Torenklanken 2006 - nr 08

Page 1

I

44e jaargang nummer

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

al mei 2006

n n

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

MISS/Z OHTWIKUUI(; VUDI GEl1lN

Fiets mee met het M.O.V De gezinsfietstocht van het MOV komt er weer aan. Heeft u het al genoteerd op de kalender? Zondag 11 juni met z'n allen op de fiets voor het Goede Doel. U kunt starten tussen 10.30 en 12.00 uur bij de kerk en maakt dan een prachtige tocht van ± 25 kilometer. Gezellige posten onderweg en een mooie route in onze eigen omgevmg. En wat misschien nog wel belangrijker is voor veel mensen ... u kunt ruim op tijd terug zijn om de voetbalwedstrijd van Oranje te zien. Dus fiets allemaal mee. Het is voor een Goed Doel. De opbrengst is bestemd voor het inrichten van de speelplaats bij de school in Kanuma in Gambia. U leest er in de volgende Torenklanken meer over.

bomen opnieuw aangeplant, waaronder inlandse eiken, lijsterbes, sporkehout en meidoorn, evenals hoogstandfruitbomen zoals Sterappeltje, Brabantse Bellefleur en de perenrassen Gieserwildener en Brederode. Er zijn 3 rustbankjes en 1 picknickbank geplaatst. Om de naam van oud-Geffenaar pater Ivo van Dinther (1915-2001) - die een groot verteller en schrijver van gedichten en verhalen was en tevens bekend om zijn schilderkunst - in herinnering te houden heeft het wandelpad van 5 km. zijn naam gekregen en zijn er fragmenten van zijn gedichten langs het pad opgenomen op natuurstenen keien. De officiële opening van het Ivo van Dintherpad vindt plaats op zaterdag 20 mei om 14.30 uur bij molen "De Zeldenrust". Na enkele toespraken zal "pater Ivo" op ludieke wijze "herrijzen" en met burgemeester Boelens het infobord onthullen. Daarna wordt er een stukje van het pad bewandeld dat bewegwijzerd is met geel-gekopte palen. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd.

rlr

~g~~ ···y"

1

Werkgroep MOV (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

C

~

- - - - -----°'~-:-,___

D

,~----! !......,______ ""

)

---,

----~-----_,.-· ~\ \

/'rr---...Yfff'~'-J'

OPENING IVO VAN DINTHERPAD Na gedane arbeid is het goed ..... . wandelen. Door inspanningen van de Stichting Landschapsbelang Maasdonk en Brabants Landschap en met medewerking van de gemeente Maasdonk, de postcodeloterij en het comité Erfgoed Ivo van Dinther, is het Geffens Veld opnieuw ingericht en is aldaar een wandelpad gecreëerd. In het Geffens Veld hebben veel vrijwilligers van Landschapsbelang maar liefst 37 soorten struweel en

-·········

Wandelpad

Ivo van Dintherpad

____:

d;\.

i --

i

_ ,i

. . .~:.1

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 mei (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen

J

Makelaardij

we allemaal!

l~~~J ~:;y.r \;

>{,

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin www.woonkrant.nl

www.geldengezin.nl

z r- _ _ _ __ 2& IDIESIIGN ONTWERP~MNLEG ONDERHOUO~RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~~~N@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN 't'OMUlt,~,U.~ Heegterstraat 34,5386 CP Geffen,Fax:(073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

~alle-en Adviesbureau bv Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certifi-

caat

Van Schijndel Bouwgroep bouwt

Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

al 60 Jaar winkelcentra scholen, dlst11butiet:entra woningen en bednjfsgebouwen. Bouwen 1$ onze passio U fJerkent dat tn alle

facetten van ons werk en dé l<walltelt van de uitvoering.

'Kwaliteit wint de strijd''

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands .

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

Van S<:hljndel Bouwgroep Bredeweg13 5386 KM Geffen

tel. 013-5322961 fll: 073-5322232 rnall@vanschijndel-bouwgroep.nl www.vanschljndel-bouw11r0<1p nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

*

dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later.

AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Maandag 29 mei is er geen viering in de kapel. Vrijdag 2 juni is er geen viering in de kapel vanwege Vormseltoediening in de kerk. Vakantierooster: in de maand juli en de 1e week van augustus is er alleen op zondag een viering in Geffen. (In Vinkel is er dan alleen een viering op zaterdag) De maandag- en vrijdagvieringen in de kapel gaan gewoon door, behalve op maandag 17 juli en op vrijdag 21 juli DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: April 2006: Robin Nederkoorn, Siem van der Heijden, Tom van der Heijden, Pim van Dinther, Danica Heesakkers.

avondmis H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd Koor avondmis Eerste Communieviering groep A mmv Kinderkoor Eerste Communieviering groep B mmv Kinderkoor Huwelijksviering Mieke van Erp en Richon van Grinsven avondmis H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) H .Mis mmv Gemengd Koor geen avondmis

PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 25 mei: om 09 .30 uur Eerste Communieviering groep A om 11.30 uur Eerste Communieviering groep B

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk

ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL'' Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie.

vr. 19-05 19.00 u za. 20-05 19.00 u

zo. 21 -05 09.30 u + ma. 22-05 19.00 u * do. 25-05 09.30 u 11.30 u

vr. 26-05 13.30 u 19.00 u za. 27-05 19.00 u

*

zo. 28-05 09.30 u + ma. 29-05 *

PROGRAMMA VORMSEL Maandag 29 mei: 19.00 - 20.30 uur Vorm-firn + oefenen voor de Vormselviering op 2 juni HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen.

3


Hepa Care Hevalida ietechniel< .

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN WOENSDAG PIZZADAG!

2 073 53250 2

Leiweg 2a 5386 /(R Geffen

,/Ij, 073 5320 21 B info@he a.nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~ ~

Architectenbureau C o p p e n s d i j k .24538.2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

Alle pizza's € 5.50

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abelenstraat 24 5386 GH Geffen

tel: 073-532 1220 Mob:06-29076406

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info @vangenugtenarchitecten.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Ges loten 13 .00 - 18.00 13 .00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

* Zeer scherpe rentetarieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

5386 AT

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 24 april 2006: Antoon van der Lee, 68 jaar KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! De stand tot nu toe is:€ 12.735,00. DANK VOOR UW BIJDRAGE U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 298.000,00. Dank u wel! KERKMlJSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.0014.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wamooij tel. 5322283 MEIMAAND - MARIAMAAND Dank aan Gera 's Bloemdesign Gera die een bloemenwinkel runt op Kloosterstraat 5c heeft te kennen gegeven dat zij elke zaterdag een boeket bloemen wil schenken voor de versiering van de Mariakapel (Veldstraat). Zo kunnen de zusjes Mien en Gerrie van Lee, altij d verse bloemen bij Maria zetten. Dank je wel voor dit sympathieke gebaar, daar zijn wij heel blij mee! Vieringen in de Sint Jan: De meivieringen in de St. Jan zijn op zaterdag om 19 .00 uur. Op zondag om 07 .00 uur - 08.30 uur - 10.15 uur - 12.00 uur en 's avonds om 17.00 uur is er een Vesperviering. HOF VAN LOF: mei-juni-juli 2006 In de thematische tuin van de Minderbroeders Fransicanen in Megen zijn evenals andere jaren weer Scharrelmiddagen en Rondleidingen. Scharrelmiddagen van 14.00 - 16.00 uur:

Donderdag 18 mei - zaterdag 3 juni - donderdag 8 juni zaterdag 17 juni - donderdag 22 juni - zaterdag 1 juli donderdag 6 juli - zaterdag 15 juli - donderdag 20 juli zaterdag 29 juli. Rondleidingen van 14.00 - 16.00 uur: Vrijdag 19 mei - vrijdag 2juni - zaterdag 10 juni - vrijdag 16 juni - zaterdag 24 juni - vrijdag 30 juni - zaterdag 8 juli - vrijdag 14 juli - zaterdag 22 juli - vrijdag 28 juli. Voor de Scharrelmiddagen hoeft u zich niet aan te melden, voor een rondleiding dient u zich aan te melden: tel. 073 - 6421056 (bij voorkeur dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 12.00 uur); e- mail: hackenth@worldonline.nl

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL FONDS KINDERHULP De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 23 tot en met 29 april, heeft in Geffen € 1008,68 opgebracht. Hiervoor zijn 20 collectanten op pad gegaan. Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in N ederland die, meestal door problemen thuis, te maken krijgen met jeugdzorg. Kinderhulp financiert met de opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een klimrek bij het kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met deze extra's geeft Kinderhulp deze kinderen een beetje gewoon geluk. Collectanten en gevers: hartelijk dank!

KONINGINNEDAG 2006 Het weer zat niet mee op 29 april. Gelukkig viel de optocht niet in het water. Al het enthousiasme om een mooi versierde fiets, bolderkar of skelter te maken was niet voor niets. Ook dit jaar is er gekeken wie dit het mooist heeft gedaan. Dit zijn de winnaars geworden. CATEGORIE: NAMEN: 1. Meike van Grinsven 2 en 3 jarige 2. Leida Wijgerse 3. Jannes N ederkoom 4 en 5 jarige 1. Luuk van Grinsven 2. Carlijn v.d. Heijden 3. Giel Verstegen 6 en 7 jarige 1. Jeroen Spanjers 2. Floor v.d. Heijden 3. Mike v.d. Biezen 1. Arnout van Erp 8 jaar en ouder Groepen 1. Willem en Luuk van Nistelrooij 2. Rick, Milan en Dion van Rijn 3. Laure, Jente en Nena van Rijn Ook bedankt de Evenementen Stichting Geffen alle sponsoren en vrijwilligers die dit jaar hebben geholpen om de festiviteiten voor Koninginnedag weer mogelijk te maken. Volgend jaar zijn jullie er toch weer? 5


Café - Zaal 't Haasje RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen Tel.: 07 · - 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

www.cafezaalhethaasje.nl

DIERENSPECIAALZMK & VEEVOEDERS

_.deKimterenv~ Jl Bd'~ Geff~~f.Jl Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

At,., fA

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17 .00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrljvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

van der Sangen Tuinhout - Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Dierenverblijven - Tuinmeubelen - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073 -5320138 www.vandersangentuinhout.nl

Cafétaria / Eetcafé

Bouw

Buro

1

Trendy!

Stijlvol! • Koppig!

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

bastian - Trucc 5386

K Geffen

reat engths Te .: 073 - 532 0 05


EFKES BUURTE MĂˆ ... Herman van Gend (60 j.)

Zijn huiskamer staat vol met flessen wijn, bloemen, kaarten en andere attenties! Het resultaat van dankbaarheid aan een •postbode, die jarenlang in Geffen, niet alleen trouw de post bezorgde, maar ook een vriendelijke groet, een lachend gezicht, een gezellig praatje of een troostend woord meebracht. .. ! Hij kent Geffen ... Geffen kent hem: Herman van Gend heeft afscheid genomen van "zijn post". Herman is geboren in Zuilen en zo zegt zijn vrouw Wilma: "Door mij is hij naar Brabant gekomen!" Na de Lagere School en Mulo verzorgde Herman een aantal jaren de loonadministratie op een staalfabriek in Utrecht. In 1970 begon hij bij de Post nadat hij de kantooropleiding aldaar gevolgd had. Hij verrichtte loketwerk in Utrecht en Woerden en kwam in 1976 in Oss. "Daar was ik een 'zwerver', want ik ging in diverse kantoren vervangen." In Geffen begon hij in het toenmalige postkantoor aan de Kerkstraat met kantoorhouder Martinus van Ballegoo ij. In januari 1988 werd Herman benoemd tot kantoorhouder van het hulppostkantoor aan de Dorpstraat. De postkantoren op de dorpen werden vervangen door kleine postagentschappen. In het bedrijfsblad "Postuur" van april 1989 wordt Herman dan al beschreven als een zeer klantgerichte postkantoorbeheerder onder het motto: "Het zijn de kleine dingen die het doen!" Toen ook het agentschap verdween en de postservicediensten in winkels terecht kwamen, is Herman postbesteller geworden in Geffen. "Omdat ik Geffen niet uit wilde" zegt hij. "Ik heb geweldig fijne contacten opgebouwd met de mensen van deze dorpsgemeenschap. Dat is een heel belangrijk goed! Waarom zou je chagrijnig zijn? Daar heeft niemand iets aan. Met een goed humeur pep je anderen ook vaak op!" Herman kreeg de autodienst in het buitengebied. Hij droeg niet alleen zorg voor onze brieven en postpakketten, maar was er ook een beetje boer bij! "In de polder lette ik altijd op, of er geen schapen op hun rug lagen met de poten omhoog. De schapenboeren hadden me geleerd, dat ze dan wel eens konden sterven, omdat ze zichzelf niet kunnen omdraaien, vooral als ze drachtig zijn! Ik heb echt wel schapenlevens gered, hoor!" lacht Herman. Ook nam Herman gedode vogels langs de weg mee naar huis om te laten opzetten. In de kamer staan een witte zwaan, een kerkuil, een fazant en een reiger. Herman weet precies in welke straat hij ze gevonden heeft. Zonder enige moeite noemt hij namen met volledige adressen. Hele families heeft hij leren kennen. "Bij ziekte van mensen, liep ik even binnen en bij het

bezorgen van overlijdenskaarten ging ik altijd condoleren". Als er festiviteiten waren zag hij dat vaak ook: Sara's en Abrahammen - al of niet levend - en huldebordjes bij jubilea. Even op de foto met het paar onder de boog, bij het afgeven van de feestpost! "We zijn eigenlijk topsporters!" vindt Herman. "Door weer en wind gehard, geen koukleumen of softies!" Op vrijdag 28 april jl. verschenen er om kwart over acht 's morgens, luid toeterend zeven postauto's op het woonadres van Herman in de Dam te Oss. Na een kopje koffie vervolgde de stoet zich naar de Palestrinastraat om met z'n allen de post te sorteren. Om half tien werden Herman en Wilma genodigd op een champagneontbijt! Daarna ging Herman de straat op met als collega-chauffeur Cynthia van Lamoen-Schuurmans voor zijn 'laatste ronde'!

Een heel gezellige langdurige rit, met veel leuke reacties en attenties. Er werden hem zelfs gedichten aangeboden. Na werktijd was er een receptie voor familie en vrienden. "Een geweldige dag" zeggen Wilma en Herman. Na gebruikmaking van het P(ersoonlijk) O(uderdoms) A(rrangement) gaat Herman samen met Wilma (zij gaat voorlopig nog even door met parttime werken bij C 1000), genieten van de rust, de natuur en kleine gezellige dingen. Zeer zeker ook van hun eerste kleinkind van zoon Marco, dat in juli geboren zal worden! Van harte gegund! Beste mensen, Sinds 1 september 1970 werk ik bij PTT-Post, thans TPGPost. Vanaf 1 januari 1988 tot 1 september 1992 als kantoorhouder in Geffen en daar aansluitend als postbode. Met veel genoegen kijk ik terug op deze periode van mijn werkzaamheden in Geffen. Vooral de contac.ten met u waren heel prettig. Per 28 aprilj.l. heb ik, i.v.m. mijn 60-jarige leeftijd, het postbedrijf verlaten. Het biedt mij de gelegenheid om meer tijd aan andere zaken te besteden. Ik wens u het allerbeste toe en dank u nogmaals voor de prettige contacten en voor de vele attenties, in welke vorm dan ook, die ik op 'mijn laatste ronde' mocht ontvangen!

Met vriendelijke groet, Herman "De Post". 7


A.

1

ROND DE DORPSPOMP

JJ!\

"As ge mènt da ik ut wer over de Gemènt heb, dan heddet mis", "De geminte moet toch iets hebben mi de Gement, unne echte rekriaasieweg". "De bermploeg wurd zo gauw as ut kan ingezet". De "Schoolstlijd", willen we inruilen voor" Fusie-concept". Alle vragen zijn beantwoord vermeldt het schoolbestuur Primair in Torenklanken no 7 pag. 19 van het jaar 2006. Zie www.hlmrnprirnair.nl, onder het kopje "Fusie Geffen" dan ben je echt op de hoogte. De stamtafel vond die bijdrage wel erg zakelijk en te weinig uitnodigend. De stamtafel zou graag zien, dat een echte "deskundige" beide schoolteams begeleidt bij het samenstellen van het fusieconcept. Gelukkig maakt het schoolbestuur duidelijk dat zij de onderwijsorganisatie niet wil of kan opleggen. Het is een geweldige uitdaging voor beide schoolteams te werken aan het FUSIE-CONCEPT met respect voor hun EIGENHEID. We zouden graag de mening van de onderwijsinspectie en de betrokkenheid hierbij vernemen. Men kan ook eenvoudig gaan kijken, luisteren, zien en horen in Nuland en Vinkel en andere scholen van deze omvang. We gaan nafeesten, herdenken en bevrijden. Koninginnedag werd helaas geplaagd door slecht weer. Op 29 april regent het altijd Pijpenstelen en LINTJES. Wij feliciteren Jan Meulepas en Bert Huismans en zijn dankbaar dat hun beider inzet bij verenigingen en de gemeenschap/parochie Geffen haar verdiende bekroning heeft gekregen. De gedecoreerden waren bijeen op het gemeentehuis, waar de nieuwe Oranje-orde-dragers werden gehuldigd. Jammer dat bij zo'n gelegenheid niet even wordt stilgestaan bij de overleden dragers van de Koninklijke Versierselen. Verder was het een gezellig samenzijn van alle gedecoreerden in Maasdonk. De Jus d'orange en het oranjebitter smaakten opperbest al werd het Brabants kopje koffie met oranjebol gemist. Het Dorpsplein bood een schitterend decor voor de echte Feesten. Duizenden vlaggetjes en sierlijke planten over op en rond het plein, mooi ingerichte kraampjes met een koffie- en dranktapperij. De evenementen commissie verdient alle lof. De veelkleurige, oranje-getinte optocht met de kinderfietsjes en voertuigjes werd weer keurig begeleid door W.I.K. Het Sint-Joris-Gilde sloot later aan. (Is de route voor hen te lang??). Er was een vendelhulde op de Kiosk. W.I.K. begeleidde keurig het volborstig gezongen Wil8

helmus en het Lang Leve de Koningin. WI.K. liet zich niet weerhouden door de neerplenzende regen en speelde gezellige oorstrelende marsmuziek voor het DECORUM en het her en der schuilende publiek. Na de prijsuitreiking konden de kinderspelen beginnen en ging de kindermarkt open. Helaas temperde de regen en hagelslag de echte feestvreugde, zodat het comité om 3 uur moest besluiten te stoppen. Veel complimenten aan W.I.K. en de Evenementencommissie. 4 Mei, herdenkingsdag. Een mooie oecumenische viering in de kerk, die te vroeg begon en te vroeg eindigde, waardoor de tocht naar het bevrij dingsmonument te vroeg startte, zodat de stoet te vroeg aankwam en het trouwe herdenkingspubliek een record behaalde van 23 minuten stilte. Ook WI.K. bleef trouw de wake houden en onderbrak de stilte af en toe met koraalmuziek:. De kerktorenklok sloeg acht maal. Maar de ceremoniemeester wachtte toch nog een minuut voor de 2 minuten-stilte werd aangekondigd. Intussen waren de kransen en bloemen al lang gelegd. Het WILHELMUS klonk deze keer echt als een BEVRIJDING!!! We bepleiten, de volgende keer de Geffense kerktorenklok toch maar te geloven en na de 8ste slag houden we STILTE. Bevrijdingsdag 5 mei is helaas nog geen algemene feestdag. Dat moet veranderen. In elk geval 'De aanslag" en "Anne Frank": staan weer op ons netvlies. En dat moet zo blijven. De voordracht voor de Geffenaar van het jaar is weer vastgesteld, maar het blijft geheim, dat wel. We maakten een keuze van 3 uit een voordracht van wel 10 personen. Op zaterdag 20 mei a.s. vindt de officiële openstelling van het Ivo van Dinther-pad plaats. 36 Geelgekopte paaltjes met het Ivo van Dintherplaatje geven de route, alsook de richting aan. Het is een merkwaardige ervaring, dit pad te lopen. 5 1/2 km. Helaas moet je drie keer oversteken, de Oude Baan, de Heesterseweg en weer de Oude Baan. De route wordt al druk bezocht. De van Dinther-aanhang en de mensen van het Landschapsbelang en de gemeenteraad en medewerkers zijn officieel genodigd, maar iedereen is natuurlijk welkom bij de opening om 14.30 uur bij molen "De Zeldenrust". Het comité "Erfgoed Ivo van Dinther" is Landschapsbelang Maasdonk erg dankbaar voor de voortreffelijke samenwerking. Het is een knap stukje werk geworden, een verrijking van Geffen. Wij roepen alle Geffenaren op het pad te bewandelen (het kan ook in delen) te beschermen en te genieten van de schitterende verzen van Ivo van Dinther aangebracht op 7 kostbare platen op grote zwerfkeien langs het parcours. Langs de Geffense plas te Oss zijn al enkele paaltjes verwijderd en beschadigd. De Osse Duikclub wordt ervan beschuldigd. Die bevoordeelde mensen willen niet dat het pad zo dicht


langs hun domein komt, zegt men. Het is te gek voor woorden, dat zo'n club een stuk van de route langs de Geffense plas in beheer heeft met daarop een prachtig clubgebouw. Onze wethouder van recreatie moet maar eens in contact treden met de recreatiewethouder van Oss. Een trouwe wandelaar heeft gelukkig de 2 paaltjes opgevist en weer herplaatst. Wij hopen toch dat de CLUB dat pad respecteert en dat dit slechts een gerucht is. Zo sluit de wandeling aan bij de Geffense bosjes, waar men eventueel de wandeling kan voortzetten. Het is wel veelal een zandpad, dus "goei schoen aon doen". Dat wordt echt een fijn feestje voor alle medewerkers op 20 mei. Zondag j .1. hield de Zuidelijke Land- en Tuinbouw organisatie haar jaarlijkse viering in Geffen. Die dag werd geopend met een speciale Hoogmis. Het parochieel gemengd koor heeft met aangepaste gezangen die mis verzorgd. De alten wisten de soms over enthousiaste dirigent in te tomen, zodat de klankbalans deze keer perfect was en het koor veel complimenten kreeg. De duivenverenigingen van Geffen en Nuland zijn gefuseerd. Jarenlange onderlinge strijd tussen 3 clubs in Geffen is in grote vriendschap en saamhorigheid geëindigd en ze huizen nu samen met Nuland in een lokaliteit aan de Brandweerkazerne. Kijk: FUSIES zijn toch mogelijk in goede HARMONIE. Dorpsbelangen is in het nieuws. De verkiezingsuitslag was al niet gunstig. Er is een richtingenstrijd gaande. 5 Partijbonzen/ oudgedienden en vertegenwoordigd op de verkiezingslijst gaven hun lidmaatschap op. In een vergadering werden 11 van de 13 punten afgestemd. De jongeren kunnen nu hun stem laten horen. De Conservatieven hebben de weg vrij gemaakt. Toch is oud-wethouder J. Voermans aangezocht om de juiste koers te vinden. Dorpsbelangen heeft nu maar 1 Geffens raadslid. Het is even schrikken, als we tellen: 4 Geffenaren in de Raad, 6 Vinkelaren en 5 Nulanders. Het is wel duidelijk, dat Dorpsbelangen nu een echte MAASDONKSE partij is. De gemeentesecretaris F. Hoving heeft, ondanks zijn belofte, toch de verleiding niet kunnen weerstaan om dichter bij huis te gaan werken. Na 2 jaar alweer verdwenen. Wat kan de reden zijn? Vragen we ons af. Zijn opdracht/voornemen is mislukt. Jammer toch. Zeer verheugend is evenwel dat "NOOIT GEDACHT" kampioen werd in de 4e klasse en weer promoveert. De 3e Klasse wordt een zware opgave, want de trainer heeft zich weggepromoveerd en ervaren oudere spelers stoppen. Oud voetballer/voorzitter Nico Rovers is gelukkig tevens een ervaren coach. Daarom proficiat "Nooit Ge-

dacht", Geffen telt weer mee in de vaart der volkeren. En veel succes in de 3e klas van K.N.VB. Wegens enorm succes komt "MAGDALENA de MUSICAL in aangepaste versie op de planken in theater "De Lievekamp" te Oss op 2 en 3 juni a.s. Aanvang 20.15 uur en voor een prijs van 17,- Euro kun je het niet laten. Een echte aanrader. Heel Geffen trots toch!!!, dat gaan we beleven. Van stamtafel 239. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op 21 mei weer in café Govers om 10.30 uur. Na een korte bijeenkomst wordt het Ivo van Dinther pad bewandeld. U bent WELKOM en kunt met ons meetrekken. 11.00 uur start bij de Molen. Hauw Doe.

Gordijnen Atelier "VeCia" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 9


LINTJESREGEN IN GEFFEN Bij gelegenheid van Koninginnedag 2006 zijn in Geffen op vrijdag 28 aprilj.l. twee personen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Bert Huismans en Jan Meulepas. Bert Huismans werd daags voor de uitreiking van de onderscheiding gebeld door dochter Henriëtte. "Ik vier mijn ve1jaardag morgen niet, maar zaterdag", zo vertelde ze. Dan wordt er nog iemands verjaardag gevierd. Toen ging bij Bert een lampje branden. Achteraf vond hij het wel fijn om toch al op de hoogte te zijn van wat er zou gaan gebeuren. De hele familie, de kinderen en kleinkinderen waren op tijd aanwezig in afwachting van Burgermeester Boelens en zijn gezelschap. De kinderen hadden voor lekker Koninginnegebak gezorgd en de koffie stond klaar. De burgermeester hield zijn toespraak een prees de heer Huismans voor al zijn verdiensten voor de gemeenschap in de Gemeente Maasdonk. Bert is in Geffen geboren, heeft in Vinkel gewerkt, heeft in Nuland gewoond en is vanaf 1986 woonachtig in Geffen. In al de drie kernen is Bert actief geweest. Zo was Bert 32 jaar Kassier/Directeur van de Boerenleenbank, later Rabobank in Vinkel en was hij een zeer bewogen en meelevend persoon. Bert was daar 10 jaar secretaris/penningmeester van gemeenschapshuis De Den. Hij zorgde er mede voor dat er filrnrniddagen voor de jeugd werden georganiseerd. Ook is hij bestuurslid geweest van het Wit Gele Kruis in Nuland. Van 1984 tot 1995 is Bert secretaris/penningmeester van de N.C.B. afdeling Geffen geweest. Toen Bert in 1986 in Geffen kwam wonen, werd al snel een beroep op hem gedaan om behulpzaam te zijn bij de financiën van de Parochie. Hij werd lid van de financiële commissie tot 2004 en was actief m.b.t. de actie Kerkbalans, onderhoud kerkelijke gebouwen en zorgde voor het innen van de grafrechten. Intussen was Bert ook lid geworden van de Heemkunde werkgroep Vladerack. Hij was zeer betrokken om de vereniging goed te laten lopen en enige tijd nam hij het secretariaat waar. Zijn grootste verdienste voor de Heemkunde werkgroep is wel zijn stamboomonderzoek. Diverse stambomen van families heeft Bert uitgezocht en was vele jaren een trouwe gast in het gemeentehuis om uit de grote Bevolkingsboeken de gegevens te verzamelen. De laatste jaren is Bert als lid van de K.B.O. actief als 10

leider van de computercursus, om senioren op weg te helpen op computergebied. Bert heeft tezamen met enkele buren gezorgd voor het oprichten van de dierenweide in de Elzendreef en jarenlang, bij toerbeurt meegeholpen met het voeren en verzorgen van de dieren. Redenen genoeg dus om Bert te onderscheiden. Aan het eind van ons gesprek laat Bert vol trots de blauwe doos met de versierselen zien en de oorkonde. Bert en zijn echtgenote Marie, de kinderen en kleinkinderen hebben genoten van die dag. Ze hebben samen gegeten en 's avonds nog een serenade van WI.K. Een telefoontje van kleinzoon Freek uit Australië maakte deze bijzondere dag helemaal af. Jan Meulepas . Via het -~ffl!lll"' bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk werd Jan op vrijdag 28 april naar het gemeentehuis gelokt. Er was een afspraak geregeld met Jan Voermans voor de overdracht van dossiers. Daags tevoren werd Jan namelijk be noemd tot wethouder van de gemeente Maasdonk, _ _..,. samen met Rini van de Ven. Jan Voermans hield de tijd in de gaten, want Jan zou die dag met Maria en nog een echtpaar voor drie dagen naar Brugge gaan. "De anderen wachten wel op me om te vertrekken", zei Jan nog. Eenmaal op weg naar huis kwam Jan onderweg Yvonne van den Elzen tegen, even een praatje maken, terwijl er ondertussen gefilmd werd. Maar ja dat kan gebeuren als je pas wethouder bent. De burgermeester liep toevallig ook in de buurt en Jan informeerde of hij klaar was met het uitreiken van de Koninklijke Onderscheidingen. Hij vroeg de burgermeester om een kopje koffie te komen drinken. Eenmaal binnen, bleek dat de hele familie achter het huis stond te wachten. Toen kleinkind Britt met vlag en wimpel binnenkwam, samen met de andere familieleden, viel bij Jan het kwartje. Jan was blij verrast. De combinatie van de maatschappelijke betrokkenheid in de kern Geffen en zijn werk op de provincie, met name zijn inzet voor het Ouderen-Jeugd beleid op de afdeling Zorg, waren voor gedeputeerde Augustein, de reden om Jan voor te dragen. Vooral de mensgerichte kant is stevig verankerd in Jan, niet alleen sociaal plaatselijk maar ook op Provinciaal niveau. Toen Jan in 1973 in Geffen kwam wonen, werd hij al snel actief. In 1975 was hij de oprichter van buurtvereniging De Vier Winden. Als voetballiefhebber werd Jan in de periode 1984 -1985 vice-voorzitter/secretaris van voetbalclub Nooit Gedacht. Hij was o.a. nauw betrokken bij de organisatie van het 50 jarig, alsmede 60 Q.'.~~~


jarig jubileum van Nooit Gedacht. Dan wordt Jan gekozen in de gemeenteraad van Geffen voor de periode 1986 - 1991. Vervolgens is hij dan tien jaar lang voorzitter van de Winkeliers/Horeca vereniging en bestuurslid van de Ondernemersvereniging Geffen. In 1986 werd Jan lid van de politieke partij Dorpsbelangen ·en was hij de initiator van "Jong-Dorpsbelangen". Die moet zorgen voor vernieuwing, verjonging en opvolging binnen de partij. Sinds 1994 is Jan vice-voorzitter/secretaris van de Stichting 'Vrienden van Nooit Gedacht'. Deze verzorgt met name de sponsoring van de voetbalclub. Bovendien is Jan vanaf 1994 vice-voorzitter van het comité 'Geffenaar van het jaar'. Vanaf 1998 tot aan zijn benoeming tot wethouder is Jan raadslid geweest van de gemeente Maasdonk, tevens fractievoorzitter. Alles bij elkaar een indrukwekkende staat van dienstbaarheid aan de Geffense gemeenschap. De redactie van Torenklanken feliciteert beide gedecoreerden met hun Koninklijke Onderscheiding. Tevens wensen wij Jan heel veel succes toe als wethouder.

de kapelaan bedanken voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden van onze moeder en oma. G. Kuijpers, kinderen en kleinkinderen.

Nederlandse vrienden

van

Hartstichting de

hartstichting

Verrassende opbrengst collecte Nederlandse Hartweek

In de week van 16 t/m 22 april hebben 40 collectanten het mooie bedrag van€ 2.156,43 opgehaald, inclusief de Bedrijvencollecte. Een opmerkelijk resultaat, want vorig jaar was de opbrengst€ 2.156,53. Een verschil van tien eurocent. De Bedrijvencollecte bracht dit jaar€ 297,= op, tegenover € 230,= vorig jaar. Het bedrag dat onze dorpsgenoten hebben gegeven blijft dus constant. Hartelijk dank daarvoor. We kunnen daarom terugzien op een geslaagde collecteweek. Dank aan al onze trouwe collectanten en vooral ook zij die dit jaar voor het eerst meededen. Hartelijk dank namens de Nederlandse Hartstichting.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij familie, vrienden en kennissen, buurtbewoners en oud-buurtbewoners, de dokter en

Vrienden van de Hartstichting, Comité Geffen. Rinie van den Berg Kees J ongeneelen

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www.vanschijndelkeukens.nl

Openingstijden van onze showroom zijn: Maandag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag

Ar

0 linea

tec'10!og1a crealiv

van 9.00-17.30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

CITY LINE® K E U K E N S

10 schüller••

®

KUCHEN _,,

11


~ liiJ

GEFFEN GROET ORANJE!

Vereniging

Het zal niemand zijn ontgaan dat het WK voetbal eraan komt. Op vrijdag 9 juni zal in Duitsland de aftrap plaatsvinden van het toernooi, dat draait om het beste voetballand van de wereld. Onze Oranjehelden zijn ook van de partij en dat betekent voor velen onder ons een paar geweldige, spannende en gezellige weken. De Geffense Winkeliers Horeca Vereniging heeft de actie Geffen Groet Oranje! opgezet. Deze actie, die op maandag 22 mei officieus van start gaat, bestaat uit diverse onderdelen. De meest zichtbare actie zal vanaf deze startdag te vinden zijn in het dorp, dat helemaal versierd zal worden met oranje feestversiering! Zowel op straat als in de winkels en cafés zal oranje de boventoon voeren, zodat iedereen in ons mooie dorpje een waar WK gevoel krijgt. Het mag niemand ontgaan: Geffen Groet Oranje! www.geffengroetoranje.nl De Winkeliers Horeca Vereniging daagt de Geffenaar ook uit om deel uit te maken van Geffen Groet Oranje. Vanuit dit idee is een grote fotowedstrijd opgezet. Versier je huis, de buurt, je auto, je kinderen, je rollator.. . Hoe meer oranje, hoe beter is de leus! Maak van jouw oranje creatie een (digitale) foto en stuur hem naar foto@geffengroetoranje.nl. De WHV zorgt ervoor dat

jouw foto op de site www.geffengroetoranje.nl geplaatst wordt, waarmee je kans maakt op bijvoorbeeld een barbecue voor de hele buurt of een minuut gratis winkelen bij ClO00! Je kunt meedoen in drie categorieën: individuen, gezin/vrienden en buurt(vereniging). De prijzen zijn niet mis, dus doe je best! Op de site van Geffen Groet Oranje is nog meer te vinden. Naast WK-informatie en de laatste ontwikkelingen over het Nederlands elftal kan iedereen GRATIS meedoen aan de Geffen Groet Oranje WK Poule! We dagen alle Geffenaren uit om hieraan deel te nemen. Wie voorspelt de juiste uitslagen van de wedstrijden en wie wordt volgens jou de enige echte wereldkampioen? Je kunt de WK Poule online invullen op www.geffengroetoranje.nl en de WHV doet de rest! Daag ook je vrienden en familieleden uit om mee te doen: hoe meer, hoe beter! Er is nog meer te verdienen tijdens de WK-weken: alle deelnemende winkeliers en horeca-ondernemingen geven bij diverse oranjeacties de enige echte Geffen Groet Oranje polsbandjes uit! De polsbandjes zijn iets, wat iedere Geffenaar móet hebben, dus maak gebruik van de oranjeacties van de Geffense ondernemers! Bovendien zijn bij deelname aan de poule en de fotowedstrijd hele mooie supportersdassen te winnen, waarop natuurlijk Geffen Groet Oranje staat! Doe mee aan de acties en win die dassen! Geffenaren opgelet, als het aan ons oranjegevoel ligt, worden we wereldkampioen!

Reserveer nu voor: Vaderdag en Pinksteren! Onbeperkt 5 gangen buffet incl. wok € 16,50 pp Onbeperkt luxe steengrillen € 17,50 pp C·o mmunie vieren? Gezellige communiebrunch 25 mei vanaf 10.30 uur, kinderen tot 12 jaar€ 10,00 Ook het juiste adres voor: Koffietafels, bruiloften, feesten en partijen Bel voor informatie en/of reservering: 073-5341320 Partycentrum Buffeterie De Schans Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen - www.deschansgeffen.nl 12


DONATEURSCONCERT WIK 23 april jongstleden heeft muziekvereniging WIK haar jaarlijks donateursconcert gegeven om haar donateurs te bedanken en zich te presenteren aan de gemeenschap. Ondanks het ongebruikelijke tijdstip (normaal wordt het concert eind december gehouden) was het toch gezellig druk. Door het studieorkest werd het spits afgebeten met drie muziekwerken. Daarna werd aangevangen met het hoofdprogramma. Met een nieuwe dirigent en nieuwe muziekstukken was het ook voor de muzikanten een extra uitdaging. Naast de werken voor de verschillende geledingen (majorettes, slagwerkgroep en fanfare) zijn er ook een aantal werken uitgevoerd waarbij de samenwerking tussen de geledingen tot uiting kwamen. Vooral Rapunzel, waarbij de fanfare en de majorettes het sprookje uitbeeldden wat verteld werd door Dorianne van Dinther, viel bij het publiek in smaak. Tijdens de pauze werd Adrie van Lieverloo gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap, een hele mijlpaal. Ook werd het nieuwe bestuur van de vriendenclub voorgesteld in de personen van Theo Willemse en Willibrord de Veer en werd Theo Prinssen hartelijk bedankt voor bewezen diensten. Na de pauze was Carnaval de Paris, door fanfare en slagwerkgroep, een van de hoogtepunten. Tot slot speelde de fanfare met slagwerkgroep en majorettes samen de mars Micko. Het was de afsluiting van een fijne middag. De leden van de fanfare gaan in de week van 1 tot en met 7 oktober weer rond voor de actie van 2006.

9T/M 11 JUNI "ZWENGELFEESTEN" IN FEESTTENT TE GEFFEN In het weekend van 9-10 en 11 juni staat er op het grasveld naast sporthal "de Geer" een grote feesttent. Het gehele weekend staat deze in het teken van "de Zwengelfeesten", georganiseerd door blaaskapel "de Pompzwengels" en café-zaal "de Gouden Leeuw". Het feest barst los op vrijdagavond om 20.30 uur en zal duren tot zondagavond 19.00 uur. Blaaskapel "de Pompzwengels" is opgericht in 1964. Op dit moment telt de blaaskapel 17 leden. Het repertoire van de blaaskapel bestaat Tsjechische muziek, muziek die komt uit het hart. Ondanks het feit dat ieder lid weet wat er van hem en haar verwacht wordt, namelijk kwalitatieve muziek maken, wordt er niet vergeten dat een positieve sfeer en gezelligheid even zo belangrijk zijn. Blaaskapel "de Pompzwengels" maakt van ieder optreden een feest. Al enkele jaren organiseert zij het tweede weekend van juni een feest(weekend). Wat ooit begonnen is als een blaaskapellenavond op de plaatselijke kiosk, is binnen zes jaar uitgegroeid tot een groots feestweekend in een grote feesttent. Dit jaar is het derde jaar op een rij. De kracht van het feestweekend zit h'm in de

gezellige en gemoedelijke sfeer. Dit in combinatie met topoptredens van diverse blaaskapellen, muziekverenigingen en orkesten. Vrijdagavond om 20.30 uur worden de "Zwengelfeesten" geopend door een optreden van de Jan van Brussel band. Deze grandioze feestavond is georganiseerd door café-zaal "De Gouden Leeuw". Zaterdagvond om 20.00 uur opent de organiserende blaaskapel de Blaaskapellenavond. Deze avond kunt u ook genieten van een optreden van "Blue band" en van de "Drie Donken Blaaskapel". "Blue band" uit Oss is een band die garant staat voor een feestje! De onder-_ linge gezellige sfeer heeft zijn uitstraling naar het publiek, die niet meer kan blijven zitten als de eerste tonen de tent in gaan. De "Drie Donken" is een blaaskapel bestaande uit een 14-tal amateur muzikanten aangevuld met 2 zangeressen, dat haar thuis vindt in Den Dungen. De blaaskapel heeft een grote onderlinge band en voorliefde voor de Tsjechische volksmuziek. Al 40 jaar vertolkt de "Drie Donken Blaaskapel" deze muziek in binnen- en buitenland. De blaaskapel is een garantie voor gedegen, sfeervolle en veelzijdige blaasmuziek! Zondag om 12.00 uur opent de organiserende blaaskapel de "Oranjedag". Gedurende deze zondag kunt u optredens verwachten van majorettes en slagwerkgroep van muziekverenging Willen Is Kunnen uit Geffen. Alle leden van "de Pompzwengels" zijn lid van deze muziekvereniging en vinden het fantastisch dat "hun" majorettes en slagwerkgroep een daverend optreden wil verzorgen. Om 13.30 uur zal blaas- en slagwerkgroep "Doe mar wa" uit Bakel de Oranje-sfeer er inbrengen. "Doe mar wa" is opgericht 1992. In het begin werd er vaak geïmproviseerd, als een muzikant vroeg wat hij moest doen, dan was het antwoord "Doe mar wal". En zo is de naam ontstaan. In 1996 werd de groep uitgebreid met blaasinstrumenten en telt 38 leden. Om 15 .00 uur zullen de diverse grote televisies aangaan voor het volgen van de wedstrijd. Waarna de "Klokkendorfer Blaaskapel" om 17 .00 uur voor een geweldig slot van de "Zwengelfeesten" zal gaan zorgen. Deze dolenthousiaste freaks van de blaasmuziek uit Oostemijk, Duitsland en Tsjechië en dansmuziek uit de hele wereld brengen een programma met "Volle Power" op elk podium. Zij beginnen hun optredens met volkstümliche blaasmuziek afgewisseld door enkele fantastische solo's. Daarna stappen ze over op feestmuziek. De stemming wordt helemaal opgevoerd door een aantal dansnummers waarna er een spetterend slot volgt, waarbij niemand op z'n stoel kan blijven zitten! Op de "Oranj edag" staan er voor de kinderen een zweefmolen en een springkussen opgesteld. Ook kunnen zij zich laten schminken. Kortom: de "Oranjedag" is een feest voor jong en oud. Meer weten? Kijk op www.pompzwengels.nl 13


®

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Intemet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder J.J.M Meulepas Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M van de Ti?n Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17. 00 - 19. 00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. 14

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30- 12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Maasdonk "Meedenken, meepraten, meedoen" Het kabinet wil in de toekomst meer zorgtaken aan de gemeenten overlaten. Gemeenten zullen onder andere een aantal voorzieningen uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) gaan uitvoeren. De Tweede Kamer heeft de nieuwe wet op 14 februari 2006 vastgesteld. De wet moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar het ziet er naar uit dat de gemeenten deze nieuwe taken per 1 januari 2007 krijgen toebedeeld. De WMO is een brede wet, waarin naast een aantal AWBZ-voorzieningen ook de Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) worden opgenomen. De wet noemt 9 prestatievelden waarop de gemeente beleid moet formuleren. Dat zijn onder andere jeugdpreventie, informatie en advies, vrijwilligerswerk en mantelzorg, het bevorderen dat iedereen mee kan doen in de samenleving en het leveren van voorzieningen voor mensen met een beperking. Het zijn geen nieuwe terreinen voor de gemeente, maar we moeten wel duidelijker maken wat inwoners op deze terreinen van de gemeente kunnen verwachten. Wel nieuw voor gemeenten is het feit dat ze moeten gaan zorgen voor huishoudelijke verzorging. Nu zijn dat voorzieningen die via de AWBZ betaald worden. De huishoudelijke verzorging wordt als eerste overgedragen, zoals het er nu uitziet per 1 januari 2007. Later volgen dan wellicht nog andere zorgtaken uit de AWBZ. De gemeente Maasdonk is volop bezig met de voorbereidingen. Al is er veel nog niet duidelijk (zo weten we nog niet hoeveel geld we krijgen om de nieuwe taken uit te voeren), het is belangrijk om op tijd te beginnen. In december 2005 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld. Nu volgt de uitwerking in een verordening WMO met beleidsregels en een beleidsplan WMO. De WMO wil bevorderen dat mensen actief in de samenleving kunnen (blijven) meedoen. Participatie is dus een belangrijk sleutelwoord in de WMO. Dat zien we ook terug in de voorbereiding op de WMO. De gemeente · bereidt de nieuwe wet zorgvuldig voor in nauw overleg met instellingen én cliëntengroeperingen. Deze groeperingen zijn vertegenwoordigd in het cliëntenplatform WMO i.o. Het platform is een actieve gesprekspartner voor de gemeente en is als volgt samengesteld: * Heer A. -van Zandvoort, KBO Geffen * Heer J. van den Heuvel (vervanger heer H. Danen), KBONuland * Heer J. van de Ven, KBO Vinkel * Heer W van Koert, Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof i.o.


1

1 l

* Mevrouw E. Smit- Nahon, Stichting Verankering Maasdonk Ouderenproof i.o. * Mevrouw H. Jongeneelen- van Hedel, chronisch zieken/reumapatiënten * Mevrouw J. van der Elzen, vrijwilligers( organisaties) * Mevrouw T. Haans, klooster/verzorgingshuis St. Jozefoord * Heer T. Jonkers, klankbordgroep WVG * Mevrouw H. Solleveld, verstandelijk gehandicapten (tijde lijk) * Mevrouw S. van Domburg, programma VCP In de WMO worden verschillende doelgroepen onderscheiden. Veel groepen zijn al vertegenwoordigd. De gemeente en het WMO-platform zijn echter nog op zoek naar vertegenwoordigers voor de doelgroep GGZ-cliënten, jong gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en mantelzorgers. Bent u direct betrokken bij een doelgroep, bij voorkeur woonachtig in Maasdonk en heeft u tijd en energie om u actief in te zetten in het WMO-platform? Dan kunt u contact opnemen met C. van Doorn, afdeling Inwoners, telefoonnummer 073 -5342100. Ook bij vragen kunt u bij haar terecht. Zij zal uw reactie doorgeven aan het platform; over de verdere procedure zal het platform u verder informeren. Op de gemeentelijke website en via De Streekwijzer en de dorpsbladen houdt de gemeente u op de hoogte van de (lokale) ontwikkelingen rondom de WMO. "Meedoen" is het devies van de WMO, meedoen over de volle breedte van de Nederlandse bevolking: jong en oud, ongeacht iemands maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen. Voor diegenen, waar dit niet zo vanzelfsprekend voor is, dient er ondersteuning te zijn om hen toe te rusten om volwaardig maatschappelijk te participeren. Dat is iets dat de gemeente niet alleen kan waarmaken. Daar hebben we elkaar voor nodig: burgers, gemeente, instellingen en organisaties. Samen denken, praten én doen oftewel "meedenken, meepraten, meedoen !" Kampioenenhuldiging jeugd op 29 juni 2006 Zoals bekend verloopt de jaarlijkse huldiging van de kampioenen sinds enige tij d anders. De jeugdkampioenen (t/m 18 jaar) worden uitgenodigd voor een huldiging op het gemeentehuis. Voor volwassenen die in dit jaar en/of volgende jaren een kampioenschap behalen geldt dat collegeleden op uitnodiging gaan feliciteren. Binnenkort en wel op 29 juni 2006 zullen de jeugdkampioenen van het sportseizoen 2005/2006 worden gehuldigd door portefeuillehouder sportzaken, de heer M.J.M. van de Ven. De feestelijke gebeurtenis vindt plaats op. 29 juni aanstaande om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Geffen. Aanmelden Een dringend verzoek aan de verenigingen om de jeugd-

kampioenen van sportseizoen 2005/2006 zo spoedig mogelijk door te geven aan Helma van Lith of Astrid Jacobs (tel.: 073 -5342100) of bij voorkeur door het sturen van een e -mail met alle gegevens naar bestuurssecretariaat@maasdonk.nl. Voor alle duidelijkheid: er is geen afzonderlijke brief naar de verenigingen gestuurd. Wilt u donor worden? Of juist niet? Ingezetenen van Nederland van twaalf jaar en ouder kunnen hun keuze met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen in het Donorregister. Registeren is alleen mogelijk door het invullen van het donorformulier dat gratis verkrijgbaar is bij gemeentehuizen, huisartsen en apothekers . Tevens is het formulier te downloaden van de website van het Donorregister: www.donorregister.nl. Er zijn vier keuzemogelijkheden: wél of geen toestemming voor donatie, de keuze overlaten aan nabestaanden of aan een specifiek persoon. Wie toestemming geeft (keuze 1) kan een dertiental organen en/of weefsels uitsluiten van donatie. Een overzicht van uit te sluiten organen en/of weefsels staat op de achterzijde van het donorformulier Registreren van uw keuze over orgaan- en weefseldonatie in het Donorregister schept duidelijkheid en zekerheid voor iedereen die bij het onderwerp betrokken is: uzelf, uw familie, artsen en verpleegkundigen, maar ook patiënten op de wachtlijst Het donorregister heeft daarom, naast registratie, ook een informatieve taak. Zo is het register 24 uur per dag en zeven dagen per week raadpleegbaar voor artsen. Op elk moment van de dag kunnen zij in het centrale register het antwoord vinden op de vraag of iemand, na overlijden, donor wil zijn. Daarnaast verstrekt het Donorregister overzichten uit het register en beantwoordt de helpdesk uw schriftelijke en telefonische vragen. Vanaf 1 mei 2006 geeft de gemeente Maasdonk bij het uitreiken van de reisdocumenten een donorformulier mee. Heeft u uw keuze al laten registreren dan is dat natuurlijk prima. Maar heeft u uw keuze nog niet vastgelegd, lees dan het formulier dan eens goed door. En maak uw keuze kenbaar aan het donorregister. "Het registreren van uw keuze is belangrijk, niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen!"

Riolering of afvoer verstopt!? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

Multi bouwservice J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Tel.: 06 - 51 52 72 32 Fax: 073 - 534 15 21 15GERA'S BLOEMDESIGN De bloemenwinkel van Tinie van der Doelen blijft goed bezet: na 't Wouwke' en 'Bloemmarlou' is het nu de beurt aan 'Gera's bloemdesign'. Gera Pruijn (20 j .) is onlangs met veel enthousiasme haar bloemenshop begonnen. "Ik run de zaak alleen (met de Bank) en bij extra drukke opdrachten zijn mijn moeder en schoomnoeder 'oproepkrachten', zegt Gera, die uit een echte ondernemersfamilie komt. Zij heeft al flink wat ervaring in de bloemenbranche opgedaan. Na de Basisschool volgde ze de Groenschool en de dagopleiding Helicon in Nijmegen. Die opleiding bevat behalve productkennis ook de verzorging van bloemen en planten, bloemschikken en je krijgt les in alles wat daarmee verband houdt zoals de kennis van aardeen glaswerk. Gera deed haar vakkennis op in "Het kleine verschil" in Rosmalen, in "Het Bloementheater" in Oss en in "ArieJenne" in Nistelrode. Ze wil zich in Geffen profileren als een bloemiste, die een goede kwaliteit van haar producten, hoog in het vaandel draagt. Ze heeft elke dag verse bloemen en een steeds wisselend aanbod van planten. "Als bloemen of planten niet goed zijn, moeten de klanten terugkomen" vindt Gera, "want dan kan ik er iets aan doen. Het blijven nou eenmaal levende materialen waar je mee werkt." Bloemen zijn een luxe-artikel geworden en soms best duur, door de hogere energiekosten die de kwekers moeten maken. "Maar bloemen blijven altijd nog gezelliger, dan een doos chocolade! " lacht ze. De winkel ziet er fleurig uit, met naast bloemen en planten ook gekleurd glaswerk en een klein aanbod cadeauartikelen. "Voor dat laatste is hier al een zaak en daar beperk ik me dus in" zegt ze. "Het meeste is gezellig van prijs"! Gera geeft een zegelkaart uit: bij aankoop voor€ 2,00, krijg je een zegel en op zaterdag zijn dat dubbele zegels. Een volle kaart levert een mooi boeket op! Bezorgen van bloemen in Geffen is gratis, in Nuland en Vinkel kost dat € 2,00 en in Oss e.o. € 4,00. Voor grafen bruidswerk worden geen bezorgkosten gerekend. De zaak is, met uitzondering van maandagochtend, de gehele week geopend. Gera wilde ook wel voor een bloemetje in de kerk zorgen. En zo kwam ze met de bloemversierders op het idee, om de bloemen voor de Veldkapel te sponsoren. De zusjes van Lee, die daarvoor zorgdragen, mogen elke zaterdag tegen sluitingstijd een boeket of een plantje gratis ophalen. Een leuke geste! De nieuwe bloemenzaak op het Dorpsplein komt even ter sprake. "Niet echt leuk, nu ik net begonnen ben" geeft Gera toe, maar ze wenst de eigenaar - die ze als dorpsgenoot goed kent - uiteraard ook succes.

Wat haar wel ten hoogste verbaasde was, dat de gemeente daarnaast nog eens een vergunning heeft afgegeven voor een vrachtwagen met rijdende bloemenhandel, die elke zaterdag op het Dorpsplein komt te staan! "Dat is teveel van het goede" meent Gera, "en wij kunnen er als ondernemers niets tegen doen". Gera straalt een vriendelijke, attente ondernemingsgeest uit, bereid om mee te denken voor een passend cadeautje. "Geffen is mij tot nu toe goed bevallen: aardige mensen, die in zijn, voor een praatje. In de stad staan klant en ondernemer afstandelijker tegenover elkaar, in een dorp is het ons kent ons. Een goede band met de klant is voor een ondernemer van groot belang" aldus ons kersverse "bloemenmeisje" Gera! Wij wensen haar veel succes toe!

G

e f

f

e

n Kunstkring REMBRANDT Ter gelegenheid van de viering van de 400ste geboortedag van Rembrandt van Rijn heeft de kunstkring Geffen een lezing voor haar leden georganiseerd. De kunsthistorica Marie Christine Walraven heeft aan de hand van dia's over het leven en werk van deze beroemde kunstenaar verteld. Het Rijksmuseum en het van Gogh Museum presenteren in het van Gogh Museum een tentoonstelling waarbij werken van Rembrandt van Rijn (1606-1669) te zien zijn. Het is een unieke gelegenheid om belangrijke werken van Rembrandt uit diverse grote musea in de wereld te zien. Deze tentoonstelling kunt u nog tot en met 18 juni 2006 in Amsterdam gaan bekijken. Kunstkring Geffen

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro -ongedierte.nl 17


18


/\

<Odt> KINDERDAGVERBLIJF V

'T ZONNETJE MAASDONK

In augustus 2006 zal kinderdagverblijf "Het Zonnetje Maasdonk" haar deuren openen. Kinderopvang is een essentiĂŤle voorziening voor kinderen, voor ouders en voor de maatschappij Kinderopvang is een aanvulling op de opvoeding thuis en neemt van daaruit de verantwoordelijkheid op zich om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind, waardoor de ouder(-s) in de gelegenheid gesteld worden zich te richten op werk, studie of andere activiteiten Voor ouders is het vaak een hele stap om de beslissing te nemen, om het meest dierbare in hun leven, hun kind, aan anderen over te laten. Marja van Doremalen heeft, vanuit haar pedagogische en communicatieve achtergrond met daarnaast haar grote affiniteit met kinderen en hun ontwikkeling, het initiatief genomen, ouders de mogelijkheid te bieden, hun kind in vol vertrouwen over te kunnen dragen aan professionele, liefdevolle leidsters, op een locatie die uniek genoemd mag worden. Marja is er van overtuigd dat naast liefde, veiligheid, vertrouwen, uitnodiging en uitdaging, voorwaarden zijn voor ieder mens, dus ook het kind om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig individu met een eigen identiteit. Het Zonnetje Maasdonk is een kleinschalig en riant kinderdagverblijf, gelegen aan de rand van Nuland en Geffen, in een landelijke omgeving. Dit kinderdagverblijf biedt liefdevolle, professionele opvang aan ca. 15 kinderen per dag, in de leeftijd van 0-4 jr. Daarnaast zal er beperkte buitenschoolse opvang mogelijk zijn. Aan de rand van Nuland, temidden van de natuur, is in een voormalige boerderij , zo ' n 120 m 2 ingericht, als modern geoutilleerd kinderdagverblijf, met alle mogelijk denkbare speel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind, op zowel lichamelijk, motorisch, sociaal, cognitief als emotioneel gebied. Naast de gezellige huiselijke sfeer binnenshuis, beschikt kinderdagverblijf "het Zonnetje Maasdonk" over een dierenweide, betegelde speelplaats en 2 groene speelweides, welke allen afgescheiden en omheind zijn. De aanwezige diertj es zullen in de dagelijkse "buitenspeeltijden", essentieel onderdeel van het programma zijn, in de vorm van voeren, knuffelen en verzorgen. Hierdoor leren kinderen al op jonge leeftijd om te gaan en te zorgen voor dier en natuur. Vanuit de visie dat kinderopvang leuk en goed moet zijn, voor zowel kind als de ouders, zal de leiding van het kinderdagverblijf, een veilige en vertrouwde omgeving

scheppen, om het kind op een eigen wijze, in eigen tempo zich optimaal te laten ontwikkelen. Kmderdagverblijf"Het Zonnetje Maasdonk" wil kinderen een omgeving bieden waarin: - het kind voorop staat - elk kind zich veilig en welkom voelt - een sfeer heerst waarin plezier, spelen en vrijheid kenmerkend zijn - kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen - omgang met andere kinderen en het functioneren in een groep belangrijk zijn - veiligheid, vertrouwen en gezondheid centraal staan - kinderen professioneel begeleid worden naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit alles zal in de praktijk mogelijk gemaakt worden door de professionele gediplomeerde leidsters, d.m.v. alle mogelijke spel-, ontwikkel- en creatieve bezigheden, zowel binnen als buiten. De opvang van kinderen vindt plaats in verticale groepen. Dat houdt in, dat kinderen van verschillende leeftijden in een groep zitten, zodat zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de beleving van kinderen in een gezin met meerdere kinderen, om zich op al jonge leeftijd sociaal optimaal te kunnen ontwikkelen. Het kinderdagverblijf beschikt tevens over een aparte slaapruimte, waardoor ieder kind ook aan voldoende rust en slaap toe kan komen. Het plezier en de beleving van het kind staan steeds centraal. Voor meer informatie: website: www.konvinko.com/zonnetjemaasdonk tel: 073-5327932 adres: Nulandsestraat 17, 5391 KC NULAND

TOREN"KLANKJE" "Sproetkop TM" arkduif TM" reisduif TM"' postduif TM" VREDESDUIF!"

natu

______

Maak dan een a lichaams-&vo d1

ezonde en ? en GRATIS alyse

JOLANDA STAAL Tel. 073-5322942 of 06-53163791 19


'VAN KARRESPOOR TOT SNELWEG' EN DE REST... U heeft in december allemaal het boek 'JiĂŠm Karrespoor tot snelweg' in de bus gekregen. Daarin waren ook enkele stukjes aan Geffen gewijd. Op pagina 52 in dat boek staan enkele fragmenten uit het interview van Mien van Schijndel en haar zoon Jan. Bent u benieuwd naar de rest van het interview? Na haar trouwen in 1932 kwam Mien in Geffen wonen. Na kort op twee andere plekken gewoond te hebben verhuisde ze naar de Rijksweg. Daar had 'Driek-oom' Driekske (de Looijer) Swanenberg nog een huis aan het kruispunt bij de Rijksweg. Later kocht de Geffense sigarenfabrikant Schouten het huis maar het gezin Van Schijndel kon er blijven wonen. Vlakbij het kruispunt was een bushalte. Veel mensen parkeerden hun fietsen bij Van Schijndel tegen de schuur en de put. Nieuwe fietsen mochten zelfs in de kamer gezet worden ! Met die fietsen mocht niets gebeuren en daarom was het verboden om er mee rond te rijden. Op een keer moest zoon Piet naar de winkel van Cees Leijten aan de Dorpstraat en had geen zin om dat hele eind te lopen. Stiekem 'leende' hij de fiets van de vrouw van Toontje ("Ris Boerke") van Nistelrooij. Toen deze haar fiets kwam halen was deze nergens te vinden. Toen Piet thuiskwam was vader woedend ... "Zo was ik ooit eens erwtensoep aan het koken terwijl hoofdonderwijzer Sloots en zijn vrouw op de bus stonden te wachten. De bus kwam maar niet en het echtpaar stond te 'vernikkelen' van de kou. Ik riep daarom mevrouw Sloots naar binnen voor een bordje warme erwtensoep. Daarop vroeg ze: "Mag mijn man ook een bordje mee-eten?" Er stopten in die tijd aan het kruispunt veel bussen, behalve de lijnbussen ook reisbussen om bij Cees v/d Hanenberg te gaan tanken. Regelmatig kwam het voor dat er reizigers uitstapten om foto's te maken van het huis van Van Schijndel. Het was ook geen gewone boerderij. Het was een statig huis met hele hoge plafonds en aparte deuren. Voor de voordeur en voor de put lagen molenstenen. Volgens zoon Jan zou het een huis ooit een herberg geweest kunnen zijn. Dochter Tonnie weet nog te vertellen dat zij vroeger geen snoep mochten aannemen van hun moeder: "Als die reizigers stopten om een foto te maken boden ze ons wel eens snoep aan. Wij mochten die niet aannemen, maar Tien en Piet Romme mochten dat wel. Ze stonden dan te spiegelen met die 'Lonka's' dat de druppels zo van hun kinnen afliepen !" Dat de oorlog was begonnen was voor de bewoners van de Rijksweg goed te merken. 'sAvonds kwam men rondvertellen dat de Nederlandse militairen de volgende ochtend de grote eikenbomen zouden laten springen. Bij de familie Van Schijndel heeft men dat ook willen doen maar omdat aan de binnenkant een ketting zat kon de 20

deur niet geopend worden en kwam het bericht niet over. De schrik was 's morgens erg groot toen met een oorverdovend geweld de bomen werden opgeblazen. De bedoeling was om deze kruislings op de weg te laten vallen om de Duitsers te hinderen. Maar het was niet geheel goed gegaan want enkele bomen vielen de verkeerde kant op, zo vielen er enkelen ook in de wei van de familie Van Schijndel. Veel last hadden de Duitsers overigens niet van de bomen, met een pantserwagentje schoven ze die gewoon opzij. Zoon Jan vertelt verder: "Het viel ons op dat de Duitsers vooral te voet en in colonne voorbij liepen. Maar heel sporadisch kwam er een tank of iets dergelijks voorbij. Heel anders ging dat met die Engelsen. Die hadden van die grote tanks, keurig in de verf en met een radio aan boord. Met die tanks reden ze vaak patrouille en als ze dan tegen de avond weer terugtrokken op Geffen, dan reden ze altijd met volle vaart langs ons huis. Ze namen meestal de binnenbocht en dan dreunde het bij ons binnen behoorlijk door." In de oorlog kwam er zo af en toe militairverkeer over de Rijksweg. Het kwam wel eens voor dat er Duitsers een 'Fahrrad' kwamen vorderen. De kinderen waren goed 'afgericht' en lieten de bezetters steeds de fiets van vader zien, een oude fiets zonder banden. De fiets van moeder stond uit het zicht en was nog wel voorzien van luchtbanden. Omdat de buitenband zo dun was geworden had men over de buitenband van moedersfiets, ook de buitenband van vadersfiets gedaan. Na heel lang sjorren lukte dit pas en had men van 2 slechte banden 1 goede gemaakt. Veel andere mensen reden op banden die gemaakt waren van oude autobanden. In Geffen maakte Mies Dekkers die regelmatig. "Tijdens de gevechten bij de bevrijding kwam er wel eens een Duitse soldaat bij ons aan. Die arme soldaten hadden vaak doorgelopen voeten, die ons moeder dan verbond. Het waren ten slotte ook maar mensen. Ons huis hebben we regelmatig moeten verlaten omdat het te gevaarlijk werd. Een keer zijn we 2 huizen verderop gegaan. Naar 'grutvaodder'. Maar ook daar moesten we even later weer weg. Alles werd in het huis achtergelaten, alleen de kinderwagen van ons Sjan namen we mee. Ons vader ging regelmatig terug om wat te halen. Op een keer lag heel het huis vol met Duitse soldaten, geen doorkomen aan. Maar de leider blies op een fluitje en heel gedisciplineerd gingen ze staan en maakten een doorgang. Dat was met die Engelsen wel anders, die schilden al onze aardappelen op! Omdat in ons huis als de keuken voor de engelse soldaten fungeerde kregen we van die koks ook wel eens een boterham en ruilden eieren tegen repen chocola en sigaretten. En nadat ze vertrokken waren was ons moeder blij omdat de engelsen in de 'geut' een zak met gort hadden achtergelaten. Dat was toch wat, konden we gortepap koken!


-'

.

Een van de eerste Engelsen of Canadezen die ik trouwens zag kwam lachend op de kruising voorbij gereden in een gepantserd autootje. Ik weet het nog heel goed want dat was een neger, die had ik in het echt nog nooit gezien ..." Helaas, ook dit stuk interview is niet compleet. Geïnteresseerd in het hele interview ? Koop dan de nieuwe Auw Neijts! Maar liefst 32 pagina's Geffense geschiedenis! Deze is, voor maar€ 5,00 (per 1-1-2006 is de prijs verhoogd! ) los te verkrijgen bij: Bosch-Van Erp, Kerkstraat 7 en bij Steenbergen Lektuur en Tabakshop, Dorpstraat 51. In deze uitgave staan verder de volgende onderwerpen: * Abonnementsgeldverhoging Auw Neijts * Nederlands kampioen wielrennen Tiemen Groen in de "Ronde van Geffen" ,:, Foto's Koninginnedag 1961 * De eerste Geffense tafeltennisvereniging 'New Stars' * Geffense bidprentjes * Tolbord nummer 11, bord van de Geffense Barrière ? * De 'Zustersvan Liefde'kwamen 150jaargeledennaar Geffen ,:; Uit het archief: 'De Jood van Geffen ' , 11 augustus 1802. * Geschiedenis van begraven en het Geffense kerkhof * Kees van Erp en de kerstverlichting Wanneer U Auw Neijts 3 maal per jaar wilt ontvangen kunt U contact opnemen met Bert van den Akker, Meidoornstraat 14 in Geffen. Of kom langs in de heemk:undekelder. Dit jaar hebben we een speciale actie: Als aanmoedigingspremie mag een nieuw lid 3 gratis nummers uit vorige jaargangen (voor zover de voorradig) uitkiezen. Bent U geïnteresseerd in de geschiedenis van Geffen? Kom dan gerust eens langs in de Heernkundekelder onder het gemeentehuis. Open op maandagavond van 19.00 - 21.00 u. en op woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 u.

BEDEVAART NAAR WITTEM Op zondag 18 juni is de bedevaart naar Wittem, hiervoor kunt zich bij Ria van Gogh tot 4 juni opgeven, tel. 53 2 1592.

werkgroepen een stimulans geweest om er een schepje bovenop te doen. Zowel in Geffen als in Vinkel werd aanmerkelijk meer opgehaald dan voorgaande jaren. De huis aan huis collecte leverde ongeveer hetzelfde op, maar de kinderen brachten veel meer geld bij elkaar! De Geffense scholen hebben een zelf samengesteld vastenactieproject uitgevoerd over Gambia. Zij hebben daarbij veel plezier gehad van de enthousiaste medewerking van Gras en Franka Mes van de Stichting Hand to Hand. Ze hebben materiaal aangedragen voor de tentoonstelling en voor Afrikaanse verhalen en muziek gezorgd. De kinderen hebben daardoor tijdens het project veel ove~ Gambia geleerd. Het geld in de vastendoosjes hebben de kinderen zelf bij elkaar gespaard door klusjes te doen en zichzelf iets te ontzeggen. Met deze eigentijdse manier van vasten hebben ze het fantastische bedrag van€ 1.208,- verzameld. In Vinkel is op school minder aandacht geweest voor het project, omdat de kinderen in het najaar van 2005 al actie gevoerd hebben voor Gambia. Toch leverden 80 kinderen een vastendoosje in met in totaal€ 315,-. Dan was er in het weekend van 19 en 20 maart in de twee parochiekerken een viering waarbij het AfrikaEngakoor uit Nistelrode optrad. Speciaal voor onze actie voor Gambia kwam het koor de vieringen opluisteren en ook hun collecteopbrengst van€ 685,- was volledig bestemd voor het vastenactieproj eet. In totaal hebben Vinkel en Geffen samen hiermee een bedrag van maar liefst€ 6.0 18,- opgehaald. Daar komt nog bij dat het NCDO (Nationaal Comité Duurzame Ontwikkeling) heeft toegezegd dit bedrag te verdubbelen. De stichting Hand to Hand kan aan de slag gaan met de bouw van de school in Kanuma. Zij doen dit door materialen te kopen en samen met de mensen van Kanuma te werken aan de bouw. Het geld komt zo heel goed en vooral rechtstreeks terecht op de juiste plek. Wij danken de collectanten van de vastenactie en alle kleine en grote mensen uit Vinkel en Geffen voor hun gulle bijdragen aan deze actie. En natuurlijk ook de scholen en het Afrika-Engakoor voor hun enthousiaste en bereidwillige medewerking. MOV-groepen van Geffen en Vinkel. (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

VASTENACTIE MOVVINKEL EN GEFFEN GESLAAGD Voor het eerst was dit j aar de mogelijkheid om voor de Vastenactie een eigen project in te dienen. Vinkel en Geffen kozen voor de bouw van 2 klaslokalen in Kanuma, Gambia, een project van de Stichting Hand to Hand uit Vinkel. De inbreng van een eigen project is voor de twee MOV-

Tijdens de afsluiting van het project op de school speelt een dorpsbewoner van Kanuma uit Gambia met de kinderen op de djembee. 21


BILJARTWEDSTRIJD VAN "GEBROEDERS VAN W ANROOIJ" TEGEN DOK OP 26 APRIL. Dit was niet zoals vele meenden tegen het driebandenteam van "de Speelman" uit Heeswijk-Dinter met Clemie, Jean, Torbjörn en Daniël Sanchez, nee, daarvoor spelen wij nog een paar klassen te laag, het was onze jaarlijkse meeting met de gelijknamige familie van Wanrooij uit Geffen inclusief de kouwe kant, waarvan er ook een drietal lid zijn van DOK. De beste partij van de avond werd gespeeld door André van Wanrooij in 13 beurten met gelijk ook de hoogste serie van 30, Wim Heurkens speelde de kortste partij van de "oudjes" en was in 15 beurten bij de finish. Jo van der Doelen wist niet te winnen van de enigste vrouwelijke biljartster Toos van wanrooij , volgend jaar toch eens wat zwaarder geschut inzetten tegen deze dame, de eindstand viel zeer spannend uit... na 15 wedstrijden 130 om 130 winstpunten. Er moesten nog 10 penalty's genomen worden op het groene laken om toch tot een winnaar te komen. Nog nooit vertoond in het oude klooster, Antoon Kappen kwam maar tot 3 goede aanvangstoten en André van Wanrooij op 5 maal raak, zodoende gingen we uiteindelijk nog de boot in, en ging de wisseltrofee toch mee naar de Broekstraat/Elst. Van de vrouwelijke kaarters die ook in grote getale waren op komen dagen werd er geen eindstand bekend gemaakt, maar eenieder had het op deze (kaart-biljart) avond reuze naar z' n zin. Er waren nog bloemen voor de vrijwilligers achter de bar en voor Louise van Wanrooij, en we kregen nog een mooie fotocollage aangeboden die nog van diverse jaren terug beelden toonden van de diverse ontmoetingen DOK tegen de Gebroeders van Wanrooij. De uitslagen; Naam Brt. Car. H.S. Gem. Pnt. Tegenstander Brt. Car H.S. Gem. Pnt. Antoon Kappen 38 65 8 1.7 1 10 Martien van Wanrooij 38 70 7 1.84 10 Bernard v.d. Heijden 21 75 13 3.57 10 Jan van Wanrooij 21 33 9 1.57 5 Adriaan Wolf 22 38 12 1.72 10 Sjef van Wanrooij 22 33 8 1.50 6 Harrie Swanenberg 37 50 6 1.35 10 Theo van Uden 37 43 8 1. 16 9 Wim van Druenen 13 21 5 1. 61 3 André van Wanrooij 13 70 30 5.38 10 Theo Cremers 24 29 7 1.20 5 Piet van Wanrooij 24 80 17 3.33 10 Joop van Dijk 18 110 24 6.11 10 Kees van Wanrooij 18 79 17 4.64 6 Piet van Herpen 20 44 7 2.20 6 André van Wanrooij 20 70 16 3.50 10 22

Wim Heurkens Piet van Hinthum Johan Wolf Jas van Dijk BroerDamen Rob van Wanrooij Gerrit Hermes Jan Z wanenberg Jo van der Doelen Toos van Wanrooij Gerrit van de Rijt Rob van Wanrooij Harrie van Rijn Cor van Wanrooij

15 31 34 39 29 29 30

70 15 38 31 60 34 38 39 19 29 65 29 44 30

12 82 9 50 13 75 9 45 2 20 8 64

4.66 10 18 5.46 1.22 9 1.61 8 1.76 9 14 2.20 0.97 10 7 1. 15 0.65 8 3 0.68 2.24 10 2.20 9 1.46 10 11 24 6 0.80

8 10 10 9 10 8 9

DE BROELLIEPOP-CAFÉ'S Ook zo genoten van het BroelliePop-festival in augustus vorig jaar? En kijkt u ook reikhalzend uit naar de 2e editie van dit zomerspektakel in Maasdonk? Dan hebben we goed nieuws voor u. Als opwarmer voor het komende BroelliePop-festival organiseren we een aantal BroelliePop-café's : gezellige en ongedwongen luistermiddagen met een keur aan artiesten. De BroelliePop-café 's vinden steeds plaats in verschillende café 's in Maasdonk met steeds een ander thema. Het eerste BroelliePop-café zal in het teken staan van The Blues en plaatsvinden op zondagmiddag 21 mei a.s. In café Govers te Geffen treden vanaf 16.30 uur The Time Machine en de Paul v.d. Haneberg-band voor u op. Speciale gast deze middag is Van Orly, de succesvolle muzikante Saskia van Oerle die haar tienerjaren in Geffen doorbracht. Zoals ze op haar albums bewijst gaan Blues en Soul bij haar hand in hand. De geest van Aretha Franklin, Bonnie Raitt en Janis Joplin zullen op 21 mei rondwaren in café Govers en wie wil daar nu geen getuige van zijn?

B&JEB&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie B&A ondersteunt (tijdelljk) uw administratie bij achterst.and of drukke periodes

- B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van een financiële administratie WIJ werken met een zeer scherp tarief. Vraag vrljbHJvend een offerte llllll en u Zll.lt het verschil direct merken... B&A Adm inistratiekantoor Geffen Molenstraat 25 5386 AA Geffen

Telefoon (073) 5325536 Mobiel (06) 51095114

Internet: www.ba-administratie.nl E~mail: info@ba-administratie.n l


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk • het plaatsen van metal-stud wanden en plafonds

..

,

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 5342222 073-5322930 HYPERLINK "http://www.nasafbouw.nl" www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 • 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. ~UNO

SCHOENEN & SPORT

0

[S:jJSPIERINGS

P:lml!LH:J:!.!Y.,DRIJF

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

r:J til

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

GEFFEN & OSS E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI.IWIELEN

o . a. Gazelle _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL LEVIX GEFFEN

DORPSTRAAT 46

LeV!X AUTOMATISERING

5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVI X.N L

~

"' 'b,,_'l's. EN Af/,~(#'

~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

0 LEVIX AUTOMATISERING .....

~

LEVIX OSS WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 0SS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

TANKSTATION TAXI : ;;-;';;,'j'.;;'8" vooc zlekenro nds

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


Bridgeclub

• • Geffens ' + Doublet ■ Dinsdag 2 mei werd bij bridgeclub Geffens Doublet het seizoen 2005/2006 afgesloten met een feestelijke slotdrive. Feestelijk omdat ook op die avond het 15 jarig bestaan van de vereniging gevierd werd. De jubileumcommissie had een goed lopend programma samengesteld waarbij ieder aan zijn trekken kwam. Vanzelfsprekend werd er gebridged, zij het in steeds wisselende combinaties. Ruim aandacht was er voor de huldiging van de kampioenen. Daarna een feestelijk buffet. Tot slot de prijsuitreiking van de slotdrive waarbij er voor alle leden een prijs op de prijzentafel klaar stond.

Clubkampioenen 2005/2006 De eerste tien van dit klassement zijn 1. Mevr.lucius-Dhr.de Haas 2. Dames Boeijen-Schouten 3. Echtp.Bijl 4. Dames Droog-van Etten 5. Heren Roelofs-van Weert 6. Dames van Druenen-de Haas 7. Mevr.de Veer-Dhr.van de Ven 8. Dames Ceelen-van Grinsven 9. Echtp.van Druenen 10. Echtp.van Alebeek

12 pnt 15.5 pnt 22 pnt 27 pnt 29 pnt 29.5pnt 31 pnt 37 pnt 39 pnt 41.5 pnt

Kampioenen Slemklassement 2005/2006 Omdat bij de vier lijnen een gedifferentieerde puntenberekening wordt toegepast, zijn de kansen voor alle leden van de club om kampioen te worden gelijk. De eerste vijf zijn. 107 pnt 1. Echtp.van der Meijden 66 pnt 2. Mevr.Uijlen-Dhr.Wolf 62 pnt 3. Heren Roelofs-van Weert 4. Dames Ceelen-van Grinsven 58 pnt 54 pnt 5. Dames van Druenen-de Haas Instuif De avonden waarop geen competitie werd gespeeld was er instuif. Dat wil zeggen dat de paren bij binnenkomst ingedeeld worden, en "zwak en sterk"tegen elkaar spelen. Ook hiervan werd een klassement bij gehouden.De beste acht resultaten telden. De beste zes waren 1. Wim van Druenen 63.46 2. Jo de Haas 63.39 3. Nelly Lucius 63.39 4. Doortje van Druenen 62.01 5. Wim Bijl 59.38 6. Ria Bijl 59.38 Nu gaat het zomerreces in en op dinsdag 5 september start het nieuwe seizoen met een instuifavond en op dinsdag 12 september de competitie. Wim Bijl, wedstrijdleider

KIN DERDAGVERB LIJF HET ZONNETJE MAASDONK OPENING AUGUSTUS 2006 Kleinschalig, riant, modern geoutilleerd kinderdagverblijf, dat liefdevolle en professionele opvang biedt aan ca. 15 kinderen per dag in de leeftijd van 0-4 jr. (Beperkte buitenschoolse opvang) Gelegen aan de rand van Nuland en Geffen, in een landelijke omgeving. Voormalige boerderij. Kenmerken: - gezellige huiselijke sfeer 120m2 - betegelde speelplaats, groene speelweides, dierenweide met diertjes - veel bezig zijn in de natuur en met de diertjes - liefdevolle, veilige, uitnodigende en uitdagende omgeving, om te komen tot optimale ontwikkeling Kinderdagverblijf Het Zonnetje Maasdonk Nulandsestraat 17 5391 KC NULAND Tel.: 073 532 79 32 www. konvi n ko. com/zon netjemaasdon k

24


oog voor detail en gevoel voor perfecti e

C1000. Van alle markten

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joyof perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS ~

F. 073 532 6510 E. info@ernis .nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

C1OOO van Herpen

Oss

Geffen

0412- 622213

073-5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

*BOUWMATERIALEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338 ll

~ Bawno

Bouwen op vertr e ver rouwen

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon : 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooï.nl

r;;-!11 INSTALLATIETECHNIEK

~GLOUDEMANS BV

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


Hallo Maasdonkse Kinderen, Op zaterdag 24 juni is er weer een grote

2006

Jeugdbrandweerdag. Voor de 16e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Deze middag is bedoeld voor alle Maasdonkse kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar en een Captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met hier en daar kans op "plaatselijke buien" Aan de deelname aan de jeugdbrandweerdag zijn geen kosten verbonden; je kunt je zo opgeven .

grasveld Tegenover de brandweerkazerne aan de Groenstraat in Geffen. Het spektakel vindt plaats op het

Op deze middag moet je om 12:30 uur aanwezig zijn, want om 13:00 uur beginnen we. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie aangeboden voor deelname aan deze dag. (Aangeboden door Rabobank 'Het Maasland') Inschrijfformulier inleveren vóór 17 juni op school (Geffen, Nuland of Vinkel) of bij Betsie Hurkens, Willibrordusstraat 12 in Geffen. (Telefoon: 073-5323816). Kinderen uit Maasdonk die buiten Maasdonk naar school gaan, moeten hun inschrijfformulier altijd bij Betsie Hurkens inleveren.

Je kunt je ook opgeven via internet. Stuur je groepsnaam, de namen van je groepsleden, het aantal groepsleden, de naam en het telefoonnummer van je Captain en jullie gemiddelde leeftijd vóór 17 juni naar jeugdbrandweerdag@hotmail.com. Als we je e-mail ontvangen hebben, krijg je ter bevestiging een e-mail van ons terug.

8<::==================================================== Inschrijfformulier Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen. Zet dan wel alle namen (ook van de Captain) op dit formulier. Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/namen: ..................... ......................... ................. ........ ... ..... .. ........... .......................... ........... ....... ........... .

• • • • Ol • • • O • • • • , • • • • • t t •

o oo • • • • • • • • • • • • •

t f • • • • ! 1 1 • 1 t f IP t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 'I 1 1 • t 1 1 •

o• • ooo

I

o• • ooo o• o

O•

r

O O O• O1 • O 1 • • • • 1 • •

o

! 4

f

I

f ~ f f f

Naam groep: .................................. ...... .................... ........................... ............... .................. Aantal: ....... . Leeftijd: .......... Naam en fJJcaptain: ................................... .. ............... .................... ..... ... .... .... ......... .

26


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend . Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

1

-

drukkerijwlhabob v Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1www.wihabo.nl

1

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeaubon ko m 1e pas

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute echt mom voor de dag lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen, voeten) • Exclusieve slerad van Beauzill en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCr:IOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

1

• Make-Up workshops

tl\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Ma:

D it boekj e geeft informatie over een uilvaartregeli ng. Tevens biedt het de mogelijkheid om wensen m.b.t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Di t/m Do:

Vr: Za:

Bel: 0412-623173

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

U itvaa rtverzorgi n g VA N LI TH B.V. Docfalaan 2, Stadsmortuarium Oss, tel: 041 2-623 173 "1v\\ .uitvaartverzorgingvan li th .nl

contact@uitvaartverzo rgingvanlith.nl

1~

Gebr. van de Wetering ~--..,i.o. WE"r~

$ ~ '~ -

';'-

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

- G'>

Dommelstraat 47

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www. vdweteringtransport. n1 11\l □ IVl □ UELE

Ma: Di: Wo :Do: Vr: Za:

TRAll\lll\lG

• Nautilustraining • Ca.-diotraining

• Combinatie Nautilus-Cardla

GROEP5TRAll\lll\lEi • Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance

• Switching • Seniorentr-aining

ME □ l5[HE

Openingstijden ;

FITl\lE55

13.00 lol 18.00 9.00 tol 18.00 9.00 lo 18.00 9.00 lol 18.00 9.00 tol 20.00 9.00 tot 16. 00

• Fysiatrainlng • De Rug!iichool • Revalidatietraining • Reïntegratietraining

IN □ IVl □ UELE

TRAINING

• Arrangementen op maat

Papendljk 12 •

5386 EC Geffen

Tel. (0731 53<' 74 7<" • Fax (0731 53<' 65 75

Klooslmtraa t 5-c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09. 0010.30, 13.00-13.30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten beeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie voor Maasdonk, Rosmalen, Berlicum e.o. spreekuur Kloosterstraat 3a Nuland, voor afspraak 0735210764, dienstlijn 073-5214853, www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 28

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3b, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg woensdag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrij dag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland- Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.-29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VAN DE REDACTIE Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Secretariaat: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Advertenties: Veldstraat 13 Redactieadres: E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.