Torenklanken 2007 - nr 12

Page 1

45e jaargang I nummer 12 I juli 2007

redaktieadres:

advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

Veldstraat 1 3

en en

Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Gymnastiek Vereniging

Beste ouders, verzorgers, In september 2007 willen wij weer, bij voldoende belangstelling, starten met een nieuwe serie peutergym. Onder leiding van Cissy en Hena, onze enthousiaste leidsters, kan uw peuter zich lekker uitleven. De tien lessen worden gegeven in De Bonkelaar wekelijks op maandagochtend van 09.00 -tot 09.45 uur. Bij voldoende belangstelling zal er een tweede les zijn van 10.00 tot 10.45 uur. We starten op maandag 10 september 2007; de laatste les is op maandag 19 november 2007. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud dan mag hij of zij mee komen doen. De kosten bedragen slechts € 22,00 voor 10 lessen. Als u belangstelling hebt voor deze peutergym, kunt u uw kind aanmelden bij Hena Schouten, tel. 5341171. Wacht niet te lang, want vol = vol !

De redaetie van Torenklanken wenst al haar lezers en advertee1•ders éen prelti~e vakantie.

Met vriendelijke groeten, Gymnastiek Vereniging Geffen

COMPUTERBOEK GEFFEN Wie kan ons als vrijwillig(st)er helpen met het geven van begeleiding aan 55-plussers bij de introductie voor computergebruik. Het kunnen omgaan met mensen en enige computerkennis 1s wel van belang. Heb je interesse, bel dan; Jo Wolf, tel. 5323091 ofAlbert van Santvoort, tel. 5322141 .

~ ~ ~- ;&z.

,n--= '

.:::;,

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 augustus (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl . 1


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

Makelaardij Aan-/ verkoop

Hypothe egio B • • anc1er1nge

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

verhuur

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z

www.woonkrant.nl

~afie-en Adviesbureau bv

~&

Erkend installateur

IDESIIGN ONlWERP-MN LEG ONDERHO UD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN ~U#~,U.~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certificaat

voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Van Schijndêl Bouwgroep bouwt

al 60 jaar winkelcentra, scholen, <llstributJ0<:entra woningen en bodrijlsgobouwen. Bouwen Ie onD passie. U horl<ent dal in allo f.acetten van ons werk en de

kwai!telt van de ultvo•rilllt,

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 jàx: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgro<,p Bredewog13 5396 KM Geffen

tol• 073-5322961 fax: 073-5322232

ma,l@van.schtjnde:f--bouw_groep.nl www.\lan.schijndef--bouwgroep.n(


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 20 juli 19.00 u za. 21 juli zo. 22 juli 09 .30 u ma. 23 juli 19.00 u vr. 27 juli 19.00 u za. 28 juli zo. 29 juli 09.30 u ma. 30 juli 19.00 u vr. 03 aug.19.00 u za. 04 aug.19 .00 u zo. 05 aug. 09 .30 u ma. 06 aug. 19.00 u vr. 10 aug. 19.00 u za. 11 aug.19.00 u

* avondmis

geen v1enng + H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis * avondmis geen v1enng + H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis * avondmis H.Mis met volkszang - H.Mis mmv Gemengd Koor * avondmis * avondmis H.Mis Rogge Maaien mmv Pompzwengels bij molen "De Vlijt" (bij slecht weer in de kerk) zo. 12 aug.09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor (Gildemis) ma. 13 aug.19.00 u * avondmis wo. 15 aug.10.00 u * H.Mis Maria Hemelvaart vr. 17 aug. 19.00 u * avondmis za. 18 aug. 19.00 u H.Mis mmv Gildekoor Dinther (Gildemis) zo. 19 aug. 09 .30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 20 aug.19.00 u * avondmis+aanbidding tot 20.00 u vr. 24 aug.19.00 u * avondmis za. 25 aug.19.00 u H.Mis mmv Passe Partout zo. 26 aug.09 .30 u + H.mis mmv Gemengd Koor ma. 27 aug.19.00 u * avondmis

MARIA TENHEMELOPNEMING Op woensdag 15 augustus is er vanwege de feestdag van Maria Tenhemelopneming 's morgens om 10. 00 uur een H.Mis in de kapel. 's Avonds om 19.00 uur is er een viering in de kerk van Vinkel. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ l 0,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 7 augustus in Geffen - 4 september in Vinkel - 2 oktober in Geffen - 6 november in Vinkel - 4 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 27 juni 2007: Jes van Ravenstein- van Hedel, 89 jaar. 1 juli 2007: Elly van Dinther - van Zantvoort, 63 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaan3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Keurslagerij VAN ruv,

~~

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl. keurslager. nl

13.00 - 18.00 uur Gesloten 13.00 - 18.00 uur 13 .00 - 20.00 uur l 0.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

RBESLAG Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detail en gevoel voor perfectie

l

l

.

.1 ...

Omdat het werkt............. . oe

WILT UAFSLANKEN een gezonde en natuurlijke mani~r??? Maak dan een'afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS F. 073 532 65 10 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? *

Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN.

Bel voor afspraak:

Hypotheek " adviseur

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

VERZEKERINGEN


den zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het ''samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 heeft het volgende motto:

"Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor!" We ontvingen reeds een mooi bedrag: € 16.577,00. Hartelijk dank! Doe mee met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 115807292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel!

Op zondag 17 juni jl. vierde emeritus pastoor van Spijk in de kerk van Schaijk zijn gouden priesterfeest met een eucharistieviering uit dankbaarheid. "Een groots en feestelijk gebeuren" zo laat de oud-pastoor van Schaijk weten via het parochieblad. "In de voorbije 50 jaren ligt een heel stuk levensgeschiedenis. Vijftig jaren met mensen optrekken. Het lijkt er soms op dat je weinig presteert in een priesterleven. Inderdaad, je levert weinig tastbare producten af. Je probeert God een plaats in het leven te geven. Op allerlei wijzen, vooral door wat je met en door medewensen probeert te doen: bij tastbare momenten, in vreugde en droefueid, bij vraag en aanbod. [n die 50 jaren van geloof en kerk heeft er veel geleefd, waren er soms vragen en dieptepunten. Het was een roerige tijd. We hebben veel waar kunnen maken" aldus onze oud-kapelaan Piet van Spijk Wij wensen hem van harte proficiat!

(Op de foto links Piet van Spijk temidden van zijn tvvee zussen en zwager en rechts pastoor Hermans de huidige pastoor van Schaijk, met de acolieten)

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

OUD-KAPELAAN VAN SPIJK 50 JAAR PRIESTER Onze oud-kapelaan P.A.J. (Piet) van Spijk, afkomstig uit Herpen, werd in juni 1957 priester gewijd door Mgr. Mutsaerts met assistentie van hulpbisschop Bek.kers. In oktober 1957 werd van Spijk benoemd tot kapelaan in de parochie Geffen met als speciale taak, godsdienstonderwijs geven op de Lagere School. llij was vijf jaar werkzaam in Geffen. In 1962 werd bij a ls kapelaan benoemd in de H.Hartparochie in Oss en tevens benoemd als leraar aan de L.T.S. St. Willibrord aan de Spoorlaan. Hij werkte zes jaar in Oss. Daarna kreeg kapelaan van Spijk zijn standplaats in Gemert, waar hij leraar was op de MAVO en secretaris van het dekenaat. Op 11 januari 1976 werd hij geïnstalleerd als pastoor van de parochie H. Antonius Abt in Schaijk, waar hij zijn zilveren en robijnen jubileum vierde. In 2000 nam pastoor van Spijk afscheid van zijn parochie in Schaijk, hij verkoos een wat rustiger leven, maar bleef zich inzetten voor de gelovigen van Vita Nova. Een blijvende herinnering in Schaijk aan hem is het pastoor van Spijkplein.

OPBRENGST COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 18 t/m 23 juni in Geffen€ 279,69 opgehaald. De campagne ronde de collecteweek stond in het teken van spijsverteringsziekten bij kinderen. Want een toenemend aantal kinderen krijgt te maken met spijsverteringsproblemen, van buikpijn tot obstipatie en van overgewicht tot chronische ziekten als Coeliakie. De Maag Lever Darm Stichting vindt het investeren in goede voorlichting en preventie omtrent dit probleem belangrijk en daarom stond haar collectecampagne 2007 in het teken van spijsvertering bij kinderen. De Maag Lever Darm Stichting bedankt de organisatie, collectanten en gulle gevers voor de inzet en geleverde bijdrage. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Nieuwegein. 5


NAS AFBOUW BV 073 5342222 073-5322930

Telefoon Fax Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1asafb()vw.11/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodlcil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk ln huls. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1 A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1 A te Heesch. ~H/f

0

SCHOENEN & SPORT

/50SPIERINGS

~fJ!ll!:!.l!out,.u

2

';\

...

s

~~•fMll'>{f

eje(-(-en

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoorteleetro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 6018 - Fax: (073) 532 3986

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

Lev1x

ti*Rsfüiöiili HO

Uhlrf \i0hY!➔

levtx Automaflserlng

levbt AutomaHserlng Dorpsltaat 46

Oranjepanage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 536

4

5386 AN Geffen Tel. (073) 534 1325

RI.IWIELEN TANKSTATION ◄HRW'iifi!Wffl

LeVIX Automatisering Walstraat66 5341 CK Oss Tel. (0412) 69 2090 Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ...

zelf staand' instrument. Johnny gaf een aantal lessen op de muziekschool en verzorgde optredens bij feesten en partijen in een duo; overigens niet met de accordeon maar Zijn vader Louis Steenbergen begon met muziek maken met keyboard en synthesizer. op een mondharmonica en stapte vervolgens over op Intussen adviseerde zijn vader hem om alle rijbewijzen accordeon... met bekende Ossenaren speèlde hij in het te halen - omdat vrachtwagen rijden Johnny altijd al accordeonorkest "Crescendo" ... hij speelde op zijn eibekoord had - "want je weet maar nooit hoe de toegen manier en stond bekend als "Lowieke, de man van komst eruit ziet voor een beroepsmuzikant!" de honderd halve liedjes!" ... hij had er alles voor over Na twaalf jaar 'electronisch opluisteren van feesten en om zijn zoon Jobnny tot talentvol accordeonist te laten partijen ' , ("Ik moest immers de kost verdienen, maar ik . . ...... . mtgroe1en voelde me niet echt meer muzikant!") nam Johnny zijn Johnny Steenbergen kreeg op 9-jarige leeftijd met Sinaccordeon weer ter hand en bouwde een solistische terklaas een accordeon met 32 bassen. Een aantal jaren carriëre op met musiceren op chiquere feesten van allerbracht zijn vader hem de beginselen bij op de accordeon lei genres en met verschillende thema's. met pianokJavier. Zijn zoontje had talent, diens niveau Sinds zeven jaar vormt hij samen met troubadour Hein steeg snel en dus oversteeg de leerling de leermeester... ! Tempelaars het duo "Prettig Weekend". Een verrassend Via Theo Prinssen kwam Johnny op de Muziekschool samenspel van accordeonist en gitarist die muziek ten en behaalde daar de diploma's A-B en C. Om een betere gehore brengen van Malando tot Rieu, van Sonneveld techniek onder de knie te krijgen stapte Johnny over op tot Borsato, van Dorus tot De Dijk en van Hollandse particuliere lessen bij Frans Ulijn. In die tijd kwam Louis meezingers tot Franse sfeermuziek! zijn vroegere accordeonvriend Adriaan van Orsouw te"Het is heel afwisselend" vindt Johnny, "we spelen niet gen die Johnny introduceerde bij ome Coen van Orsouw, alleen op mooie locaties zoals in de Valkenburgse groteen van de bekendste beroepsaccordeonisten in Neder- ten, op boottochten of in de prachtigste kastelen, maar land, die in Amsterdam woonde. Die bespeelde een acwe nemen de mensen tevens mee op een muzikale wecordeon met knoppenklavier. reldreis langs Franse terrassen, Tiroler Hochzeiten, ZuidTot de eindklas van de MAVO reed zijn vader Johnny Amerikaanse fiësta's en niet te vergeten de Amsterdamse elke zaterdagmorgen op en neer naar Amsterdam voor grachten door middel van allerlei muziekstijlen!" een uur accordeonles bij Coen. De accordeon mag gerust een hoger aanzien krijgen vol"Daar leerde ik naast de techniek vooral de diverse stijgens Johnny. "Het is een van de weinige instrumenten len van de accordeonmuziek" vertelt Johnny. "In heel waarbij je tegelijkertijd met de ene hand de melodie en veel landen wordt de accordeon bespeeld en elk land met de andere hand de begeleiding kunt spelen en daarom heeft een eigen stijl van muziek: we kennen de ook diverse muziekstijlen ten gehore kunt brengen. Je Argentijnse tango's, de Franse musettes, de evergreens neemt het instrument ook gemakkelijk overal mee naar en de Hollandse meezingers." toe." Johnny speelt alle melodieën uit het hoofd en arIn 1981 deed Johnny mee aan het Accordeonconcours rangeert alle muziek voor "Prettig Weekend" zelf. Ook der Lage Landen (te vergelijken met een Europees kamonze Geffense accordeongroep ''De Zuldermuzikanten" pioenschap) en won daar dele prijs. vond zijn oorsprong bij Johnny; zij spelen nu voor de Door toedoen van Coen van Orsouw en mede door de gezelligheid samen en hun leraar komt zo nu een dan behaalde beker mocht hij kort daarna toelatingsexamen eens luisteren. doen voor het Conservatorium, hetgeen eigenlijk met Uiteraard is hij veel avonden en weekenden bezet, maar een middelbare opleiding niet kon. Hij slaagde voor de zijn vrouw Astrid weet niet anders en staat helemaal praktijk, maar zakte voor theorie. Daarom volgde Johnny achter het muziek maken van Johnny. Ze hebben twee een jaar lang de HAVO met 1 dag in de week de theoriedochters Lisa (12 j.) en Kim (10 j.) die (nog) geen mulessen in de vooropleiding van het Conservaziekinstrument bespelen maar wel altijd met torium in Tilburg. muziek bezig zijn. Ze zijn allebei bij de De 5 jaar Conservatorium doorliep hij goed. majorettes en dus altijd "muzikaal in bewe"De praktijk had ik al goed onder knie dankzij ~~!il~~ ging"! Kim hield onlangs haar spreekbeurt over Coen - een leermeester met veel praktijkervade accordeon . De juf vroeg haar een dag tevoring - en op theoriegebied leerde ik veel bij, ren of ze ook een stukje kon spelen. Papa hetgeen me nu nog steeds van pas komt" zegt Johnny leerde haar derhalve op de vooravond Johnny. van de spreekbeurt een liedje en volgens hem Waar kom je na het behalen van het heeft ze zeker muzikaal talent, want het ging Conservatoriumdiploma als muzikant terecht? haar goed af in de klas ... De accordeon was i n die tijd een onderJohnny's ouders en leermeester Coen hebben geschoven kindje en bovendien een 'op zicheen belangrijke bijdrage geleverd aan de mu-

Johnny Steenbergen (42 j.)

'

7


zikale levensweg van Johnny Steenbergen. Vader-leraar Louis - die helaas al op 62-jarige leeftijd is overleden mag trots zijn op zijn zoon. Met Coen van Orsouw (nu 87 jaar) heeft Johnny nog steeds een speciale band: elke week komen ze gezellig, muzikaal bij elkaar... Mocht u een "Prettig Weekend" willen beleven met "klanken van vroeger en echo's van nu" kijk op www.duo-prettig-weekend.n1 In ieder geval een Prettige Vakantie!

9 - 15 SEPTEMBER 2007 COLLECTE PRINSES BEATRIX FONDS ZEG WÉÉR 'JA' TEGEN DE COLLECTANT Vorigjaar bestond het Prinses Beatrix Fonds 50 jaar. Dat is gevierd met een grote 'Zeg 'ns JA' actie. Met de opbrengst worden verschillende Jongerencentra gefinancierd waardoor jonge patiënten een eigen thuis kunnen krijgen. De voorbereidingen zijn in volle gang. In Vlaardingen kan volgend jaar al het eerste Prinses Beatrix Huis worden geopend. Maar er is méér nodig. De onderzoekers Prof. Jan

• • • ■

•• •

••••••••

Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 lnfo@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

KEUICENS

ê=:~~

RELAXED OP WEG ?? -

t

ne~.. ,gs:_.

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

schüller••. KOCHEN-

ATcl inea0

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

■ ■ ■ ■

-IC&lE::

ÄDMINISTRATIEKANT □□ R

Openingstijden van onze showroom zijn; Maandag 1/m Donderdag van 9.00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architecten bureau c:;c,pp~risc::lijk: .24-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax , 073-5322639 info@vangènugtenarchitecten. n 1

8

Plaatselijk contactpersoon Sjan van Nistelrooij

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

■ ■ CITY LINEe

■ ■ ■ ■ ■

Smeitink in Nijmegen en Prof. Chris de Zeeuw in Rotterdam werken met hun team keihard aan het oplossen van spierziekten en bewegingsstoornissen zodat kinderen en jongeren ook een toekomst krijgen. Het gaat om onderzoek naar 'weesziekten' waarvoor de industrie weinig belangstelling heeft. Het Prinses Beatrix Fonds zet zich hiervoor in. Met de opbrengst van de collecte wil het Fonds extra wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken én jonge patiënten aan aangepaste woonruimte helpen. Genezen of een beter leven, daarvoor werkt het Prinses Beatrix Fonds. En het hoopt dat u daarbij helpt. Daarvoor bellen de collectanten de tweede week van september overal in Nederland aan. Ivo Niehe, ambassadeur van het Fonds, vraagt iedereen van harte dit doel te helpen realiseren. 'Geefjonge patiënten kans op een eigen leven'. ZEG WÉÉR 'JA' TEGEN DE COLLECTANT. Voor evt. opgave om te collecteren in Geffen 073 5322602.

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25. Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen . T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


BEDANKT In 2006 wonnen wij, in de categorie (buurt)verenigingen dele prijs in de fotowedstrijd "Geffen groet Oranje", die door de Geffense winkeliers- en horecavereniging georganiseerd werd: Een buurtbarbecue voor 50 personen. Op zaterdag 23 juni was het dan zover, ons jaarlijks buurtfeest werd volledig verzorgd door diverse Geffense bedrijven. ' s Morgens werden de tenten ingericht met bartonnen, barkrukken, een grote koelkast compleet met drank voor de gehele dag etc. 's Middags werden de kinderen getrakteerd op lekkere patat en diverse snacks en 's avonds kregen de volwassenen een compleet verzorgde barbecue voorgeschoteld. Wij bedanken de volgende bedrijven van harte voor hun bijdrage aan deze geslaagde dag: Keurslagerij van Tuijl, Poelier Jo van Druenen, Eetcafé Oud Geffe, Café Boetje, Café 't Haasje en Slijterij D'n Malder. Buurtvereniging "Bloemendaal"

feestelijk omgebouwd als multifunctionele ruimte (hoezo duur!) ''Wij zijn een kinderhand..." zo presenteerde theater van Santen zich. Muzikanten ("Dubbel en Dwars - bekend") schitterden: op de toetsen Joop van Dijk, Vincent van Lent bespeelde meerdere blaasinstrumenten, op gitaar Leslie van der Lek en op de drums John van Santen en de neef van meester Peter: Martijn van Will acteerde en zong. Ze brachten een spetterende show van liederen met teksten die 'raakten'. Allerlei muziekstijlen kwamen voorbij: van rocken roll, blues en rap tot meezingers en zang a capella... en zowat elk muziekinstrument had er een rol in. Martijn toverde zichzelf om, in allerlei typen met slaapmuts, hanenkam, verentooi, bolhoedje en zonnebril... en uit zijn grote koffer kwamen allerlei verrassende spullen tevoorschijn... een spel samen met de kinderen. Op de step en de fiets racete Martijn tussen de rijen door en de kinderen zongen de liedjes mee, die ze vooraf in de klas op e.d. hadden beluisterd. Het lied "Dag Spin... ik zit me te vervelen, wil je met me spelen..." was ontroerend. Meester Peter werd op het podium genodigd en Bob van Schaijk mocht het liedje van de spin een keer uitbeelden en zijn broertje Sam gaf een korte drumsolo weg. Meester Peter werd uitgeluid door de kinderen met het voor deze gelegenheid aangepaste Aloysiusslied:... "Maar 't leukste vindt hij : samen leren met de kinderen op school... jij bent ons idool!"

MEESTERLIJK AFSCHEID VAN MEESTER PETER Hij heeft een "meesterlijke" dag gehad bij zijn afscheid van de Aloysiusschool ... Het feestcomité had er alles aan gedaan om er een onvergetelijke dag van te maken! Er was een feestelijk programma op donderdag 28 juni van de ochtend tot de avond voor meester Peter Lammers: de oldtimer met chauffeur van Oss ... de welkomstkinderen verkleed als een boekenfiguur... gezellige activiteiten met de kinderen van zijn klas, van elke klas een zelfgemaakt cadeau... "na"praten met ( oud)collega 's en ouders en genodigden en een ludieke act door de "verouderde juffen en meesters in het bejaardenhuis"! Peter bood zelf de hele school een muziektheaterspektakel aan, dat 's middags werd gehouden in de sporthal,

STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openinqstijden: rraardaçi-vrtjda!=J: 15.00- 21.00 uur zaterdaq-zondaçi: 14.00-21.00 uur telefoon: 073532 18 27 stervid eotheeknulard @hetnet.n 1 www.stervideotheek.nl

9


A.

8t

~

ROND DE DORPSPOMP

De burgemeesterskwestie prijkt boven aan op de agenda. Toch eerst aandacht voor het goede nieuws en de nieuwsbrenger wethouder M.J.M. van de Ven. Rien met een groot hart voor Maasdonk wil graag uitleg geven over de vorderingen en de stand van zaken rond het nieuw schoolcomplex, het multifunctioneel cultureel centrum, "het M.F.C.", hetjeugdonderdak, gildehuis etc. Hij was blij met de grote opkomst in de Gouden Leeuw op de presentatieavond van het totale zogenaamde "Noordelijk Plan". Het forum, bestaande uit wethouder Rien, de Adamasgroep, die het totale plan ontwerpt, en Ludo Boeije, de proj ectleider, die het plan gaat uitvoeren, gaf duidelijk uitleg aan de hand van projectbeelden. De reacties waren overwegend "zeer positief". Het hele bouwplan kent wijzigingen, waarvoor duidelijk aandacht is gevraagd bij inspraaksessies. Er komen alleen maar grondgebonden woningen met parkeerplaats in de vrije sector; dus geen Hoogbouw; dat zou immers de intimiteit van het Kerkhof aantasten (Starters, huurders, senioren krijgen mogelijkheden in de verlengde Run, in het Zuidplan rond het oude Klavertje Vier-terrein en de HarrieSchoutenstr.). De bestaande toegang naar het Bonkelaar terrein wordt verruimd. Het scholencomplex krijgt 2 verdiepingen met 22 tot 24 lokalen en wordt in een wiekvorm gebouwd tezamen met het M.F.C in l bouwlaag en ook de Peuterspeelzaal met maar I verdieping. Het geheel komt op dat gedeelte waar nu de Bonkelaar en de Mariaschool staan. De kinderingang blijft dan vanuit de Kloosterstraat. Het wooncomplex aan de rechterzijde van de ingangsweg krijgt een peervormig groen hart. De buitenring wordt gevormd door 10 aan elkaar gekoppelde woningen en 3 dubbelwoningen, een omstraat woonplein komt in het midden met 2x3 en lx.5 gekoppelde woningen. Richting Kloosterstr. komen 6 gekoppelde woningen, 3 dubbelwoningen en 1afzonderlijke woning en nog eens vier-op-een-rij. Het wordt een complex met veel afwisseling en het scholencomplex krijgt door die wiekvorm diverse speelruimten in een rustige omgeving. Het wordt een schitterend geheel vol afwisseling. Voorwaarde is dat Carbone elders is gevestigd en dat het gebouwenarsenaal "Carbone" helemaal is afgebroken, maar lees: Eerst wordt Carbone c.a. nog beschik.baar gemaakt als tijdelijke opvang van de Basisscholen. Dat verhuist gemakkelijk. Er komen dan nog wat noodlokalen bij. Maar zo kan men de scholen tijdelijk opvangen. Ingenieus bedacht toch!!! (In regio Oss van 6 10

juli stond een mooi plattegrondje.) Scholen, verenigingen en Peuterspeelzaal waren al eerder ingelicht en zijn met de plannen akkoord gegaan. 1 April 2008 gaat de schop de grond in. De scholen verhuizen tussen Kerst en Carnaval 2007/2008 naar de noodruimten. De gemeenteraad ging al overtuigd akkoord, zelfs de partij van Hoek was POSITIEF!!! En ook de burgerij bleek erg gelukkig met de plannen. Het zogenaamde Zuidelijk plan, Winkels + Harrie Schoutenstr. + Klavertje-vier wordt in september van dit jaar gepresenteerd. Het aantal parkeerplaatsen is wel krap bemeten rond de school. Maar ja parkeerplaatsen trekken ook weer verkeer aan. Rond de school zijn 24 parkeerplaatsen gepland, genoeg voor het personeel in elk geval. Scouting, het Gilde en Jeugdvakantiewerk krijgen een plek met onderkomen bij "De "Zeldenrust''. De 3 woningen in de bocht van de Kloosterstr. zijn of worden aangekocht. We danken de wethouder voor zijn blijmoedige uiteenzetting. Als wij het onderwerp: De burgemeesterkwestie aansnijden kijkt Rien voorzichtig en luistert maar toe. Alle stamtafelleden mogen hun zegje doen: De woorden Triest, treurig, vallen vaak. De ontknoping verbaast ons. De commissaris van de Koningin had hier moeten ingrijpen. Het is zeer respectvol te noemen, dat het rapport over het reilen en zijlen van de gemeente volledig OPENBAAR is. Er zijn 3 partijen schuldig: 1. Het college van B. en W 2. De Gemeenteraad 3. Het ambtelijk apparaat, waar we in het bijzonder wijzen naar de secretaris, de griffier en de hoofdambtenaren. Er zijn onterecht namen genoemd. Ongerijmd!!! Oorzaken van de crisis: het particularisme in de Raad, het opkomen voor eigen belang, de 3 kernenpolitiek, gebrek aan onderling vertrouwen, de afbraakcultuur, het detaillisme (vallen over kleine, onbelangrijke dingen); raadsleden, die altijd buiten hun boekje gaan met "oudekoeien-gedoe", en opereren in een bedenkelijk niveau; de zware crisis in Dorpsbelangen, waardoor de coalitie verzwakt is. Dorpsbelangen zal het verleden volledig van zich af moeten schudden. Achterbakse toestanden moeten verdwijnen. De krant, de pers heeft men te pas en te onpas in de arm genomen en die hapt maar al te graag toe. Er zijn heel veel goede zaken in Maasdonk. Het college van B. en W. is wel de eerst verantwoordelijke, ofschoon er in het college over heel veel zaken grote eensgezindheid bestond en bestaat. Gelukkig hebben alle partjjen te boren gekregen, wat er schortte, keihard, zonder omhaal Wij vertrouwen, dat de opdracht slaagt om weer een sterke hernieuwde coalitie te bouwen, wat steunt, zoals in het rapport wordt gevraagd, op 3 partijen. Men weet, dat het bestaan van Maasdonk op het spel staat.


Alle politieke partijen zijn met een gewetensonderzoek begonnen en zegden toe te werken aan een nieuwe start. Uiteindelijk ziet men in, wat er KAPOT is gemaakt Het beeld van eigen falen is door dat onderzoeksrapport volslagen helder geworden bij alle partijen en betrokkenen. Men moet beseffen: "De weg naar de hel wordt geplaveid met slechte voornemens". Wij hopen en vertrouwen dat nieuwe wegen worden ingeslagen en dat betekent cultuuromslag in de Raad een openlijke en vernieuwde samenwerking, samenhang. vertrouwen en overleg in het ambtenarencorps. De leiding laat zich niet meer uit de koers slaan. De secretaris en griffier kennen weer hun opdracht. Het burgerverslag is geen fopspeen meer. Tot slot: de burgemeester neemt ontslag en gaat op zoek naar een nieuwe baan. Er moet op korte termijn een krachtdadig, ervaren vervanger worden gevonden. De commissaris van de Koningin moet krachtdadig handelen en Peter Boelens een baan aanbieden en voor goede vervanging zorgen! ! ! Onze goede, trouwe burgervader heeft gefaald in al zijn goede bedoelingen. Hij is in zijn opdracht "alle neuzen de goede kant op te krijgen" niet geslaagd, niet bij de ambtelijke organisatie en niet bij de Raad. Hij beeft beslist goede kwaliteiten. Wij waarderen zijn grote inzet en goede bedoelingen en zijn inzet en belangstelling voor alles wat er in de drie kernen gebeurde. Een fantastisch, goede man is ons oordeel. Hij wist helaas geen antwoord te vinden op de MAASDONKSE problematiek. Elk antwoord, elk probleem, werd door hem zo ingegeven, zo behandeld, dat er weer 3 nieuwe vragen kwamen en er weer 3 nieuwe problemen ontstonden. Zelfs een simpel parkeerprobleempje kreeg Peter Boelens niet opgelost. We gaan nu wel horen, nu het te laat is: Sorry Burgemeester, "We hebben je in de steek gelaten. Jou in verwarring gebracht, eigenzinnig gehandeld enz." Er is nu ruimte om het goede te vertellen en spot en smaad in de kiem te smoren. Tijd voor bezinning en respect- betoon aan burgemeester Peter Boelens in zijn afscheidsperiode. Treurig, triest, onwaardig, wrang!!! is ons oordeel. De stamtafel gewaagde al wel eerder van het verlammend en falend functioneren van gemeentebestuur en de ambtelijke aansturing. Wij hopen, dat dit hoofdstuk nu is afgesloten. Musical-maandag in Maasdonk gaat van start. Samenwerking tussen Geffes Volk en de muziekschool Maasdonk is een feit. Er zijn al voldoende kandidaten. 26 Bijeenkomsten zijn gepland voor de volwassenen en 30 lessen voor jongeren. Er komt een gezamenlijke presentatie. Alles onder leiding van Martijn Egelmeer en Antony Brands. Op 21, 22 april 2008 staat het RESULTAAT op de planken in "DE LINCK" te Oss (zie voorpagina Torenklanken no 11 ). We luisteren nog even naar wat opwindende klanken van Bassist Paul v.d. Hanenberg van de groep ROCKA-

TANSKY, de 4 persoons band, die steeds meer bekendheid geniet en optreedt met een eigenstijds repertoire maar ook eigen roclmummers. De molen "De Zeldemust" wordt herbouwd; de verzekering legt de benodigde 400.000 Euro op tafel. Het startsein staat op GROEN!!! Hoera, hoera. Van stamtafel 264. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op zondag 18 augustus bij de "Broelliepop" aan de Geffense plas deze keer, aanvang 10.30 uur. De stamtafel wenst iedereen een goede vakantie. Hauw Doe. We gooien nog wat namen op tafel voor het scholencentrum en de nieuwe wijk. D'n HOF, 't GEBINT, d'n HEUVEL, De LEI, De SCHUTSE, 't ROMFABRIEK, 't PAKHUIS, d 'n BOND, d'n ENG, DE GOEDE HOOP, BEWAARSCHOOL, MARIE-LOUIS. "BONKELAREN" maar...

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 11


IN EEN KLAP POPUAIR! 'Als de morgen is gekooomen... ' Lieke's mobiel gaat. Met tegenzin pakt ze op. 'Ja. Lieke.' zegt ze kortaf. 'Met Yasmien! Liek! Ik heb je zoooooooooooooveel te vertellen! Weet je. Het is hier echt supergaaf!' 'Hmmm.' zegt Lieke alleen maar. Ze is helemaal niet blij om Yasmiens stem te horen, hoewel ze Yasmien heel erg mist. 'Benje niet blij? Liek?' 'Jawel...Nee.' ' Lieke wat is er?' Lieke kan er niet meer tegen, en ze smijt haar mobiel op haar bed. 'RotYasmien !'de tranen springen in haar ogen. Weer gaat haar mobiel af. MIJN LIEFSTE VRIENDIN YASMIEN BELT, staat er op het display. 'Mijn liefste vriendin Yasrnien!?'roeptLieke, en ze drukt op het rode telefoontje. Yasmien blijft maar bellen. 'HOU OP!' roept Lieke na de vijfde keer als het deuntje van 'Als de morgen is gekomen' weer afgaat. Ze pakt haar mobiel en pakt op. 'HOU. ..' maar dan begint ze te huilen. 'Lieke? Lieke wat is er toch met je? Lieke? Lieke?' 'Ik... ik mis je .........zo.' 'Oh Liek. Maar ik jou ook natuurlijk!' 'Nou, dat kon ik zien vorige week!' 'Vorige week?' 'Ja... toen jij met die meiden liep! Nou ja, liep... HING!' 'HING?' 'JA!'

Lieke is nog steeds boos en wil het gesprek weer beëindigen, maar dan zegt Yasmien: 'Wacht Liek, ik snap er hélemaal niks van, zal ik naar je toe komen?' 'Nee! Ik bedoel... j a. Nee. Ja... ja, doe maar.' 'Dan kom ik er nu aan! Mét de trein! Doei! ' En Yasmien heeft opgehangen. Lieke is opgelucht, maar toch ook een beetje in de war. Wat zal er nou gebeuren? Lisa van Erp (12) Temmie van Uden (13)

VERMIST - VERMIST - VERMIST Na de reünie van de Aloysiusschoo1 op 1 juni 2007 missen wij het 50 jaar jubileumbord, dat voor, bij de deur stond. Wie heeft dit bord nog ergens gezien of"geleend" misschien als grapje. Graag zouden wij het weer terug willen want ook wij hadden het geleend (met toestemming weliswaar) en willen het graag aan de eigenaar teruggeven. Hartelijk dank. Namens de werkgroep jubileumfeest Aloysiusscbool Ellen van Nistelrooij, elvnis@gmail.com

Van Soest

.... ~

~

Partners accountants en

belastingadv;seurs

Kent u, als ondernemer, deze loontechnische begrippen??? Ja: Mogelijk twijfelt u of u er wel genoeg van weet en hîer goed mee omgaat. Dan adviseren wij u met ons contact op te nemen!

Neen: Neem dan even contact met ons op!

Wij beschikken ook over een agrarisch team. Interesse? Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met Frank Hanegraaf onder nummer, 0413 - 29 31 92.

12


t

l-

@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken).

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur. SLUITING POLITIELOKET De politieloketten in het district Maasland zijn in de periode van 2 juli t/m 17 augustus 2007 gesloten. Het betreft de loketten in Lith, Heesch en Maasdonk. Van het politiebureau in Oss blijven de openingstijden gedurende de vakantieperiode ongewijzigd. Na de vakantieperiode zijn de loketten weer op de normale tijden geopend.

GILDE SINT JORIS GEFFEN OPNIEUW KAMPIOEN SINT JORIS GILDE

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM Meulepas Spreekuur na telefonische-afspraak, -tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.JM. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

De speaker van het organiserende Gilde Sint Lambertus uit Maren-Kessel zei het al: "Dames en heren, let op, hier passeert een gilde dat pas 8 jaar bestaat, maar dat het op vele onderdelen al heel ver heeft geschopt!" Hoe kon hij weten dat enkele uren later kruisboogschutter Gerard Gerrits van het Sint-Jorisgilde Geffen, zich kampioen mocht noemen in een deelnemersveld van 45 gilden? Hij had kennelijk eenvooruitziende blik: Gerard moest uiteindelijk "afk:lampen" met drie andere gildebroeders en won! Een geweldige prestatie voor iemand die pas zo kort de kruisboog hanteert. Ook Piet van Erp deed het goed: Hij werd uiteindelijk 4e! Het totale resultaat van de beste 4 schutters wordt onderling vergeleken en ook hier bleek het Sint-Jorisgilde Geffen de sterkste! Het viertal: Gerard Gerrits, Jos Coppens, Piet van Erp en (koning) Jan van de Heijden, werd EERSTE bij het 'Korpsschieten' en verdiende daarmee het 'Korpsschild' voor het zilvervest! Inderdaad, een knappe prestatie voor zo'n jong gilde!

GBLOTEN T/M MAANDAG 30 JVLI!

WIJ WENSEN IEDEREEN BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

EEN FIJNE VAKANTIE VANAF 1 AVGVSTVS Vl1YERKOOP MET AANTREKKELIJKE KORTINGEN

WOONDE(ORATIE & BLOEMEN l>Of'.PSTf'.AAT 20A GEFFEN 073 · 5324957

13


Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland Dien nu uw project in! Rabobank Bernheze Maasland is een coöperatieve bank. De belangen van onze leden en klanten staan voorop. Daarom zetten we ons in voor welvaart en welzijn in ons werkgebied, de gemeenten Bernheze, Lith en Maasdonk. We ondersteunen jaarlijks vele verenigingen, organisaties en initiatieven. Dit jaar hebben we €80.000,- ter beschikking om û te helpen uw leefomgeving aangenamer te maken. Hiermee willen we ons sterk maken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en nog meer betrokken en dichtbij zUn. Met Coöperatief Dividend kan een goed idee worden omgezet in zichtbaar resultaat! Iedereen die een idee heeft dat maatschappelijke meerwaarde heeft voor ons werkgebied kan een beroep doen op dit fonds . De belangrijkste criteria zijn dat het project innovatief moet zijn, duurzaam en realiseerbaar. Alle voorwaarden voor deelname kunt u vinden op: www .rabobank.nl/bernhezemaasland

Indien uw idee voldoet aan de criteria, zal het voorgelegd worden aan de directie van Rabobank Bernheze Maasland. Zij beslist of uw project voldoet aan de criteria en adviseert over de hoogte van de bijdrage. Komt uw voorstel door de selectie dan zal het gepresenteerd worden aan alle leden van de Rabobank Bernheze Maasland. Tijdens het Leden Event in december 2007 beslissen alle aanwezige leden welke projecten een financiële bijdrage ontvangen.

Categorieën Omdat we zoveel mogelijk verschillende projecten willen ondersteunen én een zo goed mogelijke verdeling naar kernen, doelgroepen en categorieën willen, onderscheiden we de volgende categorieën: 1. Wijk & Gemeente (Dorp & Wijk) 2. Cultuur & Natuur 3. Jongeren & Educatie 4. Zorg & Senioren We gaan dit jaar extra letten op een evenwichtige spreiding over Bernheze, Lith en Maasdonk. Ook zijn we op zoek naar projecten die aansluiten op ons speerpunt om leden in de leeftijd van 18 tot 35 jaar actiever te betrek.ken bij onze coöperatie. Daarom hebben projecten die worden ingediend voor of door deze doelgroep een streepje voor. Wilt u aanmelden? Kijk dan op www.rabobank.nl/bernhezemaasland of bel met (0412) 45 77 77 om een aanvraagformulier aan te vragen.

•• Coöperatief Dividend voor Bernheze Maasland

Rabobank


CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2007 De jaarlijkse clubkampioenschappen zijn van 14 t/m 24 juni gehouden. Tijdens deze clubkampioenschappen werden er wedstrijden gespeeld in diverse onderdelen. Het weer heeft gelukkig meegewerkt en we hebben het programma op tijd afkunnen werken. De finales op zondag waren zeer spannend met soms verrassende winnaars. De clubkampioenen voor 2007 zijn: HE6 le Norbert van Nistelrooy 2e Wiel van de Ekker 3e Harold van Schaijk HE7 Ie Wim Roerdinkholder 2e Joost Coppens 3e Ronnie van Lokven DD6 le Ans de Kok -Anja Valke 2e Nel van Herpen - Ria v.d. Akker 3e Anita Groenewoud - Jacqueline Bos DD7 1e Frasia Loeffen - Corrie Ceelen 2e Mary v. Nistelrooy - Anita v. Schaijk 3e Astrid Bemelmans - Simone van Zandvoort HD6 1e Frans Verstegen - Hans van Roosmalen 2e Edo Meijs - Paul van Rijn 3e Harold van Schaijk - Geert Stofmeel HD? 1e Rob vd Doelen - Wim van Gaal 2e Marcel van Grinsven - John Kerkhof 3e Rutger van Boekel - Rien van Erp GD6 le Jacqueline Bos - Paul van Rijn 2e Anita Groenewoud - Frans Verstegen 3e Ester va Dijk - Joost Coppens GD7 le Anita van Schaijk - Wim van Gaal 2e Astrid Bemelmans - Bert Duij s 3e Marij van Nistelrooij - Ton v.d. Boogaard DES Ie Ineke Vervoordeldonk 2e Nathalie van Bergen 3e Cintha Hulsen DD8 1e Gerla van Benthem - Sofie v.d. Uytert 2e Manita van Rijn - Liesbeth Ruijs JElO le Teun Ruys 2e Job van Benthem 3e Joris Hoefnagel

MElO 1e Sohpie Groenewoud 2e Maartje Meijs 3e Leah de Korte GDlO 1e Margot vd Hurk - Teun Ruys 2e Sophie Groenewoud- Rens Meijs ME12 Ie Fleur Hendriks 2e Liselotte Schuurmans 3e Michelle Groenewoud JD12 1e Job van Benthem - Robin Sauvaître 2e Jordy Vos - Joppe van Veghel MD12 Ie Fleur Hendriks - Liselotte Schuurmans 2e Michelle Groenewoud - Fenna Meijs JE14 le Roel Meijs 2e Ivo van den Ekker 3e Sam van Schaijk JE17 1e Thijs van den Ekker 2e Vincent van Bergen 3e Kay vd Kraan ME17 le Carmen Wijgers 2e Elise Jonkers 3e Danique Pennings JD17 le Ivo van den Ekker - Roel Meijs 2e Emiel van Amstel - Tijn van Oorschot MD17 le Hilde van Dijke - Sophie Vos 2e Roos Hendriks - Elise Jonkers 3e Joanneke van Benthem - Milou Bijveld GD17 Ie Carmen Wijgers - Sam van Schaijk 2e Liselotte Schuurmans - Roel Meijs 3e Danique Pennings - Kay vd Kraan

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745

Veldstraat 33 5386 AW Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

15


RADEN EN PANELS GECOÖRDINEERD OUDERENWERK In onze reeks Raden en Panels Gecoördineerd Ouderenwerk deze keer aandacht voor de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk van de gemeente Maasdonk met haar kernen Geffen, Nuland en Vinkel. Oud & Wijzer in gesprek met voorzitter Jos van de Ven en secretaris Leny Rutten. Voorzitter Jos van de Ven is een bekend gezicht voor veel inwoners van Maasdonk en zeker de wat oudere inwoners kent hem. Want in diverse functies zet Jos zich sinds jaar en dag in voor de ouderen in de samenleving. Sinds 1990 is hij voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Vinkel. Hij was lid van de raad Gecoördineerd Ouderenwerk Nuland/Vinkel. Korte tijd was Jos voorzitter van deze raad tot deze in 2001 samenging met de raad Geffen. Zo ontstond de raad GOW Maasdonk waar Jos sindsdien voorzitter van is. Datzelfde jaar werd hij bestuurslid van RIGOM. Ook is Jos, al vanaf de start van het project, ouderenadviseur in Vinkel. Leny Rutten is secretaris van de Raad GOW Maasdonk. Na haar pensioen is zij enthousiast aan de slag gegaan als vrijwilliger voor diverse instellingen. Zoals SOS telefonische hulpdienst en RIGOM. Inmiddels heeft ze haar werk bij de telefonische hulpdienst neergelegd maar voor RIGOM is Leny nog altijd volop actief als maaltijdbezorger en natuurlijk in de raad als secretaris. Al lange tijd is ze lid van de KBO en vanuit dat lidmaatschap is zij gevraagd om zitting te nemen in de Raad GOW Maasdonk. In haar beroepsleven heeft Leny als secretaresse bij het RIAGG ruimschoots haar sporen verdiend. Haar vragen voor de functie van secretaris voor de raad was dan ook niet zomaar uit de lucht gegrepen. Wat doet de raad GOW Maasdonk? "AJs raad GOW Maasdonk komen wij op voor alle ouderen binnen de gemeente. Dit wil zeggen alle 5 5-plussers uit de verschillende kernen, al dan niet georganiseerd. Men hoeft geen lid te zijn van een ouderenbond om met activiteiten mee te doen. De grootste kracht van de raad is toch wel dat we dicht bij de mensen staan. Alle kernen zijn vertegenwoordigd in de raad GOW Maasdonk. Dat is natuurlijk ook een grote motivatie voor veel leden van de raad, je doet iets voor je eigen mensen, de eigen gemeenschap. We brengen allerlei zaken voor het voetlicht, ook bij de gemeente. De raad GOW Maasdonk heeft intensief contact met het gemeentebestuur. Dat is belangrijk. Kijk naar de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een wet die uitgaat van zelfstandig blijven wonen en eigen regie over je leven voeren. De burgers moeten zoveel mogelijk gebruik maken van de mensen om ben heen. Een organisatie als RIGOM is daarbij onmisbaar. Onze vrijwilligers zijn ook mensen uit de omgeving van ouderen in Maasdonk en willen zich graag daarvoor inzetten. Het 16

gemeentebestuur weet waar we mee bezig zijn en wat onze standpunten zijn. Zo kunnen we gemakkelijk zaken uitwisselen en toetsen. Voor de gemeente is het ook erg van belang te weten dat het 'eigen' mensen zijn die achter de standpunten staan. Niet alles komt vanuit het RIGOM kantoor in Oss. Dat is ook de kern van de organisatie: samenwerken met lokale bestuurders en betrokkenen. Samen vormen we RIGOM." Welke thema's behandelen jullie zoal binnen de Raad? "In de loop van de jaren zijn er al heel wat thema's de revue gepasseerd. Sommige thema's zijn blijvend maar er komen natuurlijk ook nieuwe thema's bij . Om een aantal voorbeelden te noemen: het project valpreventie, wat onlangs is afgerond. De Raad heeft een belangrijk aandeel gehad in het meedenken, ontwikkelen en uitvoeren van dit project. Een item waar de raad GOW Maasdonk zich al jaren voor inzet zijn de computerhoeken. De gemeente Maasdonk had als een van de eerste een computerboek en nog steeds wordt hier heel veel gebruik van gemaakt. Ook bij dit thema geldt weer dat de kracht van lokale vrijwilligers onmisbaar is. Dat zorgt ervoor dat voor veel mensen de drempel laag is om in de computerhoeken de digitale wereld te verkennen. Men kent elkaar en kan van elkaar leren. Een belangrijk en zeer actueel thema is eenzaamheidsbestrijding. Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat er veel eenzaamheid is onder ouderen. Je denkt vaak dat het in kleine kernen niet zo veel voorkomt. Iedereen kent elkaar tenslotte, maar niets is minder waar. Eenzaamheid is ook in Maasdonk een belangrijk thema. Er is een project gestart van gemeente en GGD om eenzaamheid te bestrijden. RIGOM is gevraagd daarin mee te denken en zaken uit te voeren. De komende jaren wordt het in de raad een vast bespreekthema. Er wordt gekeken hoe andere organisaties met dit thema omgaan. We gaan proberen nog meer samen te werken om eenzaamheid te bestrijden. Dat zijn belangrijke zaken waar we ons als raad sterk voor maken ." Zijn er naast deze thema's nog meer activiteiten? "Als raad houden we ons zeer zeker niet alleen bezig met zware of langdurige thema's. We organiseren ook activiteiten en cursussen. We hebben wat dat betreft ook zeker een sociale functie. Zo hebben we vorig jaar het 'Broemproject' gehad. Hiervoor werven we deelnemers, organiseren we de theorie-opfris-bijeenkomst en de ritdag met medewerking van professionele ritadviseurs, veelal 1ijschoolbouders. We zorgen ervoor dat alles goed verloopt, van publiciteit tot catering. Dan merk je eigenlijk pas goed wat een groot voordeel het is dat de verschillende leden van de raad uit alle kernen afkomstig zijn. Het is zoveel makkelijker om deelnemers te werven wanneer j e veel mensen kent. Je kent de ouderen en weet waar ze wonen.


We organiseren ook de jaarlijkse scootmobieltocht, het leuke daaraan is dat mensen lekker buiten zijn. Bovendien ontmoeten ze andere mensen, wat ook weer die eenzaamheid tegengaat. Ze ontmoeten mensen uit andere kernen binnen de gemeente, want ze komen allemaal op een vast punt bij elkaar. · Mensen vinden dit soort activiteiten leuk en kijken er naar uit. Samen er op uit en actief blijven is belangrijk. Zitting nemen in de raad GOW is dankbaar werk. Je wil toch iets doen voor de gemeenschap en je haalt er voor jezelf zoveel uit. We zetten ons in voor alle ouderen en wij als raad horen bij die doelgroep en dat maakt het erg wezenlijk. Het voelt toch anders als je zelf tot de doelgroep behoort. Waarschijnlijk is dat ook onze grootste kracht: Samen doen we het voor onze gemeenschap, voor je eigen doelgroep."

Kellring rijbewijs voor 70-plussers Iedere 2e maandag van de maand worden er in Wijkcentrum De Hille aan de Looveltlaan 25, goedkope rijbewijskeuringen voor 70-plussers uit Oss en omgeving aangeboden. De kosten van deze keuring bedragen slechts € 25,00. Dit betekent een flinke korting voor mensen uit die leeftijdsgroep. Het officiële tarief voor deze keuring bedraagt maar liefst€ 76,60. Voor deze rijbewijskeuring kan men zich aanmelden op telefoonnummer 06 10812055. Voor meer informatie www.dehille.nl Kent U de ledenservice van de Unie KBO? Naast belangenbehartiging en dienstverlening heeft de Unie KBO een ledenservice. De ledenservice is bedoeld voor alle ruim 300.000 leden. De activiteiten worden hieronder voor u opgesomd. De Service- en Juristentelefoon vormt een belangrijk onderdeel van de Ledenservice. Alle leden kunnen met hun vragen terecht bij bovengenoemde vraagbaak. U krijgt antwoord van professionele ervaringsdeskundigen op uw vragen ofu krijgt een advies of doorverwijzing naar een organisatie die u beter kan helpen. Voor al uw vragen bel: 0900 8212183 of mail: ledenservice@uniekbo.nl - leden kunnen gebruik maken van de Servicetelefoon, elke werkdag van 09.30 tot 12.30 um (op jaarbasis ruim vijfduizend vragen per telefoon). - leden kunnen gebruik maken van de Juristentelefoon, iedere donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur (op jaarbasis 700 vragen per telefoon). - beantwoorden van vragen die per post of e-mail binnenkomen (1 .100 per jaar). - aanzienlijke korting op medische keuring welke op kan lopen tot€ 50,00 voor het rijbewijs: permanent. -inschakelen van de hulp van één van de 1900 belastinginvullers. -het ledenmagazine Nestor, tien keer per jaar. Met daarin een vaste ledenservicepagina met veel gestelde vragen.

-informatieverstrekking via website. - digitale Nieuwsbrief. - voordeelacties via 15-Plus (telefonie, energie, schadeverzekeringen, slaapkamerinrichting, drogisterijproducten, zelfzorgmiddelen, elektronica, recreatie, etc.) - toegang tot collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achrnea (met een gemiddelde jaarlijkse besparing van ruim€ 85,00). - aanwezigheid op publieksbeurzen (met speciale acties voor KBO-leden). Wat u moet doen als het warm wordt

Drink voldoende Drink 2 liter water per dag. Drink ook als u geen dorst heeft. Vermijd alcohol, koffie of thee. Vermijd inspanning Vermijd inspanning vooral tussen 12.00 en 16.00 uur, de warmste uren van de dag. Blijf llit de hitte Blijf binnen ofin ieder geval in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur, de warmste uren van de dag. Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding. Zorg voor koelte Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van kamers die veel zon krijgen. Doe ook de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen ( overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ('s nachts en vroeg in de morgen).

Lffi

Zorg voor elkaar Steek een helpende hand toe als er in uw omgeving ouderen of zieken zijn, die hulp nodig hebben om deze adviezen op te volgen.

Vragen? Overleg met uw huisarts als u vragen heeft over uw gezondheid ofmet uw apotheek als u medicijnen gebruikt. Voor alle andere vragen kunt u terecht bij de GGD in uw regio. Weet u het nummer niet, bel dan met Postbus 51 (0800 8051 ).

TOREN"KLANKJE" Wat is er met het Gezellige, Gemoedelijke, Gastvrije Geffen aan de hand... ? 17


PERSBERICHT Ouders hebben grote invloed op drinkgedrag jongeren Een muur van lege bierkratjes naast de tent van een paar jongeren op de camping. Alcohol drinken we in veel situaties: na het werk, in de kroeg, op feesten, thuis, bij vrienden en op de camping. De plaats, de situatie en de mensen met wie we drinken, kunnen bepalend zijn voor het drinkgedrag. Soms is er sociale druk om mee te drinken: voor de gezelligheid, om stoer te zijn, of om grenzen te verkennen. Vooral jongeren drinken uit nieuwsgierigheid of om mee te doen met hun vrienden. Jongeren gebruiken te vroeg, te vaak en te veel alcohol. Inmiddels heeft ruim zeventig procent van de 12-jarigen al eens een glas alcohol gedronken. De houding van ouders over alcohol heeft veel invloed op het drinkgedrag van jongeren. Ouders die toestaan dat hun kind alcohol drinkt (of er niets van zeggen) vergroten de kans dat hun kind gaat drinken. Extra ongezond tijdens groei De hersenen ontwikkelen zich tot het 24e jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het karaker en het gedrag van uw kind. En jongeren die regelmatig drinken hebben meer kans op alcoholverslaving op latere leeftijd. Ook remt alcohol de botontwikkeling en de ontwikkeling van de seksualiteit omdat het de balans tussen de hormonen verstoort. Minder goede school-, studie- en werkprestaties Na een avond drinken functioneert het geheugen slechter en slaap je minder goed. Concentreren wordt daardoor moeilijker. Bij niet volgroeide jongeren kost het afbreken van alcohol meer tijd dan bij een volwassenen. Na een weekend stevig drinken hebben ze zeker twee dagen nodig voor herstel. Toename ongelukken en agressie Naast controle neemt ook het reactievermogen af. De kans op ongelukken is hierdoor groter. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader zijn van agressief gedrag. Vaak voorkomend: een black-out Een black-out kan ontstaan wanneer in korte tijd veel alcohol wordt gedronken. Vooral onder vakantievierende en uitgaande jongeren is binge drinken populair. Binge drinken is het drinken van grote hoeveelheden alcohol bij één gelegenheid (binge is Engels voor braspartij). De acute gevolgen van binge drinken kunnen voor het lichaam onder meer zijn: afname van denkvermogen, grotere kans op black-outs en alcoholvergiftiging, acute schade aan organen, hart- en hersenaandoeningen doordat het bloed minder goed stolt, nierfalen door uitdroging van het lichaam. 18

Alcohol en opvoeding Ouders kunnen het drinkgedrag van hun kinderen op verschillende manieren beinvloeden. Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat u meer invloed heeft op het drinkgedrag van uw kind dan u denkt. Verbieden werkt! U bepaalt vanaf welke leeftijd u het goed vindt dat uw kind alcohol drinkt. Stel het drinken van uw kind zo lang mogeUjk uit. In ieder geval tot ze 16 jaar zijn. Andere tips om kinderen te helpen verstandig met alcohol om te gaan: - Praat over alcohol en de gevolgen van alcoholgebruik. De manier waarop is belangrijker dan hoe vaak. - Geef het goede voorbeeld. - Stel op tijd regels. - Probeer op de hoogte te blijven van wat uw kind doet. Voor meer informatie over alcohol en alcohol en opvoeding, kunt u terecht bij uw GGD Hart voor Brabant, www.ggdhvb.nl ofkijk op www.alcobolenopvoeding.nl. Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij het NIGZ, zie www.alcoholinfo.nl

WIE WAT WANNEER JULI 19 Ophalen oud papier 27 Ophalen oud papier AUGUSTUS 16 Ophalen oud papier 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 27 t/m 1 sept. CoJlecte Ziekencomite de Schakel 31 Ophalen oud papier

SEPTEMBER 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 14) 13 KVB, openingsavond 20 Ophalen oud papier 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 15) 28 Ophalen oud papier OKTOBER 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 16) 09 KVB/KVO, thema avond stichting hulphond 14 Regiowedstrijd FCC Nuland 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 17)

NOVEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18)

DON'T·TALK, WALK! Frank van Krieken, Martijn van den Hoogen en Wouter van den Hoogen hebben op 7 en 8 juli 2007 ongetraind de 80 kilometer lange Kennedymars in Someren uitgelopen! Gefeliciteerd!


At ,Hanegraaf Geffen B.V. f& MarkRomme

Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen a,/-de Kinderenv.~ Jl Bd'~ Hamtel. 073-5325551 1, 5386 JA Gett!~'-Jl Telefoon 06 166 10622 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl zaterdag 8.30 - 17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

~\

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen

Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30- 16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073 -5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,--

-i

RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.n l

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAG INA

€ € € €

16,27,38,65,-


PERSBERICHT Nina Verhoeven wint stoere speelgoedtractor Winnaar kleurwedstrijd reconstructie bekend Heesch, 4 juli 2007- Op 3 juli reikte wethouder Daandels een stoere traptractor uit aan Nina Verhoeven. De driejarige Nina is de trotse winnaar van een kleurwedstrijd in het kader van de Dag van de Reconstructie in Maas en Meierij. Ze had haar tekening extraJeestelijk gemaakt met stickers en glitters. De speelgoedtractor met aanhanger werd direct in gebruik genomen. "Nina was dolblij met de tractor", vertelt de wethouder lachend. "Ze is meteen al het hele gemeentehuis door gecrost, tot aan de kamer van de burgemeester toe!" De prijsuitreiking van de kleurwedstrijd over het platteland vond plaats op 3 juli in het gemeentehuis van Bernheze. Nina werd hier samen met haar ouders en broer en zus ontvangen met cake en limonade. "Haar broertje had al een eigen tractor, die Nina geweldig vond. Nu heeft ze er een voor zichzelf", aldus Nina 's moeder. De kleurwedstrijd was onderdeel van de Dag van de Reconstructie op 21 april jl. Kinderen tot en met zes jaar konden hiervoor een tekening downloaden van de website www.ergebeurtmeerdanjeziet.nl en inkleuren. Dag van de Reconstructie Tijdens de Dag van de Reconstmctie kon iedereen deelnemen aan gratis busexcursies, waarbij verschillende reconstructieprojecten werden bezocht. Reconstructie betekent herinrichting van het buitengebied. Niet alleen qua landbouw, maar ook op het gebied van natuur, recreatie, water en leefbaarheid. Ondernemers, natuurorganisaties, gemeenten, onderwijs en waterschappen zijn bezig om het buitengebied een opknapbeurt te geven. Een belangrijk uitgangspunt voor de reconstructie is dat de verbetering van natuur, landschap en milieu samengaat met verbetering van de sociale en economische vitaliteit. Landbouwontwikkelingsgebied Een actueel reconstructieproject van de gemeente Bernheze zijn de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). Een LOG is een afgebakend gebied waarin de intensieve veehouderij zich volop kan ontwikkelen. De reconstructiecommissie Maas en Meierij en de provincie hebben drie LOG's aangewezen in de gemeente Bernheze: 't Grolder in Heesch, Loosbroek Noord-Oost en Hazelbergsche Broek in Heeswijk-Dinther. In deze gebieden mogen landbouwbedrijven uitgroeien tot een bedrijfsoppervlakte van maximaal 3,5 hectare, op voorwaarde dat ze aan duurzame bedrijfsvoering doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze duurzaam moeten omgaan met energie en afvalstoffen. In de LOG's worden maatregelen getroffen om het gebied goed bereikbaar en landschappelijk aantrekkelijk te houden. De wegen worden 20

verbeterd en er worden beplantingen en ecologische verbindingen aangelegd. Pilotproject en project Inrichtingsmaatregelen De werkzaamheden in de LOG's Bernheze bestaan uit twee projecten. Het Pilotproject Gebiedsgerichte aanpak LOG's verkent de mogelijkheden voor verplaatsing en vestiging van bedrijven. Het initiatief voor verplaatsing en vestiging ligt echter bij de bedrijven zelf. Het project Inrichtingsmaatregelen richt zich op het verbeteren en aanleggen van de infrastructuur en het landschap, bijvoorbeeld door verbetering van landbouwwegen, de aanleg van erfbeplanting, Jandschapsbeplanting en een ecologische verbindingszone. De ontwikkelingen rond de LOG's zijn echter niet aan Nina besteed. Die geniet liever van haar tractor.

Nina Verhoeven met wethouder Daandels en haar winnende kleurplaat.

TVDEVLIJMD TENNISCOMPETITIE Aan de voorjaarscompetitie van de KNLTB hebben maar liefst 13 tean1S deelgenomen. Van deze 13 teams zijn er 3 teams kampioen geworden en zijn de aanwezige kampioenen tijdens de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen gehuldigd. Zij zijn kampioen geworden in de volgende klasse: Heren team 35+ 3e klasse - Toine de Kok, Willem de Kok, John Gorree, Theo van Kilsdonk en Wiel v.d. Ekker Dames team 1e klasse - Annet v.d. Helm, Rickie v. Erp, Gwen Vogels en Lies Vos g/J!? Gemengd team t/m 17 jaar 2e ~ ~~~ klasse - Madelon Vos, Ad v. Her- cJY.._~ \.,..) pen, Ester v. Dijk, Vincent v. Bergen, Ivo v.<l. Ekker, Roos Hendriks, ~ -. " Hilde v. Dijk en Danny de Kinde- ren. Kampioenen van harte gefeliciteerd.

~ ~ ~\~~l i

d1)

_'i


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Hepa Care Comfortabele s oefen en fauteuils

Café - Zaal 't Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 07 ~ 532 15 20 '

2 073 5325082

IJJ,

Leiweg 2a 5386 J<R Geffen

073 5320 21 info@he a.nl

s

www.cafezaalhethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.n l

Bruiloften partijen vergaderingen ■ ■

(1000. Van alle markten

Bouwen op

thuis.

vertrouwen

■ ■

■ ■

f

Gebr. van Wanmoij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooi·.n1

C1000 van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. "d en: 0 pernngst1J Ma t/m do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412- 622213 ·

Geffen 073- 5321995


PERSBERICHT Zomerlezen met filmhelden in Basisbibliotheek Maasland De tweede editie van de campagne Zomerlezen gaat in juli van start. Voor de campagne, die bedoeld is om mensen te stimuleren meer te lezen, zijn dit jaar de acteurs Jeroen Krabbé, Mimoun Oaïssa, Michiel Huisman, Roeland Fernbout en Carel Struyken gefotografeerd op hun favoriete leesplek. De foto 's zijn vanaf 2 juli te zien in bibliotheken, op treinstations en langs snelwegen. Je gaat op vakantie en neemt mee ... De zomer komt eraan. De periode bij uitstek om lekker te lezen. Als het aan de Basisbibliotheek Maasland ligt neemt u extra zware koffers mee op vakantie. De bibliotheek brengt u alvast in zomerse leesstemming en geeft graag tips om de koffers te vullen met uw favoriete boeken. In de vestigingen van de Basisbibliotheek Maasland staan er volop presentatietafels en uitstallingen klaar met de nieuwste boeken, oude toppers, de spannendste thrillers, reisverhalen en reisgidsen, heerlijke kookboeken en waanzinnige waargebeurde verhalen. De vakantie kan beginnen met een goed boek. Abonnement Wilt u graag lezen maar heeft u nog geen abonnement bij de bibliotheek? De tarieven voor abonnementen in de Basisbibliotheek Maasland zijn als volgt: Jaarabonnementen: Kinderen t/m 12 jaar gratis Jongeren 13 t/m 17 jaar € 2,50 Volwassenen 18 - 64 € 27,00 Volwassenen 65+ € 20,25 Vervolgabonnement: (2e abonnement binnen gezin) € 12,50 Kwartaalabonnement € 8,00

de WCPV (Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid) taken op het gebied van epidemiologie en beleidsadvisering bij GGD'en. Op 25 en 26 juni voerde Lloyd's Register Quality Assurance de audits uit bij de GGD Hart voor Brabant. Er werden diverse gesprekken gevoerd met medewerkers, die op verschillende aspecten werden bevraagd volgens het nieuwe HKZ-certificeringschema. Het HKZschema toetst of er wordt voldaan aan de landelijke normen met systematische aandacht voor verbeteringen. En toetst daarnaast of er gewerkt wordt met professionele methoden. Er werd bij de audits geen enkele tekortkoming geconstateerd! "De certificeerder en de materiedeskundige waren zeer onder de indruk van hoe wij aan kwaliteit werken," vertelt Erika Neumann, kwaliteitsfunctionaris afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD Hart voor Brabant. "In dit moeilijke veld lukt het de GGD Hart voor Brabant om systematisch signalen en vragen op het gebied van volksgezondheid uit het veld op te pakken via onderzoek en beleid. Ook i.s de certificeerder enthousiast over de wijze waarop onze GGD leerpunten uit evaluaties omzet in concrete verbeteracties," vult Marja van Bon, teamleider Kenniscentrum Openbare Gezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant, aan. Eerder dit jaar behaalde de afdeling al het HKZcertificatieschema Gezondheidsbevordering. Er zal jaarlijks een herhalingsaudit plaatsvinden om te controleren of er nog steeds aan alle normen wordt voldaan.

In de zomerperiode zijn de openingstijden gewijzigd. Kijk voor meer informatie op: www.bibliotbeekmaasland.nl.

PERSBERICHT Afdeling Gezondheidsbevordering GGD Hart voor Brabant behaalt als eerste GGD HKZ-certificaat voor Epidemiologie en Beleid ~

Als eerste in Nederland is de afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD Hart voor Brabant gecertificeerd voor het HKZ-ce1tificatieschema Epidemiologie en Beleid. Dit certificatieschema is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren van 22

--'-'---'-- ~

~-

-

~.::.._,.,;~

,.k PQ'-'P~ pÓ,,.;:f> ,"'¼l<_~.. -::.::.,,:z.~:; A~R T Lrl<..ï Wfl- C>E &",::Pllf'E. LEk :ZffD ,, ., ... -zör oèk AoN D1: l)OMPr kö1-tNE:

L 'C,Cjî" .M,l~TFR

?"

=z:r_~~ d

d

ff


...

Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend.

Drukkerij Wihabo b iedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukk8rijWlhabobv Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerlJOwihabo.nl • I www.,Yihabo.n.l

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeau~ bon kom 1e pas ec:ht mo01 voor de dag

Cespecialiseetd in:

• Exclusieve gezichts- en • lllendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (blllen, buik, . . borsten, handen, voeten) • Exclusieve_ s1erade van Beal,\z11l en Bella Ragazza • Permanente Make- Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

• Make-Up workshops

t',\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vragen "Stilstaan bij afscheid nemen" ons informatieboekje/wilsbeschikking.

Ma: Di t/m Do:

Bel: 0412-623173

Vr: Za:

Gesloten

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

U itvaa rtverzorgi ng

VAN LITH B.V.

. .;~n•m•~;i. · ~ 3-5324221

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-6231 73 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvanl ith. n1

1~

Gebr. van de Wetering .~.O- w~,.~

$<1:---=--

\,

__Cl _ ::. _ ~ .:. _o__

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera'sBloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

- -

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open in gslijden:

Ma:

INDIVIDUELE TRAINING • Naut.ilustn1lnlng • Cerdiotreiinlng

Di:

• Combinatie NautJlurCnrdlo

Wo:

liROEP5TRAININEi

Do:

• Total Fit • Indoor Cycllng • 5t.re.etdance • Swltchlng • Seniorentraining

Yr: Za:

MEDl5CHE FITNE55 • Fyslotralnfng • De Ruggchool • RevalldatiE!tra1nlng

• Reînt.egrat.letnsinlng

INDIVIDUELE TRAINING • Attengementen op maat

PopendUklè • 53B6EC Geffen Tel. 1073) 74 Tc! • FllX 1073) 53è 65 7S

13.00 lot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 lot 20.00 9.00 lot 16.00

KIoosters Iraat 5c · Ge ff e11 Tel. 073 53216.83 - rax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een aits nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00- 13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak dumt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11 .45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11 .45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386ANtel: 073 - 5321990 G. Wijnakker ma. 9.00-10.00 uur/vrij 10.00 - 11.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland-Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 K.Iachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Toren.klanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. _Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.