Torenklanken 2007 - nr 11

Page 1

45e jaargang I nummer 11 1juli 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

en en

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Hallo Kinderen en Ouders, Hier een berichtje voor de Jeugd Vakantie Week 2007 "BOTEL HOEVOELOE'. Dit jaar is het terrein aan de Bredeweg, ter hoogte van Ad en Rita van Erp, Bergstraat 33A. De ingang van het Jeugd Vakantie Week terrein is UITSLUITEND via de achterkant, dus aan de Bredeweg, te bereiken. Dus IEDEREEN komt naar 'HOTEL HOEVOELOE" via de Bredeweg! Er is gelegenheid voor het parkeren van de auto's, maar willen iedereen verzoeken i.v.m. de veiligheid zoveel mogelijk met de fiets te komen. Alvast bedank voor jullie medewerking, een fijne vakantie en tot HOEVOELOE. Groeten van het bestuur van Jeugd Vakantie Week Geffen en Hotel Hoevoeloe.

JEUGDVAKANTIEWERK GEFFEN Stichtingjeugdvakantiewerk ge:ffen is dringend op zoek naar jeugdleiding vanaf 15 jaar voor onze jeugdvakantieweek van 6 t/m 10 augustus. heb je interesse bel dan naar 06-15503570 of 06-50557602.

NIEUW!!! MUSICAL MAANDAG IN MAASDONK!!! Met een unieke samenwerking tussen Geffes Volk en Muziekschool Maasdonk start er volgend schooljaar (2007/2008) in Maasdonk een MusicalK.las voor jonge-

ren en een MusicalAtelier voor volwassenen. In ongeveer 30 lessen leer je de wereld van de Musical kennen en leer je de fijne kneepjes op het gebied van drama, zang en dans. De MusicalKlas en het MusicalAtelier zullen in september 2007 van start gaan en natuurlijk in het voorjaar van 2008 worden afgesloten met een gezamelijke professionele Musical-voorstelling. De Musica!Klas is bestemd voor leerlingen in groep 7 of 8 van de basisschool of klas 1 en 2 van de middelbare school en zal plaatsvinden op maandag van 18.15 tot 19.45 uur. Het MusicalAtelier is bestemd voor iedereen die ouder is dan 16 jaar en zal plaatsvinden op maandag van 20. 00 tot 22.30 uur. De lessen zullen gegeven worden door Martijn Egelmeer (bekend van Magdalena, de musical). Hij zal de drama lessen voor zijn rekening nemen en tevens de regie verzorgen. Daarnaast zal hij ook voor het MusicalAtelier de zanglessen geven. Antonie Brands (ExpresZo) zal de zanglessen voor de MusicalK.las verzorgen. De danslessen worden gegeven door Sabrina Lammers (Tika is jarig, Efteling). De kosten voor de MusicalKlas en het MusicalAtelier zijn 200 Euro per deelnemer. Meld je aan! Zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor zaterdag 18 augustus 2007 bij een van de volgende contactpersonen. Nuland: Jan van Nuland, Vlasakker 6, 073-5324208 Vinkel: Maria Leeyen, Jeroen Boschstr. 15, 073-5323900 Geffen:Germa Martens, Berkenboog 15, 073-5327033

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 juli (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen Verzekeringen

we allemaal!

egio B • • anc1er1ng

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

-z

www.woonkrant.nl

~atie-en Adviesbureau bv

~ & DESIGN

Erkend installateur C. V. Gas - Water

Service en onderhouds-

ONTWERP-MNLfG ONDERHOUD-RENOVATIE

A-u~::-;N

abonnementen gastoestellen Ook voor het

Energie certificaat

voor woningen

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

VA.N SCHIJNDEL BOUWGROEP GEFFEN

@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN ,i,~U,11,~~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658, Autotel.:(06) 53184263

Van Schljn<MI Bouwgroep bouwt al 60 Jaar winkelcentra, scholen, distributiecentra, woningen on bedrijfageboUWGn. Bouwtn Is onu paHlo, U herkent dat In alle facetten one W<lrk en de kwafflillt van d• uitvoering.

v""

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers utt eigen bakkerij Bakkerij Brands

Do,pstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep Bredeweg13 5386 KM Geffen tol: 073-5322961 fax: 073-5322232

mall@vanachlJnclel-bouwgroop.nl www.v•n•chiJndel-bouwgroep.nl


~

Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Don. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nJ E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nJ Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER

* dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 06 juli 19. 00 u + avondmis + koorzang ( 1e vrij dag van de maand) za. 07 juli geen VIermg zo. 08 juli09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 09 julil9.00 u * avondmis vr. 13 juli 19.00 u * avondmis za. 14 juli geen VIermg zo. 15 juli09.30 u + H.Mismmvfam. van Erp-Donders _ ma. 16 il!..li !9.00 u_* ~v9ndrp.i~+aan.bidding tot 20 ..0Q lJ VAKANTIE IN DE PAROCHIE Evenals vorigjaar is er in de maand juli i.v.m. de vakantie een beperkt aantal vieringen in de kerk. We hebben er i.s.m. de parochie Vinkel voor gekozen om dan één viering per weekend per parochie te doen en wel op zondagmorgen om 09.30 uur in Geffen en op zaterdagavond om 17.30 uur in Vinkel. De vieringen in Geffen zijn dus op zondag 1 - 8 - 15 - 22 - 29 juli. De bijeenkomsten van de kinderkerk beginnen weer na Effe noar Geffe. De maandag- en vrijdagvieringen in de kapel gaan in de vakantie gewoon door en uiteraard is de kerk overdag altijd open om even binnen te lopen, of een kaarsje te ontsteken! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à€ 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk - ·-

dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. DOPEN/ DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel eo Geffen: in juli geen bijeenkomst - 7 augustus in Geffen - 4 september in Vinkel - 2 oktober in Geffen - 6 november in Vinkel - 4 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Juni 2007: Fenna Welten, Steve van Schijndel, Floor Heesak.kers. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl. Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEU' Wilt u graag, thuis of in het. ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 9 juni 2007: Jo Damen, 78 jaar. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2007 Actie Kerkbalans 2007 heeft het volgende motto: "Een kerk is van blijvende waarde, daar geefje voor!" We ontvingen reeds een mooi bedrag:€ 16.577,00. Hartelijk dank! Doe mee met de actie Kerkbalans, om onze ·3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 28 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

~

Keurslagerij VAN TUYl Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./ fax: (073) 532 58 91 www.vantuyl.keurslager.nl

13 .00 - 18.00 uur Gesloten 13 .00 - 18.00 uur 13.00 - 20.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen, brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJD BELLEN! Tel.: 06-10069440 E-mail: info@gs-sierbeslag.nl www.gs-sierbeslag.nl

oog voor detai en gevoel voor perfectie J

Omdat het werkt ........ ... .. . WILT UAFSLANKEN-ne een gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernls schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of pertection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit In alle facetten

Ernls schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 0 73 532 34 00

ERNIS F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 ofgiro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

(DPC), het maatschappelijk werk en de ambtscommissie van het bisdom van 's-Hertogenbosch. Tenslotte is hij ook meer dan 20 jaar deken geweest van het dekenaat Oss en later van het dekenaat TilburgGoirle. Van hieruit was hij lid van het interdiocesane dekensoverleg. Sinds zijn emeritaat is hij pastor bij de fraters van Tilburg en waarnemend pastoor in de Petrus en Paulusparochie in Tilburg. DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op Op 15 juni was pastoor van Doorn 50 jaar priester en dat €' 310.000,00. Dank u wel! werd gevierd op zondag 17 juni in de parochie HH. Petrus en Paulus in Tilburg. (In zijn geboortedorp Dinther KERKMUSEUM had hij al eerder een feestelijke mis mogen opdragen). Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 - Vond zijn robijnen priesterfeest 10 j aar geleden plaats in 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een vieeen monumentale kerk in de binnenstad van Tilburg, het ring in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met gouden feest werd gevierd in een moderne parochiekerk Jo van Wanrooij tel. 5322283 in Tilburg West, waar Harrie van Doom waarnemend pastoor is en regelmatig voorgaat in de Eucharistie. GOED REIS MET SINT CHRISTOFFEL! De met zonnebloemen versierde kerk straalde warmte Reprobus was een krachtpatser die pelgrims over een uit; familieleden, vrienden en bekenden - waaronder ook woeste rivier droeg. Toen een klein kind van zijn dienst een afvaardiging uit Geffen - waren aanwezig in de feesgebruik maakte, kon Reprobus zijn pasagier nauwelijks telijke Eucharistieviering met zang door het Gemengd dragen. Het kind was Christus en Reprobus heette Koor. voortaan Christoffel: "Christusdrager". Hij werd de beVicaris van Meijgaarden sprak de predikatie uit: schermheilige voor reizigers! "Harrie van Doorn: priester, pastor, profeet en leraar. Wij wensen iedereen die op vakantie gaat een goede reis Hij mag trots zijn op 50 jaar vruchten in Gods wijntoe en een behouden thuiskomst! gaard. Harrie was op een bijna vanzelfsprekende wijze priester, temidden van goed-gelovigen en twijfelaars. Hij heeft zich in dienst van God gesteld, met zorg voor de OUD-PASTOOR VAN DOORN mensen en soms tegen de stroom in, de boodschap ver50 JAAR PRIESTER kondigd. Harrie surfde op de golven van deze tijd... !" aldus de vicaris. Onze oud-pastoor Harrie van Doorn (75 j.) werd in De vicaris merkte op dat zijn verleden wel langer was, Dinther geboren. Hij ging naar het gymnasium bij de dan de toekomst! Daarop antwoordde pastoor van Doorn Norbertijnen en studeerde daarna op het groot seminarie in zijn slotwoordje: "Hoe zit het dan met de hoop op het van het bisdom van 's-Hertogenbosch in Haaren. Na zijn eeuwige leven..."? priesterwijding ging hij aanvankelijk werken in het basis- De kinderen maakten in de kindernevendienst een feespastoraat en werd hij benoemd tot kapelaan in Hapert. telijke slinger die het altaar sierde en de collecte was Daarna is hij werkzaam geweest als docent op verschil- bestemd voor een nieuwe kapel in jonge Petrus en lende scholen in 's-Hertogenbosch. Tevens was hij in Paulusparochie in Laitkynsew (India) waarmee de deze stad verbonden aan het wees- en voogdijhuis en de Tilburgse parochie vriendschapsbanden onderhoudt. jeugdgevangenis. De parochiepastor had nagedacht over een passend caIn 1966 werd hij benoemd als docent aan de Pedagogi- deau voor Harrie van Doorn met zijn drie grote passies: scbe Academie Oude Dijk in Tilburg. Tegelijkertijd was Een reis ...? Als je al 36 keer naar Rome bent geweest, is hij ook rector van het moederhuis van de zusters van dat geen optie (een voetreis wellicht!) Een boek? Zijn Liefde. Vanuit zijn functie maakte hij vele reizen naar kasten staan er vol van... ! Het werd dus "een goed glas de missiegebieden. wijn", met bijbehorende karaf! In 1977 keerde hij weer terug naar het basispastoraat en In zijn dankwoord ( ..."Wees gerust: iemand die 50 jaar was hij achtereenvolgens pastoor in priester is, heeft al genoeg gesproken, dus zal ik Geffen(1977-1984),Oss(GroteKerk)en het kort houden... !) sprak pastoor van Doorn: Tilburg (parochie Binnenstad). "Dank aan allen en aan de Heer voor het werk Daarnaast was hij lid van het bestuur van dat ik heb mogen doen. En wie de kerkgeschiehet Annazie-kenhuis in Oss, het bestuur <lenis kent, kan nooit wanhopig zijn... !" van basisscholen en scholen voor voortWij wensen onze oud-pastoor - die in zijn gezet onderwijs in Brabant, het bestuur Geffense periode o.a. vele werkgroepen oprichtte van het Diocesaan Pastoraal Centrum -..:-....a.......;;;;..__........__ m - van harte geluk met deze gouden mijlpaal! 5


VOOR AL VW:

~ _..,.,, ---4"-

• boeketten • bloemstukken • rouwarrangementen • bedrijfsabonnement · speciale versieringen • verrassende cadeau/cadeaubon

0 PEN IN GSTIJ DEN:

·it

bolo.~1+~

81..0EMBINDERIJ & WOON DECORATIE

Dorpstraat 20A Geffen

Tel.: - Fax: 073 - 532 49 57

Mob.: 06 -15161973:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

13.00 - 18.00 uur 9.00 ° 18.00 uur 9.00- 1s:oo uur 9.00 -18.oo·uur 9,00 -19.00 uur 9.00- 17,00 uur

WiJ pauzeren van 12.15. - 13.15_uur

E-mail: dolce-vita@hom~.:.nl

NAS AFBOUW BV

NAS

Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1aS-afbl)vw.r1/ • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze ultvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Di1 kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

~<MUU!lu

Donders Uitvaartverzorging

~

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. il

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax {073) 532 04 91

l<t~HJ!,iJ.,oru,,

"' fi

>i>~-a,if

~z

t\lli-Vt!-Sl'1◄;0f@

HardYt:are - Software - Netwerken - supplles Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

tfühi lfüii h'i& Levlx Automatisering Oranjepassage 2 5401 HW Uden Tel. (0413) 331 53ó

2~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

~V!X

~V!X

t ~ó

~V!X

◄Mie! fiiiá!Rt;.

levix Automattsertng DorpslToot 46 5386 AN Geffen Tel. (073) 5341325

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnot.nl Hoosterseweg 14 • 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 • Fax: (073) 632 39 86

RI.IWIELEN

o. .OazvU•--------TANKSTATION

cmm IIIMIIM Levlx Automotlserlng Wolslroot 66 5341 CK Oss Tel. (0412) 67 2070

M_?jffi4\31 Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


EFKES BUURTE MÈ ... Marjo van Kreij (47 j.) We hadden een afspraak om te buurte over vogelen... Op datzelfde tijdstip waren er 32 vale gieren in de polder neergestreken... voor vogelaars alarmfase 1... dus werd het efkes buurte mè Marjo van Kreij, in de Brandstraat (Oss), temidden van vele vogelaars en vogelliefhebbers ... Met dochter Judith én de telescoop op de achterbank, rijden we naar de boerderij van Tonny en Elly van de Elzen. Zij hadden overdag reeds de kolonievogels waargenomen in de bomen tegenover hun huis. Toen ze op teletekst zagen dat er in Brabant een grote groep vale gieren waren geland, was het voor hen duidelijk: "Die zitten dus hier!" Weer sensatie voor deze familie, nadat ze al een graancirkel in de buurt hebben gehad, evenals een paraglyder die in de hoogspanningsmast terecht was gekomen en maar moeilijk bevrijd kon worden! Jammergenoeg is het aantal gieren intussen flink geslonken; in de namiddag is een fotograaf de dieren erg dicht genaderd (hij schoot waarschijnlijk het eerste plaatje!) en vrij kort daarna is het merendeel van de vogels vertrokken en zijn er nog vijf te bespieden. Auto's en fietsers rijden af en aan, telescopen worden opgesteld en verrekijkers om de nek gehangen; fototoestellen klikken de nodige kiekjes en regelmatig hoor je melodietjes van mobieltjes klinken! De vogelaars houden elkaar op de hoogte en ze vogelen de beschikbare informatie uit... De verhalen komen op gang: het zijn onvolwassen vale gieren, lichtbruine verenjas, witte kop, grote kromme snavel en een vleugelspanwijdte van 2.80 m . Aaseters, vliegend op thermiek, afkomstig uit de Pyreneën. Bij gunstig weer kunnen ze wel 1000 km. afleggen in een dag. Ze hebben honger en azen op kadavers, liefst grote beesten o.a. schapen. Omdat kadavers niet meer overal mogen blijven liggen i.v.m. overdraagbare ziektes, zijn de gieren gaan zwerven. Waarom zijn ze hier geland? Ze hebben hoog gezeten, maar vanwege de regen en het onweer op die dag, zijn ze naar beneden gekomen. De kraaien krassen... "die vliegen altijd overal op af" weetMa1jo. "De gieren kunnen het beste naar de Oostvaarderplassen vertrekken, want daar laten ze nog kadavers liggen voor de zeearenden; hier kunnen we weinig voor hen doen." Er wordt over en weer gebeld... zoals altijd met 'hot news' was er al snel een deskundige op t.v. met een serieuze waarschuwing: Bij honger vallen deze beesten aan en maken dan geen onderscheid tussen schapen en peuters ... !? "Een 'vage' gierenkenner" constateren de vogelaars. Marjo vertelt enthousiast over haar vogelhobby en geniet ervan: "Hier doe je het voor! Dit is echt mooi! Meestal fiets ik in deze straat om de hoogspannings-

masten te controleren op aanwezige valkjes!" Marjo - geboren in Lith- heeft haar liefde voor vogels al van kinds af aan. Samen met haar vader, ringde ze al op jonge leeftijd de zwaluwen die bij hen in de schuur huisden, om te kijken of ze het jaar daarop weer terugkeerden. Op een zeker moment hadden ze wel 13 nestjes op de balken! Sinds 1985 is ze lid van de Vogelwerkgroep Oss e .o. een onderdeel van het IVN. Ze hebben 60 leden, waarvan ongeveer 20 echt actief, waarbij Marjo de enige vrouw is! Waar is ze - soms dagelijks - zoal mee bezig? "Binnen de vogelwerkgroep heb je diverse taken. Ik houd me vooral bezig met vogeltellingen in een door mij uitgekozen gebied o.a. rond Kepkensdonk, Vreestraat, Brandstraat, Hoolbeemd. Kijk daar in die hoogspanningsmast zit een boomvalkje te broeden in een oud kraaiennest!" vertelt Marjo. In het voorjaar was ze met een groep vogelaars op Terschelling om vogels 'te spotten'. Er is soms een wedstrijdje wie de meeste soorten kan 'scoren'. Bij de honderdste soort was er taart, zo lezen we in "De Schrijverik" het maandblaadje van de Vogelwerkgroep. De persoonlijke scores gaan tot ver over de tweehonderd. Marjo verricht ook BMP tell~gen (Broedvogel Monitoring Project) een wetenschappelijk onderzoek onder auspiciën van het SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland). "Deze monitoring houdt in dat we met twee personen de broedvogels een jaar of tien volgen. Momenteel tellen we op de Maasakkers in Haren, een gebied dat onlangs door Natuurmonumenten is aangekocht". Het tellen gebeurt op geluid en Marjo kan de verschillende vogelgeluiden inmiddels goed herkennen. "Waarschijnlijk heeft dat met muzikaliteit te maken!" Ze doen ook de zgn. "bekentelling": in de winter aan de Hertogswetering de watervogels tellen, om het belang van de beek voor de vogels te benadrukken. In samenwerking met de Gemeente Oss en het Brabants Landschap heeft Marjo onlangs ook zeven nestvlotjes uitgelegd op de oude maasarm nabij de toren van Haren (zie foto). Die zijn bedoeld voor de Zwarte Stem, vroe-

7


ger een boerenvogel. Hij broedt op krabbescheer die alleen gedijt op schoon water. Aangezien het water viezer aan het worden is, moeten deze vogels dus een handje geholpen worden om hun nest te bouwen. Verder geeft Marjo excusies naar bijzondere vogelgebieden en doet ze aan roofvogelinventarisatie. Daarvoor is ze zelfs een cursus boomklimmen aan het volgen om de roofvogels te kunnen laten ringen door roofvogelwerkgroep Nederland. Wat kunnen we met de tellingen en onderzoeken doen? "De vogelstand volgen en dus in ere houden, maar ook op de bres komen voor een gebied waar veel vogels zitten en waar b.v. gebouwd moet worden. In september a.s. zal Marjo met andere vogelaars naar Falsterbo - het zuidelijkste puntje van Zweden - afreizen om langs de kustlijn, de vogeltrek te aanschouwen. Internationaal is het nog niet allemaal even goed geregeld op het gebied van vogelbescherming. "Wij beschermen de vogels, maar in sommige landen worden ze nog gevangen of afgeschoten. Dus er blijft nog werk aan de winkel voor de vogelaar! Bent u door dit artikel ook "bevlogen" geworden van

vogels en wilt u eens mee op excursie of lid worden van de werkgroep: bel of mail Marjo gerust: tel. 5325168, e-mail: marjovankreij@hotmail.com Met een mooie zonsondergang aan de horizon keren we huiswaarts... de gieren zullen in de polder overnachten, om de volgende morgen verder te vliegen, hopelijk naar een plek waar ze voedsel vinden ... De lievelingsvogel van Marjo kom ik niet te weten, want die wordt als wachtwoord gebruikt op haar pc in het gezm...

ROB & MARIANNE Gaan trouwen op zaterdag 7 juli 2007 om 11 :30 uur in het gemeentehuis van Geffen. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 13:30 uur in de kerk Jacobus de Meerdere te Zeeland. Rob Duijs & Marianne Strik Abelenstraat 26 5386 GH Geffen

="..

■■■■■■■■

VAN SCHIJNDEL KEUKENS

Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 lnfo@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

CITY LINE.

■ ■ ■

1

KEUKENS

E=:=-;:,

RELAXED OP WEG ?? -

t ne1.<..__g5___

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

schüller ••. KOCHEN~

1\11<0

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

0 Arclinea

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

■ ■

■ ■ ■ ■

Openingstijden van onze showroom zijn: Maandag Vm Donderdag van 9 .00-17.30 uur Vrijdag van 9.00-20.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN AR.CH I T E C T E N

Architectenbureau ~c::,ppE3nscl ijk .24-

538.2 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

1

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl • info@ba-administratie.nl


PRENTEPRÓÓT AANBEVELING Het project Prentepróót verdient ondersteuning omdat het op de eerste plaats aandacht schenkt aan dialect in het basisonderwijs. Dialect vormt een belangrijk onderdeel van onze identiteit en de beleving da"arvan. Door middel van taalgebruik onderscheiden wij ons en kunnen we saamhorigheid laten horen. Voor kinderen is de kennismaking met dialect zeer belangrijk, zeker in de moderne maatschappij waarin we voortdurend met nieuwe cultuuruitingen geconfronteerd worden. Bekend zijn met culturele verscheidenheid maakt ons tolerant. De manier waarop Prentepróót aandacht aan dialect schenkt, is een goede manier. Het betreft hier niet een 'lesje Brabants', maar het project laat op een heldere en gevarieerde manier zien hoe

veelzijdig dialect kan zijn. Dat heeft tot gevolg, dat kinderen kennismaken met dialect als een volwaardige taal en niet als boerengebrabbel dat voor domme of onbeleefde mensen is. Op de tweede plaats verdient het project ondersteuning omdat de prenten van Cees Robben van een bijzonder gehalte zijn. De tekeningen en de teksten tonen samen een humor, een dubbelzinnigheid en een emotie die zelden zo goed verbeeld en verwoord werd en waarvan de jongste generatie Brabanders zeker kennis moet nemen. Dr. Jos Swanenberg Streektaalfunctionaris Brabant Stichting Het Brabants 's-Hertogenbosch

Prentepróót een uniek boekwerk voor een spotprijs waarmee de cultuureducatie aan jonge kinderen ondersteund wordt U haalt iets unieks in huis waar u goede sier mee kunt maken. Aangeboden door de Mariaschool Geffen. € 5,- per stuk

www.ceesrobbenstichting.nl

r

.· .,• . ... .. ,0'/2

r 1¼

IN t>~ NT ~O J)l,J'JfR rlf"t.J "ll-1 'N MALf' /l)ILj~r.'N ynAAkE.,:5 IN f.lf'l>t:l<l.Mt-10 ;zt:t-.l .. tl.J oAW H~it>E'N Zf )O() t-,1,tlt; ~IF-:' "'tfe,EREl<f•-IP Hli~~JEKf. •

~ verkoopadressen: Steenbergen Lektuur en Tabakshop, Dorpstraat 51 Bosch - van Erp Novalux, Kerkstraat 7 0

- ~

9


Á,

~ ROND DE DORPSPOMP ~

De stamtafel wacht in spanning op de verdere invulling van het Centrumplan en het begin van de uitvoering. Het is nog steeds niet bekend, waar de noodschool komt. Eind juni 2007 zou alles bekend zijn. (we tellen nu 24 juni, dus nog even geduld.). Het proces van bouwaanvragen en vergunningen loopt in Maasdonk wel bar en boos traag. Daar moeten betere procedures voor komen of heeft de gemeente te weinig kwaliteit in huis. Een en ander zal wel samenhangen met het "verstoorde" Handhavingsbeleid. Dit heeft immers tot gevolg gehad, dat een dik betaald bureau ( men spreekt van 30.000 Euro) een onderzoek instelt naar het functioneren van het gemeentebestuur, de onderlinge verhoudingen, toebedeelde taken, de bekwaamheid enz. van het gemeentebestuur. Wij zijn benieuwd naar het RAPPORT!!! Burgers heb geduld, heb geduld... !!! Onze bijzondere gast komt aanzitten, de vader van onze beroemde Geffenaar RUUD!! Vader Tiny wil met grote hartstocht kwijt, dat hij zo dankbaar is voor al het medeleven van heel Geffen met het wel en wee van zijn zoon. Wij zijn natuurlijk allemaal trots op die beroemde Geffenaar. Vooral ook omdat bij telkens laat blijken een echte Geffenaar te zijn. Hij liet een bericht horen bij de reünie van de Aloysiusschool. De voetbalclub, waar hij ooit begon Nooit Gedacht, blijft hij volgen. Tiny zelfgeniet van de aandacht vanuit Geffen en gaat altijd met "een zak vol" berichten naar Madrid en is regelmatig te vinden op de tribune. Samen analyseren ze daarna de wedstrijd, spreken ze samen over de geweldige publiciteit, die Ruud krijgt in de Spaanse en Madrileense kranten en dat ie toch ongestoord kan gaan winkelen en over zijn meest trouwe vrienden Becham en Bruggink en natuurlijk genieten van zijn kleinkind Moa. De vraag:" Hoe is de verhouding met Van Basten", brandt op onze lippen. Tiny is blij, dat het contact volledig genormaliseerd is. De misverstanden zijn ontstaan nadat Ruud destijds van het veld is gehaald in de wedstrijd tegen Portugal op de wereldkampioenschappen. De Bondscoach blijkt Ruud weer te willen inpassen in het Nederlands elftal, zodat hij optimaal gebruik kan maken van zijn kwaliteiten. "Op de trainingen moet maar blijken", zegt Tiny, "wie de beste spits is" . Pa Tiny is er zeker van dat Ruud daarin slaagt. Tiny van Nistelrooy is zelf 16 jaar topvoetballer geweest bij Nooit Gedacht en daarna nog eens 20 jaar trainer her 10

en der. "In mijn tijd", zegt Tiny, "was het not done om bij een andere vereniging te gaan voetballen om zo hogerop te komen. Hij heeft het vermoeden, dat verzoeken van Profclubs om bepaalde Geffense talenten in hun gelederen te laten trainen weggemoffeld zijn. (Nooit Gedacht, moest immers 2e klasser blijven.) Maar onze Ruud heeft gelukkig alle kansen gekregen enje ziet het resultaat. Tiny wil nog steeds graag zijn Nooit Gedacht van dienst zijn met zijn kennis en ervaring. Zijn aanbod om samen met elftalvrienden uit de " Gouden periode" een technisch beleidsplan op te stellen om zo bestuur, leiders, trainer enz. te ondersteunen werd helaas afgewezen. Tiny wilde nog zo graag op de achtergrond meewerken. Nu maakt Margriet in Oss gebruik van zijn diensten als technisch coördinator. Hij betreurt de impasse van dit moment bij zijn CLUPPIE. Men zal toch moeten accepteren, dat het mooi is als Geffen in de 4e klasse speelt. Als je dat kunt met voetballers uit de eigen opleiding is dat toch fantastisch. Het aantrekken van betere voetballers van buiten Geffen kan nuttig zijn. Er is ook geen bezwaar tegen. Het moet wel zo zijn, dat die betere voetballers ook door de eigen spelers worden geaccepteerd, en dat het duidelijk is, dat daardoor de eigen voetballers beter gaan voetballen (Dat is in het verleden ook altijd zo geweest). Hij hoopt met ons, dat bestuur en vrienden rond Nooit Gedacht weer spoedig op de goede lijn zitten en dat er een talentvolle voorzitter wordt gevonden. Helaas heeft ook het medium internet een kwalijke rol gespeeld in de affaire. Iedereen kan zo maar wat berichten en anoniem blijven. Tiny is nog steeds trots op Nooit Gedacht. Hij zegt: "Ga maar eens kijken op een zaterdagmorgen, hoeveel kinderen daar begeleid worden, hoeveel ouders daar meeleven en wat een geweldige sfeer er heerst in de kantine. Daar zit de grote familie, die het Grootse Nooit Gedacht vormt en uitstraalt". Wij danken Tiny voor zijn enthousiaste inbreng. Tiny herhaalt nog eens dankbaar te zijn dat zoon Ruud wel alle kansen heeft gekregen en benut. Kampioen van Spanje, olé, olé! !! De Brandweerdag was weer een groot succes. 500 kinderen kwamen de Maasdonkse helden bewonderen. De brandweer haalde alles uit de kast. Iedereen was verwonderd over het technisch vermogen, de deskundigheid, het puike materiaal en de gewonnen bekers .. De spuitspelletjes waren hartveroverend. Maasdonk beschikt over een goed uitgerust brandweercorps met een grote onderlinge eensgezindheid en een gezonde competitie tussen Geffense. Nulandse en Vinkelse spuitgasten. Het politieke gevecht om de macht in de Regio blijft. Zullen de corpsen hun zelfstandigheid behouden of moeten ze deel uitmaken van een groot geheel?


Wij houden het op een goed geoliede Regionale samen. werking. Er zijn in elk geval weer veel kinderen enthousiast om brandweerman/vrouw te worden Maasdonk heeft de mooiste kazerne en de best geoutilleerde brandweer van de omtrek. De kampioenen van Maasdonk zijn weer- gehuldigd op het gemeentehuisplein. De geüniformeerde 6, 7, 8, 9, 10 en 11-tallen en individuele werden door de burgemeester geëerd vanaf de KIOSK met de kampioensmedaille 2007. Dezelfde dag speelde W.I.K. harmonieuze klanken vanaf de KIOSK: De slotconcertrepetitie. Helaas was niet het hele dorp uitgelopen. Maar er zit muziek in Wl.K. dat bleek. De zomervakantieweek heeft haar terrein moeten verleggen richting Geffense Bosjes. We vernemen wel, hoe het spektakel is verlopen. In Vinkel blijkt een zogenaamde starterswoning bewoond te worden door een vliegenier der Koninklijke Luchtmacht uit Volkel. Dat is toch niet de bedoeling denken wij. De Peuterspeelzalen van Maasdonk zoeken aansluiting bij schoolbestuur Primair. Dat kan vanuit bestuurlijke, administratieve, economische en bouwkundige aspecten een uitkomst zijn. Maar het mogen geen entrees worden van de Basisscholen. Alstublieft geen leerdoelen in de peuterspeelzalen, maar een zekere samenhang richting Basisscholen heeft beslist voordelen. Duidelijke voorwaarden en beginselafspraken moeten de eigenheid

van de peuterspeelzalen waarborgen. Van stamtafel 263. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982 theopri@home.com. Volgende stamtafel weer bij HELMA en PAUL op 8 juli a.s. na de hoogmis. Een goed gebed en goede bezinning vooraf kan zeer zinvol zijn. Dan luiden we de vakantie in. Hou Doe.

AFSCHEID Hierbij wil ik alle ouders van de Aloysiusschool die het vertrouwen in mij gedurende 15 jaar hebben gegeven om hun kind(eren) bij mij over te laten blijven heel hartelijk danken. Ik heb gedm-ende al deze jaren het belang van alle kinderen voorop gesteld. Door communicatie problemen van de directie naar de overblijfgroep is er voor mij een abrupt einde gekomen aan iets wat ik heel graag zou hebben vol gemaakt tot dat de twee scholen een waren geweest. Om toch nog met een plezierig gevoel na al deze jaren deze periode af te kunnen sluiten zou ik graag op woensdagmiddag 15 augustus van alle kinderen die op dit moment overblijven afscheid willen nemen bij mij thuis (Veldstraat 13). Met vriendelijke groeten en een fijne vakantie toegewenst door Henny Schuurmans.

Van Soest

~~

'7

Partners accountants en belastingadviseurs

Ja: Mogelijk twijfelt u of u er wel genoeg van weet en hier goed mee omgaat. Dan adviseren wij u met ons contact op te nemen!

Neen: Neem dan zeker even contact met ons op!

Interesse? Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met één van onderstaande personen onder nummer: 0413 - 29 31 92; Camiel Stokkermans of Frank Hanegraaf.

11


KONINGSCHIETEN BIJ SINT-JORISGILDE GEFFEN SJNT JORIS GILDE

Op zondag 12 augustus a.s. zal het in 1999 beringericbte en in 2000 plechtig geînstalleerde Sint-Jorisgilde Geffen, weer een nieuwe koning(-in) hebben. De achtste! Het was op 7 september 1860 dat het toenmalige SintJorisgilde insliep en haar bezittingen, waaronder de koningsvogel, overdroeg aan Pastoor Piggen die het te gelde zou maken ten bate van de armen en werklozen. Het zal de achtste koning(-in) zijn in deze eeuw en dit millennium. Er wordt daarom druk gespeculeerd wie deze eer zal toekomen om als nieuwe koning(-in) ge"installeerd te worden. De laatste maanden is er bijna iedere zondag geoefend met de kruisbogen en is er veelvuldig "op de wip" geschoten. Het gilde gaat om 8.45 uur de huidige koning, Jan van der Heijden, thuis ophalen. Om 9.05 vertrekt het Sint-Jorisgilde Geffen "met slaande trom en vliegend vaandel" naar de R.K. kerk voor het bijwonen van de H.Mis met gilde-eer. Na deze dienst vertrekt het gilde naar het gildehuis 'Ons Doel' voor de koffie en een aantal gildezaken. Hier zal de vogel worden aangeboden en wordt bet oude en nieuwe reglement voorgelezen, waarna de schietgrage kandidaten zich kunnen inschrijven. Daarna zal door de Deken Wapenmeester volgens het lot de schietvolgorde worden bepaald. Na het nuttigen van de gildemaaltijd, zal om J3 .00 uur het gilde "met slaande trom en vliegend vaandel" vertrekken naar het molenveld van standerdmolen "Zeldenrust" waar een schutsveld bij de rooien is ingericht. Bij aankomst zal het gilde volgens aloude traditie 3 maal om de molen lopen. Een ongeschreven Gildewet zegt dat iedereen, op straffe van uitsluiting van het koningschieten, daaraan mee moet doen. De vogel zal worden "vrijgemaakt" en voor dit "vrijen van de vogel" zal Beschermheer, burgemeester P. Boelens, het eerste schot lossen. Daarna is de eer aan de Gildeheer, kapelaan Paul Geelen en koning Jan. Daarna zal de koning van zijn eretekenen (koningsvogel en zilvervest) worden ontdaan en kan het koningschieten beginnen. Alle schutters die zich hiervoor hebben aangemeld schieten nu net zolang tot het laatste deel van de vogel van de wiek is geschoten. Hij of zij mag zich dan 8e koning of koningin van het Sint-Jorisgilde Geffen noemen, overigens nadat de Overheid (het bestuur) in beraad heeft besloten dat hij/zij de eretitel waardig is. 12

De koning(-in) zal dan gevraagd worden of hij/zij ook daadwerkelijk Koning(-in) wil worden en alle daarbij behorende taken en plichten wil vervullen. Bij een positief antwoord wast de nieuwe koning(-in) de handen en wordt hem/haar, door de Hoofdman, de koningsvogel omgehangen en brengt de vaandrig hem/haar vervolgens een "koningsgroet" door hem/haar met het gildevaandel in te vendelen. Daarna schrijdt hij/zij over het op de grond uitgestreken gildevaandel. Het waardig over het gildevaandel te mogen lopen is een koninklijke eer en een teken van onschendbaarheid. Daarna brengen de vendeliers, begeleid door de tamboers, een vendelgroet. Om 18.00 uur trekt het Sint-Jorisgilde Geffen, met " de nieuwe koning(-in) achter het vaandel', in een optocht door het dorp, over de kermis, naar gildehuis 'Ons Doel', waar de erewijn zal worden geschonken en waar het gilde een heildronk zal uitbrengen op de nieuwe koning. De nieuwe koning(-in) zal vervolgens het vat koningsbier aanbieden, waarna hij/zij zich nogmaals zal laten feliciteren door de aanwezige gildebroeders en -zusters. Het gilde zal deze historische dag besluiten met haar traditionele "Teeravond". Op zaterdag 18 augustus zal de nieuwe koning(in) om 19.00 uur in een speciale "koningsmis" kerkelijk worden geïnstalleerd.

1(1'/

~

DOEMEE MET DE K.P.J.

Beste jongens en meisjes, Ben jij tussen de 5 en 16 jaar dan zijn wij op zoek naar jou!! Lijkt het je leuk om met leeftijdgenoten in competitie verband te handballen wordt dan lid van KPJ Geffen, door onderstaande gegevens in te vullen en in te leveren bij: Ronny Langens Dr. Schaepmanstraat 3, 5386 CH Geffen Naam: ............................................................................ . Adres: ............................................................................ . Telefoonnummer: ............................................................. . Leeftijd: ............................................................................. . Groetjes K.P.J. Geffen

GEVONDEN Op 15 juni in de Pastoor v.d. Kampstraat een trainingsjack. Inlichtingen: tel. 532 2351


@

LOKET WONEN, WELZIJN EN ZORG Maandag t/m donderdag 08.30 tot 12.30 uur. Spreekuur MEE op woensdag 13.30 tot 14.30 uur.

GEMEENTE

MAASDONK

l l

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

Regen en onweer was voorspeld. Wat hebben we geluk gehad. Een klein beetje nat en de rest droog weer. Het 8e Jeu de Boules toernooi van J.B.C. Geffen is geslaagd en hoe. Het deelnemers aantal was fors hoger dan vorigjaar, 41 koppels. De sfeer zat er goed in en er waren vele spannende wedstrijden. De 1e prijs was voor Toon en Christian Schuurmaos. De 2e prijs voor Hans van Leeuwen en Kees v.d. Doelen De 3e prijs ging naar Andre v.d.Biezen en Clement Clements. Sponsor Antoon Lepoutre, bedankt voor de bekers. En alle helpers van J.B.C. Geffen, bij de op en afbouw, bedankt. Als jullie er niet waren, ging alles een stuk moeilijker. En niet te vergeten Elly de K.leyn voor de catering. We hopen iedereen volgend jaar, 29 juni, weer te zien. Bedankt namens het bestuur. p.s. schrijf maar vast in de agenda voor 2008.

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder JJM. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 Bl Nuland openlnQStijden: rraarda~ -vrijdaQ: 15.00- 21.00 uur zaterdaQ - zondaQ: 14.00 - 21 .00 uur telefoon: 073532 18 27 stervldeotheeknulard@hetnet.nl www.s1ervideotheek.nl

13


De Bedrijven Compact Polis. Een speciale pakketpolis waarin verschillende schadeverzekeringen zijn opgenomen. Want hoewel ondernemen risico's nemen is, is het wel zaak om geen onnodige risico'ste lopen.

Il

Bel voor een afspraak of meer informatie: (0412) 45 77 77

Rabobank


BEDEVAART NAAR LOURDES 2007 De parochies van Berkel-Enschot, Vinkel en Geffen samen op weg Een lange weg..... . Een weg als het leven ..... . Biddend, vragend, dankend Elkaar zoeken en v inden God vinden, in en met elkaar Terugkijken en elkaar vergeven Vooruitzien en weer vertrouwen krijgen Elkaar dragen en verdragen Elkaar de hand reiken Elkaar troosten, bemoedigen en verrijken Respectvol, bewogen, hoopvol Steun geven en warmte ontvangen Samen lachen, het leven vieren...... Je eigen weg gaan, je weg hervinden. Kracht en vrede zoeken. Opnieuw op weg gaan ..... . Met je medemens, Moeder Maria, met God Zoeken naar De Bron, zoeken naar Het Licht Elkaar betekenisvol ontmoeten Kansen benutten, je weg door het leven met anderen vervolgen, Wetende dat je een parel bent, een parel in Gods hand.

Een pelgrim

Aloysiusschool kan niet meer, want m.i. v. 1 augustus ben ik met prepensioen. Ook kunt u naar www.boekwinkeltjes.nl gaan en dan onder het kopje "Zoeken in één winkeltje" "Boekzolder Peter" invullen. Dan hebt u een keuze uit meer dan 1100 boeken. Mocht u in de komende maanden uw boekenkast op willen ruimen ofmeer ruimte op uw zolder willen hebben dan kunt u mij altijd bellen. Tot ziens bij mijn boekenkraam tijdens ''Effe noar Geffe".

Boek gezocht Titel van het boek: Schrijver: Onderwerp: Gevraagd door: Adres: Tel.:

Mijn adres is: P.G.M. Lammers Molenstraat 75, 5341 GC Oss, Tel.: 0412 624 367

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween

BOEKEN TIJDENS "EFFE NOAR GEFFE"

• Embrasse • Draperie • Bedspreien

Beste lezers, Dit jaar hoop ik voor de l 0e keer met mijn boekenkraam aanwezig te zijn tijdens "Effe noar Ge:ffe". Naar ik verwacht voor de laatste keer op de vertrouwde plaats in de Harrie Schoutenstraat bij de ingang naar de speelplaats van de school. U weet inmiddels wel, dat ik een uitgebreide collectie boeken heb. Als u een speciaal boek zoekt, dan kunt u onderstaand antwoordstrookje invullen en naar mijn adres opsturen. Inleveren bij de

• Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 15


Gymnastiek Vereniging

Zo net voor de vakantie willen we er iedereen nog eens op wijzen hoe belangrijk sporten/bewegen is. In de medische wereld, op scholen en in de media wordt voortdurend aandacht gevraagd voor het voldoende bewegen/ sporten door kinderen en volwassenen. Bij Gymnastiek Vereniging Geffen bent u daarvoor aan het juiste adres. We hebben voor alle leeftijden groepen die met sport bezig zijn, zoals voor de peuters, kleuters, meisjes/jongens, dames en heren. Het sporten/bewegen bestaat onder meer uit gymmen, aerobic en streetdance. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze zijn voor de jeugd vanaf€ 30,00 tot € 50,00 en voor de dames/ heren€ 60,00 waarvoor u ruim dertig lessen krijgt. Het nieuwe seizoen begint weer in de eerste week van september. Graag nodigen wij u uit om eens te komen kijken of een proefles mee te draaien! Dus... aarzel niet en neem contact op met Ellie Savelkouls (tel. 5323083) voor alle informatie. Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie en heel graag tot ziens bij Gymnastiek Vereniging Geffen.

IDPP-OSS WINT NATIONALE VOLTIGEDAG Voltigevereniging Hipp-Oss uit Oss beeft afgelopen zaterdag de overwinning weten te pakken tijdens de Nationale Voltigedag in Ermelo. Het team kwam uit in een groot en sterk deelnemersveld, maar wist de concurrentie op achterstand te zetten. Mede door het goede optreden van het paard Lola liep alles vlekkeloos. Het team dat bestaat uit: TatjanaAnnuschek, Kirstin Steenbergen,

Noor Vrolijk, Jenny Verheij, Simone Smolders, Suzanne Jans, Imke van Lith en Sabrina van Lieverloo, won met een ruim winstpunt van 5,9. Het team heeft inmiddels meer dan genoeg punten om te promoveren naar de klasse D. Tijdens de wedstrijd in Odilliapeel 16 september z ullen zij voor het eerst in de klasse D verschijnen. Voor foto's en een uitgebreid verslag kijk op de site: www.freewebs.com/hipp-oss

DE OPSPRONG Op zaterdag 23 juni werd in Ermelo de Nationale Voltigedag gehouden. Het was een drukbezochte wedstrijd, met een dagvullend programma in twee ringen tegelijkertijd. De vier teams van Voltigevereniging De Opsprong uit Geffen behaalden er de volgende resultaten: De Opsprong 1: 7 e in de klasse D De Opsprong 2: Se in de klasse E De Opsprong 3: 8e in de klasse E De Opsprong 4: 2e in de klasse basis-galop Team l, 2 en 3 eindigden dan wel buiten de prij zen, maar ze scoorden zo goed dat ze alledrie een winstpunt hebben behaald op deze wedstrijd. Voor team 1 en 2 betekent dat dat ze nog maar 1 winstpunt nodig hebben om te mogen promoveren naar de volgende klasse. Allevier de teams konden dus tevreden naar huis: team 4 was blij met de tweede plaats en de andere teams met hun winstpunten. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl

Veldstraat 33 5386 AW Geffen 16


50 JAARALOYSIUS Het is inmiddels twee weken geleden, maar het ligt nog vers in ons geheugen. Op dinsdag 29 mei werd de feestweek geopend. De meeste kinderen en leerkrachten hadden kleren van vroeger aan. In een gezellige sfeer werd de speciaal door Anja Verhagen gemaakte feestvlag gehesen door Ton van Zuilen en Peter Lammers. Dit alles onder de vrolijke klanken van de WIK en een dansje van heel moedige dametjes. De school was mooi versierd, er stonden 24 lange tafels en banken in de hal, waar iedereen een ontbijt aangeboden kreeg. Daarna begonnen de Oudhollandse spelen. Op woensdag was er een creatieve dag, waarbij iedere klas twee workshops kreeg. Dat varieerde van vliegers maken tot djembé-lessen. Donderdag was er natuurlijk de knaller, n.l. de schoolreis. Omdat het een speciale gelegenheid was, zijn we met zijn allen naar de Efteling geweest. Voor iedereen een groot succes. Vrijdags mochten alle kinderen om 10 uur naar school komen, waar de vossenjacht begon. Sommige vossen leefden zich zo erg in, dat ze ook echt leken. Zo echt, dat de politie werd gebeld voor onze zwerver met winkelkarretje. Gelukkig zijn er ook veel goede mensen in Geffen, want de arme man kreeg ook koffie en koekjes. Aan het einde van de dag kregen de kinderen allemaal een ballon met een kaartje eraan. Het was een fantastisch gezicht om bijna 300 ballonnen de lucht in te zien gaan. Moe maar voldaan gingen onze kinderen weer naar huis. Maar toen volgde nog de reünie. Dat was een groot feest. Mensen die niet van plan waren om te komen, kwamen toch. Mensen die maar even wilden blijven, moesten we op den duur naar huis sturen. Een leerkracht die in 1960 de school al had verlaten, kwam nu kijken en ontdekte oud-leerlingen en oud-collega 's. Al met al, was het een zeer geslaagd feest. Maar dit feest had niet plaats kunnen vinden zonder al onze sponsors, die gul en graag geld en goederen gaven voor de kinderen. En de feestweek had nooit zo kunnen lopen zonder de tientallen ouders die zich werkelijk van de vroege morgen tot de late avond ingespannen hebben. De gekste dingen werden gevraagd om te regelen. Je hoefde maar te vragen en het werd geregeld. Als het niet geregeld kon worden werd er meegedacht om dingen toch gedaan te krijgen. Wat ons betreft krijgen jullie de naam: Ouders van het jaar. De volgende bedrijven hebben ons met geld en in natura gesponsord: Adviesbureau Timmennans, Autocenter Peter Strik, B&A Administratiekantoor, Bakkerij Brands, Gebr. Van de Berg, Bloemboetiek Azalea, Bouwbedrijf van Erp b.v., Bruinenberg fysiotherapie, v.d. Bruggen, Café zaal "De Gouden Leeuw", Café zaal "Het Haasje", Carbone b.v. Cl000, Creativos, v.d. Doelen assurantiën, Dolce Vita,

Eetcafé Oud Geffen", van Erp zonwering, van Ewijk interieurs, restaurant "De Geffense Barriere", Geld en Gezin, Gera's Bloemdesign, Hanex Rob van Herpen, van Herpen pluimveebedrijf, Keurslagerij van Tuyl, Learning Delta, Wielerhuis de Meulenreek, Nellen schoonmaakbedrijf, v. Orsouw afbouw, Partycentrum De Schans, Peter Willemse metaalwerken, Poelierbedrijf Jo van Drunen, Rabobank Bernheze, Reinders schoolartikelen, RPL licht, geluid en attractieverhuur, v. Schayk financiële diensten, Slijterij "D'n Malder", Spermon beheer, Jo Spierings schoenen en sport, Straalbedrijf v.d. Hurk, Vakgarage D'n Bart, v. Venrooy verfzaak, Werkhouding Eelco Vogels, Drukkerij Wihabo, v. Zandvoort mode, Randy van Dijk, Café Boetje, Afvaardiging van de WI.K. Majorettes o.l.v. Marianne Lepoutre, Tuin Design en... alle ouders en kinderen natuurlijk (en opa's en oma's, buren vrienden en familie) die kerststerren gekocht en verkocht hebben en die onze kerstmarkt bezocht hebben. De mensen die lege flessen verzameld hebben of op een andere manier hebben bijgedragen aan dit succes. BEDANKT ALLEMAAL.

GEZOCHT Hulp in de huishouding voor een halve dag in de week. Reacties: 06 - 36 266 954 BGG 06 - 50 580 112 DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

r:.

de Kinderen v.o~

D'n Ham 1, Geffen Telefoon 073-5325551

Openingstijden: ma t/m vr 13.00-19.00 u. za 8.30-17.00 u.

Let op!!! in bouwvakval<antie openstelling aangepast: week 29: di 17 juli gesloten week 30: ma 23 & di 24 juli gesloten do 26 & vr 27 juli gesloten wo 25 & za 28 juli open week 31 : ma 30 juli & di 3 1 juli gesloten do 2 & vr 3 aug. gesloten wo 1 & za 4 aug. open weel< 32: di 7 augustus gesloten Wij wensen U een prettige vakantie, Niki, Anita en Bart. 17


PERSBERICHT Handicap.ui dankt alle gulle gevers in Nederland! Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie van de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) hield in de week van 11 t/m 16 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Geffen was totaal € 1058,90 Het Ango bestuur is zeer tevreden met het totale resultaat van de nationale collecte. Dankzij de bijdrage van de Nederlandse bevolking zijn wij in staat mensen die buiten financiële regelingen vallen te helpen.

EEN VERSLAG VAN DE VAKANTIE 2007 NAAR DUITSLAND MET KBO. We zijn vertrokken op maandagmorgen om 09.00 uur van het Oude Klooster. Anja v. Lent m'n hulp heeft mij weggebracht. We zijn met ± 50 personen weggereden richting Eindhoven-Maastricht-Luik-Eifel. Ik moet wel zeggen we hadden een chauffeur die z'n huiswerk heel goed gemaakt had... we waren om 17.00 uur bij het hotel. We waren om 17.00 uur in Duitsland 'n paar keer gestopt om wat te drinken en 'n patke te doen het was een gezellige reis, en om 20.00 uur was het eten klaar om aan te vallen, ook dat was heel goed, ook hebben we 's avonds nog met z'n allen gekaart allemaal jokeren, en om 11 .00 uur gingen ze allemaal rustig naar de eigen kamer om 'n goede nachtrust van te maken om zo 's morgens weer uitgerust op te staan. Dat was de eerste dag maandag. De tweede dag dinsdag: Alle waren weer op tijd bij het ontbijt om met de bus naar Ahrweiler-Neunahr te reiden. Het was heel goed weer en we hebben ons mooi laten rijden, veel gezien, enzowarenweom 16.00uurweerbij 'thotel,om 19.00 uur samen te eten. We hadden 'n gezellige groep mensen in de bus, ook die ik bijna allemaal ken. Ook hier kregen we bij het hotel een consumptie van het bestuur aangeboden. De derde dag woensdag: Om 08.00 uur ontbijten en daarna in de bus om naar Koningswinter te rijden en daar een boottocht te maken, ook kregen we 'n consumptie van KBO aangeboden, ook dit was weer geweldig om mee te maken 2 uren op de boot en we hadden iemand die alles in het Nederlands vertelde, ook zijn we in Koningswinter in 'n kabelbaan geweest zo'n 189 meter omhoog, dat was daar boven een heel mooi uitzicht, je keek heel ver weg boven de steden, de bergen en nu was het nog niet druk je kon 18

alles rustig bekijken. En zo waren we weer om 18.00 uur thuis bij het hotel om 19.00 uur samen weer aan de soep te beginnen, ook deze dag was met zo'n 25 graden een hele mooie dag, en na 't eten gingen weer vele kaarten en nu nog wel buiten op het terras, keigezellig is dit. De vierde dag donderdag: Om 08.00 uur ontbijt en daarna reisde we af naar Koehem en hebben we eerst 'n terrasje gepikt en na deze reis stond er nog een verrassing te wachten, wat bleek nou we kwamen bij het hotel van Heino de zanger, iedereen kent die wel ik heb een paar foto's gemaakt met de gouden platen en daar kregen we koffie met gebak, 't koste wel€ 6,00, och daar hebben we toch vakantie voor, deze dag was eigenlijk weer fantastjes. De chauffeur had alles goed voorbereid, alleen miste we de humor van 'n chauffeur Bo kwam uit de Twente had helemaal geen humor dat was wel jammer, de avond werd gevuld met muziek van 20.00 tot 24.00 uur ook dit was weer kei gezellig, 20 graden, ook hebben we de Dom van Keulen gezien. Alweer de laatste dag vrijdag: Wat gaat zo'n week toch snel, om 08.00 uur ontbijten en we kregen consumptie van het bestuur en om 10. 00 uur vertrekken we naar Nederland en reden we over de binnenwegen van Keulen zo naar Velden (Limburg) en daar waren we om 17.00 uur waar we de afscheidsdiner hadden, nu ook weer een borrel van het bestuur. Om 19.00 uur vertrekken we naar Geffen. Een geweldige vakantie met een maartje voor mij daar kan niemand iets aan doen, dat merk je toch wel, verder ik heb echt genoten van deze reis zo alleen. Toch hoop ik zo'n reis nog veel mee te kunnen en mogen maken, om 20.30 uur waren we lekker thuis en heb ik weer lekker in m'n eigen bed geslapen en dat was het dan. Ik wil toch de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt om een dergelijk reis te organiseren bedanken en wel Ton - Cristina - Ben, het was een fantastiese reis die heel goed is verlopen bedankt allemaal. Als er iemand is uit Geffen die ook wel op vakantie wil maar niet alleen, ik zoek nog 'n maatje voor de vakantie, Marinus v. Dinther, Peppeldreef 22, Geffen, tel. 5321877.

I

ERNIS . _JÎ schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl


At _Hanegraaf Geffen B.V. f. Bedrijvenweg4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

MarkRomme

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen _..deKimlemnv.~ Tl Bd'~ Hamtel. 073-5325551 1, 5386 JA Geff~~f.Jl Telefoon 06 16610622 Vm vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl maandag zaterdag 8.30 - 17 .00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

'T BERGJE V.O.F.

~\ onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 /06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

info@carbone.nl

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA

www.carbone.nl

HELE PAGINA

€ € € €

16,27,38,65,-


JO VAN KOOSSE KAMPIOEN

11. Edwin Hendriks 12. Jan van de Haterd

Jo van der Heijden beleefde dit jaar het hoogtepunt in zijn lange biljartcarrière. Na eerst samen met Tinie van Schijndel bovenaan in zijn poule te zijn geëindigd moest in de finalewedstrijd de beslissing vallen. Jo had inmiddels (als eeuwige tweede) de naam van J opie Zoetemelk opgebouwd, doch dankzij een tiental lessen wist hij op de hoogste trede van het ereschavot te klimmen. In het verleden heeft Jo een grootse naam opgebouwd als hondenmelker en zeker als pakwerker bij "de Trouwe Helper", ja zover zal ik het met biljarten nie schuppe gaf ie als trotse bekerhouder wel toe. De leerling verslaat meedogenloos zijn meester !! Een navrant detail, de biljartlessen kreeg Jo hoogstpersoonlijk van Tinie van Schijndel himself. Drie en vierbanders, trek en doorschietstoten alles toverde Jo uit zijn keu en speelde in 15 beurten, kalm en zonder zenuwen de partij van zijn leven uit. Jo van der Heijden is inmiddels met 35 jaar op een na het langste lid van biljartvereniging '"t Haasje", alleen Adriaan de Haas heeft er meer dienstjaren opzitten, die is er vanaf de oprichting ( 40 jaar geleden) bijgebleven.. Met een gezellige feestavond werd deze nacompetitie afgesloten, Chris van Zuijlen reikte de wisselbeker uit en bedankte onze trouwe wedstrijdleider Hans Reuvers alsook onze sponsor Erny de Haas. Meteen na "effe naor Geffe " starten wij wederom met de onderlinge competitie met twee poules, een op dinsdag en een op vrijdagavond, voor nog meer biljartinformatie van onze club kunt u terecht op de site; www.hansreuvers.nl\thaasje De eindstand; Resp. punten, hoogste serie en gemiddelde 1. Jo van der Heijden 83 6 1.19 2. Jan van Bergen 81 7 0.94 3. Broer Damen 80 13 1.74 4. Jo Steenbergen 76 11 1.70 5. Henk van Os 75 11 1.66 6. Adriaan de Haas 75 7 0.76 7. Chris van Zuij len 74 7 0.89 8. Emy de Haas 74 12 1.57 9. Henry van Schijndel 67 6 0.98 10. Gertwin Savelkouls 55 5 0.89 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 20

Tinie van Schijndel Theo van Uden Frank Gloudemans Joop van Dijk Gertjan Nouwens Tinie van Nistelrooij Tonnie v.d. Heijden Gijs van de Wouw Peter Megens Hans van Schijndel

102 97 94 93 91 87 85 83 82 81

20 11 14 31 15 10 7 14 6 6

2.63 1.28 1.85 3.52 0.99 1.11 1.06 1.56 0.85 1.03

81 68

8 19

0.75 2.58

Bestuur Biljartvereniging 't Haasje

BEDANKT voor alle hartelijkheid en de vele kaarten die wij hebben ontvangen na de dood van ons Hannie. Het is goed te weten dat ons Hannie bij heel veel mensen in gedachten en herinneringen zal voortleven. BEDANKT Moeder Groos, broers en zussen

COMPUTERHOEK GEFFEN Wie kan ons als vrijwillig(st)er helpen met het geven van begeleiding aan 55-plussers bij de introductie voor computergebruik. Het kunnen omgaan met mensen en enige computerkennis is wel van belang. Heb je interesse, bel dan; Jo Wolf, tel. 5322091 of A lbert van Santvoort, tel. 5322141.

VERLOREN: Dames armband, wit/geel goud. Verloren tussen 10 en 13 juni in Geffen. Wil de vinder contact opnemen met Corien Govers, tel. 073-5323721/06-20061492.

WIE WAT WANNEER JUNI 21 Ophalen oud papier 23 Kopij inleveren Torenklanken (nr.11) 23 Jeugdbrandweerdag 24 Buurtvereniging "De Molenhoek", Sport en spelmiddag 24 JBC Geffen, Geffens Open jeu de boule toernooi 29 Ophalen oud papier 29 KVB, avond speurtocht JULI 02 begin zomervakantie 07 Kopij inleveren Torenklanken (nr.12) 19 Ophalen oud papier 27 Ophalen oud papier AUGUSTUS 16 Ophalen oud papier 18 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13) 27 t/m 1 sept. Collecte Ziekencomite de Schakel 31 Ophalen oud papier


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal

Hepa

't Haasje

Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 - 532 15 20

Comfortabele s oe/en en fauteuils

'\,

H. van Dintlier •

073 5325032

Leiweg Za 5386 KR Geffen

l!J, 073 5320 Z 1 info@he a. nl

eJ

www .cafezaal hethaasje.nl Zaal voor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen f

\

C1000. Van alle markten

■ ■

J

Bouwen op

thuis.

vertrouwen

■ ■ ■ ■

.,,., Gebr. vQn \Vanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2. Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 · 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooï.nl

C1OOO van Herpen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss 0412 - 622213

Geffen 073- 5321995


UITSLAG JEUGDBRANDWEERDAG 1 Snelle Jelles 2 Blus boys 3 Spuitgasten 4 Vlammetjes 5 Kruisstraatse kampioenen 6 Nulandia F-vuur 7 Giegellaars 8 Waterreuzen 9 Teamplayers 10 Vlammers 11 Watervriendjes 12 Waterratten 5b 13 Superhelden 14 Waterspecials 15 Team 46 16 Slangenjongens 17 Meiden van groep 8 18 Team 35 19 Dolfijntjes 20 Supergirls 21 Brandweerpetjes 22 Bende van 8 23 Redders in Nood 24 Vuurvonkjes 25 Spetters 26 Hoogakkers 4c 27 Meiden van 3b 28 Vuurspuwers 29 The A-team 30 Spettertjes 31 Blusteam 32 Meiden van Juf Jet 33 Blusmeisjes 34 Knoeiers 35 The girls 36 Toppertjes 37 Coole waterboys 38 Topgroep 39 Waterspuiters 40 Koele roenies 41 Wij doen het samen 42 Kampioentjes 43 F-jes van Nulandia 44 Superspetters 45 Waterboys van 6a 46 Boys and girls 4 7 Waterdrupkes 48 Vuurvreters 49 Waterknoeiers 50 Waterkanonnen 51 Feestvarkens 52 Superteam 22

418 377 372 361 360 351 342 326 323 315 311 310 309 306 299 298 283 281 279 274 273 270 265 264 261 254 250 250 245 244 237 236 235 234 233 232 220 218 213 202 202 194 188 187 179 178 168 163 134 128 125 117

53 54 55 56 57 58

Googelaars Jong nederland Team40 Piraten Pokemon boys Team 33

115 94 78 63 28 16

PERSBERICHT Buiten spelen is gezond! Kinderen in Nederland spelen minder dan in andere landen. Ze hebben andere bezigheden en ouders en leerkrachten zien er vaak te weinig het nut van in. En dat terwijl buiten spelen zo gezond is. Kinderen die zich regelmatig lekker buiten kunnen uitleven, zitten beter in hun vel, eten en slapen goed, trainen hun spieren en coördinatie, worden minder snel dik, hoeven minder snel op dieet, lopen minder risico op suikerziekte, sluiten (tijdens het buitenspelen) makkelijker vriendschappen en zijn minder snel geneigd tot vandalisme. De gevolgen van minder buiten spelen zijn dat kinderen: - Te zwaar worden en grotere kans hebben op diabetes (suikerziekte). - Drukker worden omdat ze zich niet kunnen uitleven. - Met astma meer medicijnen (puffers) nodig hebben om hun astma te bestrijden. Grenzen verleggen Buiten spelen betekent ook energie kwijtraken, moe en vuil thuis komen. Moe worden is prima en verlegt grenzen. Vuil worden is leuk en kweekt weerstand. Het zijn niet voor niets de kinderen die veel buiten spelen, die weinig ziek zijn en zelden verzuimen van school. Buiten zijn kinderen op zichzelf aangewezen en bepalen ze zelf de spelregels. Sociale omgang, acceptatie, creatieve oplossingen voor simpele problemen, weerstand bij tegenslag (want wie wil in de groep 'het watje' zijn?). Daar steken ze buiten meer van op. Sociaal onhandige kinderen krijgen buiten ook corrigerende opmerkingen van anderen dan de eigen ouders. Het is voor een kind gezond om daarmee te Ieren omgaan. Zonlicht Tijdens het buiten spelen doen kinderen ook zonlicht op. Kinderen voelen zich -net als volwassenen- lekker bij die zon. Het geeft energie. Bovendien stimuleert zonlicht de aanmaak van vitamine D, die goed is voor de groei van hun botten. Maar teveel zon is ongezond; een pijnlijke rode huid, huidveroudering en een verhoogde kans op huidkanker. Bescherming tegen de zon -ook in Nederland .tijdens het buiten spelen- is dan ook noodzaak. De beste middelen zijn kleding, een petje of zonnehoedje, schaduw en insmeren met anti-zonnebrandmiddel. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Hart voor Brabant via www.ggdhvb.nl


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuz-e, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend.

"

Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

dn.ikkerijwthabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerlj@wihabo.nl • I www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

SCHOONHEIDSSALON

• •

drukkerijwihabo

Met een cadeau-

Cespecialiseerd in:

bon kom Je pas

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mooi voor de dag. lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten handen voeten) • Exclusieve sierade ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

'

• Make-Up workshops

..

ti\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen

Gratis aan te vra gen "Stilstaan bij afscheid nemen"

Ma:

Gesloten

ons i nformatieboekje/wi lsbesch i kki ng.

Di t/m Do: Vr: Za:

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V .

.,,riannemod•-:.,. · ~ 3-5324221

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.uitvaartverzorgingvanlith.nl contact@u itvaartverzorgi ngvan I ith. nl

Gebr. van de Wetering _'\l.o. w~,.~ Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf $'~• • -\ Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

- --- -- ---

----,,,,

.

Dommelstraat 47

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 • 63 72 06

Voor a] uw bloemwerk! Openingslijden: Di:

• Nout:Uunralnlng • CarcHotretnlng • Combinatie Nétut.llu!i-Cardlo

\Vo:

GROEPSTRAINING

Do:

• Tottd Fit • Indoor Cycllng • Streetdence • Swltchlng • Seniorentraining

Vr:

Za:

MEDISC:HE FITNESS • Fyslotralnlng • De Rugschool • Reva.Hdatlet:nslntng • Reînt.egrf:ltletràlnlng

• Arrangementen op maat

Gera's Bloemdesign Ma:

INDIVIDUELE TRAINING

INDIVIDUELE TRAINING

1~

Papendijk 12' •

5386 EC Geffen

Tel. (0731 74 7ii! • Fax 1073) 53i!! 65 75

13.00 lot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lot 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol 20.00 9.00 lol 16.00

Klooslerslraat 5c- - Gefre11 Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09 .00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00- 13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag tiro donderdag 073-5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 -17.30uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13.00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13.00 - 16.30 u vrijdag van 8.1 5 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakkerma. 9.00-10.00 uur/vrij 10.00 - 11.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nu.land - Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss-Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nu.land - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadvise11r "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RlGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel. : (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E -mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af va1.1 censuur! Wat in de Toren.klanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.