 penmgst1J en:

Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21 .00 uur Zaterdag 8.00-1 8.00 uur

Oss

Geffen

0412- 622213

073 - 5321995


PERSBERICHT Onderwerp: Vrij Veilig Campagne 2007 Ruim de helft van de jongeren die een relatie hebben, schuift binnen de eerste drie maanden het condoom aan de kant. Slechts 3 op de 10 jongeren laat de condoomstop voorafgaan door een soa-test. De campagne "Vrij soavrij" van Soa Aids Nederland, die op 13 augustus van start is gegaan, wil hier verandering in brengen. Deze campagne richt zich op het volhouden van condoomgebruik in de eerste drie maanden van de relatie én het doen van een soa-test. Achterliggende boodschap is dat vertrouwen in de partner onvoldoende reden is om het condoom weg te laten. Alleen een soa- en hivtest kunnen uitwijzen ofbeide partners soa-vrij zijn. Ruim de helft van de jongeren met een relatie schuift binnen drie maanden het condoom aan de kant. Het vertrouwen in de partner is een van de belangrijkste redenen om van condoomgebruik af te zien. Slechts drie op de tien jongeren laat zich testen op soa voordat ze condooms achterwege laten. Hierdoor neemt het risico op verspreiding van soa toe. Ook omdat jongeren relatief vaak kortdurende, opeenvolgende liefdesrelaties aangaan. Uit onderzoek blijkt dat de 'Verneuk-boodschap' van Soa Aids Nederland goed aanslaat bij jongeren. Na de campagne van vorig jaar vond 70% van de 18- tot 25-jarigen die nog geen vaste relatie hadden het belangrijk om eerst een soa-test te doen alvorens te stoppen met condooms, tegenover 49% vóór de campagne. Uit gegevens van de GGD'en blijkt bovendien dat vorig jaar het aantal testen waarbij de motivatie 'nieuwe relatie' werd gegeven met ongeveer 7% steeg. Activiteiten GGD Aan het begin van het schooljaar 2007/2008 ontvangen alle eerstejaars MBO- en HBO-studenten een veilig-vrijpakketje waarin naast een flyer over veilig vrijen en de soa-test ook een condoom te vinden is. Hiermee sluit de GGD aan bij de campagne van Soa Aids Nederland. Jongeren worden hiermee gestimuleerd om veilig te vrijen. Via de flyer worden zij ook gewezen op de internetsite www.vrijsoavrij.nl die speciaal voor deze campagne ontwikkeld is. Op deze site worden de jongeren op een interactieve manier geïnformeerd over soa, condoomgebruik en over de soa- en hivtest. Verder worden alle intermediairs van de jongeren op de hoogte gebracht van deze nieuwe campagne. De GGD is ook vertegenwoordigd op de studenteninformatiemarkten van de Universiteit Tilburg en de Avans Hogeschool in den Bosch. Test Het aantal soa- en hiv-besmettingen is de afgelopen vijf jaar blijven stijgen. Om infecties te voorkomen is het belangrijk dat mensen veilig vrijen en zkh vroeg laten testen. Het is verstandig om in de eerste drie maanden van een relatie het condoomgebruik vol te houden. Na 22

drie maanden kunnen beide partners zich namelijk op soa en hiv laten testen. Hiv is drie maanden na een eventuele besmetting aantoonbaar. Als beide partners geen soa hebben, kunnen ze stoppen met condooms. Mocht een test uitwijzen dat er sprake is van een soa dan kan deze goed worden behandeld zodat de schade wordt beperkt. Een hiv-infectie is dankzij aidsremmers te behandelen maar niet te genezen. Voor een soa- en hiv-test kun je terecht bij de GGD Hart voor Brabant: bel 09003696969 voor informatie en het maken van een afspraak. Seks en condooms Bij one-night-stands gebruikt 80% van de jongeren condooms. Aan het begin van vaste relaties gebruiken 6 op de 10 jongeren condooms. Naarmate ze elkaar beter leren kennen, groeit het vertrouwen in de ander en verdwijnt het gevoel dat er een soa in het spel kan zijn. Het condoom wordt meestal zonder overleg aan de kant geschoven. Daarnaast spelen andere praktische redenen een rol bij het stoppen met condooms. Meer dan 60% van de jongens en 40% van de meisjes vindt vrijen met condoom minder lekker. En een condoom is een hinderlijke onderbreking bij het vrijen, vindt 60% van de jongeren. Op de campagnesite www.vrijsoavrij.nl staan tips om condoomgebruik aangenamer te maken. Ook geeft de site duidelijke informatie over de soa- en hiv-test. Vrij Veilig Campagnes Sinds 1987 voert SoaAids Nederland in opdracht van het ministerie van VWS Vrij Veilig Campagnes. In 2006 heeft de campagne 92% van de primaire doelgroep bereikt en een hoge waardering gekregen. De campagne heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een hoog kennisniveau van jongeren over soa en veilig vrijen en hen bewust gemaakt van de noodzaak van condoomgebruik. De campagne wordt gefinancierd door ZonMW Op 13 augustus 2007 is de tv-spot van de nieuwe campagne voor het eerst vertoond. Speciaal voor de campagne zijn radiospots, posters, website, condooms, flyers en fietshangers ontwikkeld. Bovendien lanceert Soa Aids Nederland een computerspel op www.vrijsoavrij.nl. Als speler wordt je uitgedaagd om exen met mogelijke soa onder de leden uit bed te weren.

LEZING:

AFRIKAANSE KUNST EN CULTUUR

Op donderdag 6 sept. 2007 zal mevrouw Ine Kommers (medewerkster van het Afrika Museum te Berg en Dal) een dialezing verzorgen over Afrikaanse kunst en cultuur. Deze-lezing vindt plaats in de kleine zaal van "De Meent", Prins Bernhardplein te Nuland, aanvang 20.30 uur. Voor leden en ondersteunende leden van Kunstkring De Meent is de entree tot deze lezing gratis. Andere belangstellenden betalen slechts€ 1,50 p.p. als tegemoetkoming in de onkosten.


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalke1,1ze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

dnakkerljwihobobv Heestersew8g 13 - 5388 KT Geffen

• drukkerijwihabo • •

T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E dtvkkerlj@wihabo.nl • 1 www.wff1.abo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

SCHOONHEIDSSALON

Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor

Gespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, . . borsten, handen, voeten) • Exclusieve s1erade van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up • Make-Up workshops • Dagarrangementen

tl\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen"

Ma:

ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Di t/m Do:

Gesloten 9.30 tot 17.30

Bel: 0412-623173

Vr: Za:

09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

Uitvaartverzorging

VAN LITH B.V.

à : =3-5324221

Docfalaan 2, Stadsmo,iuarium Oss, tel: 0412-623173 \\'\\ w. uitvaartverzorgi ngvanl ith. nl contact@u itvaartverzorgi ngvanl ith. n 1

.,,, riannemod~

1~

Gebr. van de Wetering _-.i.o. W~,-~

$<?--

--==- %,

(:J:;. -,■ ----.:.G>--..._...

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

- -

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Openinosti jd en:

Ma:

INDIVIDUELE TRAINING

Di: Wo: Do: Vr: Za:

• NautllU§ttbitalng • Cnrdlatralnlng

• Combinatie NautJluS•C.aTdlo

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance • Switchlng • Seniorentraining

MEDISCHE FITNE55 • Fyslotralnlng • De Rugschool

13.00 lol 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lol 20.00 9.00 lot 16.00

• Rcvalldatletraining • Reïntegratictraining

INDIVIDLJELE TRAINING • Arrange.m~ntu.n op maat

Papendijk 12 • 53B6 EC Geffen Tel. (073) 74 7<! • Fax 1073) 53<! 65 75

Kloosterstraal 5c · Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325 150


-,

WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednurnmer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13.30, 15.30- l7.00uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreeku ur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf l januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang Wcichten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites · 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.beile-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss l LOO - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dh,~ G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 -11.45 u, 13.00 - 16.30u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker ma. 9.00- 10.00 uur/vrij 10.00 - 11.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss -Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale InstelJing Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemrnie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklank.en wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.