Torenklanken 2007 - nr 01

Page 1

45e jaargang I nummer 1 1Januari 2007

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

en en

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, t elefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11 39113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~lLZIEKVERE NIG I NG .. \Villen Is Kunnen·· 'effen

W.I.K. ACTIE DOOR DE JEUGD VOOR DE JEUGD Muziekvereniging WI.K. investeert jaarlijks heel veel geld in haar jeugdleden: Muziekopleiding, majorettentraining, jeugd-studieorkest. Nadat de oudere leden een zeer succesvolle donateursactie hebben gehouden, willen ook de jeugdleden van WI.K. een steentje bijdragen aan het financieel welzijn van WI.K. De W.I.K. jeugdleden hebben naast liefde voor cultuur ook hart voor de natuur. Op zaterdag 27 januari 2007 komen de jeugdleden, onder begeleiding van volwassen leden, bij u aan de deur met de vraag of u een vogel-voeder-pakket wilt kopen. De opbrengst van deze actie is geheel bestemd voor de jeugd van W.I.K. Met uw steun aan de cultuur helpt u ook de natuur.

De foto's zullen gescand worden. Uw foto krijgt U gewoon weer terug. Daarvoor moet U wel Uw naam en adres en eventueel telefoonnummer op de achterkant van de foto schrijven of met een post-it erop plakken. Het zou heel leuk zijn als U ook foto's had van Peter Lammers. Hij gaat aan het einde van dit schooljaar namelijk afscheid nemen van onze school, om lekker te gaan genieten van zijn vrije tijd. De foto 's kunt U sturen naar: Juf Ellen of juflneke p/a Aloysiusschool Postbus 8, 5386 ZG Geffen

Donderdag 25 januari 2007 Start voorverkoop kaarten Recht vur zunne Raop 2007 (2 - 3 - 9 - 10 februari 2007)

Aanvang 19.00 uur (deur open 18.30 uur) m.m.v. dweilorkest ' Ut Gu Vals' U kunt maximaal 4 kaarten per persoon kopen. Prijs per kaart: € 8,00

50 JAARALOYSIUSSCHOOL Het is 50 jaar geleden dat de eerste lessen werden gegeven in de "nieuwe" Aloysiusschool. Dat willen wij in mei gaan vieren. Daarom willen we Geffenaren en oud Geffenaren vragen om eens in hun oude schoenendoos met foto's te kijken of er nog schoolfoto's in zitten. We hebben ze nodig voor een onderdeel van het feest.

Café Zaal "De Gouden Leeuw"

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 januari (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Ja, dat doen Verzekeringen

akelaar

we allemaal!

• eg10 •

Huur/

anc1er1n Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2& r- - - - - ~ IDIESIIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~~-N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN -i'OHU#~'U~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

www.woonkrant.nl

~atle-en Adviesbureau bv Erkend installateur

C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het VOO_r

Energie cerlificaat

Woningen

Van Schijndel Bouwgroep bouwt

(vanaf2006verplicht)

al 60 jaar winkelcentra, scholen, distributiecentra. woningen en bédrijfsgebouwen. Bouwen Is onze passie. U herkent dat in alle facetten van ons werk e.n de kwaliteit van de uitvoering.

Papendijk i 4b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

-

Dorpstraat 31 5386AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van Schijndel Bouwgroep Bredcweg13 5386 KM Geffen

tel: 073-5322961 fax, 073-5322232 ma1l@vansc1Jij11del-bouw9roep.nl

www.vanschijndel-bouwgroep.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena

Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5 321216 email: înfo@paroch iegeffen. nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Do. is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt vr. 19 jan. 19.00 u * avondmis za. 20 jan. 19.00 u H .Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) zo. 21 jan. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 22 jan. 19. 00 u * avondmis vr. 26 jan. 19.00 u * avondmis za. 27 jan. 19.00 u H.Mis mmv Muziekensemble van Erp-Donders (+kinderkerk) zo. 28 jan. 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor ma. 29 jan. 19.00 u * avondmis

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. TERUGBLIK OP HET JAAR 2006: We mochten dit jaar in onze parochie 3 7 dopelingen opnemen in de geloofsgemeenschap; 49 jongens en meisjes deden hun Eerste Communie; 24 jongeren wer-

den gevormd; er werden 15 huwelijken gesloten en we moesten afscheid nemen van 22 overledenen. We danken kapelaan Geelen en diaken Wim van Herwijnen voor het voorgaan in de diverse liturgische vieringen en de begeleiding in verschillende werkgroepen. Ook een woord van dank aan alle parochiemedewerkers in heel veel werkgroepen. Velen hebben hun steentje bijgedragen om alle parochieactiviteiten te kunnen doen plaatsvinden.

DOPEN/ DOOPVOORBREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Elke le dinsdag van de maand is er van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur doopvoorbereidingsavond afwisselend in Vinkel en Geffen: 6 februari in Vinkel - 6 maart in Geffen - 3 april in Vinkel - 1 mei in Geffen - 5 juni in Vinkel - in juli geen bijeenkomst - 7 augustus in Geffen - 4 september in Vinkel - 2 oktober in Geffen - 6 november in Vinkel - 4 december in Geffen. Het dopen gebeurt gewoon in de eigen kerk. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: December 2006: Jaimy van Ballegooij en Nynke van Nistelrooij HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIJ DIE ZICH VOORBEREIDEN OP EEN KERKELIJK HUWELIJK in 2007 19 mei: Patrick Dortmans en Tamara van Hoorn 25 mei: Ilona Kerkhof en Patrick van den Berg 22 juni: John Strik en Wendy Bijnen 30 juni: Evelyn Lepoutre en Rens van Wanrooij 31 aug.: Linda Strik en Geert Platenburg 14 sept.: Chantal Verstegen en Pim Teurlings ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen metAnja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de paro3


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www. leewi ka. n 1

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijd ag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13.00 - 18.00 13 .00 - 20.00 10.00 - 18.00 1 0.00 - 16.00

uur

uur uur uur uur

VOOR DE COMPLETE VERZORGING VAN UW HANG- EN SLUITWERK

Keurslagerij VAN TUYl

t!sJ

Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 www. vantuyl. keurslager. nl

Gilbert Steenvoorden

• deurkrukken (rvs, chroom, messsing, brons, nikkel enz.) • Veiligheidsbeslag • badkameraccesoires • Diverse accesoires (deurbellen , brievenbussen, huisnrs. enz.)

VOOR INFO OF EEN AFSPRAAK BIJ U THUIS KUNT U MIJ ALTIJ D BELLEN! E-mail: info@gs-sierbeslag .nl www.gs-sierbeslag.nl Tel.: 06-1 0069440

oog voor detail en gevoel voor perfectie

Omdat hei erkt. .... ........ . WILT UAFSLANKE~o eeo gezonde en natuurlijke manier??? Maak dan een afspraak voor een GRATIS lichaams-&voedingsanalyse. Onafhankelijk herbalifedistribiteur JOLANDA STAAL Tel: 073-5322942 of 06-53163791

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfect ion

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten .

I ERNIS

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

F. 073 532 6510 E. info@ernis .n l 1. www.ernis.nl

~

--~ . ~ 1

- ~,-

.-

--

-

'

schilderwerken -

1

=

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer scherpe rentetarieven.

* Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN.

Bel voor afspraak:

Hypotheek ®adviseur

KLOOSTERS T RAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl

Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


chie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 310.000,00. Dank u wel!

DANK JE WEL ALLEMAAL Mijn brievenbus werd de afgelopen weken overladen met kaarten uit Geffen om mij te feliciteren voor mijn 35e verjaardag en om mij een Zalig Kerstfeest te wensen. Omdat het niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, wil ik dit op deze manier doen. Ontzettend dank je wel voor alle lieve wensen, woorden, mailtjes, e-cards en gebaren rondom mijn verjaardag en de feestdagen. Het heeft mij enorm goed gedaan! Ik wens u allen voor het nieuwe jaar 2007 veel zegen, gezondheid, vrede en geluk toe! Dat het in alle opzichten een zalig 2007 mag worden! Een hartelijke groet uit Berkel-Enschot, Pastoor Pieter Scheepers

KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 KERKBALANS Het Jaar 2006 is afgesloten met een eindstand van € 25.685,00 dat 435 deelnemers bij elkaar brachten. Hartelijk dank voor uw bijdrage! De nieuwe actie Kerkbalans 2007 is van start gegaan onder het motto: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! Een kerkgebouw dat er al jaren staat. Daar word je stil van! En niet alleen vanwege de indrukwekkende architectuur. Ook omdat je voelt dat onder die gewelven, mensen al honderden jaren stil zijn geworden. Er rust en steun hebben gevonden. Dat ze er hebben gebeden, hun geloofhebben beleefd. Dat ze er zijn getrouwd, hun kinderen hebben gedoopt of afscheid hebben genomen van hun dierbaren ... Juist omdat kerken er voor je gevoel 'altijd al waren', als het ware tijdloos zijn, lijken ze vanzelfsprekend. Maar dat zijn ze niet. Ook de kerk moet betaald worden. De kerk kan alleen voortbestaan, dankzij de bijdragen van mensen die er komen en van mensen die de kerk belangrijk vinden. En daarom hopen we dat er veel Geffenaren meedoen met de actie Kerkbalans, om onze parochieactiviteiten in stand te houden en om onze mooie, monumentale kerk te kunnen restaureren en onderhouden! Elk bedrag is welkom, als er velen meedoen, zijn de lasten lichter! De bekende envelop valt deze week bij u binnen! Maak hem open, lees en doe mee! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 of giro 1117393 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2007. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken bij het overlijden van ons Pap, Schoonvader en Opa Mies van den Berg In het bijzonder, Kapelaan Geelen, de vrijwilligers van de avondwake, Dr. Mevr. v.d. Heijden en personeel van Huize De Heegt. Kinderen en kleinkinderen van den Berg

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 5


NAS ,4_pbouw.

NAS AFBOUW BV Fax

073 5342222 073-5322930

Website Mail

www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl

Telefoon

Wij zorgen voor: • • • • • •

het verlijmen van kalkzandsteen het leggen van afwerkvloeren het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en cellenbeton het aanbrengen van spack-spuitwerk het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

www.r1as-afbouw.r1/ • Begrafen issen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroorn: Bezoek onze uitvaartshowroorn aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend.

'fiJ<MUWtS

Donders Uitvaartverzorging

Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroorn, Geffensestraat 1A te Heesch. iU # b

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

'[(l!1/!:!!.it.u,

2 ~

1

'Ga

~

"'

~

"~· fNA',I,~~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

LeV!X E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Hardware - Software - Netwerken - supplies Reparaties - Virus/spyware verwijderen Internet - Webhosting - ADSL

RI.J\NIELEN

o . a . G azoll o _ _ _ _ _ _ _ __

fUIUtStiUiHliHI Levlx Automatisering Oranjepassage 2

540 1 HW Uden Tel. (0413) 331 536

fUH ■ iXfUL#MCO'I

Levix Automatisering Dorpslraat 46 5386 AN Geffen Tel, (073) 534 1325

Kijk ook eens op www .levix.nl

~ViX

fi'hM&PSUfrlitift Levlx Automatisering Walstraat 66 5341 C K Oss Tel. (0412) 69 2090

TANKSTATION TAXI

- V e rvo e r v oor zl ak.,.nfond s

- busje

- UN

.JANSEN

Ke.-kst.-aat "1 "1 Geffen (073) 532 "13 "13


EFKES BUURTE MÈ ... Mieke Zeeuwen (59 j.) Maar liefst 32 jaar was de Peuterspeelzaal haar ' levensdomein' ... Op 31 januari a.s. zet Mieke Zeeuwen haar laatste stappen in "De Paddestoel" ... "De 60-jarige leeftijd die ik in februari ga bereiken, is een mooie mij lpaal om je reguliere baan af te sluiten" vindt Mieke. "Ik ben er aan toe en er zijn voldoende hobby's om mijn dagen mee te kunnen vullen". Mieke - geboren in Oisterwij k - werkte als jong meisje in winkels en op kantoren. Toen ze in Vinkel kwam wonen, begon ze als leidster op PS "De Paddestoel" in Geffen, die toen 2 jaar draaide. Dat was nog in de oude Jozefschool (op de plek van de huidige Rabobank). Ze werd aangenomen door Riet van Santvoort en An Wildenberg, respectievelijk bestuurslid en leidster van het eerste uur. "Ik nam peuter Brigitte de Bekker uit Vinkel op de fiets mee naar onze speelzaal." Mieke heeft wel variatie in huisvesting meegemaakt. Na de Jozefschool kwam Klavertje Vier dat een tijdelijk onderkomen zou zij n. Dat werd uiteindelijk een periode van meer dan 10 jaar. Nu Klavertje Vier is afgebroken, huizen ze al weer anderhalfjaar in noodlokalen! "Je past je steeds maar weer aan!" "Ook de organisatie is veranderd: in de beginperiode begon je als vrijwilliger, na het volgen van cursussen kreeg je als leidster slechts een vergoeding en nu is er gelukkig een CAO-afspraak, hoewel het salaris voor de MBO-opgeleide leidsters best weinig is." Op het moment telt de peuterspeelzaal wekelijks 6 groepen van 16 kinderen. Ze worden geplaatst na de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. Tegelijk met het vertrek van Mieke, zal er een groep minder komen, omdat er te weinig aanbod is. (Toch meer starterswoningen bouwen in Geffen, dus?) Mieke heeft een fijne tijd achter de rug op de Peuterspeelzaal. "Kinderen zijn mijn lust en mijn leven. Peuters zijn puur, spontaan, onbevangen, zeggen wat ze denken, volkomen zichzelf en ze kunnen onbezorgd genieten" zegt Mieke. "Je ziet ze zich, in de tijd bij ons, goed ontwikkelen: ze komen als dreumes en gaan weg als mensjes! Natuurlijk zijn er veranderingen in de loop der jaren in de gezinssituaties. Ouders gaan tegenwoordig vaak in discussie met hun kind, maar ik vind, dat kinderen het best gebaat zijn, met regels (vooral in groepsverband) en dat ze weten wat wel en niet kan. Ook kleine peuters proberen soms dingen afte dwingen. Consequent zijn is belangrijk en dat probeer ik te zijn. Daarom "is juffrouw Mieke best streng" zoals ik wel hoor, maar dan kun je toch lief voor de kinderen zijn." Tweeëndertig jaar- 6 dagdelen in de week- met peuters

plakken, knippen, schilderen, tekenen, ravotten, spelen, fruit eten, lachen, tranen drogen, luiers verwisselen, veters strikken, jasjes dichtknopen en -ritsen, luisteren, zingen, vertellen ..... . en tussen die dagelijkse bezigheden door: leren, opvoeden, zorgen, troosten, prikkelen, samenwerken, bemoedigen, stimuleren, uitdagen, normen en waarden uitdragen ..... . dat is een gave als je dat kunt, volhoudt en er plezier aan beleeft! Mieke heeft dus een afscheidsfeestje dik verdiend. Maar - bescheiden als ze is - wil ze "geen poespas!" Dat laten we met een gerust hart over aan haar collega's waar ze het geweldig mee getroffen heeft, vindt ze. "Behalve mijn twee broers en zus, zijn zij 'mijn familie"' zegt Mieke, uit de grond van haar hart. Hopelijk blijven de contacten met hen behouden en verder gaat Mieke genieten van dingen die ze leuk vindt: aerobic, zwemmen, lezen, kaarten en veel wandelen. Wij danken Mieke voor haar inzet en zorg voor zoveel Geffense peutertjes (ze heeft ook al kinderen van oudleerlingen in haar klasje gehad!) en wensen haar een fijn afscheidsfeestje op "De Paddestoel" op woensdag 31 . . Januan a.s.

GEZOCHT: Medewerkster slijterij donderdag/ vrijdag (15 uur)

*

leeftijd vanaf 18 jaar

Sollicitatie en informatie: Tanja van Erp, Dorpstraat 13, 5386 AK Geffen Telefoon (073) 532 46 59

[) ~ #afrler7


Á.

lt

~

ROND DE DORPSPOMP

Het galmt nog na in mijn jeugdherinnering: Dà de heel de kerk het in de Nachtmis uitzong, aangevuurd door de dringende, opzwepende orgelbegeleiding op volle sterkte: "Tis geboren het Goddeluk Kind" En dà alle minse mi de Kerst en de Neijjaor "Zaolige Kerst en Zaolig neeijaor" naor mekaor riepen. Dà gaaf un gevuul ven bè mekoaren zen; een grote familie. "t Klonk op het kerkplein van alle kanten en op straot en onderweges te voet naor huis. Ge zongt op huis aon mi "De herdertjes"!!! De karskes wieren aangestoken 't licht ging uit en we zongen "Stille Nacht". We zen toch wel heel wà kwijt. Kerst 2006 is nie mer às vruuger. De enige echte Nachtmis van 12.00 uur werd matig bezocht (Er was nog plaots zat). Het gemengd koor had er alles op gezet om het tot een echte Kerstbeleving te maken.

•••••••••

•• •• •• •• •• 1\IKO •• •• •• • •

VAN SCHIJNDEL KEUKENS Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl ,___ _

K

E

u

K

E

N

RELAXED OP WEG ??

=

CITY LINE"

De volkszang werd maar schameltjes meegezongen. Na de mis geen uitbundige, spontane wensen. Alleen de getrouwen, die bij de kerststal wachtten, boden ons heil en zegen. Buiten was het stil. Op straat was het kil. Ieder vlug naar zijn eigen til Mi de boodschap: "Ben van GOEDE WIV' Maar we houden vol. Volgend jaar nog beter. "Ge wet toch wà ut betekent: unne zaolige Kerst, un zaolig neeij aaor". Alle geluk, alle goeds, alle voorspoed, een goede gezondheid met een zalig gevoel, een zalige tijd; o wat zalig; in één woord samengevat: "ZAOLIG"!!! Daarom aan U allen een ..."ZAOLIG NEIJAOR"! !! De kapelaan had op 31 dec. 7 H. Missen te celebreren. Maar hij heeft het als een echte Herder doorstaan en mocht daarom 6 januarij.1. bij de 3 Koningen aansluiten met een verdiende Kroon op zijn hoofd. Tellingen gaan uitmaken of het volgend jaar met een Mis minder kan. 15 december 2006 was er een mooie Brabantse avond in 'Het Haasje". Met het cabareteske orkest "Kwartjesvolk" uit Zeeland moest de avond wel slagen. (Ze zingen leutige Brabantse liedjes in een cabaretachtige sfeer en omrin-

s

-

ne.1.tus:.~

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl

schü/ler., KOCHEN"

0 Arcl inea

Of bel 06 - 51 64 82 78

19Cf10logiacraawa

Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

-IC&lE::

ADMINISTRATIEKANTOOR

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur Vrijdag Zaterdag van 10.00-16.00 uur

De beste partner voor uw financiële administratie

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

Architectenbureau ~~ppE317Sc::lïjl< .24-

5382 JT Vinkel telefoon 073-5322246 telefax 073-5322639 info@vangenugtenarchitecten.nl

8

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten.

-

Bezoel<adres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 • 5386 ZH Geffen • T. (073) 5325536 . M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl . info@ba-administratie.nl


gen dat met de nodige kwinkslagen en humor.) Ook was er tussendoor ruimte voor werk van pater Ivo van Dinther. Marietje van Rosmalen en Theo Cremers lazen schitterende verhalen van Ivo voor, waarbij de hele zaal muisstil, geboeid luisterde. Ze kregen een welverdiend applaus. Theo Prinssen mocht hen inleiden en tevens het "Wandelroute-kaartje" van het Ivo-vanDinther-pad, gemaakt in samenwerking met heemkundegroep "Vladerack", officiëel presenteren. De duidelijke routebeschrijving is gratis verkrijgbaar bij "Vladerack" en bij fa. Bosch v. Erp en het gemeentehuis. Vanzelfsprekend openden en sloten onze "Dorpszwengels"met muzikale hoogstandjes deze fantastisch mooie Brabantse avond. Het belooft een traditie te worden. Op deze avond werd onder groot applaus bekend gemaakt, dat de Rabobank Maasland 5300 Euro beschikbaar heeft gesteld aan Landschapsbelang Maasdonk voor het verharden van een deel van het Ivo-van-Dinther-pad voor rolstoelberijders en gerollatorde wandelaars. Prachtig toch!!! Op 16 dec. reed er een grote arrenslee door het dorp met wel vijf kandidaat-prinsen. Het kreeg veel bekijks. De Prinsonthulling verliep in de sfeer van het Jubileumjaar met Rottenrijkers, Bergse Bonnen en Waoterlanders. Om 11 .1 1 uur nam kwam de prins ontrnutst en ontbaard uit zijn eskiomohut te voorschijn en werd geïnstalleerd als prins Hans de le. Natuurlijk werden zijn geloofsbrieven doorgenomen: Hij stamt uit Balkum, heeft een Bossche bol, is een ongeslepen Antwerpse diamant is besmet met het Waoterlands-Carnaval-virus en is op diverse plaatsen en streken REKENMEESTER en zijn echtgenote Sonja v.d Heuvel vertaalt voor hem Geffense uitdrukkingen en hij blijkt zeer Schalks te zijn. In dit bijzondere jaar, daarom een rijk getalenteerde Prins, die echt "De bloemetjes buiten gaat zetten. Wij heten hem WELKOM! !! We moeten vermelden dat de winkeliers en horeca met grote inzet hebben gezorgd voor de feestverlichting in het dorp en dat de horeca ons nog verraste met een schitterende wensboom/dennenboom op het Dorpsplein. Gelukkig kwam er in 2006 nog een einde aan de procedure rond het Handhavingsbeleid, doordat mevr. Yvonne v.d. Elzen - Ploegmakers zich terugtrok uit de Raad der gemeente. Dorpbelangen is nu naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. Huis en schuren aan de Nulandse Weerscheut hebben nou eenmaal een agrarische bestemming. Het bedrijf is weggekocht door de gemeente uit het dorp Vinkel t.b.v. woningbouw en werd verplaatst naar de Weerscheut, maar kreeg al gauw een andere bestemming. Het werd een procedurestrijd, die zijn einde kreeg bij het verslag van een zeer geleerde professor. Er moet alsnog een agrarische bestemming komen. Wij raden aan om struisvogels, eenden, knaagdieren of een hertenfok bedrijf te beginnen.

De Raad heeft beslist fouten gemaakt in deze zaak. Toen Ron Lodewijks, de beruchte handhaafverslaggever van het Brabants Dagblad er lucht van kreeg, kwamen alle instanties in de weer. De uitslag is bekend: afbreken, of alsnog de bestemming aanpassen, of bestemmingsplan wijzigen ... De Raad kan gelukkig weer verder (met een enigermate beschadigde coalitie) om alle grootse plannen verder te ontwikkelen. Laten we gauw de gelederen sluiten, want er is nog veel te doen!!! Nabeschouwing 2006. Een greep uit de loffelijke gebeurtenissen en feiten: De 30e E9itie van "Effe naor Geffe" was weer knap georganiseerd en bood weer verrassende elementen. Jammer dat het onbegrijpelijke, onwaarschijnlijke regenweer leidde tot een zware ingreep in de reserves. Het comité gaat onverdroten verder. APPLAUS! !! Magdalena, de Musical was een groot succes met 4 fantastische uitvoeringen in de kerk en 2 in de Lievekamp te Oss. De Plannen rond het GOLFPARK "de Effenaar". De opening van de A59 Geffen - Den Bosch met de vernieuwde en veilige rotonde einde Papendijk. De aanleg en opening van het Ivo-van Dinther-pad. De overige activiteiten van Landschapsbelang Maasdonk. Het eindbesluit rond het Centrumplan, wat leidde tot opdrachten voor het ontwerpen van het Noordplan en de vasttelling van de onomkeerbare besluitvormende procedure, wat in begin 2007 tot een allesomvattend definitief besluit wordt en dan meteen uitvoeringsklaar is. De teruggekeerde goede verhoudingen in de gemeenteraad met twee goede wethouders staan garant voor de realisering van het Centrumplan. Stichting Rottenrijk 33 jaar, levend en actief als nooit tevoren. Voetbalclub Nooit Gedacht promoveert naar de 3e klasse van K.N.VB. Het nieuwe medisch centrum werd geopend. Onze violist Jasper van Rosmalen begeleidde Marco Borsato. Nieuwbouw de "SMIDSE" is in uitvoering, en het gat naast De Gouden Leeuw wordt ingevuld. De fusie tussen de twee Basisscholen is in wording. Het restauratieplan van de Schutskooi in de Broekstraat door Vladerack kreeg een definitieve goedkeuring en de daartoe beschikbare financiële middelen. De begraafplaats van Onze Eerwaarde Zusters werd gerenoveerd. Harold van Schaijk gaat De Poort van Geffen ontwikkelen. De gemeenten bood inspraakmogelijkheden tot verbetering van de verkeersveiligheid. We zien terug op een POSITIEF 2006. Enkele NEGATIVE zaken: De geluidsinstallatie in de kerk is nog steeds onvoldoende. Er komen steeds minder "gelovigen" naar de kerk. De ambtenaren hebben nog geen goede parkeerplaatsen in de Raadhuisstraat. Voor de opzet/organisatie van de Kermis is een extern bureau aangezocht. (Onze ambtenaren kunnen het dus zelf niet meer???!!!) Gemeente stuurt rekeningen van 1 Euro huur aan gemeentegrondbezitters in de Berkenboog 9


en wel dit jaar voor het eerst. (We rekenen kosten van opstellen, verzenden, verantwoorden en boekhoudkundige verwerking op 15 Euro). De ontdekte wietteelt in ons dorp. Het trage drugsbeleid. Maasdonk negatief in beeld betreffende handhavingsbeleid. De website van de gemeente is nog steeds niet up-to-date. Persectief / HOOP/Verwachtingen in 2007. Dat de Verlengde Run in uitvoering komt, het plan rond het confectiebedrijf tegelijk met het Noordplan in ontwikkeling komt, dat de KIOSK verplaatsbaar wordt en domicilie krijgt op het zogenaamde Geitenweitje voor de Geer, dat de nieuwe secretaris krachtdadig te werk zal gaan, zodat procedures worden versneld, een versoepeling en vereenvoudiging van regelgeving en regeluitvoering mogelijk wordt, vergunningenbeleid versneld en doorzichtiger wordt en dat de burger positiever benaderd wordt in een meer dienende, stimulerende sfeer. Dat ook het hele Komplan (Van de Heegt tot C 1000) ook tot uitvoering komt. Dat woningbouw Maasland zich aansluit bij de akkoorden tussen Ouderenproof, huurwoningzoekenden en de gemeenteraad ten aanzien van woningtoewijziging. Dat we het vele goede van ons Dorp blijven ondersteunen. De kerstboomverbranding was weer fantastisch, ondanks de regen, was het toch erg druk en heel sfeervol. De Brandweerauto kwam zelfs vastzitten en is per tractor bevrijd en er was volop chocomel, Glühwein en Erwtensoep . Oud en Nieuw is in Geffen weer knallend verlopen, gelukkig geen vernielingen, wel was hier en daar een gevaarlijk spel, o.a. op de Kiosk. Maar we spreken toch van een Knalfeest; heel het dorp leek op de been. Het speciale restauratie bier "De Peperbus", kreeg ook een eigen glas. Er blijven zo Eurootjes binnen druppelen. We verwijzen naar de Raopliedverkiezing op zaterdag 13 jan. Met 11 deelnemers werd het weer een groots feest in "de Gouden Leeuw". Op donderdag 25 jan. wordt weer de voorverkoop gehouden voor de "RAOPAOVONDEN". Dit jaar op 2, 3 en 9 en 10 februari. Om 19.00 uur gaat de zaal open. We zijn weer benieuwd naar de rij in de Dorpstraat. Er is voldoende vermaak en koffie en... wie weet... nog meer!!! Op radio Hilversum 2 beluisterde iemand een gesprek van 4 heren uit Geffen, waarin over Geffen werd gesproken. De namen zijn ons niet bekend. Wij hopen, dat ze aan de stamtafel hun verhaal willen komen vertellen, of bel effe naar de Prins, als het effe kan! !! 0412640982. Als stamgasten gaan genodigd worden de nieuwe gemeentesecretaris en Prins Carnaval Hans de 1e. De onderwerpen voor de volgende stamtafel zijn : De toekomst van Geffen; een beeld tot 2020 en de toekomst en reilen en zijlen van de parochie Geffen ... Van stamtafel 252. 10

Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende Stamtafel 21 jan. weer omgezet in een STAMPTAFEL, de volgende echte stamtafel is op 4 febr. 2007 en weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook u bent weer van harte WELKOM. Kijk met ons mee naar het Nieuwe Jaar 2007. De toekomst in. Nogmaals Zaolig Neijjaor en Hauw-Doe.

RABO BANK BEDANKT ! Het werd nog een echt feest voor Landschapsbelang Maasdonk donderdag 14 december j.1. in de Pas in Heesch. Als allerlaatste project binnen het beschikbare bedrag van € 80.000,- van de RABO bank kreeg onze stichting het aangevraagde subsidie bedrag van € 5.355,voor het aanbrengen van+/- 600 ml half verharding op het Ivo van Dintherpad in het Geffens Veld. In samenspraak met Ton Jonkers van de klankbordgroep WVG. Maasdonk (Wet Voorzieningen Gehandicapten) is dit project voor subsidie aangemeld. Het betekent nu dat wij met de bestaande verharding vanaf het vertrekpunt Elzendreef met daarna een doorsteek van half verharding naar de Leiweg een verkorte route kunnen maken van ongeveer 2 km die geschikt is voor minder mobiel publiek zoals rolstoelgebruikers, scootmobiels, mensen die minder goed ter been zijn maar b.v. ook geschikt voor kinderwagens. In het midden van deze route is een zitplaats gecreëerd van waaruit men een uniek uitzicht heeft op de molen Zeldenrust en de Parochiekerk. Ook komt men in deze route 3 van de 7 zwerfkeien tegen waarop gedichten zijn aangebracht van pater Ivo van Dinther. Een prachtig project en het is dus niet verwonderlijk dat onze voorzitter Gerard Gerrits glimmend van trots de levensgrote cheque ging ophalen. H et bijbehorende prachtige boeket bloemen schonk hij spontaan aan Sjaan van Niftrik (onze grootste fan) die na een vervelende val met de fiets reeds maandenlang aan het revalideren is. Wij treden nu op korte termijn in overleg met de gemeente over de benodigde aanlegvergunning en hopen dit pad zo snel mogelijk in 2007 te realiseren. Namens de stichting Landschapsbelang Maasdonk Antoon Romme


BRABANDER VAN DE MAAND Hij is klein begonnen en groter gegroeid ... Oud-Geffenaar Henk van der Doelen werd Brabander van de maand in december 2006, voorgedragen door zijn personeel. Henk is volgens zijn medewerkers als algemeen directeur van een drogisterijen-parfumerie onderneming: een sociaal werkgever en daarnaast heeft hij iets over voor weeskinderen in Indonesië. Als gymnasiumleerling op hetTBL ging Henk vroegtijdig van school. "Mijn broer Kees had een supermarkt, ik mocht daar helpen en kreeg al gauw de taak om de groente-inkoop te regelen. De handelsgeest heb ik via mijn genen meegekregen" vertelt Henk. Zo groeide hij in het ondernemersvak, waar hij - volgens ingewijden - naast het gevoel voor handel ook talent heeft om mensen aan zich te binden! Zijn vader stimuleerde hem wel om te blijven leren en zo behaalde hij diverse 'papieren' op het gebied van de detailhandel. Hij had het liefst apotheker willen worden, maar dan zou hij weer een dagopleiding moeten volgen. Daarom werd het drogist, een vak dat toekomst bood, want in die tijd waren er nog niet veel en het was een redelijk beschermd beroep, vanwege de geneesmiddelen. Drie jaar lang ging Henk één dag per week naar school. Dat was het begin van de huidige onderneming Henk van der Doelen drogisterijen-parfumerie die, gedurende 36 jaar, in de regio 25 filialen heeft opgebouwd met 240 vakvrouwen en -mannen in dienst! Heel graag had hij ook in Geffen een winkel gehad, maar die mogelijkheid heeft zich nog niet aangediend. "Mijn geboortedorp blijft me altijd nog zeer lief." Henk vertelt enthousiast over zijn 'levenswerk' . "Onze ondernemening staat voor: klantvriendelijkheid ("Zeg altijd, dank-je-wel, want de klant betaalt wel je boterham!"), persoonlijke benadering, kwaliteitsproducten, specialisatie (parfumerie, visagie, homeopathie) en vooral deskundig personeel. We leiden, in ons leslokaal in Heesch onze eigen mensen op, i.s.m. ROC De Leijgraafin Veghel en SVDVakonderwijs. We trainen het personeel (ook de weekendhulpen) zowel op kennis van producten, als op klantgerichtheid en service. Ze volgen de weg van verkoopmedewerker, tot assistent drogist en volleerd drogist om als filiaalleidster te kunnen fungeren. De opleidingen voldoen aan de wettelijke bepalingen voor een landelijk diploma. Het slagingspercentage ligt hoog boven het landelijk gemiddelde en heel veel medewerkers zijn al lange tijd bij ons in dienst." Zoon Ramon en dochter Carry participeren inmiddels beiden in de onderneming, nadat ze al van jongs af aan in de winkels meewerkten. Ramon is inkoper en houdt zich bezig met automatisering en coördinatie van processen in het centrale maga-

zijn in Heesch. Dit magazijn is een enorme vooruitgang: beter zicht op inkoop, bevoorrading en de aanlevering door leveranciers, terwijl het winkelpersoneel zich met de klant kan bezighouden. Carry volgde de studie Personeel en Organisatie en staat garant voor het sociale gezicht van de zaak: begeleiding van de teams en de opleidingen en ontwikkelingen van het personeel. Het goede doel, dat tevens leidde tot de uitverkiezing van de Brabander van de maand, kwam op hun pad, bij een bezoek aan Indonesië. De armoedige situatie in een weeshuis trok de aandacht van Henk en zijn vrouw Thea en hun vr~enden Nancy en Rick. Direct werd noodzakelijke huisraad voor het tehuis gekocht. "Het zien van de blijde gezichten, was als een groot cadeau voor ons" zeggen Thea en Henk. Sindsdien wordt contact gehouden met het weeshuis, via een familielid van Nancy in Macassa in Celebes, die de donaties beheert en zorgt dat het geld niet in de verkeerde handen terecht komt. "Leer de arme bevolking in eigen land, hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien" vinden Henk en Thea. Carry wil nu een Stichting in het leven roepen en gelden inzamelen, om opleidingen te bekostigen voor de kinderen van 14-15 j ., die het weeshuis moeten verlaten. Henk wil daarvoor graag o.a. winkelacties bedenken. Hoewel altijd klein van stuk gebleven, is Henk van der Doelen groot in zijn ondernemingsschap. In 2005 behaalde hij ook al de "Human Capital Award", een prijs die jaarlijks toegekend wordt aan een bedrijf in de handelsector, dat er het best in slaagt om zijn 'menselijk kapitaal' te verzilveren. Met zijn opvolgers Ramon en Carry is het bedrijf in de toekomst veilig gesteld. Toch wil Henk, als hij zal stoppen als algemeen directeur, zeker op de achtergrond bij zijn familiebedrijf betrokken blijven. Hij wil zich daarnaast dan ook vooral gaan inzetten voor het geadopteerde weeshuis in Indonesië - waarvan, op de foto's in het leslokaal, de kinderkijkers ons vrolijk verlangend aankijken ......

11


MOVE2BFIT FYSIOtherapie/fitness Vinkel, Fysiotherapie Visschers Nuland en Move 2B Fit Geffen samen verder als Move 2b Fit, therapie en training Maasdonk

Het nieuwe jaar betekent voor Evert Visschers en Roelf Loeffen een nieuwe start. FYSIOtherapie Vinkel, Fysiotherapie Visschers en Move 2B Fit smelten per 1 januari samen tot één organisatie: Move 2B Fit, therapie en training Maasdonk. 'We willen wereldkundig maken dat we voortaan één organisatie zijn', aldus Roelf Loeffen. De Vinkelse fysiotherapeut heeft al jaren een praktijk voor fysiotherapie en fitness in Vinkel. Zijn collega Evert Visschers is al jaren fysiotherapeut in Nuland. In 2004 zetten Evert en Roelf reeds samen de stap om Move 2B Fit Geffen te openen. Nu, in 2007, gaan de drie ondernemingen onder één naam verder. Diverse therapieën 'We zijn specialisten in beweging en kunnen cliënten en sportliefhebbers van dienst zijn bij problemen met bewegen, maar ook bij het voorkomen of beperken van beweegproblemen', laat Evert Visschers weten. Het duo biedt op de diverse locaties in Maasdonk allerlei soorten therapie aan, breder dan enkel fysiotherapie en fitness . Evert volgt bijvoorbeeld momenteel, samen met collega Sabrine, de opleiding tot arbeidsfysiotherapeut. Hierbij worden de klachten behandeld, maar ook de werkplek kritisch bekeken. Een andere specialistische therapie wordt gegeven door Jan-Hein van Amelsvoort. Hij is namelijk gespecialiseerd in manuele lymfedrainage. Bovendien beschikt Move 2B Fit over twee geregistreerde sportfysiotherapeuten die al veel sporters uit de regio hebben bijgestaan in hun revalidatie. Move 2B Fit kent samenwerkingsverbanden met diverse sportclubs, maar ook met individuele sporters op allerlei niveaus. Nieuw in het aanbod Om de patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn, biedt Move 2B Fit nu ook echografie aan. Roelf heeft recent de opleiding echografie in de fysiotherapie succesvol afgerond en een apparaat voor echografie is in eigen bezit. Naast echografie kent Move 2B Fit nu ook shockwavetherapie. Met deze therapie kan men chronische peesblessures succesvol bestrijden. Een soort niersteenvergruizer pakt klachten aan zoals een tenniselleboog, of kniepeesontstekingen. Daarnaast staat Move 2B Fit reeds bekend om haar gespecialiseerde aanbod van therapie- trainingsprogramma's voor mensen met langdurige rugklachten, overgewicht, reuma/artrose, c.o.p.d., hemiplegie en diabetes (suikerziekte). De ervaring leert dat veel patiënten ook na de therapie bij Move 2B Fit aan hun gezondheid blijven werken. Men biedt dan ook 12

een gevarieerd bewegingsaanbod voor jong en oud, van streetdance tot seniorentraining. Een niet te vergeten training is Nordic Walking, begeleid door fysiotherapeuten. U vindt Move 2B Fit voortaan in heel Maasdonk, dus zowel Nuland, Vinkel als Geffen. Voor uw bewegingsapparaat bent u er in goede handen. Move 2B Fit staat immers voor specialisten in beweging.

Inschrijven Playbackshow Wil jij voor een groot publiek een supercool optreden geven? Schrijf je dan in voor de playbackwedstrijd van Carnavalsstichting Rottenrijk. Dit jaar willen we ook ruimte maken voor andere soorten optredens die ongeveer net zo lang duren als een playback nummer, misschien heb jij een leuk idee? Natuurlijk zijn er prijzen te winnen ... Je kunt je nog tot en met zaterdag 13 januari 2007 opgeven bij Denise Emons, Molenstraat 27, telefoon 532 2626. Lever bij haar een CD met je liedje in en na twee of drie dagen krijg je de CD weer terug. Ondanks het sluiten van het inschrijvingstermijn zijn wij als organisatie bereid om voor jouw spontane aanmelding als nog een plaatsje vrij te maken. De Playbackshow met de onthulling van de jeugdprins en jeugdprinses van 2007 vindt plaats op zondagmiddag 28 januari 2007 in Café Zaal 't Haasje. De zaal gaat open om 13.00 uur, aanvang is 13.30 uur. OPROEP: Uitbreiding Jeugdraad van 11 Jeugdcarnal 'De Bonkelaartjes' is dringend op zoek naar uitbreiding van de jeugdraad van 11. Wij zoeken enkele enthousiaste jongens en/of meisjes die jeugdprins Bonkert de 32ste en jeugdprinses Bonkerin de 22ste tij dens het carnaval bij willen staan tijdens hun optredens. Of misschien wil je zelf wel verkozen worden om jeugdprins of jeugdprinses te worden? Als lid van de jeugdraad krijg je bovendien een pasje, waarmee je sneller en gratis binnen mag in de Bonkelaar tijdens carnaval. Ben je dus acht jaar of ouder, heb je zin om tijdens de carnaval deel te nemen aan de Jeugdraad van 11 (eventueel samen met.je vriendje of vriendinnetje), geef je dan zo snel mogelijk op bij Ad van de Hurk, telefoon 532 3759. Meer informatie op de website van het Rottenrijk. Hier kunt u ook de spiksplinternieuwe Rottenrijksjaals bestellen. Ga dus snel naar www.rottenrijk.nl!


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Intemet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13 .30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrij dag van 09. 00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.J.M. Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder MJ.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19 .00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en, tel. 073 534 21 00 NIEUWJAARSONTMOETING Het gemeentebestuur van Maasdonk nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op zondag 7 januari aanstaande van 12.00- 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Geffen. Bij deze zijn alle inwoners van Maasdonk van harte welkom om met ons en met elkaar "nieuwjaarswensen" te komen uitwisselen.

KERSTDINER SCOUTING 17 DECEMBER 2006 Elk jaar heeft scouting Geffen een activiteit voor al haar leden en hun familie. Dit jaar was het gewoonweg GEWELDIG! De weks, scouts, explorers, pivos en bevers hebben samen met hun leidsters en leiders een fantastisch kerstdiner samengesteld en gekookt voor ruim 200 personen! Met dank aan poelier van Drunen (voor de kippenpootjes) en Erik v/d Ven van eetcafé Oud Geffe (voor de friet). Maar vooral de bedenkers van dit mooie diner verdienen een groot compliment ! Ik denk dat ik namens alle ouders, broers, zussen,.oma's en opa's spreek: KEI BEDANKT voor dit geweldige kerstdiner! Marja van Kreij

P.s. Het was ook een mooie happening om de Bonkelaar te "eren", voor al die activiteiten die onder dit dak plaatsgevonden hebben.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken.

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl 13


www.rabobank.nl/lenen

Rabobank


,,,,,,-----.-:-~ .

'

~ '

1(

\ -v,J.._,_ I\\,~ __,r --,l_s}

--

---vir-

PEUTERSPEELZAAL "DE PADDESTOEU' Inschrijving Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter zult u wel merken dat ze het leuk vinden om contact te zoeken met andere peuters. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 j aar en 3 maanden tot ze naar de basisschool gaan een ochtend en een middag in de week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling; ook is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 3x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 6 maanden zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom om even te spelen en een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 35,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijvingsdag op Maandag 22 januari 2007 tussen 09.30 en 11.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt€ 5,=. Voor een machtiging voor inhouding van de ouderbijdrage dient u uw bankof girorekening nummer mee te brengen!! Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel". Namens Bestuur en leidsters van de Peuterspeelzaal "De Paddestoel" . p.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien van de Hatercl, tel. 5323659. STER VIDEOTHEEK pelgrimstraat 1-b 5391 BL Nuland openinqstijden:

maandaq - vrijdaq: 15.00 - 21.00 uur zaterdaq -zondaq: 14.00-21.00 uur telefoon: 07353218 27 sterv id ootheekn 1J land @hetnet. n 1 w,11JW.sterv id eotheek. n 1

BEAUTYSLAAPWEEKEND MAJORETTEN EN MINIRETTEN W.I.K. Afgelopen 16 en 17 december was het dan eindelijk weer zover, met 30 meiden hebben wij een grandioos weekend gehad. Het kinderopvang verblijf werd door de oudste majoretten omgetoverd tot een Beauty-farm, met voetbaden - kapsalon - relaxstoelen voor de maskers en zelfs tropische vruchten werden uitgereikt, iedereen hielp mee. (Bedankt Annika-Angela-Laurie-Janneke-SanneThalitha-Lisa). Daarna kwam de play-back show waar Kim Steenbergen en Jessica Romme de Ie prijs in de wacht sleepten. Na de spooktocht middernacht dacht ik dat iedereen moe zou zijn en gaan slapen maar nee hoor de hele nacht wakker! Volgende morgen pyama ontbijt op de grond, rustig omkleden en alle tassen luchtbedden enz. naar buiten gebracht, inmiddels was het alweer 11.00 uur. Een nieuwe dans werd door enkele majoretten voorgedaan en iedereen danste er lustig op los een grote denderende massa midden in de huiskamer, koud was het zeker niet! Om 12.30 uur begon onze speurtocht richting Oud Geffe (Erik en Jaqueline die wij hartelijk willen bedanken voor de friet met consumptie). Ook DA drogisterij Henk v.d. Doelen voor de geschonken makeup . Ons financiële plaatje kwam daardoor net rond. Onze spoken Rien v. Erp, Oude Baan en Ans de Poot ook bedankt! Terugkijkend op een fijn weekend, Met vr. gr. Marianne Lepoutre

PERSBERICHT Op dinsdag 23 januari zal de kunsthistoricus Christ School een dia lezing verzorgen over Picasso. Deze vindt plaats in Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein te Nuland. Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis voor leden en ondersteunende leden van de Kunstkring De Meent te Nuland. Overige belangstellenden betalen slechts € 1,50 p .p. als tegemoetkoming in de onkosten. Deze lezing dient tevens als voorbereiding op de door de Kunstkring De Meent te organiseren excursie naar de grote Picasso-tentoonstelling te Düsseldorf (per touringcar) op zaterdag 14 april a.s. U kunt zich hiervoor aanmelden via aanmeldingsformulier vóór 30 januari. Kosten (All-in): leden en ondersteunende leden van de Kunstkring De Meent slechts € 31,00 p.p., andere belangstellenden slechts € 36,50 p.p. Voor info en aanmeldingsformulier: Secretariaat van de Kunstkring De Meent (Mevr. Like Frencken, Duinbergenstraat 15, 5392 CT Nuland, tel. 073 532 4496). 15


.. .

FEESTKNALLERS

• •

Malder jonge jenever Malder vieux

€ €

7,99 7,99

Goblet jonge jenever Dujardin vieu·x

€ €

9,95 9,95

Smeets jonge jenever Smeets vieux

€ €

8,95 8,95

Aanbiedingen geldig de hele maand januari. Alle prijzen zijn afhaal prijzen. Zolang de voorraad strekt. Zetfouten voorbehouden.

Dorpstraat 13 • Geffen • Telefoon (073) 532 46 59 Elke werkdag geopend, dinsdag gesloten.

16


ALGEMEEN OUDERENWERK GEFFEN

CARBONE DOET EEN SCHENKING AAN HET OUDE KLOOSTER

Naast de KBO is er in Geffen de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk. Deze Raad behartigt de belangen van alle Graag willen we Bennie Romrne van Carbone Casual ouderen in onze gemeente en dus niet alleen van leden BV, heel hartelijk danken voor de schenking die we mochten ontvangen voor onze accommodatie Het Oude van de KBO. Als er mededelingen zijn over verschillende onderwerKlooster. We hebben een beamer, scherm en dvd-speler pen welke van belang zijn voor de ouderen van Geffen gekregen; moderne middelen die ook bij onze seniorenactiviteiten onmisbaar zijn. dan kunnen wij gemakkelijk onze leden bereiken, door middel van onze ledenlijst en bezorging met de Nestor Zij kunnen dienst doen op ontspanningsavonden, maar e.d. Moeilijker is het de ouderen (niet-leden) te berei- ook bij voorlichtings- en/of informatiebijeenkomsten ken. Wij doen dat door middel van publikaties via voor onze ouderen. Vladeracken tekst TV en/of de Streekwijzer dan wel Wij zijn Bennie zeer erkentelijk voor dit spontane gebaar! Torenklanken. In de loop van november geeft de KBO Geffen weer een Dank je wel, namens alle senioren van Geffen, die deelSenioreninfo uit met o.a. heel veel belangrijke informa- .nemen aan onze activiteiten. tie over de nieuwe zorgwet WMO. Bestuur Stichting Het Oude Klooster De KBO heeft een aantal extra exemplaren laten drukken voor ouderen niet-leden. U kunt een gratis exemplaar afhalen bij onderstaande bestuursleden; Antoon van Zandvoort, Simon v.d. Berghstraat 50, DANKBETUIGING Fransje Gomrners, De Karn 15 en Ton Jonkers, Simon v.d. Berghstraat 8, of aan de bar in het Oude Klooster. Langs deze weg willen we jullie die onze dag onvergeAls u ook later graag geïnformeerd wordt in zake oudetelijk hebben gemaakt op ons 50 jarig huwelijk met name familie, vrienden en kennissen, fanfare W.I.K. en majoren-zaken dan kunt u daar dus dan ook altijd terecht. Op de derde woensdag van de maand hebben wij vanaf rettes, en voor de kaarten, bloemen en cadeaus heel harhalf twee (13.30 uur) "bij de kbo op de koffie" voor al- . telijk bedanken. lerlei informatie en inspraak ook daar bent ook u steeds Jas en Annie van Dijk van harte welkom. Maak gebruik van deze geboden gelegenheid zodat u naast een ontspanningsmiddag ook op de hoogte bent VERLOREN en blijft van velerlei belangrijke ouderen-zaken. Het bestuur van KBO Afd. Geffen En de namens de KBO vertegenwoordigers in de Raad Gecoörd Ouderenwerk Antoon van Zandvoort en Siena van Erp.

Ik ben mijn armbandje vermoedelijk in Geffen verloren. Het is een fijn geel-wit gouden armbandje, waar ik erg aan gehecht ben. Bent u misschien de eerlijke vinder, dan kunt u me bellen op nr. 5321216. Toos van Lent

DANKBETUIGING Graag bedank ik u alle voor de vele wenskaarten en bloemen die ik van u mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Groeten van Lies van Druenen Hondentrim - en wassalon Scotties Place Staringstraat 79 5343 GB Oss 0412-642044 06-40 185689 na 18.00u

Rijksgediplomeerd alle rassen

K.v.k Den Bosch 16084536 BTW nr. 0907.72.003.B02

SCOUTING GEFFEN Op 17 december 2006 hebben wij een geweldig kerstdiner gehad samen met onze jeugdleden en ouders. Deze middag was nooit een zodanige groot succes geworden zonder de onderstaande bedrijven. Wij willen hen hiervoor dan ook erg hartelijk bedanken! Poelierderij "Jo van Druenen", Eetcafé "Oud Geffe", Café zaal "De Gouden Leeuw" en Partycentrum Buffeterie "De Schans". Bedankt! Scouting Geffen 17


+

Bridgeclub

13. DH van Dielen-de Kort # geen promotie, teveel invallers

• • Geffens ' + Doublet ■ Dinsdag 12 december werd bij het Geffens Doublet de vierde zitting van de tweede serie gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag.

A-lijn 1. DH de Veer-van de Ven 2. HH van Vilsteren-van Weert 3. DD Droog-van Etten 4. Ep.Bijl 5. Ep.Luijben 6. DD van Druenen-de Haas 7. DD Essenberg-van Hooij 8. DD Ceelen-van Grinsven 9. DD van den Hurk-Noy 10. Ep.Geling 11. Ep.van Alebeek 12. DD van Dijke-Engels 13. DD Berten-van de Wetering 14. Ep.van Zutphen

57.63 54.39 54.10 53.00 51.91 51.39 49.76 49.64 49.42 47.11 46.39 46.18 D 45.36 D 42.89 D

B-lijn 1. Ep.van Druenen 2. DD Boeijen-Schouten 3. HH Pronk-Vrolijk 4. DH Lucius-de Haas 5. HH van Bon-Goorsenberg 6. DH Rouppe vd Voort-van Galen 7. DH Uijlen-Wolf 8. DD Raaijmakers-Wolkenfelt 9. Ep.van der Meijden 10. DD van Beek-Szovan 11. DH Binos-van den Bergh 12. DD Baart-Lambregts 13 . DD Molkenboer-Willems 14. Ep.Sollewijn

59.31 55.21 53.54 52.56 51.75 51.06 50.68 49.90 49.72 47.87 47.18 46.83 42.20 42.19

P P P

C-lijn 1. DD Bos-de Jong 2. DD Jonker-Roelofs 3. DD van Meurs-van Zantvliet 4. DH Loohuijs-Cluistiaens 5. DD van Lieverloo-de Bresser 6. DD van Houten-van Stekelenburg 7. HH Baart-Lambregts 8. DD Jansen-Janssen 9. Ep.de Rooij 10. DD Alkemade-Zeeuwen 11. Ep.Srnit 12. DD Gribnau-van Noort

56.34 55.99 55.99 54.43 53.82 52.17 49.48 49.05 47.40 46.18 45.23 43.92

P # P P

18

D D D

D-Lijn 1. Ep.Weijts 2. Ep .Asselbergs 3. DD van Dijk-van der Burgt 4. Ep.Vogels 5. Ep.de Vries 6. DD van de Akker-van den Hurk 7. DD Blom-Willems 8. Ep.Verbeek 9. Ep.Spoormans 10. DH Ruijsink-van Hout 11. DD van Mil-Rothweiler 12. DD Bonnemaijers-van der Doef

35.16 D

54.87 P 53.49 P 53.07 P 52.01 51 .90 51.44 51.25 50.65 50.28 48.23 41.64 41.54

IN EEN KLAP POPULAIR *Yasmien is weggelopen van huis omdat ze moet gaan verhuizen.* Lieke denkt na over vorige week. Yasrnien was door haar vader opgehaald omdat Yasmien weggelopen was. Lieke zucht. Nog een dagje en dan zal ze haar vriendin voor een lange tijd niet meer zien. Weer zucht ze. Waarom? Opeens klinkt er een grappig deuntje door de kamer. Haar mobiel. Lieke schrikt op uit haar gedachten. Snel neemt ze haar mobieltje op. 'Hai, met Lieke!' ' Lieke ... ik ga vannacht...' Lieke hoort de verdrietige stem van Yasmien. 'Vannacht !? hoe laat, en ... en.. .' 'Om vier uur... sorry.' Even is het stil aan de kant van Yasmien. 'Maar dan kan ikje niet meer.. .' 'Nee, daarom! Het spijt me, doei Liek. We blijven vriendinnen hoor.' "Tuut, tuut..." WAT!? Hoe kon ze zo ... zo kortaf doen!? Voor haar part stond ze vannacht om vier uur voor het huis van Yasmien. Wat kon haar het schelen? Ze waren toch beste vriendinnen! Er glijdt een traan over Lieke's wang. Dag, Yasmien. Dag lieve vriendin... Volgende keer: Het vervolg. P.S. sorry dat we een paar weken niet hebben geschreven. Temmie van Uden(12 jaar) en Lisa van Erp (12 jaar)

GEVONDEN

D D

Ik heb een cd. tas, gevuld met ±100 cd's er in gevonden, 2e Kerstdag ' s nachts op de T-splitsing Runrotstraat Heegterstraat. Mart van Rossum, Heegterstraat 41, tel. 06 523 346 38


At ,Hanegraaf Geffen B.V. f& MarkRomme

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fox (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'$ VOLGENS VCA-NORMEN DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Eikenwal 10 5386 GM Geffen .,;.deKiuderenv.~ 8 Jl J,~ Ham 1, 5386 JA Geff~f.11 Telefoon 06 16610622 tel. 073-5325551 maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur E-mail: markromme@home.nl zaterdag 8.30 - 17.00 uur "Verbouw of Nieuwbouw"

Cafétaria / Eetcafé

'T BERGJE V.O.F.

~' onze kwaliteit is realiteit ~ Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

van der Sangen Tuinhout -

Ontwerp en / of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Tuinhuisjes • Schuttingen Speeltoestellen - Vlonders Tuinmeubelen • Dierenverblijven Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

Carbone B.V.

Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 · 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

1/8 PAGINA 1/4 PAGINA 1/2 PAGINA HELE PAGINA

€ 16,€ 27,€ 38,€ 65,-


SOLIDARITEITS-PELGRIMAGE "YERUSHALAYIM", vrij vertaald "STAD VAN VREDE" en "BEITLAIDEM", vrij vertaald "HUIS VAN BROOD" is de titel van mijn terugblik op mijn "Solidariteitspelgrimage" voor Pax-Christi naar het Heilige Land tijdens Kerstmis 2006. Ben al enkele dagen terug van deze prachtige boeiende en avontuurlijke reis, en nog wat van slag van de opgedane indrukken. We reisden in een groep van 23 hartelijke mensen van zeer gevarieerde komst. Mijn eerste beelden van het Heilige Land dateren van de Historisch getinte en op religieuze basis gegeven Bijbelse geschiedenislessen op de lagere school in mijn geboorteplaats Geffen (nl). Boeken met prachtige verhalen en mooie geschilderde kleurplaten van rotsachtige okergele-beige weidse ruime landschappen, met ezeltjes, kamelen of 'n kudde schapen met 'n herder en 'n stal hier en daar, en in de verte mooie dorpjes met 'n torentje en/of 'n moskeekoepeltje. Na zeer strenge en irritante (schoenen uit) wantrouwige controle's op Schiphol bracht KLM vlucht kl0461 ons in viereneenhalf uur van Amsterdam naar Tel-Aviv, alwaar een borstbeeld in marmer van "Ben Gorion" ons welkom heette op de gelijknamige luchthaven. Van daaruit met een autobus door checkpoint controle' snaar onze Palestijnse gastgezinnen te Betlehem, waar mijn eerste rondwandeling mij wel een beetje een thuiskomengevoel gaf. Heel vriendelijk word ik samen met medepelgrim Peter ontvangen door gastgezin: George Kreitam 62 een keurige en trotse Taxidrijver, zijn gezellige zorgzame vrouw Ellen 54 en hun 'single' zoon Edward van 36 jaar. Een warm huishouden dat graag gezellig samen zit, praat en lacht, ze hebben belangstelling en vragen vanalles, het was er heel goed, gezonde omstandigheden doen mij na twee nachten in een ander gezin belanden. Ook bij gastgezin Mr. Anton Murra 28 met zijn 2 broers van 25 en 26 een zus 20 en hun moeder Marie van 54 jaar, word ik zeer gemoedelijk binnen onthaald, en ik voel mijn aanwezigheid ook hier zeer tot z'n recht komen. Het gezin (vooral Moeder) toont samen heel veel verdriet, rouw en pijn om hun 6 maanden geleden aan kanker (na 5 jaar medicijnen) overleden man en vader 58 jaar, hij was een zeer deskundig mechanicker. Een van de zoons speelt gitaar (oude snaren, niet te stemmen) en studeert voor accountant, en de andere studeert voor architect en tekent graag en zeer verdienstelijk portretjes in houtskool (moeilijk aan te komen). Anton is jongerenwerker voor het AEI en ze hebben plezier in mijn opvattingen en levenswijze en hebben interesse in mijn tekeningen. Een zus is getrouwd en naar Amerika geëmmigreerd, ze wonen in Calfornia en hebben een kind, waarvan foto's bij de hand. 20

Pax-Christi had samen met AEI (Arab Educational Institute) een echt stevig druk en interessant gevarieerd programma in elkaar staan, voor ons als "Solidariteitspelgrims", met oog en ruimte voor de bevolking in History, Religie en Politiek. Vredes- en kerstliederen werden ons meteen al op 23 decemberavond ten gehore gebracht op het heel gezellige, gezamelijke welkomstdinner, hoogtepunt vond ik het door het dameskoor gebrachte, geheel op z'n Hollands ingestudeerde "Stille nacht, heilige nacht" (ons vette applaus werd dankbaar in ontvangst genomen). Ruimte voor devotie in de geboortegrot, en samen een kerstliedje gezongen op de avond voor kerstavond in de geboortekerk. Zeker ook een hoogtepunt natuurlijk was: het op Kerstavond, onder zuiverlicht stralende sterren in kraakheldere hemel (wel met inkomticket, paspoortcontrole en gefoullieerd door detectiepoortje) binnengaan in de geboortekerk van Jezus Christus, voor het bijwonen van de Nachtmis, overgaande in Eerste Kerstdag met het" loate branden van ' n Karske "voor mijn Moeder op haar geboortedagviering, en een kaars voor allen die mij lief zijn. Het in drukke processie inhalen van Mgr. Michel Sabbah "Latin Patriarch of Jeruzalem" en tevens internationaal voorzitter van Pax-Christi, bracht wel enorm veel volk op de been met de Kerst in Betlehem. Wat ik wel echt betreur en pijnlijk vind, is dat het Betlehem dat ooit honderdduizenden relgieuze toeristen en pelgrims aantrok, er nu met Kerst verlaten en wat rommelig bij ligt, een groot leeg "plein van de kribbe" voor de Geboortekerk, en slechts twee cafeetjes open met weinig klanten, waaronder ik (over solidair gesproken). En dan de vele dichtgespijkerde winkeltjes door de straten van het centrum heen maken een trieste indruk. De aanwezigheid van President Abbas bracht vooral bij het ingaan wel wat omust in de Nachtmis, hij liep zo voor m'n sjaal langs met zijn felle braniemakende beveiligers. En dan de visite aan Jeruzalem, (oude binnenstad, met zijn zeven poorten) die voelde mij aan als een genezing; deze Magische stad had mij zeer veel te bieden, met zijn "Via Dolorosa", "De Klaagmuur" en de voor mij imposante *"Poort van Damascus", "Hof van Olijven", de souq's", "De Heilig graf kerk" en de Pater Noster Kerk " met in meer dan 200 talen het "Onze Vader" ook in het Vlaams en zelfs in braille, en veel meer. Ik heb lekker getekend in haar prachtig licht, (zie "Vredesbijbel"). Ook heeft ene Mevrouw Miriam Dubi Gazan ons in Jeruzalem toegesproken. Zij is 'n Joodse vrouw van in de 60 jaar, in Nederland geboren en getogen en woont, leeft en werkt in Jeruzalem en vertelt over haar jeugd (trauma's) en over haar leven in Israel (angst). Zij raakt mijns inziens op het einde bij ons allen gevoelige snaren.


BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

Café - Zaal 't Haasje

Hepa Care

voor bruiloften, partijen

en vergaderingen Tel.: 07 -\ 532 15 20

Comfortabele stoelen en fauteuils

2 073 53250 2 /Il,. 073 5320 , 21 f5?J info@he a.nl

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

www .caf ezaal hethaasje.nl Zaaivoor:

Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen

C1000.

Van alle markten

thuis.

u

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

.,,..,

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooï .nl

c, OOO

van Herpen

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp Oss

Geffen

0412 - 622213

073-5321995


Op weg naar Hebron komen we wegversperringen tegen en moeten we omrijden en door controleposten van het Israelische leger om het graf van Abraham en Sarah te bezoeken, waar een moskee overheen gebouwd is die verdeeld is in een Joods en een Moslim deel, wij bezoeken het Moslim deel, heel veel rust, (schoenen uit. ..) maar zeer de moeite. Ook hier in Hebron City, hele straten met heel veel dichtgetimmerde winkeltjes, wat mij wijst op een vergane glorie en een rijk verleden met een enorme drukte aan toeristen en Bedevaartgangers. Op de terugweg leggen we aan in het mooie, met klooster en berglandelijk gelegen Artas village, alwaar we gezamelijk in een grot, in folkloristische sfeer op z'n Palestijns en in kleermakerszit een heerlijke maaltijd genieten, kip met rijst en die lekkere verse platte broodjes die tevens als bestek dienen. Veel indruk op mij maakt het reizen over de woestijnweg die afdaalt naar Jericho, waar we onderweg een ver achteraf in de bergen gelegen "Grieks orthodox klooster" bezoeken; we ervaren er Spiritualiteit en Religie in de stilte van de woestijn. Later op weg naar "MountTemptation" komen we nog met kogelgaten bezaaide en kapotgeschoten gebouwen tegen, en we hebben in de verte zicht op de heuvels van Jordanie en de Dode zee. Ook van hoge emotionele waarde was een samenkomst die werd voorgezeten door Palestijnse en Israelische vrouwen die huilend en snikkend vertelden over hun in de strijd verloren dierbare vaders, zonen broers en/of mannen; veel respect voor deze krachtige vrouwen, zij tillen hun verdriet ver boven de politiek uit en zoeken elkaar troostend op, van mij duizend maal Chapeau!! Zowel de Israelische als de Palestijnse dames hebben een handgeschreven tekst in mijn dagboek achtergelaten, plus visitekaartje. Mochten vrouwen meer zeggenschap krijgen, of de absolute leiding, ik ben er gerust op, ...... er zou vrede komen!!! Vele schetsen naar aanschouwing lopen lijnend door mijn "vredesbijbel", zo ook op een middag in de "old souq" alwaar ik onder veel jeugdige belangstelling de nette witte pas gerestaureerde "Seyan Moskee" zat te tekenen, waarna er gaande weg een plezierig portretje van zo'n Palestijns jongetje uit mijn pennetje rolde, die er direct door de blik van m'n publiek op attent gemaakt werd. Ik dank God voor het geluk dat mij tegemoet straalde uit de schitterende natte ogen, toen ik 't gaf aan dat jongetje, voor mijn gevoel leek het hem een groot mistery dat er iemand was die het de moeite vond om aandacht te besteden aan zijn, "zijn" ...... ze lieten me m'n pennetje leegportreteren...... ik heb een steen verlegd ...... dank je Bram) . "Groot is de wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen". Wat ik elke ochtend als zeer prettig heb ervaren was de samenkomst van onze reisgroep telkens anders in 'n klooster, kapel of kerkgebouw. 22

De dag werd dan "Ubi Caritas" aangevangen met meditatie, gebed, zang of overweging, deze behoefte groeide in mij naargelang de opgedane ervaringen en emoties. (welkome inbreng der Religie) Op een van deze heb ik met goed gevoel en rede een tekst voorgedragen, genaamd "De Steen" van Bram Vermeulen, aan mij aangedragen door "Mientje van Tante Tonia", het voordragen vond plaats te Jeruzalem op de olijfberg in de tuin van "Dominus Flevit" met de koepel van de "Al-Aqsa" Moskee op de achtergrond. En op een andere dag heeft een van mijn medepelgrims 'Peter Ausems' in het "Monastere der Emmanuel" te Betlehem op zeer speciale wijze een door mij , tijdens mijn voettocht naar Rome, geschreven tekst genaamd "Aartsengel Rafael" (zie "Vredesbijbel") voorgedragen. (goeie emotie) Ook werd er een dag begonnen met bezinning bij de zusters "Clarissen van Betlehem" een mooi nonnetje vertelde; ik maakte haar portretje in mijn dagboek, zij schreef er wat bij, hoe gelukkig kun je zomaar zijn ... Wat ik me ook zeer ter harte heb genomen was ons meelopen in een demonstratie cq vredestocht met muziekcorps en duizende deelnemers compleet met brandende fakkels, en spandoeken plus het oplaten van ballonnen met vredeswens, vanaf . "the Shepherdsfields" te Beit Sahour. (Na afloop toespraken en Palestijnse dans, waarna wij er een lied zongen). Zeer bedroevend was het bezoek aan enkele v luchtelingenkampen, al tientallen jaren bewoond door duizenden vermoeide en neerslachtige Palestijnse mensen. Arafat wordt er - naar de affieskes in de straat te zien als een held geëerd, evenals de vele gesneuvelde jongens die ook massaal op affieskes in de straat voorkomen. Met plezier heb ik deelgenomen aan het beschilderen van die verschrikkelijke dikke en harde 8 meter hoge betonnen muur, met daar nog prikkeldraad bovenop, die een en ander pijnlijk van elkaar scheidt, mijn zelfportret kwam erop begeleid met een zeerwelgemeend "Betlehem I love you" !! Een zeer strijdvaardige heer genaamd Jad Ishak gaf ons met supermoderne apparaten en toestellen een heel duidelijk overzicht omtrent de bouw van de muur, en middels jaartallen, datums en grafieken kregen we een fem1e uitleg rond het verleden, het ontstaan en de vooruitzichten rondom de conflictsituaties. Mijn gedachten gaan daarbij spelenderwijs over in Bijbelse geschiedenis met web-sites voor onze verre nakomelingen. Deze wakkere man leidt een onderzoeksinstituut en zit bovenop de ontwikkelingen en vertelt ons over de bezette gebieden en over Israelische nederzettingen, hij gaat ver en stemt mij niet hoopvol voor het Palestijnse land. Volgens mij zullen 'n paar goede bodyguards rondom hem geen overbodige luxe zijn. Vervolg in Torenklanken nummer 2.


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeu~e, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht z ijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerljwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

•,.

• cadeaubon kom 1e pas echt moot voor de dag.

Met een

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute . . Pakkingen (billen, buik, morsten handen voeten) • Exclu s ieve s 1.erad ' ' van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up ·

SCHOONHEIDSSALON

• Make-Up workshops

(l\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Mannelijke of vrouwelijke uitvaartbegeleiders? Bij ons geen probleem! Voor meer informatie en antwoord op uw vragen Gratis aan te vragen "Sti lstaan bij afscheid nemen" ons i nformatieboekje/w i lsbesch i kki ng.

Bel: 0412- 623173

Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 0412-623173 www.u itvaartverzorgi ngvan Iith. rJ 1 contact@u itvaartverzorg i ngvan I ith. n 1

Gebr. van de Wetering 4fJ~ -

'-'"~

~

(:J .

IN □ IVl □ LJELE

'w v,w.dannemode- : . , .

-1~

Voor al uw bloemwerk!

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

TRAINING

• Total Fit • Indoor C:ycling • 5treetdance • Switching • Seniorentraining

l=y5i □training

09.30 tot 16.00

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

GROEPSTRAINING ME □ IS[HE

Za:

Gera's Bloemdesign

• Nautilustr-aining • C:ardi □ training • Combinatie Nautilus~C:ardio

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

.(;)

Dommelstraat 47

Ma: Di t/m Do: Vr:

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-532422 1

U itva a rtverzorgi ng VAN LITH B.V.

-..i.o. W~-,.~

drukkerijwihabo

FITNESS

Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

13.00 tol 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lo 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 lot 20.00 9.00 lol 16.0·0

• De Rugschool

• Revalidatietraining • Reïntegratietr-aining

IN □ IVl[JLJELE

TRAINING

• Arrangementen op maat

Papendijk 12: • Tel. (0731 74 72

5386 EC: Geffen Fax (073) 532 65 75

Kloosterstraat 5c · Geffen Te 1. 073 53216 83 - Fax. 073 5.325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoed.nummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08 .00-12.00 en van 13.00- 17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13 .00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u rp.et spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd & spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie Voor Geffen, Nuland, Vinkel, Berlicum en Rosmalen voor afspraak maandag t/m donderdag 073 -5210764 dienstlijn 06-53548631, spreekuur in Nuland; Kloosterstraat 3b, bij de fysiotherapie. www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073 -5 321491 24

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 - 11.45 u, 13 .00 - 16.45 u woensdag en vrijdag van 8.00 - 11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op maandag en woensdag van 8.15 - 11.45 u, 13 .00 - 16.30 u vrijdag van 8.15 - 11.45 u Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 60, 5386 AN tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3a, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg maandag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15 .07, 16.07 Oss - Nuland Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Secretariaat: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Advertenties: Veldstraat 13 Redactieadres: E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.