Torenklanken 2006 - nr 06

Page 1

44e jaargang I nummer s lapril 2006

redaktieadres : advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

n n

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoo n (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN 29 april Koninginnedag in Geffen met als thema "Het paleis van Beatrix" KINDERFIETSOPTOCHT Kinderen die meedoen aan de optocht met versierde fietsen worden om uiterlijk 11.30 uur verwacht op het Dorpsplein. (Denk aan het thema) MELD JE DAN EERST BIJ DE JURY, die je versierde fiets, skelter of bolderwagen zal beoordelen. Er zijn 5 categorieën nl. a) 2 en 3 jaar b) 4 en 5 jaar c) 6 en 7 jaar d) 8 jaar en ouder e) groepen Rond 12.00 uur vertrekt de optocht met muziekvereniging WIK voorop, door Geffen en dan kan iedereen zien, hoe fraai jij je fiets of skelter hebt versierd. De route van de optocht is als volgt: Dorpsplein - Dorpstraat - Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertusstraat Tolweg - Dorpstraat - Dorpsplein. (Vader en/of Moeder mogen best wel een handje helpen bij het versieren) VOOR DE KINDEREN VAN DE ONDERBOUW Alle kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 kunnen meedoen met de spelletjes die op het Dorpsplein staan. Hiermee starten we om ongeveer 13 .15 uur. Vooraf melden bij de infokraam waar een stempelkaart voor jou klaar ligt. (Tip voor de ouders: Breng je fototoestel mee) VOOR DE KINDEREN VAN DE BOVENBOUW Ook aan de oudere kinderen is gedacht. Onder begeleiding van Move 2B fit kun je je uitleven op de dansvloer.

VRIJMARKT Dit onderdeel is bedoeld voor alle Geffenaren. Je mag boeken, speelgoed of zelfgemaakte artikelen verkopen. Vanaf 11.00 uur kun je de kraam opbouwen. Om 13.00 uur wordt de vrijmarkt geopend. Voor een halve kraam betaal je € 3,- en voor een hele kraam betaal je€ 6,- huur. Dit jaar is het ook mogelijk om een plek voor een bolderkar of kleed te reserveren. Dit is gratis. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij CREATIVOS, waar deze ook ingeleverd moeten worden. UITERLIJK 22 APRIL. Voor meer informatie neemt uw contact op met Theo Langens tel. 5324297. OPEN PODIUM EN MUZIEK OP DE KIOSK EN TERRAS Op het Dorpsplein zal een gezellig terras worden ingericht. We hebben dan een open podium d.w.z. heeft iemand iets leuks zoals bv zelf muziek maken, zingen of dansen dan kun je dat doen op de kiosk. Meld je dan wel even van te voren aan bij Gerrit v.d. Helm tel. 5324311. Kom dus naar het dorpsplein waar het elk jaar gezelliger wordt. OPROEP Telkens weer moeten wij als bestuur ons in bochten wringen om alle spellen te begeleiden, naast de organisatie op de dag zelf. Het is bijna niet te doen om een dergelijk evenement te laten slagen als er niet voldoende begeleiding bij de spelletjes aanwezig is. Daarom meld je aub aan als begeleider. Als iedereen een uurtje helpt zijn we al uit de problemen. Wij kunnen het niet alleen. AANMELDEN Inschrijfformulieren worden uitgereikt op de scholen en moeten UITERLIJK 22 APRIL worden ingeleverd bij CREATIVOS. Na deze datum is het niet meer mogelijk om in te schrijven.


Verzekeringen

Ja, dat doen we allemaal! ;;;JJ:, ~

\;

Huur/

anc1er1ng Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

I

Geld Gezin www.woonkrant.nl

www.geldengezin.nl

z r- _ _ ___ 2& IDIESIIGN ONTWERP~AANLEG O NDERH OUD~RENOVAT IE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

akelaard"

;~~~iN@

MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN ,POMee,,,~,u~ Heegterstraat 34, 5386 CP Geffen1 Fax: (073) 5326381 Tel.:(073) 5324658,Autotel.:(06) 53184263

~atie-en Adviesbureau bv GEFFEN

Erkend installateur C. V. Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie

certifivan Schl)ndel Bowgro.p boüwt . , t01- Wlnke!Nnlra. seholer~

caat Papendijk î 4b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

~

wonlf\9811 en ~ u w e n. Bouwenls .,...,•. u herilent dat In ...

-

fac.a.nV&nóM~ende lcWallteh ven de u ~ .

"Kwaliteit wint de strijd"

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

van Schijndel 11ouwgraep Bnl--&13 5386KII Geffeo W: ffl.Q221111t lar. 07S-S32Z232 IDIIIIQYan5Clll~nl -.vanschijlldel-bollWV""Jl.nl


Parochie Heilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen • Tel.073-5321216 email : info@parochiegeffen .nl www.parochiegeffen.nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

do. 13-04 20.00 u + Witte Donderdagviering mmv Gemengd Koor vr. 14-04 15.00 u + Kruisweg mmv Fluitekruid Goede Vrijdagviering mmv 19.00 u Gemengd Koor 21.00 u Goede Vrijdag Nu mmv jongeren (in Vinkel) Paaswake mmv Gemengd Koor za. 15-04 21.00 u (Paaszaterdag) zo. 16-04 09.30 u + Paasviering mmv Gemengd Koor ( 1e Paasdag) ma. 17-04 09.30 u + Paasgezinsviering mmv Kinderkoor (2e Paasdag) do. 20-04 19.00 u * KVO- Jeanne D' Are-viering mmv Dameskoor vr. 21-04 19.00 u * avondmis za. 22-04 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) zo. 23-04 11.00u + Gildemis mmv Gemengd Koor ma. 24-04 19.00 u * avondmis vr. 28-04 13.00 u Huwelijksviering Ellen van Grinsven en Henri Ruis 19.00 u * avondmis

za. 29-04 19.00 u

H.MismmvBandola's(+kinderkerk): Koninginnedag zo. 09-04 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor uit Overasselt ma. 01-05 19.00 u * avondmis do. 04-05 18.45 u Herdenkingsdienst gevallenen mmv W.I.K. (+ kinderkerk) GEMENGD KOOR OVERASSELT Op zondag 30 april is het Gemengd Koor uit Overasselt te gast in onze kerk in de viering van 09.30 uur. OudGeffenaarTrees van Lin- van Grunsven, is al 40 jaar lid van dat koor en heeft de uitwisseling met haar geboortedorp geregeld. Het koor telt 38 leden en staat o.l.v. Guus Kuys. Na de H.Mis praten zij na, samen met het Gemengd Koor van Geffen onder het genot van een kopje koffie in de parochiezaal van Het Oude Klooster. U bent van harte welkom! GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 2 mei a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298 . Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op Goede Vrij dag is de viering om 19. 00 uur in de kerk en is er geen viering in de kapel. Zondag 23 april is de H.Mis in Geffen om 11.00 uur en in Vinkel om 09.30 uur! Vrijdag 2 juni is er geen viering in de kapel vanwege Vormseltoediening in de kerk. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. 3


Hepa eva/id

Care ietechniel<

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gerechten! KLOOSTERSTRAAT 33A GEFFEN WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's € 5,50

Leiweg 2a 5386 KR Geffen

073 53250 2 ,B 073 5320 21 t:5?J info@he a.nl

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~

~

Architectenbureau Coppensdijk 24 5 3 8 2 J T Vinkel Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

Tel./Fax 073-5325705

Sander van Lent Schilderwerken

Abelenstraat 24

5386 GH Geffen

073-5321220 Mob: 06-29076406

tel:

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecten.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Leiweg 2B 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-ma il : info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 Gesloten 13 .00 - 18.00 13 .00 - 20.00 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00

uur uur uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypoth ee k moet aanpassen.

* Zeer scherpe renteta rieven. * Intensieve persoonlijke begeleiding van begin tot het eind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 44 GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

5386 AT

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCIDEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Maart 2006: Silke van Rooij , Ilke van Nistelrooij , Jan Timmermans, Mats Pauw. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur Kruisweg uitgebeeld door kinderen. Tweede Paasdag 17 april om 09 .30 uur Paas gezinsviering mmv Kinderkoor Donderdag 4 mei 011118.45 uur Herdenking oorlogsslachtoffers + kinderkerk PROGRAMMA VORMSEL Goede Vrijdag 14 april om 15.00 u. Kruisweg uitgebeeld door onze acolieten en misdienaars Goede Vrijdag om 21.00 u. in Vinkel: "Goede Vrijdag Nu" door jongeren. Tweede Paasdag 17 april om 09.30 u. Paasgezinsviering mmv Kinderkoor Zaterdag 22 april Power of Fire in Den Bosch. Maandag 24 april 19.30 - 21.00 u.: rondleiding in de kerk voor ouders en vormelingen HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerk.balans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07

292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 298.000,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.0014.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283

EUROMODE KLEDINGVERKOOP EN MODESHOW Op woensdag 3 mei is er in de huiskamer van Dienstencentrum De Heegt weer Euromode. Ook deze keer weer een modeshow. De mooie lente en zomerkleuren kunt u bekijken. De verkoop begint om 14.00 uur en de modeshow is om 14.30 uur. U bent allen van harte welkom. Tot ziens in dienstencentrum De Heegt

aanbiedingen!!! Vat 69 whisky 11 € Hooghoudt citroen brandewijn 11 € Bokma jonge jenever 11 € Baileys irish cream 0. 71 € Zwarte kip advokaat 0.51 €

13,95 7,45 11,95 12,95 3,45

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties Dorpstraat 13 • Geffen • Te lefoon (073) 532 46 59

5


Café - Zaal 't Haasje RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen Tel.: 07 , ~ 532 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op: www.rijschool-vinkel.nl Of bel 06 - 51 64 82 78

'

Rob van Dijk Kastanjelaan 1O 5382 KD Vinkel

~ ~

www.cafezaalhethaasje.nl

van der Sangen Tuinhout

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

M"deKiuderenv~ Jl B~,~ Getf~f.7' Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

At' f&

t ''--fe ""

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17 .00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

maandag t/rn vrijdag 8.30- 18.00 uur. Zaterdag 8.30-1 6.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Cafétaria / Eetcafé

~\.

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Bouw

Buro

Trendy!

Stijlvol! Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 53412 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Koppig! reat lengths -


EFKES BUURTE MÈ ...

Jan werd individueel Benelux en Europees kampioen. Chantal (20 j.) en Gert-Jan (18 j.) van Dijk In oktober 2005 vroeg Ivonne van Loon - bekend in de countrydance-wereld en zelf twee keer Wereldkampioen - aan Gert-Jan, om deel uit te gaan maken van haar In de huiskamer van de familie van Dijk prijken diverse wedstrijdteam. "Ik heb er wel een nachtje over moeten bekers en oorkondes, alsmede een foto met daarop slapen" lacht Gert-Jan, "maar ik heb toch toegezegd. In Chantal en haar broer Gert-Jan als dansduo: Country Dance beheerst hun beider agenda .. . het team van 8 personen (4 meisjes en 4 jongens), hebZe begonnen in 1999 met deze vorm van dansen - ook ben we vervolgens hard getraind voor een wedstrijd in Stockholm en daar werden we Wereldkampioen met het wel line-dance genoemd - toen Yvonne Witlox met een team!" Gert-Jan behaalde daar individueel een 6e plaats groep in Geffen startte. en Chantal die eveneens individueel inschreef behaalde Oorspronkelijk is het, een uit Amerika afkomstige boemet één dans de 10e plaats. In februari 2006 danste Gertrendans, waarbij de outfit bestaat uit een cowboyhoed en -laarzen, een spijkerbroek en geruit overhemd. "Zo Jan wederom een wedstrijd in Letland en eindigde op de 2e plaats! Heel goede prestaties dus! zijn wij ook begonnen" zeggen Chantal en Gert-Jan, Chantal, werkzaam in de zorg, en Gert-Jan, die 1 dag "simpele danspassen met soms wat armbeweging-en." Ze kregen de smaak te pakken van deze tak van sport en per week de schilderspraktijkopleiding volgt en 4 dagen werden lid van meerdere clubs uit de omgeving: eerst bij Ernis werkt, moeten zich wel eens tegenover vrienden en collega's 'verdedigen', om duidelijk te maken Vinkel, daarna Maren-Kessel ('Red Nickel'), Nuland dat countrydansen echt sport bedrijven is! "In het begin ('Maple Leaf ') en momenteel ook nog Berghem deed iedereen er wat lacherig over, maar nu we meer ('Starlines '), Tilburg en Gemonde. Er wordt gedanst op country muziek, maar ze maakten prijzen behalen en er meer bekendheid over deze sport komt, wordt het meer geaccepteerd" vertellen ze. ook kennis met het non-countrydance op top 40 muziek. "Ons mam danst ook in clubverband, voor haar plezier Inmiddels is Country Dance officieel aanvaard als topen is onze vaste supporter en ons pap vindt alleen de sport en is men bezig om het als demonstratie op de muziek mooi" vertellen Gert-Jan en Chantal. Olympische Spelen te krijgen. Nicole Teurlings uit Lith nodigde Gert-Jan en Chantal Chantal en Gert-Jan (die bedreven is in het ter plekke uit op een wedstrijdtraining en de volgende stap was het verzinnen van variaties) geven een korte demonstratie wedstrijddansen. Ze gingen deelnemen aan de Nederin de huiskamer. Wat ik te zien krijg, zijn sierlijke dansbewegingen en een technisch voetenspel: iets heel anlandse, de Benelux en de Europese Kampioenschappen, individueel en in teamverband. "Gert-Jan behaalde iets ders dan het beeld dat ik had van line-dancing namelijk in een lijn de bekende pasjes zetten met de duimen in de meer prijzen dan ik, omdat er bij de meisjes meer tegenbroeksband .. . ! stand is" zegt Chantal. Broer en zus laten me de bijDe countrydans kent een aantal passende kleding zien, waarop 'rhythms' zoals: "Rise and Fall" moeder Annelie duizenden (wals), "Lilt" (polka) , " Smooth" strassteentj es maakte! (rumba), "Cuban" ( cha-cha), Beide countrydansers zijn on"Funky" (streetdance) en Novelty. langs ook op stijldansen ge"Daar zit ook een verhaal van liefde gaan , zodat ze het duoachter: een climax van verleiding en countrydansen (zie foto: Belverliefd worden tot het geheel uit de gisch Kampioen duodans dec. bol gaan!" zegt Chantal. 2005 in Mol) kunnen verbeteDeze 'motions' worden aangeboden ren! in opklimmende categorieën: Social Zoals gezegd: De weekagenda - Newcomer-Novice (hierin dansen bevat iedere avond trainingen Gert-Jan en Chantal) - Intermediate bij de diverse clubs. "Het is en Advanced verdeeld onder mannen echt een obsessie!" Een goede en vrouwen. sponsor zou wel leuk zijn, want Er wordt gedanst in leeftijdgroepen: de kosten van kleding, wedPrimary (t/m 9 j.), Youth (10-13 j.), strijden, reizen en trainingen Teen (14-17 j. ), Open ( 18+), Chrystal zijn hoog. (30+), Diamond (40+), Silver (50+) Een toekomstdroom van Gerten Gold (60+). Jan is, om eens zijn eigen Dus, de van Dijkjes kunnen nog een Geffense countrydansschool te aantal jaren mee ... !! ...-..;;....__ _, kunnen beginnen ...... ! In 2004 begon de prijzenslag: Gert- '---....;.,_---- ~ 7


A.

1

l

ROND DE DORPSPOMP

~

Hoogtepunt, zwaartepunt, middelpunt van de stamtafel vormde het onderwerp: "MAGDALENA de MUSICAL;'. Onze parochiekerk vormde een prachtig decor en omgeving voor dit unieke en prachtige spektakel. Het had een zeer indringende religieuze inhoud; nl.: De strijd tussen het GOEDE en het KWADE, de keuze tussen gemakzucht en verleidingen en de weg naar zinvolheid en dienstbaarheid, trouw en ontrouw. De kerk was tot 5 maal toe overvol en terecht!!! De meeste lof verdient de maker, de bedenker, de architect, de regisseur, de hoofdrolspeler, en artistiek leider, de maker van het script en de liedteksten: MARTIJN EGELMEER. Martijn had het zich in zijn afstudeerproject erg moeilijk gemaakt. Hij moet met TIENEN geslaagd zijn. Iedereen was vol lof over zijn acteer- en zangkunst, zijn volledige overgave. Hij nam het voortouw en wist iedereen mee te slepen. Alle acteurs, zangers en orkestleden hadden zich door hem laten inspireren. Wij hebben daarom grote bewondering voor de perfectie waarmee de MUSICAL werd uitgevoerd. We zaten heel de voorstelling op het puntje van onze stoel. Ja vol verbazing, dat we zo intens meegesleept werden, in vervoering raakten. We genoten van het prachtig, zeer zuiver en bezielend spelende orkest, de voortreffelijk arrangementen van Rob van Reijmersdal, het op zeer hoog niveau zingende koor onder leiding vanAntonie Brands. De beperking van de ruimten werd goed opgelost. Deze musical verdient het om opnieuw te worden uitgevoerd. Het script kan dan nog verder worden uitgediept. We hadden graag gezien, dat b.v. de metamorfose, het innerlijk gevecht van Vera nog aangrijpender, dramatischer werd neergezet en ook de figuur van Chris verdient een verdere uitwerking. Wij willen graag alle zangers en zangeressen, hoofdrolspelers en bijrolspelers een voor een complimenteren. Daarom noemen we geen namen. Nogmaals veel bewondering voor zangers en acteurs. We zijn compleet verrast en HEEL GEFFEN!! Er was veel medewerking. De pastorie diende als kleedkamerruimte, de kapelaan had er graag slapeloze nachten voor over en de Schans en de Gover dienden als foyer. Het organiserend ComitĂŠ o.1.v . Piet v. Herpen verdient alle lof voor de perfecte verzorging, programmaboekje, van decor, attributen, inrichting van toneel en zitplaatsen, tribune, kaartverkoop ontvangst, enz. alle details waren tot in de puntjes afgewerkt. Alle bezoekenden hebben echt een onvergetelijke avond gehad. We horen ook, dat alle medewerkenden traantjes moesten wegpinken om het einde. Ze kunnen nog niet gelo8

ven, dat het voorbij is. Gelukkig was er na afloop veel troost in de SCHANS. Nogmaals een groots PROFICIAT aan Martijn, de staf, de acteurs, orkest, zangkoor en de gehele organisatie. Gelukkig komt er een D.VD. uit; dat wordt dus nagenieten. Ons Monument de Parochiekerk krijgt door dit alles terecht nog meer waardering en aandacht. In Torenklanken lazen wij een leuke aprilgrap omtrent het Kattepadje, de krant wilde ons verder allemaal persoonlijk een Website aansmeren met D.N.A.-profiel en al, we konden maar lukraak bouwen op de Piekenhoef en we wachtten tevergeefs op de uitzending van Mission Impossible 3. HA-HA-HA. Het was toch al bij al maar magertjes. De Stamtafel moet volgend jaar toch maar eens, de kat de bel aanbinden, en een goeie grap bedenken. In het Oude Klooster werd het koperen jubileum van diaken Wim van Herwijnen Bewierookt. Er was veel aandacht voor zijn goede inzet, dat werd onderstreept door een druk bezochte receptie. Ook vernamen we met veel genoegen, dat het POP- of ROCK-feest weer broeiieert en dit jaar doorgaat, met als thema ~WATER~ en zich zal afspelen rond de WielBredeweg-Broekstraat. De politieke partijen werkten ondergronds. We vermoeden wel, dat dezelfde coalitie uit de hoed wordt getoverd . Op 4 april j .1. werd er "klare WIJN "geschonken in een openbaar debat. Dus C.D.A. met Dorps belangen en de VP.M. gaan regeren. Wethouders worden: R. v.d Ven en J. Meulenpas en een nog onbekende parttime wethouder namens de VP.M. Onze wens wordt vervuld. Daar drinken maar vast op. PROOST!! Van de Geffense drugsproblemen horen we niets meer. Waar blijft de ouderenwerkgroep! De politieke partijen hebben even geen tijd en de burgemeester zit ook in een soort vacuĂźm. Op 20 mei a.s. 14.30 uur wordt het IVO van DINTHERPAD geopend. Er is hard gewerkt door Brabants landschap. De schooljeugd zorgde voor veel aanplant. Vrij willigers van de werkgroep Maasdonks Landschapsbelang hebben hard gewerkt, deze keer aangevuld met vrijwilligers van de VP.M gesterkt door snert van voorzitter Antoon Romme. Er zijn tientallen veelsoortige bomen aangeplant en 4500 stuks struikgewas met kikkerpoel. Het wordt een bewonderenswaardig, avontuurlijk, en vol afwisselende natuur omgeven wandelgebied van 5 1/2 km. Er komen 7 verschillende verzen op 7 zeer grote 'zwerfkeien' uit 7 bijzonder mooie gedichten van Ivo van Dinther op bronzen platen. Het wordt er aangenaam toeven. Aan de totale inrichting wordt nog gewerkt. Er komen nog bewegwijzeringen, en informatieborden. Onze dorpspomper komt telkens als een modderfiguur naar de stamtafel. Hij wijt het aan de hobbelende, moddervette, kuilende, sopzuigende bermen langs de Gement. Er is meer verkeer dan je vermoedt richting Oss. Zijn auto is dan ook een modderschuit. De grootste ga-


ten worden soms door wat particulieren met bouwafval gevuld. De wandel-4-daagse 6 tot 9 juni, wordt dit jaar georganiseerd door stichting Rottenrijk en zal wat meer ludieke elementen tellen. De muziekschool Maasdonk heeft een zeer loflijk initiatief genomen om een jeugdorkest op te richten, waaraan iedereen, die een instrument bespeelt kan deelnemen en niemand minder dan Rob van Reijmersdal zal dit gaan leiden. Fantastisch toch voor onze jeugd. Wij leggen ons neer bij het feit, dat we op 29 april al Koninginnedag moeten vieren, maar wel onder protest tegen de protestanten. De stamtafel gaat nog eens discussiëren over de samenstelling van het politieke spectrum in Maasdonk met de stelling: Alleen landelijke partijen in Maasdonk kunnen goed functioneren en dorpspartijen zijn teveel kerngebonden en zijn een gevaar voor het algemeen belang en werken particularisme en pietluttigheid in de hand. Er komt nog een bloemenwinkel bij op het Dorpsplein. Dus neem vaker een bloemetje in huis. Geffen krijgt zo nog naam als bloemendorp. De drogisterij is helaas weg. Er komt een Kruidvat. Van stamtafel 237. Voor op- en of aann1erkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel weer in café Govers op 23 april van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. GEZELLIG, PITTIG, ACTUEEL. Ook U bent WELKOM.

NOODKREET! Afgelopen week lijkt het wel of er oorlog is uit gebroken. Mensen worden tegen elkaar opgezet en uitgespeeld. Vrijheid van meningsuiting wordt de kop ingedrukt, sommigen van ons krijgen zwijgplicht opgelegd. Ik heb het niet over Afghanistan maar over Geffen! Het gaat hier over onze scholen. Elke school heeft zijn goede en minder goede kanten, leuke kinderen en leuke teams. Tot iemand van Primair (het schoolbestuur) bedenkt dat een fusie een leuke uitdaging is voor zijn carrière. De ene school vindt het prima en wacht af wat er komen gaat, de andere school wil graag eerst wat meer informatie hebben. Jammer dat dit nog al moeilijk blijkt, want een beter antwoord vanuit Primair dan; "wij hebben uw brief ontvangen." is er niet. Duidelijke argumenten voor een fusie laten tot op de dag van vandaag op zich wachten. De directeur van de Mariaschool wordt een 'gecreëerde functie binnen primair' aangeboden, de adjunct directeur moet voorstander van fusie worden, zoniet dan zouden er sancties volgen, daarom heeft deze zijn functie neergelegd. Er volgt een bezoek aan de geschillen commissie (waar MR in het gelijk gesteld werd), maar nog komen er geen antwoorden van Primair. Aanstellen van Interim directeur dhr. Hoekstra gaf helaas ook geen resultaat. Orµdat

de fusie er kost wat kost moet komen, wordt de Medezeggenschap Raad nagenoeg monddood gemaakt, dit door in een nieuw reglement een aantal bevoegd heden af te nemen en krijgt het volledige team van de Mariaschool een zwijgplicht opgelegd! Het bestuur praat over heel veel dingen, maar nooit iets over onze kinderen of over onze leerkrachten. Het enige wat tot nu toe definitief is, is dat er na fusie in de nieuwe klassen 60 leerlingen komen! Op simpele vragen als; waarom fusie, of wat word het school concept, wat is onze inspraak, komt geen antwoord. Nee, er komt wel zwijgplicht, en van de MR wordt verwacht dat er niets naar buiten wordt gebracht. Vervolgens wordt er wel door Primair een brief verstuurd waarin niet alleen veel onwaarheden staan, maar ook de MR en het team van de Mariaschool flink de grond in worden gestampt. Wat er niet in deze brief staat waren de argumenten voor een fusie! Maar de MR strijd dapper door. En wel op een correcte manier! Naar aanleiding van deze brief was er een informatie avond. Maar helaas is ook daar weer, wie het hardst roept krijgt het woord. Een groep ouders die naar mijn bescheiden mening allemaal met een dubbele pet op binnen zit heeft constant het hoogste woord, waardoor mensen die netjes hun arm opsteken en niet zo gemakkelijk in het openbaar spreken bijna geen kans krijgen om te reageren. Er was nagenoeg alleen maar laitiek en stennis makerij . Volgens deze groep ouders moest er gestemd worden, dit terwijl er meerdere malen duidelijk gezegd werd dat het een informatie avond was. Helaas heb ik die ouders niet één keer gehoord over de zorg voor hun kinderen. Het is gemakkelijker om mensen aan te vallen en kritiek te geven, dan je nek uit te steken en de kar daadwerkelijk te trekken. De boodschap van die avond; "We kunnen niet instemmen met fusie als we niet weten wat die fusie inhoud." is dan ook niet echt duidelijk over gekomen. Hoe moeten we nu verder? Hoe lang houden het team en de MR dit nog vol? Zijn wij als ouders/verzorgers niet verplicht, om achter deze mensen te staan die de uiteindelijke zorg voor onze kinderen dragen en naar eer en geweten het beste met ze voor hebben. Er is geen goede of slechte school, en als die fusie school er komt dan zullen we er samen het beste van maken. Wat er hier nu gebeurt heeft niets meer te maken met wel of geen fusie. Waar het uiteindelijk om gaat valt in het niet. Ik wil mezelfliever geen verontruste ouder noemen, maar een oprecht bezorgde moeder, die graag een school wil met goed onderwijs, met leerkrachten die plezier hebben in hun werk, zodat mijn kinderen met plezier naar school blijven gaan. Arianne van Haaren 9


MUZIEKGROEP OVATION IN HET ZILVER Reünie onderdeel van feestprogramma Muziekgroep Ovation viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Begonnen als gitaarclub, stelde de groep in de loop der tijd het repertoire bij en volgde de trends van nieuwe muziekrichtingen. Dat deed niets af aan de doelstelling die vanaf het begin gold: goede muziek maken in een gezellige onderlinge sfeer. Ovation viert dit jubileum met een uitgebreid programma op zaterdag 17 juni 2006 in De Kentering in Rosmalen. Reünie Ovation wil haar jubileum graag vieren met zoveel mogelijk oud-leden en andere muziekliefhebbers. In het feestprogramma is plaats voor het ophalen van herinne1ingen. De organisatoren zien dan ook graag veel reacties van oud-leden tegemoet om zich te melden voor de reünie die deel uitmaakt van de groots opgezette feestavond. Omdat niet alle oud-leden deze oproep zullen lezen, vraagt de organisatie om uw medewerking voor het doorgeven van namen van oud-leden. Ovation vraagt oudleden om snel te reageren via www.ovationlivemusic.nl, of te bellen met Susan Coppens, telefoonnummer 0735217932 of Astrid Megens, telefoonnummer 0735324122.

Ovation met Albert West Ovation brengt een deel van haar repertoire ten gehore en speelt enkele nummers samen met Albert West. Een heuse 80 's-party zorgt voor een wel heel bijzondere afsluiting. Behalve voor de oud-leden is de avond ook toegankelijk voor iedereen die van muziek houdt. Voor vijf euro heb je een kaartje die alvast te reserveren zijn via het emailadres info@ovationlivemusic.nl. U kunt ook bellen met 073 -6417984 of 06-53793146.

SENIOREN CURSUS COMPUTERGEBRUIK In de beginnerscursus Introductie PC-gebruik maakt u kemlis met de meest gebruikte mogelijkheden van de computer. Een aantal basisbegrippen worden uitgelegd en er kan geoefend worden met de muis en het toetsenbord. Verder wordt er aandacht besteed aan het besturingssysteem, tekenen, en tekstverwerken. We kijken ook even op het internet. Na deze cursus kunt u eventueel verder gaan met een specifieke computercursus. De cursussen gaan weer van start vanaf 24 april in het Anton Jurgenshuis in Oss, 't Oude Klooster in Geffen en in de Openbare Bibliotheek in Schaijk. Acht wekelijkse lessen van twee uur m.u.v. de meivakantie. Kosten € 63,50. Aanmelding RIGOM tel. (0412) 653240.

NERGENS BETER NERGENS COMPLETER

MEGA ACTIE!!!

PASEN

In April, mei en Juni!!

1een 2e paasdag:

5 gangen super grand buffet€ 16,50!!!

PAASBRUNCH vanaf 11 uur PAASDINER vanaf 16 uur

Vr t/m Zo vanaf 17.00 uur & alle feestdagen! € 16,50 brunch of diner Carpaccio van vis of vlees 3 huisgemaakte soepen met stokbrood & kruidenboter * vele vissoorten en salades * 3 warme keukens o.a . Thaise wok & Franse bakplaat * Grand Dessertbuffet *

*

Geniet van onze heerlijke buffetten! Ook op MOEDERDAG, VADERDAG, HEMELVAART en PINKSTEREN hebben wij heerlijke BRUNCHES en DINERS!!

Ook voor bruiloften, koffietafels, feesten en partijen bent U bij ons aan het juiste adres! Tegenover de kerk Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen - 073-5341320 - www.deschansgeffen.nl 10


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, V1iertwijksestraat 3 8 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

TROMBONE KWIJT! Hallo. Wie kan mij helpen met het terugvinden van mijn trombone? Het gaat om een goudkleurig instrument met drie ventieltoetsen in een grote zwarte koffer. Ik ben het instrument kwijtgeraakt na een optreden van Ut gu Vals en een aantal Pompzwengels in de Kentering in Rosmalen. Dat was in het weekend van 18 en 19 maart. Na afloop zijn we met de bus afgezet bij de Gouden Leeuw in Geffen. Het instrument is vervolgens in het cafĂŠ achtergebleven, maar bleek na een paar dagen verdwenen. Als iemand weet waar dit instrument is gebleven, dan zou ik dat graag horen. Het kost best veel om de trombone te vervangen, terwijl het verdwenen instrument nauwelijks van waarde is voor de tweedehands markt. De kelk is namelijk gedeukt. pvanerp222@hotmail.com of 06-285 83 800

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: PC.J. Boelens Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Alvast bedankt, Peter van Erp

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 april (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Riolering of afvoer verstopt!? Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk.

Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

Multi bouwservice J. van den Heuvel Doctor Poelsstraat 4 5386 BW Geffen

Tel.: 06 - 51 52 72 32 Fax: 073 - 534 15 21 11


Nu met aantrekkelijke insta Pbon us

Rabobank


ONZE HELD

NOOIT GEDACHT 6 IN HET NIEUW

Ik wil even de aandacht voor het volgende voorval wat gebeurde op dinsdagavond bij de spoorwegovergang in Geffen.

Nooit Gedacht 6 werd onlangs helemaal in het nieuw gestoken door hoofdsponsors Café Boetje, RVS Verzekeringen Werner Hulshof en Ster Videotheekautomaat Geffen. Het trotse zesde seniorenelftal kreeg niet alleen de nieuwste shirtjes (met reclame op voor- en achterzijde), maar ook nieuwe wedstrijdbroeken (als enige team van Nooit Gedacht met reclame op de achterzijde) en sokken in de clubkleuren. Op zondag 2 april ging het elftal op de foto met de drie sponsors, die met een mooie bos bloemen als .----......,-"=""'-=----:':":'"-....-~- - -.... bedankje het zesde elftal vervolgens met 9-0 zagen wmnen van Margriet.

Mijn collega Marcel van Dinther kwam op de fiets terug van zijn werk uit Nistelrode om omstreeks 10 uur 's avonds waar hij over de spoorwegovergang fietste en daar een nogal wat verstrooide vrouw bij de overgang zag staan. Op het moment dat hij de overgang over is hoort hij dat er een trein aankomt en heeft hij een vreemd voorgevoel wat er gaat gebeuren, waarop hij besluit om te draaien en toch eens te gaan kijken. Dan treft hij deze vrouw aan midden op het spoor terwijl de trein in aantocht is en trekt deze persoon nog net op tijd van het spoor af. De conducteur heeft het voorval ook gezien en heeft de trein gesopt waarna er nog een aantal mensen bijkomen, die de verwarde vrouw mee vasthouden, terwijl ook de politie wordt ingelicht. Aangezien er al een aantal mensen zijn gearriveerd, besluit Marcel maar naar huis te fietsen, want zoals hij vanochtend zij, hij had geen licht op zijn fiets en anders kreeg hij daar weer gezeur over. Ik vind (collega van Marcel) dit een heldendaad. Jorg Blankers

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween

DE NIJVERE HANDEN Op zondag 2 april jl. hield Handwerkclub "De Nijvere Handen" weer haar jaarlijkse verkooptentoonstelling. Het was een gezellige ochtend met veel bezoek en belangstelling. De uitslag van de loterij was als volgt: le prijs : 437 hoedje 2e prijs: 417 geborduurd kleedje 3e prijs : 753 schort 4e prijs : 505 vaasje 5e prijs: 721 kussen De le prijs (hoedje) is nog niet door de winnaar opgehaald. Dit kan op maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur in 't Oude Klooster. Het aantal eieren in de mand bedroeg: 66. Het juiste aantal was door 4 personen geraden. Na loting mocht Marijke van Galen de mand mee naar huis nemen. Ook namens ziekencomité De Schakel willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor het bezoek. Tot ziens, misschien op maandagmiddag in 't Oude Klooster (voor 55+'ers) of tot het volgend jaar op onze verkoopochtend.

• Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van ezonde en

uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37

?

Maak dan een lichaams-

en GRATIS

JOLANDA STAAL Tel. 073-5 22942 of 06-53163791 13


Nederlandse vrienden

van

Hartstichting de

hartstichting

NATIONALE HARTWEEK (16 t/m 22 april 2006)

melden bij: Vrienden van de Hartstichting comité Geffen, Rinie van den Berg Molenstraat 22, Geffen, tel.or. 073 632 1204 Kees Jongeneelen Elzendreef 34, Geffen, tel.or. 073 532 1146

Elk jaar organiseren de Vrienden van de Hartstichting in het hele land de huis-aan-huis collecte tijdens de Nationale Hartweek. Deze vrijwilligers helpen de Hartstichting de bestrijding van hart- en vaatziekten mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk! Het werk van de Nederlandse Hartstichting De Nederlandse Hartstichting strijdt al meer dan 40 jaar tegen hart- en vaatziekten. Gelukkig kunnen door deze inspanningen steeds meer levens worden gered. Zo zorgt de Hartstichting ervoor dat veel Nederlanders leren reanimeren. En investeert zij in wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van patiëntenzorg en voorlichting over een gezonde leefstijl. Wij willen dit werk graag voortzetten om nog meer levens te redden. Maar dat kan alleen, als u ons blijft steunen. Want de Nederlandse Hartstichting is volledig afhankelijk van giften uit de samenleving.

Wie nog nooit voor de Hartstichting heeft gecollecteerd en het werk van de Hartstichting ondersteunt kan zich

hallo jongens en meisjes, Ook dit jaar gaan wij weer een spetterende jeugdvakantieweek organiseren. Het thema zal zijn: ONDERWATERWERELD. We hebben de week gepland van 7 t/m 11 augustus. De voorinschrijvingen vinden plaats bij café Boetje Op woensdag 17 mei van 19.00 tot 21.00 uur. En donderdag 18 mei van 19.00 tot 21.00 uur. Natuurlijk krijgen jullie via school nog het informatieboekje met daarin het inschrijfformulier. Dus graag tot dan. bestuur jeugdvakantiewerk Geffen

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens.nl www. vanschijndelkeukens. nl

Openingstijden van onze showroom zijn:

Maandag t/m Donderdag

van 9.00-17.30 uur

Vrijdag

van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

Zaterdag

0

Arclinea

tecnologia c ea11Va

14

10 schüller. KUCHEN-

CITY LINE® K E U K E N S


-~.-~~·~-('.~~~;>;;~ ~-~_--::.-.. -

DORPSTRAAT 20A

GEFFEN Tel - Fax: 073 - 532 49 57 E-mail: dolce-vita@home.nl

0 PEN IN GSTIJ DEN:

= ! •:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

boló&::iJJJ1+~ B1..0EMBINDERIJ & WOONDE(ORATIE

13.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 -

18.00 18.00 18.00 18.00 19.00 18.00

uur uur uur uur uur uur

Wij pauzeren van 12.15 - 13.1 5 uur

Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend . Donders Uitvaartverzorging

§}<MUWT,s

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. ~~E,t

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

;il ~ ~

~~!!'l!!J!.iY.,oruJF

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

..,

i1 " (f

'IT. EN Al~~

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden . ' Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden. Tel 073 532 34 69 Renovatie projecten. 1 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. Spuitwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info@rommeafbouw.nl

-Gi- LEVIX AUTOMATISERING

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

[::) GEFFEN & OSS

t:/J

Hardware - Software

~

Netwerken - supplies

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet.nl Heestersew eg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Reparaties - virus/spyware verwijderen

RI.JVVIELEN

o . a . Gaze ll e _ _ _ _ _ _ _ __

Internet - Webhosting - ADSL

LEVIX GEFFEN

DORPSTRAAT 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.NL AUTOMATISl:RING

LEVIX OSS WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 OSS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.NL - INFO@LEVIX.NL

TANKSTATION TAXI = ~ ~::{~ervoo r zie kenfon ds

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13


VAN 2 GROTE MEIDEN, TOT 2 KLEINE BRUGSMURFEN. Het eerste deel. Roos en Nina, twee meiden op de basisschool, groep 8

'Nien, Nien! Wat heb jij voor cito-uitslag? Roept Roos door de klas heen. Nina blijft op haar plaats zitten. Roos loopt naar haar toe. "Wat is er... ? Wat heb je voor uitslag?' Vraagt Roos bezorgd. 'Ik heb ... 549 ' . Zegt Nina. 'Ja! Hallo! Dan ben je toch niet zo bedroeft ... ! Weetje hoe goed!' Roept Roos bewonderend. 'Pfff. .. nou gaat Joost me weer uitschelden voor stuud...' 'Boei ...' 'En??? Wat heb jij???' Joost komt op de tafel van Nina hangen en kijkt Roos vragend aan. 'Hoi Joost, gezellig dat je er ook even bij komst staan... En dat je door mijn zin heen praat. 'Voegt ze er meteen aan toe, en ze draait haar hoofd van hem weg. 'Ha, die Roos! Nou wat heb je?'Vraagt hij en hij stompt Roos in haar zij. Boos kijkt Roos hem aan. 'Blijf van me af, engerd!' Roept ze en ze schopt hem tegen zijn scheen. Joost hinkelt weg. ' Oh, ja! Ik heb 531 Joost!' Zegt ze en ze steekt haar tong uit. Nina kijkt naar haar cito-uitslag. 'Wouw! Hij heeft niets gevraagd'. Zegt ze en ze glimlacht. ' Ja, dames en heren! We gaan het bespreken, we beginnen bij Karien en omstebeurt zeg je wat voor punt je hebt. Karien zeg het maar eens ' . Zegt de meester terwijl hij in zijn handen klapt. '533, meester!' Zegt Karien trots. De meester steekt zijn duim op. 'Meikey Mike?' '540, meester'. 'Knap! Volgende!' ' 528' ' 532 ' '523 ' '539! ' 'Heel goed allemaal! Oké, Roos?' '531 !!!'Roept ze heel blij . 'Rustig maar, goed hoor'. Zegt de meester kalmerend. Er komen nog een paar kinderen aan de beurt.Dan komen ze bij Nina. 'Nou Nina, laat jouw score maar eens horen aan de kinderen!' '5 ... 5 .. .549, meester...' zegt Nina voorzichtig.Een paar kinderen beginnen te joelen. 'STUUDJE! !!' schreeuwt Joost door de klas.Heel veel kinderen beginnen hard te lachen. Roos probeert te roepen dat ze tenminste goed kan leren. Maar het lukt niet

B&A verzorgt uw periodieke financiële

bedrljfsadministratte - B&A ondersteunt (tijdelijk) uw administratie

bij achterstand of drukke periodes · B&A adviseert bedrijven bij het opzetten van

een financiële administratie WlJ werken met een zeer scherp tarter. Vraag vrijblijvend een offerte aan en u zult het verschil direct merken... B&A Administratiekantoor Geffen Molen~traat 2S 5386 AA Golfen

16

Telefoon (073} 53'2SS36 Mobiel (06} 51095114

Internet: www.ba-administratie.nl E-mail.info@ba-adminbtratie.nl

want het is een drukte in de klas, iedereen schreeuwt naar Nina dat ze een stuud, nerd, of stuudje is. Als het eindelijk stil is, door de meester geregeld, is Joost aan de beurt. '517, mees .. .' 'Nou, nou, dan hoef je Nina niet uit te schelden hoor! Ze kan gewoon goed leren! En daar moet ze trots op kunnen zijn, en niet voor hoeven schamen. En trouwens, goed gedaan, je cito score" zegt de meester. Ondertussen zit Nina voor zich uit te staren. Roos rent naar haar toe. De meester heeft Joost over gehaald om zijn excuses aan te bieden aan Nina. Mikey Mike, een goede buurjongen van Nina komt ook naar haar toe gelopen. De meester kijkt tevreden toe en laat ze maar even. Dan komt er een klassenouder naar binnen. De moeder van Mikey Mike. De buurvrouw van Nina. 'En? Allemaal blij met de cito-uitslag?' Vraagt ze lachend. ' JAAAAAA!' Schreeuwt iedereen, en Joost natuurlijk het hardst.'lk kom even foto's maken van jullie blije gezichten'. Zegt de moeder van Mikey Mike en ze knipoogt naar Nina. Nina lacht. Toch is ze wel blij . En over twee maanden naar de middelbare! 'Ja jullie, Mike, Nien, Roos! Oh ja Joost j ij ook erbij! Meneer Simons, wilt U er ook bij gaan staan?' zegt de moeder van Mikey Mike. Ze poseren voor de foto . KLIK! 'Top! ' roepen de andere kinderen die de foto hebben gezien. Nina, Roos en Mikey Mike glimlachen bescheiden, maar Joost trekt een Big smile. Opeens wordt de deur open gerukt. De kinderen, Mikey Mike's moeder en de meester kijken verbaast op. Huh! Wie is ... Wie is DAT!!! ("'-"'- W 1 ~

Volgende keer het Vervolg!!! Temmie van Uden(12) + Lisa van Erp (11)

~ "' '..,;;;·"

1J~. ,..,.,__.

'

~"'~.-·'_::;

,!!_.

1~

/61~,; '" l:--

'+/

,.'; l e.~ r l

6e..

TOREN"KLANKJE" "Schoolstrijd ... !" Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

@

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 5320744 Kraaijeven 3 fax 073 - 5320745 5386 LH Geffen 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl


oog voor detail en gevoel voor perfectie J'-

C1000.

Van alle markten

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Jo_v o' perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle facetten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T. 073 532 34 00

ERNIS

_,,Jj schilderwerken

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

C1000 van Herpen

Oss

Geffen

0412- 622213

073 - 5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

. ..d 0 pernngst1J en: Ma t/m do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*VERF

*TUI N- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338

~ j

Bo u e ov Bouwen op uertro wen ver rouwen

~

INSTALLATIETECHNIEK

■ ■ ■ ■

~GLOUDEMANS BV

ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Broeksrraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER

De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


BILJARTWEDSTRIJD DOK TEGEN "HET BERGJE" OP 22 MAART J.L.

Johnny namens alle deelnemers hartelijk dank. Volgend jaar doen we het nog eens dunnetjes over.

Naam

Afz. Een vroom kloosterling

Brt. Car. H.S. Gem. Pnt. Tegenstander Brt. Car. H.S. Gem. Pnt.

H . Swanenberg 23 H. v.d. Boogaard H. van Rijn 23 H. v.d. Boogaard P. van Herpen 33 H. v. Orsouw J. Vos 17 F. Jansen L. Ruijs 29 J.v.d. Heijden A. Kappen 31 W. Heurkens jr. A. Wolf 23 J.v.d. Heijden 28 B. Damen W. v. Griensven W. Schuurmans 24 A. Bronsema W. Heijmans 22 G .v. Niftrik J. van Wanrooij 31 W. v. Griensven W. van Druenen 22 A. Bronsema J. van Venrooij 33 W. Heurkens jr. W. Heurkens sr. 22 F. Jansen B. van der heijden 25 St. Leijten G .van de Rijt 27 H. v. Orsouw J. v.d. Elzen 25 B.v.d. Elzen J. van Dijk 14 J. Dortmans G .v.d. Heijden 19 H. v. Grinsven

43 23 32 23 55 33 68 17 26 29 52 31 31 23 54 28 26 24 25 22 55 31 48 22 41 33 50 22 68 25 55 27 45 25 70 14 40 19

6

29 7 35 7 34 15 28 5 31 13 39 6 17 8 35 6 35 5 37 13 34 8 35

6 39 8 54 10

53 11

16 7 49 16 75 10 13

1.86 5 1.39 7 1.66 4 4.00 6 0.89 4 1.67 6 1.34 4 1.92 5 1.08 5 1.13 5 1.77 7 2.18 9 1.24 5 2.27 8 2 .72 11 2.03 4 1.80

"GOEDE VRIJDAG NU"

10

1.26 8 8 1.52 10 9

1.03 10 1.64 7 1.06 9 1.25

10 5 10 10

10

0.73 5 9 1.25 10 9

1.45 10 7 1.68 10 9 10

Op deze avond is iedereen is van harte welkom!

10 10

~ DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS . . , _

Jl

B. de Kinderen v.o.f.

Jl

D'n Ham 1, Geffen. Tel 073 532 55 51

9

Openingstijden:

Ma t/m Vr

13.00 u tot 19.00 u

Zaterdag

8.30 u tot 17.00 u

4

10

6

1.96 9

5.00 18 2.10 3

10 5.35 7 10 0.68 4

Ondanks dat DOK 9 wedstrijden won en "het Bergje" er 10 in winst wist om te zetten, kwam de overwinning toch bij de senioren terecht. De eindstand kwam uit op 172 om 160 in het nadeel van "het Bergje". Het belangrijkste van deze biljartontmoeting was toch wel weer de gezelligheid die op deze avond de boventoon voerde. Ook John van Berg, kastelein en chef-kok van "het Bergje" pakte wederom royaal uit met zijn hollandse nieuwe, 1e klas gehaktballen en enige schalen koude schotel, geweldige kwaliteit. 18

Sinds een aantal jaar wordt in de O.L.V van de Rozenkrans Kerk te Vinkel een Goede Vrijdagviering georganiseerd door jongeren uit Maasdonk. De kruisweg van Jezus staat bol van de actuele onderwerpen die nog steeds deel uitmaken van de belevingswereld van jongeren zoals zinloos geweld, pijn, verdriet, liefde en pesten. De kruisweg geeft daardoor veel handvaten voor een vertaling naar heden. Het programma wordt, op basis van een vooropgesteld thema, samengesteld door degenen die het uitvoeren. De jongeren zoeken samen naar ideeĂŤn, ze brainstormen, zoeken muziek uit die past bij de statie (o.a. The Beatels, de Dijk) en schrijven de teksten voor de viering. Het thema van dit jaar: "DROMEN"! Iedereen heeft zijn eigendroom ...

10

1.09 8 1.59 8 1.18 8 2.45 10 2.12 10 0.59

Uitnodiging Een alternatieve viering van Goede Vrijdag aan de vooravond van Pasen. Vrijdag 14 april, 21.00 uur in de O.L.V. van de Rozenkrans Kerk te Vinkel.

GOEDE VRIJDAG 14 april open van 9.30 tot 14.30 u. PAASZATERDAG 15 april gewoon open van 8.30 tot 17 .00 u. KONINGINNEDAG zat 29 april de gehele dag gesloten. Tuinliefhebbers de pootaardappelen zijn weer binnen, ook kunt U bij ons terecht voor allerlei soorten potgrond, gedroogde koemest, kunstmest, groente en bloemenzaden. etc. etc. DaniĂŤlle, Anita & Bart.


• ",,

Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, Jeeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 532 47 95 E drukkerij@wihabo.nl • 1www.wihabo.nl

www.schoonheidssalonar,ine.nl

• • Met een cadeaubon kom Je pas echt mo01 voor de dag

Cespecialiseerd in:

• Exclusieve gezichts- en • Blendtherapeute lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen, buik, borsten, handen , voeten) • fxclusieve_ sier.ad van 13eauz11l en Bella Ragazza • Permanente Make-U)D n . .., Il, • Make-Up workshops

SCHOONHEIDSSALON

,•

drukkerijwihabo

t',\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Dit boekje geeft informatie over een uitvaa rtregeling. Tevens biedt het de mogelijkheid om wense n m.b.t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Bel: 0412-623173

Docfa laan 2, Stadsmortuarium Oss, te l: 04 12-623173 www. u itvaartverzorgingva nl ith .nl contact@u itvaartverzorgingvan I ith.nl

9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00

Za:

09.30 tot 16.00

...1~

'w,_vyw.riannem ode.: ·~

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Gera's Bloemdesign

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Voor al uw bloemwerk!

5347 JK Oss

Tel. 0412 - 62 22 91

Fax 0412 - 63 72 06

www.vdweteringtransport.nl INDIVIDUELE TRAINING • I\Jautilu§training • Cardiotraining

• Combinatie Nautllus-Cardio

GROEPSTRAINING

Openingslij

Ma Di: _Wo:

---

• Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance • Switching • Seniorentraining

MEDIS[HE FITNESS • Fy!!iiotraining • De Rugschool • Revalidatietraining • Reïntegr-atietraining

• Arrangementen op maat

Vr:

073-5324221

VAN LITH B.V.

INDIVIDUELE TRAINING

Gesloten

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

Uitvaartverzorg in g

Dommelstraat 47

Ma:

Di t/m Do:

Papendijk 12 •

5386 EC Geffen

Tel. (D73) 532 74 72 • Fax (D73) 532 65 75

13.00 9.0 0 9.00 9. 9


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13.00-13 .30, 15.30-17.00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13 .00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt leunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag) . Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13.0013.30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00-13 .00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie voor Maasdonk, Rosmalen, Berlicum e.o. spreekuur Kloosterstraat 3a Nuland, voor afspraak 073 5210764, dienstlijn 073 -5214853 , www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 20

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Stichting Maatschappelijk Werk Gemeente Maasdonk Geffen, Dorpsstraat 37, 5386 AL tel: 073 - 5321990 G. Wijnakker maan-/donderdag 09.00 - 10.00 uur Nuland, Kloosterstraat 3b, 5391 AB tel: 073 - 5321123 J. v.d. Berg woensdag 09.00 - 10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 07.20, 08 .20, 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17,20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 08.02, 09.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15 .02, 16.02, 17.02, 18.29 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09 .20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouden;nadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28 .

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Advertenties: Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat22, tel. (073) 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 5321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.