Torenklanken 2006 - nr 05

Page 1

44e jaargang I nummer s l maart 2006

redaktieadres: advertenties: sekretariaat: bank: druk: oplage:

n n

Veldstraat 13 Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13. telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 WiHaBo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HA..NDEN" Handwerkclub "De Tijvere Handen" houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 2 april a.s. in 't Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 tot 12.30 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien wat er het afgelopen jaar zoal gemaakt is. Zo vlak voor Pasen krij gt het vo01jaar natuurlijk alle aandacht. Ook zullen de mooie tafelkleden, schorten, slofjes en sokken. kussen en kaarten niet ontbreken.

min ton Federatie. Het toernooi zal worden gehouden in sporthal "de Geer" te Geffen. Op 22 april zullen de minioren, pupillen en junioren in actie komen. Zij zullen enkel, dubbel en mixed dubbel spelen. Er zal die dag gespeeld worden van 10.00 uur tot 18.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking. Op 23 april wordt door de senioren gespeeld in de klassen A, B en C met aansluitend de prijsuitreiking. Ook zij spelen enkel, dubbel en mix. Er wordt die dag gespeeld van 09.00 tot 18.00 uur. Badmintonclub Geffen nodigt jullie hierbij uit om naar het toernooi te komen kijken en vooral onze Maasdonkse spelers aan te komen moedigen en op deze manier kennis te maken met de badmintonsport.

ZIEKENCOMITÉ "DE SCHAKEL" TOT ZIENS OP 22 EN 23 APRIL 2006 ZiekencomitÊ "De Schakel 'houdt op deze ochtend weer een boekenmarkt van 2e hands boeken. De opbrengst van deze markt is bestemd Yoor een gezellige middag voor de zieken en ouderen van Geffen.

1

Kom gezellig even een kopje koffie drinken en wellicht vindt u het boek ofkadootje waarna u op zoek bent.

MEPPE IN GEFFE

~

~ Op 22 en 23 april 2006 organiseren de Bossche Badminton Federatie en Badmintonclub Geffen het BBFtoernooi, het jaarlijkse toernooi van de Bossche Bad-

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 april (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl


Ja, dat doen

akelaard·

we allemaal!

Verzekeringen

l~~~J ~;;rr..:

Aan- / verkoop

~

Q • c1er1ng

Kromstraat 172 Oss ~ (0412) 65 06 79 info@geldengezin.nl

Geld Gezin

www.geldengezin.nl

z 2r- ,...__&_ _ __ IDESIIGN ONTWIERP~AAN ILIEG ONDIERH OUD-Rt NOVATl f Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Te l. : 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

®

A~;;~-;N@

MOTOR RIJSCHOOL

P. DE Kl]IEIN

..poo,z. UH, ~ ' " ~ Heegt erstraat 34, 5386 CP Geffen, Fax: (073) 5326381 Tel.: (073) 5324658, Aut otel.: (06) 53 184263

www.woonkrant.nl

~

a<le-en Adviesbureau bv

Erkend installateur

GEFFEN

C. V Gas - Water Service en onderhoudsabonnementen gastoestellen Ook voor het Energie certifi-

caat Papendijk 14b 5386 EC Geffen Telefoon (073) 532 03 33 Fax (073) 532 03 32 WWW.JA-RE.NL

Schijndel 6!lja;1<1111ll\kel l~ti1butl<1<111!11r41 ri)l!lpbè!UWt e fllll5Sl11, U t11ffill\"3110llS

uiitvan de

Alles vers uit eigen bakkerij Bakkerij Brands

Dorps traat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax : (073) 5322929

Van&

Bt>uwgl'Of>!>

BAdewwg'l 53a Cle!iè tol 0=22961 In. 073--S3l2232 ma. ansch "del-bouwqroepAI wv, .vanschljndel-lx>vwgr~p.nl


Parochie H eilige Maria Magdalena Geffen Parochie Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel. 073-5 32121 6 email: info@parochiegeffen. nl www.parochiegeffen .nl

"ONDER DE TOREN" BEREIKBAARHEID KAPELAAN GEELEN: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 De kapelaan heeft geen speciale spreekuren, u kunt naar de pastorie bellen en bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Donderdag is de vrije dag van de kapelaan. Voor uiterste spoed: kapelaan: tel. 06 - 53364310 E-mail kapelaan: kapelaan@parochiegeffen.nl E-mail diaken: diakenvanherwijnen@hotmail.com e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Internetsite parochie: www.parochiegeffen.nl WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11 .00 uur. LITURGISCHE KALENDER * dienst in de kapel + t.v. - uitzending naar huize Heegt

vr. 3 1-03 19.00 u * avondmis za. 01-04 19. 00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) zo. 02-04 09 .30 u - H .Mis mmv Gemengd Koor ma. 03-04 19.00 u * H.Mis mmv Dameskoor vr. 07-04 19.00 u * a\¡ondmis 1e vrijdag van de maand mmv Ouderenkoor za. 08-04 19.00 u Palmpa en-gezinsviering rnmv Kinderkoor en Studieorkest zo. 09-04 09.30 u + Palmzondag H .Mis mmv Gemengd Koor ma. 10-04 19.00 u * avondmis mmv Dameskoor do. 13-04 20.00 u Witte Donderdagviering mmv Gemengd Koor vr. 14-04 15.00 u Kruisweg mmv Fluitekruid 19.00 u Goede Vrijdagviering mrnv Gemengd Koor 21.00 u Goede Vrijdag Nu mmv jongeren (in Vinkel) za. 15-04 21.00 u Paaswake mmv Gemengd Koor PALMPASEN Op zaterdag 8 april is er om 19.00 uur een Gezinsviering. Alle kinderen mogen met een palmpaasstok naar de kerk

komen omdat we Palmpasen vieren. De palmpaasstok heeft de vorn1 van een kruis, dat duidt op het lijden van Jezus . De stok wordt versierd met groene takken: de intocht in Jeruzalem en het broodhaantje bovenop verwijst naar het kraaien van de haan uit het Lijdensverhaal: Petrus durft zijn band met Jezus niet te bekennen. Er komen ook lekkernijen aan de stok, die we weggeven om andere mensen blij te maken! We kunnen ook kinderen in Gambia blij maken met de inhoud van ons vastendoosje. Een bijdrage om een nieuwe school te bouwen voor hen! De MOV zal zorgen dat het geld goed terecht komt. Breng je vastendoosje mee naar de gezinsviering. Het kinderkoor zingt liederen en het studieorkest van WIK speelt mooie muziek! Kinderen en ouders zijn van harte welkom! In dit weekend worden er palmtakjes uitgedeeld. JUBILEUM DIAKEN WIM VAN HERWIJNEN Diaken Win1 van Herwijnen is op 25 maart 12 1/2-jaar diaken. In de viering van zaterdag 1 april (geen grap!) om 19.00 uur besteden we aandacht aan dit koperen jubileum! Na afloop van de viering is iedereen welkom in de bovenzaal van Het Oude Klooster om Wim te feliciteren, onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje fris! GREGORIAANS KOOR De volgende repetitie voor het zingen van Gregoriaanse gezangen wordt gehouden op dinsdag 4 april a.s. van 21.00 - 22.00 uur in de grote zaal van het parochiecentrum (Oude Klooster boven). MISINTENTIES: Opgave van misintenties : elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Op Goede Vrijdag is de viering om 19.00 uur in de kerk en is er geen viering in de kapel. Zondag 23 april is de H.Mis in Geffen om 11.00 uur en in Vinkel orn 09.30 uur! Vrijdag 2 juni is er geen viering in de kapel vanwege Vormseltoediening in de kerk. DOPEN Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen 3


Hepa Care Heval id atietechniel<

Hét adres voor al uw Turkse en Italiaanse gere chten! KLOOSTERSTRAAT l3 A

GEFFE N

S 073 53250 2 IZJ, 073 5320 , 21

Leiweg 2a

info@he a. nl

Geffen

s

WOENSDAG PIZZADAG! Alle pizza's€ 5,50

5386 l<R

VAN GENUGTEN ARCHITECTEN

~

~

Architectenbureau C o p p e n s d i j k 245 3 8 2 J T Vinkel

Sander van Lent Schilderwerken

Abelen traat 24 5386 GH Geffen

Telefoon 073-5322246 Telefax 073-5322639

Tel./Fax 073-53 25705

073-532 1220 Mob: 06-29076406

tel:

Voor Kleur, Kwaliteit & Vakmanschap !

info@vangenugtenarchitecten.nl

Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Lciwcg 2B 5386 l<R Geffen

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

Tel.: 0 73 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@ leewika.nl www.leewika .nl

LEEVVIKA

13.00 - 18.00 uur Gesloten

13 .00 13.00 10.00 1 0.00

- 18.00 - 20 .00 - 18.00 - 1 6.00

uur

uur uur uur

VAN DER DOELEN

Wilt u lagere maandlasten? Uw hypotheek oversluiten? * Samen met u bekijken wij, geheel vrijblijvend, of u al of niet uw huidige hypotheek moet aanpassen.

*

Zeer sch erpe rentetarieven.

* Inte n sieve persoonlijke begeleiding van begin tot h et e ind. WIJ BEMIDDELEN VOOR ALLE GROTE VERZEKERAARS, BOUWFONDSEN EN BANKEN. KLOOSTERSTRAAT 4 4 5386 AT GEFFE N TEL. 073 - 53255 10 FAX 073 - 5325560

Bel voor afspraak:

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN


van een doopviering kunt u bellen naar de pastorie 073 5321216. Uw naam wordt genoteerd en u wordt teruggebeld. De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen, of voor hen die elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage.

KIND ERCLUB Deze parochieactiviteit is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. In een plezierige sfeer maken de kinderen kennis met ons geloof. Er worden bijbelverhalen verteld, video's getoond, geknutseld en spellen gedaan. De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 3 april a.s. van 15.45 tot 17.00 uur in het patronaat van de pastorie. Als je iets meer wilt weten bel dan naar: Marian van Venrooy (5323468) of Nelly Bwire (5320418). PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE April: communiemap thuis: Hoofdstuk 11 doorlezen en opdrachten maken Woensdag 5 april: 13 .30 u. - 15.30 u.: uitleg hoofdstuk 11 door de kapelaan; palmpaasstok maken; video van het paasverhaal. Zaterdag 8 april: 19.00 uur Gezinsviering palmpasen. Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur Kruisweg uitgebeeld door kinderen. Tweede Paasdag: 09.30 uur Paasgezinsviering mmv Kinderkoor PROGRAMMA VORMSEL In de Goede Week: za. 8 april 19.00 u.: Palmpaasgezinsv1enng Goede Vrij dag om 15. 00 u. Kruisweg en om 21. 00 u. in Vinkel: Goede Vrijdag Nu door jongeren. Tweede Paasdag gezinsviering om 09.30 uur. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunt u opgeven bij: Patty van Nistelrooij, Jasmijn 5, 5386 ES Geffen. tel. 073-5326323 (na 18.00 uur) of via e-mail: jurgen.patty@home.nl Dit geldt voor mensen die in ons dorp wonen, of hier geboortig zijn maar elders wonen. ZIEKENCOMITE "DE SCHAKEL" Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens : 073 - 5324160. Het ziekencomité bezoekt de zieken namens de parochie, de kapelaan brengt een bezoek aan de zieken op verzoek van de zieke of zijn naaste familie. ALLEENGAANDENGROEPGEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in

de bovenzaal van Het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn daar van harte welkom; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het "samen tafelen". Als u daaraan wilt deelnemen, leunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 maart 2006: Corrie Savelkouls - den Brok, 58 jaar KERKBALANS 2006: Een kerk is heel wat waard, daar geef je voor! Doe mee aan de actie kerkbalans om onze parochie-activiteiten in stand te houden en om onze monumentale kerk te restaureren en te onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2006. Kijk ook op www.kerkbalans.nl GIFTEN voor het Lourdescomité: banlc rek. 11 58 16 135 voor de restauratie van de kerk: bank rek.: 11 58 15 236 DE RESTAURATIE-THERMOMETER staat op € 297.500,00. Dank u wel! KERKMUSEUM Elke laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 uur - 14.00 uur: behalve wanneer er op dat tijdstip een viering in de kerk is. U kunt ook een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283 DANKJEWEL Aangezien hij reeds boven de 80 jaar is, heeft Piet de Haas te kennen gegeven als actief parochiemedewerker te stoppen. Piet was een kerststal bouwer, een klusser (hij zat zelfs tot op hoge leeftijd nog op het dak van de kerk!), hij bezocht zieken en eenzamen en organiseerde voor hen prachtige boottochten. Tot op heden was hij senior acoliet bij de uitvaartdiensten. Samenwerken met Piet is - zoals u wellicht bekend is - een gezellige aangelegenheid: hij heeft veel humor, vertelt fantastische verhalen en is altijd opgeruimd! Dat alles zullen we missen in onze werkgroepen. We danken Piet voor zijn trouwe inzet voor onze parochie en wensen hem nog heel veel goede jaren toe, samen met Corrie. VAKANTIE TIP Zomerweken op de Zwanenhof De Zwanenhof, gelegen in het mooie Twente, verzorgt deze zomer weer 6 vakantieweken voor senioren. Er zijn excursies, bustochten, gezellige avondprogramma's en bezinnende bijeenkomsten rond het thema "Dwalen langs de grens". 5


Café - Zaal 't Haasje RELAXED OP WEG ?? -

voor bruiloften, partijen

autorijles gewoon of volgens de RIS-methode theorie (evt. privé-les)

en vergaderingen

îel.: 0 7 ~ 15 20

Iets voor jou ? Kijk dan snel op:

www. rijschool-vin kei. n 1

1

Of bel 06 - 51 64 82 78 Rob van Dijk Kastanjelaan 10 5382 KD Vinkel

www.cafezaalhethaasje.nl

van der Sangen

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

M"deKimlerenv.~ ft Bd'~ Geff~~f.Jl

Tuinhout

Ham 1, 5386 JA tel. 073-5325551

maandag t/m vrijdag zaterdag

At,

- Tuinhuisjes - Schuttingen - Speeltoestellen - Vlonders - Tuinmeubelen - Dierenverblijven - Accessoires Eventueel op maat gemaakt Ook uw adres voor al uw TUINHOUT

13.00 - 19.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Hanegraaf B.V. Geffen

f A.

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel . (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

maandag t/m vrijdag 8.30-1 8.00 uur. Zaterdag 8.30-16.00 uur Bosschebaan 53, Heesch (Achter restaurant "De Lucht") tel. 073-5321235 / 06-54375280 fax 073-5320138 www.vandersangentuinhout.nl

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE'S VOLGENS VCA-NORMEN

Cafétaria / Eetcafé

~

,

'T BERGJE V.O.F. onze kwaliteit is realiteit

~

Ook voor feesten, partijen en vergaderingen Veldstraat 14 Geffen Tel.: 073-5322531

Buro

• Trendy!

• Stijlvol. Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

Koppig! reat engths Te.: 073 - 532 0 05


Ouderen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen, die wordt verstrekt door de SKAN (Stichting Katholieke Noden). Er zijn 3 volle weken: 10 - 17 juni, 8 - 15 juli, 19 - 26 augustus: kosten € 445 ,00 (met subsidie € 345,00). Er zijn 2 midweken: 19 - 23 juni, 17 - 21 juli: kosten € 270,00 (€ 205,00). Ook is er één thematische zomer(mid)week voor wie zich meer wil verdiepen in het thema van 3 - 7 juli: kosten€ 270,00 (€ 205,00). De Zwanenhof is een ruim gebouw met alle comfort, gelegen in een prachtige tuin. Uiteraard goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn een- en tweepersoons kamers, voorzien van douche en toilet. De koks houden graag rekening met dieetwensen.

Loes van der Heijden (10 j .) bood toen alvast een voorproefje aan, in de vorm van een zelfgemaakte tekening met daarop de pastorie en de kerk. Gerard Gerrits kreeg de opdracht, een schilderstuk te vervaardigen en dat mocht Pieter Scheepers onlangs in ontvangst nemen. Pastoor Scheepers sprak zijn bewondering uit over het prachtige schilderwerk in olieverf: "Een mooi aandenken aan Geffen, waar ik zes jaar met veel plezier gewerkt heb; dit schilderij zal een ereplaats krijgen in de pastorie van Berkel. Overigens blijft het schilderwerk van Loes ook op een prominente plek in mijn huis hangen! "

Voor informatie en/of inlichtingen: Bezinningscentrum de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen. Tel. 074 - 2659525. E-mail: info@zwanenhof.nl Website: www.zwanenhof.nl

PAROCHIECADEAU Pastoor Scheepers werd bij zijn afscheid toegezegd, op een later tijdstip een aandenken aan Geffen als parochiecadeau te ontvangen.

Mega actie!!! DE BESTE BUFFETTEN IN SUPER AMBIANCE!!!

5 gangen Grand buffet € 16,50 pp Profiteer & Reserveer! Van

2 tot 200

personen!

Ook het juiste adres voor: Koffietafels, bruiloften, feesten en partijen Bel voor informatie en/of reservering: 073-5341320 Partycentrum Buffeterie De Schans

Kerkstraat 5a - 5386 AC Geffen - www.deschansgeffen.nl 7 _J


EFKES BUURTE MÈ ... Wim van Herwijnen (56 j.) en zijn vrouw Marika Het geloof loopt als een rode draad door zijn leven, van jongsaf aan ... Wim van Herwijnen werd geboren in Velddriel en zoals het meestal ging, in een-gelovig gezin, werden de jongens op 8-jarige leeftijd misdienaar. "Dat was het begin van een reeks van vrijwilligerstaken in onze parochie" vertelt Win1, "acoliet, koster, lektor, voorganger in gebeds-, woord- en communiediensten, lid van de dekenale werkgroep MOV en de dekenale vereniging, lid en vice-voorzitter van de parochievergadering. In de Bommelerwaard kenden we geen wereldheren en droegen de Fransiscanen altijd de H.Mis op. Dat sprak me aan; liturgie heeft me altijd getrokken". Wim ging na de lagere school naar de LTS om een vak te leren, waar hij zich uiteindelijk niet in thuis voelde; hij vervulde zijn militaire dienstplicht en kwam vervolgens in de detailhandel terecht waar hij onder andere bij V &D coördinerend verkoper werd, echter vanwege reorganisatie,verloor hij zijn baan. Een ander soort baan kwam op zijn weg: werk met een meer sociale kant, want als verkoper merkte hij dat er steeds minder tijd voor de klanten was. Wim ging werken bij de VBOK (De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind). Hij is momenteel coördinator vrijwilligerszaken. "Ook in deze tijd is er veel hulp nodig aan vrouwen en meisjes die ongewenst zwanger zijn; hulp na een abortus en/of (meerdere) miskramen; hulp ook aan jonge vaders bij b.v. tienerhuwelijken en we verzorgen preventieve voorlichting op scholen. Dat is de doelstelling van onze vereniging. Mijn taak is onze goed opgeleide vrijwilligers te begeleiden, zodat zij het werk aankunnen en er ook voldoening in vinden." Intussen had Wim de (weekend)opleiding tot diaken in het St. Janscentrum ' ontdekt'. "Bij Win1 heeft het altijd gekriebeld om naast zijn werk meer op geloofsgebied te kunnen doen" zegt Marika. Als je alle geledingen in de parochie hebt doorlopen, is het diakenschap een goed vervolg. We hebben er samen goed over gesproken en er zijn gesprekken geweest met de vicaris en de bisschop. Er worden ook bijeenkomsten georganiseerd voor de echtgenotes van de diakens. Na zijn diakenwijding op 25 september 1993 koos Wim er bewust voor om vier dagen te blijven werken en één dag als diaken te assisteren in een parochie. Wim is een parttime diaken, d.w.z. dat hij naast deze (overigens vrijwillige) taak, voor zijn eigen kostwinning moet zorgen. Hij vindt het jammer dat de parttime diakens in deze tijd van een priestertekort - niet kunnen doorstromen tot full time werkers ; ze zouden dan eerst nog een 6-jarige theologische oplei- """"'----"'8

ding moeten volgen. "Een parochie moet blijven" is Wim van mening. "Daar haal je de voeding vandaan, om geloofsontwikkeling en - groei te garanderen. De kerk is het middel om het geloof te beleven. Er zijn regels, maar we moeten blijven uitgaan van de mens!" Twaalf jaar geleden werd Wim gevraagd voor de parochies Geffen en Vinkel. "Dat gaf meteen iets vertrouwds" zegt Marika. "Allereerst is het fijn werken in een dorpsgemeenschap en bovendien kenden we pastoor Sp ijkers al: als vroegere dorpsgenoot kwam hij nog vaak in Velddriel." De taak van Wim is assisteren en op toerbeurt de preek verzorgen in de Eucharistieviering, voorgaan in gebedsen woord- en communievieringen, dopen, ziekenzegening toedienen, huwelijken voorbereiden en evt. sluiten, zieken bezoeken en communie rondbrengen. Door het uitoefenen van deze taken heeft hij met parochianen soms een hechtere band opgebouwd. "Ik zou graag het rouwverwerken bij nabestaanden wat meer uitdiepen in de parochies" vindt Wim. "Weliswaar vrijblijvend, in groepsverband of individueel. In zulke situaties breng je kerk dichterbij de mensen. Oog voor de mens is essentieel in het pastoraal functioneren. We kem1en tegenwoordig een overvloed aan t.v. - en radiogespreksprogramma 's, maar aan een luisterend oor in de praktijk van mens tot mens, is veel behoefte." Marika vindt datje echt wel kunt spreken van enige bezieling van haar man, als ze ziet met hoeveel overtuiging en liefde hij zijn taak vervult. "Ik ga dan ook niet zeuren dat de weekenden en feestdagen voor de parochie zijn! Ik ben zelf ook actief in onze parochie, dat scheelt natuurlijk." Diaken van Herwijnen komt bij sonunigen wat ' streng' over? "Ik ben inderdaad geen feestneus" beaamt Wim, "maar ik vervang dat woord streng liever door 'plechtig'. Ik hou van een waardige viering en probeer op bijeenkomsten de parochianen bewuste keuzes te ontlokken." Het werk in de parochies Vinkel en Geffen bevalt Wim


goed. "Ik kan veel zelf invullen." Marika heeft ook steeds meer mensen in deze dorpen leren kennen en waardevolle, vertrouwlijke momenten met hen gedeeld. "Ik vindt het fijn dat Wim diaken is, want dat is een verrijking van ons beider leven en dienstbaarheid is in deze tijd een groot goed!" Wim en Marika woonden voorheen op de pastorie in Velddriel en verhuisden onlangs naar de pastorie in Maren-Kessel. Uiteindelijk zullen ze toch wel een appartementje zoeken in deze omgeving, waarbij parochiewerk zeker een onderdeel van hun leven zal blijven. Ter gelegenheid van het koperen jubileum van Wim worden de parochianen uitgenodigd, om dit mee te vieren in de zaterdagavondviering van 1 april (geen grap!) om 19.00 um, met aansluitend koffie in de bovenzaal van Het Oude Klooster. Proficiat!

JANTJE BETON

De verkoop van het boek verloopt geheel naar wens van de carnavalsstichting. Van de Meulenreek: "Vooral na afloop van de Raop-avonden en in de aanloop naar de carnavalsdagen zijn veel exemplaren verkocht. Ook nu nog worden op de drie verkooppunten dagelijks boeken verkocht. Dat is ook niet vreemd, want een boek als deze mag eigenlijk niet ontbreken in een Geffense boekenkast" . Het unieke naslagwerk kan gekocht worden bij Lektuur- en Tabakshop Steenbergen, Bosch- Van Erp en Creativos Reclamebureau in Geffen. Van de Meulenreek: "De reacties van mensen die het boek gelezen hebben, zijn erg positief. Van veel mensen heb ik gehoord dat Ruud Verhagen er een prachtig naslagwerk van gemaakt heeft. Het boek is ook zeer geschikt als (verjaardags)cadeau. Sommigen hebben het boek alvast gekocht om het bij vader- of moederdag cadeau te doen. Een erg origineel cadeau, maar ik raad mensen wel aan om het boek tijdig te kopen. Het boek is in een beperkte oplage gedrukt en we zouden het jammer vinden als we mensen teleur moeten stellen."

Via deze weg wil Scouting Geffen graag iedereen van harte bedanken voor de gulle gift voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst van de collecte komt ten goede aan de collecterende vereniging. Scouting Geffen heeft hierdoor een flinke financiële bijdrage welke goed gebruikt kan worden om onze materialen te onderhouden en eventueel te vernieuwen. Dus nogmaals iedereen van harte bedankt.

Gymnastiek Vereniging

Heren, gestroomlijnd de zomer in? Scouting Geffen

BOEK '50 JAAR CARNAVAL IN GEFFEN' NOG BEPERKT TE KOOP Tijdens de premièreavond van Recht vur zunne Raop werd het unieke boek' 50 jaar carnaval in Geffen' officieel gepresenteerd. Het boek is gesclu·even door Ruud Verhagen en geeft een compleet overzicht van de Geffense carnavalsgeschiedenis. Het unieke naslagwerk telt in totaal 156 pagina's en wordt uitgegeven door Carnavalsstichting Rottenrijk. De verkoop van het boek verloopt voorspoedig; er is nog een beperkt aantal boeken te koop. "Naast veel leuke anekdotes en een verslag van de gebemtenissen per carnavalsjaar, zijn er in het boek ook veel historische feiten terug te vinden", vertelt grootvorst Gilbert van de Meulenreek. "Zo staan niet alleen alle winnaars van de optochten in het boek vermeld, maar ook alle deelnemers aan de carnavalsoptochten, alle prinsen en adjudanten, de deelnemers van Recht vur zunne Raop en het Raopliedfestival, winnaars van het Haasje Hangen en het Open Geffens Kampioenschap Biljartduiken." De tekst in het boek wordt bovendien visueel ondersteund door honderden foto's.

Kom dan op dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur naar: sporthal De Geer in Geffen. Onder deskundige leiding van: Ria van de Sanden worden alle spieren getraind. Lijkt het je iets kom dan 2 keer gratis mee gymmen en beslis dan of je blijvend lid wordt. Ook in onze jongens en meisjesgroepen vanaf 4 jaar zijn nog enkele plaatsen vrij . Bel voor informatie Elly Savelkouls tel.: 5323083 Bestuur G.VG.

/r, f-..... Hoveniersbedrijf

_ ,~ ,

R. van Heesch

rl -

:/ :R.vaBHeesch Elst l 0, S386 KB Geffen

• ontwerp . aanleg en onderhoud • renovatie

T 073 53a 03 08 F 073 532 .22 72 M 06 82 64 14 96

9


A.

l'.t

~

ROND DE DORPSPOMP .

De dorpspomper bericht, dat de Carnavalswagen van "Goed zat" zeer terecht een eerste prijs heeft gewonnen, een TOPPRESTATIE!! De dorpspomper dacht, dat "Goed Zat"te maken had met lekker beschonken. Maar hier betekent "Goed zat", dat het nooit goed genoeg is. En ... daar moet op gedronken worden. Het lijkt me zo: "GOED ZAT geschrivven" en uitgelegd. De opmerking had van doen met de gewenste Drooglegging door de burgemeester en dan kun je 'Goed Zat' toch geen te prijs geven. De gemeente-RAADSVERKIEZINGEN. De stamtafel had een keurige prognose gemaakt. De uitslag is door ons keurig voorspeld: C.D.A. 5 zetels, partij Dorpsbelangen 4 zetels, partij Maasdonk 4 zetels, de V.P.M. 2 zetels en Dorp Vinkel 1. Partij Dorpsbelangen maar amper goed voor 4 zetels, dat is een tegenvaller. Het C.D.A. , bevrijd van het Betsievan-Bakel-syndroom, weer terug naar 5 zetels, partij Maasdonk ruim 4 zetels en Jan v. Hoek met partij Vinke 1 kunnen we feliciteren met een heerlijke, ruim verdiende zetel. Hij brengt immers leven in de brouwerij. De vorming van een nieuwe coalitie is beslissend voor de voortzetting van veel ingezette zaken: Welke coalities zijn mogelijk. 1. C.D.A. en Dorpsbelangen, samen 9 zetels 2. C.D.A. en Partij Maasdonk, samen 9 zetels. 3. Dorps belangen met partij Maasdonk, samen 8 zetels, eventueel aangevuld met dorp Vinkel dan 9 zetels. 4. Wij gaan voor de door ons gedroomde coalitie en dat is. Het C.D.A. met Dorpsbelangen en de V.P.M. samen goed voor 11 zetels. Dat geeft immers een ruime meerderheid. Het programma van de vorige coalitie wordt dan met voortvarendheid voortgezet. Deze coalitie kan worden voortgezet met weer 3 wethouders, misschien 2 fulltime en voor de V.P.M. een parttimer. In de vorige periode is duidelijk bewezen, dat 3 wethouders een evenwichtig deel van B. en W. vormen en dat er een goede balans is in zo'n team. Op zondag 3 april a.s. is er nog een openbaar overleg. Dan kunnen de kiezers de resultaten vernemen. We hopen, dat er dan al een coalitie gevormd is. We vernemen dan de besluitvorming en de analyses der partijen en de visie op de toekomst van Maasdonk. Er zijn in Maasdonk nogal wat volmachtstemmen uitgebracht. Maar toch betrof het in bijna alle gevallen familieleden. Gemiddeld worden er 19% volmachtstemmen uitgebracht in Nederland. Maasdonk telt ongeveer 24%. Wel veel, maar er hangt 10

gelukkig geen luchtje aan. Een correct verloop en naar onze mening een terechte en goede uitslag. Er was ook nog gelegenheid om een enquête in te vullen over de klanttevredenheid van onze gemeente. Ook een manier om daar je stem te laten horen. Helaas is de uitslag van de vorige gelijksoortige enquête niet gepubliceerd. Ook was er geen ruimte om onze ambtenaren te kwalificeren. Er wordt nog gesproken over pietluttig gedoe, regelzucht, beperkte kwaliteit en inzet voor het uitwerken van plannen, vergunningen, programma's enz. De politieke partij en beloofden allemaal dat ze zich zouden inzetten voor een omslag bij de ambtenaren. De scheidende raadslieden lieten zich wonderlijk genoeg toch erg vriendelijk en loffelijk uit over de ambtenaren. Nou ja ieder denkt er het zijne van!!! De Burgemeester had de uitslag van de Maasdonkse verkiezingen tijdig gemeld bij TV -Brabant en bij de N.O.S. Helaas meldde de T.V. bij de sluiting rond middernacht, dat de uitslagen van de gemeenten Maasdonk en Drimmelen nog niet binnen waren. ( de WORTELziekte dus) Terecht was de Burgemeester boos en wij met hem. We rekenen nog op excuses. MAGDALENA de MUSICAL Het grootse evenement rond de restauratie van onze kerk is intussen alweer voltooide tijd. "MAGDALENA de MUSICAJ..;' was zeer professioneel opgezet. De hele kerk vol techniek. 1500 kaarten waren verkocht. 4x een volle kerk en nog een try-out. De sfeer van de kerk, de akoestiek, en de ruimtelijkheid zal de uitvoeringen zeer waardevol hebben gemaakt. In de volgende stamtafel wordt de musical uitvoerig nabesproken. Met veel genoegen namen we kennis van de uitvoerige en veelzijdige documentaties in het prachtig uitgegeven boek rond 50 jaar carnaval in Rottemijk. Het hele secretariaats -archief is volledig uitgespit. Helaas hier en daar teveel van het goede. Ook zijn de foto 's wat klein uitgevallen. Maar nogmaals een fantastisch mooi document en nog verkrijgbaar à 15 Euro. Heernkundewerkgroep is verblijd (of opgezadeld) met duizenden "negatieven" van de beroepsfotografen uit Geffen. Die negatieven lagen in het archief van Cinerent. "Vladerack" heeft hulp ingeroepen om al dat materiaal zichtbaar te maken en te sorteren op waarde ·oor het eigen archief en het beschermen van private zaken. Er wordt dus zorgvuldig mee omgegaan. Op 21 mei zal een vertegenwoordiging van de stamtafel te voet ter bedevaart gaan naar Den Bosch. De groep zoekt aansluiting bij andere groeperingen. We gaan Pasen tegemoet, een periode naar bevrijding, naar hoop en liefde, naar begrip en respect voor elkaar met RUIMTE en ADEM voor iedereen. We beginnen getrouw met vergeven, berouw en boete. Streekwijzer gaf het goede voorbeeld door duidelijk en


herhaald afstand te nemen van een column van Comité Andere Politiek. Van stamtafel 236 . Volgende stamtafel op zondag 2 april, weer in café Govers van 10.30 tot 12.00 uur met napraat tot 12.30 uur. Ook U bent WELKOM. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Op weg naar Pasen 2006. Ga de goede weg!!!

MAZVITA ... Vaak wordt er verzucht hoe geweld, geweld oproept! Goddank, geldt dat ook voor vreedzame acties .. . als je mensen de kans maar geeft. Wij hebben dit aan den lijve ondervonden vóór, maar vooral ook tijdens, onze actie 24 uur voor IMBA in het weekend van 4 en 5 maart j 1. Zelfs ná de actie bereiken ons nog dagelijks lieve berichten en donaties van enthousiaste mensen. Onze 24 uurs behandelmarathon, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan 'onze' kindertjes in het kindertehuis St. Marcellin's Village in Zimbabwe, is dankzij de overweldigende medewerking van de vele sponsoren en vrijwilligers een daverend succes geworden. Jong (de jeugd van tegenwoordig!) en oud heeft zich geheel belangeloos en vol enthousiasme ingezet om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het nieuw te bouwen huis op het terrein van St. Marcellin's. Het is geen vergeefse moeite geweest... de opbrengst tot nu toe is€ 11.081,= en groeit nog steeds. Bovendien zal Stg. Wilde Ganzen het netto eindbedrag nog verhogen met 70%! Wilt u op de hoogte blijven dan kan dat voorlopig nog op: http://members.home.nl/de.vlinder/. Ook vindt u hier de foto's van de marathon. Daar het voor ons ondoenlijk is iedereen persoonlijk te bedanken willen wij dit graag op deze manier doen. Iedereen, sponsoren groot en klein, vrijwilligers en bezoekers van onze marathon ... MAZVITA (bedankt in het Zimbabwaans!) Namens Stichting IMBA children's Home, Marijke en Ronald, namens Maatschap de Vlinder, Monique en Ria

WIE WAT WANNEER MAART 31 Ophalen oud papier APRIL 01 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 01 soos Bonkemaar, punkavond 02 Boekenbeurs Ziekencomite De Schakel 10.30 uur 't Oude Klooster, Geffen

04 KVO, Informatieavond over Diabetes Mellitus samen metdeKVB 11 KVB, paasstukjes maken 14 Goede vrij dag 16 en 17 Pasen 20 Ophalen oud papier 20 KVO, Jeanne d' Are viering met medewerking van RAMP 22 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 22 soos Bonkemaar, country-party 28 Ophalen oud papier 29 Evenementen Stichting Geffen organiseert jaarlijkse Koninginnedag .. - - . ·--- -· - - . 30 Koninginnedag MEI 01 t/m 05 Meivakantie 02 KVO, Bezoek aan Four Winds Policedog Center in de Bergstraat 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 10 KVO, Kring bedevaart 11 KVB, moederdag viering 13 soos Bonkemaar, disco-avond 17 KVO/KBV, Fietsbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe in Den Bosch 18 Ophalen oud papier 20 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 22 t/m 26 2e Meivakantie 25 Hemelvaart 26 Ophalen oud papier 30 KVO, Reisje JUNI 03 soos Bonl<:emaar, schuimparty 04 en 05 Pinksteren 06 KVB, naar pastoor Spijkers in Oirschot 07 KVO, (klein)kindermiddag 10 Kop~j inleveren Torenklanken (nr. 10) 11 Jaarlijkse fietstocht M.O.V. voor het goede doel 15 Ophalen oud papier 20 KVO, Fietsdag met barbecue 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 11) Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen

@

Boktor Houtworm

Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Advies bij. HACCP en adres voor mollen bestrijding

tel. 073 - 53207 44

Kraai j even 3 5386 LH Geffen

fax 073 - 5320745 06 - 23438623 www.wespro-ongedierte.nl 11


<:ii

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. E-mail :postbus5@maasdonk.nl lnternet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. woensdag van 13.30 tot 15 .30 uur (alleen burgerzaken). OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073-5342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester: P.C.J. Boelens Spn~ekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00

Wethouder J.A.M. Voermans Spreekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder E.J.A.M. van Heese Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 Wethouder M.J.M. van de Ven Speekuur na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. 12

POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900-8844 en is altijd te bereiken. CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 ONDERTEKENING DUBO-CONVENANT Duurzaam bouwen moet vanzelfsprekend worden Realiseren dat duurzaam bouwen een vanzelfsprekendheid wordt. Dat is het doel van het Convenant Duurzaam Bouwen dat gemeenten en professionele bouwers in Noordoost-Brabant op 9 maart 2006 hebben ondertekend. Dit convenant is een samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven. Ook de Gemeente Maasdonk heeft zich daarbij aangesloten. Doelstellingen Duurzaam bouwen (Dubo) staat voor gezond en verantwoord bouwen, dat tegelijk zorgt voor meer wooncomfort en lagere energielasten. Helaas is duurzaam bouwen nog vaak een sluitpost bij het maken van een bouwplan. Ten onrechte, want er zijn inmiddels veel betaalbare en betrouwbare materialen die de kwaliteit van een gebouw verhogen en de woonlasten verlagen. Om de mogelijkheden in de toekomst beter te benutten hebben woningcorporaties, gemeenten en bouwbedrijven de handen ineen geslagen. De afspraken die zij hierover in een convenant vastleggen hebben heeft betrekking op alle nieuwbouwwoningen, renovatieprojecten, bedrijfsgebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Niet vrijblijvend De looptijd van het Dubo-convenant is twee jaar. In die periode moet de samenwerking tussen de verschillende deelnemers worden geĂŻntensiveerd en moeten een hoger niveau van bouwen worden bereikt. De samenwerking is niet vrijblijvend, want het ondertekenen van het convenant schept een aantal verplichtingen ten opzichte van elkaar. Jaarlijks leggen de partijen verantwoording over de bereikte resultaten af aan het RMB, die de uitvoering van het convenant begeleidt. Inhoud Wat houdt het convenant concreet in? Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk toepassen van duurzaam FSC-hout en waar mogelijk wordt het regenwater opgevangen en niet afgevoerd naar het riool. Ook moet zo min mogelijk koper, zink en lood worden toegepast om vervuiling van het hemelwater en uiteindelijk bodem en oppervlaktewater te voorkomen. Daarnaast zijn in het convenant nog een groot aantal maatregelen opgenomen, waaruit bouwers een keuze kunnen maken. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op een gezond binnenklimaat in de


woning, het gebruik van bouwmaterialen (zoals verf, type cement) en water- en energiebesparende voorzieningen. Met name in die laatste categorieën zijn veel besparingen te halen. Particulieren Particulieren die een eigen woning gaan bouwen moeten ook voldoen aan het convenant. Gemeenten kunnen dat bepalen bij de verkoop van bouwgrond of kunnen de naleving via een financiële regeling stimuleren. Voor kleinere bouwplannen is het voor particulieren niet verplicht, maar wel zinvol om rekening te houden met het convenant. De maatregelen uit het convenant kunnen dan worden gebruikt om ideeën op te doen. Deelnemers De gemeenten Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Lith, Maasdonk, Mill en St.Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden en Veghel tekenen het convenant. Verder zullen deelnemen: Stichting Volkshuisvesting Uden, Woonmaatschappij Maasland, Stichting Peelrand Wonen, Stichting Wonen voor Ouderen Maasland, Pantein, Brabant Wonen, Woonbelang Veghel, Bouwend Nederland en het RMB. De Provincie Noord-Brabant schaart zich achter de doelstellingen van het convenant door een adhesiebetuiging te tekenen. Meer informatie Vanaf 9 maart is het convenant met toelichting te vinden op de website van het RMB, www.rmb.nl/dubo. In de komende jaren zullen de convenantpartijen ook regelmatig artikelen over duurzaam bouwen plaatsen in huis-aan-huis bladen en in de eigen publicaties. Professionele bouwers die willen deelnemen aan het convenant kunnen dat doen door het invullen van een deelnameformulier dat vanaf 9 maart op de internetsite is te downloaden. MANTELZORGER LAAT VAN JE HOREN! De gemeenten Bernheze, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk en Oss vinden het belangrijk dat inwoners die 'dagelijks' werk hebben aan de verzorging van hun zieke of gehandicapte partner, kind, familielid, vriend of bekende in contact treden met hun gemeente. Het is belangrijk dat deze mantelzorgers van zich laten horen, zodat de gemeenten beter weten waar mantelzorgers behoefte aan hebben teneinde daar desgewenst op in te kunnen spelen. Door en in genoemde gemeenten wordt momenteel een regionale campagne gevoerd met als doel de bewustwording van mantelzorgers te bevorderen. Door deze campagne willen de gemeenten enerzijds de wensen en behoeften van de mantelzorgers beter in beeld krijgen en anderzijds het bestaande aanbod voor mantelzorgers meer zichtbaar maken. Hiervoor treft u onderstaand een antwoordbon aan. Bestaande aanbod In de huis aan huis folder die onlangs verspreid is, vindt u algemene informatie over mantelzorg. Tevens treft u

hierin specifieke informatie over voorzieningen voor mantelzorgers binnen de regio en uw eigen gemeente aan. Denk hierbij aan welzijnsinstellingen, tijdelijke intramurale opvang, thuiszorgorganisaties, indicatiestelling en belangenbehartiging. Daarnaast kunt u in deze brochure lezen hoe de wethouder van uw gemeente denkt over mantelzorg en hoe u in contact kunt komen met uw gemeente. Kortom, deze uitgebreide folder is een bewaarexemplaar die nu of in de toekomst van pas kan komen! Laat van u horen De gemeenten willen graag inzicht krijgen in de omvang van het aantal mantelzorgers en in gesprek komen met de groep mantelzorgers in de eigen gemeente. Hierdoor krijgen gemeenten zicht op de vragen en problemen die bij u als mantelzorger leven en kan gezamenlijk geprobeerd worden hiervoor een passend antwoord of oplossing te vinden. Hoe aanmelden Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Zorg/ Welzijn van uw eigen gemeente en op de website www.mantelzorgmensenwerk.nl. Huis aan huis folder Onlangs is een huis-aan-huis folder verspreid. Wilt u hier (nog) een exemplaar van hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. C. van Doorn, afdeling Inwoners, Gemeente Maasdonk, bereikbaar onder telefoonnummer 073 -5342100 of email: cvdoorn@maasdonk.nl.

HARTELIJK BEDANKT ! Via deze weg wil ik graag de vele sponsors bedanken die het mogelijk gemaakt hebben om het boek '50 jaar carnaval in Geffen' uit te brengen. Zonder jullie financiële bijdrage was het boek in deze vorm niet te realiseren geweest. Daarnaast wil ik mijn speciale dank uitbrengen aan Stichting Rottemijk, Bennie Romme en Bram van Ravenstein. Dankzij jullie vertrouwen en steun zou zelfs de eerste aanzet onn10gelijk geweest zijn. Echt heel geweldig ! Ruud Verhagen

Riolering of afvoer verstopt!? Bel M.B. rioolontstopping te Geffen.

Multi bouwservice J. van den Heuvel Doctor .Poelsstl'aat 4 5386 BW GelTen

Tel.; 06 - 51 52 72 32 Fax: 073 - 534 15 21 13


Nu met aantrekkelijke instapbonus

Rabobank


• •

-muzieRschooT

Maasdonk Promotieactiviteiten Muziekschool Maasdonk In april zullen een aantal promotieactiviteiten plaatsvinden van Muziekschool Maasdonk. Het is de bedoeling om met deze activiteiten aan kinderen te laten zien hoe leuk het is om een instrument te bespelen en om nog meer kinderen enthousiast te maken voor het volgen van muzieklessen. De volgende activiteiten zullen plaatsvinden: - Promotieactiviteit op de vier basisscholen van Maasdonk. In de week van 3 tot 7 april zullen aan alle leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw korte presentaties worden gegeven door muziekdocenten van de Muzelinck in Oss om de mogelijkheid van het volgen van muziekles onder de aandacht te brengen. Na afloop zullen alle leerlingen een brief meekrijgen voor de ouders. - Op zaterdag 8 april van 10 tot 12 uur zal in de Mariaschool in Geffen een open dag van de Muziekschool gehouden worden, waarbij muziekdocenten met allerlei verschillende instrumenten laten zien op welke manier je een instrument kunt leren bespelen. Ook willen we laten zien hoe leuk het is om met kinderen met verschillende instrumenten in een studieorkest samen muziek te maken. - In de week van 10 tot 14 april zullen alle huidige leerlingen van Muziekschool Maasdonk de gelegenheid krijgen om een vriend of vriendin mee te nemen naar hun muziekles om te laten zien hoe het er in een echte les aan toe gaat. Zij ontvangen hierover een brief. - Op donderdag 27 april zal om 19.00 uur in "De Meent' in uland de jaarlijkse voorspeelavond van Muziekschool Maasdonk gehouden worden. Hier kunnen alle leerlingen laten zien wat ze inmiddels met hun instrumenten kunnen spelen. Iedereen is van harte welkom. - In mei zullen we via de basisscholen aan alle leerlingen de nieuwe muziekschool-folders verspreiden en wordt aangegeven op welke wijze je je kan opgeven voor een cursus. - We hopen tegen die tij d ook onze spiksplinternieuwe website in de lucht te hebben, waarop u alle informatie kunt vinden: www.muziekschoolmaasdonk.nl We hopen met al deze activiteiten een heleboel kinderen met hun ouders enthousiast te krijgen voor het maken van muziek. Voor vragen kunt u terecht bij Jan van Kreij , voorzitter ( 5325168 ) of Jacque line Bos , penningmeester (5325 114).

W ANDEL-4-DAAGSE De carnavalsdagen zijn alweer een paar dagen achter de rug. "We mogen met zijn allen spreken van een mooi carnavalsseizoen", vindt Edgar Schuurmans van Carnavalsstichting Rottenrijk. "De Optocht is langs geweest, deze was koud maar wel de moeite waard. We hebben een prachtige Recht vur zunne Raap gehad en in het begin van het jaar een goed Raopliedfestival, met een mooi liedje als winnaar." Ook de senioren middag gaf weer aanleiding om het volgend jaar zeker weer over te doen. "Kortom, we kijken met trots terug en met water in de mond alweer vooruit. Normaal gesproken zouden we als carnavalsstichting nu enkele maanden gaan rusten. Vanaf dit jaar is dit echter niet meer mogelijk", lacht hij. De Geffense carnavalsstichting gaat vanaf dit jaar namelijk de organisatie van de Geffense Wandel-4-Daagse op zich nemen. "Dit is voor ons een grote uitdaging, die we met zijn allen willen uitvoeren. Dus dit jaar niet ten ruste, maar met zijn allen aan de wandel. We zijn inmiddels bezig met de organisatie en we weten dat vele fanatieke deelnemers zitten te wachten op de datum wanneer deze activiteit gaat plaats vinden. Dit jaar vindt de Wandel-4-Daagse plaats in de week van Pinkstere:t. , voor alle duidelijkheid van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni 2006." Schuurmans hoopt op zeker zoveel deelnemers als vorig jaar. "De avond Wandel-4-Daagse heeft zich in de loop der jaren toch bewezen als een mooi, sportief en vooral gezellig evenement waar zowel mensen uit Geffen als ver daarbuiten aan deelnemen. Er zullen al deelnemers zijn die al ijverig aan het oefenen zijn. Misschien zelfs voor de g; ~ 4 daagse in Nijmegen. Al deze deelnemers wensen wij nu al veel wandelplezier. Wij als stichting gaan ons best doen om er weer iets moois van te maken en beq,anken bij deze de Stichting Jeugd Vakante Werk Gefü ·voor de organisatie van de voorgaande jaren."

B&A verzorgt uw periodieke financiële bedrijfsadministratie - B&A ondersteunt (ttjdeUjk} uw administratie

bij achterstand or drukke periodes

B&A admeert bedrijven bij liet opzetten van

een financiële admin1strat\e Wil werken met een 21!el' scherp tal1ef. \lraag vri;fblîJveml em offel'til IWl !!Il u zutt IU!t lNll'Schll illl'el!:t merken...

1

0.&A Ad:1i,tni>i:troti1™ontCli:>i" GeH(ln

'!'otofoon (073) S:J2SS36

l11♦wn,ot: wwwbc,...gç!millftiirotie.nl

Molenslraat 2S

/,\oblet (06) 5109ll l4

E-rnc:11: mfo@bo-admirtl'-11.aUo,ril

5386 AA Geffen

15


CAFÉGOVERS Voor de "Blues op Zondag"van 2 april heeft Café Govers, met de formatie Bugaboo Tang, wel een heel bijzondere act in huis gehaald. Bugaboo Tang bestaat uit vier doorgewinterde artiesten, die na veel omzwervingen en enige wisselingen in de wacht, uiteindelijk door het lot bijeengebracht zijn in deze formatie . Gekruide rockabilly, jump, blues 'n' more met een gemeen scherp randje. De bandlenden van Bugaboo Tang hebben hun sporen ruimschoots verdiend in het rock-a-billy en blues wereldje, zowel nationaal als internationaal, schitterenden op vele grote grote blues podia & -festivals en verzorgden voorprogramma's voor o.a. BB King, Luther Allison, Teddy Morgan, The Paladins, Slim Jim Phantom e.v.a. Bugaboo Tang bruist van eigenzinnigheid maar wil vooral wat het publiek ook wil; knallen! Retestrakke drums, slappin' upright bass, duellerende Gretsch gitaren en een stem met soul, dat is het recept voor een onvergetelijke performance. Bugaboo Tang maakt haar muziek met hart en ziel en lichaam en geest, een ludiek energiek knetterend spektakel om naar te kijken. Wie de band aan het werk gezien heeft, weet wat hiennee bedoeld wordt. Roger & PeeVee kruisen de Gretsch degens en duelleren met messcherpe solo's, kippenvel van het soulvolle stemgeluid van Roger, de drijvende slappin' doghouse bass van Jaakko en het retestrakke, swingende drumwerk van

Geert of Jeroen maken Bugaboo Tang tot een ge-oliede niet te stoppen Blues 'n ' Roll machine die met donderend geraas over het podium dendert. De band heeft een totaal eigen stijl en sound en put inspiratie uit legendes als: T-Bone Walker, Paladins, Danny Gatton, Rockin' Highliners, Junior Watson etc. Het optreden is gratis en begint om 18.00 uur. Info www.bugabootang.nl

BEDRIJVENVOLLEYBALTOERNOOI Dit jaar wil G'68 Maasdonk, dé volleybalvereniging uit Maasdonk, voor de 7e keer het bedrijvenvolleybaltoernooi voor bedrijven en instellingen uit Maasdonk orgamseren. Dit gezellig en sportief treffen zal plaatsvinden op maandag 10 april a.s. in Sporthal De Geer te Geffen. Van 19. 00 tot 22.00 uur zullen er wedstrijden gespeeld worden om de wisselbeker, geschonken door CAFETARIA 'TAKKERTJE te Geffen. Voor inschrijvingen en/ of verdere informatie kunt u terecht bij Ilse van den Merkhof tel. 06-29322437. De inschrijvingsdatum sluit op 3 april. Het inschrijfgeld bedraagt€ 17,50 en dient op de toernooidatum te worden voldaan. Tot ziens op 10 april in Sporthal de Geer!

VAN SCHIJNDEL KEUKEN Bredeweg 11 5386 KM Geffen tel: 073-5325055 info@vanschijndelkeukens. nl www.vanschijndelkeukens. nl

Openingstijden van onze showroom zijn: Maandag t/m Donderdag Vrijdag Zaterdag

0 Arclinea tecnotogia creativa 16

van 9.00-17 .30 uur van 9.00-20.00 uur van 10.00-16.00 uur

1 0

CITY LINE® KEUKENS


IRIS WEER IN FINALE VAN WOORD Iris van Sambeek heeft voor de tweede achtereenvolgende keer de finale van de taalwedstrijd Woord gehaald. Deze taalwedstrijd wordt georganiseerd door de bibliotheek Maasland. De deelnemers zijn tussen de 12 en 24 jaar en zijn woonachtig en/of gaan naar school in Oss. Iris is nu 14 jaar en zit in de tweede klas van het Gymnasium aan het TBL. De bedoeling is dat men zelf een gedicht, lied, verhaal of iets dergelijks schrijft en dit ook voordraagt. Je mag echter ook iets van een ander voordragen. fos heeft echter net zo als vorig jaar zelf iets geschreven. Het thema van dit jaar is: "Tegenwind". De final~ zal op vrijdagavond 7 april plaatsvinden. Het zou natuurlijk leuk zijn als er vanuit Geffen enkele supporters komen voor Iris. Kaarten voor de finale zijn vanaf 21 maart te verkrijgen aan de kassa van de Lievekamp.

Stichting Hand to Hand Gras en Franka Mes uit Vinkel hebben de Stichting Hand to Hand opgericht. Al verscheidene jaren steunen zei op deze manier prachtige projecten in het arme Gambia aan de westkust van Afrika. Deze keer gaat het over de bouw van een nieuwe school in Kanuma, een klein dorpje aan de noordzijde van de Gambiarivier. In dit dorp is nog geen school. Veel kinderen en volwassenen zijn noodgedwongen analfabeet door het ontbreken van onderwijs. Wij kunnen hen helpen via de Stichting Hand to Hand. Gras en Franka Mes helpen de mensen in Gambia door met hen de materialen voor de bouw van de school te kopen en met hen samen de school op te bouwen. Het leveren van materiaal en kennis maakt dat de mensen niet afhankelijk worden maar dat ze zelf actief betrokken zijn bij de opbouw van de voorzieningen in hun dorp. Op onze steun mogen ze rekenen. Wij danken u al bij voorbaat voor uw gift in het vastenzakje. De N.C.D.O. (Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling) steunt deze actie. M.O.V Geffen (Missie-Ontwikkeling-Vrede)

M/5Sl1. ONTWIXICEL#IG VUDE GUnN

VASTENACTIE VOOR GAMBIA (3) In deze Torenklanken is het zakje geplakt voor de vastenactie. Haal het er meteen uit en leg het klaar voor de collecte die zal plaatsvinden in de week van 10 t/m 14 april. In deze week zullen onze collectanten bij u aan de deur komen en vriendelijk vragen om uw bijdrage voor ons vastenactieproject. Door deel te nemen aan deze collecte kunnen we op een eigentijdse manier iets doen aan de vasten. Wij hebben de kind ren verteld hoe ze zichzelf iets kunnen ontzeggen en daardoor geld te sparen voor de mensen in arme landen. En wat de kinderen kmmen, dat moeten wij zeker ook als ,-olv,assenen doen. Geef een goed ,-oorbeeld! Ook wij kunnen. al ,vas het maar voor één week, onszelf enige luxe ontzeggen: De lekker koek bij de koffie, het wekelijkse gebakje, het hartige hapje bij de bonel, de wekelijkse snack van de friettent... enz. enz.! Het uitgespaarde geld van deze lekkere hapjes kan dan mooi in het vastenzakje. Zo snijdt het mes aan twee kanten. We doen een weekje gezond en de collecte kost u niets extra's. Maar bovenal steunen we het vastenactieproject voor een nieuwe school in Gambia.

Gordijnen Atelier "VeGa" Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • lnbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij h_ebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 17


HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" GEFFEN Om het lidmaatschap van onze vereniging aantrekkelijk te maken heeft het bestuur in overleg met de leden besloten onderstaande prijzen te berekenen Voor een lidmaatschap en/of abonnement op "Auw Neijts". Euro Euro Euro Euro Euro

12,00 17,00 10,00 16,30 4,50

alleen lidmaatschap lidmaatschap+ abonnement alleen abonnement in Geffen alleen abonnement buiten Geffen (porto) losse nummers

Onze vereniging maakt zich sterk voor het behoud van historische gegevens over Geffen, waaronder foto en filmmateriaal, bidprentjes, genealogie, verzamelen van oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, geboorteregisters en doopboeken. De uitgave" Auw Neijts" wordt verzorgd door onze eigen leden en geeft een stuk historie van Geffen weer. Tevens verzorgen wij een paar maal per jaar "culturele activiteiten zoals bezoek aan musea, stadswandelingen etc. Ook hebben we ieder jaar activiteiten, die de historie van ons dorp versterken b.v. het herplaatsen van de grenspaal tussen Geffen en Heesch, de aanleg van het historisch kerkhof. Voor dit jaar staat op de planning de restauratie van de schutskooi in de Elst. Indien U nu lid wordt in combinatie met een abonnement of alleen een abonnement kunt U kiezen uit 3 losse nummers van de voorafgaande jaren. (zolang de voorraad strekt). U kunt zich opgeven bij onze penningmeester; Bert van den Akker Meidoorstraat 14, 5386 GZ Geffen telefoon 073 -5326059, E-mail b.akker@tref.nl Wij hopen U op een van inloopdagen te mogen begroeten. Deze zijn op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Secretariaat: Adriaan van Zandvoort, Meidoornstraat 2, 5386 CZ Geffen, tel: 073 -5324424

COMPUTERHOEK GEFFEN Bij de Computerhoek in het Oude Klooster kan iedere 55-plusser met gratis begeleiding van vrijwillig(st)ers op een gemakkelijke en rustige wijze leren omgaan met de computer. De cursussen geschieden geheel op ieders eigen tempo en met zoveel tijd en keren als men behoefte heeft om het eigen te maken. 18

Op deze manier kan 'n oudere toch nog bij blijven met de ontwikkelingen van deze moderne tijd en kan zelfs leren te werken met Internet, E-mail en het chatten met de kinderen, klein-kinderen en kennissen waar ook ter wereld, zelfs tegen geringe kosten. Beginnerscursus: Elke maandag van 13 .30 tot 16.00 uur kan gestart worden met een beginnerscursus voor computergebruik, of een cursus voor het gebruik van E-mail of Internet. Vrije inloop: Op deze middag is het mogelijk om gezellig met elkaar ervaringen uit te wisselen en daardoor van elkaar te leren. Ook is het mogelijk om gratis wat oefeningen te doen eventueel met hulp van 'n vrijwilliger. Natuurlijk kan er ook begeleiding gegeven worden bij het: Internetbankieren Digitale fotobewerking Kaarten of uitnodigingen maken. Heeft u interesse? Voor nadere informatie kunt u terecht bij; Jo Wolf, tel. 53 23 091 of Bert Huismans tel. 53 21 421.

CORRIE ONS MOEDER EN OMA, Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons met hun medeleven hebben betuigd bij het overlijden van ons mam en Oma Corrie Savelkouls den Brok. Ongelooflijk zoveel mensen er aanwezig waren op de avondwake, en in de mis. Het doet ons goed bij het zien van zo'n bloemenzee, en de vele kaarten. Ook de uitvaart verzorging van Donders, kapelaan Geelen, de koren, de avondwake groep, en de prima verzorging van de koffietafel bij de Gouden Leeuw, allen bedankt. Hans Savelkouls, Gertwin en Anne en Benthe, John en Anouk

*****Nieuw in Geffen***** Dj Crazy Muziek & Lichtshow Voo r al je feesten en fu iven, groot of klein. Moet je bij di scotheek Dj Crazy zijn. Prijzen vanaf 30 euro .

Verdere inlichtingen: Jordy: (073) 53214 71 Rob: (073) 532 50 78 djcrazygeffen@hotmail. co m


Wij zorgen voor: • het verlijmen van kalkzandsteen • het leggen van afwerkvloeren • het bouwen van separatiewanden in gipsblokken en gasbeton • het aanbrengen van spack-spuitwerk • het aanbrengen van alle soorten stukadoors-

NAS AFBOUW BV Telefoon

Fax Website Mail

werk

073 - 534 22 22 073 - 532 29 30 www.nasafbouw.nl info@nasafbouw.nl • Begrafenissen en crematies waar u ook verzekerd bent. • Gratis aan te vragen uitvaartcodicil: 1 telefoontje en u heeft het uitvaartcodicil zo snel mogelijk in huis. • Uitvaartshowroom: Bezoek onze uitvaartshowroom aan de Geffensestraat 1A te Heesch. Dit kan na telefonische afspraak. • Wilt u weten of u voldoende verzekerd bent voor de uitvaartkosten dan kunnen wij dit voor u verzorgen. • Al onze adviezen zijn gratis en vrijblijvend. Donders Uitvaartverzorging

<{!)~

~

Oss Rosmalen Berlicum

Tel. 0412 - 64 24 54 Tel. 073 - 522 42 86 Tel. 073 - 503 52 58

Donders Uitvaartshowroom, Geffensestraat 1A te Heesch. ~

SCHOENEN & SPORT

0 /fi)SPIERINGS

2

~~tfltf:!!./!ouY,EDRIJF

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91

U N0

Maatvoeren en bouwen separatie gipswanden. Stukadoorswerkzaamheden in nieuwbouwprojecten. Traditionele stukadoorswerkzaamheden.

Renovatie projecten. Tel 073 532 34 69 Alle voorkomende lijstwerkzaamheden. www.rommeafbouw.nl info @rommeafbouw.nl Spuitwerkzaamheden.

0 LEVIX AUTOMATISERING

H. VAN ZANDVOORT ELECTROTECHNIEK B.V.

[::) GEFFEN & OSS

tfl

Hardware - Software

l83J

Netwerken - supplies

E-mail: hvzandvoortelectro@hetnet. nl Heesterseweg 14 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

Reparaties - virus/spyware verwijderen

HI.IVVIELEN

o .a . Gazelle _ _ _ _ _ __ __

Internet - Webhosting • ADSL

LEVIX GEFFEN DORPSTRAA T 46 5386 AN GEFFEN 073 53 4 13 25 INFO@LEVIX.N L

AUTOMATISERING

'5

~ 'fr. EN Á~~I

TANKSTATION LEVIX OSS WALSTRAAT 66 5341 CK OSS 0412 69 20 90 0SS@LEVIX.NL

WWW.LEVIX.Nl - INFO@LEVIX.Nl

TAXI

-

Vorvoor voor- -:zieken f onds b u sj ..,

Kerkstraat 11 Geffen (07 3) 532 1 3 13


M/5$1l ONrWIKKEI.IIG VUDE C01fN

VRAAG EN AANBOD 2006 De stichting Vraag en Aanbod internationaal heeft als doelstelling om in Nederland jonge en langdurig werklozen te begeleiden naar werk of verdere scholing. In diverse werkplaatsen verspreid over ons land krijgen zij professionele begeleiding die hen in staat stelt te reïntegreren op de arbeidsmarkt. Met het opknappen van o.a. naai- en breimachines, fietsen rolstoelen en gereedschap ontdekken zij hun capaciteiten en leren omgaan met een arbeidsproces. Gooi uw oude materialen tijdens de voorjaarsschoonmaak dus niet weg. Goederen die wij graag inzamelen zijn: • naaimachines( hand, elektrisch, h·ap) • breimachines compleet • printers (Star en Epson) • eenvoudig handgereedschap voor: timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, fietshersteller, automonteur. • eenvoudig landbouwgereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar enz.) • professioneel elektrisch handgereedschap (bijv. Makita, Hitachi) • rolstoelen (inklapbaar), krukken, verpleegsterskleding, schoon beddengoed (eenpersoons lakens en dekens) Goederen die we niet kunnen gebruiken zijn: meubilair, typemachines, computers, keukenapparatuur en wasmachines, beeld- en geluidsapparatuur, huisraad en kleding. Heeft u voor ons bruikbare spullen zet ze dan alvast opzij . We hopen op veel. U kunt de spullen inleveren: Zaterdag 22 april 2006, tussen 10.00 en 12.00 uur Bij de fam. Kreutzer, Vinkelsestraat 163 Vinkel (tel. 0735321854)

De Hamelspoelererfdijk is gelegen op de grens tussen de gemeenten Oss en Landerd. Het nu nog resterende stukje dijk is een onderdeel van een door het landschap slingerend dijkje dat Herpen moest beschermen tegen het water van de "Beerse Maas". Bij hoge waterstanden van de Maas stroomde, tot vlak voor de tweede wereldoorlog, water over een verlaging in de maasdijk bij Beers de polders in. Nadat de Beerse Overlaat was afgesloten en de functie van de Erfdijk was vervallen, werd deze beplant met eikenhakhout. Deze eiken zijn inmiddels ruim 60 jaar oud en geven allure aan het gebied. Door de talloze dijkdoorbraken in het verleden zijn enkele wielen aan de dijk ontstaan. Het zijn nu prachtige beschutte vijvers met ieder een eigen sfeer. We gaan op deze wandeling stilstaan bij de geschiedenis van het gebied, maar zullen ook ingaan op de (zeer nabije) toekomst, met name als belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur, de levensader van de natuur. We hebben een flinke wandeling voor de boeg. Stevig waterdicht schoeisel is aan te raden. Neem eventueel een verrekijker mee! Deze wandeling is niet geschikt voor rolstoelen. De duur van de wandeling wordt geschat op ca. twee uur. De kosten bedragen€ 1,50 p.p. Plaats van samenkomst is op het parkeerterrein voor het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss, om 09.00 uur. Start van de wandeling is op de "parkeerplaats" aan de Hamelspoelweg om 09.30 uur. U kunt zich telefonisch aanmelden via nummer 0412 653 249. De uiterste aanmeldingsdatun1 is woensdag 29 maart 2006.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken, familie, vrienden, kennissen en ziekenactie "Het Open Venster" voor de vele bezoekjes, kaarten, bloemen en telefoontjes tijdens ons verblijf in het ziekenhuis en thuis. Gerrit en Fien van Zantvoort

M.O.V. Vinkel M.O.V. Geffen

PERSBERICHT Het Maasland Gilde Oss e.o. organiseert: "Natuurwandeling langs de Hamelspoelererfdijk in Hei-:.. pen" op vrijdag 31 maart 2006 o.l.v. een natuurgids. 20

ezonde en natu ----~ Maak dan een lichaams-&

?

en GRATIS alyse

JOLANDA STAAL Tel. 073-5 22942 of 06-53163791


oog voor detail en gevoel voor perfectie

C1000.

Van alle markten

thuis.

Ernis schilders bundelt jarenlange ervaring met de modernste

Joy of perfection

technieken en producten. Ernis staat voor kwaliteit in alle fac etten.

I

Ernis schilderwerken Het Geffens Veld 8 5386 LL Geffen T 073 532 34 00

ERNIS _,Î

F. 073 532 6510 E. info@ernis.nl 1. www.ernis.nl

schilderwerken

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

C1OOO van Herpen

Oss

Geffen

0412 - 622213

073- 5321995

Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do s.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN

*IJZERWAREN

*TEGELS *VERF

*HANG- EN SLUITWERK

*GEREEDSCHAP

*TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

*SIERBESTRATINGSMATERIALEN

*HOUT EN PLAATMATERIAAL

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • Tel: 073 - 532 1338 , ,,

tl,

vertrouwen

■ ■ ■ ■ ■

i,

. ~--~-

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Broek.straat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geffen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 · 5340499 Internet: w\.1.rw.va1nvanrooij.nl

~ GLOUDEMANS BV INSTALLATIETECHNIEK

CENTRALE VERWARMING LOODGIETER ONDERHOUD SERVICE DAKBEDEKKING De Doelen 5 5386 LM Geffen Postbus 45 5386 ZG Geffen Tel.: Fax:

073 - 53 24 439 073 - 53 25 061

Zaal voor: Dorpstraat 5 5386 AK Geffen Tel.: (073) 532 12 57 E-mail: anouskaenarie@hetnet.nl www.goudenleeuwgeffen.nl

Bruiloften partijen vergaderingen


STICHTING G.U.G. WIL IDSTORISCHE PLEK HERSTELLEN In de loop der jaren is er veel historie van Geffen de das omgedaan. We denken met weemoed terug aan de monumentale marechaussee kazerne aan de D'"orpsstraat die werd gebouwd om de Osse Bende in toom te houden. De kazerne werd later gebruikt als "plisieburo" met gevangenis en moest verdwijnen voor de bouw van een nieuwe wijk. Jammer, zo'n gebouw had heden ten dage prima dienst kunnen doen als brandweerkazerne of Sociaal Cultureel Centrum. Wat te denken van het oude patronaatgebouw en de woning van de Joodse familie Van den Bergh. En het "ouw gemintehous". De Gilde en Jong Nederland hadden er hun thuishonk kunnen hebben. Nee, alles moest wijken voor nieuwbouw. Alles moest anders. Helaas, die oude tijden zijn vervlogen, die afbraak is niet meer te herstellen. Daar waar ons hart sneller klopte .. . Slechts een plek, die bij het noemen van de naam al vele harten sneller doet kloppen, die plek die valt wel te restaureren: jawel "De Kattepad" (oude spelling). Het paadje dat doorgang gaf vanaf de dorpsstraat naar het pleintje van het oude gemeentehuis aan de Molenstraat. De kattenpad, waar de eerste stappen werden gezet naar de volwassenheid, waar jong volk, niet alleen uit Geffen maar uit de weide omgeving, (tenminste totdat ze weer op de harde weg waren), elkaar eeuwige trouw beloofden. Dat paadje willen wij in ere herstellen. Het plan zou in drie stappen binnen 1 jaar ten uitvoer gebracht kunnen worden. lste stap: dit plan ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad en overmaken van de benodigde gelden (subsidie en particuliere stortingen). 2e stap: overgaan tot aankoop van de benodigde grond c.q. onteigenen en het onverhard maken van het paadje. 3e stap: de tenaamstelling en opening door onze Ruud (zijn vader en moeder hebben in vroeger tijden vaak dit paadje betreden) met veel bombarie (SBS 6, Opsporing Verzocht e.d.) . Wij vinden dat de jeugd van tegenwoordig zich maar moet behelpen. Waar kunnen ze tegenwoordig nu nog lief zijn voor elkaar. Ja hangplekk:en zijn er genoeg maar daar wordt meer kattekwaad bedacht dan het liefdevol met elkaar omgaan. Er zijn voorbeelden genoeg. De gebeurtenissen rond een hangplek uit Lith liggen ons nog vers in het geheugen. De Maasdonkse jongeren van tegenwoordig worden niet meer warm of koud van de naam Kattepad. En hier willen wij verandering in brengen... Vanaf eind maart wordt er een rekeningnummer geo22

pend waarop u liefdevol een bijdrage (alle bedragen zijn welkom) kunt storten. Het OBARbankrekeningnummer is 45783210 onder vermelding van Kattepad Bedankt. Alvast bedankt namens de Kattepad Commissie van de Stichting G.U.G. We houden graag u op de hoogte !

PERSBERICHT Computercursus voor senioren Kaarten maken met de computer Zelf kaarten maken is heel populair, maar kaarten maken met de computer is wel heel erg leuk. Men kan hierbij denken aan verjaardag-, beterschapkaarten, uitnodigingen, menukaarten, visitekaartjes etc. waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende achtergronden, kleuren, invoegen van foto's , opmaak met lijnen en nog veel meer. Benodigde voorkennis: Introductie PC-gebruik en Word deel 1. De cursus wordt gegeven in ' t Oude Klooster in Geffen, op acht woensdagen van 09. 00 tot 11. 00 uur. Data: 26 april, 10, 17, 24 en 31 mei, 7, 14 en 21 juni. Kosten â‚Ź 66.50 incl. lesmateriaal. Aanmelding: tel. (0412) 65 32 40.

Govers Friture aanbieding Uit eigen keuken Babi Pangang nasi/bami/frites â‚Ź 5,75 Telefoon 073-5321502 Geldig van 1 t/m 15 april


Drukwerk draait om detail. Een scherp oog voor de juiste kleuren, een afgewogen materiaalkeuze, feeling voor de perfecte afwerking en persoonlijke aandacht zijn kwaliteitsbepalend. Drukkerij Wihabo biedt een totaal grafisch pakket onder één dak.

Tot in de

puntjes

verzorgd!

drukkerijwihabobv Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen T (073) 532 26 84 • F (073) 53 2 47 95

• •

www.schoonheidssalonanne.nl

Met een cadeau-

Gespecialiseerd in:

bon kom Je pas • Exclusieve gezichts - en • Blendtherapeute echt moot voor · de dag. lichaamsbehandelingen • Huidtherapeute Pakkingen (billen. buik, . . borsten, handen, voeten) • Exclusieve_s1erad van Beauz11l en Bella Ragazza • Permanente Make-Up

SCHOONHEIDSSALON

drukkerijwihabo

Edrukkerij@wihabo.nl e Iwww.wihabo.nl

• Make-Up workshops

~\ANNE Moo~ DAMESMODE Maat 36 tot en met 64 BEEN MODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

Gratis boekje

Stilstaan bij afscheid nemen Ma:

Di t boekje geeft informatie ove r een uitvaa rtregeling. Tevens bi edt het de mogelijkheid om we nsen m.b .t. uw eigen uitvaart vast te leggen.

Di t/m Do:

Vr: Za:

Bel: 0412-623173

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221

Uitvaartverzorging VAN LITH B.V. Docfalaan 2, Sta dsmortua rium Oss, te l: 04 12-623 173 www .uitvaartvcrzorgingvanlith .n l contact@ uitvaartverzorgingva nl ith .nl

Gebr. van de Wetering ~~-0- W~-,.~

4J'

_:

C,

%

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

• (;)

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Gesloten 9.30 tot 17.30 09.30 tot 20.00 09.30 tot 16.00

Fax 0412 - 63 72 06

iW"fW,dannemode-:;,.

DE KOSTEN VOOR DANKBETUIGINGEN, PERSONEEL GEVRAAGD EN AANGEBODEN ZIJN€ 5,-RUBRIEK GEVONDEN EN VERLOREN IS GRATIS!

INDIVIDUELE TRAINING • Nautilu§tralnlng • [a.-diotraining

LOSSE ADVERTENTIES TUSSEN DE TEKST

• Combinatie Nautilu§-[ardio

GROEPSTRAINING • Total Fit • Indoor Cycling • Streetdance

• 5wltching • Seniorentraining

MEDISCHE FITNESS

1/ 8 PAGINA 1/ 4 PAGINA

• Fyslotraining • De Rugsch □ ol • RevalidatletraJnlng

• Reïntegratietrainlng

INDIVIDUELE TRAINING • Ar1-engementen op maat

Papendijk 12 • 5386 EC 6effen Tel. (073) 532 74 72 • Fax (073] 532 65 75

1/2 PAGINA

€ € €

15,25 ,35,-


WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073 532 1252 Spoednummer 073 532 3697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Herhaalrecepten, vragen, afspraken andere dagen 09.0010.30, 13 .00-13 .30, 15 .30-17 .00 uur. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlij k altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. A.Litjens werkt op maandagmiddag, dinsdag, woensdag en vrijdag. J. van der Heijden werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Spreekuren Elke dag 08 .00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Kinderspreekuur 15.30 - 16.00 uur (alle dagen, met uitzondering van woensdag). Dit is een spreekuur voor kinderen tot 12 jaar met kleine kwalen (5 minuten spreekuur). Vanaf 1 januari is ook dit een spreekuur op afspraak. De afspraak moet diezelfde dag (08.00-09.00 of 13 .0013 .30 uur) gemaakt zijn. Dat voorkomt lang wachten in een overvolle wachtkamer met een ziek kind. Als uw kind erg ziek is of als het een uitgebreide klacht betreft, wilt u dan een afspraak maken op het gewone spreekuur. Visites 11.00- 13.00 uur. Verloskundigenpraktijk Belle Vie voor Maasdonk, Rosmalen, Berlicum e.o. spreekuur Kloosterstraat 3a Nuland, voor afspraak 0735210764, dienstlijn 073-5214853 , www.belle-vie.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon en faxnummer: 073 532 4699 Fax. 073 532 4499 Openingstijden: Op werkdagen Op zaterdag 08.15 - 17.30 uur 12.00 - 13.00 uur Op zondag dienstapotheek Oss 11.00 - 12.00 en 17.00 - 18.00 uur Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw 24

eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vein1eld. Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrij dag Nuland- Oss Dorpsstraat: 07.20, 08.20, 09 .20, 10.20, 11.20,12.20, 13.20, 14.20, 15.20. 16.20, 1 ,20 Oss - Nuland Dorpsstraat: 0 .0- . 09.02. 10.Q__11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.Q__ I .O_. l __9 Zaterdag Nuland - Oss Dorpsstraat: 09.20, 10.20, 11 .20. L._Q_ 13 .20, 14.20, 15.20, 16.20 Oss -Nuland Dorpsstraat: 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, l-l. 02, 15.02, 16.02, 17.29 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur "De Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling GecoĂśrdineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiĂŤn terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

VERVOLG WIE WAT WANNEER JUNI 24 soos Bonk.ernaar, beachparty 24 Jeugdbrandweerdag te Geffen

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 Redactieadres: E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: v. Coothstraat 22, tel. (073 5322320 Klachtenbezorging: Bergstraat 26, tel. (073) 321544 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.